Revija Svitanje - Zima 2015

wsljubljana
  • No tags were found...

Letnik XI, številka 4

Kazalo

S V I T A N J E

Revija za negovanje kulture zavedanja

031 725 909 revija@svitanje.si

www.svitanje.si

GLAVNA IN ODGOVORNA UREDNICA:

Marina Nuvak

UREDNIŠKI ODBOR:

Breda Medvešček, Aci Urbajs,

Monika Brinšek

STROKOVNI SODELAVCI:

Marija Poljanec, Ana Brdnik,

Fanika Jeromel, Matjaž Jež, Franc Vehar,

Breda Medvešček, Elvira Devetak,

Samo Simčič, Brane Žilavec,

Milena Kavčič, Mercedes Fratnik

SLIKOVNI MATERIAL:

reda Medvešček, Milena Kavčič,

Mercedes Fratnik, Monika Brinšek,

Ana Brdnik, Matjaž Jež, Brane Žilavec,

arhiv uredništva

NASLOVNICA:

Breda Medvešček

PRELOM IN OBLIKOVANJE:

Žiga Vuk, zzigc.net

JEZIKOVNI PREGLED:

Betka Jamnik

IZDAJATELJ IN ZALOŽNIK:

PARSIVAL, zavod, Ljubljana

Kašeljska cesta 150 C, 1260 Ljubljana-Polje

Tel: 031 725 909

DŠ: 94313008

IBAN: SI56 0203 1025 4286 474

LETNA NAROČNINA: 22 €

Za društva, ki revijo naročijo za

vse svoje člane, ali najmanj 25 članov,

je letna naročnina 12 €

NAKLADA: 1200 izvodov

PRILOGA:

Waldorfske novice

časopis Waldorfske šole Ljubljana

Vse pravice zadržane. Ponatis celote ali posameznih

delov je dovoljen le s pisnim dovoljenjem

uredništva.

Uvodnik 3

Utrinki 4

Zahvala za vse prejete darove 4

Strokovna ekskurzija v Avstrijo 5

EKO vrt Osnovne šole v Mislinji 7

Oljke nad solinami 9

Z optimizmom pričakujem pomladni čas 11

Zdravje 12

Nabiranja ščetice za pripravo tinkture 12

5 odločilnih korakov za preprečevanje raka 13

Širimo obzorja 15

Kapital in duh 1. del 15

Antropozofska razlaga Svete Trojice 18

Revijo SVITANJE lahko naročite:

• na elektronskih naslovih

revija@svitanje.si

www.svitanje.si/narocilo

Letna naročnina znaša 22 €.

www.svitanje.si

2

ISSN 1854-1739


Uvodnik

Marina Nuvak

glavna in odgovorna urednica

Pozdravljeni, dragi bralci!

Za zaključek starega leta

vam je naša uredniška skupina

pripravila še nekaj zanimivega

branja:

- o antropozofski razlagi Svete Trojice;

- o kapitalu in duhu kot dveh dimenzijah

našega življenja;

- o petih odločilnih korakih do boljšega

zdravja in preprečevanja raka;

- o nabiranju in izdelavi tinkture iz ščetice,

rastline, ki je pomembna za zdravljenje

borelije;

- o vremenskih razmerah v jesenskem času in

njihovem vplivu na razvoj čebel bero medu;

- o kmetiji Zvonka Bažike nad solinami;

- o eko vrtu na OŠ Mislinja, ki je nastal pod

vodstvom biodinamičarke, kjer učenci spoznavajo

ekološki oziroma biodinamični način

vrtnarjenja;

- o strokovni ekskurziji članov Združenja za

ekološko kmetovanje Dolenjske, Posavja in

Bele krajine, ki so v Avstriji obiskali privatno

organizacijo Noetova barka – Arche Noah;

- o delovanju društva Ajda Posočje.

Tako je, končuje se leto 2015 in čas je za pogled

vase, za oceno dela v preteklem letu in seveda za

načrtovanje novega.

Sama si v času med božičem in novim letom vedno

vzamem čas, da naredim nekakšen obračun minulega

leta in si hkrati zastavim cilje za naslednje

leto. Zapišem si jih v dnevnik in tako na nek način z

njimi seznanim tudi duhovni svet. Zastavljene cilje

si potem preko leta večkrat preberem in se jih trudim

uresničiti. Naivno bi bilo namreč pričakovati,

da se bodo izpolnili kar sami ali da jih bo izpolnil

duhovni svet. Že star slovenski pregovor pravi, da

si moraš pomagati sam, potem pa ti bo tudi bog

pomagal. Sami moramo pri uresničevanju svojih

ciljev narediti največ, duhovni svet pa nam bo pri

tem stal ob strani, nam kakšno pot skrajšal, olajšal,

naredil prijetnejšo. Z veseljem nam bo priskočil na

pomoč, če mu dovolimo.

Verjamem, da tako delate tudi mnogi med vami,

dragi bralci, tiste, ki do sedaj tega še niste naredili,

pa vabim, da poskusite. Morda boste presenečeni,

ko boste čez nekaj let prebirali svoje zapiske in ugotovili,

da so se mnogi cilji, ki ste si jih zadali, res

uresničili. Morda ne ravno takrat, ko ste si jih je zadali,

in tudi ne v takšni obliki, kot ste si jih predstavljali,

ampak uresničili so se. In to je pomembno!

Želim vam, da v letu 2016 uresničite čim več zastavljenih

ciljev.

3


Utrinki

Zahvala za vse prejete

darove

in kratek pogled na delo društva v letu

2015

Marija Poljanec

V našem društvu smo že prevetrili delo po planu, da

se zavemo, kaj vse še moramo postoriti, da bodo naši

sadovnjaki, vrtovi in njive še v tem letu dobili moči za

svoj zdrav razvoj.

Uspešno so bile izvedene vse delovne akcije. Preparati

zorijo v zemlji in nabirajo sile življenja, dokler jih ne

bomo v naslednjem letu dodali našim kompostom in nadaljevala

se bo pot skladnosti in plodnosti. In ko bomo

zavestno mešali preparate za škropljenje (500, 501) se

bomo povezali tudi z nadčutnimi duhovnimi svetovi.

Pri izdelovanju vegetabilnih preparatov se vedno znova

prilagajamo in skušamo doseči, da ne obremenjujemo

vseh članov hkrati, ampak se za vsak preparat določi

en vodja, ki ima možnost sam izbrati svoje člane (2

do 3), ki so mu najbližje na razpolago. Tako se vsi učimo

drug od drugega in vsako sposobnost posameznika

sprejemamo kot dar, ki našo skupnost bogati, hkrati

pa tudi spoznavamo, kaj bi bilo dobro spremeniti oz.

izboljšati glede na kvaliteto, vse od izdelave preparatov,

do izkopa, hrambe in tudi pravilne uporabe. Vedno

se pojavi kakšno vprašanje in vedno znova iščemo

odgovore. S tem ostaja društvo živo in v gibanju.

V letošnjem letu, ko je bilo sprva vreme zelo nestanovitno

in muhasto, se nam je jesen izkazala v vsej svoji

lepoti. Topli, zračni sončni dnevi so nas spodbujali, da

smo z veseljem pobirali sadove našega dela in čeprav

pri nas v nižini samih plodovk ni bilo v izobilju, si med

sabo nekako 'pomagamo', da smo preskrbljeni.

Seveda nas meteorologi ne pozabijo opozoriti na

pregrevanje ozračja. Mi pa, ki poznamo lastnosti in

moč planetov, si lahko predstavljamo tudi drugače

… da nam Jupiter letos v vsej svoji mogočnosti kaže

oziroma podarja svojo toploto. Tudi plodovi, ki so za

Tudi v Cerkvi se v tem času opravlja zahvalni obred za

dobro letino. Pred oltarje razstavijo poljščine in razne

vrtnine, duhovnik pa jih blagoslovi.

Potem se do naslednjega zahvalnega dne na to pozabi.

Naše biodinamično leto se s tem praznikom še ni končalo

in če prav premislim, ni začetka in ni konca. Tako kot se

Sonce, Luna in ostali planeti ne ustavijo pred Zodiakom,

smo tudi mi v neprestanem gibanju.

Noben list setvenega koledarja ni prazen in mi se skušamo

po tem ravnati.

4


približno 3 tedne kasneje dozorevali, kažejo na posebno

Jupitrovo značilnost.

Upajmo, da nam bodo topli jesenski dnevi še na razpolago,

saj nas še vedno čakajo drevesa na premaz, tudi

za zlaganje in prepariranje kompostov je še čas.

Nekatere čebulnice čakajo v zemlji na spomladni preporod.

Mi pa se bomo v tem iztekajočem letu potegnili

vase, v svojo notranjost. Meditativno se bomo ukvarjali

s semeni, ki jih bomo v času svetih noči nežno položili

v našo Zemljo, da bodo okrepljena od posebnih moči

Zodiaka in bolj pripravljena, da nam bodo v drugem

letu dala vitalne, zdrave plodove, hrano, ki jo nujno

potrebujemo za obstoj.

Praktična spoznanja, ki smo jih doživljali pri delu tekom

leta, bomo skušali v zimskih dneh prenesti v teoretično

razglabljanje in jih povezati s spoznanji Steinerjevega

tečaja in napotkov pokojne Marije Thun, s

katerimi se vedno znova srečujemo. Ugotavljali bomo,

koliko smo bili dosledni in uspešni.

Omeniti moram tudi, da se v našem društvu redno srečujemo

vsak prvi ponedeljek v mesecu, v večjem ali

manjšem številu, a vedno z namenom, da osvetlimo

tekoče delo. V ta namen nam je namenjen prostor oz.

sejna soba v uradu župana g. Uroša Brežana – za kar

mu moramo biti zelo hvaležni.

Tako postajamo vedno bolj soodvisni drug od drugega.

Ali če povem drugače: 'Kot imajo Zodiakalna znamenja

na nebu različne kvalitete energij, se tudi mi s svojo

različnostjo talentov vključujemo v njihove ritme in s

svojim delom skušamo doseči skladnost med delom,

ki ga opravljamo, in Zemljo, ki nam je kot dar zaupana

v varovanje in se hkrati od nje učimo.'

Strokovna ekskurzija v

Avstrijo

Ana Brdnik, dijakinja

Združenje za ekološko kmetovanje Dolenjske,

Posavja in Bele krajine je dne 22. septembra

2015 organiziralo jesensko strokovno ekskurzijo

v Avstrijo. Te ekskurzije sem se udeležila tudi jaz,

saj želim pridobiti čim širša znanja in izkušnje

kmetovanja ter trženja tudi od kmetov zunaj naše

meje. Po dolgi vožnji smo najprej prispeli do sedeža

nevladne, privatne organizacije Noetova barka-

ARCHE NOAH.

