Математика 1, уџбеник III део, Нови Логос

cepesh76

ПРОМОТИВНИ ПРИМЕРАК ЗА НАСТАВНИКЕ

ОДАБЕРИТЕ НАЈБОЉЕ


Ива Иванчевић Илић

Сенка Тахировић

Математика 1

Уџбеник математике за први разред основне школе

3. ДЕО

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.


МАТЕМАТИКА 1

Уџбеник математике за први разред основне школе – 3. ДЕО

Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахировић

Извршни уредник

Лидија Станојевић

Рецензенти

Драгана Васић, дипломирани математичар

Свилана Селаковић, наставник разредне наставе у ОШ „Влада Аксентијевић”, Београд

Евалуатори

Ана Пузић, наставник разредне наставе, ОШ „Лаза К. Лазаревић”, Шабац

Душанка Павковић, професор разредне наставе, ОШ „Јован Стерија Поповић”, Нови Београд

Мима Цолић, професор разредне наставе, ОШ „8. септембар”, Пирот

Наташа Крстић, професор разредне наставе, ОШ „Ратко Вукићевић”, Ниш

Слађана Ђукановић, професор разредне наставе, ОШ ,,Вук Стефановић Караџић”, Крагујевац

Зорица Костић, професор разредне наставе, ОШ „Милан Ђ. Милићевић“, Београд

Технички уредник

Теодора Петровић

Лектор

Весна Калабић

Графичко обликовање

Ellipsis, Београд, и Катарина Пејић

Дизајн

Издавачка кућа „Нови Логос

Илустрације

Тијана Кнежевић

ПРОМОТИВНИ

Фотографије

Shutterstock images, архива Издавачке куће „Нови Логос

Издавач

Нови Логос

Маршала Бирјузова 3–5, Београд

Tел.: 011/2636-520; факс: 011/2620-365

e-mail: office@logos-edu.rs

www.logos-edu.rs

За издавача

Небојша Орлић

ПРИМЕРАК

Главни уредник

Александар Рајковић

Логос, 2019. године


Драги ђаци прваци,

Започели смо учење бројева прве десетице. У овом делу настављамо

авантуру с бројевима. Научићемо везу сабирања и одузимања, како да

одредимо непознати број, двоцифрене бројеве и који су бројеви парни, а

који непарни.

Желимо вам много успеха у учењу.

Ауторке

САДРЖАЈ

КРАТАК ВОДИЧ КРОЗ УЏБЕНИК ... 4

ПРЕТХОДНИК И СЛЕДБЕНИК ...... 7

БРОЈ ДЕВЕТ . ................... 10

ЈЕДНОЦИФРЕНИ БРОЈЕВИ ....... 13

БРОЈ ДЕСЕТ . ................... 15

САДА ЗНАШ ................... 18

ВЕЖБАЊЕ ..................... 19

ДЕСЕТИЦА И ЈЕДИНИЦЕ ......... 22

БРОЈЕВНА ПРАВА ............... 25

РЕДНИ БРОЈЕВИ ................ 28

ВЕЖБАЊЕ ..................... 31

ЗАМЕНА МЕСТА САБИРАКА ...... 33

ЗДРУЖИВАЊЕ САБИРАКА ....... 36

ВЕЖБАЊЕ ..................... 38

ВЕЗА САБИРАЊА

И ОДУЗИМАЊА ................. 40

ЗА ТОЛИКО ВЕЋИ БРОЈ .......... 43

ЗА ТОЛИКО МАЊИ БРОЈ ......... 46

ОДРЕЂИВАЊЕ

НЕПОЗНАТОГ БРОЈА ............ 49

ВЕЖБАЊЕ ..................... 52

БРОЈЕВИ 11, 12, 13, 14 И 15 ...... 54

БРОЈЕВИ 16, 17, 18, 19 И 20 ...... 58

ДВОЦИФРЕНИ БРОЈЕВИ ......... 62

ПРВА И ДРУГА ДЕСЕТИЦА ........ 65

ПАРНИ И НЕПАРНИ БРОЈЕВИ .... 67

САДА ЗНАШ ................... 70

ВЕЖБАЊЕ ..................... 71

САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ

БРОЈЕВА (10 + 3, 13 – 3) ......... 73

САБИРАЊЕ БРОЈЕВА (13 + 2) ..... 76

РЕШЕЊА ...................... 78

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.


наилажење на семафоре

КРАТАК ВОДИЧ КРОЗ УЏБЕНИК

КАКО СЕ РЕШАВАЈУ ЗАДАЦИ ИЗ МАТЕМАТИКЕ?

Док не научиш да самостално читаш, замоли неког за помоћ.

Задатке читај више пута и решавај пажљиво.

Важно је да разумеш текст задатка јер ћеш једино тако умети тачно да га

решиш.

Обрати пажњу на то шта је у задатку познато, а шта треба да израчунаш.

Уколико је у задатку постављено питање, размисли како ћеш одговорити.

Наш савет је да задатке решаваш од лакших ка тежим. Тако ћеш проценити

колико добро знаш математику.

Срећно!

Наслов

лекције

Свако

поглавље

има

неколико

лекција.

ЛЕВО, ДЕСНО

Да ли знаш?

Запамти

Истакнуто је оно

што је важно да

запамтиш.

Коцкица је на цртежу оставила отисак оваквог облика .

Такав облик би оставили и:

Облик који имају ови предмети назива се квадрат.

Дрвена играчка је на цртежу оставила отисак оваквог

облика . Такав облик би оставили и:

Да ли

знаш?

Занимљиви

текстови

који су у

вези са

садржајем

лекције

Учитељица држи свеску у десној руци.

Лево од дечака седи девојчица.

Дечак седи десно од девојчице.

Дечак је подигао десну руку, а девојчица леву.

Лево од девојчице налази се лутка,

а са њене десне стране је лопта.

Лево од дечака налази се свеска,

а са његове десне стране је

оловка.

У којој руци девојчица држи балон?

У којој руци дечак носи цвет?

Погледај слику и кажи:

У којој руци девојчица држи

кишобран на првом цртежу?

У којој руци девојчица држи

кишобран на другом цртежу?

Положај одређујеш према себи.

ПРОМОТИВНИ

Неки људи пишу

десном руком, а неки

левом. За особу која

пише или било који

посао обавља левом

руком кажемо да је

леворука.

Кефалица

Девојчица, дечак и

пас стоје једно поред

другог, окренути

леђима од нас. Ако

са девојчицине десне

стране стоји дечак,

а са дечакове десне

стране пас, ко стоји

са дечакове леве

стране?

13

Треба да

знаш...

Издвојено

је све што

треба да

знаш из

лекција.

Запамти

Круг, правоугаоник,

квадрат и троугао су

геометријске фигуре.

... да препознаш

и именујеш

геометријске фигуре.

20

Треба да знаш...

Реши задатке

Обој плавом бојом круг, црвеном

квадрат, жутом правоугаоник и

зеленом троугао.

Облик који имају ови предмети назива се троугао.

Именуј геометријске фигуре.

Каквог је облика лист свеске?

Нацртај један црвени круг, плави квадрат, зелени

правоугаоник и жути троугао.

Нацртај аутобус користећи облике квадрата, круга,

правоугаоника и троугла.

Заокружи само правоугаонике.

Савет

ће ти помоћи

да задатак

урадиш лако.

Кефалица

је занимљив

задатак за

размишљање.

Реши задатке

Задаци за

вежбање

на часу

ПРИМЕРАК

Симбол

означава задатке

који се раде на часу,

усмено или у свесци.

Симбол

представља питања или задатке у

оквиру лекције. Када су постављена

питања, очекује се да усмено

одговориш на њих. А када је у

лекцији овај симбол поред задатка,

онда је задатак и поступно решен.

Симбол

представља

објашњење

мање познатих

или непознатих

речи.

4


ПРЕДМЕТИ ОБЛИКА КРУГА,

ПРАВОУГАОНИКА, КВАДРАТА И

ТРОУГЛА

Сада знаш...

Стране у уџбенику на

којима је истакнуто

најбитније градиво

које треба да знаш

САДА ЗНАШ...

ИСПРЕД, ИЗМЕЂУ, ИЗА

ГОРЕ, ДОЛЕ,

ИСПОД, ИЗНАД

ЛЕВО, ДЕСНО

НАПРЕД, НАЗАД

НАЛЕВО, НАДЕСНО

Деца су правила отиске на папиру, помоћу предмета и

боја. Отисци су били различитих облика.

Новчић и дугме су на цртежу оставили отисак оваквог

облика . Такав облик би оставили и:

Симбол

Облик који имају ови предмети назива се круг.

Домина и гумица оставиле су на цртежу отисак оваквог

облика . Такав облик би оставили и:

Облик који имају ови предмети назива се правоугаоник.

За предмете облика

круга кажемо да су

округли.

За предмете облика

квадрата – квадратни,

а за оне који су

облика правоугаоника

– правоугаони. За

предмете облика

троугла кажемо да су

троугаони.

19

представља занимљивости

које повезују математику

са осталим предметима,

понекад и објашњење

појединих појмова

о којима се говори у

лекцији.

24

НАГОРЕ, НАДОЛЕ

УЗ, НИЗ

КРУГ КВАДРАТ ТРОУГАО ПРАВОУГАОНИК

ГЕОМЕТРИЈСКЕ ФИГУРЕ

КОЦКА КВАДАР ЛОПТА ВАЉАК КУПА ПИРАМИДА

ГЕОМЕТРИЈСКА ТЕЛА

КАКО НАПРЕДУЈЕШ У РЕШАВАЊУ ЗАДАТАКА?

Задаци за увежбавање градива у овом радном уџбенику распоређени су од

лакших ка тежим.

Најлакши задаци означени су наранџастим кругом.

Мало тежи задаци означени су зеленим кругом.

Најтежи задаци означени су плавим кругом.

Нека вежбања на крају имају табелу у којој можеш сазнати како напредујеш у

усвајању градива.

КАКО ЋЕШ ПРОВЕРИТИ

СВОЈЕ ЗНАЊЕ?

ВЕЖБАЊЕ

На линији напиши број:

један

два

Линијом повежи скуп са

одговарајућим бројем.

На тацни је неколико врста колача.

Погледај слику и напиши бројем

колико има колача сваке врсте.

У дворишту су кокошке и пилићи.

Обој оне којих има више.

Сваки задатак из вежбања

с наранџастим и зеленим кругом

вреди једну звездицу , а они

који су означени плавим кругом

вреде две звездице .

Обој и сабери све освојене

звездице и пронађи поруку у

табели.

86

три

У квадратима су уписани бројеви елемената сваког скупа. Елементи скупова су

цветови. У сваки скуп уцртај потребан број елемената и обој.

3 1 2

Прецртај плавом бојом неправилно

написане бројеве.

2 3

1

Нацртај и обој 2 црвене бојице и 3

зелене бојице.

Обој онолико елемената скупа колико је задато бројем испод скупа.

2 1 3

Алекса је купио корнет са три

кугле сладоледа. Продавац му

је ставио једну куглу. Доцртај

преостале кугле на сладоледу тако

да их укупно буде три.

Настави низове.

1 2 3 1 2 3

2

1 2 2 3 1 2 2 3

2

3 2 1 3 2 1

1 2

3 3 2 1 1 3 3 2 1 1

3 1

Нацртај и обој фигуру

помоћу 3 црвена квадрата,

2 жута круга, 1 зеленог

квадрата, 2 плава

правоугаоника и 2 плава

квадрата.

Број звездица 0–4 5–6 7–9 10–11 12–13

Како напредујеш у

решавању задатака

Пробуди се. Можеш боље. Добро ти иде. Одлично. Браво.

87

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

5


ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК


ПРЕТХОДНИК И СЛЕДБЕНИК

Ова биљка је пре била семе. Ако је редовно заливаш, она

ће израсти у леп цвет. То је оно што следи.

Када ти и твоји другари идете у једној колони, ви следите

један другог.

Погледај сада овај низ бројева:

Ја сам

претходник

броја 5.

Ја сам

следбеник

броја 5.

Број 4 је први број пре броја 5. Четири је за један мање

од пет. То значи да је број 4 претходник броја 5.

Бројеви 1, 2, 3 и 4 су пре броја 5 у низу. Они су

претходници броја пет.

Број 6 је први следећи број после броја 5. Шест је за један

веће од пет. То значи да је број 6 следбеник броја 5.

