Српски језик 1, буквар, Klett

cepesh76

1.

Промотивни примерак за наставнике

ОДАБЕРИТЕ НАЈБОЉЕ

БУКВАР

Зоран Б. Гаврић Мирјана Ковачевић

ИГРА

СЛОВИМА

Буквар за 1. разред

основне школе


Зоран Б. Гаврић • Мирјана Ковачевић

ИГРА СЛОВИМА

Буквар

за први разред основне школе

Б

К

В

У

А

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

Р


ИГРА СЛОВИМА

Буквар за први разред основне школе

Друго издање

Аутори: Зоран Б. Гаврић, Мирјана Ковачевић

Илустрације: Тихомир Челановић, Игор Шинковец, Немања Ристић, Shutterstock

Фотографије: Shutterstock

Аутор рукописног ћириличког писма: Зоран Костић

Лектура: Драгана Раковић

Графичко обликовање: „Total Idea”, Нови Сад

Издавач: Издавачка кућа „Klett” д.о.о.

Маршала Бирјузова 3–5, 11000 Београд

Тел: 011/3348-384, факс: 011/3348-385

www.klett.rs, office@klett.rs

За издавача: Гордана Кнежевић Орлић

Главни уредник: Александар Рајковић

Уредник: др Зона Мркаљ

Руководилац пројекта: Јелена Павловић

Штампа: ХХХХХ, ХХХХХ

Тираж: ХХХХХ примерака

ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

Министар просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије одобрио је

издавање и употребу овог уџбеника у првом разреду основне школе решењем

број 650-02-00126/2018-07.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или

његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно

чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ

делу са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског

дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

© Klett, 2019.


Драга девојчице!

Драги дечаче!

ЗДРАВО!

ЈА САМ МАША.

Буквар је књига коју су имали

твоји бака и дека, мама и тата,

брат или сека. Уз Буквар је

лакше учење, писање и читање.

Буквар се чува, попуњава и

украшава. Кад научиш сва

слова моћи ћеш да откриваш

знања лепша и нова.

ЗДРАВО!

ЈА САМ РАША.

ИГРА СЛОВИМА

Играјући брзо, лако,

научимо слово свако.

Х је као хало, хало,

З је рекло здраво, здраво,

Ц је мала Цица маца,

Г је гуска која гаца,

Ш је шума која шушти,

К је киша која пљушти.

Верујте ми, тако кажу,

у групи се слова слажу.

А, Б, В, Г, Д, Ђ, Е, Ж,

З, И, Ј, К, Л, Љ, М, Н,

Њ, О, П, Р, С, Т, Ћ, У,

Ф, Х, Ц,Ч, Џ, Ш.

Слово, слово, словце,

игра коло, колце.

Вјера Вукадиновић Стефановић

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.


САДРЖАЈ

ЦРТАНКА

Првак – Десанка Максимовић . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Моје име . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Породица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Наше игре и играчке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Машина и Рашина кућица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Школско двориште . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

У учионици . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Прибор ученика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Прича о вуници . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Добро дрво . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Сочни плодови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Хранимо се здраво . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Црв и јабука . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Кад киша пада . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Ко се како креће . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Лепе речи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Црвенкапа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Слово, реч, реченица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Вежбај сваки дан помало . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

ПИСАНКА

УЧИМО ШТАМПАНА СЛОВА

Аа, Мм, Ии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Оо, Сс, Уу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Ее, Шш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Тт, Гг, Пп . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Нн, Лл, Дд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Њњ, Љљ, Јј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Рр, Зз, Вв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Бб, Фф . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Кк, Жж, Хх . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Цц, Џџ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Чч, Ћћ, Ђђ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Словарица штампаних слова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Види шта све можеш! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Бодљикава прасад – Артур Шопенхауер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Ода Вуку Караџићу – Ранко Симовић . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Јесења песма – Душан Радовић . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

4


Зимска песма – Јован Јовановић Змај . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Срећна Нова година – Душан Радовић . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Пишемо правилно . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Тачка (.), упитник (?), узвичник (!) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Научи када се пишу . ? ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Научили смо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

ПИСАНКА

УЧИМО ПИСАНА СЛОВА

А , М м, И . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

О , С , У . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Е , Ш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Т , Г , П . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Н , Л л, Д . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102

Њ , Љ , Ј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106

Р , З , В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110

Б , Ф . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114

К , Ж , Х . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118

Ц , Џ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122

Ч , Ћ , Ђ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126

Прича у сликама . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130

Словарица писаних слова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131

Прича у сликама . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132

Научили смо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133

ПЕСМЕ И ПРИЧЕ

Нема за мачке школе – Григор Витез . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136

Страшно, па смешно – Рада Солдат. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137

Маче из поштанског сандучета – Кетрин Џексон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138

Изволите на ручак – Душица Манојловић . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139

Складан брак – Бранко Стевановић . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140

Вук – Јаков Тајц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141

Звуци природе – Зоран Б. Гаврић . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142

Деда и репа – народна прича . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143

Лисица и рода – Езоп . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144

Прилог 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147

Прилог 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

5


ВОДИЧ КРОЗ УЏБЕНИК

Ово су знаци који ће ти помоћи да успешно решаваш задатке.

Упамти их.

Ево како треба да их користиш:

Напиши слова

Доврши оловком доцртај, дописуј, пиши слова.

Кк Кк Кк Кк Кк Кк Кк Кк Кк Кк

Објасни изреку:

Биће задатака да чујемо како описујеш,

причаш, какве су твоје идеје, искуства.

Обој део слова В

Слике или шаре доврши и обој. Нека Буквар

буде леп, шарен и украшен.

ПРОМОТИВНИ

Прочитај брзо:

На свакој страни ће бити задатак да нешто

за вас Рас зар вар читаш. зри ври У почетку звер ови мало, помало...

На крају Буквара ћеш читати све сам/сама.

ПРИМЕРАК

Сарађуј са својим другом

или другарицом

Спреми се за рад у пару.

Задатак ће бити бољи кад се обратиш другару.

Препиши текст у свеску.

И да пишеш, допишеш, код куће да довршиш

и да се хвалиш. Умећеш све да напишеш.

делија – јунак

За нове и непознате речи има лека. Поред

њих је написана слична реч нека.

6


ЦРТАНКА

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.


ПРВАК

ПЕТЛИЋУ, ПЕВАЧУ,

СУТРА МЕ ПРОБУДИ

ПРЕ НЕГО ШТО ПТИЦЕ

ИЗ ГНЕЗДА ПОСКАЧУ,

ПРЕ ДЕЦЕ И ЉУДИ –

ВИКНИ ГЛАСОМ ЈАСНИМ

ПРВИ ДАН У ШКОЛУ,

ДА ТИ НЕ ЗАКАСНИМ!

Десанка Максимовић

ИСПРИЧАЈ КАКО СИ СЕ ОСЕЋАО/ОСЕЋАЛА ЈУТРО ПРЕД ПОЛАЗАК У

ШКОЛУ. КАКО СУ ВАС, ПРВАКЕ, ДОЧЕКАЛИ У ШКОЛИ?

ШТА ТИ СЕ СВИЂА У ШКОЛИ?

НАЦРТАЈ И ОБОЈ СВОЈУ ШКОЛУ.

ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

8


МОЈЕ ИМЕ

НАПИШИ СВОЈЕ ИМЕ.

ИСПРИЧАЈ КАКО СИ ДОБИО/ДОБИЛА ИМЕ. ДА ЛИ ТВОЈЕ ИМЕ НЕШТО

ЗНАЧИ?

ОБОЈ СЛОВА КОЈА ЗНАШ.

ОЖИВИ НЕКО СЛОВО: ДОЦРТАЈ МУ ОЧИ, УСТА, УШИ, КОСУ, НОГЕ...

MОЖЕШ МУ НАЦРТАТИ МАЈИЦУ, ПАНТАЛОНЕ, СУКЊУ...

АКО УМЕШ, НАПИШИ ИМЕ СВОГ УЧИТЕЉА ИЛИ УЧИТЕЉИЦЕ.

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

9


ПОРОДИЦА

ОБОЈ КРУЖИЋ ПОРЕД СВАКОГ ЧЛАНА ПОРОДИЦЕ ОДГОВАРАЈУЋОМ

БОЈОМ.

ТАТА ЋЕРКА СИН МАМА

ПРОМОТИВНИ

ДОЦРТАЈ СРЦА.

ПРИМЕРАК

УПИШИ РЕДОМ СЛОВА ДА

ДОБИЈЕШ ПРИКАЗАНЕ РЕЧИ ИЗ

ПРВОГ ЗАДАТКА.

НАЦРТАЈ ЈЕДНОГ ЧЛАНА

СВОЈЕ ПОРОДИЦЕ.

T

Р

Н

М

10


НАШЕ ИГРЕ И ИГРАЧКЕ

ПОВЕЖИ СЛИКУ ДЕТЕТА И ПРЕДМЕТА РАЗЛИЧИТИМ БОЈАМА.

ДОВРШИ ЦРТЕЖЕ ИГРАЧАКА. ОБОЈ ИХ КАКО ЖЕЛИШ.

ДОЦРТАЈ СВОЈУ ОМИЉЕНУ ИГРАЧКУ.

КОЈА ЈЕ ТВОЈА НАЈОМИЉЕНИЈА ИГРАЧКА? ОБЈАСНИ ЗАШТО.

С КИМ СЕ НАЈЧЕШЋЕ ИГРАШ? ИСПРИЧАЈ КАКО СЕ ИГРАШ.

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

11


МАШИНА И РАШИНА КУЋИЦА

СПОЈ ОЛОВКОМ ЛИНИЈЕ, А ЗАТИМ ОБОЈ ЦРТЕЖ.

КАКО СЕ ЗОВЕ МАШИНА И РАШИНА КУЋИЦА? КО НА СЛИЦИ ЈОШ ИМА

КУЋИЦУ? НАПРАВИ ПУЖА ПРЕМА УПУТСТВУ НА 147. СТРАНИ.

ПРОМОТИВНИ

КАКО СЕ ЗОВУ КУЋЕ (СКЛОНИШТА) ОВИХ ЖИВОТИЊА?

ПРИМЕРАК

ИСПРИЧАЈ КАКО ИЗГЛЕДА ТВОЈА КУЋА.

ОБОЈ КУЋЕ. НАЈВИША КУЋА ЈЕ ЗЕЛЕНА. ЖУТА КУЋА ЈЕ ПОСЛЕДЊА.

НАРАНЏАСТА ЈЕ ДО ЖУТЕ. ПЛАВА КУЋА ЈЕ НАЈМАЊА. ЦРВЕНА ЈЕ ДО

ЗЕЛЕНЕ.

12


ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ

ПРОНАЂИ И ЗАОКРУЖИ 6 РАЗЛИКА НА ПРВОЈ СЛИЦИ.

ОБОЈ ДОЊУ СЛИКУ.

ИСПРИЧАЈ КАКО ПРОВОДИШ ВРЕМЕ У ШКОЛСКОМ ДВОРИШТУ.

НАЦРТАЈ У СВЕСЦИ СЕБЕ И СВОЈЕ ДРУГАРЕ У ШКОЛСКОМ ДВОРИШТУ.

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

13


У УЧИОНИЦИ

ОПИШИ СВОЈУ УЧИОНИЦУ. ШТА ТИ СЕ У ЊОЈ НАЈВИШЕ ДОПАДА?

КАКО СЕ ОСЕЋАШ КАДА УЂЕШ У УЧИОНИЦУ? ПО ЧЕМУ СЕ ТВОЈА

УЧИОНИЦА РАЗЛИКУЈЕ ОД ПРИКАЗАНЕ НА СЛИЦИ?

С

И

О М Р

Т

Л

К Л

П

ПРОМОТИВНИ

АКО УМЕШ, ДОПИШИ СЛОВА ДА ДОБИЈЕШ НАЗИВЕ ПРЕДМЕТА У УЧИОНИЦИ.

ПРИМЕРАК

УЧИТЕЉ ИЛИ УЧИТЕЉИЦА МОГУ ДА ТИ ПОМОГНУ АКО НА ЧАСУ:

РАЗМИШЉАШ.

ПАЖЉИВО

СЛУШАШ.

НЕ ПРИЧАШ

ДОК НЕКО

ДРУГИ

ПРИЧА.

ПОДИГНЕШ

ДВА ПРСТА КАД

ЖЕЛИШ НЕШТО ДА

КАЖЕШ, ПИТАШ,

ОДГОВОРИШ...

14


ПРИБОР УЧЕНИКА

ОБОЈ ПОЉА СА ТАЧКАМА И ИМЕНУЈ ОБОЈЕНЕ ПРЕДМЕТЕ.

ИСПРИЧАЈ КАКО УЧЕНИК КОРИСТИ И ЧУВА ШКОЛСКИ ПРИБОР.

НАСТАВИ НИЗ.

ПРЕЦРТАЈ НА СЛИЦИ ОНО ШТО НИЈЕ ЂАЧКИ ПРИБОР.

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

15


ПРИЧА О ВУНИЦИ

ДОЦРТАЈ ЈОШ КЛУПЧИЋА ВУНИЦЕ И ОБОЈ ИХ РАЗЛИЧИТИМ БОЈАМА.

УКРАСИ ЋИЛИМ.

ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

ПОДЕБЉАЈ ОЛОВКОМ ЛИНИЈЕ И НАСТАВИ УКРАШАВАЊЕ РАМА.

ЗАОКРУЖИ ЖИВОТИЊУ ОД КОЈЕ ДОБИЈАМО ВУНУ.

16


ДОБРО ДРВО

ДОВРШИ ЗАПОЧЕТЕ СЛИКЕ. ПРОНАЂИ

СЛИЧИЦЕ НА СТРАНИ 149 И ЗАЛЕПИ ИХ.

ПОСМАТРАЈ СЛИКЕ

И ИСПРИЧАЈ ЗА

ШТА СВЕ ЧОВЕК

КОРИСТИ ДРВО.

ИМЕНУЈ ДРВЕНЕ ПРЕДМЕТЕ ИЗ СВОЈЕ

УЧИОНИЦЕ, ЈЕДАН НАЦРТАЈ ПО ЖЕЉИ И ОБОЈ.

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

17


СОЧНИ ПЛОДОВИ

ДОВРШИ ЦРТЕЖЕ И ОБОЈ ВОЋЕ БОЈОМ КАКВА МУ ЈЕ У ПРИРОДИ.

ИМЕНУЈ ПРИКАЗАНО ВОЋЕ.

ПРОМОТИВНИ

ДОВРШИ НИЗ.

ПРИМЕРАК

НАЦРТАЈ ШТА СЕ СВЕ ПРАВИ ОД ВОЋА И ОБОЈ ЦРТЕЖЕ.

АКО УМЕШ, НАПИШИ НАЗИВЕ ТИХ ПРОИЗВОДА.

18


ХРАНИМО СЕ ЗДРАВО

ИСПРИЧАЈ ШТА ВОЛИШ ДА ЈЕДЕШ.

ДОВРШИ УКРАШАВАЊЕ ТАЊИРА КАО ШТО ЈЕ ЗАПОЧЕТО.

ЗА ДОРУЧАК

ЖЕЛИМ ПЕЦИВО

И ЧАЈ.

ЗА РУЧАК

ЖЕЛИМ ПИЛЕТИНУ

И САЛАТУ.

ЗА ВЕЧЕРУ

ЖЕЛИМ ДА ЈЕДЕМ

СЕНДВИЧ И ЈОГУРТ.

РАЗЛИЧИТИМ БОЈАМА ПРАТИ ЛИНИЈЕ И СПРЕМИ ДЕЦИ ОБРОКЕ.

СЛИЧИЦЕ НАМИРНИЦА ПРОНАЂИ У ПРИЛОГУ НА СТРАНИ 149.

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

19


ЦРВ И ЈАБУКА

ПОГЛЕДАЈ СЛИКЕ И ОБОЈ ИХ ПО ЖЕЉИ. ИСПРИЧАЈ ПРИЧУ.

ПРОМОТИВНИ

НАПРАВИ ЦРВА И ПТИЦУ!

НА 147. СТРАНИ НАЛАЗИ СЕ ОБЈАШЊЕЊЕ КАКО ТО ДА УРАДИШ И ШТА

ТИ ЈЕ СВЕ ПОТРЕБНО.

ПРИМЕРАК

ПОМОЋУ НАПРАВЉЕНИХ ФИГУРИЦА ИЗВЕДИТЕ ЛУТКАРСКУ ПРЕДСТАВУ

ПРЕМА ПРИЧИ.

20


КАД КИША ПАДА

ДОВРШИ ЦРТЕЖ КИШОБРАНА И ОБОЈ ГА ПО ЖЕЉИ.

ОПИШИ ЈЕДАН КИШОВИТ ДАН.

КАКО СЕ ОБЛАЧИШ?

КАКО СЕ ОСЕЋАШ?

ШТА РАДЕ ПТИЦЕ КАД КИША ПАДА?

КАКВО ЈЕ НЕБО?

КО СЕ РАДУЈЕ КИШИ?

ДОВРШИ ЦРТАЊЕ КИШОБРАНА.

ОБОЈ ЈЕСЕЊУ ГАРДЕРОБУ ДЕВОЈЧИЦЕ.

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

21


КО СЕ КАКО КРЕЋЕ

ДОВРШИ КАКО ЈЕ ЗАПОЧЕТО.

ОПИШИ КАКО СЕ ЖИВОТИЊЕ КРЕЋУ.

ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

ПРОНАЂИ И ОБОЈ 7 ЖИВОТИЊА КОЈЕ СУ СЕ САКРИЛЕ НА СЛИЦИ.

22


ЛЕПЕ РЕЧИ

КОЈЕ РЕЧИ КОРИСТИМО КАДА СЕ ПОЗДРАВЉАМО СА ОДРАСЛИМА, А КОЈЕ

КАДА СЕ ПОЗДРАВЉАМО СА ВРШЊАЦИМА?

ШТА ТРЕБА РЕЋИ КАДА

СЛУЧАЈНО ПОГРЕШИШ?

ШТА КАЖЕШ КАДА НЕКОГА ПОСЛУЖИШ,

А ШТА КАДА ОД НЕКОГ ДОБИЈЕШ НЕШТО?

КОЈЕ ЛЕПЕ РЕЧИ ТРЕБА ЈОШ ДА КОРИСТИМО У КУПОВИНИ, У ШКОЛИ, У

ПРЕВОЗУ?

ИЗВОЛИ

ИЗВИНИТЕ

ДОВИЂЕЊА

ХВАЛА

МОЛИМ ВАС

МОЛИМ ТЕ

СА ДРУГОМ/ДРУГАРИЦОМ ИЗ КЛУПЕ СМИСЛИ И ОДГЛУМИ НЕКУ

СИТУАЦИЈУ. КОРИСТИТЕ ПОНУЂЕНЕ РЕЧИ.

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

23


ЦРВЕНКАПА

У КРУЖИЋЕ УПИШИ БРОЈЕВЕ ДА ОДРЕДИШ РЕДОСЛЕД СЛИКА У ОВОЈ

ПРИЧИ.

ИСПРИЧАЈ ПРИЧУ И ОБОЈ СЛИКЕ.

ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

ШТА ЈЕ МАМА САВЕТОВАЛА ЦРВЕНКАПИ?

24


СЛОВО, РЕЧ, РЕЧЕНИЦА

ИЗГОВАРАШ ГЛАСОВЕ

БОЛ ИЗНЕНАЂЕЊЕ РАДОЗНАЛОСТ РАЗОЧАРАЊЕ СТРАХ

Еееее!

Ааааа!

Ииии?

Оооо!

Ууууу!

ПИШЕШ СЛОВА

Џ Ж Ф Ш

ВИДИШ ИЗГОВОРИШ И ПИШЕШ

РЕЧ

ПТИЦА

РЕЧЕНИЦА

ПТИЦА ЛЕТИ.

НА ПОЧЕТКУ ВОЗА ЈЕ ВЕЛИКА ЛОКОМОТИВА.

НА ПОЧЕТКУ СВАКЕ РЕЧЕНИЦЕ ЈЕ ВЕЛИКО СЛОВО.

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

25


ВЕЖБАЈ СВАКИ ДАН ПОМАЛО

ВЕЖБАЈ ОЧИ

ГЛЕДАЈ ПРАВО ИСПРЕД СЕБЕ. ИСПРУЖИ ОБЕ РУКЕ ИСПРЕД СЕБЕ. МРДАЈ

ПРСТИМА И ШИРИ РУКЕ УЛЕВО И УДЕСНО СВЕ ДОК ИХ ВИДИШ. НАКРАТКО

СТАНИ И ПОЛАКО ВРАТИ РУКЕ ИСПРЕД СЕБЕ. СВЕ ВРЕМЕ ГЛЕДАЈ ИСПРЕД

СЕБЕ. ПОНОВИ ВЕЖБУ ДВА-ТРИ ПУТА.

ВЕЖБАЈ ПРСТЕ

СТАВИ ОБЕ РУКЕ НА СТО И ПОДИЖИ ЈЕДАН

ПО ЈЕДАН ПРСТ РЕДОСЛЕДОМ КОЈИМ СУ

ПОРЕЂАНИ КРУЖИЋИ.

1. 2. 3. 4. 5.

ПРОМОТИВНИ

ВЕЖБАЈ ПРАВИЛНО ДИСАЊЕ

КАД УДАХНЕШ ВАЗДУХ, ПОЛАКО И ШТЕДЉИВО ДУВАЈ ДА НАПРАВИШ

БАЛОНЕ ОД САПУНИЦЕ. ИСЦЕПКАЈ ПАПИРИЋЕ И, ЛАГАНО ДУВАЈУЋИ,

ПОМЕРАЈ ИХ С ЈЕДНОГ КРАЈА СТОЛА НА ДРУГИ.

ПРИМЕРАК

ВЕЖБАЈ СВАКИ ДАН ПОМАЛО КОД КУЋЕ!

26


ПИСАНКА

УЧИМО ШТАМПАНА СЛОВА

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.


Аа Мм Ии

Изговори реч и обој кружиће који се налазе на местима где се чују

гласови А – , М – , И – .

Обој истом бојом парове слова (велико и мало).

ПРОМОТИВНИ

Откриј слово и подебљај га бојом.

ПРИМЕРАК

Обој слике предмета и бића у чијем називу се налазе понуђена слова.

А

М

И

28


ПРОНАЂИ НОВА СЛОВА И ОБОЈ ИХ.

Прати стрелице и оловком или бојицом повуци линије унутар сваког

слова.

1.

1. 2.

2.

3.

2. 3.

1. 4.

1.

3.

2.

Напиши слова онако како је започето.

Аа Аа Аа Аа Аа Аа Аа Аа Аа

Мм Мм Мм Мм Мм Мм Мм

Ии Ии Ии Ии Ии Ии Ии Ии

Мима има . Мама има .

Препиши реченице. Ако знаш, уместо слика напиши речи.

Напиши слова и реченицу у квадратнoj мрежи.

А а А а А а А а А а А а А а А а

М м М м М м М м М м М м

И и И и И и И и И и И и И и

Мима има

и .

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

29


Прочитај што брже.

А МА МИ МА АМ МИ ИМ АМ

АМА ИМА АМИ ИМИ

МАМА МИМА ИМАМ МАМИ МИМИ

Читај у правцу стрелице.

М А М А

И

М

А

М

М

И

А

И

М

А

М

М И

A A М

А

Спој исте речи. Обој их истом бојом.

Повежи линијама

одговарајуће слово и слику.

ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

Обој поља са тачком и прочитај добијена слова.

30


ПРОНАЂИ НОВА СЛОВА И ОБОЈ ИХ.

Прочитај текст.

Мама има и

.

има .

има .

И Мима има и .

Препиши текст у своју свеску. Ако знаш, уместо слика напиши речи.

ЗА ОНЕ КОЈИ УМЕЈУ ВИШЕ!

Упиши слова а, м, и тамо где треба.

вион

кућ

шн

ц

гл

к

он

Заокружи слике предмета и бића чији назив почиње словом М.

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

31


Оо Сс Уу

Изговори реч и обој кружиће који се налазе на местима где се чују

гласови О – , С – и У – .

Обој правилно написана слова.

ЗА ОНЕ КОЈИ УМЕЈУ ВИШЕ!

Упиши слова о, с, у тамо где треба.

ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

ат а

м т

та м

Прочитај брзо.

са ма ми со си ум му су ус

Пронађи и обој нова слова.

СОМ ОСА СОС

САМ МАУ УМ

сама маса саса семе има

32


ПРОНАЂИ НОВА СЛОВА И ОБОЈ ИХ.

Прати стрелице и оловком или бојицом повуци линије унутар сваког

слова. 1. 1.

1. 2.

Напиши слова онако како је започето.

Оо Оо Оо Оо Оо Оо Оо Оо

Сс Сс Сс Сс Сс Сс Сс Сс Сс

Уу Уу Уу Уу Уу Уу Уу Уу Уу

Имам осам .

Препиши реченицу из последњег реда. Ако знаш, уместо слике напиши

реч.

Напиши слова и реченицу у квадратној мрежи.

О о О о О о О о О о О о О о

С с С с С с С с С с С с С с

У у У у У у У у У у У у У у

Ми имамо осу у .

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

33


Прочитај текст.

Сима има .

У има

осам .

О, Симо, у са !

Мима у има само и .

Препиши текст у свеску и, ако знаш, уместо слика напиши речи.

Обој слике предмета и бића чији назив почиње словом У.

ПРОМОТИВНИ

Реши ребусе.

С

М

С

ПРИМЕРАК

С

С

(оса)

(сом)

(сос)

ЗА ОНЕ КОЈИ УМЕЈУ ВИШЕ!

Реши укрштеницу.

Напиши речи од

научених слова А, М, И,

О, У, С.

34


ПРОНАЂИ НОВА СЛОВА И ОБОЈ ИХ.

Доврши осин пут. Изговарај: ОСА ЛЕТИ, НА ЦВЕТ ЋЕ ДА СЛЕТИ.

Како се зове бајка чији су ликови приказани на слици?

Уз помоћ учитеља/учитељице прочитај имена патуљака.

Уча Тупко Поспанко Љутко Кијавко Срећко Стидљивко

Одговори на питања.

• Зашто су патуљци добили такве надимке?