Na posestvu grajskega vrta smo si ogledali vzorčne

predstavitve zelenjave, zelišč, sadja; njihov predstavnik

nas je popeljal ob gredicah ter v semensko banko

in trgovino s semeni.

Organizacija letos praznuje 25 let in šteje 14.000 članov,

semena razmnožujejo na 300 kmetijah, v genski banki

premorejo 6000 sort in varietet semen, kar je veliko več

kot premore slovenska rastlinska genska banka. Organizirajo

delavnice in predavanja za varuhe semen; semena,

sadike in literaturo prodajajo, tržijo tudi obiske

vzorčnega vrta.

5


UTRINKI

Imajo popisane stare sorte dreves, in sicer je vsako drevo

označeno z GPS kodami, da v primeru smrti lastnika še

vedno vedo, kje se nahaja tista jablana. Semena ohranjajo

v živo, torej želijo, da se jih čim več seje, da ne spijo v

genski banki.

Organizacija se je, zanimivo, začela tako, da so štirje kmetje

pred 25 leti dali pobudo o načrtnem zbiranju in ohranjanju

starih sort semen. Tako njihova zbirka hrani tudi

600 različnih semen s Hrvaške, ki so jih Hrvati v teh letih

izgubili in jih sedaj dobivajo nazaj iz Arche Noah.

Organizacija je nevladna, financirajo se iz članarin, prodaje

semen in sadik ter iz projektov. Trenutno se trudijo,

da bi v Bruslju dosegli spremembo zakonodaje v smislu,

da bi lahko uradno prodajali večje količine semen večjim

ekološkim kmetijam, ne le vrtičkarjem, kajti izkazalo se

je, da so nekatera stara semena zelo dobra tako po količini

kot po kvaliteti. Smiselno bi bilo sodelovanje z njimi.

Letos poleti so obiskali tudi nekatere kmetije v Sloveniji,

ki ohranjajo stara semena. Več o Arche Noah si lahko preberete

na: www.arche-noah.at.

V popoldanskem času smo si ogledali še ekološko-biodinamično

kmetijo BIOHOF MOGG

( http://www.biohof-mogg.at/). Čez celotno sezono pridelujejo

50 do 60 vrst zelenjave na 10ha površin in v 8

rastlinjakih, in sicer na biodinamičen način, kar je pri nas

redkost, v Avstriji in Švici pa vedno bolj razširjena oblika

pridelave zelenjave. Zanimiv je bil njihov način trženja,

ki se imenuje PARTNERSKO KMETIJSTVO.

Kmetija ima 10ha površin, redno zaposlenih je 8 ljudi,

zelenjavo pridelujejo in dostavljajo partnerjem celo leto.

Partnerji so v bistvu stranke, ki želijo kupiti zelenjavo. Januarja

vsaka stranka/partner vplača kmetu 1000€. Kmet

pa ji celo leto enkrat tedensko dostavi zabojček mešane

zelenjave. Letos imajo 300 partnerjev (kupcev), ki so v januarju

vplačali 300.000 €, kar je dovolj, da kmetija celo leto

normalno dela in se ji ni treba ukvarjati s težavami trženja

in viški zelenjave. Če je sezona slaba, je v zabojčkih nekoliko

manj, če je sezona dobra, je nekoliko več, ampak kupci

to razumejo, zato se imenujejo partnerji. So pač ljudje, ki

jim je pomembno, da ima lokalni kmet delo (in še 7 zaposlenih)

ter da uživajo lokalno zdravo hrano. Tisti, ki so se

pritoževali, da je v zabojčkih premalo, so pač odpadli in

prišli so tisti, ki pravijo, da je v zabojčkih preveč. Enkrat

letno se vsi skupaj snidejo in povedo želje ter potrebe.

Kupci/partnerji pomagajo tudi pri dostavi zabojčkov. Nemogoče

je, da bi kmet dostavil v enem dnevu zabojčke 150

strankam, zato imajo zbirna mesta, kjer dostavijo več zabojčkov

naenkrat, potem pa si kupci med seboj pomagajo

pri dostavi. Zato so ti kupci resnično kot partnerji kmetu.

V primeru revščine (študentje, matere samohranilke …)

kmet omogoča, da 30% cene oddelajo na polju (pletje …).

Zanimivo je tudi, da je kmet plačal čebelarju, da je pripeljal

čebele za opraševanje. No ja, pridelan med nato vzame

kmet, ker so ga čebele prinesle z njegovih rastlin.

Ekskurzija je bila zanimiva. Vse videno bi lahko vpeljali

tudi v Sloveniji.

6


UTRINKI

EKO vrt Osnovne šole

v Mislinji

Fanika Jeromel in Matjaž Jež

Že v 19. stoletju so bili šolski vrtovi redni

spremljevalci pouka na naših šolah. Anton Martin

Slomšek je v svojem znanem šolskem priročniku,

Blaže in Nežica v nedeljski šoli, priporočal urejanje

šolskih vrtov in napisal navodila, kako naj bodo

urejene zelenjavne grede in sadovnjaki. Tudi znani

pedagog in pisatelj, Janez Koprivnik, doma iz

Gorenja pri Zrečah, je opozarjal na izredni učnovzgojni

pomen šolskih vrtov. O tem je leta 1893

napisal prispevek v strokovnem časopisu, leta 1903

pa je izšla njegova knjiga Domači vrtnar. Zadnja

leta se predvsem iz ekoloških razlogov zanimanje za

šolske vrtove povečuje in tako se je ideja o ureditvi

šolskega vrta porodila tudi v Mislinji.

Urejanje vrta se je pričelo spomladi leta 2012. Ključno

vlogo pri tem je imel takratni župan občine Mislinja,

Franc Šilak, veliko pa sta prispevali tudi ravnateljica

Osnovne šole v Mislinji, Natalija Aber Jordan, in strokovna

mentorica, Fanika Jeromel. Najprej je bilo urejenih

pet gred zeliščnega vrta, na katerih so bila posajena

zelišča, kot so meta, melisa, materina dušica, ognjič,

slez, slezenovec, lučnik, pelin, angelika in še druga. Na

vzorčni površini je bilo posejanih tudi nekaj poljščin:

ajda, lan in oves. Učenci so prevzeli v urejanje posamezne

grede in v času pouka pridno skrbeli zanje. Z

veseljem so spremljali rast in razvoj svojih rastlin ter

spoznavali njihove lastnosti in uporabo.

V sodelovanju s LESNIKO, Sadjarskim društvom Mislinjske

doline, je bil zasnovan tudi novi sadovnjak, v

katerem so našle mesto predvsem stare visokodebelne

sorte sadnega drevja, ki so primerne za ekološko pridelavo.

Pri sajenju so pridno pomagali učenci iz šole.

Jeseni istega leta je bila urejena tudi šolska njiva.

Ekološki kmet, Jože Jeseničnik, po domače Miklavž, je

na njej ročno posejal ozimno rž in piro, prisotni odrasli

udeleženci pa so z grabljami seme vdelali v zemljo in ga

tako pripravili na kalitev. Ta dogodek je potekal 28. septembra

v sklopu svečane otvoritve šolskega vrta, ki je že

obsegal zeliščni vrt, njivo in sadovnjak. Otvoritev vrta

je opravil župan Franc Šilak. S tem je bil zastavljen tudi

novi šolski projekt 'od zrnja do kruha'. Otroci so ves čas

z zanimanjem spremljali rast žita in sredi poletja naslednjega

leta sodelovali pri njegovi ročni žetvi. Z navdušenjem

so sodelovali pri vezanju snopov in postavljanju

martinčkov - kopic iz snopov, kot jim pravijo domačini.

Žito so na Miklavževi kmetiji omlatili in v domačem

mlinu na kamne zmleli v moko. Sledila je priprava testa

in peka hlebcev v krušni peči. Tako se je 2. oktobra 2013

uspešno zaključil projekt 'Od zrnja do kruha'. V začetku

poletja istega leta, 24. 06. 2013, je šolski vrt dobil še eno

pomembno pridobitev, učni čebelnjak in hotel za žuželke.

Otvoritev čebelnjaka, ki ga je postavilo Čebelarsko

društvo Slovenj Gradec – Mislinja, je potekala v sklopu

občinskega praznika občine Mislinja.

Leto 2014 je bilo namenjeno nadgradnji šolskega vrta

v EKO vrt. Že spomladi je bil dotedanji zeliščni vrt povečan,

dobil pa je tudi lepo, tradicionalno oblikovano

leseno ograjo. Površina vrta je bila urejena po vzoru

keltskega vrta in razdeljena v štiri obodna pravokotna

polja ter v manjše okroglo polje v sredini. Pri urejanju

vrta so veliko sodelovali učenci šole. Udeležili so se tudi

delavnice, na kateri so pripravili načrt kolobarjenja in

zasaditve vrtnin. Ves čas od nastanka vrta naprej pa so

učenci sodelovali pri pripravi komposta po biodinamični

metodi. Gnojenje s kompostom so uporabljali tudi v

praksi pri vsakoletni negi rastlin. Ko je bil EKO vrt ob

občinskem prazniku, 23. 6. 2014, svečano odprt, je bil

že bujno zaraščen z novimi pridelki zdravih in krepkih

rastlin. Šolski vrt je pridobil znak EKO vrta, ki ga podeljuje

Inštitut za trajnostni razvoj na osnovi upoštevanja

7


UTRINKI

strogih meril ekološke pridelave rastlin. Ob tej priložnosti

bi radi posebej poudarili, da je načrtovanje in delo na celotnem

območju šolskega vrta vseskozi potekalo tudi pod

mentorstvom in ob pomoči Društva Ajda Koroške in njegove

neumorne predsednice Tončke Ločičnik.

Leto 2014 je bilo v dosedanjem kratkem življenju Mislinjskega

šolskega vrta sploh najbolj uspešno. Poleg številnih

že omenjenih aktivnosti in projektov se je v tem letu

izvedel tudi načrt celostne ureditve vrta po načrtih strokovnjakov

iz Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti

v Celju. Med zanimivejšimi drevesnimi vrstami, ki so

bile v tem letu zasajene, so rdečecvetni kostanji in rdeče

cvetni drevesasti glogi.

V tem letu je na šolski njivi potekal še en zanimiv projekt,

in sicer 'Od semena do platna'. Nanašal se je na spoznavanje

lanu ter njegove tradicionalne pridelave in uporabe.

Tudi ta dejavnost je nekoč v naših krajih potekala skoraj

na vsaki kmetiji, v zadnjih letih pa se je v celoti opustila.

Tako smo 6. maja 2014 posejali njivo lanu. Pri tem je bila

v veliko pomoč gospa Marija Krajnc, ki je v mladosti na

svoji domačiji redno opravljala to delo. Zato je vsem udeležencem

pokazala, kako se lan poseje in zagrebe, da lahko

lepo raste. Sejanje lanu so z navdušenjem nadaljevali

učenci in njihovi mentorji, tako da je bilo delo hitro končano.

