Best for Events 2019

wmpsro

Best for

EVENTS

in the Czech Republic


Stvořeno pro zážitky

Výstaviště Brno

Plesy | Společenské a firemní akce | Eventy


BEST FOR EVENTS

OBSAH / CONTENTS

PIKTOGRAMY / PICTOGRAMS

56

51

64

43

7

37

67

84

Úvod / Introduction ------------------------------------------------- 4–5

Kongersové kapacity / Meeting venues ------------------------------- 7–109

Dodavatelé / Service providers and organizers------------------------ 110–114

Catering ----------------------------------------------------------- 114

Dodavatelé technologií / Technical suppliers ------------------------------ 114

Kongresové kapacity dle regionů / Meeting venues according to region

Praha / Prague ---------------------------------------------------- 7–36

Středočeský kraj / Central Bohemia Region---------------------------- 37–42

Jihočeský kraj / South Bohemia Region------------------------------- 43–50

Plzeňský kraj / Pilsen Region --------------------------------------- 51–55

Karlovarský kraj / Karlovy Vary Region ------------------------------- 56–63

Ústecký kraj / Ústí Region ------------------------------------------ 64–66

Liberecký kraj / Liberec Region -------------------------------------- 67–71

Královéhradecký kraj / Hradec Králové Region ------------------------- 72–77

Pardubický kraj / Pardubice Region ---------------------------------- 78–83

Kraj Vysočina / Vysočina Region ------------------------------------- 84–87

Jihomoravský kraj / South Moravia ---------------------------------- 88–97

Zlínský kraj / Zlín Region ------------------------------------------ 98–101

Olomoucký kraj / Olomouc Region--------------------------------- 102–105

Moravskoslezský kraj / Moravian-Silesian Region -------------------- 106–109

72

78

88

102

98

106

Stoly a židle

Kopírka

Akustické vybavení

Plátno na promítání

Flipchart

Laserové ukazovátko

Data / video projektor

Televize

Kamera s obsluhou

PC / notebook

Hlasovací zařízení

Tlumočnické a překladatelské služby

Stevardské služby

Bezpečnostní služby

Wifi

Vizualizér

Hostesky

Animační orogram

Přepravní Služby (Transfery, Taxi atd.)

Osvětlovací technika

Tribuna

Obrazovky

Kancelářské služby

Vybavení na simultánní tlumočení

Bezbariérový přístup

Barmanská show

Vybavení ba videokonference

Uzavřený televizní okruh

DVD

Konferenční software

Tables and chairs

Copying machine

Acoustic equipment

Projection screen

Flip-chart

Laser pointer

Data / video projector

Television

Camcorder with operator

PC / notebook

Voting equipment

Interpreting and translation services

Stewarding service

Security and protection service

Wifi

Visualizer

Hostesses

Animation programme

Transport services (Transfers, Taxi, etc.)

Lighting technology

Tribune

Screens

Secretarial services

Simultaneous interpretation equipment

Barrier-free access

Barman show

Equipment for video conferences

Close-circuit TV

DVD

Convention software

VYSVĚTLIVKY / EXPLANATORY CATALOG ENTRY

Nehoteloví poskytovatelé / Congress venues only

A

B

Kapacita kongresu – vnitřní kapacita

Congress capacity – indoor capacities

Kapacita kongresu – venkovní kapacita

Congress capacity – letter in red outdoor capacities

Hotel na Vrchu ★★★★★

výstavní plocha / exhibition space: 4,000 m 2

Adresa / Address

Masarykova 17

110 00, Praha 1

Možnosti spojení sálů

Hall connection possibilities

Kontakty / Contacts

+420 222 111 000

info@hotel-na-vrchu.cz

Dependence

191+25 {

Variace / Variation

Kapacita kongresových hotelů – počet pokojů

Room capacity of the congress hotels

191 {

www.hotel-na-vrchu.cz

A+B | B+C | C+D+E

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 100 200 300 400 500 600

(100) (200) (300) (400) (500) (600) (700) (800) (900) (100) (200) (300) (400) (500) (600) (700) (800) (900) (1000) (100) (200) (300) (400) (500) (600)

6 j ł w ? 0 d ) o 4 8 ¨ z 7 c b ú , p 3 q ů x u p 3 q ů 2

Piktogramy – služby

Pictograms – services

Divadelní uspořádání

Recepce

100

(100)

Theatre arrangement

Reception

3


BEST FOR EVENTS

Pořádejte efektivní akce

v České republice

Zúčastnili jste se už někdy kongresu či odborné konference?

Nebo jste už dokonce museli nějaký event, meeting či teambuilding

sami organizovat? Pak jste si určitě položili zásadní otázku…

Kde se bude konat?

Jestli toužíte po jasné odpovědi, neocenitelným rádcem a průvodcem

se vám stane publikace, kterou právě držíte v rukou. Best for Events in

the Czech Republic je totiž důkazem, že hledané prostory leží doslova

nadosah ruky.

Úroveň a kvalita konferenčního zázemí českých krajů se pohybuje

na světové úrovni, to si uvědomují i v zahraničí. Stejně jako jednu

z jejích hlavních předností a tentokrát nemáme na mysli často zmiňovanou

bezpečnost, ale především skutečnost, že neustále se rozšiřující

síť leteckých linek pomohla zemi spojit s řadou světových destinací.

Také díky tomu se v roce 2017 uskutečnilo v České republice

na 187 mezinárodních asociačních meetingů pořádaných pod záštitou

mezinárodní asociace ICCA (International Congress and Convention

Association). Česká republika si tak v celosvětovém srovnání předních

destinací kongresového průmyslu zajistila 23. příčku, což je nejlepší

umístění, jakého kdy ve své historii dosáhla.

Jelikož publikace formou katalogových záznamů představuje ty nejzajímavější

a nejlepší kapacity všech tuzemských krajů, je nejen inspirativním

materiálem, ale i pracovním dokumentem pro všechny, kdo se

chystají pořádat nějakou akci. Ať už je to firemní event, konference,

školení pro zaměstnance a obchodní partnery, pro každou příležitost se

najde ideální místo. A proč by se právě Česká republika měla stát vaší

srdcovou záležitostí? Protože už dávno není popelkou vysedávající

v koutě. Tahle doba už je dávno pryč!

Posledních několik let totiž tuzemský kongresový průmysl prožíval

renesanci. Nejenže začaly ve všech regionech jako houby po dešti

růst nové ubytovací i konferenční kapacity, ale modernizace či rozšíření

se dočkaly i tradiční a prověření hráči na trhu. Sály vybavené

tou nejmodernější technikou a designové hotelové pokoje jsou dnes

již standardem a naleznete je napříč celou republikou. A podobně

obsáhlý, ne-li bohatší výběr možností vás čeká i v případě, že je vám

bližší civilnější prostředí oplývající jedinečným geniem loci.

To jen dokládá, že se Česko stává častěji místem konání akcí globálního

významu a prestiže, které jsou inkubátory nových nápadů a inovací.

Samozřejmě je to i díky lidem, kteří jsou ochotni podělit se

s ostatním o své vize a zároveň jsou otevřeni vzájemné diskuzi i výměně

názorů. A i když jsou třeba špičkami ve svých oborech, chtějí

se nechat nadále jinými inspirovat. Bez vzájemných setkání a výměny

zkušeností dnes totiž úspěšný byznys dělat nejde. Čerpání znalostí

a know-how od úspěšných je jedním z nejrychlejších a nejefektivnějších

způsobů rozvoje každé prosperující firmy. Stejně jako mají eventy

nezastupitelnou roli v marketingové komunikaci téměř všech

společností. Špičkové služby a produkty nebudou stačit, pokud o nich

nikdo nebude mluvit.

Česká republika leží v pomyslném středu Evropy, přičiňme se tedy,

aby byla i ve středu všeho dění. Nemá k tomu daleko. Lidé se potkávat

nejen potřebují, ale vlastně i musí – tak proč to nedělat v některém

z tuzemských krajů! Nabízí toho opravdu mnoho. Chcete se přesvědčit?

Tak pozorně listujte! A pokud máte pocit, že si nemůžete vybrat, oslovte

danou regionální kancelář či některého z profesionálních organizátorů

kongresů, konferencí a incentivních akcí.

4


BEST FOR EVENTS

Organize effective events

in the Czech Republic

Have you ever had to organize a congress, conference, event,

meeting or teambuilding? Then you surely must have asked

yourself the crucial question... Where is it going to take place?

If you are looking for a clear answer, the publication you are currently

holding will become an invaluable guide. Because Best for Events

in the Czech Republic is proof that the venue you are looking for lies

in the heart of Europe.

Since the publication is in the form of a catalogue it presents the

most interesting and best capacities of all the Czech regions, it is not

only inspirational material, but also a work document for all those

who are planning to organize an event. Whether it is a corporate

event, conferences, training for employees and business partners, any

often mentioned safety, but above all, the fact that the everexpanding

network of airlines has helped connect the country with a

number of world destinations. Thanks to this, 207 international

association meetings were organized in the Czech Republic under the

auspices of the International Congress and Convention Association

(ICCA). The Czech Republic thus secured the 23 rd position in the global

comparison of the leading destinations of the congress industry, which

is the best place ever achieved in its history.

This only shows that the Czech Republic is becoming more and more a

venue for events of global importance and prestige, which are

incubators of new ideas and innovations. Of course, it is also thanks to

people who are willing to share their vision with others, while sharing

their opinions with each other. And even if they are top in class, they

still want to be inspired by others. Without successful meetings and

exchanges of experiences, successful business could not be done

today. Gaining knowledge and know-how from successful people is

one of the fastest and most effective ways of developing every

option has an ideal location. And why should the Czech Republic

become your “go to”? Because it is no longer the poor Cinderella

sitting in the corner. That time is long gone!

For the last few years, Czech congress industry has been experiencing

a Renaissance. Not only have new accommodations and conference

capacities emerged rapidly in all regions, but also traditional and wellknown

players have also been upgraded or modernized. Halls

equipped with the most modern technologies and design hotel rooms

are now standard and can be found across the entire country. And a

similarly wide if not richer choice awaits you even if you prefer a more

civil environment with a unique genius loci.

The fact, that the level and quality of the conference background in

the Czech regions is on the world level, is also universally well known.

Just as one of its main advantages. This time, we do not mean the

prosperous company. As well as having an irreplaceable role in the

marketing communications of almost all companies. Top services and

products will not be enough unless people talk about them. Plus,

people not only need to, but they in fact must meet.

The Czech Republic lies in the imaginary centre of Europe and it can

also be the centre of everything important that is happening right now.

Do you want to be a part of it? Then browse carefully! And pick

whichever meeting place that captivates your heart and fulfill your

needs or requirements. It can not only be in Prague, but in any of the

other Czech regions too. They can really offer a lot. This publication is

the proof of it. And if you feel you are not able to choose, contact local

regional office or one of the professional organizers of congresses,

conferences and incentive events

5


Czech Convention

Bureau pro vás

Czech Convention Bureau již od roku

2010 zajišťuje doma i v zahraničí účinnou

propagaci České republiky a jejích regionů

jako ideální destinace pro konference

a incentivní akce. Využijte i vy našich

mnohaletých zkušeností.

Oblasti spolupráce:

— Koordinace regionálních kongresových kanceláří a veškerých marketingových aktivit

na poli kongresového a incentivního turismu v České republice

— Jednotná prezentace všech regionů České republiky na klíčových trzích

— Servis pro organizátory kongresových a incentivních akcí v České republice

— Spolupráce s národními a mezinárodními odbornými asociacemi a profesionály v segmentu M.I.C.E.

— Aktivní spolupráce se subjekty v rámci kandidatur na kongresové a incentivní akce

— Příprava propagačních materiálů a odborných publikací

www.czechconvention.com


Praha

Stověžaté město na březích řeky Vltavy je známé prakticky

na celém světě a řadí se mezi nejkrásnější evropská města.

Nechte se zlákat bohatou historickou, volnočasovou a kongresovou

nabídkou Prahy. Čekají vás zážitky, na které se nezapomíná.

Nechte se Prahou inspirovat, stejně jako v minulosti mnoho významných

umělců i vědců. Její tajuplná atmosféra se odráží například v dílech

místního rodáka Franze Kafky. W. A. Mozart, kterému „Pražané

rozuměli“, zde dokončil a poprvé před více než 230 lety ve Stavovském

divadle uvedl svou nejlepší operu Don Giovanni.

Praha nikdy není „mimo sezonu“. S přímým leteckým spojením se 165

destinacemi po celém světě, téměř 800 hotely a 92 000 hotelovými

lůžky je město připraveno vyjít vstříc i těm nejnáročnějším akcím.

Praha vždy byla křižovatkou nejdůležitějších obchodních cest, ale i kulturním

a politickým centrem Evropy. Karlův most, jedna z hlavních

pamětihodností, symbolizuje historické propojení východu se západem,

díky němuž se Praha stala místem, kde se spojily prvky slovanské,

německé, francouzské a židovské kultury, aby daly vzniknout malebnému

městu s jedinečnou atmosférou a kouzlem.

Praha je bohatá na architektonické

skvosty, kulturní dědictví a historické

památky, ale zároveň je moderní

a dynamická. Město nabízí celou

řadu možností – můžete uspořádat

konferenci v některém z monumentálních

historických paláců

nebo pohodlném moderním kongresovém

centru. Můžete si dát

pivo v jednom ze zdejších tradičních

pivovarů, nebo vychutnat

kulinářské umění šéfkuchařů restaurací

oceněných michelinskou

hvězdou. Je na vás, zda zvolíte

projížďku historickou tramvají, nebo využijete služeb zdejší hromadné

dopravy, která je hodnocena jako pátá nejlepší na světě. To vše dělá

z Prahy mimořádně atraktivní místo ideální pro uspořádání jakékoli

akce či incentivního pobytu.

Pořádání významných mezinárodních akcí má v české metropoli dlouhou

tradici; konalo se zde např. výroční zasedání Mezinárodního měnového

fondu (MMF) v roce 2000, summit NATO v roce 2002, nebo v roce

2011 ERA-EDTA, který byl s více než 10 000 delegáty největším kongresem

v historii města. V nedávné době Praha přivítala kupříkladu kongres

EFORT (Evropské federace národních sdružení pro ortopedii a traumatologii)

pro téměř 7 000 osob či kongres ISPRS (Mezinárodní společnosti

pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Země) pro 2 500 delegátů.

Oficiálním reprezentantem Prahy v oblasti kongresového průmyslu je

Prague Convention Bureau. Organizace založená v roce 2008 nabízí

bezplatné poradenství v oblasti organizace akcí mezinárodním asociacím,

korporátním společnostem, organizátorům akcí či kongresovým

ambasadorům.

Prague Convention Bureau

Rytířská 26, 110 00 Praha 1

Czech Republic

Tel.: +420 224 235 159

E-mail: info@pragueconvention.cz

www.pragueconvention.cz

Prague

The capital city of Prague is the most attractive tourist and

meeting destination in the Czech Republic. The City of a Hundred

Spires on the Vltava River is known to people from all over the

world and ranks among the most beautiful cities in Europe.

Let Prague inspire you, just as it inspired many significant artists and

scientists in the past. The city’s mysterious atmosphere reflects in the

works of Prague’s native son Franz Kafka. Wolfgang Amadeus Mozart,

who famously said, ”The people of Prague understand me,“ completed

and first performed his best-known opera Don Giovanni here

230 years ago, in a theatre that still stands.

Prague is never off-season and with direct routes from 165 destinations,

nearly 800 hotels and 92,000 hotel beds, the city can accommodate

the most demanding events. The city has always been a crossroad of

the most important trading routes, as well as a cultural and political

centre, and boasts an impressive cultural life to this date. One of its

major landmarks, the Charles Bridge, symbolizes the historical

connection between the east & west that made Prague a place where

elements of Slavic, German, Italian, and Jewish cultures merged to

create a picturesque city with a unique, magical atmosphere.

Prague is not only rich in architectural monuments, cultural heritage

and historical sights, but it is also modern and dynamic. In terms of

meetings, the city offers a great variety of options: You can hold

a meeting in one of its splendid historical palaces or in a sleek

contemporary venue. Your clients can enjoy a pint in a traditional

Czech brewery or savour sophisticated cuisine in a Michelin-starred

restaurant. You can take in Prague’s breathtaking sights from

a historical tram riding through the centre, or simply zip from point

A to point B via the excellent public transit system, ranked fifth best

in the world. Prague is simply an extraordinary and attractive city,

ideal for all types of meetings and incentive programs.

The city has a long tradition in hosting significant international

meetings, such as the Annual Meeting of the International Monetary

Fund (IMF) in 2000, the Prague NATO Summit in 2002, and the largest

congress in its history – ERA-EDTA (European Renal Association –

European Dialysis and Transplant Association) in 2011, which was

attended by over 10,000 delegates. Recently, Prague hosted the

EFORT (European Federation of National Associations of Orthopaedics

and Traumatology) Congress for nearly 7,000 participants or ISPRS

(International Society for Photogrammetry and Remote Sensing) for

2,500 delegates.

The key representative of meeting industry in Prague is Prague

Convention Bureau. Established in 2008, the organisation is aiming at

offering the assistance to companies, associations or ambassadors

looking for an ideal destination for their next event.

7


PRAHA / PRAGUE

Nehotelové subjekty

Autoklub ČR

Opletalova 29/1337

110 00 Praha 1

+420 602 104 115, +420 222 243 011

sobotkova@autoklub-servisni.cz

A B C D E F

250 80 20 20 30 65

(300) (80) (80)

6 ł w ? 0 8 ) o 4 ¨ z 7 c ú , x 2

www.ganimed.cz

Betlémská kaple

Betlémské náměstí

110 00 Praha 1

+420 224 248 595

betlem@suz.cvut.cz

www.bethlehemchapel.eu

A

500

(400)

6 w ? d č ) o 4 z 7 b p x 2

Břevnovský klášter

Markétská 1

169 00 Praha 6

+420 220 560 494

sales@incatering.cz

www.klasterbrevnov.cz

A B C D E F G H I

200 100 50 30 120 50 30

(200) (100) (60) (40) (300) (120) (40) (25) (80)

6 ł w ? 0 d 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , p ů x 2

Club SaSaZu

Bubenské nábř. 306

170 00 Praha 7

+420 778 054 054

club@sasazu.com

www.sasazu.com

A B C D E F

600 250 150

(1200) (400) (200) (150) (50) (700)

6 j ł ? 0 8 ) ¨ z 7 c b ú p ů 2

1,700 people

total capacity in

conjunction with

the KC-City

High technology

for modern

communication

3,700 m 2

of conference

and exhibition

area

Main hall with

capacity of 1,000

people

Your Brand Canvas

in the Heart of Europe

www.cubexcentrum.cz

8


BEST FOR EVENTS

Cubex Centre Prague

Na Strži 2097/63

140 00 Praha 4

+420 728 709 000

rezervace@cubexcentrum.cz

www.cubexcentrum.cz

DOX Centrum současného umění

A B C

1000 75 67

(740)

3 6 7 8 4 0 q 2 ¨ x c <

Poupětova 1

170 00 Praha 7

A+B | C+D | C+D+E

A B C D E

120 80 50 70

(170) (80) (70) (50) (80)

6 0 8 ú 2

+420 295 568 111

info@dox.cz

www.dox.cz

Forum Karlín

Pernerova 676/53

186 00 Praha 8

+420 722 041 529

sales@forumkarlin.cz

www.forumkarlin.cz

Francouzská restaurace Art Nouveau

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

1500 500 500 120 200 70 180 130 18 18 18 18 18 18 18 12 12 12 12 12

(2500) (700) (700) (80) (150) (60) (145) (145)

6 j ł w ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c ú , p ů x 5 u 2

nám. Republiky 5

110 00 Praha 1

+420 222 002 770

sales@francouzskarestaurace.cz

www.francouzskarestaurace.cz

A

375

(300)

6 ? 0 8 4 ¨ z 7 c x 2

PERNEROVA 53

PRAHA 8 – KARLÍN, 186 00

ČESKÁ REPUBLIKA

WWW.FORUMKARLIN.CZ

FORUM KARLÍN je novým „art venue“, které bylo otevřeno

začátkem června 2014. Venue se nachází v těsné blízkosti

centra Prahy v části Karlín, který v současné době

expanduje rozvojem v oblasti moderní architektury.

FORUM KARLÍN je multifunkční sál vhodný pro realizaci

kongresů, kulturních a společenských akcí. Vyniká skvělou

akustikou, za kterou získal certifikát „11. nejlepší akustický

sál na světě“ a v loňském roce získal ocenění „Venue

roku“.

INFORMACE

Typ Venue Multifunkční sál

Lokace Praha–Karlín, v těsné blízkosti centra Prahy

Styl Moderní art venue

Kapacita Galadinner (250-1100 osob)

Párty (250-2000 osob)

Koncert (stání do 3000 osob, sezení

do 1800 osob)

Meeting rooms: 5x20 m 2 , 2x20 m 2

(nebo 1x40 m 2 ), 5x20 m 2 (nebo 1x100 m 2 )

Rozloha uvnitř 3000 m 2 , venku 1000 m 2

Dostupnost 5 minut autem z centra Prahy, 1 stanice

tramvají nebo metrem z centra Prahy

9


PRAHA / PRAGUE

IKEM Kongresové centrum

Vídeňská 9/1958

140 21 Praha 4

+420 261 365 237, +420 261 365 272

kongrescentrum@ikem.cz

www.ikem.cz

A B C D

200 60 60 100

(50) (50) (200)

6 w ? 0 d 8 o 4 ¨ z 7 , x 2

Kaiserštejnský palác

Klášterní pivovar Strahov

Malostranské náměstí 23/37

118 00 Praha 1 – Malá Strana

A+E+G | B+C+D+F+H

A B C D E F G H

200 50 40 40 30 30 70 60

(200) (50) (50) (50) (30) (30) (70) (70)

6 8 4 7 x 2

Strahovské nádvoří 301/10

118 00 Praha 1

+420 731 158 820

frankova@kaiserstejnskypalac.cz

+420 233 353 155

info@klasterni-pivovar.cz

www.kaiserstejnsky-palac.cz

www.klasterni-pivovar.cz

Klub Lávka

A

120

6 j 0 8 7 x 2

Novotného lávka 1

110 00 Praha 1

+420 773 990 009

lavka@lavka.cz

www.lavka.cz

Konferenční centrum City

A B C

250 500 250

(250)

6 ł 1 ? 0 d č 8 ) o ¨ 7 c p x 2

Na Strži 1702/65

140 00 Praha 4

+420 606 754 502

rezervace@kc-city.cz

www.kc-city.cz

Kongresové centrum Praha

A B C

300 90 80

6 j ł w 1 ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , p ů x u 2

5. května 65

140 21 Praha 4

+420 261 172 222

booking@praguecc.cz

www.praguecc.cz

Kongresový sál Letiště Praha

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

2764 1034 600 430 400 300 220 220 200 220 170 170 170 180 160 120 140 70 70 70

(1200) (600) (500) (500) (350) (250) (250) (240) (230) (160) (160) (200) (230) (240) (130) (150) (80) (75) (80) (400) (1000) (600) (735) (1200) (350)

6 w á ? 0 č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , p ů x u 2

K letišti 1019/6

161 00 Praha 6

A

260

(350)

6 0 d 8 2

Lobkowiczký palác – Pražský hrad

Jiřská 3

119 00 Praha 1

+420 220 116 381

lucie.baldrianova@prg.aero

+420 734 579 337

chvatalova@lobkowicz.cz

www.prg.aero

www.lobkowicz.com

A B C D E F G H I J K

280 140 120 30 50

(220) (120) (100) (30) (40) (20) (20) (20) (20) (20) (20)

6 ? 0 d 8 ) ¨ 7 c ů 2

10


KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA

ZAŽIJTE CHYTRÉ TECHNOLOGIE

Nově zrekonstruované kongresové centrum je Vaším místem

pro konference, kongresy, koncerty a další akce v unikátní lokalitě

v centru Prahy.

Ve 20 sálech a 50 salóncích s celkovou kapacitou až 10 000 osob

můžete Vaší akcí skutečně oslnit.

www.praguecc.cz

Prvotřídní akustika & špičkové

audio systémy

Efektová světla nové generace

& stmívaná světla v salóncích

s kapacitou od 50 osob

Videomapping & laserová

projekce s rozlišením až 4K

Digitální navigační systém s více než

190 LCD obrazovkami

Mobilní aplikace pro vnitřní navigaci

(iOS a Android)

Více jak 300 přípojných

bodů k wi-fi & rychlost

internetu 1500 Mb/s

Přímý přenos online

a na jakoukoliv LCD obrazovku

po budově

Zažijte zmenu ˇ


PRAHA / PRAGUE

Malostranská beseda

Malostranské náměstí 21

118 00 Praha 1

A+B+C

A B C D E F G H

128 103 140 39 81 42 63

(100) (80) (100) (30) (60) (25) (50) (200)

6 ? d 8 ) ¨ z 7 c p x 2

+420 774 277 060

dvorak@malostranska-beseda.cz

www.malostranska-beseda.cz

Malostranský palác

Malostranské náměstí 25

118 00 Praha 1

A+B+C

A B C

200 40

(200) (40) (60)

6 0 7 x 2

+420 731 158 820

frankova@kaiserstejnskypalac.cz

www.malostranskypalac.cz

Martinický palác

Hradčanské náměstí 8/67

118 00 Praha 1 – Hradčany

+420 603 458 601, +420 608 361 053

palacmartinicky@gmail.com

www.martinickypalac.cz

A B C D

200 200 150

(300) (300) (200) (1000)

6 j ł 0 ) 4 ¨ z 7 p 2

Michnův palác

Újezd 450

100 00 Praha 1

+420 274 781 420, +420 274 814 083

info@blueandgreen.cz

www.blueandgreen.cz

Národní dům na Vinohradech

A B C D

80 100 150

(100) (120) (100) (150)

6 j ł w 1 ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , p ů x u 2

náměstí Míru 9

120 53 Praha 2

+420 221 596 111, +420 221 596 206

obchod@nardum.cz

www.nardum.cz

Národní technické muzeum

A B C D

666 320 224 268

(800) (300) (200) (200)

6 j w ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , p ů x u 2

Kostelní 42

170 78 Praha 7

+420 220 399 257, +420 603 237 791

svatopluk.vicar@ntm.cz

www.ntm.cz

A B C D E F

115 150

(150) (150) (200) (200)

6 ? 0 d 4 7 ú p x 2

Obecní dům

náměstí Republiky 1090/5

111 21 Praha 1

+420 222 002 125, +420 222 002 129

pronajmy@obecnidum.cz

www.obecnidum.cz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

1067 280 50 30 200 50 60 16 24 50 40 20 80 20 250 350 300 30

(700) (250) (40) (150) (50) (80) (15) (20) (40) (30) (20) (90) (20) (200) (350) (350) (50)

6 ? 0 8 4 ¨ 7 c ú x 2

Palác Žofín

Slovanský ostrov 226

110 00 Praha 1

+420 224 934 880, +420 224 932 519

obchod@zofin.cz

www.zofin.cz

A B C D E F

800 150 100 300 300 80

(1000) (200) (150) (300) (200) (80)

6 w ? 0 č ) o ¨ z 7 c ú p x u 2

12


Passionate about design

and hospitality

CONFERENCE FACTS

& FIGURES

• 15 meeting rooms for

up to 627 people

• 656 m² conference &

event area

• Flexible meeting rooms

with movable walls

• Generously-sized foyer

• Free high-speed WiFi

• 50 underground parking

spaces

Start your morning with delicious breakfast where you can taste our homemade honey. Unique atmosphere.

24/7 support. Located right in the city centre, the glass-walled Crystal Room with its view of the

piazza is just one of many highlights. Ideal for meetings large or small. Planning a larger event and don´t

have time for exploring the city? Feel a bit of culture at the lobby, where is a vernissage called Endless

possibilities waiting for you. Together with the adjacent sister hotel a total of 20 meeting rooms holding

over 1,105 people can be offered. And from early in the morning till late at night, the experienced

events team will be on hand to provide support.

Vienna House Andel’s Prague • Stroupežnického 21, 15000 Prague, Czech Republic

E: info.andels-prague@viennahouse.com • T: +420 296 889 688 • viennahouse.com


PRAHA / PRAGUE

Pivovar a restaurace U Fleků

Křemencova 11

110 00 Praha 1

+420 224 934 019, +420 224 934 020

ufleku@ufleku.cz

ufleku.cz

A B C D E F G H I

76 40 30 72 150 85 42 190 500

(130)

6 2

PRAGUE BOATS

Dvořákovo nábřeží

110 00 Praha 1

A B C D E F G H

400 400 200 200 100 80 60 48

(330) (220) (166) (110) (80) (70) (50) (48)

6 j ł 0 7 2 3 q .

+420 724 202 505, +420 605 700 007

events@pragueboats.cz

www.pragueboats.cz

Prašná brána

Na Příkopě

110 00 Praha 1

A B

40 100

6

+420 725 847 875

muzeum@muzeumprahy.cz

www.muzeumprahy.cz/prazske-veze

Pražský hrad

Hrad I. nádvoří 1

119 08 Praha 1 – Hrad

+420 224 371 111

marcela.reznickova@hrad.cz

www.hrad.cz

A B C D E F

600 250 200 300 250 500

Bocaccio_inzerce_177x126_press.pdf (500) 1 (250) 03.09.2018 (200) (250) 11:47:48 (200) (500)

x 2

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

14


BEST FOR EVENTS

PVA Expo Praha Letňany

Beranových 667

199 00 Praha 9

+420 225 291 612

info@pvaexpo.cz

pvaexpo.cz

Restaurace AvantGarde Praha

A B C D E F G H I J K L M N

650 150 30 30 400 800 6500 2800 400 2000 1800 2800 3000 700

(700) (180) (45) (45) (800) (1000) (8000) (3600) (600) (2300) (2100) (3600) (3800) (1000)

6 1 ? 0 d č 8 ) 4 ¨ z 7 c ú p x 2

Evropská 2690/17

160 00 Praha 6

+420 224 174 224

info@avantgarderestaurant.cz

www.avantgarderestaurant.cz

A B C

150 40 20

6 ł 0 č 8 ) 4 z 7 ú ů u 2

Rudolfinum

Alšovo nábřeží 12

110 01 Praha 1

+420 227 059 244

pronajem@ceskafilharmonie.cz

rudolfinum.cz

exhibition space: 33,910 m 2

A B C D

1100 220 200 80

(500) (150)

6 0 d 8 ¨ z 7 c 2

Sacre Coeur

Holečkova 31

150 00 Praha 5

+420 739 168 033

info@sacrecoeur.cz

www.sacrecoeur.cz

A B C

280 80

(300) (120) (300)

6 w ? 0 d ¨ z 7 b ú 2

A venue designed to host conferences, congresses, offi ce parties and other social events. Seats up to 650 people.

Modern facilities, latest AV equipment. Situated in the largest exhibition centre in the capital of the Czech Republic.

PVA EXPO PRAGUE

Beranových 667, 199 00 Prague 9 – Letňany

KONTACT:

Daniel Bartoš, DiS. | Daniel Bartoš, DiS. | Director of Trade Fair Management

T: +420 225 291 114 | M: +420 739 003 155 | bartos@abf.cz

www.pvaexpo.cz

PVA_AJ_177x126_COT_2018_TISK.indd 1 02.07.18 14:48

15


PRAHA / PRAGUE

Slovanský dům

Na Příkopě 22

110 00 Praha 1

A B C D

200 600 200

(700) (1000) (300) (400)

) ú p 2

Stará čistírna odpadních vod 1906 Bubeneč

Papírenská 6

160 00 Praha 6 – Bubeneč

+420 601 573 832

karolina.cervenka.kocourkova@slovanskydum.cz

+420 608 778 817

marketa.danesova@centrum.cz

www.sd-events.cz

stara-cistirna.cz

Strahovský klášter

A B C

200 60 50

0 ) 7

Strahovské nádvoří 1/132

118 00 Praha 1

+420 233 107 704, +420 777 742 171

eva.doubkova@strahovskyklaster.cz

www.strahovskyklaster.cz

A

180

(150)

ú

Veletržní palác

Velkopřevorský palác

Dukelských hrdinů 47

170 10 Praha 7

A B C D E

150 220 80 300 100

(200) (500) (150) (500)

6 ? d 8 7 c ú 2

Velkopřevorské nám. 4

118 00 Praha 1

E+F

A B C D E F

170 70 40

(170) (60) (40) (150) (30) (60)

+420 224 301 806, +420 778 410 588

martin.pechanec@ngprague.cz

+420 731 158 820

frankova@kaiserstejnskypalac.cz

www.ngprague.cz

www.velkoprevorskypalac.cz

Villa Richter – Pražský hrad

ZOOM Unique Place

Staré zámecké schody 6/251

118 00 Praha 1

A B C D E F G

140 42 20 35 25 12 25

(250) (50) (20) (26) (20) (18) (20)

6 ł c 2

+420 702 205 108

info@villarichter.cz

www.villarichter.cz

5.května 65

140 00 Praha 4

+420 603 329 748

david.tomasovych@zatisigroup.cz

www.exkluzivnilokality.cz/zoom-unique-place-cz.htm

A

220

(700)

6 j ł w ? 0 č 8 ) 4 ¨ z 7 c ú ů x 2

Kategorie ★★★★★

Hotel Ambassador – Zlatá Husa ★★★★★

Václavské nám. 840/5

110 00 Praha 1

+420 224 193 817

provoz@ambassador.cz

A+B+C+D+E+F

A B C D E

500 140 90 90 60

(700) (200) (150) (90) (60)

6 j ł w á 1 ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , p ů x 5 u 2

162 {

www.ambassador.cz

16


A M B A S S A D O R G R O U P

Historical destination

Top quality

Exclusive catering

PRAHA • PRAGUE

Best historical meetings and banqueting rooms on Wenceslas square

Excellent place for your events, high standard of service and highly qualified staff,

ideal for major conferences and VIP meetings, massages and treatments available.

● 162 ROOMS ● 320 BEDS ● 2 RESTAURANTS ● CONGRESS FACILITIES

● MULTIFUNCTIONAL TECHNICAL EQUIPMENT ● WIFI FREE OF CHARGE ● AIR CONDITIONING

Václavské náměstí 840/5, 110 00 Prague 1, CZ

Operator tel.: +420 224 193 111

e-mail: hotel@ambassador.cz

www.ambassador.cz

Karlovarská 434/15, 353 01 Marienbad, CZ

Operator tel.: +420 354 676 111

e-mail: hotel@esplanade-marienbad.cz

www.esplanade-marienbad.cz

Tyršova 31, 353 01 Marienbad, CZ

Operator tel.: +420 354 611 111

e-mail: hotel@hotel-agricola.cz

www.hotel-agricola.cz


PRAHA / PRAGUE

Kategorie ★★★★

Hotel Adria Praha ★★★★ superior

Václavské nám. 26

110 00 Praha 1

Hotel Don Giovanni Prague ★★★★ superior

Vinohradská 157a

130 20 Praha 3

Hotel Grand Majestic Plaza ★★★★ superior

Truhlářská 1117/16

110 00 Praha 1

Hotel Chateau St. Havel ★★★★ superior

Hotel Majestic Plaza Prague ★★★★ superior

Štěpánská 33

110 00 Praha 1

K+K Hotel Central ★★★★ superior

+420 221 486 100

reception@hotel-majestic.cz

B+C

A B C D

70 70 20 140

(80) (80) (20) (140)

6 ł ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 b ú , ů x 2

Hybernská 10

110 00 Praha 1

+420 267 031 111

reservations@hotelgiovanni.cz

A+B | A+B+C | D+I | E+F+H

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

110 130 110 50 65 45 35 60 40 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

(110) (130) (110) (50) (65) (45) (35) (60) (40)

6 ł w ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 b ú , p ů x 2

+420 211 159 880

reservation@hotel-grandmajestic.cz

A+B

A B C D E F G

110 50 35 16 15 16 10

(150) (80) (45) (25) (25) (15) (10)

6 w 1 ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , ů x u 2

Před nádražím 6

140 00 Praha 4

+420 221 081 111, +420 221 081 230

fbm@adria.cz

A B C D E F G H

100 32 18 10 5 5 10 250

(120) (25) (30) (15) (5) (5) (15) (650)

6 1 ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , p ů x 2

+420 241 445 717

info@chateauhotel.cz

A+B+C

A B C

80 100 200

(80) (100) (200)

6 ł w ? 0 č 8 ) 4 ¨ z 7 c b ú , p ů x u 2

+420 225 022 000

frontoffice.central@kkhotels.cz

A B C D

70 40 12 20

(70) (40) (20)

6 ? 0 d 8 o 4 z 7 c b ů x 2

89 {

www.adria.cz

397 {

www.hotelgiovanni.cz

196 {

www.hotel-grandmajestic.cz

28 {

www.chateauhotel.cz

182 {

www.hotel-majestic.cz

127 {

www.kkhotels.com/central

angelo by Vienna House Prague ★★★★

Radlická 1g

150 00 Praha 5

Clarion Congress Hotel Prague ★★★★

+420 296 353 463

event.cz@viennahouse.com

A+B | C+D

A B C D

78 78 68 64

(80) (80) (80) (80)

6 j ł w ? 0 d č 8 o 4 ¨ z 7 c b ú , ů x 5 u 2

Freyova 33

190 00 Praha 9

+420 211 131 154

sales@cchp.cz

168 {

www.viennahouse.com/angelo-prague

A+B+C | B+C | D+E | F+G | H+I

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

770 340 340 105 105 105 105 140 130 88 50 12 12 12 12 12 12 12

(1100) (400) (300)

6 j ł w á 1 ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , p ů x 5 u 2

559 {

www.cchp.cz

18


Where the history meets

the high art of design

Easy to get to. Professional. Versatile: host your

event in one of the largest conference hotels in

the city, just a few minutes away from the Prague

Castle. The event team is at your service, whether

you are hosting a small business lunch or a largescale

event with simultaneous interpreters. With

professional support, you can keep a cool head

and just breathe ...

