Музичка култура 2, уџбеник, Нови Логос

cepesh76

МУЗИЧКА КУЛТУРА

ЗА ДРУГИ

РАЗРЕД

ОСНОВНЕ

ШКОЛЕ

УЏБЕНИК

ДРАГАНА МИХАЈЛОВИЋ БОКАН | МАРИНА ИЊАЦ


Мр Драгана Михајловић Бокан

Марина Ињац

Музичка култура 2

Уџбеник за други разред основне школе


Музичка култура 2

Уџбеник за други разред основне школе

Мр Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац

Извршни уредник

Љиљана Ћалић

Рецезенти

Доц. др Александра Паладин, музиколог, Београд

Зорана Петковић, професор разредне наставе у ОШ „Раде Кончар” у Земуну

Оливера Вучелић, професор разредне наставе у ОШ „Деспот Стефан Лазаревић” у Београду

Евалуатори

Весна Шарац, професор разредне наставе у ОШ „Деспот Стефан Лазаревић” у Београду

Зорица Тричковић, професор разредне наставе у ОШ „Павле Савић” у Београду

Небојша Трајковић, професор разредне наставе у ОШ „Вук Караџић” у Лебану

Ранка Јошић, професор разредне наставе у ОШ „Душко Радовић” на Новом Београду

Илустратори

Младен Анђелковић, Јован Укропина, Александра Милошевић

Нотографија

Мр Драгана Михајловић Бокан

Лектори и коректори

Весна Калабић

Графичко обликовање

Синиша Стојановић

Иван Требјешанин

Дизајн књижног блока

Studio 2M

Фотографије

Shutterstock images

Издавач

Нови Логос” д. о. о.

Маршала Бирјузова 3–5, 11 000 Београд

Тел.: 011/2636–520; факс: 011/2620–365

имејл: office@logos-edu.rs

www.logos-edu.rs

Главни уредник

Александар Рајковић

За издавача

Небојша Орлић

Тираж

29.000

Штампа

Bulvest print AD, Бугарска

1. издање, 2019. године

Министарство просвете Републике Србије

одобрило је овај уџбеник за употребу у школама од

2019/2020. школске године решењем број:

650-02-00151/2019-07 од 14.05.2019. године.

CIP - Каталогизација у публикацији

Народна библиотека Србије, Београд

ISBN 978-86-6109-375-3

COBISS. SR-ID 277236748


Садржај

Увод у свет музике................................... 6

Слушам........................................................... 6

Певам.............................................................. 7

Свирам............................................................ 8

Стварам.......................................................... 9

Поново у школи.......................................10

Звук и он,

Зорислава М. Васиљевић .......................12

Ое смо у школи ......................................13

Семафор, непознати аутор.......................14

Ка ђак зна ша хоће,

Миња Субота ..............................................16

Колико је саи, Миодраг Бркић..............18

Трајање тонова...........................................19

Телефонијаа, Миња Субота....................20

Ка си срећан, песма из Шведске...........22

Сада знаш: Школска табла.....................24

Распевани кишобрани...........................26

Јесен, Станко Коруновић..........................28

Дуње ранке, народна песма.....................30

Сила јесен, непознати аутор................31

Оживеле играчке.......................................32

Сада знаш: Распевани кишобран.........34

Звуци кристалне дворане....................36

Блисај, блисај, звезо мала,

песма из Француске..................................38

Сјаје, сјаје, звезице,

непознати аутор.........................................39

Сне засиа, Станко Коруновић...............40

Чеа и сне, Момчило Тешић...................41

Ала веје, веје, Станко Коруновић............42

Сада знаш: Пахуљица чаробница.........44

Распевана фарма.....................................46

Висина тона.................................................48

Пролећна есма, Станко Коруновић......49

Солмина.......................................................50

Сол ми ај, народна песма.......................50

Мица..............................................................51

Ми иемо реко оља, народна песма... 51

Дора...............................................................52

Дошла ми бака, народна песма...............52

Пролећно коло, народна песма...............53

Фармер Фића.............................................54

Фалила ми се, народна песма..................54

Рекс................................................................55

Ресаво воо ’лана, народна песма.......55

Кукавица, Владимир Томерлин..............56

Лала...............................................................58

Лазара мајка учила, народна песма.......58

Сима..............................................................59

Синоћ мајка, народна песма....................59

Сада знаш: Жабице..................................60

На путу до дуге........................................62

Лаку ноћ, Александар Кораћ...................64

Док месец сја, Жан Батист Лили..............65

Зелени се јаоо, народна песма.............66

Сеи Ћира на врх сламе,

народна песма............................................68

Зелена есма,

Драгана Михајловић Бокан.....................69

Сада знаш: Змајеви..................................70

Празнични воз..........................................72

Новооишња чесика,

Јован Адамов..............................................74

Новогодишњи украси...............................75

Ој, бањаче, бањаче,

манастирска песма....................................76

Љуи ликује, народна песма.................77

Химна Свеом Сави,

манастирска песма....................................78

Боже раве, Даворин Јенко...................79

Чесика мајчици, Јосип Каплан...........80

Куповина......................................................81

Музички бонтон.......................................82

Направите музичке инструменте.........84

Мелодијске игре........................................90

Музички речник.........................................91

Списак композиција.................................92

Нотни материјал (избор)........................96


Кратак водич кроз уџбеник

Ова књига је пред тобом да ти помогне да запамтиш бројне песме, игре, нове

речи али пре свега је ту да те подстакне да се укључиш и разумеш свет музике.

Слушајући, певајући, свирајући, стварајући, развијаћеш слух и ритам што ће ти

помоћи да лакше обављаш многе послове у животу. Моћи ћеш да користиш

музику да поправиш расположење и чуваш своје здравље.

На самом почетку су савети који ће ти добро доћи да научиш како да пажљиво

слушаш, изражајно певаш, успешно свираш и ствараш музику. Можда музика

постане твоје занимање једног дана?

Ауторке

Твој водич кроз чаробни свет музике биће цврчак Цврле.

Цврле зна

многе занимљиве

игре. Објасниће

ти како можеш да

плешеш или да се

играш самостално,

у пару или у

одељењу.

Цврле

највише

воли да пева.

Певај и ти са

њим.

Цврле

ужива у лепој

музици. Зато је за

тебе припремио

два ЦД-а. Уживајте

заједно!

Цврле

обожава да

свира. Ти само

треба да припремиш

одговарајуће

музичке

инструменте.

Свет

музике пун

је маштовитих

прича. Цврле ће ти

открити неке од

њих.

Веровали

или не, музика

и математика

имају нешто

заједничко – Цврлета.

Бројалице су права

ствар! Уз њих може

и да се тапше.

Када пожели

да покаже како

је прави музички

чаробњак, Цврле

одлучи да ствара. И ти

можеш бити његов

помоћник.

4

Мелодијске игре су твоја нова

играчка која се састоји од

разнобојних кружића, линија

и упутства за игру и учење.

Картице осећања

ће ти помоћи

да прикажеш

своја осећања и

расположења.

Научићеш да свираш

мелодију уз помоћ обојених

плочица на металофону.


Тихо

18

Умерено

Бучно

а

ОВДЕ СЕ НАЛАЗИ НАСЛОВ ПОГЛАВЉА.

У ОВОМ УЏБЕНИКУ ИМА ИХ УКУПНО ШЕСТ.

На путу до дуге

Јуни – прозори сунца пуни.

У школи петице

кȏ киша сипе, цветају липе,

дворишта од децe кипе.

Владимир Андрић

Колико је сати

Бим, бом, бим, бом,

колико је сати?

Хајде реци ако можеш,

по чему ћеш знати.

Бим, бом, бим, бом,

то је лако знати!

Колико је удараца

толико је сати.

Музика и текст:

Миодраг Бркић

куку-рикуууу

Трајање тонова

Тонови по трајању могу бити дуги и кратки.

ВЕЛИКИ САТ КУЦА

бо-ом

МАЊИ САТ КУЦА

тик-так

бо-ом

тик-так

Открићеш

• нове песме

• занимљиве музичке игре

• како да свираш песме уз помоћ обојених плочица на

металофону

• како да свираш различите ударачке инструменте

самостално и у групи

Слушаћеш разноврсну музику. 63

ОВДЕ ЈЕ ДАТ ОПИС

ОНОГА ШТО ЋЕШ

ОТКРИТИ КРОЗ НОВУ

ОБЛАСТ.

18

пи-пи

пи-пи

МУЗИКА И ЗДРАВЉЕ СУ

ПОВЕЗАНИ, А У ОВОМ ДЕЛУ

ЋЕШ МОЋИ ДА ПРОЧИТАШ

ВИШЕ О ТОМЕ.

63

Колико је сати, Миодраг Бркић

(ЦД 1, нумера 9/10)

ко-ко-ко-ко даа

Диши правилно

Удахни ваздух кроз нос. У

једном даху опонашај гласом

оглашавање петла, потом

кокошке и на крају пилића.

Разговарамо

1. У ком се делу дана оглашава петао?

2. Погледај илустрацију.


Ко се оглашава најдужим тоном: пилићи, петао или

кокошка?

• Ко се оглашава најкраћим тоном?

РАЗМИСЛИ И

ОДГОВОРИ НА

ПИТАЊА.

РАСПЕВАНИ

Распевани

КИШОБРАН

кишобран

и с

велики

група

груп

сат

НАЈМАЊИ Колико САТ КУЦА

је сати

ти-ка та-ка ти-ка та-ка

Поделите се у три групе. Свираћете инструменте који су

приказани на сликама.

гр

Ђоконда, „Игра часовника”,

Амилкарe Понкијели

(ЦД 2, нумера 6)

ВЕЖБА ДИСАЊА ЈЕ

ВАЖНА ЗА ПЕВАЊЕ, АЛИ

И ЗА ТВОЈЕ ЗДРАВЉЕ.

УПУЋИВАЊЕ НА ЦД СА

НАВЕДЕНИМ БРОЈЕМ ЗА

НУМЕРУ СА ВОКАЛОМ И

ИНСТРУМЕНТАЛОМ ПЕСМЕ.

18

Бим, бом, бим, бом,

колико је сати?

Хајде реци ако можеш,

по чему ћеш знати.

мањи

м

група груп

и

мањи са

сат

гр

г

Бим, бом, бим, бом,

то је лако знати!

Колико је удараца

толико је сати.

пи-пи пи-пи

Заиграј игру

Распевани кишобран.

Која је твоја омиљена боја

на кишобрану?

Испуни задатак који

одговара боји коју си

одабрао/одабрала.

најмањи

ајм

најма

најмањи

н

група

Музика и текст:

Миодраг Бркић

сат


трајање тонова

(дуго и кратко)

Покретом дочарај

Иру часовника.

КЉУЧНИ

ПОЈМОВИ

СУ ПОСЕБНО Диши правилно

ИЗДВОЈЕНИ. Удахни ваздух кроз

једном даху опонаш

оглашавање петла, п

кокошке и на крају п

Колико је сати, Миодраг Бркић

(ЦД 1, нумера 9/10)

куку-рик

19

ко-ко-ко-ко д

Разговарамо

1. У ком се делу дана оглашава петао?

2. Погледај илустрацију.

• Ко се оглашава најдужим тоном: пилићи, петао ил

кокошка?

• Ко се оглашава најкраћим тоном?

Разговарамо

1. Које уређаје за слушање музике користиш самостално?

2. Шта је потребно да урадиш да би научио/научила да

рукујеш неким уређајима за пуштање музике?

Измери буку

0

1

2

3

4

Тишина

Шапат

Тиши говор Гласан говор

Викање

Контролиши буку

Направите одељенски

семафор – контролор буке.

Учитељ/учитељица или редар,

штипаљком обележава ниво

буке у учионици.

Мој тротинет,

Александар Кораћ

(ЦД 2, нумера 2)

Разговарамо

1. Објасни како прегласна музика

утиче на здравље?

2. Заокружи тачне одговоре.

Песма Троине је:

спора весела тужна

ведра брза нежна

Бучно

Умерено

Тихо

ПАЗИ!

Прегласна музика

оштећује слух.

15

Отпевај песму Јесен споро и тихо.

Отпевај песму Дуње ранке нежно и тужно.

Изведи бројалицу Стигла јесен весело и брзо.

Наведи композицију која је по твом мишљењу

нежна и радосна..

