Информатика и рачунарство 6, уџбеник, Klett

cepesh76

6. Уџбеник

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Уџбеник за 6. разред основне школе

Светлана Мандић

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Светлана Мандић

ИНФОРМАТИКА

И РАЧУНАРСТВО

Уџбеник за шести разред основне школе

6.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Информатика и рачунарство 6

Уџбеник за шести разред основне школе

Прво издање

Аутор: Светлана Мандић

Илустрације: Shutterstock

Фотографије: Shutterstock

Рецензенти: др Филип Марић, ванредни професор на

Математичком факултету Универзитета

у Београду

Виолета Јеринкић, професор информатике и

рачунарства у ОШ „Ђура Даничић” у Београду

и ОШ „Лазар Саватић” у Земуну

Милан Богић, професор информатике и

рачунарства у ОШ „Милан Ракић”, Медошевац

Графичко обликовање: „Total Idea”, Нови Сад

Обликовање корица: „Total Idea”, Нови Сад

Лектура: Јелена Димитријевић

Издавач: Издавачка кућа „Klett” доо

Маршала Бирјузова 3–5, 11000 Београд

Тел: 011/3348-384, факс: 011/3348-385

office@klettrs, wwwklettrs

За издавача: Гордана Кнежевић Орлић

Главни уредник: Aлександар Рајковић

Руководилац пројекта: Милан Пртењак

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада

и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и

поступку, укључујући и фотокопирање, штампање, чување у електронском облику,

односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који

омогућује појединцу индивидуалан приступ делу с места и у време које он одабере,

без писмене сагласности издавача Свако неовлашћено коришћење овог ауторског

дела представља кршење Закона о ауторским и сродним правима

© Klett, 2019

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Уводна реч

Овај уџбеник ће ти помоћи да у шестом разреду савладаш нове изазове из

света Информатике и рачунарства Научићеш да уређујеш дигиталне документе

и искористиш предности рачунарства у облаку за рад са њима Представљаћеш

податке у табелама, уређиваћеш слике, аудио-записе и видео-снимке,

креираћеш добре мултимедијалне презентације

Сазнаћеш шта су рачунарске мреже, интернет и интернет сервиси Научићеш

да користиш основне интернет сервисе, на правилан и безбедан начин На

крају ћеш се упознати са програмским језиком Пајтон и савладати вештину

програмирања на лак и занимљив начин Учење програмирања буди радозналост,

развија креативност и логички начин размишљања

Уџбеник садржи теме предвиђене Планом и

програмом наставе и учења за шести разред, а

ради лакшег праћења уџбеник садржи следећу

апаратуру:

ЗАДАТАК

Задаци који прате основни текст помажу ти да

савладаш градиво

КЉУЧНЕ РЕЧИ

На почетку сваке

лекције издвојени

су најважнији

појмови

ЗАДАТАК ЗА РАД У ГРУПИ

Задаци намењени за рад у групи подстичу сарадњу и тимски рад

КО ЖЕЛИ ДА ЗНА ВИШЕ?

Овде ћеш пронаћи додатне информације које допуњују основни текст

ЗАНИМЉИВОСТ

Радознали ученици могу да пронађу занимљивости које прате основни текст

ПРИМЕР

Примери илуструју основни текст и помажу ти у разумевању градива

ОБРАТИ ПАЖЊУ!

Јасно истакнути делови на које треба да обратиш пажњу

Желим ти много успеха у раду!

Аутор

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

3


Садржај

ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

ДИГИТАЛНИ УРЕЂАЈИ И КОРИСНИЧКИ ПРОГРАМИ8

Кориснички програми10

УПРАВЉАЊЕ ДИГИТАЛНИМ ДОКУМЕНТИМА11

Чување и организовање података у меморији уређаја11

Чување и организовање података у облаку 14

РАД СА ТАБЕЛАМА У ПРОГРАМИМА ЗА ОБРАДУ ТЕКСТА 27

Креирање табеле29

Измене у табели32

Штампање документа43

КРЕИРАЊЕ И ОБРАДА ДИГИТАЛНИХ СЛИКА 46

Креирање и уређивање слика у програму GIMP47

Цртање геометријских облика54

Рад са слојевима58

Онлајн програми за уређивање слика63

СНИМАЊЕ И ОБРАДА АУДИО-ЗАПИСА И ВИДЕО-СНИМАКА 66

Снимање и обрада аудио-записа 66

Снимање и обрада видео-снимака 71

МУЛТИМЕДИЈАЛНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 76

Рад са табелама у мултимедијалним презентацијама76

Додавање видео и аудио садржаја у мултимедијалну презентацију 80

Додавање аудио-записа у презентацију 80

Додавање видео-снимка у презентацију82

ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ

УВОД У РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ 90

Врсте рачунарских мрежа93

Интернет95

Адресирање на интернету97

Коришћење рачунарских мрежа на одговоран и сигуран начин 100

ИНТЕРНЕТ СЕРВИСИ103

Електронска пошта104

Дискусионе групе 110

Веб (World Wide Web)112

УПОТРЕБА ИКТ УРЕЂАЈА У МРЕЖНОМ ОКРУЖЕЊУ117

Претраживање интернета, одабир резултата и преузимање садржаја117

Правила безбедног рада на интернету 122

Дигитални траг 124

Заштита приватности и личних података 125

4

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Поштовање ауторских права127

ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА ПУТЕМ ОНЛАЈН УПИТНИКА 131

Гугл упитник132

ПРВИ ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 142

Предлози тема за први пројектни задатак 143

РАЧУНАРСТВО

ТЕКСТУАЛНИ ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИЦИ 148

ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИК ПАЈТОН 150

ОСНОВНИ ТИПОВИ ПОДАТАКА И АРИТМЕТИЧКЕ ОПЕРАЦИЈЕ157

Целобројно и реално дељење 165

УГРАЂЕНЕ ФУНКЦИЈЕ 169

Учитавање вредности у програм 170

Одређивање минималне, максималне и апсолутне вредности172

НИСКЕ 175

Основне функције за рад са нискама177

СТРУКТУРЕ ПОДАТАКА180

Листе180

Функције за рад са листама 183

ПРОНАЛАЖЕЊЕ И ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ПРОГРАМУ 185

КОРИШЋЕЊЕ ГРАФИКЕ У ПРОГРАМИМА 188

ПОНАВЉАЊЕ НАРЕДБИ191

Петља for191

Петља while 198

ГРАНАЊЕ203

ОСНОВНИ АЛГОРИТМИ 206

ДЕФИНИСАЊЕ ПОМОЋНИХ ФУНКЦИЈА 210

ДРУГИ ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 216

Предлози тема за други пројектни задатак 216

РЕЧНИК НЕПОЗНАТИХ РЕЧИ 219

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

5


Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ

ТЕХНОЛОГИЈЕ

У овом поглављу ћеш:

се подсетити које компоненте чине рачунар и које су могућности

примене корисничких програма,

научити да чуваш и организујеш податке у меморији уређаја и у облаку,

научити да у програму за рад са текстом креираш и уређујеш табеле,

научити да на рачунару креираш и уређујеш слике,

да самостално снимаш и мењаш аудио-записе и видео-снимке,

да креираш мултимедијалне презентације које садрже табеле, као и

аудио-записе и видео-снимке

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


ДИГИТАЛНИ УРЕЂАЈИ И КОРИСНИЧКИ

ПРОГРАМИ

КЉУЧНЕ РЕЧИ

компоненте хардвера,

процесор, кориснички

програми

У дигиталне уређаје се убрајају:

– паметни телефони,

– таблети,

– стони (енгл. desktop) рачунари,

– преносиви рачунари,

– савремени телевизори,

итд.

Делови од којих се састоји рачунар називају се заједничким

именом хардвер.

За унос података и наредби, као и за приказивање резултата рада рачунара, користе

се различити улазно-излазни уређаји.

Улазни уређаји:

— миш,

— тастатура,

— екран осетљив на

додир,

— веб-камера,

— скенер...

Излазни уређаји:

— монитор,

— звучници,

— екран осетљив на

додир,

— штампач,

— пројектор...

Компоненте у

кућишту рачунара:

— матична плоча,

— процесор,

— RAM меморија,

— графичка картица,

извор напајања...

ЗАДАТАК

Препознај компоненте рачунара које су приказане на слици и објасни њихову улогу.

1. 2. 3. 4. 5.

8

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Информационо-комуникационе технологије

1.

2.

3.

4.

5.

Назив компоненте

рачунара

Улога компоненте

Процесор (централна процесорска јединица)

главни је део рачунара. Он обрађује податке

уписане у меморију и извршава све наредбе.

Паметни телефони, таблети и остали дигитални

уређаји такође имају процесор и меморију.

Процесор

КО ЖЕЛИ ДА ЗНА ВИШЕ?

Процесор се налази у кућишту рачунара, причвршћен

за матичну плочу (енгл. motherboard). Осим процесора,

на матичну плочу се прикључују меморија и остали

уређаји (на пример, тастатура, миш, монитор, штампач,

звучници).

С обзиром на важну улогу у раду рачунара, процесор,

главна меморија (RAM меморија) и матична плоча

најзначајније су компоненте при избору рачунара.

Матична плоча

Осим процесора, унутар кућишта рачунара налазе се компоненте које омогућавају

рачунару да комуницира са другим рачунарима (на пример, мрежна

картица). Већина рачунара данас се повезује на светску мрежу (интернет) ради

размене података.

ПРИМЕР

Програмско окружење Скреч за учење програмирања може да се користи преко интернета.

Такође, многе рачунарске игрице играју се само у мрежи (каже се и да се „играју

онлајн”) и играчи се преко мреже повезују једни са другима.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

9


Кориснички програми

ИКТ уређаји се користе за забаву, за комуникацију са породицом и другарима,

за проналажење потребних информација и стицање нових знања. Помоћу

ИКТ уређаја могу се обављати и куповина и плаћање рачуна.

На ИКТ уређајима користе се програми различите намене. Програми на

рачунару који се свакодневно користе називају се кориснички програми или

апликације. То су програми који се користе за претраживање интернета, гледање

филмова, слушање музике, играње игрица, цртање, обраду фотографија,

писање текстуалних докумената, прављење мултимедијалних презентација итд.

Инсталирање и коришћење различитих програма омогућава оперативни систем.

На пример, на стоним и преносивим рачунарима користи се оперативни систем

Windows, а на паметним телефонима оперативни систем Android.

ЗАДАТАК

Повежи линијама област примене рачунара са одговарајућим корисничким

програмима.

прегледачи веба

програми за обраду текста

програми за прављење презентација

програми за рад са сликом

рачунарске игрице

програми за приступ друштвеним

мрежама

Microsoft PowerPoint

Snapchat, Instagram, Facebook

Paint, Photoshop, GIMP

Super Mario, Minecraft, Dota 2, Chess

Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera

Microsoft Word, Notepad

10

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Информационо-комуникационе технологије

УПРАВЉАЊЕ ДИГИТАЛНИМ

ДОКУМЕНТИМА

Чување и организовање података

у меморији уређаја

У меморији рачунара чувају се сви подаци и програми

са којима рачунар ради.

За чување дигиталних докумената користе

се различите врсте меморије:

——

хард-диск,

——

SSD,

——

USB флеш-меморија,

——

CD,

——

DVD,

——

SD картице,

——

друге врсте меморија.

КЉУЧНЕ РЕЧИ

прозори за дијалог,

преузимање (download),

постављање (upload),

синхронизација

Неке врсте меморија податке чувају привремено (на пример, RAM меморија),

али постоје и трајне меморије (на пример, хард-диск).

За организовање датотека и фолдера и рад са њима у оперативном систему

Windows користи се програм Windows Explorer.

Програм Windows

Explorer, као и већина

програма на рачунару,

користи исте прозоре за:

——

учитавање (енгл. Open),

——

снимање (енгл. Save) и

——

проналажење датотека

(енгл. Find).

Рад са датотекама у програму Paint

Картица File у програму

Microsoft Word 2013

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

11


1. Одабрати име датотеке.

2. Притиснути дугме Open.

Прозор за учитавање датотеке

Врсту датотеке можеш

да препознаш

на основу екстензије

(наставка у имену

датотеке).

Врста датотеке

текст

слика

звук

видео-снимак

веб-страна

Примери екстензија

.txt .doc .docx

.jpg .png .gif

.wav .mp3

.avi .mov .mp4

.html .php .asp

1. Изабрати место где ће

датотека бити сачувана.

2. Унети име датотеке.

3. Изабрати врсту датотеке.

4. Притиснути дугме Save.

Прозор за снимање датотеке

Програм Windows Explorer омогућава проналажење датотека и фолдера,

тако што се у поље за претраживање упише име датотеке или фолдера који се

траже. Може се унети и само део имена у поље за претраживање, а програм ће

пронаћи све датотеке и фолдере чије име садржи задату реч.

12

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Информационо-комуникационе технологије

Претраживање на основу дела

имена датотеке или фолдера

Проналажење датотеке

помоћу имена

КО ЖЕЛИ ДА ЗНА ВИШЕ?

Пречице на тастатури веома су корисне и омогућавају

нам да брже и лакше радимо на рачунару.

Коришћење тастера Win олакшава рад на рачунару и

штеди време.

Комбинација тастера Win + E отвара програм Windows

Explorer, а Win + F отвара прозор за претраживање.

Тастер Win

Следећи задатак ће ти помоћи да се подсетиш хијерархијске организације података и

рада са датотекама и фолдерима.

ЗАДАТАК

1. На радној површини крeирај фолдeр са именом Разни документи.

2. У фолдeру Разни документи крeирај потфолдeрe Музика, Слике и

Текстови.

3. У фолдeру Слике крeираj потфолдeрe Зимовања, Летовања и

Рођендани.

4. У фолдeру Музика крeираj потфолдeрe Домаћа музика и Страна

музика.

Структура фолдера је приказана на слици.

5. У програму Paint нацртај позивницу за рођeндан. Слику сачувај у

фолдеру Рођендани под имeном Позивница.

6. У програму за рад са текстом Notepad откуцај тeкст: „Пријатeљство

нијe вeлика ствар, нeго милион малих ствари.” Докумeнт сачувај у

фолдеру Текстови под имeном Пријатељство.

7. Копирај слику Позивница у фолдер Разни документи.

8. Копирај текстуални документ Пријатељство у фолдер Рођендани и промeни му имe

у Списак гостију.

9. Отвори тeкст Списак гостију, испод реченице о пријатељству допиши имена другара

које позиваш на рођендан, а затим сачувај измeнe.

10. Прeмeсти Списак гостију у фолдер Разни документи.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

13


ОБРАТИ ПАЖЊУ!

Пуно име датотеке састоји се од имена локације на уређају (диску) на којој се датотека

налази, пута до ње и њеног имена.

Пуно име датотеке slika.jpg гласи:

D:\moji dokumenti\ŠKOLA\

biologija\slika.jpg

Пут до датотеке у програму

Windows Explorer

Осим креирања, копирања и премештања могуће је и брисање датотека и

фолдера из меморије рачунара. У петом разреду си учио/учила да се означена

датотека или фолдер брише притиском на тастер Delete и опцијом Delete, која се

налази у менију Organize и у помоћном менију. У оперативном систему Windows

обрисане датотеке и фолдери, ако није другачије подешено, смештају сe у канту

за отпатке (енгл. Recycle Bin). Обрисани документи и фолдери враћају се из канте

за отпатке опцијом Restore.

ОБРАТИ ПАЖЊУ!

Кантa за отпатке се празни командом Empty Recycle Bin. Након тога ће сви фолдери

и датотеке који су се у њој налазили бити трајно обрисани са рачунара и више им се не

може приступити.

Поред програма Windows Explorer постоје и други програми за организовање

и рад са датотекама и фолдерима, на пример, програми Total Commander

и Free Commander.

Чување и организовање података у облаку

Подаци се могу чувати на локалном рачунару корисника или на неком од

рачунара који је прикључен на рачунарску мрежу, а та мрежа је најчешће интернет.

Област рачунарства у којој корисници приступају програмима и документима

путем интернета назива се рачунарство у облаку. Рачунарство у облаку се

све више користи у приватном и пословном свету.

За програме којима се приступа путем интернета каже се да су онлајн (енгл.

online) или да су у облаку (енгл. cloud). Више корисника може истовремено да

приступи једној онлајн апликацији преко прегледача веба.

14

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Информационо-комуникационе технологије

ОБРАТИ ПАЖЊУ!

Осим коришћења онлајн програма, рачунарство у облаку омогућава складиштење

датотека у посебном простору, којем корисник може да приступи са било којег уређаја

повезаног на интернет.

На пример, датотекама сачуваним у облаку може се приступити са паметног

телефона, кућног рачунара или школског рачунара преко прегледача веба (на

пример, Google Chrome).

ПРИМЕР

Домаћи задатак из Информатике и рачунарства који си урадио/урадила на кућном

рачунару можеш да отвориш на свом паметном телефону. Отворену датотеку можеш да

прегледаш, измениш и сачуваш. Затим тај домаћи задатак можеш да отвориш на школском

рачунару и покажеш наставнику.

КО ЖЕЛИ ДА ЗНА ВИШЕ?

Датотеке и фолдери који су сачувани у облаку смештени су на посебним рачунарима

за складиштење података (серверима).

Рачунарство у облаку омогућава чување и дељење различитих врста датотека

(текстуални документи, слике, презентације, видео-снимци и друго). Датотеке

сачуване у облаку могу бити направљене у програму инсталираном на рачунару

или у неком онлајн програму.

ЗАНИМЉИВОСТ

Простор за чување датотека у облаку може се посматрати као меморија којој може

да се приступи са било којег уређаја који има приступ интернету. У облаку могу да се

креирају нови фолдерииректоријуми), чувају датотеке креиране у неком другом програму

на рачунару и креирају нове датотеке у онлајн програмима.

Датотеке у облаку могу бити:

——

сачуване приватно (тако да може да их види само власник),

——

јавне (тако да их могу видети и други корисници), или

——

да се поделе са одабраним корисницима како би они могли да их виде или

мењају.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

15


ПРИМЕР

За домаћи задатак из Биологије добио/добила си да заједно са другом или другарицом

из одељења припремиш презентацију о царству животиња. Договорили сте се

да направиш насловни слајд презентације, а затим да презентацију поделиш са другом

односно другарицом како бисте истовремено могли да додајете садржај у презентацију.

На тај начин ћете у сваком тренутку имати увид у садржај целе презентације.

ОБРАТИ ПАЖЊУ!

Две најчешће операције са датотекама су преузимање и постављање у облак.

Преузимање (енгл. download) јесте копирање датотека са мреже на локални

рачунар. Приликом преузимања је потребно да се изабере место на локалном

рачунару (фолдер) где ће бити сачуван преузети документ.

Постављање (енгл. upload) јесте процес слања датотеке са локалног рачунара

на мрежу. Често се назива и отпремање датотеке.

Постоје различити сервиси рачунарства у облаку којима се корисник

прикључује преко прегледача веба. Неколико сервиса који омогућавају чување

и дељење датотека у облаку приказано је у следећој табели:

Назив

сервиса

Адреса веб-сајта

Опис

YouTube https://www.youtube.com/ сервис за чување и дељење видео-снимака

Dropbox https://www.dropbox.com/ сервис са чување и дељење датотека

SlideShare

https://www.slideshare.

net/

сервис који омогућава чување и

објављивање презентација

Flickr https://www.flickr.com/ сервис за чување и дељење фотографија

ЗАДАТАК

Отвори веб-адресу https://www.flickr.com/ и у поље за претраживање упиши реч

„Србија”.

Претраживање слика на веб-

-сајту https://www.flickr.com/

16

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Информационо-комуникационе технологије

Прегледај резултате претраживања, а затим одабери једну слику коју ћеш сачувати

на свој рачунар. Кликом на одабрану слику она ће се приказати увећана. Испод слике

се налазе опције за рад са њом.

Опције за рад са сликом на веб-сајту

https://www.flickr.com/

Кликом на опцију

рачунара.

слику преузми са интернета и сачувај је у меморији свог

Услуге рачунарства у облаку доступне су корисницима

који имају Гугл или Мајкрософт налог. Сви корисници

који имају налог на Гуглу могу да користе његове

различите услуге (Gmail имејл адресу, Гугл диск,

календар или слике). На пример, Гугл слике је простор

у облаку који омогућава чување, организовање

и дељење слика, а за чување, организовање и дељење

датотека користи се Гугл диск (Google Drive).

Корисник има могућност да у подешавањима изабере

језик на којем ће користити услуге Гугл налога.

Услуге Гугл налога

КО ЖЕЛИ ДА ЗНА ВИШЕ?

Неке услуге које пружа компанија Google могу се користити и без отварања посебног

налога (рецимо Мапе, Преводилац, YouTube). Међутим, корисници који су отворили

Гугл налог могу да користе додатне могућности ових услуга. На пример, могу да коментаришу

постојећи садржај или постављају своје видео-снимке.

ОБРАТИ ПАЖЊУ!

Постоји ограничење узраста за отварање налога на Гуглу. Млађи од 13 година морају

да имају сагласност родитеља да би отворили налог.

Ограничење узраста постоји приликом отварања налога на већини веб-сајтова

(на пример, налог на Инстаграму може да отвори особа старија од 13 година). Због

тога је неопходно да деца своје налоге креирају уз помоћ и дозволу родитеља.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

17


ЗАНИМЉИВОСТ

У већини држава, да би могао да се отвори Гугл налог, корисник мора да има најмање

13 година. Међутим, граница за отварање Гугл налога у Шпанији и Јужној Кореји је 14

година, а у Холандији 16 година.

КО ЖЕЛИ ДА ЗНА ВИШЕ?

Ако се приликом креирања Гугл налога унесе датум рођења који показује да особа

нема довољно година, појавиће се обавештење о ограничењу због узраста. Такође, ако

се при коришћењу неке Гугл услуге унесе датум рођења који показује да корисник нема

довољно година да би отворио Гугл налог, тај ће налог аутоматски бити онемогућен.

У наставку ће бити приказано како се Гугл диск користи за чување, организовање

и дељење датотека са другим корисницима.

ОБРАТИ ПАЖЊУ!

Датотекама које су сачуване на Гугл диску може се приступити из прегледача веба

са било којег уређаја повезаног на интернет (рецимо кућног рачунара, паметног телефона,

таблета).

