08.03.2019 Views

Alon-BH-Mar-2019

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

החודש בבת חפר

עלון בת חפר • גליון • 248 מרץ 2019

צילום:‏ אריאל זיסו


מדורים:‏

חדשות ועדכונים + ועדות 4

ההרחבה 10

אירועי חודש מרץ + פורים 12

מועדון 16 +60

חינוך 18

קורס צילום 19

מן הנעשה בקהילה 20

חפרפרוני 22

תולעת ספרים ופינת המתכונים 23

מערכת העלון:‏

דפנה שחר ‏)יו״ר(,‏ בועז לימן ‏)צלם מערכת(,‏

איילת יונגר,‏ נורית ששון,‏ סימה בורקובסקי,‏ קרן ויצמן,‏

משה עמר,‏ מריסה גרינברג.‏

מודעות פרסום:‏ מרסלו מכדר 054-5251315

עיצוב ועריכה גרפית:‏

דינה זלוטניק 054-2153500

דפוס:‏ רבגון

תפוצה:‏ 3,000 עותקים,‏ בישובים:‏ בת חפר,‏ בחן,‏

גן יאשיה,‏ אומץ,‏ יד חנה,‏ ניצני עוז,‏ שער אפריים,‏

עולש,‏ בארותיים.‏

מייל מערכת:‏ alon@bathefer.net

מזכירות היישוב:‏ 09-8782896

פינוי פסולת גושית

11.3

■ פח כתום

ימי שני

צילום תמונת השער:‏ אריאל זיסו

פינוי גזם

4.3

18.3

מרץ 2019

פינוי פחים:‏

■ פח ירוק

ימי רביעי

■ פח חום

ימי רביעי

מזכירות הישוב:‏

בוקר - בימים:‏ א'-ה'‏ - 8:30-12:30

אחה״צ - בימים:‏ ג'‏ ה׳ - 17:00-19:00

טלפון:‏ 09-8782896

נייד:‏ ‏)לשליחת הודעות בלבד(‏ 053-6231390

מזכירות המרכז הקהילתי:‏

בוקר - 8:30-14:00

אחה״צ - 16:00-19:00

טלפון:‏ 09-8781090

סניף הדואר:‏

בוקר - בימים:‏ א ב ג ה ו - 8:00-12:30

אחה״צ - בימים:‏ ב ד ה - 15:30-18:00

ספרייה:‏

בימים:‏ א'‏ ג׳ ה׳ - 16:30-20:00

ביום ב׳ - 19:00-21:00

ביום ו׳ - 11:00-13:00

טלפון:‏ 09-8781090 ‏)שלוחה 3(

אתר:‏ www.bathefer.net

אין להעתיק,‏ לשכפל,‏ לצלם,‏ לתרגם,‏ להקליט,‏ לשדר,‏ לקלוט ו/או לאכסן במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני,‏ דיגיטלי,‏ אופטי,‏ מגנטי ו/או אחר - חלק כלשהו מן המידע ו/או המאמרים ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או

כל תוכן אחר שצורף ו/או נכלל בעלון ובאתר אינטרנט,‏ בין אם לשימוש פנימי ו/או לשימוש מסחרי.‏ כל שימוש בתכנים ללא אישור מפורש בכתב מ׳מערכת עלון בת חפר׳ אסורה בהחלט.‏

עלון בת חפר - עקוב אחרינו | | | ולעדכונים סרוק בנייד QR

www.bathhefer.net.il

2


טריפל

פרסום עם נוכחות!‏

✔ שילוט דיגיטלי

✔ עלון בת חפר והסביבה

✔ גוגל ופייסבוק

תדמיתי,‏ מכירתי,‏ הכרזתי

האם ידעת שזו הוצאה מוכרת

וחלק מהכסף חוזר ?

אז למה לא לפרסם ?