• Да ли и ти имаш надимак?

• Која три лика у овој бајци имају имена на слово С?

• Који ликови бајке нису приказани на слици?

• Шта је вештица поклонила Снежани? Заокружи слику тог воћа.

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

35Шш

Изговори реч и обој кружиће који се налазе на местима где се чују

гласови Е – и Ш – .

Доцртај кружиће тако да

добијеш слова Е, е и Ш.

Обој поља са тачкама и откриј слово.

ПРОМОТИВНИ

ЗА ОНЕ КОЈИ УМЕЈУ ВИШЕ!

Упиши слова Е и Ш.

ПРИМЕРАК

МИ К О ИР MA Н

Прочитај брзо.

ша ше еш аш иш шиш шуш шаш

Обој скривено слово.

аша еша иша аши иши ише уша

шаша шиша шише шуша

36


ПРОНАЂИ НОВА СЛОВА И ОБОЈ ИХ.

Прати стрелице и оловком или бојицом повуци линије унутар сваког

слова.

2. 3.

2.

1.

3.

1.

4. 1.

Напиши слова онако како је започето.

4.

Ее Ее Ее Ее Ее Ее Ее Ее Ее Ее

Шш Шш Шш Шш Шш Шш Шш

Мима и Ема су у шуми.

Мима и Саша им машу са .

Препиши реченицe из последња два реда. Ако умеш, уместо слике

напиши реч.

Напиши слова и реченицу у квадратнoj мрежи.

Е е Е е Е е Е е Е е Е е Е е

Ш ш Ш ш Ш ш Ш ш Ш ш Ш ш

Ема има миша.

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

37


Прочитај текст.

Ема и миш

Ема има миша Мошу.

Ема и Моша су у

шуми.

Ема има . И Моша има .

Ема и Моша машу Миши.

Миша им маше и смеши се.

Реши ребусе.

(Миша)

(Моша)

(шума)

ПРОМОТИВНИ

Прочитај добијене речи.

ПРИМЕРАК

Упиши почетно слово назива предмета у одговарајуће поље.

38


ПРОНАЂИ НОВА СЛОВА И ОБОЈ ИХ.

Доврши зекин пут. Изговарај: ЗЕКА СКАЧЕ – ХОП, ХОП, ХОП!

Прочитај текст.

Саша и Маша

Саша маше Маши.

Маша маше Саши.

Саша има .

Маша се смеши Саши.

Саша се смеши Маши.

Препиши текст у своју свеску. Ако знаш, уместо слике напиши реч.

Испод сваке слике упиши почетно слово њеног назива и прочитај

добијене речи.

Замени места словима у речима. Прочитај нове речи и напиши их.

шема

Сима

Миша

семе

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

39


Тт

Гг

Пп

Изговори реч и обој кружиће који се налазе на местима где се чују

гласови Т – , Г – , П – .

Прочитај брзо.

ТА ТЕ ТУ ТО ТИ ГО ГЕ ГИ ГА ГУ ПО ПЕ ПИ ПА ПУ

ПУТ САТ ТЕГ ГЕГ ПОП МИГ ТАТА МАТА ТАТАМАТА

ЗА ОНЕ КОЈИ УМЕЈУ ВИШЕ!

Допиши потребна слова: М, А, И, Т, Е, Ш, О, С, У, Г, П.

ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

Ч К Р Н

Р

Д

Слово Г налази се и у слову Т и у слову П. Докажи то доцртавањем кружића.

40

Т

П


ПРОНАЂИ НОВА СЛОВА И ОБОЈ ИХ.

Прати стрелице и оловком или бојицом повуци линије унутар сваког

слова.

2.

2.

2.

1.

1.

1.

3.

Напиши слова онако како је започето.

Тт Тт Тт Тт Тт Тт Тт Тт Тт Тт

Гг Гг Гг Гг Гг Гг Гг Гг Гг Гг Гг

Пп Пп Пп Пп Пп Пп Пп Пп Пп

Препиши реченицу, али замени места првој и другој речи.

Води рачуна о великом слову.

Гага пише писмо тети Гоги.

Напиши слова и реченицу у квадратнoj мрежи.

Т т Т т Т т Т т Т т Т т Т т Т т

Г г Г г Г г Г г Г г Г г Г г Г г Г г Г г

П п П п П п П п П п П п П п П п

Мама Гога меси питу.

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

41


Прочитај текст.

Тома и гости

Тома има госте у посети.

Гости су Гога и пас.

Пас Пеги има пеге и маше .

Тома шета са Гогом и смеши се.

Тома: Гого, пусти пса са .

Зашто се пас зове Пеги?

Које животиње спадају у кућне љубимце? Испричај како се људи брину о

њима.

Прочитај речи и напиши их на линије.

Т

Г

М

ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

ОСТ

П

Г

Т

АС

Прати стрелице и спој групе слова. Запиши добијене речи.

42


ПРОНАЂИ НОВА СЛОВА И ОБОЈ ИХ.

Доврши пут ове птице. Изговарај: СВЕ ШТО ЛЕТИ И ТРЕБА ДА ЛЕТИ.

Прочитај текст.

Шта са песмом

Миша машта о песми.

У песми миш шиша шишмиша.

Шиш, миш, шиш, миш – и ошиша шишмиша.

Ту ушетао гост петао.

Гутао

и шетао, шетао...

Осуо миш: Иш, иш!

шишмиш – слепи миш

Препиши прва три реда текста у свеску.

Реши ребусе.

(гост)

(топ)

(пут)

(туп)

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

43


Нн

Лл

Дд

Изговори реч и обој кружиће који се налазе на местима где се чују

гласови Н – , Л – , Д – .

Прочитај брзо.

лед лан дуд леп Дуле лане Нела Дане Неда Нена Лела

ЗА ОНЕ КОЈИ УМЕЈУ ВИШЕ!

Допиши слова која недостају.

ПРОМОТИВНИ

Ч Р К

ПРИМЕРАК

Ц Б К

Доцртавајући кружиће, напиши слова Н, Л, Д.

44


ПРОНАЂИ НОВА СЛОВА И ОБОЈ ИХ.

Прати стрелице и оловком или бојицом повуци линије унутар сваког

2.

2.

слова.

1. 2. 1. 3.

1.

3.

3.

5. 6.

4.

Напиши слова онако како је започето.

Нн Нн Нн Нн Нн Нн Нн Нн

Лл Лл Лл Лл Лл Лл Лл Лл

Дд Дд Дд Дд Дд Дд Дд Дд Дд

Подебљај текст и прочитај га.

Неша нешто слуша. То слуша и Деша.

Шта то шушти? На тло паде лист.

Лист опада са дуда. Ето шта шушти.

Напиши слова и у квадратној мрежи.

дуд – врста дрвета

Н н Н н Н н Н н Н н Н н Н н

Л л Л л Л л Л л Л л Л л Л л

Д д Д д Д д Д д Д д Д д Д д

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

45


Прочитај текст.

Дуле и Лела

Дуле носи дуге панталоне.

Лела снима Дулета.

До Дулета – дуд.

На дуду – плод.

Лела гледа у дуд.

– Дуле, мало се сагни!

Са дуда паде плод Дулету на панталоне.

Сада Дуле нема лепу успомену.

Посматрај слику и испричај народну причу „Деда и репа”.

ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

Ако умеш, прочитај ову причу на страни 143.

46

Прочитај речи следећи стрелицу и испиши их на линијама.

АНА

Г Н

О А

ДЛАН Н ШНАЛА

А И

САПУН


ПРОНАЂИ НОВА СЛОВА И ОБОЈ ИХ.

Прочитај текст.

Душан и деда

Дуле има деду Ненада на селу.

Ненад има нешто на длану.

– Шта имаш то на длану, деда? – пита Душан.

– Погоди шта имам!

– Мушмулу!

– Погодио си! Идемо на лимунаду.

мушмула – врста воћке

Препиши текст у своју свеску.

Украси унутрашњост слова: Н – , Л – , Д – .

Доврши пут овог брода. Изговарај: БРОД ПЛОВИ И ТАЛАСЕ ЛОМИ.

Реши ребусе.

,

(лопта)

(глиста)

(Ниш)

(нога)

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

47


Њњ

Љљ

Јј

Изговори реч и обој кружиће који се налазе на местима где се чују

гласови Њ – , Љ – , Ј – .

Прочитај брзо.

ја је њу Ања пањ њен љуља Љиља јаје

ЗА ОНЕ КОЈИ УМЕЈУ ВИШЕ!

Допиши слова која недостају.

Напиши нове реченице мењајући места речима. Прочитај и шта пише

усправно.

ПАС

ПРОМОТИВНИ

Р

Ц

ПРИМЕРАК

КР

Б

К

ЊУШИ

МЕСО

ЈАЊА

ЉУЉА

ЈАСНУ

ЊУШИ

МЕСО

48


ПРОНАЂИ НОВА СЛОВА И ОБОЈ ИХ.

Прати стрелице и оловком или бојицом повуци линије унутар сваког

слова. 2.

3. 2.

3.

1.

1.

4.

1.

Напиши слова онако како је започето.

Њњ Њњ Њњ Њњ Њњ Њњ Њњ

Љљ Љљ Љљ Љљ Љљ Љљ Љљ

Јј Јј Јј Јј Јј Јј Јј Јј Јј Јј Јј Јј Јј Јј

Напиши слова и у квадратној мрежи.

Њ њ Њ њ Њ њ Њ њ Њ њ Њ њ

Љ љ Љ љ Љ љ Љ љ Љ љ Љ љ

Ј ј Ј ј Ј ј Ј ј Ј ј Ј ј Ј ј Ј ј Ј ј Ј ј

делија – јунак; инатити се – противити се

Подебљај текст и прочитај га.

Милан је делија. Он се не љути и не

инати. Послушан је. Њега је лепо

имати у одељењу.

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

49


Прочитај текст.

Љиљанин папагај

Јана и Љиља су напољу.

Оне гледају Љиљиног папагаја.

Њему Љиља даје да једе.

Папагај Гаја једе салату.

Јана се смеје.

Он је њој омиљен папагај.

Од речи датих у балонима напиши реченице.

репом

пас маше

Љиљи леп

му дуг

и реп је

ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

Реши ребусе.

(ујак)

(уље)

(муња)

50


ПРОНАЂИ НОВА СЛОВА И ОБОЈ ИХ.

Доврши јежев пут. Изговарај: ИДЕ ЈЕЖ, БЕЖ’- БЕЖ’!

Прочитај текст.

Јесен

Јесен се ушуњала у шуму.

Шушка и њушка по опалом листу.

Летос је лист лењо седео на .

Сада га нема.

Нема ни ласта. Отишле су на југ.

Шума је пуста. Једино јесен гостује у шуми.

Шта је са ?

Он гомила лист по лист и носи у .

Препиши прва четири реда у свеску. Ако знаш, уместо слике напиши реч.

ти је смислио задатак. На листовима је понудио речи, а ти састави

и прочитај две реченице.

у

је

јесен

Шума

пуста.

шуми.

Jедино

гостује

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

51


Рр

Зз

Вв

Изговори реч и обој кружиће који се налазе на местима где се чују

гласови Р – , З – , В – .

Обој правилно написана слова.

Обој део слова В тако да добијеш:

слово Р, слово З.

Прочитај речи и објасни шта

значе.

редар

зунзара

владар

вратар

ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

Упиши слова Р, З или В и прочитај речи.

E ДА АТА А А О МА АТ А АДИО

Прочитај брзо.

за вас Рас зар вар зри ври звер

ови

52


ПРОНАЂИ НОВА СЛОВА И ОБОЈ ИХ.

Прати стрелице и оловком или бојицом повуци линије унутар сваког

слова. 2.

1.

1. 1.

2.

Напиши слова онако како је започето.

Рр Рр Рр Рр Рр Рр Рр Рр Рр

Зз Зз Зз Зз Зз Зз Зз Зз Зз Зз

Вв Вв Вв Вв Вв Вв Вв Вв Вв Вв

Подебљај текст и прочитај га.

Вера вози ролере. Зоран воли

ватерполо.

Прочитај текст. Уместо слика изговори потребне речи.

Путовао сам

. Знате ли шта сам сазнао?

иде по . су њему .

Дуго путује и вијуга. Волиш ли и ти путовање ?

Препиши цео текст у свеску. Уместо слика напиши речи.

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

53


Прочитај текст.

Глиша и Раша

Срели се мишеви Глиша и Раша.

Вире из рупе старе шупе.

Рупа мала, шупа голема,

мишеви су ту, а сира нема.

Њега су нашли иза врата,

гризли и гризли пола сата.

Зева Раша, зева и Глиша:

– Сира имамо за три миша!

голема – велика

Реши ребусе. Прочитај решење – добићеш пословицу.

,

ПРОМОТИВНИ

З

Р

ПРИМЕРАК

(друг)

(зао)

(је)

(дуг)

Објасни како разумеш пословицу.

Прочитај слева надесно и здесна налево и запиши реченицу

раздвајајући речи.

АНАВОЛИМИЛОВАНА

.

54


ПРОНАЂИ НОВА СЛОВА И ОБОЈ ИХ.

Доврши лептиров пут. Изговарај: ЛЕПТИРИЋУ, ШАРЕНИЋУ!

Прочитај текст.

У музеју

Зоран и Вера су у музеју.

