06.02.2019 Views

Alon BH - Feb 2019

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

החודש בבת חפר

עלון בת חפר • גליון • 247 פברואר 2019

צילום:‏ בועז לימן

צילום:‏ בועז לימן


דבר המערכת,‏

מדורים:‏

חדשות ועדכונים 4

הגלריה לאומנות 10

מטיילים 14

ספורט ויוגה לגיל השלישי 16

חינוך 18

דבר הרב 20

הפריחה הלבנה של השקדיה מבצבצת מבין ההרים,‏

קוראת לנו לטיולי שבת שטופי שמש..‏ הכלניות והרקפות

כמו נערות עזות מצח מזמינות אותנו להצטלם להזכר

ולאהוב לידם.‏ אדום לוהט כמו הכלניות הוא הצבע של

חג האהבה שנחוג החודש בכל העולם,‏ תאהבו בכל

צבעי הקשת.‏

בעלון זה נפגש בתערוכות שהתקיימו במרכז המסחרי

של חיים חייט ומיכל יופה,‏ אומנים מן הישוב שניתנה להם

הבמה המכובדת להציג את עבודותיהם.‏ כמו כן נקרא

על חוויותיה של יעל קלמן אבני מהמסע להודו.‏ שבדקות

ספורות הצליחה לסחוף אותי לסיפור המסע המעניין,‏

ולרגע הרגשתי כאילו אני מטיילת בין סמטאות הודו.‏

אפשר למצוא את דבריו המעניינים של עדי אמזלג יו"ר

הועד על התוכניות לעתיד.‏ קריאה מהנה לכולם,‏

דפנה שחר

תולעת ספרים ופינת המתכונים 21

חפרפרוני 22

מערכת העלון:‏

דפנה שחר ‏)יו״ר(,‏ בועז לימן ‏)צלם מערכת(,‏

איילת יונגר,‏ יעל שביט,‏ נורית ששון,‏ סימה בורקובסקי,‏

קרן ויצמן,‏ משה עמר,‏ מריסה גרינברג.‏

מודעות פרסום:‏ מרסלו מכדר 054-5251315

עיצוב ועריכה גרפית:‏

דינה זלוטניק 054-2153500

דפוס:‏ רבגון

תפוצה:‏ 3,000 עותקים,‏ בישובים:‏ בת חפר,‏ בחן,‏

גן יאשיה,‏ אומץ,‏ יד חנה,‏ ניצני עוז,‏ שער אפריים,‏

עולש,‏ בארותיים.‏

מייל מערכת:‏ alon@bathefer.net

מזכירות היישוב:‏ 09-8782896

פינוי פסולת גושית

11

■ פח כתום

ימי שני

פברואר 2019

פינוי פחים:‏

■ פח ירוק

ימי רביעי

פינוי גזם

4/18

■ פח חום

ימי רביעי

שעות פתיחת סניף הדואר:‏

בוקר - בימים:‏ א ב ג ה ו - 8:00-12:30

אחה״צ - בימים:‏ ב ד ה - 15:30-18:00

אתר:‏ www.bathefer.net

צילום תמונת השער:‏ בועז לימן

אין להעתיק,‏ לשכפל,‏ לצלם,‏ לתרגם,‏ להקליט,‏ לשדר,‏ לקלוט ו/או לאכסן במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני,‏ דיגיטלי,‏ אופטי,‏ מגנטי ו/או אחר - חלק כלשהו מן המידע ו/או המאמרים ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או

כל תוכן אחר שצורף ו/או נכלל בעלון ובאתר אינטרנט,‏ בין אם לשימוש פנימי ו/או לשימוש מסחרי.‏ כל שימוש בתכנים ללא אישור מפורש בכתב מ׳מערכת עלון בת חפר׳ אסורה בהחלט.‏

