Музичка култура 2, уџбеник, Klett

cepesh76
  • No tags were found...

Уџбеник

Габријела Грујић

Маја Соколовић Игњачевић

МУЗИЧКА

КУЛТУРА

Уџбеник за 2. разред

основне школе

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Габријела Грујић

Маја Соколовић Игњачевић

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Уџбеник за други разред основне школе

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


МУЗИЧКА КУЛТУРА

Уџбеник за други разред основне школе

Прво издање

Аутори: др Габријела Грујић, Маја Соколовић Игњачевић

Илустрације: Младен Анђелковић

Рецензенти: др Светлана Савић, ванредни професор, Факултет музичке уметности, Београд

Гордана Јосимов, професор разредне наставе, ОШ „Руђер Бошковић”, Панчево

Зоран Гаврић, професор разредне наставе, педагошки саветник, ОШ „Јосиф

Панчић”, Београд

Графичко обликовање: „Total Idea”, Нови Сад

Обликовање корица: Издавачка кућа „Klett

Лектура: мр Бранислава Марковић

Издавач: Издавачка кућа „Klett” д.о.о.

Маршала Бирјузова 3–5/IV, 11000 Београд

Тел: 011/3348-384, факс: 011/3348-385

office@klett.rs, www.klett.rs

За издавача: Гордана Кнежевић Орлић

Главни уредник: Александар Рајковић

Руководилац пројекта: Ивана Беновић

Штампа: ХХХХХ, ХХХХХХ

Тираж: ХХХХХ.000 примерака

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела

или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући фотокопирање, штампање, чување у електронском облику,

односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални

приступ делу са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог

ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

© Klett, 2019.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


ДРАГИ ЂАЦИ,

ДОБРО ДОШЛИ У

СВЕТ МУЗИКЕ!

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


САДРЖАЈ

ПЕВАЈ О ШКОЛИ, ЗНАЊЕ СЕ ВОЛИ

Школа .................................................................................8

Букварци .............................................................................12

Провери своје знање .................................................................14

МУЗИЧКЕ МАЈСТОРИЈЕ

Дечји музички инструменти ..........................................................16

С оне стране Дунава ..................................................................25

Провери своје знање .................................................................28

ОСЛУШНИ ЗВУКЕ, ЛЕПШЕ ЈЕ БЕЗ БУКЕ

Чуо сам ...............................................................................30

Излет .................................................................................32

Чик погоди. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

Шта ко ради ...........................................................................36

Провери своје знање .................................................................38

БРОЈАЛИЦЕ – БАСНЕ

Лисица и гавран ......................................................................40

Коњ и магарац ........................................................................45

Провери своје знање .................................................................48

КРОЗ СРБИЈУ, НАЈМИЛИЈУ

Шетња ................................................................................50

Вишњичица род родила ..............................................................52

Дуње ранке ..........................................................................53

Зелени се, јагодо .....................................................................54

Разгранала грана јоргована ..........................................................55

Провери своје знање .................................................................58

4

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


У ПРИРОДИ, СВЕТЕ, СРЕЋНО ЈЕ ДЕТЕ

Јесен .................................................................................60

Кад почне киша да пада ..............................................................61

Ала веје, веје .........................................................................63

Звончићи .............................................................................64

Преко брда, преко брега .............................................................65

Пролећно јутро у шуми ..............................................................66

Пролећница . .........................................................................68

Рибар ................................................................................69

Лептир ...............................................................................70

Провери своје знање . ................................................................72

МУЗИЧКА БАШТА

Ресаво, водо ’ладна ..................................................................74

Ми идемо преко поља ...............................................................75

Фабрика бомбона. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76

Добро јутро, добар дан . ..............................................................77

Сол ми дај ............................................................................78

Лазара мајка грдила . .................................................................79

Синоћ мајка оженила Марка .........................................................80

Синоћ је куца лајала . .................................................................81

Провери своје знање . ................................................................82

ЛАКШЕ СЕ ДИШЕ КАД ПРАВИЛНО СЕ ПИШЕ

Raspevana abeceda ...................................................................84

Велико слово . ........................................................................86

Провери своје знање . ................................................................88

Музички речник ...........................................................................89

Композиције за певање .....................................................................91

Звукови за слушање ........................................................................91

Композиције за слушање ...................................................................92

Караоке ..................................................................................93

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

5


Драги дечаче, драга девојчице, срећан ти почетак нове

школске године!

У уџбенику ћеш наићи на следеће ознаке:

ПЕВАЈ

Када видиш ову ознаку, то је

знак да треба да научиш да

певаш неку песму.

МУЗИЦИРАЈ

Музицирај на неком од

инструмената – изведи пратњу

или песму.

МУЗИЧКА ЗНАЊА

Овде се налази све што је важно

да научиш.

ПАЖЉИВО СЛУШАЈ

Слушај композиције које су

снимљене на ЦД-у који си

добио/добила уз уџбеник.

КАЖИ МИ, КАЖИ

Размисли и одговори на

постављена питања.

ЗА ОНЕ КОЈИ ЖЕЛЕ ВИШЕ

У ова поља су смештена додатна

знања, за заинтересоване.

ЗАДАТАК

Овако су означени разни задаци –

напиши, заокружи, залепи, прочитај,

изведи покрете или звукове и други.

нови појам – непознати и нови

појмови су објашњени на истој

страни где се први пут појављују

6

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


ПЕВАЈ О ШКОЛИ,

ЗНАЊЕ СЕ ВОЛИ

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

7


Школа

Драган Лукић

Школе су велике мирне овце

које окаче велико звонце

па звоне, звоне и децу гоне

у жуте мале авионе.

Школе су велике и добре маме,

стотину деце негују саме,

напамет знају сву своју децу

и бајке причају о Месецу.

сабља – врста мача

Школе су велики чудни дворци

које освоје храбри основци

сваког септембра пушчаном паљбом,

оловкама – дугачком сабљом.

Сваког септембра

кад јесен ступи

по два су борца

у школској клупи.

ПЕВАЈ

Научи да певаш ову песму. Нека ти у томе помогне учитељица/учитељ.

МУЗИЧКА ЗНАЊА

Труди се да приликом певања увек стојиш или седиш правилно. Исправи леђа и повуци

рамена уназад. Исправи врат и главу и опусти браду. Труди се да што разговетније

изговараш текст.

8

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Школа

Д. Лукић

Л. Вукомановић

МУЗИЦИРАЈ

Изведи пратњу за ову песму тапшањем. Затим одабери један од дечјих музичких

инструмената, па изведи пратњу на њему.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

9


КАЖИ МИ, КАЖИ

Како си провео/провела летњи распуст? Препричај

неку летњу догодовштину (авантуру).

ЗАДАТАК

Научите следећу бројалицу. Нека вам учитељица/учитељ помогне да изведете пратњу за

њу на неком од дечјих инструмената.

ЗАДАТАК

Покушај да смислиш мелодију и отпеваш ове стихове.

ЗАДАТАК

Увежбај изговарање брзалица: „Риба риби гризе реп”, „На врх брда врба мрда” и других.

Труди се да што разговетније изговараш текст. Разговарај са учитељицом/учитељем о

правилном дисању док се пева.

10

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


ПАЖЉИВО СЛУШАЈ

Одслушај песму „Од школе и књиге”

(ЦД 2, нумера 1).

Ко изводи ову песму?

ЗАДАТАК

Са учитељицом/учитељем осмислите покрете уз ову песму.

МУЗИЧКА ЗНАЊА

У претходном разреду смо научили да као што можеш да говориш гласно и тихо, можеш

и да певаш или свираш гласно и тихо.

ПАЖЉИВО СЛУШАЈ

Одслушај нумеру „Гласно и тихо” (ЦД 3, нумера 21).

Научи да певаш песму са овог снимка.

ПЕВАЈ

Присети се још неких рецитација или песама о школи које си учио/учила. Изрецитуј их,

односно отпевај.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

11


Букварци

Мира Алечковић

Весели смо, весели смо,

пуне су нам груди,

ми лењивци више нисмо,

већ будући људи.

Школа нам је, школа нам је

све наше имање,

а плодове што их рађа

називамо знање.

Хајд’ у школу, хајд’ у школу,

другови букварци,

ми ћемо у школи бити

највреднији ђаци.

ПЕВАЈ

Научи да певаш ову песму. Нека ти у томе помогне учитељица/учитељ.

12

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Букварци

М. Алечковић

Б. Станчић

МУЗИЦИРАЈ

Изведи пратњу за ову песму на неком од ритмичких инструмената.

ПАЖЉИВО СЛУШАЈ

„Химна Светом Сави” је химна свих школа у

Србији. Одслушај је (ЦД 2, нумера 2) и подсети

се шта је то химна и какво расположење доноси.

Сазнај да ли твоја школа има химну. Ако има,

научи да је певаш.

Одслушај и песму „Свети Саво, мудра главо”

(ЦД 2, нумера 3). Разговарајте у одељењу о

расположењу које изазива свака од ових нумера.

ПАЖЉИВО СЛУШАЈ

Одслушај песму „Шапутање” (ЦД 2, нумера 4). Да ли је музика у њој тиха или гласна, или се

смењују тихи и гласни делови? Ако се смењују, објасни како.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

13


ПРОВЕРИ СВОЈЕ ЗНАЊЕ

ЗАДАТАК

Који је твој омиљени предмет у школи? Покушај да, док изговараш његов назив, тапшеш

уз сваки слог. Подсети се знања из српског језика о подели речи на слогове.

ЗАДАТАК

Покушај да смислиш кратку бројалицу о распусту и да тапшеш уз њу. Потруди се да у њој

поменеш места која те подсећају на распуст, као што су базен, плажа, село, парк итд.

ЗАДАТАК

Направите разредно такмичење у изговарању брзалица. Победник ће бити онај ко их

најбрже изговари без грешака. То могу да буду следеће брзалице:

Миш уз пушку, миш низ пушку.

Купус клопће под поклопцем.

Риба риби гризе реп.

На врх брда врба мрда.

ЗАДАТАК

Заокружи слово поред детета

које правилно стоји док пева.

а)

б)

ПАЖЉИВО СЛУШАЈ

Одслушај песму „Другарство” (ЦД 2, нумера 5). Заокружи тачан одговор.

а) Музика је гласна.

б) Музика је тиха.

в) Смењују се гласни и тихи делови.

