Музичка култура 5, уџбеник, Klett

cepesh76

Промотивни примерак за наставнике

ОДАБЕРИТЕ НАЈБОЉЕ


Габријела Грујић

Маја Соколовић Игњачевић

Саша Кесић

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Уџбеник за пети разред основне школе

5

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.


Музичка култура 5

Уџбеник за пети разред основне школе

Прво издање

Аутори: др Габријела Грујић, Маја Соколовић Игњачевић, др Саша Кесић

Фотографије: Архива Издавачке куће „Klett”, Dreamstime, Getty Images, iStock Photos,

Shutterstock, Wikipedia.org

Илустрације: Игор Лазаревић

Нотографија: Слободан Варсаковић

Графичко обликовање и обликовање корица: „Total Idea”, Нови Сад

Лектура: мр Бранислава Марковић

Издавач: Издавачка кућа „Klett” д.о.о.

Маршала Бирјузова 3–5/IV, 11000 Београд

Тел.: 011/3348-384, факс: 011/3348-385

office@klett.rs, www.klett.rs

За издавача: Гордана Кнежевић Орлић

Главни уредник: Александар Рајковић

Руководилац пројекта: Ивана Беновић

ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

Министар просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије одобрио је издавање и употребу овог

уџбеника у петом разреду основне школе решењем број 650-02-00179/2018-07.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог

ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући фотокопирање, штампање,

чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем

на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу са места и у време које он одабере, без

писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење

Закона о ауторском и сродним правима.

© Klett 2019.


Крећемо на музичку пловидбу из снова,

стара знања понеси, успут стекни нова!

Кроз време и теме пловићемо хитро,

музика нас чека, хајде, дижи сидро!

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

3


Садржаj

УВОД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

МУЗИЧКИ ВРЕМЕПЛОВ

МУЗИКА У ПРАИСТОРИJИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Музика и магија. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Праисторијски музички инструменти. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Инспирисани прошлошћу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Примени и утврди своја знања. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

МУЗИКА СТАРИХ ЦИВИЛИЗАЦИJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Месопотамија. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Египат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Кина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Индија . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Примени и утврди своја знања. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

МУЗИКА АНТИЧКЕ ГРЧКЕ И РИМА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Античка Грчка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Антички Рим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Инспирисани прошлошћу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Примени и утврди своја знања. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

ПРОМОТИВНИ

ПУТ У ИЗВО АЧКО ЦАРСТВО

ПРИМЕРАК

МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Подела музичких инструмената . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Предтакт и узмах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Ударачки инструменти. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Удараљке с неодређеном висином тона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Шеснаестине нота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Удараљке са одређеном висином тона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Примени и утврди своја знања. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

4


МУЗИЧКА ПЛОВИДБА КРОЗ ТЕМЕ

У РИТМУ ПРИРОДЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Јутро. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Предзнаци. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Молска лествица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Месечина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Годишња доба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Кораци по трави . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Примени и утврди своја знања. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

ИГРAJ, ИГРAJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

И песма и игра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Опера и балет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Примени и утврди своја знања. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

ФОЛКЛОРНА МУЗИЧКА ТРАДИЦИJА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Старија фолклорна музичка традиција Србије . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Новија фолклорна музичка традиција Србије. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Староградска музика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Примени и утврди своја знања. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

УБАВ JЕ ТО! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

То су срца два. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Кога волим још? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Примени и утврди своја знања. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

ВЕЖБЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101

КОМПОЗИТОРКЕ И КОМПОЗИТОРИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103

СПИСАК КОМПОЗИЦИJА ЗА ПЕВА Е . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104

СПИСАК КОМПОЗИЦИJА ЗА СЛУША Е . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104

МУЗИЧКИ РЕЧНИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106

ЛИТЕРАТУРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

5


Водич кроз у беник

Музички

инструменти

РАЗМИСЛИ/Замисли

Размисли о томе на чему и чиме

све можемо извести музику.

Упознајте Остоју.

Он ће вас водити

кроз свет музичких

инструмената.

Као што сте вероватно и сами закључили,

музика се изводи људским гласом или

на музичким инструментима. У овом разреду,

али и наредних година постепено ћемо

се упознавати с врстама инструмената и

различитим људским гласовима.

Подела музичких инструмената

Музички инструменти деле се на неколико група, зависно од начина на који се на

њима добија тон. Погледај табелу у коју су распоређени неки од инструмената с којима си

се упознала/упознао у претходним разредима.

Градиво овог уџбеника разврстано је

у три теме – Музички времеплов, Пут у

извођачко царство и Музичка пловидба

кроз теме. Свака тема састоји се из неколико

поглавља.

Свако поглавље подељено је на више

лекција, у којима су објашњени главни

музички појмови које ћеш савладати у

овом разреду.

УДАРАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

триангл даире чинеле

маракас

кастањете

ЖИЧАНИ ИНСТРУМЕНТИ

Фотографије прате основни текст, а уз

њих се, по потреби, налазе и објашњења.

ксилофон

бубањ

гитара контрабас виолина

ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

ИНСТРУМЕНТИ С ДИРКАМА

флаута

32

кларинет

труба

хармоника

клавир

Уз налоге за слушање музике смештене

су и кратке биографије са сликама

композиторки и композитора.

У овом уџбенику налази се велики број

налога за слушање музике.

Оне који су означени слушалицама одслушај

са CD-а, а оне који су означени

глобусом и нотом пронађи на интернету.

Налози за слушање музике почињу питањем

о твом доживљају дела. Следи

опис композиције.

У доњем делу налога налазе се питања о

музичким елементима, означеним следећим

иконицама:

Седам балканских игара

Игра бр.2

Марко Тајчевић

Какав је твој доживљај ове композиције?

У овом делу Тајчевић користи фолклор нашег

поднебља као почетну инспирацију, али га потом

надограђује својим музичким идејама. Игра бр. 2

заснована је на чувеној српској народној песми коју

си управо научила/научио да певаш.

На ком инструменту је изведено ово дело?

Да ли је мелодија претежно поступна, или

скоковита?

p mp Да ли се динамика често мења и како

mf f то утиче на укупно расположење које

композиција доноси?

Охридско језеро, Македонија

Ја сам Mарко

Тајчевић (1900–

1984), композитор

и диригент. Моје

најпознатије дело

је Седам балканских

игара (1926), које ми

је обезбедило светску

популарност.

ЗАДАТАК

Док слушаш ово дело, сваки пут

када уочиш појаву главне мелодије

(измењене верзије народне песме),

устани, а када се овај део заврши,

седи. Из колико делова се састоји

композиција? Покушај да нацрташ

малу „мапу” ове композиције.

Мелодија

ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

Извођачки састав

Би

ана платно белеше

народна из Македоније

a

b

Ритам

Облик

Нумере намењене певању праћене су

нотним примерима.

p

mf

mp

f

Динамика

Темпо

Отуда иду винари, винари белограђани.

„Винари белограђани, кротко терајте карванот,

кротко терајте карванот да не ми платно

згазите.”

Превод:

Биљана је избељивала платно на охридским

изворима.

Отуда иду винари, винари из белог града.

„Биљана, момо убава, ако ти платно згазиме,

со вино ће го платиме, со вино, љута раћија.”

„Винари из белог града, полако водите поворку,

полако водите поворку, да ми не згазите платно.”

„Биљана, лепа девојко, ако ти платно згазимо,

вином ћемо га платити, вином, љутом ракијом.”

71

6


У овом уџбенику постоји и мноштво налога – питања и различитих задатака, који ће ти

помоћи да на занимљив начин стекнеш и утврдиш своја знања:

ПОДСЕТИ се

У налозима за подсећање

налазе се различита питања

која ће ти помоћи да освежиш

знања везана за одређену

тему.

РАЗМИСЛИ/Замисли

До многих нових сазнања ћеш

доћи закључивањем и размишљањем,

а покушаћеш и да замислиш

како је изгледао живот човека

у одређеним периодима и на

одређеним просторима.

ИЗВО

Е

У оквиру сваке од

лекција решаваћеш

различите задатке.

Овде се налазе они

у којима се од тебе

очекује да музицираш.

Е

ЗАДАТАК

Овде се налазе остали,

разноврсни задаци које ћеш

решавати.

СТВАРАЛАШТВО

Задатке у којима ће

до изражаја доћи твоја

креативност пронаћи ћеш

у оквиру овог налога.

сазнаj ВИШЕ

Осим основног текста,

постоје и одељци под називом

„сазнај више”, где

су смештене додатне информације

за радознале

ученице и ученике.

Музички елементи

Овим налогом бићеш

упућена/упућен да погледаш

један од постера из прилога

уџбеника и утврдиш или

прошириш своја знања

везана за неки од музичких

елемената – мелодију, ритам,

облик, динамику, темпо, боју

(извођачки састав).

У оквиру овог налога

распоређени су задаци

намењени онима

који желе да додатно

прошире своја знања.

за ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

7


Темпо – основна подела

Увод

Добро дошла /Добро дошао на ново музичко путовање! Пловићеш кроз епохе и теме,

а обићи ћеш и извођачко царство. Свако поглавље имаће свог водича, чији је задатак да ти

покаже све што је важно да сазнаш. Током ове музичке пловидбе слушаћеш и изводићеш

бројна музичка дела и стицаћеш различита музичка знања. Најважнији музички појмови

биће обрађени у оквиру посебних лекција.

Пре него што кренеш на путовање, важно је да разумеш како настаје уметничко

дело. Уметност је врста људске делатности у којој људи користе различита средства да

би изразили своја осећања и мисли. У свим врстама уметности (ликовним, књижевној,

музичкој итд.) користе се одређена изражајна средства, односно елементи.

На пример, ликовне уметнице и уметници користе средства као што су линија, текстура,

облик, боја итд. На сличан начин, када композиторка или композитор компонује музичко

дело, бира музичке елементе који помажу да се дочара нека сцена или карактер.

У прилогу уџбеника налазе се постери са објашњењима неких основних музичких

елемената – боје, мелодије, ритма, темпа, динамике и облика, и на њих ћеш у овом

уџбенику бити упућивана/упућиван више пута.

ОБЛИК

МЕЛОДИJЈА

Музичка дела, као и сва остала уметничка дела, имају свој облик, односно форму –

састоје се из мањих делова који се понављају или међусобно разликују.

Сваки део/одсек означавамо словом абецеде.

Два основна типа музичке форме су дводел и тродел.

Дводелна форма

ТЕМПО

ДИНАМИКА

Динамика је јачина извођења неког дела.

Ознака Пун назив Значе е

pp pianissimo веома тихо

p piano тихо

mp mezzo piano умерено тихо

mf mezzo forte умерено гласно

f forte гласно

ff fortissimo веома гласно
скоковито:

Она може бити заснована на различитим лествицама –

дурској, молској, пентатонској и другим.

Мелодија може бити састављена из дубљих (нижих) и виших тонова.У оквиру мелодије могу се користити и повишени (♯), снижени (♭) и разрешени тонови.

3 4

Мелодију чини низ тонова повезаних у целину. Када говоримо о мелодији,

говоримо о тонским висинама изведеним у одређеном ритму.

Крета е мелодиjе може бити:

поступно (узлазно и силазно), без већих скокова:

ПРОМОТИВНИузлазно

силазно
a

a b

Троделна форма

b

a

Ритам подразумева смењивање истих или различитих нотних трајања и пауза, у низу.

Ритам једног дела може бити променљив, уз коришћење разноврсних трајања и пауза

или једноличан, са пуно понављања.

нота

пауза

РИТАМ

Нотна трајjај ја и паузе

цела половина четвртина осмина шеснаестина

трајање 4 четвртине 2 четвртине 1 четвртина 1/2 четвртине 1/4 четвртине

извођења композиције.

Ознаке за темпа пишу се латиницом и позајмљене су из италијанског језика.

Погледај ознаке за темпа у табели испод.

Тачка продужава нотну вредност

за пола њеног трајања – половина

са тачком траје као три четвртине,

а четвртина са тачком као једна и

по четвртина!

• широко

• споро

• лагано

• ходом

• умерено

• весело

• живо

• брзо

Најбољи начин да разумеш како темпо утиче на укупан доживљај

композиције јесте да неку познату песму изведеш на више начина –

споро, умерено, врло брзо и упоредиш њихов карактер у свакој од верзија.

БOJA

Динамика се може и постепено појачавати и утишавати.

Ознака Пун назив Значе е

Поступно појjачава е

динамике

до ре ми фа сол ла си

c d e f g a h

cis dis eis fis gis ais his

ces des es fes ges as b

Ритмичке вредности (нотна трајања) су распоређене у оквиру тактова. Постоје

различите врсте такта, а читамо их као разломке.

Горњи број

означава колико

јединица бројања

Доњи број 3 има у једном такту.

означава јединицу

бројања (најчешће

4

је то четвртина).

ПРИМЕРАК

Боја тона зависи од инструмента или људског гласа који изводи одређено дело.

Ако потпуно исто музичко дело изведемо, на пример, на кларинету а потом нa

гитари, оно ће звучати сасвим другачије.

Музику могу изводити музички инструменти или људски глас.

Decrescendo

Поступно утишава е

динамике

Када певамо дело из нота, уз

певање и тактирамо. Подсети се

тактирања на два, три и четири: 1

2 4

3 4

4 4

2

1

3 1

2

2

3

4

УДАРАЧКИ

ИНСТРУМЕНТИ

ДУВАЧКИ

ИНСТРУМЕНТИ

ВРСТЕ МУЗИЧКИХ

ИНСТРУМЕНАТА

ЖИЧАНИ

ИНСТРУМЕНТИ

ИНСТРУМЕНТИ

С ДИРКАМА

ДЕЛО МОЖЕ ИЗВОДИТИ:

ЈЕДНА ИЗВОЂАЧИЦА ИЛИ ИЗВОЂАЧ –

СОЛИСТКИЊА ИЛИ СОЛИСТА

МАЊА ГРУПА ИЗВОЂАЧИЦА И

ИЗВОЂАЧА – ДУО, ТРИО, КВАРТЕТ, ИТД.

ВЕЋА ГРУПА ИЗВОЂАЧИЦА И ИЗВОЂАЧА –

ОРКЕСТАР И/ИЛИ ХОР (СА ИЛИ БЕЗ СОЛИСТЕ)

8


МУЗИЧКИ

ВРЕМЕПЛОВ

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.


Музика у праисториjи

Упознајте Лулу. Она

ће вас водити кроз

доба праисторије.

РАЗМИСЛИ/Замисли

Замисли да живиш у доба праисторије. Како

је изгледао свакодневни живот у том периоду?

Где су људи живели, чиме су се хранили, како су

проводили време?

СТВАРАЛАШТВО

Покушајте да

заједно осмислите

и изведете покрете

уз ову музику.

У овом уџбенику започињемо музичко путовање

кроз епохе – путујемо кроз праисторију и стари век.

У наредним разредима наставићемо путовање кроз

средњи и нови век.

Праисторија обухвата веома дуг период, онај пре

појаве писаних трагова о људима и њиховом начину

живота. Током овог периода људи су постепено од живота

у чопорима и хордама прешли на живот унутар

породица. Почели су да граде колибе и сојенице како

више не би морали да живе у пећинама, открили су ватру,

метал и точак.

Песма

Навахо Индиjанаца

ПРОМОТИВНИ

Потражи на сајту YouTube овај снимак користећи фразу

„Navaho Yeibichai tribe”.

ПРИМЕРАК

Какав је твој доживљај ове музике? Шта мислиш, у

којим ситуацијама се она изводила? Како замишљаш

покрете који су се изводили уз ову музику?

Навахо Индијанци су највеће индијанско племе које

данас живи на територији Сједињених Америчких

Држава. Претпоставља се да музика овог племена и

њему сличних племена донекле подсећа на ону коју су

људи изводили у најдавнија времена. Увек када слушаш

музику, труди се да је слушаш довољно гласно, али не и

прегласно. Слушање прегласне музике може трајно да

оштети слух.

Кућа на дрвету, уобичајен тип дома за припаднике

Коровај племена из Нове Гвинеје

На којим инструментима се изводи музика? Да ли

се изводи само на музичким инструментима или се

изводи и певањем?

10


Слику о животу и музичкој култури народа

првобитне људске заједнице данас склапамо на

основу материјалних трагова. Реч је о цртежима

на којима су приказани музички инструменти и

најстаријим пронађеним инструментима. Широм

планете и даље постоје племена која живе изолована

од цивилизације. Проучавањем тих племена

добијамо податке о њиховом свакодневном, па и

музичком животу.

ПОДСЕТИ се

Подсети се с часова

историје и разговарај

с наставницом или

наставником о главним

проналасцима праисторије.

На која доба се дели

праисторија и зашто? Који

су најважнији праисторијски

локалитети у Европи и

Србији?

Пронађи на интернету

фотографије и податке о

животу још неких племена

која и данас живе на овај

начин.

за ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ

Постоје различита мишљења о томе како је настала

музика. Према једном, музика се развила

из крикова који су људима служили као сигнали.