To je bil res prisrčen zgled medgeneracijskega sodelovanja.

Kljub deževnemu poletju smo pogosto hodili

občudovat modrino cvetočega lanenega polja. V začetku

septembra smo lan populili, osmukali semenske glavice

in ga dali sušit. Tudi to je bil zanimiv dogodek, pri katerem

so z velikim navdušenjem sodelovali učenci. Pri delu

smo uporabili originalno napravo za smukanje semen,

imenovano glavnik, ki so ga še ohranili na kmetiji Tovšak.

V jeseni se je njiva pripravila za naslednji projekt, to so

buče. Bila je preorana in izdatno pognojena z zrelim

kompostom, spomladi 2015 pa so bile posajene različne

sorte buč. Delo je potekalo pod vodstvom gospe Tatjane

Krajan Košan, priznane strokovnjakinje za buče in tudi

avtorice pred kratkim izdane knjige Cukini, mak in pite.

Buče so dobro obrodile, v jeseni pa je bila posebna kuharska

delavnica, na kateri so učenci ob pomoči mentorjev

kuhali različne jedi in pekli pecivo ter svoje mojstrovine

predstavili vsej šoli in staršem.

Tako so minila že štiri leta življenja in dela našega šolskega

vrta. To so bila zanimiva leta intenzivnega učenja in

druženja, ki so bila vsakič nagrajena s pridelki s šolskega

vrta in čudovitimi občutki sodelovanja. Največja nagrada

vsem sodelujočim pa je bil znak EKO vrta, saj je potrdil,

da smo na pravi poti. Največ zaslug za uspešno in strokovno

delo z učenci pa imajo učiteljice mentorice Sonja

Blažun, Gordana Krajnc in Mira Gobec. Zelo uspešno je

deloval tudi čebelarski krožek, ki ga vodita učiteljica Polonca

Krašovec in zunanji strokovnjak Jure Tasič.

Seveda pa v teh jesenskih dneh, ko je pohorska pobočja že

pobelil prvi sneg, pridno razmišljamo o naslednjih projektih

in aktivnostih na šolskem vrtu in o bodočih izzivih

za nove generacije učencev in mentorjev. Največja želja

za naslednja leta je, da bi na šolskem vrtu pridobili pokrit

prostor, morda manjši kozolec, ki bi omogočal skupinsko

delo in druženje tudi v času manj prijaznega vremena.

8


UTRINKI

Oljke nad solinami

Breda Medvešček

Granatovec

Zvonko Bažika ob oljkah

Večina prebivalcev iz notranjosti države ima morje in

obmorske kraje za nekaj skoraj eksotičnega. Še med

nami, člani goriške Ajde, se najdejo takšni – četudi smo

v geografskem smislu sorazmerno blizu italijanskih

obmorskih krajev in četudi nam potovanje po

italijanski strani občutno skrajša pot tudi do slovenske

obale. V zelo jasnih dneh z nekaterih briških gričev in

vzpetin v okolici Nove Gorice lahko celo občudujemo

(največkrat pa zgolj slutimo) oddaljeni magični modri

pas, ki se spaja z modrino neba in v katerega se potaplja

žareča krogla ob barvitih sončnih zahodih. Morje ...

Naš član Zvonko Bažika pa s pogledom zagotovo nikoli

ne išče ozkega pasu morja daleč na obzorju. Ni mu treba.

S teras svojih oljčnikov v Parecagu ima pod seboj razkošen

razgled na Sečoveljske soline. V nekoliko pesniškem

jeziku bi lahko zapisali, da mu morje leži pod nogami.

Dom Bažikovih je postavljen na plato ob strmo pobočje,

na katerem so nanizane terase, ki so zasajene z oljkami,

vmes pa rastejo tudi fige, kakiji, granatovci, žižule, trta in

druge sredozemske rastline. Vseh obdelovalnih površin

je skoraj poldrugi hektar, njihova lega pa je približno 170

m nad morjem.

V Zvonkovem oljčniku je glavna istrska belica, drugo

mesto zavzema sorta leccino, sorti pendolino in frantoio

pa imata predvsem funkcijo opraševanja, vendar dajeta

tudi kakovostno olje. Smo pa opazili še zanimivo sorto,

imenovano štorta, katere plodovi so primerni za vlaganje

in kot delikatesa zelo okusni. Nekaj je posameznih oljčnih

dreves starih sort, ki jih je Zvonko pomladil in obdržal

kot zanimivost in dragocenost, saj mu srce preprosto

ni dovolilo, da bi katero od njih uničil. Prav pri teh drevesih

opaža manjšo dovzetnost za bolezni in druge tegobe,

ki sicer pestijo novejše sorte. Rodnost je pri teh starih

sortah sicer nekoliko nižja kot pri današnjih, vendar jim

Zvonko to zaradi drugih kvalitet zlahka oprosti. Ob oljkah

se na terasah tu in tam košatijo grmi artičok, za katere

Zvonko pravi, da jih goji, ker privlačijo uši in druge

insekte, ki bi se sicer gostili na oljčnih drevesih. Očitno je

ta način uspešen, saj so oljke zelo zdravega in svežega videza.

Pravzaprav kar sijejo, vendar predvsem po zaslugi

Zvonkove pozornosti in doslednega dela z rastlinami,

pri katerem upošteva načela in smernice biodinamičnega

kmetovanja. Tudi grmiči artičok so robustni, redki ostanki

posušenih cvetov pa pričajo, da so imeli zelo bogate

cvetne popke - prav ti so zelo cenjeni v sredozemski kuhinji.

O oljčni muhi, ki je posebno v lanski pridelovalni

sezoni dodobra opustošila vse oljčnike, Zvonko pravi, da

9


UTRINKI

jo je z vztrajnostjo in natančnostjo mogoče premagati: 'Je

pa vedno treba biti na preži, oljke zahtevajo stalno prisotnost

oljkarja, biti moraš zraven, kadar je ugoden čas za

prelet te žuželke in nemudoma ukrepati, ko opaziš prvo

muho na vabi. Seveda se zgodi, da ti včasih stvari zbežijo

iz rok. Lani je bil na primer napad muhe zares hud in nenaden.

Sicer pa se trudim po najboljših močeh.' To njegovo

trditev potrjujejo med drugim tudi številne, na oljčna

drevesa obešene vabe. Izdelal jih je iz plastenk, prebarval

v rumeno (da že z barvo pritegnejo pozornost žuželk) ter

napolnil s posebnim pripravkom kisa, vode, sladkorja in

sardel. Oljčna muha, ki jo privabi močan vonj pripravka,

se skozi odprtino v plastenki prebije v notranjost in se

loti tekočine v njej, ven pa ne more več. Pripravek dodaja

Zvonko v plastenke po potrebi.

Med obhodom oljčnika celo na notranji strani posameznih

teras opazim ozke pasove zelenjavnih posevkov. V

zavetju oljk prav dobro uspevajo. Zvonko nam v oljčniku

razloži posebnosti rezi sadnega drevja, še posebej zanimivo

je obročkanje, ki ga izvaja na bujno rastočih vejah

oljk, da vzpostavi primerno rodnost in rast. Poudari tudi

pomen dobre osvetljenosti vseh vej v krošnji, kar baje

pripomore k boljši rodnosti pa tudi kvaliteti pridelka. Po

opravljeni rezi oljke škropi z rmanovim čajem.

Tako kot so skrbno urejene obdelovalne površine, je pri

Bažikovih veliko skrbi posvečene tudi bivalnim in gospodarskim

prostorom. V hramu, kjer se bleščijo zloščene

površine cistern za olje, občudujemo vzorno zložene

steklenice s specialnimi oljčnimi olji z dodatki (česen,

paprika ipd.), družbo pa jim delajo tudi steklenice z domačim

tropinovcem in slivovko. Posebno mesto imajo

številni uokvirjeni certifikati in priznanja.

'Zvonko se je Ajdi Goriška pridružil pred dobrimi štirimi

leti, letos pa je pridobil certifikat Demeter za oljčno

olje. Je tudi med ustanovnimi člani Združenja Demeter

Slovenija, ki je spomladi 2015 spet povezalo slovenske

demetrovce. Trenutno je edini slovenski oljkar, ki lahko

svoje olje trži pod blagovno znamko Demeter. Njegovi

kupci so v glavnem stalni - iz Nemčije, Avstrije in Slovenije.

Skupaj s sezonskim sadjem, zelenjavo in različnimi

shranki iz domačih pridelkov pa olje prodaja tudi na tržnici

v Piranu.

Koliko raznolikega bogastva je naokoli, me prešine, ko v

Bažikovem oljčniku opazujem številne odtenke zelene in

temnovijolične na napetih oljčnih sadežih. Z granatovca

se bleščijo plodovi slikovitih oblik v mnogih odtenkih

oranžne. Po blagem in kratkem dežju z njih polzijo

kaplje in zdi se, kot bi slikar s širokim zamahom čopiča

vsepovsod nanašal barve akvarelov. Tej sliki se pridruži

še podoba sivo-belih ploskev solinarskih kavedin na

modrini pod nami. Tu in tam površine zelenih polj in

nasadov na ravnini prebodejo ostra vretena visokih cipres

in jih razgibajo ozki pasovi frfotavega trsja v mejicah.

Med nešteto odtenkov zelene se vrivajo skupki stavb z

opečnatimi strehami.

Obmorski svet. Kako lepo, da ga imamo. In da je na njem

tudi prijazna in gostoljubna kmetija Bažikovih.

P.S.: Ko sem že zaključila s tem pisanjem, sem izvedela, da

je letošnja oljčna letina na kmetiji Zvonka Bažike izredna po

kakovosti in količini. Zdravega in odličnega olja bo spet dovolj

za vse sladokusce!

10


UTRINKI

Z optimizmom

pričakujem pomladni

čas

Franc Vehar

Pozdravljeni, dragi bralci in bralke revije Svitanje.

Zaključuje se leto borbe za obstoj pod svobodnim

soncem. Vsa živa bitja v naravi so imela letošnje leto

hud boj za obstoj. Predvsem čebelice so doživljale

nenavadno nestrpnost do sosednjih družin, ki so bile

nekoliko slabotnejše. Močne družine so se podale

na bojne pohode predvsem v pozno poletnem in

jesenskem času. Ko je v naravi usahnil skoraj vsak vir

medičine, so se osredotočile na ropanje slabotnejših

družin. Kaj je pravi vzrok za tako ravnanje čebel, mi

ni povsem jasno. Možno je, da se nam bliža dolga

zima brez prave pomladi in zato hočejo čebelice

narediti čim več zaloge hrane.