CONFERENCE FACTS & FIGURES

• 25 exible conference rooms for

up to 1,260 people

• 1,650 m² conference & event area

• 2,000 m² additional exhibition space

• 4 spacious foyers

• Business centre

• Free high-speed WiFi

• 142 underground parking spaces

Coming

in 2018

Vienna House Diplomat Prague • Evropská 15, 16041 Prague, Czech Republic

E: info.diplomat-prague@viennahouse.com • T: +420 296 559 111 • viennahouse.com


PRAHA / PRAGUE

Courtyard by Marriott Prague Airport ★★★★

Hotel Alwyn ★★★★

Aviatická 1092/8

161 00 Praha 6

Courtyard by Marriott Prague City ★★★★

Lucemburská 46

130 00 Praha 3

Holiday Inn Prague Congress Centre ★★★★

Na Pankráci 15/1684

140 21 Praha 4

Vítkova 151/26

186 00 Praha 8 – Karlín

+420 236 077 140

prague.reservations@courtyard.com

A+B | A+B+C | D+E | F+G

A B C D E F G

85 90 85 20 20 20 20

(80) (90) (80)

6 ł w ? 0 d č 8 ) o 4 z 7 ú , ů x 2

+420 236 088 088

mhrs.prgdt.dir.ebc@marriotthotels.com

C+D

A B C D

84 98 91 91

(84) (98) (91) (91)

6 ł w ? 0 d č 8 ) o 4 z 7 , ů x 2

+420 296 895 000

reception@holidayinn.cz

A+B

A B C D E

42 42 32 70 70

(58) (58) (42) (75) (80)

6 ł w 1 ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , p ů x 5 u 2

+420 222 334 200

info@hotelalwyn.cz

235 {

www.courtyardpragueairport.cz

161 {

www.courtyardpraguecity.cz/hotel-meetings-events

251 {

www.holidayinn.cz

24 {

www.hotelalwyn.cz

Hotel Belvedere Praha ★★★★

A

B

150 25

(100)

6 ł w ? 0 d 8 ) 4 ¨ z 7 c b , ů x 2

Milady Horákové 479/19

170 00 Praha 7

+420 220 106 111

belvedere@hhotels.cz

149 {

www.hotelbelvedereprague.cz

Hotel Čechie Praha ★★★★

A B C

200 60 24

(200) (80) (30)

6 0 d 8 ¨ 7 ů x 2

U Sluncové 618

186 00 Praha 8

+420 602 283 917, +420 266 194 102

sales@hotelcechie.cz

74 {

www.hotelcechie.cz/kongresove-a-konferencni-prostory

Hotel Expo ★★★★

Hotel Golf ★★★★

A B C D E F

120 100 40 30 40 10

(220) (200) (40) (30) (50) (12)

6 ł ? 0 d 8 o ¨ 7 c b ú p ů x 2

Za Elektrárnou 3

170 00 Praha 7

+420 266 712 470

hotel@expoprag.cz

A+B

A B C

90 10 25

(90) (20)

6 w ? 0 d 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú p ů x 2

Plzeňská 103/215a

150 00 Praha 5

+420 257 217 360, +420 605 215 529

paviensky@hotel-golf.cz

106 {

www.expoprag.cz

168 {

www.hotel-golf.cz

A B C D

60 30 60 120

6 ł ? 0 d 8 4 z 7 b ú ů 2

20


PRAHA / PRAGUE

Hotel International Prague ★★★★

Hotel Jurys Inn Prague ★★★★

Koulova 15

160 45 Praha 6

Sokolovská 11

186 00 Praha 8

A+B

A B

Hotel Kampa – Stará Zbrojnice ★★★★

+420 296 537 277

sales@internationalprague.cz

E+F

A B C D E F G H I J K L M N O

350 85 85 110 40 40 15 40 15 30 50 30 40 40 40

(350) (85) (85) (110) (35) (35) (20) (15) (40) (15) (20) (20) (20)

6 ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , ů x

+420 226 222 605, +420 721 316 269

lucie_janovska@jurysinns.com

100 60

(90) (60)

6 w ? 0 d č 8 4 ¨ z 7 b , p ů x 2

Všehrdova 16

118 00 Praha 1

+420 257 404 444

reservations@hotelkampa.cz

254 {

www.internationalprague.cz

214 {

www.jurysinnprague.com

84 {

www.hotelkampa.cz

Hotel Mama Shelter Prague ★★★★

A B C

220 40 55

(250) (40) (50)

6 j ł ? 0 d 8 ) o 4 z 7 c b ú ů x 2

Veletržní 1502/20

170 00 Praha 7

+420 225 117 111

prague@mamashelter.com

A+B | A+C | A+D | B+C | B+D | C+D

A B C D E F

28 29 50 50 150 15

(35) (35) (70) (70) (200)

6 9 w 1 ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , p ů x 5 u 2

237 {

www.mamashelter.com/en/prague

Hotel Michael ★★★★

Pod Lysinami 474/1

147 00 Praha 4 – Hodkovičky

+420 241 093 500

recepce@hotelmichael.cz

53 {

www.hotelmichael.cz

Hotel NH Prague City ★★★★

Hotel Novotel Praha Wenceslas Square ★★★★

Hotel Occidental Praha ★★★★

A

B

100 50

(100) (50)

6 j ł w 1 ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b , p ů x 2

Mozartova 261/1

150 00 Praha 5

Kateřinská 38

120 00 Praha 2

A+B | A+B+C | B+C

A B C D

40 40 40 50

+420 221 104 999

H3194@accor.com

6 ł w ? 0 d 8 o 4 ¨ z 7 c ú , ů x 2

Na Strži 32

140 00 Praha 4

+420 257 153 111

nhprague@nh-hotels.com

A+B+C+D | K+L

A B C D E F G H I J K L M

70 70 70 70 33 33 65 61 8 8 33 33 45

(60) (60) (60) (60) (25) (25) (40) (50) (25) (25) (30)

6 ł w ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , p ů x 5 2

+420 296 772 111

praha@occidentalhotels.com

A+B+C | A+B+C+D | C+D

A B C D E F G

70 70 70 70 26 26

(110) (110) (110) (110) (150)

6 j ł w ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , p ů x u 2

440 {

www.nh-hotels.com/nh/en/hotels/czech-republic/prague/nh-prague.html

146 {

www.novotel.com

230 {

www.barcelo.com

22


YOUR TRAVEL PARTNER SINCE 1920

PRAGUE | CZECH REPUBLIC | CENTRAL EUROPE

SPECIAL PACKAGES FOR GROUPS

• PRAGUE ARCHITECTURE

• DISCOVER THE CZECH GASTRONOMY

• EXCITING SHOPPING DAYS IN PRAGUE

• UNESCO TOWNS AND UNESCO MONUMENTS

IN THE CZECH REPUBLIC

• WEST BOHEMIAN SPA TOWNS AND CASTLES

• WINE TOURS WITH DEGUSTATION

TEAMBUILDING PROGRAMS

• CREATIVE PROGRAMS

• COOKING LESSONS

• BREWERY VISITS WITH BEER TASTING

• TREASURE HUNTS

• SPORT EVENTS

• GOLF ACADEMY

MEETINGS & INCENTIVES

• BEAUTIFUL HISTORICAL VENUES WITH

MODERN TECHNOLOGY

• HOTEL ACCOMMODATION

• EXCURSIONS

• GALA EVENTS

ACTIVE HOLIDAYS

• GOLF PACKAGES

• CYCLING TOURS

• HIKING

• ROCK CLIMBING

• SKIING

CONTACTS:

Headquarters: Na Příkopě 18, 111 35 Prague 1

Office address: Crystal Prague, Vinohradská 2577/178,

130 00 Prague 3 – Vinohrady

+420 221 447 256

director.incoming@cedok.cz

www.cedok.com


PRAHA / PRAGUE

Hotel Olympik ★★★★

Hotel Olympik Artemis ★★★★

Sokolovská 138/615

186 00 Praha 8

A+B | A+B+C

A B C D

100 75 50 80

U Sluncové 14

186 76 Praha 8

Lindner Hotel Prague Castle ★★★★

+420 266 184 500, +420 266 184 852

ita@olympik.cz

6 j ł w á ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , p ů x u

+420 724 142 588

ricar@olympik.cz

A+B | A+B+C | A+B+C+D

A B C D E

104 104 300 80

(150) (150) (100) (400) (100)

6 ł w á ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c ú , ů x u 2

Strahovská 128

118 00 Praha 1

+420 226 080 707

meetings.prague@lindnerhotels.cz

A B C D E F

180 80 40 150 80

(200) (80) (50) (80)

6 ł w á 1 ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , ů x u 2

315 {

www.olympik.cz

50 {

www.olympik.cz/cz/artemis

138 {

www.lindner.de/cs/praha-hotel-prague-castle/prijezd.html

Orea Hotel Pyramida ★★★★

Bělohorská 24

169 01 Praha 6

+420 233 102 111, +420 261 304 560

helena.bubnikova@orea.cz

H+I

A B C D E F G H I J

40 40 80 20 20 40 100 240 240 377

(30) (30) (100) (15) (15) (30) (80) (200) (200)

6 w á ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , p ů x u 2

336 {

www.hotelpyramida.cz

24


BEST FOR EVENTS

Panorama Hotel Prague ★★★★

Milevská 7

140 63 Praha 4

Park Holiday Congress & Wellness Hotel ★★★★

Park Inn Hotel Prague ★★★★

Květnového povstání 194

103 00 Praha 10 – Benice

+420 261 161 111

events@panoramahotelprague.com

A+B | A+B+C | B+C | D+E | D+E+F | E+F

A B C D E F G H I

80 160 40 16 20 80 25 25

(100) (20) (180) (50) (15) (15) (100) (30) (30)

6 j ł w 1 ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , p ů x u 2

+420 267 268 111

reception@parkholiday.cz

A B C D

180 42 100 44

(180)

6 ł 1 ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , ů x 5 u 2

Svobodova 1

128 00 Praha 2

Vienna House Andel’s Prague ★★★★

Stroupežnického 21

150 00 Praha 5

+420 225 995 225

info.prague@parkinn.com

B+C | B+C+D | C+D

A B C D E F G

15 30 30 30 160 25 18

(15) (30) (30) (30) (160)

6 w ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 b ú , ů x 2

+420 296 353 463

event.cz@viennahouse.com

A+B | A+B+C+D | A+B+C+D+E | B+C | C+D+E | D+E | G+H | G+H+I | G+H+I+J+K+L | G+H+J+K+L

A B C D E F G H I J K L M N O

70 70 70 35 35 40 32 38 38 24 24 24 24 24 24

(70) (70) (70) (40) (20) (20) (20)

6 j ł w 1 ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , ů x 5 u 2

440 {

www.panoramahotelprague.com

48 {

www.hotelparkholiday.cz

210 {

www.parkinn.com/hotel-prague

290 {

www.viennahouse.com/andels-prague

25


PRAHA / PRAGUE

Vienna House Diplomat Prague ★★★★

Wellness Hotel Step ★★★★

Evropská 15

160 41 Praha 6

Malletova 1141

190 00 Praha 9

+420 296 353 463

event.cz@viennahouse.com

+420 296 786 362, +420 724 684 134

kongres@hotelstep.cz

398 {

www.viennahouse.com/diplomat-prague

A+B | A+B+C | A+B+C+D | A+B+C+D+E | B+C | B+C+D | B+C+D+E | C+D | C+D+E | D+E | H+I | H+I+J | H+I+J+K | I+J | I+J+K | J+K | L+M | U+V

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

40 40 40 40 40 40 100 100 100 70 50 20 30 30 30 20 30 30 40 40 40 135 50 20

(30) (30) (30) (30) (30) (20) (40) (100) (100) (100) (100) (40) (20) (30) (30) (30) (20) (30) (40) (50) (50) (50) (140) (40) (20)

6 w ? 0 č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , ů x 5 u 2

200 {

www.wellnesshotelstep.cz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S

400 120 190 200 100 90 110 650 800 35 24 24 24 24 24 24 24 24 24

(500) (100) (160) (300) (80) (60) (150) (600) (1000) (30)

6 ł w á 1 ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , p ů x u 2 q . j 3

Kategorie ★★★

Congress & Wellness Hotel Olšanka ★★★ superior

Hotel Chvalská tvrz ★★★ superior

Táboritská 23/1000

130 00 Praha 3 – Žižkov

+420 267 092 202

info@hotelolsanka.cz

K+L | K+L+M | L+M

A B C D E F G H I J K L M N O P

512 80 110 25 50 20 40 30 50 30 40 65 46 50 15 15

6 ł w 1 ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , ů x 2

Na Chvalské tvrzi 858/11

193 00 Praha 9

+420 281 020 303, +420 777 205 829

hotel@chvalskatvrz.cz

252 {

www.hotelolsanka.cz

23 {

www.chvalskatvrz.cz/cs/konferencni-prostory-praha

A B C

150 70 35

(100) (70) (20)

6 j ł ? 0 d č 8 4 z 7 c b ú ů x 2

Full-service destination

management

& Event Production

www.maxin–prague.cz

28


PRAHA / PRAGUE

Hotel Čertousy ★★★

Bártlova 35/10

193 00 Praha 20

+420 605 245 546

hotel@certousy.cz

28 {

hotel-certousy.cz/cs

A B C D E

140 20 20 20 20

(160)

6 j ł w ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú p ů x 2

Hotel Krystal ★★★

J. Martího 407/2

162 00 Praha 6

+420 220 563 411

krystal@krystal.cuni.cz

208 {

www.hotel-krystal.com

Nekategorizováno

Art Nouveau Palace Hotel Prague

Augustine, a Luxury Collection Hotel, Prague

Boutique Hotel Jalta

A B

250 50

6 1 ? 0 č 8 4 ¨ z 7 b , ů x 2

Panská 12

111 21 Praha 1

Letenská 33

118 00 Praha 1

+420 224 093 459

group@palacehotel.cz

C+D

A B C D E F G

126 24 30 25 30 24

(200) (25) (30) (25) (25) (25) (200)

6 j ł w ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , p ů x u 2

+420 266 112 280, +420 266 112 233

info.augustine@luxurycollection.com

B+C

A B C D E

30 16 30 60 150

(30) (16) (30) (70) (190)

6 w ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ů x 5 2

Václavské nám. 45/818

110 00 Praha 1

+420 222 822 111

booking@hoteljalta.com

A B C D E

200 40 40 12

(150) (40) (40) (100)

6 ł w á ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , p ů x 2

127 {

www.palacehotel.cz

101 {

www.augustinehotel.com

94 {

www.hoteljalta.com

Carlo IV, Autograph Collection

Senovážné náměstí 13

110 00 Praha 1

+420 224 593 111

mice.carloiv@dahotels.com

152 {

www.marriott.com/prgak

Corinthia Hotel Prague

Four Seasons Hotel Prague

A B C D E F G H I

250 100 90 24 24 190 100 180

(300) (120) (100) (15) (20) (20) (200) (250)

6 j ł w á 1 ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , p ů x 5 u 2

Kongresová 1

140 69 Praha 4

Velaslavinova 2a

110 00 Praha 1

+420 261 191 111

prague@corinthia.com

C+D+E | F+G+H+I+J+K+L+M+N+O | P+Q+R+S+T+U+V

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

300 50 30 30 30 60 60 60 60 40 60 40 40 40 30 25 35 50 30 20 15 15

(250) (70) (30) (30) (30) (40) (40) (40) (40) (40) (60) (40) (40) (40) (20) (30) (40) (40) (40) (20) (15) (15)

6 w ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , p ů x u 2

+420 221 427 000

reservations.prg@fourseasons.com

A+B

A B C D E F G H I J K

90 90 60 30 30

(80) (80) (50) (100) (65) (25) (25) (25) (75) (130) (15)

6 j w ? 0 d č 8 o 4 ¨ z 7 c b ú , ů x 2

539 {

marketing.corinthia.com/cs/prague

161 {

www.fourseasons.com/prague

30


NA KONGRESOVÉ AKCE U NÁS

SE BUDETE TĚŠIT

WELLNESS HOTEL STEP

nabízí:

• kongresové sály a konferenční salonky

• kapacita až pro 2000 osob

• občerstvení na přání klienta

• různé typy pokojů a apartmánů

• bezpečné a pohodlné parkování

• restaurace, kavárny a bary

• vodní a saunový svět

• kryté golfové centrum

• tenisové kurty a squash

• posilovna a bowling

• moderní technické vybavení

WWW.WELLNESS-HOTEL-STEP.CZ

kongres@hotelstep.cz • +420 296 786 362


PRAHA / PRAGUE

Grand Hotel Bohemia

Králodvorská 4

110 00 Praha 1

+420 234 608 111

office@grandhotelbohemia.cz

79 {

www.grandhotelbohemia.cz

Hilton Prague

Hilton Prague Old Town

Hotel Duo

Hotel Grandior Praha

Pobřežní 1

186 00 Praha 8

V Celnici 7

110 00 Praha 1

Teplická 492

190 00 Praha 9

+420 224 842 933

cb.prague@hilton.com

+420 221 822 100

cb.prague@hilton.com

B+L | F+G | H+I

A B C D E F G H I J K L M N O

340 80 45 50 40 24 24 24 24 50 60 40 240 50 50

(340) (80) (52) (50) (35) (20) (20) (20) (20) (50) (60) (52) (240) (50) (50)

6 w á ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c ú , p ů x u 2

+420 266 133 045

conference@hotelduo.cz

B+C

A B C D E F G H I J K L M

410 170 180 60 130 50 180 130 40 30 50 16 80

(350) (160) (170) (150) (300) (150) (40) (25) (40) (70)

6 ł ? 0 d č 8 ) o 4 z 7 c b ú ů x 2

791 {

prague.hilton.com

C+D+K+L | C+K+L | C+L | D+K | D+K+L | E+F | E+F+G | F+G | H+M | H+M+N | K+L | M+N | O+P+Q | O+P+Q+R | O+Q | P+Q | P+Q+R | P+R

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

1350 570 80 60 80 70 70 50 50 750 60 60 50 50 50 50 50 50 300 30 20 20 20 20 10 80

(1500) (650) (70) (60) (60) (45) (45) (50) (40) (600) (60) (60) (50) (50) (40) (40) (40) (40) (250) (25) (15) (15) (15) (15) (10) (250)

6 w á 1 ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c ú , p ů x u 2

Na Poříčí 42

110 00 Praha 1

Hotel InterContinental Prague

A

B

120 32

(150)

6 ł w ? 0 d 8 ) o 4 ¨ z 7 c b , p ů x 2

+420 226 295 111

reservation@hotel-grandior.cz

303 {

www.hiltonpragueoldtown.cz/konferencni-prostory.html

A+B | A+B+C | A+B+C+D | B+C | B+C+D | C+D

A B C D E F G H I

110 120 116 132 190 65 79 68 40

(72) (92) (76) (92) (108) (44) (43) (40) (31)

6 ł w á ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , p ů x 5 u 2

Pařížská 30

110 00 Praha 1

+420 296 631 111

prague@icprague.com

A B C D E F G H I J K L M

580 416 374 40 40 40 72 25 60 21

(700) (500) (350) (40) (40) (40) (80) (30) (30) (30) (30) (50)

6 ł w á ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , ů x u 2

642 {

www.hotelduo.cz

293 {

www.hotel-grandior.cz

372 {

www.icprague.com/meetings-events

Hotel Kings Court Prague

U obecního domu 3

110 00 Praha 1

+420 224 222 888

events@hotelkingscourt.cz

137 {

www.hotelkingscourt.cz

A B C

150 30 10

(170) (20) (10)

6 j ł w á 1 ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , p ů x 5 u 2

Hotel Mandarin Oriental, Prague

Nebovidská 459/1

118 00 Praha 1

+420 233 088 888, +420 233 088 751

moprg-sales@mohg.com

99 {

www.mandarinoriental.com/prague

A B C

160 45

(200) (100) (150)

6 j ł w á 1 ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , ů x 5 u 2

32


Create stories

and not just the events

CONFERENCE FACTS

& FIGURES

• 5 conference rooms

for up to 478 people

• 334 m² conference

& event area with

movable walls

• Spacious foyer

• Free high-speed WiFi

• 19 underground parking

spaces

Flexible and central. Hold your

meeting right in the modern

business centre of Prague.

The Anděl district has excellent

public transport connections.

What better plans you

can have than relaxing after

a long day at work or starting

your adventure of Prague´s nightlife

in front of a cozy replace.

The angelo by Vienna House

Prague features 5 conference

rooms covering 394 m². Do you

have a big event coming up? In

combination with the adjacent

hotel 20 conference rooms are

available for you. You can even

use the neighbouring cinema.

A little tip: The conference centre

in Prague is among the largest

events in all of Europe. Contact

the Events team for an individual

quotation for your business trip.

If you‘re thinking of something

different for your social programme,

the convention team

would be pleased to organise

a sushi workshop for you and

your colleagues. Find out all you

need to know about the mastercrafted

Japanese trend right in

the hotel!

angelo by Vienna House Prague • Radlická 1g, 15000 Prague, Czech Republic

E: info.angelo-prague@viennahouse.com • T: +420 234 801 111 • viennahouse.com


PRAHA / PRAGUE

Hotel Radisson Blu Alcron

Štepánská 40

110 00 Praha 1

+420 222 820 000

sales.prague@radissonblu.com

204 {

www.radissonblu.com/hotel-prague

Hotel The President Prague

Iris Hotel Eden

Prague Marriott Hotel

A B C D E F G H I

204 42 30 42 42 42 12 12 30

(200) (40) (30) (40) (40) (40) (30)

6 j ł ? 0 d 8 4 ¨ z 7 c b ú ů x 2

Nám. Curieových 100

110 00 Praha 1

Vladivostocká 1539/2

100 00 Praha 10

V Celnici 8

110 00 Praha 1

+420 234 614 100, +420 234 614 143

pragueevents@axxos.co

A+B

A B C D E

90 115 30 40 85

(80) (100) (25) (40) (200)

6 ? 0 d 8 o 4 ¨ z 7 ú , ů x 2

+420 222 765 765, +420 702 033 159

info@irishoteleden.cz

A+B+C

A B C

150 60 60

(200) (80) (80)

6 ? 0 č 8 ) 4 z 7 c b ů x 2

+420 222 888 888

prague.marriott@marriotthotels.com

130 {

www.hotelpresident.cz/cz/konference

A+B | A+B+C | B+C | D+E | D+E+F | E+F | G+H

A B C D E F G H I J

150 300 120 80 110 90 100 24 40 40

(120) (250) (100) (70) (90) (70) (80) (30) (30)

6 j ł w á 1 ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , p ů x 5 u 2

150 {

www.irishoteleden.cz

293 {

www.marriottprague.cz

HOTEL DUO žádaný konferenční hotel v Praze

Čtyřhvězdičkový Hotel Duo je ideálním místem pro pořádání konferencí, seminářů, školení, obchodních

jednání nebo remních párty. Hotel poskytuje širokou škálu kvalitních konferenčních služeb s veškerým

komfortem v nově zrekonstruovaném moderním konferenčním centru.

Nabízíme:

• Kongresový sál Prague až pro 410 osob

• 10 menších konferenčních místností

až pro 180 osob

• Letní terasu s prostornou zahradou

vhodnou pro koktejly

• Moderní technické vybavení

• Flexibilní cateringové služby

• 649 pokojů v sedmi různých kategorií

včetně Prezidentského apartmá

• Nově zrekonstruované veřejné prostory

• Speciality české i mezinárodní kuchyně

v restauraci Formanka

• Sportcentrum s bazénem, saunou, posilovnou,

bowlingem, masážemi a kosmetickým salonem

Konferenční sál m 2 Divadlo Škola Kulaté stoly Tvar U Koktejl

Kongresový sál Prague 335 410 220 17 x 10 60 350

Zurich 66 60 32 3 x 10 22 40

Stockholm 53 50 32 3 x 10 16 40

Amsterdam 163 100 60 7 x 10 - 120

London 53 40 30 3 x 10 16 40

Rome 27 30 12 - - -

Paris 56 50 32 - 22 -

KONTAKTY

Teplická 492, 190 00 Praha 9

T: +420 266 133 045 | E: conference@hotelduo.cz | W: www.hotelduo.cz

34


BEST FOR EVENTS

Sheraton Prague Charles Square Hotel

The Grand Mark Prague

Žitná 561/8

110 00 Praha 1

Hybernská 12

110 00 Praha 1

+420 225 999 999

reservations@sheratonprague.com

A+B

A B C D E F G

60 30 60 160 54 46 50

(50) (25) (60) (180) (30) (24)

6 á ? 0 d č 8 o 4 z 7 , ů x 2

+420 226 226 136

sales@grandmark.cz

160 {

www.sheratonprague.com

75 {

www.grandmark.cz

A B C D E F G H

50 34 60 250 34 100 30 15

(50) (40) (70) (400) (30) (120) (40) (20)

6 j ł w á 1 ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , p ů x 5 u 2

Top Hotel Praha – Kongresové centrum

Blažimská 1781/4

149 00 Praha 4 – Chodov

+420 267 284 473, +420 267 284 260

sales@tophotel.cz

810 {

www.tophotel.cz/kongresy

Tower Park Praha

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S

2000 1000 300 850 140 75 50 30 50 30 30 30 30 70 60 70 30 30 20

(1500) (600) (250) (500) (100)

6 j ł w á 1 ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , p ů x 5 u 2

Mahlerovy sady 2699/1

130 00 Praha 3

A+B+C+D

A B C D

50 50 50 50

+420 210 320 081

info@towerpark.cz

6 j ł ? 0 8 ) 4 ¨ z 7 ú p ů x 2

1 {

towerpark.cz

Black Light Theatre Srnec

… is the perfect place for any sort of event. Why, you might ask? Well,

we have found that clients looking for events are often after something

engaging, interactive, yet traditional and reliable. And you can be

sure that you do not fi nd that in every event. Often you go to a place,

watch something passively and you go home once it is over. The other

extreme is that you are a part of a group and you compete, or do

sports, and by the end, you feel like you need a break, or a free day.

Our approach is very different. We believe that the shows we offer

provide a happy medium and can be tailored to client’s requirements:

It can be a simple performance, or, with a black light theatre workshop,

it can turn into an unforgettable experience of being part of a show that

has travelled around the entire world. We can also compose a show

from different acts – live music, acrobats, singers – anything. In fact, we

can even bring the show to you – a castle, church, or a town hall – we

can adapt to any space.

For enquiries, please visit our websites

www.srnectheatre.com or

www.srnecproductions.com.

Black Light Theatre Srnec, Na Příkopě 10, Praha 1

35


Botanická zahrada Praha

Botanická zahrada

nabízí kromě poučení a odpočinku také možnosti

pronájmů nevšedních lokací pro soukromé i iremní akce

Večírek v exotické džungli nebo uprostřed vinohradu s výhledem na panoráma Prahy? Překvapte své klienty

jedinečným programem na pozadí rozkvetlé zahrady, romantické vinice sv. Kláry či v tropickém skleníku

Fata Morgana. Proměňte společenskou událost v nezapomenutelný zážitek pro vás i vaše hosty. Atraktivní

areál zahrady umožňuje pořádání rozmanitých akcí od výstav, koncertů, konferencí, seminářů, workshopů

a prezentací po firemní či vánoční večírky, teambuildingy, tiskové konference či briefingy. Doplňte program

o komentovanou prohlídku expozice výroby vína a vinného sklepa spojenou s degustací místní produkce.

Rádi vám vyjdeme vstříc a pomůžeme vám zrealizovat vaše originální projekty.

Více informací naleznete na www.botanicka.cz

nebo nás můžete kontaktovat na e-mailu: zuzana.cervenkov a@botanicka.cz či telefonu: +420 736 621 723.


Středočeský kraj

Středočeský kraj je největším regionem České republiky a nachází

se v bezprostřední blízkosti hlavního města Prahy. Je ideální

destinací pro středně velké a malé incentivní a firemní

programy, jejichž doprovodné služby vycházejí z tradiční turistické

nabídky kraje.

Střední Čechy se pyšní rozmanitou škálou historických, kulturních,

přírodních i technických památek. Mezi vyhlášené historické památky

patří hrady Karlštejn, Křivoklát, Konopiště, Kokořín nebo Český Šternberk.

Stejně tak se historickým centrem mohou pochlubit prakticky

všechna města v kraji. Skutečnou perlou je bezpochyby Kutná Hora,

zapsaná na Seznamu světového dědictví UNESCO.

Střední Čechy vybízejí také k návštěvám unikátních přírodních scenérií

vhodných pro pěší a cykloturistiku. Na území kraje se rozprostírají

chráněné krajinné oblasti Blaník, Brdy, Český ráj nebo Kokořínsko.

Mezi nejvýznamnější oblasti patří Křivoklátsko, biosférická rezervace

UNESCO nebo Český kras. V malebném kraji středních Čech lze zároveň

najít více než 40 technických památek spojených s výrobou skla,

těžbou uhlí a stříbra, automobilovým, leteckým, železničním a vojenským

průmyslem.

Konferenční prostory a ubytování

Nabídka kongresových služeb v kraji je velmi rozmanitá a může uspokojit

nejen domácí, ale i zahraniční klientelu. Výhodou je blízká dojezdová

vzdálenost do Prahy a velké množství doprovodných aktivit.

Středočeská centrála cestovního ruchu

Husova 156/21, 110 00 Praha 1 – Staré Město

Czech Republic

Tel.: +420 220 190 411

E-mail: info@sccr.cz

www.centralbohemia.eu

Kapacita hotelů koresponduje

s kapacitou konferenčních prostor,

většina subjektů v kraji nabízí sály

pro akce středního formátu (cca

100–200 osob). V regionu lze však

najít zajímavé kapacity i pro dvojnásobně

větší akce. Jednou z nich

je Aquapalace Hotel Prague, který

se nachází přímo na hranicích

s Prahou, avšak patří do středních

Čech. Hotel disponuje konferenčním

centrem, které poskytuje až

700 m 2 variabilního prostoru.

Kongresové centrum Kolonáda Poděbrady nabízí dva víceúčelové

a propojitelné sály pro 590 osob. Atraktivním prostorem je také Škoda

Muzeum, jehož sály propojují historické prvky budovy s moderním

designem. Jedná se o prostory patřící mezi nejmodernější v České

republice. Kromě menších místností je zde k dispozici multifunkční sál

s variabilní kapacitou, která může dosáhnout až 582 osob.

Pestré ubytovací možnosti a další konferenční zařízení najdete po celém

kraji. Vybírat můžete ze standardních tří až čtyřhvězdičkových

hotelů, stylových penzionů s rodinnou atmosférou vhodných pro menší

akce. Pětihvězdičkové zámecké hotely, kterých najdete v regionu hned

několik, splní přání i té nejnáročnější klientely.

Central Bohemia Region

The Central Bohemia Region is the largest region of the Czech

Republic and is located in the immediate vicinity of the capital

city of Prague. It is the ideal destination for medium and small

incentive and corporate programs whose accompanying

services are based on the traditional tourist offers of the region.

Central Bohemia boasts a diverse range of historical, cultural, natural

and technical monuments. The famous historical sights include castles

Karlštejn, Křivoklát, Konopiště, Kokořín or Český Šternberk. Likewise,

virtually all towns in the region boast a historical centre. The real

treasure is undoubtedly Kutná Hora, registered on the UNESCO World

Heritage List.

Central Bohemia invites you to visit its unique natural sceneries, ideal

for walking and cycling. The protected landscape areas Blaník, Brdy,

Bohemian Paradise and Kokořínsko are situated in the region. Among

the most important areas are Křivoklátsko, Biosphere Reserve UNESCO

or Bohemian Karst. In the picturesque region of Central Bohemia you

can also find more than 40 technical monuments connected with glass

production, coal and silver mining, automotive, aviation, railway and

military industries.

Conference rooms and accommodation

The offers of congress services in the region are very varied and have

something to offer both local and foreign clients. An advantage is

the close distance to Prague and many accompanying activities.

The capacity of hotels corresponds with the capacity of conference

rooms, most of the regional ones offer halls for events of medium

format (about 100-200 people). However, interesting capacities can

also be found in the region for twice as large events. One of them is

the Aquapalace Hotel Prague, located directly on the border with

Prague, but it belongs to Central Bohemia. The hotel has a conference

centre that provides up to 700 m 2 of variable space.

The congress centre Colonnade Poděbrady offers two multipurpose

and interconnected halls for 590 people. An attractive venue is

also the Škoda Museum, whose halls connect historical elements

of the building with modern design. These are the most modern

spaces in the Czech Republic. In addition to smaller rooms, there is

a multifunctional hall with a variable capacity, which can reach to up

to 582 people.

Varied accommodation options and other conference facilities can

be found throughout the region. You can choose from the standard

three to four-star hotels, stylish guesthouses with a family

atmosphere, suitable for smaller events. The five-star castle hotels,

several of which are also in the region, will satisfy even the most

demanding clientele.

37


STŘEDOČESKÝ KRAJ / CENTRAL BOHEMIA REGION

Nehotelové subjekty Kategorie ★★★★

Dobrovická muzea

Galerie Středočeského kraje

Lázně Poděbrady

Průhonický zámek

ŠKODA Muzeum

Villa Dreucici – Tvrz Dřevčice

Aquapalace Hotel Prague ★★★★ superior

Čapí hnízdo ★★★★ superior

Palackého náměstí 2

294 41 Dobrovice

A

165

(200)

6 ? 0 d 8 4 z 7 x .