Бројеви 6, 7 и 8 следе после броја 5.

Они су следбеници броја пет.

Кефалица

Павле, Игор и Емина

шетају у колони једно

иза другог. Емина

каже: „Павле, ти

си мој претходник.

Игоре, ти си мој

следбеник.“

Одреди распоред

деце.

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

7


Погледај овај низ бројева: 1 2 3 4 5 6 7 8.

Који су претходници броја 3?

То су бројеви 1 и 2 зато што претходе броју 3.

Који је претходник броја 3?

1 2 3 4 5 6 7 8

Претходник броја 3 је број 2.

То можеш записати и овако: 2 < 3.

Који су следбеници броја 6 у овом низу?

1 2 3 4 5 6 7 8

То су бројеви 7 и 8 зато што следе после броја 6.

Који је следбеник броја 6?

1 2 3 4 5 6 7 8

Следбеник броја шест је број седам.

То можеш записати и овако: 6 < 7.

Претходник броја 7 је број 6, а следбеник броја 7 је број 8.

То можеш записати: 6 < 7 < 8.

Који је претходник броја 2, а који следбеник броја 4?

Треба да знаш...

Напиши све претходнике броја 8. Ево мале помоћи.

8 > 7, , , , , , ,

ПРОМОТИВНИ

... претходнике и

следбенике неког

броја.

Напиши следбеник броја 1. 1 <

Напиши претходник броја 7. < 7

ПРИМЕРАК

Реши задатке

Плавом бојом заокружи претходник, а жутом следбеник броја 5.

1 2 3 4 5 6 7 8

На линији напиши претходник датих бројева.

< 6 4 > < 8 2 > 3 > < 5

8


У круг упиши следбенике датих

бројева.

7 < > 3

1 < > 6

На слици је девојчица. Обој цртеж

који показује како је изгледала пре,

а заокружи цртеж који показује оно

што следи, то јест како ће изгледати

када порасте.

У квадрате упиши бројеве који

недостају, од већег ка мањем.

8, 7, , 5, 4

7, , 5 3, , 1

На линијама напиши, од мањег ка већем, бројеве који недостају.

3, , 5 , 2, 3 4, , , 7, , , 7 2, , 4

У скупу бројева од 1 до 8 напиши:

све следбенике броја 5 ,

све претходнике броја 8 .

У скупу бројева од 2 до 6 напиши:

а) све претходнике броја 5 ,

б) све следбенике броја 4 .

Напиши бројеве који су следбеници броја 2, а уједно и претходници броја 8.

.

Израчунај збир броја 2 и

претходника броја 5.

Израчунај разлику ако је

умањеник следбеник броја 7, а

умањилац број 6.

Први сабирак је следбеник броја 3, а други сабирак претходник броја 3.

Израчунај збир.

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

9


БРОЈ ДЕВЕТ

девет цветова девет аутомобила девет квадрата

9

девет

На цртежу ћеш уочити три скупа с различитим елементима.

Именуј елементе сваког скупа.

Сви ови скупови имају једнак број елемената – девет.

Знак за број девет је цифра 9.

Број девет пише се овако:

ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

девет 9

У првом скупу је осам црвених лопти, а у другом једна плава.

Ако формираш скуп чији су елементи све ове лопте, добићеш

скуп од девет елемената.

10


Кефалица

Испиши два реда броја девет.

Препиши бројеве од највећег до најмањег.

2, 5, 1, 8, 6, 9, 7, 4, 3

Нацртај скуп од пет жутих цветова и додај онолико

црвених колико је потребно да укупно буде девет

цветета. Затим то запиши бројевима и знаковима које

знаш.

Израчунај:

5 + 4 = 3 + 6 = 9 + 0 =

9 – 8 = 9 – 2 = 9 – 9 =

а) Броју 4 додај број 5. Израчунај збир.

б) Од броја 9 одузми број 6. Израчунај.

Петар је замислио

неки број. Ако му дода

2, добиће 9.

Који је број замислио

Петар?

Треба да знаш...

... да напишеш и

прочиташ број девет.

Реши задатке

Пронађи и заокружи правилно

написан број девет.

Свака од ових огрлица треба

да има девет кружића. Доцртај

кружиће који недостају. Затим на

линији напиши број доцртаних

кружића.

8 + = 9

7 + = 9

6 + = 9

5 + = 9

Правоугаонике у којима су

тачно записане једнакости

обој жутом бојом.

3 + 4 = 9

6 + 3 = 9

9 = 4 + 5

8 + 1 = 9

9 = 5 + 5

9 = 7 + 2

Упиши све претходнике броја девет.

9

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

11


Напиши све бројеве:

а) веће од 3, а мање од 9 ,

б) мање од 9, а веће од 6 .

Израчунај и у квадрате упиши бројеве који недостају.

+2 –1 +3 –4 +5

4

Упиши у кружиће знаке >, < или = тако да записи буду тачни.

5 + 3 2 + 4 6 + 3 9 – 0

6 + 1 4 + 5 9 – 2 7 + 2 2 + 4 5 – 0 8 – 4 5 – 4

Допиши бројеве тако да једнакости буду тачне.

1 + 8 = 4 + 3 + 6 = 7 + 9 – 0 = 5 + + = 7 + 2

а) Броју 5 додај следбеник броја 3. Израчунај.

б) Од следбеника броја 8 одузми број 2. Израчунај.

в) Претходнику броја 3 додај следбеник броја 6. Израчунај.

ПРОМОТИВНИ

Ђорђе има 6 кајсија. Бака му је

донела 3 кајсије. Колико кајсија

сада има Ђорђе?

Р:

Ленка је нацртала 9 цртежа у свесци.

Обојила је 4 цртежа. Колико je

цртежа остало Ленки да обоји?

Р:

ПРИМЕРАК

О:

О:

Који број треба додати броју 4 да

би резултат био број 9?

Р:

О:

У аутобусу је било девет путника.

На првој станици изашло је шест

путника, а ушла су четири. Колико

је њих наставило вожњу аутобусом?

Р:

О:

12


ЈЕДНОЦИФРЕНИ БРОЈЕВИ

Бројеве користимо да пребројимо

колико има нечега или некога.

Сада знаш бројеве до девет, али ћеш

научити и друге, веће бројеве.

Цифре користимо да запишемо

одређени број. Сада знаш све цифре:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9.

Тим цифрама ћеш записивати и друге,

веће бројеве.

Посматрај слику с десне стране и

преброј колико чега има.

Бројеви које записујеш само једном цифром називају се

једноцифрени бројеви.

нула 0

један 1

Ја сам број 1 и

два 2

једноцифрени сам број.

три 3

четири 4

пет 5

шест 6

седам 7

осам 8

девет 9

Да ли знаш?

Реч једноцифрени

настала је спајањем

двеју речи: један и

цифра.

Објасни зашто горепоменуте бројеве називамо

једноцифреним бројевима.

Напиши све једноцифрене бројеве.

Напиши све једноцифрене бројеве који су већи од 5.

Напиши највећи једноцифрени број.

Треба да знаш...

... који су једноцифрени

бројеви и како се

записују.

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

13


Реши задатке

Допуни реченицу.

За записивање бројева користимо

.

У низу је изостављена једна цифра.

Која? Напиши на линији.

0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9

Изостављена је цифра .

Пиши као што је започето.

два 2

6 шест

седам 5

три 9

4 нула

1 осам

Преброј колико има дечака, а колико

девојчица и напиши на линији.

На слици су дечака и девојчице.

Обој лептира пратећи упутство.

број један – жуто

број два – остави бело

број три – наранџасто

број четири – плаво

број седам – црвено

ПРОМОТИВНИ

4

2

1

7

8

8

3

8

3

8

2

7

1

број осам – црно

ПРИМЕРАК

4

14

Цифрама и знацима рачунских операција запиши израз и реши га.

а) Пет плус два плус нула једнако је: .

б) Осам минус нула минус шест једнако је: .

Мама има сина Милоша. Милошева тетка има две ћерке, а његов стриц два сина

и једну ћерку. Колико је то укупно деце?

Р:

О:


БРОЈ ДЕСЕТ

десет новчића десет дугмића деcет кругова

10

десет

На илустрацији видиш десет новчића, десет дугмића и

десет кругова.

Број десет је најмањи двоцифрени број.

Пише се цифрама 1 и 0.

Да ли знаш?

десет 10

Наш чувени песник

Љубивоје Ршумовић

написао је песму

„Десет љутих гусара“.

Уз њу ћеш лако

бројати од 10 до 0.

На илустрацији видиш у скупу девет наранџастих и један

плави правоугаоник. Укупно има десет правоугаоника.

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

15


Кефалица

Сара и њени другари

стоје у колони. Ако

испред Саре стоје

четири другара, а иза

ње пет, колико деце

укупно има у колони?

1. Напиши два реда броја десет.

2. Број уназад од 10 до 0 и запиши тим редом бројеве у

свесци.

3. Нацртај скуп од шест црвених кружића, а затим додај

онолико црних колико је потребно да би укупно било 10

кружића. Запиши то бројевима и знацима + и =.

4. Спајањем три скупа направи један скуп од десет

елемената.

Треба да знаш...

... да напишеш и

прочиташ број 10.

5. Израчунај:

6 + 4 = 3 + 7 = 5 + 5 =

10 – 8 = 10 – 10 = 10 – 9 =

6. а) Броју 2 додај број 8 и израчунај.

б) Израчунај разлику бројева 10 и 6.

Реши задатке

1. Упиши претходнике и следбенике датих бројева.

5 3 9 8

ПРОМОТИВНИ

2. Изнад сваке једнакости обој жутом бојом потребан број квадрата.

ПРИМЕРАК

6 + 4 = 10 3 + 7 = 10 0 + 10 = 10

3. Прати илустрације и на линијама

упиши бројеве који недостају.

+ =

+ =

+ =

4. Израчунај:

а) 7 + 3 =

8 + 2 =

10 + 0 =

4 + 6 =

1 + 9 =

б) 10 – 8 =

10 – 0 =

10 – 6 =

10 – 5 =

10 – 2 =

16


5. Броју 5 додај број 2, а затим и број

3. Израчунај.

Р:

О:

6. Упиши у квадрате бројеве који

недостају пратећи стрелице, знаке и

бројеве у кружићима.

+3

7. Веверица је сакупила три лешника,

а затим још седам. Колико

је лешника укупно сакупила

веверица?

Р:

О:

+1

6

+0

–4

8. Илија и Лана бацали су коцкицу.

Илија је добио број 6, а Лана број

4. Колики је збир бројева које су

добили Илија и Лана?

Р:

О:

9. Тодор је дувао свећице на торти. Од

10 свећица угасио је 7. Колико је

свећица остало да гори?

Р:

О:

10. а) Највећем једноцифреном броју

додај број 1 и израчунај.

б) Од следбеника броја 9 одузми

претходник броја 4. Израчунај.

11. Маша има 10 свитаца у теглици.

Одлетела су 3 свица. Колико је

свитаца остало у теглици?

Р:

О:

12. Уочи правило на решеном примеру. Затим реши остале задатке.

10

10

10

10

4

6

4

2

3

3

1

5

2

4 1

1

1

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

17


САДА ЗНАШ...

5 > 1 1 < 5

ЗНАК > ЧИТАШ

„ЈЕ ВЕЋЕ ОД”

И

ЗНАК < ЧИТАШ

„ЈЕ MAЊE ОД”

Знак + чита се плус.

Знак – чита се минус.

Знак = чита се једнако.

ЗНАК +, –, =

ПРЕТХОДНИК И СЛЕДБЕНИК

Бројимо: један, два, три, четири, пет,

шест, седам, осам, девет и десет.

БРОЈИМО

ПРОМОТИВНИ

ЗНАК ЗА БРОЈ ШЕСТ ЈЕ

ЦИФРА 6.

ЗНАК ЗА БРОЈ СЕДАМ

ЈЕ ЦИФРА 7.

ЗНАК ЗА БРОЈ ОСАМ ЈЕ

ЦИФРА 8.

ПРИМЕРАК

ЗНАК ЗА БРОЈ ДЕВЕТ

ЈЕ ЦИФРА 9.

Бројеви које записујеш

само једном цифром

нула 0 пет 5

један 1 шест 6

два 2 седам 7

три 3 осам 8

четири 4 девет 9

називају се

ЈЕДНОЦИФРЕНИ БРОЈЕВИ

Број десет пишеш

цифрама 1 и 0, то јест 10.