Према другом, настала је из имитирања различитих

звукова из природе. Треће мишљење повезује

настанак музике са опонашањем љуба вног зова

животиња.

Племе изводи плес.

Музика и магиjа

Порекло музике везано је и за магију. Схвативши

да могу да производе тонове какве не могу да

производе остала жива бића око њих, људи су почели

да верују у њихову моћ. Тако тонови постају за

њих важно средство за одбрану од непријатеља, за

дозивање кише или лепог времена, кроћење животиња,

призивање среће у ратним походима и лову.

Праљуди су изводили различите ритуале – обреде,

који подразумевају извођење музике и покрета по

тачно утврђеном редоследу. У неким од заједница

коришћене су и маске које су прислањане на лице.

РАЗМИСЛИ/Замисли

Шта мислиш, шта је то магија?

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

11


Маска из 7000. год.

пре н. е.

У оквиру ритуала тесно су повезани музика и покрет и

често се понављају одломци и ритмички обрасци. Понављања

у музици опонашају бесконачна понављања покрета која су

праљуди изводили током различитих послова, на пример,

приликом израде оруђа и оружја.

Ритуали су били део њихове религије, која је била везана

за природу. Све овакве религије које су постојале раније и нису

подразумевале веру у једнога бога данас се називају паганским.

Неки пагански ритуали подразумевали су приношење дарова

који би учинили природу и богове милостивим и тако људима

обезбедили више хране. Осим дарова, понекад су приношене и

жртве – животиње, па чак и људи.

Музички елементи

Племе Туфи из Папуе Нове

Гвинеје изводи ритуални плес.

Погледај постер посвећен

ритму из прилога уџбеника.

Прочитај први пасус о томе

какав све ритам може бити.

Погледај и постер посвећен

динамици, па се подсети

ознака за различите

динамичке нијансе.

ПРОМОТИВНИ

Изво е е на буб евима

ПРИМЕРАК

Потражи на сајту YouTube овај снимак

користећи фразу „Drum Circle in Cherokee NC”.

Какав је твој доживљај овог дела?

Ритуале су често изводили људи окупљени око

ватре, уз музицирање на инструментима и плес.

Да ли је ритам у овом делу разноврстан,

или се стално понавља?

ПОДСЕТИ се

Подсети се знања

из претходног

разреда о томе шта

је лествица.

Музика је у праисторији била саставни део живота заједнице – осим у магијским

обредима, изводила се и док су људи радили, али је настајала и као спонтани израз

емоција. Претпоставља се да је била базирана на лествицама углавном састављеним из

пет тонова.

12


Праисториjски

музички инструменти

СТВАРАЛАШТВО

Направите у одељењу

мало такмичење –

пробајте да смислите

како да својим гласом

произведете што више

различитих звукова.

ЗАДАТАК

У праисторијском добу људи су

открили да могу да музицирају. Шта

мислиш, шта је био први инструмент

који су кoристили?

глас бубањ фрула

Као што се вероватно може закључити,

људи су најпре употребљавали сопствени

глас као инструмент и добијали звук викањем,

брујањем – певањем кроз затворена уста,

звиждањем, кликтањем и на разне друге

начине.

Осим тога, користили су и сопствена тела

као инструменте – ударали су дланом о длан,

као и о друге делове тела. Потом су открили

да могу да ударају рукама по предмету и предметом

по другом предмету. Тако су настали

ударачки инструменти. Они су се правили

од различитих материјала – камена, дрвета,

касније и метала. Након ударачких, настали су

дувачки инструменти – од костију животиња

или од трске. Лук и стрела су коришћени у

лову, а лук је био и претеча жичаних инструмената.

О подели инструмената на врсте биће

речи у наставку уџбеника.

СТВАРАЛАШТВО

Осмислите и

изведите заједно

покрете уз ову

музику.

Афрички буб еви

Какав је твој доживљај овог дела?

Бројна афричка племена и данас изводе

ритуале који су базирани на ритму

изведеном на различитим ударачким

инструментима, у овом случају на

бубњевима.

CD2/1

Какав је ритам у овој нумери? Да ли се

често мења или су честа понављања?

У најстарије пронађене инструменте спадају флауте од костију различитих животиња

– мамута, лабуда и орла, пронађене у данашњој Немачкој, а старе су између 35.000 и

40.000 година.

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

13


Флаута од животињске кости, пронађена

у данашњој Немачкој

Музицира е на флaути

од кости лабуда

Потражи на сајту YouTube овај снимак користећи фразу

„Paleolithic Flute Geisenklоsterle Seeberger”.

Како си се осећала/осећао док си слушала/слушао

ову нумеру? Шта мислиш, шта она дочарава?

Научнице и научници су снимили и звук који се може

произвести на пронађеним флаутама. На овом снимку

забележен је звук једне од њих, направљене од

лабудове кости.

Опиши звук који даје овај инструмент. Кажи на који

народни инструмент те подсећа.

ПРОМОТИВНИ

Кости мамута пронађене у

данашњој Украјини, старе

близу 24.000 година

Претпоставља се да су кости мамута украшене црвенкастим

пругама међу најстаријим ударачким инструментима

до сада пронађеним. Звук се на њима добијао међусобним

ударањем.

ПРИМЕРАК

Инспирисани прошлошħу

Музика и разне интересантне појаве из старих

епоха често су биле инспирација композиторкама

и композиторима. Одслушај два дела која су

инспирисана темама из овог периода – паганским

ритуалима и примитивним заједницама.

Музички елементи

Користећи постер

посвећен темпу из

прилога уџбеника

подсети се како

се пишу његове

различите ознаке.

14


Ја сам Игор Стравински

(1882–1971), руски

композитор. Написао сам

балет Посвећење пролећа,

инспирисан паганским

ритуалом приношења

људске жртве. У

поднаслову мог балета

стоји Слике из паганске

Русије.

Посвеħе е пролеħа

Жртвени плес

Игор Стравински

Какво расположење доноси ово дело? Како си

се осећала/осећао док си га слушала/слушао?

Овај балет приказује племе окупљено у природи

у ишчекивању пролећа како изводи ритуал

приношења жртве. Племе бира једну девојку која

ће бити жртвована. Девојка стоји преплашена,

док остале жене и мушкарци изводе обред око

ње, лупајући и плешући. Она потом плеше до

смрти, након чега је племе подиже као дар. У овом

одломку слушамо сам крај нумере.

CD2/2

p

mf

mp

f

Каква је динамика у овом одломку? Да ли су

чести контрасти, или се дело све време изводи

истом јачином?

Да ли је ритам константан, или је

испрекидан паузама?

Allegro Barbaro

CD2/3

Бела Барток

Какво расположење доноси ово дело?

Балетска трупа из Лозане у Швајцарској

изводи Посвећење пролећа Игора Стравинског.

Шта значи прва реч у називу овог дела? Друга

реч – barbaro односи се на варварство –

нецивилизованост и дивљаштво примитивних

заједница из далеке прошлости, приказане

овим делом. Оно је, између осталог,

инспирисано и мађарским фолклором

заснованим на лествици од пет тонова.

На ком инструменту је оно изведено?

p

mf

mp

f

Какви су динамика и темпо у овом делу?

На који начин доприносе укупном расположењу

које оно доноси?

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

15


Примени и утврди своjа зна а

Припреми различите

предмете који подсећају на

праисторијске инструменте –

каменчиће, предмете од

дрвета и метала и осмисли

разне начине да музицираш

на њима.

СТВАРАЛАШТВО

Замислите да ваше одељење

представља једно племе из праисторије.

Гладни сте и крећете у лов, у нади да

ћете обезбедити храну. Осмислите свој

мали ритуал пред полазак у лов – песму

коју ћете певати, покрете које ћете

изводити, а користите и инструменте

које сте направили. Трудите се да

пратите основне одлике ове музике –

честа понављања у ритму и мелодији.

Осмислите и костиме и маске.

за ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ

Замисли да објашњаваш

Лулу како се улога музике у

друштву данас разликује у

односу на њено време. Шта

би јој рекла/рекао?

ПРОМОТИВНИ

ЗАДАТАК

ПРИМЕРАК

Замисли да правиш интервју с Лулу. Како би она одговорила на следећа питања?

• На који начин сте се ви, праисторијски људи, изражавали музиком?

Хм. Одлично питање! Кроз музику смо се изражавали користећи...

• Каква је била улога музике у твоје време?

• Шта су ритуали, чему су служили и како су изгледали?

16


Упознајте Клео.

Oна ће вас водити

кроз старе источне

цивилизације.

Музика старих

цивилизациjа

На простору Месопотамије, између река Еуфрат и Тигар,

развила се прва цивилизација у IV миленијуму пре нове ере.

Сличне цивилизације су се потом оформиле и крај река Нил

(Египат) и Инд (Индија), и нешто касније крај реке Хоангхо

(Кина).

У старим цивилизацијама јављају се прве професије, између осталих и професија музичара.

Тако настају нови облици музицирања, нови инструменти, појављује се позориште.

ПОДСЕТИ се

За разлику од првобитне друштвене заједнице из праисторије, у овим цивилизацијама

постојале су социјалне класе – друштво се делило на сиромашне и богате, а постојао је и

робовласнички поредак. То је утицало и на музику – владајући слојеви имали су своју,

дворску музику, док је народ имао своју, народну.

Присети се с часова историје

и разговарај с наставницом или

наставником о томе како су настале

прве цивилизације. Како се живот у

оквиру старих цивилизација –

Месопотамије, Египта, Кине и

Индије разликовао од живота

у првобитним друштвеним

заједницама праисторије?

ЗАДАТАК

Користећи понуђене појмове, подсети

се и објасни главне разлоге због којих

је дошло до разлике у начину живота

у старим цивилизацијама, у односу на

период праисторије.

насеље

житарице

домаће

реке

животиње

РАЗМИСЛИ/Замисли

Шта мислиш, како су у ово време

настале прве професије? Разговарај

с другарицама и друговима из

одељења и наставницом или

наставником o овој теми.

ПОДСЕТИ се

Подсети се песама певаних

у претходном разреду које

су у вези с различитим

занимањима.

Жена која свира флауту, Месопотамија,

око 2500. год. пре н. е.

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

17


сазнаj ВИШЕ

Подаци који су нам данас доступни

односе се само на музичку културу

владајуће класе, јер је једино она

била у могућности да украшава

гробнице рељефима и другим

ликовним делима. На њима су, између

осталог, приказиване и разне музичке

манифестације. Слике пастира који

свирају неки народни инструмент, или

друге сцене везане за сиромашније

слојеве друштва, биле су знатно ређе.

Глинена плочица са харфистом, 2000. год. пре н. е.

Месопотамиjа

У сумерској Месопотамији налазимо

најраније ликовне представе музичких инструмената,

остатке инструмената и најранија

писана документа о употреби музике.

ПРОМОТИВНИ

Музика је представљала значајан део

живота у Месопотамији. Она је служила

као главно средство за комуникацију с

богињама и боговима.

На дворовима су постојали велики ансамбли,

који су имали и до 150 професионалних

музичарки и музичара. Појављују

се лествице од седам тонова, сличне данашњим.

Међу бројним, разноликим музичким

инструментима коришћеним у Месопотамији

посебно се истичу бубњеви, толико

велики да су људи на њима и плесали.

Почиње да се формира музичко писмо.

ПРИМЕРАК

18

Лира из 2600. год. пре н. е., пронађена у

граду Уру у некадашњој Месопотамији


Музички елементи

Погледај постер

посвећен мелодији

из прилога уџбеника

и научи каква све

мелодија може бити.

Хуритска химна

Какво расположење доноси ово

дело?

CD2/4

Најстарији пронађени запис музичког дела потиче

из 1400. године пре н. е. Реч је о композицији

намењеној за извођење на лири, једном од

најпопуларнијих жичаних инструмената оног

времена. Неколико научника је дешифровало овај

нотни запис, па тако сада можемо да слушамо ову

композицију.

Каква је мелодија ове композиције? Да ли

се креће поступно, или се састоји из много

скокова?

Плочица са приказом прославе, на чијем

дну су приказани музичари, 2700–2600. год.

пре н. е.

p

mf

mp

f

Да ли се динамика мења током ове

нумере, или је све време слична?

Египат

Музика је имала важну улогу у различитим сегментима живота у старом Египту. Извођена

је у палатама, храмовима, кућама, радионицама, на слављима, фармама, на бојном

пољу.

Инструменти су били слични као у Месопотамији – чегртаљке, систруми (врста звечке),

бубњеви, фруле, трубе за војне походе, жичани инструменти (харфе, лауте, цитре).

Инструменти нису били заступљени само у дворском животу већ су пратили и радове

у пољу – жетву, бербу грожђа. Након оснивања сталних војних јединица формирају се и

војни оркестри.

Слика музичарки са гробнице у Египту,

приближно 1400. год. пре н. е.

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

19


Погледај слику систрума.

Осмисли и направи свој

инструмент, по угледу на

слику. Изабери материјале

које ћеш користити. Изведи

неколико омиљених песама из

претходног разреда. Осмисли

и изведи уз њих ритмичку

пратњу на систруму.

СТВАРАЛАШТВО

Лучна дрвена харфа, Египат,

око 2000. год. пре н. е.

Систрум, 1000–600.

год. пре н. е.

Кина

За музику древне, па и данашње Кине карактеристична је употреба лествице од пет

тонова, специфичног звучања, која се назива пентатонска лествица. Сличне лествице коришћене

су и у првобитној заједници.

ПРОМОТИВНИ

Висока планина и брза река

Потражи на сајту YouTube овај снимак користећи

фразу „High Mountain Flowing Water”.

ПРИМЕРАК

Какав је твој доживљај овог дела?

Ова композиција дочарава призор воде како тече

кроз планину. Изводи се на инструменту типичном

за кинеско поднебље који се назива гуженг (или

само женг).

Обрати пажњу на кретање мелодије

засноване на пентатонској лествици.

Кинеско звоно из периода између

500. и 300. год. пре н. е.

Пробај да замислиш како би могао да изгледа

овај инструмент. Потом погледај слику

инструмента на следећој страни и

упореди замишљено с правим

изгледом инструмента.

20


ПОДСЕТИ се

Подсети се и нотних висина

и трајања из претходних

разреда, уз коришћење

постера посвећених мелодији

и ритму из прилога уџбеника.

Изведи из нота вежбе са стране

101, као и неке од песама из

претходних разреда.

Пентатонска лествица

Један од кинеских инструмената овог периода

био је гуженг. Његове најстарије верзије имале

су оквир од бамбуса и жице од свиле, а инструмент

је настао између 800. и 200. год. пре н. е.

У Кини су постојали и инструменти као што

су кинг (састављен од низа камених плочица, по

којима се удара чекићем), там-там, тј. гонг (облика

округле бронзане плоче), пип (сличан гитари),

различите врсте звона и други.

ИЗВО

Е

Отпевај ову лествицу,

а онда се подсети и

дурске лествице певане

у претходном разреду.

По чему се разликују

ове две лествице?

Е

Модерна верзија гуженга

Индиjа

Индиjска музика

изведена на вини

Потражи на сајту YouTube овај снимак користећи

фразу „Traditional Indian Music Veena”.

Какву атмосферу доноси ово дело? Да ли

се карактер мења током композиције или

остаје сличан?

Вина је веома стар инструмент, који се помиње

у списима из првог миленијума пре нове ере.

Одломак који слушаш изведен је на њеној

јужноиндијској верзији, која се назива сарасвати

вина, а назив је добила по богињи знања.

Да ли те звук овог инструмента

подсећа на неки инструмент (и

који)?

Инструменти који су се користили у

старој Индији називају се нагара (ударачки

инструмент од глине), вина (жичани

инструмент), раванастра, саранги (гудачки

инструмент) итд.

Вина је један од најстаријих индијских

жичаних инструмената. Од свог настанка

до данас јављале су се бројне варијанте у

јужној и северној Индији.

Сарасвати вина, данашњи

изглед инструмента

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

21


Примени и утврди своjа зна а

ЗАДАТАК

Пронађи у прилогу уџбеника сличице с различитим инструментима и залепи их на предвиђена

места. Испод сличице сваког инструмента, на празној линији упиши назив цивилизације

којој инструмент припада.

систрум

гуженг

лира

звоно

вина

ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

Напиши кратак састав о томе како је друштвени

развој – настанак првих цивилизација

(развој пољопривреде и сточарства, настанак

првих професија, појава слободног времена)

утицао на музичко изражавање људи.

за ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ

22


РАЗМИСЛИ/Замисли

Замисли да треба да направиш музички туристички водич кроз старе источне

цивилизације. Нацртај у својој свесци оно што желиш или залепи слике које нађеш на

интернету. Напиши и све што мислиш да би било важно да сазна неко ко се запутио

у Месопотамију, Египат, Кину и Индију из овог периода. Укључи податке о начинима

музичког изражавања, улози музике у животу људи и друге.

ЗАДАТАК

Упознајте пентатонску лествицу кроз игру.

Већ сте раније свирали на металофону – он се састоји из плочица које се ударају палицом.

Сада ћемо помоћу креде или креп-траке, сопствених тела и гласа направити један велики

инструмент – „скокофон”.