Barborská 51-53

284 01 Kutná Hora

A B C D

130 120 100 40

(100)

? 0 z 7 ú 2

nám. T.G.Masaryka 433/II

290 01 Poděbrady

C+D

A B C D

20 25 240 350

6 ? 0 8 4 7 ů x a

Zámek 1

252 43 Průhonice

A B C D E

150 30 500 30

(130) (30) (15) (300) (30)

6 ? 0 d č 8 4 z 7 ú x 2

tř. V. Klementa 294/II

293 60 Mladá Boleslav

A+D | B+C

A B C D

582 40 96 56

Pražská 137

251 01 Čestlice

Dvůr Semtín č.p. 1

259 01 Olbramovice

+420 325 606 582, +420 325 606 519

kaiprova@lazne-podebrady.cz

+420 271 015 181, +420 602 603 073

zamek@ibot.cas.cz

+420 326 831 131, +420 731 296 212

vendula.kucerova@skoda-auto.cz

3 6 7 8 4 0 q z o 2 5 ) ¨ x c , < č d

Dřevčice 1

250 02 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

+420 326 374 213

muzeum@tereos.com

+420 607 015 703

krcilova@gask.cz

+420 603 267 196

vladimir.zenisek@villadreucici.eu

A B C D E F

1000 200 350 350 100 30

(1000) (400) (400) (400) (150)

6 j ł w ? 0 d 8 ) 4 ¨ z 7 ú p ů x 2

+420 225 108 830

info@aquapalacehotel.cz

A+B+C | A+B+C+D+E+F | D+E | D+E+F | H+I

A B C D E F G H I J K

200 58 54 63 63 63 20 20 20 31 65

(200) (60) (60) (70) (70) (70) (25) (25) (25) (30)

6 j ł w á 1 ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , p ů x 5 u 2

+420 317 716 211, +420 725 593 712

info@capihnizdo.cz

www.dobrovickamuzea.cz/pronajem

www.gask.cz

www.lazne-podebrady.cz/kongresy

www.pruhonickypark.cz

muzeum.skoda-auto.cz

www.villadreucici.eu

231 {

www.aquapalacehotel.cz

30 {

www.capihnizdo.cz

A

140

(150)

6 á 1 d 8 o ¨ z 7 b , x 2

38


STŘEDOČESKÝ KRAJ / CENTRAL BOHEMIA REGION

EA Hotelový resort SEN ★★★★

Malostranská 344

251 66 Senohraby

+420 323 655 693

sen@eahotels.cz

59 {

www.hotelsen.cz

A B C D E F G H I J

200 20 47 10 16 30 50 150 12 60

(100) (40) (50) (200) (40)

6 ł ? 0 8 ) o 4 z 7 b ů x 2

Golf & Spa Resort Konopiště ★★★★

Tvoršovice 27

256 01 Benešov

+420 317 784 044

gcko@gcko.cz

100 {

www.golf-konopiste.cz

A B C D

156 78 15 350

(150) (50)

6 ł á ? 0 d 8 ) o 4 z 7 c ú ů x 2 a

Hotel Grand Litava ★★★★

Náměstí Marie Poštové 49

266 01 Beroun

+420 311 501 504, +420 725 950 543

fb@grandberoun.cz

100 {

www.grandberoun.cz

A B C D

50 50 70 200

(40) (40) (60) (140)

6 ? 0 d 8 ) 7 c b ů 2

Hotel Hejtmanský dvůr ★★★★

Masarykovo náměstí 114

274 01 Slaný

+420 312 527 110, +420 312 527 120

hotel@hhd.cz

38 {

www.hhd.cz

A B C D E F G

20 20 15 80 200 60 24

(25) (25) (20) (100) (250) (60) (25)

6 ł w ? 0 d 8 o 4 ¨ z 7 c b p ů x 2

Hotel Zámek Štiřín ★★★★

Ringhofferova 711 – Štiřín

251 68 Kamenice

+420 255 736 111, +420 727 952 003

hotel.zamek@stirin.cz

63 {

www.stirin.cz

A B C D E

260 70 60 60 160

(200) (60) (50) (50) (250)

6 ł w ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , p ů x u 2

Konferenční centrum AV ČR – zámek Liblice ★★★★

Liblice 61

277 32 Liblice

+420 315 632 111, +420 739 329 970

recepce@zamek-liblice.cz

52 {

www.zamek-liblice.cz

A B C D E F G

100 100 80 25 24 24 16

(120) (120) (40) (40) (30) (25)

6 j ł w 1 ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , p ů x 5 u 2

Relax park – MODRÁ STODOLA ★★★★

Spojovací 918

252 62 Horoměřice

+420 220 406 444

recepce@modrastodola.cz

27 {

www.modrastodola.cz

A B C

120 25 195

6 j ł ? 0 d 8 ) z 7 p ů x 2

Rezidence Liběchov ★★★★ A

Liběchov 121

277 21 Liběchov

+420 315 650 000, +420 733 578 155

recepce@rezidence-libechov.cz

12 {

www.rezidencelibechov.cz

B

100 30

40


BEST FOR EVENTS

Zámecký hotel Maxmilian Lifestyle Resort ★★★★

Loučeň 1

289 37 Loučeň

+420 727 927 588

hotel-maxmilian@zamekloucen.cz

A+B | A+B+C | B+C

A B C D E F G H I

36 24 24 120 60 25 10 20 12

(120)

3 6 j ł ? 0 8 ) o 4 ¨ 7 c b ú p x 2 z q ů <

60 {

www.zamekloucen.cz

Zámek Čechtice ★★★★

Nám. Dr. Tyrše 16

257 65 Čechtice

+420 774 000 570

cechtice@livingvenues.com

24 {

www.livingvenues.com/zamek-cechtice

A B C D E F

100 15 15 60 80 20

(100)

6 j ł w ? 0 d č 8 4 ¨ z 7 c b 2

Zámek Dobříš ★★★★

Zámek Jemniště ★★★★

Pražská, Dobříš č.p. 1

263 01 Dobříš

A B C D

200 100 40 20

? 8 ) ú ů 2

Jemniště 1

257 01 Postupice

A B C

120 300

(120) (128) (80)

6 c ú p

+420 318 521 240

info@zamekdobris.cz

+420 603 819 651

sternberg@jemniste.cz

11 {

www.zamekdobris.cz

3 {

www.jemniste.cz

Equitana Hotel Resort ★★★ / ★★★★

Martinice 1

262 72 Březnice

+420 318 695 318, +420 602 501 918

obchod@equitana.cz

51 {

www.equitana.cz

Hotel Akademie Naháč ★★★ superior

Hotel U Kata ★★★ superior

A B C D E F G H

120 35 60 20 10 20 40 70

(100)

6 ł w ? 0 d 8 4 z 7 b x 2

Komorní Hrádek 277

257 24 Chocerady

A B C D E F G

160 60 28 28 40 20 20

Uhelná 596

284 00 Kutná Hora

+420 317 759 711

info@hotelnahac.cz

6 j ł w á ? 0 d 8 ) 4 z 7 c ů x 5 2

+420 327 515 096

hotel@ukata.cz

50 {

www.hotelnahac.cz

45 {

www.ukata.cz

Kategorie ★★★

Monínec ★★★ superior

A B

160 70

6 j ł w ? 0 d 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú p ů x 2

Moninec 7

257 91 Sedlec – Prčice

+420 778 492 813

kadlecova@moninec.cz

32 {

www.moninec.cz

A

200

6 á 1 ? 0 d 8 4 ¨ z 7 x 2

41


STŘEDOČESKÝ KRAJ / CENTRAL BOHEMIA REGION

Hotel Mědínek ★★★

51 {

Palackého nám. 316

284 01 Kutná Hora

+420 327 512 741

front.office@medinek.cz

www.medinek.cz

A B C

120 40 75

6 ? 8 7 b ů 2

Hotel Na Ostrově ★★★

99 {

Na Ostrově 816

266 01 Beroun

+420 608 860 035, +420 608 860 036

hotel@naostrove.cz

www.naostrove.cz

A B C D E F

150 50 20 60 90 15

(100) (40) (50) (80)

6 ł ? 0 d 8 o ¨ 7 c ú , ů x 2

Hotel Theresia ★★★

37 {

Na Petříně 991

280 02 Kolín

+420 321 711 117

recepce@hoteltheresia.cz

www.hoteltheresia.cz

A B C D

55 35 125 30

(50) (125)

6 ? 0 8 4 z 7 b ů x 2

Sport & Relax Centre Benešov ★★★

U Vodárny 2215

256 01 Benešov

+420 773 129 261, +420 317 750 001

info@scentrum.eu

24 {

www.scentrum.eu

A B C D

100 50 100 25

(150)

6 ? 0 d 8 4 z 7 c b ů 2

Sportovní centrum Nymburk ★★★

Sportovní 1801

288 02 Nymburk

+420 325 517 802

klenik@scnb.cz

124 {

www.scnb.cz

A B C

500 120 50

(300) (50)

6 w ? 0 d 8 ) ¨ z 7 c b ú p ů x u 2

Vigvam resort ★★★

18 {

152

280 02 Němčice

+420 606 429 568

petr.benisek@vigvam.cz

www.vigvamresort.cz

A

300

Nekategorizováno

Barokní statek Benice

Benice 1

257 44 Netvořice

A B C

300 30 30

(500) (50) (30)

6 w ? 0 d 8 ) 4 ¨ z 7 ú 2

+420 601 324 166, +420 724 054 267

martina@statekbenice.cz

11+14 {

www.favory.cz

Hotel Týnec

12 {

Klusáčkova 2

257 41 Týnec nad Sázavou

+420 730 516 438

jolana@centrumtynec.cz

www.hoteltynec.cz

A B C

300 40 40

(300) (40) (40)

6 ? 0 d č 8 ) ¨ z 7 ú p ů x 2

42


Jihočeský kraj

Jižní Čechy patří k nejatraktivnějším koutům České republiky.

Ideální poloha regionu ve středu Evropy při hranicích s Rakouskem

a Německem, snadná dostupnost, bezpečnost, výborná

infrastruktura i široký výběr turisticky zajímavých míst, to vše

dělá z jižních Čech atraktivní lokalitu pro uspořádání jakékoli

akce či incentivního pobytu.

Největším městem a zároveň centrem regionu je město České Budějovice,

kde se rodí světoznámý ležák Budweiser Budvar. Najdete zde ale

i takové perly jako město Český Krumlov (UNESCO) či Hlubokou nad

Vltavou s překrásným neogotickým zámkem. Jižní Čechy jsou tradiční

turistickou destinací, a to jak pro individuální, tak kongresovou a incentivní

turistiku. V nabídce je řada moderních konferenčních sálů, stejně tak

jako exkluzivní historické prostory, jež splní požadavky i náročného klienta.

Samozřejmostí je kvalitní zázemí ubytovacích kapacit, doplněné o širokou

nabídku aktivit a místních gastronomických specialit. To vše umocněné

atmosférou rozmanitých kulturních, sportovních a společenských akcí.

Konferenční prostory

72 prostor pro vaši akci. K předním organizátorům veletrhů a výstav,

a to v celé České republice, patří Výstaviště České Budějovice, a. s.,

umožňující realizaci akcí až pro 2 240 účastníků. Skvělé zázemí pro

akce s kapacitou až 640 osob nabízí Clarion Congress hotel České

Budějovice **** s ubytovací kapacitou 407 lůžek.

Ubytovací kapacita

Jižní Čechy nabízejí ubytovací kapacitu

pro více než 55 000 lidí. Vybírat

můžete z 2 pětihvězdičkových hotelů,

34 čtyřhvězdičkových a více než

stovky tříhvězdičkových hotelů.

Incentivní programy

Z akce pořádané v Jihočeském kraji

si můžete odnést i nevšední zážitky,

a to díky široké škále pestrých doprovodných

programů. Vybírat můžete

z nepřeberného množství aktivit

a unikátních incentivních balíčků

zaměřených na zážitky, poznání,

zábavu i sport. Ideálními destinacemi pro pořádání MICE akcí v kombinaci

s aktivně laděnými doprovodnými programy jsou pak Hluboká nad

Vltavou a oblast Lipenska – okolí největší vodní plochy v ČR.

South Bohemia Convention Bureau – váš partner pro konference,

kongresy a incentivní akce v Jihočeském kraji

Naše služby:

••

Podpora při plánování akcí kongresového typu (MICE) v jižních Čechách

••

Kompletní informace o nabídce kongresových a konferenčních

prostor v jižních Čechách

••

Poradenství při výběru lokace vhodné pro uspořádání vaší konference,

kongresu či incentivní akce

••

Poradenství při výběru vhodného doprovodného programu

••

Organizace motivačních a inspekčních cest

South Bohemia Convention Bureau

B. Němcové 12/2, 370 80 České Budějovice

Czech Republic

Tel.: +420 387 201 283

E-mail: info@jccr.cz

www.southbohemiaconvention.com

South Bohemia Region

South Bohemia is one of the most attractive parts of the

Czech Republic. The region is conveniently located in the

centre of Europe at the border with Austria and Germany, easy

accessibility, safety, excellent infrastructure and wide range of

tourist attractions make all of South Bohemia an attractive

location for any event or incentive trip.

The largest city and at the same time the centre of the region is the

town of České Budějovice, where the world-famous Budweiser Budvar

lager was born. You will find such pearls as the town of Český Krumlov

(UNESCO) or Hluboká nad Vltavou with a beautiful Neo-Gothic castle.

Southern Bohemia is a traditional tourist destination for individual,

congress and incentive tourism. The offer includes a choice of modern

conference halls as well as exclusive historic spaces that meet the

expectations of even a demanding client. Of course, there are quality

accommodation facilities, complemented by a wide range of activities

and local gastronomic specialties. All this is enhanced by the

atmosphere of diverse cultural, sporting and social events.

Conference facilities

72 venues for your events. The leading organizers of trade fairs and

exhibitions, all over the Czech Republic, include the České Budějovice

Exhibition Centre, which allows to organize events for up to 2,240

participants. The ClarionCongress Hotel České Budějovice **** offers

accommodation for up to 640 guests with an accommodation capacity

of 407 beds.

Accomodation capacity

South Bohemia offers an accommodation capacity for more than

55,000 people. You can choose from 2 five-star hotels, 34 four-star

hotels and hundreds of three-star hotels.

Incentive programs

You can also gain exceptional experiences from the event organized in

the South Bohemian Region thanks to a wide range of varied

accompanying programs. You can choose from a variety of activities

and unique incentive packages focused on experience, knowledge,

entertainment and sports. Ideal destinations for organizing MICE

events combined with actively tuned accompanying programs are the

Hluboká nad Vltavou and Lipno reservior – the surrounding of the

largest water area in the Czech Republic.

South Bohemia Convention Bureau – Your partner for conferences,

congresses and incentive events in the South Bohemian Region.

Our services

••

Support in planning convention events (MICE) in South Bohemia

••

Comprehensive information about convention and conference

facilities available in South Bohemia

••

Assistance in selecting a suitable location to organize your

conference or convention

••

Assistance with preparing an accompanying programme

••

Organization of incentive and inspection trips.

43


JIHOČESKÝ KRAJ / SOUTH BOHEMIA REGION

Nehotelové subjekty

Institut Slavonice

náměstí Míru 456

378 81 Slavonice

A B C

90 20 90

(20) (90)

+420 774 998 388

office@institutslavonice.cz

www.institutslavonice.cz

Kláštery Český Krumlov

Latrán 50

381 01 Český Krumlov

+420 380 722 011, +420 725 554 778

slavikova.k@divadlock.cz

www.klasteryck.cz

A

100

(80)

Kulturní dům Písek

nábřeží 1. máje 1605

397 01 Písek

+420 382 734 711

pisek@centrumkultury.cz

www.centrumkultury.cz

Státní hrad a zámek Český Krumlov

A B C D E

680 88 46 82 30

(800) (152) (46) (82) (30)

6 w á ? 0 d 8 ) ¨ z 7 b ú p x 2

Zámek 59

381 01 Český Krumlov

A B C D E

80 50 130 50 700

(600)

6 0 ¨ z 2

Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec

Dobrovského 1

377 01 Jindřichův Hradec

+420 380 704 721

ceskykrumlov@npu.cz

+420 384 321 279

jindrichuvhradec@npu.cz

www.zamek-ceskykrumlov.eu

www.zamek-jindrichuvhradec.eu

A B C

350 120 70

(200) (80) (40)

Státní zámek Třeboň

Zámek 115

379 01 Třeboň

+420 602 806 508, +420 384 721 193

pavel.vit@npu.cz

www.zamek-trebon.eu

A

100

(50)

Zámecká jízdárna

Na Dlouhé zdi 178

381 01 Český Krumlov

+420 380 711 453, +420 604 660 385

havlova@auviex.cz

www.auviex.cz

A

700

(600)

6 j ł w á 1 ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , p ů x u 2

Zámek Bechyně

Zámek 1

391 65 Bechyně

+420 773 662 619

koordinator@resort-bechyne.cz

www.panstvi-bechyne.cz

A B C D E F G H I J

120 250 50 60 70 200 650 180 120 70

(150) (70) (80) (70) (300) (1000) (150) (200) (70)

6 j ł 1 ? 0 č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b , p ů x u 2

44


BEST FOR EVENTS

Grandhotel Zvon ★★★★ superior

Spa Hotel Vita ★★★★ superior

nám. Přemysla Otakara II. 90/28

370 01 České Budějovice

A

B

Skuherského 4

370 01 České Budějovice

+420 381 601 611

ghz@hotel-zvon.cz

90 50

(150) (50)

6 ł w á 1 ? 0 č 8 o 4 z 7 c b ú ů x 2

+420 387 201 009

recepce@hotelvita.cz

65 {

www.hotel-zvon.cz

80 {

www.hotelalbatros.cz/vita

Kategorie ★★★★

Amenity Resort Lipno ★★★★

A B

42 120

? z 7 b x 2

Lipno nad Vltavou 999

382 78 Lipno nad Vltavou

A B

150 25

(175)

+420 380 731 777, +420 602 733 702

lipno@amenity.cz

24+7 {

lipno.amenity.cz

Clarion Congress Hotel České Budějovice ★★★★

Hotel Bellevue ★★★★

Pražská třída 2306/14

370 04 České Budějovice

Latrán 77

381 01 Český Krumlov

+420 389 102 111

info.cchcb@clarion-hotels.cz

B+C+D+E

A B C D E

160 195 60 60 60

(180) (180) (60) (60) (60)

6 ł ? 0 8 ) 4 z 7 c b ú p ů x 2

+420 702 117 629, +420 380 720 113

sales@bellevuehotels.cz

205 {

www.clarioncongresshotelceskebudejovice.com

66 {

www.bellevuehotelkrumlov.cz

Hotel Budweis ★★★★

A B

30 80

6 j w á ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , p ů x 2

Mlýnská 165/6

370 01 České Budějovice

+420 389 822 111

info@hotelbudweis.cz

60 {

www.hotelbudweis.cz

Hotel Concertino Zlatá Husa ★★★★

Hotel Gold ★★★★

A

B

100 40

(90) (30)

6 ł ? 0 d 8 ) 4 z 7 c b ú ů x 2

nám. Míru 141/1

377 01 Jindřichův Hradec

Linecká 55

381 01 Český Krumlov

+420 384 362 320

info@concertino.cz

A+B

A B C

150 50 60

(200) (50)

6 w ? 0 d 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , p ů x 2

+420 380 712 551

gold@hotelgold.cz

37 {

www.concertino.cz

27 {

www.hotelgold.cz

A

150

(100)

6 ł ? 0 8 o 7 c b ů 2

45


JIHOČESKÝ KRAJ / SOUTH BOHEMIA REGION

Hotel Malý pivovar ★★★★

Karla IV. 99/8

370 01 České Budějovice

+420 386 360 471

hotel@malypivovar.cz

29 {

www.malypivovar.cz

A B C D

30 30 80 70

(30) (40) (100) (60)

6 1 0 8 o ¨ z 7 c x

Hotel Štekl ★★★★

Bezručova 141

373 41 Hluboká nad Vltavou

+420 387 967 491

stekl@hotelstekl.cz

44 {

www.hotelstekl.cz

A B C

70 100 120

(60) (80) (100)

6 j ł w ? 0 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú p ů x u 2

Hotel Zlatá hvězda Třeboň ★★★★

Masarykovo náměstí 107

379 01 Třeboň

+420 384 757 111, +420 607 033 413

mailbox@zlatahvezda.cz

48 {

www.zlatahvezda.cz

Hotel Zlatý anděl ★★★★

A

B

100 60

(120) (70)

6 ł ? 0 8 ) 4 z 7 c b ů x 2

nám. Svornosti 11

381 01 Český Krumlov

+420 380 712 310

fbd@hotelzlatyandel.cz

A B C D

60 80 30 20

(60) (80) (20)

6 ł ? 0 d 8 o z 7 b p ů 2

48 {

www.hotelzlatyandel.cz

Interhotel America ★★★★

Richarda Weinera 2375

397 01 Písek

+420 723 799 895

reception@interhotel-america.com

40 {

www.interhotel-america.com

A B C

50 130 40

(60) (150) (120)

6 ł w ? 0 d 8 ) o 4 ¨ 7 b ú p ů x 2

Parkhotel Hluboká nad Vltavou ★★★★

Sporthotel Zátoň ★★★★

Masarykova 602

373 41 Hluboká nad Vltavou

A+B+C | B+C

A B C D E F

150 70 70 50

(150) (70) (70) (40) (90) (40)

6 ? 0 d 8 4 z 7 c b ů x 2

Zátoňské Dvory 1

382 11 Větřní

A

100

Wellness & Congress Hotel Dvořák Tábor ★★★★

Hradební 3037

390 01 Tábor

+420 387 006 200, +420 774 919 648

sales@parkhotel-hluboka.cz

+420 602 374 927

fabianova@sporthotel-zaton.cz

6 ł ? 0 d 8 o 4 z 7 b p ů 2

+420 381 212 221, +420 601 165 855

recepce@lhdvoraktabor.cz

A+B+C

A B C D E F G

200 80 70 110 60 33 12

(150) (40) (30) (40) (40)

6 ł ? 0 d 8 ) o 4 z 7 b ú ů x 2

62 {

www.parkhotel-hluboka.cz

36 {

www.sporthotel-zaton.cz

72 {

www.lhdvoraktabor.cz

46


Even the company

meeting can be

a great Relax!

Hotel Resort Relax

Thanks to its great location directly

on the beautiful shore of the Lipno lake

and a widerange of service under one

roof is Hotel Resort Relax an excelent

choice for business and relaxation.
lakeview hotel rooms and luxury

apartments

138 beds

daylight meeting rooms with audio/video

equipment

2 restaurants

private marina with motorboats

hotel beach

modern wellness centre with swimming

pool, sauna world, jacuzzi and spa

Capacity Size (m 2 ) Theatre layout School setting U shape layout Cocktail layout Banguet layout

Meeting hall 80 108 40 45 108 30

Hard floor tent 250 150 110 96 150 120

Meeting room Paluba 72 70 30 30 55 30

www.HotelResortRelax.cz

Dolní Vltavice 44, 382 26 Černá v Pošumaví

+420 601 367 508 recepce@hotelresortrelax.cz


JIHOČESKÝ KRAJ / SOUTH BOHEMIA REGION

Wellness Hotel Frymburk ★★★★

Frymburk 140

382 79 Frymburk

+420 380 300 311

info@hotelfrymburk.cz

192 {

www.hotelfrymburk.cz

A B C D E F

240 70 50 20 50 15

6 ? 0 d 8 4 ¨ z 7 c x 2

Lázně Aurora ★★★ / ★★★★

Lázeňská 1001

379 01 Třeboň

A B C

300 40 20

(200) (30)

6 0 d 8 4 z 7 ů 2

+420 384 750 555

sales@aurora.cz

289 {

www.aurora.cz/cz/konference

Kategorie ★★★

Hotel Churáňov ★★★

Zadov 13

384 73 Stachy

A B C

48 80 90

(50) (70) (100)

w ? 0 8 7 c b ů

+420 388 428 107, +420 607 414 444

recepce@churanovhotel.cz

56 {

www.churanovhotel.cz

Hotel Mas ★★★

78 {

nám. T. Bati 417

391 02 Sezimovo Ústí

+420 381 276 022, +420 381 275 010

recepce@hotelmas.cz

www.hotelmas.cz

A B C D E

160 55 55 30 30

(200) (50) (50) (40) (80)

6 ł ? d 8 4 ¨ z 7 c x u 2

Hotel Palcát ★★★

67 {

tř. 9. května 2471

390 02 Tábor

+420 773 796 566

kratochvilova@hotelpalcat.cz

www.hotelpalcat.cz

A B C D E F

650 150 140 15 30 80

(1000) (100) (100)

6 j ł w á 1 ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , p ů x 5 u 2

Hotel Svět ★★★

85 {

U Světa 750

379 01 Třeboň

+420 384 721 394

info@hotelsvet.com

www.hotelsvet.com

A B C D

90 30 45 35

(120) (30)

? 8 7 2

Hotel Zlatá hvězda ★★★

1. máje 103

385 01 Vimperk

+420 388 313 400, +420 602 323 297

info@hotelzlatahvezda.cz

18 {

www.hotelzlatahvezda.cz

A B C D

209 40

(250) (70) (65)

6 w ? 0 d č 8 ¨ z 7 b p ů x 2

Hotel Zvíkov ★★★

26+14 {

Zvíkovské Podhradí 43

397 01 Zvíkovské Podhradí

+420 382 285 659

recepce@hotelzvikov.cz

www.hotelzvikov.cz

A B C D

180 80 60 30

(250)

6 j w ? 0 8 ) z 7 b p ů x u 2

48


BEST FOR EVENTS

Mrkáček Relaxcentrum ★★★

Sporthotel Barborka ★★★

Dolní 865/11

373 72 Lišov

Wellness hotel Rezidence ★★★

A

180

(150)

6 ? 8 ¨ z 7 ů 2

Zahradní 879

373 41 Hluboká nad Vltavou

A

B

70 100

(70)

0 8 7

Náměstí Republiky 1

373 33 Nové Hrady

+420 775 297 061, +420 777 297 058

info@sport-mrkacek.cz

+420 607 117 026, +420 723 998 626

hotel@sporthotelbarborka.cz

+420 724 130 399, +420 725 367 926

sales@rezidencenh.cz

11 {

www.sport-mrkacek.cz

29+6 {

www.sporthotelbarborka.cz

61 {

www.rezidencenh.cz

A B C

120 110 40

(150) (130) (50)

Zámek Lnáře ★★★

Lnáře 1

387 42 Lnáře

A B C D E F

150 80 80 50 50 30

(100) (60) (60) (50) (60) (16)

6 4 7 p

+420 728 731 567

info@lnarecastle.cz

21 {

www.lnarecastle.cz

HOTEL RŮŽE romantický hotel pro všechny příležitosti

Jedinečný 5 hvězdičkový hotel situovaný do prostor bývalé Jezuitské koleje ze 16. století se nachází

v samotném srdci Českého Krumlova. V kráse renesanční architektury a s nádhernými výhledy na řeku

Vltavu je hotel ideálním místem pro uspořádání nejrůznějších akcí – konferencí, remních setkání,

svateb či večírků.

Nabízíme:

• Jezuitský sál až pro 200 osob a 3 menší konferenční místnosti až pro 90 osob

• Letní terasu s výhledem na řeku Vltavu vhodnou pro koktejly či oslavy

• Moderní technické vybavení

• Flexibilní cateringové služby

• 70 útulných pokojů různých kategorií

• Tradiční českou i mezinárodní kuchyni v hotelové restauraci

• Středověkou hostinu s programem

• Wellness centrum s bazénem, vířivkou, saunou, posilovnou, masážemi, koupelemi v dřevěných kádích či zábaly

Konferenční sál m 2 Divadlo Škola Tvar U Tvar I Restaurační sezení

Jezuitský sál 190 200 150 90 48 126

Hodovní síň 90 70 40 40 24 50

Rotary salonek 51 - - - 34 -

Salonek Viléma z Rožmberka 60 - - - - 60

Letní terasa 30 90 - - - 120

KONTAKTY

Horní 154, 381 01 Český Krumlov

T: +420 727 823 736 | E: sales.manager@hotelruze.cz | W: www.hotelruze.cz

49


JIHOČESKÝ KRAJ / SOUTH BOHEMIA REGION

Nekategorizováno

Hostinec Depo

Latrán 74

381 01 Český Krumlov

A

120

(150)

+420 777 200 733

fb@restaurant-krumlov.cz

37 {

www.depokrumlov.cz

Hotel Latrán

14 {

Latrán 75

381 01 Český Krumlov

+420 380 602 440

latran@hotely-krumlov.cz

www.hotely-krumlov.cz

A

30

(35)

Hotel Lužnice

26 {

ČSLA 41

391 11 Planá nad Lužnicí

+420 383 131 111, +420 730 855 255

info@hotel-luznice.cz

www.hotel-luznice.cz/cz/kongresy-konference

A B

200 50

Hotel Resort Relax

57 {

Dolní Vltavice 44

382 26 Černá v Pošumaví

+420 380 731 401, +420 601 367 508

recepce@hotelresortrelax.cz

www.hotelresortrelax.cz

A B C

108 150 70

(108) (150) (55)

6 ? 0 d 8 4 z 7 c ů 2

Hotel Růže

70 {

Horní 154

381 01 Český Krumlov

+420 727 823 736

sales.manager@hotelruze.cz

www.hotelruze.cz

A B C D

200 70 40 35

(150) (40) (30) (20)

6 j ł ? 0 d č 8 o 4 z 7 ú ů x 2

Konferenční centrum Akademie věd ČR

Zámek 136

373 33 Nové Hrady

+420 389 033 804, +420 606 628 865

kc@nh.cas.cz

17 {

www.chateau-novehrady.cz

A B C

100 20 65

Wellness Hotel Diamant

Sokolská 1339

373 41 Hluboká nad Vltavou

+420 387 008 800, +420 725 395 195

info@hoteldiamant.cz

36 {

www.hoteldiamant.cz

Zámek Mitrowicz

A

B

80 20

(80)

6 ł w ? 0 d 8 ) o 4 z 7 b ú ů x 2

Koloděje nad Lužnicí 1

375 02 Týn nad Vltavou

+420 728 353 133, +420 222 242 118

bedrich@mitrowicz.cz

6+13 {

www.zamekmitrowicz.cz

A

120

50


Plzeňský kraj

Plzeňský kraj se rozkládá na jihozápadě České republiky. Nachází

se na strategickém místě mezi Prahou a západní Evropou.

V Plzeňském kraji najdete vše, na co si lze vzpomenout – krásný

venkov, rozmanitou a příjemně kopcovitou krajinu, hrady a zámky,

romantické zříceniny a kostely, muzea a stovky kulturních institucí.

Díky této kombinaci na vás čeká nespočet zajímavých zážitků.

Plzeňský kraj nabízí kvalitní ubytování, a to včetně konferenčních

a společenských sálů. K volnočasovému odpočinku zvou nedaleké

lázně, sportovní zařízení a více než 30 místních pivovarů. Mezi další

vyhledávané aktivity patří horská turistika, cyklovýlety po kopcovitém

venkově, lesích a v okolí jezer a zimní běžecké lyžování. Ti z vás,

kteří rádi odpočívají ve městě, jistě ocení procházku historickým centrem

Plzně obklopeným kvetoucími sady a poutavými budovami.

K vidění je zde katedrála sv. Bartoloměje či Velká synagoga, která se

řadí mezi největší synagogy na světě, a mnoho dalších.

Plzeň, největší město Plzeňského

kraje, leží na soutoku čtyř řek.

Nabízí ideální dálniční spojení jak

na Letiště Václava Havla v Praze,

tak na letiště v Norimberku a Mnichově.

Na trase mezi Plzní a Prahou

navíc jezdí pravidelné linky.

Časy, kdy byla Plzeň považována

za šedivé a zchátralé město, jsou

dávno pryč. Dnes se jedná o zářivou

metropoli, která má co nabídnout

i organizátorům nejrůznějších

setkání. Kromě klasických

hotelových prostor zde můžete nalézt i méně tradiční místa (kupříkladu

sály v Měšťanské besedě, secesní pivovar Pilsner Urquell, náměstí

Republiky, hotel Courtyard by Marriott Pilsen, scény Velkého a Nového

divadla, pivovar Plzeňský prazdroj či konferenční sál v bývalém

areálu skladiště Depo2015 a další).

Pilsen Convention Bureau je ideálním partnerem pro zajištění kongresů,

konferencí a seminářů v Plzeňském kraji. Zajišťuje kompletní

služby v celém Plzeňském kraji, a to v oblasti plánování a organizace

událostí, i zajištění doplňujícího programu. Plzeňský kraj nabízí

velký výběr ubytování. Největší konferenční sály poskytují kapacitu

až pro 2 000 osob.

Pilsen Region

The Pilsen Region lies in the south-western area of the

Czech Republic. It is strategically located between Prague

and Western Europe.

The Pilsen Region has everything one can wish for – beautiful

countryside, a diverse and pleasantly hilly landscape, castles, chateaus

or romantic ruins or churches, museums and hundreds of cultural

institutions inviting you to countless adventures.

The Pilsen Region offers quality accommodation including

conference halls or meeting halls. Visitors can relax in various nearby

spas, sports facilities, or visit one of more than 30 local breweries in

their free time. As well, they can

go for pleasant hikes, ride a bike

in hilly countryside through

forests and around lakes or go

cross-country skiing in winter.

When you need to relax, a walk

through the historical centre

surrounded with blossoming

orchards and attractive buildings

is ideal. You can see the Church

of St. Bartholomew, the Great

Synagogue, one of the largest

in the world, and many other

attractions.

The largest city of the Pilsen Region is Pilsen itself, a city located at

the confluence of four rivers. It has an ideal motorway connection

between the Prague Airport, and the Nurnberg and Munich airports.

There is a regular connection to Prague.

Pilsen is no longer the grey, run-down city it once was, but is now

a shiny metropolis that has plenty to offer meeting organisers.

Apart from hotel halls, there are non-traditional spaces (such as

halls in Měšťanská beseda, a Secessionist cultural Pilsner Urquell

Brewery, Republic Square, Pilsen Courtyard by Marriott Pilsen centre,

rooms in the Velké and Nové theatres, the Plzeňský Prazdroj

Brewery, a conference hall in the area of the former depot, called

Depo2015, etc).

Pilsen Convention Bureau

nám. Republiky 33, 301 00 Plzeň, Czech Republic

Tel.: +420 377 226 757

E-mail: l.holman@pilsenconvention.cz,

p.jirka@pilsenconvention.cz

www.pilsenconvention.cz

The Pilsen Convention Bureau is an ideal partner for organizing

conferences, meetings and seminars in the Pilsen Region. It provides

complete information on options for MICE services in the entire Pilsen

Region. It provides services during the planning and organization of

events and can arrange extra programmes. The Pilsen Region offers

a variety of accommodation. The largest conference halls can

accommodate about 2,000 people.

51


PLZEŇSKÝ KRAJ / PILSEN REGION

Nehotelové subjekty Kategorie ★★★★

Depo2015

Konferenční a společenské centrum Secese

Měšťanská beseda

Techmania science center

U Planetária 2969/1

301 00 Plzeň

Courtyard by Marriott Pilsen ★★★★

Hotel Sport Zruč ★★★★

Presslova 14

301 00 Plzeň

U Prazdroje 7

301 00 Plzeň

A B C D E F G H I

120 50 43 20 60 100

(150) (56) (10) (30) (60) (50) (300) (150)

6 ? 0 8 ) 4 7 b ú x 2

Kopeckého sady 13

301 35 Plzeň

Sady 5.května 57

301 00 Plzeň

+420 702 019 508

recepce@depo2015.cz

A B C D

600 150

(1000) (400) (50)

6 ? 0 č 8 ) 4 ¨ z 7 ú p 2

+420 377 062 888

reservations@asahibeer.cz

+420 378 037 922

rezervace@mestanskabeseda.cz

A B C D E F G H I J K L

674 80 40 270 60 25 100 92 20 20 30 45

6 w 1 ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , p x 2

+420 737 247 581

katerina.chabova@techmania.cz

A B C D E F

70 100 50 50

(50) (80) (50) (100)

6 ł w ? 0 8 ) 4 ¨ z 7 c ú p x u 2

+420 373 370 120

pilsen.reservations@courtyard.com

A+B

A B C D

116 72 30 31

(130) (85) (30) (31)

6 j ł w á 1 ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , ů x 5 u 2

Sportovní 600

330 08 Zruč

+420 377 350 450, +420 725 556 543

recepce@hotelsportzruc.cz

www.depo2015.cz

www.prazdrojvisit.cz

www.mestanska-beseda.cz

techmania.cz

195 {

www.courtyardpilsen.cz

25 {

www.hotelsportzruc.cz

A

120

(100)

6 á ? 0 d 8 ) o 7 b 2

Hotel Srní ★★★★

Srní 117

341 92 Srní

+420 602 424 161

rezervace@hotely-srni.cz

93+45 {

www.hotely-srni.cz/hotelysrni

A B C D E F G H I

35 23 40 30 90 30 100 260

(40) (30) (30) (30) (130) (30) (80) (120) (300)

6 á ? 0 d č 8 ) 4 z 7 ů x 2

Parkhotel Congress Center Plzeň ★★★★

U Borského Parku 31

320 04 Plzeň

+420 378 772 977, +420 608 111 702

hotel@parkhotel-czech.eu

150 {

https://parkhotel-czech.eu

A B C D E F G H I J K L M

937 206 120 350 55 55 55 55 40 10 950 350 26

(1100) (140) (80) (250) (50) (50) (50) (50) (40) (8) (1500) (250) (25)

6 ł á 1 0 č 8 ) 4 ¨ z 7 c b ú ů x u 2

52


PLZEŇSKÝ KRAJ / PILSEN REGION

Primavera Hotel & Congress centre ★★★★

Nepomucká 1058/128

326 00 Plzeň

+420 378 020 500

info@primaverahotel.cz

92 {

www.primaverahotel.cz

A B C D E F G

280 90 90 14 50 800

(300) (100) (100) (200)

6 j ł w á 1 ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , p ů x 5 u 2

Vienna House Easy Pilsen ★★★★

Zámek Zbiroh ★★★★

U Prazdroje 6

301 00 Plzeň

+420 378 016 120, +420 378 016 802

info.easy-pilsen@viennahouse.com

A+B | A+B+C | A+B+C+D

A B C D E F G

85 85 85 85 34 20 20

(70) (70) (70) (70) (40)

6 j ł w á ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , p ů x 2

Zbiroh 1

338 08 Zbiroh

+420 602 199 050

linda@zbiroh.com

144 {

www.viennahouse.com

52 {

www.zbiroh.com

A B C D E

300 220 50 40 50

(300) (300) (40) (50) (50)

6 j ł w 1 ? 0 d 8 ) o 4 ¨ z 7 b ú , p ů x 5 u 2

Kategorie ★★★

Kongres & Golf hotel Darovanský dvůr Resort ★★★ / ★★★★

Darová 3

338 24 Břasy

Hotel U Zeleného stromu Nepomuk ★★★ superior

nám. A. Němejce 69

335 01 Nepomuk

+420 371 740 711

hotel@darovanskydvur.cz

C+F | D+G

A B C D E F G H I J K L M N O

400 50 50 50 50 50 50 20 20 20 20 20 30 90 16

(480) (80) (80) (80) (80) (80) (80) (35) (35) (35) (35) (35) (35) (110)

6 j ł w á 1 ? 0 d č 8 o 4 ¨ z 7 c b , ů x 5 2

+420 371 580 371, +420 725 810 257

info@hotelnepomuk.cz

100+27+33 {

www.darovanskydvur.cz

26 {

www.hotelnepomuk.cz

A B C D

200 40

(150) (40) (20) (40)

6 ł ? 0 č 8 ) o ¨ z 7 ú p ů 2

HolidayPark Mlázovy ★★★

Wellness hotel Centrál ★★★

Mlázovy 1

341 42 Kolinec

A

B

150 42

(120) (30)

6 ? 0 8 4 ¨ 7 2

Masarykova 300

339 01 Klatovy

+420 376 382 916

info@holidaypark.cz

+420 376 314 571

hotel@centralkt.cz

10 {

www.HolidayPark.cz

47 {

www.centralkt.cz

Zámecký statek Býkov ★★★

A

B

140 60

(140) (60)

6 j w ? 8 ) o 4 7 c b ú p ů 2

Hromnice 55

330 04 Hromnice

+420 377 959 355

bykov@bykov.cz

34 {

www.bykov.cz

A B C D

150 30 25 40

(80) (30) (40)

? 0 8 7 2

54


Pilsen is not famous

just for the beer...

Central. Smart casual. Strong,

soothing colours emanate

warmth and a sense of solidity

– creating the ideal atmosphere

for your business meeting. The

world-famous Pilsner Urquell

brewery is directly opposite, and

you can take a stroll through the

old town. If you have any questions

or would like more information

about planning your meeting

or event, just ask our events

team. Guests can look forward

to the refurbished lobby, bar and

restaurant.

CONFERENCE FACTS

& FIGURES

• 7 meeting rooms

holding over 400 people

• 386 m² conference

& events area

• Generously-sized foyer

• Free high-speed WiFi

• 85 parking spaces

– indoor and outdoor

Vienna House Easy Pilsen • U Prazdroje 6, 301 00 Pilsen, Czech Republic

E: info.easy-pilsen@viennahouse.com • T: +420 378 016 111 • viennahouse.com


BEST FOR EVENTS

Karlovarský kraj

Karlovarský kraj se vyznačuje unikátní atmosférou lázeňských

měst, léčivými prameny, pohádkovou architekturou, historickými

památkami, rozsáhlými lázeňskými lesy a parky a půvabným

okolím měst.