Разне вредне ствари су у њему.

Свидела им се земљана стара ваза.

Сви предмети су од дрвета, земље и метала.

Занимљива је и ношња.

Сва одела имају везене шаре.

Кад си у музеју, само посматрај предмете. Не додируј ништа!

Одговори на питања тако што ћеш допунити реченице.

• Ко је у музеју? У музеју су и .

• Шта им се у музеју свидело? Свидела им се

ваза.

Заокружи тачне одговоре.

Предмети у музеју су од:

ЗЕМЉЕ; ДРВЕТА; ТКАНИНЕ; МЕТАЛА.

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

55


Бб

Фф

Изговори реч и обој кружиће који се налазе на

местима где се чују гласови Б – и Ф – .

Реши ребусе.

ПРОМОТИВНИ

(буре) (зуб)

(љубав)

ЗА ОНЕ КОЈИ УМЕЈУ ВИШЕ!

Допиши слова Б и Ф.

ПРИМЕРАК

УМ АР ОКA КРО НА АЛЕTАНКА ЛА УД

Прочитај речи и објасни шта значе.

ЕС

ЗУ

Б

АС

ОС

РУ

ЗО

БО

Б

56

УС

РО


ПРОНАЂИ НОВА СЛОВА И ОБОЈ ИХ.

Прати стрелице и оловком или бојицом повуци линије унутар сваког

слова. 3.

2.

1.

1. 2.

2. 3.

1.

Напиши слова онако како је започето.

Бб Бб Бб Бб Бб Бб Бб Бб Бб Бб

Фф Фф Фф Фф Фф Фф Фф Фф

Подебљај текст и прочитај га.

Фудбал је добар спорт. у њему је

битно играти фер-плеј. Треба поштовати

правила игре али и супротни тим.

Бобан је фудбалер. Добро шутира

лопту и даје голове.

Упиши слова која недостају.

фер-плеј – поштена игра

УД

АЛЕР

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

57


Прочитај текст.

Делфин Боба

Нацртај делфина спајајући

тачкице.

Фин је мали делфин Боба.

Вешто плива он у мору.

Боба иде на бал риба,

брз је, бистар, фантазира.

На репу му сафир плави,

фес му је на лепој глави.

Препиши речи које описују какав је делфин Боба.

, , , .

Подвуци скривене речи. Погледај урађени пример.

труба

утрбатрубафбуртрубафутр

ПРОМОТИВНИ

кофер

телефон

феркоферфекокоферек

тфлонфтелефонфлтелефонтл

ПРИМЕРАК

Састави реченицу читајући речи у

балонима од најмањег до највећег.

ЗА ОНЕ КОЈИ УМЕЈУ ВИШЕ!

Изговори брзалицу:

Наврх брда врба мрда.

небом

фино

балони

лете

Бобини

58


ПРОНАЂИ НОВА СЛОВА И ОБОЈ ИХ.

Доврши пут свица. Изговарај: ЛЕТИ, ЛЕТИ, МАЛИ СВИТАЦ.

Прочитај текст.

Буба са фењером

У тами лете разне бубе.

Само једна фењер носи.

Фењер светли, пали се и гаси.

Сад је горе, сад је доле.

Близу буде, па побегне. Изгуби се.

Баш је враголаста та трептава буба.

Koja је то буба?

Препиши текст у свеску.

Отпевај песму „Свитац”.

У ма-ле-ног сви-ца, кад се спу-сти та-ма,

је-дна си-ја-ли-ца у-па-ли се са-ма.

Да ли он то скита све до ноћи касне,

Ил’ под лампом чита причице и басне?

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

59


Кк

Жж

Хх

Изговори реч и обој кружиће који се налазе на местима где се чују

гласови К – , Ж – , Х – .

Прочитај брзо.

КУ КУ РИ КУ

АХ ЕХ ИХ ОХ УХ

ПУЖ МУЖ ДУЖ ЖИР ЖАР ЖУР КОХ БРЖЕ ЖВАКА

Допиши нова слова.

АРМОНИ А ОШ ПУ ОРА ИР ЛЕБ

Реши ребусе.

АФА

,

ФНА

М

А

ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

(Коста)

(мрак)

(крофна)

(жирафа)

60


ПРОНАЂИ НОВА СЛОВА И ОБОЈ ИХ.

Прати стрелице и оловком или бојицом повуци линије унутар сваког

слова.

1.

1.

2. 2.

3. 3.

5.

4.

1.

2.

Напиши слова и реченице како је приказано.

Кк Кк Кк Кк Кк Кк Кк Кк Кк Кк

Жж Жж Жж Жж Жж Жж Жж

Хх Хх Хх Хх Хх Хх Хх Хх Хх

У бајкама живе виле, хобити, духови...

Каквих ликова има још у књигама?

Препиши реченице у квадратну мрежу.

Хобити су нижи од људи. Живе у рупама под земљом. Боси су, длакавих

табана и великих стопала.

Препиши реченице у свеску.

Виле су лепе девојке. Имају дугу косу и крила. Живе на планинама, поред

река и језера. Носе дуге хаљине и наоружане су стрелама.

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

61


Прочитај текст.

Жмурке

Жарко, Тихомир и Катарина су у дворишту.

Договарају се шта ће да се играју.

Разбрајају се да играју жмурке.

Он-до-ла, дон-до-ла...

Жарко жмури и броји: један, два, три...

Он крадом вири.

– Полазим! Видим вас!

– А-ха! Катарина је иза жбунa!

– Хајде, Тихомире, излази, иза кола си!

Жаре, Жаре, да ли си поштено жмурио?

ПРОМОТИВНИ

крадом – кришом, кријући се од других

ПРИМЕРАК

Препиши првих шест редова у свеску.

Да ли и ти знаш неку разбрајалицу? Испричај са ким и где се играш

жмурке.

Доврши линију онако како је започето. Изговарај: ПУСТИ, ПУЖУ, РОГОВЕ!

62


ПРОНАЂИ НОВА СЛОВА И ОБОЈ ИХ.

Прочитај текст.

Иш

Бака у дворишту има кокошке.

Нада је упита:

– Могу ли да их нахраним?

– Можеш.

Нада је узела кукуруз и зове их:

– Ходите, коке, овамо!

А кокошке не долазе.

– Бако, не желе храну.

– А ти им кажи: пи, пи, пи!

Тада са свих страна дојурише кокошке и све поједоше.

– То је све – рече Нада и показа кокошкама празну зделу.

Жали се Нада:

– Бако, не одлазе!

– А ти им кажи: иш, иш, иш!

– Иш, иш, иш! – каже им Нада.

здела – чинија

И кокошке одоше.

Јаков Тајц

Одговори на питања. Запиши своје одговоре у свеску.

Шта гаји Надина бака?

Зашто коке нису дотрчале до Наде?

Чиме је Нада хранила коке?

Изговори брзалицу:

СВАКА СВРАКА СКАКА НА ДВА КРАКА.

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

63


Цц

Џџ

Изговори реч и обој кружиће који се налазе на местима где се чују

гласови Ц – и Џ – .

Прочитај брзо.

ЦРВ ЏАК ЏЕП ЦЕВ БЕЏ ЏИН ЏЕМ ЦАЦА ЦЕЦА ПЛАЦ

ЏУДО ЏИВЏАН

О АК ИПЕЛЕ ПАЛА ЕЗВА РЕП ИП

64

ПРОМОТИВНИ

Допиши нова слова тамо где недостају.

ПРИМЕРАК

Повежи стрелицом реч из леве

колоне и одговарајућу реч из

десне колоне.

Џип

лаје.

Сунце

куца.

Куца

јури.

Деца

сија.

Срце

дими.

Оџак

цртају.

Реши ребус.

О

(оџак)


ПРОНАЂИ НОВА СЛОВА И ОБОЈ ИХ.

Прати стрелице и оловком или бојицом повуци линије унутар сваког

слова.

1. 2. 1. 2.

Напиши слова и реченице онако како је приказано.

Цц Цц Цц Цц Цц Цц Цц Цц Цц

Џџ Џџ Џџ Џџ Џџ Џџ Џџ Џџ Џџ

Цеца и Цица су сестре. Цеца је

потрошила џепарац, а њена сестра

штеди новац.

Препиши реченицу.

Цица штеди џепарац.

3.

4.

3.

4.

Препиши реченице у квадратну мрежу.

Цица носи црне ципеле. Џемпер јој је црвен.

Ниџа једе џем од џанарике.

џанарика –

врста шљиве

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

65


Прочитај текст.

Цица и Ниџа

Цицин брат се зове Никола.

Цица га зове Ниџа.

Другови га зову Ниџони.

Цица и Ниџа купују џемпер.

Ниџа:

– Купи ми џемпер са џепом, Цицо!

Цица:

– Важи, Ниџо. У џепу можеш да држиш џепарац.

Следеће реченице су написане погрешно.

Препиши реченице правилно.

ПРОМОТИВНИ

НИЏАЈЕЦИЦИНБРАТ.

ОНВОЛИЏЕПОВЕИЏЕПАРАЦ.

ПРИМЕРАК

НИЏАВОЛИСТАРИЈУСЕСТРУЦИЦУ.

Запиши почетна слова назива предмета и прочитај реченицу.

66


ПРОНАЂИ НОВА СЛОВА И ОБОЈ ИХ.

Распарај и ти пар рукава са мацом. Подебљај линије.

Вежбај да читаш.

Маца у џаку

Маца се попела на таван.

На тавану је видела буџак.

Џак је у буџаку.

У џаку је пронашла стари џемпер.

Канџама се заплела у два рукава.

Цимала је, вукла и направила џумбус.

Препиши текст у свеску.

буџак – тамни, неуредни ћошак

џумбус – неред

Објасни изреку:

Где мачке нема, мишеви коло воде.

Прочитај питалицу.

Питали миша:

„У којем се селу најбоље живи?”

„У оном где нема мачака”, одговори миш.

Објасни зашто је миш тако одговорио.

Одгонетни загонетку.

Отуд иде тихохођа и ухвати

панцирепа.

(мачка и миш)

Реши ребус.

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

67


Чч

Ћћ

Ђђ

Изговори реч и обој кружиће који се налазе на местима

где се чују гласови Ч – , Ћ – , Ђ – .

Прочитај брзо.

ЧЕП ЋУП ЂАК ЧИЧА БУЂ БЕЏ ЧЕТКА ЋИЛИМ ЧИЧАК ЋУРИЋИ

Подвуци речи које су правилно написане.

ЏЕМ – ЂЕМ ЧИЛИМ – ЋИЛИМ ЧУРКА – ЋУРКА

СВАЏА – СВАЂА БУЏ – БУЂ ЋЕСМА – ЧЕСМА

ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

Допиши нова слова.

68

КОЛА ТО АК УРАН ГРОЖ Е

Напиши умањено значење речи.

поток – поточић во – чамац –

миш – коњ – точак –

петао – овца – првак –

мрав – лонац – опанак –


ПРОНАЂИ НОВА СЛОВА И ОБОЈ ИХ.

Прати стрелице и оловком или бојицом повуци линије унутар сваког

слова.

3.

3.

3.

3.

1.

2.

1.

2.

1.

2. 1.

2. 2.

1.

Напиши слова и реченице онако како је приказано.

Чч Чч Чч Чч Чч Чч Чч Чч Чч

Ћћ Ћћ Ћћ Ћћ Ћћ Ћћ Ћћ Ћћ Ћћ

Ђђ Ђђ Ђђ Ђђ Ђђ Ђђ Ђђ Ђђ Ђђ

Научили смо сва слова азбуке.

Сада можемо да читамо и пишемо.

Препиши реченице.

Чеда препричава причу. Ђаци га слушају. Само Ћира шапуће на часу.

Народне брзалице служе за забаву. Изговори их брзо више пута.

Чалабрчак док не дође ручак.

Уплетоше ли каишчиће у опанчиће?

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

69


Прочитај текст.

Чедина деца

Тата Чеда има ћерку Нађу.

Чеда има и четири ђака дечака.

Они су у продавници.

Нађа: Тата, хоћу четири чоколаде за браћу.

Чеда: Шта желе четири дечачића?

Дечак Ћира: Ми хоћемо колаче.

Дечак Ђорђе: Лепо је и воће.

Дечак Часлав: Мама је рекла да купимо зачине.

Дечак Ђурађ: Тата, чекаћу вас испред продавнице.

Следећи текст је написан погрешно. Прочитај га и правилно препиши у

свеску.

У посластичарници

ПРОМОТИВНИ

Ћића Мића одвео је Ћеду и Ђорџа у посластићарницу. Мича је узео

ћетири колаћа са грожђем, а Ђорџе ћетири баклаве. Ћеда се одлућио

само за ћашу сока.

ПРИМЕРАК

70

Упиши називе птица из наших крајева у укрштеницу. Решење је назив

још једне птице.

ВРАНА

РОДА

ПАТКА

к

о

д

к

ц

р

н

ћ

КОБАЦ

ОРАО

Решење:

ЦАРИЋ


ПРОНАЂИ НОВА СЛОВА И ОБОЈ ИХ.

Доцртај како скаче врабац. Изговарај: ЏИВ! ЏИВ!

Сада можеш да читаш сваки текст написан ћирилицом.

У врапчијој школи

– Шта смо учили прошлог часа?