לפרטים:‏ מרסלו-‏‎0545251315‎

• תוצאות החל מהטיפול הראשון

• ללא כאבים

• מתאים לגברים ונשים

• זמן טיפול קצר

לפגישת

ייעוץ חינם:‏

052-8402937

חדש במכון!‏

לייזר חדשני ומתקדם

להסרת שיער!!!‏

מעל

20 שנות

ניסיון!‏

פנינית קוסמטיקה

בית קמה 21, בת חפר

עלון בת חפר | מרץ 3 2019


חדשות ועדכונים

עיקרי העשייה ביישוב

משה עמר - דובר היישוב

www.bathhefer.net.il

4

הנהגת היישוב והמועצה

ועד היישוב נפגש עם ד"ר גלית שאול ראשת המועצה וסגניה אצלנו ביישוב והעלה

בפניהם את האתגרים העיקריים בנושאים - ביטחון היישוב,‏ חינוך,‏ קהילה,‏ צמיחת

בת חפר וכמובן המשך שיתוף הפעולה הפורה בין היישוב והמועצה.‏ גלית ציינה

את חשיבות וייחודיות היישוב ורואה בצמיחתו והרחבתו כמושך העיקרי לפעילויות

הנדרשות מהמועצה והיישוב.‏

צמיחת בת חפר

ועדת ההיגוי להרחבה,‏ המשותפת ליישוב ולמועצה,‏ תתכנס החודש להמשך הכוונת

העשייה למול הרשויות השונות ולמול הרוכשים הפוטנציאליים ובראשם תושבי היישוב

והעמק שאותם תלווה החברה הכלכלית בתהליך הרכישה ובעיקר לצעירי העמק.‏

בחודש אפריל יתקיים כנס הסברה למתעניינים,‏ בהובלת המועצה והיישוב.‏

כחלק מתהליך השיווק והפרסום הוחלט על שינוי שם וייעוד קבוצת הפייסבוק

‏'בת חפר שלנו'‏ המונה כ-‏‎3,600‎ תושבי האזור והיא תשמש כערוץ הפצת המידע

להרחבה בפייסבוק ותעסוק אך ורק בנושאים הקשורים לכך.‏ הקבוצה תיקרא

‏'בת חפר צומחת'.‏

תשתיות ואחזקה

‏•ספי החנייה במרכז המסחרי נצבעו בצבע בולט לצמצום התורפה הבטיחותית

שנבעה מכך ומקווים שלא יישנו נפילות נוספות.‏

‏•תאורה היקפית – הוועדה המוניציפאלית מטעם היישוב יוצאת למכרז להתקנת

תאורת לד בשביל ההיקפי וזאת בהתאם לתקן שאושר לאחרונה על די פיקוד

העורף.‏ נציין כי פרויקט החלפת תאורת הלד בתוך היישוב חסך בשנה החולפת

עשרות אלפי שקלים הן בחשמל והן בעלות האחזקה השוטפת.‏

‏•בימים אלה מתקנים את כל תקלות התאורה בעמודים הגבוהים.‏

‏•הסתיים תיקון השביל ההיקפי המשובש בסמוך לצומת הרחובות בית קשת-אורן

ובמקום הבתים שנגרעו תוקם מדשאה,‏ גינון ועצים.‏ השבוע יוסדר גם השביל

בחלק הצפוני ליישוב.‏

‏•הוספנו פחים ציבוריים גדולים )1100 ליטר(‏ בשטחים הציבוריים ובגני המשחקים.‏

‏•הליקויים בברזיות המים הפזורות ברחבי היישוב תוקנו.‏

מעורבות קהילתית

התנדבות ופעילות בקהילה היא ביטוי למעורבות הפרט בתהליכים הקורים בסביבתו

והיא צומת מפגש בין תושבים בעלי מטען עשיר של ניסיון חיים,‏ יכולות מקצועיות

ומוטיבציה לעשייה משותפת בקהילה בה הם חיים.‏

רוצים להתנדב?‏ צרו קשר עם נציגי הוועד או עם המזכירות.‏ פעילותכם נדרשת

ונשמח שתיקחו חלק במעגל הפעילים.‏

ביטחון

לנוכח המלצת ועדת הביטחון,‏ ועד היישוב יצא למכרז על שירותי האבטחה וזאת

לאחר כשלוש שנים בהן החברה הנוכחית סיפקה את שירותי הביטחון.‏ התהליך

יהיה בשיתוף יועץ ביטחון מומחה,‏ המועצה והוועדות הרלוונטיות ביישוב ‏)ביטחון,‏

כספים,‏ בקרה(.‏

ועדות חדשות

אנחנו מברכים על הקמתן של ועדות חדשות או שחלקן לא אוישו בשלהי הקדנציה

הקודמת:‏

‏•ועדת ביקורת חוץ מטעם המועצה וחברים בה תושבי היישוב – יו"ר יהודה כהן,‏

רוית דניאלי וזיו לשם.‏ חברי הוועדה יוכשרו ע"י מבקרת המועצה ד"ר עידית נס

ויצמן.‏ המעוניינים להצטרף ליהודה בטלפון .

‏•ועדת בקרת תהליכים והתנהלות הנהגת היישוב בראשות ערן עניו.‏

‏•נגישות + ארכיב בת חפר ירדנה הראש לקחה על עצמה לשפר הנגישות ולהקים

ארכיון לבת חפר ובקרוב תצא לקורס ייעודי מטעם המועצה.‏

‏•ועדת צעירים במרכז בראשות ארז סולומון.‏

‏•ועדת תקשורת עם התושבים להסדרת התהליכים בין התושבים להנהגת

היישוב בראשות מרסיה פורת.‏

‏•ראשי ועדות – תרבות וחזות היישוב התפקידים הנ"ל טרם אוישו ומי שמוצאים

עצמם כמתאימים מוזמנים להציע או להמליץ מול יו"ר ועדת קהילה יפעת ברקת.‏

נוער

שמחים לבשר על הצטרפותם של חברי צוות נוספים – עוז אדני שישמש כרכז נוער

כללי ‏)עוז מילא תפקיד זה בהצלחה לפני כשלוש שנים ועכשיו חזר אלינו(,‏ ומאיה

רוזן שתשמש כרכזת המד"צים ‏)מאיה השתחררה זה עתה משירות בצה"ל(.‏ נאחל

לכוח העולה בהצלחה,‏ הנוער שלנו הרוויח בגדול.‏

דת

התקיים טקס הכנסת ספר תורה מלווה בשירה וריקודים וסעודת מצווה בבית

הכנסת המרכזי ‏.ספר התורה נתרם ע״י חיים כהן שיחי'‏ לעילוי נשמת רעייתו

המנוחה מזל כהן בת דדה ז״ל.‏

קהילה

מאות תושבי בת חפר והסביבה נהנו בתקופה האחרונה מאירועי תרבות רבים,‏

מגוונים ואיכותיים – מסיבת סוף השנה המלבלבת,‏ ערב מחווה לשירי יגאל בשן,‏

הופעת רוקוויל משוגעת,‏ הצגות ילדים רבות.‏

במוצ״ש 16.2 הופעתו הקומית של השחקן והמוזיקאי גולן אזולאי.‏

והנה כבר מתחילים להיערך לאירועי פורים המסורתיים - תהלוכת פורים בסימן

אגדות ילדים בהובלת הנהגת ההורים בית הספר ‏'שדות',‏ פורימון במתחם הנוער

בהובלת ועדת נוער ומסיבת הפורים למבוגרים,‏ בהובלת ועדת תרבות,‏ שתתקיים

ביום שישי 22 במארס 22.3 באולם ספורט.‏

במוצ״ש האחרון 2.3 חגגנו עשור למקהלת בא לי ווקאלי באולם התרבות במרכז

הקהילתי.‏

שירות לתושב

‏•מענה טלפוני – מתן השירות הטלפוני של מזכירות היישוב ושל המרכז הקהילתי

אוחד במערכת ניתוב שיחות במספר הטלפון הקיים של המזכירות 09-8782896;

בכך שעות המענה לתושבים הורחבו באופן משמעותי ויפורסמו בקרוב.‏

‏•שירות הדואר – חלוקת רוב חבילות הדואר תעבור למרכז המסחרי לב בת חפר

בקומה הראשונה מול הכביש הראשי ושעות פעילותה הן ‏)ייתכנו שינויים בהמשך(:‏

ימים א'-ה'‏ מ 08:00 ועד ; 13:00 מ 17:00 ועד ; 19:00 ימי ו'‏ מ 08:00 ועד 13:00

פרטי קשר בטלפון או בוואטסאפ 051-2236767 ‏)רק תושבים שיקבלו הודעת

סמס מדואר ישראל יקבלו את החבילות בנקודת החלוקה החדשה(.‏ השירות

במבנה הדואר הקיים יתייעל והתור יצטמצם.‏

מרכז מסחרי ‏'לב בת חפר'‏

בקרוב תוקם גדר שתחצוץ בין הכביש הראשי למרכז למניעת תופעת חניית הרכבים

בסימון אדום-לבן.‏

החברה הכלכלית מקדמת פרויקט הנגשה לנכים ולעיוורים במתחם וזאת כחלק

ממהלך נרחב בעמק שמובילה ראשת המועצה.‏


בס“ד

הום חפר

צבע | פרזול | חשמל

אינסטלציה | מוצרי חשמל

שכפול מפתחות | כלי עבודה ועוד

07:00 - 21:00

07:00 - 14:00

א‘‏ - ה‘‏

ו‘‏

שירות תיקונים בבית הלקוח

055-963-1010

מרכז מסחרי לב בת חפר

עלון בת חפר | מרץ 5 2019


חדשות ועדכונים - ועדות בת חפר

הוועדה לאיכות הסביבה

הוועדה הוקמה על-מנת לטפל בנושאי סביבה וקיימות.‏

חברי הועדה:‏ אמיר גל,‏ שחר גולדשטיין וארז ברקאי .