Světoznámá města Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně

i Cheb nabízejí rozvinutou infrastrukturu a dokonalé služby. Díky vysoké

koncentraci více než 500 hotelů s 33 tisíci lůžek různých kategorií poskytuje

kraj ubytování s mnoha kvalitními službami. Mnohé z hotelů

jsou vybaveny kongresovými prostory, slavnostními sály a salonky.

V celém kraji se nachází přes 38 lokalit s konferenčními prostory s kapacitou

od 20 do 7 000 účastníků.

Široká nabídka doplňkových služeb řadí region mezi destinace kongresové

turistiky na světové úrovni. Umožňuje sestavení pestrého doprovodného

programu, do kterého jsou nejčastěji zahrnuty lázeňské a wellness

programy, četné kulturní a sportovní společenské akce, možnosti výletů

a exkurzí za pamětihodnostmi, místní tradiční výrobou a za přírodními

a kulturními památkami. V nabídce je také sportovní vyžití při hraní golfu

(milovníkům golfu se nabízí nejhustší síť golfových hřišť v České republice)

či jiných aktivitách. Blízkost Krušných hor s moderními lyžařskými

areály a sítí turistických cest je také

cennou devízou regionu. Po pracovních

jednáních je možno relaxovat

procházkami po promenádách,

v parcích a po cestách lázeňských

lesů. Proslulost termálních minerálních

pramenů i bohatý společenský

život kolem nich lákají po staletí

návštěvníky z celého světa. Tento

region představuje nejvhodnější

destinaci pro nevšední MICE akce.

Carlsbad Convention Bureau

Komplexní informace v oblasti kongresového a incentivního turismu

poskytuje nezisková společnost Carlsbad Convention Bureau, která je

členem Czech Convention Bureau.

Carlsbad Convention Bureau je neutrální specialista na kongresový

a incentivní turismus v Karlovarském kraji. Mezi hlavní aktivity CCB patří

asistence, propagace, příprava a poradenství v místě realizace MICE

akcí. CCB nabízí bezplatnou pomoc a nejlepší služby, které zaručí úspěch

plánované akce.

Našim klientům poskytujeme komplexní služby v oblasti

kongresového turismu:

••

podporu při plánování a realizaci akcí kongresového typu v Karlovarském

kraji

••

kompletní informace o nabídce kongresových a meetingových prostor

••

poradenství při výběru vhodných meetingových a konferenčních lokací

••

výběr vhodného doprovodného programu

••

vytipování vhodného meetingového prostoru a vypracování kompletní

nabídky

••

ve spolupráci s PCO a DMC vytvoření a zorganizování inspekčních cest

••

vytvoření a aktualizaci databáze firem potřebných při přípravě a realizaci

MICE akcí

Carlsbad Convention Bureau, o.p.s.

Husovo náměstí 270/2, 360 01 Karlovy Vary, Czech Republic

Tel.: +420 777 486 093

E-mail: info@carlsbad-convention.cz

www.carlsbad-convention.cz

Karlovy Vary Region

The region in the west of the Czech Republic is a very favorite

tourist destination known as the Westbohemian Spa Triangle.

The Karlovy Vary Region boasts the unique atmosphere of spa towns,

mineral springs, fairytale architecture, historical monuments, extensive

spa forests and parks, and enchanting surroundings of towns.

The world-famous towns of Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy

Lázně and Cheb offer a developed infrastructure and impeccable

services. The excellent transport accessibility (International airport

directly in Karlovy Vary, just a little over 100 km away from Prague

and from the Vaclav Havel Airport in Prague, 50 km from the German

border), and a dense transport network further emphasize the

benefits of organizing MICE Events in this region.

The high concentration of more than 500 hotels with 33 thousand

beds in different categories, offers a wide range of quality services.

Many of the hotels are equipped with congress facilities, ceremonial

halls and rooms. There are over 37 locations in the region with

conference facilities offering a capacity of 50 to 7,000 participants.

The Karlovy Vary region offers a well developer tourism infrastructure

thanks to long tradition in spa tourism. Extensive experience and

tradition in organizing of the MICE events, congress rooms of all sizes,

always with a qualified staff, professional and individual attitude.

The wide range of additional services ranks the region among congress

Tourism destinations at a global level. It enables the organization of

a varied accompanying program, which most commonly include spa

and wellness programs, as well as cultural and sports social events,

option to make trips or excursions to see landmarks, local traditional

production and natural and cultural sights.

Carlsbad Convention Bureau

Carlsbad Convention Bureau, o.p.s. (CCB) is a central information point

focussed on congress and incentive tourism in Karlovy Vary and the

Karlovy Vary Region. The CCB is a member of the Czech Convention

Bureau – CzechTourism.

Services provided by the Carlsbad Convention Bureau

Support in the planning of MICE events in Karlovy Vary and the

Karlovy Vary Region, information about the offer of congress and

meeting facilities, advice on selecting a suitable meeting and

conference location and in selecting a suitable accompanying

program and preparation of a complete offer. In cooperation with

PCO and DMC, it creates and organises inspection trips, and creates

and updates the database of companies required in the preparation

and implementation of MICE events.

56


A M B A S S A D O R G R O U P

Luxury spa resort

Top quality

Delicious catering

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ • MARIENBAD

Major conferences & events in Mariánské Lázně

Excellent venue for both business and relaxation, experienced and friendly staff,

unique spa centre with wellness programme, large areas available for outdoor activities.

● 87 ROOMS ● 175 BEDS ● 2 RESTAURANTS ● CONGRESS FACILITIES

● MULTIFUNCTIONAL TECHNICAL EQUIPMENT ● WIFI FREE OF CHARGE ● AIR CONDITIONING

Václavské náměstí 840/5, 110 00 Prague 1, CZ

Operator tel.: +420 224 193 111

e-mail: hotel@ambassador.cz

www.ambassador.cz

Karlovarská 434/15, 353 01 Marienbad, CZ

Operator tel.: +420 354 676 111

e-mail: hotel@esplanade-marienbad.cz

www.esplanade-marienbad.cz

Tyršova 31, 353 01 Marienbad, CZ

Operator tel.: +420 354 611 111

e-mail: hotel@hotel-agricola.cz

www.hotel-agricola.cz


KARLOVARSKÝ KRAJ / KARLOVY VARY REGION

Nehotelové subjekty Kategorie ★★★★★ Kategorie ★★★★

Hrad Loket

INGO Casino

Kulturní centrum Svoboda

Společenský dům Casino

Zámecká 67

357 33 Loket

A B C

120 30 80

(250) (80) (120)

6 ? 0 p

Národní 1

351 01 Františkovy Lázně

+420 352 684 648

kultura@hradloket.cz

+420 354 500 146

sedlacek@ingo-casino.com

A

350

(200)

6 j ł ? 0 8 ¨ z 7 c ú ů x

Za Mostní branou 5

350 02 Cheb

Reitenbergerova 53

353 01 Mariánské lázně

+420 354 423 311, +420 731 508 757

keblusek@kcsvoboda.cz

A B C D E

100 150 500 80 50

(100) (150) (500) (80) (50)

6 j ł w ? 0 č 8 ) ¨ z 7 c b ú p ů 2

+420 354 661 402

conference@badmarienbad.cz

A B C D E

450 160 130 100 50

(300) (250) (180) (150) (40)

6 j ł w ? 0 d 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , p ů x u 2

Hotel Esplanade Spa & Golf Resort ★★★★★ superior

Karlovarská 434/15

353 01 Mariánské Lázně

Golf Hotel Morris ★★★★ superior

Zádub – Závišín 724

353 01 Mariánské Lázně

A B C D E

120 60 60 15 15

6 á ? 0 d 8 7 p ů 2

+420 354 676 111 / Fax: +420 354 627 850

hotel@esplanade-marienbad.cz

+420 354 422 777

golfhotel@hotelmorris.cz

www.hradloket.cz

www.ingo-casino.com

www.kcsvoboda.cz

www.marianske-lazne.danubiushotels.cz

87 {

www.esplanade-marienbad.cz

A B C D E F G H

140 90 40 40 40 42 90 24

(250) (120) (40) (40) (40) (30) (120) (30)

6 j ł w á 1 ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , p ů x u 2 q 3 .

46 {

www.hotelmorris.cz/cs/golf-hotel-morris-marianske-lazne.html

Grandhotel Ambassador Národní Dům ★★★★ superior

T.G.Masaryka 1088/24

360 01 Karlovy Vary

+420 353 408 100, +420 778 726 312

salesmanager@grandhotel-ambassador.cz

83 {

www.grandhotel-ambassador.cz

A

1000

6 j ł w á 1 ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , p ů x 5 u 2

Hotel Imperial ★★★★ superior

Libušina 1212/18

360 01 Karlovy Vary

+420 353 203 116

event@spa-hotel-imperial.cz

219+14 {

www.spa-hotel-imperial.cz/cz/konferencni-prostory-hotelu-imperial

A B C D E

50 176 30 120

(40) (20) (600)

6 j ł w ? 0 d 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , p ů x u 2

58


KARLOVARSKÝ KRAJ / KARLOVY VARY REGION

Parkhotel Richmond ★★★★ superior

Slovenská 3

360 01 Karlovy Vary

A B C

200 35 30

(180)

6 ? 0 8 ¨ 7 ú ů 2

Danubius Health Spa Resort Butterfly ★★★★

Hlavní 655

353 01 Mariánské Lázně

+420 353 177 111

reservation@richmond.cz

+420 354 654 111

butterfly@badmarienbad.cz

122 {

www.richmond.cz

190 {

www.marianske-lazne.danubiushotels.cz

A

100

(100)

6 j ł ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú p ů x 2

Danubius Health Spa Resort – Centrální Lázně ★★★★

Goethovo náměstí 1

353 43 Mariánské Lázně

+420 354 634 111, +420 354 635 300

centralnilazne@badmarienbad.cz

108 {

www.marianske-lazne.danubiushotels.cz

Hotel Continental ★★★★

A B C D E

100 50 450 160 130

6 j ł ? 0 č 8 ) 4 ¨ z 7 b ú p ů x u 2

Hlavní 230

353 01 Mariánské Lázně

+420 354 620 161

hotel.con@ghotels.cz

41 {

www.garzottohotels.cz/en/hotel-continental-marienbad

Hotel Cristal Palace ★★★★

A

200

(150)

6 ? ¨ 2

Hlavní 61/66

353 01 Mariánské Lázně

+420 354 615 111

reception@cristalpalace.cz

86 {

www.cristalpalace.cz/events

Hotel Dvorana ★★★★

A B C

200 80 40

Chateau Monty Spa Resort ★★★★

6 j ? 0 d 8 4 ¨ z 7 c b ú ů x 2

Chebská 394/44

360 06 Karlovy Vary

A+C+D | B+E

A B C D E

42 20 30 15 40

Příkrá 218

353 01 Mariánské Lázně

+420 355 311 356, +420 606 026 392

karaskova@hoteldvorana.cz

6 á 1 ? 0 d 8 ) 4 z 7 b ú p ů 2

+420 354 619 111

monty@galahotels.cz

23 {

www.hoteldvorana.cz

104 {

www.montymarienbad.com

A B C D

200 36 45 80

(20) (30)

6 j ? 0 d 8 ) o 4 ¨ z 7 ú ů x 2

Lázeňský hotel Pyramida ★★★★

Slatina 91

351 01 Františkovy Lázně

+420 354 401 500

reserve@hotelpyramida.com

62 {

www.hotel-pyramida.cz

A

80

0 8 4 z 7 2

60


KARLOVARSKÝ KRAJ / KARLOVY VARY REGION

Spa Hotel Thermal ★★★★

Spa Resort Sanssouci ★★★★

Zámek Lužec ★★★★

I. P. Pavlova 2001/11

360 01 Karlovy Vary

D+E+F

A B C D E F

1145 260 243 35 30 35

6 ? 0 d 8 4 ¨ 7 c ú x 2

U Imperialu 11

360 01 Karlovy Vary

+420 353 207 321

event@spa-resort-sanssouci.cz

A+B

A B C D E

40 40 30 72 150

(40) (100) (300)

6 1 ? 0 d 8 ) 4 z 7 c b ú ů x 2

Lužec 1

362 25 Nejdek

+420 359 002 442

smidova@thermal.cz

+420 353 103 111

reception@zamek-luzec.cz

273 {

www.thermal.cz

337+22 {

www.spa-resort-sanssouci.cz

62 {

www.zamek-luzec.cz

A B C

140

(20) (22)

6 ł w ? 0 8 ) ¨ 7 ú ů x 2

Kategorie ★★★

Hotel Krakonoš ★★★ superior

Mariánské Lázně 660

353 01 Mariánské Lázně

A B C

125 40 50

+420 354 622 624

info@hotelkrakonos.eu

86 {

www.hotelkrakonos.eu

Resort Stein ★★★ superior

34 {

Skalka u Chebu 10

350 02 Cheb – Skalka u Chebu

+420 354 423 301, +420 605 822 744

info@resortstein.cz

www.resortstein.cz

A B C D

60 30 20 130

(40) (20) (80)

6 j ł w ? 0 d 8 ) o 4 z 7 b ú p ů 2

Hotel a Restaurace Švejk Bublava ★★★

Bublava 245

358 01 Kraslice

+420 777 494 904

info@svejk-bublava.cz

14 {

www.svejk-bublava.cz

A

120

(200)

6 ł w ? 0 d o 4 ¨ z 7 c ů 2

Hotel Chateau Mostov ★★★

Mostov 1

350 02 Cheb

+420 354 400 450, +420 605 981 431

recepce@mostov.cz

49 {

www.mostov.cz

A B C D E F G H

100 120

(50) (50) (20) (15) (30) (100) (100) (50)

6 ł w ? 0 d 8 ) 4 ¨ z 7 b ú p ů x 2

Lázně Jáchymov – Běhounek ★★★

Lidická 1015

362 51 Jáchymov

+420 353 834 111, +420 353 834 444

behounek@laznejachymov.cz

160+18+34+16 {

www.laznejachymov.cz

A B C

180 40 40

0 d 8 4 z 2

62


BEST FOR EVENTS

Statek Bernard ★★★

Šachetní 135

357 41 Královské Poříčí

+420 737 136 766

info@statek-bernard.cz

8 {

www.statek-bernard.cz/firemni-skoleni

A B C

100 20 50

(70)

6 ? 0 d 8 ) o 7 x 2

Danubius Health Spa Resort – Nové Lázně

Golf Resort Cihelny

Reitenbergerova 53

353 01 Mariánské Lázně

A

B

Cihelny 7

364 64 Bečov nad Teplou

+420 354 644 111

novelazne@badmarienbad.cz

50 300

(60) (250)

6 ł ? 0 d 8 ¨ z 7 ú p ů x 2

+420 353 972 281, +420 730 899 544

reception@golfresortcihelny.cz

98 {

www.marianske-lazne.danubiushotels.cz

36 {

www.golfresortcihelny.cz

Nekategorizováno

Grandhotel Pupp

A

100

6 j á ? 0 8 ) o 4 ¨ z 7 b p ů x 5 2

Mírové náměstí 2

360 01 Karlovy Vary

+420 353 109 111

reservation@pupp.cz

A B C D E F G H I

400 36 48 20 25 30 60 25 16

(500) (25) (40) (20) (20) (30) (40) (30) (10)

6 ł á ? 0 d 8 4 ¨ z 7 c b ú p ů x 2

228 {

www.pupp.cz

SPA HOTEL PYRAMIDA ****

Františkovy Lázně

Lázeňský hotel PYRAMIDA, a.s.

Slatina 91

351 01 Františkovy Lázně

reserve@hotelpyramida.com

www. hotel-pyramida.cz

+420 354 401 500

Accommodation

& Gastronomy

* 60 comfortable rooms (singel /

double rooms, apartments)

* Wide selection of high quality, balanced

and fresh dishes (Czech and

international cuisine)

* Modern hotel restaurants and panoramic

roof café

Centre For Healthy Back

PYRAMIDA

Fast – effective – individual!

* Based on a unique medical therapy

known as Medical Trainings Therapy

* Brings effective and fast backache relief

* Prevention for people with sedentary

jobs or jobs requiring frequent traveling

Exclusively in the Czech Republic!

MICE services

* Large conference room for up to 80

people

* Small conference salon for approx.

40 people

* Conference technology (flipchart,

digital projector, Wi-Fi Network),

technical support, catering, accompanying

programms, excursions and

trips

63


BEST FOR EVENTS

Ústecký kraj

Ptáte se na přednosti Ústeckého kraje? Tady jsou. Výborná

dopravní dostupnost po dálnici D8 vedoucí až do Drážďan,

bohatá historie, přírodní scenérie hor, řek a pískovcových skal

i řada komfortně vybavených míst pro pořádání nejrůznějších

firemních akcí, zážitkových aktivit nebo teambuildingů.

Vybere si každý!

Pokud hledáte něco blízko od Prahy s pohodlnou dostupností, pak se

vydejte po dálnici D8. Po půl hodině jízdy se před vámi otevře oblast

zvaná „Zahrada Čech“, ze které vystupuje malebné České středohoří.

Historické město Roudnice nad Labem nabídne ubytování i konferenční

prostory v hotelu Vavřinec v centru města. Pobyt je ideální v kombinaci

s vinařským programem ve sklepení Lobkowiczkého zámku. Pro větší

soukromí se vydejte do zrenovovaného statku Dvůr Perlová voda

u Budyně nad Ohří. V Lovosicích je pro svou přátelskou atmosféru

oblíbený Hotel Lev a krajské město Ústí nad Labem pak nabídne prostory

největší. Wellness hotel Větruše s vyhlášenou kuchyní a výhledem

na celé město nebo kongresový Clarion hotel s kapacitou přes

400 míst uspokojí i ty nejnáročnější.

V Ústeckém kraji můžete uspořádat akci i na lodi. Kochat se výhledy

na labský kaňon, vzdělávat se nebo ochutnávat víno a plout po řece

třeba celý den mezi Roudnicí a Ústím nad Labem.

North West Bohemia Convention Bureau

Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice

Czech Republic

E-mail: office@northwestconvention.cz

www.northwestconvention.cz

České Švýcarsko a jeho pískovcová města

netřeba představovat. Navíc o zážitky zde

máte postaráno. Knihovní sál děčínského

zámku pojme 350 osob, v Lípa resortu

v Krásné Lípě zase ubytují až 100 osob,

které se mohou školit v sousedním domě

Českého Švýcarska. Pro menší akce je ideální

Hotel Zámeček v Rynarticích nebo wellness

hotel Ostrov s kapacitou přes 90 lůžek

a výbornou kuchyní!

Tajuplnost Krušných hor je stále neobjevena.

Multifunkční sportovní areál Klíny nabízí

jak zimní, tak letní aktivity. Hotel Emeran je

přímo u výstupu z lanovky. Nabízí ubytování

pro více než 45 osob i sportovní halu. Milovníky

golfu nadchne nejvýše položené golfové hřiště a služby hotelu

Krušnohorský dvůr na Cínovci. Vyznavači wellness uspokojí lázeňské

procedury v nedalekých Tereziných lázních nebo Lázních Teplice, kde

mají i konferenční sál a vlastní pivovar. Pro sportovní event, Family

nebo Employee Day jsou ideální objekty jako aréna Chomutov – zimní,

fotbalový a atletický stadion i hotel Arena s 210 lůžky nebo Autodrom

či Hipodrom v Mostě.

Než se z hor sklouzneme do Dolního Poohří, zmíníme zámek Červený

Hrádek, který funguje i jako 4* wellness hotel. V žateckém Chrámu

Chmele a Piva můžete vyjet na Chmelový maják nebo se ztratit v pivním

labyrintu a ochutnat místní pivo. Ubytování nabízí hotel Zlatý lev.

Populární jsou i akce na zámku Klášterec nad Ohří, který má renesanční

sál pro 120 osob.

Ústí Region

Do you ask for the advantages of the Ústí region? Here they are.

Excellent transport accessibility with the D8 motorway leading

to Dresden, rich history, natural scenery of mountains, rivers and

sandstone cliffs, as well as a number of comfortably equipped

places for organizing various corporate events, experiential

activities or teambuilding. There’s something for everyone!

If you are looking for something close to Prague with convenient

accessibility, then take the D8 motorway. After half an hour‘s drive,

the area called the “Garden of Bohemia” opens before you, from

which you can see the picturesque České středohoří. The historical

town of Roudnice nad Labem offers accommodation and conference

facilities at Vavřinec Hotel in the city centre. The stay is ideal in

combination with the wine programme in the cellar of Lobkowicz

Castle. For more privacy go to the renovated farmhouse Dvůr Perlová

voda near Budyně nad Ohří. In Lovosice, the Lev Hotel is popular for its

friendly atmosphere, and the county town of Ústí nad Labem offers

the largest venues. The wellness hotel Vetruše with its renowned

cuisine and the view of the city or congress hotel Clarion with over

400 seats will satisfy even the most demanding clients.

You can also organize your event on a boat in the Usti Region. Enjoy

the views of the Elbe Canyon, learn about or taste wine and sail across

the river all day between Roudnice and Ústí nad Labem.

Bohemian Switzerland and its sandstone cities need not be introduced.

An experience is guaranteed here. The library of the Děčín Chateau

can hold 350 people, and the Lípa resort in Krásná Lípa can

accommodate up to 100 people who can be trained in the neighboring

house of Bohemian Switzerland. The Zámeček Hotel in Rynartice or the

wellness hotel Ostrov with an accommodation capacity of over

90 beds and with exquisite cuisine are ideal for smaller events.

The secrets of the Krušné Mountains have still not been fully

discovered. The multifunctional sports complex Klíny offers both

winter and summer activities. The hotel Emeran is right at the cable

car exit. It offers accommodation for more than 45 people and sports

hall. Golf lovers can enjoy the services of the highest golf course and

the services of the Krušnohorský dvůr hotel in Cínovec. Wellness

enthusiasts will be able to enjoy the spa treatments in the nearby

Tereziny Spa or Teplice Spa, where they also have a conference room

and a private brewery. For a venue for a sporting event, Family or

Employee Day there is the Chomutov arena – winter stadium, football

and athletic stadium and the pleasant Hotel Arena with 210 beds.

Adrenaline can be found in the Autodrome or the Hypodrome in Most.

Before we leave the mountains for Dolní Poohří we will mention the

Červený Hrádek Castle, which is run as a 4 * wellness hotel. In the

Temple of Hops and Beer in Žatec, you can go to the Hop Lighthouse

or get lost in the beer labyrinth and taste local beer. Accommodation is

offered in the hotel Zlatý lev. Klášterec nad Ohří Castle, which is

a Renaissance hall for 120 people, is also popular.

64


BEST FOR EVENTS

Dům Českého Švýcarska

Křinické náměstí 1161/10

407 46 Krásná Lípa

A+B

A B

+420 777 819 913, +420 412 383 413

romana.korinkova@ceskesvycarsko.cz

40 32

(40) (32)

6 j ? 0 8 ) 4 z 7 c b p ů x 2

www.ceskesvycarsko.cz/cs/dum-ceskeho-svycarska

Nehotelové subjekty

Kulturní a konferenční centrum Litoměřice

Tyršovo náměstí 68

412 01 Litoměřice

+420 739 934 400

programy2@mkz-ltm.cz

www.mkz-ltm.cz

A

180

(200)

6 8 o 4 ¨ z 7 c , p x 2

Zámek Děčín

Dlouhá Jízda 1254/11

405 01 Děčín

A B C D E F G

350 90 40 50 100 50

(350) (100) (50) (50) (200) (500)

6 0 8 ) ¨ z 7 2

+420 412 518 905, +420 778 533 234

loskotova@zamekdecin.cz

www.zamekdecin.cz

Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem ★★★★

Špitálské náměstí 3517

400 01 Ústí nad Labem

+420 270 004 224

sales.cchu@clarion-hotels.cz

83 {

www.clarioncongresshotelustinadlabem.com

A+B | A+B+C | B+C

A B C D

110 110 100 110

(96) (96) (72) (100)

6 j ł w á 1 ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , p ů x 5 u 2

Kategorie ★★★★

KULTURNÍ A KONFERENČNÍ

CENTRUM LITOMĚŘICE

Bývalý gotický hrad pocházející ze 13. století byl zásadním způsobem zrekonstruován

a znovuotevřen v roce 2011. Propojením hradu se sousedním domem kultury vznikl v mnoha

ohledech unikátní multifunkční prostor vhodný pro pořádání kulturních a konferenčních akcí,

a to za příznivé ceny. Výhodou je poloha Litoměřic – u sjezdu z dálnice D8, 40 minut od Prahy.

VELKÝ SÁL

Možnost uspořádání sálu dle požadavků s kapacitou až 732 míst k sezení. V sále se nachází jeviště s oponou

a potřebné technické vybavení.

HRADNÍ SÁL

Moderně vybavený prostor se zachovalými gotickými prvky s kapacitou až 180 osob. Sál disponuje technikou,

pódiem, mobilním variabilním nábytek a překladatelskými kabinami.

SALONKY

Reprezentativní salonek s původní gotickou kaplí, kde se modlil král Karel IV. (15 míst k sezení u kulatého stolu)

Modrý salonek s řadovým uspořádáním (s kapacitou až 146 míst k sezení)

DEGUSTAČNÍ MÍSTNOST

S kapacitou 30 osob je ideálním místem pro volné či řízené ochutnávky vín, oslavy, svatby apod.

Další prostory: velké foyer, hradní galerie, zasedací místnost,

stálá expozice českého vinařství, hradní restaurace, bar

Kulturní a konferenční centrum, Tyršovo náměstí 68, 412 01 Litoměřice

www.mkz-ltm.cz, Tel.: 416 732 805

65


ÚSTECKÝ KRAJ / ÚSTÍ REGION

Grandhotel Salva ★★★★

20 {

Mírové náměstí 12

412 01 Litoměřice

+420 416 732 506

info@grandhotelsalva.cz

https://grandhotelsalva.cz

A

80

(60)

Hotel & Restaurant Větruše ★★★★

Hotel Lev ★★★★

Fibichova 392

400 01 Ústí nad Labem

A+B+C

A B C D E

200 30 30 30 30

(200)

6 ? 0 8 ) o ¨ 7 ú p ů 2

Kostelní 5/7

410 02 Lovosice

+420 474 620 330, +420 776 726 444

hotel@hotelvetruse.cz

+420 416 532 317

rezervace@hotel-lev.cz

42 {

hotelvetruse.cz

37 {

www.hotel-lev.cz

A

100

(90)

6 ł ? 0 d 8 4 ¨ z 7 ů x 2

Hotel Ostrov ★★★★

31 {

Ostrov u Tisé 12

403 36 Tisá

+420 475 222 428

recepce@hotelostrov.com

www.hotelostrov.com

Hotel Prince De Ligne ★★★★

A

B

60 35

(60) (35)

6 ł ? 0 d 8 4 ¨ z 7 c b ů x 2

Zámecké nám. 136/8

415 01 Teplice

+420 417 514 111, +420 602 725 462

info@princedeligne.cz

32 {

www.princedeligne.cz

A B C

150 50 20

(150) (40)

6 ? 0 d 8 o 7 c b ú ů x 2

Kategorie ★★★ Nekategorizováno

Hotel Cascade ★★★

Dvůr Perlová voda

Radniční 3

434 01 Most

A B

130 40

6 ł ? 0 8 ¨ 7 b ú ů x 2

Kostelec nad Ohří 13

413 01 Budyně nad Ohří

A B

150 50

+420 476 703 250

hotel@hotel-cascade.cz

+420 416 813 594

recepce@dvurperlovavoda.cz

168 {

www.hotel-cascade.cz

26 {

www.dvurperlovavoda.cz

Zámek Červený Hrádek Jirkov

Červený Hrádek 1

431 11 Jirkov

+420 474 684 560, +420 724 527 913

recepce@zamek-jirkov.cz

21 {

www.zamek-cerveny-hradek.cz

A

B

50 200

(40) (150)

6 ? 0 d 8 o 7 b ú x

66


Liberecký kraj

Liberecký kraj leží na severu České republiky, na hranici se Spolkovou

republikou Německo a Polskou republikou. Krajským městem

a současně přirozeným centrem kraje je město Liberec.

Rozlohou je druhým nejmenším krajem České republiky, ale díky

výhodné poloze je častým místem vyhledávání pro trávení dovolené

i pořádání kongresů, seminářů, firemních akcí a motivačně

aktivních víkendů.

Důvody, proč uspořádat kongres právě v Libereckém kraji, jsou:

••

snadná dopravní dostupnost, pouze 100 km od Prahy,

••

jedny z největších kongresových a ubytovacích kapacit mimo Prahu,

hotely s profesionálním přístupem,

••

široká nabídka sportovních a teambuildingových areálů,

••

pestrá nabídka doprovodných programů (wellness, kulturní, sportovní

a společenské vyžití, výletní cíle v okolí),

••

jedinečná atmosféra,

••

historické památky,

••

kulturní scéna v podobě divadel, muzeí, galerií a koncertů,

••

unikátní výroba skla a bižuterie,

••

vysoká koncentrace golfových hřišť,

••

příznivé ceny.

Jedná se o oblast s bohatou historií

a velkým množstvím přírodních,

kulturních i historických památek,

která je právem označována jako

ráj turistů, lyžařů, milovníků přírody

i obdivovatelů historie a vyznavačů

regionálních produktů. Romantické

přírodní scenérie skalních měst

a hraniční pohoří jsou důvodem,

proč je v našem kraji nejvíce chráněných

přírodních oblastí z celé

České republiky. Návštěvník zde

najde celou řadu zajímavých měst

a míst, zejména starobylých hradů a romantických zámků. Na mnoha

místech se dochovala unikátní roubená stavení, ojedinělá je i soustava

kamenných a kovových rozhleden, která nemá jinde v republice obdoby.

Jedním z důvodů pro návštěvu Libereckého kraje může být i zdejší světoznámé

sklo a bižuterie, které mají v tomto regionu opravdu bohatou

historii. Liberecký kraj, to ale není jen historie a kultura, je i ideálním

místem pro strávení aktivní dovolené. Pro milovníky sportu jsou zde

ideální terény pro letní i zimní sporty a nechybí ani široká nabídka nejrůznějších

adrenalinových aktivit.

Mezi nejvýznamnější kongresová centra patří (kapacita uspořádání –

divadlo):

••

Centrum Babylon, Liberec (900 míst)

••

Clarion Grandhotel Zlatý lev, Liberec (400 míst)

••

Grandhotel Imperial Liberec (200 míst)

••

Eurocentrum Jablonec nad Nisou (550 míst)

••

Hotel Port (200 míst), Doksy

••

Hotel Fit Hun, Harrachov (250 míst)

••

Orea Resort Sklář, Harrachov (380 míst)

••

Parkhotel Morris, Nový Bor (200 míst)

Spojení kvalitní a pestré nabídky s vynikajícími službami, to jsou důvody,

proč je Liberecký kraj každoročně cílem statisíců turistů z celé Evropy.

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Tel.: +420 485 226 614

E-mail: info@kraj-lbc.cz

www.kraj-lbc.cz

Liberec Region

The Liberec Region lies in the north of the Czech Republic, on

the border with Germany and Poland. The town and the natural

centre of the region is Liberec. The area is the second smallest

region in the Czech Republic, but thanks to its convenient

location, it is a frequent place to search for holidays, and to

organize congresses, seminars, corporate events and

motivational weekends.

The reasons to organize a congress in the Liberec region are:

••

easy accessibility, only 100 km from Prague,

••

one of the largest congress and accommodation capacities outside

Prague, hotels with professional approach,

••

a wide range of sports and teambuilding sites,

••

a wide range of accompanying programs (wellness, cultural, sports

and social activities, boat trips destinations in the area),

••

a unique atmosphere,

••

historical monuments,

••

a cultural scene in the form of theatres, museums, galleries and

concerts,

••

unique production of glass and costume jewelery,

••

high concentration of golf courses,

••

reasonable prices.

It is an area with a rich history and a large number of natural, cultural

and historical monuments, which is rightly referred to as a paradise for

tourists, skiers, nature lovers and admirers of history and fans of

regional products. The romantic natural scenery of the rocky towns

and the mountain ranges are the reason why there are the most

protected natural areas in the Czech Republic. The visitor can find

many interesting towns and places, especially ancient and romantic

castles. In many places, you can find unique preserved wooden

cottages, and there is also an unusual system of stone and metal

look-out towers, which are unmatched in the Czech Republic. One of

the reasons for visiting the Liberec region can be the world-famous

glass and jewellery, which have a rich history in the region. The region

of Liberec, is not just about history and culture, it is also an ideal place

to spend an active holiday. There are ideal terrains for sports lovers, of

both summer and winter sports and there is also a wide range of

adrenaline activities available.

The most important congress centres include (capacity of

arrangement – theatre):

••

Centrum Babylon, Liberec (900 places)

••

Clarion Grandhotel Zlatý lev, Liberec (400 places)

••

Grandhotel Imperial Liberec (200 places)

••

Eurocentrum Jablonec nad Nisou (550 places)

••

Hotel Port (200 places), Doksy

••

Hotel Fit Hun, Harrachov (250 places)

••

Orea Resort Sklář, Harrachov (380 places)

••

Parkhotel Morris, Nový Bor (200 places)

Combining quality and a wide offer with excellent service, these are

the reasons why the Liberec Region is an annual target of hundreds of

thousands of tourists from across Europe.