ПАЖЉИВО СЛУШАЈ

Одслушај још једном песме које си научио/научила о школи. Покушај да их препознаш

према почецима.

14

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


МУЗИЧКЕ

МАЈСТОРИЈЕ

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

15


Дечји музички инструменти

КАЖИ МИ, КАЖИ

Како гласи заједнички назив за дечје инструменте које смо помињали прошле године? По

коме су добили назив?

ЗАДАТАК

Пронађи на крају уџбеника налепнице исте као сличице на овој страни. Одслушај звукове

инструмената (ЦД 3, нумера 25). У правоугаонике на дну ове стране залепи по реду

сличице оних инструмената чији звук препознајеш. На линије испод сличица напиши

њихове називе.

16

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


ПАЖЉИВО СЛУШАЈ

Одслушај композицију „Шпанска игра” Петра Иљича

Чајковског из балета „Лабудово језеро” (ЦД 2, нумера 6).

Какав утисак је на тебе оставила ова композиција?

ЗАДАТАК

Који ударачки инструмент се чује на овом снимку? Заокружи слово испред слике.

а) б) в)

МУЗИЦИРАЈ

Присети се раније научених бројалица. Изведи неку по жељи, уз пратњу на дечјим

инструментима.

ЗАДАТАК

Направи своје чинеле.

Рецепт за чинеле

два поклопца за тегле

чекић и ексер

парче ужег ластиша

маказе

материјал за украшавање по жељи – маркери, колаж-папир

Замоли родитеља или неког старијег да ексером пробуши по једну већу рупу на средини

оба поклопца.

Исеци два парчета ластиша од по десетак центиметара. Провуци оба краја ластиша кроз

рупу на поклопцу. Вежи чвор са унутрашње стране поклопца. Понови исти поступак и с

другим поклопцем.

Украси чинеле по жељи.

Провуци прсте кроз ластиш, као на слици, па ударај једним поклопцем о други.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

17


МУЗИЧКА ЗНАЊА

У претходном разреду смо научили да можемо да певамо

и свирамо споро и брзо. Такође, музика може и да се

поступно убрзава или успорава.

ПАЖЉИВО СЛУШАЈ

Одслушај нумеру „Брзо и споро” (ЦД 3, нумера 22). Потом

певајте „Рођенданску песму” и друге песме брзо и споро.

Разговарајте о томе како звуче када се овако изводе.

ПАЖЉИВО СЛУШАЈ

Одслушај композиције „Игра сатова” Амилкара Понкијелија, „Мађарска игра бр. 7”

Јоханеса Брамса и „У дворани планинског краља” Едварда Грига (ЦД 2, нумере 7, 8 и 9).

Разговарај са другарима из одељења и учитељицом/учитељем о расположењима која

доносе.

МУЗИЦИРАЈ

Одслушај још једном све три композиције. Покушај да музицираш на чинелама, пратећи

брзину музике. У којима од ових нумера се мења брзина музике, а у којој нумери остаје

иста од почетка до краја?

МУЗИЧКА ЗНАЊА

Кишни штап је инструмент који се користио за дозивање кише. То је дуга цев затворена

са обе стране. Цев може бити од дрвета, кактуса или других материјала. Она је делимично

попуњена ситним семенкама или каменчићима. Са унутрашње стране цеви налазе

се различите препреке. Преко њих пролазе семенке стварајући звук сличан падању

капљица кише. Кишни штап је карактеристичан за многе земље Јужне Америке, Африке и

Азије. Сматра се да су га користили и Индијанци.

18

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


ЗАДАТАК

Рецепт за кишни штап

једна картонска туба од фолије или кухињског убруса

два парчета алуминијумске фолије

парче целофана/папира за печење

две гумице

неколико шака пиринча, или ситног зрневља

материјал за украшавање кишног штапа.

1. Одсеци два парчета алуминијумске фолије.

Направи дугачке „глисте” од оба комада

фолије. Увиј „глисте” од фолије спирално,

као на слици, тако да дужина обе спирале

буде приближно једнака дужини тубе.

2. Повежи две спирале – уврти

заједно њихов почетак и

крај, тако да добијеш облик

приближан овом са слике.

3. Затвори један крај картонске тубе парчетом целофана/папира за печење и гумицом

за тегле. Угурај обе спирале одједном у картонску тубу. Сипај зрневље, па затвори и

други крај тубе целофаном и гумицом. На крају украси свој кишни штап.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

19


МУЗИЧКА ЗНАЊА

Као што се у неким земљама кишни штап користио за призивање кише, тако у нашој

народној традицији постоје песме које су се певале да би се призвала киша. Певале

су их младе девојке које су се називале доде или додоле, па се по њима песме зову

додолске песме.

ПЕВАЈ

У поглављу „Музичка башта” налази се додолска

песма „Ми идемо преко поља”. Ако си учила/учио да

је певаш у претходном разреду, подсети се. Ако ниси,

научи да је певаш уз помоћ учитељице/учитеља.

ЗАДАТАК

Пронађи на крају уџбеника картон са разнобојним перцима, као на слици.

Направи траку за косу за извођење игре, користећи перца и папир, а можеш

се послужити и правим перјем. Направи игру у којој ћеш помешати индијанске

и српске обичаје. Најпре стави траку с перцима на главу. Уз помоћ учитељице/

учитеља осмислите покрете уз певање песме „Ми идемо преко поља” користећи

кишни штап. Трудите се да покрети прате музику и текст песме.

20

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


МУЗИЧКА ЗНАЊА

Маракас су звечке најчешће крушкастог или лоптастог

облика, испуњене различитим зрневљем. Имају дршку за

коју се држе док се музицира. Најчешће се користе у пару –

у свакој руци се држи по једна звечка.

Најзаступљеније су у музици јужноамеричких земаља,

нарочито у Бразилу и на Куби.

ЗАДАТАК

Уз помоћ учитељице/учитеља направите инструмент.

Рецепт за маракас

новине

темпере или колаж-папир

лењир

2 до 4 шаке пиринча/проса/сусама/

једна шоља брашна

пшенице

једна шоља воде

2 ролне тоалет-папира

прстохват соли

креп-трака

дубока пластична посуда/чинија

изолир-трака

варјача

маказе за папир

2 пластичне флашице (од пола литра)

Припреми сто за рад (заштити га новинама). Исеци новине на траке.

Сипај зрневље у флаше и добро их затвори.

Узми ролне тоалет-папира и спој их са флашама помоћу креп-траке.

Прелепи креп-траком отворене крајеве ролни тоалет-папира.

Сипај у чинију брашно, со и воду. Мешај док не добијеш глатку смесу.

Умачи траке од новина у смесу. Лепи их по флашама и ролнама тоалет-папира, тако да се

међусобно помало преклапају, док не прекријеш целу површину флаша и ролни.

Остави да се осуши. На часу ликовне културе понови поступак са још 2–3 слоја новина

умочених у смесу. Остави маракас да се суши.

Када се маракас осуши, украси га по жељи (темпером, колаж-папиром итд.).

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

21


МУЗИЦИРАЈ

Испробај како се све може музицирати на маракасу. Покушај да музицираш извођењем

покрета напред-назад. Покушај и да изводиш кружни покрет руком. На шта те подсећа

добијени звук?

ПАЖЉИВО СЛУШАЈ

Одслушај песму „Мексико, Шпанија”

(ЦД 2, нумера 10).

МУЗИЦИРАЈ

Осмисли пратњу уз ову песму и изведи је на свом маракасу.

МУЗИЧКА ЗНАЊА

Уз помоћ учитељице/учитеља подсети се традиционалних игара различитих народа. То

су, на пример, аргентински танго, кубанска румба и грчки сиртаки. Традиционална игра

карактеристична за Бразил назива се самба.

МУЗИЦИРАЈ

Одслушај бразилску самбу (ЦД 2, нумера 11). Музицирај уз њу на маракасу. Изведи покрете

по жељи.

МУЗИЧКА ЗНАЊА

Прапорци су инструмент код ког су металне лоптице причвршћене

за основу. Основа може бити дршка од дрвета, или полукруг од

коже или пластике. У свакој лоптици налази се метална куглица.

Звук се добија трешењем прапораца. Некада су прапорци били део

опреме за коње, или су качени за санке.

22

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


МУЗИЧКА ЗНАЊА

У претходном разреду смо научили да је мелодија низ тонова повезаних у целину.

Научили смо и да неки тонови у мелодији могу бити високи, а неки дубоки.

ПАЖЉИВО СЛУШАЈ

Одслушај нумеру „Високо и дубоко” (ЦД 3, нумера 23). Потом

пробај да отпеваш најдубљи и највиши тон који можеш.

МУЗИЧКА ЗНАЊА

Мелодија може бити и низ тонова који се крећу поступно навише (као да мелодија хода

уз степенице). Такође, може бити и низ тонова који се крећу наниже (као да мелодија

силази низ степенице).

ЗАДАТАК

Поделите се у групе. Свака група нека донесе на час осам стаклених флашица. Напуните их

водом, и то прву до врха, а у сваку следећу сипајте све мање воде. Воду можете и обојити.

Музицирајте на флашицама помоћу кашичице.

МУЗИЦИРАЈ

Испробај какве све звукове можеш да добијеш на флашицама. Потом осмисли своју

мелодију. Када је одсвираш, покушај да је поновиш (отпеваш) на слог „ла”.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

23


МУЗИЧКА ЗНАЊА

Упознај још два инструмента на којима се музицира слично као на флашама.

Ксилофон и металофон су ударачки инструменти састављени од плочица различите

дужине, по којима се удара дрвеним палицама. Плочице ксилофона су од дрвета, а

металофона од метала. Краће плочице дају виши тон, а дуже – нижи.

МУЗИЦИРАЈ

Одсвирај најдубљи и највиши тон на металофону или низу флашица. Одсвирај и мелодију

која се креће поступно навише и поступно наниже.

ЗА ОНЕ КОЈИ ЖЕЛЕ ВИШЕ

Покушај да одсвираш неке од песмица на металофону или ксилофону по слуху, уз помоћ

учитељице/учитеља.

24

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


С оне стране Дунава

народна песма

С оне стране Дунава има једна колиба,

У колиби сека, гарава, па лепа.

„Хајде, цуро гарава, да беремо трешања,

Трешњице у цвету, најлепше на свету.”

С оне стране Мораве, све су цуре гараве!

Oпа, цупа, сека, гарава, па лепа!