מטרות לשנת 2019:

‏•פעילות הסברתית - בבית ספר ובקהילה.‏

‏•פעילות קהילתית - אירועי קהילה ‏)חגים וערבים קהילתיים(,‏ יריד ירוק.‏

‏•מחזור במרכז נוער - הקמת מרכז מחזור במתחם הנוער.‏

ועדת ספרייה

יו"ר הועדה:‏ ציפי סימנטוב

חברי הועדה:‏ מרי כרמלי,‏ אריאל אטל,‏ רוית דניאלי

יעדים ותכניות לשנת 2019:

‏•ספריה איכותית יעילה ומתקדמת – היצע גדול ואיכותי של ספרים

לכל הגילאים.‏

‏•ספריה מתקדמת ומודרנית - הגדלת היצע הספרים הדיגיטליים

והקוליים בספריה הדיגיטלית,‏ שנוספה השנה לספריה.‏

‏•הגדלת מס'‏ המנויים והקוראים לספרים מודפסים ודיגיטליים.‏

‏•ספריה פעילה וקהילתית - הקמת פינת ציור ומשחקי קופסא לילדים.‏

‏•קיום שעת סיפור על ידי מפעילים שונים.‏

‏•המשך מסורת שבוע הספר - ‏"בת ספר"‏ - פעילות לילדים

ולמבוגרים,‏ כבכל שנה.‏

‏•קיום פעילויות נוספות וייעודיות לכל הגילאים במהלך השנה.‏

‏•שיפוץ והרחבת הספרייה - הרחבת הספרייה לצורך הגדלת היצע

הספרים ומתן מרחב ייעודי לפעילויות השונות.‏

‏•שיפור הנראות בספריה והפיכתה למרחב מודרני חדשני ונעים

למבקרים.‏

הוועדה לענייני דת

יו"ר הועדה:‏ רוני לבאן

חברי הועדה:‏ וקנין יגאל ‏)גלי (, לבנוני ליאור,‏ וויצמן יעקב וגודי עמנואל.‏

בת חפר מונה כ-‏ 6000 תושבים אשר נצרכים לשירותי דת ברמות

שונות.‏ כדי לתת את השירות הטוב ביותר לתושבים קיימות תשתיות

דת בישוב,‏ כגון:‏ בתי כנסת מקווה ועוד.‏

טיפול ותחזוקת מבנים ותשתיות אלו וכמו כן ביצוע פרוייקטים ע"מ

להוסיף תשתיות לציבור התושבים,‏ מחייבים ועדה אשר תהיה אמונה

על כך.‏

אנו מקוים לתת לכלל התושבים את מיטב השירות בכל ענייני הדת

כגון בשמחות וכן,‏ לא עלינו גם במקרים אחרים.‏

בקרת תהליכים

יו"ר הועדה:‏ ערן ענו

חברי הועדה:‏ משה עמר,‏ ירדנה הרוש

יעדים ותכניות לשנת 2019:

‏•לבצע בקרה בשוטף שאכן החלטות הוועד מתקיימות בהליך תקין

ולפי הנהלים.‏

‏•עמידה בתקנון חברי ועד / יו"ר ועדות.‏

עיקרי התוכנית השנתית:‏ ללוות תהליכים גדולים ולבקר אותם

מהתחלה עד הסוף.‏ על הפרק ב 2019 בקרה וייעול תהליך הרכש.‏

בקרת תהליכים קיימת על מנת לייעל את תהליכי העבודה מול הוועד

והוועדות השונות תוך דגש על קיום נהלים / תקנון בשוטף.‏

www.bathhefer.net.il

6

תרבות תורנית

יו"ר הועדה:‏ נלה מקסימוב

חברי הועדה:‏ שרהל'ה קרסיק ומלי תירם

יעדים ותכניות לשנת 2019:

‏•הקניית ידע בסיסי ביהדות לאוכלוסיה המבקשת ידע זה.‏

‏•הפעלת יוזמות להעמקת ‏"חווית היהדות"‏ באמצעים תרבותיים

מגוונים כגון:‏ מוסיקה,‏ אומנות וכו'...‏

‏•פעולות קירוב לבבות בין דתיים לחילוניים.‏

אחת מהמטרות המרכזיות של ועדת תרבות תורנית היא,‏ לתת מענה

הולם,‏ לצרכים אלה,‏ על ידי קיום מפעלי תרבות והעשרה עם דגש

על המסורת היהודית.‏

עיקרי התכנית השנתית:‏

‏•פעילויות ואירועים במעגל השנה.‏

‏•קונצרטים,‏ ערבי ראש חודש,‏ הצגות ומופעים לילדים לנוער

ולמבוגרים.‏ טיולים,‏ סיורים ועוד...‏

ועדת תקשורת עם התושב

יו"ר הועדה:‏ מרסיה פורת

חברי הוועדה:‏ משה עמר - דובר הישוב

צחי גת - יו"ר תקשוב

דפנה שחר - יו"ר עלון

אורן שחר - נציג הוועד

מטרת הוועדה:‏ עיצוב,‏ מימוש ובקרת תהליכים שיטתיים ויעילים

לתקשורת בין היישוב לתושבים ובין הגורמים המעורבים והפעילים

בתוך היישוב.‏

באמצעות:‏

‏•הקפדה על תהליך חשיפה ושקיפות סדור מול התושבים על הנעשה

ביישוב ובוועדות השונות.‏

‏•מיסוד תהליך שיטתי ויעיל לפניות התושבים בכלל ההיבטים –

תשתיתיים,‏ חברתיים ועוד.‏

‏•שיפור ניהול המידע ותהליכי הפצתו.‏


קול קורא

ועדת עלון בת חפר מזמינה את התושבים

לקחת חלק בכתיבה יוצרת ועיתונאית.‏

מוזמנים ליצור קשר עם יו"ר הועדה דפנה שחר 050-6218739

כשר

פוד מרקט

מעדניה ואוכל ביתי מוכן בבת חפר

בשר ותבשילים • מנות צמחוניות וטבעוניות • עוף בגריל

מגוון סלטים • מנות ילדים • קינוחים

פתוח בימים א-ו

שוק אוכל בימי חמישי ושישי

קייטרינג לאירועים מיוחדים

מרכז מסחרי לב בת חפר • 09-7420022 • 052-8525551

FoodMarket2go@gmail.com • FoodMarket2go

עלון בת חפר | מרץ 7 2019


חדשות ועדכונים - ועדות בת חפר

ועדת חתולי בת חפר

יו"ר הוועדה:‏ מירב בנקובר

חברי הוועדה:‏ איתן גליקמן,‏ שלומית סנדלר,‏ סיגל רוזן,‏ מירב בנקובר,‏

לישי לבנוני

מטרות:‏ מניעת התרבות נוספת של חתולי הרחוב בישוב ודאגה למתן

תנאי מחייה נאותים לחתולים הקיימים,‏ וזאת הן מטעמים הומניים

והן כדי למנוע נזקים לתושבי הישוב ורכושם.‏ הכל בהתאם להמלצת

משרד החקלאות.‏

יעדים ותכניות לשנת 2019:

‏•בקרת קצב התרבות החתולים – המשך המבצע:‏ לכידת חתולים

לצורך עיקור וסירוס והשבתם לאזור המחיה שלהם.‏ לכידת החתולים

מתבצעת ע"י לוכדים מוסמכים.‏

‏•הקמת פינות האכלה נוספות - ריכוז החתולים בפינות האכלה במזון

יבש בלבד,‏ במקומות מבוקרים.‏ מספר פינות ומתקנים כאלה כבר

מופעלים בהצלחה ברחבי היישוב.‏

‏•מענה לפניות התושבים,‏ תקשורת ומתן שירות – הוועדה עונה לפניות

בעמוד הפייסבוק שלנו ולהודעות בקו הטלפון.‏ אנו מרכזים פניות

של תושבים בנושאי עיקורים וסירוסים,‏ מפרסמים מועדי ומקומות

עיקור וסירוס ומייעצים בעניינים נוספים הקשורים לנושא.‏

‏•גיוס מתנדבים נוספים שיהיו אחראים לפינות האכלה חדשות ביישוב.‏

‏•פעולות הסברה בקרב הילדים והנוער ביישוב עם דגש על צער

בעלי חיים ואהבת החי.‏

הוועדה הוקמה לבקשת מנהל הישוב,‏ לאחר קבלת פניות ותלונות

רבות מתושבים בעניינים הקשורים בחתולי הרחוב,‏ וזאת כדי לסייע

במציאת פתרון לחתולי הרחוב הקיימים זה מכבר בבת חפר,‏ וטיפול

בסוגיה לפי המלצת משרד החקלאות.‏ לאחר בחינה ולמידה של

הנושא,‏ הוועדה הגדירה את מטרתה:‏ למנוע התרבות נוספת של חתולי

הרחוב בישוב ודאגה למתן תנאי מחייה נאותים לחתולים הקיימים,‏

וזאת הן מטעמים הומניים והן מטעמי איכות הסביבה.‏

ההערכה היא שכיום יש בבת חפר בסביבות 1200 חתולי רחוב.‏ לאחר

התייעצות עם גורמים הבקיאים בנושא אנו בטוחים כי אם תיושם

תכנית העבודה שלנו נגיע תוך שנים ספורות למצב בו לא יגדל ואף

יקטן מספר חתולי הרחוב בישוב.‏

לעיקורים וסירוסים של חתולי רחוב בלבד:‏

- 053-7133649 נא להשאיר הודעה בוואטסאפ.‏

העמוד שלנו בפייסבוק:‏ חתולי בת חפר

ועדת הבועה

יו"ר הועדה:‏ יניב פרי

חברי הועדה:‏ אריה בן חמו,‏ רמי קלדרון,‏ אילון לוי,‏ ברק צרפתי,‏ ניתאי

גרסיה,‏ אלי נוסן,‏ סיגל נוסן,‏ מאור אסולין

יעדים ותכניות לשנת 2019:

‏•הקמת מבנה קבע לחורף ולקיץ ‏)אל מול וועד היישוב – לא נכלל

בת"ע הבועה(‏

‏•הרחבת הפעילות והגדלת מספר באי המקום

‏•המשך שדרוג התשתיות הקיימות

‏•יישום תכנית תרבות רב שנתית עם תוכן איכותי

‏•המשך הרחבת מעגל המתנדבים הפעיל

עיקרי התכנית השנתית:‏

התכנית כוללת שדרוג שוטף של התשתית הקיימת ובנוסף יצירת

פעילות תרבותית ואיכותית שוטפת המבוססת על הופעות כובע,‏

הופעות בתשלום,‏ הרצאות וערבי קונספט מגוונים.‏

המיזם קם למען הקהילה ובזכותה ולכן את כל צעדינו ומהלך ניהול

המקום אנו עושים לנוכח הרצון המתמיד לשפר את חיי הקהילה,‏

לגבש ולתת אלטרנטיבת תרבות ופנאי איכותית ביישוב והכל כמובן

בשילוב ובעזרת הקהילה ומעגל מתנדבים גדול,‏ מופעל המיזם.‏

אנחנו קוראים לכל מי שרוצה לעשות טוב לעצמו ולקהילה לתת יד

ולקחת חלק במיזם הבועה.‏

www.bathhefer.net.il

8


מהיום ניתן להנות משוקולד בוטיק קרוב לבית

מוזיאון השוקולד של שולמן מקיבוץ דפנה

עכשיו בבת חפר

מגוון המוצרים העשיר ביותר בארץ

השוקולד האיכותי ביותר

פינת קפה איכותית וקינוחים

סדנאות

שוקולד

ימי

הולדת

סדנאות

גיבוש

אירועים

משפחתיים

חבילות

שי

בשוקולד בוטיק שולמן מאמינים שאהבה אמיתית היא אהבה שכדאי לחלוק אותה

עם כולם.‏ אנחנו מזמינים אתכם להיות חלק ממשפחת לקוחות שוקולד שולמן

ולהנות מהמוצרים הטובים בארץ מחומרי הגלם הטובים בעולם

לב בת חפר | 050-9777725

עלון בת חפר | מרץ 9 2019

שולמן שוקולד-‏Dream Chocolate

http://www.cdm.co.il

Chocolate_dream_ltd


‏"אדם בתוך עצמו הוא גר"‏

כחלק מתהליך ההרחבה שעובר הישוב נאלצה אתי חייק ‏)הידועה כאתי מ"הצהרון של אתי"(‏ לעזוב את ביתה ולעבור לבית אחר.‏

תהליך ההתמודדות והעזיבה היה מורכב מבחינות רבות,‏ למרות שבסופו של דבר הצליחה לצאת מהמשבר מחוזקת.‏