18


ВЕЖБАЊЕ

1. Напиши цифрама следеће бројеве:

осам

девет

2. Којим цифрама пишеш број десет?

Број десет пишем цифрама

и .

3. Претходник броја 9 је број . Следбеник броја 6 је број .

4. Дат је низ бројева 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Напиши на линији:

а) све следбенике броја 6 у датом низу ,

б) све претходнике броја 7 у датом низу .

5. Бројеви које пишеш само једном

цифром називају се

6. Напиши бројеве који су већи од 7,

а мањи од 10.

.

7. Напиши у квадрату знак или =

тако да записи буду тачни.

6 9 10 7

3 9 8 8

8. Израчунај:

4 + 5 = , 6 + 4 = ,

2 + 6 = , 10 – 3 = ,

8 – 6 = , 9 – 8 = .

9. Број 10 је следбеник ког броја?

Број 4 је претходник ког броја?

10. У квадрате упиши бројеве који

недостају.

5 + = 8 + 5 = 9

+ 7 = 10 4 + = 7

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

19


11. На линијама напиши, од мањег ка

већем, бројеве који недостају.

12. На линијама напиши, од већег ка

мањем, бројеве који недостају.

7, , 9

, 5,

10, 9,

6, ,

, 9, 10

, , 7

9, , 7

, 6,

6, ,

8, ,

, , 6

3, ,

13. Израчунај, па у кружиће упиши знак < или > тако да записи буду тачни.

8 + 1 10 – 9 7 + 2 9 – 3 4 + 4 7 + 3

14. Који је број већи:

а) претходник броја 9 или следбеник броја 6,

б) највећи једноцифрени број или број 10?

15. Израчунај збир бројева 3 и

претходника броја 7.

16. Умањеник је следбеник броја 8,

а умањилац број 8. Израчунај

разлику.

ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

17. Попуни табеле.

Први

сабирак

Други

сабирак

6 4 9

2 5 4 8

Збир 8 9 8 9 8

Умањеник 9 6 10

Умањилац 2 4 4 10

Разлика 4 3 8 1 0

20


18. Први сабирак је број 5, а други број 4. Израчунај збир.

Р:

19. Умањеник је број 10, а умањилац број 3. Израчунај разлику.

Р:

20. Ако тата Вањи поклони 3 оловке, она ће имати укупно 10 оловака. Колико је

Вања имала оловака?

Р:

О:

21. На контролној вежби Срђан је тачно решио 6 задатака. Погрешно је урадио 3

задатка, а 1 задатак није урадио. Колико укупно задатака има на контролној

вежби?

Р:

О:

22. У квадрате упиши бројеве пратећи знаке за рачунске радње.

3 +

8 – 4

7

10


6

+

+

10


0

1

2 + 8


4

Број звездица 0–4 5–10 11–19 20–22 23–25

Како напредујеш у

решавању задатака

Пробуди се. Можеш боље. Добро ти иде. Одлично. Браво!

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

21


ДЕСЕТИЦА И ЈЕДИНИЦЕ

Сада знаш све бројеве од један до десет.

1 1

Број један је представљен као једна јединица.

2 1 1

Број два можеш представити као збир две јединице јер је 1 + 1 = 2.

3 1 1 1

1 + 1 + 1 = 3

4 1 1 1 1

1 + 1 + 1+ 1 = 4

5 1 1 1 1 1

1 + 1 + 1 + 1 + 1= 5

6 1 1 1 1 1 1

1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1= 6

7 1 1 1 1 1 1 1

1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 7

8 1 1 1 1 1 1 1 1

1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 8

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 9

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 10

ПРОМОТИВНИ

Јединице обележаваш штампаним словом Ј (јединица).

ПРИМЕРАК

Број шест има 6 јединица и то записујеш 6 Ј.

Ако пише 8 Ј, читаш осам јединица.

Сада знаш да је број десет збир 10 јединица.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 Ј

Број десет може се представити и као једна десетица.

То значи да 10 јединица чини једну десетицу.

1 Д

22


Десетице обележаваш штампаним словом Д (десетица).

10 јединица = 1 десетица

То можеш записати као 1 Д = 10 Ј.

Запамти

Ускоро ћеш научити

и бројеве који имају

више од 10 јединица.

Треба да знаш...

1. Прочитај шта пише: 2 Ј, 6 Ј, 1 Д, 8 Ј, 10 Ј.

2. Колико јединица имају бројеви 3, 4 и 7?

3. Колико јединица, а колико десетица има број десет?

4. Користећи цифре и ознаке за јединице и десетице,

напиши: једна јединица, пет јединица, девет јединица,

једна десетица.

... како се обележавају

јединице;

... да одредиш број

јединица у бројевима

до 10;

... колико број 10 има

десетица;

... како се обележавају

десетице.

Реши задатке

1. Допуни реченице.

Ознака за јединице је слово .

Ознака за десетице је слово .

2. Који број има седам јединица?

О:

3. Настави да повезујеш као што је започето.

један

7

десет

4

пет

4. Заокружи све бројеве који имају

више јединица од броја 5.

1 9 3

10 4 7

2 8 6

5. У квадрате упиши знак >, < или =

тако да записи буду тачни.

2 Ј 7 Ј 9 Ј 8 Ј

3 Ј 5 Ј 1 Д 10 Ј

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

23


6. Свакој датој јединици додај 2 Ј и израчунај.

7 Ј + = 3 Ј + = 6 Ј + =

5 Ј + = 2 Ј + = 1 Ј + =

7. Од сваке дате јединице одузми 3 Ј и израчунај.

9 Ј – = 3 Ј – = 7 Ј – =

6 Ј – = 10 Ј – = 5 Ј – =

8. Израчунај као што је показано.

3 Ј + 2 Ј = 5 Ј 1 Ј + 8 Ј = 10 Ј – 4 Ј =

7 Ј – 7 Ј = 6 Ј + 3 Ј = 1 Д – 10 Ј =

9. Колико укупно точкова имају два бицикла и један аутомобил?

Р:

О:

10. На линијама напиши бројеве који недостају.

3 Ј + = 9 Ј + 4 Ј = 10 Ј 8 Ј – = 3 Ј – 6 Ј = 2 Ј

9 Ј = 4 Ј + 1 Д = + 2 Ј 3 Ј = 10 Ј – 6 Ј = – 3 Ј

ПРОМОТИВНИ

11. Од броја који има једну десетицу одузми следбеник броја 6 и израчунај.

Р:

ПРИМЕРАК

12. С графикона прочитај, па на

линијама запиши бројеве који су:

24

а) мањи од броја 7

б) већи од броја 2

в) већи од 3, а мањи од 6.

,

,

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0


БРОЈЕВНА ПРАВА

Права линија на којој су по реду, од мањег ка већем,

исписани бројеви зове се бројевна права.

Бројевна права састоји се од дужи које су једнаке дужине.

Помоћу бројевне праве лако можеш решити многе задатке

из математике.

Помоћу бројевне праве можеш и да бројиш:

унапред

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

уназад

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Једнакост 2 + 3 = 5 на бројевној правој изгледаће овако:

2 + 3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Једнакост 5 – 2 = 3 на бројевној правој изгледаће овако:

5 – 2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Дакле, помоћу бројевне праве лако можеш уочити односе

између бројева.

Посматрај цртеже и кажи да ли су на њима приказане

бројевне праве. Објасни свој одговор.

0 1 2 5 6 7 8 3 4 9 10

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

25


1. Нацртај бројевну праву помоћу лењира. Квадрати у

свесци помоћи ће ти да распоредиш бројеве до 10. Од

нуле до један изброј два квадрата. Настави исто и за

остале бројеве.

2. На бројевној правој из претходног задатка прикажи

једнакости:

Треба да знаш...

... да користиш бројевну

праву.

2 + 1 = 3 и 10 – 2 = 8

3. Нацртај бројевну праву и израчунај:

3 + 5 = 9 – 8 =

Реши задатке

1. Поређај бројеве 2, 8, 6, 10, 1, 5, 3, 7, 4, 0, од најмањег до највећег. Запиши их на

линији, а затим упиши на одговарајућа места на бројевној правој.

2. Провери да ли је правилно приказан збир бројева 5 + 2 на бројевној правој.

Заокружи: ДА или НЕ

ПРОМОТИВНИ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ПРИМЕРАК

3. Дате једнакости прикажи као што је започето на бројевној правој.

4 + 1 = 5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8 – 2 = 6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

26


4. Упиши на бројевној правој бројеве који се налазе између бројева 0 и 10.

0 10

Допуни реченице.

а) На бројевној правој испред броја

2 налазе се бројеви .

б) Претходник броја 8 је број .

в) Између бројева 4 и 9 су

бројеви

г) Следбеник броја 9 је број .

5. Израчунај помоћу бројевне праве.

4 + 2 =

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 – 1 =

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 + 1 + 1 =

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6. На основу приказа на бројевној правој упиши бројеве који недостају тако да

једнакости буду тачне.

3 + = 6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8 – = 8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 – 7 =

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

27


РЕДНИ БРОЈЕВИ

Кефалица

Мирко се трка са

својим другарима.

Тренутно је пети. Ако

престигне трећег, на

којем ће месту тада

бити?

На слици су 3 девојчице.

Читаш: на слици су три девојчице.

Бројем 3 означава се колико је девојчица нацртано на слици.

Оснoвни бројеви означавају колико има нечега или некога, то

јест количину.

Нина је 3. прошла кроз циљ.

Читаш: Нина је ТРЕЋА прошла кроз циљ.

Редним бројем 3. означава се да је неко трећи или да је

нешто треће по реду.

Редни бројеви означавају који је неко или које је нешто

по реду, то јест редослед.

Редни број обавезно записујеш као број с тачком.

Пишеш: Читаш:

1. први

2. други

3. трећи

4. четврти

5. пети

6. шести

7. седми

8. осми

9. девети

10. десети

Ана на дресу носи број 6 и освојила

је 1. место.

Читаш: Ана на дресу носи број шест

и освојила је прво место.

Које је место заузела девојчица која

носи дрес с бројем девет?

ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

Треба да знаш... Која је по реду најмања птица

гледајући слева надесно?

... шта означавају редни

бројеви;

Прочитај реченицу:

... како записујемо

редни број;

1 дечак је 4. дана школе на 3. часу испричао 5 вицева,

... да правилно читаш

а 2. дечак је извео 2 трика.

редне бројеве.

Напиши све редне бројеве од првог до десетог.

28


Реши задатке

1. Напиши словима следеће редне

бројеве:

4.

8.

9.

2. Напиши одговарајуће бројеве:

други

пет

пети

седам

десети

3. Обој четврти кликер плавом, седми жутом, а десети црвеном бојом. На линијама

испод напиши редни број кликера у низу.

1. 2.

4. Линијом повежи меду с његовим редним бројем.

4. 3. 1. 2. 6. 5.

5. Четвртом детету у десној руци доцртај балон и обој га.

1. 2. 3. 4. 5.

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

29


6. Препиши дате речи на линију почев

од прве.

3. је

5. разред.

2. друг

4. трећи

1. Мој

7. На линији напиши који предмет

имаш уторком на 3. часу.

Који предмет имаш четвртком на

другом часу?

8. Испод сваког слова напиши одговарајући редни број тако да добијеш реч перница.

р а п ц е н и

9. Пронађи скривену реч. У празне квадрате упиши слова.

У трећем, петом и деветом квадрату налази се прво слово азбуке.

Ознака за јединице у бројевима.

7. слово непознате речи је 10. слово азбуке.

Почетно слово речи ЛИСТ.

Прво слово непознате речи је 3. слово речи ЛИСТ.

Искористи 7. слово речи ПОРОДИЦА.

Слово које ти недостаје да пронађеш скривену реч јесте П.

ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

10. На столу је поређано 10 чаша. Мама је сипала сок у 3 чаше и још у седму и

девету чашу. Колико је чаша мама напунила соком?

Р:

О:

11. Тијанина мама лакирала је нокте на рукама. Налакирала је 5 ноктију једне руке

и први и други нокат на другој руци. Колико јој је ноктију остало да налакира?

Р:

30

О:


ВЕЖБАЊЕ

1. Напиши на линијама бројеве који имају:

8 Ј , 4 Ј , 10 Ј , 2 Ј , 1 Д , 5 Ј , 7 Ј .