עלון בת חפר - עקוב אחרינו | | | ולעדכונים סרוק בנייד QR

www.bathhefer.net.il

2


חדש במכון!‏

לייזר חדשני ומתקדם

להסרת שיער!!!‏

טריפל - פרסום עם נוכחות!‏

✔ שילוט דיגיטלי

✔ עלון בת חפר והסביבה

✔ גוגל ופייסבוק

תדמיתי,‏ מכירתי,‏ הכרזתי

לפרטים:‏ מרסלו-‏‎0545251315‎

• תוצאות החל מהטיפול הראשון

• ללא כאבים

• מתאים לגברים ונשים

• זמן טיפול קצר

לפגישת

ייעוץ חינם:‏

052-8402937

מעל

20 שנות

ניסיון!‏

פנינית קוסמטיקה

בית קמה 21, בת חפר

עלון בת חפר | פברואר 3 2019


חדשות ועדכונים

עיקרי העשייה ביישוב

משה עמר - דובר היישוב

www.bathhefer.net.il

4

ועדות היישוב

תפקידי ראשי הוועדות השונות של היישוב אוישו לאחרונה וניתן לראות באתר

בת חפר מיהם האנשים.‏

תפקיד יו"ר ועדת תרבות טרם אויש ומי שמוצאים עצמם כמתאימים מוזמנים

להציע או להמליץ מול יו"ר ועדת קהילה יפעת ברקת.‏

תכניות העבודה ותקציבי הוועדות כבר בתהליכי סיכום מתקדמים.‏ למעוניינים

להשפיע ולהיות חלק מהוועדות,‏ מוזמנים לפנות ליו"רים הרלבנטיים.‏

הרחבת היישוב

כחלק מתהליכי ההרחבה החל הוועד הנוכחי בשיתוף המינהל והמועצה בתיכנון

ליישום הוספת תשתיות פיזיות ליישוב ביניהם מתחם הנוער צעירים,‏ הגדלת

שטחי המרכז הקהילתי,‏ קאנטרי ליישוב,‏ הסדרת בית העלמין המסילה ועוד.‏

נגרעו שני הבתים בצומת בית קשת-שפלה-אורן כדי להכין את הקרקע להרחבה,‏

בנקודה זו ימשיך הכביש של שד'‏ השפלה לתוך ההרחבה עם סיום בנייתה.‏

תשתיות

‏•הרחבת צומת ניצני עוז – העבודות בשטח מתחילות.‏ תחילה יעתיקו את קו

המים והחשמל ובמהלך חודש מרץ תחל הרחבת הכביש מאזור הבסיס ועד

לצומת שתימשך עד לסוף החציון הראשון של השנה.‏

‏•קירוי המגרש המשולב – כחלק מתכנית רחבה של המועצה להנחת תשתיות

סולאריות על גגות ציבוריים תחל החברה הכלכלית בתהליך לקירוי המגרש

המשולב על מנת להתקין בו תשתיות סולאריות.‏ בשורה טובה לאוהבי משחקי

הכדור והמתאמנים במגרש שייהנו מקירוי ותאורה מוסדרת.‏

‏•פחים גדולים ירוקים )1100 ליטר(‏ התווספו באזור השטח בציבורי המרכזי

ובפארק אגדשא.‏

מרכז מסחרי ‏'לב בת חפר'‏

‏•הנגשה – החברה הכלכלית תבצע בקרוב הנגשה לנכים ולעיוורים במתחם

וזאת כחלק ממהלך נרחב בעמק שמובילה ראשת המועצה בתחום הנגישות.‏

‏•תנועה – מהנדס התנועה וקצין התנועה בשיתוף הוועד בוחנים את האפשרויות

לשיפור הסדרי התנועה מסביב למרכז המסחרי ואף סיירו במקום ובין היתר

הוחלט להתקין גדר שתחצוץ בין הכביש למרכז ולאכוף שעות מוגדרות לכניסת

משאיות למתחם,‏ נמשיך לעדכן לפי ההתפתחויות.‏

תמשיכו לפרגן ולהנות מהשירותים הניתנים במרכז.‏

שירות הדואר

חלוקת רוב חבילות הדואר תעבור למרכז המסחרי לב בת חפר בקומה הראשונה

מול הכביש הראשי ושעות פעילותה הן ‏)ייתכנו שינויים בהמשך(:‏

ימים א'-ה'‏ מ 08:00 ועד ; 13:00 מ 17:00 ועד 19:00

ימי ו'‏ מ 08:00 ועד 13:00

פרטי קשר בטלפון או בוואטסאפ 051-2236767

שימו לב,‏ רק תושבים שיקבלו הודעה סמס מדואר ישראל יקבלו את החבילות

בנקודת החלוקה החדשה.‏

השירות במבנה הדואר הקיים ייתעל והתור יצטמצם.‏

נוער

ועדת צעירים הוקמה לראשונה בעמק חפר ועוסקת בנושאים הנוגעים לצעירים

בחתך הגילאים 40-18. הוועדה התכנסה החודש בהשתתפות ראשת המועצה

ד"ר גלית שאול וסגנה עו"ד גיא ויצ'לבסקי תושב היישוב,‏ וגם אצלנו ביישוב קמה

ועדת צעירים בראשותו של ארז סולומון הנערכת שהציגה את עיקרי התכנית

השנתית לוועד היישוב.‏ תעקבו אחרי דף הפייסבוק Merkaz tseirim ובו

עדכונים על הפעילויות וההטבות לצעירי העמק.‏

תנועות נוער

‏•צופים - התקיים אירוע הסינגולן המסורתי המהווה אחד מנקודות השיא

המרכזיות של שבט גולן-צופי בת חפר.‏ היה אירוע מוצלח מאוד ואולם מלא

מפה לפה,‏ וכמובן ברכות לגדוד עופר שזכה במקום הראשון.‏

‏•בני עקיבא - שבת צוות של מדריכי התנועה התקיימה בעכו בבית משפחתה

של שירה אסולין הקומונרית.‏ חברי התנועה חגגו את טו'‏ בשבט בטיול בטבע

ובנטיעות.‏

טו'‏ בשבט

ילדי כל הגנים שתלו פרחים בסביבתם וילדי בית ספר שתלו עצים ושיחים בחלק

הדרומי של פארק אגדשא )6( ובגינה הקהילתית.‏

נשות היישוב נהנו מערב נשים בסדנת סושי פירות וגילוף בתפוחים,‏ הפעילות

התקיימה בבית הכנסת המרכזי.‏

חינוך

יום המורה וההורה המעשיר התקיים החודש ובמסגרתו קיימו הורי בית הספר

פעילויות העשרה במשך שעתיים ובכך אפשרו לצוות החינוכי לקיים פעילות

גיבוש משותפת ומוצלחת.‏ אנחנו מביעים הערכתנו הכנה להורים המתנדבים

וכמובן לצוות החינוכי היקר שלנו.‏

ביטחון

החודש קיבלו שני מאבטחים אות הצטיינות ותגמול כספי על תפקודם והצטרף

לצוות סייר חדש מקצועי ובעל וותק רב בתחום הביטחון.‏

חתולי בת חפר

הוועדה ממשיכה במבצעי העיקור והסירוס ברחבי היישוב ובהאכלתם בפינות

האכלה מוסדרות.‏

פעילויות קהילה

פעילויות שהתקיימו:‏

‏•ערב מחווה לשיריו של יגאל בשן בסימן ‏'ציפור קטנה בלב'‏ התקיים באולם

התרבות של המרכז הקהילתי.‏

‏•טורניר הכדורעף האזורי התקיים באולם ספורט בת חפר.‏

‏•הילדים נהנו החודש מתיאטרון סיפור ‏'אליעזר והגזר'.‏

ועדות תרבות ותרבות תורנית נערכים לשני אירועים מרכזיים שיתקיימו בחודש

פברואר:‏

‏•רוקוייל – ערב מחווה ללהקת קווין ב-‏‎9‎ לחודש.‏

‏•גולן אזולאי – אירוע בידור מוסיקלי עם השחקן ב-‏‎16‎ לפברואר.‏

משפחת קרסיק

בת חפר שמחה בשמחתם של משפחת קרסיק הרב יוסף קרסיק והרבנית

שרהלה שאתמול בערב בשעה טובה ומוצלחת שידכו את בנם הרביעי ברוך

יהודה שיחי׳ עם העלמה המכובדת חיה בירמן.‏

ראוי לציין שברוך היקר משרת כלוחם ביחידת מג"ב.‏

שיהיה לחיים,‏ לשמחה ולמזל טוב.‏

תמשיכו לעקוב אחרי דף הפייסבוק ‏'בת חפר יישוב קהילתי'‏ ובאתר היישוב.‏


עלון בת חפר | פברואר 5 2019


חג האהבה

| יפית חנניה

יש מן תפיסה כזו שאהבה באה ותופסת אותך ככה במן עוצמה כזו שלא נותנת לך ממש אפשרות לברוח.‏

אולי לברוח זו הגדרה שלילית אבל כשמדובר באהבה – לא תמיד אתה מוכן לה.‏

לרוב אנחנו מתאהבים לראשונה בגיל העשרה,‏ ואז זה כל כך טהור,‏ עוצמתי,‏ מרגש וממלא אותך באנרגיה מטורפת

וגלים שלא הכרת קודם עוברים לך בגוף.‏

אתה מוצא את עצמך מתחלק במי ומה שאתה ‏,עם עוד נפש,‏ ויודע שאין דבר שלא תהייה מוכן לתת כדי לשמור עליה.‏

יש מתאהבים מתונים,‏ כאלו שלוקחים את הזמן,‏ מקדישים לנאהב זמן ומחשבה ותשומת לב,‏ אבל לא שוכחים את

עצמם ולפעמים אפילו שמים אותם במרכז.‏

ויש את אלו שנטרפים...‏ מאבדים שפיות,‏ מרחפים,‏ עפים לעננים והפרפרים בבטן גורמים להם לתת את כל הנשמה

ולא משנה מה – הם מתמסרים למען הקודש הזה שנקרא אהבה.‏

הם שוכחים את עצמם,‏ את עקרונותיהם,‏ את הזמן שלהם.‏

ומאמינים בכל הכח כי הכל קדוש כשמדובר בזוגיות.‏

חשבתם פעם מי אתם בין השניים?‏

חשבתם פעם אם האהבה שינתה אתכם?‏

הרי רובנו זוכים להתאהב יותר מפעם אחת.‏

לפעמים בגיל הצעיר ‏–האהבה הראשונה המקודשת - זאת ששורטת אותנו לנצח.‏

ולפעמים מגיעה עוד אחת ... או בעודנו צעירים או כשנגמר ואנו זוכים להתאהב שוב,‏ גם בגיל מאוחר יותר.‏

האם היא שונה?‏ האם אנחנו שונים?‏ האם זה יותר מפחיד להתאהב בגיל מבוגר או דווקא פחות?‏

הרי אנחנו כבר יודעים מה אנחנו רוצים מעצמנו,‏ על מה לא נוותר,‏ על מה נילחם,‏ על מה כבר לא חשוב לנו להתעקש.‏

האמנם?‏

או שהאהבה הזאת תופסת אותנו באותו מקום בבטן כבעבר,‏ ואין לנו דרך לקבל אותה בשפיות יתרה?‏

מעניין,‏ כמה כח יש לנו?‏ כמה כח יש לאהבה?‏ מי חזק יותר?‏

האם כשהיא באה בגיל 40 היא יקרה לנו יותר?‏ הרי הפחד לאבד אותה הוא שונה...‏

כבר רואים את העתיד אחרת,‏ רוצים להנות מההזדמנות שמי יודע אם ומתי תחזור אלינו?‏

בכל מצב – מה שתגלו על עצמכם,‏ מקווה שתיזכו לאהוב.‏

בלי פחד!!‏ בכל גיל,‏ בכל העוצמה,‏ ולנצח!!‏

חג אהבה שמח

www.bathhefer.net.il

6


חוגגים עשור

בציון עשר שנים לפעילות מקהלת

‏'בא לי ווקאלי'‏ הפועלת בבת חפר

שמחים להזמינכם לחגיגות

בערב הכולל:‏ שירת המונים,‏

שירה בציבור והופעת המקהלה

סדנה להכנת ספסל אחסון

לאור ההצלחה,‏ נפתחת סדנה נוספת

של הכנת ספסל אחסון

)70/40 גובה 40 ס"מ(‏

ביום חמישי 14/2/19 בשעות 19:30-23:00

בעלות ₪ 380

בחדר אומנים במרכז הקהילתי

מהרו להירשם,‏ מספר המקומות מוגבל

years

פרטים והרשמה במרכז הקהילתי 09-8781090

מוצ״ש - 2 למרץ 2019

בשעה 20:00

בס“ד

הום חפר

צבע | פרזול | חשמל

אינסטלציה | מוצרי חשמל

שכפול מפתחות | כלי עבודה ועוד

07:00 - 21:00

07:00 - 14:00

א‘‏ - ה‘‏

ו‘‏

שירות תיקונים בבית הלקוח

055-963-1010

מרכז מסחרי לב בת חפר

עלון בת חפר | פברואר 7 2019


חדשות ועדכונים

תושבים יקרים,‏

שנת 2019 בפתח ואיתה תחילת

יישום פעילות הנהגת היישוב הנוכחי

לקדנציה זו .