Ко зна да каже? – упитао је врабац учитељ.

– Кажи ти, Чепкало!

– Прошлог часа смо учили о људима.

– Тако је, Чепкало! Само продужи...

– Људи се деле... људи се... људи се деле на...

– Ништа не знаш, Чепкало! Седи! Продужи ти, Џивџивко!

– Људи су створења која имају главу и труп – поче Џивџивко.

– Крила су им закржљала и зову се руке. Људи могу да лете

помоћу машине.

– Шта смо још учили о људима?

[...]

– Учитељу, могу ли ја нешто да кажем?

– Кажи, Цвркутићу!

– Ја знам једно дете које у свом врту на сваком дрвету има по

једну кућицу за птице... У његовом врту преко целе године се

чује птичија песма.

– Ретка су таква деца, Цвркутићу! – одговори учитељ.

• О чему уче врапци у школи?

Адла Здењек

(одломак)

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

71


СЛОВАРИЦА ШТАМПАНИХ СЛОВА

Редослед штампаних слова ћирилице зове се АЗБУКА. Научи је напамет.

Поред сваког слова нацртај слику или напиши име бића/предмета који

почињу на то слово.

А а Б б В в Г г Д д

Ђ ђ Е е Ж ж З з И и

Ј ј К к Л л Љ љ М м

ПРОМОТИВНИ

Н н Њ њ О о П п Р р

ПРИМЕРАК

С с Т т Ћ ћ У у Ф ф

Х х Ц ц Ч ч Џ џ Ш ш

72


ВИДИ ШТА СВЕ МОЖЕШ!

Кад знаш слова, можеш да читаш, учиш и да се играш. Види шта све можеш!

Како је лепо знати читати!

Не треба мами досађивати,

не треба баку питати:

„Хоћеш ли ми, бако, ово прочитати?”

Не треба молити сестрицу:

„Прочитај ми још једну страницу!”

Не треба молити,

не треба питати,

него узети и прочитати!

Валентин Берестов

Спој редом слова азбуке.

Заокружи слово испред наслова

који највише одговара слици.

ЗАШТО СЕ КАЖЕ ДА

НЕКО ИМА РУКОПИС

„КАО СВРАЧЈЕ НОГЕ”?

а) Птице се селе на југ

б) Уређење учионице

в) Уређење дворишта

г) Свађа у дворишту

Рукопис треба да буде

читљив, јер кад пишемо,

ми то чинимо зато да би и

други могли прочитати оно

што смо написали. Ако неко

пише аљкаво, неуредно и

нечитко, онда кажемо да му

је рукопис „као сврачје ноге”,

јер личи на трагове које би

сврака оставила скакућући по

хартији.

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

73


На!

Ево ти!

Молим Вас

жваке.

Дај ми

жваке!

Изволи!

Хоћу

жваке!

Обој облачиће у којима се дечак и продавачица правилно обраћају.

Допиши које речи су изговорили након куповине.

ДЕЧАК:

ПРОДАВАЧИЦА:

Упиши назив животиње, биљке и предмета као што је започето и играј

се са другом или другарицом из клупе.

НА СЛОВО ЖИВОТИЊА БИЉКА ПРЕДМЕТ

В ВУК ВРБА ВАЗА

С

Л

Р

ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

74

Рецепт уз недељни ручак

Чоколадне бомбице

Састојци

• мало рендане чоколаде за кување

• 1 шоља млевених или сецканих ораха

• 1 мала шоља шећера (може се додати још по жељи)

• 2 шоље издробљеног или млевеног кекса

• пола шоље сока од поморанџе

Припрема

Све састојке добро измешати сем сецканих ораха. Добро рукама

умесити да се маса сједини. Вадити кашичицом и међу длановима

правити куглице. На крају их уваљати у сецкане орахе и ређати на

тацну.


БОДЉИКАВА ПРАСАД

Прочитај текст.

Кад је хладно, бодљикаво прасе тражи другу прасад да леже заједно,

да се збију јер им је тако топлије.

Да немају бодље, то би било лако, али бодљикава прасад имају дуге и

оштре бодље. Кад се збију у гомилу, боду једно друго.

ТО НИЈЕ ДОБРО.

А није добро ни кад им је хладно.

Зато се бодљикава прасад дуго муче док не нађу неко згодно

растојање: да буду једно уз друго, а да се не боду. То растојање зове се:

ЛЕПО ПОНАШАЊЕ.

То је лепо понашање: да ја не повредим тебе, да ти не повредиш мене,

да помогнемо једно другом, да и мени и теби буде лепо.

Артур Шопенхауер

Одговори на питања.

• Шта раде бодљикава прасад кад је хладно?

• Зашто се дуго муче?

• Шта је ЗГОДНО РАСТОЈАЊЕ? Пронађи реченицу која то објашњава.

Препиши је у свеску.

• Са ким се ти лепо слажеш?

• Опиши ситуацију у којој се са неким ниси сложио/сложила.

• Да ли неке речи помажу да се проблем реши? Доврши писање.

ХВАЛА ИЗВОЛИ МОЛИМ ИЗВИНИ

И речима треба згодно растојање. У реченици су се речи збиле једна до

друге, а то није добро. Прочитај је и препиши правилно.

Даимениитебибуделепо.

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

75


ОДА ВУКУ КАРАЏИЋУ

Вук је хтео, где год да крене,

да се људи описмене,

за слободу да се боре

и за језик којим зборе.

Осташе нам после Вука

лепа слова и азбука.

Сад их пише свака рука

са радошћу и без мука.

Вук је био добре воље,

Вук је био препун среће,

кад победи оно боље,

кад се стекне знање веће.

Ранко Симовић

ПРОМОТИВНИ

Препиши Вуково правило у свеску.

Пиши као што говориш,

а читај као што је написано.

ПРИМЕРАК

Погледај слике и испричај причу о Вуку Караџићу.

76


ЈЕСЕЊА ПЕСМА

Све је пошло наопачке

за врапце и мачке,

кад је јесен окачила

своје жуте значке,

кад је ветар запевао

новембарске тачке…

Пажња! Пажња!

Велика јесења купопродаја!

Продајемо сунцобране

– купујемо кишобране!

Продајемо старо лишће

– купујемо пахуљице!

Продајемо тротинете

– купујемо санке!

Купујемо шубаре

– продајемо машне!

Продаћемо сокне

– купићемо рукавице.

Продаћемо сејалице,

– купићемо грејалице.

Продаћемо сладолед

– попићемо чај!

Јер:

Све је пошло стрмоглавце

за птице и цвеће,

кад је сунце одустало

на кров да нам слеће.

Као да је жуто љуто,

као да нас неће!

Душан Радовић

Шта је пошло наопачке?

Шта су јесење значке?

Какве је ветар запевао песме?

Шта би понудио/понудила, а шта купио/купила

на овом вашару?

Размисли – ко је „жуто љуто”?

Ко нас то неће?

Душaн Радовић је поред песама, писао приче и радиодраме

за децу. Уређивао је часопис за децу „Полетарац”.

Писао је текстове за телевизијску емисију намењену деци

„На слово, на слово...” Дечји хорови певају многе његове

песме. Свима су познате „Страшан лав”, „Здравица”, „Плави

зец”...

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

77


ЗИМСКА ПЕСМА

Зима, зима – е, па шта је,

ако је зима, није лав!

Зима, зима – па нека је,

не боји се ко је здрав!

Хајд’ напоље момак ко је,

тамо веје крупан снег,

ви’ш ен’ онде навејао је

читав бедем, читав брег.

А шта може зима мени,

шта ми може, шта ми сме?!

Нек ми носић поцрвени,

Ето, то је, то је све!

Јован Јовановић Змај

ПРОМОТИВНИ

Ко не треба да се боји зиме?

Како се деца играју зими?

Имаш ли објашњење зашто деца воле зиму и снег?

Које игре ти волиш зими?

Уживаш ли кад паднеш у снег или када те погоди грудва?

ПРИМЕРАК

78

Јован Јовановић Змај је био лекар и песник.

Написао је најлепше песме за децу. Из њих се учи

како се воли природа, решавају невоље, како се

лепо понаша, поштују старији, воле другови... Први

је песник који је уређивао часопис намењен деци,

под називом „Невен”. Кућа у којој је живео и радио

налази се у Сремској Каменици. Данас његову

кућу, која је претворена у музеј, посећују деца са

учитељима и родитељима.


СРЕЋНА НОВА ГОДИНА

Трепти звезда плавим оком

на небу високом,

пршти, пршти бела стаза,

ево Деда Мраза.

На шубари му снег,

а иње у коси,

отвор’те му широм врата,

поклоне вам носи.

Мени лутку белу

што уме да спава

мени пушку праву

да убијем лава.

Мени лопту гумену.

Мени лук и стрелу.

Мени пушку.

Мени лопту.

Мени лутку белу.

Свима много радости,

игре и песама,

срећна Нова година

и нама и вама.

Душан Радовић

Хајде пожели и ти нешто од Деда Мраза! Нека једна жеља буде за тебе, а

друга за некога ко ти је драг.

Драги Деда Мразе,

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

79


ПИШЕМО ПРАВИЛНО

Ово смо научили:

СЛОВО РЕЧ РЕЧЕНИЦА

п пчела Пчела је вредна.

м мрав .

Ово знамо:

ВЕЛИКО СЛОВО налази се на почетку сваке реченице.

Прочитај текст. Обрати пажњу на подвучене речи.

Јован живи у граду Ваљеву. Његов деда Милош Ђурић живи у

селу Тубравић на обронцима планине Повлен. Кад Јован посети

деда Мишу, обавезно пецају на реци Јабланици. Поред њих

весело трчкара дедин пас Шарко.

Препиши у табелу речи написане великим словом. Помоћи ће ти боја

којом су истакнуте.

ПРОМОТИВНИ

име и презиме

надимак

ПРИМЕРАК

назив града

назив села

назив планине

назив реке

име љубимца

Напиши у свесци текст о себи. Употреби име, презиме, надимак,

назив места у ком живиш и назив најближе планине и реке.

80


ТАЧКА (.) УПИТНИК (?)

УЗВИЧНИК (!)

ОДГОВОР

Дошло једном пиле великом петлу и почело му досађивати

питањима.

– Зашто рода има дуг кљун и још дуже ноге, а ја сасвим мале?

– Остави ме на миру!

– Зашто зец има дуге уши, а ја немам никакве?

– Не досађуј ми!

– Зашто маче има лепу длаку, а ја само жуто паперје?

– Мани ме се!

– Зашто кученце зна да врти репом, а ја уопште немам реп?

– Ћути!

– Зашто јаре има лепе рошчиће, а ја немам ни ружне?

– Прекини! Бежи! – озбиљно се наљутио петао.

– Сви ми говоре бежи, бежи! Зашто сви одрасли одговарају на

питања малих, а ти нећеш? – запијукало је пиленце.

– Зато што ти не питаш, већ свима завидиш – озбиљно је

одговорио петао.

И то је била права истина.

Сергеј Михалков

Одговори на питања.

Какво је пиле у причи? Заокружи слово испред тачног одговора.

а) радознало б) досадно в) срећно г) завидно

• Зашто петао није одговарао на пилетова питања?

• Да ли би ти одговорио/одговорила пилету на неко његово питање?

• Када у причи сазнајемо да пиле није само радознало, него и завидно?

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

81


НАУЧИ КАДА СЕ ПИШУ

. ? !

А сада да научимо нешто ново!

У тексту „Одговор” можеш да видиш три врсте реченица. Обележене

су различитим бојама, а на њиховом крају налазе се три различита знака.

И то је била права истина.

(.) ТАЧКА

КАДА НЕШТО

ОБАВЕШТАВАМО

Зашто зец има дуге уши, а ја

немам никакве?

(?) УПИТНИК

КАДА НЕШТО ПИТАМО

Зашто? Како? Где? Ко?

Не досађуј ми!

(!) УЗВИЧНИК

КАД ЗАПОВЕДАМО ИЛИ

ЖЕЛИМО ДА ИЗРАЗИМО

НЕКА ЈАКА ОСЕЋАЊА: СРЕЋУ,

БОЛ, ИЗНЕНАЂЕЊЕ, БРИГУ,

ЉУТЊУ...

Пронађи у тексту још три реченице различите врсте и подвуци их

одговарајућом бојом.

Повежи почетак и крај реченице ако је у средини реч киша. Прочитај и

запиши реченице које добијеш.

Јуче је

пљушти!

Ау, што КИША сипила?

Када је

падала.

ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

Смисли и напиши три реченице о птици. У првој – обавести, у другој –

постави питање и у трећој – искажи неко осећање.

82

Пиши у свесци.


ПРОНАЂИ НОВА СЛОВА И ОБОЈ ИХ.

Смисли наслов, испричај и напиши причу по сликама.

Откриј пословицу. Бројеви означавају редни број слова у азбуци.

12. 17. 10. 4. 1. 11. 7. 16. 1. 11. 2. 18. 14. 10. 5. 20. 24. 4.

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

83


НАУЧИЛИ СМО

1. Напиши слова која недостају у азбучном реду.

Ж, , , , К, , , М, , , О, , , С,

2. Испод сваке слике на линији напиши одговарајућу реч.

3. Од датих речи напиши што више нових речи.