סימה בורקובסקי

יוםאחד לפני כשלוש שנים קיבלה

אתי טלפון ששינה את חייה.‏ על

הקו הייתה מזכירתו של רני אידן שהזמינה

אותה לפגישה במועצה בה ינכחו גם נציגי

ועד בת חפר ונציגים של המנהל הקהילתי.‏

הפגישה נערכת בנושא ההרחבה,‏ כך נאמר

לה.‏ אל הפגישה הגיעה אתי מצויידת בעורך

דין ושם למדה על כך שביתה עומד לההרס

כיוון שהוא יושב על תוואי הדרך והיות ומדובר

באדמת מינהל יהיה עליה לפנות את הבית

בתוך מספר חודשים.‏

‏"הם הסבירו לי שיבואו לקראתי ויהיו גמישים

עד כמה שאפשר אך אני נלחצתי מאוד כיוון

שאני מנהלת צהרון מביתי ואמי התגוררה

עמי ביחידה נפרדת שצמודה לבית.‏ עוה"ד

שלי נלחם עבורי התנגד וניפגש איתם מספר

פעמים ולא ויתר עד אשר השיג תמורה הוגנת

עבורי,‏ רק אז חתמתי על החוזה מול המנהל.‏

בהמשך עלו בעיות נוספות כייון שהבנתי

שקיים סעיף בחוזה שעל פיו אוכל לקבל את

הכסף רק כשתתפרסם התכנית,‏ דבר שתקע

את תהליך ומציאת הבית כיוון שלא יכולתי

לחתום על חוזה,"‏ לבית אחר היא מסבירה.‏

‏"בינתיים אמא חלתה והייתי צריכה להתמודד

עם מחלתה,‏ עם ניהול הצהרון וגם עם מציאת

ההרחבה

בית שיהיה מתאים לצהרון ויהיה בו מקום

לאמי,‏ דבר שלא היה פשוט כלל.‏ אמי שהייתה

חולת דמנציה נתקפה בחרדות שזורקים אותה

מהבית . גם עבורי המעבר מהבית שהשקעתי

בו את נשמתי,‏ טיפחתי אותו והפכתי אותו

למקום שכיף לילדים לבוא ולשחק בו היה

קשה מנשוא.‏

לצערי,‏ אמא לא עברה אתי בסופו של דבר

לבית שמצאתי היא נפטרה.‏ האסון קרה

באמצע יולי,‏ בזמן שהייתי באמצע האריזה

וניהול קייטנת הקיץ.‏ הייתי קשורה מאוד לאמי

ואפשר לאמר שלא עזרתה לא הייתי מצליחה

לקנות את הבית בבת חפר והיא תמיד תמכה

בי וסייעה לי,‏ " היא אומרת בכאב.‏

את העובדה שהצליחה לעבור את התקופה

הקשה היא זוקפת לזכות שני אנשים שעמדו

לצידה לאורך כל הדרך ותמכו בה-‏ אורלי

קלדרון,‏ סוכנת הנדל"ן של הישוב שסייעה

לה למצוא את הבית המושלם עבורה ועו"ד

רונן אוחנה שלא עזב אותה לרגע וסייע לה

לצלוח את המנגנון הבירוקרטי של המינהל.‏

‏"ללא העזרה ששני האנשים הללו העניקו

לי לא הייתי מצליחה לעבור בהצלחה את

המעבר"‏

להתחיל מבראשית

לא התעשרתי כתוצאה ממכירת הבית והדבר

לא נכון.‏ למעשה החלפתי בית בבית ובמהלך

התהליך שיהיה לא פשוט הגעתי לבית שאני

אוהבת מרוצה.‏ כאשר אדם מחליט יום אחד

שהוא רוצה להחליף בית ומתחיל בתהליך

מציאת בית שיכול להתפרש על פני תקופת

זמן זה דבר שונה מהתהליך שעבר עלי

כשביום בהיר אחד קיבלתי הוראה להתפנות

מבית שאותו אהבתי וניהלתי בו צהרון.‏ גם

התנהלות מול מינהל,‏ שהוא גוף בירוקרטי

עם כללים משלו שונה לחלוטין מהתנהלות

מול אדם פרטי.‏ לעבור בית זה בעצם להתחיל

הכל מהתחלה.‏

כשאני שואלת את אתי כיצד היא מרגישה

עם העובדה שכיום במקום שבו עמד ביתה

יש בור ענק היא מודה שקשה לה מאוד לעבור

ברחוב שבו היה ביתה.‏

אנשים אמרו לי - בית זה בסה"כ ארבע

קירות אבל עבורי בית זה גם זיכרונות וחלק

גדול מהחיים שהעברתי בו וכעת הם נעלמו"‏

‏"היה לי שבוע קשה כשהרסו את הבית

והרגשתי כאילו לקחו לי משהו מהגוף.‏ מאוד

עצוב לי לעבור ברחוב ולראות את ההרס

במקום שבו עמד בית שבו התגוררתי.‏ בסופו

של דבר שיפצתי גם את הבית החדש וכיום

הגעתי לשקט המיוחל ‏!אני מסתכלת קדימה

ומאחלת לעצמי שקט ושלווה.‏

www.bathhefer.net.il

10


מכבי מובילה עם

מספר המצטרפים

הגדול ביותר

לשנת 2018

גם בבת חפר

מכבי

26

לאומית

-5

כללית

-17

מאוחדת

-4

‏*לפי נתוני ביטוח לאומי — ינואר 2019

‏*מצטרפים בקיזוז עוזבים

גם בבת חפר,‏ יש קופות חולים ויש מכבי

*4535

עלון בת חפר | מרץ 11 2019


אירועי חודש מרץ 2019

חוגים

ילדים

סדנה להכנת

מתלה לתכשיטים

יום חמישי | 7.3.19 | 20:00

בחדר אומנות במרכז הקהילתי

מחיר השתתפות 250 ש"ח

פרטים והרשמה במרכז הקהילתי

סינימה בת חפר

הקרנת סרט לילדים

יום שלישי | 26.3.19 | 17:15

באולם תרבות במרכז הקהילתי

תרבות

מה קרה לתאיר?‏

על השאלה הזו,‏ ינסו יחד לענות

אילנה ראדה,‏ אימה של תאיר ראדה

ז"ל ומעיין בשן,‏ מומחית לשפת גוף

ופרופילאית פלילית מאונ'‏ אריאל.‏

בהרצאה מרתקת המשלבת בין הרגש

לשכל,‏ ינתחו אילנה ומעין את כל

ההיבטים שמסביב לאותו יום גורלי,‏

כולל ניתוחי שפת הגוף ופרטים שעד

עתה עוד לא סופרו.‏

מוצ"ש | 16.3 | 20:00

במרכז הקהילתי בת חפר

מחיר כניסה 15 ש"ח

מחיר כניסה 10 ש"ח

כולל פיצה וטרופית לכל ילד.‏

www.bathhefer.net.il

12


מרץ

2019

החלה ההרשמה!‏

לשנת הלימודים הקרובה במרכז קהילתי בת חפר

09-8781090

שחר הילדות

פעוטון קהילתי

בבת חפר

ברוח החינוך הקיבוצי

פיקוח של התמ“ת

צהרוני

המרכז הקהילתי

בבת חפר

קייטנות חגים | פיקוח |

מזון לא מתועש

בצהרונים ההרשמה תסגר ב-‏‎30.5‎ ובשחר הילדות ההרשמה תסגר ב-‏‎30.6‎‏.‏

עלון בת חפר | מרץ 13 2019


יריד תחפושות

כמיטב המסורת יריד התחפושות חוזר.‏

מוזמנים להגיע ולקחת ממבחר התחפושות הקיים אצלנו

ולהביא תחפושת משלכם לתרומה ‏)אך לא חובה(‏

יום שישי | 8.3.19 | החל משעה 10:00

במרכז הקהילתי בת חפר

סטודיו לעיצוב גרפי YGW

054-2422506 |

www.bathhefer.net.il

14


15

עלון בת חפר | מרץ 2019


חורף חם במועדון הגמלאים +60

ימי ראשון

תכנית פעילות המועדון לחודש מרץ 2019:

הרצאה:‏ ‏"יפוי כוח מתמשך"‏

19.00 3.3.19 עו"ד יואב מיליס.‏

19.00 10.3.19 מפגש חברתי – סיפור אישי.‏

הרצאה:‏ - ‏"הומור לחיים טובים".‏

19.00 17.3.19 הרצאה שהיא גם מופע לקראת פורים-‏

שלמה חלימה.‏

19.00 24.3.19 מפגש חברתי.‏

ימי שני

יום שלישי

10.00 יוגה למבוגרים.‏

16.00 משחקי קלפים ואחרים.‏

18.00 26.3.19 פעילות עם המדצי"ם ‏)מדריכים צעירים(.‏

ימי חמישי:‏

19.00 14.3.19 מפגש עם מדריכי ‏"הצופים".‏

ימי שישי

16.00 משחקי קלפים ואחרים.‏

16.00 קבלת שבת ‏"מלווה מלכה".‏

החל מה-‏ - 29.3.19 קבלת שבת בשעה 17.00

***

כלל הציבור מוזמן להרצאות.‏

מחיר כניסה:‏ 10 שקלים ליחיד.‏

15 שקליים לזוג.‏

‏"לזכר ימי התום"‏

קרן ויצמן

חג פורים בילדותי,‏ היה חגיגה של יצירה.‏ אני שייכת לדור,‏ שבו

התחלפו אט אט התחפושות המסורתיות בתחפושות חדשניות

יותר.‏ ולמרות,‏ שהן היו חדשניות,‏ עדיין היה בהן משהו תמים וילדותי.‏ רוב

האימהות ‏)ואבא שלי(‏ יצרו עבורינו את התחפושות.‏ תפרו,‏ או התאימו

חצאית וחולצה בתוספת כובע או מטפחת.‏ כשהייתי בת שמונה,‏ אבא

שלי טס מטעם מקום עבודתו,‏ להולנד והביא לי משם כפכפים הולנדים

אותנטיים.‏ ברגע,‏ שנעלתי אותם ידעתי

שאני רוצה להתחפש בפורים להולנדית.‏

כמובן שבשנת 1978 ‏)הנה הסגרתי את

גילי...(‏ לא הייתה בכלל האפשרות לקנות

בארץ תחפושת של הולנדית,‏ אז אבא

ואני אילתרנו...‏ חולצה משובצת שלי,‏

חצאית פרחונית של אמא וכובע שאבא

הכין לי עם בריסטול לבן ובד תחרה

שהודבק עליו.‏ נכון,‏ לא הייתי עם צמות

בלונדיניות ולא ממש הולנדית.‏ ויחד עם

זאת,‏ הייתי מאוד מאושרת.‏

אם תציעו לילדה בת 8 כיום להתחפש להולנדית,‏ היא תסתכל עליכם

כאילו נפלתם מהירח,‏ או שתבקש תחפושת כמו של הדוגמנית

מהפרסומת של יוגורט מולר.‏ ולמרות,‏ שלאחרונה חזרו לאופנה מעט

מהתחפושות של פעם,‏ כמו למשל שוטרת ואינדיאנית,‏ אין בהן את

התום של ילדותי.‏

כיום,‏ אחרי שילדות עוברות את הגיל שבו הן מתחפשות לנסיכות

מסרטי דיסני,‏ הן מבקשות להתחפש כמו ה"גדולות".‏ לצערי,‏ בשוק

התחפושות כיום,‏ תחפושות תמימות כגון:‏ שוטרת,‏ רופאה,‏ טייסת,‏

פיראטית ואפילו אינדיאנית,‏ הפכו סקסיסטיות.‏ אני לא חרדית ובוודאי

לא חברה ב"משמרות הצניעות"‏ ויחד עם זאת,‏ אני מוצאת שיש טעם

לפגם כאשר מעוותים את המציאות.‏ הרי כדי להתחפש לשוטרת/‏

רופאה או טייסת,‏ כל שצריך לעשות הוא ללבוש מדים של שוטרת/‏

רופאה או טייסת.‏ אף אחת מהדמויות הנ"ל לא לובשת שמלת מיני

ונועלת נעלי עקב.‏ תעשיית התחפושות הרחיקה לכת ואין לכך שום

הצדקה,‏ גם אם זה בסה"כ ליום אחד.‏ בואו נחזיר מעט את התמימות

לילדינו.‏ זה בידיים שלנו.‏ אני לא אומרת,‏ שכולם ירוצו עכשיו אל

מכונות התפירה או אל התופרת.‏ ויחד עם זאת,‏ אפשר לנסות להסביר

לבנות שניתן להתחפש לכל הדמויות הנ"ל בדרך אחרת.‏ השוטרת,‏

הרופאה והטייסת יכולות להיראות נפלא גם במכנסיים.‏ בואו ננסה

להשאיר אותם קצת תמימים לפחות ביום הזה.‏ לא חייבים לאמץ כל

מה שרואים במדיות הרבות אליהן הם חשופים.‏ את המיניות אפשר

לדחות לגיל קצת יותר מאוחר – לתיכון...‏

חומר למחשבה דקה לפני החג...‏

חג פורים שמח ומבדח לכולם!‏

ליצירת קשר עם רכז הטיולים,‏ מנחם 054-5246030

רכזת גמלאים יהודית,‏ 050-9791050

www.bathhefer.net.il

16


מהשעה 09:00 בבוקר

ספינינג יוגה עיצוב דינמי פילאטיס

זומבה אימון מחזורי

הרצאה - מניעה והתמודדות עם פציעות ספורט - שרון זגון,‏ פיזיותרפיסט

מכירת בגדי ספורט RIO GYM עגלת קפה וכריכים

20:00 הרצאה - סילבי ז׳אן ״לבעוט את החיים״

₪ 45 עלות חד פעמית למשתתף המאפשרת כניסה לכל השיעורים וההרצאה

ט.ל.ח

האירוע בחסות:‏

כתובת המרפאה:‏ מתחם לב בת חפר,‏ קומה ב׳

מס׳ טל׳ : ,050-2026005 052-3733332

לפרטים נוספים:‏ מרכז קהילתי בת חפר 09-8781090

עלון בת חפר | מרץ 17 2019


חינוך

ט"ו בשבט ב"שדות"‏

תלמידי ‏"שדות"‏ ציינו את ט"ו בשבט במגוון פעילויות לימודיות

ובפעילויות יצירה.‏

כמיטב המסורת ובשיתוף הפעולה עם הקהילה,‏ ילדי כיתות א'‏ עד ד'‏

יצאו לנטיעת שתילים בפארק היישובי.‏ היה יום שמשי ונעים והילדים

שמחו ונהנו לקחת חלק בנטיעות.‏

בהמשך,‏ בכיתות השונות ציינו את החג בארוחות חגיגיות שכללו