ПЕВАЈ

Научи да певаш ову песму. Покушај да је

свираш на металофону, по слуху. Нека ти

учитељица/учитељ помогне у томе.

гарава – тамног тена или црне косе

С оне стране Дунава

народна песма

ЗАДАТАК

Осмислите и изведите заједно покрете уз певање ове песме.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

25


ЗАДАТАК

Подсети се музичких инструмената које смо помињали прошле године. Поред сваког

инструмента напиши како се зове извођач који свира на њему.

Извођач који свира на клавиру зове се

.

Извођач који свира на хармоници зове се

.

Извођач који свира на виолини зове се

.

Извођач који свира на труби зове се

.

ПАЖЉИВО СЛУШАЈ

Одслушај две композиције (ЦД 3, нумере 18 и 19). Да ли знаш како се називају инструменти

на којима се изводе? Како они изгледају? Како се музицира на њима?

26

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


МУЗИЧКА ЗНАЊА

Флаута је дувачки инструмент. Извођач који свира на флаути зове се флаутиста.

флаута

Гитара је жичани музички инструмент. Извођач који свира на гитари зове се гитариста.

ЗА ОНЕ КОЈИ ЖЕЛЕ ВИШЕ

гитара

Играј игру погађања инструмената. Слушај низ одломака (ЦД 2, нумера 12). Када препознаш

на ком инструменту се изводи сваки одломак, опонашај покрет којим се музицира на

датом инструменту.

ЗАДАТАК

Прошле године смо научили да се већа група певача који певају заједно зове

. Већа група свирача који свирају заједно је .

МУЗИЧКА ЗНАЊА

У оквиру музичког дела често се може уочити музички разговор, односно музички

дијалог између два инструмента, појединог инструмента или групе инструмената и

оркестра, оркестра и хора, два гласа, гласа и хора итд.

ПАЖЉИВО СЛУШАЈ

Одслушај нумеру (ЦД 2, нумера 13). Ко „разговара” у овој нумери? Заокружи слово испред

тачног одговора.

а) два инструмента б) један инструмент и оркестар в) хор и оркестар

ПАЖЉИВО СЛУШАЈ

Одслушај две нумере Чајковског, „Игру свирала” из балета „Крцко Орашчић” и „Валцер”

из балета „Успавана лепотица” (ЦД 2, нумере 14 и 15). Ко изводи ова дела? Какво

расположење она доносе? Да ли је музика у њима брза или спора, гласна или тиха?

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

27


ПРОВЕРИ СВОЈЕ ЗНАЊЕ

КАЖИ МИ, КАЖИ

Како се зову песме којима се призивала киша?

Који дечји музички инструмент је округлог или крушкастог облика и има дршку?

ЗАДАТАК

Заокружи називе дечјих (Орфових) инструмената.

даире, звечка, виолина, кишни штап, гитара, труба, маракас, флаута, хармоника

ЗАДАТАК

Одслушај три нумере: „Кнез Игор”, „Анина полка” и „Гавота” (ЦД 2, нумере 13, 16 и 17).

Повежи називе дела с њиховим извођачима.

Анина полка

Гавота

Кнез Игор

хор и оркестар

оркестар

виолина и клавир

КАЖИ МИ, КАЖИ

Да ли су ове нумере гласне или тихе? Да ли су брзе или споре?

ПАЖЉИВО СЛУШАЈ

Главна мелодија је у „Гавоти” на почетку нумере. У „Аниној полки” она наступа после

увода. Устани сваки пут када се главна мелодија поново јави током композиција и седи

када се заврши.

28

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


ОСЛУШНИ ЗВУКЕ,

ЛЕПШЕ ЈЕ БЕЗ БУКЕ

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

29


Чуо сам

Добрица Ерић

Чуо сам како пчелица зуји

кад мед из цвета кроз њу проструји.

Чуо сам како ливаде зричу,

како жуборе, пућпуричу.

Чуо сам како мама певуши

када јој Сунце сине у души.

Мада ми сваки нежни звук прија,

мени је мама најмилија.

пућпуричу – испуштају глас као

птица препелица

ПЕВАЈ

Песму „Чуо сам” читао/читала си на часовима српског језика. Сада научи да је певаш.

Нека ти у томе помогне учитељица/учитељ. Мале измене у тексту направљене су због

уклапања са мелодијом.

Чуо сам

Д. Ерић

Г. Грујић

30

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


КАЖИ МИ, КАЖИ

Који се звукови помињу у овој песми? Покушај да опонашаш неке од њих.

ЗАДАТАК

На наредном часу једна група ученика ће, уз помоћ учитељице/учитеља, производити

звукове. То ће чинити њиховим опонашањем и коришћењем различитих материјала.

Друга група ће певати песму.

ПАЖЉИВО СЛУШАЈ

Одслушај и препознај звукове из куће (ЦД 3, нумера 26). Док

слушаш звукове, прави покрете који се везују за справе које

их производе.

ЗАДАТАК

Играјте се имитирања. Станите укруг, са штапићима у рукама. Једно дете је у средини и

изводи ритам на штапићима. Остала деца понављају ритам који су чула. Ако неко дете

не понови задати ритам тачно, испада из круга. Смењујте се у средини круга, све док не

добијете победника.

МУЗИЧКА ЗНАЊА

Потруди се да музику увек слушаш у потпуној тишини. Тако можеш да обратиш пажњу на

све појединости. Немој да слушаш прегласну музику, јер то може да оштети слух.

Уколико слушаш музичко дело на концерту, када се композиција заврши, извођаче треба

наградити аплаузом.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

31


Излет

ЗАДАТАК

Пажљиво прочитај следећу причу. Обрати пажњу на звукове који се помињу у њој.

Никола и Мила су стигли кући из школе раздраганији него обично. У

школи су им рекли да ће сутрадан ићи на излет. „Излееет!”, узвикивала је

Мила задихано. „Да, наш први излет!”, викао је и Никола узбуђено. Те вечери

су једва заспали, сметало им је и шкрипање кревета, и куцање сата, и татино

хркање, и бука од аутомобила који су пролазили њиховом улицом.

Рано ујутру, сва деца су се окупила у школском дворишту. Било је ту

много граје, поздрављања с родитељима, неко је чак кришом пустио и сузу и

шмрцао. Ипак им је то био први излет.

Када су стигли на одредиште, обишли су сва важна места града у који су

дошли – прелепу цркву с великим звоном, језерце с паткама и градски музеј.

Када су се деца уморила од шетње, учитељица их је изненадила одласком

у биоскоп. Један чика на улазу цепао је карте и звиждукао. Ушли су у салу

и брзо пронашли своја места. Док су деца седала, столице су шкрипутале, а

потом се угасило светло и зачуо се гласни аплауз. Почео је филм.

32

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


У филму су приказане разне животиње и њихова станишта. Птице су махале

крилима и надлетале шуме и ливаде. Рибице су се праћакале по брзацима, а

медведи су се гегали тешким корацима и трагали за добром вечером. Инсекти

разних боја и облика зујали су и летели над ливадама. Када се филм завршио,

поново се зачуо аплауз, овога пута још јачи.

праћакале се – бацакале се у води

брзаци – делови реке где је она

најбржа

Деца су се право из биоскопа упутила ка аутобусу. Забрујао је мотор и

кренули су кући. У школском дворишту су их чекали родитељи и изљубили за

добродошлицу. Граја је била још гласнија него јутрос јер су деца одушевљено

препричавала утиске са излета. Био је то један диван дан.

ЗАДАТАК

Подвуци бојицом коју си одабрао/одабрала све речи у причи које се односе на звукове,

као што је започето. Потом се са другарима из разреда и учитељицом/учитељем договори

како ти звукови могу да се произведу. Неке можеш да опонашаш сам/сама, а за неке ће ти

бити потребни додатни материјали.

ЗАДАТАК

Изведите на наредном часу ову звучну причу. Нека деца ће изражајно читати причу, а

друга изводити звукове (опонашањем и помоћу донетих материјала).

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

33


КАЖИ МИ, КАЖИ

Шта мислиш, да ли и у музичком делу могу да се препознају неки звукови из нашег

окружења?

ПАЖЉИВО СЛУШАЈ

Одслушај нумеру (ЦД 2, нумера 18). Који звук препознајеш? Заокружи слово испред

цртежа који приказује оно што је дочарано композицијом.

а)

б)

в)

КАЖИ МИ, КАЖИ

Каква је музика у овој композицији и какво расположење доноси? Да ли је музика гласна

или тиха? Да ли је музика брза или спора?

ПАЖЉИВО СЛУШАЈ

Одслушај нумеру (ЦД 2, нумера 19). Која справа је дочарана звуком у овој нумери и на

који начин?

ПАЖЉИВО СЛУШАЈ

Одслушај пажљиво композицију „Синкопирани сат” Лироја Андерсона

(ЦД 2, нумера 20). Након кратког увода почиње главна мелодија.

Запамти је, па устани сваки пут када је препознаш у току композиције,

а седи када се заврши.

ЗАДАТАК

Ова композиција има неколико делова. Препознај их уз помоћ

учитељице/учитеља и изведи покрете уз њих.

34

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Чик погоди

Маја Соколовић Игњачевић

Тра-ла-ла-ла, ла-ла-ла,

сад певају деца сва.

Тра-ла-ла-ла, ла-ла-ла,

чик погоди ко сам ја!

ПЕВАЈ

Научи да певаш ову песму. Покушај да је свираш на металофону, по слуху. Нека ти у томе

помогне учитељица/учитељ.

Чик погоди

М. Соколовић Игњачевић

ЗАДАТАК

Играјте игру на следећи начин.

Док певате прва два стиха, сви стојте у кругу, држите се за руке и, пратећи музику, ходајте

око једног детета чије су очи везане марамом и које стоји у средини круга.

Друга два стиха пева неко дете из круга, а дете у средини

погађа ко је то био.

Тра-ла-ла-ла, ла-ла-ла,

чик погоди ко сам ја!

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

35


Шта ко ради

Радмила Жежељ

Жабац крекеће: кре – кре – кре,

врабац живка: жив – жив – жив,

мачка мјауче: мјау – мјау – мјау,

ветрић пирка: пир – пир – пир.

Бака певуши: ла – ла – ла – ла – ла,

сека скаче: ха – ха – ха – ха – ха,

деда се шета: у – ху – ху – ху – ху,

бата плаче: гу – гу – гу.