Изведи бројалицу Стигла јесен тихо као успаванку,

а потом исту бројалицу изведи тако да неког

пробудиш.

Пронађи свој пар и на свој начин заплеши уз

музику Жила Маснеа Медитације, а потом уз

Шумановог Дивљег јахача.

Од понуђених слова (Ш Л У Ф Р А) састави реч.

Добићеш назив извођача на једном инструменту.

Заокружи тачан одговор.

Успаванку изводимо:

а) брзо и гласно,

б) тихо и лагано,

в) тихо и брзо.

НА КРАЈУ СВАКЕ ТЕМЕ ДАТА ЈЕ

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА У ФОРМИ ИГРЕ.

35

5


Слушам

Увод у свет музике

Док слушаш музику у школи или на концерту...

Цело тело

слуша!

Уши

слушају.

Уста

су тиха,

не говоре.

Руке су

спуштене

и мирне.

Kористиш их

само док

аплаудираш.

Ноге су

спуштене и

мирне.

Очи

посматрају.

6

На часовима музичке културе често слушаш музику.

У таквим приликама потребно је да се удобно

сместиш на столици и припремиш своје тело

за слушање. Погледај илустрацију на којој је

приказано како треба да се понашаш док слушаш

музику. Размисли зашто је то важно.

Поносан/

поносна сам

када моје тело

слуша!


Певам

Правилно отварање уста је важно док певаш.

A E И О У

Диши правилно

1. Удахни дубоко кроз

нос.

2. Лагано испуштај

ваздух – шшш...

...као лопта за плажу

која се издувава.

Запевај,

Д. М. Бокан

(ЦД 1, нумера 1/2)

шшшш....

Пажљиво слушај

песму Заевај.

Oна ће ти помоћи

да научиш како

правилно треба да

држиш тело док

певаш. Покушај, није

тешко.

Положај тела

Док певаш, важно је да заузмеш

правилан положај. Покушај да

правилно седиш или стојиш.

Размисли зашто је то важно.

Док певам,

ширим добро

расположење.

„Ко пева, зло не

мисли.”

7


Свирам

Увод у свет музике

У првом разреду упознао/упознала си разне инструменте.

Научио/научила си и да свираш.

Заједничко свирање је забавно. Одељењски оркестар је

тим који својим свирањем може увеселити слушаоце.

Упиши називе приказаних инструмената по азбучном реду.

Одиграј игру Свирај – стани

За ову игру потребно је да користите ритмичке удараљке по избору.

Разбрајалицом одредите „диригента“.

• На знак „диригента“ СВИРАЈ, сви истовремено

свирате неодређен ритам на удараљкама.

• Када „диригент“ изговори СТАНИ, сви истовремено

треба да се зауставе.

На почетку игре можете се договорити да „диригент“ неким

покретом руке даје знаке за почетак и крај свирања.

Пазите да не стварате превелику буку!

8

Када свираш у школи с другарима, потребно је да:

• слушаш друге;

• почнеш да свираш на знак „диригента“;

• чуваш инструменте;

• не свираш прегласно, јер бука смета.


Стварам

Ко је био мали Амадеус?

Волфганг Амадеус Моцарт био је познати светски

композитор. Већ са четири године одлично је

свирао клавир. Почео је да компонује у петој

години, вешто је свирао оргуље и виолину,

а био је и добар певач. Звали су га „чудо од

детета“.

Стварати је лако

Буди као мали Амадеус.

Стварај мелодије, ритмичку

пратњу на инструментима,

покрете уз музику. Понекад можеш

свој доживљај музике исказати цртежом.

За почетак, компонуј и отпевај мелодију уз

стихове Поново у школи који се налазе на страни 11.

Истражи и у свесци направи листу познатих

композиција Волфганга Амадеуса Моцарта

које ти се допадају.

Одељењске, школске приредбе и

представе праве су прилике да покажеш

свој таленат за стварање музике.

Волим

да се играм

тоновима и

ритмом. Тако

стварам музику.

Добро се осећам

када добијем

аплауз.

1. Одабери песму која ти се допала, а коју си научио/научила на часу

српског језика.

2. Ако је песма радосна, нека и твоја мелодија има такво расположење.

Уколико је тужна, размисли о стварању лагане мелодије.

3. Затвори очи, утони у машту и тексту песме додај мелодију.

4. Сваки твој покушај је успех ка путу да и ти постанеш Амадеус.

Само напред!

9


10


Поново у школи

Добро дошли, драги ђаци,

постали сте сад другаци.

Пред вама је нова књига,

нова књига, разбибрига.

Наша књига није празна,

она скрива чуда разна.

Слушај, певај, свирај, стварај,

уз музику разговарај.

Марина Ињац

Открићеш

• нове песме и бројалице

• шта је звук, а шта тон и како да разликујеш различите звукове

и тонове

• како бука утиче на твоје здравље

• разлике у брзини извођења музике, брзо – споро

• разлику у трајању тонова, дуго – кратко

• шта је глас и како да разликујеш мушке, женске и дечје гласове

• начине извођења музике, певање, солиста, хор, два певача,

група певача

Слушаћеш разноврсну музику.

11


Звук и тон

Када ковач кује

или пева ћук,

све што се чује

назива се звук.

Кад се чује ветар,

па и крава мук,

знаће свако дете

да и то је звук.

Ако песму чујеш,

или звона звон,

када неко свира,

то се зове тон.

Музика: Зорислава М.

Васиљевић

Текст: Петар Стоковић

Звук и тон,

Зорислава М. Васиљевић

(ЦД 1, нумера 3/4)

Разговарамо

1. Погледај илустрацију. Испричај на који начин може настати

звук, а на који тон?

2. Које инструменте уочаваш на илустрацији?

3. Који инструменти производе звукове, а који тонове?

4. Како настаје музика?

5. Где све можеш да чујеш музику?

Подсети се

Звук је све што чујемо – свако треперење, шум или хук.

Тон је правилан и јасан звук одређене висине. Њега

можемо да отпевамо или одсвирамо. Тонови се записују

посебним знацима – нотама.

12

Тонове певамо, свирамо и слушамо. То је музика.


Опет смо у школи

Цин, цин, цин.

Цин, цин, цин.

О - пет смо у шко - ли ми.

Је - дан, два.

Јенʼ, два, три.

Ту су мо - ји дру - го - ви.

Хо, хо, хо. Хи, хи, хи.

Сви смо са - да ве - се - ли.

Текст: Марина Ињац

Пљесни дланом

о длан.

Пуцкетај прстима.

Потапши колена.

Удари ногама о под.

• звук

• тон

• музика

Покушај да изведеш тапшалицу Ое смо у школи

на свој начин. Можеш је изводити и у пару.

Синкопирани сат,

Лирој Андерсон

(ЦД 2, нумера 1)

Док слушаш композицију

Синкоирани са, опонашај

13

звукове које чујеш.


Семафор

Семафор светла има,

он показује свима,

када да крену,

када да стану,

као по неком плану.

Црвено, жуто, зелено:

зелено, жуто, црвено.

Семафор пали,

семафор гаси,

зато ти добро пази.

Да ли знаш?

Није музичар, а свира.

Звук сирена док се чује,

он на тргу диригује.

(Саобраћајац)

Mузика и текст:

аутори непознати

Семафор, аутор непознат

(ЦД 1, нумера 5/6)

Бус, Зоран Христић

(ЦД 2, нумера 2)

Док слушаш песму Бус, опонашај

звук аутобуске сирене. Труди се

да не ствараш буку.

14

Разговарамо

1. Која саобраћајна средства стварају

превелику буку?

2. Како се можеш заштитити од буке?

3. Погледај слику десно са знаком

упозорења. Објасни зашто је

написано „опасно“?

ОПАСНО!

Забрањено је

прелазити улицу са

слушалицама у ушима.


Разговарамо

1. Које уређаје за слушање музике користиш самостално?

2. Шта је потребно да урадиш да би научио/научила да

рукујеш неким уређајима за пуштање музике?

Измери буку

Тихо

Умерено

Бучно

0

1

2

3

4

Тишина

Шапат

Тиши говор

Гласан говор

Викање

Контролиши буку

Направите одељенски

семафор – контролор буке.

Учитељ/учитељица или редар,

штипаљком обележава ниво

буке у учионици.

Бучно

Умерено

Тихо

Мој тротинет,

Александар Кораћ

(ЦД 2, нумера 3)

Разговарамо

1. Објасни како прегласна музика

утиче на здравље?

2. Заокружи тачне одговоре.

Песма Мој роине је:

спора весела тужна

ведра брза нежна

ПАЗИ!

Прегласна музика

оштећује слух.

15


класа –

расте

и зри

жито

трут –

пчела

мушког

пола

Кад ђак зна

шта хоће

Кад је неко пчелица

за њим класа пшеница,

а када је трут

коров му је пут.

Кад ђак зна шта хоће

за њим цвета воће,

буба лења неће

ни воће ни цвеће.

Кад је неко пчелица

за њим класа пшеница,

а када је трут

коров му је пут.

Бистра глава хоће

и цвеће и воће,

буба лења неће

ни воће ни цвеће.

Музика: Миња Субота

Текст: Добрица Ерић

Да ли знаш?

Објасни значење

пословице:

Ге нема раа,

у невоља влаа.

Кад ђак зна шта хоће,

Миња Субота

(ЦД 1, нумера 7/8)

Разговарамо

1. Зеленом бојом обој кружић испод слике на којој се ђаци

понашају као „пчелице”.

Црвеном бојом обој кружић испод слике на којој се ђаци

понашају као „трутови”.

2. Како би песму Ка ђак зна ша хоће отпевале вреднице,

а како лењивци? Опонашај.

16

Подсети се

Свака композиција има своју брзину. Извођење композиције

може бити брзо или споро.


Брзалица

О - де ђа - чић у ду - ћан - чић.

1. Изговарај брзалицу споро, брже, а потом најбрже. Уз

изговор користи штапиће као што је приказано.

2. Изабери неку брзалицу која ти се допада. Покушај да је

изговориш што брже пратећи ритам говора на неком

ударачком инструменту по свом избору.

Не буди превише бучан/бучна!

Охридска легенда, „Грлица”, Стеван Христић

(ЦД 2, нумера 4)

Другарство, Миња Субота (ЦД 2, нумера 5)

Разговарамо

Упореди композиције „Грлица” из Охриске леене и

Друарсво и одреди која је од њих брза, а која спора.

Забрањени покрет

Уз композицију „Грлица” из Охриске Охриске

леене леене леене леене

одиграјте игру.

Разбрајалицом изаберите ученика који ће

водити игру. Он треба да стане наспрам

осталих и покаже ЗАБРАЊЕНИ

ПОКРЕТ. То је покрет који остали не

смеју да понове.

Док траје музика, сви понављају

покрете које вођа игре показује.

Задатак вође је да збуни остале

играче како би неко у музичком

заносу поновио и ЗАБРАЊЕНИ

ПОКРЕТ.

Ко погреши испада из игре, а победник

постаје вођа.

• брзо

• споро

17


Колико је сати

Бим, бом, бим, бом,

колико је сати?

куку-рикуууу

Хајде реци ако можеш,

по чему ћеш знати.

Бим, бом, бим, бом,

то је лако знати!

Колико је удараца

толико је сати.

Музика и текст:

Миодраг Бркић

пи-пи пи-пи

ко-ко-ко-ко даа

Диши правилно

Удахни ваздух кроз нос. У

једном даху опонашај гласом

оглашавање петла, потом

кокошке и на крају пилића.

Колико је сати, Миодраг Бркић

(ЦД 1, нумера 9/10)

18

Разговарамо

1. У ком се делу дана оглашава петао?

2. Погледај илустрацију.

• Ко се оглашава најдужим тоном: пилићи, петао или

кокошка?

• Ко се оглашава најкраћим тоном?


Трајање тонова

Тонови по трајању могу бити дуги и кратки.

ВЕЛИКИ САТ КУЦА

бо-ом

бо-ом

МАЊИ САТ КУЦА

тик-так

тик-так

НАЈМАЊИ САТ КУЦА

ти-ка та-ка ти-ка та-ка

Поделите се у три групе. Свираћете инструменте који су

приказани на сликама.

и с

велики

група

груп

сат

гр

мањи

м

група груп

и

мањи са

сат

а

гру

гр

г

најмањи

ајм

најма

најмањи

н

група

сат


трајање тонова

(дуго и кратко)

Ђоконда, „Игра часовника”,

Амилкарe Понкијели

(ЦД 2, нумера 6)

Покретом дочарај

Иру часовника.