67


LIBERECKÝ KRAJ / LIBEREC REGION

Nehotelové subjekty Kategorie ★★★★

Eurocentrum

Oblastní galerie Liberec

Centrum Babylon ★★★★

Jiráskova 7

466 01 Jablonec nad Nisou

Masarykova 723/14

460 01 Liberec

Nitranská 1

460 07 Liberec

Clarion Grandhotel Zlatý Lev ★★★★

A B C D

250 35 60 60

(300) (60) (70)

6 0 d 8 ) ¨ z 7 ú x 2

Gutenbergova 3

460 01 Liberec

+420 483 311 281

info@ejbc.cz

A+B

A B C D E

550 100 15 200 800

(600) (80)

6 ł w á 1 ? 0 d 8 ) o 4 ¨ z 7 c ú , p x 2

+420 485 106 325

oblgal@ogl.cz

+420 485 249 401

obchod@centrumbabylon.cz

A B C D E F G H I J K L M N O

900 250 300 50 20 60 20 20 10 70 45 90 200

(600) (250) (200) (70) (30) (10) (20) (1500) (150) (236)

6 j ł w á 1 ? 0 d č 8 ) 4 ¨ z 7 c ú , ů x 5 2

+420 485 256 700

j.cermakova@clarion-hotels.cz

www.ejbc.cz

www.ogl.cz

406 {

www.centrumbabylon.cz

117 {

www.clariongrandhotelzlatylev.com/cs/konference-a-eventy-v-liberec

A B C

50 80 400

(30) (50) (300)

6 j ł w 1 ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c ú , p ů x u 2

EA Zámecký hotel Hrubá Skála ★★★★

Hrubá Skála 1

511 01 Hrubá Skála

EA Zámecký hotel Sychrov ★★★★

A B C D E F

130 80 45 25 20 30

(250) (120) (50) (35) (30) (40)

6 ł 0 8 7 p x 2

Sychrov 13

463 44 Sychrov

+420 481 659 111, +420 604 317 618

hrubaskala@eahotels.cz

+420 482 425 444

sychrov@eahotels.cz

50 {

www.hrubaskala.cz

33 {

www.hotelsychrov.cz

Hotel Antonie ★★★★

A

B

140 60

(130) (60)

6 1 ? 0 d č 8 ) 4 ¨ z 7 c b ů x u 2

Zelená ulice 905

464 01 Frýdlant v Čechách

+420 725 836 003

info@antoniehotel.cz

A

120

(200)

6 j ł á ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , p ů x 2

23 {

www.antoniehotel.cz

Hotel Berg ★★★★

Lázeňský vrch 82

471 63 Staré Splavy

+420 487 877 445

recepce@hotelberg.cz

21 {

www.hotelberg.cz

A

196

(110)

6 ? 0 d č 8 4 ¨ z 7 b 2

68


WELLNESS HOTEL BABYLON

& EVENT COMPLEX BABYLON LIBEREC

Největší hotelové a eventové centrum mimo Prahu

• klimatizované sály a salonky s kapacitou od 10 do 1 000 osob

• více než 20 eventových prostor různých typů a velikostí

• komfortní ubytování až pro 1 000 osob

• Wellness centrum na ploše větší než 1 000 m 2

• cateringové služby vysoké kvality

• audiovizuální technika

• široká nabídka indoor a outdoor aktivit

• doprovodné programy

• snadná dostupnost z Prahy do 60 minut

• event na míru all-inclusive dle Vašich představ a přání

• vše pod jednou střechou

WELLNESS HOTEL BABYLON

Nitranská 1, 460 07 Liberec

sales@hotelbabylon.cz | www.HotelBabylon.cz


LIBERECKÝ KRAJ / LIBEREC REGION

Hotel Port – Máchovo jezero ★★★★

Valdštejnská 530

472 01 Doksy

+420 487 809 711

hotel@hotelport.cz

62 {

www.hotelport.cz

A B C

200 60 40

(200) (70) (40)

6 ł ? d 8 4 7 c ú ů x u 2

Chateau Berštejn ★★★★

Nový Berštejn 10

471 41 Nový Berštejn

A B C D

100 35 50 80

(100) (35) (50) (80)

0 d 8 7 ů 2

+420 776 881 183, +420 776 881 184

miro@berstejn.cz

23 {

chateau.berstejn.com

OREA Resort Sklář ★★★★

Harrachov 520

512 46 Harrachov

Parkhotel Morris Nový Bor ★★★★

Žižkova 269

473 01 Nový Bor

Pytloun City Boutique Hotel ★★★★

Rumunská 655/9

460 01 Liberec

Pytloun Grand Hotel Imperial ★★★★

A B C D E F G H

200 100 100 100 100 100 100 100

A

B

105 26

(105) (26)

6 ? 0 d 8 ¨ z 7 ů 2

1. máje 757/29

460 07 Liberec

+420 261 304 560

conference@orea.cz

B+C | D+E

A B C D E F G

380 110 90 30 30 26 26

(168) (110) (90) (30) (30)

6 ł ? 0 d 8 ) 4 ¨ z 7 b ů x u 2

+420 487 723 157, +420 774 486 309

parkhotel@hotelmorris.cz

6 á ? 0 d 8 ) o 4 ¨ 7 c b ú p ů 2

+420 774 447 874

congress@pytloun-hotels.cz

+420 608 822 822

imperial@pytloun-hotels.cz

171 {

www.resortsklar.cz/cz

41 {

www.hotelmorris.cz

34 {

www.pytloun-city-hotel.cz

105 {

www.imperialliberec.cz/kongres

Pytloun Hotel Harrachov ★★★★

A B C

160 50 42

(160) (50) (42)

6 ? 0 8 ) 4 ¨ 2

Rýžoviště 489

512 46 Harrachov

+420 774 447 874

congress@pytloun-hotels.cz

34 {

www.liberec-ubytovani.cz/pytloun-hotel-harrachov

Kategorie ★★★

Wellness Hotel Svornost ★★★ superior

A

B

150 70

(150) (70)

6 ? 0 d 8 ) ¨ z 7 b 2

Harrachov 496

512 46 Harrachov

A B C

120 20 20

(80) (20)

6 ł ? 0 d 8 o z 7 b ů x 2

+420 481 528 152, +420 481 528 153

info@hotelsvornost.cz

125 {

www.hotelsvornost.cz

70


BEST FOR EVENTS

Hotel Fit Fun ★★★

Rýžoviště 427

512 46 Harrachov

+420 481 528 127

recepce@hotelfitfun.cz

157 {

www.hotelfitfun.cz

A B C

250 100 70

(250) (100) (80)

6 ł ? 0 d 8 4 z 7 ú ů x 2

Hotel Kamýk ★★★

Hotel Karel IV. ★★★

Hotel Liberec ★★★

Lesní 558

472 01 Doksy

A B C

100 20 60

(60) (20)

ł á ? d 8 o z 7 2

Žižkova 501

511 01 Turnov

A B C

130 110 50

(110) (80) (40)

6 0 d 8 4 7 2

Šaldovo nám.1345/6

460 01 Liberec

+420 604 777 081

hotelkamyk@volny.cz

+420 481 323 855, +420 736 646 705

info@hotelkareliv.cz

+420 482 710 028, +420 774 323 235

recepce@hotel-liberec.cz

33 {

hotelkamyk.cz

27 {

www.hotelkareliv.cz

81 {

hotel-liberec.eu

A B C D

50 120 60 30

(30) (100) (45) (20)

6 ł ? 0 d 8 o 4 z 7 c b ú p ů 2

Hotel Olympia ★★★

Bulharská 853/4

470 01 Česká Lípa

+420 487 823 800

info@hotelolympia-cl.cz

28 {

www.hotelolympia-cl.cz

A B C

100 30 30

(60)

6 j ? 0 d 8 4 7 b p x 5 2

Penzion Trautenberk ★★★

Rovnáčov 23

512 33 Studenec u Horek

A+B

A B

42 81

(60) (100)

6 ? 0 d č 8 4 7 b 2

Mezinárodní centrum duchovní obnovy

Resort Malevil

Klášterní 1

463 62 Hejnice

A

100

6 ? 0 d 8 ¨ z 7 2

Heřmanice v Podještědí 280

471 25 Jablonné v Podještědí

+420 732 443 466, +420 721 734 701

pension@trautenberk.cz

+420 482 360 211

mcdo@mcdo.cz

+420 775 888 364, +420 607 044 934

jiri.holec@malevil.cz

23 {

www.trautenberk.cz

35 {

mcdo.cz

37 {

www.malevil.cz

Nekategorizováno

A B C

80 140 80

6 j ł ? 0 d 8 ) o 4 ¨ z 7 b ú ů x 2

71


BEST FOR EVENTS

Královéhradecký kraj

Pořádáte konference, teambuildingy, semináře, eventy či jiné

akce? Hledáte neokoukané prostředí? Královéhradecký kraj je

správnou volbou! Nejen díky velmi snadné dopravní dostupnosti,

ale především díky rozmanitosti svých regionů má opravdu

co nabídnout! A po práci zasloužené koláče – ať už formou

wellness, sportovních aktivit, či kulturních zážitků.

Hradecko jako encyklopedie dějin? Ale jistě! Zabrousit můžete do doby

lovců mamutů, králů a královen či válečného období 19. století. Unikátní

je pak dokonalá urbanistická koncepce s jedinečnou prvorepublikovou

architekturou, díky které se z Hradce Králové stal po právu

Salon republiky.

Podkrkonoší se rozprostírá v jižním podhůří Krkonoš. Zvlněná krajina,

mrazivá údolí, prosluněné stráně, množství památek a míst opředených

starodávnými pověstmi přináší netradiční nabídku historie i místních

specialit. Symbolem oblasti je pak podkrkonošský pískovec.

Prachovské skály a Hruboskalsko – pravděpodobně dvě nejznámější

skalní města Českého ráje – nabízejí celé labyrinty skalních věží,

ke kterým se váže řada legend a pověstí. Neopomenutelným je bezesporu

loupežník Rumcajs, jež se se svojí rodinou stal symbolem

Jičína – města pohádky.

Krkonoše jsou unikátním horským ekosystémem a díky své výjimečnosti

byly v roce 1963 vyhlášeny národním parkem. Atraktivní jsou

v každém ročním období, nabízejí nejen dokonalé podmínky pro lyžaře,

ale i pro milovníky koní, koloběžek, motokár, sáněk, psích spřežení

a dalších aktivit.

Broumovsko jako krajina pískovcových skal a barokních památek zve

k návštěvě komplexu Adršpašsko-teplických skal a Broumovských stěn

protkaných roklemi, kamennými hřiby a labyrinty Stolové hory Ostaš.

Obdivujte monumentální skalní útvary, vychutnejte si výhledy na Kladské

pomezí z ptačí perspektivy. Díky strategické poloze na hranici

a na důležité obchodní stezce se Kladské pomezí stalo dějištěm důležitých

historických událostí, které měly vliv na vývoj v celé Evropě.

Orlické hory nabízí tichý svět nedotčené přírody a jsou oblíbenou destinací

pro rodinnou dovolenou. Oceníte zde klid, krásnou přírodu i domácí

atmosféru. Fenoménem Podorlicka jsou zámky na řece Orlici příhodně

označované jako „Česká Loira”, neboť stejně jako na francouzské

řece zde Divoká Orlice spojuje hned několik historických sídel.

Hradec Králové Region

Do you organize conferences, teambuildings, seminars or

events? Are you looking for an original environment? Hradec

Králové Region is the right choice! Thanks to the diversity

of their regions it really has a lot to offer!

Hradecko (Hradecko Region) as a historical encyclopedia? Of course!

You can go back to the times of the mammoth hunters, kings and

queens or the war period of 19th century. A unique and perfect

urbanistic concept with an original first-republic architecture made

Hradec Králové the architectonic Showroom of the Country.

Podkrkonoší (Podkrkonoší

Region) is situated in the

southern foothills of the

Krkonoše Mountains. Wavy

landscapes, frosty valleys,

sunny hillsides, plenty of

sights and places filled with

ancient legends bring an

untraditional offer of

history and local specialties.

Also, the sandstone is

a symbol of this place.

Prachovské Rocks and Hruboskalsko – probably the two most famous

rock towns of Český ráj (Bohemian Paradise) – offer labyrinths of the

rock towers, to which many legends and tales connect. For example

Rumcajs the robber and his family, that became a symbol of Jičín,

a town of fairy tales.

Krkonoše (the Krkonoše Mountains) otherwise known as the Giant

Mountains are a unique mountain ecosystem and due to their

uniqueness, they were declared a national park in 1963. They are

attractive in all of the seasons. They not only offer perfect conditions

for skiers, but also for horse lovers, fans of scooters, karts, toboggans

dog rides and other activities.

Broumovsko (Broumov Region) as a landscape of sandstone rocks and

baroque monuments, invites you to visit the complex of Adrspašsko-

Teplické Rocks and Broumovské Rocks, layed with gorges, stone

mushrooms and labyrinths of the Table Mountain Ostaš.

Hradec Králové Region Convention Bureau

Městská hudební síň, Zieglerova 91

500 03 Hradec Králové, Czech Republic

Tel.: +420 495 513 003

E-mail: mice@hradecko.eu

www.micehkregion.com

Admire the monumental rock formations, enjoy the bird’s eye view on

Kladské pomezí (Kladsko Borderlands). Thanks to its strategic location

on the border and on important trade route, Kladsko Borderlands has

become the scene of important historical events that have had an

impact on development of the whole of Europe.

Orlické hory (Eagle Mountains) offer a quiet world of untouched nature

and are a popular destination for family holidays. You will appreciate

the tranquillity, the beautiful nature and the domestic atmosphere. The

phenomenon of the Orlické foothills are castles on the Orlice River

conveniently named “Czech Loire”, as on the French River, the Divoká

Orlice River connects several historic settlements.

72


BEST FOR EVENTS

Kongresové centrum Aldis

Kongresový a společenský sál Kolonáda

Národní dům

Uffo Společenské centrum Trutnov

Zámek Častolovice

Zámek Dětenice

Zámek Karlova Koruna

Eliščino nábřeží 375

500 03 Hradec Králové

Náměstí Svobody 4

542 25 Janské Lázně

A

100

(230)

6 ? 0 8 4 x z 7 b x 2

Národní 199

541 01 Trutnov

A

B

260 40

(320)

6 8 ) x 7 c ú p x

náměstí Republiky 999

541 01 Trutnov

+420 499 300 980, +420 739 471 380

info@uffo.cz

+420 499 300 980

info@uffo.cz

A B C D

90 521 90 175

(650) (124)

6 w á ? 0 d č 8 ) 4 x 7 c ú , p x 5 u 2

Masarykova 1

517 50 Častolovice

A B C D

100 50 45 250

(200) (100) (100) (350)

? c ú x 2

Zámek Dětenice

507 24 Dětenice

+420 603 176 867

aneta.schierova@janskelazne.com

+420 494 323 646, +420 732 832 442

info@zamek-castolovice.cz

+420 493 596 132, +420 602 728 422

info@detenice.cz

A B C D E F G H

130 90 50 40 30 30 40 40

(150) (100) (70) (40) (30) (30) (40) (40)

6 j 9 w ? 0 d č 8 ) o 4 x z 7 b ú p ů x 5 u 2

Pražská 1

503 51 Chlumec nad Cidlinou

April hotel Panorama ★★★★ A B C

A B C D E F G H I

250 250 25 25 25 25 25 25 50

+420 495 052 207

obchod@aldis.cz

A B C D E F G H I J K L M N O

1230 470 200 200 120 120 60 50 20 25 45 80

(1500) (350) (200) (200) (100) (80) (40) (20) (20) (30) (80) (500) (800) (200)

6 9 w á ? 0 d č 8 ) o 4 x z 7 c b ú , p ů x u 2

Masarykova 941

516 01 Rychnov nad Kněžnou

96 40 25

(80)

? 0 d 8 z 7 2

+420 495 486 726, +420 737 215 973

kubesova@kinsky-dal-borgo.cz

+420 494 534 619

hotel@aprilhotel.cz

www.aldis.cz

www.janskelazne.com

www.uffo.cz

www.uffo.cz

www.zamek-castolovice.cz

www.zamekdetenice.cz

www.karlovakoruna-zamek.cz

31 {

www.aprilhotel.cz/konferencni-prostory

Nehotelové subjekty Kategorie ★★★★

73


KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ / HRADEC KRÁLOVÉ REGION

EA Hotel Tereziánský dvůr ★★★★

Jana Koziny 336

500 03 Hradec Králové

+420 495 505 111, +420 271 090 832

reztd@euroagentur.cz

80 {

www.hotelterezianskydvur.com

A B C D E F G

280 120 120 50 50 20 120

(250) (125) (125) (40) (40) (125)

6 ? 0 8 4 z 7 b x 2

Grund Resort Golf & Ski ★★★★

Mladé Buky 445

542 23 Mladé Buky

+420 499 421 950, +420 604 273 293

reservation@grundresort.cz

28 {

www.grundresort.cz

Hotel Davídek ★★★★ Horská 140

541 02 Trutnov

A B

100 38

Hotel Grand ★★★★

A

B

80 12

(24)

6 j 9 w ? 0 d č 8 ) o 4 z 7 c b ú p ů x u 2

Československé armády 295

500 03 Hradec Králové

+420 499 300 300, +420 730 152 946

info@hoteldavidek.cz

(30) (30)

6 á ? 0 d 8 ) 4 z 7 c b ů 2

+420 491 614 750

grandhk@grandhk.cz

27 {

www.hoteldavidek.cz

39 {

www.grandhk.cz

A

100

6 ? 0 8 4 7 b x 2

Hotel Horizont ★★★★ Velká pláň 141

542 21 Pec pod Sněžkou

A B C D E F G H

+420 499 861 111

akce@hotelhorizont.cz

135+14 {

www.hotelhorizont.cz

220 80 220 40 50 50 20 30

6 j 9 ? 0 d 8 ) 4 x z 7 c b ú p ů x 2

Letovisko-Studánka 505

516 01 Rychnov nad Kněžnou

+420 494 389 200

recepce@hotelstudanka.cz

28+19 {

www.hotelstudanka.cz

Hotel Studánka ★★★★ A B C D E F

250 12 6 25 25 15

6 á ? 0 d 8 ) 4 x z 7 c ů x 2

Svatopetrská 280

543 51 Špindlerův Mlýn

+420 499 461 111

horal@orea.cz

164 {

www.orearesorthoral.cz

Orea Resort Horal ★★★★ A B C D E

300 150 35 35 60

(260) (130) (20) (20) (30)

6 j 9 w á ? 0 d 8 ) o 4 x 7 c b ú p ů x 2

SkiResort Hotel Omnia ★★★★

Luční 327

542 25 Janské Lázně

+420 499 859 780

recepce@omniahotel.cz

43 {

www.omniahotel.cz/cs

A

B

100

(150) (20)

6 j 9 ? 0 d 8 ) 4 z 7 b ů x 2

74


BEST FOR EVENTS

Tree of Life Spa Resort ★★★★

Lázeňská 531

507 81 Lázně Bělohrad

+420 493 767 200

recepce@treeoflife.cz

73 {

www.treeoflife.cz

A B C D E

200 25 15 15 60

(150) (20) (40)

6 9 á ? 0 d 8 ) o 4 z 7 c b ú ů x 2

Wellness Hotel Windsor ★★★★

Špindlerův Mlýn 13

543 51 Špindlerův Mlýn

+420 499 405 911

windsor@hotel-windsor.cz

58 {

www.hotel-windsor.cz

A

114

j 9 w á ? 0 d 8 z 7 c p ů x 2

Jarníkova 1

517 43 Potštejn

+420 728 939 028

zamekpotstejn@zamekpotstejn.cz

8 {

www.zamekpotstejn.cz

Zámek Potštejn ★★★★ A B C

150 30 50

0 8 z 7

Bouda Máma wellness hotel ★★★ / ★★★★

Pec pod Sněžkou 124

542 21 Pec pod Sněžkou

A

B

60 90

(50) (80)

6 ? 0 d 8 4 7 ů 2

+420 602 304 989, +420 499 896 273

hotel@boudamama.cz

44 {

www.boudamama.cz

Kategorie ★★★

HOTEL STUDÁNKA****

HOTEL | WELLNESS | KONGRES | VOLNÝ ČAS

„Nuda je to jediné, co u nás neprožijete!“

Ubytování **** 100 lůžek

Gastronomické zážitky

Kongresové a wellness služby

Kapacita sálů: 6, 12, 25, 80, 250 osob

Rodinná atmosféra, krásná příroda

Sportovní vyžití pro celou rodinu

Svatby, semináře, prezentace

Teambuildingy, outdoor aktivity

Letovisko Studánka 505

516 01 Rychnov nad Kněžnou

Česká republika

T el.: +420 494 389 200

E-mail: recepce@hotelstudanka.cz

GPS: 50.168888. 16.32057

www.hotelstudanka.cz

75


KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ / HRADEC KRÁLOVÉ REGION

Alfa Resort ★★★ A B C D E F

Deštné v Orlických horách 78

517 91 Deštné v Orlických horách

+420 773 100 111, +420 773 100 119

info@alfaresort.cz

36+10 {

www.alfaresort.cz

110 50 20 90 45

(80)

6 j 9 w ? 0 d č 8 ) o 4 x z 7 b p ů x u 2

Hotel Černigov ★★★ A B C D E F G

Riegrovo nám. 1494

500 02 Hradec Králové

+420 495 814 111

info@hotelcernigovhradeckralove.com

225 {

www.hotelcernigovhradeckralove.com

500 110 120 50 27 27 30

6 9 w 1 ? 0 d 8 ) o 4 z 7 c b x 2

Svatý Petr 76/78

543 51 Špindlerův Mlýn

+420 499 433 468

info@hotelesprit.cz

65 {

www.hotelesprit.cz

Hotel Esprit ★★★ A B C D E

150 40 12

(180) (60) (12) (20) (100)

6 0 d 8 z 7 c ů 2

Hotel Patria ★★★ Náchodská 358

541 01 Trutnov

A B

100 25

6 ? 0 8 4 7 ú 2

Hotel Pod Zvičinou ★★★ Dolní Brusnice 96

544 72 Bílá Třemešná

A B C

150 25 15

+420 499 811 241, +420 775 074 225

recepce@hotelpatria.cz

+420 499 396 381

info@hotelpodzvicinou.cz

115 {

www.hotelpatria.cz

29+2 {

www.hotelpodzvicinou.cz

Hotel Safari Lodge a Safari Kemp ★★★

6 j 9 w ? 0 d 8 ) o 7 b p ů x 2

Štefánikova 1029

544 01 Dvůr Králové nad Labem

+420 499 628 255

ved.hotel@zoodvurkralove.cz

30+10 {

www.safariparkresort.cz

Luční bouda ★★★

A B

70 60

6 9 ? 0 d 8 z 7 ů 5 2

Pec pod Sněžkou 203

542 21 Pec pod Sněžkou

A+D

A B C D

200 100 12 160

Velké náměstí 32

500 03 Hradec Králové

+420 733 740 888

info@lucnibouda.cz

6 w á ? 0 d č 8 ) o 4 x z 7 b ú , p ů 2

+420 495 063 111

recepce@noveadalbertinum.cz

50 {

www.lucnibouda.cz

34 {

www.noveadalbertinum.cz

Nové Adalbertinum ★★★ A B C D E

270 120 120 60 60

6 ? d 8 ) 4 z 7 c x 2

76


BEST FOR EVENTS

A B

100 20

6 j 9 ? 0 8 4 z 7 p ů x 2

Resort Sv. František – Hotel Erlebachova bouda ★★ / ★★★ / ★★★★

Špinderův Mlýn 109

543 51 Špinderův Mlýn

+420 499 523 329, +420 731 598 895

betlem@spmlyn.cz

53+8+8+4 {

www.erlebachovabouda.cz

Poděbradova 2014

544 00 Dvůr Králové nad Labem

+420 499 620 904, +420 499 620 905

recepce@penzionzavodou.cz

35 {

www.penzionzavodou.cz

A B

160 30

Clarion Hotel Špindlerův Mlýn

Harmony Club Hotel

6 j ? 0 8 o 7 b p x 2

Labská 111

543 51 Špindlerův Mlýn

+420 499 421 080

reservation.chsm@clarion-hotels.cz

A B C D E F

220 80 40 40 40 40

(250) (70) (60) (30) (30) (30)

6 j 9 ? 0 d 8 ) o 4 z 7 c b ú p ů x 2

Bedřichov 106

543 51 Špindlerův Mlýn

+420 499 469 111

harmonysm@harmonyclub.cz

207 {

www.clarionhotelspindleruvmlyn.com

104 {

www.harmonyclub.cz

Nekategorizováno

Hotel Špindlerova bouda

A B C D

350 212 90 40

6 j 9 ? 0 8 ) o 4 x 7 c ú ů x 2

Špindlerův Mlýn 108

543 51 Špindlerův Mlýn

+420 499 329 200, +420 725 855 397

info@spindlerovabouda.cz

67+25 {

www.spindlerovabouda.cz

A

100

K-triumf Resort

Hustířanská 211

552 11 Velichovky

+420 491 407 121, +420 602 448 522

info@k-triumf.cz

49 {

www.k-triumf.cz

A B C D E

25 200 50 60 40

6 9 w 1 ? 0 d 8 4 z 7 c b ú x 2

Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov

Klášterní 1

550 01 Broumov

+420 491 521 283

vkcb@broumovsko.cz

24 {

www.klasterbroumov.cz

A B C D

60 290 70 70

(100)

Zámek Nové Město nad Metují

Husovo nám. 1201

549 01 Nové Město nad Metují

+420 491 470 159, +420 775 239 744

kultura@zameknm.cz

3 {

www.zameknm.cz

A B C D E

60 200 50 20

(60) (100) (30) (300)

6 j ? 0 d x z 7 p 2

77


BEST FOR EVENTS

Pardubický kraj

Tento region (také nazýván jako Východní Čechy) se nachází

na hranici Čech a Moravy. Na severu se dotýká Polska a díky své

zeměpisné poloze je snadno přístupný také ze všech ostatních sousedních

států České republiky – Slovenska, Rakouska a Německa.

Mezi nejvýznamnější události, kterými se kraj může pyšnit, patří nepochybně

hudební festival Smetanova Litomyšl, plochodrážní závod Zlatá

přilba města Pardubic a Velká pardubická – druhý nejobtížnější dostihový

závod v Evropě po Velké národní v Liverpoolu.

Milovníci historie a znalci umění si budou libovat

v možnosti navštívit dva klenoty české

renesanční architektury zachované v rámci

městského dědictví – zámek Pardubice a zámek

Litomyšl. Ten se nachází na Seznamu

světového dědictví UNESCO od roku 1999.

Pozdně gotická rezidence pánů z Pernštejna,

hrad Kunětická hora, je dominantou Pardubicka

a zároveň oblíbenou turistickou destinací.

Uvnitř hradu se nachází archeologická sbírka

a v podhradí najdete bývalou loveckou chatu,

kde jsou k vidění jedinečné expozice Muzea

perníku a pohádek.

Díky své poloze uprostřed České republiky jsou Východní Čechy snadno

dopravně dostupné. Vzdálenost mezi Prahou a krajským městem

Pardubice je 100 kilometrů. Dálnice D11 z Prahy do Pardubic ústí nedaleko

centra města. Pardubice protínají hlavní železniční tratě všech

okolních států a nachází se tu také mezinárodní letiště.

East Bohemia Convention Bureau

East Bohemia Convention Bureau působí v oblasti koordinace kongresového

cestovního ruchu na území Pardubického kraje a své

aktivity realizuje ve spolupráci s agenturou CzechTourism a jejich

projektem Czech Convention Bureau. Kancelář East Bohemia Convention

Bureau disponuje kvalitním personálem, který vám pomůže

zajistit bezchybný průběh kongresů, setkání, výstav a jiných akcí.

Region poskytuje ideální podmínky pro pořádání MICE akcí středního

rozsahu také díky kvalitní nabídce služeb. Navíc je tu mnoho míst

vhodných pro incentivní programy. Pardubický kraj představuje

bezpečnou destinaci v srdci Evropy.

Pardubice Region

This region (also called as East Bohemia) is situated on the

border of Bohemia and Moravia. In the north, it touches Poland

and due to its geographical position it is also easily accessible

from all the other countries neighboring the Czech Republic –

Slovakia, Austria and Germany.

The most significant events the

region is famous for undoubtedly

include the Smetana’s Litomyšl

Music Festival, Golden Helmet

speedway tournament and Grand

Pardubice Steeplechase. The latter

is the most difficult steeplechase

on the European continent, second

in the world only to the Grand

National in Liverpool.

History lovers and art connoisseurs

will surely be interested to see two

jewels of Czech Renaissance

architecture in the form of the

urban conservation areas – châteaux in Pardubice and Litomyšl. The

latter has been on the UNESCO World Heritage List since 1999.

Kunětická Hora, an impressive late-Gothic residence of the Lords of

Pernštejn is a dominant feature of the Pardubice area and a popular

tourist destination. The castle interiors hold archaeological collections,

and the former hunting lodge below the castle houses the Museum of

Gingerbread and Fairytales.

East Bohemia is very easily accessible also because of its central

location within the Czech Republic. The distance from Prague to the

capital of the region, Pardubice, is 100 kilometres. The highway D11

leading from Prague to Pardubice lies just outside the city centre.

Pardubice city is equipped with an international railway junction and

there is an international airport too!

East Bohemia Convention Bureau

náměstí Republiky 12, 530 02 Pardubice

Czech Republic

Tel.: +420 466 030 412

E-mail: dsvc@vychodnicechy.info

www.eastbohemiaconvention.cz

www.east-bohemia.info

East Bohemia Convention Bureau

The East Bohemia Convention Bureau coordinates the congress tourism

in the territory of the Pardubice Region and its activities are realized in

collaboration with the agency of CzechTourism and its project Czech

Convention Bureau.The office of East Bohemia Convention Bureau has

available high-quality staff that will help you organize a smooth course

of congress, meetings, exhibitions and other events. This region offers

ideal conditions for arranging of mid-size MICE events due to highquality

supply of services. What is more, it can be found many suitable

places for incentive programs here. Pardubice Region presents a safe

destination in the centre of Europe.

78


BEST FOR EVENTS

ABC Club

Štolbova 2665

530 02 Pardubice

A+B+C+D

A B C D

300 140 150 150

(300) (140) (150) (150)

6 ł 0 8 ) 4 ¨ z 7 ú p x

+420 777 835 851

petr.kaplan@alfredo-catering.cz

www.abc-klub.cz

Nehotelové subjekty

Congress Centre Pardubice

Masarykovo náměstí 2799

530 02 Pardubice

+420 776 227 871

info@ccafi.cz

A+B | A+B+C

A B C

500 110 80

(500) (90) (100)

6 j ł w á 1 ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , p x 5 u 2

ccafi.cz

Restaurace Sezemický dům

Husovo nám. 790

533 04 Sezemice

+420 466 741 021

sezemickydum@bonte.cz

www.sezemickydum.cz

Smetanův dům Litomyšl

A

B

300 70

(300) (70)

6 j ł w ? 0 d 8 ) o 4 ¨ z 7 b ú p x 2

Komenského náměstí 402

570 01 Litomyšl

+420 461 613 239

smetanuv.dum@litomysl.cz

www.smetanuvdum.cz

Společenské centrum Nový dvůr

A

B

141 487

(150) (400)

6 w ? 0 d č ) 4 ¨ z 7 c p x 2

Nový dvůr 143

561 51 Letohrad

+420 465 621 555

restaurace@novydvur-letohrad.cz

www.novydvur-letohrad.cz

A

B

150

(170) (14)

6 0 d č 4 ¨ z 7 c p 2

Tank Power Přelouč

Tovární 1553

535 01 Přelouč

+420 777 447 299

zuzana@zehastudio.cz

www.tankpower.cz

A

70

(45)

6 j ł w 0 8 ) 4 z 7 b p ů x

Univerzita Pardubice

Studentská 95

532 10 Pardubice 2

+420 466 036 633, +420 605 147 506

romana.nepovimova@upce.cz

www.upce.cz/zazemi/pronajmy.html

Univerzita Pardubice Aula

A B C D E F G H I J K

374 158 80 36 36 20 80 301 80 80

(150)

6 0 d č 4 z 7 x 5 2

Studentská 519

530 09 Pardubice

+420 466 036 633

romana.nepovimova@upce.cz

www.upce.cz/zazemi/ks/ks.html

A

384

(150)

6 w 1 0 d č 8 ) 4 ¨ z 7 x 5 u 2

79


PARDUBICKÝ KRAJ / PARDUBICE REGION

Východočeské divadlo Pardubice

Zámecké návrší

U Divadla 50

531 62 Pardubice

A B

452 90

6 ¨ z 7 x

+420 466 616 410

vcd@vcd.cz

www.vcd.cz

Jiráskova 133

570 01 Litomyšl

+420 777 100 897

saly@zamecke-navrsi.cz

A+B+C

A B C D E F G H I J K L M

500 200 200 50 20 30 600 70 15 1000 2000 1000 200

(350) (150) (120) (30) (10)

6 j w ? 0 d 8 ) 4 ¨ z 7 c b ú p ů x u 2

zamecke-navrsi.cz/pronajem

Zámek Litomyšl

Jiráskova 93

570 01 Litomyšl

A B C D E F G

150 50 40 40 50 40 60

(100) (50) (40) (40) (60)

? 0 z 7 c b ú p x

+420 461 615 067, +420 775 422 218

litomysl@npu.cz

www.zamek-litomysl.cz

Zámek Pardubice

Zámek čp. 2

530 02 Pardubice

+420 466 799 240, +420 466 799 241

vcm@vcm.cz

www.vcm.cz

A B C

90 50 40

4 ¨ z 7 x

Kategorie ★★★★

EA Hotel Kraskov ★★★★

Starý Dvůr 47

538 43 Třemošnice

A B C

140 110 44

(160) (100) (45)

6 0 8 z 7 2

+420 464 600 411

kraskov@eahotels.cz

45 {

www.hotelkraskov.cz/cz/ea-hotel-kraskov/konference

Hotel Erwin Junker ★★★★

25 {

Pardubická 332

534 01 Holice

+420 466 003 666

hotel@junker.cz

hoteljunker.cz

Hotel Euro ★★★★

A B C

120 40 40

6 w ? 0 d č 8 ) o 4 z 7 b , ů x 5 2

Jiráskova 2781

530 02 Pardubice

+420 466 414 255

info@hoteleuro.cz

63 {

www.hoteleuro.cz

Hotel Golf Resort Kunětická Hora ★★★★

A

B

96 35

(90)

6 ł ? 0 d 8 o 4 z 7 b , ů x 2

Dříteč 155

533 05 Dříteč

+420 464 622 211, +420 464 622 212

recepce@gckh.cz

57 {

grkh.cz

A B C D

60 300 12 30

(60) (200) (12) (30)

6 ł á 1 ? 0 d 8 4 ¨ z 7 b ů x 2

80


BEST FOR EVENTS

Hotel Tvrz Orlice ★★★★

Orlice 1

561 51 Letohrad

+420 465 677 720

recepce@eywan.cz

23 {

www.tvrzorlice.cz

Wellness Hotel Vista ★★★★

Hotel Filipinum ★★★ superior

A B C D

20 26 32 75

Hotel Zlatá Hvězda ★★★ superior

6 ł ? 8 ) 4 ¨ z 7 b p ů 2

Dolní Morava 46

561 69 Dolní Morava

Aloise Hanuše 141

561 64 Jablonné nad Orlicí

A B C D E F

130 40 30 50 12 30

Smetanovo nám. 84

570 01 Litomyšl

+420 469 771 111

rezervace@dolnimorava.cz

A+B+C+D | B+C+D

A B C D E F

277 35 25 35 25 40

(225) (45) (35) (45) (35) (50)

6 j ł w á 1 ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , p ů x 5 u 2

+420 465 641 888, +420 602 694 111

hotel@filipinum.cz

6 ł ? 0 d 8 ) 4 ¨ z 7 b ú p ů x 2

+420 461 615 338

zlata.hvezda@lit.cz

106+4 {

www.dolnimorava.cz

39 {

www.filipinum.cz

32 {

www.zlatahvezda.com

Kategorie ★★★

A B C

30 25 100

6 ł ? 0 8 o 7 b x 2

81


PARDUBICKÝ KRAJ / PARDUBICE REGION

Hotel Jezerka ★★★

113+16+3 {

Ústupky 278

538 07 Seč

+420 469 676 327, +420 469 676 354

recepce@jezerka.cz

www.jezerka.cz/kongresy-a-konference

A B C D E F G H I J

382 127 94 44 18 45 20 15 44 18

6 ł w ? 0 č 8 ) o 4 ¨ z 7 ú p ů x 2

Havlíčkova 1080

530 02 Pardubice

+420 466 531 905, +420 466 512 221

info@stare-casy.cz

15 {

www.stare-casy.cz

A B

90 30

(80)

Hotel Uno ★★★

6 ? 0 d 8 7 ů 2

T.G. Masaryka 897

562 01 Ústí nad Orlicí

+420 465 521 256, +420 725 885 155

hotel.uno@rcaktiva.cz

34 {

www.hoteluno.cz

A B C D

90 40 60 30

(112) (50) (50)

6 ? 0 d 8 o 4 z 7 c b ú ů x 2

Hotel Zlatá štika ★★★

48 {

Štrossova 127

530 03 Pardubice

+420 605 922 794, +420 737 917 898

hotel@zlatastika.cz

www.zlatastika.cz

A B C

140 40 10

(140) (65) (10)

6 ł w ? 0 d 8 ) 4 ¨ 7 b ú p ů x 2

Penzion Terezka ★★★

32 {

Dolní Morava-Velká Morava 32

561 69 Dolní Morava-Velká Morava

+420 469 771 177

rezervace@dolnimorava.cz

www.dolnimorava.cz/penzion-terezka

A

100

(125)

6 j ł w á ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 b ú , p ů u 2

Sporthotel Tichá Orlice ★★★ A

80

32 {

V Lukách 1362

562 01 Ústí nad Orlicí

+420 465 322 764

info@sporthotel-tichaorlice.cz

www.sporthotel-tichaorlice.cz

? 0 8 7 ů 2

Nekategorizováno

Hotel Trim

Semtínská 56

533 53 Pardubice

A B C D

70 40 120 80

(80)

6 0 8

+420 736 607 846

provozni@hoteltrim.cz

64 {

hoteltrim.cz

Hrad Svojanov

10 {

Svojanov 1

569 73 Svojanov

+420 461 744 124

hrad@svojanov.cz

www.svojanov.cz

A

B

200 60

(160) (40)

ł ? o c 2

82


BEST FOR EVENTS

Motel Železné Hory

Kojice 179

533 12 Kojice

A+B

A B

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

15 210

(30) (100)

6 ? 0 d 8 z 7 b x 2

Kladruby nad Labem č. p. 1

533 14 Kladruby nad Labem

+420 604 279 693, +420 603 497 889

info@motelzeleznehory.cz

+420 601 191 580

pruvodci@nhkladruby.cz

17 {

www.motelzeleznehory.cz

18 {

www.nhkladruby.cz

Penzion a mlýn Jangelec

A B C D

110 30 30 100

0 4 7

Kpt. Poplera 180

566 01 Vysoké Mýto

+420 465 421 000, +420 732 632 732

penzion-jangelec@seznam.cz

7 {

www.penzion-jangelec.cz

A B C D E

100 60 15 15 15

(60) (80)

6 d 8 ) o ¨ 7 ú ů 2

Restaurace Pod Kunětickou horou

Ráby 34

533 52 Staré Hradiště

+420 466 416 274

podkunkou@podkunkou.cz

10 {

www.podkunkou.cz

A B C D

110 90 50 20

(110) (90) (50) (20)

6 ł ? 8 ¨ z 7 b p ů 2

Hotel Zlatá Hvězda

Hotel se nachází v centru Litomyšle

na Smetanově náměstí.

Je unikátní svou atmosférou první republiky díky restauraci s prvky art deco, interiéru

sálu B. Smetany a vnitřním původním historickým schodištěm.

Z vyhlídkové terasy na střeše hotelu je úžasný výhled na náměstí a historické

centrum.

32 pokojů nabízí ubytování až pro 65 osob.

Pro fi remní nebo konferenční jednání hotel nabízí v 1. patře sál B. Smetany

s kompletním konferenčním vybavením a kapacitou až pro 120 osob. Součástí jsou

venkovní terasa a zastřešená zimní zahrada vhodná pro coffee breaky a rauty.

K dispozici jsou 2 salonky Sonáta a Múza s kapacitou 25–35 osob.

Kongresy na míru, včetně cateringových služeb pro větší počet osob, zajišťujeme

v prostorách zámeckého areálu, zapsaného v Seznamu světového dědictví UNESCO.

Na klíč zajišťujeme i teambuildingové aktivity na fotbal-golfovém hřišti, A-cart

aréně, škole smyků v nedalekém Vysokém Mýtě, hudební produkci, mobilní kasino,

ochutnávky vín.

• RESTAURACE

• SÁL + 2 SALONKY

• KOMPLETNÍ KONFERENČNÍ

TECHNIKA

• CATERING

• TEAMBUILDING

• UBYTOVÁNÍ

83


BEST FOR EVENTS

Kraj Vysočina

Vysočina se nachází v samém srdci České republiky na pomezí

Čech a Moravy. Oblast nabízí nejen krásnou přírodu a úžasná

místa přímo vybízející k návštěvě, ale najdete tady i ty nejlepší

podmínky pro pořádání konferencí, seminářů, firemních setkání

a dalších typů eventů.