2. Прецртај све бројеве који имају мање јединица од броја 6.

8 4 2 9 10 1 3 7

3. У квадрат упиши знак или = тако да записи буду тачни.

8 Ј 2 Ј 7 Ј 9 Ј 10 Ј 1 Д 1 Ј 1 Д 2 Ј 4 Ј 5 Ј 3 Ј

4. На линији напиши број који недостаје тако да једнакости буду тачне.

5 Ј + 2 Ј = Ј 7 Ј – 4 Ј = Ј

10 Ј – 7 Ј = Ј 7 Ј + 3 Ј = Ј = Д

5. Напиши словима бројеве:

4. , 7 , 5. ,

4 , 2. , 6 .

6. Спој линијом име дана с његовим редним бројем у недељи.

уторак понедељак петак недеља среда четвртак субота

3. 7. 5. 1. 2. 6. 4.

7. Нацртај 6 цветова. Други и пети цвет обој плавом бојом, а трећи и четврти

црвеном. Остале обој жутом бојом.

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

31


8. Нацртај 10 балона. Бројећи слева надесно, сваки други балон обој наранџастом

бојом.

9. Упиши у квадрате редом слова од 1. до 7. и добићеш име лика из бајке.

3. 5. 1. 7. 2. 6. 4.

Н К П О И И О

10. Упиши на бројевној правој бројеве који се налазе између бројева 4 и 9.

0

11. На бројевној правој упиши бројеве који су мањи од броја 8.

0

12. Упиши на бројевној правој бројеве који су већи од броја 3, а мањи од броја 10.

ПРОМОТИВНИ

0

ПРИМЕРАК

13. Прикажи на бројевној правој следеће једнакости:

а) 5 + 2 = 7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

б) 8 – 3 = 5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

32

Број звездица 0–4 5–8 9–10 11–12 13–14

Како напредујеш у

решавању задатака

Пробуди се. Можеш боље. Добро ти иде. Одлично. Браво!


ЗАМЕНА МЕСТА САБИРАКА

Погледај слику и кажи о чему

разговарају дечак и девојчица.

Шта мислиш, ко је од њих у праву?

И дечак и девојчица су у праву.

То можеш записати овако:

2 + 3 = 5

3 + 2 = 5

Одговараш: играју се два дечака и

три девојчице

или три девојчице и

два дечака.

Укупно их је пет.

Укупно нас има

2 + 3.

Има нас укупно

3 + 2.

Ако сабирцима замениш места, збир се неће променити.

Та особина сабирања зове се замена места сабирака.

Замена места сабирака помоћи ће ти да лакше рачунаш.

4 + 2 = 2 + 4

На бројевној правој то би изгледало овако:

4 + 2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 + 4

Кефалица

Који знак треба уписати

уместо звездица да би

једнакост била тачна?

10 * 0 = 0 * 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

33


Замени места датим сабирцима и нацртај одговарајуће

домине, па израчунај.

Треба да знаш...

... да се збир не мења

ако сабирцима

замениш места.

Препиши ове задатке и реши их. Затим замени места

сабирцима и израчунај.

2 + 8 = 4 + 5 = 3 + 6 = 2 + 7 =

Мирко у левој руци има 2 плава, а у десној 6 жутих

балона. Израчунај на два начина колико укупно балона

има Мирко.

Реши задатке

1. Погледај слике и на линији напиши број који недостаје.

3 + 4 = 4 +

2 + 4 = 4 +

4 + = + 4

6 + 4 = +

ПРОМОТИВНИ

2. Погледај слику и напиши још један начин за сабирање.

3 + 2 = 5

ПРИМЕРАК

3. Замени места сабирцима и израчунај збир.

3 + 7 = = 4 + 1 = =

2 + 6 = = 3 + 2 = =

6 + 3 = = 1 + 7 = =

9 + 1 = = 5 + 3 = =

34


4. Истом бојом обој поља са истим резултатима без рачунања.

1 + 5

2 + 7

6 + 4

7 + 2

7 + 1

4 + 6

5 + 1

1 + 7

5. Ема је имала три шнале. Од тетке је добила још седам.

Колико Ема укупно има шнала? Задатак реши на два начина.

Р: ;

О:

6. Бојан је направио два корака, па још четири. Павле је направио четири корака,

па још два.

Напиши збир Бојанових, па Павлових корака. Затим, користећи знаке или =,

упореди број корака које су дечаци направили.

Бојан:

Павле:

7. У једној кесици биле су 4 бомбоне. Уна је додала још 6 бомбона. Ако у другој

кесици има 6 бомбона, колико бомбона Уна треба да дода да би их било исто као

у првој кесици?

1. кесица:

2. кесица:

Одговор:

8. Следбенику броја 4 додај претходник броја 5 и израчунај. Затим замени места

сабирцима и израчунај.

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

35


ЗДРУЖИВАЊЕ САБИРАКА

На слици су три вазе с различитим бројем цветова.

Укупан број цветова у све три вазе је:

3 + 4 + 2 = 9.

Број цветова можеш да израчунаш на више начина:

(3 + 4) + 2 = 7 + 2 = 9 3 + (4 + 2) = 3 + 6 = 9 (3 + 2) + 4 = 5 + 4 = 9

Запамти

Знак ( ) назива се

заграда.

( Ово је отворена

заграда.

Њу пишеш на почетку

неког записа.

) Ово је затворена

заграда.

Њу пишеш на крају

неког записа.

Сабирке можеш здружити на различите начине, а збир

увек остаје исти.

Та особина сабирања назива се здруживање сабирака.

Три броја можеш да сабираш на начин који је теби

најлакши.

1 + 2 + 3 = 6

(1 + 2) + 3 = 3 + 3 = 6

1 + (2 + 3) = 1 + 5 = 6

(1 + 3) + 2 = 4 + 2 = 6

ПРОМОТИВНИ

Сабирцима у загради можеш заменити места ако ти је тако

лакше да рачунаш.

ПРИМЕРАК

Треба да знаш...

... да користиш заграде;

... на које све начине

можеш да здружујеш

сабирке.

Увек прво рачунаш оно што је у загради.

1 + (2 + 3)

Прво израчунаш колико је 2 + 3. То је 5, па онда броју 1

додаш број 5.

1 + 5

Израчунај збир бројева 5, 3 и 2 на три начина,

здруживањем сабирака.

36


Реши задатке

1. Допуни и израчунај.

2 + 6 + 1 = 9 (2 + 6) + 1 = + 1 = 9

2 + (6 + 1) = 2 + = (2 + 1) + 6 = + =

2. Сабери бројеве 5, 1 и 4 на два начина.

1. 2.

3. На торти су три црвене, једна зелена и четири плаве свећице. Колико је укупно

свећица на торти? Израчунај на два начина.

Р:

О:

4. Израчунај збир ако је први сабирак

6, а други сабирак збир бројева 1 и 3.

Р:

5. Први сабирак је збир бројева 4 и 1,

а други сабирак је претходник броја

три. Израчунај збир.

Р:

6. Плавом бојом заокружи прве сабирке, црвеном бојом друге сабирке, а зеленом

бојом збир, као што је показано.

1. сабирак 2. сабирак збир

1. сабирак 2. сабирак збир

(2+1)

+ 6 = 9

3 + 6 = 9

(4 + 3) + 2 = 7 + 2 = 9 3 + (5 + 1) = 3 + 6 = 9 (6 + 0) + 3 = 6 + 3 = 9

(2 + 4) + 1 = 6 + 1 = 7 5 + (4 + 0) = 5 + 4 = 9 7 + (2 + 1) = 7 + 3 = 10

7. Напиши на линији број који недостаје тако да једнакост буде тачна.

3 + 5 + 2 = 4 + + 2

8. Неколико деце стоји у колони. Испред Мирсада се налази четворо деце, а иза

њега троје. Колико је деце у колони?

Р:

О:

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

37


ВЕЖБАЊЕ

1. Израчунај:

5 + 3 = 2 + 7 =

6 + 0 = 3 + 7 =

2. Напиши збир следећих бројева и

израчунај:

3 и 6 3 + =

5 и 4 + =

9 и 0 =

3. На линији напиши број који

недостаје:

5 + 2 = 2 +

3 + 4 = + 3

7 + 0 = + 7

5. а) Израчунај:

2 + (7 + 1) =

(2 + 1) + 7 =

(2 + 7) + 1 =

б) Здружи сабирке како ти је

најлакше и израчунај.

3 + 6 + 1 =

4. Израчунај:

(3 + 2) + 4 = + =

8 + (1 + 0) = + =

2 + (6 + 1) = + =

6. Израчунај и обој бојом која је дата

поред збира.

9 –

6 –

7 –

4 –

8 –

4 + 2 =

0 + 6 =

3 + 1 =

4 + 3 =

1 + (2 + 5) =

(3 + 4) + 2 =

ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

7. Напиши два начина сабирања за сваки дати збир као што је показано.

Збир 5 7 9 8 6

Први начин 3 + 2 2 + 7 + + 2 +

Други начин 2 + 3 + 2 + 7 + 6 +

8. Сабери на два начина бројеве 3, 5 и 1.

38


9. Лана има седам година. Колико ће година имати за три године?

Р:

О:

10. Збиру бројева 4 и 1 додај број 4 и израчунај.

11. Милош треба да реши четири задатка из математике за домаћи, а из српског

језика три задатка. Колико укупно задатака Милош треба да реши како би

уредио домаћи задатак из оба предмета?

Р:

О:

12. Када је аутобус стао на станици, на предња врата ушла су три путника, а на

задња два путника више. Колико је путника укупно ушло у аутобус?

Р:

О:

13. Попуни табелу.

3

4

+2 +3

1

2

+2 +3

14. Знацима +, =, (, ) и бројевима који недостају попуни празна места тако да

једнакости буду тачне. У сваки квадрат упиши или знак или број.

(4 + 2 + 5 – 3) 6 2 8

7 2 1) 7 + 10

Број звездица 0–4 5–8 9–11 12–14 15–17

Како напредујеш у

решавању задатака

Пробуди се. Можеш боље. Добро ти иде. Одлично. Браво!

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

39


ВЕЗА САБИРАЊА И ОДУЗИМАЊА

У тору су четири козе.

Дошле су још три.

Колико је сада коза у тору?

Рачунаш: 4 + 3 = 7

Одговараш: сада је 7 коза у тору.

У тору је било седам коза.

Три су изашле ван тора.

Колико је коза остало у тору?

Рачунаш: 7 – 3 = 4

Одговараш: у тору су остале 4 козе.

У тору је било седам коза.

Четири козе остале су у тору.

Колико је коза изашло ван тора?

Рачунаш: 7 – 4 = 3

Одговараш: ван тора су изашле 3 козе.

7 – 4 = 3 7 – 3 = 4

3 + 4 = 7 4 + 3 = 7

Оваква повезаност сабирања и одузимања назива се

веза сабирања и одузимања.

ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

4 + 1 = 5

5 – 1 = 4

40


На основу дате једнакости 6 + 2 = 8 напиши два

примера одузимања.

Израчунај разлику бројева 8 и 5, а затим сабирањем

провери резултат.

Напиши број који недостаје без рачунања.

а) 5 + 3 = 8 в) 9 – 2 = 7

8 – = 5 7 + = 9

б) 4 + 2 = 6 г) 10 – 6 = 4

– 2 = 4 + 6 = 10

Напиши 2 начина сабирања и

2 начина одузимања за бројеве

приказане цртежом.

Треба да знаш...

... везу сабирања и

одузимања.

Реши задатке

1. Испод сваког цртежа напиши једнакости као што је показано тако да буду тачне.

+4 +2 +3

–4 –2 –3

6 + 4 = 10

10 – 4 = 6

+ 2 =

– 2 =

+ =

– =

2. Следеће примере сабирања провери одузимањем.

3 + 6 = 9 6 + 1 = 7 0 + 4 = 4 6 + 4 = 10

Провера: 9 – = – 1 = – =

3. Израчунај:

а) 8 + 1 = ,

9 – 8 = ,

б) 4 + 5 = ,

9 – 5 = ,

в) 3 + 6 = ,

9 – 3 = ,

1 + 8 = ,

9 – 1 = ,

5 + 4 = , 9 – 4 = ,

6 + 3 = ,

9 – 6 = .

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

41


4. Иван има четири жуте и три црвене рибице у

акваријуму.