Уз помоћ креде или креп-траке направите

на поду пет поља, с таквим размаком

да лако може да се доскочи у суседно

поље. Размак између другог и трећег

поља (гледано слева надесно) треба да

буде већи него између осталих поља,

као на слици поред. Једно дете које то

буде желело, скакаће по пољима, а

остала деца ће његово скакање пратити

певањем (наставница или наставник ће

свирати тонове на инструменту). Свако

поље има свој тон који се пева када се

скочи на њега. Тонови се не певају по

називима, већ на неутрални слог „ла”.

На слици поред, у првом реду су уписани

тонови који се певају за свако од

нацртаних поља. Најпре заједно научите

који тон се пева за свако од поља.

Остали редови на слици испод доносе

распоред скокова које дете треба да

изведе док заједно са осталом децом

пева предвиђене тонове. Дете које

скаче може потом скакати по редоследу

који само смисли, а остала деца прате

његове скокове певањем. Важно је само

да скаче у поља редом, без прескакања.

7

6

1

5

3 2 1

4 5

1

5

2

4

2

4

3

3

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

23


Музика античке

Грчке и Рима

Упознајте Талеса.

Oн ће бити ваш

водич кроз свет

античке Грчке

и Рима.

РАЗМИСЛИ/Замисли

Замисли да живиш у доба антике,

у античкој Грчкој или у античком

Риму. Шта мислиш, како је изгледао

живот у то време, чиме су се људи

бавили, како су размишљали?

Из Азије се селимо у Европу – идемо у

античку Грчку и Рим. За разлику од архитектуре,

сликарства и вајарства, који су веома

добро познати захваљујући великом

броју уметничких споменика сачуваних до

данас, о музици античке Грчке и Рима знамо

много мање.

О њој сазнајемо из делова ретких сачуваних нотних записа, остатака сачуваних музи -

чких инструмената, као и података из књига из тог периода. Информације о инструментима

и начинима музицирања на њима налазимо на приказима музичара и музичких догађаја

на сликама, скулптурама и вазама.

Античка Грчкa

Сви важнији догађаји у животу старе

Грчке били су праћени музиком – венчања,

сахране, радови у пољу, верски обреди (приношење

жртава, заједничке молитве), а нарочито

јавне свечаности – игре и такмичења.

ПОДСЕТИ се

Подсети се са часова историје

где и када је постојала античка

Грчка. Шта су грчки митови

и хомерски епови? Како је

изгледао живот у то доба? Која

су била два највећа полиса

античке Грчке? Који ратови су

вођени у то време и зашто?

ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

Платон, један од најпознатијих грчких

филозофа, говорио је: „Каква је у држави

музика, таква је и држава”. Музика је сматрана

врло важном у стицању образовања.

Људи су музику сматрали даром богиња

и богова. У грчкој митологији постоји

мноштво ликова музичарки и музичара (нпр.

Орфеј).

24

Ћуп са сликом човека који пева и

свира лиру, око 490. год. пре н. е.


Сикилов епитаф

Сикилов епитаф је најстарији

запис једног музичког дела сачуван

у целости. Реч је о епитафу –

тексту на надгробном споменику

који највероватније потиче из првог

века нове ере.

Потражи на сајту YouTube овај снимак користећи фразу

„Seikilos Epitaph”.

Како би описала/описао ову музику? Каква

осећања изазива у теби?

У слободном преводу текст ове композиције има

следеће значење:

Док живиш, сијај, немој туговати,

живот траје кратко, а време дође по своје.

p

mf

mp

f

Ко изводи ово дело?

Да ли се динамика мења током нумере,

или остаје слична током целог њеног

тока?

Инструменти античке

Грчке

CD2/

5 и 6

Шта мислиш, какви су инструменти

који изводе ова два дела? На које

инструменте које познајеш те подсећају?

Надгробни споменик са Сикиловим

епитафом

У античкој Грчкој су била најзаступљенија два

инструмента. Лира је жичани инструмент чије је

учење у Атини било обавезно. Сматрала се инструментом

ведрине.

Аулос је био најпопуларнији дувачки инструмент

који је пратио већину верских обреда, али и

вежбање у гимнастичкој сали. Сматрао се инструментом

узбуђења и страсти. Дела су извођена на

сваком од ова два инструмента соло, или као пратња

певању.

Свирач аулоса из

античке Грчке

Лира

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

25


Химна звездама

Михаел Ливи

CD2/7

Одслушај нумеру, па пробај да

закључиш да ли је изведена на лири

или аулосу, уз певање.

СТВАРАЛАШТВО

Направи своју лиру од

вешалице за одећу (потражи

неку од савитљивог

материјала) и гумица за тегле.

Прати упутство у сликама.

корак 1

корак 2

корак 3

корак 4

корак 5

корак 6

ПРОМОТИВНИ

Грчка трагедија води порекло из магијских

ритуала праисторије. Током извођења

трагедије, као и у магијским ритуалима из

давнина, глумци су носили маске. Само три

глумца су изводила текст трагедије, па су им

маске служиле за промену лика који глуме.

У међучиновима је наступао хор, који је

чинило 12–15 мушкараца, који су певали и

плесали. Улога хора је била да забави публику,

али и да изнесе мишљење народа о темама

обрађиваним у представи.

ПРИМЕРАК

Маска намењена извођењу

трагедије, I век пре н. е.

26


Трагедија се изводила у посебном,

ограђеном амфитеатру – позоришту. Позориште

је могло да прими и до 20.000 гледалаца,

позорница је била без завесе, а клупе

на којима се седело биле су од камена. Грчка

трагедија је доживела процват у време

највећег благостања културе и уметности

у Атини, у V веку пре н. е. Тада су стварали

највећи грчки песници: Есхил, Софокле и

Еурипид.

Уз трагедију се развијала и комедија,

чији су ликови били из нижих слојева

друштва, а садржај комичан. Најпознатији

аутор комедије био је Аристофан.

СТВАРАЛАШТВО

Направите

своје верзије

грчких маски,

уз помоћ

дебљег белог

папира и

маказа.

сазнаj ВИШЕ

Писац текста трагедије увек је био и њен композитор. Комбинацијом тона, речи и глуме,

трагедија представља претечу опере, о којој ће бити више речи у наставку уџбеника.

У Грчкој су практиковани различити видови такмичења. Сваког пролећа одржавао се

Дионисов фестивал. Тада је почињала сезона пловидбе, па је огроман број људи из свих

делова грчког света могао да им присуствује. Три највећа аутора трагедије том приликом

су се такмичила чија ће драма бити најбоља. Победниково име било је уклесано у зид

позоришта, као вечни подсетник на његов успех.

Глумци трагедије, као и целокупна публика били су искључиво мушкарци.

Херодов Одеон,

Акропољ, Атина

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

27


Aнтички Рим

Као и у Грчкој, и у Риму је музика играла важну улогу у друштвеном

животу. Римско позориште одјекивало је од бројних вокалних

и инструменталних састава. У античком Риму нису развијали

своју, оригиналну музику, већ су њене карактеристике углавном

позајмљивали од других народа с којима су ступали у додир –

најпре Грка, а потом и Арапа, Египћана, Персијанаца и других.

Најраспрострањенији инструменти били су аулос и лира, а као

типичан ратни чки народ, Римљани су поседовали и велики број

инструмената који су били део војних оркестара, као што су, на

пример, туба или рог. Један од популарних инструмената био је и

хидраулос, који представља претечу оргуља.

Музицира е на хидраулосу

Потражи на сајту YouTube овај снимак користећи

фразу „Hydraulis from Aquincum”.

Какав је твој доживљај овог дела?

Механизам овог инструмента користи воду и ваздух

за произвођење тонова. Свирао се у позоришту, као

и за време гладијаторских борби, a био je и кућни

инструмент.

На који инструмент те подсећа звук овог

инструмента?

ПРОМОТИВНИ

Римски тип хидраулоса

из времена после I века

ПРИМЕРАК

p

mf

mp

f

Да ли се динамика мења током ове нумере, или

остаје иста током целог њеног трајања?

28

Римски мозаик који

представља музичаре и

музичарку на хидраулосу


Инспирисани прошлошħу

Теме из историје и митологије античке Грчке и Рима

такође су биле инспирација појединим композиторкама

и композиторима.

Спартак

III чин, Ада о

Арам Хачатурјан

CD2/8

Какав је твој доживљај овог дела?

Композитор у овом делу дочарава сцене из

Римског царства у првом веку пре нове ере.

Спартак и његова жена Фригија бивају заробљени

током једне битке. Спартак диже буну и успева

да се ослободи, а потом и да ослободи Фригију. У

овом одломку представљен је тренутак када двоје

заљубљених прослављају своје ослобођење.

p

mf

mp

f

Какви су темпо и динамика у

овом одломку?

Извођење балета Спартак

у Украјини 2015. године

СТВАРАЛАШТВО

Изрази свој

доживљај ова два

дела кроз покрет.

Орфеj и Еуридика

II чин, почетак

Кристоф Вилибалд Глук

Какав је твој доживљај ове нумере?

CD2/9

Извођење опере Орфеј и

Еуридика у Холандији 1949. године

Антички митски певач и песник Орфеј био је

инспирација многим композиторима. Један од

њих, Кристоф Вилибалд Глук (1714–1787) написао

је оперу Орфеј и Еуридика, према чувеном грчком

миту о трагичној љубави. Еуридика је била Орфејева

жена, која је умрла од уједа змије, након чега је

Орфеј одлучио да сиђе у подземни свет и да је

врати, али у томе није успео.

p

mf

mp

f

Које групе извођача се смењују током ове

нумере?

Какав је темпо? Да ли је динамика

све време иста или се мења?

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

29


Примени и утврди своjа зна а

СТВАРАЛАШТВО

Покушајте да заједно направите

костиме и смислите текст своје мале

представе, по узору на грчку трагедију.

Нека вам мит о Пандори послужи као

основа. Пронађите га на интернету или

у библиотеци (у књизи Ујдурме и зврчке

из античке Грчке коју сте читали на

часовима српског језика) или потражите

на интернету цртани филм о Прометеју

и Пандориној кутији. Користите и маске

које сте направили.

Осмислите и

покрете које ће хор

изводити уз певање.

око 300. год.

пре н. е.

кинеско

звоно

око 600. год.

пре н. е.

систрум

гуженг

500–300. год.

пре н. е.

настанак

трагедије

1000–600. год.

пре н. е.

ИЗВО

Е

Пошто глумице и глумци

(неколико деце) науче текст

представе, остала деца нека

науче да певају по слуху

песму Кад се неко нечем

добром нада рок групе

Обојени програм (пронађите

је на интернету).

Кад се неко нечем добром нада

Е

(Обојени програм)

1400. год.

пре н. е.

лучна

дрвена

харфа

2600. год.

пре н. е.

Хуритска химна

запис на плочици

2000. год.

пре н. е.

лира из Ура

ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

Правила су увек тако стара,

зашто морам њима да се клањам?

Није важно, причај ми о срећи,

нешто лепо као чоколада.

кости мамута

из Украјине

24.000. год.

пре н. е.

30

Овај пут је породично стабло,

мали простор који тако волим.

Све је спремно, то је моја снага

нежни људи различитих страна.

Кад се неко нечем добром нада...

40.000–35.000.

год. пре н. е.

флаута

од кости

из Немачке


ПУТ У ИЗВО АЧКО

ЦАРСТВО

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

31


Музички

инструменти

Упознајте Остоју.

Он ће вас водити

кроз свет музичких

инструмената.

РАЗМИСЛИ/Замисли

Размисли о томе на чему и чиме

све можемо извести музику.

Као што сте вероватно и сами закључили,

музика се изводи људским гласом или

на музичким инструментима. У овом разреду,

али и наредних година постепено ћемо

се упознавати с врстама инструмената и

различитим људским гласовима.

Подела музичких инструмената

Музички инструменти деле се на неколико група, зависно од начина на који се на

њима добија тон. Погледај табелу у коју су распоређени неки од инструмената с којима си

се упознала/упознао у претходним разредима.

УДАРАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

триангл даире чинеле

ЖИЧАНИ ИНСТРУМЕНТИ

ПРОМОТИВНИ

маракас

кастањете

ПРИМЕРАК

ксилофон

бубањ

гитара контрабас виолина

ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

ИНСТРУМЕНТИ С ДИРКАМА

флаута

кларинет

труба

хармоника

клавир

32


Татин музичар

Александар Кораћ

Какав је твој доживљај овог дела?

CD2/10

Који се инструменти помињу у овој песми? Чиме би

тата из ове песме волео да се бави његов син?

a

b

Покушај да препознаш строфе и рефрен у

овој песми.

Ко изводи строфе, а ко рефрен ове

песме?

Предтакт и узмах

ИЗВО

Научи да певаш

следећу песму о

инструментима.

Е

Е

Allegro

Инструменти

М. Соколовић Игњачевић

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

33


Музички елементи

Подсети се из претходних

разреда шта је јединица

бројања, користећи постер

посвећен ритму из прилога

уџбеника, по потреби.

ИЗВО

Е

Е

Обрати пажњу на почетак претходне песме.

Она почиње непотпуним тактом. Музичко дело

али и музичка фраза могу почети непотпуним

тактом. Ако он траје најмање једну јединицу

бројања, назива се предтакт. Уколико траје

краће од јединице бројања, назива се узмах.

Претходна песма написана је у такту 4/4, што

значи да је јединица бројања у овој песми

четвртина. Песма почиње осмином, која траје

као пола четвртине, дакле, реч је о узмаху.

Уз помоћ наставнице

или наставника обнови

песме које почињу

предтактом или узмахом,

научене у неком од

претходних разреда.

На страни 63 налази се песма Где је онај

цветак жути, написана у такту 3/4. Ова песма

почиње двема осминама, чије укупно трајање

је једна четвртина, која је и јединица бројања,

дакле, она почиње предтактом.

Ударачки инструменти

ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

РАЗМИСЛИ/Замисли

Шта мислиш, на које све начине

може да се музицира на ударачким

инструментима?

РАЗМИСЛИ/Замисли

Шта мислиш, шта значи да неки

инструмент даје тон неодређене

висине?

Као што смо навели у поглављу о праисторији,

након коришћења сопственог гласа

и тела при музицирању, први инструменти

које су људи направили припадају ударачким

инструментима.

Ударачки инструменти, удараљке или

перкусије представљају „срце” музике –

својим звуком опонашају звук куцања срца.

Звук се на ударачким инструментима добија

ударањем, али и трешењем, стругањем

или трљањем. Праве се од дрвета, метала,

пластике и разних других материјала. Особа

која музицира на удараљкама назива се

перкусионисткиња или перкусиониста.

Удараљке се деле према томе да ли се

може или не може одредити тачна висина

тона коју производе. На њима се најчешће

изводи ритам, и то на онима који имају неодређену

висину тона, али и мелодија – на

онима са одређеном висином тона. Музика

би без ударачких инструмената била потпуно

другачија, не би подстицала на покрет и плес.

34


Удара ке с неодре еном

висином тона

Када кажемо да инструмент има неодређену

висину тона, то значи да се не може одредити која

се висина тона добија ударањем о њега, односно

да ли је то до, ре, ми, или неки други тон. У удараљке

с неодређеном висином тона спадају: велики

бубањ, мали бубањ (добош), чинеле, даире,

кастањете, триангл, штапићи (клавес), звечке

(маракас), дрвени бубањ, прапорци, гиро и други.

Удараљке се осим у уметничкој музици користе

у традиционалној, као и популарној музици. Сет

бубњева је модеран ударачки инструмент, који је

посебно заступљен у популарнoј музици.

ПОДСЕТИ се

На којим Орфовим

удараљкама с неодређеном

висином тона си музицирала/

музицирао у претходним

разредима?

МАРАКАС

ТРИАНГЛ

ЧИНЕЛЕ

ШТАПИ И (КЛАВЕС) ДОБОШ

КАСТА ЕТЕ

ВЕЛИКИ БУБА

ДРВЕНИ БУБА

СЕТ БУБ

ЕВА

ПРАПОРЦИ

ГИРО

Инструменти с неодређеном

висином тона

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

35


CD2/11

Удара ке с

неодре еном висином тона

ИЗВО

Осмисли и изведи

пратњу уз певање

песме Инструменти,

користећи удараљке с

неодређеном висином

тона по избору.

Е

Е

p

mf

mp

f

На овом снимку се чују звукови произведени на

сваком од инструмената из ове групе. Одслушај

их, па потом покушај да повежеш који од

инструмената са слика на претходној страни

производи који звук. На страни 43 налази се

тачан податак о инструментима са снимка, по

реду по ком су снимљени.

Шта мислиш, на који начин динамика може да

се мења при свирању на овим инструментима?

Густа ми магла

паднала

Какав је твој доживљај ове

нумере?

CD2/12

Цица из Гривца

Рокенрол за децу

Влада и Гиле

Какав је твој доживљај ове нумере?

CD2/13

Ово је једна од најпознатијих српских

народних песама са Косова. Она припада групи

песама које су биле везане за свадбени обред.