За коришћење Гугл диска неопходно је да корисник буде пријављен на свој

Гугл налог. Пријављивање на Гугл налог врши се тако што се у прегледачу веба

отвори веб-сајт https://www.google.rs/, а затим се у горњем десном углу кликне

на дугме

. Корисник који има направљен Гугл налог у следећем

кораку треба да унесе имејл адресу, а затим лозинку. За креирање новог налога

користи се опција Отвори налог. Нови налог се креира само једном на почетку

коришћења овог Гугловог сервиса, а затим се пријављује за његово коришћење

помоћу имејл адресе и лозинке.

Пријављивање на Гугл налог

18

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Информационо-комуникационе технологије

ЗАНИМЉИВОСТ

Апликација Гугл календар омогућава да се направи план

заказаних обавеза и активности. У календар могу да се убележе

рођендани, празници и други значајни датуми. Садржај

календара може бити приказан по данима, седмицама,

месецима или по годинама. Постоји могућност да апликација

пошаље подсетник о заказаном догађају имејлом

или путем СМС поруке.

Апликација Гугл календар

КО ЖЕЛИ ДА ЗНА ВИШЕ?

Гугл диск бесплатно омогућава до

15 GB простора.

У групи услуга одабрати

Гугл диск.

Приступ Гугл диску

На Гугл диску могу се:

——

креирати нови фолдерииректоријуми),

——

чувати датотеке креиране у неком другом

програму,

——

креирати нове датотеке у онлајн програмима.

Организација датотека и

фолдера на Гугл диску личи

на организацију садржаја у

меморији рачунара.

Опције за креирање садржаја

на Гугл диску

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

19


Креирање новог фолдера

1. Кликнути на дугме Ново.

2. Изабрати опцију Нови директоријум.

3. Унети име фолдера (на пример,

Информатика).

4. Кликнути на дугме Направи.

Креирање новог фолдера на Гугл диску

ЗАДАТАК

Отвори садржај свог Гугл диска. Направи нови фолдер Информатика, у којем ћеш

чувати документа и задатке из Информатике и рачунарства.

ОБРАТИ ПАЖЊУ!

Могуће је отпремити једну или више датотека са локалног рачунара или цео директоријум

и сачувати их на Гугл диску.

Обавештење о завршеном

отпремању датотеке

Отпремање датотека и фолдера

на Гугл диск

1. Кликнути на дугме Ново.

2. Изабрати опцију Отпремање

датотеке.

Одабране датотеке биће смештене

у тренутно отворени

фолдер на диску.

ЗАНИМЉИВОСТ

Датотеке сачуване у меморији рачунара могу се отпремити на Гугл диск на још један

начин. Прво треба у програму Windows Explorer отворити фолдер који садржи датотеке

за отпремање. Затим у фолдеру треба означити датотеке и превући их на Гугл диск.

20

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Информационо-комуникационе технологије

ЗАДАТАК

У програму за рад са текстом откуцај списак ствари које треба понети на екскурзију.

Датотеку сачувај на радној површини под именом Ствари за екскурзију.

Након тога отвори садржај свог Гугл диска и на њему фолдер Информатика, који си

направио/направила у претходном задатку. У фолдер Информатика отпреми датотеку

Ствари за екскурзију, која је претходно сачувана на радној површини односно у меморији

рачунара.

Садржај фолдера

Информатика на Гугл диску

У садржају Гугл диска приказује се име документа, ко је власник документа,

датум и време последње измене у документу и име особе која је ту измену направила,

као и величина датотека.

Приказ информација о датотекама на Гугл диску

Дељење датотеке или

фолдера

Приказ садржаја датотеке

или фолдера

Брисање

Додатне опције

Опције за рад са означеном датотеком или фолдером

Приликом дељења означеног садржаја Гугл диска отвориће се прозор у који

треба уписати имејл адресе особа са којима се дели означена датотека или фолдер.

Уместо имејл адресе може се уписати име особе које је повезано са њеном

имејл адресом.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

21


Приликом дељења садржаја

треба изабрати да ли ће

одабране особе моћи да:

——

мењају садржај,

——

пишу коментаре, или

——

само виде садржај.

Прозор за дељење садржаја Гугл

диска са другим корисницима

На пример, ако заједно са друговима из одељења припремаш презентацију,

треба да им дозволиш да у датотеку уносе измене.

Некада ће особама са којима се дели садржај бити дозвољено само да виде

документ, али неће моћи да га мењају. За овакво подешавање приступа користи

се опција Може да види.

Датотека за коју је дозвољено

само прегледање садржаја

КО ЖЕЛИ ДА ЗНА ВИШЕ?

Могућа су напредна подешавања

дељења садржаја Гугл диска. Опција

направиће путању до означене датотеке

или фолдера (која се назива линк). Приликом

дељења садржаја може се подесити

да садржај Гугл диска буде јаван –

тако да свако може да му приступиили

ће моћи да му приступе само одређене

особе, тачније само оне које имају линк.

Напредна подешавања дељења

садржаја Гугл диска

22

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Информационо-комуникационе технологије

ЗАДАТАК

Отвори садржај свог Гугл диска и у њему фолдер Информатика који си направио/

направила за чување докумената и задатака из Информатике и рачунарства. Означи

датотеку Ствари за екскурзију и подели је са наставником Информатике и рачунарства.

Изабери могућност да наставник коментарише подељени документ. Немој да се

плашиш да ћеш погрешити приликом израде задатка. Пробај да задатак урадиш самостално,

а уколико ти затреба помоћ, замоли наставника да ти помогне.

ОБРАТИ ПАЖЊУ!

За мењање докумената сачуваних на Гугл диску није неопходно да на рачунару буду

инсталирани програми Microsoft Word или Microsoft PowerPoint. На Гугл диску постоје

уграђене онлајн апликације за рад са текстуалним документима (апликација Гугл документи)

и презентацијама (апликација Гугл презентације).

За измене текстуалне

датотеке прво треба

означити датотеку, а

затим је отворити помоћу

апликације Гугл

документи.

Опција Отвори помоћу у помоћном менију

Рад с апликацијама Гугл документи и Гугл презентације веома је сличан коришћењу

програма Microsoft Word или Microsоft PowerPoint.

Измене у текстуалном документу на Гугл диску

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

23


ЗАДАТАК

1. Отвори садржај свог Гугл диска и на њему фолдер Информатика који си направио/

направила за чување докумената и задатака из Информатике и рачунарства.

2. Означи датотеку Ствари за екскурзију и отвори је помоћу апликације Гугл документи.

3. Допуни списак потребних ствари за екскурзију, а затим промени боју текста на следећи

начин: најважније ствари које треба понети нека буду црвене, мање важне нека

буду плаве, а најмање важне нека буду зелене боје.

4. Сачувај измене у документу.

ОБРАТИ ПАЖЊУ!

Осим измена у већ направљеним документима, на Гугл диску се могу креирати нови

текстуални документи и презентације.

Креирање новог документа

на Гугл диску

ЗАДАТАК ЗА РАД У ГРУПИ

За домаћи задатак из Биологије група ученика треба да припреми презентацију о

царству животиња.

Први корак: одредити групе ученика на часу Информатике и рачунарства или Биологије.

Други корак: један члан групе треба да направи нову презентацију коришћењем

апликације Гугл презентације и у њој да направи насловни слајд.

Трећи корак: исти члан групе презентацију дели с осталим члановима тако да и они

истовремено могу да додају садржај.

Четврти корак: сви чланови групе заједнички раде на уређивању слајдова и имају

увид у садржај целе презентације.

Пети корак: завршену презентацију један члан групе дели са наставницима Информатике

и рачунарства и Биологије.

КО ЖЕЛИ ДА ЗНА ВИШЕ?

Рад у облаку омогућава приступ датотекама сачуваним са различитих уређаја. Ипак,

треба бити обазрив приликом коришћења налога на неком другом уређају (на пример,

рачунар у школи или код друга или другарице). Треба водити рачуна о безбедности и

одјавити се након рада са Гугл налогом. На тај начин се избегава злоупотреба личних

података.

24

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Информационо-комуникационе технологије

Gmail сервис има могућност аутоматског одјављивања са свих уређаја на којe је корисник

тренутно пријављен. На дну странице Gmail сервиса, у доњем десном углу налази

се опција Детаљи (енгл. Details).

Опција Детаљи на сервису Gmail

Кликом на ову опцију отвориће

се прозор у којем су приказани

подаци о свим пријављивањима

на Гугл налог. Кликом на дугме

Одјавите се из свих других веб-сесија

Гугл налог ће аутоматски бити

одјављен са свих уређаја на којима

је корисник остао пријављен.

Одјављивање са Гугл налога на

другим уређајима

Корисници Гугл диска могу да направе копију датотека са свог рачунара и

држе је у облаку. Аутоматско креирање резервних копија и усклађивања садржаја

рачунара са датотекама сачуваним у облаку назива се синхронизација.

Осим креирања резервних копија, синхронизација олакшава рад са датотекама

на више уређаја. Корисник не мора да размишља о томе која је верзија

документа последња сачувана (на пример, она креирана на рачунару или она

која је сачувана на Гугл диску).

Апликација за стоне рачунаре Google Backup and Sync (Резервне копије и

синхронизација) може се преузети на веб-адреси https://www.google.com/

drive/download/.

Преузимање апликације

Google Backup and Sync

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

25


ОБРАТИ ПАЖЊУ!

Кликом на у доњем десном углу екрана, у зони обавештења, отвара се мени за

рад са апликацијом Google Backup and Sync.

Избором опције Preferences може се изабрати фолдер са рачунара чију копију

треба сачувати у облаку.

Избор фолдера за синхронизацију са Гугл диском

ЗАНИМЉИВОСТ

Гугл диск може да се користи за чување слика и видео-снимака и њихово лакше

дељење са пријатељима. Може се подесити да се слике са телефона, SD картице или

рачунара аутоматски сачувају у облаку на Гугл диску и Гугл сликама.

КО ЖЕЛИ ДА ЗНА ВИШЕ?

Office 365 је услуга компаније Microsoft заснована на облаку. Она омогућава комбиновање

више апликација, као што су Office Online (онлајн апликације Word, Excel,

PowerPoint) и OneDrive (апликација за чување, организовање и дељење датотека).

Office Online апликације

Office 365 за образовање омогућава сарадњу и дељење школских задатака. Доступан

је бесплатно за наставнике, ученике и студенте који тренутно похађају часове у одређеној

школи или на факултету. Услуга обухвата Office Online (Word, PowerPoint, Excel и

OneNote), неограничено OneDrive складиште и апликације за комуникацију и сарадњу

на изради задатака.

26

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Информационо-комуникационе технологије

РАД СА ТАБЕЛАМА У ПРОГРАМИМА ЗА

ОБРАДУ ТЕКСТА

У петом разреду си учио/учила да креираш текстуалне

документе и извршиш основне измене у њима (подешаваш

изглед странице, обликујеш пасусе, подешаваш карактере,

користиш уобичајене стилове).

КЉУЧНЕ РЕЧИ

табела, ред (врста),

колона, ћелија

ОБРАТИ ПАЖЊУ!

Пре почетка писања текста, у траци послова треба изабрати језик и писмо који ће се

користити.

ЗАДАТАК

1. Покрени програм за рад са текстом. Подеси величину папира на A4, леву и десну

маргину на 1,5 cm, горњу и доњу на 1 cm, величину слова на 12 pt. Подеси да први ред

буде увучен за 1 cm.

2. Ископирај први пасус у тексту на крај документа и уоквири црвеном линијом.

Дeлфини су риболики сисари дужинe од два па до чeтири мeтра у зависности

од врстe. Могу бити тeшки и до 550 килограма. Дeлфини су врло

дружeљубивe животињe и волe да сe играју око бродова.

Познати су по својој интeлигeнцији, саосeћању и радости. Живe у скупинама

од 20 па до чак 100 јeдинки. Група дeлфина зовe сe јато. Удружују сe

да помогну поврeђeном или болeсном члану групe. Хранe сe рибом и лигњама.

За разлику од риба, китови и дeлфини морају да испливају на површину

како би удахнули ваздух. Дишу на отвор на врху главe.

Младунчe делфина јe право чудо природe јер је, истог трeнутка када

сe роди, способно да потпуно самостално плива. Врло су самостални, али сe

ипак нe одвајају на дужe врeмe од мајкe.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

27


3. Означи прве речи у пасусима и повећај фонт на 16 pt.

4. Ископирај први пасус у тексту два пута на крају документа.

5. Означи један цео ред у тексту и промени боју слова у црвено.

6. У преосталом тексту означи више целих редова и промени боју слова у плаво.

7. У необележеном делу текста означи једну реченицу и подвуци je зеленом бојом.

8. У документ уметни слику делфина и подеси да се налази са леве стране окружена

текстом.

9. На крају испод текста откуцај своје име, презиме и одељење и поравнај са десном

маргином. Документ сачувај на рачунару под именом Делфини.

ПРИМЕР

Како би користећи досадашње знање о раду са

текстуалним документима направио/направила свој

распоред часова? Да ли би било тешко да направиш

распоред часова у програму за рад са текстом?

Као у овом случају, чeсто јe у тeкст потрeбно додати и урeдити табeлу са

жeљeним подацима. Коришћењем табела лакше је направити распоред часова

и он ће бити прегледнији.

ОБРАТИ ПАЖЊУ!

Табeла јe дeо докумeнта у којeм јe тeкст тако организован да можe да сe чита по врстама

(редовима) или колонама. Посeбна цeлина у коју сe уносe подаци назива се ћелија.

Ћелија у табели Ред у табели Колона у табели

У табели може бити истакнут насловни ред или насловна колона и они су

мало другачије уређени у односу на остале ћелије у табели. Подаци приказани у

табели су прегледни и лакши за разумевање.

ПРИМЕР

Наредна табела има 6 редова, 3 колоне и 18 ћелија.

У њој су приказани подаци о националним

парковима Србије. Из ње се може закључити који је

национални парк најстарији, а који од њих најмањи

односно највећи по површини.

Табела са подацима о националним парковима Србије

28

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Информационо-комуникационе технологије

У наставку ће бити описан рад са табелама у програму за обраду текста

Microsoft Word 2013.

Креирање табеле

Опције за додавање различитих објеката

у текстуални документ налазе се на

картици Insert.

На овој картици се налази команда за

додавање табеле.

Додавање табеле из картице Insert

програма Microsoft Word 2013

ОБРАТИ ПАЖЊУ!

Нова табела уводи се у документ на оном месту где се налазио курсор пре задавања

одговарајуће команде.

Додавање табеле повлачењем миша

Кликом на команду Table отвориће се

падајући мени.

На почетку овог менија налази се мрежа

квадратића.

Повлачењем миша преко квадратића

одређује се колико редова и колона треба

да садржи нова табела.

Након одређивања жељених димензија,

левим кликом миша у документу ће

бити направљена нова табела.

Табела у два реда и три колоне

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

29


Креирање табеле:

1. Повлачење миша преко квадратића.

2. Одабир опције Insert Table,

у чијем прозору Insert Table

треба уписати жељени број

колона (у поље Number of

columns) и број редова (у

поље Number of rows).

Падајући мени за додавање табеле

Прозор за додавање табеле

Без обзира на начин прављења нове табеле, сви редови ће бити исте висине.

Такође, све колоне ће имати исту ширину. Димензије редова и колона могу се

променити касније.

За унос података у табелу треба кликнути мишем у ћелију и укуцати жељени

садржај. Садржај се у ћелију може унети и копирањем или премештањем, командама

Cut, Copy и Paste.

ЗАНИМЉИВОСТ

У ћелију табеле могу се уносити различити

подаци, па чак и слика и нова

табела.

Табела која садржи слику у првој

и табелу у другој ћелији

Кроз ћелије у табели може се кретати на више начина:

—левим кликом миша у жељену ћелију,

—коришћењем тастера Tab на тастатури ,

—коришћењем тастера стрелица на тастатури .

30

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Информационо-комуникационе технологије

ЗАДАТАК

1. Отвори нови документ у програму за рад са текстом.

2. Откуцај наслов РАСПОРЕД ЧАСОВА и центрирај га.

3. Испод наслова убаци табелу која ће имати 6 колона и 7 редова.

4. У табелу укуцај свој распоред часова по данима, као што је приказано у примеру на

слици.

5. Документ сачувај на рачунару под именом Распоред часова.

Касније ћеш учити како да промениш изглед табеле и обојиш распоред часова.

КО ЖЕЛИ ДА ЗНА ВИШЕ?

Опција Convert Text to Table прави табелу од већ откуцаног

текста.

Опција Convert Text to Table налази се у падајућем менију

за додавање табеле.

Опција Convert Text to Table

Прво треба означити текст од којег се прави табела, а затим задати команду. На пример,

од списка ученика (презиме, име, одељење) може се направити табела. У табели су

подаци боље организовани и могу се додатно уређивати.

Откуцан текст

Табела направљена коришћењем опције Convert Text to Table

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

31


Рад са табелама је сличан у различитим програмима за рад са текстом. На

пример, табеле можете креирати и уређивати у онлајн апликацији Гугл документи.

Креирање нове табеле у онлајн

апликацији Гугл документи

ЗАДАТАК

Отвори садржај Гугл диска. Креирај нови текстуални документ у онлајн апликацији

Гугл документи. У документу направи табелу која ће имати два реда и три колоне, а

затим сачувај документ под именом Рад са табелама. Документ сачувај у фолдеру

Информатика, који си направио/направила за чување докумената и задатака из Информатике

и рачунарства.

Измене у табели

Текст који се налази у табели може да се уређује и мења као и текст у документу

који се налази изван табеле.

ОБРАТИ ПАЖЊУ!

За измене у табели треба прво означити одређени део табеле.

У табели се могу означити ћелије, редови или колоне.

Означена ћелија Означен ред Означена колона

32

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Информационо-комуникационе технологије

Део табеле

ћелија

више узастопних

ћелија

ред у табели

колона у табели

више узастопних

редова или

колона

цела табела

Начин означавања

Показивач миша се постави у угао ћелије између доње и

леве ивице, а када се показивач претвори у црну стрелицу

усмерену удесно , кликне се левим тастером миша.

Означи се једна ћелија, држи се притиснут леви тастер миша

и превлачи се док се не означе жељене ћелије. Након тога се

тастер миша пусти.

Показивач миша се постави близу леве ивице реда, а када се

показивач претвори у стрелицу усмерену удесно , кликне

се левим тастером миша.

Показивач миша се постави изнад колоне која се жели

означити. Када се показивач претвори у стрелицу са врхом

окренутим надоле , кликне се левим тастером миша.

Означи се први ред (односно колона), па се притиснутим

левим тастером миша превлачи док се не означе жељени

редови (односно колоне). Затим се пусти тастер миша.

Постави се показивач миша у табелу и кликне се на

стрелице које се налазе изнад горњег левог угла табеле.

ОБРАТИ ПАЖЊУ!

Уколико је потребно да се означи више ћелија које нису суседне, означи се најпре

једна ћелија, притисне се тастер Ctrl, а затим се означе остале ћелије.

Помоћу тастера Ctrl може се означити и више несуседних

редова или више несуседних колона.

Кретање кроз табелу и означавање делова табеле

може да буде брже ако се користи тастатура него ако

се користи миш. За кретање кроз табелу могу се користити

стрелице на тастатури (горе, доле, лево, десно) и

одређене комбинације тастера. У табели су приказани

неки тастери који се користе за кретање кроз табелу.

Означене несуседне ћелије

Тастер/тастери на тастатури

Tab

Shift + Tab

Објашњење кретања кроз табелу

Курсор ће се померити у следећу ћелију.

Курсор ће се померити у претходну ћелију.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

33


КО ЖЕЛИ ДА ЗНА ВИШЕ?

Alt + Shift + Up Arrow (стрелица горе) — цео ред ће се померити за једно место горе.

Alt + Shift + Down Arrow (стрелица доле) — цео ред ће се померити за једно место доле.

Табела са подацима

Табела после задавања команде Alt + Shift + Up Arrow

Пречице на тастатури се могу користити и за означавање делова табеле.

ОБРАТИ ПАЖЊУ!

Када се у табелу постави показивач миша, у

насловној линији ће се појавити натпис Table

Tools, а у линији менија појавиће се картице

Design и Layout. На овим картицама се налазе

различите алатке за рад са табелама уметнутим

у текстуални документ.

Картице Design и Layout за рад са табелама

На почетку картице Layout налази се опција Select за означавање делова табеле.

Означавање ћелије у којој се налази

показивач миша

Означавање колоне која садржи ћелију

у којој се налази показивач миша

Означавање реда који садржи ћелију у

којој се налази показивач миша

Означавање целе табеле

Опција Select картице Layout

34

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Информационо-комуникационе технологије

Картица Layout садржи и друге алатке за рад са табелама.

Картица Layout за рад са табелама програма Microsoft Word 2013

Картица Layout садржи и опцију Delete за брисање означених ћелија, редова

или колона који садрже означене ћелије.

Брисање означених ћелија

Брисање означених колона

Брисање означених редова

Брисање целе табеле

Опција Delete картице Layout

Опције за брисање и додавање редова и колона налазе се и у помоћном менију.

У зависности од тога да ли су означени ћелија, ред или колона у табели,

помоћни мени ће садржати одговарајућу опцију за брисање: Delete Cells, Delete

Rows односно Delete Columns.

Додавање нове колоне испред/

лево од означене колоне

Додавање нове колоне иза/десно

од означене колоне

Додавање новог реда изнад

означеног реда

Додавање новог реда испод

означеног реда

Помоћни мени за рад са табелом

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

35


ЗАНИМЉИВОСТ

У програму Microsoft Word 2013 постоји још један врло једноставан начин

за додавање редова или колона. Када се показивач миша постави на место уметања,

појавиће се двострука линија и знак плус. За додавање реда или колоне

довољно је само кликнути на тај знак. Ова опција олакшава и убрзава рад са

табелама.

Додавање реда у табелу

Додавање колоне у табелу

ОБРАТИ ПАЖЊУ!

За истовремено додавање више редова или колона у табелу потребно је да се најпре

означи онолико редова или колона колико треба да се унесе. Затим се задаје команда

за уметање.

У новој табели сви редови ће имати исту висину, а колоне ће бити једнаке

ширине. Висине редова и ширине колона могу се променити.

Промена висине реда и ширине колоне

Повлачење показивача миша је бржи, али

мање прецизан начин за промену димензија

у табели.

Прецизно подешавање висине

реда (Height) и ширине колоне

(Width) на картици Layout

у групи команди Cell Size.

Промена ширине колоне повлачењем показивача

миша

Група команди Cell Size картице Layout

Кликом на стрелицу у доњем десном углу групе Cell Size отвара се прозор

за подешавање особина табеле – Table Properties. У њему се, између осталог,

може прецизно одредити висина сваког реда појединачно, као и ширина сваке

колоне.