Колико укупно рибица Иван има у акваријуму?

Резултат сабирања провери одузимањем.

Рачунам:

Проверавам:

Одговор:

5. Прати стрелице, па резултате упиши у кружиће.

+2 –2 +5 –5

4

–3 –1

+3 +1

–6 +6 +4 –4

6. Радици се покидала наруквица на којој је било 8 перлица. Испале су 2 перлице.

Колико је перлица Радици остало на наруквици?

Резултат одузимања провери сабирањем.

ПРОМОТИВНИ

Рачунам:

Проверавам:

Одговор:

ПРИМЕРАК

7. Драган и Марина заједно имају

10 година. Ако Драган има четири

године, колико година има Марина?

Кад израчунаш колико Марина има

година, укупан број њихових година

представи збиром бројева.

Рачунам:

Одговор:

Укупан број њихових година:

+ =

8. Распореди бројеве 2, 3, 6 и 7 у

квадрате на слици. Откриј који број

треба уписати уместо тако да

решење буде тачно.

+


42


ЗА ТОЛИКО ВЕЋИ БРОЈ

Милош има пет кликера. Дарко има за 3 кликера више од

Милоша. Колико кликера има Дарко?

Рачунаш: 5 + 3 = 8

Одговараш: Дарко има 8 кликера.

Ко има више кликера и за колико?

Одговараш: Дарко има за три кликера више од Милоша,

јер је број 8 за 3 већи од броја 5.

Који је број за 2 већи од броја 5?

Рачунаш: 5 + 2 = 7

Одговараш: број за два већи од броја 5 јесте број 7.

5

+ 2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 + 2 = 7

Број 7 је за 2 већи од броја 5.

Погледај цртеж и без бројања кажи за колико више има

плавих кружића него црвених.

Израчунај:

а) који је број за 3 већи од броја 4,

б) који је број за 4 већи од броја 3.

Број 2 увећај за 2 и израчунај.

Број 5 увећај за 4 и израчунај.

Збир бројева 2 и 3 увећај за 4 и израчунај.

Број 3 увећај за разлику бројева 6 и 2 и израчунај.

Треба да знаш...

... да израчунаш за

толико већи број.

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

43


Реши задатке

1. У другој тацни нацртај бомбоне тако

да их буде за три више него у првој.

2 + 3 =

2. Број 8 увећај за 2 и израчунај.

Број 6 увећај за 3 и израчунај.

Број 4 увећај за 5 и израчунај.

3. Израчунај број који је:

а) за 4 већи од броја 2 ;

б) за 5 већи од броја 0 ;

в) за 7 већи од броја 2 ;

г) за 3 већи од броја 5 ;

д) за 6 већи од броја 1 ;

ђ) за 3 већи од броја 6 .

4. На слици су три жута цвета. Плавих цветова је

за пет више. Kолико има плавих цветова?

Рачунам:

Проверавам:

Одговор:

ПРОМОТИВНИ

5. Збир бројева 1 и 4 увећај за 5. Израчунај.

ПРИМЕРАК

6. Прикажи на бројевној правој број који је за 7 већи од броја 2.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7. Сена има пет година. Њен брат је две године старији од ње.

Колико година има Сенин брат?

Р:

О:

44


9. На једној полици има шест књига, а на другој за три више. Колико књига има на

другој полици?

Р:

О:

10. Марко је решио 3 задатка из математике, а Јана 2 задатка више од Марка.

Колико је задатака решила Јана, а колико су задатака решили њих двоје заједно?

Јана:

Марко и Јана:

Одговор:

11. Прати стрелице и у сваки квадрат упиши број тако што ћеш претходни увећати за 2.

+2

+2

+2

+2 +2

2

+2

+2

+2

1

12. Састави текст задатка од следећих података (3 оловке, за три оловке више) и

реши га.

13. Горан и Петар имају кликере у кутијама као на слици. Горан је у своју кутију

додао 3 жута кликера. Петар је у своју кутију додао 2 плава кликера.

Ко има више кликера?

Р:

Горан:

О:

Петар:

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

45


ЗА ТОЛИКО МАЊИ БРОЈ

Пaвлe носи шест књига, а Јелена 4 књиге

мање од Павла.

Колико књига носи Јелена?

Рачунаш: 6 – 4 = 2

Одговараш: Јелена носи две књиге.

Јелена носи 4 књиге мање од Павла.

Број 4 је за 3 мањи од броја 7.

Читаш: четири је мање од седам за три. 7 – 3 = 4

Број 3 је за 4 мањи од броја 7.

Читаш: три је мање од седам за четири. 7 – 4 = 3

Који је број за 5 мањи од броја 8?

Рачунаш: 8 – 5 = 3

Одговараш: број 3 је за 5 мањи од броја 8.

Погледај слике и кажи за колико је мање љубичастих

квадрата од жутих.

a) б) в)

ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

Израчунај:

а) који је број за 2 мањи од броја 4,

б) који је број за 7 мањи од броја 10.

Треба да знаш...

... да израчунаш за

толико мањи број.

а) Број 10 умањи за 5 и израчунај.

б) Број 6 умањи за 2 и израчунај.

Разлику бројева 8 и 6 умањи за 2 и израчунај.

Број 9 умањи за разлику бројева 4 и 1 и израчунај.

46


Реши задатке

1. Кружиће у првом реду обој плавом, а кружиће у другом реду жутом бојом. Којих

кружића има мање?

Одговор: Мање има

кружића.

2. Израчунај број који је за 3 мањи од датих бројева:

6 – 3 = Читам: број је за 3 мањи од броја 6.

8 – 3 = Читам: број је за 3 мањи од броја 8.

5 – = 2 Читам:

– 3 = 4 Читам:

3. Попуни табелу као што је показано првим примером.

Број 9 7 5 8 6

Умањи за 4 9 – 4 = 5

4. Који је број за 7 мањи од броја 10?

Р:

О:

5. Реши задатке.

а) Број 9 умањи за 3.

б) Број 8 умањи за 7.

в) Број 10 умањи за 6.

г) Број 7 умањи за 1.

6. Тодор има пет књига, а Митар једну књигу мање. Колико књига има Митар?

Р:

О:

7. У једној посластичарници било је 8 колача с лешником и за 3 мање колача

с јагодом. Колико је било колача с јагодом?

Р:

О:

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

47


8. Прикажи на бројевној правој број који је за 2 мањи од броја 9.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9. Софија има девет година, а њена сестра Теа је 3 године млађа.

Колико година има Теа?

Р:

О:

10. Збир бројева 5 и 4 умањи за 8. Напиши и израчунај.

11. Разлику бројева 10 и 2 умањи за

следбеник броја 5. Напиши израз,

па израчунај.

12. Највећи једноцифрени број умањи

за збир бројева 5 и 2 и израчунај.

13. Један фудбалски тим постигао је на утакмици 4 гола, а други 2 гола мање.

Колико је укупно голова постигнуто на утакмици?

ПРОМОТИВНИ

Р:

О:

ПРИМЕРАК

14. Блок за цртање има 10 листова. Ако Сандра свакога дана употреби 2 листа, за

колико ће јој дана остати само 2 листа у блоку?

Р:

О:

15. Маша има 9 стикера. Ања има 3 стикера мање од Маше, а Софија 2 стикера

мање од Ање. Колико стикера има Софија?

Р:

О:

48


ОДРЕЂИВАЊЕ НЕПОЗНАТОГ БРОЈА

Ема има три бојице.

Брат јој је поклонио кутију с неколико бојица.

Колико је бојица Ема добила од брата ако

сада има 7 бојица?

Једнакост записујеш на следећи начин: 3 + = 7

представља непознати број.

Број који треба да одредиш у математици назива се

непознати број.

Непознати сабирак је број 4, јер је 3 + 4 = 7:

3 + 4 = 7.

Непознати број можеш

представити квадратом,

кружићем, линијом,

словом или неким

другим знаком.

Одговараш: Ема је од брата добила четири бојице.

Упиши у квадрат број тако да једнакост буде тачна.

– 8 = 1

Непознати умањеник је број 9 јер је 9 – 8 = 1.

1.

Уместо непознатог сабирка црташ :

+ 7 = 10

2.

Непознати сабирак је број 3 јер је 3 + 7 = 10.

На првој слици видиш човека који у руци држи пет балона.

Неколико балона одувао му је ветар и на трећој слици

видиш да су остала два балона.

Колико је балона одувао ветар?

5 – = 2

3.

Непознати умањилац је 3 јер је 5 – 3 = 2.

Одговараш: ветар је одувао 3 балона.

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

49


Кефалица

Замисли број од 1 до

8. Том броју додај 2, а

затим одузми 2.

Који ћеш број добити?

Oдреди непознати број а.

3 + а = 8

Умањеник је 6, а разлика 0. Одреди умањилац.

Први сабирак је број 4. Одреди други сабирак ако је

збир једнак броју 6.

Тара је имала три чоколадице. Када је појела

неколико, остала јој је једна чоколадица. Колико је

чоколадица појела Тара?

Треба да знаш...

... да запишеш и

одредиш непознати

број.

Горан је код баке 3 дана, а договор је да остане 8 дана.

Колико је дана преостало до његовог повратка кући?

Упиши у квадрат број тако да једнакост буде тачна.

– 8 = 1 + 7 = 7 9 – = 5 4 + = 7

Реши задатке

1. У квадрате упиши бројеве који недостају тако да једнакости буду тачне.

ПРОМОТИВНИ

1 + = 6 4 + = 10 + 8 = 10 + 7 = 9

6 – = 3 8 – = 5 – 5 = 0 – 8 = 1

ПРИМЕРАК

2. У празна поља уцртај тачке тако да их на свакој домини буде укупно онолико

колико пише испод домине. На линији у једнакостима напиши број доцртаних

тачака.

2 + = 6

+ 4 = 9 1 + = 4 3 + = 7

50


3. У празан квадрат упиши

број тако да резултат

одговара броју за који је

закачен кончић змаја.

1 + 9 – + 5 – 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. Други сабирак је број 7, а збир је

број 9. Одреди непознати сабирак.

Уместо непознатог броја нацртај

кружић.

Једнакост:

Непознати сабирак је број .

5. Одреди непознати умањилац ако

знаш да је умањеник број 6, а

разлика број 3.

Једнакост:

Непознати умањилац је број .

6. Први сабирак је претходник

броја 5, а збир је број 6. Одреди

непознати сабирак.

Једнакост:

Непознати сабирак је број .

7. Одреди непознати умањеник ако

знаш да је умањилац следбеник

броја 1, а разлика број 2.

Једнакост:

Непознати умањеник је број .

8. Дина је замислила неки број. Кад га је умањила за 1, добила је број 5.

Који је број Дина замислила?

Једнакост:

Одговор: .

9. У квадрат упиши број који недостаје.

Док решаваш задатак, прати стрелице.

–1 –2

4 3

10. Састави текст задатка према датој

једнакости и реши га: а + 3 = 8.

+4 +7

7 10

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

51


ВЕЖБАЊЕ

1. За свако сабирање напиши 2 примера одузимања.

6 + 2 = 8 3 + 4 = 7 10 + 0 = 10 5 + 1 = 6

2. Напиши израз и израчунај његову вредност.

а) Број 8 умањи за 2.

б) Број 5 умањи за 3.

в) Број 7 умањи за 1.

г) Број 4 умањи за 3.

д) Број 5 умањи за 2.

ђ) Број 10 умањи за 6.

3. Користећи бројеве 4, 6 и 10, напиши две једнакости у којима ћеш сабирати и две

једнакости у којима ћеш одузимати.

ПРОМОТИВНИ

4. У свакој вази доцртај онолико цветова колико је потребно да би их било као што

пише у једнакости. На линији упиши број доцртаних цветова.

ПРИМЕРАК

4 + = 8 5 + = 7 + 3 = 5 + 2 = 6 7 + = 9

5. За који број треба умањити број 9

да би разлика била број 6?

Р:

О:

6. Који број треба увећати за 5 да би

се добио број 9?

+ =

Непознати број је .

52


7. Који број треба умањити за 8 да би

се добио број 2?

– =

Непознати број је .

8. Који број треба умањити за 5 да би

се добио број 5?

– =

Непознати број је .

9. Мила и Сара укупно имају девет година. Колико година има Сара ако Мила има

четири године?