У другом делу песме се помиње терзија –

занатлија који израђује народну ношњу, у

оквиру припрема за венчање.

Двојица изузетних рок музичара Владимир

Влада Дивљан и Срђан Гиле Гојковић

направили су албум под називом Рокенрол за

децу, на ком су на свој начин извели бројне

дечје песме. У овој нумери посебно се истиче

звук бубњева.

ПРОМОТИВНИ

Које ударачке инструменте

препознајеш у овом

извођењу?

p

mf

mp

f

Какви су динамика и темпо у овој

песми?

Које инструменте, поред бубњева

препознајеш у овој песми?

ПРИМЕРАК

36


Шеснаестине нота

ИЗВО

Е

Изведи још

једном вежбе

са стране 101.

Е

Музички елементи

Подсети се нотних

трајања о којима се

учило у претходним

разредима, с постера

из прилога уџбеника

посвећеног ритму.

ИЗВО

Е

Научи да

певаш по слуху

следећу песму.

Е

Удара

ке

М. Соколовић Игњачевић

ЗАДАТАК

Отпевај још једном први део ове

песме – првих шест тактова. Тактирај

док певаш, па покушај да избројиш

колико нота певаш за време једног

покрета руком на почетку првог,

трећег, четвртог и петог такта.

У претходним разредима упознала/упознао

си се са различитим нотним трајањима – целом

нотом, половином, четвртином и осмином ноте,

као и њиховим паузама. Поред наведених трајања

постоје и шеснаестине нота.

Певали сте их у претходној песми, а вероватно

сте закључили и колико трају: двоструко су

краће од осмина, односно четири шеснаестине

трају као једна четвртина.

Шеснаестине се најчешће записују у групи од четири ноте, као на слици с леве стране,

али могу бити записане и појединачно, као на слици с десне стране.

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

37


Музички елементи

Погледај постер посвећен

ритму из прилога уџбеника

на коме је приказан

међусобни однос различитих

нотних трајања. Обрати

пажњу на однос између

шеснаестина и других нотних

трајања.

ИЗВО

Е

Изведи и вежбе са

шеснаестинама са стране

102. Прве три вежбе

изведи на неутралан слог

„та”, а остале парлато,

солмизацијом.

Е

таааа

таааа

таааа

ИЗВО

Е

У претходним разредима мерили

смо нотна трајања кораком.

Подсети се како смо то чинили

са четвртинама, а онда пробај да

измериш шеснаестине кораком.

Сваки корак представља једну

четвртину, дакле за време сваког

корака треба да изведеш четири

шеснаестине на неутралан слог „та”,

као на слици.

таааа

та, та, та, та

та, та, та, та

Е

та, та, та, та

та, та, та, та

ИЗВО

Е

Е

Изведи вежбе

написане испод на

неутралан слог „та”.

Претходну песму

отпевај из нота.

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

ШЕСНАЕСТИНА

У нотама ћеш се срести и са групом

која се састоји из једне осмине и

две шеснаестине или обрнуто, две

шеснаестине и једне осмине.

Оне изгледају овако:

ШЕСНАЕСТИНСКА ПАУЗА

Упознај се и са

шеснаестинском паузом.

Она изгледа овако:

38


ИЗВО

Е

Музички елементи

Подсети се

тактирања на четири

користећи постер

посвећен ритму из

прилога уџбеника.

Навежбајте заједно из нота

сваку од деоница следеће

композиције. Потом се

поделите у групе и изведите

заједно овај аранжман. Можете

користити и неке друге

инструменте уколико немате

ове наведене у нотном запису.

Е

У радионици

Г. Грујић

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

39


Удара

ке са одре еном

висином тона

Када кажемо да инструмент има одређену

висину тона, то значи да се може тачно

одредити која висина тона се добија музицирањем

на њему, да ли је то до, ре, ми, или

неки други тон. У удараљке са одређеном

висином тона спадају гонг, тимпани, звона

и бројни инструменти који се састоје из

низа плочица различитих величина, о које

се удара палицама. Ксилофон и маримба

имају дрвене, а металофон, глокеншпил и

вибрафон металне плочице.

ПОДСЕТИ се

Присети се на ком

ударачком инструменту са

одређеном висином тона

си музицирала/музицирао у

претходним разредима.

ГОНГ

ГЛОКЕНШПИЛ

ВИБРАФОН

КСИЛОФОН

ТИМПАНИ

МАРИМБА

ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

МЕТАЛОФОН

ЧЕЛЕСТА

ЗВОНА

Инструменти са одређеном висином тона

40


CD2/14

Удара ке са

одре еном висином тона

На овом снимку слушаћеш удараљке са

одређеном висином тона по следећем

редоследу: вибрафон, ксилофон,

маримба, глокеншпил, гонг, тимпани,

челеста, звона. Чије звучање ти се

највише допада и зашто? Шта се може

дочарати звуком сваког од инструмената?

Један од најзанимљивијих ударачких инструмената

са одређеном висином тона је

челеста. Иако својим изгледом подсећа на

клавир, односно пијанино (инструмент с диркама),

у његовој унутрашњости се не налазе

жице, већ металне плочице, као код металофона.

Крцко Орашчиħ

Плес шеħерне виле

Петар Иљич Чајковски

CD2/15

Музички елементи

Користећи постер

посвећен облику из

прилога уџбеника,

упознај се са основним

типовима музичке

форме.

На челести је изведена и

главна Хеџвигова тема из

филмова о Харију Потеру.

Потражи је на интернету и

одслушаj.

за ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ

Какво расположење доноси ово дело?

Како си се осећала/осећао док си га

слушала/слушао?

Чајковски је главну мелодију доделио сасвим

новом ударачком инструменту – челести,

направљеном неколико година раније. У

овом делу балета се трудио да музиком

дочара капљице воде које прскају из фонтане.

Мелодија је у пратњи гудача изведена пицикато

– то значи да извођачице и извођачи окидају

жице прстима.

a

b

На колико делова би се могао поделити

овај одломак? Да ли се неки од њих

понављају? Какав је облик ове нумере?

Музички елементи

Ноħни клуб 1960

за маримбу и вибрафон

Астор Пјацола

Како си се осећала/осећао

слушајући ово дело? Какво

расположење оно доноси?

Овај одломак је део композиције Историја

танга аргентинског композитора Астора

Пјацоле. Оригинално је написана за флауту

и гитару, а изводи се и у разним другим

комбинацијама инструмената. Ми је слушамо

у извођењу два ударачка инструмента са

одређеном висином тона – маримбе и

вибрафона.

Какав је темпо ове композиције?

CD2/16

Користећи

постер посвећен

боји из прилога

уџбеника, сазнај

какви све музички

састави постоје.

ЗАДАТАК

Пронађи на интернету ово дело

у извођењу других инструмената,

па разговарај с наставницом

или наставником и другарима из

одељења о томе која ти се верзија

више допада и зашто.

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

41


ИЗВО

У следећој песми

шеснаестине су у првом

реду записане у групи,

а у другом појединачно.

Научи да је певаш из

нота, а потом и свираш.

Е

Е

ЗАДАТАК

Одслушај ову песму

(CD1, нумера 3), па

кажи који ударачки

инструмент препознајеш

на снимку.

Динг, донг

K. Орф

Ја сам Карл Орф

(1895–1982), немачки

композитор. Моје

име сте спомињали у

претходним разредима,

када сте учили Орфов

инструментаријум.

Често сам компоновао

и дела за ударачке

инструменте.

Музика за децу

Седам кратких комада за два

ксилофона – Комад броj 1

Гунилд Китман

Какву атмосферу доноси ово

дело?

Немачки композитори Орф и Китман започели су

своју сарадњу још 1932. године, компонујући низ

дела за мале перкусионисткиње и перкусионисте.

Комади за ксилофон написани су 1965. и 1966.

године.

a

b

Уочи честа понављања у овој композицији и

покушај да нацрташ малу музичку мапу овог

дела.

Шта мислиш, да ли је мелодија ове

нумере базирана на пентатонској или

дурској лествици?

CD2/17

ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

Музички елементи

Подсети се још једном

назива за различите

врсте темпа обрађене у

претходним разредима.

Користи постер

посвећен темпу из

прилога уџбеника.

42


ИЗВО

Изведи следећу

нумеру на Орфовим

удараљкама по

избору, уз певање.

Е

Е

Moderato

Воз

С. Кесић

Удараљке с неодређеном висином тона, по реду по ком су снимљене (CD 2, нумера 11):

штапићи, маракас, чинеле, добош, кастањете, велики бубањ, сет бубњева, прапорци, гиро,

триангл, даире, дрвени бубањ.

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

43


Примени и утврди своjа зна а

СТ

АРАЛА

СТВАРАЛАШТВО

СТВАРАЛ

Пронађи на интернету

идеје за прављење

различитих занимљивих

ударачких инструмената

или осмисли и направи

своје инструменте.

Осмисли и изведи

пратњу за песму Динг,

донг на оркестру

од направљених

удараљки.

ЗАДАТАК

Које удараљке би се могле

искористити да се дочара свака

од наведених појава?

Прецртај ону која најмање

одговара.

ЗАДАТАК

Направите картице на којима

ће писати називи сваке од група

инструмената. Када наставница

или наставник покаже слику или

пусти звук одређеног инструмента,

подигните картицу с називом

групе којој тај инструмент припада.

ПРОМОТИВНИ

змија

звечарка:

маракас, даире,

триангл

ПРИМЕРАК

удар грома:

велики бубањ, гонг,

тимпан, ксилофон,

чинеле

црквено звоно:

звона, вибрафон,

триангл, кастањете

детлић:

даире, дрвени бубањ,

кастањете, штапићи

(клавес), тимпан

44


МУЗИЧКА

ПЛОВИДБА

КРОЗ ТЕМЕ

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

45


У ритму природе

Упознајте Цвету. Она

ће вас водити кроз

свет природе.

РАЗМИСЛИ/Замисли

За шта бисмо све у природи могли

рећи да се понавља увек на исти

начин? Нека те неке од следећих

речи подсете на кружења, односно

понављања у природи:

облак орбита воће лето

лист плима зора месец

Природа је одувек била инспирација

композиторкама и композиторима. У

овом поглављу ћемо се упознати с бројним

делима којима је приказан доживљај

различитих природних појава и начинима

за њихово дочаравање. Успут ћемо

обнављати стара и стицати нова музичка

знања. Музиком ћемо најпре представити

смену дана и ноћи, потом смену годишњих

доба, а на крају ћемо уживати у музици

инспирисаној боравком у природи.

ПРОМОТИВНИ

ЗАДАТАК

ПРИМЕРАК

На почетку овог поглавља већ сте разговарали о различитим понављањима која постоје у

природи. Упиши називе тонова који недостају испод нотног записа, па покушај да уочиш да ли

и у музици, када је реч о редоследу тонова, постоји неко понављање.

e f g a h c 1 d 2 e 2 f 2 g 2 a 2 h 2 c 3 d 3 e 3 f 3

46


Jутро

ПОДСЕТИ се

Подсети се с часова географије

зашто се стално смењују ноћ и дан.

Шта се догађа са Земљом када је

на нашем делу планете јутро? Како

изгледа свитање? Којим бојама се

може насликати јутро?

Излазак сунца означава почетак новог

дана. Многа дела која припадају различитим

музичким жанровима и периодима посвећена

су управо јутру. Композиторке и композитори

су користили различите начине да дочарају

његове боје, свежину, расположење

које изазива, а ми ћемо слушати и певати неколико

композиција и разговарати о њима.

Ја сам Едвард

Григ (1843–1907),

најпознатији норвешки

композитор. Моју

музику је обликовала

љубав према мојој

земљи – њеној

историји, традицији и

природи.

Музички елементи

Подсети се још

једном знања из

претходних разреда о

ознакама за динамику,

користећи постер из

прилога уџбеника.

Пер Гинт

Обоа је дувачки инструмент који има CD2/18

специфичну боју тона. Обрати пажњу

Jутро

на положај руку и уста свирача.

Едвард Григ

Какво расположење доноси ова

нумера?

Ах, јутро! Јутро је предивно доба дана,

напољу је мирно, небо постаје све светлије

и појављују се први зраци сунца. Григ је

компоновао музику за позоришну представу

коју је написао норвешки песник Хенрик

Ибзен, а потом је омиљене делове уклопио у

дело за оркестар Пер Гинт.

На почетку одломка „разговарају”

флаута и обоа. Која група инструмената

потом преузима главну мелодију у

пратњи целог оркестра?

p mp Опиши промене динамике у

mf f овом одломку – да ли су велике,

да ли су честе? На који начин је

свитање дочарано динамиком?

Обоа је дувачки инструмент који има

специфичну боју тона. Обрати пажњу

Овo je промотивни примерак који служи да на се положај наставници руку упознају и уста са свирача. садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

47


ЗАДАТАК

Одслушај још једном одломак са претходне

стране. Док слушаш композицију, покретима

покажи разговор између флауте и обое. Када

чујеш флауту, опонашај покрет којим се свира

флаута, а када чујеш обоу, опонашај покрет

којим се свира обоа.

Музички елементи

ИЗВО

Научи да певаш

из нота главну

мелодију (тему) ове

композиције.

Е

Е

Подсети се

тактирања на три

уз помоћ постера

посвећеног ритму из

прилога уџбеника.

Allegro

Пер Гинт, Jутро

Е. Григ

Дафнис и Клое

ПРИМЕРАК

Свита е

Морис Равел

Какав је твој доживљај

овог дела?

Равел музиком дочарава природу коју

постепено, док свиће, осветљавају сунчеви

зраци. Он приказује жубор потока, цвркут

птица и природу у свој њеној лепоти.

p

mf

mp

f

Обрати пажњу на динамику у

овом одломку. На који начин

она доприноси укупном

утиску који изазива

музика?

CD2/20

Обоа је дувачки инструмент који има

Тако jе говорио

специфичну Заратустра CD2/19

боју тона. Обрати пажњу

Излазак на положај сунца руку и уста свирача.

Рихард Штраус

Какав је твој доживљај овог дела,

какво расположење оно доноси?

Замисли да си на врху планине и посматраш

прве зраке сунца који се појављују док свиће.

Оркестарско дело Тако је говорио Заратустра

настало је према истоименој књизи немачког

филозофа Фридриха Ничеа. Његов увод, под

називом Излазак сунца, који слушамо у овом

одломку, постао је познат пошто га је амерички

филмски режисер Стенли Кјубрик употребио у

свом чувеном филму Oдисеја у свемиру 2001.

Којој групи припада инструмент који

започиње дело?

Обрати пажњу на мелодију у овом

одломку. Да ли је она поступна или

скоковита? Погледај и музичку

„мапу” ове композиције на следећој

страни.

p mp На који начин се мења динамика

mf f у овом делу?

ПРОМОТИВНИ

48


СТВАРАЛАШТВО

Покушај да покретима испратиш слушање одломка

из композиције Тако је говорио Заратустра,

пратећи музичку мапу. На првој слици, у деловима

означеним правоугаоницима, означено је постепено

устајање – из почетног чучећег положаја се

премести у получучањ, а потом устани. У деловима

означеним сунцем испружи руке испред себе, пратећи

ритам композиције. У деловима означеним

тачкицама, марширај у месту. Осмисли покрете

за остатак одломка, пратећи музичку мапу.

Предзнаци

ПОДСЕТИ се

Подсети се знања

из претходног

разреда о степенима,

полустепенима и

ступњевима.

РАЗМИСЛИ/Замисли

Одслушај Излазак сунца још једном

гледајући нотни запис почетка овог

дела. Обрати пажњу на заокружене

знаке. Шта мислиш, чему они служе?

Свечано

Тако jе говорио Заратустра, Излазак сунца

Р. Штраус

У записивању музике се поред нота користе и различити знаци. Неке ознаке за динамику

и темпо којe се пишу испод и изнад нотног текста већ су објашњене у ранијим разредима.

Знаци који се налазе непосредно испред нота или иза виолинског кључа називају

се предзнаци.

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

49


У предзнаке спадају снизилице, повисилице и разрешилице.


СНИЗИЛИЦА ПОВИСИЛИЦА РАЗРЕШИЛИЦА

Она снижава ноту

испред које је написана

за полустепен, а назив

тона писан абецедом

добија наставак -ес.

На пример, нота до,

односно абецедом – c,

снижавањем постаје ces.


Она повишава

ноту за полустепен,

а назив тона исписан

абецедом добија

наставак -ис. На

пример, повишена

нота до назива се cis.


Она „поништава”

дејство повисилица

и снизилица.

ЗАДАТАК

Упиши тачне одговоре.

Којом бојом су у нотном примеру са претходне стране заокружене

разрешилице? .

Којом бојом су заокружене снизилице?

М

Музички елементи

На постеру из

прилога уџбеника

посвећеном

мелодији погледај

називе тонова када

су повишени и

снижени.

ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

Молска лествица

У претходним разредима помињали смо

дурске и молске лествице. Дурским лествицама

се често дочарава весело, ра зиграно, безбрижно

расположење, а понекад и свечан, одлучан

карактер. Молским лествицама се најчешће

дочарава сетан, нежан, тужан, али и узнемирен

карактер. Ипак, расположење које дело доноси

зависи од укупног, заједничког дејства свих музичких

елемената.