Druga možnost je v tem, da se je letos - zaradi kratkovidnosti

države - prekomerno razmnožila varoa. Zaradi

potez, ki jih je naredila država to leto, smo dobili

čebelarji nož v hrbet. V naši državni upravi sta tako

zakoreninjeni zavist in nevoščljivost, da so za svoj '

prav' pripravljeni uničiti tudi najpomembnejšo vejo

prehranjevalnega oziroma pridelovalnega drevesa. To

je čebelarstvo. Ne bom razpredal na dolgo in široko

o tem, ker nam ne bo nič bolje. Čebelarji si bodo morali

pomagati sami, kakor vedo in znajo. Če se bodo

zanašali na državo, bodo ostali brez čebel. To nas je

življenje že naučilo.

Letošnja bera medu je bila povprečna, čeprav je na začetku

kazalo, da bo obilno leto. Uspeli smo dobiti razne

vrste medu, skoraj povsem sta pri nas zatajili lipa in ajda.

V času cvetenja omenjenih rastlin je bilo vreme za medenje

neugodno in tako nisem uspel točiti večjih količin lipovega

in ajdovega medu. To leto je izdatneje medil gozd,

in sicer zaradi hitrega razvoja listnih uši in kaparjev. Toda

tudi gozdna paša ni trajala dolgo, saj je pritisnila visoka

temperatura in medenja je bilo kmalu konec.

To leto je zatajila tudi hoja. Ponekod so uspeli nabrati

nekaj hojevega medu, toda izdatnejše paše ni bilo.

V poznem poletju so se čebelje družine dobro razvijale in

tiste, ki so se ubranile roparic, so močne dočakale zimo.

Hrane imajo dovolj za normalni razvoj do prve paše v

marcu in aprilu. Varoo sem uničeval z oksalno kislino v

novembru. Odpad varoe je bil velik in še odpadajo. Pri

uporabi oksalne kisline varoa odpada najmanj tri tedne.

Do sedaj so imele čebelice dovolj lepih in toplih dni, da

so se temeljito znebile blata iz črevesja in to bo ugodno

vplivalo na nadaljnje prezimovanje.

Čebelarji, ki še niste opravili zimskega zatiranja varoe,

storite to v najkrajšem času. Pomembno je, da je v

čebelji družini čim manj tega zajedalca. Z odevanjem

družin se ne mudi, ker je vreme še toplo. V panjih ni

zalege pri kranjski sivki, italijanska čebela pa ima zalego

v panju celo leto, ne glede na letni čas.

Povpraševanje po medu je to leto veliko in upam, da ga

bo dovolj za vse odjemalce. Zahvaljujem se vsem mojim

uživalcem medu, ker z nakupom domačega medu zagotavljate

obstoj čebelarstva v naslednjem letu. Za sebe pa

si s tem preskrbujete med tudi za prihodnje leto. Za to

so vam tudi čebelice hvaležne, ker vam lahko preskrbijo

izvrstno hrano za odpravljanje vseh tegob zime.

Ob koncu tega pisanja vam želim, da bi novo leto dočakali

zdravi, veseli ter v medsebojnem spoštovanju in notranjem

miru, ki ga v teh nemirnih časih še najbolj potrebujemo.

Naj medi!

11


Zdravje

Nabiranja ščetice

(dipsacus sylvestris) za

pripravo tinkture

Monika Brinšek

Rastlina ščetica je dvoletnica, ki raste na njivah ali

ob robovih poti in travnikov. Uspeva v Evropi, Aziji

in Afriki. Rada ima peščena ali ilovnata odcedna tla.

Uspeva na soncu in v polsenci. Listi so nazobčani in

bodičasti. Cvetove in seme oblikuje v drugem letu rasti,

ko zraste do 180 cm visoko. Rastlino si lahko vzgojimo

sami na domačem vrtu. Za vzgojo ni zahtevna,

potrebuje le veliko prostora, saj se v drugem letu zelo

razraste. Cvet je nenavadno lepe oblike vijolične barve.

Na dan za korenino, v času za presajanje (najbolje, ko

je luna v devici), od novembra do začetka aprila, izkopljemo

korenine enoletne ščetice. Izkopljemo jo previdno,

saj so najtanjše koreninice najbolj dragocene. V

njih je največ zdravilnih snovi-grenčin. Korenine dobro

operemo in na tanko narežemo. Z njimi napolnimo

kozarec do 2/3 višine, nato dolijemo kvalitetno žganje

in dobro zapremo. Kozarec damo na sonce za 21 dni.

Po tem času tinkturo precedimo in shranimo v steklenem

kozarcu. Uživamo jo 3 x dnevno eno čajno žličko.

Količino prilagodimo starosti obolelega. Kura naj traja

4 tedne, nato pa vsak mesec 3 dni pred polno luno. Pri

zastarani boreliji uživamo tinkturo dalj časa. Pri zdravljenju

borelije je zelo pomembno, da uživamo naravno

pridelano hrano. Najbolje biodinamično pridelano

hrano, ki ima največ energije in je brez škodljivih umetnih

kemikalij. V času zdravljenja je priporočljivo, da

ne uživamo hitre hrane, nekakovostnih živil, alkohola,

gaziranih pijač, kave in (predelanega) rdečega mesa ...

skratka, da živimo zdravo.

Članice študijskega krožka Uporabna zelišča, ki se

zbiramo v okviru Društva Ajda Gorenjska, smo se

odločile, da si pripravimo tinkturo ščetice. Ščetica

je najučinkovitejša rastlina, s katero lahko zdravimo

borelijo - borelijo burgdorferi. Najboljša ja tinktura

iz korenin enoletnih rastlin.

12

Enoletne rastline


5 odločilnih korakov

do boljšega zdravja in

za preprečevanje raka

Elvira Devetak

Ste zaskrbljeni zaradi dolgoročnega vpliva slabe

prehrane na vaše zdravje? Se večino časa počutite

izčrpane? Ste pod stresom? Imate težave s spanjem? Se

želite redno ukvarjati s telesno aktivnostjo, vendar vam

to ne uspe zaradi obilice dela? Niste sami ...

Ste zaskrbljeni zaradi dolgoročnega vpliva slabe prehrane

na vaše zdravje? Se večino časa počutite izčrpane? Ste

pod stresom? Imate težave s spanjem? Se želite redno

ukvarjati s telesno aktivnostjo, vendar vam to ne uspe

zaradi obilice dela? Niste sami ...

Medtem ko konvencionalna medicina želi, da mislite, da

je bolezen stvar naključij, je dejstvo, da je bolezen (ali pomanjkanja

le-te) skoraj v celoti pod vašim nadzorom. Če

želite ostati zdravi, obstajajo načini, ki vam bodo zagotavljali

boljše počutje in s tem tudi zdravje.

V tem članku želim z vami deliti pet odločilnih korakov

do boljše zdravje oz. kako preprečiti raka.

1. korak: Osnova – prehrana

Zagon alternativnega poteka zdravljenja raka je v prispodobi

kot nalaganje drv v peč (tj. vaše telo). Ko drva

zagorijo in začnejo goreti, bo ogenj zatrl rakave celice, ki

so naseljene v vaši peči oziroma telesu. Kakorkoli že, hraniti

se s slabo hrano je, kot da bi polivali vodo na ta ogenj;

slaba prehrana bo uničila številne alternativne metode

zdravljenja raka. Dejansko so številne znanstvene študije

pokazale, da lahko samo slaba prehrana povzroči raka.

Ljudje vse prepogosto mislijo, da je rak ozdravljen, ko je

tumor izginil ali ko so rakave celice mrtve. Nato se vrnejo

k svojemu staremu načinu življenja (prehrana, razvade)

in ... rak se povrne. Vedeti moramo, da nekateri notranji

pogoji dovoljujejo, da na začetku rak napreduje in v primeru

povrnitve teh notranjih pogojev zaradi slabe prehrane

lahko zanesljivo pričakujemo, da se bo rak povrnil.

Kako ohraniti naše notranje okolje zdravo? Jejte ekološko

polnovredno hrano. Izogibajte se gensko spremenjenim

organizmom - GSO. Daleč stran od predelanih živil!

2. korak: razstrupljanje – odločilno

Dejansko in verjetno je razstrupljanje najbolj pomembno

v splošnem zdravstvenem načrtu, ki je hkrati odločilnega

pomena v boju proti raku.

Razstrupljanje je proces nevtralizacije, preoblikovanja in

odpravljanja strupov iz telesa in čiščenje odvečne sluzi.

Slaba prehrana, slaba prebava, počasno delovanje debelega

črevesa, zmanjšanje delovanja jeter in slabo izločanje

ledvic so dejavniki, ki povzročijo povečano toksičnost.

Kakšen je proces razstrupljanja? Prvič: očistiti debelo

črevo, nato očistiti svoje telo parazitov, potem očistimo

ledvica, jetra, žolčnik, kri in ostale organe. Verjetno bo to

lahko najboljši vrstni red razstrupljanja.

Razstrupljanje je bistvenega pomena za naše splošno

zdravje, saj z njim zagotovo lahko zajezimo pojav raka.

Ali ste vedeli, da nam je bog dal naravni sistem, ki nam

pomaga z notranjim razstrupljanjem? To vodi do naslednje

strategije: specifična vadba, podobna skakanju na

trampolinu ... imenovana odskok.

3. korak: telesna aktivnost – nujna

Številne znanstvenike so raziskave vodile do ugotovitev,

da je skakanje na mini trampolinu (tj. odskok) verjetno

13


ZDRAVJE

najbolj učinkovita vadba, ki si jo je človek izmislil, ker

ima učinek ponovnega 'odskoka' na limfni sistem.

Človeško telo potrebuje gibanje. Limfni sistem preplavlja

vsako celico in prinaša hranilne snovi, potrebne

pri odstranjevanju strupov, kot so mrtve in rakave celice,

težke kovine, nalezljivi virusi in drugi odpadki. Toda za

razliko od krvi (ki se prečrpa v srce) je limfa popolnoma

odvisna od telesne aktivnosti.

Brez ustreznega gibanja se celice dušijo v lastnih odpadkih

in nezadostnih hranili, kar vodi v situacijo, ki prispeva

k razvoju raka in drugih degenerativnih bolezni, kot

tudi prezgodnje staranje.

'Odskok' je pokazal, da z omenjeno vadbo lahko celo do

30-krat povečamo pretok limfe! Prav tako postanejo vse

telesne celice močnejše v odnosu povečanja 'G sil' med

'odskokom'. Ta celična vadba je rezultat petkratnega povečanja

delovanja lastne gonilne sile imunskih celic!

Odskok na mini trampolinu neposredno krepi imunski

sistem, povečuje pretok limfe in pretok kisika v krvi.

Lahko menimo, da je slednje najboljša vaja za preprečevanje

in boj proti raku.