36

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Информационо-комуникационе технологије

Подешавање ширине колоне у

прозору Table Properties

ЗАДАТАК

Направи табелу која има три реда и три колоне. Подеси да сви

редови имају висину 1 cm и све колоне ширину 1 cm. У табелу упиши

бројеве од 1 до 10.

Изглед табеле када је задатак решен

Решење задатка сачувај под именом Бројеви.

Можда неколико суседних ћелија треба спојити у једну.

ПРИМЕР

Табела пре спајања ћелија

Табела након што су ћелије

првог реда спојене у једну

ОБРАТИ ПАЖЊУ!

За спајање ћелија користи се опција Мerge Cells. Ова опција

се налази у помоћном менију када су означене две или више

суседних ћелија у табели.

Група команди Merge картице Layout

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

37


ОБРАТИ ПАЖЊУ!

За дељење ћелије на више делова користи се опција Split Cells из помоћног менија.

По задавању ове опције отвориће се прозор у којем треба одредити на колико

се колона и редова дели означена ћелија. У зависности од броја колона и

редова, ћелија може бити подељена усправно или водоравно.

Табела Опција Split Cells за дељење ћелије Резултат дељења ћелије

ПРИМЕР

У другом реду табеле ћелија је подељена водоравно на три дела. За ово дељење у

прозору Split Cells уписано је да се ћелија дели на три колоне и један ред.

Пример дељења ћелије у

табели на три колоне

Резултат дељења ћелије у табели

38

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Информационо-комуникационе технологије

ЗАДАТАК

У програму за рад са текстом направи табелу као што је приказано на слици. За

спајање неколико суседних ћелија употреби опцију Мerge Cells, а за дељење ћелије опцију

Split Cells. Уколико наиђеш на неку потешкоћу у решавању задатка, потражи помоћ

наставника или другара из одељења.

Презиме и име ученика: Одељење: Датум:

Шта обично ужинаш на паузама у

школи?

Наведи бар пет предлога за здраву

ужину.

Документ сачувај на рачунару под именом Здрава ужина. Након тога, користећи опцију

Save As сачувај документ под именом Здрава ужина одговори. Затим попуни поља

у табели са траженим подацима и одговорима и сачувај измене у документу.

У табели је могуће уређивати:

——

текст унутар ћелије,

——

боју и дебљину оквира ћелије,

——

врсту линије којом ће оквири бити исцртани (на пример, испрекидана

линија) и

——

боју позадине табеле или појединачних ћелија.

ОБРАТИ ПАЖЊУ!

За уређивање текста у ћелији користе се опције картице Home, исто као и за било који

други текст у документу.

Групе команди Font и Paragraph картице Home

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

39


ЗАНИМЉИВОСТ

Када је означен део табеле, уз њега ће се

појавити палета алатки. Она садржи основне

опције за уређивање текста, као и опцију за

бојење означеног дела. Опција за бојење је

означена сликом кантице.

Палета алатки уз означени део табеле

Садржај ћелије, као и пасуси у тексту, може да буде поравнат уз леву или

десну ивицу, може да буде поравнат с обе стране или да буде центриран. То је

хоризонтално поравнање у ћелији.

КО ЖЕЛИ ДА ЗНА ВИШЕ?

Осим хоризонталног, постоји и вертикално поравнање, када је текст поравнат уз

горњу ивицу ћелије (Top), доњу ивицу ћелије (Bottom) или центриран (Center). Вертикално

поравнање подешава се у прозору Table Properties картице Cell.

Картица Cell прозора Table Properties

Група опција Alignment картице Layout

Картица Layout омогућава истовремено подешавање хоризонталног и вертикалног

поравнања.

Опције за промену стила, дебљине и боје оквира ћелије у табели налазе се на

картици Design у групи команди Borders.

Избор врсте и дебљине оквира

Избор боје оквира

Група команди Borders картице Design

Избор ивица за подешавање

оквира

40

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Информационо-комуникационе технологије

Кликом на стрелицу у доњем десном углу у групи команди Borders картице

Design отвара се прозор Borders and Shading за подешавање стила, дебљине и

боје оквира ћелије.

Прозор Borders and Shading

Опција Custom у прозору Borders and Shading

У прозору Borders and Shading са леве стране картице Borders одређује се

да ли ће се изабране опције односити на све оквире (Box) или само на одабране

(Custom). На пример, може се изабрати само горња ивица, само спољна ивица

или само дијагонала.

ЗАДАТАК

Табела може да се састоји од само једне ћелије. У програму за рад са текстом креирај

позивницу за рођендан као што је приказано на слици. Прво треба да креираш табелу

која ће имати само један ред и једну колону, односно састојаће се од само једне ћелије.

Промени висину ћелије, а затим упиши текст и промени врсту и боју оквира.

Позивам те на незаборавну журку

поводом мог 12. рођендана,

28. марта с почетком у 19 часова у клубу „Слон”.

МАРКО

Копирај позивницу два пута. У документу ће се налазити три позивнице једна

испод друге. Документ сачувај на рачунару под именом Позивница за рођендан.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

41


За промену боје позадине означених ћелија користи се опција

Shading картице Design.

Опција Shading картице Design

ОБРАТИ ПАЖЊУ!

За уклањање боје позадине користи се опција No Color.

ЗАДАТАК

У програму за рад са текстом отвори документ Распоред часова који си креирао/

креирала у једном од претходних задатака. Сваку колону обој другом бојом (понедељак

жутом, уторак плавом итд.). У целој табели промени врсту и боју оквира — нека оквир

буде тамнозелене боје, а дебљина линије 3 pt. Нека садржај у свим ћелијама буде центриран.

На крају, испод табеле откуцај своје име, презиме и одељење и поравнај текст уз

десну маргину. Документ сачувај на рачунару под именом Распоред часова са бојама.

КО ЖЕЛИ ДА ЗНА ВИШЕ?

Опције за подешавање табеле налазе се у прозору Table Properties (на картици Table

и у помоћном менију).

У прозору Table Properties на картици Table налазе се опције за подешавање положаја

табеле на страници у односу на остатак текста у документу. Табела може бити поравната

уз леву ивицу, центрирана у односу на страницу или поравната уз десну ивицу.

Такође, може се подесити да ли ће табела бити окружена текстом.

Прозор Table Properties и картицa Table

Прозор Borders and Shading и картица Page Border

У прозору Borders and Shading могу се обојити означене ћелије (картица Shading) и

ставити оквир око целе странице папира (картица Page Border).

42

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Информационо-комуникационе технологије

ЗАДАТАК

У програму за рад са текстом направи табелу као што је приказано на слици.

ХРАНА

ПИЋЕ

Подаци о производу

Подаци о куповини

Назив производа Цена Број комада

Укупно плаћено за

производ (дин.)

ЧИПС

СМОКИ

ГРИСИНЕ

ВОДА

СОК ОД ЈАБУКЕ

СОК ОД НАРАНЏЕ

Укупно плаћено за храну и пиће (динара):

Текст у ћелији испиши усправно помоћу опције Text Direction, која се

налази на картици Layout и у помоћном менију.

Документ сачувај на рачунару под именом Подаци о куповини.

Штампање документа

Откуцан и уређен текстуални документ може се одштампати на папиру. Опција

Print за штампање документа налази се на картици File.

ОБРАТИ ПАЖЊУ!

Пре штампања добро је прегледати како ће документ изгледати када се одштампа

на папиру.

Штампање документа

након подешавања

Одредити број примерака

који се штампа

Приказ изгледа документа

Одређивање страна које се

штампају

Опција Print за штампање

документа на картици File

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

43


Када је одабрана опција Print All Pages, биће одштампане све стране документа.

Може се одабрати штампање само стране на којој се налази курсор (опција

Print Current Page), односно одређене стране (опција Custom Print).

Штампање само одређених страна

ЗАНИМЉИВОСТ

Опција Print One Sided омогућава

штампање само на једној страни папира.

Ако штампач нема могућност аутоматског

двостраног штампања, потребно

је да се папир ручно окрене и врати

у штампач како би се одштампао садржај

на другој страни папира (опција

Manually Print on Both Sides).

Двострано штампање

ЗАДАТАК

У програму за рад са текстом (Microsoft Word) направи оглас у којем ће бројеви телефона

моћи да се отцепе.

44

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Информационо-комуникационе технологије

1. Креирај нови документ.

2. Подеси величину папира на А4, а оријентацију папира на Landscape.

Подешавање оријентације папира

на картици Page Layout

3. Подеси да све четири маргине буду 1 cm.

4. Откуцај наслов огласа (фонт 72 pt) и текст огласа (фонт 36 pt).

5. Испод текста огласа креирај табелу са бројем телефона као што је приказано на слици.

6. Убаци слику која ће илустровати текст огласа.

7. Документ сачувај под именом Мој оглас.

Напомена: Уколико постоји могућност, одштампај документ.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

45


КРЕИРАЊЕ И ОБРАДА ДИГИТАЛНИХ

СЛИКА

КЉУЧНЕ РЕЧИ

рачунарска графика,

пиксел, резолуција,

GIMP, слојеви,

ретуширање

Информационо-комуникациони уређаји користе се за

креирање дигиталних слика и њихово уређивање. Помоћу

камере уграђене у паметни телефон људи свакодневно бележе

различите догађаје.

Програми за уређивање слика који су инсталирани у паметном телефону

омогућавају мењање величине слике и додавање различитих ефеката. У петом

разреду си учио/учила да користиш програм за рад са сликама Paint, који је

саставни део оперативног система Windows. Он омогућава основне операције са

сликама (промена величине слике, одсецање неког њеног дела, цртање по слици,

додавање текста). Ипак, могућности примене рачунара за уређивање слика

много су веће.

С временом је настао велики број програма који омогућавају рад са дигиталним

сликама. Настала је посебна област рачунарства која се бави креирањем,

обрадом и прилагођавањем слика и анимација помоћу рачунара и назива

се рачунарска графика. Неки од програма за рачунарску графику су Adobe

Photoshop, Corel Photopaint, GIMP, Adobe Illustrator, Inkscape.

Фотографисање паметним телефоном

46

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Информационо-комуникационе технологије

Креирање и уређивање слика у програму GIMP

Програм GIMP нуди велики број опција за уређивање слика. Због тога се често

упоређује са програмом Adobe Photoshop, који користе професионалци (на

пример, професионални дизајнери и фотографи).

Иако је пре свега намењен за обраду дигиталних слика, програм GIMP се

може користити као програм за цртање.

ОБРАТИ ПАЖЊУ!

Програм GIMP је бесплатан за коришћење. Може се преузети

на веб-адреси https://www.gimp.org/downloads/ и инсталирати

на рачунару.

Након покретања програма GIMP отвориће се неколико прозора.

Изглед почетног екрана

програма GIMP

КО ЖЕЛИ ДА ЗНА ВИШЕ?

Све алатке и прозори могу бити приказани у само

једном прозору, помоћу опције Single-Window Mode

у менију Windows.

Подешавање приказа програма у

једном прозору

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

47


У средини екрана је прозор у којем се отвара слика. Његова величина се

може мењати. Овај прозор садржи линију менија.

Линија менија у програму GIMP

Лево од њега је прозор Toolbox – кутија са алаткама, а десно је прозор Layers

– Brushes, у којем се налазе алатке за рад са деловима слике и рад са четкицом.

Отварање недавно

затворених прозора

ОБРАТИ ПАЖЊУ!

Сви прозори програма могу се

по потреби затварати и поново отварати

коришћењем опције Recently

Closed Docks из менија Windows. У

програму се могу отварати додатни

прозори за рад са сликом.

За отварање слике која је сачувана у меморији користи се команда

Open из менија File.

Отварање сликe у менију File

Програм GIMP омогућава прављење измена на слици која већ постоји у трајној

меморији рачунара, али и креирање нове слике. Слике направљене паметним

телефоном могу се пребацити на рачунар и уређивати у програму GIMP.

ОБРАТИ ПАЖЊУ!

За креирање нове, празне слике користи се команда New

из менија File.

Прозор за подешавање особина нове слике

Слика се састоји од пиксела

По задавању ове команде отвориће се прозор у којем се

може изабрати величина и оријентација слике. У овом прозору

може се изабрати мерна јединица за величину слике (милиметри,

центиметри и сл.).

Постављена мерна јединица је пиксел. Пиксел је најмањи

елемент слике. Наиме, да би слика могла да буде запамћена

у меморији рачунара, она је подељена на пикселе, који су

распоређени у редове и колоне. Број пиксела од којих се састоји

слика назива се резолуција.

48

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Информационо-комуникационе технологије

Резолуција одређује квалитет слике, али и количину меморије коју слика заузима

у рачунару.

Слика резолуције 4592 х 3448 px, чија је величина 8,3 MB

Слика резолуције 120 х 90 px, чија је величина 29,2 KB

Резолуција може да се запише као производ два броја (на пример, 640 х

400). Први број означава колико има пиксела у реду, а други колико има пиксела

у колони. Резолуција може да се запише и као број пиксела по инчу (енгл.

pixel per inch – ppi), на пример, 300 ppi. Инч је мерна јединица за дужину која

износи 2,54 cm. Резолуција се записује као број пиксела по инчу код штампања

слика и приказа слика на екрану.

У програму GIMP резолуција слике се проверава помоћу опције Image

Properties, која се налази у менију Image.

ЗАНИМЉИВОСТ

Билборди имају малу резолуцију, али пошто се гледају из даљине, детаљи се не примећују.

На пример, слика за билборд може да има резолуцију само 30 ppi, али ће издалека

изгледати као веома квалитетна фотографија.

ОБРАТИ ПАЖЊУ!

У нову слику се може додати једна или више слика.

КО ЖЕЛИ ДА ЗНА ВИШЕ?

У групи Advanced Options налазе се додатна подешавања

нове слике. Могу се подешавати резолуција

слике, систем боја (RGB color за слике у боји или

Grayscale за црно-беле слике) и боја позадине. Да би

позадина слике остала провидна, треба изабрати опцију

Transparency.

Напредна подешавања нове слике

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

49


ОБРАТИ ПАЖЊУ!

У програму GIMP могу да се изаберу две боје са којима ће се радити.

Две одабране боје

Foreground је тзв. боја првог плана, а Background је

позадинска (боја задњег плана). Две одабране боје су

приказане у кутији с алаткама.

Прозор за одабир позадинске боје

Одабране боје имају различите улоге. Боја првог

плана користи се за цртање линија, писање текста,

бојење унутрашњости затворене линије. Позадинска је

боја којом ће бити обојен део слике након брисања означеног

дела слике. Улога изабраних боја може се заменити

кликом на стрелицу у горњем десном углу. Кликом

на црни и бели квадратић у доњем левом углу, боје се

могу вратити на црну и белу, тј. на основна подешавања.

Уколико желиш да изабереш неку другу боју, кликни на

правоугаоник и отвориће се прозор за избор боје.

У кутији са алаткама налазе се различите алатке за

уређивање слике. Алатке су приказане одговарајућим

иконицама. Када је изабрана нека алатка, у доњој половини

кутије са алаткама (одељак Tool Options), приказаће

се опције у вези с тренутно одабраном алатком.

Кутија с алаткама – Toolbox

КО ЖЕЛИ ДА ЗНА ВИШЕ?

Алатке које се налазе у прозору Toolbox могу се позвати и из линије менија, позивањем

одговарајуће опције у линији менија, а затим избором одговарајуће ставке у

подменију.

50

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Информационо-комуникационе технологије

ОБРАТИ ПАЖЊУ!

За прављење измена на одређеном делу слике најпре треба означити жељену област.

На врху кутије са алаткама налази се неколико алатки за означавање. Може

се означити област у облику правоугаоника ( , Rectangle Select Tool)

или елипсе ( , Ellipse Select Tool), као и произвољна област нацртана руком

( , Free Select Tool).

КО ЖЕЛИ ДА ЗНА ВИШЕ?

Постоје и алатке за избор области на основу изабране боје (

, Fuzzy Select Tool),

избор области сличних боја (

, Select by Color Tool) и избор области помоћу паметног

уклапања ивица ( , Scissors Select Tool). Ове алатке олакшавају рад у програму и

омогућавају прецизније уређивање слике.

На означени део може да се примени нека од команди за уређивање слике.

Такође, означени део може да се премести или копира на друго место у истој

слици или у нову слику.

ОБРАТИ ПАЖЊУ!

За премештање и копирање користи се

клипборд и команде Cut, Copy и Paste.

Копирање означеног дела на нову слику

За цртање се користе оловка за цртање (

за цртање (

, Pencil Tool), спреј

, Airbrush Tool), наливперо за писање као руком

( , Ink Tool), као и четкицa за цртање ( , Paintbrush Tool).

За четкицу се могу изабрати различити трагови.

Палета за избор трага четкице за цртање

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

51


КО ЖЕЛИ ДА ЗНА ВИШЕ?

Садржај клипборда може да се употреби за цртање или као печат помоћу четкице

за цртање.

Још један начин за копирање дела слике је употреба алатке печат – Clone Tool ( ).

Када је изабрана ова алатка, прво помоћу тастера Ctrl треба одабрати део слике

који ће се умножавати. Након тога ће сваки клик мишем направити копију одабраног

дела слике.

Током креирања слике и њеног уређивања, део слике може да се одсече, да

се помери, да му се промени величина или да се заротира. У већини програма

за рад са дигиталним фотографијама постоје посебне алатке за сваку од ових

радњи. Неке од алатки које служе за уређивање слика приказане су у табели.

Назив алатке

Zoom Tool

Опис

Увећава се или умањује приказ слике.

Measure Tool

Move Tool

Alignment Tool

Мере се удаљеност или углови.

Померају се изабране области и други

објекти.

Поравнавају се или уређују објекти.

Crop Tool

Одсецају се делови слике.

Rotate Tool

Scale Tool

Text Tool

Eraser Tool

Ротирају се изабране области или путање.

Мењају се димензије изабране области или

путање.

Додају се и мењају објекти који садрже текст.

Гумица за брисање, која враћа боју позадине

или прозирност.

52

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Информационо-комуникационе технологије

ЗАНИМЉИВОСТ

Да би се неки мотив пресликао на мајицу, најпре треба да

се окрене као у огледалу, а затим да се одштампа на посебном

папиру за пресликавање. Одштампана слика се прислања

на мајицу и применом одређеног поступка пресликава на њу.

Слика ће остати пресликана на мајици баш онако како треба

да стоји и неће бити изокренута. Сви мало бољи програми за

обраду слика имају опцију за обртање слике као у огледалу.

У програму GIMP постоји алатка Flip Tool ( ), која обрће

као у огледалу слику, изабрану област или путању, хоризонтално

или вертикално.

Мајица на коју је пресликан натпис

Текст окренут алаткoм Flip Tool

За попуњавање означене области

изабраном бојом или шаблоном

(Pattern fill) користи се алатка

Bucket Fill Tool ( ).

Избор боје за попуњавање алатком Bucket Fill Tool

КО ЖЕЛИ ДА ЗНА ВИШЕ?

За попуњавање означеног дела слике могу се користити пречице на тастатури.

Начин попуњавања

Пречица на тастатури

попуњавање бојом првог плана Ctrl + ,

попуњавање бојом задњег плана Ctrl + .

попуњавање одабраним шаблоном Ctrl + ;

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

53


ЗАДАТАК

У програму за обраду дигиталних слика направи постер на тему „здрави стилови

живота” спајањем више слика или њихових делова у једну слику.

Прво креирај нову празну слику задавањем команде New из менија File и сачувај је

под именом Здрави стилови живота. Постеру додај текст.

Отвори слику коју желиш да користиш у раду. Алаткама за

означавање означи целу ту слику или један њен део и копирај

на свој постер.

На постер додај неколико слика или њихових делова и натпис.

Не заборави да сачуваш измене на слици Здрави стилови

живота.

Алатке за означавање

Рад са више слика у

програму GIMP

Цртање геометријских облика

Програм GIMP омогућава цртање геометријских облика – праве линије, правоугаоника,

квадрата, елипсе и круга.

Прво се одабере алатка за цртање и

кликне се левим кликом миша на место

које ће бити почетак линије. Затим се курсор

помери на место где треба да буде

крај праве линије и притисне се тастер

Shift. Појавиће се танка испрекидана линија.

Потом се подеси положај праве линије

и кликне мишем за завршетак цртања.

За цртање праве линије може

се користити четкица за цртање

или оловка за цртање .

Нацртана права линија

54

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Информационо-комуникационе технологије

За цртање правоугаоника прво се

означи област у облику правоугаоника

алатком Rectangle Select Tool

( ).

За цртање елипсе прво се означи

област у облику елипсе алатком

Ellipse Select Tool ( ).

Након што се означи област у облику правоугаоника или елипсе, у менију

Select зада се команда Border. Отвориће се прозор у којем се бира дебљина линије

којом се црта.

Одређивање дебљине линије означеног дела

Означена ивица правоугаоника Избор боје првог плана

У кутији са алаткама бира се боја којом ће бити исцртан правоугаоник носно елипса. Затим се алатком Bucket Fill Tool ( ) обоји означена ивица

одгеометријског

облика. Овом алатком може се обојити и унутрашњост нацртаног

облика.

Нацртани правоугаоник

ОБРАТИ ПАЖЊУ!

Бојење унутрашњости правоугаоника коришћењем шаблона

За прецизно цртање квадрата и круга користи се тастер Shift.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

55


Прво се у кутији са алаткама изабере алатка Rectangle Select Tool за цртање квадрата,

односно алатка Ellipse Select Tool за цртање елипсе. Кликне се на слику левим тастером

миша, притисне се тастер Shift, а затим се превлачењем миша одреди величина фигуре.

Важно је да се на крају означавања квадрата односно круга прво пусти леви тастер

миша, а затим тастер Shift – да се димензије облика не би промениле.

ЗАДАТАК

Креирај нову, празну слику командом

New из менија File. Нацртај правоугаоник,

елипсу, квадрат, круг и праву линију.

Унутрашњост фигура обој различитим

бојама и шаблонима као што је приказано

на слици. Поред сваке фигуре напиши

њен назив. Документ сачувај под именом

Геометрија.

КО ЖЕЛИ ДА ЗНА ВИШЕ?

Облици се могу нацртати и коришћењем команде Stroke Selection из менија Edit.

Прозор команде Stroke Selection из менија Edit

Елипса нацртана командом Stroke Selection

За бојење преливањем користи се

алатка Blend Tool ( ).