У овој лекцији најпре ћеш обновити знања

везана за дурску лествицу, а потом се упознати

са молском лествицом.

ИЗВО

Е

Следећа песма написана

је у C-dur лествици, о којој

си учила/учио у претходном

разреду. Уколико си певала/

певао ову песму у неком од

претходних разреда, обнови

је, а ако ниси, научи да је

певаш из нота.

Е

50


Пролеħно jутро у шуми

(М. Тешиħ)

М. Соколовић Игњачевић

ПОДСЕТИ се

Подсети се C-dur

лествице обрађене у

претходном разреду.

C-dur лествица

1

2

1

2

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

51


ИЗВО

Е

Е

Научи да

певаш следећу

песму по слуху.

Сваки дан се сунце ра а

( . Ршумовиħ)

А. Кораћ

ПРОМОТИВНИ

Има нешто сјајније, топлије, значајније,

Онај дан и онај сат кад се неком роди брат.

Има нешто трајније, лепше и значајније,

Кад се срећа неком згоди, па му мајка

сестру роди.

ПРИМЕРАК

ЗАДАТАК

Заокружи све повисилице

(♯) у нотном запису песме

Сваки дан се сунце рађа.

СТВАРАЛАШТВО

Изрази свој

доживљај ове

песме кроз

покрет.

52


Прва молска лествица коју ћеш упознати јесте а-moll лествица, у којој је и написана

претходна песма. За разлику од дурских лествица, чији се називи пишу великим, називи

молских лествица пишу се малим словом.

У овом разреду ћемо упознати следеће типове молске лествице – природни и

хармонски, а постоји и трећи тип молске лествице – мелодијски мол. У хармонском

молу повишен је VII ступањ.

1

2

Природни а-moll

1

2

1

2

Хармонски а-moll

1

2

1

1

2

1

2

ЗАДАТАК

Упореди места на којима се

налазе полустепени у дуру,

природном и хармонском молу.

Први ред песме Сваки дан се сунце

рађа написан је у хармонском, а остатак

песме је у природном молу.

Месечина

РАЗМИСЛИ/Замисли

Зашто је ноћу мрак? Шта је то

месечина? Одакле се најбоље

виде звезде? Како би се музиком

дочарала месечина? Да ли би био

изражен ритам, ко би изводио дело,

какви би били динамика и темпо?

На сличан начин као што су били инспирисани

јутром, композиторке и композитори

писали су дела посвећена месечини.

У овој лекцији ћемо слушати и певати

неколико композиција које на различит

начин дочаравају ноћне пејзаже, а онда

разговарати о сличностима и разликама

међу њима.

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

53


На који начин је музиком дочарана

месечина у овој композицији? Да ли се

карактер мења током композиције, или

остаје исти од почетка до краја?

Бора Дугић је српски фрулаш који својим

извођењем показује да фрула није само

инструмент за једноставне мелодије већ

да се на њој могу извести и захтевна дела

народне и класичне музике. Осим што је

врстан извођач, он је и компоновао музику за

фрулу и прерађивао народна и дела других

композитора за овај инструмент.

p

mf

mp

f

Месечина

Бора Дугић

CD2/21

Који инструмент започиње ово дело?

Какви су динамика и темпо у овој

композицији?

Месечина (Clair de Lune)

CD3/2

Клод Дебиси

Какво расположење доноси ова

композиција?

Clair de lune је трећи став Бергамске свите,

једне од најпопуларнијих композиција Клода

Дебисија. Инспирисан је песмом Месечина

француског песника Пола Верлена, који у њој

кроз описе пејзажа говори о човеку и његовој

души.

p

mf

mp

f

На ком инструменту је изведено дело?

Како се мења динамика у овој

композицији?

Ja сам Лудвиг ван

Бетовен (1770–1827), један

од најпознатијих немачких

композитора и најпознатијих

композитора свих времена.

Најчувенији сам по својој

Деветој симфонији, тачније

њеном последњем ставу

Ода радости (данас химни

Европске уније), као и

клавирским композицијама –

За Елизу, Патетичној сонати

и Месечевој сонати.

Какав је темпо у овој нумери?

Месечева соната

Лудвиг ван Бетовен

Какав је твој доживљај овог дела?

Бетовенова соната није оригинално имала

овај назив. Добила га је касније, по коментару

једног песника, Бетовеновог савременика,

којег је подсетила на плутање чамца по

једном швајцарском језеру, на месечини. Да

ли и тебе подсећа на сличан призор и зашто?

p

mf

mp

f

На ком инструменту је изведена ова

композиција?

Какви су динамика и темпо у

овом делу?

CD3/1

ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

54


ЗАДАТАК

ИЗВО

Е

Е

Направите картице са

именима композитора дела

с претходне стране и играјте

се игре препознавања

композиција по почетку.

Уколико желиш, користећи

енглеску фразу animated score

и назив и ауторку/аутора

одређеног дела, на интернету

можеш пронаћи занимљиве

визуелне приказе музичких

дела.

за ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ

Научи да певаш

по слуху одломак из

композиције Лудвига

ван Бетовена.

Сумрак

Л. ван Бетовен

На починак ће сунце поћ, а деца својој кући

јер близу тад је тамна ноћ, у кући пале лучи.

О, блага вечер, сумрак драг, ти смири наше дело

и дневне бриге сваки траг нек скрије ноћно вело.

лучи – светла

вело – вео, покривач

ЗАДАТАК

Покушај да на основу

почетка и краја ове песме

одредиш да ли је написана у

C-dur или у a-moll лествици.

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

55


Годиш а доба

ПОДСЕТИ се

Присети се са часова

географије још једног

кружења у природи. Зашто на

свака три месеца имамо смену

годишњих доба?

Годишња доба, промене у природи које том

приликом настају и осећај који код нас изазивају

такође су били инспирација композиторкама и

композиторима. У овој лекцији ћеш слушати и

певати дела посвећена њима, а опробаћеш се и

у компоновању.

Ја сам Антонио Вивалди

(1678–1741), један од

најзначајнијих италијанских

композитора. Написао сам

огроман број дела – око 500

концерата, од којих готово

половину чине концерти за

виолину. Мој „светски хит” међу

концертима за виолину је дело

Четири годишња доба. Трудио сам

се да у њима што верније осликам

природу и имитирам њене звуке –

весео амбијент шуме у пролеће,

oлују, игру сељака, лов, дрвеће

оковано снегом и ледом итд.

ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

Лаза Лазић

СВИ НА СНЕГ

Зовите тате, зовите маме,

санке у руке, скије на раме.

Зовите тетке, стричеве, стрине,

трк на снег брзо, сви у планине.

Зовите баке, зовите деке,

на замрзнуте крените реке.

Зовите децу, другова триста,

лепше од снега смех нек вам

блиста.

Четири годиш а доба

Зима, II став

Антонио Вивалди

Какав је твој доживљај овог дела?

Брррр... Напољу је хладно, а ти си у топлој

соби. Соло виолина доноси осећање спокоја

и задовољства, а остатак гудача свира

пицикато (окида жице прстима), како би

дочарали звук капи зимске кише које ударају

у прозор.

p mp Какви су темпо и динамика у овом

mf f делу?

Користећи

металофон и свој глас,

покушајте да осмислите своје

мелодије за песму Сви на снег.

Отпевајте своје верзије песме,

а онда уз помоћ наставнице

или наставника изаберите и

научите да певате ону која

се већини највише

допадне.

СТВАРАЛАШТВО

СТВАРАЛА

ИЗВО

Е

Е

Следећу песму

читала/читао си на

настави српског

језика, а сада научи

да је певаш.

CD3/4

56


Све jе пошло наопачке

(Д. Радовиħ)

М. Илић Бели

ЗАДАТАК

Који предзнак је коришћен у нотном тексту ове

песме? Означи тачан одговор.

разрешилица повисилица снизилица

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

57


Ја сам Волфганг

Амадеус Моцарт

(1756–1791), најпознатији

композитор на свету. Држао

сам концерте од своје пете

године, а прву композицију

написао сам са шест година.

Током свог кратког живота

написао сам преко 600

композиција, од којих се

највећи број изводи и данас.

Вож а санкама

Немачки плес бр. 3

Волфганг Амадеус Моцарт

Какав је твој доживљај ове

композиције?

У Вожњи санкама Моцарт први пут користи

прапорце – шупље металне лоптице у којима

се налазе куглице које звецкају. Прапорци

су се често качили о коње и точкове кочија,

како би обележавали неке велике верске

празнике или карневале.

p

mf

mp

f

CD3/5

Који се инструменти чују на почетку,

пре прапораца?

Обрати пажњу на динамику – како

Моцарт уз помоћ ње дочарава

вожњу по снегу?

Музички елементи

Подсети се

знања о облику у

музици са постера

који се налази у

прилогу уџбеника.

58

Четири годиш а доба

Пролеħе, I став

ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

CD3/6

Антонио Вивалди

Какву атмосферу доноси ова композиција?

Стигло је пролеће! Певају птице и природа

се буди. У одломку који слушаш, Вивалди је

најпре желео да дочара радост због доласка

пролећа, потом разговор птица, затим жубор

потока и на крају пролећну олују са муњама и

громовима.

Препознај део у ком је дочаран птичји

разговор. Који инструменти га изводе, у

дуету?

Пажљиво слушај мелодију, па покушај

да откријеш у ком делу је дочаран жубор

потока, а у ком пролећна олуја.

Пролеħу

CD3/7

Едвард Григ

Какав је твој доживљај овог дела?

Лирски комади Едварда Грига представљају

колекцију од 66 кратких клавирских дела,

од којих су многа инспирисана норвешким

народним песмама. Најпознатији комади су

Пролећу, Марш патуљака и Лептир.

p

mf

a

b

mp

f

Колико делова има ова композиција?

Да ли су неки од делова слични или

исти?

У првом делу композиције, који се у

целости понавља два пута, мелодија

је сачињена од високих тонова. Да

ли се у другом делу користе високи

или дубоки тонови? Какав је карактер

композиције у сваком од делова?

Каква је динамика у сваком од делова

ове композиције?


ИЗВО

Е

Е

Научи да певаш и

свираш песме о пролећу.

Обрати пажњу на ознаке

за динамику и темпо –

погледај по потреби

постере из прилога.

Музички елементи

Погледај постер

намењен форми из

прилога уџбеника. Да

ли су следеће две песме

дводелне или троделне?

Покушај да закључиш где

почиње који део и означи

почетке звездицама.

Сад зиме више нема

из Италије

РАЗМИСЛИ/Замисли

Непотпун такт на почетку песме

траје једну осмину, дакле пола

четвртине, која је јединица бројања.

Да ли то значи да је у питању

предтакт или узмах?

ЗАДАТАК

Потражи програме и

апликације за компоновање,

за рачунар или мобилни

телефон и покушај да их

користиш.

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

59


Пролеħе у шуми

из Финске

ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

Шума блиста, шума пева,

ла, ку, ку, ку, ку, ку, ку, ку.

Поток ту, тамо лепо цвеће,

зека скаче, препун среће.

60


Бу е е раног пролеħа

М. Бајагић Бајага

Улазе затим најлепши женски гласови,

подршку дају уједињени басови.

И удар летњих громова и канонада топова,

као Чајковски, Хиљаду осамсто дван’еста.

Улазе затим одлучно мушки гласови,

сви ветерани, заборављени асови.

Са срцем младог сокола и песмом место цокула,

мирише земља која је реку родила.

Момчило Бајагић Бајага

је један од најпознатијих

српских поп музичара.

Пронађи на интернету још

неке песме овог аутора.

за ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ

штимује – подешава инструмент пред свирање;

свира фалш – свира погрешно; канонада – пуцање

из топова; 1812 – назив познате композиције Петра

Иљича Чајковског; ветерани – припадници војске који

су учествовали у ратовима; асови – прваци; цокуле –

тешке ципеле, попут војничких

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

61


Четири годиш а доба

Лето, I став

Антонио Вивалди

CD3/8

ИЗВО

Е

Научи да

певаш и свираш

песму о лету.

Е

Какво расположење доноси ова

композиција?

Лето је стигло! Одломак који слушате

приказује летњу олују, кишу, громове, муње и

град.

Како Вивалди дочарава грмљавину уз

помоћ мелодије и ритма?

Jул

(Д. Ериħ)

М. Соколовић Игњачевић

ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

62


ИЗВО

Е

Е

Пронађи на интернету и

одслушај песму Summertime

(Лето) Џорџа Гершвина у

различитим извођењима (на

пример верзију коју пева Били

Холидеј или Џенис Џоплин).

за ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ

Научи да

певаш једну

песму о јесени.

Где jе онаj цветак жути

Ђ. Б. Перголези

позна – познаје; вели – каже;

снива – сања; даде – дао

Ветар шуми, гране дира,

пита цвет где снива сан.

Још ми срце нема мира,

дођи цвете, смири јад.

У њем’ боја сунца има,

што их цветни даде мај.

Иде јесен, стиже зима,

вене цвет, свој нађе крај.

РАЗМИСЛИ/Замисли

Опиши расположење које доноси ова песма. Обрати пажњу на VII ступањ, ноту сол. Да ли је

повишена или не? Да ли то значи да је песма написана у природном или хармонском молу?

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

63


Четири годиш а доба

Jесен, I став

Антонио Вивалди

Како замишљаш јесен представљену

овим делом?

На почетку ове композиције Вивалди

дочарава слику сеоске прославе у јесен,

поводом успешно окончане жетве.

p

mf

mp

f

Како се мења динамика у овој композицији?

CD3/3

РАЗМИСЛИ/Замисли

Која од одслушаних композиција

о годишњим добима ти се највише

допада? Објасни зашто.

ИЗВО

Е

Е

Отпевај још неке

песме о годишњим

добима које си учила/

учио у претходним

разредима.

СТВАРАЛАШТВО

Изрази свој

доживљај

одабраних нумера

кроз покрет.

Кораци по трави

РАЗМИСЛИ/Замисли

Зашто је добро боравити у природи? На часовима

биологије се учи о томе колико је физичка

активност важна за здравље. Шта све волиш да

радиш када си на ливади, у шуми, покрај реке?

ПРИМЕРАК

Шеста (Пасторална) CD3/9

симфониjа

IV став

Лудвиг ван Бетовен

Какав је твој доживај ове нумере?

Бетовен је волео природу и често je проводио

време у њој. Слушамо одломак из четвртог

става ове композиције који дочарава олују.

p

mf

mp

f

Који инструменти започињу овај

став?

Како се мења динамика у овом

одломку?

У пролеће и лето, када је време

лепо, чешће боравимо напољу.

Боравак у природи, њене лепоте,

мириси, боје и расположење које

она изазива били су инспирација

многим композиторкама и

композиторима. Нека од дела

које ћемо слушати у свом називу

имају реч „пасторално”, што значи

да приказују идиличне сцене из

природе, често и сеоске призоре.

ПРОМОТИВНИ

64


Увертира Ви ем Тел

Пасторална сцена

CD3/10

Ђоакино Росини

На који начин је композитор музиком

дочарао ову сцену? Какво расположење

доноси ова нумера?

Росини представља предиван дан на селу.

Замисли зелену ливаду, краве како пасу,

поветарац како пирка и птице како певају.

Да ли у овом одломку „разговарају”

дувачки или гудачки инструменти

међусобно, у пратњи остатка оркестра?

ИЗВО

ЗАДАТАК

Запиши сличности и

разлике које уочаваш

између две одслушане

нумере.

Е

Е

На часовима српског

језика читала/читао си

следећу песму, а сада научи

и да је певаш. Мале измене

у тексту направљене су

због уклапања с мелодијом.

Покошена ливада

(Д. Максимовиħ)

М. Соколовић Игњачевић

ЗАДАТАК

На предвиђено место у нотном запису

упиши ознаку за темпо коју сматраш

одговарајућом. Користи постер из

прилога уџбеника, по потреби.

откос – оно што се покоси једним

покретом руке

Музички елементи

ПОДСЕТИ се

Подсети се са часова биологије на које

све начине човек негативно утиче на климу.

Шта ти као појединац можеш да учиниш за

планету, у смислу очувања животне средине?

Уколико си у претходним разредима певала/

певао или слушала/слушао песме које за

тему имају очување природе, подсети их се.

Подсети се нотних пауза

научених у претходном

разреду, користећи

постер посвећен ритму

из прилога уџбеника и

препознај их у песми

Покошена ливада.

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

65


ЗАДАТАК

Којим се редоследом јављају

два типа молске лествице

у последњем реду песме

Покошена ливада?

а) природни, а потом

хармонски мол

б) хармонски, а потом

природни мол

ИЗВО

Е

Е

Научи да певаш

следећу песму. Труди

се да је изводиш тихо,

у складу са ознаком за

динамику.

Шума на киши

(Р. Симовиħ)

Д. Деспић

ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

ЗАДАТАК

Покушај да уз помоћ

наставнице или наставника

разврсташ песме о природи

које си певала/певао: које

од њих су писане у дуру, а

које у молу.

за ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ

Отпевај и друге песме о природи

које си певала/певао у претходним

разредима. Упиши њихове називе.

66


Примени и утврди своjа зна а

ЗАДАТАК

Направи мали дијаграм (три кружнице које се међусобно секу) и запиши на табли основна

запажања о свакој од три одслушане композиције о јутру. У пресеку кружница упиши

заједничке одлике композиција. Направи и картице на којима пише „Григ”, „Штраус” и

„Равел” и подигни их када препознаш почетак композиције коју пушта наставница или

наставник. Исте задатке уради и с композицијама везаним за месечину.

ЗАДАТАК

Упиши у линијски систем следеће ноте: снижену ноту сол, повишену ноту до, разрешену

ноту сол, снижену ноту ла и повишену ноту ре.

Доврши следеће две

мелодијске допуњалке –

прву у хармонској а другу у

природној a-moll лествици,

а потом их певај и свирај из

нота.

за ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

67


ЗАДАТАК

Дати су одломци из нумера с непотпуним тактом на почетку. Размисли колико траје сваки од

њих, па их повежи са одговарајућим називима, као што је започето.

узмах

предтакт

ПРОМОТИВНИ

ЗАДАТАК

Пронађи у прилогу уџбеника налепнице са називима тонова писаних абецедом. Покушај да их

залепиш на одговарајућа места у табели испод, као што је почето.

ПРИМЕРАК

Солмизација до ре ми фа сол ла си

Абецедаc

cis

ces

68


Упознајте Ану. Она је

балерина и водиће

вас кроз свет игре!

Играj, играj!

ПОДСЕТИ се

Како се назива и

како се изводи српска

народна игра?

РАЗМИСЛИ/Замисли

Које све асоцијације имаш на

реч игра? Шта све може бити

игра? Какве игре постоје?

сазнаj ВИШЕ

У ХХ веку постојао

је чак и музички

правац заснован на

игрању коцкицом. На

латинском језику реч

коцка се каже alea и

зато се цео овај правац

назива алеаторика.

Композиторке и

композитори су у

оквиру овог правца

компоновали кратке

делове композиције,

а онда је бацањем

коцкице одређиван

редослед по ком ће бити

извођени.

У музици реч игра има више значења. Музичку

игру најчешће чини извођење неких покрета према

одређеним правилима, уз певање или слушање. Многим

композиторкама и композиторима су као инспирација

послужиле неке народне игре. Често се игра

налази и у насловима композиција, али и у њиховом

карактеру. Постоје и музички облици намењени извођењу

уз покрет, као што је, на пример, балет, о ком

ће бити више речи у наставку поглавља.

Узми коцкицу и њеним

бацањем одреди редослед

делова ове мале композиције,

а потом научи да је певаш из

нота. Уколико бациш најпре број

3, то значи да ћеш изводити прво

део са редним бројем 3 и тако

даље. Уколико два пута буде исти

број, можеш поновити одређени

део, или одлучити да бациш

поново коцкицу како се делови не

би понављали – ти осмишљаваш

правила за склапање свог дела.

За добијену петицу и шестицу

баци поново коцку.

ТВАРАЛАШТ

СТВАРАЛАШТВО

1. 3.

2. 4.

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

69


И песма и игра

У овој лекцији ћемо певати и слушати композиције које

су на различите начине повезане са појмом игра – имају га у

свом називу, карактеру, или су праћене извођењем покрета.

ИЗВО

Е

Научи да певаш и

свираш три народне

песме које су послужиле

као основа за

компоновање неколико

музичких дела, која ћеш

потом слушати.

Е

СТВАРАЛАШТВО

Осмисли и

покрете уз певање

ових песама.

Дивна, Дивна

народна из Шумадије

ПРОМОТИВНИ

Дивна, Дивна, медна уста има,

Да ме ’оће, да ме ’оће пољубити њима.

Дивна, Дивна, беле руке има,

Да ме ’оће, да ме ’оће загрлити њима.

ПРИМЕРАК

Музички елементи

Још једном погледај

постер из прилога

уџбеника о мелодији.

Каква је мелодија

претходне песме –

поступна или

скоковита?

70


Седам балканских игара

Игра бр.2

Марко Тајчевић

Какав је твој доживљај ове композиције?

CD3/11

У овом делу Тајчевић користи фолклор нашег

поднебља као почетну инспирацију, али га потом

надограђује својим музичким идејама. Игра бр. 2

заснована је на чувеној српској народној песми коју

си управо научила/научио да певаш.

Ја сам Mарко

Тајчевић (1900–

1984), композитор

и диригент. Моје

најпознатије дело

је Седам балканских

игара (1926), које ми

је обезбедило светску

популарност.

На ком инструменту је изведено ово дело?

Да ли је мелодија претежно поступна, или

скоковита?

p

mf

mp

f

Да ли се динамика често мења и како

то утиче на укупно расположење које

композиција доноси?

ЗАДАТАК

Док слушаш ово дело, сваки пут

када уочиш појаву главне мелодије

(измењене верзије народне песме),

устани, а када се овај део заврши,

седи. Из колико делова се састоји

композиција? Покушај да нацрташ

малу „мапу” ове композиције.

Охридско језеро, Македонија

Би

ана платно белеше

народна из Македоније

Отуда иду винари, винари белограђани.

„Винари белограђани, кротко терајте карванот,

кротко терајте карванот да не ми платно

згазите.”

Превод:

Биљана је избељивала платно на охридским

изворима.

Отуда иду винари, винари из белог града.

„Биљана, момо убава, ако ти платно згазиме,

со вино ће го платиме, со вино, љута раћија.”

„Винари из белог града, полако водите поворку,

полако водите поворку, да ми не згазите платно.”

„Биљана, лепа девојко, ако ти платно згазимо,

вином ћемо га платити, вином, љутом ракијом.”

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

71


Охридска легенда

Увод у IV чин

Стеван Христић

Какву атмосферу доноси ова нумера?

CD3/12

Музички елементи

Погледај постер

посвећен форми из

прилога уџбеника.

Каква је форма песме

са претходне стране?

Из колико се делова

састоји?

Овај одломак заснован је на песми Биљана платно

белеше. Више о балету, као и о овој композицији

прочитај у наставку поглавља.

Којој групи инструмената припадају

инструменти који током одломка изводе

главну мелодију?

Какви су динамика и темпо у овој нумери?

Коло је назив за народну игру типичну за наше поднебље. Постоје различите врсте

кола, зависно од садржаја, намене, облика, извођача, начина извођења итд.

Скоч’, коло, да скочимо

народна са Косова

ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

72

Основни облик кола је круг, који

је најчешће затворен, а може бити

и отворен. Број играчица и играча

није одређен. Кораци и фигуре су

многобројни и различити, зависно од

карактера игре. Најчешће се игра уз

песму, пратњу народног инструмента

или народног оркестра, а ређе без

пратње.

Године 2014. око 12.000 људи играло је коло у Новом Саду, како би

оборили светски рекорд у масoвности извођења ове народне игре.


Ја сам Стеван Стојановић

Мокрањац (1856–1914),

најпознатији српски

композитор. Био сам

и диригент и музички

педагог. Моја најзначајнија

дела су руковети, њих

петнаест. Руковети су

дела писана за хор која се

састоје из више песама,

инспирисаних народном

музиком.

Осма руковет

IV песма

Стеван Стојановић Мокрањац

Какво расположење доноси ова нумера?

Ову руковет чине песме са Косова. Састоји се из

четири песме, а одломак који слушаш је последња,

четврта песма ове руковети.

p

mf

mp

f

CD3/13

Да ли ову нумеру започињу мушки или женски

гласови?

Да ли се динамика мења током овог

одломка? Какав је темпо у овом одломку?

ИЗВО

Е

Е

Научи да певаш одломак

из Бранковог кола, компонованог

према песми Бранка

Радичевића Ђачки растанак,

из 1844. године.

Музички елементи

Какви су

мелодија и ритам

у почетку ове

песме, а какви у

њеном наставку?

Andante

Коло

(Б. Радичевиħ)

Ј. Пачу

виловито – живахно; плаховито – са пуно

енергије; амо – овамо; скупа – заједно

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

73


Ја сам Љубица Марић

(1909–2003). Била сам прва

српска композиторка. За

мене кажу да сам једна

од најоригиналнијих и

стваралачки најснажнијих

личности међу српским

композиторкама и

композиторима. Бранково

коло компоновала сам 1947.

године, у част великом

песнику Бранку Радичевићу.

Бранково коло

CD3/14

Љубица Марић

Какво расположење доноси ово дело на

свом почетку, а какво у другом делу? На

коју композицију из поглавља о музици

праисторије те подсећа други део ове

нумере?

Љубица Марић је пошла од популарног

Бранковог кола за хор (знаш да га певаш),

приређеног за клавир и направила сопствену

„вишенационалну” музичку целину.

Била је руковођена песниковом идејом

о заједничком колу „блиских и сродних

народа”, како је сама записала.

p

mf

mp

f

Какви су темпо и динамика на

почетку композиције и како се

мењају током овог одломка?

ИЗВО

Е

Научи да певаш и

свираш једно народно

коло. Обрати пажњу на

ознаке за динамику.

Е

Осмисли и

кораке за ову

игру.

СТВАРАЛАШТВО

Девоjачко коло

народна из Србије

ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

74

Ја их носим, па носим, јер се њима поносим.

Ја ћу шишке носити да ћу хлеба просити.


Опера и балет

У оквиру ове лекције слушаћемо и изводићемо игре

које су део композиција које се изводе на сцени – опера и

балета.

Опера је музичко-сценско дело у којем извођачице и

извођачи приказују драмску радњу певањем, уз пратњу

оркестра. Текст опере назива се либрето. Често је у оперу

укључена и уметност игре, у виду балета. Опера се изводи

на сцени, с позоришним декором и костимима. Најчешће

се изводи у зградама специјално пројектованим за ту намену

– оперским кућама или позориштима.

У Србији се опере изводе у

позориштима прилагођеним овој

намени – Народном позоришту

у Београду, Српском народном

позоришту у Новом Саду, Народном

позоришту у Нишу и позоришту

Мадленијанум у Земуну. Бонтон

налаже да у позориште увек одлазимо

уредни и пристојно обучени.

Велика сала Народног позоришта у Београду

Ја сам Петар Коњовић

(1883–1970), српски

композитор. Публика

ме најбоље памти по

опери Коштана из

1931. године, коју сам

написао инспирисан

фолклором

врањанског краја.

Народно позориште у Нишу

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

75


Коштана

Велика чочечка игра

Петар Коњовић

Какав је твој доживљај овог дела?

CD3/15

Оперу Коштана Коњовић је написао према

истоименој драми српског књижевника Борисава

Станковића из треће деценије XX века. Стојан, син

богатог врањанског трговца, заљубљује се у кафанску

певачицу, Ромкињу Коштану. Отац се најпре љути на

њега, а потом и сам бива очаран њеном песмом и

лепотом. Тако отац и син постају супарници. Слутећи

несрећу, сеоски старешина наређује да Коштану

удају за другог и да их пошаљу на село. Овај одломак

приказује сцену у којој Стојанов отац долази у кафану

и бива очаран музиком коју изводе Роми.

Која група инструмената започиње ову нумеру,

а која група се потом надовезује?

p

mf

mp

f

Какав је темпо на почетку одломка и

како се мења током нумере?

Сцена из опере Коштана

ИЗВО

Уз помоћ

наставнице или

наставника научи да

певаш по слуху Велику

чочечку игру из опере

Коштана.

Е

Е

Велика чочечка игра

П. Коњовић

ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

фатише – ухватише

чешму – чесму

Осмисли и изведи

пратњу уз певање

на инструменту који

започиње одслушану

нумеру.

СТВАРАЛАШТВО

76


За разлику од опере, у балету се помоћу музике и игре (без певања) представља неки

драмски садржај. Он се „прича” језиком балетских фигура и покрета.

Порекло балета, као и опере, налазимо у примитивним магијским играма, ритуалним

обредима старих цивилизација, као и у грчкој трагедији и комедији. Најпознатији композитор

балета био је Петар Иљич Чајковски.

Ја сам Петар Иљич

Чајковски (1840–1893),

најпознатији руски

композитор и најпознатији

композитор балета на свету.

Управо дела тог жанра –

Лабудово језеро, Успавана

лепотица и Крцко Орашчић,

уз неколико дела за

оркестар, представљају моје

најизвођеније композиције.

Руски национални балет изводи

Лабудово језеро у Кини.

Најпознатији српски балет написао је композитор

Стеван Христић. Његова Охридска легенда

написана средином XX века једно је од најистакнутијих

и најпопуларнијих дела српске музичке

литературе. Слушали сте уводну музику за ти чин овог балета, а у наставку одслушајте и нај-

четврпознатију

нумеру под називом Грлица.

Лабудово jезеро

Игра малих лабудова

Петар Иљич Чајковски

Какво расположење доноси ово

дело?

Лабудово језеро је најпознатији балет на свету.

Пронађи на интернету и одгледај овај одломак

из балета. (Користи речи „Dance of the little

swans” приликом претраге.) Он је захтеван

за извођење јер балерине треба да изгледају

идентично док изводе исте покрете.

a

b

Да ли се неки део

понавља? Каква је форма

овог одломка?

CD3/16

Охридска легенда

Грлица

Стеван Христић

Какав је твој доживљај ове

композиције?

У овом балету се приказује прича о Марку

и Биљани који се воле, али Биљанини

родитељи одлучују да је удају за другог

младића. Међутим, Турци јаничари упадају

на свадбу, убијају младожењу, а младу одводе

у ропство. Марко одлучује да је ослободи.

Уз помоћ прстена који је добио од виле, он

претвара Биљану у грлицу (слушамо одломак

из овог дела композиције), па уз помоћ мача

успева да побегне. Враћа се у свој крај, али је

тужан јер тамо не затиче Биљану. Ипак, бела

грлица долеће и претвара се у Биљану.

p

mf

mp

f

Који инструменти изводе главну

мелодију ове композиције?

CD3/17

Опиши каква је динамика у овом делу.

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

77


Гаjана

Игра саб ама

Арам Хачатурјан

Какав је твој доживљај овог дела?

CD3/18

У својој најпознатијој композицији Игри

сабљама, одломку из балета Гајана, јерменски

композитор Арам Хачатурјан желео је да

дочара ритуални ратни плес у коме играчи

показују своје умеће играња уз коришћење

сабљи. Као једна од најпопуларнијих

мелодија XX века, Игра сабљама била је

обрађивана на различите начине, а често

је коришћена и у ТВ емисијама, серијама,

филмовима и видео-играма.

Сцена из балета Охридска легенда,

Народно позориште у Београду, 1985,

Позоришни музеј

p

mf

mp

f

Који ударачки инструмент учествује

у доношењу главне мелодије ове

композиције?

Какав је темпо? Да ли је динамика све

време иста или се мења током дела?

Примени и утврди своjа зна а

ЗАДАТАК

Повежи називе песама које си певала/певао с називима композиција у којима се појављују.

Допиши имена композитора сваког од дела на предвиђеној линији.

ПРОМОТИВНИ

Скоч’ коло

Дивна, Дивна

Друга балканска игра,

Осма руковет,

ПРИМЕРАК

Биљана платно белеше

Охридска легенда,

РАЗМИСЛИ/Замисли

Упореди наведене песме које си

певала/певао са композицијама

у којима се оне појављују. У којим

композицијама су оне више а у

којим мање измењене?

Осмислите кораке

за ваше разредно

коло, уз песму из овог

поглавља по избору.

СТВАРАЛАШТВО

78


ЗАДАТАК

Испод се налазе два празна поља – једно у које треба да сместиш све појмове које смо

спомињали везане за оперу и друго за појмове везане за балет. Препиши их на права места. Неки

од појмова могу да се сместе у оба поља.

либрето Лабудово језеро Коштана Охридска легенда певање покрет

ОПЕРА

БАЛЕТ

Отпевај почетке неких од

песама из овог поглавља без

текста, на неутрални слог „ла”,

а другарица или друг из клупе

нека погађа о којим се песмама

ради.

за ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ

Научи да свираш и певаш

следећу песму. Покушај да се,

попут композитора с почетка

овог поглавља, „поиграш“ с

њеном мелодијом и ритмом и

изведеш неколико измењених

верзија песме.

за ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ

Лепе ли су, нано, Гружанке девоjке

Andante

народна песма из Шумадије

Оне носе, нано, јелек и опанке,

Лепе ли су, нано, Гружанке сељанке.

Кад коло заигра и фрула засвира,

У колу је, нано, играти милина.

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

79


Фолклорна музичка

традициjа

Упознајте Радојицу. Он

дуго игра фолклор и

водиће вас кроз свет

традиције.

У поглављу „Музика у праисторији” упознали

смо се с настанком музике. Музика је од давнина

пратила све сегменте живота људи.

Сваки од народа има своју народну, традиционалну

музику. У њу спада музика из давних времена,

која је сачувана до данас – старија традиционална

музика, као и музика новијег времена – новија традиционална

музика. То је музика створена у народу,

која се преносила из генерације у генерацију и

чији је аутор непознат.