живка – цвркуће (само врабац)

пирка – лагано дува

ПЕВАЈ

Научи да певаш ову песму. Нека ти у томе помогне учитељица/учитељ. Измене у тексту

направљене су због уклапања с мелодијом. На местима означеним звездицама изведи

пратњу. Користи инструменте или предмете које изабереш.

Шта ко ради

Р. Жежељ

* * *

Л. Вукомановић

* * *

36

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


ЗАДАТАК

Напиши у облачићима речи које користимо када желимо да опонашамо оглашавање

сваке од приказаних животиња као што је почето.

Аууууу!

Ко-ко-да!

Кссссс...

ПАЖЉИВО СЛУШАЈ

Одслушај две композиције о животињама: „Пинк Пантер” и „Бумбаров лет” (ЦД 2, нумере

21 и 22).

КАЖИ МИ, КАЖИ

Како су музиком дочаране ове две животиње? Да ли је музика у овим композицијама

спора или брза? У којој нумери су коришћени дубоки, а у којој високи тонови? Какво

расположење доносе?

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

37


ПРОВЕРИ СВОЈЕ ЗНАЊЕ

ЗАДАТАК

Напиши што више различитих звукова који могу да се произведу помоћу следећих

материјала.

парче папира:

звук

шуштање лишћа

флашица са водом:

звук

заустављање воза

начин

гужвање

нагло саставити и исправити папир

цепање

махање

начин

отварање флаше с газираном водом

сипање воде у чашу

мућкање

дување у флашу с водом

КАЖИ МИ, КАЖИ

Отпевај још једном песму „Чик погоди” и обрати пажњу на њен почетак. Како су се кретали

тонови у стиху „Тра-ла-ла-ла ла-ла-ла” – навише или наниже?

ЗАДАТАК

Отпевај још једном песму „Чик погоди” и обрати пажњу на сам крај песме. Заокружи

слово испред цртежа који боље приказује крај ове песме.

а) б)

чик по - го - ди - ко сам ја

чик по - го - ди - ко сам ја

38

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


БРОЈАЛИЦЕ –

БАСНЕ

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

39


Лисица и гавран

Освануо је топао летњи дан. Ветар је пиркао и расхлађивао расположеног

гаврана на грани. Тога јутра био је задовољан својим изгледом, а имао је и

разлог више за радост – шепурио се носећи у кљуну велики комад сира који

је пронашао.

Лисица намириса сир и поче да се гладно облизује. Решила је да га се

домогне, говорећи:

МУЗИЦИРАЈ

Изведи пулс тапшањем. Потом музицирај на

штапићима. На слогове означене црвеним

срцем ( ), ударај штапићем о клупу. На

слогове означене жутим срцем ( ), ударај

штапићем о штапић.

пулс – равномерни откуцаји у

музици, слични откуцајима срца

40

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


МУЗИЦИРАЈ

Уз помоћ учитељице/учитеља изведите бројалицу на дечјим инструментима.

У записима за заједничко извођење бројалица сваки инструмент је означен одређеном

бојом. Поделите се у групе према бојама, односно инструментима.

Ако у школи немате неке од инструмената, замените их одабраним инструментима које

сте сами правили.

ЗАДАТАК

Деца која тапшу могу да покушају да изведу своју „линију” изговарајући текст бројалице у

себи.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

41


Мудра лисица понављала је лепе речи правећи се да се диви гаврановој

лепоти.

МУЗИЦИРАЈ

Изведи пулс тапшањем. Потом музицирај на штапићима. На слогове означене црвеним

срцем ( ), ударај штапићем о клупу. На слогове означене жутим срцем ( ), ударај штапићем

о штапић.

МУЗИЦИРАЈ

Уз помоћ учитељице/учитеља изведите бројалицу на дечјим инструментима.

ЗАДАТАК

Покушај да направиш песму од ове бројалице. Смисли како би могла да се отпева.

42

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Гавран је, опијен лепим речима, пожелео да лисици покаже и свој предиван

глас. Зато отвори кљун и загракта:

МУЗИЦИРАЈ

Изведи пулс тапшањем. Потом музицирај на штапићима. На слогове означене црвеним

срцем ( ), ударај штапићем о клупу. На слогове означене жутим срцем ( ), ударај штапићем

о штапић.

МУЗИЦИРАЈ

Уз помоћ учитељице/учитеља изведите бројалицу на дечјим инструментима.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

43


Сир гаврану испаде из кљуна и паде право лисици у шапе. Лисица отрча,

задовољна што је успела у својој намери, а гавран остаде празног кљуна,

посрамљен.

Према народној басни

Аутор бројалица: Габријела Грујић

ЗА ОНЕ КОЈИ ЖЕЛЕ ВИШЕ

Потпиши текст бројалице – поуке: по један слог испод сваког удара шакама. Потом изведи

ову бројалицу.

Сујету гавран прескупо плати,

поуку ову и ти добро памти!

сујета – претерано задовољство својим

особинама, постигнућима, изгледом итд.

44

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Коњ и магарац

Повео сељак магарца и коња у град. Магарац беше натоварен џаковима

жита и врећама поврћа које је сељак пожелео да прода у граду. Коњ је ишао

по страни, без терета и неоседлан. Слободно је каскао и није се освртао на

муке свога друга. Магарац је вукао терет, мучио се и у тешким тренуцима

рекао:

МУЗИЦИРАЈ

Изведи пулс тапшањем. Потом музицирај на штапићима. На слогове означене црвеним

срцем ( ), ударај штапићем о клупу. На слогове означене жутим срцем ( ), ударај штапићем

о штапић.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

45


МУЗИЦИРАЈ

Уз помоћ учитељице/учитеља изведите бројалицу на дечјим инструментима.

Коњ се није освртао на магарчево запомагање. Трчао је по ливади, док му

је грива лепршала на ветру. Сав задихан и разигран одговори магарцу:

46

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


МУЗИЦИРАЈ

Уз помоћ учитељице/учитеља изведите бројалицу на дечјим инструментима.

2

4

2

4

Про - ђи

ме - се, не - мам, кад, по - љем, хи - тро тр - чим сад.

Ву - ци, те - гли те - рет свој, то и ни - је проб - лем мој!

Магарац није издржао под силином терета. Сељак је тада сав терет

пребацио коњу на леђа, чак је и кожу угинулог магарца додао на врх.

Сада је коњ дахтао, једва ходао и мада је схватио шта је урадио, нажалост,

било је касно.

Према Доситеју Обрадовићу

Аутор бројалица: Габријела Грујић

ЗА ОНЕ КОЈИ ЖЕЛЕ ВИШЕ

Прочитај текст поуке, а онда покушај да га

изговориш као бројалицу. Потом покушај да

осмислиш и мелодију и отпеваш текст.

Поука:

У невољи другу ти буди при руци,

помози му тада у његовој муци.

Од доброте такве никада не бежи,

да те не би терет сачекао тежи.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

47


ПРОВЕРИ СВОЈЕ ЗНАЊЕ

ЗАДАТАК

Сети се још неких бројалица које знаш. Покушај да их изговориш уз извођење пулса

тапшањем и на штапићима.

ЗА ОНЕ КОЈИ ЖЕЛЕ ВИШЕ

Покушај да направиш бројалицу од прве строфе

песме „Тролејбус” Драгана Лукића.

Пронађи на крају уџбеника налепнице исте

као сличице под редним бројевима 1, 2, 3 и 4.

Размисли и залепи их на одговарајућа места, у

складу с текстом бројалице. Након тога, изведи

бројалицу уз пратњу жељеног инструмента.

1.

2.

3.

4.

48

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


КРОЗ СРБИЈУ,

НАЈМИЛИЈУ

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

49


Шетња

народна песма

Прођи, Миле, кроз наш крај,

па да видиш шта је рај.

Ај, хај, кроз наш крај,

па да видиш шта је рај.

Прођи, Миле, прошетај

и волове потерај.

Ај, хај, прошетај

и волове потерај.


2

4

Про

Про

ПЕВАЈ

Научи да певаш ову песму. Покушај да је свираш на металофону, по слуху. Нека ти у томе

помогне учитељица/учитељ.

Живо


ђи,

ђи,

Ми

Ми

ле,

ле,

кроз

про

наш

ше

Шетња

крај,

тај

Шетња

народна Народна песма


па

и

да

во

ви

ло

диш

ве

шта

по

је

те

рај.

рај.
Ај,

Ај,

хај,

хај,

кроз

про

наш

ше

крај,

тај


па

и

да

во

ви

ло

диш

ве


шта

по


је

те


рај.

рај.


МУЗИЦИРАЈ

Играјте се игре смишљања пратње. Нека свако узме инструмент по избору. Док сви певају,

једно по једно дете измишља пратњу на свом инструменту за по један стих. Певајте песму

више пута заредом, док свако дете не добије прилику да музицира уз по један стих.

ПАЖЉИВО СЛУШАЈ

Одслушај композицију „Најлепша је земља моја” (ЦД 2, нумера 23). Ко изводи ову песму?

Какво расположење она доноси? О чему говори текст песме?

ЗАДАТАК

Осмислите покрете уз певање ове песме. Нека вам у томе помогне учитељица/учитељ.

50

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


КАЖИ МИ, КАЖИ

Које природне лепоте свог краја би показала/

показао некоме ко долази из неке друге земље?

Шта бисмо још, осим природних лепота, могли да

му покажемо?

МУЗИЧКА ЗНАЊА

У претходном разреду научили смо да је химна

песма посвећена неком свецу, богу или хероју.

Свака земља има своју, државну химну. Химна

Републике Србије је „Боже правде”. Одслушај је

(ЦД 3, нумера 20), па кажи ко је изводи и какво

расположење доноси.

МУЗИЧКА ЗНАЊА

У претходном разреду смо научили да у народну

традицију спадају обичаји, народне песме, приче

и игре. Традиција се преноси кроз време у оквиру

једног народа. У давна времена песме, приче и

игре су се преносиле усмено. Људи су их стварали,

певали, памтили, а оне су се успут мењале. У овом

разреду ћемо слушати и научити да певамо још

неке народне песме из наше земље.

ПАЖЉИВО СЛУШАЈ

Одслушај две народне песме: „Ој, Мораво” и

„Дивна, Дивна” (ЦД 2, нумере 24 и 25). Да ли су ове

песме сличне или различите по карактеру? Да ли

је музика у њима брза или спора, тиха или гласна?

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

51


Вишњичица род родила

народна песма

Вишњичица род родила.

Од рода се саломила.

Нема вишњу кој да бере.