Gibanje povzroča potenje telesa, ki je bistvenega pomena

pri procesu razstrupljanja. Poleg gibanja je za proces

razstrupljanja telesa priporočljiva vsakodnevna večerna

savna. Na ta način dosežemo dodatno potenje in s tem

dodatno razstrupljanje telesa.

4. korak: sončenje – brez pretiravanja

Vitamin D se samodejno proizvaja s tem, ko holesterol v

kožo absorbira ultravijolične B (UVB) sončne žarke. Potem

ta zaokroži po vsem telesu in tako preprečuje raka

(in druga obolenja). Zanimivo dejstvo je, da vaše telo avtomatično

sprejema potrebno količino vitamina D, zato

je bojazen odvečnega predoziranja nepotrebna. Vaša

koža bo proizvajala le toliko vitamina D, kot ga potrebujete.

Velja opozoriti, da nam prekomerno izpostavljanje

sončnim žarkom lahko povzroča kožne težave.

Belgijski raziskovalci so bili prvi, ki so dokazali, da vitamin

D znižuje C-reaktivni protein (CRP), to je stopnja

sistemskega vnetja. Pri kritičnih bolnikih je značilno

povišanje vrednosti CRP-ja zaradi pojava vnetij dejavnik

tveganja številnih obolenj, kot so koronarne bolezni,

sladkorna bolezen, Alzheimerjeva bolezen in rak.

Ne nasedajte 'mitu zaščite pred sončnimi žarki.' Misel,

da 'mit zaščite pred sončnimi žarki' pomaga preprečevati

kožnega raka, je le požrešnost 'tag-team' boja med 'industrijo

raka' in industrijo za 'zaščito pred sončnimi žarki'.

Sončna svetloba je pravzaprav za vas dobra (zlasti UVB

žarki) in zaščita pred sončnimi žarki izloča UVB! Bistvena

kemikalija, ki jo uporabljajo v sredstvih za zaščito

pred sončnimi žarki, ki izločajo UVB, je oktil metoksicinamat

(aka 'OMC'). Škodljivost le-tega, tudi v manjših

odmerkih, je bila dokazana na celicah zdravih mišk. Poleg

tega se je izkazal kot izrazito toksičen ob izpostavljenosti

sončnim žarkom. In še nekaj: OMC je prisoten v

kar 90 % zaščitnih sredstvih pred sončnimi žarki!

5. korak: spanje – življenjskega pomena

Ni pomembno, kako dobro jeste, kako pogosto telovadite

in koliko časa ste porabili pri načrtovanju in kuhanju

svojih jedi. Nikoli ne morete biti zares zdravi, če ne

boste dovolj kakovostno spali. Pomanjkanje spanja lahko

spremeni vaš metabolizem, zaradi česar ste nagnjeni

k telesni teži, sladkorni bolezni, bolezni srca in raka. To

lahko oslabi vaš imunski sistem, ki povzroča dovzetnost

sezonskih obolenj, kot sta prehlad in gripa. Zaradi nezadostnega

spanja se lahko počutite preobremenjeni in izčrpani.

Tedaj prenehate sprejemati prave odločitve in nenazadnje

opravljate opravila, ki terjajo najmanj napora.

Eno tretjino vašega življenja boste prebili v vaši spalnici, zato

morate poskrbeti, da je prostor ugoden za počitek in sprostitev.

Čez noč izklopite wi-fi in se prepričajte, da ni elektronika

preblizu vašemu ležišču, in sicer zaradi škodljivih učinkov

elektromagnetnih polj (elektromagnetnega sevanja).

Poskusite se izogniti poživilom, kot sta kava in soda. Seveda

obstaja veliko več razlogov, da bi se izogibali sodi,

vendar uživanje teh pijač, še posebej pred spanjem, vodi

do budnosti (zaradi vsebnosti kofeina).

Pred spanjem ne uživajte večjih količin hrane, saj to lahko

povzroča upočasnitev vašega metabolizma, povečanje

telesne teže in napenjanje. Tudi naš notranji ritem

(cirkadialni ritem) deluje najbolje, če se držimo določenega

ritma. Odpravite se v posteljo vsak večer ob približno

istem času ter se vsako jutro prebudite ob približno

istem času.

Vir: www.thetruthaboutcancer.com

14


Širimo obzorja

Kapital in duh 1. del

Samo Simčič

Trije postopki so v ekonomskem ali bolje finančnem

področju bistveno pomembni za razumevanje

odnosa med kapitalom in duhom. To so: menjava,

kopičenje kapitala in posojanje.

Menjava

Banka natisne denar in je njegov lastnik. Izroči ga v

obtok, da bi ga bilo mogoče zamenjati za blago in storitve.

Ne glede na to, kdo ima denar v roki, je njegov lastnik

banka. Ko pride do zamenjave, nastane vrednost.

Denar obstaja prvotno le kot zaslužek. Dobimo ga na

upanje, kot kredit ali kot dar, ki nam omogoča življenje

in delo, to pa mu daje vrednost. Ko ga porabimo za to,

se prej ali slej vrne v banko, ta pa ga spet daje naprej v

obtok in kreditira z njim ustvarjalne dejavnosti.

Bankovec preide preko zamenjave za blago in storitve

v druge, tretje roke in tako dalje. Določi vrednost cele

vrste predmetov in storitev, zato ni potrebno imeti v obtoku

toliko denarja v gotovini, kolikor je blaga in storitev.

Zadostuje majhen del. Kolikor hitrejši je tok menjav,

toliko manj gotovine je potrebno. Strokovnjaki menijo,

da je gotovine v svetu toliko, da pokrije okrog 10%

svetovnega kapitala. Okrog 90% kapitala obstaja samo v

knjigovodstvu v obliki zabeleženih računov in izplačil.

Viri ustvarjanja blaga in storitev se izčrpajo. En del

vrednosti je treba odvesti za obnovitev in zagotavljanje

obtoka. Zato je treba imeti ideje, kako to storiti. Odvedena

vrednost ne teče v ustvarjanje blaga in storitev,

temveč v človekov duh. Tu ne gre samo za duh, ki

ustvarja ekonomske ideje, temveč za njegovo ustvarjalnost

nasploh. Če v družbi ni splošnega ustvarjalnega

duha, to je kulture, tudi ni ekonomskih idej. Če je idej

več, kot jih zmore uresničiti obstoječi ekonomski tok, in

če je njihovo uresničenje upravičeno, je treba natisniti

nov denar in ga vložiti vanje. Denar se tako in tako

postara in ga je treba zamenjati za novi denar, vendar

mora pred tem s prej omenjenim odvajanjem vrednosti

in vlaganjem v človeški duh oživljati ekonomske tokove,

potem pa ga lahko jemljemo iz obtoka. V eni od

majhnih ekonomskih skupnosti je bil narejen poskus.

Ko je nekdo plačal neko storitev ali predmet, je bankovec

ali vsota plačilnega sredstva izgubil en manjši

del svoje vrednosti. Ta del je takoj stekel v prosvetno

in kulturno dejavnost. Pri naslednji menjavi s tem bankovcem

ni bilo več mogoče poravnati iste vrednosti kot

prej. In tako dalje, dokler ni pristal na ničli. Kot takšen

je pristal v upravi banke, ki ga je vzela iz obtoka in

ustvarila novega. Tako naj bi bilo zagotovljeno stalno

prehajanje kapitala v duh in iz njega v kapital.

Kopičenje kapitala

Vzporedno z menjavo poteka kopičenje kapitala. Že to,

kar imamo v denarnici ali na svojem računu, je nakopičen

kapital. Razpolagamo z njim, plačujemo, barantamo

in špekuliramo, četudi v majhnem obsegu, moralno

ali nemoralno. V postopkih menjave in zagotavljanja

ekonomskih tokov so potrebne večje ali manjše vsote

gotovine ali kapitala, zabeleženega v knjigovodstvu.

Toda če ta kapital miruje, nima vrednosti. Treba ga je

vložiti v ekonomsko dejavnost. Kapital pa lahko ustvarimo

tudi iz nič. Če je na voljo dejavnost ali ideja dejavnosti,

ki lahko postane ustvarjalni ekonomski tok, lahko

to dejavnost ovrednotimo. Če je banka pripravljena

prevzeti odgovornost za to, lahko odpre račun, ki mu

pripiše dejavnosti ustrezno vrednost. Dejavnost mora

nato to vrednost upravičiti. Kopičenje kapitala je tako v

tesni zvezi s posojanjem, vlaganjem kreditiranjem.

Posojanje

Kapital je na voljo za uresničevanje gospodarskih, socialnih

in kulturnih idej. So trije načini, ki jih lahko

uporabimo za te namene. Če nam uspe ustvariti dobiček,

lahko tega uporabimo za razširitev ali izboljšanje

svoje dejavnosti ali za uresničenje novih dejavnosti. To

15


ŠIRIMO OBZORJA

Pogosto lahko banka posodi samo toliko, da upniku izplača

prvi obrok posojila. Toda če ta ustvari ugoden ekonomski

tok, lahko že s tem pridobi sredstva za naslednji obrok.

Tu se dotaknemo meje realne ekonomije in stopamo

v območje predvidevanja in špekuliranja. Lahko predvidimo

razvoj ekonomskih tokov. Na osnovi tega

predvidevanja lahko računamo s kapitalom, ki bo v

razvoju nastal. Že vnaprej delamo načrte, kaj bomo

storili z njim. Te načrte že uresničujemo s predvidenim

16

je najpreprostejši in najzanesljivejši postopek. Toda če

bi vsi tako ravnali, bi razvoj potekal zelo počasi, ker

bi vedno morali že vnaprej razpolagati s kapitalom.

Drugi način je jemanje posojil. Lahko takoj začnemo z

dejavnostjo, ki jo načrtujemo, ta pa omogoča, da polagoma

vračamo posojilo z obveznostmi (npr. obrestmi).

Tretji način je darovanje, sponzoriranje. Ta nas ne obremenjuje

z vračanjem kapitala, zato je v tem primeru

razvoj najhitrejši. Sponzor pri tem nima materialne koristi

in dobička, vendar je zaradi tega na dobrem glasu,

poleg tega pa, če se pri njem kapital samo kopiči,

omogoči s sponzoriranjem, da kapital pride v obtok in

ustvarja vrednosti. To pospeši ekonomske tokove še

bolj kot posojila. Sponzoriranje so tudi subvencije in

financiranje kulturnih dejavnosti.