Rozmanitost lokalit a jednacích prostor

Jednací sály a místnosti jsou součástí mnoha hotelů a konferenčních

center. Dále je ale také najdete na zámcích a dalších netradičních místech,

jako jsou významné historické památky – možnost pronájmu

prostor k jednání nabízí například všechny tři UNESCO památky v kraji

(zámek Telč, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

a židovská čtvrť spolu s románsko-gotickou bazilikou sv. Prokopa v Třebíči).

Svoje sály pro kongresový a incentivní turismus však nabízí také

malebné penziony a tematické zábavní parky. V Kraji Vysočina lákají,

byť k pracovní návštěvě, nejrůznější krásně zrenovované statky, mlýny

i pivovary. Oblíbené jsou také rozsáhlé wellness a rekreační rezorty.

Ty beze všeho vyhoví i firmám, které chtějí spojit konference s teambuildingy

a odpočinkem. Vysočina má k dispozici rozmanitou nabídku

pro aktivní trávení volného času zahrnující nejrůznější sportovní

a adrenalinové aktivity, včetně jedinečných zážitků, jakými jsou například

letní či zimní projížďka typickou krajinou se psím spřežením nebo

plavba po přehradě, která nikdy nezamrzá.

Výhodnost polohy ve středu republiky

Nejen kapacita ubytovacích a konferenčních zařízení, ale také výhodnost

polohy láká stále více organizátorů firemních akcí a konferencí.

Vysočinou prochází hlavní dopravní tepna České republiky dálnice D1,

která zajišťuje skvělé spojení s Brnem, Prahou, Ostravou, Bratislavou

a dalšími významnými městy. To jsou určující argumenty pro firmy

i organizátory kongresů a konferencí, pokud chtějí všem účastníkům

poskytnout stejné podmínky dostupnosti. Zejména společnosti s celorepublikovou

sítí poboček či obchodních zástupců dnes z důvodů úspory

času volí místa setkání pro všechny zúčastněné výhodná.

Regionální kancelář Vysočina Convention Bureau

Pro marketingovou podporu Kraje Vysočina v oblasti kongresového

a incentivního turismu vznikla začátkem roku 2014 regionální kancelář

– Vysočina Convention Bureau, která je členem Czech Convention

Bureau. Kancelář Vysočina Convention Bureau vám poskytne pomocnou

ruku při zabezpečení hladkého průběhu MICE akcí. Podá podrobné

informace o nabídce konferenčních a meetingových prostor, incentivních

programech a o infrastruktuře, zprostředkuje kontakt s poskytovateli

služeb a zajistí prohlídku míst vhodných pro konání akce.

Vysočina Convention Bureau

Na Stoupách 144/3, 586 01 Jihlava

Czech Republic

Tel.: +420 734 691 423

E-mail: info@vysocinaconvention.cz

www.vysocina-konference.cz

Vysočina Region

Vysočina is situated in the heart of the Czech Republic on the

border between Bohemia and Moravia. The area offers not only

beautiful nature and wonderful places to visit but also the best

conditions for holding conferences, seminars, business meetings

and other types of events.

Variety of locations and meeting facilities

Meeting lounges and rooms are part of many hotels and conference

centres. You can also find them in castles and other non-traditional

places such as important historical monuments - all three UNESCO

monuments in the region (Telč Chateau, the Pilgrimage Church of

St. John of Nepomuk on the Green Mountain and the Jewish Quarter

together with the Romanesque –Gothic Basilica of St. Procopius in

Třebíč). However, picturesque guesthouses and themed parks also

offer their halls for congress and incentive tourism. In the Vysočina

Region, many beautifully restored farmhouses, mills and breweries are

tempting places to go for a business trip. Extensive wellness and recreation

resorts are also popular. They are happy to oblige to companies

that want to connect conferences with teambuilding and relaxation.

The Vysočina Region offers a wide choice of active leisure activities

based on adrenaline and a variety of sports, including unique experiences

such as summer or winter dog rides through the typical countryside

or a boat ride on a dam that never freezes.

Location advantage in the middle of the country

Not only the capacity of accommodation and conference facilities, but

also the advantage of location attracts more and more organizers of

corporate events and conferences. The Motorway D1, which provides

excellent connection to Brno, Prague, Ostrava, Bratislava and other

major cities, runs through the Vysočina Region. These are decisive

reasons for companies and organizers of congresses and conferences

if they want to provide all participants with the same conditions of

availability. In particular, companies with a nationwide network of

affiliates or business representatives choose meeting venues suitable

for all participants for the sake of saving time.

Regional Office of Vysočina Convention Bureau

The Regional Office of Vysočina Convention Bureau, a member of the

Czech Convention Bureau, was founded to support marketing of the

Vysočina Region in the field of congress and incentive tourism at the

beginning of 2014. The Office of the Vysočina Convention Bureau will

provide you with a helping hand to ensure the smooth running of MICE

events. It provides detailed information about the offers of conference

and meeting facilities, incentive programs and infrastructure, arranges

contact with service providers, and provides a tour of venues suitable

for the event.

84


BEST FOR EVENTS

Zámek Dukovany

Zámek Náměšť nad Oslavou

Zámek Žďár nad Sázavou

Dukovany 1

675 56 Dukovany

A B C D E

100 50 40 15 15

j ? 3 ł ¨ 6 8 7 0 2

Zámek 1

675 71 Náměšť nad Oslavou

A B C D E F

150 50 40 600 1000 60

(120)

j ? ú p

Zámek 8/8

591 02 Žďár nad Sázavou

A B C D E F G H I J

120 120 120 50 50 50 150 50 150 130

j 0 8 2

Herálec 1

582 55 Herálec

+420 739 220 156

info@zamekdukovany.cz

+420 568 620 319

namest@npu.cz

+420 602 565 309, +420 732 384 312

info@zamekzdar.cz

Chateau Herálec – Boutique Hotel & Spa by L´Occitane ★★★★ superior

EA Business Hotel Jihlava ★★★★

+420 604 807 595, +420 569 669 111

jakub.kokoska@chateauheralec.com

A B C D

80 8 25 25

(60) (8) (25) (25)

6 ł ? 0 d 8 ) 4 ¨ z 7 c ú ů x 2

Havlíčkova 5625/28

586 01 Jihlava

+420 567 117 444

jihlava@eahotels.cz

www.zamekdukovany.cz

www.zamek-namest.cz

www.zamekzdar.cz

19 {

www.chateauheralec.com

53 {

www.businesshoteljihlava.cz

Nehotelové subjekty Kategorie ★★★★

A B C D E F G H I

150 30 60 20 30 60 20

(110) (110)

6 0 8 7 b 2

fabrika hotel ★★★★

Školní 511

396 01 Humpolec

+420 565 302 010

recepce@fabrikahotel.cz

19 {

fabrikahotel.cz

Fara Rančířov ★★★★

A B C D E

60 100 60 50 50

6 ł 1 ? 0 d č 8 4 ¨ z 7 c b p ů x 2

Rančířov 1

586 01 Jihlava

+420 731 311 778

rancirov@livingvenues.com

47 {

www.livingvenues.com/fara-rancirov

Hotel Artaban ★★★★

A B C D E

35 55 115 20 35

6 j ł ? 0 8 7 c b x 2

Havlíčkovo náměstí 740

394 68 Žirovnice

A B

120 30

6 ? 0 d 8 4 z 7 c ů 2

+420 561 030 100, +420 734 443 900

recepce@hotelartaban.cz

22 {

www.hotelartaban.cz

85


KRAJ VYSOČINA / VYSOČINA REGION

Hotel U Hraběnky ★★★★

Hotel Zámek Valeč ★★★★

Slavatovská 96

588 56 Telč

A

100

(80)

? 0 d 8 z ů 2

Valeč 1

675 53 Valeč u Hrotovic

+420 567 578 551, +420 776 178 551

recepce@hotel-uhrabenky.cz

+420 724 400 497, +420 568 441 372

info@hotel-valec.cz

17 {

www.hotel-uhrabenky.cz

128 {

www.hotel-valec.cz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

45 40 20 20 35 200 40 20 10 20 60 500 46 48 46 45 100 60 90

(24) (16) (12) (30) (20) (15) (80) (10) (5) (20) (20) (20) (16)

6 ? 0 d 8 4 ¨ z 7 c b ú x 2

Chateau Hostačov ★★★★

Letohrádek sv. Vojtěch ★★★★

Hostačov 59

582 82 Skryje

A B C D E

110 160 60 24 160

(80) (220) (16) (120)

0 d 8 7 c u 2

U Smrčků 334

394 68 Počátky

+420 569 433 198, +420 774 538 650

info@chateau-hostacov.cz

+420 561 034 834, +420 733 604 669

info@svatyvojtech.cz

17 {

www.zamek-hostacov.com

11 {

www.svatyvojtech.cz

Kategorie ★★★

Resort Svatá Kateřina ★★★★

Grand Hotel Třebíč ★★★

Hotel Atom ★★★

A B

80 25

6 0 d 7 2

Svatá Kateřina 327

394 64 Počátky

Velkomeziříčská 640/45

674 01 Třebíč

+420 565 456 801

info@katerinaresort.cz

A+B

A B C D E F G

48 48 40 40 55 65 120

(48) (48) (40) (40) (55) (65) (120)

6 j ł w ? 0 d 8 ) o 4 z 7 c p ů x 2

Karlovo náměstí 133/5

647 01 Třebíč

+420 568 848 560

info@grand-hotel.cz

A B C D

500 40 70 30

(500) (40) (70) (30)

6 j ł w á 1 ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , p ů x u 2

+420 775 606 363

renata.krulova@hotelatom.cz

79 {

www.katerinaresort.cz

100 {

www.grand-hotel.cz

60 {

www.hotelatom.cz

Hotel Colorado Grand ★★★

A

B

50 80

(50) (80)

? 0 d 8 4 z 7 c x 2

Zvole 49

592 56 Zvole nad Pernštejnem

+420 566 567 400, +420 607 742 516

firemky@sikland.cz

32+52 {

www.sikland.cz

A B C D E F G

100 20 450 100 60 50 80

6 j ł w ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , p ů x u 2

86


BEST FOR EVENTS

Hotel Gustav Mahler ★★★

Křížová 4

586 01 Jihlava

+420 567 564 405

provoz@hotelgmahler.cz

35 {

www.hotelgmahler.cz

A B C D E F

230 100 35 40 60 25

(230) (200) (35) (30) (50)

6 j ł ? 0 d 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú p ů x 5 2

Hotel Mánes ★★★

31 {

Čsl. armády 303

592 02 Svratka

+420 566 662 222, +420 737 834 592

info@hotel-manes-svratka.cz

www.hotel-manes-svratka.cz

A B C D E F G

200 80 60 50 25 15 10

(300) (80) (60) (50) (25) (15) (10)

6 j ł w á ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c ú p ů u 2

Hotel – Restaurant Tři věžičky ★★★

Střítež u Jihlavy 11

588 11 Střítež u Jihlavy

A B C D

80 100 40 250

(100) (80) (180)

6 ł ? 0 8 7 ú x 2

+420 567 129 100, +420 567 129 111

kancelar@trivezicky.cz

76 {

www.trivezicky.cz

Hotel Svratka ★★★

47+5 {

Na Vyhlídce 41

592 02 Svratka

+420 566 662 611, +420 724 131 739

info@hotel-svratka.cz

www.hotel-svratka.cz

A

150

6 ? 0 d č 8 4 7 ú ů 2

Mlýnhotel 1 ★★★

56 {

Vílanec 37

588 35 Vílanec

+420 606 085 744, +420 724 222 717

mlynhotel@mlynhotel.cz

www.mlynhotel.cz

A B C

130 90 90

6 ? 0 8 4 z 7 ú ů x 2

Orea Resort Devět Skal ★★★

Sněžné – Milovy 11

592 02 Svratka

+420 566 585 542, +420 566 585 541

9skal@orea.cz

130 {

www.resortdevetskal.cz/cz

A B C D E F G H I

200 110 30 30 30 70 15 50 220

6 ł 0 č 8 4 7 ú x 2

Zámek Světlá nad Sázavou

Zámecká 1

582 91 Světlá nad Sázavou

A

150

6 ? 0 8 4 z 7 ů 2

+420 778 075 588

info@zameksvetla.cz

2 {

www.zameksvetla.cz/pronajem-prostor-1

Nekategorizováno

Zámek Vilémov

9 {

Klášter 1

582 83 Vilémov

+420 602 162 926

info@vilemovcastle.cz

www.vilemovcastle.cz

A

100

6 ? 0 d 8 4 7 b 2

87


BEST FOR EVENTS

Jihomoravský kraj

Proč je pořádání kongresu nebo jiné společenské či firemní akce

na jižní Moravě dobrý nápad?

Region, jehož hlavním městem je Brno, se může pyšnit pověstí epicentra

výzkumu a rozvoje podnikání podporovaného jedinečnou spoluprací

mezi místními univerzitami, výzkumnými ústavy a soukromým sektorem.

Jde také o místo setkávání významných specialistů v oblasti věd

zkoumajících lidské tělo (ICRC) i základnu Středoevropského technologického

institutu (CEITEC).

Dlouholetá tradice pořádání mezinárodních veletrhů ve městě, které

disponuje největším výstavištěm ve střední Evropě, znamená, že je zde

množství vhodných zařízení, včetně moderních kongresových prostor,

kvalitních hotelových a stravovacích služeb a pohodlných způsobů dopravy.

Brno, ležící na významné mezinárodní křižovatce, je s ostatními

evropskými destinacemi spojeno mezinárodním letištěm Brno-Tuřany.

Jižní Morava je hrdá na velké množství národních kulturních a přírodních

památek, hradů a zámků. Světově proslulá brněnská Vila Tugendhat

a člověkem koncepčně upravená krajina mezi Lednicí a Valticemi s řadou

romantických staveb a přírodních zátok se nacházejí na Seznamu

světového kulturního dědictví UNESCO. Sportovní fanoušci toužící

po adrenalinovém zážitku si mohou vyzkoušet své řidičské dovednosti

na závodní dráze Brněnského okruhu, vznášet se v horkovzdušném

balonu nad malebnými Pálavskými vrchy nebo obdivovat hluboké moravské

krasové jeskyně.

Malebný region si stále udržuje své kulturní tradice. Živý folklor, sezonní

festivaly a akce souznící se životem místních měst a obcí dokonale

vystihují moravský temperament: živý, srdečný a velkorysý. Více než

90 procent české produkce vína pochází právě odtud, z nejslunnějšího

regionu Česka. Dobré pití podávané v tradičních vinných sklípcích se

snoubí s dobrým jídlem, o které se s Vámi vinaři rádi rozdělí, často

za doprovodných zvuků houslí a cimbálu. Není divu, že tato kulturní

krajina přitahuje každým rokem stále více hostů.

Jsme výchozím bodem vašeho úspěchu

Agentura Moravia Convention Bureau (MCB), která je součástí Centrály

cestovního ruchu Jižní Morava, poskytuje pomoc a objektivní informace

potřebné pro plánování a přípravu kongresů, obchodních jednání nebo

pobídkových akcí v tomto regionu. Podle vašich potřeb vám pomůžeme

spojit se s místními obecními zastupitelstvy, poskytovateli kongresových

služeb, dodavateli cateringových a dopravních služeb nebo zajistit

návazný program.

South Moravia

Why organizing a congress or any other social or company

event in South Moravia is a smart idea?

The region with its capital Brno boasts its position as an epicentre for

research and business development supported by unique cooperation

between local universities, research institutes, and the private sector.

It is also where prominent specialists in the field of human body

sciences (ICRC) meet, as well as the base of operations for the Central

European Technological Institute (CEITEC).

The city’s long tradition of

international trade fairs, having

the largest exhibition grounds

in Central Europe, means it

provides many suitable facilities,

including modern congress

spaces, quality hotel and

catering services, as well as

convenient transportation

methods. Brno lies at major

international crossroads and the

Brno – Tuřany international

airport connects the city with

European destinations.

South Moravia is proud of the

biggest number of national

cultural and natural sights, castles and chateaux. World known Brno

Villa Tugendhat and man-designed landscape between Lednice and

Valtice with a number of romantic buildings and nature coves are

listed in the UNESCO World Cultural Heritage List. Adrenaline sport

fans can test their driving skills at the Brno motor racing circuit, fly in

a hot air balloon above the scenic Pálava hills or admire deep

Moravian Carst caves.

The picturesque region still keeps its cultural traditions. Living folklore,

seasonal festivals and events with the spirit of local towns and villages

beautifully portray the Moravian temperament: vibrant, cordial and

generous. More than 90 percent of the Czech wine production comes

from here, being the sunniest of all the Czech regions. Good drink in

traditional wine cellars is paired with good food shared with the

winemakers and often accompanied by the sounds of violins and

cimbaloms. It is no wonder this cultural landscape attracts more and

more guests every year.

Centrála cestovního ruchu Jižní Morava, z.s.p.o.

Tourist Authority South Moravia –

Moravia Convention Bureau

Radnická 2, 602 00 Brno, Czech Republic

Tel.: +420 542 211 123

E-mail: info@moraviaconvention.cz

www.moraviaconvention.com

We are the starting point of your success

Moravia Convention Bureau (MCB), a part of the Tourist Authority South

Moravia, provides assistance and impartial information necessary for

congress planning, business meetings or incentive events in this

region. According to your needs we will help you connect with local

municipalities, congress service providers, catering and transport

suppliers or arrange additional programme.

88


BEST FOR EVENTS

Fait Gallery

Ve Vaňkovce 2

602 00 Brno

A

500

2

+420 601 327 215

pronajmy@faitgallery.com

www.faitgallery.com/pronajem-prostor.html

Nehotelové subjekty

Hvězdárna a planetárium Brno

Kraví hora 2

616 00 Brno

+420 541 321 287

e-mail@hvezdarna.cz

www.hvezdarna.cz

Impact Hub Brno

A B C

200 50 20

6 0 d 4 z 7 2

Cyrilská 508/7

602 00 Brno

+420 608 201 518

brno@impacthub.cz

www.hubbrno.cz

Letohrádek Mitrovských

A B C D

25 120 180 40

(150) (250)

6 w ? 0 d č 8 ) o 4 z 7 u 2

Veletržní 19

603 00 Brno

+420 605 972 588

info@letohradekbrno.cz

www.letohradekbrno.cz

A B C D E

70 40 160 40

(70) (50) (70) (120) (50)

6 w 0 d 8 ) o ¨ z 7 c , p

Loucký klášter

Melkusova 42/3062

671 81 Znojmo

+420 515 267 237

spravce@znovin.cz

www.znovin.cz/loucky-klaster-ve-znojme

A B C D E F

100 250 100 60 30 150

6 0 8 x

Multifunkční centrum zámek Lednice

Zámek 2

691 44 Lednice

+420 773 737 700

info@mczl.cz

www.mczl.cz

A B C D

300 70 35 35

Muzeum města Brna – Hrad Špilberk

6 ? 0 d 8 4 ¨ z 7 2

Špilberk 210/1

662 24 Brno

+420 542 123 611, +420 542 123 614

muzeum.brno@spilberk.cz

www.spilberk.cz

A B C D E F G H I J K L M

30 20 40 700 150 80 30 300 600 200 600 200 90

6 0 4 7

Regionální muzeum v Mikulově – Zámek Mikulov

Zámek 1

692 15 Mikulov

+420 519 309 018, +420 777 061 295

pronajmy@rmm.cz

www.rmm.cz

A B C D E F G H I

150 60 60 300 70 70 120

(150) (60) (90) (150) (50) (300) (70) (100) (80)

6 1 0 d č 8 4 z 7 c b x 2

89


JIHOMORAVSKÝ KRAJ / SOUTH MORAVIA

Veletrhy Brno

Výstaviště 1

647 00 Brno

+420 541 152 862, +420 606 738 205

rent@bvv.cz

M+N | M+N+O

A B C D E F G H I J K L M N O

450 199 384 198 135 56 270 200 30 81 220 35 288 288 360

(199) (350) (250) (250) (80) (250) (150) (30) (50) (200) (30) (300) (300) (400)

6 w á 1 ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , p ů x 5 u 2

www.bvv.cz/rent

exhibition space: 100,000 m 2 Křížkovského 554/12

Veletrhy Brno – Kongresové centrum

Výstaviště 35

647 00 Brno

+420 541 152 503, +420 721 657 660

rent@bvv.cz

www.bvv.cz/rent

A B C D E F G

220 300 128 140 50 60 42

(360) (144) (60) (60) (24) (24) (18)

6 j ł w 1 ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , p ů x 5 u 2

VIDA! science centrum

603 00 Brno

+420 725 571 368

pronajmy@vida.cz

https://vida.cz/pronajmy

A B C D E F G

120 86 17 16 20 22 500

j 0 d č 8 z 7 x 2

Zámek Lysice

Zámecká 1

679 71 Lysice

+420 516 472 235

lysice@npu.cz

www.zamek-lysice.cz/cs

Zámek Slavkov – Austerlitz

A B C

350 80 450

(250) (70) (1500)

p

Palackého nám. 1

684 11 Slavkov u Brna

+420 544 221 685

info@zamek-slavkov.cz

www.zamek-slavkov.cz

A B C D E

300 80 150 400 50

(300) (70) (130) (350)

6 ? 0 d č ¨ z 7 c ú x 2

Zámek Valtice

Zámek 1

691 42 Valtice

A B C D E

50 80 150 1000 880

(100) (600)

6 ? 0 z 7 c ú p

+420 778 743 754

valtice@npu.cz

www.zamek-valtice.cz

Kategorie ★★★★★

90

Barceló Brno Palace ★★★★★

Šilingrovo nám. 2

602 00 Brno

Grandezza Hotel Luxury Palace ★★★★★

A+B | C+D | C+D+E | D+E | F+G

A B C D E F G

80 80 17 27 30 80

(100) (100) (30) (30) (30) (60) (80)

6 ? 0 8 4 z 7 c b ú x 2

Zelný trh 314/2

602 00 Brno

A B

60 30

+420 532 156 703

brnopalace.events@barcelo.com

+420 542 106 010, +420 603 888 789

info@grandezzahotel.cz

3 ? 6 7 8 0 q z 2 ů ¨ x c č d 1

119 {

www.barcelo.com

73 {

www.grandezzahotel.cz


BEST FOR EVENTS

Best Western Premier Hotel International Brno, Congress Centre ★★★★ superior

Husova 200/16

602 00 Brno

Hotel Holiday Inn Brno ★★★★ superior

Hotel Savannah ★★★★ superior

+420 542 122 111

sales@hotelinternational.cz

A+B+C+E | B+C | F+G | F+G+H | F+G+H+I

A B C D E F G H I J K L

48 70 74 24 58 300 80 100 140 26 15

(30) (40) (40) (30) (200) (40) (50) (80) (50)

6 ł w á 1 ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , p ů x 5 2

Křížkovského 20

603 00 Brno

Chvalovice-Hatě 198

669 02 Znojmo

Courtyard by Marriott Brno ★★★★

Grandhotel Brno ★★★★

+420 543 122 002

sales@hibrno.cz

A+B

A B C D E F G

150 260 20 70 30 25 18

(250) (300) (35) (70) (30) (20) (18)

6 j ł w á 1 ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , p ů x 5 u 2

+420 515 284 084

hotel@hotel-savannah.com

A+B | C+D | C+D+E | F+G | F+G+H

A B C D E F G H

50 50 72 40 60 77 63 77

(60) (60) (60) (60) (60) (70) (60) (70)

6 j ł ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 b ú , ů x u 2

Holandská 12

639 00 Brno

Benešova 18-20

657 83 Brno

+420 515 519 519

courtyard.brno@courtyard.com

A+B | A+B+C | B+C | E+F | G+H

A B C D E F G H

120 120 120 112 45 45 20 20

(100) (100) (100) (90) (35) (35) (15) (15)

3 ? 6 7 8 0 q z 2 ů ¨ x c č d 1

+420 542 518 136

reservation@grandhotelbrno.cz

234 {

www.hotelinternational.cz

200 {

www.hibrno.cz

76 {

www.hotel-savannah.com

201 {

www.marriott.com/hotels/travel/brqcy-courtyard-brno

105 {

www.grandhotelbrno.cz

Kategorie ★★★★

A B C

100 80 50

(130) (100) (50)

6 ? 0 d 8 ¨ z 7 c b x 2

Hotel Amande Wine Wellness ★★★★

Husova 8

693 01 Hustopeče

+420 774 662 607

info@amandehotel.cz

55 {

www.amandehotel.cz

A B C D E

200 80 30

(200) (130) (35) (30) (20)

6 ł ? 0 8 o 4 7 c x 2

Hotel Avanti ★★★★

Střední 61

602 00 Brno

+420 541 510 111

hotel@hotelavanti.cz

99 {

www.hotelavanti.cz

Hotel Bobycentrum ★★★★

A B C D E F G H

250 60 90 25 80 30 50 20

6 ł w 1 ? 0 d 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , p ů x 2

Sportovní 2a

602 00 Brno

+420 533 555 933, +420 533 555 949

sales@hotelbobycentrum.cz

141 {

hotelbobycentrum.cz

A B C D E F G H I

200 40 250 50 30 40 70

(300) (160) (250) (100) (90) (60)

6 ł w 1 ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , p ů x u 2

91


JIHOMORAVSKÝ KRAJ / SOUTH MORAVIA

Hotel Celnice ★★★★

Celnice 1214

691 41 Břeclav

+420 519 330 930

info@hotelcelnice.cz

32 {

www.hotelcelnice.cz

A

170

(200)

6 ł á ? 0 8 4 z 7 x 2

Hotel Continental ★★★★

Kounicova 6

602 00 Brno

+420 541 519 506

martenkova@continentalbrno.cz

214 {

www.continentalbrno.cz

A B C D E F G H

30 80 15 110 80 300 25 200

(60) (120) (70) (300) (180)

6 ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 b , ů x 2

Hotel Galant Lednice ★★★★

21.dubna 657

691 44 Lednice

+420 519 340 130, +420 519 340 135

lednice@galant.cz

51 {

www.galant.cz

Hotel Galant Mikulov ★★★★

A B C D

200 100 10 8

6 ł w ? 0 8 ) o 4 z 7 c b ú , ů x 2

Mlýnská 2

692 01 Mikulov

+420 519 323 353

hotel@galant.cz

129 {

www.galant.cz

A B C D E F G H I

500 60 80 130 30 30 46 20 80

(500) (60) (80) (180) (30) (30) (45)

6 ł w á ? 0 d 8 ) o 4 ¨ z 7 b ů x 5 2

Hotel Sladovna ★★★★

Černá Hora 3/5

679 21 Černá Hora

+420 731 689 907, +420 739 204 419

info@hotelsladovna.cz

40 {

www.hotelsladovna.cz

Hotel Slavia ★★★★

A

180

6 ? 0 d 8 4 z 7 c b p ů x 2

Solniční 17

602 00 Brno

+420 542 321 249

recepce@slaviabrno.cz

A B C D E

20 46 60 140

(50) (60) (16) (150)

6 ? 0 d 8 ) o 4 ¨ z 7 c , ů x 2

84 {

www.slaviabrno.cz

Hotel Vinum Coeli ★★★★

Masarykovo nám. 5

664 64 Dolní Kounice

+420 730 825 882

info@vinumcoeli.cz

23 {

www.vinumcoeli.cz

Hotel Vista ★★★★

A

B

130

(30) (200)

6 á ? 0 8 ¨ 7 c ů 2

Hudcova 250/72

621 00 Brno

+420 541 217 088, +420 739 327 021

sales@vista-hotel.cz

A B C D

120 60 20 20

(130) (60) (20) (20)

6 j ł w 1 ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , p ů x u 2

120 {

www.vista-hotel.cz

92


JIHOMORAVSKÝ KRAJ / SOUTH MORAVIA

Kongresové centrum Kaskáda ★★★★

Na Golfu 1772

664 34 Kuřim

+420 541 511 711

recepce@golfbrno.cz

45 {

www.golfbrno.cz

A B C

120 32 40

(200) (40) (40)

6 ł ? 0 d 8 ) 4 ¨ z 7 c ú ů x 2

Noem Arch ★★★★

Cimburkova 9

612 00 Brno

+420 541 216 160

info@noemarch.cz

18 {

www.noemarch.cz/cz/konference-akce

Orea Hotel Voroněž I ★★★★

Premium hotel ★★★★

A

B

150

(180) (50)

6 ł w ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c ú ů x 2

Křížkovského 47

603 73 Brno

Pražská 2133/100

669 02 Znojmo

+420 543 141 590

oto.kubik@orea.cz

A+B | A+B+C | B+C | G+H

A B C D E F G H I

350 150 200 150 40 40 35 10 35

(300) (120) (160) (150) (60) (30) (30) (20) (25)

6 ł w á ? 0 d č 8 o 4 ¨ z 7 c b ú , ů x 5 u 2

+420 515 224 595

recepce@premiumhotel.cz

368 {

www.oreahotelvoronez.cz/cz

76 {

www.premiumhotel.cz

A B C D E

60 80 150 130 30

(60) (60) (120) (80) (30)

Wellness Hotel Panorama ★★★★

Češkovice 168

678 01 Blansko

+420 516 418 111, +420 725 418 111

recepce@hotelpanorama.cz

58 {

www.hotelpanorama.cz

Kategorie ★★★

94

Zámecký hotel Lednice ★★★★

Hotel Akademie ★★★ superior

A B C D E F G

140 100 30 12 35 30 50

(140) (100)

6 j ł ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 b ú p ů x 2

Zámecké náměstí 66

691 44 Lednice na Moravě

A+B

A B

Hotel Maximus Resort ★★★ / ★★★★

100 50

(100) (50)

6 ? 0 8 7 x 2

Zahradní 1295

691 02 Velké Bílovice

A B C D E F

60 30 60 35 15 130

+420 530 503 464

recepce@hotellednice.cz

Hrázní 4a

635 00 Brno – Kníničky

+420 546 221 035, +420 774 750 002

recepce@maximus-resort.cz

A+B | A+B+C | A+B+C+D | A+B+C+D+E | B+C | B+C+D | B+C+D+E | C+D | C+D+E | D+E

A B C D E

48 40 40 108 80

6 ? 0 d 8 4 z 7 b ů x 2

+420 519 364 111

info@hotelakademie.cz

6 j ł w ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú ů x 5 2

26 {

www.hotellednice.cz

62 {

www.maximus-resort.cz

51+11 {

www.hotelakademie.cz


BEST FOR EVENTS

Hotel Kraví Hora Bořetice II ★★★ superior

Bořetice 510

691 08 Bořetice

+420 519 430 090, +420 776 583 276

hotel@kravihora.cz

34 {

www.kravihora.cz

AS Hotel ★★★

Bukovanský mlýn ★★★

A

100

6 1 ? 0 d č 8 4 z 7 b x 2

Veslařská 67

637 00 Brno

A

B

Bukovany 70

696 31 Bukovany

+420 777 838 588

info@ashotel.cz

200 50

(200) (70)

6 ? 0 d č 8 4 ¨ z 7 c x 2

+420 518 618 011, +420 775 700 114

info@bukovansky-mlyn.cz

A B C

30 130 120

(30) (100) (100)

6 j ł w ? 0 d 8 ) o ¨ z 7 c b ú p ů x 2

18 {

ashotel.cz

22+1 {

www.bukovansky-mlyn.cz

Golf & Ski Resort Kořenec ★★★

Kořenec 174

680 01 Boskovice

+420 516 467 504, +420 727 852 021

hala@korenec-golf.cz

9 {

www.korenec-golf.cz

Hotel Allvet ★★★

A

120

B

(38)

6 ł ? 0 d 8 ) z 7 ů x 2

Drnovice 115

683 04 Drnovice

+420 517 330 553, +420 725 074 388

recepce@hotelallvet.cz

26 {

www.hotelallvet.cz

Hotel Brno ★★★

A B C D E

130 15 90 45 450

6 ł á ? 0 d 8 ) 4 z 7 c ů u 2

Horní 19/169

639 00 Brno

A B C

200 15 20

(200) (15) (20)

6 ? 0 8 4 ¨ x

+420 543 555 100

reception@hotelbrno.cz

90 {

www.hotelbrno.cz

Hotel Fontána ★★★

Hotel Kraví Hora I ★★★

Kníničky 814

635 00 Brno

A+C

A B C

100 100

(100) (40) (150)

? 8 ) 7 b ů x 2

Bořetice 510

691 08 Bořetice

+420 724 704 536

info@fontanahotel.cz

+420 519 430 090, +420 776 583 276

hotel@kravihora.cz

34 {

www.fontanahotel.cz

34+34 {

www.kravihora.cz

A B

60 100

6 1 ? 0 d 8 4 z 7 c b x 2

95


JIHOMORAVSKÝ KRAJ / SOUTH MORAVIA

Hotel Myslivna, Konferenční centrum ★★★

Nad Pisárkami 1

623 00 Brno

+420 547 107 555

hotel@hotelmyslivna.cz

118 {

www.hotelmyslivna.cz

A B C D

200 10 30 60

(120)

6 j ł w ? 0 d č 8 o 4 ¨ z 7 c b ú p ů x 5 2

Hotel N ★★★

Přímětice 62

669 04 Znojmo 4

+420 515 228 164

recepce@hoteln.cz

30 {

www.hoteln.cz

Hotel Nemojanský mlýn ★★★

A

B

140 100

(140) (100)

6 ł á ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 b ú p ů x u 2

Nemojany 38

683 03 Luleč

+420 517 444 500, +420 734 258 672

info@hotelnemojany.cz

16+8 {

www.hotelnemojany.cz

A

100

(70)

0 d 8 7 ú 2

Hotel Resort Žebětínský dvůr ★★★

Křivánkovo náměstí 33a

641 00 Brno

+420 546 217 557, +420 775 873 354

hotel@zebetinsky-dvur.cz

48 {

hotel.zebetinsky-dvur.cz

Hotel Rustikal ★★★

A B C D E F

80 12 24 50 200 120

6 ł ? 0 d 8 ) 4 ¨ z 7 c x 2

Na Hradbách 5

693 01 Hustopeče

+420 775 565 760

info@rustikal.cz

54 {

www.rustikal.cz

Hotel Stará škola ★★★

Hotel U Tří volů ★★★

A

150

6 8 4 7 x 2

Sloup 30

679 13 Sloup

A B C

50 40 100

(30) (30) (100)

w ? d 8 7 b ú ů 2

Býkovice 30

679 71 Lysice

+420 516 435 489, +420 603 535 043

info@staraskola.cz

+420 725 378 809, +420 516 413 335

info@utrivolu.cz

18 {

www.staraskola.cz

21 {

utrivolu.cz

Hotel Weiss ★★★

A

B

100 45

(65) (30)

6 ł ? 0 d 8 ) o 4 ¨ z 7 2

Lechovice 56

671 63 Lechovice

A

B

100 20

(40) (15)

6 ? 0 d č 8 7 p x 2

+420 602 222 360, +420 728 250 291

weisshotel@gmail.com

13 {

www.hotelweiss.cz

96


BEST FOR EVENTS

Hotel Zámeček ★★★

57 {

K Vápence 6

692 01 Mikulov

+420 519 512 855, +420 725 806 992

hotel@zamecekmikulov.cz

www.zamecekmikulov.cz

Hotel Zámek Čejkovice ★★★

A B C

80 40 100

6 ? 0 d 8 7 ů 2

Templářská 1

696 15 Čejkovice

A B C D

120 50 80 10

(100) (40) (60)

6 ? 0 8 7 x 2

+420 518 362 538

info@hotelcejkovice.cz

30 {

www.hotelcejkovice.cz

Motorest Rohlenka Austerlitz ★★★

Orea Resort Santon ★★★

Rohlenka 24

664 05 Jiříkovice

A+B

A B C

100 20 30

(60) (12) (30)

6 ? 0 d 8 4 z 7 c ú ů 2

Přístavní 38

635 00 Brno

+420 544 226 312, +420 606 677 933

info@motorestrohlenka.cz

+420 546 124 123

sabina.trageova@orea.cz

20 {

www.motorestrohlenka.cz

113 {

www.resortsanton.cz

A B C D E F

220 90 25 25 35 50

(200) (80) (20) (20) (30) (40)

6 j ł w ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 b ú ů x u 2

Zámecký hotel ★★★

23 {

8. května 92

671 03 Vranov nad Dyjí

+420 515 296 101, +420 774 448 004

info@zameckyhotelvranov.cz

www.zameckyhotelvranov.cz

A

120

(120)

6 ? 0 d 8 ) o 4 z 7 ů 5 2

Hotel Lysice

Nám. Osvobození 145

679 71 Lysice

A

200

6 ł ? 0 d 8 ¨ 7 c ů 2

+420 516 472 200, +420 725 396 424

hotellysice@utrivolu.cz

21 {

hotellysice.cz

Nekategorizováno

SONO Centrum

39 {

Veveří 113

616 00 Brno

+420 511 189 791

sales@hotelsono.cz

www.sonocentrum.cz

A

B

680

(900) (150)

6 ł á 8 ) ¨ z 7 b ú ů 2

Zámek Křtiny

23 {

Křtiny 1

697 05 Křtiny

+420 516 527 711

recepce@slpkrtiny.cz

www.zamek-krtiny.cz

A B C D

89 150 56 48

(200) (60) (56)

6 w ? 0 d 8 ) o 4 z 7 c b ú , p ů x 5 2

97


BEST FOR EVENTS

Zlínský kraj

Každý, kdo navštíví východní Moravu, pozná velmi rychle její

kouzlo, spočívající v rozmanitosti tří historicky utvářených

národopisných oblastí – Valašska, Slovácka a Hané.

