27.02.2019 Views

OKONr3

Ilustrowany Magazyn XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

Ilustrowany Magazyn XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

WYDARZENIA<br />

Poloneza zacząć czas<br />

Studniówka XII LO<br />

Urszula Gąsior<br />

12 stycznia 2019 roku odbyła się studniówka w<br />

restauracji Werona w Witek Home. Już od 19:00<br />

uczniowie zaczęli się zjeżdżać. Wielu<br />

trzecioklasistów przybyło z osobami<br />

towarzyszącymi. Wszyscy wyglądali pięknie i<br />

elegancko.<br />

Rozpoczęcie było zaplanowane na godzinę<br />

20:00, jednak ze względu na niewielkie<br />

opóźnienie część oficjalna rozpoczęła się trochę<br />

później.<br />

Po krótkich przemowach i rozdaniu drobnych<br />

podarunków nauczycielom zobaczyliśmy występ<br />

tańca towarzyskiego w wykonaniu jednej z par.<br />

Po tym nadszedł czas na bardzo wyczekiwany<br />

taniec, czyli polonez. Jak się okazało ilość par<br />

przewyższała możliwości sali, dlatego uczniowie<br />

rozdzielili się na dwie tury. Cały taniec<br />

nadzorowała pani Nazarewicz.<br />

Po zakończeniu szybkim krokiem wkroczyliśmy do<br />

jadalni, gdzie mogliśmy odpocząć, coś zjeść i<br />

napić się. Nie obyło się oczywiście od występu<br />

naszych utalentowanych wokalistek z 3A i<br />

bardzo dobrego występu chłopców z 3D.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!