00- Forside

kennethjuhl

BYHUSE

boligerihjertetafSønderborg.

4Nårduvilbomedhøjkomfortcentralt.

ARKITEKT

ENERGI

TRYGHED

4nyearktektegnedeboliger

udydespåatraktivtgrundmed

centralbeliggehedihjeretaf

Sønderborgnærparkog

indkøbscenter.Hverbolighar

adgangtillilehavemedsydvendtterasse.Boligerne

fremstårlysemedlofttilkip

løsninger.Boligerneharlave

vedligholdelsesomkostninger.

Købdinnyeboligmedbyggegarantii10år.Aleboliger

leveresmeden10årigbyggeskadeforsikring.Forsikringenergratisfordigihele

perioden.Derforetages både

1årigog5årigmangelgen-

nemgang,dersikreratdinnye

boligeritopform.Vigørlidt

ekstrafordig.

Boligerneopføresmedsolceler,som

dagligtleverer

strøm tildinbolig.Vægge

gulveogloftererhøjtisolerede.

Vinduerneerudstyretmed3

lagstermoruder.dersikrer

merekomfortudentrækgener.

Dukanårligtsparemange

penge,som dukanbrugepå

rejserelerandet.

More magazines by this user
Similar magazines