Преливање више боја

56

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Информационо-комуникационе технологије

ЗАДАТАК

Креирај нову, празну слику. Алатком Free

Select Tool ( ) означи један део слике, а затим

га обој у више боја које се преливају користећи

алатку Blend Tool.

Слику сачувај под именом Преливање боја.

Област прелива више боја

Када нисмо сигурни којом је нијансом боје обојен један део слике, веома је

тешко два дела слике обојити истом нијансом.

Алатка Color Picker Tool ( ) омогућава избор боје на основу

изабраног пиксела. Одабрана боја се може употребити за

бојење, цртање или писање.

Обрада фотографија често подразумева

поправке оштећених делова фотографије,

убацивање или избацивање ликова

и предмета са фотографије, промену

позадине, па чак и додавање шминке. На

старим фотографијама које су с временом

оштећене могу се поправити оштећени

делови.

Поступак поправљања, дотеривања и

отклањања недостатака на фотографији

назива се ретуширање.

Пожељно је да се измене раде на копији,

а да се оригинална фотографија сачува.

Пример ретуширане старе фотографије

За исправљање недостатака на слици у програму GIMP користи

се алатка Healing Тool.

Алатка Healing Тool

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

57


На почетку рада овом алатком показивач миша се постави на део

слике који је најсличнији месту где се налази нека несавршеност (на

пример, постави се на здраву кожу без ожиљака) и притисне се тастер

Ctrl. Након тога се кликне на место које треба поправити. Може да се

деси да поправка не буде успешно завршена једним кликом, па је потребно

понављати поступак док се не добије жељени резултат.

Промена величине приказа слике

Ради прецизнијег рада са фотографијом

пожељно је повећати величину

приказа слике тј. зумирати део који се

поправља.

ЗАДАТАК

Одабери једну слику на којој се види нека несавршеност коју желиш да уклониш (на

пример, ожиљак на лицу).

Оригинална фотографија

Фотографија након примене алатке Healing Тool

Алатком Healing Тool уклони несавршености на слици. Сачувај слику под именом

Ретуширање.

Рад са слојевима

На сликама се обично приказују различити елементи.

ОБРАТИ ПАЖЊУ!

Групе елемената које се издвајају по неким својим особинама могу се сачувати као

једна целина. Издвојене групе елемената називају се слојеви (енгл. layers).

Сваки слој представља посебну слику, која је већим или мањим делом провидна.

Неколико таквих слика, када су постављене једна преко друге, чине сли-

58

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Информационо-комуникационе технологије

ку која се обрађује. Пошто слојеви садрже провидне делове, када се један слој

стави преко другог, видеће се и слој који се налази испод или бар један његов

део. Сваки од слојева се може померати, брисати или мењати и то неће утицати

на остале елементе слике (слојеве). Слојеви омогућавају спајање две или више

слика у једну целину.

ПРИМЕР

У овом примеру облик куће, прозори и врата нацртани су

као посебни слојеви. Када се ова три слоја споје у правилном

редоследу, добија се комплетна слика куће. Правилан

редослед значи да ће задњи слој бити облик куће, на њему

ће се налазити слој са прозорима, а на врху (први) биће слој

са вратима.

Цртеж куће који се састоји од слојева

Не постоји правило како се креирају слојеви. Да ли ће слика бити подељена

на слојеве и на који начин, зависи од самог корисника програма за уређивање

дигиталне слике. Правилном поделом на слојеве убрзава се рад и олакшава поступак

уређивања дигиталне слике. Слојеви омогућавају да се сложени послови

на уређивању слике поделе на делове.

ОБРАТИ ПАЖЊУ!

Сваки део може се одвојено мењати, померати, по њему се може цртати, може се

укључивати или искључивати, на њему се могу примењивати ефекти.

ЗАНИМЉИВОСТ

Приликом израде географских карата могу се користити

слојеви. На пример, на једном слоју су уцртани путеви, на

другом реке, трећем границе, четвртом рељеф итд.

Слојеви на карти

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

59


Током рада, слика се у прозору увек види као јединствена целина. У програму

GIMP слојеви и њихов редослед приказани су у палети Layers. Позадински

слој је последњи у низу слојева које слика садржи. У палети Layers бира се

активан слој, мења се редослед слојева, додељују се ефекти по жељи и врше се

различита подешавања.

ОБРАТИ ПАЖЊУ!

Сваки слој се по потреби може закључати, тако да се не може случајно померити или

изменити док се ради на неком другом слоју. Слој се закључава кликом између назива

слоја и слике ока (

). Слика ланчића означава да је слој закључан и да се не

може мењати.

Називи слојева су приказани оним редоследом

којим су слојеви поређани на слици. Редослед слојева

се може променити превлачењем мишем или помоћу

стрелица , које се налазе на дну простора за рад

са слојевима.

Палета Layers за рад са слојевима

ОБРАТИ ПАЖЊУ!

Испред назива слоја који је приказан на слици налази се слика ока ( ). Кликом на

ову сличицу, одабрани слој се може искључити тако да се не приказује на екрану и поново

укључити у слику.

Име слоја мења се тако што се зада двоструки клик

на досадашње име, а затим се упише ново име.

Промена имена слоја

Брисање одабраног

слоја кликом на

кантицу на дну

простора за рад са

слојевима.

За брисање одабраног слоја користи се опција Delete

Layer, која се налази у менију Layer и у помоћном менију.

Када не би постојали слојеви, поједине грешке при

уређивању слике касније се не би могле поправити.

Слојеви могу имати различите садржаје (слика, текст,

боја, текстура...), који се обрађују на различите начине.

ОБРАТИ ПАЖЊУ!

За креирање слике у програму GIMP могу се употребити унапред припремљени

шаблони.

60

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Информационо-комуникационе технологије

У менију File налази се опција Create. У групи опција Logos налазе се различити

припремљени шаблони за креирање заштитног знака неке установе или

организације.

Опција Logos за

креирање заштитног

знака

Слика креирана на овај начин састоји се од неколико слојева. Један слој

представља позадину, други је текст исписан на слици, док остали слојеви садрже

различите ефекте око текста. Сваки слој се може посебно уређивати, али сви

заједно чине једну слику.

ЗАДАТАК

У програму GIMP помоћу опције Create из менија File

креирај заштини знак (лого) за часопис Информатика. У менију

Logos међу понуђеним шаблонима изабери Frosty. Отвориће

се прозор у којем треба да упишеш назив часописа у

пољу Text, а затим да изабереш величину слова, врсту слова

и боју позадине.

Креирање заштитног знака

Заштитни знак часописа

Информатика креиран

помоћу шаблона Frosty

Помоћу опције Save сачувај слику под именом Лого часописа

1.

Слојеви омогућавају да се боја позадине ове слике промени

веома једноставно. У простору за рад са слојевима кликом

на искључи све слојеве осим слоја који представља позадину.

У кутији са алаткама кликом на правоугаоник

изабери боју првог плана коју

желиш, а затим обој позадину алатком

Bucket Fill Tool (

).

Промена боје

Слој који је видљив на слици

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

61


Након што си променио/променила боју позадине, поново укључи све слојеве да

буду видљиви на слици. Нову слику сачувај помоћу опције Save As под именом Лого

часописа 2.

Заштитни знак часописа Информатика на којем је промењена позадина

Промени редослед слојева и закључи како се том променом мења слика.

КО ЖЕЛИ ДА ЗНА ВИШЕ?

Слој може бити већи од саме слике. Тада је на слици видљив само један његов део.

Ово даје могућност да се приликом уређивања слике слој по потреби помери изван

слике, а касније поново врати назад.

ЗАНИМЉИВОСТ

Величина и број слојева утичу на величину простора коју ће слика заузети у меморији

рачунара. На пример, ако слика има десет слојева, биће потребно десет пута више

простора да се слика сачува у меморији него што је то случај са сликом без слојева.

Због тога у професионалној примени једна слика може да заузме и неколико стотина

мегабајта.

Стапање слојева је поступак који

од више слојева прави један. Приликом

стапања се губе информације

о садржају појединачних слојева. У

програму GIMP опција Merge Visible

Layers, која спаја видљиве слојеве у

један слој, налази се у менију Image.

Опција Merge Visible Layers у менију Image

62

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Информационо-комуникационе технологије

ОБРАТИ ПАЖЊУ!

Треба имати у виду да програми за обраду слика немају уграђену функцију која

стопљене слојеве поново раздваја на делове.

КО ЖЕЛИ ДА ЗНА ВИШЕ?

Слике у рачунару могу бити записане на

два начина: растерски и векторски.

У случају растерског начина записивања, у

меморији рачунара се за сваки пиксел памте

место на слици, боја и интензитет боје.

У случају векторског записа, слика је састављена

од правилних геометријских облика.

Памте се линије од којих је слика састављена

и њихове особине (дебљина, врста

линије и боја, а код затворених линија и боја

унутрашњости).

Програми GIMP и Photoshop користе се за

обраду растерске графике.

Вектор

Растер

Векторска и растерска графика

Онлајн програми за уређивање слика

За кориснике који имају просечне захтеве за

обрадом дигиталних фотографија одлично решење

су онлајн програми за уређивање слика.

Може им се приступити с било којег рачунара са

приступом интернету. Веома популаран онлајн

програм за уређивање слика је Pixlr. Бесплатан је

за коришћење. Омогућава брзе измене на сликама

и додавање занимљивих ефеката. На веб-сајту

https://pixlr.com/ доступне су две апликације:

Pixlr Editor и Pixlr Express.

Почетна страна веб-сајта

https://pixlr.com/

Pixlr Editor је онлајн апликација која омогућава рад са слојевима, промену

боја на слици и трансформације објеката. Апликација Pixlr Express омогућава

брзе поправке на слици и једноставно додавање креативних ефеката и оквира

на слику.

КО ЖЕЛИ ДА ЗНА ВИШЕ?

Апликација Pixlr – Free Photo Editor може се инсталирати

на паметне телефоне.

Апликација Pixlr – Free Photo Editor за паметне телефоне

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

63


Почетак рада у онлајн програму

Pixlr Express

На почетку рада у апликацији Pixlr

Express треба изабрати слику за уређивање.

Може се отворити слика која је сачувана

у меморији рачунара (Browse),

слика која се налази на интернету (Open

URL) или креирати нова слика помоћу

веб-камере (Webcam). За прављење колажа

од неколико фотографија користи се

опција Collage.

ЗАДАТАК

Мобилним телефоном направи неколико фотографија места у којем живиш. У апликацији

Pixlr Express направи колаж од неколико фотографија. Добијену слику сачувај

под именом Моје место.

За одабрану фотографију појавиће се опције за уређивање.

Опције за рад са сликом у програму Pixlr Express

Опција Borders омогућава

додавање различитих оквира

на фотографију. За додавање

готових сличица које постоје

у програму користи се опција

Stickers, а за рад са текстом опција

Type.

Рад са опцијом Stickers

ЗАДАТАК

Отвори слику Моје место коју си направио/направила у претходном задатку. На

слици напиши име места у којем живиш. Користећи опцију Borders направи оквир око

слике. Слику сачувај под именом Разгледница.

64

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Информационо-комуникационе технологије

Кликом на опцију Effect отвориће се трака са групама различитих ефеката

који се могу применити на одабраној фотографији.

Трака са групама ефеката у програму Pixlr Express

Прво треба изабрати групу ефеката, а затим једну од понуђених могућности.

Различити ефекти могу да се испробају пре него што се један од њих примени

на фотографији кликом на дугме Apply. За одустајање од додавања ефекта на

фотографију треба кликнути на дугме Cancel.

Примена одабраног ефекта на фотографију

Слика пре додавања ефекта

Слика на којој је примењен ефекат Too old

ЗАДАТАК

Одабери једну своју слику и сачувај је у фолдеру са задацима из Информатике и рачунарства

под именом Портрет. Отвори слику Портрет и примени ефекат Creativе.

Нову слику сачувај под именом Ефекат1. Затим поново отвори слику Портрет и примени

ефекат Vintage. Нову слику сачувај под именом Ефекат2.

Направи колаж од слика Портрет, Ефекат1 и Ефекат2 и сачувај га на рачунару под

именом Моји портрети.

ЗАНИМЉИВОСТ

На веб-страни http://madewithpixlr.com/ можеш видети слике других корисника

које су направљене у програму Pixlr и објављене на Инстаграму.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

65


СНИМАЊЕ И ОБРАДА АУДИО-ЗАПИСА И

ВИДЕО-СНИМАКА

КЉУЧНЕ РЕЧИ

Audacity,

Movie Maker

Рачунари се користе и у раду са звуком и видео-снимцима.

Постоје програми намењени за слушање музике, гледање

видео-снимака, снимање аудио и видео материјала

и њихово уређивање. Неки програми служе за професионалну

употребу и имају велики број опција, али почетнику

могу бити компликовани за рад. Програми који су намењени

корисницима са уобичајеним захтевима не нуде толико

велики број опција, али су лакши за коришћење.

ЗАДАТАК

Повежи програме са одговарајућим описом.

Назив програма Опис

Windows Media Player програм за обраду видео-снимака

Sound Recorder онлајн програм за снимање звука

Vocaroo емитовање звучних и видео-датотека

Windows Movie Maker снимање звука у оперативном систему Windows

Снимање и обрада аудио-записа

За сложеније операције са звучним датотекама могу се користити

различити програми. Међу најпопуларнијим програмима за рад

са звуком су Sound Forge, Audacity, FL Studio (Fruity Loops). Пробна

верзија програма Sound Forge бесплатна је за коришћење. Међутим,

за коришћење потпуне верзије програма потребно је купити лиценцу.

Програм Audacity:

——

омогућава све уобичајене операције са аудио-датотекама,

——

бесплатан је за коришћење,

——

доступан је на српском језику.

Пречица до

програма Audacity

66

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Информационо-комуникационе технологије

Програм се може преузети са веб-сајта http://www.audacityteam.org/

download/ и инсталирати на рачунару. Приликом инсталације може се изабрати

језик који ће бити коришћен током инсталације.

Након инсталације, програм се покреће на

уобичајен начин, из старт-менија или преко пречице

на радној површини.

Избор језика за инсталацију

програма Audacity

Изглед радног

окружења

програма Audacity

ОБРАТИ ПАЖЊУ!

Пројекти креирани у програму Audacity имају екстензију .AUP.

За рад са аудио-датотекама у

неком другом формату треба

употребити опцију Export, која се

налази у менију File, и одабрати

формат у којем ће датотека бити

сачувана.

Извоз пројекта у аудио-датотеку у програму Audacity

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

67


КО ЖЕЛИ ДА ЗНА ВИШЕ?

Audacity не подржава WMA, AAC и већину других формата који су заштићени ауторским

правима. Формат MP3 може се користити, али је за његово коришћење потребно

инсталирати додатак за програм Lame.

Линија са алаткама у програму Audacity

У програму Audacity може да се сними звук. На пример, може се снимити

како неко прича или пева. Такође, може да се мења и уређује звук и глас и да се

из снимка уклони спољни шум који може да се појави приликом снимања.

ОБРАТИ ПАЖЊУ!

За снимање звука потребно је да на уређају (рачунар, таблет, паметни телефон) постоји

микрофон.

Микрофон Аудио-улаз Аудио-излаз

Улаз за прикључивање микрофона

на кућиште рачунара

Лаптопови имају уграђен микрофон и оперативни

систем га аутоматски препознаје, па није

потребно посебно да се посебно инсталира. На

стоном рачунару микрофон се прикључује у округли

улаз. Препознаје се по слици микрофона

поред њега.

Данас се звук веома лако снима паметним

телефоном. На пример, може се снимити предавање,

особа која прича или пева.

Већина паметних телефона има инсталирану

апликацију Снимач говора (енгл. Voice

Recorder).

Апликација Снимач говора

на Андроид телефону

КО ЖЕЛИ ДА ЗНА ВИШЕ?

За снимање говора може се инсталирати апликација Smart Recorder или Easy Voice

Recorder.

68

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Информационо-комуникационе технологије

Квалитет снимка зависи од јачине звука тј. гласа који

се снима, али и околних шумова и квалитета уређаја.

Када се заврши снимање, аудио-запис може се сачувати

у меморији паметног телефона.

Снимање аудио-записа

у паметном телефону

Звук снимљен паметним телефоном

може се пребацити на рачунар

тако што се уређаји повежу USB

каблом.

Повезивање паметног телефона

и рачунара USB каблом

КО ЖЕЛИ ДА ЗНА ВИШЕ?

Ако је аудио-запис сачуван на SD картици, може се пребацити на рачунар помоћу

читача картице, који данас има скоро сваки лаптоп.

SD картица у паметном телефону

SD картица у лаптопу

Аудио-запис са паметног телефона може се

поделити преко различитих апликација. На пример,

може се сачувати на Гугл диску.

Апликације за дељење аудио-записа

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

69


ЗАДАТАК

Потражи апликацију за снимање говора на свом паметном телефону. Направи кратак

интервју са другом/другарицом из одељења. Постави следећа три питања: који ти

је омиљени певач/певачица, који ти је омиљени предмет у школи и да ли се бавиш

спортом? Помоћу апликације за снимање говора сними постављена питања и одговоре.

Снимљени аудио-запис пребаци на рачунар и подели са наставником Информатике и

рачунарства преко Гугл диска.

Звук снимљен на паметном телефону може да се отвори

помоћу програма Audacity. За отварање датотеке

користи се команда Open из менија File.

Отварање датотеке у

програму Audacity

Покретање репродукције звука

Заустављање снимања или репродукције

Активирање снимања звука

Алатке за снимање и репродукцију звука

Програм Audacity омогућава

промену дужине трајања аудио-записа

(снимак се може

скратити или продужити), као и

убацивање тишине (паузе) на одређеном

месту у снимку.

Основне операције за уређивање

звука су стандардне команде Cut, Copy,

Paste и Delete, које се користе у већини

програма.

Алатке Cut, Copy и Paste

ОБРАТИ ПАЖЊУ!

Приликом уређивања аудио-датотеке, команде Undo и Redo могу се применити произвољан

број пута.

ЗАДАТАК

У програму Audacity учитај једну песму из меморије рачунара. Скрати дужину трајања

записа на један минут. Део који желиш да обришеш означи превлачењем мишем, а затим

задај команду Delete из менија Edit или притисни тастер Delete на тастатури.

Пројекат сачувај командом Save Project As из менија File под именом Кратка песма.

Ова датотека ће имати екстензију .AUP. На крају сачувај датотеку у MP3 формату помоћу

команде Export из менија File.

70

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Информационо-комуникационе технологије

ЗАНИМЉИВОСТ

За организовање караоке забаве потребно је избацити глас певача из снимка, тако да

остане само музика.

Ово се може урадити у програму Audacity. Прво треба отворити песму, а затим у менију

Effect изабрати опцију Vocal Remover.

Опција Vocal Remover

за избацивање гласа из

песме

Снимање и обрада видео-снимака

Осим за снимање звука, паметни телефони се користе и за

прављење видео-снимака. Видео-снимци се могу направити и помоћу

веб-камере или камере уграђене на лаптопу. Видео-снимци се

могу додатно уређивати. Један од програма за обраду и уређивање

видео-снимака јесте Movie Maker компаније Microsoft. Овај програм

је бесплатан за коришћење.

Пречица програма Movie Maker

У пројекат креиран у програму Movie Maker може се додати видео-снимак

који је сачуван у меморији рачунара или који је забележен

камером.

За почетак креирања новог видео-снимка треба одабрати и отворити

слике и видео-снимке који ће се користити у изради новог филмa.

Креирање новог пројекта

у програму Movie Maker

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

71


На видео-снимак:

——

могу се снимити и додати глас,

——

може се убацити музика са рачунара,

——

могу се додати различите анимације и ефекти,

——

може се додати наслов или текст, који ће бити приказани преко означеног

дела видео-снимка или слике.

ОБРАТИ ПАЖЊУ!

За додавање наслова пре означеног дела користи се опција Title, а за додавање текста

опција Caption.

Група команди Add картице Home

Картица Text Tools за рад с текстом у програму Movie Maker

У програму се може изабрати фонт, величина и боја слова, поравнање текста,

време када ће се текст појавити у видео-снимку и дужина трајања у секундама.

Такође, могу се укључити различити ефекти приликом појављивања текста.

Картица Animations за рад са анимацијама у програму Movie Maker

Додавање анимације је слично као при изради мултимедијалних презентација.

Команде за додавање анимација налазе се на картици Animations.

72

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Информационо-комуникационе технологије

КО ЖЕЛИ ДА ЗНА ВИШЕ?

Видео-снимку се могу додати различити занимљиви ефекти или му се може променити

осветљење у појединим деловима. Одговарајуће опције се налазе на картици

Visual Effects.

Картица Visual Effects за додавање различитих ефеката у програму Movie Maker

За скраћивање дужине видео-снимка

користи се опција Trim tool картице Edit.

Опција Trim tool у програму Movie Maker

Потребно је одредити почетну (Start point)

и крајњу тачку (End point) новог видео-снимка

уношењем броја секунди у одговарајућа поља.

На овај начин може се скратити почетак или крај

филма.

Почетна и крајња тачка видео-снимка

могу се одредити и померањем клизача

на траци која се налази испод приказа видео-снимка.

Одређивање почетне и крајње тачке новог

видео-снимка при коришћењу опције Trim tool

Направљене измене могу се сачувати или се може одустати од скраћивања

дужине трајања видео-снимка.

ОБРАТИ ПАЖЊУ!

Трака за преглед видео-снимка

Понекад је потребно да се обрише део видео-снимка који се налази у средини.

У том случају је најпре потребно да се видео-снимак подели командом Split

из менија Edit.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

73


Означени део у средини филма

може се обрисати тастером Delete

или командом Remove, која се налази

на картици Home и у помоћном

менију.

Опција Split за дељење видео-снимка

КО ЖЕЛИ ДА ЗНА ВИШЕ?

Део видео-снимка може да се заротира. Прво треба

означити одређени део и употребити опцију Rotate left

или Rotate right, које се налазе на картици Home.

Опције за ротирање видео-снимка на картици Home

Пројекат креиран у програму Movie Maker може да се сачува у трајној

меморији рачунара (на пример, на хард-диску) и да се касније додатно

уређује. Екстензија пројекта који се може даље мењати у програму

Windows Movie Maker јесте .WLMP. Када је рад на пројекту у програму

Movie Maker завршен, снимак се може сачувати у .MP4 формату. Избором

опције Save movie, а затим For computer, видео-снимак ће бити сачуван у

.MP4 формату.