19


Телефонијада

друм

– пут,

широка

улица

прашума

– шума

која је

настала

веома

давно,

стара

шума

На широком царском друму

што пресеца прашуму,

срели су се бели слон

и један црни телефон.

„Хало“, рече бели слон.

„Хало“, рече телефон.

„Ко је?“, пита бели слон.

„Ко је?“, пита телефон.

И тако у бескрајон.

Ни командир шумске страже,

није знао да ми каже

да л’ слон телефонира,

ил’ телефон слонира.

Музика: Миња Субота

Текст: Љубивоје Ршумовић

Телефонијада, Миња Субота

(ЦД 1, нумера 11/12)

20

Разговарамо

1. Које птице могу да имитирају људски говор?

2. Кажемо да људи и птице певају. По чему се разликује песма

птица од песама које певају људи?

3. Шта је стварно, а шта нестварно у песми Телефонијаа?

4. Објасни значење речи „бескрајон“ и „слонирати“.

5. Послушај пажљиво песму. Уочи делове у којима извођачи

певају и делове у којима извођачи говоре.


Подсети се

Животиње се оглашавају и споразумевају различитим

звуковима. Људи говоре и мисле. Гласови људи се разликују.

Можемо разазнати мушке, женске и дечје гласове.

Када те неко позове телефоном, можеш ли да погодиш ко

те је позвао и ако се не представи?

Повежи телефоне с одговарајућим слушалицама.

дечји

глас

мушки

глас

женски

глас

Људи гласом певају

– изводе музику.

• глас

• говор

• певање

Шапутање,

Никола Херцигоња

(ЦД 2, нумера 7)

Док слушаш песму Шауање, уочи

део који се понавља после сваке

строфе. Покушај да га отпеваш уз

помоћ учитеља/учитељице.

Разговарамо

1. Подвуци тачан одговор.

Песму Шауање изводе:

мушки гласови; женски гласови; дечји гласови.

21


Кад си срећан

Кад си срећан, лупи тада длан о длан,

кад си срећан, лупи тада длан о длан,

кад си срећан и кад желиш с другим делит’ срећу сву,

кад си срећан, лупи тада длан о длан.

Кад си срећан, прстима пуцкетај ти,

кад си срећан, прстима пуцкетај ти,

кад си срећан и кад желиш с другим делит’ срећу сву,

кад си срећан, прстима пуцкетај ти.

Кад си срећан, колена потапши ти...

Кад си срећан, лупи ногама о под...

Кад си срећан, викни гласно тад: „Ура!”

Кад си срећан, ти понови ово све!

Кад си срећан, песма из Шведске

(ЦД 1, нумера 13/14)

Песма из Шведске

Кад си срећан...

На крају песме је стих: „Кад си срећан, ти понови ово све!”

Понови покрете редом као што је приказано – пљескање,

пуцкетање прстима, тапшање колена итд. Затим покушај да

поновиш покрете, али уназад.

У-РА!

1

2

3 4

5

22

Изаберите солисту. Певајте песму Ка си срећан, тако

што ће солиста певати прва два стиха, а одељењски хор

следећа два.


Молимо за фину тишину, Александар Кораћ

(ЦД 2, нумера 8)

Разговарамо

1. О чему се говори у песми Молимо за фину ишину?

Зашто песник каже да тишина „годи души“? Објасни.

2. Подвуци тачан одговор.

а) Песму Молимо за фину ишину изводи:

дечји хор; хор одраслих; солиста.

б) Пратња је изведена на:

виолини; хармоници; клавиру.

3. Погледај слике. Испричај о чему треба да водиш рачуна

док слушаш музику. Зашто?

Разговарамо

1. Када кажемо да је неко солиста? Објасни.

2. Како настаје хор?

3. У кружиће поред илустрација упиши одговарајућа слова:

• слово С поред солисте;

• слово Х поред хора;

• слово Д поред два певача;

• слова СХ поред солисте са хором.

• солиста

• хор

• два

певача

23


Сада знаш

звук

1

брзо – споро

9

гласно

4

музика

8

солиста

6

хор

7

гласови

5

тон

2

тихо

3

дуг тон – кратак тон

10

24 24


Школска табла

Ова игра се игра са

друговима и другарицама

из одељења. Редом, једно по

једно, затворених очију, погађајте

оловком неки број на нацртаној

школској табли. Потражите

задатак под оним бројем који је

неко погодио. Та особа треба

да уради задатак. Можете

и сами смислити нове

задатке.

1. Подсети се песме Ка си срећан. Изведи само

звукове из те песме.

2. Покажи како можеш да изведеш тонове, а да притом

не користиш инструменте.

3. Отпевај своју омиљену песму тако да звучи супротно

од гласног.

4. Изведи на неком ритмичком инструменту омиљену

бројалицу тако да звучи супротно од тихог.

5. Изговори или отпевај неку од следећих брзалица

опонашајући женске, мушке и дечје гласове.

На врх ра врба мра.

Ое ђачић у ућанчић.

Риба риби ризе ре.

6. Отпевај песму Ка ђак зна ша хоће као солиста.

7. Песму Колико је саи отпевајте сви заједно (хорски).

8. Где све може да се чује музика?

9. Изговори споро:

Пуж уз ушку, уж низ ушку.

Изговори брзо:

Миш уз ушку, миш низ ушку.

10. Изведите игру Саови са стране 19.

Ти буди диригент.

25


26


Распевани кишобрани

Док златног лишћа киша пљушти,

дрвећа коса мелодично шушти.

Док чекаш да сунце поново гране,

отвори распеване кишобране.

Драгана Михајловић Бокан

Открићеш

• нове песме и бројалице

• шта су ударачки инструменти

• како да направиш кастањете

• како да експериментишеш звуцима уз помоћ јесењих

плодова

• занимљиве музичке игре

• како да свираш ударачке инструменте самостално и у групи

• разноврсна музичка расположења и како да доживљај

музике опишеш речима

Слушаћеш разноврсну музику.

27


Јесен

Нестало је лета,

дошла јесен жута,

нема више цвећа

крај шуме и пута.

Да ли знаш?

Шиба те, а не видиш га?

Шта је то?

(Јесењи ветар)

луг –

мања

шума,

обрасла

ниским

растињем

А птичице мале

отишле су југу,

нема више песме

у шуми и лугу.

Ништа зато, децо,

јесен ће нам проћи,

онда ће нам опет

бела зима доћи.

Музика и текст:

Станко Коруновић

Јесен,

Станко Коруновић

(ЦД 1, нумера 15/16)

Разговарамо

1. Сети се и наведи које си ударачке инструменте користио/

користила у првом разреду?

2. На који начин они производе звук?

28

Подсети се

Свако тело из природе може

бити извор звука уколико га

подстакнемо на треперење.

Ударачки инструменти

припадају групи музичких

инструмената код којих се

звук добија ударом.

Диши правилно

Удахни дубоко кроз нос.

Испуштајући ваздух кроз

уста, опонашај благи јесењи

ветар који помера један лист.

Понови удах, па опонашај

јесењи ветар који дува снажно

и носи гомилу лишћа.


Јесењи оркестар

Направите мали оркестар од инструмената направљених

од јесењих плодова. Припремите следећи материјал:

кестење, тикву, орахе, лешнике, жирове, опало лишће,

пластичне кантице с поклопцем. Направите своје музичке

инструменте и истражите на које све начине они могу да

производе звук.

Разговарамо

Играјући се јесењим плодовима, добио/добила си разне

ударачке инструменте.

1. Док свираш, уочи какве звукове производе направљени

инструменти? Који стварају гласан, а који тиши звук?

2. Какав је звук када у кантицу поред плодова убациш лишће?

Док слушаш песму о јесени Душка Радовића,

цртежом прикажи свој доживљај музике.

Јесења песма (Све је пошло наопачке),

Миодраг Илић Бели

(ЦД 2, нумера 9)

• ударачки

инструменти

• кастањете

Кастањете су два издубљена

комада дрвета, у облику шкољке.

Узицом су повезани један с другим.

Звук се добија ударом једне

шкољке о другу.

Направи кастањете е према упутству на страни 88.

29


Дуње ранке

И-ДИ КУ-ЋИ,

О-БУ-ЦИ СЕ,

ЛЕ-ЛЕ ДУ-ЊЕ РАН-КЕ,

Д У - Њ Е РА Н -КЕ, ДУ-ЊЕ РАН-КЕ,

КРУ-ШКЕ КА-РА-МАН - КЕ.

Иди кући, очешљај се,

леле дуње ранке,

дуње ранке, дуње ранке,

крушке караманке.

Подсети се

Онда дођи, коло води,

леле дуње ранке,

дуње ранке, дуње ранке,

крушке караманке.

Дуње ранке,

народна песма

(ЦД 1, нумера 17/18)

Народна песма из Срема

Народна песма настала је у народу. Не зна се ко ју је

смислио. Таква песма касније се усмено преносила с колена

на колено, са старијих на млађе.

Разговарамо

1. Које си народне песме научио/научила у првом разреду?

2. Да ли се зна ко их је компоновао? Објасни.

30

Станите у круг и певајте песму Дуње ранке. Разбрајалицом

одаберите „чувара дуње” који ће бити у средини круга.

Он има задатак да пронађе код кога је сакривено воће (или неки

предмет). Док певате, иза леђа додајте „дуњу” једни другима. На

крају строфе „дуња” се зауставља код једног ученика/ученице, а

остали држе руке на леђима као да је скривају.

Сви гласно певајте када се чувар приближава „дуњи”, а тихо

када се удаљава.


Стигла јесен

СТИ -

ГЛА

ЈЕ - СЕН

ОД - ЛЕ - ТЕ - ЛЕ ЛА -

СТЕ,

КИ -

ША

ПА - ДА

ВРЕ - МЕ ДА СЕ

РА -

СТЕ.

Аутор непознат

Изведите бројалицу Сила јесен. Једна група ће свирати

пратњу на малом бубњу, а друга на штапићима, као што је

приказано. Увежбајте ритам одвојено, а потом покушајте да

свирате истовремено изговарајући текст бројалице.

Фрула је дувачки инструмент

који је направљен од дрвета.

Често се користи у народном

извођаштву. Особа која свира

овај инструмент назива се фрулаш.

Бора Дугић,

фрулаш

Ветар, народна песма (ЦД 2, нумера 10)

Виртуозна фрула, одломак, Бора Дугић

(ЦД 2, нумера 11)

• народна песма

Разговарамо

Послушај композицију Веар.

1. Уочи делове које изводи хор и делове које изводи солиста.

2. Пажљиво слушај и у деловима песме где хор опонаша ветар

опонашај га и ти.

31


Оживеле играчке

Ноћ се спустила на кровове кућа.

Засветлели су прозорчићи. Велики

жути месец кренуо је у шетњу

небеским стазицама посутим

звездама. Гледао је с висине како

се пале и гасе светла на кућама.

Спустио се мало ниже и провирио

кроз прозор једне куће.

Угледао је дечака и девојчицу

који су ужурбано поспремали

разбацане играчке. Мама је

обећала да ће им читати нову

причу за лаку ноћ. Били су

нестрпљиви, па су журили да

сваку играчку ставе на своје место.

Када је мама ушла у собу, све је

било сређено, а дечак и девојчица

чекали су у својим креветима.

32

Мама је читала причу за лаку ноћ.

Деца су широм отворених очију

слушала. После неколико минута

капци су им отежали и зевнули

су кратко неколико пута. Нису

дочекали крај приче, утонули

су у слатки сан. Мама је угасила

лампу и тихо изашла из собе.

Одједном се зачуло: „КЛИК!”

Месец је својим зрацима

пробудио играчке. Кликери су

почели да се котрљају, а чигра се

завртела и заплесала. Плишани

меда је скочио са полице и зајахао

дрвеног коњића. Почели су да јуре

укруг и прескачу остале играчке. И

друге играчке су се разиграле.


Мами се учинило да

чује звуке из дечје собе.

Пришла је лагано вратима.

Опет се чуло: „КЛИК!”

Кроз одшкринута врата

собе мама је видела да деца

мирно спавају, све је било

тихо и мирно само се дрвени

коњић лагано њихао.