Banka preveri načrt neke dejavnosti, za katero je treba

dobiti posojilo. Če načrt zagotavlja solidno poslovanje,

odobri posojilo. Vendar za to nima potrebnega kapitala,

ker je ta v obtoku, na voljo pa ima samo majhen del

za tekoče posle. Vendar izračuna, koliko kapitala se bo

v določenem času nakopičilo. Lahko počaka na ustrezni

datum in iz nakopičenega kapitala izplača posojilo

ali vsaj prvi obrok posojila. Lahko pa na osnovi izračuna,

koliko kapitala se bo nakopičilo, odpre račun in mu

pripiše ustrezno vrednost. Iz tega računa lahko upnik

preko knjigovodstva črpa posojilo. Vrednost, ki je še

ni konkretno, vendar bo v določenem času nastala, je

že v obtoku in že ustvarja druge vrednosti, ne le tako,

da mora upnik vračati dolg, toda tudi tako, da pospeši

obtok; to pa je v splošno korist, če seveda vse teče po

bolj ali manj predvidenem načrtu. Banka ima vpogled

v račun, ki ga daje upniku na voljo, in lahko nadzira

proces, ki ga je s tovrstnim finančnim postopkom

povzročila. Toda lahko tudi izgubi tla pod nogami, če

poslovanje ne poteka korektno ali če pride do nepredvidenih

zapletov.

nastajanjem kapitala. Tu se nahajamo v območju večje

ali manjše negotovosti. V pomoč pri teh postopkih so

borze, ki stalno nadzorujejo in vrednotijo ekonomske

tokove ter ustanove in podjetja, ki jih ustvarjajo. Da bi

si te ustanove in ta podjetja zagotovile dobro ceno na

borzi, lahko temu prilagodijo svoje redne obračune, ki

so borzam na vpogled. To je še ena plat špekulacij. Glede

na to, kakšne vrednosti imajo ekonomski tokovi in

ekonomske ustanove na borzi, vlagajo tisti, ki razpolagajo

s kapitalom, vanje ta kapital. Ta kapital je lahko

realen, lahko pa samo predviden, vendar obstoječ v

izračunu in se z njim ravna že kot z dejstvom. Obstaja

brezmejno število vplivov na špekulacije z ekonomskimi

tokovi. Manjši ali večji polomi niso nobena izjema,

če predvidevanja nimajo realnih temeljev.

Lahko govorimo o špekulativnem kapitalu. To ni uradni

strokovni izraz in ga tu uporabljamo samo za lažje

razumevanje. Špekulativni kapital v svetu močno narašča.

Obsega preko 60% vsega svetovnega kapitala. V

mnogo manjšem obsegu je upravičen in dobrodejen,

tolikšna količina, kakršna je sedaj, pa ustvarja pritisk

na realno ekonomijo, da bi ga upravičila. Vprašanje je,

koliko časa bo to zdržala. Strokovnjaki menijo, da zloma

svetovnega finančnega sistema ni več mogoče preprečiti.

Mogoče ga je prelagati za nedoločen, vendar

nepredvidljiv čas.


ŠIRIMO OBZORJA

in negospodarska dejavnost. V resnici so materialne,

socialne in kulturne storitve med sabo enakovredno

prepletene. Ne ekonomija ne državna uprava si ne moreta

lastiti prvega mesta v družbi. Enako odločilna je

tudi kultura. Še vedno živimo v razmerah, v katerih je

tako imenovana negospodarska dejavnost na glasu kot

drugotna. Kako urediti razmerja med omenjenimi tremi

stebri družbe, je odprto vprašanje. To je zadeva nepristranskega

in svobodnega človeškega duha in njegove

ustvarjalne domišljije. Vnaprejšnjih pravil za to ni.

Gospodarska in negospodarska dejavnost

Na začetku tako imenovanega kapitalizma je delodajalec

izplačeval delavcem dohodke, ki so bolj ali manj

zadostovali za materialno preživetje. Njihova človeška

vrednost je bila pomanjšana. Človek je veljal le kot materialno

bitje. Sčasoma se je prebudila v ljudeh zavest

o socialnih in kulturnih potrebah. Socialno politična

gibanja so dosegla, da je prišlo do zakonov socialnega

in zdravstvenega varstva. Država je prevzela odgovornost

zanje in ustanovila ustrezne zavode. Prevzela je

tudi skrb za podpiranje kulturnih dejavnosti: znanosti,

umetnosti ter verskih tradicij. To je pripeljalo do

tega, da vsi državljani prispevajo iz svojih dohodkov

delež za socialno in zdravstveno varstvo ter za upravo

družbe. Ekonomija je priznala, da je človek tudi socialno

in kulturno bitje, vendar je obveljalo, kot da ima v

tem trikotniku prvo in temeljno mesto. Podpira upravo

družbe, socialne ustanove ter kulturne dejavnosti.

Zato se je uveljavilo mišljenje, da obstaja gospodarska

S tem v zvezi lahko postavimo tudi vprašanje, čemu

služi kapital. Zgolj ustvarjanju dobičkov? Kako napolniti

velikansko vrzel zgolj špekulativnega kapitala, v

kakšne ideje usmeriti finančne tokove? Kapital služi razvoju

človeštva. Je kredit za človeški razvoj. Za kakšen

razvoj? Materialni? Socialni? Kulturni? Ko si zastavimo

vprašanje, začnemo misliti. Če damo temu prostor,

lahko najdemo odgovor ali več odgovorov. To je delo

človeškega duha. Ta sestavek naj spodbudi mišljenje.

Se nadaljuje.

17


ŠIRIMO OBZORJA

Osnove antropozofije

Antropozofska razlaga

Svete Trojice

Brane Žilavec

V dosedanjih prispevkih, v katerih so bile podane

antropozofske razlage o ustroju duhovnega sveta in

raznovrstnih skupin duhovnih bitij, ni bilo vključene

Svete Trojice, ki se v krščanskem ezoteričnem nauku

deli na Očeta, Sina in Svetega Duha. Kam spadajo ta

bitja in kaj pravzaprav predstavljajo, če upoštevamo,

da v duhovnem svetu obstajajo ogromne množice

duhovnih bitij? Ali je možno, da bi obstajala zgolj

tri individualna duhovna bitja, ki bi bila v vlogi

voditeljev svetovnega razvoja, in katerim bi sledila

vsa preostala duhovna bitja?

Preden se lotimo spoznavanja tega, 'kar opisujemo kot

najvišjo Duhovno Trojico kozmičnega bitja – kot to, kar

prevladuje v vesolju kot vse prežemajoče tridelno božansko

življenje,' 1 se moramo zavedati, da je 'izjemno

težko prebuditi znotraj nas takšne koncepte, ki se nanašajo

na to, kar obstaja nad hierarhijami kot duhovna

narava samih najvišjih duhovnih bitij. Zato so se v

teku razvoja človeštva raznovrstne religije in razlage

sveta – z določenim svarilom, ki je izhajal iz velikega

spoštovanja – izogibale uporabi natančnih konceptov,

ki pripadajo čutnemu svetu, ko so govorile o tem, kar

obstaja nad hierarhijami. Če poskušamo to področje

razumeti s pomočjo analogije, ki se lahko najde le v

duši človeka z bogatimi življenjskimi izkušnjami – z

namenom, da bi priklicali v obstoj takšen koncept, ki

živi v duši okultista, ko zre navzgor k najvišjim hierarhijam

– potem bomo odkrili, da celo v takšnih ljudeh

ne obstaja ničesar, kar nam bi v najmanjši meri pomagalo

okarakterizirati Trojico, ki se tako rečeno pojavi

nad duhovnimi hierarhijami kot njihovo najvišje bitje

– kot njihov Manas, Budhi in Atman 2 .

V teku človeškega razvoja je bilo žal veliko sporov

o previdnih domnevah, s katerimi se je človeški um

drznil pristopiti k temu, kar je zgoraj v duhovnih svetovih.

Lahko rečemo, da je bilo to obžalovanja vredno,

kajti mnogo bolj spodobno bi bilo, če človeški razum

ne bi poskušal opisovati bitja takšne vzvišenosti

s koncepti, ki so vzeti iz običajnega življenja, niti ne s

sredstvi vsakovrstnih analogij in primerjav; bilo bi bolj

spodobno, da bi si ljudje z najglobljim spoštovanjem

želeli nenehno učiti, da bi tako lahko oblikovali ustreznejše

in bolj celovite koncepte. Raznovrstne svetovne

religije so poskušale dati približne koncepte o tem, kar

je nad nami, v mnogih pomembnih idejah, ki so govorile

ljudem; te ideje do določene mere pridobijo nekaj

posebnega, s tem ko sežejo v predele, ki so nad življenjem

posameznikov v zunanjem čutnem svetu. Seveda,

s pomočjo takšnih idej ne moremo niti približno

opisati teh vzvišenih bitij, o katerih govorimo, lahko

18


ŠIRIMO OBZORJA

pa do določene mere prikličemo predstavo o tem, kar

se ne da izraziti in kar bi moralo biti zastrto s sveto

skrivnostjo. Kajti k tem stvarem se ne sme pristopati le

s človeškimi intelektualnimi koncepti, ki se jih pridobiva

iz zunanjega sveta. Zaradi tega so v raznovrstnih

religijah in predstavah sveta iskali načine, s katerimi so

te stvari okarakterizirali s približnimi in nedoločnimi

navedbami in namigi; temu, kar je daleč nad človekom

in v svoji resnični naravi skrivnostno, so se približevali

s poskusi opisovanj, ali še raje z dajanjem imen. Starodavni

Egipčani so v njihovem poimenovanju uporabili

koncepte Otroka oziroma Sina ter Očeta in Matere,

ko so opisovali to, kar se dviga v višave nad posameznikom.

Krščanstvo se je z zaporedjem Očeta, Sina in

Svetega Duha prizadevalo najti ime za to Trojico. Če

potemtakem gledamo navzgor do bitja, katerega najvišji

del izgine in postane duhovna skrivnost, lahko

simbolično rečemo – Duh, Sin, Oče.' 3

Iz Steinerjevih opisov je razvidno, da je položaj – če

se seveda lahko tako izrazimo – Svete Trojice nad devetimi

hierarhijami duhovih bitij: Serafimi, Kerubimi,

Troni, Eksusiaji, Dinami, Kirioteti, Arhaji, Arhangeli,

Angeli. Potem sledi človeštvo, ki se v okultni znanosti

šteje kot deseta duhovna hierarhija. Pod nami pa so

nevidna elementarna bitja in vsa ostala vidna bitja, ki

sestavljajo kraljestva narave.

Princip trojnosti, ki prevladuje nad ostalimi bogovi oz.

duhovnimi bitji, je prisoten v mnogih tradicionalnih

religijah. Na primer, 'triade bogov so pomembna značilnost

v keltski in tevtonski religiji. Zdi se, da je bila

najbolj razširjena oblika čaščenja med Kelti kult trojne

boginje. Le-ta, podobno kot trojna Hekata 4 , upravlja

tri področja neba, zemlje in podzemlja, in ima nadzor

nad rojstvom, življenjem in smrtjo. Te keltske triade so

predstavljene v različnih oblikah in so čaščene z raznolikimi

imeni kot devica, nevesta in starka. Značilno je,

da nosijo rog izobilja' 5 , tako kot je to v primeru grške

boginje Demeter.