פירות טריים ויבשים,‏ עוגות ואף הכנת מיצים.‏ תלמידי א'-ב'‏ הכינו

וקישטו עציצים יחד עם מדריכת הגינה - נטלי יבין.‏

החגיגות נמשכו במהלך כל השבוע וצוינו גם בפעילויות חונכות יצירתיות

שהכינו וערכו התלמידים הבוגרים עבור הצעירים.‏

בשנתיים האחרונות הוכנסו ספרי ספריה באנגלית כחלק אינטגראלי

מתכנית הלימודים בבית הספר ‏"שדות".‏ בדרך זו נחשפים הילדים ללמידה

חווייתית,‏ מעשירה ומעצימה.‏

שיעורי הספרייה בנויים משני מתווים,‏ קריאה מונחית וקריאה אישית.‏

בקריאה המונחית,‏ קוראים הילדים יחד בשיעורי האנגלית ספר כיתתי

משותף לכולם ומבצעים מטלות תוך כדי הקריאה.‏ בסיום מגישים פרויקט

גמר יצירתי.‏ בקריאה האישית,‏ כל ילד מקבל ספרון אישי ומבצע מטלות

תוך כדי הקריאה.‏ לדברי הילדים הם מחכים בקוצר רוח לשיעורי הספרייה

מכיוון שהיא מזמנת למידה מסוג אחר,‏ חווייתית ומגוונת.‏ רבים מהם אף

שדות של ספרים

מספרים כי החלו לקרא ספרונים באנגלית בשעות הפנאי.‏ זאת מתוך

הנעה והנאה פנימית.‏

לאחרונה הגיעו לבית הספר אן שגיא,‏ המפקחת לאנגלית של בית הספר

וניקול ברוידר,‏ האחראית על פרויקט הספריות בארץ.‏ זאת,‏ על מנת

להתרשם מהנעשה בבית הספר,‏ לשוחח עם התלמידים המשתתפים

בפרויקט וליהנות מהתערוכה שהקימו תלמידי כיתות ו,‏ כפרויקט גמר

בעקבות הספרון .THE SECRET GARDEN

התגובות היו נלהבות,‏ ובית הספר זכה לשבחים רבים.‏

www.bathhefer.net.il

18


פעם בשבוע התאגדה קבוצה של צלמים מתחילים ש"מחפשים

את האור"‏ לקורס צילום.‏ ככל שהשיעורים התקדמו,‏ הלמידה

התגלתה כמאתגרת ומעניינת וטמנה בחובה גילויים חדשים.‏ צפינו

בצילומים מדהימים ביופיים,‏ התנסינו בטכניקות שונות במצלמה,‏

צילמנו בצורות שונות,‏ עם תאורה,‏ ובטיול שדה.‏ הכל בניצוחו של

פדריקו נשביץ אמן-צלם בנשמתו,‏ שהצליח להדביק אותנו באהבת

הצילום.‏

קורס צילום

צילום:‏ יוסי מיניסטר

צילום:‏ דפנה שחר

צילום:‏ מרסל אנגלברג

צילום:‏ יצחק קלדרון

צילום:‏ ליאת המאירי

צילום:‏ רוברט קלר

עלון בת חפר | מרץ 19 2019


מן הנעשה בקהילה

מד"צ סובב עולם

מאת:‏ ספיר זיו,‏ מחזור ו'‏ מדצים בת חפר

החודש התקיים המופע השנתי של מד"צים בת חפר.‏

המופע הוא פרויקט ששותפים לו כל חברי המד״צים,‏ השכבה הבוגרת

‏)י-יב(,‏ השכבה הצעירה ‏)ז-ט(‏ ומד״צ-קידס ‏)א-ג(.‏

השנה הנושא היה ‏"מד"צ סובב עולם"‏ וכולם לקחו חלק פעיל בהכנה,‏

החניכים בכל השכבות הכינו הופעות ובנו את התפאורה.‏ העבודה

על המופע הייתה ללא ספק חוויה משמעותית גם עבור השכבות

הבוגרות וגם עבור השכבות הצעירות ועזרה לגיבוש של התנועה.‏

כרכזת פרוייקטים בתנועה,‏ האחריות שלי על המופע הייתה גדולה,‏

זה היה אתגר והשכבה הבוגרת עזרה לי לצלוח אותו בצורה הכי טובה

שאפשר.‏ זו הייתה חוויה מאוד טובה ומשמעותית.‏

רוקוויל במחווה לקווין 2019

מבת חפר בהילוך גבוה!!‏

במופע מטורף ומקפיץ של להקת רוקוויל בשירי קווין הנצחיים,‏ עם

אולם מפוצץ ומלא אנרגיה.‏

היה מעולה,‏ איזה כיף לראות אתכם נהנים.‏

תמשיכו לבוא-‏ אנחנו כבר נדאג שתהנו....‏

ועדת תרבות בת חפר.‏

מד"צים בת-חפר

רצינו לספר לכם על אירוע שמח שערכנו החודש במתחם הנוער,‏

בהשתתפות ילדי כיתות א'-ג'‏ המתוקים.‏ הנושא היה חדרי בריחה:‏

חדר אחד הפך לממלכת השוקולד של צ'ארלי,‏ בחדר השני נכלאו

המבקרים בכלוב האריות של גן החיות ובחדר השלישי המשימה

הייתה לחלץ את הדובי של המד"צים שנחטף.‏

לאורך האירוע כולו היו בחוץ הרקדות ותחנות הפעלה משעשעות.‏

היה כיף לראות המון ילדים קופצים,‏ רוקדים ומשתפים פעולה זה עם

זה,‏ כדי לפתור את החידות.‏ גם ההורים נהנו להם בפינת הקפה.‏

תודה למדריכים המסורים שלנו שתכננו,‏ הפעילו וליוו את הילדים.‏

תודה לילדים,‏ נשמח לראותכם גם בפעילויות הבאות שלנו שמתקיימות

בכל יום חמישי בין השעות 17:30-19:00 במתחם הנוער.‏

למידע נוסף:‏ שלי - 055-8813009

גולן אזולאי

מוצ"ש 16/2 במופע מוזיקאלי מצחיק ומלא בהומור,‏ באווירה חמימה

של הבועה

www.bathhefer.net.il

20


חתולים

הם תמיד שם.‏ אנחנו נתקלים בהם ברחוב,‏ בדרך לעבודה,‏ לגן או לבית הספר.‏ מתמתחים,‏ מתלקקים להם בשמש,‏ ישנים מתחת

למכונית.‏ פרט להיותם חלק מהנוף וממרקם החיים בסביבתנו,‏ חתולים הם למעשה יצורים מורכבים ומשוכללים במיוחד.‏