Текст: Марина Ињац

Медитације, одломак, Жил Масне

(ЦД 2, нумера 12)

Дивљи јахач, Роберт Шуман

(ЦД 2, нумера 13)

Разговарамо

1. Покушај да одредиш којим сликама одговарају

композиције Меиације и Дивљи јахач. Сети се

речи које их описују.

2. По чему се разликују ове две композиције?

3. Каква музика теби прија увече, а каква ујутру?

4. Каква осећања у теби изазива композиција

Дивљи јахач, а каква композиција Меиације?

Изабери одговарајуће КАРТИЦЕ ОСЕЋАЊА.

Објасни свој избор.

• каква расположења

подстиче музика

(нежно – тужно и

нежно – радосно)

• медитација –

смирено стање са

циљем опуштања

33


Сада знаш

споро и тихо

нежно и тужно

весело и брзо

нежно и радосно

тихо и гласно

споро и брзо

нежно и

тужно

весело

и брзо

нежно и

радосно

тихо и

гласно

споро и

брзо

ФРУЛА

фрула

МУЗИКА

музика

34


РАСПЕВАНИ

Распевани

КИШОБРАН

кишобран

Заиграј игру

Распевани кишобран.

Која је твоја омиљена боја

на кишобрану?

Испуни задатак који

одговара боји коју си

одабрао/одабрала.
Отпевај песму Јесен споро и тихо.

Отпевај песму Дуње ранке нежно и тужно.

Изведи бројалицу Стигла јесен весело и брзо.

Наведи композицију која је по твом мишљењу

нежна и радосна.

Изведи бројалицу Стигла јесен тихо као успаванку,

а потом исту бројалицу изведи тако да неког

пробудиш.

Пронађи свој пар и на свој начин заплеши уз

музику Жила Маснеа Медитације, а потом уз

Шумановог Дивљег јахача.

Од понуђених слова (Ш Л У Ф Р А) састави реч.

Добићеш назив извођача на једном инструменту.

35


36


Звуци кристалне дворане

Краљица снежна акварел слика,

прозори крију ледене скице,

огледала ноћна чаробна лика,

магија тајна оживљава свице.

Одмрзни иње топлим дахутком,

пахуље лете, латице беле,

сликарка зима невидљивом руком

слика широке снежне пределе.

Драгана Михајловић Бокан

• акварел – слика

насликана

воденим бојама

• дахутком – дахом

Открићеш

• нове песме и бројалице

• шта је пулс, а шта ритам

• да се композиције могу изводити брзо, споро, умерено брзо

и умерено споро

• како да свираш ударачке инструменте самостално и у групи

• занимљиве музичке игре

• разлике у јачини извођења музике – тихо, гласно, умерено

тихо и умерено гласно.

Слушаћеш разноврсну музику.

37

37


Блистај, блистај,

звездо мала

Блистај, блистај, звездо мала,

како сијаш рад’ би знала.

Високо горе видим те ја

као драгуљ ти светло сја.

Блистај, блистај, звездо мала,

како сијаш рад’ би знала.

Када жарко Сунце зађе

и кад тамна падне ноћ.

Тад ће твоје светло доћ’

блистај, блистај целу ноћ.

Блистај, блистај, звездо мала,

како сијаш рад’ би знала.

Да ли знаш?

Које је заједничко

име за сјајна небеска

тела и сунце?

(Звезде)

Песма из Француске

Разговарамо

1. Који би ударачки инструмент употребио/

употребила да дочараш треперење звезда?

2. Шта радиш када видиш звезду падалицу?

3. Коју би строфу песме отпевао/отпевала

брже, а коју спорије? Зашто?

Блистај, блистај,

звездо мала,

песма из Француске

(ЦД 1, нумера 19/20)

Свака композиција има своју брзину (темпо). Док стварају,

композитори смишљају брзину извођења музичког дела и

означавају га на самом почетку композиције.

38

Отпевај песму

Блистај, блистај

звездо мала брзо, а

потом споро.

Док певате песму,

свирајте триангл на

сваком првом слогу

у речима БЛИСТАЈ,

СИЈАШ и СЈА.


Сјајте, сјајте, звездице

Прва

Друга

СЈАЈ

- ТЕ

СЈАЈ

- ТЕ

ЗВЕ

- ЗДИ

- ЦЕ

МЕ

- СЕ

- ЧЕ

- ВЕ

СЕ

- СТРИ

- ЦЕ

ДАЈ

- ТЕ

СВА

- КА ЈЕ

- ДАН

ЗРАК

РА - СТЕ - РАЈ - ТЕ ГУ - СТИ МРАК.

Аутор непознат

Свирај мали бубањ бројећи

Прва

Друга

Пулс

Свирај ритам штапића

ударом на сваком слогу

ТА - ТА

ТА - ТА

Ритам

Увежбајте пратњу одвојено, а потом покушајте да свирате

истовремено.

Карневал животиња, „Лабуд”, Камиј Сен-Санс

(ЦД 2, нумера 14)

Карневал животиња, „Птице”, Камиј Сен-Санс

(ЦД 2, нумера 15)

• пулс, ритам

• брзина извођења

композиције (темпо)

Разговарамо

1. Послушај композиције „Лабуд” и „Птице”. Која је брза,

а која спора?

2. Пронађи у читанци причу којој би одговарала нека од

композиција које си слушао/слушала на овом часу. Можете је

драматизовати тако да драматизацију прати музика.

39


Снег засипа

Снег засипа, пада, веје,

сва ће брда да завеје,

покрио је све равнице,

отишле су наше птице.

Само врапци цвркутани

на смрзнутој скачу грани,

а у соби мале Анке

спремају се брзе санке.

На њима ће да појури

низ брег стрми да се сјури,

па ко ветар да загуди:

„Беж’те с пута добри људи.”

Напољу је све хладније,

хладан ветар пољем вије,

Деда Мраз на земљи влада,

а снег бели пада, пада.

БРЗО

ЗАСИПА

ПАДА

УМЕРЕНО

ВЕЈЕ

СПОРО

Разговарамо

Погледај илустрацију.

Музика: Станко Коруновић

Текст: Драган Лукић

1. Објасни разлику између израза:

СНЕГ ЗАСИПА, СНЕГ ПАДА, СНЕГ ВЕЈЕ.

Снег засипа,

Станко Коруновић

(ЦД 1, нумера 21/22)

2. Повежи речи у облачићима (ЗАСИПА, ПАДА И ВЕЈЕ) са

одговарајућим брзинама кретања деце на санкама.

40

Станите један иза другог и ставите руке на рамена

другу/другарици испред себе као (мали воз). Пажљиво

слушајте песму Сне засиа. Корачајте у складу с музиком,

брже и спорије.


Чеда и снег

НО

- ЋАС

ПА

- ДА

ТА

- НАК

СНЕГ

НА

ЛИ

- ВА

- ДЕ

И

НА

БРЕГ.

БРА

- ЦО

СИ

- МО, ВРЕ

- ЋУ

ДАЈ

ДА СКУ - ПИ - МО ШЕ - ЋЕР ТАЈ.

Текст: Момчило Тешић

Поделите се у две групе. Једна група нека свира мали

бубањ, а друга кастањете. Изведите бројалицу Чеа и сне

на инструментима на следеће начине: први пут споро,

други пут умерено, трећи пут брзо.

За крај изведите бројалицу тако што ћете почети брзо, а

онда постепено успоравати.

Мађарска игра бр. 5, одломак,

Јоханес Брамс (ЦД 2, нумера 16)

• умерено брзо

• умерено споро

Слушај композицију Мађарска ира

бр. 5 и на местима која су брза

пљескај рукама, а на местима која

су спора пуцкетај прстима.

Разговарамо

1. Ко изводи композицију

Мађарска ира бр. 5 ?

2. Испричај каква расположења

у теби изазива композиција

Мађарска ира бр. 5, Јоханеса

Брамса. Употреби КАРТИЦЕ

ОСЕЋАЊА.

41


Ала веје, веје

спи –

спава

Ала веје, веје,

шта маримо ми.

Дрва има није зима

па се слатко спи.

А кад сутра сване,

опет веје снег,

саонице за узице,

сложно сви на брег.

Лете, лете санке,

лете као зрак,

са врх брега, преко снега,

док не падне мрак.

Музика: Станко Коруновић

Текст: Драган Лукић

Ала веје, веје,

Станко Коруновић

(ЦД 1, нумера 23/24)

42

Станите у колону (као возић).

Корачајте у ритму песме Ала веје, веје.

• Певајте прву строфу песме тихо (Ала веје, веје, ша

маримо ми...).

• Другу строфу песме (А ка сура сване, ое веје сне...)

певајте умерено гласно.

• Трећу строфу песме (Лее, лее санке, лее као зрак...)

певајте гласно.

У следећем понављању песме, певајте обрнутим

редоследом, од гласног ка тихом.


Чинеле чини пар металних

плоча у облику тањира. Када

се ударе једна о другу, оне

производе оштар, гласан, метални звук.

Прапорци су шупље металне

лоптице с куглицом у средини.

Приликом покретања стварају звук

који подсећа на звецкање. Прапорци су

често повезани на ремен са дршком.

Разговарамо

1. Пронађи музичке инструменте на

илустрацији.

2. Зашто девојчица песму Ала веје, веје

лутки пева уз прапорце?

3. Којим музичким инструментом врабац

позива другове на игру? Зашто?

Прапорци су се некада

стављали коњима око

врата како би људи чули

коње када пролазе.

У пећини горског краља, Едвард Григ

(ЦД 2, нумера 17)

Менует, одломак, Луиђи Бокерини

(ЦД 2, нумера 18)

• умерено тихо

• умерено гласно

Разговарамо

Пажљиво послушај композицију У ећини орско краља, а затим

композицију Менуе.

1. По чему се разликују те композиције?

2. Уочи гласне и тихе делове у композицијама У ећини орско

краља и Менуе. 43


Сада знаш

20 + 1 –17

100 – 99 + 0

44 – 40 + 6

18 + 2 – 10

10 + 4 – 9

15 – 15 + 2

35 – 30 – 2

10 + 10 – 10

44


ПАХУЉИЦА

ЧАРОБНИЦА

Реши задатке.

Израчунај и пронађи

решења од 1 до 5,

а потом одговори

на питања.

1. Певај песму Ала веје, веје тихо, а потом

постепено певај све гласније.

2. Свирај уз помоћ чинела и прапораца ритам

песме Ала веје, веје. Почни споро, па постепено

убрзавај.

3. Певај песму Снег засипа. Почни брзо, па потом

постепено успоравај.

4. Песму Блистај, блистај, звездо мала почни да

певаш гласно, па постепено све тише.

5. Смисли мелодију бројалице Чеда и снег. Отпевај

мелодију први пут споро, а други пут брзо.

45


Дора

Рекс

Мица

46


Распевана фарма

Хвалио се деда Сима:

„Распевану фарму имам!”

Бака Лала, пева, кува

Рекс, куца, кућу чува.

Дора, маца, преде и док дрема,

Солмина концерт спрема.

Мица, кравица, траву пасе,

Фармер Фића купа прасе!

Хвалио се деда Сима:

„Распевану фарму имам!”

Марина Ињац

Фармер

Фића

Солмина

Лала

Открићеш

• нове песме које ћеш моћи да отпеваш и одсвираш

• разлике у висини тонова, високе и дубоке тонове

• како да висину тона повежеш са одређеном бојом

• шта је металофон

• шта је мелодија

• „Мелодијске игре” и друге занимљиве музичке игре

• како да направиш кишни штап

• да композиције могу изводити један свирач, два свирача,

група свирача, оркестар

Слушаћеш разноврсну музику.

Сима

47


Висина тона

Тонови које певамо и свирамо могу бити различите висине

(високи и дубоки). Мелодија је низ тонова различите висине и

трајања који чине једну целину. Тонови у мелодији могу да се

крећу поступно или скоковито.

Распевана фарма,

Драгана Михајловић-Бокан

(ЦД 1, нумера 25/26)

Становници Расеване фарме помоћи ће ти да их лакше

разликујеш, певаш и свираш. Свираћеш на обојеним плочицама

на металофону.

• високи тон

• дубоки тон

• мелодија

Металофон је музички

ударачки инструмент.

Састоји се од металних

плочица различитих

величина које су причвршћене

за дрвену основу. Тон настаје ударом

палице о плочицу.

Разговарамо

Послушај композицију Пичица.

