کمپکتور چیست؟

hessam.haddadi

مپکتور به تجهیزاتی گفته میشود که جهت فشرده سازی، افزایش تراکم و مقاومت خاک به کار می روند کمپکتور یا زمین کوب گویند.

کمپکتور دستی به دو دستی کلی, کمپکتور صفحه ای (کمپکتور بنزینی) و کمپکتور قورباغه ای (کمپکتور کانگرویی) تقسیم می شود.
که در ادامه به نقد و بررسی انواع کمپکتور , قیمت و مشخصات فنی کمپکتور ها و نکات ضرروی که هنگام خرید و فروش کمپکتور باید رعایت کرد, خواهیم پرداخت.

معرفی کمپکتور

کمپکتور به تجهیزاتی گفته میشود که جهت فشرده سازی،‏ افزایش تراکم و مقاومت خاک به

کار می روند

کمپکتور

یا زمین کوب گویند.‏

کمپکتور دستی به دو دستی کلی

‏,کمپکتور صفحه ای

‏)کمپکتور بنزینی(‏

و

کمپکتور قورباغه

ای

‏)کمپکتور کانگرویی(‏

تقسیم می شود.‏

در سایت ابزارینو

قصد داریم

به نقد و بررسی انواع

کمپکتور

قیمت و مشخصات فنی کمپکتور ها و نکات ضرروی

که هنگام خرید و

فروش

کمپکتور

باید رعایت کرد،‏ خواهیم پرداخت.‏

خاک ترکیبی از مواد معدنی،‏ آب،‏ هوا و مواد آلی است،‏ در فرآیند ساختمان سازی،‏ تثبیت

خاک امری ضروری و حیاتی شناخته می شود.‏

پی یا بنیانی که به خوبی ایجاد گردد مقاومت

موردنیاز برای پشتیبانی از سازه ها،‏ پیاده روها،‏ جاده ها و غیره را تضمین مینماید.‏

کمپکتورها با فشرده سازی الیه های مختلف مواد،‏ ضخامت الیه ها را کاهش و هوای ما بین

را از بین می برند که این عمل باعث افزایش مقاومت خاک و قرارگیری محکم مولکول های

آن در کنار یکدیگر می گردد.‏

More magazines by this user
Similar magazines