Музику старијих времена одликују изражен ритам,

као и нешто једноставнија мелодија.

ПОДСЕТИ се

Шта све спада у

фолклорну традицију

неког народа? Шта

је то народна песма?

Како се она преносила

кроз генерације?

Плес племена Чироки

Потражи на сајту YouTube овај снимак користећи

фразу „Cherokee Nation Tribal Dance”.

Какав је твој доживљај овог дела?

Ова нумера представља плес северноамеричких

Индијанаца. Мушкарцима који изводе

плес око глежњева су везани звончићи. Пошто

све време изводе исти покрет ногама, понавља

се и звук који производе звончићи. Костими

које носе имају много трака и перја, које се

покрећу током плеса.

СТВАРАЛАШТВО

Покушајте да заједно

направите костиме за овај

плес, изведете покрете

и певате уз слушање

овог снимка. Обратите

пажњу на начин певања

и расположење које

изазива.

ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

Колико има извођача? Која врста

инструмената прати плес?

Ко пева уз плес?

80


Музика на води

Вануату жена

Потражи на сајту YouTube овај снимак користећи

фразу „Vanuatu Women's Water Music”.

ЗАДАТАК

Потражи на интернету и

снимке афричких племена како

изводе музику, па разговарај с

наставницом или наставником о

томе каква је то музика. Покушај

и да заједно с другарицама и

друговима, уз музику, опонашаш

њихово извођење певањем и

ударањем о клупе, или бубњеве

које направиш.

Како се осећаш док слушаш ову

нумеру? Какво расположење она

доноси?

Вануату је острво које се налази чак 1800

километара источно од Аустралије. Жене

овог народа су генерацијама преносиле

с колена на колено своју традиционалну

музику на води. Одслушајте ову нумеру, а

потом потражите и снимак на интернету и

одгледајте га.

На чему музицирају жене, пратећи своју

песму?

Стара фолклорна

музичка традициjа Србиjе

У давна времена, у Србији се реч „музика” није користила у данашњем значењу, већ су

за све музичке појаве коришћене речи „песма” и „свирка”.

Реч музика користила се као назив за групу од неколико свирачица и свирача који

музицирају заједно. Касније, с појавом хармонике, овај појам се употребљавао за овај

инструмент. Хармоника је често називана „музике”, у множини, јер се својим богатим

звуком разликовала од осталих народних инструмената.

У оквиру српске народне музичке традиције песма је имала највећу важност.

Песме су изводили и

мушкарци и жене, док су

на инструментима свирали

углавном мушкарци. Песма

је била део старих обреда,

чије је извођење било

од највећег значаја, док

је свирка коришћена у

тренуцима забаве.

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

81


ЗАДАТАК

Слушај пажљиво текст песме.

Обрати пажњу на један део који

се понавља у сваком стиху. Шта

мислиш, која је била сврха певања

ових песама?

Песма је била повезана с радовима

у пољу, са стоком и кућним пословима.

Била је и део разних празновања, обележавања

тренутака туге и радости.

Песме су могле да се поделе на песме

уз рад и песме уз празновања и свечаности.

У песме уз рад спадају песме које су

пратиле различите послове које су људи

обављали: жетву – жетелачке, чување

стоке – чобанске, плетење и везење

– седелачке, обавезе везане за децу –

успаванке и бројне друге.

Крстоноши крста носе

Потражи на сајту YouTube овај снимак користећи

фразу „крстоноши Рибашевина” (ћирилицом).

Какав је твој доживљај овог дела?

Крстоношке песме певане су како би се

призвала киша и плодна година.

Ко изводи ову песму?

Колико има извођача?

ЗАДАТАК

Упиши ознаке за

динамику по жељи, тамо

где недостају, водећи

рачуна о карактеру песама.

Поворка предвођена крстоношама

ПРОМОТИВНИ

ИЗВО

Е

ПРИМЕРАК

Научи да певаш

и свираш неке од

старих српских

народних песама које

су се певале уз рад.

Е

Allegro

Чобанска

из Санџака

82


Седелачка

околина Копаоника

Moderato

Успаванка

околина Ужица

Љуља баба дијете,

Што га не зовете,

Ми смо га звали,

Шећера му дали.

даде – да

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

83


У песме уз празновање и свечаности спадају оне певане у оквиру верских празника.

На пример, коледарске (везане за Божић), лазаричке (певане у Лазареву суботу пред

Ускрс), ђурђевске (певане на Ђурђевдан), али и оне певане да би се обезбедили добри

услови за живот и усеве – јеремијске (за растеривање змија око куће), додолске и крстоношке

(за призивање кише). Додолске песме су изводиле младе девојке, а крстоношке

најчешће мушкарци у поворци праћени свештеником. У ове песме спада и група обичаја

везана за главне догађаје у људском животу – на пример сватовске (везане за свадбу) и

тужбалице (везане за смрт).

Свадбени обред је био веома сложен,

састављен из мноштва догађаја, а

један његов део задржао се у многим

срединама и данас – просидба,

„куповина” младе на дан венчања,

стварање буке током проласка поворке

кроз град, преношење младе преко

прага. Један од старих обичаја везан за

венчања у Србији подразумева кићење

сватова рузмарином.

ИЗВО

Е

ПРОМОТИВНИ

Научи да певаш и

свираш неке од старих

српских народних

песама које су се

певале уз празновање и

свечаности.

Е

Додолска

Срем

ПРИМЕРАК

И облаци преко неба.

Облак брже, а ми брже.

Те ороси наше цвеће,

Наше жито и пшеницу.

84


Moderato

Крстоноше крсти носе

околина Лесковца

Да нам удари ситна кишица, господе, боже, помилуј.

Да нам роди нова пшеница, господе, боже, помилуј.

Andante

Сватовска

околина Зајечара

ниша се – нишани

Лазаричка

околина Сврљига

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

85


Новиjа фолклорна музичка

традициjа Србиjе

Новијим песмама се у народу сматрају оне које су

инспирисане великим историјским тренуцима – ратовима,

борбама, револуцијама, али и темама из свакодневног

живота. Песме које припадају нешто новијој традицији су

мелодичније и познатије – неке од њих си сигурно чула/чуо

и раније.

И

ИЗВО

Научи да певаш

и свираш песме

новије фолклорне

музичке традиције.

Е

Е

’Аjде, Jанo

народна из Србије


’ ’

’Ајде, Јано, коња да продамо.

’Ајде, Јано, ’ајде, душо, коња да продамо.

’Ајде, Јано, кућу да продамо.

’Ајде, Јано, ’ајде, душо, кућу да продамо.

ПРОМОТИВНИ

Да продамо, само да играмо,

Да продамо, Јано, душо, само да играмо

Да продамо, само да играмо.

Да продамо, Јано, душо, само да играмо.

ПРИМЕРАК

Дед’ поиграj, медо

народна из Србије

86


Виш ичица род родила

народна из Србије

Од рода се саломила.

Нема вишњу коj да бере.

Само момче и девојче.

Ако желиш, покушај

да одредиш која је од

ових песама у дуру, а

која у молу.

за ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ

У српској традицији постоји и

инструментална музика, такозвано

свирање. Један од најстаријих и

најзаступљенијих инструмената је

фрула (свирала). Она се прави од

разних врста дрвета, најчешће од

шљиве и дрена јер се лако буше.

Прављењем и свирањем на фрули

чобани су прекраћивали време док су

чували стоку.

Шумадиjско коло

Какав је твој доживљај ове нумере?

Нумеру коју слушаш изводи Сава Јеремић,

један од познатих фрулаша из Србије. Осим

на соло фрули, кола се често изводе на

фрули уз пратњу народног оркестра, у коме

се поред дувачких инструмената најчешће

налазе гудачи и хармонике.

p

mf

mp

f

CD3/19

Какви су темпо и динамика у овој

нумери?

Староградска музика

ИЗВО

Е

Народне песме се углавном везују за сеоску средину, а на

сличан начин су у граду настале градске народне песме, познате

под називом староградске песме. Староградска музика је

спој традиционалне народне музике и забавне, која је почетком

XX века у Србију почела да допире са Запада.

Научи да певаш

и свираш две

староградске

песме.

Е

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

87


Пред Сенкином куħом

староградска песма

Крај Сенкине куће, нане, вода тече,

Ту пролазим свако вече.

Дигни очи, Сенко, мори, погледај ме,

Скрши веђе, намиг’ на ме.

нане – бако, мајко; суђеница – она која је предодређена да му буде жена;

веђе – обрве; намиг’ – намигни

Ти jедина

(В. Живковиħ)

староградска из Војводине

ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

Зашто си ме очарала,

посред срца убила?

Зашто си ми мрежу плела,

кад ме ниси волела?

А и ти ме изневери,

невера ме твоја кле,

а сад гледаш хладнокрвно

где надежда моја мре.

88

красом – лeпотом; надежда – нада; кле – проклиње, позива да се догоди нешто лоше


Примени и утврди своjа зна а

ЗАДАТАК

Упиши у одговарајућа поља врсте народних песама којих се сећаш.

Врсте песама уз рад

Врсте песама уз празновање и свечаности

Поделите се у две групе. Једна група може да

се окупи на „седељци” и заједно направи неку

декорацију за учионицу. На интернету постоје бројне

идеје за „уради сам” пројекте – можеш их пронаћи

користећи скраћеницу „DIY” (do it yourself – уради сам), па

искористите неку од њих. Док будете правили декорацију,

пробајте да смислите своју седелачку песму, сличну

онима које сте певали и слушали. Она може описивати

ваш заједнички рад, ваша осећања, или нешто слично.

Друга група деце треба заједно да окачи/постави

направљене декорације и покуша да осмисли

песму која ће пратити њихов рад.

за ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ

СТВАРАЛАШТВО

Осмислите

и изведите

покрете уз

одабране песме

из поглавља.

ЗАДАТАК

Направите картице

на којима ћете

нацртати симболе за

сваку од научених

песама из лекција о

новијој традицији и

староградским песмама.

На пример, за песму

Вишњичица род родила то

могу бити две вишње, за

песму Ти једина број један

и слично. Наставница или

наставник ће свирати

песме, а када препознате

о којој је реч, подигните

картицу која означава

песму.

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

89


убав jе то!

Упознајте Љубицу. Она

ће вас водити кроз

приче о љубави.

РАЗМИСЛИ/Замисли

Како би се некоме могло објаснити шта је то

љубав? Да ли си некада била/био заљубљена/

заљубљен? Какве још врсте љубави постоје,

поред романтичне љубави између двоје људи?

Као што је љубав данас главна тема у популарној музици, и композиторкама и

композиторима ранијих епоха је веома често служила као тема и као инспирација. У овом

поглављу слушаћемо и изводићемо дела која славе љубав, али не само ону романтичну,

већ и љубав унутар породице, према пријатељима и домовини.

То су срца два

ПОДСЕТИ се

Отпевај неке

љубавне песме

које знаш.

Љубав као тема најлакше је уочљива

у делима где се наслућује на

основу њиховог наслова, као што су

Ромео и Јулија или Тристан и Изолда.

Многе композиције су инспирисане

срећном или неоствареном љубављу,

а још више има оних за које

само можемо да наслутимо да су настале

инспирисане овим осећањем.

Ја сам Рихард Вагнер (1813–1883),

немачки композитор, један од

најзначајнијих и најутицајнијих

музичких стваралаца XIX века.

За све своје опере писао сам

текст (либрета), јер сам веровао у

„свеукупну уметност” – да је опера

најсавршенији облик уметничког

израза пошто обухвата све остале

гране уметности.

ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

90


ЗАДАТАК

Док слушате следећи

одломак, пратите

дијалог између Венере и

Танхојзера.

Неверни човече! Авај! Шта

то говориш? Усуђујеш се да

презреш моју љубав? Славио си

је, а сад би да побегнеш од ње?

Танхоjзер

У Венерином брду

Рихард Вагнер

CD3/20

Ох, дивнa богињo, не љути се на

мене!

Смучио ти се мој шарм?

Какав је твој доживљај ове нумере?

Витез Танхојзер заљубљује се у богињу

љубави и повлачи се у њен подземни свет.

У овом одломку чујемо страствени дијалог

између њих двоје, пошто јој он саопшти да

жели да се врати међу људе, у природу, и да

је напушта.

Твој неодољиви шарм је оно од

чега бежим!

Тешко теби, издајице!

Лицемеру! Незахвални човече!

Нећу те пустити да идеш! Не

можеш отићи од мене!

p

mf

mp

f

Каква је динамика у овом

одломку?

Никада моја љубав није била

већа, никада искренија него

сада, кадa морам да бежим од

тебе заувек!

ИЗВО Е

Е

На часовима српског језика читала/

читао си песму Певам дању, певам ноћу,

коју је Бранко Радичевић написао Мини

Караџић, ћерки Вука Стефановића

Караџића, у коју је био заљубљен.

Пронађи на интернету ову песму у

извођењу популарног поп певача

Здравка Чолића и научи да је певаш.

Потруди се да пронађеш још једну песму

обрађену на настави српског језика, а

отпевао ју је овај исти певач.

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

91


Певам да у, певам ноħу

(Б. Радичевиħ)

К. Ковач

,

,

ПРОМОТИВНИ

Ја сам Јоханес Брамс

(1833–1897), немачки

композитор. За разлику

од Вагнера, ја нисам

написао ниједну оперу,

али сам зато чувен по

својим симфонијама. Веома

је познато и моје дело

Мађарске игре, које сам

написао за клавир у четири

руке, а онда их прерадио и

за соло клавир.

У првом такту четвртог

реда ове композиције налази

се ознака , која се зове

корона. То је знак за слободно

продужење ноте или паузе, најчешће

за њену половину.

ПРИМЕРАК

92


Треħа симфониjа

III став

Јоханес Брамс

CD3/21

Какво расположење доноси ово дело?

За разлику од, на пример, Прве симфоније,

коју је писао двадесет година, Брамс је ово

дело написао у једном даху. Музика из овог

дела послужила је као инспирација многим

композиторкама и композиторима популарне

музике.

Да ли је и овде присутан музички дијалог?

Које инструменте за њега користи Брамс?

Осмисли и

кореографију

за ову песму.

СТВАРАЛАШТВО

Е ИЗВО ЗАДАТАК

Пронађи на интернету и

одслушај следеће нумере

инспирисане Брамсовом

трећом симфонијом:

Сантана – Love of my life,

Џејн Биркин – Baby love in

Babylon, Френк Синатрa –

Take my love. Која од ових

песама ти се највише

допала и зашто?

Е

Научи да певаш и

једну народну љубавну

песму. Изведите је

заједно – закључите на

основу текста ко пева

песму у ком делу.

Русе косе, цуро, имаш

народна песма

Чарне очи, цуро, имаш, жалиш ли ги ти?

Аман, да ги жалам не би ти ги дала

да ги пијеш ти.

Медна уста, цуро, имаш, жалиш ли ги ти?

Аман да ги жалам не би ти ги дала

да ги љубиш ти.

Народне песме често имају више различитих верзија. На CD-у се налази верзија песме

која се разликује у односу на овај нотни запис – она је у другом тоналитету, а присутне су

и мање разлике у мелодији, ритму и тексту.

русе – светле, риђе;

ги – их

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

93


Љубав као тема је посебно заступљена

у оквиру различитих жанрова популарне

музике.

сазнаj ВИШЕ

Ако будеш у прилици, одгледај

документарни филм Чија је ово

песма бугарске ауторке Аделе

Пееве. Она на филмско платно

преноси причу о мелодији песме

која је присутна у традицијама

многих балканских народа. У

Србији је то песма Русе косе, цуро,

имаш, коју си научила/научио да

певаш.

ЗАДАТАК

Направите мали разредни списак

омиљених љубавних песама које

припадају популарној музици и

изаберите једну коју ћете заједно

научити да певате.

ИЗВО

Е

Кога волим jош

Научи да певаш

и свираш песме

о пријатељству и

породици.

Е

Осим партнерске љубави, пријатељска љубав и љубав

према породици су такође важан део наших живота.

У свету постоjи jедно царство

(Т. Маравиħ)

М. Живановић

ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

Тамо су куће од чоколаде,

прозори су од мармеладе,

тамо свако ради оно шта хоће,

тамо расте свако воће.

94

94


Лако jе теби

(М. Антиħ)

М. Соколовић Игњачевић

ИЗВО

Е

Е

Љубав према домовини такође је део наших

живота и честа инспирација уметницама и

уметницима. Песму Домовина читала/читао си

на часовима српског језика, а сада научи и да је

певаш. Мале измене у тексту направљене су због

уклапања с мелодијом.

Andante

Домовина

(Д. Васи ев)

Г. Грујић

свеле – увеле, осушиле се

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

95


ПОДСЕТИ се

ЗАДАТАК

Које типове

молске лествице

препознајеш у песми

Домовина?

Сети се још неких

песама из претходних

разреда које имају

за тему љубав према

домовини и отпевај их.

ИЗВО

Е

Научи да певаш

главну тему

композиције.