Само момче и девојче.

2 4

Ви

Од

Не

Са

ПЕВАЈ

Научи да певаш ову песму. Покушај и да је одсвираш на

металофону. Нека ти у томе помогне учитељица/учитељ.

Живо

Вишњичица род родила

Вишњичица род родила


шњи

ро

ма

мо

чи

да

ви

мом

ца

се

шњу

че

род

са

кој

и

ро

ло

да

де

ди

ми

бе

вој

ла,

ла,

ре,

че,

ви

од

не

са

шњи,

ро,

ма,

мо,

ви

од

не

са

шњи

ро

ма

мо

чи

да

ви

мом

ца

се

шњу

че

род

са

кој

и

кој – ко

Народна народна из Србије песма

ро

ло

да

деди

ми

бе

вој


ла.

ла.

ре.

че.

МУЗИЧКА ЗНАЊА

У претходном разреду научили смо да тонови које певамо и свирамо

могу имати различито трајање и бити дужи и краћи.

ПАЖЉИВО СЛУШАЈ

Одслушај нумеру „Дуго и кратко” (ЦД 3, нумера 24). Научи и да певаш

песму са овог снимка.

ЗАДАТАК

Отпевај још једном први стих песме „Вишњичица род родила”. Да ли су тонови које певаш

на текст „вишњичица” краћи или дужи од тонова које певаш на текст „род родила”?

Заокружи слово испред тачног одговора.

а) краћи б) дужи

52

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Дуње ранке

народна песма

Иди кући, обуци се,

леле, дуње ранке,

дуње ранке, дуње ранке,

крушке караманке.

Онда дођи, коло води,

леле, дуње ранке,

дуње ранке, дуње ранке,

крушке караманке.

Иди кући, очешљај се,

леле, дуње ранке,

дуње ранке, дуње ранке,

крушке караманке.

ПЕВАЈ

дуње ранке – врста дуње

која стиже раније од

осталих

крушке караманке – врста

крушке

Научи да певаш ову песму. Покушај и да је одсвираш на металофону.

Нека ти у томе помогне учитељица/учитељ.

Дуње ранке

народна песма

ЗАДАТАК

Осмислите покрете уз певање ове песме. Нека вам у томе помогне учитељица/учитељ.

ЗАДАТАК

Отпевај песму „Дуње ранке” још једном. Обрати пажњу на трајање тонова. Већина тонова

у овој песми има исто трајање, само неколико тонова траје дуже. Заокружи оне слогове у

тексту на које певаш дуже тонове.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

53


Зелени се, јагодо

народна песма

Зелени се, јагодо,

зелени се, јагодице,

зелени се, у зеленој трави, ој.

Цвати брже, јагодо,

цвати брже, јагодице,

цвати брже, у зеленој трави, ој.

Дозри брже, јагодо,

дозри брже, јагодице.

дозри брже, у зеленој трави, ој.ПЕВАЈ

Научи да певаш ову песму. Нека ти у

томе помогне учитељица/учитељ.

Брзо


Зелени се, јагодо


Зе ле ни се ја го до, зе ле ни се

Цва ти бр же, ја го до, цва ти бр же,

До зри бр же, ја го до, до зри бр же,

Зелени се, јагодо


ја го ди це,

ја го ди це,

ја го ди це,

цвати – цветај

Народна народна из Србије песма


зе ле ни се у зе ле ној тра ви, ој.

цва ти бр же у зе ле ној тра ви, ој.

до зри бр же, у зе ле ној тра ви, ој.ЗАДАТАК

Пре него што научиш још једну народну песму, играј се „глувих телефона” са осталом

децом. Разговарај са учитељицом/учитељем и другарицама и другарима о томе како су се

реч, реченица или стих мењали, док су се преносили у овој игри.

КАЖИ МИ, КАЖИ

У игри „глуви телефони” приметио/приметила си како се мењао текст песме. Шта мислиш,

шта је осим текста могло да се мења у народним песмама њиховим преношењем кроз

генерације?

54

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Разгранала грана јоргована

народна песма

Разгранала грана јоргована,

Ој, Лане, Милане, грана јоргована.

Под њом седи лепа Јулијана,

Ој, Лане, Милане, лепа Јулијана.

А пред њом је ђерђеф од мерџана,

Ој, Лане, Милане, ђерђеф од мерџана.

На ђерђефу свилена марама,

Ој, Лане, Милане, свилена марама.

ђерђеф – оквир преко ког је затегнуто платно

за везење (украшавање платна концем)

мерџан – украс од перли

ПЕВАЈ

Научи да певаш ову песму. Нека ти у томе помогне учитељица/учитељ.

Разгранала грана јоргована

народна песма

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

55


МУЗИЦИРАЈ

Изведи ову песму с пратњом, на следећи начин. Држи даире или звечку у десној руци и

удари их једном лагано о десно колено. Потом левом шаком удари два пута о лево колено.

Изводи ова два покрета равномерно и наизменично пратећи музику.

ЗАДАТАК

Направите колону тако да има довољно размака између сваког детета. Изведите

равномерно следеће покрете уз слушање ове песме.

Ра згра -

на ла -

На исти начин наставите да се крећете до краја песме. Један скок прате два пљеска рукама.

МУЗИЧКА ЗНАЊА

У претходном разреду научили смо да је коло српска народна игра која се игра током

свечаности као што су слава, свадба и друге.

ЗАДАТАК

Подсети се кола која си учио/учила да певаш у претходном разреду и изведи кораке уз њих.

56

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


ПАЖЉИВО СЛУШАЈ

Одслушај два народна кола: „Моравац” и „Банатско коло” (ЦД 3, нумере 1 и 2). По чему

су ова два кола слична, а по чему различита? Одслушај и једну мађарску народну игру –

„Чардаш” (ЦД 3, нумера 3).

ЗАДАТАК

Осмислите и изведите покрете уз једну од три одслушане нумере.

ПАЖЉИВО СЛУШАЈ

Одслушај дела познатих српских композитора: „Марш на Дрину” Станислава Биничког

и „Грлица” Стевана Христића (ЦД 3, нумере 4 и 5). Какво расположење доносе? Ко их

изводи? Да ли је музика у њима спора или брза, гласна или тиха?

МУЗИЦИРАЈ

Изведи пратњу уз слушање композиције „Марш на Дрину”. Који инструмент је најпогоднији

за то?

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

57


ПРОВЕРИ СВОЈЕ ЗНАЊЕ

ПАЖЉИВО СЛУШАЈ

Одслушај почетке неких композиција које си певала/певао у оквиру овог поглавља. Прва

нумера коју чујеш је песма „Дуње ранке” и зато је испод сличице која је илуструје уписан

број 1. Упиши редне бројеве нумера које препознајеш и испод осталих сличица.

1

ЗА ОНЕ КОЈИ ЖЕЛЕ ВИШЕ

Покушај да одсвираш на металофону песме „Зелени се, јагодо” и „Разгранала грана

јоргована” по слуху.

ЗАДАТАК

Заједно с другарицама и друговима из одељења осмисли кораке за коло уз певање песме

„Вишњичица род родила”. Нека ти у томе помогне учитељица/учитељ.

ЗАДАТАК

Напиши имена српских композитора чија си дела слушала/слушао у оквиру претходног

поглавља.

КАЖИ МИ, КАЖИ

Шта је химна? Како се зове химна Републике Србије?

58

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


У ПРИРОДИ, СВЕТЕ,

СРЕЋНО ЈЕ ДЕТЕ

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

59


Јесен

Станиша Коруновић

Нестало је лета

дошла јесен жута,

нема више цвећа

крај шуме и пута.

А птичице мале

отишле су југу,

нема више песме

у шуми и лугу.

Ништа зато, децо,

јесен ће нам проћи,

онда ће нам опет

бела зима доћи.

ПЕВАЈ

Научи да певаш ову песму. Нека ти у томе помогне

учитељица/учитељ.

Јесен

Јесен

луг – шумарак, мала шума

Ст. С. Коруновић

4 4

Умерено
Не ста ло

А пти чи

Ни шта за


је

це

то

ле

ма

де

та,

ле

цо,до шла је сен жу

о ти шле су ју

је сен ће нампро


та,

гу,

ћи,

не ма ви ше цве

не ма ви ше пе

он да ћенам

о

ћа

сме

петкрај шу ме

у шу ми

бе ла зи


и

и

ма


пу

лу

до


та.

гу.

ћи.


МУЗИЦИРАЈ

Покушај да изведеш пратњу уз певање ове песме. Уз први део сваког стиха написан

зеленом бојом пљесни уз сваки слог. Уз други део сваког стиха написан наранџастом

бојом удари шакама о колена уз сваки слог.

ЗАДАТАК

Да ли у овој песми краће трају тонови које певамо на слогове означенe зеленом или

наранџастом бојом?

Заокружи слово испред тачног одговора.

а) Kраће трају тонови које певамо на слогове означене зеленом бојом.

б) Kраће трају тонови које певамо на слогове означене наранџастом бојом.

60

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Кад почне киша да пада

Стеван Раичковић

Кад почне киша да пада:

Шта раде деца? Шта раде стари?

Са поља нестану стада

А с крова димничари.

Кад почне киша да пада,

Сви брзо трче: кров или стреха.

Само се рибе баш тада

Загрцну под водом од смеха.

ПЕВАЈ

Песму „Кад почне киша да пада” читао/читала си

на часовима српског језика. Сада научи да је певаш

уз помоћ учитељице/учитеља. Измене у тексту

направљене су због уклапања с мелодијом.

Кад почне киша да пада

С. Раичковић

димничари – оџачари,

људи који чисте димњаке

(оџаке)

стреха – простор испод

крова куће

Г. Грујић

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

61


МУЗИЦИРАЈ

Изведи пратњу за ову песму на кишном штапу.

ПАЖЉИВО СЛУШАЈ

Одслушај одломак из композиције Лудвига ван Бетовена о олуји (ЦД 3, нумера 6). Како

музика у њој дочарава невреме? Да ли нумера почиње гласном или тихом музиком? Шта

се потом дешава?

Одслушај и одломак из композиције Ђоакина Росинија о олуји (ЦД 3, нумера 7). Како

је у њој дочарано невреме? По чему се разликује од претходне композиције? Какво је

расположење у тим композицијама? Ко изводи ове композиције? Да ли је музика у њима

брза или спора?

ЗАДАТАК

Одслушај обе нумере још једном и изрази свој доживљај композиција кроз покрет и

пантомиму.