1. Уочи високе и дубоке тонове.

2. Које инструменте препознајеш у

композицији Пичица?

Птичица,

Едвард Григ

(ЦД 2, нумера 19)

48

Напиши кратку причу о птичици у којој ће ликови бити:

птичица, њена мајка и мачка. Покушај да отпеваш разговор

ликова користећи дубоке и високе тонове.


Пролећна песма

Слушала сам једно јутро птичицу,

пролећу је извијала песмицу

ћију, ћију, ћију, ћију, ћију, ћи...

На ливади бело стадо хладује,

а пастирче пролећу се радује

трала, ла, ла...

А у бари све жабице крекећу,

радују се и крекећу пролећу

креке, ке, ке...

Музика и текст:

Станко Коруновић

Пролећна песма,

Станко Коруновић

(ЦД 1, нумера 27/28)

Разговарамо

Прикажи свој доживљај

музике КАРТИЦАМА

ОСЕЋАЊА.

извијала –

испевала

хладује –

одмара се

у хладу

Поделите се на три групе: жабице, пастире и птичице. Као одјек

поновите за учитељем/учитељицом, и то на следећи начин:

49

жабице (креке, ке...)

– дубок тон;

пастири (рала, ла)

– висок тон;

птичице (ћију, ћи)

– највиши тон.

Игра Пролећна песма

На часу ликовне културе направите костиме и све што је

потребно да бисте украсили простор где ћете извести игру.

Поделите се у четири групе. У једном углу играју и певају

„птичице”. У средини је „стадо оваца” и „пастирче”. У другом углу

певају „жабице”. Док певате, покретима прикажите радњу песме. 49


Солмина

Солмина је весела и талентована

девојчица. Живи на распеваној фарми.

Одлично кува, али још боље свира

виолину.

Док кува укусна јела, често запева песму.

На-ша је Сол - ми - на, ве - се - ла и фи - на.

Отпевај и одсвирај на металофону

као што је приказано.

Сол ми дај

Сол ми дај, сол ми дај, да по-со-лим за-ло - гај.

Ла - не мој Ми - ла - не, со- ли ме - ни дај.

Вино дај, вино дај,

да залијем залогај.

Лане мој Милане,

вино мени дај.

Сира дај, сира дај,

да засладим залогај.

Лане мој Милане,

сира мени дај.

Сол ми дај,

народна песма

(ЦД 1, нумера 29/30)

Народна песма

50

Док певаш песму Сол ми ај, свирај пратњу на металофону

само када певаш тонове означене црвеним кружићима.


Мица

Мица је радознала кравица. Обожава

травицу и жуте цветове маслачка од којих

девојчице плету венчиће.

Мица воли да слуша додоле док певају

призивајући кишу.

Ми-ца, кра-ви - ца, на - ша - је ми-ље-ни-ца.

Отпевај и одсвирај на металофону

као што је приказано.

Ми идемо преко поља

Ми и - де - мо пре-ко по-ља, пре-ко по-ља.

Ми и - де-мо пре - ко по - ља

А облаци преко неба, преко неба...

Облак брзо, дода брже, дода брже...

Росна киша понајбрже, понајбрже...

Да ороси наша поља, наша поља...

Да уроде наша жита, наша жита...

Народна песма

Ми идемо преко поља,

народна песма

(ЦД 1, нумера 31/32)

Док певаш песму Ми иемо реко оља, свирај пратњу користећи

кишни штап направљен према упутству на страни 84.

51


Дора

Дора је наша маца која воли да дрема

испод ограде. Док преде, птичице

безбрижно цвркућу.

Дора често дрема крај пећи чекајући баку

да дође с пазара и сипа јој у чанак млеко.

До - ра ти - хо пре - де, пти - чи - це је гле - де.

пазар –

пијаца

Отпевај и одсвирај на металофону

као што је приказано.

Дошла ми бака

До - шла ми ба - ка на па - зар.

Ку - пи - ла гу - ску за ди - нар.

Еј, ста-ра ба - ка на па - зар.

Еј, бе-лу гу - ску за ди - нар!

Дошла ми бака,

народна песма

(ЦД 1, нумера 33/34)

Народна песма

52

Поређај на линијама црвене, жуте и зелене

кружиће по висини од најнижег до највишег.

Потом их одсвирај на металофону.


Пролећно

коло

Пролеће је процвало,

сунце с неба засјало,

на ливади зеленој

игра коло весело.

Хоп, хоп, скочимо

и запљескајмо:

„Трала, ла, ла!”

Запевале птичице,

зазујале пчелице,

на ливади зеленој

игра коло весело.

Хоп, хоп, скочимо

и запљескајмо:

„Трала, ла, ла!”

Народна песма

Подсети се

Коло је народна игра.

Изводи се уз пратњу на неком

инструменту/инструментима,

а понекад и уз певање.

Коловођа је особа која игра

на почетку кола, а на крају

игра кец. У колу се некада

може и певати.

Коло (Банаћанско коло),

народна песма (ЦД 2, нумера 20)

Пролећно коло,

народна песма (ЦД 1, нумера 35/36)

Разговарамо

1. Како се најчешће игра уз народну песму?

2. Како називамо играча који игра на почетку кола и „води коло”?

3. Који инструмент најчешће прати играче у колу?

Станите у коло. Док певате Пролећно коло, крећите се осам

корака удесно и осам корака улево. У другом делу песме (Хоп,

хоп, скочимо...) ставите руке на бокове и поскочите. У делу песме

(Запљескајмо...) стојте у месту и пљескајте длановима. На текст

(Трала, ла...) ухватите свог пара под руку и крећите се укруг.

Уз помоћ учитеља/учитељице осмислите кораке уз Банаћанско

коло. Играјте уз музику.

53


Фармер Фића

Фармер Фића носи фармерке. Његова

омиљена боја је плава. Редовно ужива

у пецању на оближњој речици. Док пеца,

Фића често певуши песму Фалила ми се.

Фа - ли - о се Фи - ћа, у - пе - ц'о со - ми - ћа.

Отпевај и одсвирај на металофону

како је приказано.

Фалила ми се

Фа - ли - ла ми се про - ше - на мо-ма,

фа - ли - ла ми се про - ше - на.

Да ми је лепше не има море,

да ми је лепше не има.

Лепша је зора од моме море,

лепша је зора од моме.

Народна песма

Фалила ми се,

народна песма

(ЦД 1, нумера 37/38)

Уз помоћ учитеља/учитељице отпевај почетне

тонове песама Фалила ми се, Сол ми ај и Ми

иемо реко оља.

54

Поређај тонове по висини уз помоћ кружића

који се налазе у додатном материјалу уџбеника

(Мелодијске игре).


Рекс

Рекс је несташан и весео пас. Воли да се

игра на обали реке и огледа у води. Када

угледа свој лик, уплаши се и режи. Када

оде до реке, пита се где се Ресава завршава.

Сазнајмо из песме Ресаво воо лана.

Рекс во-ли ре-ку у њој ви - ди сен-ку.

Отпевај и одсвирај на металофону

као што је приказано.

Ресаво водо ʼладна

Ре - са - во, во - до 'лад - на, Ре - са - во.

Куд' бродиш водо 'ладна, заодиш?

Јелено, момо млада, Јелено.

Морави сестри бродим, заодим.

Ресаво водо ладна,

народна песма

(ЦД 1, нумера 39/40)

Народна песма

бродиш –

пловиш

(течеш)

заодиш –

одлазиш

Песма Ресаво воо ʼлана може се изводити као „разговор”

реке Ресаве и девојке Јелене.

Поделите се тако да девојчице певају прва два стиха (питање),

а дечаци друга два стиха (одговор).

Смисли наставак разговора Ресаве и Јелене. Отпевај са својим

паром из клупе.

55


Кукавица

Шумом лети кукавица,

жели снети јаје,

ку, ку, ку, ку,

жели снети јаје.

Ал’ да на њем’ седи,

то за њу не вреди,

ку, ку, ку, ку,

другоме га даје.

Где ће своје младо наћи,

више није знала,

ку, ку, ку, ку,

више није знала.

Ал’ из гнезда виче,

њено гладно птиче,

ку, ку, ку, ку,

кукавица мала.

Музика и текст:

Владимир Томерлин

Кукавица је птица која

подмеће своја јаја у

гнездо других птица.

Кукавица,

Владимир Томерлин

(ЦД 1, нумера 41/42)

56

Одаберите разбрајалицом „кукавицу”, а затим станите у круг.

Окрените се према центру с рукама на леђима. „Кукавица” рукама

покрива очи да не види где се налази јаје. Док певате песму

Кукавица, додајете јаје један другоме иза леђа. Када се песма

заврши, ученик/ученица код кога остаје јаје, пева последњи стих

песме ку, ку, ку, ку, кукавица мала. Тада ученик/кукавица открива очи

и на основу боје гласа свога друга/другарице препознаје код кога

се налази јаје.


Композиције могу изводити:

један свирач

два свирача

група свирача

оркестар

Кларинет је дрвени дувачки

инструмент. Извођач који га

свира назива се кларинетиста.

Инструмент кларинетиста држи

право испред себе.

Карневал животиња, „Кукавица”,

Камиј Сен-Санс (ЦД 2, нумера 21)

Пинк Пантер, Хенри Манцини

(ЦД 2, нумера 22)

• један свирач

• два свирача

• група свирача

• оркестар

Разговарамо

Послушај композиције.

1. Који се инструмент чује на почетку композиције Кукавица?

2. Композитор често музиком дочарава покрет. То је нарочито

заступљено у анимираним филмовима.

Који је покрет композитор желео да дочара у познатом

анимираном цртаном филму Пинк Пантер?

Понуђени одговори:

скакање, трчање, ходање, шуњање, бежање.

57


Лала

Лала је добра и мудра бака. Она воли

зиму, јер тада поред топле пећи прича

приче становницима фарме. Често пева и

сви су научили њене песме. Послушај сада

бака Лалину песму о једном несташном Лазару.

Ла -ла по-ред пе - ћи при-ча-нам о сре-ћи.

Отпевај и одсвирај на металофону

као што је приказано.

Лазара мајка учила

Ла - за - ра мај - ка, у - чи- ла, у - чи- ла.

Ла - за - ра мај - ка у - чи - ла.

Лазаре, сине, једини, једини.

Не иди близу потока, потока.

Поток је хладан и дубок и дубок.

Мог'о би, сине, упасти.

Народна песма

Лазара мајка учила,

народна песма

(ЦД 1, нумера 43/44)

58

Поређај по висини од најнижег до највишег

тонове представљене кружићима. Потом

их одсвирај уз помоћ учитеља/учитељице

навише и наниже.


Сима

Сима је поносни дека који ужива на својој

распеваној фарми. Воли све њене становнике

и они воле њега. Деда Сима највише воли када

се сви окупе и певају. Он уме да пева песме из давних времена

о људима и обичајима. Понекад узме гусле и пева. Послушајмо

његову омиљену песму Синоћ мајка.

СИ - си СИ - ма, див - ну фар - му и - ма.

Отпевај и одсвирај на металофону

као што је приказано.

Синоћ мајка

Си-ноћ мај-ка о - же - ни-ла Мар - ка,

гусле – стари

народни

инструмент

љуба – жена,

супруга

ђевери –

мужевљева

браћа

си-ноћ мај - ка о - же - ни-ла

Мар - ка.

Јутрос му се разболела љуба.

Њој долазе два ђевера млада.

Доносе јој дуње и наранџе.

Народна песма

Синоћ мајка,

народна песма

(ЦД 1, нумера 45/46)

Одиграј мелодијску игру број 3в према

упутству на 90. страни уџбеника.

59


Сада знаш

8 x 9 : 9

20 – 2 x 9

6 x 6 – 35

0 x 7 + 7

9 x 9 : 9

24 : 8 + 3

16 : 8 x 2

5 x 5 : 5

4 + 54 : 9

2 + 2 : 2

60


ЖАБИЦЕ

Заиграјте игру Жабице.

Помози жабицама да

пронађу своје локвање.

Изабери жабицу, потом реши

задатак написан на локвању.

Број који си добио/добила је

број питања на које треба

да одговориш.

1. Одсвирај на металофону песму Лазара мајка учила.

2. Који инструменти најчешће прате играче у колу?

3. Отпевај омиљену народну песму коју си научио/

научила у школи.

4. Отпевај или одсвирај на металофону модел Ми иемо

реко оља.