כפי שכולכם יודעים הרחבת בת חפר

נמצאת בתהליך מואץ,‏ ואנו יחד עם

הנהלת המועצה החדשה בראשותה

של ד"ר גלית שאול וסגן ראש המועצה

גיא ויצ'לבסקי פועלים במרץ בנושא.‏

שלבי ההרחבה מורגשים,‏ ביניהם הסרת הבתים בסוף רחוב השפלה

לטובת הכנת המעבר ליישוב וחיבור ההרחבה לבת חפר וזאת כמובן

רק לאחר סיום עבודות הפיתוח והבניה שייעשו מחוץ ליישוב .

הסרת הבתים בשלב מוקדם זה התבצעה לאור הסכמות של

המינהל עם בעלי הנכסים ומתוך הנוהל הפנימי של המינהל לא

לאפשר השארת הבתים על כנם מרגע ההחלטה.‏

הסרת המבנים והסדרת השטח נעשתה בשיתוף הנהלת היישוב

יחד עם החברה הכלכלית האמונה על בניית ההרחבה והמינהל.‏

חשוב לציין כי בקביעת הסדרת השטח החשוף והשימושים שבו

נעשה שיתוף שכנים ותושבים הקרובים למבנים אלו והכל בכדי

לאפשר מינימום פגיעה בשלב העבודות שהסתיימו וראייה משותפת

לשימושי המקום עד להכשרתו לחיבור בין ההרחבה ליישוב .

שבוע הנוער

החודש התקיים שבוע הנוער במועצה,‏ במהלכו בני הנוער שלנו

השתתפו בפעילויות שונות:‏

‏•יום חילופי שלטון – 4 בני נוער מבת חפר הפעילים בפרוייקט

‏"מודל האו"ם"‏ השתתפו ביום חילופי שלטון בו כל אחד מהם

הצטוות לאחד לבעל תפקיד במועצה.‏ בני הנוער למדו על האופן

בו המועצה מתנהלת והציעו הצעות מנק'‏ מבטם.‏

‏•טורניר כדורסל – 2 קבוצות משבט גולן השתתפו בטורניר כדורסל

מועצתי.‏ לא חזרנו עם גביע אבל נהננו!‏

‏•צעדת תנועות הנוער – אירוע השיא של שבוע הנוער!‏ חניכי תנועות

הנוער מכל העמק צעדו יחד מלווים בעגלות מקושטות,‏ היה שמח!‏

‏•ערב הוקרה לנוער מתנדב – כל המדריכים והפעילים בתנועות

הנוער הוזמנו לערב הקרה על התנדבותם.‏ 3 פעילות מבת חפר

קיבלו תעודות הצטיינות:‏ שי כהנא – רכזת בתנועת המד"צים,‏ אלמוג

קטרי – רכזת בשבט גולן ‏)הצופים(‏ וטל כהנא – רכזת בתנועת

‏"הכנפיים של קרמבו".‏ כל הכבוד למצטיינות!!‏ הרבה

בימים אלו כלל ועדות היישוב והנהגת היישוב מבצעים תהליכי

חשיבה ובניית תוכניות לחמש השנים הבאות ובכללן הוצאת

תוכניות לפעול מהקדנציה הקודמת.‏

לשמחתי אנו מוצאים יד מושטת ואוזן קשבת בהנהלת המועצה

וחשוב לציין לחיוב את נציגינו במועצה החל מגיא וי'צלבסקי סגן

ראשת המועצה מטעמינו,‏ מידד כלפון חבר הנהלה,‏ ירון קומפל

ודורון גייר חברי המליאה .

בחמש השנים הקרובות עלינו להפוך תוכניות לביצוע והמשימה

חשובה ומורכבת – אני מזמין כל אחד ואחת מכן לבוא ולהשפיע

על חיינו ועל אופיו של היישוב המדהים שלנו בזמן הקרוב הבינוני

ולטווח הארוך .

