طراحی وب سایت

dartertebatim
  • No tags were found...

همه نیاز داریم که وارد فضای مجازی شویم تا کسب و کار خود را گسترش دهیم. تجربه ها نشان داده شما با طراحی وب سایت بیمه صرفا درسال اول تا ۳۰۰٪ کارمزد خود را افزایش می دهید ، به شرطی که طراحی وب سایت بیمه شما واقعا کاربردی و مناسب بازاریابی بیمه باشد!

فصر

نای

لسا

لسا

شبی

بجی

همه نیاز داریم که وارد فضای مجازی شویم تا کسب و کار خود را گسترش دهیم.‏ تجربه ها نشان داده ا

ست شما با طراحی وب سایت بیمه صرفا در

تا ٪۳۰۰ اول

کارمزد خود راافزایش می دهید

طی که طراحی وب سایت بیمه شما واقعا کاربردی و مناسب بازاریابی بیمه باشد!‏

به شر ،

تیم درارتباطیم در چندین

گذشته تجربیات بسیاری

هم در صنعت بیمه

و

هم در دیجیتال مارکتین

هم در و گ

ترکیب

دو داشته است.‏

‏“ما هم از فروش بیمه شیوه

دیجیتال مارکتینگ به شرکت

یها

یها

سنتی و حضوری درآمد میلیونی کسب کرده ایم ، هم از ارایه خدمات

مختلف درآمد میلیونی کسب کرده ایم و از همه مهم تر ما همواره در ترکیب

دو،‏ نای

ییبازاریابی اینترنتی بیمهبرای افزایش کارمزد و اعتبارخود و آموزش آن به نمایندگان بیمه پیشگام بوده

ایم.”‏

وب سایت کارآمد باید پل ارتباطی مستحکمی مابین شما و تمام افراد جامعه باشد.‏ در این عصر افراد با

نگاه کردن به وب سایت بیمه شما تصمیم می گیرند چقدر به شما اعتماد کنند و چه میزان برای

شما اعتبار قائل شوند.‏

برای ما بسیار زمان برد تا متوجه شویم آنچه که منابع خارجی درباره بازاریابی اینترنتی بیمه می گویند ،

برای بازار کشورمان کارساز نیست.‏ ما تصمیم گرفتیم با آزمون و خطا و صرف زمان و هزینه بسیاری راه

درست برای ورود یک نماینده بیمه به فضای مجازی را بیابیم و از آن بهره برداری کنیم.‏ حال تمام آنچه

بدست آوردیم را در وبسایت درارتباطیم در اختیار شما قرار می دهیم.‏


پس شما با طراحی وب سایت بیمه با تیم درارتباطیم مطمئن خواهید بود که از ذره ذره هزینه ای که بر

ای آن

می کنید پول در می آورید و بسیار

از آن به

شما بازخواهد گشت.‏

More magazines by this user
Similar magazines