Region, který se nachází v administrativních hranicích Zlínského kraje,

charakterizuje výjimečná rozloha chráněných krajinných celků a území,

pestrost a živost lidových tradic a zvyků, rozmanitost přírodního

bohatství, ale i řemeslná a průmyslová tradice. Na východní Moravě

naleznete jak pravidelné řádky vinic, tak horská stádečka ovcí. Místa

s tisíciletou historií i funkcionalistická moderní města. Dynamická

průmyslová a obchodní centra i oázy klidu a pohody, v nichž čas běží

zvolna a beze spěchu.

Pro tuto rozmanitost je východní Morava vyhledávána organizátory

kongresů, konferencí, firemních akcí a incentivních programů. Díky

ekonomickému potenciálu, který zahrnuje například výrobu letadel,

mikroelektroniky, význačná pracoviště medicíny, konstrukční a projektovou

činnost v různých oborech či vyspělé školství, má tato oblast

s pořádáním kongresů a konferencí dostatečnou zkušenost.

CCRVM – East Moravia Convention Bureau

J. A. Bati 5520, 761 90 Zlín, Czech Republic

Tel.: +420 577 043 903

E-mail: kongresy@vychodni-morava.cz

www.eastmoravia.com

Rozvinutá infrastruktura a kvalitní služby

dělají z regionu vhodnou MICE destinaci

ve všech ohledech – doprava, ubytování,

zázemí, doplňkové aktivity – lázeňství

& wellness, sportovní, kulturní a další společenské

vyžití. Vzdálenost regionu

od hlavního města Prahy je vyvážena velmi

dobrou dostupností pro hosty z Polska,

Maďarska, Slovenska, Rakouska a cenově

příznivou nabídkou služeb.

Subjekty z oblasti MICE si velmi oblíbily

zejména lázeňské město Luhačovice. Zde

ročně probíhají desítky konferencí, kongresů

a odborných setkání až pro 600 osob. Kvalitní

ubytování a gastronomie, krásné prostředí

lázní, možnosti doprovodných programů, technická připravenost

a pohostinnost jsou hlavními přednostmi této lokality.

Města Kroměříž, Holešov, Uherské Hradiště pak dokážou nabídnout

prostory dýchající historií, v Rožnově pod Radhoštěm či Velkých Karlovicích

pocítíte čistý horský vzduch a sounáležitost s přírodou. Dynamické

krajské město Zlín poskytuje zázemí a infrastrukturu moderního

univerzitního sídla, které je navíc dokonalou ukázkou funkcionalistické

architektury.

K dispozici je řada atraktivních nabídek k realizaci doprovodných aktivit

kongresů a konferencí či k trávení volného času. Můžete poznávat

lidové tradice a zvyky za zvuků cimbálu, ochutnávat nezaměnitelné

krajové speciality, prohlédnout si výrobu tradiční valašské slivovice,

vyjet si na koních nebo vystoupat do výšky v horkovzdušném balonu či

vyhlídkovém letadle. Pro aktivní sportovce se nabízejí golfová hřiště,

lyžařské svahy, cyklostezky a cyklotrasy různé obtížnosti, sportovní

haly, aquaparky, tenisové areály. Relaxaci a oddych si můžete dopřát

ve wellness hotelech a lázeňských domech.

Zlín Region

Everyone who visits Eastern Moravia can see very quickly the

magic of the three historically formed ethnographic regions –

Wallachia, Slovácko and Haná.

The region located in the administrative boundaries of the Zlín Region,

is characterized by the exceptional size of protected landscape

features and areas, the diversity and liveliness of folk traditions and

customs, the diversity of natural wealth, as well as crafts and industrial

traditions. In Eastern Moravia, you can find both regular rows of

vineyards and herds of sheep in the mountains. Places with thousands

of years of history and functionalist modern cities. Dynamic industrial

and business centres and oases of peace and well-being, where time

runs slowly and without any rush.

For this diversity, Eastern Moravia is sought after by organizers of

congresses, conferences, corporate events and incentive programs.

Thanks to the economic potential such as production of aircraft,

microelectronics, prominent medical institutions, design and project

activities in various fields, and advanced education, there is a great

deal of experience with organizing congresses and conferences.

The developed infrastructure and quality services make the region

a suitable MICE destination in all respects – transportation,

accommodation, facilities, additional activities – spa & wellness,

sports, cultural and other social activities. The region’s distance from

the capital city of Prague is balanced by very good accessibility for

guests from Poland, Hungary, Slovakia, Austria and an affordable

selection of services.

MICE organizers especially like a spa town like Luhačovice. There are

dozens of conferences, congresses and expert meetings held annually

for up to 600 people. Quality accommodation and cuisine, a beautiful

spa environment, options for accompanying programs, technical

readiness and hospitality are the main advantages of this locality.

The towns of Kroměříž, Holešov and Uherské Hradiště can offer

historical venues, whereas in Rožnov pod Radhoštěm or Velké

Karlovice, you can feel the pure mountain air and harmony with

nature. The dynamic regional city of Zlín provides the background and

infrastructure of a modern university town, which is also a perfect

example of functionalist architecture.

There are plenty of attractive offers for accompanying activities for

congresses and conferences, or quality free time. You can discover

folk traditions and customs while listening to cimbalom music,

taste special regional specialties, see the production of traditional

Wallachian plum brandy, go horseback riding or ride in a hot air

balloon or a sightseeing plane. For active sportspeople there are golf

courses, ski slopes, cycle paths and biking trails of various difficulties,

sports halls, aquaparks, and tennis courts. You can relax in wellness

hotels and spa houses.

98


BEST FOR EVENTS

Kongresové centrum Zlín

Společenský dům Luhačovice

Valašské muzeum v přírodě

Hotel Baltaci Atrium ★★★★★

nám. T. G. Masaryka 5556

760 01 Zlín

REC Group Kongresové centrum

Brněnská 1372

686 03 Staré Město

A B C

50 128 150

Lázeňské náměstí 127

763 26 Luhačovice

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Palackého 147

756 61 Rožnov pod Radhoštěm

A B

260 80

Zámek a zahrady Kroměříž

Zámek Holešov

A B C D E F G

881 101 38 36 26 24 13

6 ? 0 d 8 o ¨ 7 p x 2 3 .

6 ? 0 d 8 ¨ z 7 x 2

Lešetín 2, čp 651

760 01 Zlín

+420 572 419 771, +420 726 136 927

info@recgroup.cz

+420 731 605 992

akce@lazneluhacovice.cz

A B C D E F G H

210 70 80 60 52 200 200 100

(180) (45) (40) (60) (200) (200) (150)

6 j w ? 0 d 8 ) 4 z 7 c b ú p ů x 2

Mostní 5139

760 01 Zlín

A B C D E F G

420 75 75 75 75 60 25

+420 577 008 900, +420 739 348 045

jordan@kc-zlin.cz

+420 571 757 111

muzeum@vmp.cz

6 w 1 ? 0 d 4 ¨ z 7 c ú x 2

Sněmovní náměstí 1

767 01 Kroměříž

A B

380 180

0 2

náměstí F. X. Richtra 190

769 01 Holešov

+420 576 032 062

academia-centrum@utb.cz

6 ł w ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , p ů x u 2

+420 721 874 590

pacikova.milada@npu.cz

+420 777 760 122

zamek@holesov.info

A

450

(500)

6 ł ? 0 d ) ¨ z 7 c ú p x

+420 605 000 200, +420 577 004 100

booking@baltaci.cz

A B C D

200 50 30 30

(50)

6 j ł ? d 8 ) o ¨ z 7 c b ú p ů x 2

www.kc-zlin.cz

www.recgroup.cz

20+33+38+28+8 {

www.lazneluhacovice.cz/25152-spolecensky-dum

www.utb.cz/spoluprace/sluzby/pronajem-prostor

www.vmp.cz

www.zamek-kromeriz.cz

www.holesov.info/pronajem-salu-zamku

28+32 {

www.baltaci.cz

Nehotelové subjekty Kategorie ★★★★★

99


ZLÍNSKÝ KRAJ / ZLÍN REGION

Kategorie ★★★★

Hotel Eroplán ★★★★ superior

Grandhotel Tatra ★★★★

Ostravská 451

756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Na Mikulcově 505

756 06 Velké Karlovice

A B

100 40

(100) (40)

+420 571 648 014, +420 725 882 005

rezervace@hoteleroplan.cz

A+B | C+D

A B C D

60 100 100 100

(40) (100) (80) (80)

6 1 ? 0 d 8 o 4 ¨ 7 b ú p ů x 2

+420 756 774 452

sales@grandhoteltatra.cz

49+9 {

www.hoteleroplan.cz

42 {

www.grandhoteltatra.cz

Hotel Pohoda ★★★★

Interhotel Moskva ★★★★

A. Václavíka 203

763 26 Luhačovice – Pozlovice

Náměstí Práce 2512

760 01 Zlín

+420 577 100 811, +420 577 100 812

recepce@pohoda-luhacovice.cz

A+B+C

A B C

80 50 50

(80) (40) (40)

6 j á ? 0 d 8 4 ¨ 7 b ú p ů 2

+420 577 560 216

provoz@hotelmoskva.cz

92 {

www.pohoda-luhacovice.cz

120 {

www.hotelmoskva.cz

Spa Hotel Lanterna ★★★★

Wellness hotel Energetic ★★★★

A B C D E F

40 40 40 80 300 70

6 ł ? 0 8 ) 4 ¨ z 7 c b ú p x 5 2

Velké Karlovice – Léskové 659

756 06 Velké Karlovice

Rekreační 1037

756 61 Rožnov pod Radhoštěm

+420 571 477 300

lanterna@valachy.cz

A+B+C

A B C D

30 40 15 30

(30) (40) (15) (30)

6 j ł w á ? 0 d 8 ) 4 ¨ z 7 b p ů 2

+420 571 667 600, +420 725 931 594

recepce@hotel-energetic.cz

53 {

www.lanterna.cz

60+24 {

www.hotel-energetic.cz

A B C

40 100 300

6 j á ? 0 d 8 o z 7 c b x 2

Zámek Nový Světlov ★★★★

Ke Světlovu 291

687 71 Bojkovice

+420 572 666 222, +420 603 587 339

recepce@zameksvetlov.cz

25 {

www.zameksvetlov.cz

Kategorie ★★★

100

Hotel Vega Luhačovice ★★★ superior

A B C

500 100 60

(750) (130) (30)

6 j w ? 0 d ) o 4 ¨ z 7 b ú p ů 2

Pozlovice 99

763 26 Luhačovice

A

B

+420 577 131 216, +420 601 571 301

hotelvega@hotelvega.cz

100 60

(70) (46)

6 ł ? 0 d 8 ) ¨ z 7 b ú ů 2

30 {

www.hotelvega.cz


BEST FOR EVENTS

Hotel Horal – wellness, golf, country ★★★

Velké Karlovice – Léskové 583

756 06 Velké Karlovice

+420 571 495 500

horal@valachy.cz

29+10+18+10 {

www.valachy.cz/firemni-akce/kongresove-saly/konferencni-saly.aspx

A B C

200 80 25

(120) (80) (30)

6 j ł ? 0 d 8 z 7 b ú ů 2

Penzion Staré Časy ★★★

Horní Bečva 367

756 57 Horní Bečva

+420 571 610 844, +420 724 515 654

info@penzion-starecasy.cz

11 {

www.penzion-starecasy.cz

A

B

40 100

(20) (80)

6 j ł ? 0 8 4 z 7 c ů 2

Modrá 227

687 06 Velehrad

+420 572 508 034

recepce@hotelskanzen.cz

22 {

www.skanzenmodra.cz

Skanzen Hotel ★★★ A B C D

66 25 90 30

(66) (25) (90) (30)

j w ? 0 8 7 b ů 2

Hotel Buchlovice

nám. Svobody 426

687 08 Buchlovice

A B C

90 16 120

0 d 8 7 c b ů 2

+420 572 596 021

info@hotelbuchlovice.cz

19 {

www.hotelbuchlovice.cz

Nekategorizováno

www.CzechRally.com

www.VisitRally.com

www.RallyNaplno.cz

C

M

Y

CM

Almost 50 years of tradition

279 Entered Crews from 26 countries

22 000 likes on Facebook

2 360 marshals

318 journalists from 18 countries Co-driving experience for guests

60 hours of Eurosport broadcast Helicopter flights

55 000 Unique Spectators

Teambuilding Special VIP lounge

MY

CY

CMY

K

Join the Barum Czech Rally Zlín team as its partner

and highlight your company during

this prime Czech motorsport event!

Invite your guest, partners and customers

and enjoy the rally together as VIPs!

More details at info@czechrally.com

101


BEST FOR EVENTS

Olomoucký kraj

Olomoucký kraj je ideální destinací k pořádání akcí pro

korporátní klientelu, a to jak v rozmanitém regionu Střední

Morava, tak i v horském prostředí Jeseníků.

Střední Morava nabízí řadu konferenčních a kongresových prostor,

z nichž ty největší pojmou více než 1 000 účastníků. Konferenčním

centrem regionu je krajské město Olomouc, kde najdete řadu hotelů

velkých mezinárodních řetězců. V Jeseníkách existuje několik

konferenčních kapacit s kvalitním zázemím až pro 500 hostů.

Střední Morava se nachází na historické trase mezi rakouskou Vídní

a polským Krakovem. Region je specifický svou bohatou historií, významnými

architektonickými a církevními památkami a řadou romantických

hradů a zámků, jejichž netradiční interiéry můžete využít právě

pro svůj event. Střední Morava vyniká také na gastronomické scéně.

Region je neodmyslitelně spjat s výrobou Olomouckých tvarůžků,

jediným originálním českým sýrem, který získal chráněné zeměpisné

označení EU. Napříč Olomouckým krajem najdete známé pivovary

a několik desítek minipivovarů nabízejících exkurze i kurzy vaření piva.

Olomoucká restaurace Entrée byla vyhlášena nejlepší restaurací ČR

pro rok 2018 (Maurerův výběr Grand Restaurant) a předstihla tak

i vyhlášené michelinské restaurace v Praze. Jeseníky jsou známy především

svou nedotčenou přírodou, vyhlášenými středisky zimních

sportů a malebnými lázeňskými areály.

Central Moravia & Jeseniky Convention Bureau

Horní nám. 5, 772 00 Olomouc, Czech Republic

Tel.: +420 585 204 627

E-mail: info@mojeconvetion.eu

www.mojeconvention.eu

Olomouc je po Praze nejrozsáhlejší městskou

památkovou rezervací v ČR. Právě

proto je město často označováno jako „malá

Praha“. Olomoucká dominanta, sloup Nejsvětější

Trojice, je od roku 2000 na Seznamu

památek UNESCO. Turistický průvodce Lonely

Planet Olomouc označil jako č. 1 skrytých

pokladů Evropy (50 Secret Gems of Europe)

a jako nejkrásnější město ČR.

Central Moravia & Jeseniky Convention

Bureau je oficiálním reprezentantem Olomouckého

kraje v oblasti kongresového

cestovního ruchu a členem Czech Convention

Bureau.

Poskytneme vám bezplatnou asistenci a nezávislé komplexní informace

při plánování a realizování kongresů, konferencí, obchodních setkání

či incentivních akcí v regionu Střední Morava a v Jeseníkách.

S čím vám můžeme pomoci?

••

Asistence při kandidatuře na hostování kongresu/konference –

oficiální bidy destinace

••

Zajištění inspekční cesty

••

Plánování pre/post tours, doprovodné a incentivní programy

••

Vyhledání vhodných prostor dle konkrétních požadavků

••

Informace o jednotlivých dodavatelích služeb

••

Předběžná rezervace služeb

••

Marketingová podpora – propagace vašeho eventu, zajištění promo

materiálů

Olomouc Region

The Olomouc Region is the ideal destination for organizing

events for corporate clients, both in the diverse region of

Central Moravia and in the Jeseníky mountains.

Central Moravia offers a number of conference and convention

venues, of which the largest can hold more than 1,000 participants.

The conference centre of the region is the regional city of Olomouc,

where you will find a number of large, international chain hotels. In

Jeseníky there are several conference capacities with high quality

facilities for up to 500 guests.

Central Moravia is situated on the historical route between Austrian

Vienna and Polish Krakow. The region is unique with its rich history,

important architectural and ecclesiastical monuments and a number of

romantic castles and chateaux whose unusual interiors can be used for

your event. Central Moravia also excels in the gastronomic scene. The

region is inherently linked to the production of Olomouc cheese, the

only original Czech cheese that has been awarded the EU Protected

Geographical Indication. Across the Olomouc region you will find wellknown

breweries and several dozen mini breweries offering excursions

and brewing courses. The Entrée Restaurant in Olomouc was declared

the best restaurant in the Czech Republic for the year 2018 (Maurer‘s

Grand Restaurant) and overcame the well-known Michelin restaurant

in Prague. The Jeseníky Mountains are famous for their untouched

nature, renowned winter sports resorts and picturesque spa facilities.

Olomouc is the most extensive urban conservation area in the Czech

Republic after Prague. This is why the city is often referred to as „Little

Prague“. The Olomouc dominant, the Holy Trinity Column, has been on

the UNESCO World Heritage List since 2000. The tour guide Lonely Planet

has designated Olomouc the No. 1 hidden treasure of Europe (50 Secret

Gems of Europe) and the most beautiful city in the Czech Republic.

Central Moravia & Jeseniky Convention Bureau is the official

representative of the Olomouc Region in the field of congress

tourism and a member of the Czech Convention Bureau.

We will provide you with free assistance and independent comprehensive

information for your planning and organizing congresses, conferences,

business meetings or incentive events in Central Moravia and the

Jeseníky Mountains.

What can we help you with?

••

Assistance with candidating to host a congress / conference –

official destination bids

••

Ensuring the inspection trip

••

Planning pre / post tours, accompanying and incentive programs

••

Searching for suitable spaces according to specific requirements

••

Information about individual suppliers

••

Pre-booking services

••

Marketing support – promoting your event, providing promo

materials

102


BEST FOR EVENTS

BEA campus Olomouc

tř. Kosmonautů 1288/1

779 00 Olomouc

A B C D E F G H I J K L

450 120 150 66 64 68 50 60 40 110 25 12

+420 587 333 333, +420 724 444 304

info@beacentrum.cz

6 j w 1 ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 ú p x 2

www.beacentrum.cz

Nehotelové subjekty

Městská kulturní zařízení Šternberk

Masarykova 20

785 01 Šternberk

+420 587 571 236, +420 725 875 130

mkz@mkzsternberk.cz

mkzsternberk.cz

Regionální centrum Olomouc

A B C D

425 90 90 80

(450) (100) (100) (90)

6 w ? č 8 4 ¨ z 7 c b ú p ů x 5 2

Jeremenkova 40b

779 00 Olomouc

+420 587 331 827, +420 724 444 328

info@rco.cz

www.rco.cz

A B C D E F G H

396 135 70 30 30 30

(80) (90) (350)

6 9 w á ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , p ů x 5 u 2

Státní hrad Bouzov

Státní hrad Bouzov

783 25 Bouzov 8

A B C

80 50 40

6 ? 0 d ) 7 ú p

+420 585 346 202, +420 775 888 960

rezervace.bouzov@npu.cz

https://www.hrad-bouzov.cz/

Státní hrad Šternberk

Horní nám. 6

785 01 Šternberk

+420 585 012 935, +420 602 543 562

hrad.sternberk@npu.cz

https://www.hrad-sternberk.cz/

A B C D

150 30 70 20

6 j 9 w ? 0 d ) z 7 c x

Clarion Congress Hotel Olomouc ★★★★ superior

Jeremenkova 36

+420 581 117 112, +420 724 882 329

779 00 Olomouc

a.krejzlikova@clarion-hotels.cz

A+B+C+D | E+F | G+H

A B C D E F G H I J

486 241 102 112 49 49 38 31 60 83

NH Collection Olomouc Congress ★★★★ superior

6 w ? 0 d 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , x 2

Legionářská 21

779 00 Olomouc

+420 585 575 136

p.sedlackova@nh-hotels.com

125 {

www.clarioncongresshotelolomouc.com

137 {

www.nh-olomouc.eu

Kategorie ★★★★

Hotel Golf Resort Olomouc ★★★★

A B C D E F G H I J K

380 150 47 60 24 60 36 40 30 40 255

6 9 w 1 ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , ů x u 2

Dolany – Véska 89

783 16 Dolany – Véska

+420 774 560 006

andrea.vodakova@golfolomouc.cz

10 {

www.golf-olomouc.cz

A B C

130 140 35

(100) (35)

6 1 ? 0 8 4 z 7 x 2

103


OLOMOUCKÝ KRAJ / OLOMOUC REGION

Hotel Jana ★★★★ A B C D E F G

Koliby 2824/2

750 02 Přerov

+420 581 833 111

hotel@hotel-jana.cz

93 {

www.hotel-jana.cz

650 201 35 25 40 25 35

(900)

6 j 9 w á ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 cb ú , p ů x u 2

Lázeňský hotel Eliška ★★★★ A

Lázeňská 323

788 15 Velké Losiny

B

250 30

(30)

6 ? 0 8 ¨ 7 b ů 2

+420 583 394 311

info@lazne-losiny.cz

46+11 {

www.lazne-losiny.cz

Kategorie ★★★

Hotel Flora ★★★ / ★★★★ Krapkova 34

779 00 Olomouc

A B C D E F G H

+420 585 422 200, +420 724 030 428

hotelflora@hotelflora.cz

40 40 26 70 100 200 20

(40)

6 j w ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ 7 c b ú p ů x 2

164 {

www.hotelflora.cz/kongresy

Hotel S-port ★★★ superior

Véska 91

783 16 Dolany, Véska

+420 585 110 011

hotel@s-port.cz

34 {

www.s-port.cz

A

400

Wellness Hotel Hluboký dvůr ★★★ superior

Hrubá Voda 21

783 61 Hlubočky

A B

30 120

Comfort Hotel Olomouc Centre ★★★

6 j w 1 ? 0 d 8 4 ¨ z 7 c x 2

+420 585 100 404

recepce@hlubokydvur.cz

6 j ? 0 8 ) 4 ¨ 7 b x u 2

Wolkerova 1197/29

779 00 Olomouc

A+B | A+B+C | B+C

A B C D E

50 50 50 50 15

6 9 ? 0 8 ) 4 z 7 ú ů x 2

+420 585 722 111, +420 585 722 122

reception.colo@comfort-hotels.cz

Hotel Dlouhé Stráně ★★★ Rejhotice 72

+420 587 570 111

788 11 Loučná nad Desnou

info@hotelds.cz

A B C D E F G H I J K L M N O P

32+40 {

www.hlubokydvur.cz

90 {

www.comforthotelolomouccentre.com

260 {

www.hotelds.cz

300 100 60 100 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 40 150

6 j ? 0 d 8 ) 4 ¨ z 7 c b ů x 2

Brněnská 385

779 00 Olomouc

+420 585 421 735, +420 585 421 736

hesperiahotel@gmail.com

58 {

www.hotel-hesperia.cz

Hotel Hesperia ★★★ A B C D E F

150 40 80 20 20 10

6 9 w 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 b ú , p ů x 5 2

104


BEST FOR EVENTS

Hotel M ★★★ Čechova 11

785 01 Šternberk

A B C

+420 585 011 742

hotelm@volny.cz

24 {

www.hotelm.cz

120 120 120

(20) (100)

8 7 ů 2

Hotel Na Jižní ★★★ Jižní Čtvrť III 2657/11

750 02 Přerov

A B C D E F

+420 581 218 284, +420 604 218 284

hotel@najizni.cz

29 {

www.najizni.cz

110 50 30 40 20 20

(120) (50) (30) (60) (20) (20)

6 w ? 0 d 8 ¨ 7 c b ú ů 2

Hotel Praděd Thamm ★★★ A B C D E

Krnovská 197

793 76 Zlaté Hory

+420 584 453 724, +420 730 155 166

info@hotelpraded.eu

13 {

www.hotelpraded.eu

120 50 20 20 30

6 1 0 d 8 z 7 c 2

Za Kosteleckou 49A

796 01 Prostějov

+420 582 402 511

hotel@tennis-club.cz

60 {

www.hoteltennisclub.cz

A B

120 400

(200)

Pivovarský hotel ★★★ náměstí Dr. E. Beneše 61

752 01 Kojetín

A B

25 120

(25) (100)

6 j 9 w á 1 ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , p ů x 5 u 2

+420 722 172 305, +420 581 277 882

info@pivovarskyhotel.cz

18 {

www.pivovarskyhotel.cz

Priessnitzovy léčebné lázně ★★★

9 ? c ú ů 2

Priessnitzova 45

790 03 Jeseník

+420 584 491 111, +420 584 491 533

kongres@priessnitz.cz

143+7+23+6 {

www.priessnitz.cz

A B C D E

400 70 90 10 40

(500) (80) (110) (20) (20)

6 j 9 á ? 0 8 o 4 ¨ z 7 c ů x 2

Wellness Hotel Diana ★★★ A B C D E F

Žárovská 618

788 15 Velké Losiny

+420 583 211 847

info@diana-losiny.cz

53 {

www.diana-losiny.cz

112 100 34 30 30 100

6 j 9 w á 1 ? 0 d 8 ) o 4 z 7 c b ú , ů x 2

Areál Kouty

Kouty nad Desnou 30

788 11 Loučná nad Desnou

A B C

250

(100) (65) (250)

6 0 d 8 2

+420 724 805 309

marek@k3-sport.cz

33 {

www.kouty.cz/firemni-akce

Nekategorizováno

105


BEST FOR EVENTS

Moravskoslezský kraj

Významné mezinárodní kongresy. Před několika lety nemyslitelné,

dnes na denním pořádku. Moravskoslezský kraj v čele

s Ostravou se plní firemními akcemi více než kdy jindy. Za své

místo setkání si Ostravu vybrali například Světová zdravotnická

organizace a blogeři z celého světa v rámci své konfrence

TBEX EUROPE 2018.

Přestavbou industriálních památek na multifunkční prostory získala

moravskoslezská metropole nový rozměr. Architektonicky významná

multifunkční aula Gong v Dolních Vítkovicích (1 509 míst k sezení) nebo

surové prostory Dolu Michal si získávají organizátory akcí po celém

světě. Trendem je také propojovat firemní akce s incentivou, což pro

kraj, který je známý svými věhlasnými kulturními festivaly, golfovými

hřišti nebo hned dvěma pohořími, neznamená žádný problém.

Ostrava, to jsou v prvé řadě industriální památky. První kroky v moravskoslezské

metropoli proto zpravidla směřují do bývalého industriálního

komplexu Dolních Vítkovic, který je působivý svou kapacitou a variabilitou.

Kousek odtud stojí Trojhalí, které je jako stvořené pro módní

přehlídky a koncerty. V Ostravě se nachází hned dvě muzea věnovaná

hornictví, Landek Park a Důl Michal.

Ostrava je rovněž synonymem bohatého kulturního

a sportovního života. A to právem.

Hudební festival experimentální hudby Ostravské

dny, největší evropská bezpečnostní přehlídka

Dny NATO s více než 200 000 návštěvníky

nebo atletická událost Zlatá tretra jsou sázkou

na jistotu a nevšední zážitky. Milovníci

divadla si přijdou na své během mezinárodního

loutkařského festivalu Spectaculo Interesse,

sportovci změří síly na Beskydské sedmičce,

extrémním přechodu Beskyd. Během návštěvy

Ostravy vás jistě nemine nejedna bezesná noc

na Stodolní ulici, která je symbolem nočního

života. Přijeďte si pro inspiraci!

Pokud byste rádi spojili firemní akci s relaxací, lázně v Klimkovicích

a v Karlově Studánce s nejčistším ovzduším ve střední Evropě jsou ta

pravá místa pro odpočinek. Milovníci piva také jistě ocení tolik populární

pivní koupele. Sportovní vyžití po celý rok nabízí oblíbené Beskydy či

nedotčené Jeseníky. Golfové rezorty přitahují nejenom tuzemské a zahraniční

golfisty, ale také pořadatele mezinárodních turnajů.

A jak se do Ostravy dostat? Díky kvalitní infrastruktuře vcelku jednoduše.

Ostrava se nachází jen pár kilometrů od polských a slovenských

hranic. Ostravské letiště nabízí pravidelná spojení s Prahou, Londýnem

a Milánem. Do kraje se dá také bezproblémově dostat z blízkých letišť

v Praze, Brně, Katovicích, Krakově, Bratislavě či Vídni. Vlakem do Prahy

trvá cesta tři hodiny a hustá silniční síť spojuje region se zbytkem země

a také se sousedními státy.

Webovou prezentaci Ostravy a regionu jako ideální MICE destinace

naleznete na www.convention.ostrava.cz.

Moravian-Silesian Convention Bureau

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, Czech Republic

Tel.: +420 599 443 036, E-mail: convention@ostrava.cz

www.conventionostrava.cz, www.ostrava.cz

www.northmoravia.travel

Moravian-Silesian Region

Major international congresses. A few years ago unthinkable,

today on a daily basis. The Moravian-Silesian Region, lead by

Ostrava, is doing more business than ever. The World Health

Organization and bloggers from all over the world also selected

their meeting place in Ostrava as part of their conference TBEX

EUROPE 2018.

The transformation of industrial monuments into multifunctional

spaces has brought a new dimension to this Moravian-Silesian

metropolis. The architecturally significant multifunctional Gong aula in

Dolni Vítkovice (seating for 1,509) or the raw space of the Michal Mine

are winning events organizers from all over the world. The trend is

also to link corporate events with incentives, which is not a problem

for a region known for its famous cultural festivals, golf courses or two

mountain ranges.

Ostrava offers first and foremost industrial monuments. The first steps

in the Moravian-Silesian metropolis usually lead to the former

industrial complex of Dolní Vítkovice, which is impressive by its

capacity and variability. A short walk from here lies Trojhalí, which is

suitable for fashion shows and concerts. There are also two museums

dedicated to mining, Landek Park and the Michal Mine in Ostrava.

Ostrava is also synonymous with a rich cultural and sporting life.

And rightly so. The Ostrava Days Experimental Music Festival, or the

biggest European security show, NATO Days with more than 200,000

visitors, or the athletic event Zlatá tretra are a safe bet and a unique

experience. Theatre fans will enjoy the Spectaculo Interesse, the

International Puppet Festival, and sportspeople can compete at the

Beskydy Seven, an extreme crossing of the Beskydy Mountains.

During your visit to Ostrava you will surely have a few sleepless

nights in Stodolní Street, which is a symbol of night life. Come for

inspiration!

If you would like to connect a corporate event with relaxation, the spa

in Klimkovice and Karlova Studánka, with the cleanest air in Central

Europe, are the right places to go. Beer fans will also appreciate the

popular beer baths. The popular Beskydy Mountains or the untouched

Jeseníky Mountains offer sporting activities throughout the year. Golf

resorts attract not only domestic and foreign golfers, but also the

organizers of international tournaments.

And how to get to Ostrava? Thanks to high-quality infrastructure, quite

simply. Ostrava is located just a few kilometres from the Polish and

Slovak borders. The Ostrava Airport offers regular connections to

Prague, London and Milan. The region can also be reached easily from

nearby airports in Prague, Brno, Katowice, Krakow, Bratislava or

Vienna. The train journey from Prague takes three hours and the

dense road network connects the region with the rest of the country

as well as with the neighbouring countries.

The web presentation of Ostrava and the region as an ideal MICE

destination can be found at: www.convention.ostrava.cz

106


BEST FOR EVENTS

Dolní Vítkovice

Impact Hub Ostrava

Zámek Kravaře

Sokolská třída 1263/24

702 00 Ostrava

A B

120 80

Prosper Golf Resort Čeladná

Seminární Centrum Akademie

Trojhalí Karolina

Ruská 2993

703 00 Ostrava, Vítkovice

6 j ? 0 8 ¨ z 7 b 5 2

Alejní 24

747 21 Kravaře

A B C

150 200 120

(250) (400) (250)

6 ? 0 č z 7 c x 2

+420 702 187 688

gong@dolnivitkovice.cz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W

1509 300 40 40 40 40 40 40 30 1000 1000 30 30 30 30 30 30 30 250 300 300

(1000) (450) (250) (250) (300)

6 j w á 1 ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c ú , p x 2

Čeladná 741

739 12 Čeladná

Hrušovská 2654/16

702 00 Ostrava

A B C D E F G

260 110 110 50 50 30 20

+420 774 142 014

ostrava@impacthub.cz

+420 733 677 264

obchod@centrumakademie.cz

6 j ł ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú ů x u 2

K Trojhalí 3361/5

702 00 Ostrava

A B C

150 150 2300

Art & Design Miura Hotel ★★★★ superior

+420 603 166 695

janova@prosper-golf.cz

A B C

400 40

(300) (30) (40)

6 ł w ? 0 8 ) ¨ z 7 c b ú ů x 2

+420 725 360 218

recepce@trojhali.cz

6 j ? 0 d 8 o ¨ z 7 ú x 2

Čeladná 887

739 12 Čeladná

A B

80 12

+420 553 777 971

muzeum@kravare.cz

+420 558 761 100, +420 778 403 903

info@miura.cz

6 j ł w ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 b ú , ů x u 2

Clarion Congress Hotel Ostrava ★★★★ / ★★★★ superior

Zkrácená 2703

700 30 Ostrava

A+B+C+D

+420 596 702 862

sales.ccho@clarion-hotels.cz

www.dolnivitkovice.cz

www.hubostrava.cz/prostory

www.prosper-golf.cz

www.centrumakademie.cz

trojhali.cz

www.kravare.cz/o-meste/zamek-a-muzeum/#kontakt

A B C D E F G H I J K

450 347 123 312 66 140 55 38 41 20 30

(500) (370) (60) (435) (70) (130) (50) (8) (15) (18)

6 j ł w á ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , p ů x u 2

44 {

www.miura.cz

169 {

www.clarioncongresshotelostrava.com

Nehotelové subjekty Kategorie ★★★★

107


MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ / MORAVIAN-SILESIAN REGION

Hotel Vitality ★★★★ superior

č.p. 1217

739 94 Vendryně

Best Western Hotel Vista ★★★★

Kpt. Vajdy 3046/2

700 30 Ostrava – Zábřeh

Golf & Ski resort Ostravice ★★★★

A B C D E

260 80 60 40 45

6 ł ? 0 8 o 7 b ú ů x 2

Ostravice 75

739 14 Ostravice

+420 595 530 616, +420 734 753 822

marketing@hotelvitality.cz

A+B+C+D

A B C D E F G H I J K L

150 50 80 25 50 40 150 80 25 25 25

(120) (30) (40) (80) (30) (40) (18) (200) (45)

6 ł w á 1 ? 0 d 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú ů x 2

+420 597 221 111, +420 733 665 220

reservation@hotelvista.cz

+420 595 538 538, +420 724 907 913

info@golf-ostravice.cz

44 {

www.hotelvitality.cz

84 {

www.hotelvista.cz

36 {

www.ostravice-golf.cz

A B C D E

60 20 10 80 46

6 ? 0 č 8 4 z 7 b x 2

Imperial Hotel Ostrava ★★★★

Tyršova 6

702 00 Ostrava

+420 599 099 099

reception.iho@cpihotels.com

156 {

www.imperialhotelostrava.com

A B C D E F G H

300 78 78 12 12 12 30

(350) (100) (80) (12) (100)

6 ł w 1 ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , p ů x 2

Lázeňský dům Libuše ★★★★

Karlova Studánka č.p.1

793 24 Karlova Studánka

+420 554 798 111, +420 554 798 263

lazne@horskelazne.cz

65+20+10+20+67+4+50+15 {

www.horskelazne.cz

Kategorie ★★★

108

Davidům mlýn ★★★ superior

A B C D E F

50 50 120 150 70 44

Mercure Ostrava Center Hotel ★★★★

Park Inn by Radisson Hotel Ostrava ★★★★

6 ł 1 ? 0 d 8 ) 4 ¨ z 7 c b ú p ů x 2

Českobratrská 1742/18

702 00 Ostrava

B+C

A B C D E

60 66 66 66 100

Hornopolní 3313/42

702 00 Ostrava

A B C D

280 90 30 20

Staré Těchanovice 46

749 01 Staré Těchanovice

A B

100 70

6 j ? 0 ¨ 7 c b 2

+420 595 606 600

H7051@accor.com

6 ł 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 ú , ů x u 2

+420 595 195 656, +420 725 023 809

info.ostrava@rezidorparkinn.com

6 j ł w á ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 b ú p ů x 2

+420 552 308 389

recepce@daviduvmlyn.cz

139 {

www.mercureostrava.cz

185 {

www.parkinn.cz/hotel-ostrava

23 {

www.daviduvmlyn.cz


BEST FOR EVENTS

Horský hotel Kopřivná ★★★ superior

Malá Morávka 122

793 36 Malá Morávka

A

80

+420 554 273 152, +420 777 745 374

koprivna@koprivna.cz

43 {

www.koprivna.cz/pro-firmy

Harmony Club Hotel Ostrava ★★★

ul. 28. října 170

709 00 Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky

+420 596 652 111, +420 596 652 122

obchod.ov@harmonyclub.cz

153 {

www.harmonyclub.cz

A B C D E

150 60

(16) (150) (25) (10) (50)

6 ł ? 0 d č 8 ) o 4 ¨ z 7 c b ú , ů x 2

Hotel & Garden U Holubů ★★★

Čeladná 808

739 12 Čeladná

+420 558 684 060, +420 603 421 629

info@uholubu.com

15 {

www.uholubu.com

Společenský dům – Léčebna Darkov ★★★

Landek park

A

B

120 40

(100) (40)

6 j ł á ? 0 d 8 4 7 c b ů 2

Lázeňská 41

735 03 Karviná – Darkov

A+B+C+D

A B C D

104 48 24 18

(180) (30) (24) (18)

6 j w 1 0 d 8 4 7 ú p x 2

Pod Landekem č. 64

725 29 Ostrava

Restaurace a hotel Červený zámek

Městečko 1

747 41 Hradec nad Moravicí

+420 596 376 231, +420 731 120 033

smrckova@darkov.cz

+420 602 532 414

landekpark@dolnivitkovice.cz

A B C D

400 50 1000 10000

(500) (100)

6 j w 0 8 ) ¨ z 7 b , ů x 2

+420 604 285 356

rahosostrava@seznam.cz

5 {

www.darkov.cz/nase-sluzby/korporatni-klientela

148 {

www.landekpark.cz

18 {

www.cervenyzamek.cz

Nekategorizováno

Zámek Šilheřovice

Zámek Vítkovice

A

B

250 350

(180) (240)

? c p x

Zámecká 1

747 15 Šilheřovice

A+B+C+D

A B C D E F

60 160 40 20 50 30

ł 8 ) z b ú ů

Výstavní 80

703 00 Ostrava – Vítkovice

+420 777 007 937

info@zameksilherovice.cz

+420 725 725 144

recepce@zamek-vitkovice.cz

1 {

www.zameksilherovice.cz

4 {

www.zamek-vitkovice.cz

A B C D E F

6 12 10 80 10 25

6 ? 0 d 8 ) ¨ z 7 ú p x 2

109


BEST FOR EVENTS

Dodavatelé / Service providers and organizers --------------------------------------- 110

Catering ---------------------------------------------------------------------------------------------- 113

Dodavatelé technologií / Technical Suppliers ------------------------------------------ 113

ORGANIZACE DESTINAČNÍHO MANAGEMENTU / DESTINATION MANAGEMENT COMPANES

AIM Group International

Panská 890/7, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 284 007 340

E-mail: prague@aimgroup.eu

www.aimgroupinternational.com

Auletris

Tomanova 12A/2302, 169 00 Praha 6

Tel.: +420 606 441 285

E-mail: info@auletris.com

www.auletris.com

BFF Group

Politických vězňů 1531/9, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 731 655 007

E-mail: info@bffgroup.eu

www.bffgroup.eu/cz

BOS. org

U Michelského mlýna 1535/8a, 140 00 Praha 4

Tel.: +420 257 211 354

E-mail: praha@bos-congress.cz

www.bos-congress.cz

BOS. org

17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava – Poruba

Tel.: +420 595 136 808, +420 595 136 011

E-mail: ostrava@bos-congress.cz

www.bos-congress.cz

Bos. org Ltd.