בימים הקרובים ייצא קול קורא סדור לנושא.‏

בואו להשפיע ולהיות חלק.‏

שלכם

אמזלג עדי

יו"ר ועד בת חפר

www.bathhefer.net.il

8


מהיום ניתן להנות משוקולד בוטיק קרוב לבית

מוזיאון השוקולד של שולמן מקיבוץ דפנה

עכשיו בבת חפר

מגוון המוצרים העשיר ביותר בארץ

השוקולד האיכותי ביותר

פינת קפה איכותית וקינוחים

סדנאות

שוקולד

ימי

הולדת

סדנאות

גיבוש

אירועים

משפחתיים

חבילות

שי

בשוקולד בוטיק שולמן מאמינים שאהבה אמיתית היא אהבה שכדאי לחלוק אותה

עם כולם.‏ אנחנו מזמינים אתכם להיות חלק ממשפחת לקוחות שוקולד שולמן

ולהנות מהמוצרים הטובים בארץ מחומרי הגלם הטובים בעולם

לב בת חפר | 050-9777725

עלון בת חפר | פברואר 9 2019

שולמן שוקולד-‏Dream Chocolate

http://www.cdm.co.il

Chocolate_dream_ltd


הגלריה לאומנות - גלריה לב,‏ הנמצאת במרכז המסחרי החדש

בבת חפר,‏ הינו מיזם קהילתי שהתחיל מאיש אחד,‏ צנוע ‏,אומרי.‏

אומרי יזם להציג בגלריה אומנות בה יוצגו תערוכות מתחלפות מידי

חודש לתושבי היישוב והעמק.‏

כבוגר בצלאל במגמת עיצוב אופנה,‏ אומרי מבין ומכיר את קשיי

האומנים בארץ,‏ את העדר הבמה.‏ הוא ביקש ליצור מקום לאומנים

על מנת להתגבר על קשיים אלו ולדחוף את האומנות קדימה.‏

‏"גלריית לב"‏ נותנת במה ומקום,‏ מאפשר לאומנים ומעצבים מקומיים

להציג את עבודותיהם באווירה חמה,‏ ביתית נעימה ומכבדת.‏

ציור,‏ פיסול,‏ רישום , צילום ‏,עיצוב – קבוצתי או אישי.‏ כל אלו יכולים

לבוא לידי ביטוי בתערוכה מקסימה ‏,צבעונית ומזמינה,‏ במקום רענן,‏

יפה,‏ צעיר ואותנטי.‏

המטרה של אומרי משלבת הן במה לאומני הישוב למיניהם והן דרך

לקרב בין המרכז המסחרי לקהילה דרך האומנות.‏

התערוכות מוקמות לטובת הציבור כולו,‏ הצעירים והמבוגרים כאחד

ומאפשרת לתושבי היישוב והסביבה לראות ולהנות מאמנות – בבית,‏

במקום נגיש וללא עלות או מטרות רווח.‏

מקום קטן–גדול שעושה נעים למבקרים ומפרגן לאומנים.‏

האומנים שהציגו מפתיחת הגלריה ועד היום הם:‏

מיכל יופה וחיים חייט.‏

הגלריה לאומנות

מריסה גרינברג

מיכל יופה

‏"אומנות היא חלק משמעותי בחיי.‏ המגע עם חומרי אומנות מלווה

אותי מאז היותי ילדה.‏ אומנות עבורי היא אהבה גדולה,‏ תשוקה,‏

נחמה ומרגוע,‏ עניין וסקרנות.‏ אומנות היא קשב,מיקוד והתעמקות,‏

מרחב לחקירת חומרים ותהליכי נפש."‏

מיכל הציגה בתערוכה ציורים שנוצרו בשנים האחרונות בהם דימויים

מעולם הטבע.‏ היא יוצרת בשילוב טכניקות חוטים,‏ צבעי שמן וצבעי

מים.‏ העבודות שלה עוסקות בדואליות המתבטאת בתהליכי צמיחה

וקמילה,‏ בנייה ופירוק,‏ חיבור ופרימה,‏ התחלה וסוף.‏

מיכל הינה תושבת הישוב מאז הקמתו.‏ בוגרת המדרשה לאומנות

בבית ברל,‏ בוגרת מסלול תרפיה באומנות )MA( והדרכת הורים.‏

היא מטפלת באומנות,‏ בקליניקה פרטית ביישוב,‏ יוצרת באומנות

פלסטית ומלמדת אומנות.‏

אנשים רבים ביקרו תערוכה והתגובות מאנשי היישוב ומחוצה לו היו

נהדרות.‏ בפתיחת התערוכה,‏ נכחו תושבים,‏ נציגי המרכז המסחרי

וראשת המועצה.‏ התערוכה היוותה מקום מפגש לסמינר אנשים

יוצרים,‏ אשר ערכו עבודה מקסימה סביב נושא התערוכה.‏ ההד

החיובי שנוצר הגיע לעמק ומחוצה לו.‏

אומנים שירצו להציג בתערוכה מוזמנים לפנות לאומרי – 055-8875562

תושבי הישוב מוזמנים להגיע ולהנות מהתערוכות המתחלפות

www.bathhefer.net.il

10


הצופים והצופות

חיים חייט

תושב היישוב מיום הקמתו,‏ מחלוצי בת חפר.‏

חיים הינו אומן – מצייר , יוצר וכותב.‏

הוא החל לצייר בימי הצבא ולא הפסיק עד היום.‏ חיים מצייר בצורה

אינטואיטיבית ללא רקע לימודי מוקדם.‏ עבודותיו מגוונות בנושאיהן.‏

הוא מצייר בצבעי עיפרון,‏ שמן,‏ ואקריליק.‏

לאומרי ולפועלו הגיע דרך מיכל ויש לו מקום חם בלב ליוזמה ולמיזם.‏

תערוכתו מוצגת במרכז המסחרי עד ה-‏‎5/2‎‏.‏

סינגולן | מיטל עזרן

פעם בשנה קורה משהו מאוד מיוחד בשבט – שבת ‏"הסינגולן"!!!‏

זוהי שבת,‏ מלאת התרגשות ועוצמה,‏ שמתכוננים לכבודה במשך

חודש שלם.‏ בוחרים נושא,‏ מיד מפשילים שרוולים ולעבודה ניגשים.‏

קטנים כגדולים עובדים.‏ הם מחברים שירים,‏ מכינים תלבושות,‏ מנקים,‏

צובעים,‏ בונים תפאורות ומפיקים מופע שלא מבייש תיאטרון חוצות.‏

עושים כל זאת בשיתוף פעולה,‏ בחריצות ובעבודה צוות מופלאה.‏

מרגש במיוחד לראות את ילדי כיתות ד'‏ הצעירים משתלבים בעזרה

לחברי השכבה הבוגרת,‏ שתומכים בהם ומובילים אותם במסעם

הראשון כצופים חדשים.‏ הגדולים עמלים אל תוך השעות הקטנות

של הלילה,‏ עסוקים בבדיקות אחרונות.‏ כשהשמש זורחת ומגיע בוקר

שבת,‏ מתחילה התרגשות עצומה.‏ ולמרות העייפות,‏ לא מוותרים,‏ כי

בערב זה יקרה – הם יעלו על הבמה,‏ ישירו,‏ ירקדו וירגשו את הקהל.‏

הערב מגיע והמתח עולה.‏ ההורים מתחילים להתיישב באולם

וההתרגשות בשיאה.‏ האורות רבים ואני בקהל מתרגשת ונפעמת

בכל פעם מחדש.‏ כל ילד עולה נרגש לבמה ומיד המצלמות נשלפות

בהתרגשות אדירה.‏ הערב הזה כל-כך מיוחד והוא מלמד את הילדים

ערכים חשובים – ‏"אני עמל,‏ אני משקיע,‏ אני מצליח."‏

המופע הסתיים וכולם שמחים – גדול כקטן.‏ אנחנו ההורים מבינים

כמה חשוב להיות כאן – חלק ממשהו גדול עם ערך מוסף לחיים.‏

חלק מאותם חלקים,‏ שבונים אדם מדהים.‏

‏"היו נכונים"‏ צופי בת-חפר!‏

צילומים:‏ בועז לימן

עלון בת חפר | פברואר 11 2019


אירועי חודש פברואר 2019

פברואר

2019

ספורט

קבוצת כדורעף של בת חפר

מזמינה את כל מי שאוהב כדורעף

ורוצה להצטרף למשחקים באווירה ספורטיבית

מוזמן להגיע לאימונים

בימי חמישי בשעה 21:00

באולם ספורט בת חפר.‏

תרבות

סינימה בת חפר

הקרנת סרט לילדים

יום שלישי | 19.2.19 | 17:15

באולם תרבות במרכז הקהילתי

מחיר כניסה 10 ש"ח

כולל פיצה וטרופית לכל ילד.‏

ניהול תקציבי למשפחה

יום רביעי | 13.2.19 | 20:30

במרכז הקהילתי

סדנאות

בואו לשמוע מפי רואה חשבון מוסמך

בעל ניסיון וידע בניהול תקציבים,‏

על חשיבות ניהול תקציב המשפחה

כניסה חופשית

סדנאות

סדנה להכנת מתלה

לתכשיטים

יום חמישי | 7.3.19

בין השעות 20:00-23:00

בחדר אומנות במרכז הקהילתי

פרטים והרשמה במרכז הקהילתי

חוגים

סדנת הורים

בהנחיית כלנית תורג׳מן

לאור ההצלחה,‏ נפתחת סדנת הורים

נוספת בשיטת אדלר )10 מפגשים(‏

החל מיום רביעי 6.2.19

בין השעות 20:30-22:30

מהרו להירשם,‏ מספר המקומות מוגבל.‏

לפרטים:‏ כלנית 052-9457174

יש להירשם במרכז הקהילתי

www.bathhefer.net.il

12


20:00

21:00

פתיחת שערים:‏

התחלת המופע:‏

מחיר כניסה 75 ש"ח במכירה מוקדמת,‏ 100 ש“ח בערב המופע

ניתן לרכוש באתר בת חפר ובמרכז הקהילתי | אסור להכניס אוכל ושתיה לאולם

המופע בעמידה מקומות ישיבה ביציעים.‏

מוצ"ש 9.2.19 בת חפר באולם ספורט

החלה ההרשמה!‏

לשנת הלימודים הקרובה במרכז קהילתי בת חפר

09-8781090

שחר הילדות

פעוטון קהילתי

בבת חפר