5. Задај пантомимом назив песме коју сте учили. Ученик/

ученица који погоди, треба да је отпева или одсвира на

металофону.

6. Који инструмент опонаша кукавицу у композицији

Кукавица Камија Сен-Санса?

7. Погоди коју песму пева учитељ/учитељица.

8. Задај другу/другарици до себе неки ритам, а он/она

нека га понови.

9. Отпевај или одсвирај песму Сол ми ај.

10. Отпевај своју омиљену песму о пролећу.

61


62


На путу до дуге

Јуни – прозори сунца пуни.

У школи петице

кȏ киша сипе, цветају липе,

дворишта од децe кипе.

Владимир Андрић

Открићеш

• нове песме

• занимљиве музичке игре

• како да свираш песме уз помоћ обојених плочица на

металофону

• како да свираш различите ударачке инструменте

самостално и у групи

Слушаћеш разноврсну музику. 63


Лаку ноћ

И у соби на белом јастуку

и у шуми покрај старог пања,

свиј под образ ил’ шапу ил’ руку

дошло време да се лепо сања.

Лаку ноћ, лаку ноћ, лаку ноћ.

Музика: Александар Кораћ

Текст: Владимир Андрић

Лаку ноћ, Александар Кораћ

(ЦД 1, нумера 47/48)

Да ли знаш?

Ноћу блиста, ноћу бдије

на твој јастук сребро лије.

Место сунца које спава,

лице твоје обасјава.

(Месец)

Смисли мелодију на текст

загонетке, а потом је

отпевај тако да успаваш

девојчицу са слике.

Диши правилно

Удахни ваздух на нос и лагано

га испуштај на уста као да хоћеш

неком да кажеш да говори тихо

(ПССССССТ или ШШШШШШ...).

Даире или тамбурин

састоје се од дрвеног или

металног обруча с урезаним

отворима. У отворе се

причвршћују металне плочице

или прапорци. На обручу може бити

затегнута кожа са једне стране.

Инструмент се руком тресе или удара и тако

производи звук.

64

Направи даире према упутству на страни 86.


Док месец сја

1. Ку - ца, ку - ца Пе - ро, прем - да већ је ноћ.

2. Дај ми је - дно пе - ро, сад ћу пи - сатʼ поћ.

3. Све - ћа ми не го - ри, у - га - сла је пећ.

4. Вра - та ми о - тво - ри, чуј бар јед - ну реч.

Куца, куца Перо,

премда већ је ноћ.

Дај ми једно перо,

сад ћу писатʼ поћ.

Свећа ми не гори,

угасла је пећ.

Врата ми отвори,

чуј бар једну реч.

Куца, куца Перо,

све док месец сја.

Дај ми једно перо,

писао бих ја.

Немој кварит очи,

сутра биће дан.

Сад у мирној ноћи,

свако снива сан.

Жан Батист Лили

Научи уз помоћ учитеља/

учитељице да одсвираш песму

Док месец сја на металофону.

Прати боје и величине кружића

којима су приказани тонови.

Док месец сја,

Жан Батист Лили

(ЦД 1, нумера 49/50)

Станите укруг.

Преносите даире из руке у руку тако да

се не чују.

65


Зелени се,

јагодо

Зелени се, јагодо,

зелени се, јагодице,

зелени се,

у зеленој трави, ој!

Расти брже, јагодо,

расти брже, јагодице,

расти брже,

у зеленој трави, ој!

Убраћу те, јагодо,

убраћу те, јагодице,

убраћу те,

у зеленој трави, ој!

Појешћу те, јагодо,

појешћу те, јагодице,

појешћу те,

у зеленој трави, ој!

Народна песма

домаће

јагоде

Зелени се јагодо,

народна песма

(ЦД 2, нумера 23)

шумске

јагоде

Разговарамо

1. Погледај илустрацију и размисли: по чему се домаће јагоде

разликују од шумских јагода?

2. По чему разликујемо тонове?

Певајте песму тако што ћете избацивати поједине речи. При

првом певању, избацујете (не певате) само једну реч (јаоо). У

следећем понављању, избацујете (не певате) реч ој. При следећем

понављању можете избацити и реч (рави). Игру можете играти

тако што неке речи нећете певати.

66


Зелени се, јагодо

Зе - ле - ни се, ја - го - до, зе - ле - ни се, ја - го - ди - це,

зе - ле - ни се, у зе - ле - ној тра - ви, ој!

Турски марш, одломак, Волфганг Амадеус Моцарт

(ЦД 2, нумера 24)

Разговарамо

Послушај композицију Турски марш.

1. Какво расположење у теби подстиче

композиција Турски марш? Употреби

КАРТИЦЕ ОСЕЋАЊА и испричај.

2. На ком се инструменту изводи композиција Турски марш?

3. Уочи део композиције који се понавља.

Покушај да поновиш мелодију певушећи. Изабери неки од

слогова – ла, на, та...

Поделите се у две колоне. Обе колоне марширају весело

и одлучно уз композицију Турски марш. Предводник

у првој колони треба да опонаша свирање чинела, а

предводник у другој колони свирање малог бубња.

67


Седи Ћира на врх сламе

Се - ди Ћи - ра на вр’ сла - ме, бр - ко - ви - ма пла-ши вра-не.

Ћај,

Ћи - ро, се - ди с ми-ром, не мр-дај ше - ши - ром.

чабар –

стара дрвена

посуда за

преношење

сира, масти,

кајмака

Седи Ћира на вр’ сламе,

брковима плаши вране.

Ћај, Ћиро, седи с миром,

удри га шеширом.

Седи Ћира за трпезом,

намаз’о се са пекмезом.

Ћај, Ћиро, седи с миром,

удри га шеширом.

Седи Ћира на врх сламе,

народна песма

(ЦД 2, нумера 25)

Седи Ћира за оџаком,

намаз’о се са кајмаком.

Ћај, Ћиро, седи с миром,

удри га шеширом.

Кад се Ћира оженио,

чабар масти потрошио.

Ћај, Ћиро, седи с миром,

удри га шеширом.

Народна песма

68

Уз помоћ учитеља/учитељице научи кораке и одиграј у

колу песму Сеи Ћира на врх сламе.

• 4 корака удесно

• 4 корака улево

• 2 корака удесно

• 2 корака улево

Поновити у свакој строфи.


Зелена песма

Чувај плаво море неба,

Сунце од злата сува,

чувај небо, јер ти треба,

− чувај да те чува.

Чувај поље, поток, траву,

стави цвет иза ува,

чувај пчелу, рибу, краву,

− чувај да те чува.

Чувај мир и листић зелен,

што плеше кад ветар дува,

чувај песму звану јелен,

− чувај да те чува.

Па ће ново лето

баш тебе да чека,

чувајући све то,

− ти чуваш човека!

Mузика: Драгана Михајловић Бокан

Текст: Драган Радуловић

Зелена песма,

Драгана Михајловић Бокан

(ЦД 1, нумера 51/52)

Осмисли необичне инструменте који се могу направити

од различитих материјала рециклажом. Свирај пратњу

уз Зелену есму.

Здравица,

Александар Кораћ

(ЦД 2, нумера 26)

Разговарамо

Помоћу КАРТИЦА ОСЕЋАЊА прикажи

и испричај како се осећаш док слушаш

песму Зравица.

69


70

Сада знаш


ЗМАЈЕВИ

Заиграјте игру Змајеви.

Помози сваком детету да

открије свог змаја, а потом

реши задатак који се крије под

тим бројем.

1. Одсвирај песму Док месец сја.

2. Одабери пара с којим ћеш извести песму

Сеи Ћира на врх сламе. Договорите се ко ће је

отпевати, а ко ће свирати пратњу на металофону.

Потом можете заменити улоге.

3. Отпевај песму Зелени се јаоо.

4. Играјте у колу уз песму Сеи Ћира на врх сламе.

Подсетите се редоследа корака на стр. 68.

5. Поделите се у две групе. Једна група нека

пева Зелену есму, док друга свира пратњу на

инструментима направљеним рециклажом

разних предмета.

71


72


Празнични воз

Детињство је најлепша слика,

саткана од дечјег руменила,

као радосни мозаик празника,

као кад снови добију крила.

Тоде Николетић

Открићеш

• нове празничне песме

• како да празнике учиниш радоснијим користећи музику

• занимљиве музичке игре

Слушаћеш разноврсну музику.

73


Новогодишња

честитка

У ноћи сребрни коњи језде,

од моје звезде до твоје звезде,

и вуку санке стазом ледном,

а сан ће ти доћи,

сан ће ти доћи одједном.

Видећеш мене са белом брадом,

како ти шапућем нешто крадом,

а за мном улазе беле јеле,

нову ти годину,

нову ти годину донеле.

Музика: Јован Адамов

Текст: Перо Зубац

Новогодишња честитка, Јован Адамов (ЦД 1, нумера 53/54)

Примили смо вести тазе, Р. Милосављевић (ЦД 2, нумера 27)

Пахуљице, Златан Вауда (ЦД 2, нумера 28)

Разговарамо

1. Упореди песме Примили смо веси азе и Пахуљице.

Која ти се више допада и зашто?

2. Каква је мелодија пахуљица док лебде?

3. Које би инструменте са слике изабрао/изабрала да буду

пратња уз песму Новооишња Новооишња чесика?

чесика

74

Уз помоћ учитеља/учитељице осмислите покрете уз песму

Примили смо веси азе. Када добро увежбате покрете,

плесну тачку можете извести на одељењској или школској

приредби.


Новогодишњи украси

2

3

4

5

4

3

2

1

1

Погледај пажљиво! На линијама су сличице новогодишњих

украса. Свака сличица представља један тон. Украси – тонови

имају своје бројеве. Поређани су тако да иду навише, а потом

наниже. Отпевај их уз пратњу на инструменту.

Хајде сад отпевај мелодију:

1233 – 3455 – 5543 – 2211

Од бројева и сличица можеш направити

своју мелодију. Отпевај је заједно

с другарима из одељења. Учитељ/

учитељица може вам помоћи тако што ће

вас пратити на неком инструменту.

Припрема новогодишње забаве

Сетите се песама које сте певали за

Нову годину. Отпевајте их.

Направите топ – листу игара и песама

које бисте певали на новогодишњој

забави.

Направите костиме и украсе за своју

новогодишњу забаву.

Осмислите заједнички групни плес уз

композицију Новооишња чесика.

75


Ој, бадњаче, бадњаче

Ој, бадњаче, бадњаче, ти наш стари рођаче,

добро си нам дошао и у кућу ушао,

мили српски бадњаче, ти наш стари рођаче,

бадњаче, бадњаче, рођаче, рођаче.

Доносиш нам много среће, сваког добра пуне вреће,

ти нам Христа објављујеш, нека славиш и празнујеш,

мили српски бадњаче, ти наш стари рођаче,

бадњаче, бадњаче, рођаче, рођаче.

Колико, колико варница, толико, толико срећица,

и толико оваца и толико јагањаца,

мили српски бадњаче, ти наш стари рођаче,

бадњаче, бадњаче, рођаче, рођаче.

Ој, бадњаче, бадњаче,

манастирска песма

(ЦД 2, нумера 29)

Анђели певају,

Владика Николај Велимировић,

Милан Ђурђевић

(ЦД 2, нумера 30)

Манастирска песма

Док слушаш песму Анђели

евају, издвој КАРТИЦЕ

којима ћеш приказати своја

ОСЕЋАЊА и расположења.

Божић је дан Христовог

рођења. Дан уочи Божића,

6. јануар, зове се Бадњи дан.

Име је добио по бадњаку.

Бадњак

Рођење Христово

76

Уз помоћ наставника/наставнице веронауке нацртај причу

у слици која приказује обичај уношења и паљења бадњака.

Испричај шта се ради док се пева песма Ој, бањаче, бањаче.


Људи ликујте

Људи ликујте, народи чујте,

Христос воскресе

Радост донесе!

Пчеле се ројте, а птице појте,

Христос воскресе

Радост донесе!

Шуме шумите, ветри брујите,

Христос воскресе

Радост донесе!

Народна песма

ликујте – радујте се

воскресе (васкрсава) –

поново оживљава

Људи ликујте,

народна песма

(ЦД 2, нумера 31)

Васкрс (Ускрс) је најсвечанији хришћански празник у

години. Посебно му се радују деца, јер се тада фарбају

и шарају јаја, највише црвеном бојом. Православни

хришћани се тог дана поздрављају поздравом: Хрисос

васкрсе! и одговором на поздрав: Ваисину васкрсе!