Drug primer trojnosti najdemo v hinduizmu, v prevladujoči

religiji Indije . Njihov izraz Trimurti (Sanskrt iz

treh oblik) predstavlja 'spoznanje, da so za stvarjenje in

razkroj sveta potrebne tri vrste medsebojne interakcije.

Iz tega izhajajo tri medsebojno povezane božanske

manifestacije: Brahma, Višnu in Šiva. Brahma uteleša

radžas, strast, ki ustvarja; Višnu uteleša satvo, dobroto,

ki vzdržuje ravnotežje; Šiva uteleša tamas, ogenj, ki

uničuje.' 6 Tako ta tri božanska bitja utelešajo ustvarjanje,

ohranjanje in uničevanje – tri kozmične sile, ki

omogočajo ciklično prenavljanje vesolja.

Kot lahko opazimo, so v različnih kulturah božanske

trojice različnega spola. Vendar pa je treba vedeti, da

Hekata

delitev na dva spola velja le za bitja, ki so utelešena na

Zemlji. V duhovnem svetu so duhovna bitja razdeljena

po lastnostih njihovega vpliva. Kadar njihove dejavnosti

odsevajo to, kar je tu na zemlji tipična dejavnost

moškega spola (npr. oploditev jajčeca, s katerim se

začne razvoj novega bitja), potem so v tradicionalnih

religijah ta duhovna bitja predstavljena kot bogovi; in

kadar njihove dejavnosti odsevajo to, kar je tu na zemlji

tipična dejavnost ženske (npr. preskrba pogojev za

razvoj novega bitja v maternici), potem so ta duhovna

bitja predstavljena kot boginje.

Hindujska razlaga božanske triade nakazuje na to, da

le-ta predstavlja tri osnovne načine delovanja, ki omogočajo

obstoj sveta. V enem od njegovih predavanj Steiner

govori o ljubezni, moči in modrosti kot treh glavnih

silah, ki delujejo v vesolju: 'Če hočemo odkriti vir

tega, kar je ustvarjalno v čemerkoli, potem pridemo do

ljubezni; ljubezen je povod oz. temelj vsega, kar živi.

Ljubezen je ustvarjalna sila v svetu. Poleg ljubezni sta

še dve drugi sili v svetu. Ena je moč, druga je modrost.

V odnosu do moči lahko govorimo o stopnjah: šibka,

močnejša, ali absolutna moč – vsemogočnost. Isto velja

19


ŠIRIMO OBZORJA

za modrost, kajti obstajajo stopnje na poti do vsevednosti.

Ali lahko pripišemo vsemogočnost božanskemu

bitju, ki živi in tke v svetu? Mnenja, ki slonijo na

čustvih, morajo tu utihniti: če bi bil Bog vsemogočen,

potem bi bil odgovoren za vse, kar se dogaja, in potem

ne bi mogla obstajati človeška svoboda. Ker je človek

lahko svoboden, potem prav gotovo ne more obstajati

božanska vsemogočnost.

pa leži univerzalno duhovno očetovstvo, vseprisotno

in vedno aktivno božansko življenje, ki se diferencira

v brezštevilne svetove duhovnih hierarhij, preden pride

do izraza na fizičnem nivoju. Ko gledamo navzgor

v duhovne svetove, vidimo znotraj njih to, kar deluje

navzdol v naša kraljestva narave, in ki je obenem osnova

vseh čudežnih stvari v nebesih. Celo v kraljestvih narave

se razodevajo same hierarhije ali pa njihovi plodovi.' 8

Brahma, Višnu in Šiva

20

Ali je Bog vseveden? Zato ker je človekov najvišji cilj,

da postane podoben Bogu, se moramo prizadevati v

smeri vsevednosti. Če bi Bog posedoval najvišji zaklad

vsevednosti zase in ga odrekel človeku, potem bi se

morali v vsakem trenutku zavedati ogromnega prepada

med človekom in bogom. Vseobsegajoča lastnost

božanstva ni vsemogočnost, niti ni vsevednost, temveč

je ljubezen. Bog je skrajna ljubezen, pristna ljubezen;

Bog je tako rečeno rojen iz ljubezni; on je sama snov

in bistvo ljubezni. Bog je čista ljubezen, ni pa neomejena

modrost in neomejena moč. Bog je ohranil zase

ljubezen, medtem ko je razdelil modrost z Luciferjem

in moč z Arimanom, z namenom, da bi lahko postal

človek svoboden.' 7 Na tem primeru lahko vidimo,

kako se naše običajno razumevanje ljubezni razlikuje

od duhovnega razumevanja ljubezni kot tiste sile, ki je

v ozadju vsega, kar obstaja v vesolju.

Vprašanje, ki se nam upravičeno zastavlja, je: Zakaj Steiner

tu govori o enem Bogu, čeprav je iz njegovih opisov

duhovnih hierarhij povsem jasno, da obstajajo množice

raznovrstnih duhovnih bitij? Če hočemo razumeti to

protislovje, moramo vedeti, da se 'vse, kar se dogaja v

kozmičnem prostoru, lahko razume le, če se v ozadju

vse materije – celo v ozadju same svetlobe – odkrije duh

ali duhove. V ozadju vsega tega duhovnega življenja

Za boljše razumevanje si lahko ves duhovni svet predstavljamo

kot vseobsegajoč duhovni organizem, ki

ima ogromno množico duhovnih bitij, ki predstavljajo

različne organe tega organizma z raznovrstnimi dejavnostmi.

Šele s takšnim pristopom se lahko odpravijo

nasprotja v Steinerjevih opisih. Kajti včasih se njegovi

opisi nanašajo na dejavnosti celotnega duhovnega

organizma; bolj pogosto na dejavnosti posameznih

sistemov; in še bolj pogosto na delovanja posamičnih

organov. V skladu s tem je logično, da je 'vodenje višjih

hierarhij postopno; vsaka hierarhija sodeluje pri tem

v skladu z njihovimi močmi. Vse hierarhije sodelujejo

v razvoju Zemlje, vse do najvišjih, vendar le-te pustijo

določene naloge njihovim podrejenim – Angelom,

Arhangelom in Arhajem.' 9 Takšen način vodenja lahko

primerjamo s hierarhično strukturo vodenja, kot je bila

recimo tista v času starega Egipta. Težko si je predstavljati

stanje vesoljnega kaosa, ki bi obstajalo brez prisotnosti

organizacijskega ustroja, ki omogoča, da vsa

bitja – celo tista, ki v duhovnem razvoju zaostajajo ali

prehitevajo – opravljajo svoje aktivnosti v skladu z njihovimi

sposobnostmi in nalogami. Obstoj visoko organiziranega

sistema je razviden iz opisov treh triad

duhovnih hierarhij nad človekom in iz drugih duhovno

znanstvenih opisov duhovnega sveta. Vendar pa je

treba upoštevati, da se morajo tudi v duhovnem svetu


ŠIRIMO OBZORJA

V prvi vrsti so teozofska oz. antropozofska imena treh

duhovnih principov; v drugi vrsti so krščanska imena.

Potem sledijo opisi njihovih glavnih lastnosti. 'Prvo,

iz katerega je nastalo vse drugo, je bilo božansko vodstvo,

ki se ne manifestira. Iz njega nastane drugo, to je

življenje ali ustvarjalna snov, ki se prav tako ne manifestira.

To življenje je potem šlo skozi najbolj raznovrstno

množico oblik, ki se imenuje Akasha v sferi oblik.

Andrei Rublev: Sveta Trojica

občasno sprejemati odločitve, ki usmerjajo nadaljnji

tok vesoljnega razvoja. To je razvidno iz sledečega

Steinerjevega opisa: 'Predstavljajte si, da sedimo na

zboru, ki obravnava Golgotski misterij 10 , ki ga ne sestavljajo

ljudje, temveč je to zbor višjih hierarhij, ki preučuje

Golgotski misterij. V duhovnem smislu je takšna

sprememba gledanja možna. Za primerjavo si lahko

zamislimo pred nami goro z mestom, ki je umeščeno

na polovici njene višine. Mesto vidimo iz njenega

podnožja, lahko pa se ga opazuje tudi z njenega vrha.

Seveda mi večinoma opazujemo Golgotski misterij s

človeške perspektive, lahko pa tudi splezamo navzgor

do sfere višjih hierarhij' 11 in ga tako opazujemo iz višje

perspektive.

Kakšne odločitve se sprejemajo v tovrstnih zborih višjih

hierarhij? En primer je bil že omenjen v prejšnjem

prispevku, ko je bilo govora o nastanku in delovanju

luciferskih in arimanskih duhovnih bitij. Ti dve

podskupini duhovnih hierarhij sta prišli v obstoj, ko

je v ustreznem času 'modro vodstvo sveta zadržalo razvoj

določenih bitij in tako preprečilo, da bi dosegla

njihov cilj, z razlogom, da bi to zaostajanje služilo dobremu

namenu v nadaljnjih razvojnih obdobjih. Vse, kar

je ob enem času nepopolno ali zaostalo v svojem razvoju,

se v teku evolucije spremeni v nekaj dobrega.' 12

Sedaj, ko smo si ustvarili predstavo vesoljnega organizma

z različnimi sistemi, organi in udi, si lahko

ogledamo povzetek okultne razlage Svete Trojice, ki

ga je podal Steiner v nekaterih privatnih inštrukcijah

članom teozofskega društva.

Ta Akasha 13 vsebuje vse, kar obstaja v svetu s posredovanjem

življenjskih oblik. Vse hierarhije – Troni, Kerubimi,

Serafimi, Kirioteti, Dinami, Eksusiaji, Arhaji,

Arhangeli in Angeli – so se pojavile preko življenja in

so ustvarile oblike, v katerih se to enotno življenje manifestira.