РАД – , , , .

ЗИД – , , , .

4. Из ових речи су испала нека слова. Упиши их.

О, Е, Д, Т

СВ__СКА ДВ__РИШ__Е ЗА__АТАК

5. Правилно напиши реченицу од датих речи штампаним словима.

Користи велика и мала слова.

НЕБУ ВИСОКО СУНЦЕ ГРЕЈЕ НА

ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

6. Спој почетак и крај реченице тако да буду тачне.

Тридесет слова има

Волим да читам

Сада знам да

приче.

пишем.

азбука.

Сарађуј са својим другом или другарицом из клупе и проверите како сте

урадили задатке!

84


ПИСАНКА

УЧИМО ПИСАНА СЛОВА

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.


A M м И

2.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

Напиши слова онако како је започето.

A A A

M м M м M м

И И И

A

M м

И

A M м И

Правилно спајај писана слова!

м м ми ма

ПРОМОТИВНИ

Покушај и ти!

м м ми мама

ПРИМЕРАК

Пробај још и ово!

и ма а мам мама

86


ут јкула машна маказе рс гла

Прочитај реченице.

Мама мa . И Мима ма .

A Миа? И Миа ма .

Препиши реченице.

Вежбај да пишеш писана слова и у квадратној мрежи.

A

M м

И

Препиши у квадратну мрежу.

м и ми ма м ми мама

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

87


У написаним речима заокружи слова а, м, и.

мачка

нтена гла

миш

грачка

Прочитај текст, а затим га препиши у свеску.

Мама Мима

Мама ма .

И Мима ма .

Мама ма .

И Мима ма .

Мама: Имам .

ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

88


Прочитај текст, па га препиши у свеску. Ако знаш сва слова, уместо

слика напиши речи.

Ми

Имам .

ма .

И ма .

А ми? Имам .

Прочитај загонетку.

Нацртај решење загонетке.

Има реп као мачка, није мачка.

Мјауче као мачка, није мачка.

Ко је то?

(мачaк)

Сазнај више!

Мачка је први и најстарији кућни љубимац. У неким земљама мачке

сматрају светим животињама. Због својих особина и занимљивог

понашања, мачке су главни ликови у неким цртаним филмовима.

Најпопуларнији су Том, Гарфилд, Силвестер, Феликс…

И у неким причама мачке су главни ликови: Мачак у чизмама, из

„Алисе у земљи чуда” – Чеширска мачка, „Судбина једног Чарлија” и

„Доживљаји мачка Тоше”.

• Да ли ти је позната нека од ових мачака? Које су њене особине?

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

89


1.

O С У

1.

1.

1.

1.

1.

Напиши писана слова онако како је започето.

O O O

С С С

У У У

O

С

У

Подебљај нова писана слова.

ут а ат а

ПРОМОТИВНИ

Вежбај правилно спајање слова.

а Мма

м ума Ума ам миса

ПРИМЕРАК

90

Вежбај да пишеш писана слова и у квадратној мрежи.

O

С

У


ах Сунце сне дица

Прочитај реченице.

Мма ма ам .

Сима ма ам .

Мима ма .

Препиши реченице.

Усправном цртом (I) раздвој речи у реченици, а затим је правилно

препиши.

Симаимасма.

Спој линијама исцепане делове слова С, О и У .

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

91


Прочитај текст, па га препиши у свеску.

а у

Сима: Ми мам .

Мима: Сим, у ма а.

Сима: У у Мима ма у.

Мима: А Сима ма ам а у.

Сима: Имам а ама.

ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

Богатимо речник! Напиши нове речи штампаним словима.

ЗА

У

ПО

С

МИСЛИТИ

92


Прочитај текст.

Сима м

Сима ма ма .

См ма .

И Сима ма .

Препиши текст „Сима и сом” у свеску писаним словима. Ако знаш,

уместо слика напиши речи.

Сазнај више!

Сом је једна од највећих риба. Живи у реци. Тело му је вретенасто и

веома клизаво. Глава му је велика. Има ситне очи, велика уста и три пара

бркова. У устима има мноштво ситних зуба. Воли мирне и мутне воде.

Главна храна су му рибе, жабе и ракови. Лови и птице, патке и гуске које

се нађу на води или у води. Углавном лови ноћу, али и дању, ако има

прилику.

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

93


1.

E

1.

1.

Ш

1.

2.

Напиши писана слова онако како је започето.

E E E

Ш Ш Ш

E

Ш

Правилно спајај слова! Вежбај и ти!Подебљај нова писана слова.

ПРОМОТИВНИ

ума миш еме е

ПРИМЕРАК

Препиши групе слова и речи.

ш, е, , , и, ш, у, м, е, ум, е, месе,

ема, ума, миса, аша

94


ума ишарка ешир ксер

Прочитај реченице и препиши их.

Ема иша Мишу. Миша е меши.

Шиша е Шима.

Пиши слова и у квадратној мрежи.

Е

Ш

Напиши штампаним словима речи чије је значење:

УМАЊЕНО И УВЕЋАНО.

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

95


Прочитај текст, па га препиши у свеску.

Миш

Миш

у ами уми.

Шума уми. Шшш...

Миш: Е, ами м уми.

е меши: Сама а мишем!

ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

Изрека СЛАЖУ СЕ КАО МИШ И МАЧКА значи да се двоје:

а) воле; б) не познају; в) не воле.

96


Вежбај да читаш!

Миша Ема

Миша ма .

Ема ма .

Миша Ема е меше мишу.

И миш ма .

Препиши текст. Ако знаш, уместо слика напиши речи.

Усправном цртом (I) раздвој речи у реченици, а затим је правилно

препиши.

Шишамеисмешим.

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

97


1.

Т Г П

4.

2.

3.

1.

2.

1.

2.

2.

1.

1.

3.

2.

1.

2.

Напиши писана слова онако како је започето.

Т Т Т

Г Г Г

П П П

Т

Г

П

Подебљај нова писана слова.

ат исм еге т ег

ПРОМОТИВНИ

Правилно спајај слова! Вежбај и ти!


ПРИМЕРАК

Пиши слова и у квадратној мрежи.

Т

Г

П

98


та елеф ак незд рана итара р

Прочитај реченице.

Тета Га меси иту.

Сташа ета са.

Писм ети ише Тма.

Препиши реченице.

Препиши следеће реченице писаним словима у свеску.

Таса има госта Гуту. Гута машта о пити. Таса меси питу са месом.

Гост Гута се смеши.

Богатимо речник! Напиши нове речи штампаним словима.

У

НА

ПРЕ

О

ИС

ДО

ПИСАТИ

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

99


Машта ами

Пета ета ами мту.

Маше су .

Пас Пеги му маше апм.

- Ммм... Паштета! - машта ас.

Прочитај текст.

ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

О чему машта пас Пеги?

Препиши текст у свеску. Ако знаш, уместо слике напиши реч.

Напиши писаним словима.

тег гег пас пита пут

Надимци: Гига Гага Гога Гута

100

Напиши речи супротног значења писаним словима.

оштар – радост –


Прочитај текст.

Пас Гги

Тета Маша ма итм са.

Пас Гги ета ату.

Тета Маша му пусти мес.

Пм а апше апи.

Напиши одговоре писаним словима у свеску.

Ко има питомог пса?

По чему шета пас Гаги?

Шта он једе?

Како га мази тета Маша?

Опиши омиљену животињу или свог кућног љубимца.

Сазнај више!

Због своје послушности и верности, пас је постао најбољи човеков

пријатељ. Може да се дресира и да научи многе вештине. Веран је

пратилац војнику, полицајцу… Слепој особи је од велике помоћи.

Пас је показао шта све уме и на филму, као глумац. Чувени су Леси, Рин

Тин Тин, Бади – пас кошаркаш, Хачико и бернардинац Бетовен. Прво

живо биће са Земље које је летело ракетом био је пас Лајка. Да ли су ти

позната ова имена: Маза и Луња, Плутон, Снупи, Скуби Ду?

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

101


Н Л л Д

1.

3.

2.

3.

1.

2. 1.

1.

1.

1.

Напиши писана слова онако како је започето.

Н Н Н

Л л Л л Л л

Д Д Д

Н

Л л

Д

Подебљај нова писана слова.

лупа лед лан л

ПРОМОТИВНИ

Правилно спајај слова! Пробај и ти!

л

ПРИМЕРАК

Пиши слова и у квадратној мрежи.

Н

Л л

Д

102


лала лимун ет угме р

Прочитај следеће реченице.

Неша ише Дани исм. Лена

адгледа. Мала Нела ам леда.

Оа е ме а ише.

Препиши реченице.

Напиши писаним словима имена деце.

Ко пише писмо? Ко надгледа? Ко само гледа? Ко ће читати писмо?

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

103


Прочитај текст.

Шала

Дла Нада Данилу ету. Леп у е

алили. Нада апну Данилу ешт мешн.

О легне а лупа ама.

-Е, Над, т и мешна!

Нада еде лупи ланм т.

-Леп! Дта а алм, е му а е

лушам! Данил стаде.

-Над, ам е алим!

ПРОМОТИВНИ

Напиши одговоре на питања писаним словима.

Ко је дошао Данилу у посету?

Шта је рекао Данило што је наљутило Наду?

ПРИМЕРАК

Заокружи слово испред тачног одговора.

„Неслана шала” је:

а) шала без соли; б) шала која изазива љутњу; в) љутња која изазива шалу.

Напиши писаним словима речи које одговарају сликама.

104


Прочитај текст.

У лини

Лане ета лини. Нешт ушну уми.

Лане е плаши. Стаде лушну.

Мама апну еснм м. Лане е мами.

Сада е е лаши.

Препиши текст у свеску.

Иза реченице напиши слово Т ако је тачна или Н ако је нетачна.

Лане је срнина мајка.

Срне су плашљиве животиње.

Срне су опрезне и брижне маме.

Лане лоше чује.

Прочитај нове речи и напиши их. Ако знаш, напиши све писаним словима.

ДО

ПРЕ

ДАТИ

ПРО

Напиши писаним словима реч поред сваке слике. Шта је исто, а шта се

разликује код ових речи?

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

105


Њ Љ Ј

2.

3.

1.

3.

1. 2.

1.

1.

1.

1.

Напиши слова онако како је започето.

Њ Њ Њ

Љ Љ Љ

Ј Ј Ј

Њ

Љ

Ј

Подебљај нова писана слова.

а љуљашка елен аје

ПРОМОТИВНИ

Правилно спајај слова! Пробај и ти!


ПРИМЕРАК

Пиши слова и у квадратнoj мрежи.

Њ

Љ

Ј

106


а и љубичица еж елка јаје

Прочитај реченице.

Јања Љља љуљају Немању.

Немања е љути. Њму ије љуљања.

Љља а еши.

Препиши реченице.

Напиши писаним словима речи: љуљати, јагње, шоља, лењост, даљина,

ношња.

Ове речи су неправилно написане. Напиши их правилно штампаним

словима.

радијо – кои –

Ј О И

бијо – авијон –

И Ј О

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

107


Прочитај текст.

Сан

Миљан е тига ла лега.

Усни е леп ан.

О е а љани љушти . Јагње е ега

асе. Њма е леп. Миљан леда ланине

аљини. Јагње леда ега уши .

Испричај један свој сан.

ПРОМОТИВНИ

Препиши текст у свеску. Ако знаш, уместо слике напиши реч.

Подвуци једну од две наглашене речи како би тврдње биле тачне.

Миљан је пошао – стигао с посла. Миљан сања да је он на пољани – у

шуми. Миљан љушти воће – поврће. Поред Миљана је домаћа – дивља

животиња. Планине су у близини – у даљини.

ПРИМЕРАК

Напиши каква све може да буде јабука. Ако знаш, пиши писаним словима.

108


Прочитај текст.

Неплушн лане

П љани луњају елени. Јелени асу .

Једн лане е даљил. Мал мал естал

е а љане. Њга у елени ашли лини.

Љтили у е елени а еплушн лане.

- Не меш ам а деш лину!

луњати – лутати, ићи без циља, тумарати

Препиши текст у свеску. Ако знаш, уместо слике напиши реч писаним

словима.

Заокружи слово испред наслова који би такође одговарао тексту.

а) Храбро лане б) Несташно лане в) Тврдоглаво лане г) Плашљиво лане

Заокружи слово испред тачног одговора.

Јелени се љуте јер су: а) брижни; б) опасни; в) узнемирени; г) тврдоглави.

Напиши у каквој опасности је могло да буде лане. Пиши штампаним

словима.

Да си ти на месту овог ланета, шта би рекао/рекла јеленима?

Напиши особине ланета из приче.

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

109


1.

2.

Р З В

1.

2.

1.

1.

1.

2.

1.

Напиши слова онако како је започето.

Р Р Р

Р

З З З З

В В В

В

Подебљај нова писана слова.

а р лептир за ла мај

ПРОМОТИВНИ

Правилно спајај слова! Пробај и ти!


ПРИМЕРАК

Пиши слова и у квадратној мрежи.

Р

З

В

110


иба ебра зда тра лина

Прочитај реченице.

Зан де р азред.

Ва е Зан руг.

Рд е грају аједн.

Препиши реченице.

Напиши писаним словима речи: дрворед, возило, ветар, заврзлама, игра,

зарез, редар.