Р:

О:

10. Мирко је прочитао шест страна једне књиге, а Матеја за три мање од њега.

Колико је страна прочитао Матеја. Колико су укупно страна прочитали Мирко и

Матеја?

Матеја:

Укупно:

Одговор:

11. а) Одреди непознати број код сабирања користећи бројевну праву.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

+ = 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

+ = 8

б) Одреди непознати број код одузимања користећи бројевну праву.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

– = 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

– = 3

Број звездица 0–4 5–7 8–9 10–11 12–13

Како напредујеш у

решавању задатака

Пробуди се. Можеш боље. Добро ти иде. Одлично. Браво!

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

53


БРОЈЕВИ 11, 12, 13, 14 И 15

Подсети се.

1

1 Ј (једна јединица)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 Ј = 1 Д

10 Ј (десет јединица)

1 Д (једна десетица)

Правилно је рећи

једанаест, дванаест,

тринаест, четрнаест и

петнаест.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 Ј

Када на 10 јединица додаш још 1 јединицу, добићеш

11 јединица. То је број једанаест.

10 Ј + 1 Ј = 11 Ј

Можеш да кажеш и да се број 11 састоји од 1 десетице и

1 јединице.

11 = 1 Д 1 Ј

1 Ј

1 Д 1 Д 1 1 Ј

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 11

2 Ј

1 Д

ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

1 1

2 Ј

10 Ј

1 Д

10 Ј + 2 Ј = 12 Ј

12 = 1 Д 2 Ј

12

јединица

број 12

То је број

дванаест.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 Ј

1 1 1

1 1 1

3 Ј

1 Д 1 Д

3 Ј

10 Ј + 3 Ј = 13 Ј

13 = 1 Д 3 Ј

13

јединица

број 13

То је број

тринаест.

Знаш да је 1 < 2 и да је 2 < 3, али и да је 1 < 3.

Тако је и 11 < 12 и 12 < 13, исто као што је 11 < 13.

54


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 11 1 1 1 4 Ј

10 Ј

број 14

Када на 10 јединица додаш још 4 јединице, добићеш 14

јединица. То је број четрнаест.

10 Ј + 4 Ј = 14 Ј

1 1 1 1

1 Д 1 Д

4 Ј

14 = 1 Д 4 Ј

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

5 Ј

10 Ј

број 15

Када на 10 јединица додаш још 5 јединица, добићеш

15 јединица. То је број петнаест.

10 Ј + 5 Ј = 15 Ј

1 1 1 1 1

1 Д

5 Ј

1 Д

15 = 1 Д 5 Ј

Знаш да је 4 < 5, тако је и 14 < 15.

Испиши по један ред бројева 11, 12, 13, 14 и 15.

а) Који је број следбеник броја 10?

б) Који је број претходник броја 13?

Напиши словима бројеве 11, 12, 13, 14 и 15.

Запиши све претходнике броја 15.

Колико десетица, а колико јединица има у бројевима

11, 12, 13, 14 и 15?

а) Напиши све бројеве који се налазе између бројева

10 и 15.

б) Запиши бројеве који су већи од 11, а мањи од 14.

Треба да знаш...

... да пишеш и читаш

бројеве 11, 12, 13, 14

и 15;

... колико десетица,

а колико јединица

имају бројеви 11, 12,

13, 14 и 15.

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

55


Реши задатке

1. Допуни реченице:

Број 11 састоји се од јединица. Број 12 састоји се од Д и Ј.

Број 12 састоји се од јединица. Број 13 састоји се од Д и Ј.

2. Напиши словима бројеве:

15 , 14 .

3. Допуни реченице:

Број 14 има Д и Ј, а то је укупно Ј.

Број 15 има Д и Ј, а то је укупно Ј.

4. Прецртај речи које су погрешно

написане:

дванајест једанаест четрнест

тринаест дванест петнаест

5. Упиши бројеве који недостају:

1, 2, 3, , 5, 6, , 8, ,

10, , 12, , , 15.

6. Напиши све бројеве од 0 до 15.

Почни од најмањег.

7. Који је број претходник броја 15?

То је број .

Следбеник броја 14 је број .

ПРОМОТИВНИ

8. Заокружи све бројеве у овом низу који су већи од броја 7.

15 9 4 6 12 10 2 11 1 13 5 8 14

ПРИМЕРАК

9. Дате бројеве поређај од најмањег до највећег.

5 14 3 12 8 4 10 9 7 13 15

10. Напиши све бројеве који су већи

од 9, а мањи од 13.

9 < < < < 13

11. Напиши бројеве који садрже:

1 Д 3 Ј 6 Ј

1 Д 2 Ј 1 Д

56


12. Напиши број на линији тако да једнакости буду тачне.

10 Ј + Ј = 14 Ј 3 Ј + Д = 13 Ј

15 Ј = 5 Ј + Ј 12 Ј = Ј + Ј

13. Упиши на бројевној правој бројеве који недостају.

7 10 13

14. Упиши на линије бројеве који

недостају.

10 < < < < < 15

15. Напиши бројеве који садрже:

1 Д 5 Ј 5 Ј

14 Ј 1 Д 1 Ј

16. У квадрате упиши знаке или = тако да записи буду тачни.

7 + 2 13 15 11 4 Ј 1 Д 11 Ј

14 15 1 Д 5 Ј 15 Ј 1 Д 5 Ј 4 Ј 1 Д

6 + 3 13 8 + 2 10 2 Ј 1 Д 11 Ј

11 12 1 Д 3 Ј 13 Ј 1 Д 1 Ј 3 Ј 1 Д

17. Уочи правило и допуни низове бројева.

а) 5, 8, , .

б) 7, 9, , , 15.

в) 15, , , , ,10.

18. Четворочлана породица путовала је возом на море дванаест сати. Колико је

времена провео у путу сваки члан те породице?

О:

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

57


БРОЈЕВИ 16, 17, 18, 19 И 20

Када на 10 јединица додаш још 6 јединица, добићеш

16 јединица. То је број шеснаест.

10 Ј + 6 Ј = 16 Ј

1 Д

1 1 1 1 1 1 6 Ј

1 Д

број 16

Можеш да кажеш и да се број 16 састоји од 1 десетице и

6 јединица. 16 = 1 Д 6 Ј

10 Ј + 7 Ј = 17 Ј

Правилно је рећи

шеснаест, седамнаест,

осамнаест, деветнаест

и двадесет.

1 Д

1 1 1 1 1 1 1 7 Ј

17 = 1 Д 7 Ј

10 Ј + 8 Ј = 18 Ј

1 Д

број 17

број седамнаест

1 Д

1 1 1 1 1 1 1 1

18 = 1 Д 8 Ј

8 Ј

1 Д

број 18

број осамнаест

ПРОМОТИВНИ

10 Ј + 9 Ј = 19 Ј

1 Д

1 1 1 1 1 1 1 1 1

19 = 1 Д 9 Ј

9 Ј

1 Д

број 19

број деветнаест

ПРИМЕРАК

10 Ј + 10 Ј = 20 Ј

1 Д

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 Д

10 Ј

број 20

Пошто у једној десетици има 10 јединица, онда број

двадесет можеш приказати и на следећи начин:

1 Д

1 Д

1 Д

1 Д

20 = 1 Д + 1 Д = 2 Д

58


Треба да знаш...

Испиши по један ред бројева 16, 17, 18, 19 и 20.

Напиши број 16 цифрама и словима. Исто то уради и

за бројеве 17, 18, 19 и 20.

Колико десетица, а колико јединица има у бројевима

16, 17, 18, 19 и 20?

... да правилно читаш

и пишеш бројеве 16,

17, 18, 19, 20;

... колико десетица,

а колико јединица

имају бројеви 16, 17,

18, 19 и 20.

Реши задатке

1. Допуни реченице:

Број 16 састоји се од

јединица.

2. Заокружи речи које су правилно

написане:

Број 18 састоји се од Д и Ј.

Број 17 састоји се од Ј, то јест

Д Ј.

Број 20 састоји се од Д, то јест

Ј.

осамнаест,

седамнајест,

седамнаест,

деветнаест.

шеснест,

шеснаес,

дваест,

3. Напиши по реду све бројеве који се налазе између:

10, , , , , , , , , , 20.

4. Упиши претходнике и следбенике датих бројева.

17 19 11 14 15

13 10 12 16 18

5. Заокружи плавом бојом све бројеве у овом низу који су мањи од броја 16,

а жутом оне који су већи од броја 16.

20 14 18 13 17 15 11 19

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

59


6. Поређај бројеве од најмањег до највећег.

6, 16, 8, 19, 17, 3, 11, 13, 20

7. Упиши бројеве тако да једнакости

буду тачне.

10 Ј + 6 Ј = Ј

10 Ј + Ј = 17 Ј

Д + 7 Ј = 17 Ј

10 Ј + Ј = 1 Д 8 Ј

8. Упиши бројеве тако да једнакости

буду тачне.

10 Ј + Ј = 19 Ј

10 Ј + 10 Ј = Ј

1 Д + Ј = 19 Ј

1 Д + 1 Д = Д = Ј

9. Упиши на бројевној правој бројеве који недостају.

12 15 18

10. Спој линијама бројеве од 0 до 18.

Ако то правилно урадиш, добићеш цртеж

чаробног штапића.

Чаробни штапић у бајкама испуњава жеље.

Замисли да си у бајци и напиши једну своју

жељу.

ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

11. Напиши све бројеве који су мањи од 18, а већи од 12.

18 > > > > > > 12

60


12. Заокружи све бројеве веће од 10.

4 14 16 1 10 9 19 3 17 2 20

13. Напиши бројеве који садрже:

1 Д 7 Ј 15 Ј 1 Д 8 Ј 1 Д

1 Д 9 Ј 4 Ј 20 Ј 2 Д

6 Ј 1 Д 10 Ј 4 Ј 1 Д 1 Д 1 Ј

14. У квадрате упиши знаке или = тако да записи буду тачни.

10 – 2 18 20 11 2 Д 6 Ј 1 Д

19 20 1 Д 7 Ј 2 Д 9 Ј 1 Д 1 Д 9 Ј

4 + 4 12 8 + 2 10 6 Ј 1 Д 14 Ј

18 15 1 Д 7 Ј 17 Ј 1 Д 1 Ј 8 Ј 1 Д

15. Пронађи скривену реч. У празне квадрате упиши тражена слова.

7. слово азбуке.

Почетно слово фигуре .

10. слово азбуке.

12. слово азбуке.

Прво слово речи којом захваљујеш када добијеш поклон.

Прво слово броја 15.

Слово које претходи 6. слову азбуке.

16. слово азбуке.

18. слово азбуке.

? Слово које ти недостаје погоди.

?

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

61


ДВОЦИФРЕНИ БРОЈЕВИ

Прочитај бројеве које је учитељ написао на табли.

Бројеве који су написани на табли

записујеш са две цифре.

Због тога се ови бројеви називају

двоцифрени бројеви.

Да ли знаш?

Реч двоцифрени

настала је спајањем

двеју речи: два и

цифра.

Кефалица

Маја је замислила

двоцифрени број који

је мањи од 20. На

месту јединица тог

броја је број 7. Који је

број Маја замислила?

Најмањи двоцифрени број је број 10.

Код једноцифрених бројева знаш да је:

1 < 2 < 3 < 4 < 5 < 6 < 7 < 8 < 9.

Тако је и код двоцифрених бројева до 20:

10 < 11 < 12 < 13 < 14 < 15 < 16 < 17 < 18 < 19 < 20.

Двоцифрене бројеве до 20 можеш представити и на

бројевној правој.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Погледај бројевну праву и кажи:

а) који су двоцифрени бројеви мањи од броја 16,

б) који се двоцифрени бројеви налазе између бројева

12 и 18,

в) који су двоцифрени бројеви мањи од броја 20, а већи од

броја 14.

ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

Напиши двоцифрене бројеве до 20 од најмањег до

највећег.

Треба да знаш...

... двоцифрене бројеве

до 20.

Напиши број који има:

а) 1 Д 6 Ј, б) 1 Д 9 Ј, в) 2 Д.

Запиши бројеве који су мањи од броја 18, а већи од

броја 10.

62


Реши задатке

1. Допуни реченицу.

За записивање

бројева користимо две цифре.

2. Заокружи број који не припада низу.

10 11 12 13 4 15 16 17 18 19 20

3. Пиши као што је показано.