Чување видео-снимка

74

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Информационо-комуникационе технологије

Након што се заврши снимање, видео-снимак се може прегледати или се

може отворити фолдер у којем је сачуван.

Обавештење о завршетку снимања видео-снимка у .MP4 формату

Делови видео-снимка могу се продужавати, скраћивати и претапати, што

даје могућност за њихову обраду и уређивање. Резултат рада у програму Movie

Maker зависи од знања, вештине и креативности корисника програма.

ОБРАТИ ПАЖЊУ!

Различите анимације и ефекте треба додавати без претеривања.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

75


МУЛТИМЕДИЈАЛНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

КЉУЧНЕ РЕЧИ

звук,

видео-снимак

Основна улога мултимедијалних презентација је да

прате усмено излагање. Оне могу да садрже текст, слике,

аудио-записе и видео-снимке. У претходном разреду си

учио/учила како да креираш и сачуваш слајд-презентацију

у програму Microsoft PowerPoint 2013.

Од изгледа презентације, али и начина на који је она

представљена, зависи успех излагања. Постоје правила за

прављење добре и успешне презентације.

ЗАДАТАК

Наведи пет одлика добре мултимедијалне презентације.

1.

2.

3.

4.

5.

ЗАНИМЉИВОСТ

За креирање добрих и занимљивих презентација могу да се користе онлајн алати.

На пример, Canva, који је доступан на веб-сајту https://www.canva.com и Прези, које је

доступан на веб-сајту https://prezi.com/.

Рад са табелама у мултимедијалним презентацијама

У петом разреду си учио/учила како да у мултимедијалну презентацију додаш

текст, слике, ефекте прелаза између слајдова, ефекте анимација за означени

садржај и како да промениш позадину на једном слајду или свим слајдовима

истовремено.

76

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Информационо-комуникационе технологије

ЗАДАТАК

Поштујући савете за прављење добре презентације, направи презентацију о Републици

Србији. Презентација треба да садржи шест слајдова. Први слајд треба да буде

насловни. Презентацију сачувај под именом Република Србија. Ова презентација ће ти

бити потребна за израду задатака који следе.

ОБРАТИ ПАЖЊУ!

Слајдови у мултимедијалним презентацијама не треба да буду претрпани подацима.

Подаци могу да се представе и кроз табеле које су прегледне и не садрже много текста.

До сада си учио/учила шта све може да се уради са табелама у програму за

рад са текстуалним документима и на који начин. Ова знања ће ти помоћи приликом

додавања и обликовања табела у мултимедијалним презентацијама.

У програму Microsoft PowerPoint 2013 опција за додавање табеле на слајд

налази се на картици Insert. Баш као и у програму Microsoft Word 2013, табела

се може креирати превлачењем миша или задавањем команде Insert Table. Нова

табела ће се појавити на слајду који је био означен у тренутку задавања команде

за креирање табеле.

Коришћењем иконица

у пољу за додавање

садржаја на слајд могу

се уметнути табела,

график, слика или

видео-снимак.

Поље за додавање

садржаја на слајд

Опција Table картице Insert

Приликом прављења табеле потребно је

одредити број редова и колона у њој. Овај број

се накнадно може променити. Опције за додавање

и брисање нових редова и колона налазе

се на картици Layout у групи команди Rows &

Columns.

ОБРАТИ ПАЖЊУ!

Група команди Rows & Columns

картице Layout

Картице Design и Layout доступне су само ако је означена табела, баш као и

у програму Microsoft Word 2013.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

77


Kартицa Design садржи опције за:

——

промену врсте линије,

——

дебљине и боје линије,

——

бојење позадине означених ћелија.

Картица Design за рад са табелама програма Microsoft PowerPoint 2013

Картица Layout садржи опције за:

——

промену висине реда и ширине колоне,

——

хоризонтално и вертикално поравнање садржаја ћелије,

——

спајање више ћелија у једну,

——

дељење ћелије.

Картица Layout за рад са табелама програма Microsoft PowerPoint 2013

Палета алатки уз означени део табеле

Када је означен део табеле, кликом на

десни тастер миша отвара се мала палета

алатки.

У њој се између осталог налазе опције

за:

——

уређивање текста,

——

сенчење означених ћелија,

——

додавање и брисање редова и колона.

ЗАДАТАК

Отвори презентацију Република

Србија. Додај нови слајд са насловом

Национални паркови, а

затим на њему креирај табелу са

подацима о националним парковима

Србије.

На крају сачувај измене у документу.

78

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Информационо-комуникационе технологије

КО ЖЕЛИ ДА ЗНА ВИШЕ?

Слике, табеле и други објекти на слајдовима могу делимично да се преклапају. Тада

је важно одредити редослед објеката, тј. који ће се објекти видети цели, а који ће бити

преклопљени.

Редослед приказивања слика

може се променити на картици

Format избором одговарајуће опције

из групе команди Arrange.

Пример слика које се делимично преклапају

Група команди Arrange картице Format

Назив опције

Bring Forward

Bring to Front

Send Backward

Send to Back

Опис

Објекат се помера за једно место унапред у односу на

тренутни положај.

Објекат се поставља испред свих других објеката.

Објекат се помера за једно место уназад у односу на

тренутни положај.

Објекат се поставља иза свих других објеката.

Ове опције се налазе и у помоћном менију када је означена једна од слика које се

преклапају.

Опције за промену редоследа означене табеле налазе се на картици Layout.

ОБРАТИ ПАЖЊУ!

Слајдови се могу копирати и премештати у оквиру саме презентације, али и из једне

отворене презентације у другу. То се може урадити помоћу клипборда и наредби Copy,

Cut и Paste.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

79


Додавање видео и аудио садржаја у

мултимедијалну презентацију

Презентација која садржи текст, слике, аудио-записе и видео-снимке назива

се мултимедијална презентација. Да би се успешно креирала мултимедијална

презентација, треба научити како да се у презентацију додају звук и видео-

-снимци. Мултимедијалне презентације су потпуније од оних које садрже само

текст, па су обично занимљивије публици.

Додавање звука преко картице

Insert у групи Media

Програм Microsoft PowerPoint 2013 омогућава

да се у презентацију додају:

——

музика,

——

снимљен глас (прича која ће пратити презентацију)

или

——

кратак видео-снимак.

Опције за њихово додавање налазе се на картици

Insert у групи Media.

Додавање аудио-записа у презентацију

Трака за рад са аудио-записом

За додавање звука са рачунара користи се опција

Audio on My PC. Отвориће се прозор у којем

треба изабрати аудио-датотеку и затим кликнути

на дугме Insert. На одабраном слајду ће се појавити

сличица звучника. Ова сличица омогућава

подешавање звука уметнутог у презентацију. Она

може бити приказана на слајду у току приказивања

презентације, али постоји могућност да се

она сакрије са слајда током приказивања. Испод

звучника налази се трака за рад са аудио-записом.

У траци се налазе опције за преслушавање

уметнутог звука, премотавање аудио-записа и подешавање

јачине звука.

ОБРАТИ ПАЖЊУ!

Када је означена слика звучника, у линији менија ће се појавити картица Playback.

Картица Playback за рад са аудио-записом у програму Microsoft PowerPoint 2013

80

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Информационо-комуникационе технологије

Опција Preview служи за преслушавање песме или неког другог звука који је

додат у презентацију. Јачина звука подешава се опцијом Volume.

За звук који је додат у презентацију треба одабрати како ће започети његова

репродукција, On Click – кликом на слику звучника, или Automatically – аутоматски

чим се отвори слајд на којем је уметнут звук.

ОБРАТИ ПАЖЊУ!

Укључивање опције Play Across Slides омогућава да се звук чује током свих слајдова

у презентацији.

Понекад презентација траје дуже од дужине трајања уметнутог звука. Тада

се може укључити опција Loop until Stopped и уметнути звук ће се понављати

више пута све док траје презентација. На тај начин презентација неће остати без

музике.

ЗАДАТАК

1. Отвори своју презентацију Република Србија коју си користио/користила у претходним

задацима и сачувај је под именом Србија са музиком.

2. На први слајд додај звук са рачунара. Подеси да слика звучника буде видљива током

приказивања презентације и да репродукција започне кликом на ову слику.

3. На трећи слајд додај музику која ће се чути током приказивања преосталих слајдова

презентације. Слика звучника не треба да буде приказана на слајду током презентовања.

На крају сачувај измене у презентацији.

ЗАНИМЉИВОСТ

Избором опције Play in Background аутоматски ће се подесити да се звук репродукује

током свих слајдова, да се понавља до краја презентације и да слика

звучника буде сакривена са слајда током приказивања.

Подешавање звука

за емитовање

у позадини

презентације

Опција Trim Audio омогућава да се

само одабрани део аудио-записа репродукује

у презентацији. Потребно је

одабрати почетак и крај дела који ће

бити уметнут у презентацију.

Прозор опције Trim Audio за одсецање дела звука

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

81


КО ЖЕЛИ ДА ЗНА ВИШЕ?

Приликом додавања звука у мултимедијалну

презентацију треба проверити ауторска права,

нарочито ако се презентација прави за јавно

приказивање.

На YouTube-у постоји каталог у којем се наводе

песме и тренутне смернице које су за њих

одредили носиоци ауторских права. Аутори дозвољавају

да се неке песме искористе у пројектима,

уз обавезно навођење аутора. На YouTube-у

се могу истражити и преузети бесплатна музика

и различити звучни ефекти за пројекат који се

израђује. Ове информације могу се пронаћи у

студију за ауторе, у одељку Прављење.

Одељак Прављење у студију за

ауторе на YouTube-у

Додавање видео-снимка у презентацију

Опција за додавање кратких видео-снимака

такође се налази на

картици Insert у групи Media.

Додавање видео-снимка у презентацију

Видео-снимак се може додати у

презентацију коришћењем поља за

додавање садржаја на слајд.

Поље за додавање садржаја на слајд

ОБРАТИ ПАЖЊУ!

Опције за подешавање видео-снимка који је уметнут у презентацију налазе се на

картици Playback. Ова картица ће се појавити када је на слајду означен видео-снимак.

Опције за подешавање видео-снимка

на картици Playback

82

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Информационо-комуникационе технологије

ЗАДАТАК

1. Мобилним телефоном сними кратак видео-снимак о месту у којем живиш.

2. Видео-снимак са мобилног телефона пребаци на рачунар.

3. Отвори презентацију Србија са музиком коју си направио/направила у претходном

задатку.

4. Додај нови слајд на крај презентације и на њега стави свој видео-снимак о месту у

којем живиш.

5. Презентацију сачувај под именом Мој град.

КО ЖЕЛИ ДА ЗНА ВИШЕ?

Програм Microsoft PowerPoint 2013 омогућава да се мултимедијална презентација

сачува као видео-датотека. На картици File налази се опција Export, која

ће сачувати презентацију у MP4 формату. На тај начин презентација направљена

у овом програму може да се постави на YouTube.

Опција Export картице

File у програму Microsoft

PowerPoint 2013

САЖЕТАК

У дигиталне уређаје се убрајају: паметни телефони, таблети, стони (десктоп)

рачунари и преносиви рачунари.

Делови од којих се састоји рачунар називају се хардвер. Процесор је главни

део рачунара, који обрађује податке уписане у меморију и извршава све наредбе.

Програми на рачунару који се свакодневно користе називају се кориснички

програми или апликације. То су програми који се користе за претраживање

интернета, гледање филмова, слушање музике, играње игрица, цртање, обраду

фотографија, писање текстуалних докумената, прављење мултимедијалних презентација

итд.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

83


За чување дигиталних докумената користе се: хард-диск, SSD, USB

флеш-меморија, CD, DVD, SD картице и друге врсте меморија.

Већина програма у рачунару, користи исте прозоре за: учитавање (енгл.

Open), снимање (енгл. Save) и проналажење датотека (енгл. Find).

Рачунарство у облаку омогућава коришћење онлајн програма и складиштење

датотека у посебном простору, којем корисник може да приступи са

било којег уређаја повезаног на интернет.

Ограничење узраста постоји приликом отварања налога на већини

веб-сајтова (на пример, налог на Инстаграму може да отвори особа старија од

13 година). Због тога је неопходно да деца своје налоге креирају уз помоћ и дозволу

родитеља.

Табeла јe дeо докумeнта у којeм јe тeкст тако организован да можe да сe

чита по врстама (редовима) или колонама. Посeбна цeлина у коју сe уносe подаци

назива се ћелија. Подаци приказани у табели су прегледни и лакши за разумевање.

У програмима за рад са текстом могу се креирати табеле. У табели је могуће

уређивати: текст унутар ћелије, боју и дебљину оквира ћелије, врсту линије

којом ће оквири бити исцртани (на пример, испрекидана линија) и боју позадине

табеле или појединачних ћелија. За измене у табели треба прво означити

одређени део табеле.

Област рачунарства која се бави креирањем, обрадом и прилагођавањем

слика и анимација помоћу рачунара назива се рачунарска графика. Неки од

програма за рачунарску графику су Adobe Photoshop, Corel Photopaint, GIMP,

Adobe Illustrator, Inkscape.

Обрада фотографија често подразумева поправке оштећених делова фотографије,

убацивање или избацивање ликова и предмета са фотографије, промену

позадине, па чак и додавање шминке. Поступак поправљања, дотеривања

и отклањања недостатака на фотографији назива се ретуширање.

Групе елемената које се издвајају по неким својим особинама могу се сачувати

као једна целина. Издвојене групе елемената називају се слојеви (енгл.

layers).

Сваки део може се одвојено мењати, померати, по њему се може цртати,

може се укључивати или искључивати, на њему се могу примењивати ефекти.

За рад са звучним датотекама могу се користити различити програми (на

пример, Sound Forge, Audacity, FL Studio). Данас се звук веома лако снима паметним

телефоном. На пример, може се снимити предавање, особа која прича

или пева. Већина паметних телефона има инсталирану апликацију Снимач говора

(енгл. Voice Recorder).

Један од програма за обраду и уређивање видео-снимака јесте Movie

Maker компаније Microsoft. На видео-снимак сe могу снимити и додати глас,

може се убацити музика са рачунара, могу се додати различите анимације и

ефекти, може се додати наслов или текст који ће бити приказан преко означеног

дела видео-снимка или слике.

84

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Информационо-комуникационе технологије

Слајдови у мултимедијалним презентацијама не треба да буду претрпани

подацима. Подаци могу да се представе и кроз табеле, које су прегледне и не

садрже много текста.

Мултимедијална презентација садржи текст, слике, аудио-записе и видео-снимке.

Програм Microsoft PowerPoint 2013 омогућава да се у презентацију

додају: музика, снимљен глас (прича која ће пратити презентацију) или кратак видео-снимак.

Опције за њихово додавање налазе се на картици Insert у групи Media.

ПИТАЊА И ЗАДАЦИ ЗА ВЕЖБУ

1. Наброј компоненте хардвера.

2. Опиши на који начин се чувају и организују подаци у меморији уређаја.

3. Наведи бар два примера екстензија за сваку од наведених врста датотека.

Врста датотеке

текст

слика

звук

видео-снимак

веб-страна

Примери екстензија

4. Опиши на који се начин чувају и организују подаци у облаку.

5. Наведи које измене се могу вршити у табели у текстуалном документу.

6. Опиши поступак ретуширања фотографије.

7. Објасни предности коришћења слојева при обради фотографија.

8. У програму за рад са текстом откуцај писмо другу или другарици из одељења.

Датотеку сачувај у меморији рачунара под именом Писмо пријатељу. Након

тога отвори садржај свог Гугл диск и на њему фолдер Информатика, који си

направио/направила за чување задатака из Информатике и рачунарства. У

фолдер Информатика отпреми датотеку Писмо пријатељу, а затим подели

писмо са наставником Информатике и рачунарства.

9. У програму за рад са текстом креирај табелу која ће имати четири колоне и

три реда. Подеси оквир као што је приказано на слици. Затим табелу попуни

симболима.

( M C :

. 7 { *

6 L K J

Напомена: Опција за додавање симбола налази се на картици Insert.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

85


10. У програму за рад са текстом креирај табелу као што је приказано на слици.

Назив компоненте рачунара

ЦЕНА

1.

2.

3.

УКУПНО:

11. Креирај табелу у којој ће бити приказане позиције најбољих тенисера света

на АТП листи.

Ранг-листа Асоцијацијe тeниских профeсионалаца

Датум:

29. 10. 2018.

Редни

број

Презиме и име тенисера Држава Број поена

1. Надал, Рафаел Шпанија 7.660

2. Ђоковић, Новак Србија 7.445

3. Федерер, Роџер Швајцарска 6.260

12. Направи табелу за игру са бројевима судоку.

13. У прогаму GIMP креирај заштитни знак (лого) своје школе.

14. У прогаму GIMP креирај нову слику и нацртај воз.

86

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Информационо-комуникационе технологије

15. У програму Microsoft PowerPoint 2013 направи презентацију Планете Сунчевог

система која ће садржати 6–10 слајдова. Изабери изглед слајдова. На

првом слајду напиши наслов. На другом слајду креирај следећу табелу са називима

планета. Презентација треба да садржи слике и текстове о планетама.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

87


Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ

У овом поглављу ћеш научити:

шта су рачунарске мреже,

да разликујеш основне интернет сервисе,

како се правилно и одговорно користе ИКТ уређаји у мрежном

окружењу,

да примењујеш поступке и правила за безбедно понашање и

представљање на мрежи,

како се претражују, проналазе, процењују и преузимају информације са

интернета,

на који начин су дигитални производи и садржај заштићени Creative

Commons лиценцом,

како се прикупљају подаци путем онлајн упитника.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


УВОД У РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ

КЉУЧНЕ РЕЧИ

рачунарска мрежа,

клијент, сервер,

интернет, URL адреса,

IP адреса, MAC адреса,

протоколи, домен

Људи комуницирају на различите начине (на пример,

усмени разговор). Писане поруке се шаљу и примају

поштoм.

Савремене технологије промениле су начин комуникације.

За разговоре и размену порука свакодневно се

користе паметни телефони и други ИКТ уређаји.

Да би размењивали поруке, ИКТ уређаји морају

бити међусобно повезани. Повезани уређаји су део

једне мреже.

За уређај који је повезан у мрежу каже се да је

умрежен.

Скуп међусобно повезаних ИКТ уређаја назива се

рачунарска мрежа.

Слање писма поштом

Употреба ИКТ уређаја за

комуникацију

Рачунарске мреже се користе за:

——

дељење информација (на пример, објављивање вести

на веб-сајту школе),

——

комуникацију,

——

дељење садржаја (на пример, на друштвеним мрежама),

——

заједничко коришћење онлајн програма (на пример,

Гугл докумената),

——

играње рачунарске игрице у мрежи,

——

заједничко коришћење хардвера.

90

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Дигитална писменост

Дељење хардвера у рачунарској мрежи (на пример,

коришћење заједничког штампача у канцеларији или

учионици) доноси знатне уштеде.

Некада су се у рачунарске мреже повезивали само

стони и преносни рачунари.

Данас се у мреже повезују и паметни телефони,

таблети, а све чешће и телевизори, кућни уређаји,

аутомобили и слично.

Штампач у рачунарској мрежи

Умреженим уређајима може да се управља из даљине

преко других уређаја који су умрежени (на пример,

преко апликације на паметном телефону).

ЗАНИМЉИВОСТ

Уређаји који се умрежавају

Све чешће се говори о контролисању функција паметне куће (енгл. smart home) помоћу

апликације инсталиране на паметном телефону. Неке од функција паметне куће

су уштеда енергије контролом грејања и расвете, безбедност куће и управљање алармима,

ролетнама, клима-уређајима и другим кућним уређајима. На пример, када се

корисник паметне куће враћа са летовања, преко апликације може да укључи бојлер и

клима-уређај.

Рачунарске мреже омогућавају размену порука, брз пренос података, заједничко

коришћење програма, дељење опреме и тимски рад.

ОБРАТИ ПАЖЊУ!

Подаци, програми и компоненте хардвера које уређаји деле у мрежи називају се

ресурси рачунарске мреже.

Дељење ресурса рачунарске мреже повећава ефикасност у комуникацији и

пословању и смањује трошкове. Велика предност рачунарских мрежа је у томе

што се подаци налазе на једном месту, па је лакше одржавање и њихова заштита.

Рачунарске мреже су веома сложене и за њихово одржавање неопходни су

одговарајући стручњаци.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

91


Рачунари могу бити повезани:

——

у истој просторији,

——

у истој згради,

——

у истом граду или

——

широм света.

Рачунари у учионици

Рачунарска мрежа

може бити било које

величине. На пример,

може се састојати од

само два рачунара или

од милион рачунара.

Кућна рачунарска мрежа

Мрежа више рачунара

Горња лева фотографија је пример једноставне кућне рачунарске мреже коју

чине два рачунара (стони и преносни), таблет и паметни телефони укућана. На

ову мрежу се могу да се прикључити и штампач и други уређаји (на пример,

телевизор).

На другој фотографији је приказана сложена рачунарска мрежа у једној

учионици која се састоји од више рачунара.

Додатни мрежни уређај - свич

Да би уређаји повезани у рачунарску

мрежу могли да комуницирају и ра змењују

податке, користи се додатна опрема:

каблови, мрежне картице, модеми и други

мрежни уређаји (на пример, свич).

За умрeжавањe рачунара користили су се исти каблови који су увeдeни због

тeлeфона и тeлeвизијe. Данас се свe вишe користе каблови посебно намeњeни

за умрeжавањe дигиталних урeђаја (рачунара, паметних телефона, телевизора и

слично).

92

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Дигитална писменост

КО ЖЕЛИ ДА ЗНА ВИШЕ?

Мрежна картица служи за повезивање рачунара на остале мрежне уређаје и она контролише

податке који се преносе. Обично се налази у кућишту рачунара. Брзина рада

мрежне картице може бити 100 Mbps (мегабита по секунди), чак и 1 Gbps (гигабит по

секунди). Данас је уобичајена брзина од 100 Mbps. Она омогућава да се филм од 1,46 GB

пребаци кроз мрежу за само 15 секунди.

Мрежна картица

Прикључивање кабла у мрежну картицу

Врсте рачунарских мрежа

Рачунарске мреже су организоване хијерархијски.

Појединачни уређаји се повезују у мање, локалне мреже

– LAN (енгл. local area network). Кућна мрежа, рачунарска

мрежа у учионици за Информатику и рачунарство

и канцеларијска мрежа примери су локалне рачунарске

мреже. Две или више локалних мрежа које су географски

удаљене повезују се у мреже широког распона

– WAN (енгл. wide area network).