Прочитај речи и запиши их.

Г

ДО

РАДИТИ

ОД

ЗА

ПРЕ Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

111


Прочитај текст.

З т

За, Рде Вра ишли у т.

Там азгледају ри азграју.

За: Вдите игра т е гра!

Вра: Ја дем а дим арене мије!

Рде: Ја е дем. Љга у!

Вра: Зшт, Рде? Ое у анимљи!

Рде: Зт т е лашим мија.

За: Ја дем а ледам мајмуна т е ре.

Не мам а е лашим, му а е мејем.

ПРОМОТИВНИ

Одговори на питања у свесци. Пиши писаним словима. С ким је Вера

отишла у зоо-врт? Које животиње су обишли и видели?

Реши укрштеницу и прочитај решење.

2.

1.

1.

4.

4.

3.

2.

5.

ПРИМЕРАК

112

5.

6.

3.

6.


Прочитај текст.

Зан руг

Стен Лазар у Зан руг. Иду

сти азред. Ои е грају аједн. Вл ад

е лере. Вле а уштају маја. Ои у

ераздни руг.

Да ли и ти имаш нераздвојне другове у разреду?

Препиши текст у свеску.

Напиши име свог најбољег друга или другарице. Пиши штампаним

словима.

Смисли занимљиву реченицу о другарству и запиши је.

Препиши реченице писаним словима.

Звонар звони.

Рудар вади руду.

Ратар оре на њиви.

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

113


2.

Б 1.

1.

2.

1.

Ф

3.

1.

2.

3.

Напиши слова онако како је започето.

Б Б Б

Б

Ф Ф Ф Ф

Подебљај нова писана слова.

ризби ра а уре аа

Правилно везуј слова! Пробај и ти!


а

ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

Препиши писаним словима у свеску.

Бубе, бубамара, бубаруса, бубашваба, свилена буба...

Пиши слова и у квадратној мрежи.

Б

Ф

114


ик ал ењер ен а

Прочитај реченице.

Банина а

Бана ма ину у. У и ма

ра у. Феља е сте е.

Бана е ли, ер е дна.

Препиши реченице.

Сазнај више!

Буквар је прва књига, из буквара ђаци прваци уче слова, како да

читају и пишу. Реч „буквар” настала је веома давно, пре петсто, можда

и више година. Тада, у језику наших предака, реч „буква” није значила

само врсту дрвета него и оно што ми данас подразумевамо кад кажемо

слово – писани знак за глас. По томе је и књига из које се уче слова, или

„букве”, добила назив буквар.

Некада се буквар називао азбуквар и бекавица, јер се из њега учила

азбука и срицала се, „бекала”, слова. […]

Из књиге „Приче о речима” Милан Шипка

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

115


Прочитај текст.

Фзан удбалер

Бан ма ебн азана. О ли а гра

удбал. Бан утне лту, азан рани

а лу. Јури а лтм ура е м, лавм

ли епм. Фн абаља Бан рушт.

Која је твоја омиљена игра?

ПРОМОТИВНИ

Препиши текст у своју свеску писаним словима.

ПРИМЕРАК

Одговори на питања.

По чему се фазан лако препознаје? Какве је боје његово перје? Зашто је

фазан из ове приче необичан?

Прочитај стихове.

Фењере првокласне

производимо.

Путнике касне

по мраку водимо.

Свици извидници

Ово је оглас!

Написао га је

Стево Пуповац.

116


Прочитај текст.

Фрбари

Бан ата е арбар. Фрбар арба

раду. Бан е и арбари. О е абра

ра у а рну раду. Бан арба

раду а и ма ати.

Да ли и ти помажеш родитељима?

Напиши три питања о прочитаном тексту користећи речи КО, ГДЕ

ШТА. Пиши штампаним словима.

Прочитај речи, па их напиши писаним словима читајући здесна налево.

СЕФ

РАФ

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

117


1.

К Ж

2.

2.

1.

2.

4.

1.

3.

2.

1.

4.

3.

Х

1.

2.

1.

2.

Напиши слова онако како је започето.

К К К

Ж Ж Ж

Х Х Х

К

Ж

Х

Подебљај нова писана слова.

ик аба ужа

уж аљина екар ах махна

ПРОМОТИВНИ

Правилно спајај слова! Пробај и ти!

а

ПРИМЕРАК

Пиши слова и у квадратној мрежи.

118

К

Ж

Х


ир аба ишран ључ ућа ле еликтер

Прочитај реченице.

Жељка купља ир сп раста.

Храст ма лику рњу ен.

Жир е рана иљедима.

Препиши реченице.

Реши питалице.

Шта расте изнад слеза?

Бреза.

Ко цвет трном оружа?

. (ажур)

Ко кућу гради у трави?

. (иварм)

Шта и без ногу хода?

. (адов)

Ко није видео дан?

. (нас)

Драгутин Огњановић

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

119


Прочитај текст.

Журка

Катарина Христина у утику.

На афма е леп зб ардере.

Катарина упује еланке. Христина ра

уту акну. Журе а урку Жељке.

Касније у е лиле:

- Бш ам е ил леп.

Как е и кусан у у!

ПРОМОТИВНИ

Како се ти проводиш кад одеш на рођенданску журку?

ПРИМЕРАК

Препиши прве четири реченице текста у свеску.

Напиши писаним словима речи које казују радњу.

оре – , сеје – , копа – , жање – ,

скупља – , меље – , меси – .

ТРУДИТИ СЕ ТРЕБА, АКО ЖЕЛИШ ХЛЕБА.

120

Напиши писаним словима називе производа од теста.

хлеб – , кроасан – , кифла – ,

крофна – , жу-жу – .


Прочитај текст.

У ашти

Мала аба е лутала

ашту гледала елену ик.

- Как аба! - мислила е аба.

- А мда ште ије аба?

- Ја - - и аба. А и - ?

Тик е гра.

- Ти - ? - ита аба .

А ик и ласа.

- Тик, ик! - аже а ране.

- Зр е диш? Т е ам ик.

Семјон Коган

Одговори на питања.

Како се жаба представила?

Шта је жаба питала тикву?

Ко је проговорио уместо тикве?

Врабац је у причи: а) нестрпљив; б) љубазан; в) паметан.

У овим речима слова нису на свом месту. Ако их вратиш на право место,

добићеш називе цвећа.

УЖАР

ФИЛРАНКА

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

121


Ц Џ 2.

1.

1. 1.

1.

2.

Напиши слова онако како је започето.

Ц Ц Ц

Џ Џ Џ

Ц

Џ

Подебљај нова писана слова.

р ац ка ак еџ ак

Заокружи реч која не припада скупу речи.

кла растац атлиџан манџа

ПРОМОТИВНИ

Правилно спајај слова! Пробај и ти!

ПРИМЕРАК

ена

ак

Пиши слова и у квадратној мрежи.

Ц

Џ

122


уцла р т еп емпер

Прочитај реченице и нова слова подебљај црвеном бојицом.

Цица ма уцу Џени. Оа ма рни

ац аранџасту рлицу.

Препиши реченице.

Прочитај причу. Препиши првих пет реченица у свеску писаним словима.

Уместо слика напиши речи.

Игра

Иза се појавило . Златним зрацима миловало је

, улице и . се осмехује.

се зелени, а пољски мирише. Овај дан као да је

створен за игру.

Радосна праве од шарене хартије.

Цртају му , и и пуштају да лети високо, високо.

и гледају ову необичну птицу. Нема , а тако високо

лети. Нешто тако нису виделе ни у топлијим крајевима.

Ласло Бошковић

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

123


Прочитај текст.

Џин лацима

Жи е ин Цане у лацима. Џин

арст е ил ескрајн. Це ан е рта

инке лаке. Цепка х е аца ебу.

Кад е апра елих ест, аз х е

имбуси. Пле е ецка епка , мање

рдне. Њх е аз ируси. Њг

ругарица, тица Џули е љути:

- Црни ине, ам раш умбус!

ПРОМОТИВНИ

Који лик у причи је стваран, а који није?

нимбуси – тамносиви кишни

облаци

цируси – облаци у облику трака

Научи да проширујеш реченицу!

ПРИМЕРАК

Џин и.

Џин и лацима.

Вредни ин и лацима.

Вредни ин леп и лацима.

124

Покушај и ти! У својој свесци прошири реченицу ЂАК ПИШЕ.


Прочитај текст.

У иркусу

Циркус е тига рад. У ему е л

Џамб лица Цица. Са има у лаца

Цеца мајмун Џил. Иак у унгле, и у

јајни лумци. Петии апшу ад иркуска

ружина митира е кестар.

Испричај како замишљаш кловна у циркусу.

Одговори на питања. Пиши штампаним словима.

Које животиње се помињу у тексту?

Шта оне раде у циркуској представи?

Наброј још неке животиње које се могу видети у циркусу.

Препиши реченице писаним словима.

Смешан као циркус. Тежак као слон. Опасан као лав.

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

125


1.

Ч Ћ Ђ

1.

1. 1.

1. 1.

2. 2.

2. 2.

Напиши слова онако како је започето.

Ч Ч Ч

Ћ Ћ Ћ

Ђ Ђ Ђ

Ч

Ћ

Ђ

Подебљај нова писана слова.

амац мачка мач уран ућа

ПРОМОТИВНИ

ећ еек лађа уђ

ПРИМЕРАК

Заокружи речи које су правилно написане.

е - е изма - изма лач - лаћ

Правилно спајај слова! Пробај и ти!

ак е и Оар

Пиши слова и у квадратној мрежи.

126

Ч Ћ Ђ


еп етка уп ак

Прочитај реченице и нова слова подебљај црвеном бојицом.

Ђђе учкује еек. З жину

кли и е. Плужиће руг

Чеду Ћиру.

Препиши реченице.

Напиши писаним словима умањено значење понуђених речи:

кућа – ћуп –

ђак – тачка –

чизма – река –

Запамти и разликуј у изговору и писању!

Рчиа е мала ека, ечца е мала еч.

Прочитај брзо и препиши у свеску малим писаним словима.

КУЧЕ – МАЧЕ – ЈАРЕ – ПАЧЕ

МИШ – ДЕТЛИЋ – ВУК – ПЕТЛИЋ

ГАВРАН – СВРАКА – ДЕДА – БАКА

ДЕТЕ – КОКА – ЗЕЧИЋ – ВОКА

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

Десанка Максимовић

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

127


Прочитај текст.

Прича апцу Ћири

Ђачићи,

Испричаћу м ричу апцу Ћири. Када е

ена кла , е л Ч , Ћ Ђ

чи а р. Слуша е аке. Чита е а има.

Учи е Ћира ину, чи е , ли ије аучи

. Чудна ака рка! О га е абац и

аучи: и, и, и!

Према тексту Мухарема Омеровића

ПРОМОТИВНИ

Одговорe на питања запиши у свеску.

О коме се говори у тексту?

Шта је врабац научио да говори?

Зашто није научио слова?

Шта је смешно у овој причи?

Џи, и, и

ПРИМЕРАК

Напиши речи сличног значења.

врећа – ученик –

смеће – славина –

128


Прочитај текст.

Чк лисица

Неки к е хти лисицу м е и

епријатељст, ер му е анила тету.

Вћ уг емена е те а е ти, а

риже а еп учине акшене маслинм

љем пали х. Оа, а а е а

аза ут, е а и а епријатеља,

ил е пра еме ет. О е аучући урца

а м, ер ије и ње. Треба ити

лаг е рдити е, ер ест рџбе астане

лика тета, аш т е асрђен.

Езоп

кучина – јаке нити конопље од којих се прави канап; жетва – прикупљање

житарица са њива; пожњети – завршити жетву; срдити се – љутити се;

срџба – љутња, бес

Препиши речи писаним словима на линију испод одговарајуће слике.

ЋУП ЧОКОЛАДА ЂЕВЂИР ЧАМЧИЋ

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

129


Прича ликама

Посматрај слике и одговори на питања.

Шта је исто на сликама, а шта се разликује?

Којој животињи је тешко да једе из тањира?

Која животиња не може да једе из ћупа?

ПРОМОТИВНИ

Испричај причу према плану:

• рода у гостима код лисице;

• лисица у гостима код роде.

ПРИМЕРАК

Сазнај више!

Басна је кратка прича. Главни ликови су животиње. Они имају људске

особине: говоре, мисле, понашају се као људи. У баснама се исмевају

људске слабости и мане. Свака басна има поуку (савет). То је најчешће

мудра изрека, написана на крају басне.

Познати писци басни су: Езоп, Лафонтен, Крилов и наш Доситеј Обрадовић.

130


СЛОВАРИЦА ПИСАНИХ СЛОВА

САДА ЗНАШ ДА ПИШЕШ ПИСАНИМ СЛОВИМА ЋИРИЛИЦЕ.

Напиши своје име и презиме.

Упиши редом писана слова азбуке (велико и мало).

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

131


Прича ликама

Испричај причу својим друговима.

ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

132


НАУЧИЛИ СМО

1. Испод малог штампаног слова напиши мало писано слово.

т е ћ б г п а и

2. Дата су велика и мала штампана слова. Напиши одговарајућа писана

слова.

Ж ж К к Л л Ђ ђ

Њ њ Џ џ В в Ц ц

3. Повежи исте речи.