ברוח החינוך הקיבוצי

פיקוח של התמ“ת

צהרוני

המרכז הקהילתי

בבת חפר

קייטנות חגים | פיקוח |

מזון לא מתועש

בצהרונים ההרשמה תסגר ב-‏‎30.5‎ ובשחר הילדות ההרשמה תסגר ב-‏‎30.6‎‏.‏

עלון בת חפר | פברואר 13 2019


מטיילים

בהודו מעולם לא הייתי.‏ בדמיוני תמיד ראיתי

מדינה חלומית מלאה באנרגיה קוסמית,‏

שכאשר רגלך דורכת על אדמתה אתה חש

מיד את האויר חודר לריאותיך.‏ בדמיוני…‏

בינתיים אספתי כמה נתונים יבשים.‏ הודו הינה

תת-יבשת שמתנגשת ביבשת אירואסיה.‏ הודו

היא מולדתן של כמה מהדתות החשובות

בעולם,‏ בהן:‏ ההינדו,‏ בודיהיזם,‏ ג'יניזם,‏ סיקים

ועוד.‏ בהודו חיים יותר 130 מיליון מוסלמים.‏

וכן קבוצות של קתולים יהודים וכו'.‏

זהו מקום שבו אוכלים את האוכל מהיד

מצלחות עלים.‏ ארץ הצ'אי,‏ הטאלי,‏ הפורי

והדוסה וכל שאר התבלינים.‏ הודו היא המקום

בו הפרות הן קדושות.‏ ולא תראה אותן על

הצלחת.‏ וברחובות הן מקושטות.‏

הודו היא גם מקום מזוהם וטהור גם יחד שבו

רוחצים ללא הרף בגאהטות לאורך נהרות

קדושים.‏ הודו היא מקום מגוון שלעולם לא

נשארים אליו אדישים.‏

יעל קלמן אבני עוסקת בעניינים של הרוח,‏

הלב,‏ הנשמה והיקום.‏ כשנודע לי שהיא נוסעת

להודו לא הופתעתי.‏ לא היססתי וקבעתי

להיפגש איתה,‏ כדי לשמוע רשמים על המסע

והדרכים שהובילו אליו.‏

מסע רוחני להודו

דפנה שחר בראיון עם יעל קלמן אבני

ואז היא החלה לספר:‏ ‏"מסע רוחני מתחיל

חודש או חודשיים לפני המועד המיוחל.‏

אמנם יצאתי להודו לשבוע,‏ אך יש המון הכנות

נפשיות לפני המסע,‏ דברים פשוט צפים

ועולים.‏ לא בגלל שאתה מכוון לשם.‏ עולה

בי זיכרון של מטופלת שסיפרה לי,‏ שלפני

שהגיעה אליי לטיפול,‏ היא חוותה תחושות

שונות.‏ היא לפתע הופכת לרגישה יותר,‏ ובדרך

אליי אף בכתה.‏ המטופלת הגיעה אליי מוכנה

ו"מבושלת"‏ לריפוי.‏ ואז קורה הקסם.‏ כאילו

ההבשלה וההכנה של הטיפול מתחילה עוד

שעות לפני.‏ לכן,‏ כשנסעתי רק לשבוע ידעתי

שכל מה שצריך לקרות יקרה במדויק בשבוע

הזה...‏ הייתי כ"תפוח בשל".‏

יעל ממשיכה ‏"הודו קראה לי.‏ הרגשתי קריאה

פנימית.‏ הצמיחה שלי וההתפתחות שלי חיכו

לי בהודו.‏ לכן,‏ רכשתי כרטיס טיסה.‏ בבוקר

של הנסיעה הרגשתי שאני לפני מימוש עצמי,‏

הרגשתי שמשהו גדול עומד לקרות לי.‏

המסע לאשראם בהודו,‏ מפרך.‏ 8 שעות טיסה,‏

לאחר מכן עוד טיסה פנימית.‏ ולאחר מכן עוד

מונית.‏ 25 שעות של נסיעה.‏ הגענו עייפים

וחסרי סבלנות.‏ לקח לי זמן פיזית להתאושש,‏

בכדי להתחיל לחוות את המקום.‏

כשירדתי מהמטוס הרגשתי שהגעתי הביתה.‏

ביקרתי שם כבר מספר פעמים בעבר.‏ בדרכנו

עצרנו לסעוד באחת המסעדות.‏ אכלנו

מאסלה דוסה,‏ שתינו צ'אי אמיתי.‏ תענוג

לנשמה.‏ כל הריחות מכים בך בפנים.‏ כל

האוכל שם צמחוני בעיקר,‏ הפרות בהודו הן

קדושות.‏ במקדונלדס הקציצה עשויה מעוף.‏

הדרכים בהודו מסוכנות.‏ להודים אין חוקי

תנועה.‏ אין אכיפה של החוק.‏ ואם אתה לא

תושב המקום קשה להסתדר.‏

לאחר שעות רבות הגענו למקום המבוקש,‏

לעיירה בדרום הודו.‏ פוטאפרטי.‏ עיירה שיש

בה בתי קפה מערביים,‏ מסעדות טיבטיות,‏

הודיות,‏ איטלקיות,‏ חנויות תיירים,‏ תכשיטים,‏

בגדים הודיים,‏ סארי,‏ וקריסטלים,‏ קערות

טיבטיות.‏ ואשראם אחד מיוחד שעבורו נסענו

את כל הדרך הזו.‏

זכינו להכיר אנשים מיוחדים מאוד:‏ חבר

שאנחנו מכירים כבר שנים מאז שאנחנו

נוסעים להודו,‏ איש מיוחד ששומר איתנו על

קשר.‏ זוג שהאישה ישראלית שהתחתנה עם

הודי מהצפון,‏ אשר התיישבו בעיירה,‏ אנשים

קסומים שהתאפשר לנו לבלות איתם זמן.‏

אנשים שחיים את המקום."‏

בסיפור של יעל יש הרבה רגש,‏ ואני מרגישה

שהיא נרגשת מאוד.‏ ‏"במקום יש טוקטוקים

www.bathhefer.net.il

14


לרוב,‏ וקבצנים בכל פינה.‏ לקחתי ילד שהתחבר

עם בן זוגי,‏ הוא ביקש נדבה ושאלנו אותו אם

הוא רוצה שנקנה לו משהו לאכול?‏ אז הוא

אמר שלא,‏ שאין לו אורז בבית.‏ אז לקחנו

אותו לסופרמרקט וקנינו לו מוצרים לבית

ולמשפחה."‏

‏"אני את הודו שלי הרגשתי דרך הפירות

והירקות,‏ כי זה המזון שאכלתי שם - קוקוסים,‏

פאפיה,‏ אננס,‏ פירות חתוכים,‏ מיצים הכל

בזיל הזול.‏ טעם גן עדן.‏ ירקות מרקים מכל

הסוגים,‏ סלטים וכו'‏

הניקוי הפיזי המזכך שעברתי בשבוע הזה,‏ גרם

לי להגשים חלום של שנים ולהפוך טבעונית.'"‏

אל האשראם מגיעים מהעיירה,‏ שם הכל

רועש וגועש וברגע שנכנסת השקט מתגלה

בפניך,‏ הצעדים איטיים יותר והתחושה בגוף

משתנה עם התדר שבמקום.‏

פעמיים ביום אנחנו מגיעים אל המנדיר – היכל

תפילה שם יש התכנסות לדרשן.‏ בדרשן יש

קריאת טקסטים בסנסקריט,‏ שהיא מתוך

כתבים הודים עתיקים אשר מעלים את התדר

ומחברים אותך למקומות הכי עמוקים בתוכך.‏

שם תמצית המסע,‏ בזיכוך שאתה חווה כמו

בתוך רחם של אמא אדמה,או אנרגיית אור

אלוהית.‏ לאחר מכן יש שירה רוחנית – בהג'נס

שמרוממת נפש ונשמה ונחקקת על לוח

ליבך.‏ יש להם שיר בסוף שתמיד בשיר הזה

אני בוכה.‏ זה פורט על כל מיתרי הנשמה שלי.‏

הצלילים של המוסיקה עוקפים את השכל

ואז באופן אוטומטי הלב נפתח.‏

אין שום דבר שמסיח את דעתך מעבודה

פנימית פרט לרעש של המיינד שלך ‏,שמבקש

לנקות את הפטפטת התמידית של המחשבות.‏

כשזה קורה,‏ הלב פתוח לרווחה והתחושה היא

שהכל כבר כאן,‏ ה כ ל אפשרי.‏

יש באשראם גנים של מדיטציה שאתה הולך

אליהם פשוט להיות בשקט.‏ והשקט מופתי,‏

אחרי כמה ימים ההכרה שלך מתרוקנת

מרעש פנימי ומאשליית החומר ואתה חווה

טרנספורמציה – שינוי עמוק ומיוחל שמוביל

אותך לכל התשובות והתובנות אותן ביקשת

לעצמך.‏

יכולתי לומר כי כל מה שקרה לי בשבוע הזה

הוא מיקרוקוסמוס של החיים שלי.‏ בימים

הראשונים,‏ הקבצנים מאוד עצבנו אותי.‏ הם

רדפו אחריי וביקשו כסף ללא הרף.‏ אז הבנתי,‏

שהם ממש הכריחו אותי לתת להם כסף,‏

כמו שבחיים האמיתיים,‏ זה מקביל לילדים

שמבקשים את תשומת הלב שלי.‏ גם אם אני

חולה,‏ גם אם אני עייפה,‏ גם אם אני עסוקה,‏

הם צריכים את תשומת הלב שלי ברגע הזה!‏

כשהבנתי שזה מקביל לחיים שלי,‏ הבנתי את

השיעור.‏ היתה שם צמיחה והתחלתי לצחוק

על זה.‏ במקום שהם יעצבנו אותי התחלתי

לדבר ולצחוק איתם.‏ כשהשלמתי את השיעור

שהיקום לימד אותי,‏ הם כאילו עזבו אותי.‏

כשאת מתעלה מעל השיעור,‏ השיעור לא

קיים יותר.‏

בסופו של מסע ההדרכה הגבוה התגלתה

אלי ההארה בבהירות והעניקה לי מסר לגבי

העשייה שלי.‏ לגבי ריפוי בצלילים אותם אני

צריכה לממש בעשייה המקצועית שלי.‏

אני מרגישה ברת מזל.‏ מרגישה שחזרתי

פועמת פעימה אחת עם כל השפע שקיים

בבריאה."‏

הקשבתי בהשתוקקות לסיפורה של יעל,‏

שרעפים כנגד עיניי,‏ ולרגע אחד צעדתי איתה

ברחובות,‏ וחוויתי איתה את המסע.‏

בהחלט לא אשאר אדישה למקום.‏

חזרתי הביתה.‏

עלון בת חפר | פברואר 15 2019


חורף חם במועדון הגמלאים +60

ספורט

תכנית פעילות המועדון לחודש פברואר 2019:

ימי ראשון

19.00 3.2.19 הרצאה.‏

הרצאה:‏ ‏"מעולם התקשורת –

19.00 10.2.19 מאחורי הקלעים"‏ / עינב כץ.‏

19.00 17.2.19 ערב חברתי,‏ מפגש – סיפור אישי.‏

הרצאה:‏ בלווי נגינה בוויולה -

19.00 24.2.19 ‏"קלסיקה עם חיוך"‏ / ז'אנין בן-עמי.‏

ימי שני

יום שלישי

10.00 יוגה למבוגרים.‏

16.00 משחקי קלפים ואחרים.‏

18.00 26.2.19 מפגש עם המדצי"ם ‏)מדריכים צעירים(.‏

יום חמישי:‏

19.00 14.2.19 מפגש עם מדריכי ‏"הצופים".‏

16.00 משחקי קלפים ואחרים.‏

שמי דר סויסה,‏ אני תלמיד

כיתה ז'‏ ורוצה לשתף אתכם

בענף ספורט הטריאתלון וזכייתי

באליפות הארץ בענף זה.‏

טריאתלון הוא ענף ספורט

אולימפי הכולל שלושה סוגי

ספורט בתחרות רציפה:‏ שחייה,‏

רכיבה,‏ וריצה.‏

אימוני הטריאתלטים שונים

מאימוני שחיינים,‏ רוכבים,‏

ואצנים למרחקים דומים.‏ אימוני

הטריאתלון מכילים אלמנטים

של תכנון ושימור כוחות על מנת לחלקם באופן יעיל לאורך התחרות.‏

כשעה לפני התחרות,‏ המתחרים מסדרים את ‏"שטח ההחלפה"‏

שלהם לפי חלוקת מקצה הענפים.‏ לכל גיל מקצה ובו מרחקים

שונים ולכן אורך זמן התחרות משתנה בהתאם למרחקים.‏ בגילי

התחרות מתחלקת ל-‏‎300‎ מטרים שחייה בים,‏ 10 קילומטרים של

רכיבה על אופניים,‏ ו-‏‎2‎ קילומטרים ריצה.‏ הראשונים מסיימים את

כל זה בכחצי שעה של תחרות.‏ אני השתתפתי יחד עם עוד 70 ילדים

בגילי,‏ באוקטובר 2018 באליפות ישראל וזכיתי במקום הראשון.‏

אני גאה להיות חלק מענף ספורט הטריאתלון המקנה לי ערכים,‏

דבקות במטרה,‏ התמדה,‏ נחישות,‏ ולבסוף אחרי אימונים ומאמץ

גם הישגיות.‏ לכן הזכייה בתואר אלוף ישראל היא משוב להתמדה

באימונים ולהשקעה העצמית.‏

ימי שישי

16.00 קבלת שבת ‏"מלווה מלכה".‏

מאחל לענף הטריאתלון צמיחה והתפתחות בארץ ובעולם ומזמין

גם אתכם לקחת חלק בספורט מהנה זה.‏

***

כלל הציבור מוזמן להרצאות.‏

מחיר כניסה:‏ 10 שקלים ליחיד.‏

15 שקליים לזוג.‏

ליצירת קשר עם רכז הטיולים,‏ מנחם 054-5246030

רכזת גמלאים יהודית,‏ 050-9791050

www.bathhefer.net.il

16


לגוף ולנשמה

יוגה לגיל השלישי

גילת תשובה

‏"לעולם לא מאוחר מדי לתרגל יוגה,‏ והגיל המבוגר,‏ בו יש לאדם זמן להתמסר לעצמו גופנית ורוחנית,‏ הוא דווקא הזדמנות נהדרת

לכך.‏ רבות מן הבעיות בגיל זה נובעות מחוסר פעילות גופנית מתאימה,‏ אכילה שגויה ונשימה רדודה.‏ נוכח בעיות של מחזור דם לקוי,‏

דלקת מפרקים,‏ מחלות עיכול,‏ עייפות,‏ בעיות בדרכי הנשימה,‏ ומתחים נפשיים.‏ יש לגוף יכולת לגייס כוחות שיקום אדירים,‏ ואפילו

לאחר זמן קצר של תרגול יוגה השינה משתפרת,‏ האנרגיה מתרבה והגישה לחיים נעשית חיובית משהייתה."‏

‏)ספר היוגה המדריך השלם,‏ 1999(.

בשנתיים וחצי האחרונות אני מעבירה שיעור יוגה פעם בשבוע במועדון

הגמלאים שבישוב שלנו.‏ השיעור נערך בישיבה על כיסאות,‏ בהתאם

ליכולת של חברי הקבוצה.‏ עם הזמן מתווספים תרגילים ותנוחות

בעמידה עם תמיכה של הכיסא.‏

חברי הקבוצה מעולם לא תרגלו או התנסו ביוגה בעבר,‏ ועבורי

כמורה ליוגה זהו סיפוק עצום לחוות את תהליך הלמידה,‏ ההתמסרות

וההתמדה של הקבוצה בתרגול היוגה.‏

אימון היוגה בגיל השלישי מביא עימו תוצאות רבות:‏ במישור המנטאלי

היוגה תורמת לחיזוק הדימוי העצמי,‏ תחושת ערך העצמי והביטחון

העצמי.היא מסלקת חרדות ומתחים,‏ ומחזקת אופטימיות כוח רצון

ושמחה.‏ תרגול היוגה יעיל גם למניעת נדודי שינה וחיזוק יכולת

הריכוז והזיכרון.‏

במישור הפיזי היוגה עוזרת לשפר את הגמישות התנועתיות והחוזק

של המפרקים,‏ או לייצב את מצבם ולהקל כאב,‏ לשפר את היציבות

למניעת נפילות,‏ לשפר את זרימת הדם בגוף,‏ גמישות העורקים,‏

קליטת חמצן,‏ ויסות לחץ הדם,‏ חיזוק מערכות פונקציונאליות בגוף

‏)קרדיווסקולארית,‏ נשימה,‏ עצבים,‏ עיכול,‏ הורמונאלית(,‏ עם כל אלו

מגיע גם חיזוק פיזי של המערכת החיסונית,‏ מערכת השלד והחושים.‏

התרגול וקצב ההתקדמות הוא אינדיבידואלי.‏ לכל תלמיד אפשרויות

ווריאציות שונות לביצוע התרגילים והתנוחות,‏ בהתאם ליכולותיו

הפיזיות ולאחר התייעצות עם המורה.‏

השיעורים נערכים במסגרת של מפגש קבוצתי:‏ במשך השנה נוצרות

חברויות.‏ שיחות הקצרות לפני ואחרי השיעור וצחקוקים בין לבין

התרגילים,‏ כל אלו יוצרים מסגרת חמה ושגרתית עבור המתרגל.‏

כל זאת ועוד הרבה מתקיימים פה בבת חפר בכל יום שני ב 10:00

במועדון הגמלאים.‏ יש לנו קבוצה מופלאה ששמחה תמיד לקראת

משתתפים חדשים.‏

לפרטים והרשמה ניתן לפנות למרכז הקהילתי

עלון בת חפר | פברואר 17 2019


חינוך

טקס ראש חדש עברי ראשון בבי"ס ‏"שדות"‏

ביום שישי,‏ ה'‏ בשבט ה-‏ 11/1/2018 התקיים טקס ראש חודש ראשון

בבי"ס ‏"שדות"‏ בהובלת נבחרת ‏"בצלאל"‏ ובהובלתי-‏ נירה.‏

רֹאׁש חֹדֶ‏ ש הוא היום המציין את תחילתו של החודש העברי.‏ חשיבות

ההכרזה על ראש חודש קריטית לקביעת החגים היהודיים,‏ שכן הם

תלויים בתאריך העברי.‏

ראש חודש מוזכר לראשונה בספר שמות,‏ פרק י"ב,‏ פסוק ב':‏ ‏"הַ‏ חֹדֶ‏ ‏ׁש

הַ‏ זֶ‏ ‏ּה לָ‏ כֶ‏ ם רֹאׁש חֳ‏ דָ‏ שִ‏ ‏ׁים,‏ רִ‏ אׁשֹון הּוא לָ‏ כֶ‏ ם לְ‏ חָ‏ דְ‏ שֵ‏ ‏ׁי הַ‏ שָ‏ ‏ּׁנָ‏ ה."‏

