Yearly 2018

Q8stocks

التداول اإللكتروني 18-02-2019

سنوي 2018

517

217

403

364

219

293

302

171

213

43

102

100

202

115

62

46

190

419

539

275

621,331,989

304,812,790

181,096,040

161,916,623

196,450,590

103,732,667

634,226,291

238,847,160

55,125,000

72,000,000

81,403,882

39,266,391

21,687,750

26,964,000

31,862,423

40,706,523

113,361,735

19,404,000

20,000,000

17,820,000

17 January 2019

4 February 2019

12 February 2019

5 February 2019

13 February 2019

31 January 2019

6 February 2019

17 January 2019

18 February 2019

14 February 2019

17 February 2019

6 February 2019

14 February 2019

14 February 2019

14 February 2019

14 February 2019

30 January 2019

13 February 2019

18 February 2019

14 February 2018

وطني

ربحية الشركة

الربح السنوي

السهم إجمالي حقوق المساهمين

السوق

تاريخ الحيازة

تاريخ التوزيع

منحة

تاريخ الحيازة

تاريخ التوزيع

غ

25 March 2019

25 March 2019

5%

0%

10%

0%

5%

4%

10%

5%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

6%

35%

10%

20%

14%

15%

11%

20%

8%

10%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

8%

25%

35%

5%

P

p

M

M

M

p

p

p

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

3,163,257,000 58

628,693,000 19.5

729,024,000 35.4

584,803,000 26

430,762,050 27.1

273,190,222 22.38

1,893,905,079 36.36

408,257,035 21.37

116,707,682 18

28,731,290 (22.05)

81,839,096 3.78

36,404,756 (1.555)

40,400,000 11.5

31,140,250 (1.024)

19,726,470 (4.45)

18,305,393 -6.99

206,161,249 19.24

77,404,916 48.54

105,920,559 48.30

48,693,801 19.05

370,709,000

56,741,000

63,751,000

42,115,000

51,255,425

20,892,200

227,410,928

56,107,587

9,854,023

(14,835,682)

3,029,336

(563,291)

2,304,000

(276,006)

(1,420,265)

-2,722,953

20,023,880

8,970,497

9,492,820

3,370,594

اسم الشركة

خليج ب

تجاري

اهلي

المتحد

الدولي

بيتك

بنك بوبيان

كويتية

ايفا

أعيان

بيان

وطنية د ق

السالم

اكتتاب

المدينة

االمتياز

كويت ت

اهلية ت

االعادة

نقدي

أسهم

نقدي

تأكيد

تاريخ اإلعالن

رأس المال

دفترية

2018

رمز

101

102

103

104

105

106

108

109

201

203

222

223

231

236

237

240

252

301

303

305

303

51,272,341

12 February 2019

0%

20%

M

149,698,475

35.07

404 صالحية 17,312,202

664

18,522,000

12 February 2019

0%

0%

M

122,307,169

13.35

408 اجيال 2,459,326

434

98,352,969

29 January 2019

6%

12%

p

425,234,535

53.60

413 المباني 52,527,554

183

34,564,860

29 January 2019

0%

7%

M

61,585,680

11.9

414 إنجازات 4,014,596

58

15,448,210

6 February 2019

0%

0%

M

9,032,008

3.02

417 المنتجعات 465,795

78

12,218,500

11 February 2019

0%

0%

M

9,483,372

(3.39)

419 سنام (410,729)