дванаест 12 16 шеснаест

петнаест 17

двадесет 19

једанаест 14

4. Обој четврту, тринаесту и

осамнаесту звезду.

5. На линији напиши бројеве који

имају:

1 Д 4 Ј 6 Ј 1 Д

2 Д 0 Ј 3 Ј 1 Д

6. Краљ је изгубио своју круну.

Помози му да је пронађе.

Повежи линијама тачкице

почев од најмањег двоцифреног

броја, па редом до броја 20.

Обој круну.

11

15

13 17

19

12 14 16 18

10 20

7. На линијама напиши бројеве који

недостају.

16 17 18

13 14 18

11 12 16

8. На линијама напиши бројеве који

недостају.

17 16 15

19 18 14

11 10 14

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

63


9. Који је број већи од 10, мањи од 14,

а пише се са две исте цифре?

То је број .

10. Који двоцифрени број до 20 има:

а) збир цифара једнак броју 5

;

б) разлику цифара једнаку броју 3

?

11. Исидора има 5 налепница, а Милош 3 налепнице. Колико налепница има Дејан

ако знаш да је укупан збир њихових налепница једнак најмањем двоцифреном

броју?

Р:

О:

12. Марков тата сакупља значке. За рођендан је од свог брата добио 7 значака.

Марко и његова сестра такође су му поклонили неколико значака. Колико је

значака тата добио од Марка и његове сестре ако каже да је своју колекцију

увећао за најмањи двоцифрени број?

Р:

О:

13. Обој поља А10, Б9, Б11, Б10, В10, Г(11, 12, 13, 14, 15), Ђ14, Е15, Ж16, З15, И14,

А20, Б19, В18, Г17, Д18, Ђ19 и Е20.

Када обојиш задата поља, добићеш математичке знаке. Напиши на линији

њихове називе.

ПРОМОТИВНИ

А

Б

В

Г

Д

Ђ

Е

Ж

З

И

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ПРИМЕРАК

64


ПРВА И ДРУГА ДЕСЕТИЦА

Подсети се.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 Д

10 Ј

1 Д

10 Ј = 1 Д

Знаш да бројиш до 20:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

19, 20.

Бројеве од 1 до 20 можеш груписати у два скупа.

Бројеви 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 чине прву десетицу.

Бројеви 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20 чине другу

десетицу.

Уочићеш да десетица садржи 10 бројева.

Најмањи број прве десетице је 1, а највећи 10:

1 < 2 < 3 < 4 < 5 < 6 < 7 < 8 < 9 < 10.

Сви бројеви прве десетице, осим броја 10, јесу једноцифрени.

Најмањи број друге десетице је 11, а највећи 20:

11 < 12 < 13 < 14 < 15 < 16 < 17 < 18 < 19 < 20.

Сви бројеви друге десетице су двоцифрени.

Напиши све бројеве прве десетице од најмањег до

највећег.

Напиши све бројеве друге десетице који су мањи од 17,

а већи од 13.

Број уназад од 20 до 1.

Број од 1 до 20 прескачући по један број.

Треба да знаш...

... који су бројеви прве

десетице;

... који су бројеви друге

десетице.

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

65


Реши задатке

1. Запиши словима:

а) највећи број 2. десетице ,

б) најмањи број 2. десетице ,

в) највећи број 1. десетице ,

г) најмањи број 1. десетице .

2. Заокружи све двоцифрене бројеве.

18 4 16 10 13 11 2 9

3. Прецртај бројеве који не припадају другој десетици.

11 18 20 6 17 1 10 9 12 14 15 16 13 19

4. Напиши бројеве 2. десетице који се

налазе између бројева 13 и 19.

5. Напиши све бројеве 2. десетице који

су мањи од 16, а већи од 11.

6. У квадрат поред написане реченице упиши слово Т ако је тачно оно што пише, а

слово Н ако је нетачно.

Сви бројеви прве десетице су једноцифрени.

ПРОМОТИВНИ

7. Напиши бројеве прве и друге

десетице који на месту јединица

или десетица имају цифре 1 или 2.

8. Који бројеви прве и друге

десетице на месту јединица имају

цифру 1?

ПРИМЕРАК

9. Повежи линијама правоугаонике са истим бројевима.

1 Д 3 Ј 1 Д

20 2

13 2 Ј

10 2 Д

10. Напиши број друге десетице чији је

збир цифара једнак броју 7.

То је број .

11. Напиши број друге десетице чија

је разлика цифара једнака броју 6.

То је број .

66


ПАРНИ И НЕПАРНИ БРОЈЕВИ

Реч „пар” означава

скуп који има два

елемента.

На илустрацији су две

чарапе. То је пар

чарапа.

На илустрацији су

девојчица и дечак. Они су

пар из школске клупе.

Бројеви 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20... јесу парни бројеви.

Бројеви 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19... јесу непарни бројеви.

Парне бројеве увек можеш записати као збир два једнака

сабирка. На пример:

6 = 3 + 3 10 = 5 + 5 4 = 2 + 2

12 = 6 + 6 18 = 9 + 9 20 = 10 + 10

Да ли знаш?

Све куће и зграде које

се налазе у једној

улици обележене су

бројевима.

С десне стране улице

су парни, а с леве

непарни бројеви.

Сви парни бројеви на месту јединица имају једну од ових

цифара: 0, 2, 4, 6 или 8.

Сви непарни бројеви на месту јединица имају једну од

ових цифара: 1, 3, 5, 7 или 9.

2 4 6

Кефалица

Збир два парна броја увек је паран број.

На пример: 4 + 4 = 8

Збир два непарна броја увек је паран број.

На пример: 5 + 5 = 10

Збир парног и непарног броја увек је непаран број.

На пример: 2 + 3 = 5

У дворишту су три

мачке, две кокошке

и један пас. Колико

пари ногу има у том

дворишту?

Ако ће ти бити лакше,

прво их нацртај у

свесци.

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

67


Нацртај два пара папуча. Колико је укупно папуча у

том скупу?

Треба да знаш...

... шта је пар;

... који су парни бројеви,

а који непарни.

Нацртај скуп чаша тако да их буде непаран број.

Напиши све непарне бројеве од 1 до 20. Почни од

највећег.

Прикажи бројеве 2, 8, 10 и 6 као збир два једнака

сабирка.

Реши задатке

1. Заокружи све непарне бројеве, а прецртај све парне.

2 4 8 19 10 9 5 3

14 7 6 20 12 1 11

2. Поређај сада све парне бројеве из претходног задатка од највећег до

најмањег, а непарне од најмањег до највећег.

Парни: , , , , , , , .

ПРОМОТИВНИ

Непарни: , , , , , , .

3. Заокружи слово испред тачног

одговора. Који је први парни

следбеник броја 10?

4. Заокружи слово испред тачног

одговора. Који је први непарни

следбеник броја 13?

ПРИМЕРАК

а) 8

б) 12

в) 11

а) 16

б) 11

в) 15

5. Збир четири иста непарна броја је 20. Који је то број?

+ + + = 20

68


6. Напиши без бројања да ли је у башти паран или непаран број цветова.

7. Девојчица ће појести јабуке означене

парним бројевима, а дечак јабуке

означене непарним бројевима.

Јабуке које ће појести девојчица обој

зеленом бојом, а оне које ће појести

дечак црвеном. Ко ће од њих двоје

појести више јабука и за колико?

Р:

О:

8. Напиши све непарне претходнике броја 19.

, , , , , , , ,

9. а) Напиши све парне бројеве прве десетице.

б) Напиши све непарне бројеве друге десетице.

10. Израчунај разлику највећег и

најмањег парног броја прве

десетице.

11. Израчунај збир најмањег и

највећег једноцифреног непарног

броја.

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

69


САДА ЗНАШ...

Број 11 – једанаест се састоји од 11 Ј или 1 Д 1 Ј.

Број 12 – дванаест се састоји од 12 Ј или 1 Д 2 Ј.

Број 13 – тринаест се састоји од 13 Ј или 1 Д 3 Ј.

Број 14 – четрнаест се састоји од 14 Ј или 1 Д 4 Ј.

Број 15 – петнаест се састоји од 15 Ј или 1 Д 5 Ј.

Број 16 – шеснаест се састоји од 16 Ј или 1 Д 6 Ј.

Број 17 – седамнаест се састоји од 17 Ј или 1 Д 7 Ј.

Број 18 – осамнаест се састоји од 18 Ј или 1 Д 8 Ј.

Број 19 – деветнаест се састоји од 19 Ј или 1 Д 9 Ј.

Број 20 – двадесет се састоји од 20 Ј или 2 Д.

11 < 12 < 13 < 14 < 15 < 16 < 17 < 18 < 19 < 20

БРОЈЕВИ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 И 20

ПРОМОТИВНИ

Парни бројеви су

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 и 20.

Непарни бројеви су

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 и 19.

ПРИМЕРАК

ПАРНИ БРОЈЕВИ

НЕПАРНИ БРОЈЕВИ

Бројеви које записујеш са две цифре називају се двоцифрени бројеви.

Бројеви 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 чине прву десетицу.

Бројеви 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20 чине другу десетицу.

ДВОЦИФРЕНИ БРОЈЕВИ

70


ВЕЖБАЊЕ

1. На основу слике, на линији напиши

који је број приказан. Жути

правоугаоник представља десетицу,

а плави квадрат јединицу.

2. Напиши број који има:

16 Ј 1 Д 8 Ј

5 Ј 1 Д 2 Д

3. Напиши колико десетица, а колико

јединица имају следећи бројеви:

8 Ј; 13 Ј Д; 15 Ј Д;

6 Ј; 20 Ј Д.

4. Упиши бројеве који недостају.

11 < < 13 17 < < < 20

16 > > 14 14 > > > 11

5. Прецртај непарне бројеве.

8 15 3 16 14

19 11 18

6. Напиши бројеве друге десетице бројећи од највећег ка најмањем.

7. а) Најмањи парни број прве

десетице је .

б) Највећи непарни број друге

десетице је .

в) Највећи парни једноцифрени

број је .

г) Најмањи непарни двоцифрени

број је .

8. Заокружи слово испред тачног

одговора.

Следбеник сваког парног броја је:

а) паран број,

б) непаран број.

9. Сваком броју из првог реда додај исти тај број и упиши га у други ред.

Затим упиши резултат сабирања у трећи ред.

5 1 3 4 2

5

10

Заокружи тачан одговор:

Сви бројеви добијени у трећем реду су:

а) парни, б) непарни.

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

71


10. Број 3 увећај за најмањи паран

број и израчунај.

11. Најмањи двоцифрени број умањи

за највећи број 1. десетице и

израчунај.

12. Испред Марице су каменчићи на

којима су исписани бројеви од 1 до 20.

Она издваја каменчиће на којима су

парни бројеви друге десетице. Колико

ће каменчића Марица сакупити ако

од издвојених узме оне на којима су

написани бројеви мањи од 17? Запиши те

бројеве на линији испод.

13. Од највећег једноцифреног

непарног броја одузми следбеник

броја 2. Израчунај.

14. Од најмањег двоцифреног парног

броја одузми најмањи непарни

број. Израчунај.

ПРОМОТИВНИ

15. Упиши у квадрат знак < или >.

Шта је веће:

а) збир најмањег непарног броја и следбеника броја 4 или разлика највећег

једноцифреног и најмањег парног броја,

ПРИМЕРАК

б) разлика првог непарног претходника броја 9 и првог парног следбеника броја

2 или збир претходника броја 7 и следбеника најмањег непарног броја,

72

Број звездица 0–4 5–8 9–11 12–15 16–19

Како напредујеш у

решавању задатака

Пробуди се. Можеш боље. Добро ти иде. Одлично. Браво!


САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ

БРОЈЕВА (10 + 3, 13 – 3)

Госпођа Мира залива лале.

Колико је укупно црвених и жутих лала у

башти?

Рачунаш: 10 + 3 = 13

Одговараш: у башти је укупно 13 лала.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 Ј + 3 Ј = 13 Ј

Једнакост 10 + 3 = 13 можеш представити и помоћу

бројевне праве.

+ 10

+ 3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

10 + 3 = 13 или 3 + 10 =13

Ако сабирцима

заменимо места, збир

се неће променити.

Ако је укупно 13 лала у башти, а 3 су жуте, колико је

црвених лала?

Рачунаш: 13 – 3 = 10

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13 Ј – 3 Ј = 10 Ј

Одговараш: у башти је 10 црвених лала.