ЗАДАТАК

У које годишње доба су честе олује?

У које годишње доба слаба, досадна киша пада по више дана?

ПАЖЉИВО СЛУШАЈ

Одслушај композицију „Киша” (ЦД 3, нумера 8). Покушајте да заједно изведете ову

композицију уз помоћ учитељице/учитеља, користећи сопствена тела.

62

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Ала веје, веје

Драган Лукић

Ала веје, веје,

шта маримо ми,

дрва има, није зима,

па се слатко спи.

А кад сутра сване,

опет веје снег,

саонице за узице,

сложно сви на брег.

Лете, лете санке,

лете као зрак,

са врх брега, преко снега,

док не падне мрак.

ПЕВАЈ

Научи да певаш ову песму. Нека ти у томе помогне

учитељица/учитељ.


2

4
А

А

Ле


ла ве

кад су

те, леје,

тра

те

ве

сва

сан

је,

не,

ке,


ни

на

пре

је

у

ко

зи

зи

сне

ма,

це

га,

па

сло

док

Ала веје, веје

Ала веје, веје

(Д. Лукић)

Д. Лукић

Живо 1. 2.

ЗАДАТАК

Осмислите и изведите покрете уз певање ове песме.


шта ма ри

о пет ве

ле те ка

се

жно

не

сла

сви

пад


мо

је

о


тко

на

не


ми,

снег,

зрак,


ми,

снег,

зрак,


др

са

са

1. 2.

спи.

брег.

мрак.

спи – спава,

саонице – санке,

маримо – бринемо


ва

о

врх

спи.

брег.

мрак.

Ст. Коруновић

и

ни

бре


ма,

це

га,

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

63


Звончићи

Џејмс Пјерпонт

Звончићи, звончићи, звоните кроз ноћ,

вечерас ће Деда Мраз кроз сваку кућу проћ.

Звончићи, звончићи, звоните за нас,

нек се свако радује и пева на сав глас.

4


ПЕВАЈ


Звончићи

Научи да певаш ову песму. Нека ти у томе помогне учитељица/учитељ.

Брзо

Звон чи ћи,

звон чи ћи, зво ни


текроз ноћ,

Звончићи


ве че рас ће Де


да Мраз кроз сва куЏ. Пјерпонт


ку ћу проћ,


хеј,


звон чи ћи, звон чи ћи, зво ни


те


за


нас,


нек се


сва ко


ра ду је и пе ва


на


сав глас.

ЗАДАТАК

Отпевај још једном песму и обрати пажњу на трајања тонова у строфи. Погледај текст

песме. Да ли су тонови које певаш на слогове означене зеленом бојом дужи или краћи од

осталих?

Заокружи слово испред тачног одговора. а) дужи б) краћи

ЗАДАТАК

Прочитај текст ове песме. Који инструмент је најпогоднији за извођење пратње уз њу?

Заокружи слово испред тачног одговора.

а) бубањ б) прапорци в) кастањетe

МУЗИЦИРАЈ

Изведи пратњу уз певање ове песме.

64

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Преко брда, преко брега

Божидар Тимотијевић

Преко брда, преко брега

и дебелог снега,

јуре неке чудне санке,

сребрне и танке.

Деда Мразе, Деда Мразе,

не скрећи са стазе,

не оклевај, не дремај,

већ поклоне спремај.

Падају, падају, с неба беле звезде,

санке Деда Мраза преко света језде.

Падајте пахуље сребрне и беље,

Деда Мраз нам стиже на весеље.

ПЕВАЈ

Научи да певаш ову песму. Нека ти у томе помогне

учитељица/учитељ.

Преко брда, преко брега

Б. Тимотијевић

језде – брзо се крећу

МУЗИЦИРАЈ

Изведи пратњу за ову песму на прапорцима или на неком другом инструменту.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

65


Пролећно јутро у шуми

Момчило Тешић

На брези се њишу вити

ластари.

Новим лишћем храст се кити

прастари.

Протрчала млада срна

пропланком.

Побеђена ноћ је црна

осванком.

Зраци Сунца целу шуму

залију.

Зазвиждука кос сад лепу

арију.

Шумских птица зазвонише

хорови

и Сунцу се поклонише

борови.

вити – танки, израсли у висину

ластари – млади листови

прастари – веома стари

пропланак – ливада усред шуме

осванак – свитање, излазак Сунца

арија – мелодија

66

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


ПЕВАЈ

Песму „Пролећно јутро у шуми” читао/читала си на часовима српског језика. Сада научи

да је певаш уз помоћ учитељице/учитеља. Мале измене у тексту направљене су због

уклапања с мелодијом.

Пролећно јутро у шуми

М. Тешић

М. Соколовић Игњачевић

ПАЖЉИВО СЛУШАЈ

Одслушај ову песму са ЦД-а, па кажи каква је музика:

а) тиха на почетку, потом средње гласна и гласна на крају;

б) гласна на почетку, потом средње гласна и на крају тиха.

Заокружи слово испред тачног одговора.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

67


Пролећница

Јован Јовановић Змај

Пчелица зујка, ветрић лахори,

поток у гори гласно жубори;

Лоза се вије, у роси мије,

птичице поје песмице своје;

Зирнеш ли куд, лепота свуд.

Тамо у трави зумбул се плави

и цврчак цврчи, травицом трчи;

Зирнеш ли куд, пролеће свуд.

лахори – лагано дува, пирка

зирнеш – привириш, на трен погледаш

ПЕВАЈ

Песму „Пролећница” читао/читала си на часовима српског језика, а сада научи да је

певаш. Измене које примећујеш у тексту направљене су због уклапања с мелодијом.

Пролећница

Ј. Ј. Змај

Г. Грујић

ЗАДАТАК

68

Поделите се у парове или мање групе. Осмислите које делове ове песме ћете певати

гласно, а које тихо. Потом осмислите и пратњу за ову песму, уз помоћ учитељице/учитеља,

и изведите је на ритмичким инструментима.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Рибар

Владимир Томерлин

Пази добро, рибару, удица ти трза!

Однеће ти меку сву, рибица је брза.

Реци сада на тај знак, је л’ то риба или рак,

ил’ је можда жаба рега, рега, квак.

ПЕВАЈ

Научи да певаш ову песму, уз помоћ учитељице/учитеља.

мека – мамац

Рибар

В. Томерлин

ЗАДАТАК

Пронађите на крају уџбеника рибу, жабу и рака од

картона. Направите штап за пецање, а припремите и

триангл, штапиће и звечку. Изведите игру према упутству

учитељице/учитеља.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

69


Лептир

Маја Соколовић Игњачевић

Кад Сунце окупа поља,

лептири одмах полете

и лете како им воља

кроз шуме и ливаде цветне.

Жути и бели,

шарени, плави,

најлепши украс

у зеленој трави.

како им воља – како желе

ПЕВАЈ

Научи да певаш ову песму. Нека ти у томе помогне учитељица/учитељ.

Лептир

М. Соколовић Игњачевић

. З

ЗАДАТАК

Играјте игру према упутству учитељице/учитеља.

У првом делу покретима пратите текст песме. У другом станите укруг, ухватите се за руке

и правите по четири корака унапред и уназад. Отпевајте још једном први део и поновите

кораке које сте изводили.

70

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


ПАЖЉИВО СЛУШАЈ

Одслушај три нумере из „Карневала

животиња” (ЦД 3, нумере 9, 10 и 11),

посвећене магарцу, птицама и

кенгурима. Покушај да препознаш

у ком одломку је представљена која

животиња. Упиши редни број нумере

(1, 2. или 3) испред одговарајуће

илустрације.

ЗАДАТАК

Када следећи пут будеш гледао/гледала неки цртани филм, обрати пажњу на музику. Она

често прати радњу, осликава поједине ликове и ситуације. Запази каква је музика када

цртани ликови, на пример, беже од некога, каква када спавају, каква када су тужни или

уплашени.

ПЕВАЈ

Која је твоја омиљена песма из цртаног филма? Отпевај је заједно с другарицама и

друговима из одељења. Нека ти у томе помогне учитељица/учитељ.

ПАЖЉИВО СЛУШАЈ

Одслушај нумере из „Карневала животиња” (ЦД 3, нумере 11, 12, 13 и 14): „Фламингоси”,

„Краљевски марш лавова”, „Акваријум” и „Кенгури”. Разговарајте у одељењу о томе како

су ове животиње дочаране музиком.

ПАЖЉИВО СЛУШАЈ

Одслушај још једном „Краљевски марш лавова”. Заокружи тачан одговор. Ова животиња

дочарана је кроз музички разговор:

а) два инструмента б) инструмента и оркестра в) хора и оркестра

ПАЖЉИВО СЛУШАЈ

Одслушај песму „Мали слонови” (ЦД 3, нумера 15). Ову песму писао је и изводи Момчило

Бајагић Бајага, један од најбољих поп-музичара из наше земље. Изведи покрете уз ову

песму.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

71


ПРОВЕРИ СВОЈЕ ЗНАЊЕ

ПАЖЉИВО СЛУШАЈ

Одслушај почетке неких композиција које си певала/певао у оквиру овог поглавља.

Упиши редне бројеве нумера које препознајеш испод сличица које их илуструју.

ЗАДАТАК

Како би музиком дочарао/дочарала залазак Сунца? Заокружи слово испред тачног

одговора.

а) гласном музиком која би се постепено утишавала

б) тихом музиком која би се постепено појачавала

КАЖИ МИ, КАЖИ

Које животиње би дочарао/дочарала брзом музиком?

ПАЖЉИВО СЛУШАЈ

Одслушај нумере (ЦД 3, нумера 16 и ЦД 2, нумера 22). Погоди у којој од ове две

композиције је кроз музику представљен лептир. Када погодиш о којој је нумери реч,

одслушај је још једном. На који начин је лептир дочаран музиком? Какво је расположење

у тој композицији? На ком инструменту је изведена ова композиција?

ПАЖЉИВО СЛУШАЈ

Одслушај поново нумеру (ЦД 2, нумера 22). Погоди о којој животињи је реч. Заокружи

слово испред слике на којој је она представљена.

а) б) в)

72

Да ли је музика у овој композицији брза или спора? Ко изводи ову

композицију? Какво расположење она доноси?

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


МУЗИЧКА

БАШТА

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

73


Ресаво, водо ’ладна

народна песма

Ресаво, водо ’ладна, Ресаво.