Е

Влтава

Беджих Сметана

Какав је твој доживљај ове

композиције?

Опиши мелодију на почетку, када

дочарава потоке, и касније, када се

потоци спајају у реку.

Коју удараљку препознајеш

у овом нумери? Која група

инструмената изводи главну

мелодију (након увода) у

овој композицији?

CD3/22

Љубав према својој земљи чешки

композитор Беджих Сметана изразио

је у својој најпознатијој оркестарској

композицији. У њој је приказана река Влтава

од извора у чешким планинама, преко тока

кроз села и главни град Праг, до ушћа. У овом

одломку музиком су приказана два потока

која се спајају и граде речни ток Влтаве.

Влтава

Б. Сметана

ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

96


ИЗВО

Е

За крај, научи

да певаш и једну

белгијску песму о

љубави.

Е

СТВАРАЛАШТВО

Осмисли и

покрете које

ћеш изводити уз

певање.

Нек свуд

убав сjа

из Белгије

Због ње ћу бити витез чак,

што руши бедем јак између људи,

јер љубав ствара бољи сан

и рађа лепши дан, ствара бољи свет.

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

97


Примени и утврди своjа зна а

ЗАДАТАК

Направи картице са именима

композитора и играј се игре

препознавања композиција које си

слушала/слушао у овом поглављу,

према почецима.

РАЗМИСЛИ/Замисли

Које од нумера из овог

поглавља почињу предтактом

или узмахом?

Да ли си некада писала/писао

љубавне стихове? Покушај да

осмислиш мелодију за одломак из

песме Добрице Ерића.

Током компоновања, користи се

својим гласом и металофоном.

СТВАРАЛАШТВО

Није она једина на свету

Ја тугујем и шта је ту смешно,

Заљубих се прво па погрешно.

Није мени што ми душа пати,

Већ што она неће да ме схвати.

Рекао сам брези и тополи

Да је она најлепша у школи.

Сад ћу рећи сваком пољском цвету:

Није она једина на свету!

ПРОМОТИВНИ

Покушај да запишеш

своју композицију у

нотни систем испод, уз

помоћ наставнице или

наставника.

за ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ

ПРИМЕРАК

98


Прилог


4 Свечано
У

срп
Та мо
ске

венскли кни мо сљу ба вљу

цр

ци,


кве


та

и

Химна Светом Сави

мо


шкослале


ва,

Пој те му, Ср би, пе сму и у трој те!


све

где

све ти те љу Са ви,

ти

наш

тељ

срп -

ски

ској

па

гла

К. Станковић

стир Сави.


ва.


Да се српска сва срца

с тобом уједине,

сунце мира, љубави,

да нам свима сине,

Да живимо сви у слози,

Свети Саво, ти помози.

Почуј глас свог рода,

српскога народа!

Фреска са представом Светог

Саве из Краљеве цркве у

манастиру Студеница

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

99


Свечано


Бо же прав де, што


ти спа се од4


на ше гла се и од сад нам бу ди спас. Моћ ном ру ком во ди, бра ни


бу дућ но сти срп ске

брод,

Бо же спа си,Бо же хра ни, срп ске зе
срп ски род! Ср би ју

Боже правде

(J. ор евиħ)

намБо

про

па сти до сад нас,

чуј и од сад

же бра ни, мо ли ти се сав наш род.

Д. Јенко


мље,


Боже правде, ти што спасе

од пропасти досад нас,

чуј и одсад наше гласе

и од сад нам буди спас.

Нек на српској блиста грани

братске слоге златан плод,

Боже спаси, Боже храни

српске земље, српски род!

Из мрачнога сину гроба

српске славе нови сјај

настало је ново доба

нову срећу, Боже дај!

ПРОМОТИВНИ

Моћном руком води, брани

будућности српске брод,

Боже спаси, Боже храни,

српске земље, српски род!

Нек на српско ведро чело

твог не падне гнева гром

Благослови Србу село

поље, њиву, град и дом!

Отаџбину српску брани

пет вековне борбе плод

Боже спаси, Боже брани

моли ти се српски род!

ПРИМЕРАК

Сложи српску браћу драгу

на свак дичан славан рад,

слога биће пораз врагу

а најјачи српству град.

Кад наступе борбе дани

к победи му води ход

Боже спаси, Боже храни

српске земље, српски род!

100


Вежбе

Вежбе 1

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

101


Вежбе 2

ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

102


Композиторке и композитори

С. Ст. Мокрањац

Петар Коњовић

Стеван Христић

Марко Тајчевић

Љубица Марић

1650 1700

1750

1800

1850

1900

1950

2000

Антонио Вивалди

В. А. Моцарт

Лудвиг ван Бетовен

Ђоакино Росини

Рихард Вагнер

Беджих Сметана

Јоханес Брамс

Антонио Вивалди

(1678–1741)

Рихард Вагнер

(1813–1883)

Петар И. Чајковски

(1840–1893)

Бела Барток

(1881–1945)

Астор Пјацола

(1921–1992)

Волфганг Амадеус

Моцарт (1756–1791)

Беджих Сметана

(1824–1884)

Клод Дебиси

(1862–1918)

Игор Стравински

(1882–1971)

Стеван Стојановић

Мокрањац

(1856–1914)

Лудвиг ван Бетовен

(1770–1827)

Јоханес Брамс

(1833–1897)

Рихард Штраус

(1864–1949)

Kaрл Орф

(1895–1982)

Петар Коњовић

(1883–1970)

Ђоакино Росини

(1792–1868)

Едвард Григ

(1843–1907)

Морис Равел

(1875–1937)

Арам Хачатурјан

(1903–1978)

Стеван Христић

(1885–1958)

Едвард Григ

Петар Иљич Чајковски

Клод Дебиси

Рихард Штраус

Морис Равел

Бела Барток

Игор Стравински

Kaрл Орф

Марко Тајчевић

(1900–1984)

Љубица Марић

(1909–2003)

Арам Хачатурјан

Астор Пјацола

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.


Композициjе за пева е (CD 1)

1. Инструменти, М. Соколовић Игњачевић

2. Удараљке, М. Соколовић Игњачевић

3. Динг, донг, Карл Орф

4. Пролећно јутро у шуми, музика:

М. Соколовић Игњачевић, текст: М. Тешић

5. Сваки дан се сунце рађа, музика: А. Кораћ,

текст: Љ. Ршумовић

6. Сумрак, Л. В. Бетовен

7. Све је пошло наопачке, музика: M. Илић

Бели, текст: Д. Радовић, А. Поповић Жак

8. Сад зиме више нема, из Италије

9. Пролеће у шуми, из Финске

10. Буђење раног пролећа, М. Бајагић Бајага

11. Јул, музика: М. Соколовић Игњачевић,

текст: Д. Ерић

12. Где је онај цветак жути, Ђ. Б. Перголези

13. Покошена ливада, музика: М. Соколовић

Игњачевић, текст: Д. Максимовић

14. Шума на киши, музика: Д. Деспић, текст:

Р. Симовић

15. Дивна, Дивна, народна из Шумадије

16. Биљана платно белеше, народна из

Македоније

17. Скоч’ коло, да скочимо, народна са Косова

18. Коло, музика: Ј. Пачу, текст: Б. Радичевић

19. Девојачко коло, народна из Србије

20. Чобанска песма, народна песма, Санџак

21. Седелачка песма, народна песма, околина

Копаоника

22. Успаванка, народна песма, околина Ужица

23. Додолска песма, народна песма, Eрдевик,

Срем

24. Крстоноше крсти носе, народна песма

25. Сватовска, народна песма, околина

Зајечара

26. Лазаричка, народна песма, околина

Сврљига

27. , Aјде, Јано, народна из Србије

28. Дед’ поиграј медо, народна из Србије

29. Вишњичица род родила, народна из Србије

30. Пред Сенкином кућом, староградска песма

из Србије

31. Tи једина, народна из Војводине, текст:

В. Живковић

32. Русе косе, цуро, имаш, народна песма

33. У свету постоји једно царство, музика:

М. Живановић, текст: Т. Маравић

34. Лако је теби, музика: М. Соколовић

Игњачевић, текст: М. Антић

35. Домовина, музика: Г. Грујић, текст:

Д. Васиљев

36. Нек свуд љубав сја, из Белгије

37. Химна Светом Сави, текст и музика:

К. Станковић

38. Боже правде, текст: Ј. Ђорђевић, музика:

Д. Јенко

ПРОМОТИВНИ

Композициjе за слуша е (CD 2)

ПРИМЕРАК

1. Афрички бубњеви (Kwasa), одломак

2. Посвећење пролећа – одломак с почетка

балета, И. Стравински

3. Allegro Barbaro, одломак, Б. Барток

4. Хуритска химна, одломак

5. Музицирање на лири, Наусикајина песма,

Л. Д. Кобли

6. Музицирање на аулосу, С. Хејгел

7. Музицирање на лири уз певање – Химна

звездама, М. Ливи

8. Спартак – Адађо, одломак, А. Хачатурјан

9. Орфеј и Еуридика, почетак другог чина,

одломак, К. В. Глук

10. Татин музичар, музика: А. Кораћ, текст:

Д. Патаковић

11. Удараљке с неодређеном висином тона

12. Густа ми магла паднала, народна песма

13. Цица из Гривца, Рокенрол за децу, музика:

З. Рамбосек, текст: Д. Ерић

14. Удараљке са одређеном висином тона

15. Балет Крцко Орашчић – Плес шећерне виле,

одломак, П. И. Чајковски

16. Ноћни клуб 1960, за маримбу и вибрафон,

одломак, А. Пјацола

17. Музика за децу, Седам кратких комада за

два ксилофона, Комад број 1, Allegro,

Г. Китман

18. Пер Гинт – Јутро, одломак, Е. Григ

19. Тако је говорио Заратустра – Излазак сунца,

Р. Штраус

20. Балет Дафнис и Клое – Свитање, одломак,

М. Равел

21. Месечина, одломак, аутор и извођач:

Б. Дугић

104


Композициjе за слуша е (CD 3)

1. Месечева соната, одломак, Л. В. Бетовен

2. Месечина (Clair de Lune), одломак, К. Дебиси

3. Четири годишња доба – Јесен, одломак,

А. Вивалди

4. Четири годишња доба – Зима, одломак,

А. Вивалди

5. Вожња санкама, Немачки плес бр. 3,

В. А. Моцарт

6. Четири годишња доба – Пролеће, одломак,

А. Вивалди

7. Пролећу, одломак, Е. Григ

8. Четири годишња доба – Лето, одломак,

А. Вивалди

9. Шеста (Пасторална) симфонија, IV став,

одломак, Л. В. Бетовен

10. Увертира Виљем Тел – пасторална сцена,

одломак, Ђ. Росини

11. Седам балканских игара – Игра бр. 2,

М. Тајчевић

12. Балет Охридска легенда – увод у IV чин

балета, одломак, С. Христић

13. Осма руковет, одломак, С. Ст. Мокрањац

14. Бранково коло, одломак, Љ. Марић

15. Опера Коштана – Велика чочечка игра,

одломак, П. Коњовић

16. Балет Лабудово језеро – Игра малих

лабудова, П. И. Чајковски

17. Балет Охридска легенда – Грлица, одломак,

С. Христић

18. Игра сабљама, одломак из IV чина балета

Гајана, А. Хачатурјан

19. Коло из Шумадије, народно коло

20. Танхојзер – први чин, друга сцена

У Венерином брду, одломак, Р. Вагнер

21. Симфонија бр. 3 – трећи став, одломак,

Ј. Брамс

22. Влтава, одломак, Б. Сметана

Композициjе за слуша

е (YouTube.com)

Извођење на бубњевима („Drum Circle in

Cherokee NC”)

Песма Навахо Индијанаца („Navaho Yeibichai

Tribe”)

Музицирање на флаути од кости лабуда

(„Paleolithic Flute Geisenklоsterle Seeberger”)

Висока планина и брза река („High Mountain

Flowing Water”)

Индијска музика изведена на вини („Traditional

Indian Music Veena”)

Сикилов епитаф („Seikilos Epitaph”)

Музицирање на хидраулосу („Hydraulis from

Aquincum”)

Плес племена Чироки („Cherokee Nation Tribal

Dance”)

Музика на води Вануату жена („Vanuatu

Women's Water Music”)

Крстоноши крста носе („крстоноши

Рибашевина“)

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

105


Музички речник

аулос – најпопуларнији дувачки инструмент у старој Грчкој

балет – музичко-сценски облик са уметничком игром и музиком које су међусобно тесно

повезане

боја (тона) – карактеристика по којој распознајемо ко изводи поједине тонове (ако исту

мелодију, на пример, одсвирају два или три различита инструмента, један за другим, лако ћемо

их препознати по боји тона)

грчка трагедија – позоришни жанр настао у античкој Грчкој који је своју највећу популарност

стекао у V веку пре н. е.; касније је послужио као основа за настанак опере

динамика – јачина извођења композиције

додолске песме – песме за призивање кише (изводе их младе девојке)

дур – лествица од осам тонова, са полустепенима између 3. и 4. и 7. и 1. ступња

јединица бројања – ритмичка вредност која представља један потез приликом тактирања

коло – назив за народну игру типичну за српско поднебље

композиција – општи назив за музичко дело

крстоношке песме – песме за призивање кише (најчешће их изводе мушкарци са свештеником)

лазаричке песме – песме које се изводе на Лазареву суботу, односно осам дана пре Ускрса

(изводи их група младих девојака)

лествица – низ тонова поређаних један до другог по висини

либрето – текст оперског дела

лира – најпопуларнији жичани инструмент у старој Грчкој

мелодија – низ тонова повезан у целину

мол – лествица од осам тонова, може бити природна, хармонска и мелодијска. Природни мол

има полустепене између 2. и 3. и 5. и 6. ступња, а хармонски између 2. и 3., 5. и 6., и 7. и 1. ступња

опера – музичко-сценско дело у којем се драмска радња приказује кроз певање текста, уз

пратњу оркестра (у оперу је често укључен и покрет, односно балет)

оркестар – већа група свирача и/или свирачица на разним инструментима, који заједно свирају

под вођством диригенткиње или диригента

пентатонска лествица – лествица од пет тонова

повисилица – музички знак помоћу ког се одређени тон повишава за полустепен

полустепен – најмањи размак између два суседна тона у лествици

предтакт – непотпун такт на почетку композиције чија је вредност једнака јединици бројања

или већа од ње

ритам – низање звукова (тонова) истог или различитог трајања

разрешилица – музички знак помоћу ког се одређени тон „враћа” на своју првобитну висину,

пошто је претходно био повишен или снижен

симфонија – композиција од најчешће три или четири става за симфонијски оркестар

снизилица – музички знак помоћу ког се одређени тон снижава за полустепен

соната – композиција од најчешће три или четири става за соло инструмент, два или три

инструмента

ступањ – место тона у лествици

такт – најмањи део композиције омеђен тактицама

тактица (тактна црта) – усправна линија која одваја један такт од другог

ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

106


тeмпо – брзина извођења композиције (може да буде спор, умерен и брз)

тон – звук одређене висине, јачине, трајања и боје

увертира – уводни став за музичко-сценска дела (оперу, балет), писан за оркестар

узмах – непутпун такт на почетку композиције чија је вредност мања од јединице бројања

фрула – једноставан дувачки народни инструмент, начињен од дрвета или трске

хидраулос – римска претеча оргуља код које се ваздух у свирале пумпао помоћу притиска воде

хор – група певачица и/или певача који певају заједно

цео степен – најчешћи размак између два суседна тона у лествици (састоји се из два

полустепена)

челеста – инструмент с диркама, сличан малом клавиру (пијанину), у коме се уместо жица налазе

челичне плочице

чин – део сценског дела (опере, балета) који представља неку заокружену целину у оквиру

читавог дела

Литература

1. Маринковић, С. (2008). Историја српске музике. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства

2. Петровић, Р. (1989). Српска народна музика: Песма као израз народног музичког мишљења.

Београд: САНУ, Музиколошки институт

3. Abraham, Dž. (2001). Oksfordska istorija muzike I. Beograd: Clio

4. Abraham, Dž. (2002). Oksfordska istorija muzike II. Beograd: Clio

5. Andreis, J. (1951). Historija muzike I. Zagreb: Školska knjiga

6. Saks, K. (1980). Muzika starog sveta na Istoku i Zapadu: uspon i razvoj. Beograd: Univerzitet umetnosti

7. Štambuk, Z. (ur.) (1972). Enciklopedijski leksikon – Mozaik znanja: Muzička umetnost. Beograd: Interpres

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

107


Захваљујемо наставницима који су, као евалуатори,

допринели квалитету овог уџбеника:

Београд

Александра Елезовић, ОШ „Стефан Дечански”

Борис Коцијан, ОШ „Милан Ђ. Милићевић”

Крагујевац

Виолета Лукић, ОШ „Драгиша Михајловић”

Ниш

Марјана Митровић Степановић, ОШ „Мирослав Антић”

Нови Сад

Александра Авемариа, ОШ „Никола Тесла”

ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

More magazines by this user