כמה עובדות מעניינות על חתולים:‏

‏•החתולים במצרים העתיקה נחשבו לקדושים.‏

בבית שבו מת חתול,‏ כל הדיירים גילחו את

גבותיהם כאות אבל...‏

‏•אחד הגורמים להתפשטות מגפת הדבר בלונדון

במאה ה-‏‎17‎ הייתה המתתם השגויה של אלפי

חתולים שנחשדו כי הם ממפיצי המחלה.‏ התוצאה

הייתה התרבות בלתי מבוקרת של עכברושים...‏

‏•חתולים סבלו לאורך ההיסטוריה מיחסי ציבור

גרועים.‏ בתקופת האינקוויזיציה הספרדית ראו

בהם נציגי הכנסייה סמל פגאני לעבודת השטן

והנשים שגידלו אותם נחשבו למכשפות.‏ האמונה

התפלה כי חתולים שחורים מביאים מזל רע היא

אמריקאית בלבד.‏ באסיה ובאנגליה חתולים

שחורים ידועים דווקא כמביאים מזל טוב.‏

‏•למעט כמה גוונים בודדים אותם הם רואים,‏

חתולים הם כמעט עיוורי צבעים.‏ חתול רואה

בלילה פי שש טוב יותר מאדם,‏ בזכות שכבה

מיוחדת של תאים משתקפים במיוחד אשר

קולטים את האור.‏

‏•נהוג לחשוב שחתולים יכולים לשמוע רעש

אולטראסוני.‏ זה לא רחוק מהמציאות:‏ הם יכולים

לשמוע את השפה האולטראסונית של דולפינים

ומכרסמים.‏

‏•חתולה יכולה להזדווג עם יותר מזכר אחד במהלך

הייחום,‏ ואז ייתכן כי באותה המלטה יוולדו גורים

מאבות שונים.‏

‏•כולם יודעים שחתולים אוהבים לישון,‏ אבל מה

שלא ידעתם הוא שחתולים מעבירים 70%

מהחיים שלהם בשינה.‏ לא פחות.‏

‏•חתולי בית יכולים לרוץ במהירות של יותר מ-‏‎48‎

קמ"ש - 5 קמ"ש מהר יותר מיוסיין בולט.‏

‏•ביולוגית,‏ מוחו של חתול דומה יותר למוח האנושי

מאשר למוח של כלב.‏ נמצא כי לבני האדם

ולחתולים יש אזורים דומים במוח,‏ שאחראים

לרגשות.‏

אז כשאתם פוגשים חתול אל תירתעו,‏ תעשו לו

כבוד,‏ הוא יידע להעריך אתכם על כך.‏

קול קורא לטקס יום הזיכרון

ועדת תרבות קוראת לכם תושבי בת חפר

לקחת חלק בטקס יום הזיכרון

בשיתוף סיפור אישי/משפחתי

השתתפות בטקס בקטע קריאה/שירה

המעוניינים מוזמנים לפנות:‏

במייל rakezetarbut@bathefer.net

או ליפית 050-4343772

עלון בת חפר | מרץ 21 2019


www.bathhefer.net.il

22


פינת המתכונים

תולעת ספרים

קרן ויצמן

זהבית גונן

חטיפי שומשום,‏ בוטנים

ופצפוצי אורז

ללא אפייה

מצרכים:‏

2 כוסות שומשום

2.5 כוסות פצפוצי אורז

1.5 כוסות בוטנים קלויים וקצוצים

0.5 כוס סוכר

0.5 כוס דבש

0.5 כוס טחינה גולמית

אופן ההכנה:‏

1. קולים את השומשום בסיר גדול ורחב לגוון זהוב ובהיר.‏

מסירים מהאש ומוסיפים לסיר פצפוצי אורז ובוטנים

ומערבבים היטב.‏

2. בסיר נוסף - ממיסים את הסוכר,‏ דבש וטחינה על

להבה נמוכה כדקה.‏

3. יוצקים את עיסת הסוכר בעודה חמה על תערובת

השומשום,‏ פצפוצי האורז והבוטנים ומערבבים היטב.‏

4. משטחים על נייר אפיה בתבנית של תנור.‏

אם העיסה נדבקת לידיים,‏ מרטיבים אותם מעט.‏

5. חותכים למעויינים ושומרים בכלי סגור היטב במקרר או

במקפיא.‏ אפשר לשים במנג׳טים.‏

בני דורי ‏)ילידי שנות ה-‏‎70‎‏(‏ נחשפו לסיפורי

המיתולוגיה היוונית בזכות הספר האלמותי

‏"איליאדה ואודיסיאה".‏ אני בספק גדול אם ילדי

המאה ה-‏‎21‎ היו מתחברים לספר זה,‏ אפילו לא

‏"תולעי הספרים"‏ שביניהם.‏ ובכל זאת,‏ אני שמחה

לבשר,‏ שהרבה דמויות מהמיתולגיה היוונית הונגשו

לילדי הדור הנוכחי,‏ בספר ‏"מי שחרר את האלים?"‏ מאת מאז אוואנס.‏

גיבור העלילה,‏ אליוט הביע משאלה למראה כוכב נופל,‏ אבל הוא לא

ציפה שקבוצת כוכבים תתרסק אצלו ברפת.‏ קבוצת הכוכבים הזאת

היא מזל-בתולה,‏ שחושבת שהיא מושלמת.‏ היא גוררת איתה את

אליוט למסע הרפתקאות,‏ שבתחילתו הם משחררים את שד המוות

המרושע,‏ שמאיים להשמיד את העולם...‏ האם יעזרו האלים לאליוט

להציל את העולם?‏

אם אתם רוצים לגלות,‏ אני ממליצה לכם לצלול לעלילה מרתקת.‏

הספר מיועד לגילאי 10 ומעלה.‏ אני מאוד נהניתי ממנו,‏ למרות גילי...‏

ובמעבר חד,‏ מהמיתולוגיה היוונית,‏ לפרק אחר

בהיסטוריה...‏ המלצה על ספר למבוגרים –

‏"האור מעל לונדון"‏ מאת ג'וליה קלי.‏ בשנת 1941

לואיז קין בת ה-‏‎19‎‏,‏ מבקשת לצקת משמעות גדולה

יותר לחייה.‏ היא מתגייסת לזרוע הנשית של הצבא

הבריטי ונהפכת לתותחנית ביחידת הנ"מ.‏ בעודה

מתצפתת על השמים האפלים של לודון בחיפוש אחר מפציצים,‏ היא

מוצאת נחמה בכתיבת חלומותיה ביומן.‏ עשרות שנים אחר-כך,‏ בשנת

2017 מגלה קארה הרגריווס את היומן,‏ אשר תוכנו עתיד לשנות את

חייה לנצח.‏

ברומן קסום,‏ לוקחת אותנו הסופרת ללונדון של מלחמת העולם השנייה

וטווה קשרים בין הווה לעבר.‏

בתיאבון!‏

מאחלת לכולכם קריאה מהנה!‏

23

עלון בת חפר | מרץ 2019

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!