132

23,425,000

27 January 2019

0%

5%

M

28,075,427

5.73

421 عقار 1,213,901

683

10,022,196

14 February 2019

0%

100%

M

68,485,071

102.93

508 بورتالند 10,315,966

314

31,752,390

20 January 2019

5%

5%

M

99,744,038

7.17

512 أسيكو 2,268,257

700

153,298,309

16 February 2019

15%

15%

p

1,013,539,000

56.06

603 اجيليتي 81,110,000

Tel: 22248422

Web: www.sharqetrade.com 1

Whatsapp: 97698968

Twitter: @sharqetrade

Telegram: @sharqetrade


التداول اإللكتروني 18-02-2019

سنوي 2018

295

525

1,108

373

58

551

34

131

412

123

167

241

203

111

145

12

130

384

101

97

139

71

508

325

48

154

283

432,705,890

18,840,750

50,403,276

10,000,000

87,234,161

12,223,680

16,500,000

10,000,000

13,175,000

16,369,276

363,000,000

355,865,320

7,150,000

975,637,366

114,604,490

757,688,757

150,000,000

49,936,685

14,650,000

45,053,468

25,114,998

82,451,810

53,482,275

109,919,258

15,000,000

24,530,303

23,111,157

13 February 2019

4 February 2019

10 February 2019

10 February 2019

14 February 2019

30 January 2019

29 January 2019

5 February 2019

11 February 2019

10 February 2019

10 February 2019

10 February 2019

17 February 2019

11 February 2019

17 February 2019

13 February 2019

30 January 2019

4 February 2019

12 February 2019

سنوي 2018

سنوي 2018

زين

ربحية الشركة

الربح السنوي

السهم إجمالي حقوق المساهمين

السوق

تاريخ الحيازة

تاريخ التوزيع

منحة

تاريخ الحيازة

تاريخ التوزيع

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

5%

0%

0%

0%

5.64%

0%

0%

0%

0%

0%

30%

30%

50%

70%

0%

185%

0%

10%

21%

5%

4.132%

5%

12%

2.50%

6%

0%

0%

40%

0%

p

M

M

M

M

p

M

M

M

M

M

M

A

p

M

M

p

M

M

1,277,208,000

94,902,000

555,287,000

36,174,160

50,753,757

67,046,915

5,634,054

13,140,255

52,332,200

20,119,173

60,627,880

85,928,651

28,966,180

407,643,000

41,409,852

35,316,373

194,565,000

191,980,677

14,867,229

45

34.01

59

121.56

(7.95)

259

(1.05)

12.15

80.30

10.30

3.59

3

18

12.40

15.01

(2.489)

7.06

101

5.53

196,500,000

6,148,000

29,709,000

11,793,461

(6,878,443)

31,488,864

(173,721)

1,215,339

9,710,806

1,668,373

1,302,041

1,122,475

2,540,277

43,919,000

4,248,323

(7,278,713)

12,738,000

50,420,928

809,844

بترولية

اريد

نابيسكو

آن

هيومن سوفت

تحصيالت

أسس

يوباك

مبرد

قيوين ا

فجيرة ا

ب ك تأمين

جي اف اتش

أنوفست

اإلثمار

بنك وربة

فيفا

ثريا

اإلنماء

ربحية الشركة

السهم

إجمالي حقوق المساهمين

السوق

تاريخ الحيازة

تاريخ التوزيع

تاريخ الحيازة

تاريخ التوزيع

3 March 2019

18 February 2019

0%

0%

0%

8%

M

M

M

p

p

M

M

M

43,770,128

35,087,758

(2.42)

11.57

(1,090,974)

أركان 2,867,136

مينا

تأكيد

تأكيد

م

م

الربع الثالث 2018

20,784,507

274,773,717

27.65

4.16

2,402,526

بوبيان ب 2,158,300

الربع الثاني 2018

387,506,223

15.03

القرين 15,615,765

وربة كابيتل

الربع الثالث‎2018

الربع االول 2018

سنوي 2018

14 February 2019

6 February 2019

0%

15%

7,104,878

38,868,333

(0.88)

0.6

(132,161)

تعليمية 157,303

آبار

نقدي

تاريخ اإلعالن

الربع الثالث 2018

رأس المال

دفترية

2018

63,922,113

9.17

2,126,318

اسم الشركة

اسم الشركة

الربح السنوي 2018

نقدي

أسهم

الشركات ذات السنة

نقدي

أسهم

المالية الغير منتهية ب 31/12 ‏)الغير نظامية(‏

نقدي

منحة

تاريخ اإلعالن

رأس المال

دفترية

رمز

605

608

613

617

621

623

631

638

640

650

806

807

812

813

817

820

821

822

2017

رمز

412

429

438

514

526

529

607

633

Tel: 22248422

Web: www.sharqetrade.com 2

Whatsapp: 97698968

Twitter: @sharqetrade

Telegram: @sharqetrade


18-02-2019 لوادتلا

ينورتكللإا

يونس

2018

ةيحبر

ةكرشلا

مهسلا

يلامجإ

قوقح

نيمهاسملا

قوسلا

خيرات

ةزايحلا

خيرات

عيزوتلا

خيرات

ةزايحلا

خيرات

عيزوتلا

642

وكفلاأ

4,433,643

4.66

314,739,798

M

عبرلا

لولاا

2018

95,209,348

327

2007

تكفيا

(12,344)

(0.15)

5,986,818

A

عبرلا

ثلاثلا

2018

8,245,155

73

2014

ناديم

5,184,946

20.74

35,094,325

M

عبرلا

ثلاثلا

2018

25,000,000

132

تاكرشلا

تاذ

ةنسلا

ةيلاملا

ريغلا

ةيهتنم

ب

31/12

ريغلا(

)ةيماظن

زمر


مسا

ةكرشلا

حبرلا

يونسلا

2018

يدقن

مهسأ

يدقن

ةحنم

ديكأت

خيرات

نلاعلإا

سأر

لاملا

ةيرتفد

تانايبلا

ةدعم

ةعمجمو

ًاقبط

تامولعملل

ةحاتملا

ةرفوتملاو

نود

ىندأ

ةيلوؤسم

ىلع

،ةكرشلا

مكناكمإبو

دامتعلاا

ىلع

عقوم

ةصروبلا

يمسرلا

Tel: 22248422

Web: www.sharqetrade.com 3

Whatsapp: 97698968

Twitter:

@sharqetrade

Telegram: @sharqetrade