Свој доживљај песме Љуи ликује, изрази цртежом

којим можеш украсити своје ускршње јаје.

77


Химна Светом Сави

благодарна –

захвална

светитељ –

човек који својим

животом сведочи

живог Бога кроз

љубав према

другом и природи

појте – запевајте

утројте – славите

Бога певајући

три пута у име

Свете Тројице,

Оца, Сина и

Светога духа

Ускликнимо с љубављу

Светитељу Сави,

српске цркве и школе,

светитељској глави.

Тамо венци, тамо слава,

где наш српски пастир Сава.

Појте му, Срби,

песму и утројте.

Благодарна Србијо

пуна си љубави

према своме пастиру

светитељу Сави.

Цело српство слави славу

свога оца, Светог Саву.

Појте му, Срби,

песму и утројте!

Да се српска сва срца

с тобом уједине,

сунце мира, љубави

да нам свима сине.

Да живимо сви у слози

Свети Саво, ти помози.

Почуј глас свог рода,

српскога народа.

Уз помоћ КАРТИЦА

ОСЕЋАЊА опиши

свој доживљај

док слушаш Химну

Свеом Сави

и песму

Пасир

Хиланара.

Химна Светом Сави

(ЦД 2, нумера 32)

Пастир Хиландара,

Драгана Михајловић Бокан

(ЦД 2, нумера 33)

78

Разговарамо

1. Подсети се прича о Светом Сави које си прочитао/

прочитала до сада и наведи их.

2. На који начин обележавате Савиндан у својој школи?

Каква је музика заступљена тог дана?


Боже правде

Боже правде, ти што спасе

од пропасти до сад нас,

чуј и од сад наше гласе

и од сад нам буди спас.

Моћном руком води, брани,

будућности српске брод.

Боже спаси, Боже храни,

српске земље, српски род.

Сложи српску браћу драгу

на свак’ дичан славан рад,

слога биће пораз врагу,

а најјачи српству град.

Нек’ на српској блиста грани

братске слоге златан плод,

Боже спаси, Боже храни,

српске земље, српски род!

Музика: Даворин Јенко

Текст: Јован Ђорђевић

• химна

Боже правде,

Даворин Јенко

(ЦД 2, нумера 34)

Најлепша је земља моја,

Александар Кораћ

(ЦД 2, нумера 35)

На часовима Света око нас учио/учила си шта је химна и у

којим приликама се изводи.

Научи да певаш химну Боже раве. Поштуј правила

понашања приликом певања химне.

Разговарамо

1. Испричај о чему говори песма Најлеша је земља моја.

Покретом дочарај свој доживљај музике.

79


Честитка

мајчици

Испред наше кућице

цвеће је у цвату,

сунашце га милује

купа га у злату.

Набрали смо букетић

најлепшега цвећа,

даћемо га мајчици

нек’ је прати срећа.

Срца су нам препуна

великог весеља,

а у сваком цветићу

има много жеља.

Бићемо ти мајчице

утеха и нада,

увек ће те љубити

наша срца млада.

80

Набрали смо букетић

најлепшега цвећа,

даћемо га мајчици

нек' је прати срећа.

Музика: Јосип Каплан

Текст: Франо Барић

Напиши неколико стихова о

мајци, баки, тетки...

Смисли мелодију. Отпевај

је као поклон некој драгој

особи за 8. март.

Честитка мајчици,

Јосип Каплан

(ЦД 1, нумера 55/56)

______

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________


Куповина

Повела мама четири ћеркице у куповину. Ушле су

заједно у велику робну кућу. Девојчице су усхићено

посматрале излоге препуне разних ствари.

Мама:

„КУ-ПИ-ЛА БИХ ПО-КЛОН”.

Девојчице:

Мама:

Девојчице:

Мама:

Девојчице:

Мама:

Девојчице:

„И ЧЕ - ТИ - РИ ПО-КЛОН-ЧИ-ЋА!”

„КУ-ПИ-ЛА БИХ ПР-СТЕН.”

„И ЧЕ - ТИ - РИ ПР-СТЕН-ЧИ-ЋА!”

„КУ-ПИ-ЛА БИХ ШЕ-ШИР.”

„И ЧЕ - ТИ - РИ ШЕ-ШИ-РИ-ЋА!”

„КУ-ПИ-ЛА БИХ МЕ-ТЛУ.”

„КУ-ПИ ЈЕ-ДНУ МЕ-ТЛУ.”

Према причи Драгана Лукића

Ритмичка допуњалка

У празне квадратиће изнад слогова доцртај веће и мање

кружиће који означавају дуже и краће трајање тонова.

Разговарамо

Послушај песму Моја мама ивно рича

и композицију Анина олка.

1. Каква је прва, а каква друга композиција?

2. По чему се разликују те две композиције?

Моја мама дивно прича,

Александар Кораћ

(ЦД 2, нумера 36)

Анина полка, одломак,

Јохан Штраус

(ЦД 2, нумера 37)

81


Волим да

слушам

музику!

Посети најближу

музичку школу. У њој се

често одржавају концерти.

Музички

Музичка

82


Волела бих да

научим да свирам

неки инструмент.

бонтон

школа

Прави је

тренутак да

одлучиш који је

то инструмент

и кренеш у

музичку

школу.

Правила понашања

Пажљиво посматрај.

Пажљиво слушај.

Уста су затворена.

Удобно смести

тело, тако да

мирно седиш.

Аплаудирај на крају

композиције.

83


Направите музичке инструменте

Кишни штап – шушкалица

(призивач кише)

Потребан материјал и прибор

• Дужа картонска ролна од папирних

убруса.

• Десетак тањих штапића за роштиљ.

• Две – три шаке пиринча, пшенице

или проса.

• Целофан и гумица за затварање

горње и доње стране кишног штапа.

• Папир и боје за украшавање

по жељи.

• Маказе.

• Лепљива трака.

1

2

84

Картонску ролну прободи

штапићима за роштиљ као

што је приказано на слици.

Крајеве који вире са спољне стране

одсеци и целу ролну облепи широм

лепљивом траком.


3

Једну страну затвори

целофаном и гумицом.

4

Сипај зрневље у

унутрашњост кишног штапа.

5

6

Затвори потом и другу страну

целофаном и гумицом. Пожељно је

да поклопце са обе стране кишног

штапа осигураш лепљивом траком.

Добијени инструмент

украси по жељи.

Звук настаје тако што се кишни штап нагиње наизменично на

једну па на другу страну, тако да семенке унутар инструмента

клизе с једног на други крај преливајући се преко препрека од

дрвених штапића. Труди се да произведеш звук шуштања, налик

падању кише.

Кишни штап је ударачки инструмент. Традиционални кишни

штапови прављени су од сушене стабљике кактуса тако што су

почупане бодље враћане у унутрашњост како би направиле

преграде. Кактус је пуњен ситним семенкама. Коришћен је

за призивање кише у сушним периодима. За израду кишног

штапа користе се и стабљике бамбуса.

85


Даире од папирних тањира

Потребан материјал и прибор

• Два папирна тањира.

• Прапорци са старих играчака и

новогодишњих украса, пет – шест

комада.

• Лепак.

• Бушач папира.

• Боје (фломастери, темпере, воштане

боје), колаж-папир, украсне налепнице,

шљокице и сл. за украшавање.

1

Обој и украси

спољашње

стране тањира

као што је

приказано.

2

3

На унутрашње ивице

папирног тањира нанеси

лепак и спој тањире како

је показано.

86

Док се лепак суши,

провуци трачице или

жичице кроз прапорце.


4

Бушачем папира

направи на ободу

спојених папира

пет – шест рупица.

5

6

Кроз рупице провуци

жичице с прапорцима,

као на слици.

Добио/добила си даире

или тамбурин. Засвирај!

Смисли једну бројалицу. Док је

изговараш, ритам слогова речи

прати на својим даирама. 87


Кастањете

Потребан материјал и прибор

• Два мања округла папирна тањира

или чвршћи картон А4 формата.

• Фломастери или темпере за

украшавање.

• Десетак округлих дугмића или

металних затварача за флаше.

• Лепак и маказе.

1

2

Нацртај на картону или

папирном тањиру облик

као на слици или неки

сличан по жељи (бубамару,

цвет, насмејано лице,

сунце...). Обој га и украси.

Изрежи картон према нацртаном

облику и савиј као што је показано.

На свакој половини можеш избушити

по две рупице као на слици. Кроз

њих можеш провући еластичну траку

којом се држе кастањете.

88


3

Са унутрашње стране,

по ободу картона

залепи дугмиће или

металне затвараче

као што је показано

на слици.

4

Да ли си знао/-ла

да се кастањете

највише користе у

шпанској музици?

Добио/добила си

кастањете. Послушај

како свирају!

Када направиш своје кастањете,

одиграј један плес уз њихове звуке.

89


Мелодијске игре

Одабрати ученика/ученицу који ће бити вођа ( на почетку то може бити

учитељ/учитељица) док су остали ученици/ученице играчи. Игра се може

изводити и у пару. У „Мелодијске игре” можете укључити и чланове своје

породице, учити и забављати се смишљајући нове задатке.

Ево неколико предлога мелодијских игара.

1

2

Игра на једном тону

Вођа свира исти тон неколико пута

(највише четири).

Играчи:

• пронађи кружић чија боја одговара

одсвираном тону;

• на линије постави онолико кружића

колико је пута тон одсвиран.

Игра са два тона

Вођа бира два тона која свира на

металофону и саопштава играчима

које ће тонове свирати, које боје

кружића треба да припреме.

Потом свира различите

комбинације тонова:

црвени, црвени, жути, жути,

жути, жути, црвени, црвени,

црвени, жути, црвени, жути...

Може правити парове тонова

других боја нпр. браон и плави,

црвени и љубичасти, бели и плави...

Играчи пажљиво слушају и

распоређују тонове на одговарајућа

места редоследом којим је вођа

свирао.

3

a

б

Игрe са више тонова

Вођа истиче боје кружића

– тонова које ће свирати на

металофону.

Играчи пажљиво слушају и

постављају кружиће –

тонове на одговарајућа

места онако како их је вођа

одсвирао.

Вођа изговара боје кружића

– тонова, а играчи имају

задатак да их постављају на

одговарајућа места.

в Вођа поставља различите

захтеве.

Поређај кружиће – тонове:

• од најнижег до највишег;

• од највишег до најнижег;

• само оне чије је место на

линијама;

• само оне чије је место у

празнинама...

Играчи пажљиво слушају и

постављају кружиће – тонове

на одговарајућа места.

90

4

Игра одјека

Двоје деце седе тако да се додирују леђима. Свако пред собом има

металофон. Једно дете свира мелодију на свом металофону, а друго понови

исту мелодију на свом металофону. Свирају једноставне, кратке мелодије са

два или три тона.


Музички речник

Даире или тамбурин је ударачки

инструмент који се састоји од дрвеног

или металног обруча са урезаним

отворима. У отворе се причвршћују

металне плочице или прапорци. На

обруч може бити затегнута кожа са једне

стране. Инструмент се руком тресе или

удара.

Диригент је особа која управља

извођењем музичког дела.

Звук је све што чујемо – свако треперење,

шум или хук.

Кастањете су ударачки музички инструмент

састављен од два издубљена комада

дрвета у облику шкољке, која су узицом

везани један за други. Стварају звук

ударом једне шкољке о другу.

Кец је играч кола који игра на његовом

крају.

Коло је народна игра која се свира и

игра. Изводи се уз пратњу на неком

инструменту или инструментима,

а понекад и уз певање. Играчи се

најчешће држе за руке и играју.

Коловођа је особа која игра на почетку

кола.

Композитор је особа која ствара

(компонује) и записује музику.

Кларинет је дрвени дувачки инструмент.

Мелодија је низ тонова различите висине и

трајања који доживљавамо као целину.

Металофон је ударачки музички

инструмент који се састоји од металних

плочица различитих величина, које су

причвршћене за дрвену основу. Тон

настаје ударом палице о плочицу.

Народна песма је настала у народу. Не

зна се ко ју је смислио. Таква песма се

касније преносила с колена на колено,

са старијих на млађе.

Оркестар је велика група музичара који

заједно свирају.