ולמה טקס ראש חודש?‏ כי זהו מרכיב אחד מהיוזמה שלי במקצוע

‏"תרבות יהודית-‏ ישראלית".‏ נעניתי לקול קורא ממשרד החינוך והבאתי

יוזמה משלי לבית הספר.‏ נבחרת ‏"בצלאל"-‏ נבחרת הטרוגנית של

17 ילדים מכיתות ד'-ו'‏ אשר הביעו רצונם ללמוד פעם בשבוע לאחר

שעות ביה"ס שיעור שעוסק בתכנים מהתרבות היהודית-‏ ישראלית

וביצירה אישית של הילדים בעקבות הלימוד.‏ נבחרת זו מטרתה לימוד

עצמי וגם הטמעת מקצוע זה בביה"ס,‏ וטקס ראש חודש עברי הוא

אחד ממטרות הלמידה בנבחרת ‏"בצלאל".‏

בטקס זה הסברנו את משמעות ראש החודש,‏ למדנו שירים חדשים:‏

‏"ברך עלינו את החודש הזה"‏ מן המקורות ואת השיר ‏"כנפי רוח"‏

מאת הרב קוק ושרנו את ‏"ההר הירוק תמיד"‏ מאת יורם טהרלב

לכבוד חודש שבט.‏

מקהלת ביה"ס בניצוחה של דינה רייזנר שרה שיר הלל ישראלי

‏"הללויה לעולם"....‏

בטקס הוענקו גם כתבי הוקרה על ערך ‏"מעורבות חברתית"‏ של

חודש חשוון בתכנית מפתח הל"ב.‏ אמנם מעט מאוחר אך מתוך

רצון להתבונן על עשיית הילדים ולהוקיר את אלה הנוקטים צעדים

כדי להיות מעורבים בחברה.‏

עוד בטקס:‏ בנות ו'‏ של נבחרת ‏"כושר על הבוקר"‏ רקדו לצלילי השיר

‏"כנפי רוח"‏ והלהיבו את האולם בכוריאוגרפיה שלהן.‏ ובסוף,‏ חולקו

מדבקות ‏"מזל טוב"‏ לילידי חודש שבט שהוכנו בעזרתה האדיבה של

מיה אזולאי,‏ אמא של צוף מנבחרת ‏"בצלאל".‏ תודה רבה לך מיה!‏

ולסיום-‏ חידה:‏ מדוע נקראת הנבחרת ‏"בצלאל"?‏ בררו ותכירו איש

יצירתי ומנהיג מיוחד.‏

בברכת " נעלה למעלה נעלה"‏ בהשראת שירו של הרב קוק,‏

ילדי נבחרת ‏"בצלאל"‏ ונירה בלו

www.bathhefer.net.il

18


ירוק ב״שדות״

אומרים כי ‏"הזורעים בדמעה ברינה יקצורו".‏ אצלנו בגינה אמנם אין דמעות,‏ אבל יש את כל

ירקות החורף הטעימים שגידלנו.‏ השנה הגינה בעיצומה,‏ ובין הערוגות לשדות החיטה הספקנו

לגדל ולהצמיח כמה דברים יפים - ארגז חול מזמין,‏ פינת מים,‏ פינות משחקים שונות ואפילו

מאזניים ענקיים.‏

אציין לשבח את נאמני הגינה משכבת ו'‏ שמביאים איתם ידי זהב,‏ מרץ והרבה אהבה לאדמה

ולטבע.‏ ילדים אלו מלווים את הגינה בבית הספר כבר שש שנים.‏ הם כבר החלו לתכנן את

פרויקט הסיום שלהם בגינה ‏)לא שמעתם את זה ממני,‏ זה סוד מוחלט בהחלט...(.‏

גולת הכותרת של השנה בגינה הן ללא ספק הערוגות הקבוצתיות.‏ הילדים נהנים מערוגות

שהכינו בעצמם,‏ בזוגות או בשלשות.‏ ערוגות אלו פתוחות לכל הגילאים וכיף לראות ילדים מכל

השכבות רצים אליהן בהפסקות,‏ לפעמים אפילו על חשבון משחק כדורגל!‏ הילדים מגלים

אחריות אישית מדהימה בהשקיה ובטיפוח הערוגות ובקרוב מאד כבר יקטפו חסות,‏ בצלים,‏

צנוניות ועוד מטעמים.‏

אסיים בברכת חורף ירוק ופורח,‏ שנמשיך לגדול יחד!‏

נטלי יבין,‏ מורה לגינה חקלאית.‏

אנו נציגי שכבת ה'‏ בתוכנית ‏"אמירים"‏ בקבוצת

השביל הירוק מבית ספר ‏"שדות"‏ , לומדים

על משאבי טבע ואיכות הסביבה.‏ במחצית זו

התמקדנו בהפחתת השימוש בנייר והעברנו

את הרעיון לכיתות ביה"ס .