Једнакост 13 – 3 = 10 можеш представити и помоћу

бројевне праве.

13

– 3

Код рачунске радње

одузимање, никако

не смеш да замениш

места умањеника и

умањиоца.

Да ли знаш?

Биљкама су, између

осталог, за живот

потребне Сунчева

светлост и топлота.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

73


Треба да знаш...

... да сабираш број

10 и било који

једноцифрени број;

... да одузимаш

једноцифрен од

двоцифреног броја

до 20 тако да разлика

буде 10.

Препиши следеће изразе и израчунај:

10 + 1 = ; 10 + 4 = ; 10 + 6 = ; 10 + 9 = .

Препиши, а затим допиши број који недостаје тако да

једнакости буду тачне.

19 – 9 = 16 – = 10

18 – 8 = 12 – = 10

Милица има 10 рибица у акваријуму. Добила је од сестре

још 2 рибице. Колико их има сада?

Од 19 ученика једног одељења 9 су дечаци. Колико

девојчица има у том одељењу?

Реши задатке

1. Израчунај:

10 + 3 = 13 – 3 = 10 + 5 = 15 – 5 =

10 + 7 = 17 – 7 = 10 + 0 = 10 – 0 =

2. У квадрат упиши број који недостаје да би једнакости биле тачне.

8 + = 18 17 – = 10 + 10 = 16 – 5 = 10

3. У кружић стави знак или = тако да записи буду тачни.

ПРОМОТИВНИ

10 + 2 14 17 16 – 6 10 18 – 8 19 – 9 10 + 9

ПРИМЕРАК

4. Број 10 увећај за 6 и израчунај.

5. Број 14 умањи за 4 и израчунај.

6. Тијана има 10 година. Израчунај колико ће година имати за две године.

7. Ако је Марко од укупно 11 својих сличица имао једну сличицу која је дупликат,

колико је сличица залепио у албум?

74

Р:

О:


8. Упиши број који недостаје, а затим једнакост представи на бројевној правој.

15 – = 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

9. Број 10 увећај за збир бројева 5 и 3

и израчунај.

10. Умањеник је број 19, а умањилац

разлика бројева 10 и 1. Израчунај

разлику.

11. Симона има 10 плавих коцкица и 5 црвених.

Колико коцкица укупно има Симона?

Р:

О:

12. Димитријево име има 9 слова. Његова сестра зове се Александра.

Колико укупно слова у именима имају Димитрије и његова сестра?

Р:

О:

13. Следбенику броја 9 додај најмањи

паран број и израчунај.

14. Претходник броја 18 умањи за

збир бројева 4 и 3 и израчунај.

15. На првој полици било је осам тегли ајвара, а на другој за две више.

а) Колико је тегли ајвара било на другој полици?

Р:

О:

б) Колико је тегли ајвара било укупно на обе полице?

Р:

О:

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

75


САБИРАЊЕ БРОЈЕВА (13 + 2)

Како ћеш сабрати бројеве 13 и 2?

10 + 3

13 + 2 = (10 + 3) + 2 = 10 + (3 + 2) = 10 + 5 = 15

или краће, јер знаш да је 3 + 2 = 5:

13 + 2 = 10 + 5 = 15

3 + 2 = 5

13 + 2 = 15

Сабирање можеш представити и на бројевној правој:

+ 13

+ 2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ПРОМОТИВНИ

Треба да знаш...

... да сабираш бројеве

облика 13 + 2.

Израчунај:

15 + 3 = 2 + 14 =

12 + 6 = 4 + 13 =

Број 11 увећај за 7 и израчунај.

У реду испред поште чека 16 људи. Дошло је још троје.

Колико је сада људи у реду?

ПРИМЕРАК

Реши задатке

1. Израчунај на приказани начин.

10 + 2

12 + 3 = 10 + (2 + 3) =10 + 5 = 15

16 + 3 = 13 + 4 =

76


2. Израчунај на приказани начин.

17 + 2 = 10 + 9 = 19

12 + 4 =

14 + 3 =

12 + 6 =

13 + 4 =

3. Упиши слово Т у квадрат поред тачне

једнакости, а слово Н у квадрат

поред нетачне једнакости.

14 = 11 + 3 17 + 0 = 17

16 + 2 = 19 16 = 12 + 4

15 + 4 = 17 14 + 5 = 19

4. Број 13 увећај за 5 и израчунај.

5. Одреди број који је за 3 већи од

броја 12.

6. Број 11 увећај за 8 и израчунај.

7. Одреди број који је за 7 већи од

броја 11.

8. Попуни табелу.

Први сабирак 13 15 12 12 11 17

Други сабирак 1 6 3 2 1

Збир 14 19 14 13

9. У кружиће упиши бројеве које ћеш добити сабирањем.

11

+1 +2 +1 +2 +1

+1

10. Тома је имао 14 кликера. Изгубио је четири, а брат му је поклонио пет.

Колико кликера сада има Тома?

Р:

О:

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

77


РЕШЕЊА

ВЕЖБАЊЕ СА СТРАНЕ 19

1. осам 8 девет 9 2. Број десет пишем цифрама 1 и 0.

3. Претходник броја 9 је број 8 . Следбеник броја 6 је број 7.

4. Следбеници броја 6: 7, 8, 9, 10. Претходници броја 7: 6, 5, 4, 3, 2, 1.

5. Бројеви које пишеш само једном цифром називају се једноцифрени бројеви.

6. Бројеви већи од 7, а мањи од 10 јесу 8 и 9. 7. 6 < 9, 10 > 7, 3 < 9, 8 = 8.

8. 4 + 5 = 9 6 + 4 = 10 2 + 6 = 8 10 – 3 = 7 8 – 6 = 2 9 – 8 = 1.

9. Број 10 је следбеник броја 9. Број 4 је претходник броја 5.

10. 5 + 3 = 8, 4 + 5 = 9, 3 + 7 = 10, 4 + 3 = 7. 11. 7, 8, 9 8, 9, 10 6, 7, 8 4, 5, 6

5, 6, 7 8, 9, 10 12. 10, 9, 8 9, 8, 7 8, 7, 6 6, 5, 4 7, 6, 5 3, 2, 1

13. 8 + 1 > 10 – 9 7 + 2 > 9 – 3 4 + 4 < 7 + 3 14. а) претходник броја 9 б) број 10

15. 3 + 6 = 9 16. 9 – 8 = 1

17. 1. сабирак 6 4 9 3 5 0

2. сабирак 2 4 0 5 4 8

Збир 8 8 9 8 9 8

Умањеник 9 6 7 10 5 10

Умањилац 5 2 4 2 4 10

Разлика 4 4 3 8 1 0

18. 5 + 4 = 9 19. 10 – 3 = 7 20. 10 – 3 = 7 Вања је имала 7 оловака.

21. 6 + 3 + 1 = 9 + 1 = 10 На контролној вежби има 10 задатака.

22.

3 + 7

8 – 4

3 7

10


6

+

4

ПРОМОТИВНИ

10

+

10


0

ПРИМЕРАК

5 1

2 + 8

4 – 4

ВЕЖБАЊЕ СА СТРАНЕ 31

1. 8 Ј 8 4 Ј 4 10 Ј 10 2 Ј 2 1 Д 10 5 Ј 5 7 Ј 7 2. 8 4/ 2/ 9 10 1/ 3/ 7

3. 8 Ј > 2 Ј 7 Ј < 9 Ј 10 Ј = 1 Д 1 Ј < 1 Д 2 Ј < 4 Ј 5 Ј > 3 Ј

4. 5 Ј + 2 Ј = 7 Ј 7 Ј – 4 Ј = 3 Ј 10 Ј – 7 Ј = 3 Ј 7 Ј + 3 Ј = 10 Ј = 1 Д

5. четврти седам пети четири други шест

6. 1. понедељак 2. уторак 3. среда 4. четвртак 5. петак 6. субота 7. недеља

7. 8.

78


9. ПИНОКИО

10.

0 5 6 7 8

11.

12. 10.

13. a)

б)

0 1 2 3 4 5 6 7

0 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ВЕЖБАЊЕ СА СТРАНЕ 38

1. 5 + 3 = 8 2 + 7 = 9 6 + 0 = 6 3 + 7 = 10 2. 3 + 6 = 9 5 + 4 = 9 9 + 0 = 9

3. 5 + 2 = 2 + 5 3 + 4 = 4 + 3 7 + 0 = 0 + 7 4. (3 + 2) + 4 = 5 + 4 = 9

8 + (1 + 0) = 8 + 1 = 9 2 + (6 + 1) = 2 + 7 = 9 5. а) 2 + (7 + 1) = 2 + 8 = 10

(2 + 1) + 7 = 3 + 7 = 10 (2 + 7) + 1 = 9 + 1 = 10 б) (3 + 6) + 1 = 9 + 1 = 10

или 3 + (6 + 1) = 3 + 7 = 10 или (3 + 1) + 6 = 4 + 6 = 10

6. 7. Збир 5 7 9 8 6

Први начин 3 + 2 2 + 5 7 + 2 6 + 2 0 + 6

Други начин 2 + 3 5 + 2 2 + 7 2 + 6 6 + 0

8. (3 + 5) + 1 = 8 + 1 = 9 3 + (5 + 1) = 3 + 6 = 9 9. 7 + 3 = 10 Лана ће за три године

имати 10 година. 10. (4 + 1) + 4 = 5 + 4 = 9 11. 4 + 3 = 7 Укупно треба да реши 7

задатака. 12. 3 + (3 + 2) = 3 + 5 = 8 У аутобус је ушло 8 путника.

13. 3 5 8 1 3 6 14. (4 + 2) + (5 – 3) = 6 + 2 = 8 7 + (2 + 1) = 7 + 3 = 10

4 6 9 2 4 7

ВЕЖБАЊЕ СА СТРАНЕ 52

1. 8 – 2 = 6 8 – 6 = 2 7 – 4 = 3 7 – 3 = 4 10 – 10 = 0 10 – 0 = 10 6 – 1 = 5

6 – 5 = 1 2. а) 8 – 2 = 6 б) 5 – 3 = 2 в) 7 – 1 = 6 г) 4 – 3 = 1 д) 5 – 2 = 3 ђ) 10 – 6 = 4

3. 4 + 6 = 10 6 + 4 = 10 10 – 6 = 4 10 – 4 = 6 4. 4 + 4 = 8 5 + 2 = 7 2 + 3 =

5 4 + 2 = 6 7 + 2 = 9 5. 9 – 3 = 6 Број 9 треба умањити за број 3. 6. 4 + 5 = 9

Непознати број је број 4. 7. 10 – 8 = 2 Непознати број је 10. 8. 10 – 5 = 5

Непознати број је 10. 9. 9 – 4 = 5 Сара има 5 година. 10. Матеја: 6 – 3 = 3

Укупно: 6 + 3 = 9 Мирко и Матеја укупно су прочитали 9 страна књиге.

Овo je промотивни примерак који служи да се наставници упознају са садржајем и одаберу најквалитетније уџбенике

у складу са својим начином рада. Не може се користити у настави. Сва права задржана. Забрањено фотокопирање и продаја.

79


11.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 + 6 = 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 + 4 = 8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 – 4 = 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8 – 5 = 3

ВЕЖБАЊЕ СА СТРАНЕ 71

1. 14 12 2. 16 Ј 16 1 Д 8 Ј 18 5 Ј 1 Д 15 2 Д 20

3. 8 8 Ј 13 3 Ј 1 Д 15 5 Ј 1 Д 6 6 Ј 20 10 Ј 1 Д 4. 11 < 12 < 13

17 < 18 < 19 < 20 16 > 15 > 14 14 > 13 > 12 > 11 5. 15, 3, 19, 11 6. 20, 19, 18,

17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 7. а) 2 б) 19 в) 8 г) 11 8. б) непаран број

9. 5 1 3 4 2 а) 10. 3 + 2 = 5 11. 10 – 10 = 0

5 1 3 4 2

10 2 6 8 4

12. 12, 14, 16 Марица ће сакупити 3 каменчића. 13. 9 – 3 = 6 14. 10 – 1 = 9

15. а) 1 + 5 < 9 – 2 6 < 7 б) 7 – 4 < 6 + 2 3 < 8

ПРОМОТИВНИ

ПРИМЕРАК

80

More magazines by this user