ПРИМЕР

Хијерархијско умрежавање

На пример, локалне мреже школа и факултета

могу бити повезане у једну мрежу (АМРЕС рачунарска

мрежа).

Северна Македонија

АМРЕС рачунарска мрежа Републике Србије

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

93


Рачунарске мреже могу се поделити и у зависности од улоге коју појединачни

уређаји имају у мрежи.

Мрежа равноправних уређаја

У зависности од улоге који појединачни

уређаји имају у мрежи и начина на

који користе заједничке ресурсе, рачунарске

мреже се деле на:

——

мреже равноправних уређаја (енгл.

peer-to-peer, P2P) и

——

клијент–сервер мреже (енгл. clientserver).

У мрежи равноправних уређаја, сви рачунари имају једнаку улогу и ресурсе

мреже могу да деле с другим уређајима у мрежи. Не постоји рачунар који

је главни и који има важнију улогу у односу на остале. Мрежа равноправних

уређаја обично има мање од десет рачунара и налази се у кућама, учионицама

или мањим предузећима. Рачунари се обично налазе у истој просторији и

одржавају се појединачно. На пример, уколико је потребно да се инсталира

програм за обраду текста, неопходно је да се програм инсталира на сваком

рачунару посебно (за мрежу од десет рачунара потребно је десет инсталација

неког програма).

У клијент–сервер мрежама један рачунар

је главни и на њему се налазе ресурси

рачунарске мреже. Главни рачунар

се назива сервер. Он омогућава да ресурси

рачунарске мреже (подаци, софтвер,

хардвер, приступ интернету) буду

доступни осталим рачунарима у мрежи.

Рачунари који користе рачунарску мрежу

да би дошли до потребних информација

и других доступних ресурса мреже називају

се клијенти.

Клијент–сервер мрежа

ЗАНИМЉИВОСТ

Могуће је да један рачунар истовремено има улогу клијента и улогу сервера.

Када је потребно да се инсталира нови програм, у клијент–сервер мрежи

довољно је да се инсталација уради само једном на серверу, а затим да се про-

94

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Дигитална писменост

грам подели са клијентима. Подешавање и управљање клијент–сервер мрежама

знатно је сложеније, али могу да функционишу са веома великим бројем корисника

и имају велики степен безбедности.

КО ЖЕЛИ ДА ЗНА ВИШЕ?

Сервери су обично рачунари са највећом процесорском

снагом, великом количином RAM меморије и

највећим и најбржим хард-диском. Постоје тзв. наменски

сервери, који имају само једну одређену улогу и не

користе се као клијенти (на пример, фајл-сервер за чување

датотека).

Сервери

Интернет

Највећа рачунарска мрежа на свету је

интернет и на њу су повезани милиони рачунара

широм света. Интернет повезује уређаје

и рачунарске мреже у једну целину.

Повезивање удаљених уређаја

ОБРАТИ ПАЖЊУ!

Интернет провајдер или провајдер (енгл. internet sevice provider, ISP) јесте организација

која је специјализована за пружање интернет услуга. Назива се још добављач

интернет услуга.

Кућни и пословни рачунари повезују се на интернет коришћењем услуга интернет

провајдера. Провајдери омогућавају укључивање рачунара и мањих мрежа

у њихове мреже које су већ повезане с интернетом сталном везом велике

пропусне моћи. Постоје комерцијални провајдери, којима се плаћа коришћење

интернета, и некомерцијални, који омогућавају бесплатно коришћење интернета

(на пример, школе користе некомерцијалне, академске провајдере).

КО ЖЕЛИ ДА ЗНА ВИШЕ?

Поред повезивања на интернет, провајдери често нуде и услуге тзв. веб-хостинга (чувања

веб-сајтова на серверима провајдера), електронске поште, закупа домена и слично.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

95


Кућни рачунари се повезују на интернет тако што се рачунар повеже с одговарајућим

модемом. Модем се обично закупљује од провајдера и најчешће

се повезује на прикључак фиксне телефоније, на коаксијалне каблове кабловске

телевизије или на бежичне мреже мобилних оператера. Није реткост да добављачи

доведу оптички кабл до стана на који се повезују уређаји ради приступа

интернету.

Данас се за кућне рачунарске

мреже обично од провајдера

добије један уређај, који је

истовремено рутер, модем и

бежична (WiFi) приступна тачка.

ЗАНИМЉИВОСТ

Понекад може да ти се учини да је интернет спорији него што би заиста требало

да буде. Брзину интернета на свом рачунару можеш да провериш на веб-сајту

www.speedtest.net. На почетној страни приказани су подаци о провајдеру, IP адреси и

серверу преко којег твој рачунар приступа интернету. Проверавање брзине интернета

започиње кликом на дугме Go. Овај тест ће ти приказати брзину преузимања (енгл.

download) и поставаљања (енгл. upload) садржаја на интернет на твом рачунару. Мерна

јединица за брзину је мегабит по секунди (Mbps).

Резултат тестирања брзине интернета на рачунару

Тест такође показује колики је пинг рачунара. Пинг је време које прође откако

рачунар пошаље неку поруку до момента када добије одговор од неког

сервера на интернету. Пинг се мери у ms (милисекундама): 1 s = 1.000 ms. Пинг

треба да буде што мањи број (све до 80 ms сматра се добрим пингом).

96

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Дигитална писменост

Адресирање на интернету

Да би уређаји могли да размењују поруке и податке, неопходно је да сваки

мрежни прикључак уређаја прикљученог на интернет има јединствену адресу.

Јединствена адреса уређаја која га разликује од осталих уређаја у мрежи назива

се IP адреса (енгл. Internet Protocol address).

ОБРАТИ ПАЖЊУ!

IP адреса је јединствена, што значи да два уређаја у мрежи не могу имати исту IP

адресу.

IP адресе омогућавају размену порука и података

баш као што поштанске адресе омогућавају

доставу пошиљки на кућну адресу. У поштанској

адреси се наводи име и презиме примаоца

пошиљке, улица и број, град и на крају

држава.

У петом разреду си учио/учила да се сви подаци

у рачунарима записују помоћу само две

цифре, 0 и 1. Тако се и IP адресе записују у бинарном

запису, помоћу цифара 0 и 1. За записивање

IP адреса потребно је 32 бита (на пример,

10010011 01011011 00010110 11001001 представља

IP адресу).

IP адреса

Бинарни и декадни запис IP адресе

Да би људи лакше памтили IP адресе, оне се

записују са четири броја у декадном бројном

систему (на пример, 192.168.1.152).

Сваки од ова четири дела IP адресе може

бити број од 0 до 255.

На тај начин може да се запише више од четири

милијарде различитих адреса уређаја.

IP адресе се не додељују насумично. Постоје одређена правила за додељивање

IP адреса. На основу IP адресе послата порука се прослеђује на тачно одређени

рачунар. На месту пријема зна се ко је послао поруку јер порука садржи информацију

о IP адреси пошиљаоца.

Да би уређаји повезани на интернет могли успешно да комуницирају и размењују

податке, потребно је да постоје IP адресе, али и одређена правила. Правила

која омогућавају комуникацију између уређаја у рачунарској мрежи називају

се протоколи. Постоји више различитих правила. На пример, TCP/IP протоколи

обезбеђују функционисање интернета, а протоколи HTTP и HTTPS користе

се за преузимање докумената са веба. Протоколи и адресе су основа организације

интернета.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

97


ОБРАТИ ПАЖЊУ!

Ресурсима на вебу (веб-страницама, сликама и другим објектима укљученим у

веб-странице) придружене су веб-адресе.

Веб-адресе се називају и униформни локатори ресурса односно URL адресе

(енгл. Uniform Resource Locator, URL).

ПРИМЕР

Садржај на вебу

Адреса веб-сајта

Веб-адреса слике

Веб-адреса документа

у PDF формату

URL адресе

https://www.google.rs/

http://udi.rs/covers/2016_1v.jpg

https://racunarstvoiinformatika.files.wordpress.

com/2018/02/programiranje-1.pdf

КО ЖЕЛИ ДА ЗНА ВИШЕ?

Веб-адресе су IP адресе записане у облику текста, јер их тако људи лакше памте. На

пример, веб-адреса www.google.rs представља IP адресу 172.217.17.67.

Одређивање IP адресе веб-сајта

На веб-сајту http://www.mojaipadresa.

info/ може се пронаћи информација о

IP адреси неког веб-сајта.

Такође, може се видети и IP адреса

уређаја који се користи за претраживање

интернета.

Саставни део веб-адресе је ознака интернет домена. Интернет домен је систем

у коме се интернет адресе везују за одређене локације на интернету, сервере,

веб-сајтове, имејлове итд. У оквиру интернет домена корисник може да

региструје сопствену интернет адресу (на пример, znamzavise.rs).

Постоје национални и међународни интернет домени. Последњи део интернет

домена назива се домен највишег нивоа.

ОБРАТИ ПАЖЊУ!

Актуелни домени највишег нивоа за Републику Србију су .rs (латинички домен)

и .срб (ћирилички домен).

98

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Дигитална писменост

ЗАНИМЉИВОСТ

Домен .срб је постао видљив на интернету 3. маја 2011. Домен

.срб је други ћирилички домен на свету, после руског домена .рф.

Поштујући своја национална писма, одлуку о увођењу националних

домена чији називи нису написани енглеским алфабетом до

сада су донеле већ 23 државе, међу којима су и све највеће земље

света у којима се не користи латиничко писмо (Русија, Кина и Индија),

као и многе арапске и азијске земље. Тренутно у свету има

укупно 33 домена чији називи нису написани латиницом.

Интернет домени НР Кине

Поред територијалних домена, постоје и домени који не припадају одређеним

државама, већ различитим институцијама. У следећој табели су приказани

примери домена:

Домен

.com

.org

.info

.aero

.edu

.edu.rs и .obr.srb

.gov.rs и .upr.srb

.ac.rs и .ak.srb

Опис

домен за комерцијалне институције

овај домен је намењен непрофитним организацијама,

удружењима, спортским клубовима

интернационални домен намењен пре свега медијским

организацијама за објављивање информација

домен за аеродроме

домен за образовне институције

национални домени које могу да региструју образовне

институције у Србији

домени намењени државним органима Републике Србије

домени намењени академској и научно-истраживачкој

мрежи Србије

Домен edu.rs је национални домен и део је домена за образовне институције .edu.

Основни домен може да има своје подцелине које могу да припадају некој

организацији.

Организациона подцелина неког домена назива се поддомен.

ПРИМЕР

Веб-адреса сајта Природно-математичког факултета у Новом Саду је http://www.

pnf.uns.ac.rs. Домен највишег нивоа је .rs. Поддомен .ac.rs обухвата мреже и рачунаре

факултета у Србији. Поддомен .uns.ac.rs обухвата мреже и рачунаре Универзитета

у Новом Саду. Поддомен pmf.uns.ac.rs обухвата мреже и рачунаре Природно-

-математичког факултета у Новом Саду.

Веб-адреса Природно-

-математичког факултета

у Новом Саду

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

99


Коришћење рачунарских мрежа на

одговоран и сигуран начин

Уређаји у рачунарској мрежи могу бити повезани:

— кабловима, или

— бежично.

Бежично повезивање

Бежичнe мреже популарно се називају вај-

-фај (енгл. Wi-Fi – Wireless Fidelity) и користе

се за повезивање рачунара у кућама, школама

или на јавним местима.

ОБРАТИ ПАЖЊУ!

Приликом подешавања кућне рачунарске мреже посебну пажњу треба обратити на

безбедност бежичне мреже.

Кућни бежични рутер

Ако приликом подешавања кућног бежичног

рутера није подешена заштита бежичне мреже, свако

ће моћи да приступа рачунарској мрежи и користи

интернет (на пример, ако је одабрана опција отворена

аутентификација – енгл. Open Authentication). Због тога

је много боље да се искористи неки од понуђених нивоа

заштите:

— коришћење шифре за приступ,

— списак уређаја којима је омогућено да користе

мрежу,

— сакривање имена мреже.

КО ЖЕЛИ ДА ЗНА ВИШЕ?

Места која нуде јавни бежични приступ интернету

називају се бежичне приступне тачке или хот-спотови

(енгл. hotspots). Вај-фај хот-спот је бежична рачунарска

мрежа постављена на јавним местима, преко које

корисници могу да приступају интернету користећи рачунар,

паметни телефон или неки други уређај са могућношћу

бежичног приступа. Хот-спотови се најчешће

налазе у ресторанима, хотелима, на аеродромимима,

аутобуским и железничким станицама и другим јавним

местима. Ове услуге су понекад доступне и у авионима,

возовима, аутобусима и бродовима.

Ознака за бежични приступ

интернету

100

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Дигитална писменост

ЗАНИМЉИВОСТ

Андроид телефон се може користити као хот-спот за бежични интернет. Ако имаш

Андроид телефон, можеш подесити да делиш своју интернет конекцију са другим

телефоном. Потребно је да подесиш преносиву Вај-фај приступну тачку на свом телефону.

Осим подешавања безбедности бежичне рачунарске мреже, при коришћењу

рачунарских мрежа треба водити рачуна о заштити личних података. Личне податке

не треба откривати нити делити у рачунарским мрежама.

ОБРАТИ ПАЖЊУ!

Веома је важно да се лични подаци и подаци о другим особама користе на одговоран

начин.

На пример, приликом играња игрице у рачунарској мрежи требало би користити

надимак уместо правог имена и презимена. Коришћење надимка омогућава

деци да буду присутна на интернету а да их не малтретирају други играчи

и да не буду изложена било каквим непријатностима.

Поред корисних података, кроз рачунарске мреже се може ширити и нежељени

софтвер (вируси, црви, тројанци, шпијунски и рекламни програми). Због

тога је потребна опрезност приликом коришћења рачунарских мрежа и употреба

антивирусног програма на умреженом уређају.

Антивирусни програми константно

врше проверу података који улазе у

рачунар и препознају штетни садржај,

а затим упозоравају корисника

на откривени вирус и аутоматски

га уклањају. Антивирусни програми

проверавају сваки документ преузет

с интернета или са било којег рачунара

у мрежи и откривају сумњиве

датотеке.

Логотипи најпознатијих антивирусних програма

Пожељно је да на рачунару буде инсталиран један антивирусни програм и

један заштитни зид (енгл. firewall). Заштитни зид анализира мрежни саобраћај

и пријављује сваку сумњиву активност. Обично се налази у саставу оперативног

система на рачунарима, али и на мобилним телефонима и таблетима.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

101


Подешавање заштитног зида у Control Panel-у (оперативни систем Windows 7)

Заштитни зид (енгл. firewall) направљен је са циљем да сачува поверљиве

корисничке податке од корисника којима није дозвољен приступ. Да би заштитни

зид правилно функционисао, неопходно је да се прецизно дефинише који је

мрежни саобраћај дозвољен.

ОБРАТИ ПАЖЊУ!

Шпијунски програми (енгл. spyware) облик су штетног софтвера чији је циљ да

пресретне саобраћај корисника или делимично преузме контролу над радом његовог

уређаја а да корисник тога није ни свестан.

КО ЖЕЛИ ДА ЗНА ВИШЕ?

Корисници могу добити много шпијунских програма за кратко време. Њима

заражени уређај ради успорено и понаша се другачије него што је уобичајено. Ретко

се дешава да је уређај заражен само једним шпијунским програмом. Дешава се да

шпијунски програм искључи заштитни зид и антивирусни програм и на тај начин уклони

сигурносна подешавања, што систем чини подложним за нове вирусе.

102

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Дигитална писменост

ИНТЕРНЕТ СЕРВИСИ

Интернет је највећа рачунарска мрежа на свету. Број

корисника интернета се свакодневно повећава, тако да

данас има више од четири милијарде корисника интернета.

КЉУЧНЕ РЕЧИ

електронска пошта,

веб-мејл, WWW

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Пораст броја корисника интернета по годинама

ЗАНИМЉИВОСТ

Број корисника интернета на веб-сајту

http://www.internetlivestats.com/internet-users/

Број корисника интернета на веб-сајту http://www.

internetlivestats.com/internet-users/ не бележи употребу или

учесталост употребе, већ само приступ интернету у домаћинствима.

http://www.internetlivestats.com/internet-users/

Интернет се користи за претраживање и прикупљање информација, комуникацију

у реалном времену, размену порука, преузимање различитих докумената,

гледање телевизије, слушање радија итд. Данас од куће може да се учи,

присуствује предавањима, купује, плаћају рачуни... Ове услуге омогућавају различити

интернет сервиси преко посебних уређаја (сервера).

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

103


Основни интернет сервиси су:

——

сервис електронске поште,

——

веб – WWW (World Wide Web),

——

дискусионе групе и

——

сервиси за претраживање интернета.

Приступ интернету са различитих уређаја

Електронска пошта

Електронска пошта (имејл, мејл) најстарији је интернет сервис. Користи се за

слање писаних електронских порука између два корисника или групе корисника.

Размена поруке између два

корисника

Бројне су предности коришћења имејла у односу на

традиционално слање писама:

——

бесплатно је,

——

имејл стиже за неколико секунди,

——

корисник има могућност да лако прегледа све

поруке које је послао и које је добио,

——

имејлови могу да се претражују према датуму,

имену пошиљаоца или теми,

——

имејл се може послати на више адреса.

ОБРАТИ ПАЖЊУ!

За слање и примање имејлова корисник треба да има

своју електронску адресу (имејл адресу).

Слање имејла групи корисника

Имејл адреса се састоји од:

——

корисничког имена,

——

знака @ (чита се „ет”), и

——

имена провајдера тј. сервиса који пружа услугу коришћења

електронске поште.

ПРИМЕР

Пример имејл адресе: ana.petrovic@gmail.com

Слање имејла

Корисничко име бира сваки корисник за себе, али

оно мора да буде различито од свих других код тог

истог провајдера.

104

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Дигитална писменост

Када корисник шаље некоме имејл, мора да зна његову имејл адресу. Уколико

жели да имејл добије више прималаца, онда је потребно да унесе имејл

адресе свих прималаца.

ПРИМЕР

Корисници Гугл налога имају направљену јединствену Gmail имејл адресу,

коју могу да користе за слање и примање електронске поште. Имејл адреса

на Gmail провајдеру има облик imekorisnika@gmail.com. Поред овог постоје

и други имејл провајдери. На пример, Outlook (imekorisnika@outlook.

com), Live (imekorisnika@live.com), Yahoo (imekorisnika@yahoo.com), Mail.com

(imekorisnika@mail.com) и други.

Прималац имејла не мора да буде прикључен на

интернет у току слања и примања поруке. Имејл стиже

у електронско поштанско сандуче примаоца и корисник

ће добити обавештење о приспелој пошти чим приступи

имејл сервису.

Имејл се састоји од заглавља поруке и тела поруке,

које садржи текст и прилоге поруке. Заглавље садржи

адресу примаоца, адресу пошиљаоца, време креирања,

наслов поруке. Имејл може да садржи прилоге у виду

текстуалних докумената, фотографија, гласовних порука,

аудио-записа и видео-снимака.

Размена имејлова помоћу

ИКТ уређаја

Структура имејла

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

105


За слање и примање имејлова користи се интернет сервис веб-мејл (енгл.

webmail). Веб-мејл сервис омогућава приступ електронској пошти из прегледача

веба са било којег уређаја који је повезан на интернет (на пример, Gmail,

Outlook Mail).

У прегледачу веба треба отворити

одређени веб-сајт

који нуди услугу коришћења

веб-мејла, а након тога се

помоћу корисничког имена

и лозинке приступа електронској

пошти.

Пријављивање на Gmail

Пријављивање на Outlook Mail

Постоје и програми за слање и примање имејлова који су инсталирани на

рачунару (на пример, Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird).

Програм Microsoft Outlook

Програм Mozilla Thunderbird

Веб-мејл сервиси и програми за слање и примање електронске поште имају

заједничке основне функције:

— креирање новог имејла,

— слање имејла,

— преузимање пристиглих имејлова,

— читање примљених имејлова,

— одговарање на примљени имејл,

— прослеђивање примљеног имејла на другу имејл адресу,

— брисање имејла и

— креирање адресара.

106

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Дигитална писменост

Рад са електронском поштом олакшавају фолдери

у које се разврставају имејлови (електронске поруке).

Пристигле поруке се налазе у фолдеру Примљене (енгл.

Inbox), а послате у фолдеру Послате (енгл. Sent). Поруке

чије је креирање започето али још увек нису послате налазе

се у фолдеру Недовршене (енгл. Drafts). Обрисане поруке

ће бити смештене у фолдер Отпад (енгл. Deleted или Trash).

Свакога дана корисници размене велики број имејлова.

Само у једној секунди размени се више од два и по милиона

имејлова широм света. Због велике популарности

и једноставног слања електронске поште дешава се да се

имејлови злоупотребљавају и да корисници добијају нежељену

пошту.

Спам порукe (енгл. spam) јесу свe порукe којe стижу

прeко eлeктронских систeма за комуникацију (електронска

пошта, СМС поруке и слично) а којe су нeжeљeнe и

нeпримeрeнe. Могу да садржe рeкламe, вирусe, порукe са

циљем да преваре и другe нeжeљeнe појавe. Системи за

слање и примање електронске поштe имају могућност препознавања

спам порука и аутоматски их сврставају у фолдер

Непожељне (енгл. Spam или Junk Email).

Фолдери за рад са

имејловима

ЗАНИМЉИВОСТ

Постоје подаци који указују да 67% имејлова представља нежељену пошту.

ОБРАТИ ПАЖЊУ!

Да би смањио број примљених нежељених порука и избегао да његова имејл адреса

буде злоупотребљена, корисник треба да води рачуна о томе где оставља имејл адресу.

Број непрочитаних порука се

приказује поред назива фолдера.

Фолдери са означеним непрочитаним порукама

Нови имејл (електронска порука) креира се кликом на дугме .

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

107


Креирање нове поруке

У поље Примаоци треба уписати имејл

адресу примаоца (може се уписати једна

или више адреса). У поље Наслов (енгл.

Subject) уписује се наслов имејла. Наслов

треба у неколико речи да опише садржај

имејла (на пример, Новогодишња честитка).

ОБРАТИ ПАЖЊУ!

Иако имејл може да се пошаље без наслова, требало би увек уписати неколико речи

у простор за опис садржаја имејла јер се дешава да имејлове без наслова систем смести

у нежељену пошту.

У простор за писање текста уписује се садржај поруке. Испод простора

за писање текста налазе се алатке за уређивање текста и креирање садржаја

поруке. Кликом на сличицу спајалице може се додати датотека која је сачувана

у меморији рачунара као прилог поруци.