Куд бродиш, водо ’ладна, за’одиш?

Морави води бродим, за’одим.

ЛА

СИ

ДО

СОЛ

МИ

РЕ

ПЕВАЈ

Научи да певаш ову песму уз помоћ учитељице/учитеља.

ДО

Ресаво, водо ’ладна

бродиш – течеш, идеш

за’одиш – залазиш, заобилазиш

народна песма

МУЗИЧКА ЗНАЊА

Почетак речи „Ресаво” – ре, истовремено је и назив једног тона. Степеник на ком стоји

девојчица је браон боје. И нота ре којом почиње ова песма обојена је браон бојом.

ЗАДАТАК

Погледај илустрацију металофона на којој је означена

позиција овог тона на њему. Исеци квадратић од

колаж-папира. Залепи га на предвиђено место на свој

инструмент, или илустрацију металофона на страни 24.

74

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Ми идемо преко поља

народна песма

Ми идемо преко поља.

А облаци преко неба.

Облак брже, дода брже.

Росна киша понајбрже.

Да ороси наша поља.

Да уроде наша жита.

РЕ

МИ

СОЛ

ЛА

СИ

ДО

ДО

да ороси – да накваси росом. Росу

чине ситне капљице воде које

прекривају траву и лишће увече и

рано ујутру.

да уроде – да донесу плодове

ПЕВАЈ

Научи да певаш ову песму уз помоћ учитељице/учитеља.

Ми идемо преко поља

народна песма

МУЗИЧКА ЗНАЊА

Реч „ми” истовремено је и назив једног тона. Степеник на ком стоји дечак је жуте боје.

И нота ми којом почиње ова песма обојена је жутом бојом.

ЗАДАТАК

Погледај илустрацију металофона на којој је означена

позиција овог тона на њему. Исеци квадратић од

колаж-папира. Залепи га на предвиђено место на свој

инструмент, или илустрацију металофона на страни 24.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

75


Фабрика бомбона

Мирјана Живковић

Фабрика бомбона и чоколаде

не прави ништа од мармеладе.

ЛА

СИ

ДО

СОЛ

МИ

РЕ

ПЕВАЈ

ДО

Научи да певаш ову песму уз помоћ учитељице/учитеља.

Фабрика бомбона

М. Живковић

МУЗИЧКА ЗНАЊА

Почетак речи „фабрика” – фа, истовремено је и назив једног тона. Степеник на ком стоји

дечак је плаве боје. И нота фа којом почиње ова песма обојена је плавом бојом.

ЗАДАТАК

Погледај илустрацију металофона на којој је означена

позиција овог тона на њему. Исеци квадратић од

колаж-папира. Залепи га на предвиђено место на свој

инструмент, или илустрацију металофона на страни 24.

76

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Добро јутро, добар дан

Татјана Дробни

Добро јутро, добар дан, имате ли кишобран?

Кишобран је распродан, дођите нам сутрадан.

СИ

ДО

ЛА

СОЛ

МИ

РЕ

ПЕВАЈ

ДО

Научи да певаш ову песму уз помоћ учитељице/учитеља.

Добро јутро, добар дан

Т. Дробни

МУЗИЧКА ЗНАЊА

Почетак речи „добро” – до, истовремено је и назив једног тона. Степеник на ком стоји

девојчица је зелене боје. И нота до којом почиње ова песма обојена је зеленом бојом.

ЗАДАТАК

Погледај илустрацију металофона на којој је означена

позиција овог тона на њему. Исеци квадратић од

колаж-папира. Залепи га на предвиђено место на свој

инструмент, или илустрацију металофона на страни 24.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

77


Сол ми дај

народна песма

ДО

Сол ми дај, сол ми дај,

да посолим залогај.

Лане мој, Милане,

соли мени дај.

СОЛ

ЛА

СИ

МИ

ПЕВАЈ

Научи да певаш ову песму уз помоћ

учитељице/учитеља.

ДО

РЕ

Сол ми дај

сол – у овој песми односи се на

со (зачин), али је и име једне од

нота

народна песма

МУЗИЧКА ЗНАЊА

Реч „сол” истовремено је и назив једног тона. Степеник на ком стоји девојчица је црвене

боје. И нота сол којом почиње ова песма обојена је црвеном бојом.

ЗАДАТАК

Погледај илустрацију металофона на којој је означена

позиција овог тона на њему. Исеци квадратић од

колаж-папира. Залепи га на предвиђено место на свој

инструмент, или илустрацију металофона на страни 24.

78

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Лазара мајка грдила

народна песма

ДО

Лазара мајка, грдила, грдила,

Лазара мајка грдила.

Лазаре сине једини, једини,

Лазаре сине једини.

Не иди близу потока, потока,

Не иди близу потока.

МИ

СОЛ

ЛА

СИ

РЕ

ПЕВАЈ

ДО

3 4

Научи да певаш ову песму уз помоћ учитељице/учитеља.


Ла

Ла

Не

Умерено


за

за

и

ра

ре,

ди

мај

си

бли

ка

не

зу

Лазара мајка грдила

гр

је

по

ди

ди

то

Лазара мајка грдила

ла,

ни,

ка,

гр

је

по

ди

ди

то

Народна народна из Србије песма


ла,

ни,

ка,

Ла

Ла

не

за

за

и

ра

ре,

ди

мај

си

бли

ка

не

зу

гр

је

по

ди

ди

то

ла.

ни.

ка.


МУЗИЧКА ЗНАЊА

Почетак речи „Лазара” – ла, истовремено је и назив једног тона. Степеник на ком стоји

дечак је беле боје. И нота ла којом почиње ова песма је обојена белом бојом.

ЗАДАТАК

Погледај илустрацију металофона на којој је означена

позиција овог тона на њему. Исеци квадратић од

колаж-папира. Залепи га на предвиђено место на свој

инструмент, или илустрацију металофона на страни 24.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

79


Синоћ мајка оженила Марка

народна песма

ДО

Синоћ мајка оженила Марка.

Јутрос му се разболела љуба.

Њој долазе два девера млада,

доносе јој дуње и наранџе.

СОЛ

ЛА

СИ

МИ

РЕ

ПЕВАЈ

ДО

3 4

Научи да певаш ову песму уз помоћ учитељице/учитеља.

Лагано


Си ноћ мај

Ју трос му

Њој до ла

до но се

4

2


ка

се

зе

јој

Синоћ мајка оженила Јанка

о же ни ла

раз бо

два де

ле

ве

ла

ра

ду ње и на

Синоћ мајка оженила Марка

4

3 4

2


Мар ка,

љу ба,

мла да,

ран џе,

си ноћ мај

ју трос му

њој до ла

до но се

ка

се

зе

јојо же ни ла

раз бо ле ла

два де ве ра

ду ње и на

4

3

Народна

народна песма


Мар ка.

љу ба.

мла да,

ран џе.

МУЗИЧКА ЗНАЊА

Почетак речи „синоћ” – си, истовремено је и назив једног тона. Степеник на ком стоји

девојчица је љубичасте боје. И нота си којом почиње ова песма обојена је љубичастом бојом.

ЗАДАТАК

Погледај илустрацију металофона на којој је означена

позиција овог тона на њему. Исеци квадратић од

колаж-папира. Залепи га на предвиђено место на свој

инструмент, или илустрацију металофона на страни 24.

80

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Синоћ је куца лајала

Зорислава М. Васиљевић

ДО

Синоћ је куца лајала, лајала,

на Месец и на звездице,

на Месец и на звездице малене,

синоћ је куца лајала.

СОЛ

ЛА

СИ

МИ

ПЕВАЈ

Научи да певаш ову песму уз помоћ

учитељице/учитеља.


3

4


Брзо

Брзо
Си Си

ноћ ноћ је је

ку ку ца ца

ла ла


РЕ

ДО

СИ

Синоћ је куца лајала


ја

ја

Синоћ је куца лајала


ла,

ла,


ла

ла


ја

ја

и

на на

зве зве

зди

зди

це це

ма ма

ле

ле

не,

не,


ла

лана

на

си

си


Ме

ме

ме

сец

сеци

на

на

ноћ ноћ

је је

ку ку

ца

ца

ла

ла

З.

З.

М.

М. Васиљевић

Васиљевићзве зве

зди

зди

це, це,

на на

ме

сец

Ме ме сец

ја

ја

МУЗИЧКА ЗНАЊА

Ова песма, као и претходна, почиње слогом си. То је истовремено и назив тона си. Степеник

на коме стоји дечак је љубичасте боје. И нота си којом почиње ова песма обојена је

љубичастом бојом.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

81


ПРОВЕРИ СВОЈЕ ЗНАЊЕ

ЗАДАТАК

Подсети се распореда тонова на степеницама на претходним странама. Допиши

називе тонова тамо где недостају у низу.

ДО

ЛА

ДО

ЗАДАТАК

Напиши називе тонова на картице/папире. Учитељица/учитељ свираће почетке песама.

Када препознаш песму, подигни картицу на којој је почетни слог песме. Прво се играјте

само с картицама ре, ми и фа. Потом додајте картице до и сол. На крају додајте и картице

ла и си.

ДО

РЕ

МИ

СОЛ

ЛА

СИ

ЗА ОНЕ КОЈИ ЖЕЛЕ ВИШЕ

Покушај да одсвираш на металофону неке од песама из претходног поглавља.

82

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


ЛАКШЕ СЕ ДИШЕ КАД

ПРАВИЛНО СЕ ПИШЕ

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

83


Raspevana abeceda

Maja Sokolović Ignjačević

Draga deco, ovo vam je

raspevana abeceda.

Slagaćemo sada slova

sve odreda, kako treba.

Prvih deset pamti,

treba dobro znati:

A B, C Č Ć, D Dž Đ E F!

Draga deco, ovo vam je

raspevana abeceda.

Slagaćemo dalje slova

sve odreda, kako treba.

Drugih deset pamti,

treba dobro znati:

G H, I J K, L Lј, M N Nј!

Draga deco, ovo vam je

raspevana abeceda.

Slagaćemo sada slova

sve do kraja, kako treba.

Trećih deset pamti,

treba dobro znati:

O P, R S Š, T U V Z Ž!

ПЕВАЈ

Nauči da pevaš ovu pesmu. Neka ti u tome pomogne učiteljica/učitelj.