Прапорци су ударачки инструмент

састављен из шупље металне лоптице

са куглицом у средини. Они стварају

звук који подсећа на звецкање. Често су

повезани по неколико њих на ремен са

дршком.

Солиста на инструменту (један свирач) је

особа која сама свира неку композицију.

Солиста певач је особа која самостално

пева целу или делове песме.

Темпо је брзина извођења композиције.

Тон је правилан и јасан звук одређене

висине. Тонове певамо, свирамо и

слушамо. Записујемо их посебним

знацима – нотама. Тонови по трајању

могу бити дуги и кратки. Тонови које

певамо и свирамо могу бити различите

висине (високи и дубоки).

Темпо представља брзину извођења

композиције. Док стварају, композитори

смишљају брзину извођења музичког

дела и означавају је на самом почетку

композиције.

Ударачки инструменти припадају групи

музичких инструмената код којих се звук

добија ударом.

Успаванка је тиха и нежна композиција. То

је песма коју мајка пева док успављује

дете.

Фрула је дувачки музички инструмент

направљен од дрвета. Често се користи

у народном стваралаштву.

Химна је свечана песма која се изводи у

посебним, свечаним приликама.

Хор је група певача која броји више од

осам чланова, који заједнички изводе

песму. Може бити мушки, женски, дечји,

мешовити.

Чинеле су ударачки инструмент који

чине пар металних плоча у облику

тањира. Када се ударе једна о другу, оне

производе оштар, гласан, метални звук. 91


Списак композиција

Уз овај уџбеник уживаћете у композицијама на 2 компакт диска.

ЦД 1

Певам

1. Заевај, музика и текст: Драгана Михајловић Бокан, изводи: Теодора

Станковић / 02:49

2. Заевај, инструментал / 02:49

Поново у школи

3. Звук и он, музика: Зорислава М. Васиљевић, текст: Петар Стоковић,

изводи: Даниел Леш / 01:02

4. Звук и он, инструментал / 01:02

5. Семафор, музика: аутор непознат, изводе: Матеја Бокан и Даниел Леш /

02:06

6. Семафор, инструментал / 02:06

7. Ка ђак зна ша хоће, музика: Миња Субота, текст: Добрица Ерић, изводи:

Миња Субота / 01:49

8. Ка ђак зна ша хоће, инструментал / 01:49

9. Колико је саи, музика и текст: Миодраг Бркић, изводи: Тамара Кузмановски

/ 01:19

10. Колико је саи, инструментал / 01:19

11. Телефонијаа, музика: Миња Субота, текст: Љубивоје Ршумовић, изводи:

Миња Субота / 01:40

12. Телефонијаа, инструментал / 01:40

13. Ка си срећан, песма из Шведске, изводи: Матеја Бокан / 02:14

14. Ка си срећан, инструментал / 02:14

Распевани кишобрани

15. Јесен, музика и текст: Станко Коруновић, изводи: Теодора Радосављевић

/ 00:55

16. Јесен, инструментал / 00:55

17. Дуње ранке, народна песма из Срема, изводи: Тамара Кузмановски / 01:23

18. Дуње ранке, инструментал / 01:23

Звуци кристалне дворане

19. Блисај, лисај звезо мала, песма из Француске, изводи: Теодора

Станковић / 01:04

20. Блисај, лисај звезо мала, инструментал / 01:04

21. Сне засиа, музика и текст: Станко Коруновић, изводи: Матеја Бокан / 01:33

22. Сне засиа, инструментал / 01:33

23. Ала веје, веје, музика: Станко Коруновић, текст: Драган Лукић, изводи:

Матеја Бокан / 01:20

24. Ала веје, веје, инструментал / 01:20

92


Распевана фарма

25. Расевана фарма, музика: Драгана Михајловић Бокан, текст: Марина

Ињац, изводи: Теодора Станковић / 01:48

26. Расевана фарма, инструментал / 01:48

27. Пролећна есма, музика и текст: Станко Коруновић, изводи: Теодора

Станковић / 01:31

28. Пролећна есма, инструментал / 01:31

29. Сол ми ај, народна песма, изводи: Бојана Срдановић / 00:41

30. Сол ми ај, инструментал / 00:41

31. Ми иемо реко оља, народна песма, изводи: Теодора Станковић / 01:05

32. Ми иемо реко оља, инструментал / 01:05

33. Дошла ми ака, народна песма, изводи: Елена Црномарковић / 00:41

34. Дошла ми ака, инструментал / 00:41

35. Пролећно коло, народна песма, изводи: Теодора Радосављевић / 01:10

36. Пролећно коло, инструментал / 01:10

37. Фалила ми се, народна песма, изводи: Бојана Срдановић / 00:52

38. Фалила ми се, инструментал / 00:52

39. Ресаво воо лана, народна песма, изводи: Бојана Срдановић / 00:37

40. Ресаво воо лана, инструментал / 00:37

41. Кукавица, музика и текст: Владимир Томерлин, изводи: Даниел Леш / 00:55

42. Кукавица, инструментал / 00:55

43. Лазара мајка учила, народна песма, изводи: Ана Бајић / 01:07

44. Лазара мајка учила, инструментал / 01:07

45. Синоћ мајка, народна песма, изводи: Ана Бајић / 01:05

46. Синоћ мајка, инструментал / 01:05

На путу до дуге

47. Лаку ноћ, музика: Александар Кораћ, текст: Владимир Андрић,

изводи: Теодора Станковић / 00:49

48. Лаку ноћ, инструментал / 00:49

49. Док месец сја, музика: Жан Баптист Лили, текст: аутор непознат,

изводи: Ана Бајић / 01:08

50. Док месец сја, инструментал / 01:08

51. Зелена есма, музика: Драгана Михајловић Бокан, текст: Драган Радуловић,

изводи: Матеја Бокан / 01:52

52. Зелена есма, инструментал / 01:52

Празнични воз

53. Новооишња чесика, музика: Јован Адамов, текст: Перо Зубац,

изводи: Дечји хор „Земља снова“, диригент: Данијела Ходоба Леш / 01:45

54. Новооишња чесика, инструментал / 01:45

55. Чесика мајчици, музика: Јосип Каплан, текст: Франо Барић,

изводи: Матеја Бокан / 01:54

56. Чесика мајчици, инструментал / 01:54

Песме приредила: мр Драгана Михајловић Бокан

Музички аранжмани, програмирање и обрада тона: Ладо Леш

Музичка продукција: мр Драгана Михајловић Бокан и Ладо Леш

93


ЦД 2

Поново у школи

1. Синкоирани са , Лирој Андерсон, Бостон Попс-оркестар / 2.23

2. Бус, Зоран Христић, Драган Лукић, „Колибри“; диригент Милица

Манојловић / 0.55

3. Мој роине, Александар Кораћ, Миломир Ђукановић, Јова

Радовановић, „Колибри“ / 2.58

4. Охриска леена, „Грлица“, Стеван Христић, Симфонијски оркестар РТС,

диригент Бојан Суђић / 1.56

5. Друарсво, Миња Субота, Миња Субота, вокал; Хор ОШ „Бранко

Радичевић” / 2.23

6. Ђокона, Амилкарe Понкијели, „Игра часовника“, Берлинска

филхармонија; диригент Херберт фон Карајан / 1.38

7. Шауање, Никола Херцигоња, Драган Лукић, Матеја Бокан, вокал/ 1.21

8. Молимо за фину ишину, Александар Кораћ, „Колибри”; диригент

Милица Манојловић / 2.55

Распевани кишобрани

9. Јесења есма, Александар Кораћ, изводи Ирина Арсенијевић / 1.18

10. Веар, народна песма, „Колибри”; диригент Милица Манојловић,

Велики народни оркестар РТС / 2.26

11. Вируозна фрула, Бора Дугић, одломак, Бора Дугић, фрула / 1.51

12. Меиације (одломак), Жил Масне, Јицак Перлман, виолина; „Abbey

Road” ансамбл; диригент Лоренс Фостер / 2.35

13. Дивљи јахач, Роберт Шуман, Марта Aргерич, клавир / 0.29

Звуци кристалне дворане

14. Карневал живоиња, „Лабуд”, Камиј Сен-Санс, Словачка филхармонија;

диригент В. Ретичка / 2.44

15. Карневал живоиња, „Птице”, Камиј Сен-Санс, Словачка филхармонија;

диригент В. Ретичка / 1.16

16. Мађарска игра бр. 5 (одломак), Јоханес Брамс, Мађарски државни

оркестар; диригент Јанош Рола / 1.04

17. У ећини орско краља, Едвард Григ, Мађарски државни оркестар;

диригент Јанош Рола / 2.25

18. Менуе, Луиђи Бокерини, Оркестар академије „St. Martin in the Fields”;

диригент Невил Маринер / 2.01

Распевана фарма

19. Пичица, Едвард Григ, Самсон Франсоа, клавир / 1.49

20. Коло (Банаћанско коло), народно коло, „Колибри”; диригент Милица

Манојловић / 2.13

21. Карневал живоиња, „Кукавица”, Камиј Сен-Санс, Словачка

филхармонија; диригент В. Ретичка / 1.57

22. Пинк Панер, Хенри Манцини, Оркестар Хенрија Манцинија / 2.29

94


На путу до дуге

23. Зелени се јаоо, народна песма, Јелена Мићић, вокал, Велики народни

оркестар РТС / 0.57

24. Турски марш, Волфганг Амадеус Моцарт, Владимир Ашкенази,

клавир / 2.00

25. Сеи Ћира на врх сламе, народна песма, хор „Колибри“, диригент

Милица Манојловић / 0.52

26. Зравица, Александар Кораћ, Драган Лаковић и хор „Колибри“; диригент

Милица Манојловић / 2.22

Празнични воз

27. Примили смо веси азе, Р. Милосављевић, изводи Матеја Бокан / 1.44

28. Пахуљице, Златан Вауда, Дечји хор РТБ; диригент Златан Вауда / 1.22

29. Ој, бањаче, бањаче, манастирска песма, „Колибри”; диригент Милица

Манојловић / 2.27

30. Анђели евају, Владика Николај Велимировић, Милан Ђурђевић,

Теодора Станковић, вокал / 2.32

31. Љуи ликује, народна песма, Милица Ракић, вокал; Дечји хор РТС;

диригент Снежана Деспотовић / 1.35

32. Химна Свеом Сави, Теодора Станковић, вокал / 2.38

33. Пасир Хиланара, Драгана Михајловић Бокан, Тоде Николетић, Матеја

Бокан, вокал / 3.13

34. Боже раве, Даворин Јенко, Јован Ђорђевић, Теодора Станковић,

вокал / 2.05

35. Најлеша је земља моја, Александар Кораћ, Света Вуковић, „Колибри“;

диригент Милица Манојловић / 2.40

36. Моја мама ивно рича, Александар Кораћ, Неда Радосављевић, вокал,

„Колибри”; диригент Милица Манојловић / 3.06

37. Анина олка, Јохан Штраус, Лондонски симфонијски орекстар; диригент

Џон Георгијадис / 2.18

Музички уредник: Александра Паладин

Мастеринг: Предраг Митровић

Овај комплет од два диска иде уз уџбеник музичке културе за други разред основне

школе. Свако јавно извођење звучног записа ван наставног процеса спада у кршење

ауторских права.

Издавачка кућа Нови Логос задржава сва права. Забрањено је било једним делом,

било у целости, репродуковање, чување или бележење у било ком облику без

претходног одобрења издавача.

95


Нотни материјал (избор)


Весело

Телефонијада

Музика: Миња Субота

Текст: Љубивоје Ршумовић

Брзо

Јесен

Станко Коруновић

96


Доста окретно

Дуње ранке

Народна из Србије

Брзо

Блистај, блистај звездо мала

Дечја песма из Француске

97


Окретно

Пролећна песма

Станко Коруновић

Окретно

Сол ми дај

Народна песма

Окретно

Ми идемо преко поља

Народна песма

98


Брзо

Дошла ми бака

Народна песма

Окретно

Фалила ми се

Народна песма

Умерено

Ресаво водо ладна

Народна песма

Брзо

Лазара мајка учила

Народна песма

99


Синоћ мајка оженила Марка

Умерено

Народна песма

Умерено

Док месец сја

Жан Батист Лили

Живо

Седи Ћира на врх сламе

Народна српска песма из Славоније

100

More magazines by this user