Kekulova 615/38, 400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098

E-mail: info@bos-congress.cz

www.bos-congress.cz

C-IN

5. května 65, 140 21 Praha 4

Tel.: +420 261 174 301

E-mail: info@c-in.eu

www.c-in.eu

Conference Partners

K náměstí 10, 182 00 Praha 8

Tel.: +420 224 262 109

E-mail: conference@conference.cz

www.conference.cz

Congress Prague

Nad Obcí I / 24, 140 00 Praha 4

Tel.: +420 241 445 759, +420 241 445 813, +420 241 445 815

E-mail: office@congressprague.cz

www.congressprague.cz

Contour

Kolová 212/4, 153 00 Praha 5

Tel.: +420 602 386 684

E-mail: contour@volny.cz,info@agenturacontour.cz

www.agenturacontour.cz

GUARANT International

Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4

Tel.: +420 284 001 444

E-mail: guarant@guarant.cz

www.guarant.cz

HANZO Production

Piletická 486, 503 01 Hradec Králové

Tel.: +420 493 814 037, +420 739 433 626

E-mail: office@hanzo.cz

www.hanzo.cz

PROFESIONÁLNÍ ORGANIZÁTOŘI KONGRESŮ / PROFESSIONAL CONGRESS ORGANIZERS

Central Moravia – Tourism Association

Horní náměstí 5, 779 00 Olomouc

Tel.: +420 585 204 627, +420 585 204 629

E-mail: info@central-moravia.cz

www.strednimorava-tourism.cz

Dizak Ketex

Mostecká 21, 118 00 Praha 1

Tel.: +420 737 090 010

E-mail: nicolas.marty@dzk-travel.com

http://dzk-dmc.com

Europe Congress

Italská 1202/12, 120 00 Praha 2

Tel.: +420 226 804 080

E-mail: info@europecongress.com

www.europecongress.com

Graficon

Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 222 327 470, +420 776 301 301

E-mail: mice@graficon.cz

www.graficon.cz, http://best-events.cz

Hidden Secrets Tours

Chelčického 649/10, 702 00 Ostrava

Tel.: +420 774 493 039

E-mail: info@hiddensecretstours.eu

www.hiddensecretstours.eu

IncoCzech Travel Prague

Gregorova 2115/10, 148 00 Praha 4

Tel.: +420 296 799 600, +420 296 799 611

E-mail: groups@incoczech.com

www.incoczech.com

Inspira

Hvožďanská 3, 148 00 Praha 4

Tel.: +420 255 701 364, +420 222 361 190, +420 608 361 188

E-mail: info@inspira-dmc.cz, info@inspira-travel.cz

www.inspira-dmc.cz, www.inspira-travel.cz

Kuoni Destination Management

Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8

Tel.: +420 296 300 400

E-mail: dmc.prg@cz.kuoni.com

www.kuoni-meetings-events.com

La Bohème

Závěrka 4/412, 169 00 Praha 6

Tel.: +420 225 116 111

E-mail: eva@la-boheme.cz

www.la-boheme.cz

Liberty Incentives & Congresses Prague

Spálená 76/14, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 296 337 611

E-mail: czechrepublic@liberty-int.com

www.liberty-int.com/our-destinations/czech-republic

Maxin PRAGUE

Spojovací 24, 190 00 Praha 9

Tel.: +420 277 779 913

E-mail: sales@maxin-prague.cz

www.maxin-prague.cz

MICE TRAVEL

Senovážné náměstí 1464/6, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 224 284 091

E-mail: sochorova@micetravel.cz

www.micetravel.cz

Mondial Prague – Destination Management

U Prašné brány 1079/3, 110 00 Praha 1 – Staré Město

Tel.: +420 224 800 911

E-mail: info@mondial.cz

www.mondial-travel.com/en

Moravian-Silesian Tourism

Vítkovická 3335/15, 702 00 Ostrava-Vítkovice

Tel.: +420 603 148 617

E-mail: david.karcmar@mstourism.cz

http://severnimorava.travel

Motiv Prague

Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2

Tel.: +420 221 590 811

E-mail: motiv@motivprague.cz

www.motivprague.com

Prague Events

Donovalská 808/17, 149 00 Praha 11

Tel.: +420 734 576 383

E-mail: jirka@pragueevents.com

www.pragueevents.com

Sport Actions & Travel

Ocelářská 35, 190 00 Praha 9

Tel.: +420 603 807 779

E-mail: info@sportactions.cz

http://sportactions.cz

TBS

Konviktská 14, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 222 512 305, +420 222 512 339

E-mail: info@tbs.cz

www.tbs.cz

OSTATNÍ / OTHERS

Adventura Park, s.r.o.

Nedošín 62, 570 01 Litomyšl

Tel.: +420 602 331 119, +420 724 313 719

E-mail: agropension@seznam.cz

www.agropension.cz

AGL travel – Agrolex

Jungmannova 733/6, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 222 231 010, +420 602 293 439

E-mail: mice@agltravel.com

www.agltravel.com

all4event

Táborská 31, 140 00 Praha 4

Tel.: +420 603 751 268

E-mail: martin@pragueevents.com

www.all4event.cz

Amber travel

Náměstí 30, 692 01 Mikulov

Tel.: +420 519 512 202

E-mail: info@ambertravel.cz

www.amber-trail.cz

AR Tour Prague

Ke Skalkám 22/3249, 106 00 Praha 10

Tel.: +420 234 099 111, +420 234 099 100

E-mail: stgermain@artour.cz

www.artour.cz

ATIS

Fügnerova 7, 792 11 Bruntál

Tel.: +420 554 787 888, +420 554 787 889, +420 554 787 890

E-mail: incoming@atis.cz

www.atis.cz

Auviex

Latrán 37, 381 01 Český Krumlov

Tel.: +420 604 660 385, +420 380 711 453

E-mail: havlova@auviex.cz

www.auviex.cz

AVE Travel

Pod Barvířkou 6/747, 150 00 Praha 5

Tel.: +420 251 091 118

E-mail: bike@avetravel.cz

www.bicycle-tours.cz

Barta Limousine

Primátorská 38, 180 00 Praha 8

Tel.: +420 775 309 666, +420 235 322 476

E-mail: info@clsc.cz

www.clsc.cz

Blue Events

Hlubočepská 701/38c, 150 00 Praha 5

Tel.: +420 222 749 841

E-mail: info@BlueEvents.eu

www.blueevents.eu

Blue & Green Catering Production

Pod Krocínkou 257/17, 190 00 Praha 9

Tel.: +420 274 781 420

E-mail: info@blueandgreen.cz

www.blueandgreen.cz

B P R – Bohemia public relation

Mrštíkova 2a, 460 01 Liberec 3

Tel.: +420 485 146 109

E-mail: produkce@bprsychrov.cz

www.bprsychrov.cz

Centrum Babylon

Nitranská 1, 460 07 Liberec

Tel.: +420 485 249 400, +420 731 193 056

E-mail: koucky@centrumbabylon.cz

www.centrumbabylon.cz

Codan Consulting

Provaznická 11, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 251 019 379, +420 251 019 376

E-mail: info@codan-consulting.com

http://codan-consulting.com

Columbus Welcome Management

Králodvorská 11, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 234 647 132

E-mail: office@columbus-prague.com

www.columbus-dmc.com

Congress Business Travel

Lidická 43/66, 150 00 Praha 5 – Anděl

Tel.: +420 224 942 575, +420 224 942 579

E-mail: cbt@cbttravel.cz

www.cbttravel.cz

Court of Moravia

Bartošova 1830/3, 618 00 Brno

Tel.: +420 777 589 938

E-mail: info@courtofmoravia.com

www.courtofmoravia.com

CTC-Czech Travel Center

Nad Bořislavkou 26, 160 00 Praha 6

Tel.: +420 235 359 763

E-mail: info@ctc-prague.eu

www.ctc-prague.eu

Čedok Travel Corporation & DMC

Na Příkopě 18, 111 35 Praha 1

Tel.: +420 221 447 242

E-mail: director.incoming@cedok.cz

www.cedok.com

Česká cesta

Jaromírova 51, 128 00 Praha 2

Tel.: +420 224 941 394, +420 224 941 395

E-mail: info@ceskacesta.cz

www.ceskacesta.cz

110


Konference a kongresy, které potěší

oko, mysl i duši

Conferences and congresses to soothe

the eye, mind and soul

Vysoké Tatry nabízejí jedinečné možnosti

na realizaci kongresů, konferencí, pracovních

setkání, firemních, kulturních a společenských

akcí.

Ponořte se do nádherné tatranské přírody

a načerpejte nové síly pro tělo, mysl i duši.

Dopřejte si výjimečné kulinářské zážitky

a nechte se pohladit pocitem nekonečné pohody

v Tatrách.

The High Tatras offer unique possibilities for

holding congresses, conferences and business

meetings as well as team-building, cultural and

social events.

Immerse yourself into the beautiful nature of

the Tatra Mountains and soak up fresh energy

for your body, mind and soul.

Treat yourself to an extraordinary culinary

experience and enjoy the feeling of endless

relaxation in the Tatras.

www.regiontatry.sk


BEST FOR EVENTS

České Švýcarsko

Křinické náměstí 1161/10, 407 46 Krásná Lípa

Tel.: +420 412 383 000

E-mail: ops@ceskesvycarsko.cz

www.ceskesvycarsko.cz

Český Krumlov Tourism

nám. Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov

Tel.: +420 380 704 628, +420 380 704 629

E-mail: destination@ckrumlov.cz

http://business.ckrumlov.info/docs/cz/b2b_dm.xml

DC Service

Maiselova 4, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 224 816 346

E-mail: info@dc-service.com

www.visitprague.cz

Destination

Budějovická 96, 140 00 Praha 4

Tel.: +420 234 119 111

E-mail: info@destination.cz

www.destination.cz

Emma Agency

Kozí 10, 660 78 Brno

Tel.: +420 542 214 343

E-mail: incoming@emma.cz

www.moraviatourism.cz

EuroAgentur Hotels & Travel

Na Královce 31/4, 101 00 Praha 10

Tel.: +420 271 090 897

E-mail: euroagentur@euroagentur.cz

www.euroagentur.com

EVENT ARENA

Havlíčkovo náměstí 2, 130 00 Praha 3

Tel.: +420 284 019 180

E-mail: info@eventarena.cz

www.eventarena.cz

EventFactory

Opletalova 4, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 739 419 218

E-mail: info@eventfactory.cz

www.eventfactory.cz

EventHouse

Vltavská 53/17, 150 00 Praha 5

Tel.: +420 736 606 685

E-mail: info@eventhouse.cz

www.eventhouse.cz

EventHouse s.r.o.

Chelčického 95/15, 370 01 České Budějovice

Tel.: +420 380 123 219

E-mail: info@eventhouse.cz

www.eventhouse.cz

Everesta

Stránského 28, 616 00 Brno

Tel.: +420 777 038 343

E-mail: brno@everesta.cz

www.everesta.cz

Experience – Prague, Ltd.

Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

Tel.: +420 487 523 021

E-mail: events@experience-prague.com

www.experience-prague.com

Exposale-cz

Školská 33/3, 250 92 Šestajovice

Tel.: +420 777 559 933, +420 277 278 411

E-mail: info@exposale.cz

www.exposale.cz

Firemky

Chamrádova 682/28, 718 00 Ostrava – Kunčičky

Tel.: +420 775 949 273

E-mail: info@firemky.cz

www.firemky.cz

Give me 5

Perná 133, 691 86 Perná

Tel.: +420 603 779 309

E-mail: info@gm5.cz

www.gm5.cz

Golden Prague Events

Vlašská 12, 118 00 Praha 1

Tel.: +420 728 855 882

E-mail: info@golden-prague.cz

www.golden-prague.cz

Helena Dolejšová

Bolzanova 1604/7, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 603 413 057

E-mail: info@dolejsova.cz

www.dolejsova.cz

HRG Czech Republic

U Průhonu 1588/11a, 170 00 Praha 7

Tel.: +420 234 096 111

E-mail: info.cz@hrgworldwide.com

www.hrgczechrepublic.cz

IMS Prague

Elišky Krásnohorské 135/7, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 222 317 427

E-mail: operations@ims-prague.com

www.ims-prague.com

Incheba Expo Praha, Ltd.

Areál Výstaviště 67, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: +420 220 103 111

E-mail: info@incheba.cz

www.incheba.cz

Interbus Prague

Dobronická 1257, 148 25 Praha 4

Tel.: +420 241 482 248, +420 602 215 474

E-mail: interbus@interbus.cz

www.interbus.cz

ITC Travel & Conference

Koněvova 41, 130 00 Praha 3

Tel.: +420 222 580 079, +420 602 375 704

E-mail: itctravel@itctravel.cz

www.itctravel.cz

Jerome Buildings

Štěpánská 18, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 222 748 111

E-mail: sales@jerome.cz

www.hotelamarilis.cz

JSC Travel

Sokolská 1500/11, 120 00 Praha 2

Tel.: +420 224 914 062

E-mail: advantage@jsc.cz

www.czechhotels.net

Krumlovská inspirace

Dlouhá 29, 381 01 Český Krumlov

Tel.: +420 602 681 050

E-mail: inspirace@krumlov.cz

www.inspirace.krumlov.cz

Lipno servis

Lipno nad Vltavou 307, 382 78 Lipno nad Vltavou 307

Tel.: +420 731 410 811

E-mail: petr.dusek@lipnoservis.cz,info@lipnoservis.cz

www.lipno.info/lipnoservis.html

Lobkowicz Events Management

Jiřská 3, 119 00 Praha 1

Tel.: +420 734 579 337

E-mail: chvatalova@lobkowicz.com

www.lobkowicz.com

Maxx creative communication

Hlaváčova 207, 530 02 Pardubice

Tel.: +420 466 513 662

E-mail: info@maxx.cz

http://maxx.cz

Meeting Europe Centrale

Jana Masaryka 40, 120 00 Praha-Vinohrady

Tel.: +420 224 941 200

E-mail: bertrand@meeting-ec.com

www.meeting-ec.com

Mertel RG Czech Republic

Plzeňská 3217 / 16, 150 00 Praha 5

Tel.: +420 222 353 165

E-mail: prague@mertel-events.com

www.mertel-events.com

OK-TOURS

Jana Masaryka 39, 120 00 Praha 2

Tel.: +420 222 521 700

E-mail: sales@oktours.cz

www.checkcharlie.com

Olympik Holding

Sokolovská 138, 186 76 Praha 8

Tel.: +420 266 184 502

E-mail: ita@olympik.cz

www.olympik.cz

Orgit

Novotného Lávka 5, 116 68 Praha 1

Tel.: +420 221 082 248

E-mail: mlynska@orgit.cz

www.orgit.cz

Ovation Czech Republic

Karla Engliše 6, 150 00 Praha 5

Tel.: +420 255 725 460

E-mail: sylvie.neves@ovationdmc.com

http://ovationdmc.com

Parexpo

V Ráji 501, 530 02 Pardubice

Tel.: +420 466 536 745

E-mail: parexpo@parexpo.cz

www.parexpo.cz

PhDr. Stanislav Voleman

Mezitraťová 346/32, 190 00 Praha 9

Tel.: +420 261 227 903

E-mail: info@voleman.cz

www.voleman.cz

Polarex Travel Agency

Na Václavce 35, 150 00 Praha 5

Tel.: +420 605 258 020

E-mail: info@polarex.cz

www.polarex.cz

Pragainfo

Kladenská 87, 160 00 Praha 6

Tel.: +420 721 918 133

E-mail: pragainfo@pragainfo.net

www.pragainfo.net

Pragia Incoming Agency

Voroněžská 20, 101 00 Praha 10

Tel.: +420 234 704 731

E-mail: pragia@pragia.cz

www.pragia.cz

PragInt Incentive & Travel Agency

Třebízského 1391/8, 120 00 Praha 2

Tel.: +420 221 416 495

E-mail: pragint@pragint.cz

www.pragint.cz

Prague International

Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 210 219 219, +420 210 219 250

E-mail: info@PragueInternational.cz

www.pragueinternational.cz

Premiant City Tour

Jindřišská 24, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 224 946 922, +420 606 600 123

E-mail: info@premiant.cz

www.premiant.cz

Premium hotel

Pražská 2133/100, 669 02 Znojmo

Tel.: +420 515 224 595

E-mail: recepce@premiumhotel.cz,info@premiumhotel.cz

www.premiumhotel.cz

Průvodcovská služba Kutná Hora

Havlíčkovo nám. 552, 284 24 Kutná Hora

Tel.: +420 327 512 873

E-mail: vlasskydvur@pskh.cz

www.pruvodcikutnahora.cz

Reduta Jazz Club Prague

Národní 20, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 224 933 487

E-mail: info@redutajazzclub.cz

www.redutajazzclub.cz

Royal Event

Mendlovo náměstí 20, 603 00 Brno

Tel.: +420 530 515 569, +420 773 471 484

E-mail: produkce@royalevent.cz

www.royalevent.cz

Royal Prague Travel

Plzeňská 113/155, 150 00 Praha 5

Tel.: +420 255 739 333, +420 777 653 224

E-mail: booking@royalpraguetravel.cz

www.royalpraguetravel.cz

S9 COMPANY

Svatoslavova 19, 140 00 Praha 4

Tel.: +420 241 740 104

E-mail: info@s9company.cz

www.s9company.cz

Segway Experience

Mostecká 4, 118 00 Praha 1 – Malá Strana

Tel.: +420 731 238 264

E-mail: info@segwayfun.eu

www.segwayfun.eu

Select Agency

Korunní 104, 101 00 Praha 10

Tel.: +420 734 311 581

E-mail: info@selectagency.cz

http://selectagency.cz

Senator Meetings & Incentives

Korunní 810/104, 101 00 Praha 10

Tel.: +420 234 726 140

E-mail: katerina.hajkova@senatortravel.eu

www.senatortravel.eu

Šikland

Zvole 49, 592 56 Zvole nad Pernštejnem

Tel.: +420 566 567 400, +420 607 742 516

E-mail: firemky@sikland.cz

www.sikland.cz

Sixth Sense Incentives

Pod Krocínkou 257/17, 190 00 Praha 9

Tel.: +420 274 814 083

E-mail: incentives@sixthsense.cz

www.sixthsense.cz/incentives

Smetanova Litomyšl

Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl

Tel.: +420 461 612 575, +420 461 616 070

E-mail: festival@smetanovalitomysl.cz

http://akce.smetanovalitomysl.cz

Solid Rock

Františka Křížka 1, 170 00 Praha 7

Tel.: +420 603 570 566

E-mail: office@solidrock.cz

www.solidrock.cz

Splendid Production

Cíglerova 1082/16, 198 00 Praha 9

Tel.: +420 734 204 334

E-mail: andela@splendidproduction.cz

www.splendidproduction.cz

Tailor Made Tours

Jana Masaryka 12, 120 00 Praha 2

Tel.: +420 222 511 294

E-mail: victor.blanco@tmtours.cz

www.tmtours.cz

TA – SERVICE

Hlinky 48, 603 00 Brno

Tel.: +420 543 211 134

E-mail: info@ta-service.cz,office@ta-service.cz

www.ta-service.cz

Terinvest

Bruselská 14, 120 00 Praha 2

Tel.: +420 246 052 472

E-mail: info@terinvest-realizace.cz

www.terinvest-realizace.cz

Travel Agency CTB

Nedvězská 2236/28, 100 00 Praha 10

Tel.: +420 267 313 734

E-mail: ctb@ctb.cz

www.ctb.cz

Třeboňsko

Lesní 158, 379 01 Třeboň

Tel.: +420 602 103 337

E-mail: info@trebonsko.com

www.trebonsko.com

Typ Agency

Bílkova 6/122, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 225 996 996

E-mail: typ@typ.cz

www.typagency.cz

VANADOO

Ruská 44/592, 101 00 Praha 10

Tel.: +420 266 712 416

E-mail: vanadoo@vanadoo.cz

www.vanadoo.cz

Veletrhy Brno

Výstaviště 1, 647 00 Brno

Tel.: +420 541 152 862

E-mail: rent@bvv.cz

www.bvv.cz/rent, www.nejlepsi-prostor.cz

Vladimír Tůma Gastkom

Roberta Bosche 40, 370 10 České Budějovice

Tel.: +420 777 192 712

E-mail: tuma@gastrofest.cz

www.gastrofest.cz

Walker Communications, s.r.o.

Osetá 630, 198 00 Praha 9

Tel.: +420 608 042 322

E-mail: walkercom@walkercom.cz

www.walkercom.cz

Weco–Travel (CZ) s.r.o.

Thámova 13, 186 00 Praha 8

Tel.: +420 234 094 100, +420 234 094 112

E-mail: info@wecotravel.cz

www.wecotravel.cz, www.etrajekty.cz

Z-Agency

Karlova 1054/38, 614 00 Brno

Tel.: +420 542 211 935

E-mail: info@z-agency.cz

www.z-agency.cz

112


Czech Convention

Bureau for you

Since 2010 the Czech Convention Bureau

has been arranging efficient promotion of

the Czech Republic and its regions as an ideal

destination for conferences and incentive events

both at home and abroad. Why don’t you take full

advantage of our many years of experience?

Areas of cooperation:

— Coordination of the regional congress offices and all marketing activities in the sector of congress

and incentive tourism in the Czech Republic

— Integrated presentation of all regions of the Czech Republic in key markets

— A range of services provided to organizers of congress and incentive events in the Czech Republic

— Cooperation with national and international professional associations as well as specialists in the

M.I.C.E. segment

— Active cooperation with entities relating to candidacy campaigns for congress and incentive events

— Preparation of promotional materials and travel related publications

www.czechconvention.com


BEST FOR EVENTS

CATERING

Apetit Praha

Dlouhá 23/736, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 603 163 588, +420 604 779 325

E-mail: apetitpraha@post.cz

www.apetitpraha.cz

Aristokrat Catering

K Lesíčku 129, 252 45 Ohrobec

Tel.: +420 272 941 977, +420 602 382 878

E-mail: catering@aristokrat.cz

www.aristokrat.cz

AvantGarde Restaurant

Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6

Tel.: +420 224 174 224

E-mail: info@avantgarderestaurant.cz

www.avantgarderestaurant.cz

Bohemia párty servis

Šůrova 918, 156 00 Praha 5

Tel.: +420 602 614 666

E-mail: info@bps-catering.cz

www.bps-catering.cz

Československý holding

Jabloňová 441, 360 17 Karlovy Vary

Tel.: +420 353 562 986

E-mail: info.cz@countrygrill.com

www.countrygrill.com

CITYrestaurant

F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

Tel.: +420 387 201 651, +420 724 861 804

E-mail: info@citygastro.cz

www.citygastro.cz

Clarion Congress Hotel Olomouc

Jeremenkova 36, 779 00 Olomouc

Tel.: +420 581 117 117

E-mail: info.cchol@clarion-hotels.cz

www.clarioncongresshotelolomouc.com

Clarion Congress Hotel Ostrava

Zkrácená 2703, 700 30 Ostrava

Tel.: +420 596 702 111

E-mail: reception.ccho@clarion-hotels.cz

www.clarioncongresshotelostrava.com

Como Mediterranean Dining

Václavské nám. 45/818, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 222 247 240

E-mail: eat@comorestaurant.cz

www.comorestaurant.cz

Entrée Restaurant

Ostravská 1, 779 00 Olomouc

Tel.: +420 585 312 440

E-mail: info@entree-restaurant.cz

www.entree-restaurant.cz

Francouzská restaurant Art Nouveau

nám. Republiky 5, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 222 002 770

E-mail: info@francouzskarestaurace.cz

www.francouzskarestaurace.cz/

Golden Prague Catering

Pařížská 30, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 296 630 535

E-mail: catering@icprague.com

www.zlatapraharestaurant.cz/cz/catering

GOLEM catering

U Milosrdných 814/17, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 221 990 512

E-mail: natalie.bystricka@golem.cz

www.golem.cz

Hard Rock Cafe

Malé náměstí 3, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 224 229 529

E-mail: prague.salescoordinator@hardrock.com

www.hardrock.com/prague

Hotel Gold

Linecká 55, 381 01 Český Krumlov

Tel.: +420 380 712 551

E-mail: gold@hotelgold.cz

www.hotelgold.cz

Hotel Hesperia

Brněnská 385, 779 00 Olomouc

Tel.: +420 585 421 735, +420 585 421 736, +420 721 663 699

E-mail: hesperiahotel@gmail.com

www.hotel-hesperia.cz

Hotel Horizont

Velká pláň 141, 542 21 Pec pod Sněžkou

Tel.: +420 499 861 111, +420 499 861 522

E-mail: hotel@hotelhorizont.cz

www.hotelhorizont.cz

Hotel Jana

Koliby 2824/2, 750 02 Přerov

Tel.: +420 581 833 111

E-mail: hotel@hotel-jana.cz

www.hotel-jana.cz

Hotel Panon

Koupelní 4, 695 22 Hodonín

Tel.: +420 518 341 243

E-mail: info@hotelpanon.cz

www.hotelpanon.cz

Hotel Růže

Horní 154, 381 01 Český Krumlov

Tel.: +420 380 772 100

E-mail: fb@hotelruze.cz

www.hotelruze.cz

Hotel Savannah deluxe

Chvalovice-Hatě 198, 669 02 Znojmo

Tel.: +420 515 284 084

E-mail: hotel@hotel-savannah.com

www.hotel-savannah.com

Hotel Slavia – Party Servis

Solniční 17, 602 00 Brno

Tel.: +420 603 946 790

E-mail: provoz@slaviabrno.cz

www.slaviabrno.cz

Hotel U Tří volů

Býkovice 30, 679 71 Lysice

Tel.: +420 725 378 809, +420 516 413 335

E-mail: info@utrivolu.cz

http://utrivolu.cz

Imperial Hotel Ostrava

Tyršova 6, 702 00 Ostrava

Tel.: +420 599 099 099

E-mail: reception.iho@cpihotels.com

www.imperialhotelostrava.com

In Catering

Libocká 64 /10, 162 00 Praha 6

Tel.: +420 220 560 494

E-mail: info@incatering.cz

www.incatering.cz

Kampa Group catering services

Malostranské náměstí 5/28, 118 00 Praha 1

Tel.: +420 739 682 210

E-mail: mirek@kampagroup.com

www.kampagroup.com

King Solomon Glatt Kosher

Široká 8, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 224 818 752

E-mail: info@kosher.cz

www.kosher.cz

Lávka Club

Novotného lávka 1, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 221 082 278, +420 773 990 009

E-mail: lavka@lavka.cz,rezervace@lavka.cz

www.lavka.cz

Lobster Family Restaurant

Polská 1, 779 00 Olomouc

Tel.: +420 588 884 137, +420 730 892 286

E-mail: lobster@lobster-restaurant.cz

http://lobster-restaurant.cz

Lucullus J. K.

Náměstí bratří Čapků 8, 370 01 České Budějovice

Tel.: +420 602 475 935, +420 730 633 181

E-mail: lucul.kropacek@volny.cz

www.lucullus.cz

Maximum Catering & Inventory rental

Křivoklátská 527, 199 00 Praha 18

Tel.: +420 603 149 297, +420 603 511 434

E-mail: catering@maximumservices.cz

http://maximumservices.cz

Maxiservice

Milánská 417, 109 00 Praha 10

Tel.: +420 737 910 208

E-mail: simek@maxiservice.cz

www.maxiservice.cz

Hotel Galant Lednice

21.dubna 657, 691 44 Lednice

Tel.: +420 519 340 130, +420 519 340 135, +420 608 968 388

E-mail: info@myhotel.cz

http://galant.cz/

Panorama Hotel Prague

Milevská 7, 140 63 Praha 4

Tel.: +420 261 168 172, +420 261 191 302

E-mail: events@panoramahotelprague.com

www.panoramahotelprague.com

Park Inn by Radisson Hotel Ostrava

Hornopolní 3313/42, 702 00 Ostrava

Tel.: +420 595 195 000

E-mail: info.ostrava@rezidorparkinn.com

www.parkinn.cz/hotel-ostrava

Penzion Diana

Teplice nad Bečvou č.p.42, 753 01 Hranice

Tel.: +420 581 608 427

E-mail: penziondiana@centrum.cz

www.penziondiana.cz

Penzion Růžek

Radniční 33, 753 01 Hranice

Tel.: +420 581 601 756, +420 603 503 074

E-mail: recepce@penzionruzek.cz

www.penzionruzek.cz

Prague Boats

Dvořákovo nábřeží, příst. u Čechova mostu, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 724 202 505, +420 605 700 007

E-mail: info@pragueboats.cz

www.prague-boats.cz

Pražská paroplavební společnost

Rašínovo nábřeží , 120 00 Praha 2

Tel.: +420 224 931 013, +420 224 930 017, +420 605 295 111

E-mail: pps@paroplavba.cz

www.paroplavba.cz

Restaurace U Labutě

Za Mlýnem 4, 750 02 Přerov

Tel.: +420 581 736 786, +420 602 578 999

E-mail: labut@labut.cz

http://labut.cz

SkiResort Hotel Omnia

Luční 327, 542 25 Janské Lázně

Tel.: +420 499 859 780

E-mail: recepce@omniahotel.cz

www.omniahotel.cz/cs

Stones catering

Oderská 333, 101 00 Praha

Tel.: +420 777 759 630, +420 286 850 979, +420 800 600 631

E-mail: info@stonescatering.cz

www.stonescatering.cz

Sushiqueen

Všehrdova 547/19, 118 00 Praha

Tel.: +420 776 722 249

E-mail: bara.rektorova@gmail.com

www.sushiqueen.cz

Top Hotel Praha & Congress Centre

Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 – Chodov

Tel.: +420 267 284 290

E-mail: provoz@tophotel.cz

www.tophotel.cz

Vyšehrad 2000

Národní 10, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 224 951 736, +420 224 951 740

E-mail: vysehrad2000@vysehrad2000.cz

www.vysehrad2000.cz

Xanadu – Catering

Hruškové Dvory 44, 586 01 Jihlava

Tel.: +420 736 669 999

E-mail: catering@udanax.cz

https://xanadu-catering.cz/

Xoco Club

Zborovská 38 / Malátova, 150 00 Praha 5

Tel.: +420 602 319 167, +420 603 554 071

E-mail: filip@xococlub.com

www.xococlub.com

Zátiší Catering

5.května 65, 140 00 Praha 4

Tel.: +420 277 000 101

E-mail: catering@zatisigroup.cz

www.zatisicatering.cz

DODAVATELÉ TECHNOLOGIÍ / TECHNICAL SUPPLIERS

AB Party Tent

Beranových 65, 199 02 Praha 9 – Letňany

Tel.: +420 326 997 778, +420 602 537 762, +420 603 746 317

E-mail: info@ab-party.cz

www.ab-party.cz

Artlingua

Za Poříčskou bránou 365/21, 186 00 Praha 8

Tel.: +420 224 917 616

E-mail: artlingua@artlingua.cz

www.artlingua.cz

A-TechService

Klapálkova 2247/19, 149 00 Praha 4

Tel.: +420 777 581 503

E-mail: info@a-techservice.cz

www.a-techservice.cz

Audiolight service

Trabantská 332/2, 190 15 Praha 9 – Satalice

Tel.: +420 777 994 444

E-mail: rent@audiolight.cz

www.audiolightservice.cz

AV MEDIA

Pražská 63, 102 00 Praha 10

Tel.: +420 261 260 218

E-mail: praha@avmedia.cz

www.avmedia.cz

Computer System Group

5. května 65, 140 00 Praha 4

Tel.: +420 605 288 358

E-mail: sarka.dobiasova@computersystem.cz

www.computersystem.cz

Forum systémy

Lazaretní 7, 615 00 Brno

Tel.: +420 547 212 976

E-mail: info@velkostany.cz

www.velkostany.cz

Hlavsa Events Company

Trabantská 332/2, 190 15 Praha 9 – Satalice

Tel.: +420 603 520 886, +420 266 313 123

E-mail: info@hlavsa.cz

www.hlavsa.cz

Hostesky.cz

Zlatnická 1582/10, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 603 551 716

E-mail: info@hostesky.cz

www.hostesky.cz

Hotel Filip

Rybníček 31, 506 01 Brada

Tel.: +420 774 799 973

E-mail: info@hotelfilip.cz

www.hotelfilip.cz/cs

Hotel Filip

Rybníček 31, 506 01 Brada

Tel.: +420 774 799 973

E-mail: info@hotelfilip.cz

www.hotelfilip.cz/cs

Jalta group, s.r.o.

Cimburkova 9, 612 00 Brno

Tel.: +420 541 216 160

E-mail: info@noemarch.cz

www.noemarch.cz

MADI Agency – půjčovna nábytku

Husitská 27, 130 00 Praha 3

Tel.: +420 602 316 873

E-mail: info@pujcovna-nabytku.cz

www.pujcovna-nabytku.cz

Mikenopa

Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8

Tel.: +420 234 616 130

E-mail: sales@mikenopa.com

www.mikenopa.com

Prague Airport / Letiště Praha

K letišti 1019/6, 161 00 Praha 6

Tel.: +420 220 116 381

E-mail: lucie.baldrianova@prg.aero

www.prg.aero

114


AS VALUABLE

AS A GOOD FRIEND

5 hotels

1200 guest rooms

29 meeting rooms

IN THE CITY CENTER

OF PRAGUE

www.le-hotels.cz


Best for EVENTS in the Czech Republic

Vydalo / Published by

www.cotmedia.cz

Vydavatel neručí za obsah inzercí a firemních prezentací.

Přestože jsme věnovali maximální péči zajištění správnosti poskytnutých údajů, nepřesnosti se mohou

vzhledem k povaze publikace objevit.

The Publisher bears no responsibility for the content of advertisements and company presentations.

We take great care in insuring that the information offered is accurate. Deposite these efforts, errors

may still occur.

Foto / Photo:

Archiv / Archive: Česká centrála cestovního ruchu / Czech Tourism Authority – CzechTourism / Czech Convention

Bureau, Prague Convention Bureau, Středočeská centrála cestovního ruchu / Central Bohemia Tourist Board,

Jihočeská centrála cestovního ruchu / South Bohemia Convention Bureau, Pilsen Convention Bureau, Carlsbad

Convention Bureau, Destinační agentura České středohoří / North-West Convention Bureau, Liberecký kraj /

Liberec Region, Hradec Králové Region Convention Bureau, Destinační společnost Východní Čechy / East Bohemia

Convention Bureau, Vysočina Convention Bureau, Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava / Tourist Authority

South Moravia – Moravia Convention Bureau, CCRVM – East Moravia Convention Bureau, Střední Morava – sdružení

cestovního ruchu / Central Moravia & Jeseníky Convention Bureau; Magistrát města Ostravy, Město Brno, SkyPix,

Ondřej Littera, Ladislav Renner, Archiv DSOHP, Archiv Statutárního měst Hradec Králové; Shutterstock.com (rkl_foto,

Sunshine Seeds, Vyshnova, Robert Kneschke, l i g h t p o e t, Tyler Olson, sirtravelalot, Rawpixel.com, Matej Kastelic,

PowerUp, Nikolay Antonov, tichr, Fotokon, Kanuman, Creative Travel Projects, Andrew Mayovskyy, Viliam.M, Forance)

More magazines by this user