Креирање новог имејла

Припремљена порука се шаље кликом на дугме .

ОБРАТИ ПАЖЊУ!

На бесплатним имејл сервисима величина прилога уз имејл не може да буде

већа од 25 MB.

КО ЖЕЛИ ДА ЗНА ВИШЕ?

Може да се деси да очекивани имeјл још увeк нијe стигао. Пошиљалац јe послао

имејл, али порука није стигла на одредиште. Могућe јe да ова пошиљка аутоматски

прeмeштeна у фолдeр са непожељним порукама (спам). Ово сe чeсто дeшава ако нијe

навeдeн наслов порукe или ако особа која шаљe имeјл нијe забeлeжeна у адрeсару

примаоца.

108

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Дигитална писменост

ЗАДАТАК

Пријави се на свој Гугл налог, а затим у падајућем менију

изабери апликацију Gmail.

Креирај нову поруку кликом на дугме .

У поље Примаоци упиши имејл адресу наставника

Информатике и рачунарства. У поље Наслов упиши кратак

опис поруке Домаћи задатак. У простору за писање текста

напиши своје име, презиме, разред и одељење.

Кликом на сличицу спајалице из меморије рачунара додај

као прилог поруци један текстуални документ и једну слику.

Пошаљи поруку кликом на дугме

.

Гугл апликације

На примљену поруку може да се одговори пошиљаоцу избором опције Одговори

(енгл. Reply), односно избором опције Одговори свима (енгл. Reply all)

ако се порука размењује у групи корисника.

За прослеђивање поруке на другу имејл адресу користи се опција Проследи

(енгл. Forward).

Опције за рад с имејлом

КО ЖЕЛИ ДА ЗНА ВИШЕ?

Имејл може да садржи додатна поља за додавање адреса

прималаца поруке.

Поље Копија (енгл. Cc:) користи се када исти имејл треба

да се пошаље на више адреса. При коришћењу ове опције

треба водити рачуна о томе да неки од прималаца поруке

можда не жели да његова имејл адреса буде видљива свима.

Поље Скривена копија (енгл. Bcc:) омогућава да се један

имејл пошаље на више адреса, али тако да прималац поруке

не може да види коме је све послат имејл.

Поља за додавање адреса примаоца

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

109


Дискусионе групе

Интернет је омогућио брзу и једноставну комуникацију. Људи се могу повезати

на основу интересовања, хобија, занимања и слично. Уколико желе да размењују

поруке на одређену тему, интернет између осталог нуди мејлинг листе

и дискусионе групе.

Интeрнет сервиси који омогућавају размену порука на одређену тему између

више заинтересованих корисника су мејлинг листе (енгл. mailing list) и

дискусионе групе (енгл. newsgroup).

Мејлинг листа се користи за аутоматско слање имејл порука на више адреса

истовремено. Користи се и за слање порука особама које су се пријавиле за примање

обавештења на одређеној веб-страници. Често се може чути и да су особе

претплаћене на ова обавештења.

Пријављивање на мејлинг листу блога

https://racunarstvoiinformatika.wordpress.com/

Пријављивање на мејлинг листу Савеза

пчеларских организација Србије

Након пријаве на мејлинг листу, корисник добија имејл у којем треба да потврди

да се заиста пријавио за добијање обавештења.

Имејл за потврду

о пријављивању на

мејлинг листу

110

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Дигитална писменост

Уколико корисник више не жели да прима обавештења преко мејлинг листе,

може у било којем тренутку да се одјави кликом на опцију Unsubscribe from this

list, која се налази у имејлу са обавештењем.

Одјављивање са мејлинг листе

Дискусионе групе могу да понуде корисне информације од особа које користе

исте производе и технологије. Омогућавају размену мишљења о некој теми. На

интернету се могу пронаћи дискусионе групе о различитим темама (на пример,

спорт, музика, култура, екологија). Код дискусионе групе поруке се не шаљу

преко електронске поште, него се користи читач вести (енгл. newsreader). То је

посебан програмски алат за примање, прегледање и слање порука. Међутим,

већина дискусионих група може да се прегледа и из прегледача веба.

Пример дискусионих група су Гугл групе. Корисници Гугл налога могу да се

придруже дискусионим групама, да креирају дискусионе групе и да отварају

нове теме за дискусију у оквиру одређене дискусионе групе.

Гугл групе

Пример дискусионих група су Гугл групе.

Корисници Гугл налога могу:

——

да се придруже дискусионим групама,

——

да креирају дискусионе групе и

——

да отварају нове теме за дискусију у

оквиру одређене дискусионе групе.

Број чланова у групи обично је мали, а приступ прилозима обично је

ограничен само на чланове групе. Приказ прилога у групи и пријем нових

чланове уређује неко од чланова групе (модератор групе).

Ограничен приступ

дискусионој групи

ЗАДАТАК

Наставник треба да креира једну дискусиону Гугл групу Име групе коју ће користити

у раду са ученицима и у оквиру ње тему „дигитална писменост”.

Задатак за ученика: Пошаљи захтев за приступ дискусионој Гугл групи Име групе коју

је креирао наставник кликом на дугме

. Након пријема у групу

остави коментар на задату тему.

Уколико имаш потешкоћа у изради задатка, замоли наставника или другаре из

одељења за помоћ.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

111


ОБРАТИ ПАЖЊУ!

За писање коментара треба користити примерен речник и трудити се да буде граматички

исправан.

Веб (World Wide Web)

Интернет се користи за приступ различитим садржајима. Информације, слике,

аудио-записи, видео-снимци и други садржај смештени су на веб-страницама.

Скуп веб-страница назива се веб-сајт.

Веб-страница

Веб-сајт http://www.masairasa.rs/

На пример, ако отворимо веб-сајт http://www.masairasa.rs/, тада користимо

интернет сервис који се назива веб.

Веб (користе се и називи World Wide Web, WWW, W3) најпопуларнији је интернет

сервис који омогућава приступ и претраживање доступнoг садржаја. Веб је

толико популаран да корисници често када говоре о интернету мисле само на веб.

ОБРАТИ ПАЖЊУ!

Веб и интернет нису синоними. Веб је само једна од услуга које пружа интернет.

Веб омогућава приказивање текста и слика на

интернету, гледање видео-снимака, слушање музике

и проналажење информација из различитих подручја.

Неке веб-странице садрже само текст, неке текст и

слике, док неке странице (на пример, YouTube) садрже

видео-снимке.

Веб-сајт www.youtube.com

Корисник може да бира редослед прегледања садржаја веб-страница помоћу

веза (линкова). Кретање кроз веб-странице назива се још навигација

(крстарење или сурфовање). За читање и прегледање садржаја на вебу кори-

112

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Дигитална писменост

сте се посебни програми за навигацију – прегледачи

веба. Данас су најчешће коришћени

програми за приступање садржајима доступним

преко интернета Google Chrome, Opera,

Internet Explorer и Mozilla Firefox.

Веб-странице које претражујемо налазе

се на посебним рачунарима, који се називају

сервери.

Прегледачи веба

ЗАНИМЉИВОСТ

Да би био омогућен приступ веб-сајту који има много посетилаца,

треба да постоји више сервера на којима се чувају

веб-странице.

Просторија у којој су смештени сервери

ПРИМЕР

За приступ веб-страници, у посебно поље прегледача веба уноси се веб-адреса.

Адреса веб-сајта http://www.klett.rs/

Адреса једне веб-странице http://www.klett.rs/za-ucenike

ЗАДАТАК

Одабери три омиљена веб-сајта и њихове адресе упиши у табелу. Посети одабране

веб-сајтове и прегледај њихов садржај. За сваки веб-сајт упиши у табелу адресу једне

његове веб-странице. Након тога поразговарај са другарима из одељења о пронађеним

информацијама. Објасни на који начин приступаш одабраном веб-сајту (са рачунара

или паметног телефона, преко веб-адресе или помоћу претраживача и слично) и на

који начин користиш одабрани веб-сајт.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

113


Адреса веб-сајта

Адреса једне веб-странице

у оквиру одабраног

веб-сајта

Објасни на који начин

приступаш одабраном

веб-сајту и на који начин

га користиш

Прегледачи веба омогућавају приступ садржају на интернету када је позната

веб-адреса. Ипак, на интернету може само на основу појединих речи да се

пронађе тражени садржај (на пример, може да се упише Михаило Петровић

Алас).

Претраживање помоћу веб-претраживача

Резултат претраге за „Михаило Петровић Алас”

Почетна страна веб-претраживача www.google.com

За проналажење конкретног садржаја

на основу унетих појмова користи се

веб-претраживач.

Веб-претраживачи су специјални

веб-сајтови који нам омогућавају претраживање

садржаја на интернету.

Данас је најпопуларнији веб-претраживач

www.google.com (www.google.rs).

Сваки веб-претраживач садржи поље у које треба унети критеријум односно речи на

основу којих ће бити претражене веб-странице. Резултат претраживања је листa линкова

(URL адреса) ка страницама које испуњавају критеријум претраживања.

114

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Дигитална писменост

ПРИМЕР

Ако у предвиђено поље упишемо Планете Сунчевог система, веб-претраживач ће

врло брзо пронаћи неколико хиљада веб-страница на којима се појављују дате речи.

Резултат претраге

Веб-претраживачи омогућавају додатне опције проналажења садржаја на

интернету. На пример, могу да се претраже само слике, само видео-снимци,

само вести и слично.

Додатне опције за претраживањe

ЗАНИМЉИВОСТ

Гугл дудл (енгл. Google Doodle) назив је логотипа

који се појављују на почетној страни веб-претраживача

www.google.com како би се обележили

празници, годишњице и животи познатих уметника,

пионира и научника. На пример, променом

логотипа компанија Гугл је честитала Дан државности

Републике Србије.

Гугл дудл за Дан државности Србије

Постоје и други веб-претраживачи: www.bing.com, www.yahoo.com, као и

српски веб-претраживач www.pogodak.rs.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

115


Почетна страна веб-претраживача www.bing.com

Почетна страна веб-претраживача www.pogodak.rs

ОБРАТИ ПАЖЊУ!

Уколико се укуцају исте кључне речи на различитим веб-претраживачима, добиће се

различити резултати претраге.

ЗАДАТАК

Потражи дате речи помоћу три наведена претраживача. Затим у табелу упиши број

пронађених резултата.

Веб-

-претраживач

Srbija tenis

Речи за претраживање

Elektronski

Tršić

otpad

Тршић

www.google.com

www.bing.com

www.pogodak.rs

Шта можеш да закључиш на основу добијених бројева?

Који претраживач даје највише а који најмање пронађених резултата?

КО ЖЕЛИ ДА ЗНА ВИШЕ?

Посебни интернет сервиси омогућавају телефонирање преко интернета, слушање радија

и гледање телевизије. Данас су веома популарни сервиси за гласовну и видео-комуникацију

преко интернета – Viber, WhatsApp, Google Talk, Skype и други.

116

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Дигитална писменост

УПОТРЕБА ИКТ УРЕЂАЈА У

МРЕЖНОМ ОКРУЖЕЊУ

Претраживање интернета, одабир резултата

и преузимање садржаја

Већина корисника интернета за проналажење садржаја

објављеног на интернету користи претраживач Гугл (https://

www.google.rs/). Може се претраживати сав садржај на

интернету или само слике, видео-снимци, мапе и слично.

КЉУЧНЕ РЕЧИ

дигитални траг

Опције за претраживање

Постоје одређени савети који дају боље резултате претраживања. У зависности

од речи које се укуцају у поље за претраживање, добијају се различити резултати

претраге. У табели су приказане основне Гугл претраге.

Речи за претраживање:

Резултати претраге садрже:

обе речи, „чоколада” и „торта”

чоколада торта

или реч „чоколада”, или реч „торта”

чоколада OR торта

тачан израз који је написан између знакова навода

“чоколадна торта”

„чоколадна торта”

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

117


КО ЖЕЛИ ДА ЗНА ВИШЕ?

У току претраживања могу се укључити алатке за прецизније претраживање, које

омогућавају претраживање веб-страница на одређеном језику или страница насталих у

одређеном периоду.

Током претраживања могу се користити и напредне опције за претраживање.

Алатке за

претраживање

Напредне опције

за претраживање

ЗАНИМЉИВОСТ

Веб-претраживач Гугл може да се користи и као

калкулатор за израчунавање вредности неког израза

или претварање из једне мерне јединице у другу.

Претварање километара

у метре

За проналажење информација у оквиру једног веб-сајта потребно је после

речи које се траже уписати реч site: и назив веб-сајта.

Претраживање у оквиру једног веб-сајта

Садржај пронађен на интернету може се преузети на рачунар и сачувати у

одабраном фолдеру. С интернета се могу преузети текстови, слике, музика, видео-снимци.

Приликом преузимања садржаја с интернета треба прочитати напомене

о ауторским правима и, уколико се то очекује, затражити од аутора дозволу

за коришћење. Неки садржај може бити заштићен и не може се копирати

или преузети без дозволе аутора.

Текст или слика може се копирати са веб-сајта у текстуални документ или

презентацију тако што се означи жељени текст или слика, а затим зада команда

Копирај (енгл. Copy) из помоћног менија и потом команда Налепи (енгл. Paste).

118

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Дигитална писменост

Копирање означеног текста са веб-сајта у текстуални документ

Копирање означене слике са веб-сајта у текстуални документ

Слика се може преузети са веб-сајта и сачувати у меморији рачунара избором

опције Сачувај слику као... у помоћном менију.

Опција за преузимање слике

Потребно је да се изабере фолдер у којем ће слика бити сачувана. Такође,

може се укуцати име под којим ће слика бити сачувана у меморији рачунара.

Прозор за снимање слике у

меморији рачунара

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

119


Дугме за преузимање слике на веб-сајту www.pexels.com

Поред слике, презентације

или неког другог садржаја

на интернету понекад се

налази дугме за преузимање.

Дугме за преузимање видео-снимка

Дугме за преузимање презентације

У оперативном систему Windows, преузете датотеке се чувају у унапред

одређеном фолдеру (на пример, Downloads). У програму Google Chrome након

преузимања датотеке појављује се трака која омогућава отварање и приступ

преузетој датетеци.

Преузета датотека у програму Google Chrome

При преузимању датотеке у програму Mozilla Firefox отвара се прозор за

преузимање датотеке.

Прозор за преузимање датотеке у

програму Mozilla Firefox

120

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Дигитална писменост

Датотекама које су преузете у програму

Mozilla Firefox може се приступити

кликом на стрелицу у горњем десном

углу веб-прегледача.

Приступ преузетим датотекама у

програму Mozilla Firefox

Још један начин да се датотека преузме на рачунар јесте опција Сачувај везу

као..., која се налази у помоћном менију.

Опција за преузимање датотеке

Прозор за снимање преузете

датотеке у меморији рачунара

Преузимање датотеке може започети и кликом на линк до датотеке. Уколико

је датотека на веб-сајт постављена у PDF формату и отворила се у веб-прегледачу,

може се преузети на рачунар кликом на .

ЗАДАТАК

Користећи савете за претраживање интернета покушај

да пронађеш одговоре на питања.

1. У којем океану живи риба кловн?

2. Чиме се храни риба кловн?

3. Каква је веза између рибе кловна и морске сасе?

Одговори:

Риба кловн

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

121


Постоје веб-претраживачи специјализовани за одређену област. Гугл академик

(енгл. Google Scholar) претраживач је за претраживање стручне литературе.

Може му се приступити на веб-адреси https://scholar.google.com/. Резултати

овог претраживача садрже стручне и научне радове.

ПРИМЕР

Резултат претраживања помоћу претраживача Гугл академик

Правила безбедног рада на интернету

Интернет омогућава лак, брз и јефтин приступ различитом садржају. Подаци

остављени на интернету могу бити злоупотребљени, а једном постављен садржај

(слика, порука, коментар, видео-снимак) више се не може уклонити.

ОБРАТИ ПАЖЊУ!

Интернет треба користити на одговоран

и безбедан начин.

1. Чувај своје податке и

лозинке.

2. Пази шта објављујеш онлајн.

3. Провери подешавања за

приватност.

1.

2.

3.

4. Не заборави да се излогујеш.

5. Пази шта преузимаш с

интернета.

6. Поштуј друге и себе.

7. Провери имејл пре

отварања.

6.

5.

4.

8. Не веруј непознатим

особама на интернету.

9. Питај одрасле за помоћ.

7.

8.

9.

122

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Дигитална писменост

ОБРАТИ ПАЖЊУ!

Такође, треба поштовати правила лепог понађања и опхођења у комуникацији

интернет бонтон или нетикецију (енгл. net + франц. etiquette).

На интернету треба

поштовати бонтон и

понашати се према

другима онако како

бисмо желели да се

други понашају према

нама.

Комуникација на интернету

Дигитално насиље

Дигитални траг

Док претражује интернет и уписује податке на веб-страницама, посетилац

веб-сајта оставља траг. Дигитални траг неке особе чини сав објављени садржај о

тој особи и подаци које она оставља на интернету док посећује веб-сајтове.

Дигитални траг настаје током претраживања

веб-сајтова, коришћења онлајн апликација (на

пример, онлајн игрице), објављивања садржаја

на интернету или писања коментара. Траг који

остављамо на интернету не можемо избрисати.

Претраживање интернета

На први поглед, дигитални траг је невидљив

и чини се да су подаци које остављамо на

интернету безазлени. Међутим, може да се

деси да неке од података виде и непознате

особе иако нисмо желели да их виде.

Пре објављивања садржаја на интернету и његовог дељења са другим корисницима

треба размислити да ли садржај може бити злоупотребљен на неки начин,

да ли је он тачан, користан и потребан и да ли може некога да увреди.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

123


Нису сви корисници интернета добронамерни, па објављени садржај може

бити погрешно протумачен, подељен и злоупотребљен. Због тога личне податке

не треба објављивати на интернету.

ПРИМЕР

Милош јe учeник шестог разрeда јeднe основнe школe у Београду. Одличан јe ученик,

веома јe одговоран и савeсно испуњава своје обавeзе, како школске, тако и животне.

Много времена проводи претражујући различите образовне веб-сајтове како би

пронашао што више података за школске задатке. Као и у стварном животу, родитeљи су

га научили да ни на интeрнeту нe смe остављати својe личне податкe.

Претраживањем информација о Милошу на интернету пронађени су следећи подаци:

Милош је ученик шестог разреда и живи у Београду. На једној страници је написао

да му је надимак Мића.

Међу фотографијама има једну фотографију са родитељима, неколико фотографија

са својим псом и неколико фотографија са такмичења у пливању.

У примеру је описана Милошева личност и његов дигитални траг. Размисли

да ли је Милош добро научио шта од података сме објавити на интернету.

ЗАДАТАК

Покушај да направиш свој траг у будућности. На папиру запиши шта би желео/желела

да се о теби зна у будућности. У веб-претраживачу www.google.rs потражи на интернету

сав садржај о себи. У поље за претраживање упиши своје име и презиме, а можеш

додати и назив места у којем живиш. Да ли си пронашао/пронашла неки садржај за који

не би желео/желела да буде део твог дигиталног трага у будућности?

На интернету људи стварају мишљење

о особи коју не познају у стварном свету

на основу објављених слика, текстова,

аудио-записа и видео-снимака, на основу

онога што каже или учини на мрежи.

У онлајн свету сами бирамо како ћемо

се представити другима јер можемо

да бирамо шта ћемо постављати на

интернет.

Лажно представљање на интернету

То омогућава појединцима да претерују у свом представљању и како би се

свидели другима. Различити су разлози због којих се људи лажно представљају на

интернету. Неки стварају лажне идентитете из забаве или знатижеље. Нажалост,

има злонамерних особа које се лажно представљају како би вређале друге.

Лажно представљање је један од облика насиља на интернету.

124

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Дигитална писменост

ОБРАТИ ПАЖЊУ!

Лажно представљање неће допринети остављању лепшег дигиталног трага на интернету.

Заштита приватности и личних података

Већина корисника интернета није свесна да самим прикључивањем на интернет

улазе у свет у којем њихова сигурност и приватност може бити угрожена

на различите начине.

Немогуће је у потпуности заштитити личне податке и налоге на интернету,

али се одговарајућим подешавањима може побољшати сигурност и безбедност

на мрежи.

Велики број онлајн услуга тражи од корисника да се пријави помоћу имејл

адресе. Имејл адреса је податак који нам најчешће траже на интернету. У подешавањима

Гугл налога проверава се којим апликацијама је дата дозвола за

приступ подацима.

Опција за приступ подешавањима Гугл налога

У одељку Пријављивање и безбедност треба изабрати опцију Апликације

које имају приступ налогу. Појавиће се списак апликација на које се корисник

пријављивао помоћу Гугл налога. Приступ одабраној апликацији брише се

кликом на дугме Уклоните приступ.

Одељак Пријављивање и безбедност

Уклањање приступа апликације у Гугл налогу

Важан корак у подешавању безбедности јесте одабир добре лозинке за

приступ различитим веб-сајтовима.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

125


ЗАДАТАК

У табели су наведене тврдње које се односе на креирање лозинке. Ако се тврдња слаже

с оним што ти чиниш када креираш лозинку, упиши знак + у поље поред реченице.

Користим најмање осам знакова.

Користим тачку и симболе #,!,&,%.

Користим реченице или комбинације речи уместо само једне речи.

Користим слова и бројеве.

Користим комбинацију великих и малих слова.

Не користим личне податке (надимак, датум рођења и слично).

Користим стране речи.

Користим само прва слова речи у реченици.

Ако имаш мање од четири плуса, требало би да креираш нову, безбеднију лозинку.

Поред добре и безбедне лозинке, постоје и други начини за чување приватности

на интернету. Корисници се често пријављују и користе друштвене мреже

са јавно доступних рачунара (на пример, школског рачунара). Када будеш

користио/користила туђи рачунар или телефон за пријављивање на свој налог

или неку друштвену мрежу, требало би да се увек одјавиш са свог налога ради

заштите личних података. На тај начин чуваш приступ свом профилу од непознатих

и злонамерних особа.

Ако корисник заборави да се одјави са налога на Фејсбуку на неком јавном

рачунару, то може да уради накнадно. За одјављивање са свих уређаја на којима

је користио Фејсбук, корисник треба да отвори опцију Подешавања (енгл.

Settings) у горњем десном углу.

У одељку Сигурност и пријављивање (енгл. Security and

Login) налази се списак свих уређаја са којих је приступано

налогу (енгл. Where you’re logged in).