84

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Raspevana abeceda

M. Sokolović Ignjačević

PAŽLЈIVO SLUŠAJ

Odslušaj ovu pesmu sa CD-a. Šta se dešava s jačinom muzike tokom pesme: da li je sve vreme

ista, ili se menja? Ako se menja, kako se menja?

PAŽLЈIVO SLUŠAJ

Odslušaj još jednu pesmu o slovima – „Na slovo, na slovo” (CD 3, numera 17). Muziciraj uz nju

na odabranim instrumentima.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

85


Велико слово

Маја Соколовић Игњачевић

Велико слово важно је јако,

где се све пише, то сад знаће свако.

Добро сад памти да не грешиш често,

велико слово има своје место.

За град и за реку, језеро, село,

државу, празник, небеско тело,

за становнике државе и града,

за презиме, име, запамти све сада.

ПЕВАЈ

Научи да певаш ову песму. Нека ти у томе помогне учитељица/учитељ.

86

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Велико слово

М. Соколовић Игњачевић

ПАЖЉИВО СЛУШАЈ

Одслушај ову песму са ЦД-а и покушај да тапшеш уз њу. Да ли је брзина све време иста,

или се мења? Ако се мења, објасни како.

МУЗИЦИРАЈ

Изведи пратњу за ову песму на следећи начин.

У првом делу („Велико слово важно је...”) држи даире

или звечку у десној руци и удари их једном лагано о

десно колено. Потом левом шаком удари два пута о

лево колено. Изводи ова два покрета наизменично,

пратећи музику.

У другом делу („За град и за реку...”) понављај исте

покрете, али сада левом руком ударај само по једанпут

о колено.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

87


ПРОВЕРИ СВОЈЕ ЗНАЊЕ

МУЗИЦИРАЈ

Отпевај неку од песама коју си учио/учила прошле године и музицирај ударајући даирама

и шаком о колено. Осмисли начин извођења пратње.

ЗАДАТАК

Допиши слова абецеде тамо где недостају:

A B Č Ć D Dž E F

G I K L LJ N NJ

O P S Š T V Ž

ЗАДАТАК

Напиши правилно:

име града/места у ком живиш

име месеца у ком си рођен/рођена

назив свог омиљеног празника

своје име и презиме

ЗАДАТАК

Заокружи тачан одговор. Када бисмо музиком желели да дочарамо полазак воза из

станице, музика би била:

а) спора, па све бржа и бржа;

б) брза, па све спорија и спорија.

88

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Музички речник

бројалица – краћа музичка целина која се изводи изговарањем

гитара – музички инструмент са жицама

гитариста – извођач који свира на гитари

дечји музички инструменти (Орфов инструментаријум) – група

инструмената (удараљки) намењена дечјем музицирању, које је одабрао

немачки композитор Карл Орф

додолске песме – народне песме које су се певале да би се призвала киша

звук – све што чујемо

кастањете – инструмент који се састоји од две плочице, које се причврсте

за палац и кажипрст и ударају једна о другу

кишни штап – инструмент који се користио за дозивање кише; то је

дуга, шупља цев затворена са обе стране, делимично попуњена ситним

семенкама или каменчићима

ксилофон – ударачки инструмент састављен од дрвених плочица, по којима

се удара палицама

маракас – звечке најчешће крушкастог или лоптастог облика, с дршком,

испуњене различитим зрневљем

мелодија – низ тонова повезаних у целину

металофон – ударачки инструмент састављен од металних плочица

различите дужине, по којима се удара палицама

народне песме – песме које су настале у народу, а потом се преносиле

међу људима, кроз генерације; типичне су за сеоску средину и не зна се ко

је аутор

нота – знак којим се бележи тон

оркестар – већа група свирача који свирају заједно на различитим

инструментима

прапорци – инструмент који се састоји од дршке и металних куглица, а звук

се добија њиховим трешењем

пулс – равномерни откуцаји у музици, слични откуцајима срца

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

89


румба – народна игра типична за јужноамеричке народе; најпознатија је

кубанска румба

самба – бразилска народна игра

сиртаки – грчка народна игра

танго – народна аргентинска игра

тон – звук који има одређену висину, јачину и трајање

удараљке – група музичких инструмената код којих се звук добија најчешће

ударањем, али и трљањем, трешењем, стругањем

флаута – дувачки инструмент

флаутиста – извођач који свира на флаути

химна – свечана песма посвећена неком свецу, богу или хероју; свака

држава има своју химну

хор – већа група певача који певају заједно

чардаш – мађарска народна игра

чинеле – инструмент који се састоји од два метална тањира, који се ударају

један о други

90

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Композиције за певање (ЦД 1)

(песма, караоке)

1/2. Школа – Д. Лукић, Л. Вукомановић

3/4. Букварци – М. Алечковић, Б. Станчић

5/6. С оне стране Дунава – народна

7/8. Чуо сам – Д. Ерић, Г. Грујић

9/10. Чик погоди – М. Соколовић Игњачевић

11/12. Шта ко ради – Р. Жежељ, Л. Вукомановић

13/14. Шетња – народна

15. Вишњичица род родила – народна

16/17. Дуње ранке – народна

18/19. Зелени се јагодо – народна

20/21. Разгранала грана јоргована – народна

22/23. Пролећно јутро у шуми – М. Тешић, М. Соколовић Игњачевић

24/25. Пролећница – Ј. Ј. Змај, Г. Грујић

26/27. Кад почне киша да пада – С. Раичковић, Г. Грујић

28/29. Ала веје, веје – Д. Лукић, Ст. Коруновић

30. Звончићи – Џ. Пјерпонт

31/32. Преко брда, преко брега – Б. Тимотијевић, А. Кораћ

33/34. Јесен – Ст. Коруновић

35/36. Рибар – В. Томерлин

37/38. Лептир – М. Соколовић Игњачевић

39/40. Ресаво, водо ‘ладна – народна

41/42. Ми идемо преко поља – народна

43/44. Фабрика бомбона – М. Живковић

45/46. Сол ми дај – народна

47/48. Добро јутро, добар дан – Т. Дробни

49/50. Лазара мајка грдила – народна

51/52. Синоћ мајка оженила Марка – народна

53/54. Синоћ је куца лајала – З. М. Васиљевић

55/56. Распевана абецеда – М. Соколовић Игњачевић

57/58. Велико слово – М. Соколовић Игњачевић

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

91


Композиције за слушање (ЦД 2)

1. Од школе и књиге –

Б. Тимотијевић, М. Субота

2. Химна Светом Сави – К. Станковић

3. Свети Саво, мудра главо –

Л. Вукомановић

4. Шапутање – Д. Лукић,

Н. Херцигоња

5. Другарство – Љ. Ршумовић,

А. Кораћ

6. Шпанска игра, Лабудово језеро –

П. И. Чајковски

7. Игра сатова – А. Понкиjели

8. Мађарска игра бр. 7 – Ј. Брамс

9. У дворани планинског краља –

Е. Григ

10. Мексико, Шпанија –

Л. Вукомановић

11. Алегрија – Картола (бразилска

самба)

12. Класични музички инструменти

– одломци (Е. Виља Лобос –

Популарна бразилска свита –

Мазурка, М. Крњевац – Секино

коло, Ј. С. Бах – Партита а мол

BWV1013 за соло флауту, Н.

Паганини – Капричо бр. 7, Ј. Хајдн

– концерт за трубу у Ес дуру –

каденца и Ф. Шуберт – Фантазија

луталице у Це дуру)

13. Гавота – Ф. Ж. Госек

14. Игра свирала, Крцко Орашчић –

П. И. Чајковски

15. Валцер, Успавана лепотица –

П. И. Чајковски

16. Анина полка – Ј. Штраус

17. Кнез Игор, Половецке игре –

А. Бородин

18. Мали воз из Каипире – Е. В. Лобос

19. Пепељуга, Поноћни сат –

С. Прокофјев

20. Синкопирани сат – Л. Андерсон

21. Пинк Пантер – Х. Манцини

22. Бумбаров лет – Р. Корсаков

23. Најлепша је земља моја –

С. Вуковић, А. Кораћ

24. Ој, Мораво – народна песма

25. Дивна, Дивна – народна песма

92

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Композиције за слушање (ЦД 3)

1. Моравац – народно коло

2. Банатско коло – народно коло

3. Чардаш – мађарска народна игра

4. Марш на Дрину – Станислав

Бинички

5. Грлица, Охридска легенда –

Стеван Христић

6. Олуја из Шесте симфоније –

Л. В. Бетовен

7. Олуја из увертире Виљем Тел –

Ђ. Росини

8. Киша – Perpetuum Jazzile

9. Магарац, Карневал животиња –

К. Сен Санс

10. Птице, Карневал животиња –

К. Сен Санс

11. Кенгури, Карневал животиња –

К. Сен Санс

12. Краљевски марш лавова,

Карневал животиња – К. Сен Санс

13. Акваријум, Карневал животиња –

К. Сен Санс

14. Фламингоси, Карневал животиња

– К. Сен Санс

15. Мали слонови – М. Бајагић Бајага

16. Лептир – Е. Григ

17. На слово, на слово – песма из

Енглеске

18. Три фантазије за соло флауту, оп.

38 – Ф. Кухлау

19. Џулија Флорида (баркарола) –

А. П. Б. Мангоре

20. Боже правде – Д. Јенко

Скечеви (ЦД 3)

21. Гласно и тихо – С. Кесић, М. Соколовић Игњачевић

22. Брзо и споро – С. Кесић, М. Соколовић Игњачевић

23. Високо и дубоко – С. Кесић, М. Соколовић Игњачевић

24. Дуго и кратко – С. Кесић, М. Соколовић Игњачевић

Звукови за слушање (ЦД 3)

25. Орфови инструменти

26. Звукови из куће

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

93


Захваљујемо наставницима који су, као евалуатори,

допринели квалитету овог уџбеника:

Београд

Зоран Гаврић, ОШ „Јосиф Панчић”

Љиг

Санела Крстић, ОШ „Сава Керковић”

Нови Сад

Радмила Михалек, ОШ „Ђорђе Натошевић”

Панчево

Гордана Јосимов, ОШ „Васа Живковић”

Сремска Митровица

Јелица Батричевић Предић, ОШ „Јован Јовановић Змај”

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Уз помоћ овог картона уради задатак са 20. стране.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Уз помоћ ових налепница реши задатак са 16. стране.

Уз помоћ ових налепница реши задатак са 48. стране.

Уз помоћ ових налепница реши задатке из поглавља „Музичка башта”.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

More magazines by this user