התחלנו פרוייקט בשם ‏"מגירת ביניים",‏ זוהי

קופסא שנמצאת בכיתה וכל מי שרוצה יכול

להניח בתוכה דף שהוא לא צריך ‏)שכתוב מצד

אחד(‏ וכך מי שזקוק יכול לקחת:‏ לציור,‏ לחישוב

או לטיוטה.‏ זאת במקום לתלוש מהמחברת

נייר חדש - שימוש חוזר בנייר.‏

לאחר שהכנו קופסאות מקושטות,‏ התחלקנו

לזוגות וקבענו לאילו כיתות נכנס כל זוג.‏ כל

כיתה קבלה הסבר על שמירה על העצים

הירוקים וצפתה בשני סרטונים.‏ לאחר זמן

מה בדקנו האם ‏"מגירת הביניים"‏ עוזרת

מצילי הסביבה

לכיתה.‏ בחלק גדול מהכיתות אמרו שהיא

עוזרת וחלק שלא.‏ בכיתות שבהן המגירה לא

עזרה,‏ התברר שהשליכו ניירות רבים לפח ולא

שמרו על העצים.‏

אנו מקווים שתכבדו את יוזמתנו וגם תתנו יד

עבור שמירה על הסביבה ואפילו תכינו לכם

‏"מגירת ביניים"‏ בביתכם וכך תחסכו הרבה נייר.‏

מקווים שהפנמתם.‏

קבוצת ‏"השביל הירוק"‏ באמירים ויפעת.‏

מתרגלים יוגה

ב"שדות"‏

בבית ספר ‏"שדות"‏ בבת-חפר מתקיימים

השנה שיעורי יוגה במסגרת תוכנית תל"ן

לכיתות א',ב,ג'‏ ולחלק מכיתות ה',ו'.‏ הילדים

זוכים לשעה בשבוע בה הם מתרגלים תנועה

מודעת על מזרונים.‏ הם לומדים בצורה חוויתית

באמצעות משחקים,‏ קלפים ומוסיקה את

תרגילי היוגה,‏ הנשימות וההרפיה.‏ השיעורים

משלבים גם תרגולי מיינדפולנס,‏ קשיבות.‏

למשל,‏ בתחילת השיעורים הילדים שמים

לב לסיפורים בגוף באותו רגע בלי פרשנות

או ביקורת.‏ איפה סוער ואיפה רגוע בגוף,‏

ולשינויים שמתרחשים בהם בעקבות התרגול.‏

הרבה ילדים מעידים שזה זמן שהם מחכים

לו.‏ זהו זמן ‏"הוויה"‏ עבורם של פשוט להיות,‏

ולא רק זמן עשייה.‏ הילדים נהנים מהאפשרות

במהלך יום הלימודים פשוט לשכב על המזרון,‏

לשחרר מתח מהגוף,‏ להקשיב לצלילי קערות

ולשים לב לנשימה שלהם.‏ ההפוגה הזו

מאפשרת להם להמשיך את היום עם יותר

כוחות ועם יכולת ריכוז משופרת.‏ בנוסף,‏

תרגול תנוחות היוגה מאפשר לילדים להניע

את עמוד השדרה לכל הכיוונים ולשמור על

גמישותם.‏ הם בעיקר נהנים לתרגל את עמידת

הכתפיים ולהיות קצת הפוכים.‏

בחלק מהכיתות יש גם שילוב של בניית

מנדלות מחומרים שונים.‏ עבודה שמאפשרת

גם זמן רגיעה והתכנסות.‏

נעמי פונדק לובל – המורה ליוגה

עלון בת חפר | פברואר 19 2019


דבר תורה מאת הרב קרסיק

לא דיי לקיים את מצוות הצדקה והחסד משום שזו מצווה.‏

הקיום השלם של המצווה הוא כשהאדם חש אכפתיות לזולת ודאגה אמיתית לשלומו

היהדות מטפחת מאוד את תודעת החסד והעזרה לזולת.‏ רבות

מהמצוות שאנו מצּווים עליהן הן מצוות שבין אדם לחברו – השבת

אבדה,‏ גמילות-חסדים,‏ ביקור חולים,‏ צדקה,‏ עזרה לנזקקים.‏ מפעלי

החסד הרבים,‏ המשגשגים בקהילות של יהודים שומרי תורה ומצוות,‏

משקפים את מקומם של הערכים האלה בחיי היהודי.‏

אך לפעמים נשמעת טענה כי הגשת עזרה לזולת מתוך הכרה שזו

מצווה פוגעת בטוהר החסד והנתינה.‏ בני-אדם חושבים בליבם:‏ ‏"אני

רוצה שתעזור לי כי אכפת לך ממני,‏ ולא מפני שאתה רוצה להרוויח

מצווה.‏ הייתי רוצה שתבוא לבקר אותי בעת מחלתי משום שאתה

דואג לשלומי,‏ ולא מפני שכתוב בתורה שמצווה לבקר חולים".‏

דרישה להפנים

האמת היא שאין סתירה בין השניים.‏ מי שעוזר לזולת אך ורק משום

שזו מצווה,‏ מקיים את המצווה בדרגה הבסיסית בלבד.‏ קיומה השלם

של המצווה הוא שהאדם מרגיש הזדהות עם סבלו של הזולת,‏ ועוזר

לו מעומק ליבו.‏

בעניין קיום המצוות בכלל אמרו חז"ל,‏ שלא נכון לומר ‏"אינני מסוגל

ללבוש שעטנז",‏ ‏"אינני מסוגל לאכול חזיר",‏ אלא האדם צריך לומר:‏ אני

מסוגל,‏ ואיני עושה זאת משום שהקב"ה אסר על כך.‏ אולם הרמב"ם

מסביר שכלל זה נכון אך ורק במצוות המוגדרות ‏'חוקים'‏ – מצוות

שהשכל האנושי אינו מחייב אותן.‏ לעומת זה,‏ במצוות שגם השכל

מבין שצריך לקיימן,‏ צריך האדם לומר:‏ ‏"אינני מסוגל לעשות זאת".‏

למשל,‏ אוי לו לאדם שיאמר:‏ ‏"אני מסוגל לגנוב ולרצוח,‏ אך איני עושה

זאת משום שזה אסור".‏ מי שאומר כך מעיד על עצמו שהוא אדם

מושחת,‏ שמסוגל לעשות פשעים חמורים.‏ במצוות כאלה האדם

נדרש גם להפנים את ערכי המצווה בתוך נפשו,‏ עד שלא יהיה מסוגל

לעשות דברים כאלה.‏

עצם העובדה שהמצוות האלה מובנות בשכלנו היא הוכחה שלא דיי

לקיים אותן בקבלת-עול,‏ אלא הקב"ה רוצה שהאדם יגיע להזדהות

פנימית עם המצוות ויחוש שמה שאסור – הוא דבר מתועב ופסול

גם בתחושתו האישית.‏

כשם שהדברים אמורים באיסורי התורה,‏ כך הוא גם במצוות שבין

אדם לחברו.‏ במצוות האלה לא דיי לקיימן משום שזו מצווה.‏ הקיום

השלם של המצווה הוא כשהאדם חש אכפתיות לזולת ודואג דאגה

אמיתית לשלומו.‏

מי שמקיים את המצוות האלה בשלמותן אינו עושה זאת רק כדי

‏'להרוויח מצווה',‏ אלא משום שהוא הפנים את ערכי המצווה וחש

אכפתיות אמיתית לזולת.‏ הוא עוזר לזולת לא כדי לקיים חובה,‏ אלא

מתוך מעורבות עמוקה ואהבה לזולת.‏

ייתכן שההתחלה תהיה מתוך קבלת-עול,‏ אך ככל שיפנים את ערכי

הנתינה והעזרה לזולת ויתמיד במעשי צדקה וחסד,‏ יבואו הדברים

גם מבפנים,‏ והוא ייהפך לאדם טוב ואכפתי יותר.‏

www.bathhefer.net.il

20


פינת המתכונים

תולעת ספרים

קרן ויצמן

זהבית גונן

בצק שמרים

לקח לי הרבה זמן עד שמצאתי מתכון מנצח לבצק שמרים.‏

המתכון שמובא כאן,‏ הוא מתכון בסיסי שיכול לשמש למספר

מאכלים;‏ מתוקים,‏ מלוחים,‏ כיסונים או עוגות.‏

הבצק:‏

1 ק״ג קמח

2 1/2 כפות שמרים יבשים

1/2 כוס סוכר

3/4 כוס שמן

500-600 מ״ל מים פושרים

כפית מלח ‏)בסוף(‏

מעבדים את הבצק כ-‏‎10‎ דקות.‏

מניחים לתפיחה ראשונה.‏

אחרי שהבצק תפח,‏ לשים אותו שנית ומתפיחים שוב.‏

חוזרים על הפעולה פעם נוספת.‏

אפשר ואף רצוי להכין את הבצק מבעוד יום ולהשאיר

במקרר מכוסה ללילה.‏

להכנת עוגות - אפשר למלא במלית האהובה עליכם,‏

כמו למשל:‏ שוקולד,‏ ממרח חלבה,‏ קקאו.‏

מרדדים עלה גדול,‏ מורחים עליו את המלית ומגלגלים.‏

חורצים חריצים גדולים באלכסון ומורחים בביצה.‏

מכניסים לתנור.‏

להכנת כיסונים מלוחים - יוצרים כדורים קטנים,‏

בגודל של קצת פחות מכדור פינג פונג.‏

מרדדים וממלאים,‏ מקפלים לחצי עיגול,‏ מהדקים בקצוות,‏

מורחים בביצה,‏ מפזרים שומשום ומכניסים לתנור.‏

במרכז העלילה של כל אחד מהספרים עליהם אמליץ הפעם,‏ ניצבת

אישה שננטשה ע"י גבר,‏ גילתה בעצמה כוחות שהובילו אותה לתובנות

ולשינויים מרחיקי לכת.‏

בספרה של ג'וגו'‏ מויס ‏"לבד בפריז ועוד סיפורים",‏

תזכו לפגוש את נל בת ה-‏‎26‎‏,‏ שמפנטזת על סופשבוע

רומנטי בפריז עם החבר שלה...‏ כשהחבר לא מופיע

בזמן בתחנת הרכבת,‏ היא מחליטה לנסוע לבדה,‏ ושם

כשהיא לבד,‏ היא מגלה גרסה של עצמה שמעולם

לא היה לה מושג על קיומה.‏

אם אתם רוצים לסייר בדמיון ברחובות פריז,‏ כדאי לכם ‏"לצלול"‏ עמוק

לתוך העלילה – עונג צרוף.‏ מלבד סיפורה של נל,‏ בספר ישנה אסופה

של סיפורים קצרים ההופכים רגעים שגרתיים לאירועים מרגשים

הלופתים את הלב.‏

‏"שנת המתנות"‏ מאת יובל אברמוביץ',‏ מספר על

מיכל הופמן,‏ שביום הולדתה ה-‏‎39‎ מקבלת מבעלה

מתנה מפתיעה.‏ מיכל נאלצת לצאת למסע לא צפוי,‏

שבו היא נחושה ללמוד על עצמה כל מה שאפשר.‏

היא מכריזה על ‏"שנת המתנות",‏ שנה שמתחילה

בסיבוב קניות חסר עכבות ובזלילת קרואסונים נוטפי

חמאה והופכת למקצה שיפורים ושיפוצים בחייה.‏

זהו ספר מעורר מחשבה ושאלות על חברות,‏ זוגיות,‏ משפחה,‏ בדידות,‏

אובדן,‏ מתנות משמעותיות,‏ הצלחה ואמת.‏

מאחלת לכולכם קריאה מהנה!‏

מליות:‏

‏•כרוב לבן - חותכים לרצועות,‏ מאדים,‏ מוסיפים רצועות

בצל דקות ומטגנים יחד טיגון עדין.‏ מוסיפים מלח וקימל.‏

‏•מילוי גבינה - גביע קוטג׳,‏ 100 גר׳ גבינה צהובה

מגורדת,‏ 2 כפות קמח,‏ מעט מלח,‏ לערבב היטב.‏

‏•מילוי טונה - קופסת טונה,‏ אפשר לערבב עם אריסה

וקוביות עגבניה.‏ ‏)מילוי נפלא ומומלץ(‏

בתיאבון!‏

21

עלון בת חפר | פברואר 2019


תפזורת

מצאו מילים שקשורות לזמן.‏

אלו רק חלק מהמילים:‏

כמה מילים מצאתם?‏

בתפזורת מסתתר ביטוי שקשור בזמן.‏

שפירושו : השעה בה מתחילה פעולה.‏

מהו הביטוי?‏

www.bathhefer.net.il

22


עלון בת חפר | פברואר 23 2019

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully !

Ooh no, something went wrong !