Одељак Сигурност и пријављивање

Опција Подешавања на друштвеној мрежи Фејсбук

Може да се одјави сваки уређај појединачно (опцијом Одјави се) или сви

уређаји одједном, избором опције Log Out of All Sessions.

126

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Дигитална писменост

Списак уређаја са којих се пријављивало на Фејсбук

Опције за одјављивање уређаја

Корисници Инстаграма често греше у подешавању приватности налога.

Налог може да се подеси да буде приватан. У том случају, онај ко жели да види

фотографије најпре мора да пошаље захтев власнику налога, који тај захтев

може да прихвати или одбије. Једног дана када будеш користио/користила ову

друштвену мрежу, треба да подесиш приватност садржаја који објављујеш.

Подешавање приватности налога

на Инстаграму

Инстаграм се често користи за представљање неког предузећа или производа,

као и за личну промоцију. У том случају, профил је најчешће подешен као јаван.

Без обзира на то да ли је профил на Инстаграму подешен као приватан или јаван,

важно је да се пажљиво бира садржај за објављивање.

ЗАНИМЉИВОСТ

Избор фотографија приказаних на почeтној страни Инстаграма нe зависи од врeмeна

објављивања, вeћ од тога шта Инстаграм мисли да би сe ономe ко глeда допало.

Поштовање ауторских права

У петом разреду си учио/учила да ауторска права омогућавају аутору оригиналног

дела да одлучује о коришћењу и дељењу тог дела. Она подстичу ауторе

да стварају нова дела и пружају им сигурност и заштиту од недозвољеног копирања.

Највећи део садржаја на интернету заштићен је ауторским правима.

Пре преузимања, измене или коришћења неког садржаја са интернета треба

проверити ауторска права и услове коришћења. Ознака за заштиту ауторских

права може се односити на цео веб-сајт или на одређени садржај (слику, видео-снимак,

документ).

Ауторска права могу да буду препрека за бесплатно ширење информација и

стварање нових научних достигнућа. Организација Creative Commons направила

је јавне CC лиценце које омогућавају лакшу размену знања у областима образовања

и научних истраживања.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

127


Ознака заштите приручника CC лиценцом на

веб-сајту https://petlja.org/

Пример заштите целог веб-сајта CC лиценцом

ЗАНИМЉИВОСТ

Највећа интернет енциклопедија Википедија за заштиту ауторских права користи CC

лиценцу.

Многе познате платформе за дељење садржаја и размену знања користе CC

лиценцу за заштиту садржаја. Преко ових платформи подељено је више од милијарду

радова.

Платформе које

користе CC лиценцу

За заштиту садржаја на веб-сајту може се употребити један основни CC

симбол или неколико симбола истовремено.

ЗАДАТАК

Основне CC симболе повежи са њиховим значењем.

Основни CC симболи

Значење

дозвољава копирање, дељење, приказивање и

извођење заштићеног дела уз навођење аутора

дозвољава копирање, дељење, приказивање

и извођење заштићеног дела, али само у

некомерцијалне сврхе

дозвољава дељење измењених ауторских дела,

али искључиво с истим ауторским правима

која важе за оригинално ауторско дело

дозвољава копирање, приказивање и извођење

заштићеног дела, али само у неизмењеном

облику

означава да се за регулисање ауторских и

других права користе јавне CC лиценце

128

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Дигитална писменост

ЗАДАТАК

На основу основних CC симбола повежи комбинације расположивих симбола са одговарајућим

значењем и у табелу упиши редни број слике.

1. 2. 3.

Значење

Дело заштићено овом лиценцом може се делити

са другим корисницима уз навођење аутора, али

није дозвољено коришћење у комерцијалне сврхе.

Ова лиценца представља највише ограничење.

Ауторско дело се може делити са другим

корисницима уз обавезно навођење аутора, али

није дозвољено прављење измена на ауторском

делу и комерцијално коришћење.

Овом лиценцом су обухваћена следећа права

и обавезе: ауторско дело се може мењати и

дозвољена је размена са другим корисницима,

при чему за измењено дело важе иста ауторска

права која важе за оригинално ауторско дело.

Редни број комбинације

CC симбола

У току креирања CC лиценце за заштиту одређеног садржаја на вебу аутор

бира симболе који ће бити укључени у CC лиценцу.

Креирање CC лиценце за заштиту

садржаја на вебу

На почетној страни веб-сајта https://creativecommons.org/ налази се опција

за претраживање садржаја који је заштићен CC лиценцом.

Опција за претраживање садржаја

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

129


ПРИМЕР

За проналажење слика, у поље за претраживање треба укуцати images. Испод поља

за претраживање налазе се опције за проналажење садржаја који може да се мења и

користи у комерцијалне сврхе.

Поље за претраживање

Резултат претраживања су слике заштићене лиценцом .

Резултат претраживања – слика

заштићена CC лиценцом

Коришћењем ове алатке можеш пронаћи добре фотографије које можеш

користити при изради пројеката уз поштовање ауторских права.

130

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Дигитална писменост

ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА ПУТЕМ

ОНЛАЈН УПИТНИКА

Упитници се користе за прикупљање података у разним

истраживањима, анкетама, квизовима, тестовима и слично.

На пример, пре одласка на екскурзију или излет, родитељи

попуњавају анкету да би се одредио број ученика који би

хтели да иду на путовање.

КЉУЧНЕ РЕЧИ

онлајн упитник,

Гугл упитник

Анкетни листић

Прикупљање података је једноставније и брже коришћењем упитника у електронском

облику који се попуњавају из прегледача веба. Упитник који се попуњава

из прегледача веба назива се онлајн упитник. Резултати гласања су одмах

доступне.

Онлајн анкета

Резултати онлајн анкете

На интернету су доступни различитe алатке за креирање онлајн упитника.

Неке од њих су приказане у табели на следећој страни.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

131


Назив алата Веб-сајт Опис

Google Forms

(Гугл упитници)

JarP

Poll Everywhere

https://www.google.rs/

http://yarp.com/

https://www.polleverywhere.com/

Корисницима Гугл налога омогућава

бесплатно прављење упитника

за прикупљање и организовање

информација.

За креирање анкета није потребно

пријављивање, а од испитаника се

очекује да се приликом гласања

представе именом.

Могуће је прикупити до 40 одговора у

бесплатној верзији.

Survey Monkey https://www.surveymonkey.com/ Алат за креирање упитника и анкета.

Има бесплатну и плаћену верзију.

КО ЖЕЛИ ДА ЗНА ВИШЕ?

Алат Survey Monkey може се користити за гласање,

истраживање, вредновање и добијање повратних информација,

за анкетирање, квизове и проверу знања.

За бесплатно коришћење овог алата потребно је креирати

кориснички налог или се пријавити преко неке од понуђених

апликација (на пример, Google или Office 365 које се користе у

школама).

Лого алата Survey Monkey

Креирање новог налога

Пријављивање преко апликације

Гугл упитник

Постоји велики број веб-алатки за креирање онлајн упитника. Једна од

алатки за креирање онлајн упитника су Гугл упитници. Корисницима Гугл налога

омогућава бесплатно прављење упитника за прикупљање и организовање

информација.

Овако креирани упитници омогућавају спровођење онлајн анкeте, дељење

анкете са својим пријатeљима, а сви рeзултати анкeтирања одмах се могу унети у

табeлу, у којој се дирeктно могу прегледати и анализирати.

132

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Дигитална писменост

За креирање Гугл упитника потребно је отворити Гугл

диск и кликнути на дугме Ново за креирање садржаја на

Гугл диску.

Дугме Ново за креирање

садржаја на Гугл диску

Падајући мени за креирање новог садржаја на Гугл диску

Подмени Још за креирање садржаја на Гугл диску

У предвиђена поља треба уписати наслов и кратак опис упитника. Затим се

додају питања и могући одговори.

У упитницима се могу направити

различите врсте питања. На пример,

особа која попуњава упитник може да

изабере један или неколико понуђених

одговора, може да изабере одговор

из падајуће листе или да сама укуца

одговор на постављено питање.

Нови упитник на Гугл диску

Избор врсте питања у упитнику

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

133


ПРИМЕР

Питање са више понуђених одговора, од којих може да се изабере само један

Кошарка

Питање са пољима за потврду (може да се изабере више одговора)

Питање са падајућом листом

Кликом на поље Изабери отвара се листа понуђених одговора, из које може да се

изабере један одговор.

134

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Дигитална писменост

Дуликат питања може се направити кликом на опцију

. Питање се брише

кликом на опцију , а понуђени одговор може да се обрише кликом на . За

свако питање је одређено да ли мора да се одговори, тј. да ли је питање обавезно.

Да ли је поље обавeзно или није, одређује се прекидачeм

. У

питање се може додати слика кликом на .

Све промене на изради упитника аутоматски ће бити сачуване. Приликом

креирања упитника може се одредити фолдер у којем ће се упитник чувати на

Гугл диску, кликом на

поред наслова упитника.

Промена фолдера за чување упитника

Са десне стране упитника налазе се опције за додавање новог питања ,

додавање наслова и описа , додавање слике и додавање видео-снимка

у упитник.

Изглед упитника може се прегледати кликом на опцију

, која се налази у

горњем десном углу прегледача веба.

ЗАНИМЉИВОСТ

омогућава промену боје и додавање слике у заглавље упит-

Опција Палета боја

ника.

Упитник са сликом у заглављу

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

135


Након што је упитник креиран, може се поделити са испитаницима кликом

на дугме или . Може се изабрати да се позив за попуњавање

упитника пошаље преко имејла или URL адресе.

Позив за попуњавање упитника преко имејла

URL адреса за попуњавање упитника

Када испитаник одговори на питања из упитника, треба да пошаље своје

одговоре кликом на дугме Проследи.

Дугме за предају одговора

Одговори ће бити сачувани у табели, а испитаник ће добити обавештење о

успешно сачуваним одговорима.

Обавештење о успешно сачуваним одговорима

136

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Дигитална писменост

Приликом креирања упитника потребно је одредити табелу у којој ће се снимати

одговори испитаника. На страни са одговорима, кликом на бира се

табела за одговоре. Може се направити нова табела или изабрати табела која је

већ направљена на Гугл диску.

Страна са одговорима

Табела са сачуваним одговорима Гугл упитника

Попуњавање онлајн упитника је анонимно. У табели са одговорима не приказују

се подаци о особи која је одговарала на питања (на пример, име и презиме,

IP адреса уређаја са којег је попуњен упитник). Такође, приликом попуњавања

онлајн упитника (на пример, Гугл упитник) никада не треба слати лозинке.

Уколико је потребно, у упитник се може додати питање за унос имена и презимена

испитаника и подесити да поље буде обавезно. За унос текста користе се

две врсте питања – Кратак одговор и Пасус.

Врсте питања за унос текста

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

137


ПРИМЕР

Наставник може да направи Гугл

упитник за проверу знања ученика из

одређене области. Да би знао колико

је који ученик научио лекцију, додаће

у упитник једно обавезно поље за унос

имена и презимена ученика. Уместо

имена и презимена наставник може да

стави поље у које ће ученици ставити

шифру, тј. измишљено име које ће бити

познато само ученику и наставнику.

Приликом прављења теста питањима

треба доделити вредности у поенима и

омогућити аутоматско оцењивање.

Подешавање теста у Гугл упитнику

ЗАДАТАК

Направи Гугл упитник за прикупљање података о популарности читања књига међу

ученицима свог одељења. Не заборави да креираш табелу за чување одговора. Наслов

упитника нека буде „Колико су популарне књиге”, а упитник нека садржи три питања.

На прво питање ученик може да изабере само један тачан одговор.

1. питање: „Да ли волиш да читаш књиге?”

Направи да понуђени одговори буду ДА, НЕ и ПОНЕКАД.

На друго питање ученик може да изабере један или више понуђених одговора.

2. питање: „Које од ових књига си прочитао/прочитала?”

За понуђене одговоре одабери наслове пет књига које си прочитао/прочитала и

њихове писце (на пример, „Орлови рано лете”, Бранко Ћопић). То могу бити књиге из

школске лектире или неке друге књиге према твом избору.

Уз треће питање ученик треба да сам упише одговор у поље за унос текста.

3. питање: „Коју си књигу последњу прочитао/прочитала?”

Креиран упитник подели са наставником Информатике и рачунарства и ученицима

из одељења преко имејл адресе.

После недељу дана провери резултате упитника који су сачувани у табели.

138

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Дигитална писменост

КО ЖЕЛИ ДА ЗНА ВИШЕ?

Могуће је поставити ограничење да сваки испитаник може само једном да одговори

на питања из упитника. У том случају испитаници ће морати да се пријаве на свој Гугл

налог да би попунили упитник. Укључивањем овог ограничења избегава се да јeдна иста

особа попуни упитник нeколико пута.

Опција за обавезно

пријављивање на Гугл налог

Важно је нагласити да чак и приликом коришћења ове опције упитник остаје анониман

и у резултатима упитника не може се видети са ког имејла су послати одговори.

Након слања одговора на питања, у Гугл упитнику најчешће није могуће изменити

дате одговоре. Приликом креирања Гугл упитника може се укључити опција Измени

после слања.

Измена послатих одговора

Приликом израде пројеката може бити потребно да се прикупе подаци за

неко истраживање или да се уради анкета на задату тему. Прикупљање података

је једноставније у електронском облику захваљујући алату за креирање онлајн

упитника.

САЖЕТАК

Да би размењивали поруке, ИКТ уређаји морају бити међусобно повезани.

Повезани уређаји су део једне мреже. За уређај који је повезан у мрежу каже

се да је умрежен. Скуп међусобно повезаних ИКТ уређаја назива се рачунарска

мрежа. Данас се у мреже повезују и паметни телефони, таблети, а све чешће и

телевизори, кућни уређаји, аутомобили и слично.

Појединачни уређаји се повезују у мање, локалне мреже – LAN (енгл. local

area network). Две или више локалних мрежа које су географски удаљене повезују

се у мрежу широког распона – WAN (енгл. wide area network).

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

139


У зависности од улоге који појединачни уређаји имају у мрежи и начина на

који користе заједничке ресурсе, рачунарске мреже се деле на:

——

мреже равноправних уређаја (енгл. peer-to-peer, P2P) и

——

клијент–сервер мреже (енгл. client-server).

Највећа рачунарска мрежа на свету је интернет и на њу су повезани милиони

рачунара широм света.

Интернет провајдер или провајдер (енгл. internet sevice provider, ISP) организација

је која је специјализована за пружање интернет услуга. Назива се још

добављач интернет услуга.

Данас се за кућне рачунарске мреже обично од провајдера добије један

уређај, који је истовремено рутер, модем и бежична (WiFi) приступна тачка.

Јединствена адреса уређаја која га разликује од осталих уређаја у мрежи

назива се IP адреса (енгл. Internet Protocol address).

Ресурсима на вебу (веб-страницама, сликама и другим објектима укљученим

у веб-странице) придружене су веб-адресе. Веб-адресе се називају и униформни

локатори ресурса односно URL адресе (енгл. Uniform Resource Locator, URL).

Уређаји у рачунарској мрежи могу бити повезани:

– кабловима или

– бежично.

Приликом подешавања кућне рачунарске мреже посебну пажњу треба

обратити на безбедност бежичне мреже.

Основни интернет сервиси су:

– сервис електронске поште,

– веб – WWW (World Wide Web),

– дискусионе групе и

– сервиси за претраживање интернета.

Електронска пошта (имејл, мејл) најстарији је интернет сервис. Користи

се за размену писаних електронских порука између два корисника или групе

корисника.

Интeрнет сервиси који омогућавају размену порука на одређену тему

између више заинтересованих корисника су мејлинг листе (енгл. Mailing list) и

дискусионе групе (енгл. Newsgroup).

Веб (користе се и називи World Wide Web, WWW, W3) најпопуларнији је

интернет сервис који омогућава приступ и претраживање доступних садржаја.

Веб је толико популаран да корисници често када говоре о интернету мисле

само на веб. Веб и интернет нису синоними. Веб је само једна од услуга које

пружа интернет.

За читање и прегледање садржаја на вебу користе се посебни програми

за навигацију – прегледачи веба. Данас су најчешће коришћени програми за

приступање садржају доступном преко интернета Google Chrome, Opera, Internet

Explorer, Mozilla Firefox.

140

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Дигитална писменост

За проналажење конкретног садржаја на основу унетих појмова користе се

веб-претраживачи.

Веб-претраживачи су специјални веб-сајтови који нам омогућавају

претраживање садржаја на интернету. Данас је најпопуларнији веб-претраживач

www.google.com (www.google.rs).

Дигитални траг особе чини сав објављени садржај о тој особи и подаци које

оставља на интернету док посећује веб-сајтове. Дигитални траг настаје током

претраживања веб-сајтова, коришћења онлајн апликација (на пример, онлајн

игрице), објављивања садржаја на интернету или писања коментара. Траг који

остављамо на интернету не можемо избрисати.

Прикупљање података је једноставније и брже коришћењем упитника у

електронском облику који се попуњавају из прегледача веба. Упитник који се

попуњава из прегледача веба назива се онлајн упитник. Резултати гласања су

одмах доступни.

Постоји велики број веб-алатки за креирање онлајн упитника, а једна

од њих су Гугл упитници. Корисницима Гугл налога омогућавају бесплатно

прављење упитника за прикупљање и организовање информација.

ПИТАЊА И ЗАДАЦИ ЗА ВЕЖБУ

1. Због чега се уређаји повезују у рачунарске мреже?

2. Који уређаји могу бити повезани у рачунарску мрежу?

3. Шта омогућавају интернет провајдери?

4. Објасни разлику између равноправне рачунарске мреже и клијент–сервер

мреже.

5. Који су основни интернет сервиси?

6. Објасни предности коришћења имејла у односу на традиционално слање

писама.

7. На основу основних CC симбола објасни значење лиценцирања ауторског

дела следећим CC симболима.

CC симболи

Објашњење

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

141


ПРВИ ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

Знања из информационо-комуникационих технологија и дигиталне писмености

помоћи ће ти у раду на истраживачким пројектима.

Пројектни задаци се решавају у следећим фазама:

1. представљање тема, формирање група (тимова) и одабир теме,

2. прецизирање циља пројекта, утврђивање времена за израду и рока за предају

рада, разматрање додатне подршке наставника у зависности од теме,

3. одабир материјала и средстава,

4. планирање времена и избора стратегије за решавање задатка у складу са

роком за предају рада,

5. прикупљање и проучавање материјала, израда задатка и припрема излагања,

6. представљање резултата пројектног задатка,

7. дискусија и вредновање резултата рада на изради пројектног задатка.

На почетку израде пројекта потребно је да се изабере тема, одреде чланови

тима и детаљније опише истраживачки задатак. Упутство за рад даје наставник, а

чланови тима се договарају о подели послова на изради задатка.

Обрати пажњу!

Веома је важно да сви чланови тима учествују у изради пројекта и на време

ураде свој део посла.

Део израде пројектног задатка је и проналажење и чување употребљеног

материјала. Током рада на пројекту искористите предности рачунарства у облаку

за чување и дељење докумената и заједнички рад на документима. За прикупљање

података током истраживања употребите Гугл упитник.

Обрати пажњу!

Ученици током израде пројекта могу креирати квиз на одабрану тему.

У реализацији пројекта потребни су програми за обраду текста, рад са дигиталним

сликама, звучним и видео-записима. За прегледно приказивање прикупљених

података треба искористити табеле креиране у програмима за рад са

текстом и израду мултимедијалних презентација.

Информације потребне за реализацију пројекта потражите у уџбеницима,

на интернету и кроз разговор са наставницима, укућанима и пријатељима. Материјал

за израду пројекта треба да креирате самостално помоћу различитих

програма, а део материјала (на пример, слике) можете преузети са интернета.

142

Обрати пажњу!

Пре преузимања материјала са интернета потребно је проверити да ли је

садржај заштићен ауторским правима и употребити пронађен материјал у складу

са означеном лиценцом.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.


Дигитална писменост

Предлози тема за први пројектни задатак

Прва тема: Сачувајмо планету

Друга тема: Свакодневни живот у средњем веку (исхрана, медицина, мода)

Трећа тема: Од традиционалне игре до модерног плеса

Четврта тема: Спортске игре

Пета тема: Кретање у свакодневном животу (корелација између физике и

физичког васпитања, а може се искористити апликација за бројање пређених

корака)

Шеста тема: Откривање инсеката

Седма тема: Кад порастем, бићу...

Осма тема: Град будућности

Девета тема: Између стварног и дигиталног света (у оквиру ове теме може се

истраживати подручје комуникације и образовања, или појава насиља у дигиталном

и стварном свету)

Десета тема: Боље спречити него лечити (ова тема се може обрадити на два

начина: као еколошка тема или као превенција дигиталног насиља – линк до материјала:

http://www.mpn.gov.rs/grupa-za-prevenciju-nasilja/).

Након што чланови тима одаберу тему и прецизирају циљ пројекта, следи

планирање активности, подела задужења међу члановима тима и утврђивање

времена за њихову реализацију. За лакше праћење реализације пројектних активности

направите следећу табелу у програму за рад са текстом:

Назив пројектне

активности

Опис активности

Задужен члан

или чланови

тима

Рок за завршетак

активности

Примери пројектних активности: проналажење и одабир текста о одређеној

теми, проналажење или креирање слика, фотографија, аудио-записа и видео-снимака,

интервју са одређеном личношћу, креирање Гугл упитника и слично.

Обрати пажњу!

Крајњи резултат рада на пројектном задатку треба да буде програм написан

у Пајтону коју ће чланови тима презентовати на часу. За презентовање резултата

рада чланови тима могу припремити мултимедијалну презентацију.

Приликом израде презентације треба имати у виду које су одлике добре

презентације. Презентација обавезно треба да има насловни слајд, кратак опис

пројекта, информације о теми истраживања. На крају презентације треба ставити

закључак и коришћене изворе информација. За писање извора информација

постоје одређена правила.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу

са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

143


ПРИМЕР

Назив извора

уџбеник

веб-сајт

текст с интернета

Како се наводи у изворима?

Чланови тима ће наилазити на проблеме током истраживања и рада на

пројекту. Проблеме у раду треба бележити за сваку активност и узети их у обзир

при процени успешности пројекта.

Назив пројектне активности

Проблеми током реализације

активности

На коначну оцену успешности пројекта утиче и мишљење сваког члана групе,

мишљење наставника и другара из одељења којима је рад презентован. На

основу оцене успешности пројекта чланови групе могу да дају предлоге за побољшање

резултата истраживања.

Запиши предлоге за побољшање ре