уторак торба првак књига

орба њига торак рвак

4. Писаним словима напиши шта је на слици.

5. Упиши слова која недостају у речима.

р

л в


в к ц

ва

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

133


6. Препиши реченицу писаним словима.

БАШ ЈЕ БУКВАР КЊИГА ФИНА.

7. Напиши писаним словима назив твоје омиљене приче.

8. На крају реченице напиши тачку (.), упитник (?) или узвичник (!).

Који је данас дан

Данас је леп дан

Баш се лепо учи сваки дан

9. Исправи грешке у реченицама. Напиши велико слово, тачку, упитник

или узвичник тамо где треба.

ПРОМОТИВНИ

ђорђе перић живи у чачку има старијег брата милана кога зову

мики за распуст иду да посете баку јовану она живи у селу брзеће

на планини копаоник бака јока има краву рујку и пса лакија

кравицу ће водити на ливаду да пасе баш ће им бити лепо где ћеш

ти ићи за распуст

ПРИМЕРАК

134


ПЕСМЕ И ПРИЧЕ

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.


НЕМА ЗА МАЧКЕ ШКОЛЕ

– Куда ћеш с торбом? – упита Миру мачка.

– У школу! Ђак сам! Ово је торба ђачка.

– И ја бих с тобом! – мачкине очи моле.

– Не можеш, драга, нема за мачке школе.

Мачки је доста

да зна прести,

да зна ловити,

да зна јести,

да се зна верати

и да мијауче.

А то све мачке

код куће науче.

Григор Витез

ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

Зашто Мира није повела мачку са собом? Заокружи слово испред тачног

одговора.

а) Мира не воли мачку. б) Мачка не воли школу.

в) Мачке се не доносе у школу.

136

Замисли да неки Мирко има пса. Како би објаснио свом љубимцу зашто

за пса нема школе? Шта пас уме, а шта не уме? Напиши своје одговоре у

свесци.


СТРАШНО, ПА СМЕШНО

Био једном један страх, грозан, рашчупан и страшан. Ушао је у собу

кад је мама угасила светло и затворила врата. Хтео је да уплаши Ивана.

Ивану су од страха порасле уши, порасле очи. Страх је био страшан. Све

ствари у соби личиле су на страх. Ормар се претворио у дива, столица у

вештицу, корпа са играчкама у чудовиште.

Страх је био велики, а Иван мали.

Баш због тога, Иван одлучи да постане храбар.

Устао је из кревета и упалио светло.

Е, сад се страх уплашио и одмах нестао. Нигде, баш нигде га више није

било, и никада му више није пало на памет да долази код Ивана у собу

кад мама угаси светло и затвори врата.

Онда је Иван причао свима како је страх смешан кад у соби није мрак,

јер нестане тако брзо да све ствари и играчке опет личе на себе.

Рада Солдат

Одговори на питања.

• Какав је страх у овој причи?

Заокружи слово испред тачног одговора.

Страх је ушао у собу:

а) кад је пао мрак;

б) кад је мама угасила светло и затворила врата;

в) кад је Иван заспао.

Објасни како од страха расту уши и очи.

Напиши у свесци шта ти радиш да победиш страх.

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

137


МАЧЕ ИЗ ПОШТАНСКОГ САНДУЧЕТА

Дени је био збуњен. Није знао шта ће бити са мачетом које му је

вирило из џепа. Нашао га је прозеблог на улици.

– Кући га не могу однети – мислио је он. – Наш Боби мрзи мачке. Читав

би га дан гањао и лајао.

Па ипак, није се могао одлучити да јадно маче остави натраг на хладан

плочник, већ стаде и поче да размишља.

Беше застао баш испред куће тета Амелије. И док је тако стајао и

размишљао, она се појави на вратима.

– Здраво, Дени – рече она – молим те, погледај у поштанско сандуче

и види да ли има какво писмо за мене. Хоћеш ли? Та, ко би ми и писао?!

Тако сам усамљена, никога немам – ни детета, ни рођака, чак немам ни

пса или мачку да се о њима бринем.

Дени отрча до поштанског сандучета. У њему није нашао ништа. Али

кад га је затворио, сандуче више није било празно – унутра је било маче.

– Ипак данас нешто има за вас, тета Амелија! – викну он. – Да вам

донесем?

– Не, хвала ти, Дени – рече тета Амелија – сама ћу ја то.

Дени пође кући, празна џепа и ведре душе. А из куће изађе тета

Амелија са осмехом на уснама. Али тај осмех није био ништа према

осмеху пуном среће који јој се указао на лицу док је у кућу уносила маче,

које се тако неочекивано нашло у њеном поштанском сандучету.

Кетрин Џексон

ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

138

Одговори на питања.

• Зашто Дени није задржао маче?

• Шта је учинио с њим?

• Да ли одобраваш Денијев поступак? Објасни своје мишљење.

• Kакав је Дени у овој причи? Опиши тета Амелију.

• Како разумеш тета Амелијину срећу кад је угледала маче?

• Познајеш ли и ти неку особу која би се обрадовала мачету

у сандучету?


ИЗВОЛИТЕ НА РУЧАК

Не сметајте Милени! Она сад спрема ручак. Ситно, ситно, баш како

треба, исецкала је папир, ставила га у луткину шерпу и меша.

– Ручак је готов! Изволите на ручак! – каже Милена.

Бранко и не диже главу са једне шарене слике, као да то Милена не

зове баш њега.

– Изволите на ручак! Бранко, коме сам ја спремала ручак? – љути се

Милена.

– Луткама си спремала.

– Нисам. Кувала сам за тебе. Мораш да једеш!

– Хвала, не могу – каже Бранко и опет гледа слику.

– Мораш!

– Нећу! То је хартија, то се не једе.

– Једе се! – тврди Милена.

– Онда ти једи.

– Хоћу.

И Милена узима папириће, приноси их устима, прави се као да једе, а

папирићи падају у крило.

– Па ти једеш ко бајаги! – рекао је Бранко.

– Ни теби нисам казала да једеш заистински.

Сад је све у реду. Једу обоје. Сладе се, шерпу су омазали.

Душица Манојловић

Одговори на питања.

• Шта ради Милена у овој причи?

• На какав ручак мисли Милена, а на какав

Бранко?

• Како се прича завршила?

• Шта значи кад се нешто ради „ко бајаги”?

• Чега се играш или шта радиш „ко бајаги”?

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

139


СКЛАДАН БРАК

Шта нилском коњу говори жена,

кад јој препречи пут до базена? } Ово је строфа.

Она не каже: „Бућни бестрага!”} Ово је стих.

или: „Права си нилска рага!”

Не викне: „Тутањ, незграпни створе!”

То нилске даме не говоре.

Каже: „Мили мој, мало се склони.

Управо ми се страшно рони.”

А он, пошто га лепо моли,

узврати: „Свакако, драга. Изволи!”

Па ако се и њему купа,

одлазе да се брчкају скупа.

ПРОМОТИВНИ

Загњуре нилска дама и даса,

све се пенуша и таласа!

Бранко Стевановић

ПРИМЕРАК

• Строфа је мања целина,

део песме.

• Стих је један ред у песми.

рага – стари коњ

тутањ – овде значи: Бежи! Губи се!

Склони се!

незграпан – неспретан у неким

стварима, трапав

140

Одговори на питања.

• Шта ти је смешно у овој песми?

Какви су нилски коњи у песми? Заокружи слова испред тачних одговора.

а) културни в) лењи д) пажљиви

б) свадљиви г) нежни

Објасни шта значи наслов песме. Чему су те научили њени јунаци?


ВУК

Одвели су Наталију у зоолошки врт. Ево вука! Наталија га је одмах

препознала.

– Зашто си појео Црвенкапу?

Вук ћути.

– Што си дирао три прасета?

Вук подви реп.

– Ако – рекла је Наталија – сад седи у кавезу, сиви вуче.

Вук је окренуо главу на другу страну. Значи, застидео се, значи никад

више неће чинити такве ствари.

Јаков Тајц

Одговори на питања. Одговоре запиши у свеску.

• Како се понашао вук у бајкама „Црвенкапа” и „Три прасета”?

• Зашто је Наталија била љута на вука у зоо-врту?

• Због чега је девојчица помислила да се вук заиста постидео?

• Шта мислиш о животу животиња у зоолошком врту?

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

141


ЗВУЦИ ПРИРОДЕ

У зелену густу шуму, шу-шу,

с ливаде је пошла крава, му-му,

због обада што спопада, зу-зу,

пред очима кукавице, ку-ку.

Деда чобан пуши лулу, лу-лу,

и не види страшног вука, ву-ву,

који мотри на овчицу, бе-бе,

оштри зубе и за козу, ме-ме.

Ближио се смирај дана, па-па,

пошло живо све да спава, ла-ла.

Потом скочи у мрак сова, ху-ху,

и препаде гугутана, гу-гу.

Све се живо крену сада, клап-клап,

жир на земљу зрео пада, тап-тап.

Примири се тамом обад, зу-зу,

и врати се тада крава, му-му,

изађе из мрачне шуме, шу-шу.

Деда штапом, крава папком, клај-клај...

Стигоше и својој кући – крај... крај.

Зоран Б. Гаврић

ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

142

обад – крупна сточна мува

Одговори на питања.

смирај – крај, завршетак

• Које животиње је чобанин чувао?

гугутан – мужјак гугутке

• Коме је вук непријатељ у овој песми?

• Прочитај гласно како се оглашавају жива бића у овој песми.

• Како неко хода ако кажемо да иде клај-клај?

• Научи песму напамет или десет стихова по свом избору.


ДЕДА И РЕПА

Посејао деда репу.

Израсла репа голема, преголема.

Стаде деда из земље репу чупати. Повуци, потегни, ишчупати је не може.

Зовне деда у помоћ бабу. Баба за деду, деда за репу – повуци, потегни,

ишчупати је не могу.

Позове баба у помоћ унуку. Унука за бабу, баба за деду, деда за репу –

повуци, потегни, ишчупати је не могу.

Позове унука у помоћ куцу. Куца за унуку, унука за бабу, баба за деду,

деда за репу – повуци, потегни, ишчупати је не могу, па не могу.

Зовне куца у помоћ мацу. Маца за куцу, куца за унуку, унука за бабу, баба

за деду, деда за репу – повуци, потегни, ишчупати је не могу, па не могу.

Маца позове у помоћ миша. Миш за мацу, маца за куцу, куца за унуку,

унука за бабу, баба за деду, деда за репу – повуци, потегни и – ишчупаше

репу.

Народна прича

Одговори на питања.

• Шта те је забавило у овој причи?

• Без чије помоћи репа не би била ишчупана?

• Објасни пословицу „Слога кућу гради” на

примеру ове приче.

Реченице из приче су промениле места. Препиши их у свеску писаним

словима по правилном редоследу. Додај реченице и промени крај приче.

Зе еда м абу. Израсла епа лема,

реглема. Стаде еда емље епу упати. Пеја

еда епу. Пци, егни, шчупати е е ме.

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

143


ЛИСИЦА И РОДА

Лисица је одлучила да се нашали са својом пријатељицом родом.

Позвала ју је на ручак и изнела пред њу неку ретку супу у плитком

тањиру. Такав ручак се могао само полизати, а рода није могла ни кап да

ухвати кљуном. Лисица се претварала да јој је јако жао што се роди није

допао ручак. Рода се гладна вратила кући.

Следећег дана лисица је била родин гост. Задовољна и нестрпљива,

пожурила је родиној кући, јер је била гладна. Али тамо је са ужасом

приметила да је ручак послужен у дубоким ћуповима, са врло тесним

грлићем, из којих је рода врло лако јела. Лисица није дохватила ни

мрвицу укусног јела и отишла је кући гладна.

А онда је рекла сама себи:

– Заправо немам право да се жалим. Рода ми је само вратила мило за

драго.

Езоп

Напиши које особине је показала лисица.

Заокружи реченицу која најбоље објашњава родин поступак.

Помогла је лисици. Осветила јој се. Занемаривала је лију.

Да ли оправдаваш њен поступак? Објасни зашто.

Како је рода могла другачије да поступи?

ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

Заокружи слово испред поуке ове басне.

а) Ко рано рани, две среће граби. б) Ко добро чини, добро му се враћа.

в) Како чиниш, тако ти се и враћа.

Обој слику и доцртај одговарајуће

посуде лисици и роди.

144


Драги учениче, драга ученице,

Честитамо ти на успешно

савладаним словима!

Током учења било ти је занимљиво, понекад и тешко. Молимо те да са

нама поделиш то своје искуство.

Допуни следеће реченице. Док одговараш, прелиставај Буквар.

Најзанимљивија илустрација у књизи је на страни .

Најзанимљивији текст у Буквару је .

Најлакши задатак ми је био на страни .

Најтежи задатак ми је био на страни .

О њига е е етињст.

Чуј Бкр а спмену.

Када растеш, иће и аље раг.

Мда е е асмејати ека аписана решка ли

маштти г.

Ску аредну њигу ази туј а т и .

Желим и мн спеха клњу растању!

Т Бкр ег ути

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

145


ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК


ПРИЛОГ 1

НАПРАВИ...

пужа

1.

2.

3.

4.

птицу

1.

2.

3.

4.

црва

1.

2. 3.

4. 5. 6.

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

147


ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

More magazines by this user