Prva sila, neodkrito božansko vodstvo, se imenuje

tudi Oče; druga sila je Sin, ki je istočasno življenje

in ustvarjalna snov; in tretja sila je Duh. Te sile izvora

se na ta način pojavijo skupaj kot Oče, Sin in Duh oziroma

kot čista zavest 14 , življenje in oblika.' 15

In kako se to duhovno trojstvo manifestira v duhovni

konstituciji človeka? 'Prvi Logos 16 se manifestira v

človeku kot Atman (Duhovni Človek); drugi Logos

se manifestira v človeku kot Budhi (Duh Življenja);

tretji Logos se manifestira v človeku kot Manas (Duh

Sam).' 17 Če hočemo razumeti te povezave, 'moramo

seznam človeških principov začeti s fizičnim telesom

in nadaljevati z eteričnim telesom, astralnim telesom

in egom; od tu dalje imamo Duh Sam, Duh Življenja

in Duhovnega Človeka. Trije višji člani človeka – to

je večni del človeka – se lahko vidijo kot trije najvišji

principi v človeku in v enaki meri kot trije principi samega

božanskega vodstva.‘ 18

Sedaj se lahko vprašamo, kaj predstavljajo ti trije višji

božanski principi v človeku? 'To, kar postane v nas

21


ŠIRIMO OBZORJA

22

sila Atmana, ima v enaki meri, kot je to sila, ki izvira

iz božanskega vodstva 19 , lastnost sile volje. Naša lastna

sila volje je bleda kopija oz. odsev tega, kar izhaja iz

sile Atmana, iz božanskega vodstva. Volja je sila, ki je

dandanes najmanj razvita. Vendar ima v sebi možnost,

da postoma narašča v svoji moči, dokler ne pride čas,

ko bo dosegla svojo največjo potenco. Predstavljajte si,

da gledate v ogledalo. Vaš odsev je zvesta kopija vaše

fiziognomije, oponaša vsak vaš gib, podoben vam je v

vsakem pogledu, vendar pa je zgolj odsev vašega bitja

brez življenja. Tako stojite pred ogledalom kot živo

bitje in ste soočeni z brezživljenjsko podobo, ki vam

je enaka v vsaki podrobnosti, vendar je brez realnosti

življenja, brez bistvenega jedra osebnosti. Predstavljajte

si, da se vaša volja razvije do stopnje, kjer je možno,

da se odločite, da žrtvujete lastni obstoj, svoje lastno

bitje, in ga predate vaši odsevani podobi. V takem

primeru bi bili potem v položaju, da se žrtvujete z namenom,

da opremite vašo odsevano podobo z vašim

lastnim življenjem. O takšni volji rečemo, da izžareva

oz. izliva is sebe svojo lastno naravo. Kar krščanstvo

imenuje božja volja Očeta, je tovrstna najvišja oblika izražanja

volje. V sedanjem času je potemtakem človeška

volja najmanj razvit član duševnih sil. Vendar je v

procesu razvijanja takšne moči, da bo zmožna izpeljati

veliko žrtvovanje. Narava volje je v enaki meri, kot je le-

-ta izliv božanstva, resnična narava tega, kar se razvija

kot sila Atmana.' 20

Tu imamo opis božanske volje, ki je bila sposobna

ustvariti človeka po lastni podobi in mu vdihniti silo

življenja. Dejansko imamo tu opis duhovnega stvarjenja

sveta, pri katerem so bili glavni akterji Troni (Duhovi

volje), Serafimi (Duhovi ljubezni) in Kerubimi

(Duhovi harmonije). Naslednje stopnje stvarjenja so

razvidne iz nadaljnjega opisa človekove duhovne triade.

'Oglejmo si sedaj drugi princip človekove višje

narave, Budhi oz. Duh Življenja, kot izraz božanskega

vodstva. Z razumevanjem tega principa ne bi smelo

biti težav, če se ne koncentriramo na silo, ki izžareva

iz same sebe z namenom, da posodi življenje odsevani

podobi, temveč na samo odsevano podobo. Le-ta je

natančna ponovitev originalnega bitja. Enako je – in

vendarle ni enako – ko prilagodite to idejo na celotno

vesolje in si predstavljate, kako se božanska volja iz

sredine vesolja odslikava na vse strani. Predstavljajte

si votlo kroglo, ki ima na notranji strani površino, ki

odseva. Središče iluminacije, ki je v notranjosti te krogle,

se odseva v neštetih zrcalih na stenah: vsepovsod

je univerzalna volja v neskončni množini; vsepovsod

so odsevane podobe kot posamični vidiki božanskega

vodstva. Zamislite si vesolje kot odsev neizmerne

božanske volje. Le-ta ni prisotna v nobenem posamičnem

bitju, temveč se izraža v brezštevilni raznolikosti.

Odsev božanstva – kjer ima božanstvo središčni položaj,

vendarle istočasno s pomočjo velikega žrtvovanja izliva

življenje v vsako odsevano podobo lastnega bitja –

se imenuje v krščanski terminologiji kraljestvo. Ta izraz

je istoveten s principom Budhi v človeku. Kadar motrimo

ustvarjalni in plodni princip v vesolju – princip, ki

izhaja iz božanskega prvega povoda – potem je naslednji

višji princip Budhi, ki je vitalna iskra tega ustvarjalnega

principa. V obliki kraljestva je Budhi univerzalen in

kozmičen.‘ 21

Poleg božje volje in kraljestva pa obstaja še en duhovni

princip, ki ga lahko odkrijemo, ko 'usmerimo našo pozornosti

k individualnim vidikom kraljestva. Do sedaj

smo ga obravnavali kot celoto; sedaj pa poglejmo ločena

bitja. Kako lahko razločimo enega od drugega? S

tem, kar se imenuje v krščanski terminologiji ime. Vsakemu

ločenemu bitju je podeljeno ime in na ta način

razločimo med mnogovrstnim in posameznim. Z imenom

se razume to, kar je značilno za določeno stvar in

kar se pogosto kliče predstava. Posameznik se razlikuje

od svojega soseda po imenu; obenem pa slutimo, da

ime odseva del božanskega bitja. Vsak član kraljestva je

izliv božanskega, vsak grižljaj kruha, ki ga zaužijemo,

je odraz oz. ogledalo, je del božanskega vodstva. Uvideti

moramo, da to drži za najmanjše od vseh stvari.

To, kar obstaja v kraljestvu kot ime, ima človek v svojem

individualnem Duhu Samemu zaradi dejstva, da je del

božanskega vodstva in ima svoje osebno ime, ki se v

vsakemu posamezniku prenaša iz inkarnacije v inkarnacijo.

Na ta način se tridelna narava človeka vidi kot

manifestacija najvišjega bitja. S te perspektive je Atman

volja božanskega vodstva; Budhi je kraljestvo; Manas je

ime.' 22


ŠIRIMO OBZORJA

Ta višja triada je imela in še vedno ima vpliv na razvoj

naših nižjih teles. 'V človeku je najbolj sveto od svetega

to, kar lahko označimo kot njegovo zavest o lastnem

obstoju. Preko Jaza in iz tega središča deluje človek na

ostale člane svojega bitja, na njegovo astralno telo, eterično

telo in fizično telo. Ta del astralnega telesa, ki ga

je bil človek sposoben preobraziti, imenujemo Manas

ali Duh Sam. To je peti član človeka. Nato ima človek

možnost, da preobrazi ne le astralno telo, ampak tudi

eterično telo, tako da njegov Ego postane vladar nad

eteričnim telesom. Vendar pa se morate zavedati, da

je to znatno bolj težavno in počasno delo. Tisti del eteričnega

telesa, ki ga je bil človek sposoben preobraziti,

imenujemo Budhi ali Duh Življenja, ki predstavlja šestega

člana človeške narave. Potem imamo fazo razvoja,

ki je daleč nad ostalimi, v kateri se človek uči, kako

delovati na fizičnem telesu in ga preobraziti. Ta del fizičnega

telesa, ki se ga je naučil nadzirati, imenujemo

Atman ali Duh Človeka. To je sedmi član njegovega

bitja.' 23

S pomočjo vseh teh opisov lahko razumemo, da 'ideja

trojice boga Očeta, boga Sina in boga Svetega Duha

ni formula, ki si jo bi izmislila človeška bistroumnost,

temveč je nekaj, kar je globoko povezano s celotnim

razvojem vesolja‘ 24 in s postopnim razvojem višjih

duhovnih principov vsakega posameznega človeka v

teku tega razvoja.

Opombe:

1,3 Steiner, The Spiritual Beings in the Heavenly Bodies and in the Kingdoms

of Nature, Helsinki, 7.04.1912

2 Manas, Budhi in Atman so trije indijski izrazi, ki jih je Steiner uporabljal v

svojih predavanjih teozofskim občinstvom. Ustrezni antropozofski

izrazi so: Duh Sam, Duh Življenja in Duhovni Človek.

4 Hekata je boginja v Grški religiji in mitologiji, ki je zelo pogosto upodobljena

v trojni obliki. Hekata je imela oblast nad zemljo, morjem in

nebom. Prav tako je imela univerzalno vlogo kot rešiteljica, kot mati

angelov in kot kozmična duša sveta.

5 Ean Begg, The Cult of the Black Virgin, Penguin Books, 1996

6 The Oxford Dictionary of World Religions, 1997

7 Steiner, Love and Its Meaning in the World, Zurich, 17.12.1912

8 Steiner, The Spiritual Beings in the Heavenly Bodies and in the Kingdoms

of Nature, Helsinki, 14.04.1912

9, 11 Steiner, The Fifth Gospel, Cologne, 18.12.1913

10 Golgotski misterij je Steinerjev izraz, ki se nanaša na dogodke povezane

s pojavom Jezusa Kristusa pred dobrimi dva tisoč leti. Bolj podroben

opis Golgotskega misterija bo na voljo v naslednjih izdajah

Svitanja.

12 Steiner, The Spiritual Guidance of the Individual and Humanity

13 Akasha je indijski izraz, ki ga je Steiner uporabljal, kadar je opisoval

kozmični spomin kot Akasha kroniko. Vendar je iz navedene Steinerjeve

razlage jasno, da se ta izraz tu nanaša na duhovne praoblike

oz. arhetipe vseh živih bitij, ki obstajajo.

14 Čista zavest je prevod angleškega izraza conscious awareness, kar dobesedno

pomeni zavedajoča se zavest.

15, 17 Steiner, Awareness-Life-Form, zapisi dveh privatnih Steinerjevih

inštrukcij

16 Grška beseda logos ima naslednje pomene: svetovni razum, vesoljna

zakonitost, bistvo stvari, božanski razum, božansko bistvo.

18 Steiner, The Lord's Prayer, An Esoteric Study, Berlin, 28.01.1907

19 Izraz božansko vodstvo je moj prevod angleškega izraza Godhead

(božanstvo), zato da bi se le-ta ločil od prevoda besede God (bog,

božanstvo).

20, 21, 22 Steiner, The Structure of the Lord's Prayer, Karlsruhe, 4.02.1907

23 Steiner, Theosophy and Rosicrucianism, Kassel, 18.06.1907

24 Steiner, The Mystery of Golgotha, Oxford, 27.08.1922

An Anthroposophical Explanation of the Holy Trinity

What we describe as the Highest Trinity of Cosmic

Being is that which governs in the universe as the

all-pervading threefold Divine Life. The three highest

members of the human being may be looked upon

as three principles in the Godhead itself. That which

becomes the force of Atma is, in so far as it is a force

emanating from the Godhead, of a volitional nature.

When we contemplate the creative and productive

principle in the Universe, then we look at Buddhi,

‘the Kingdom’. What is ‘the Name’, man possesses

in his individual Spirit Self through the fact that he

is a special part of the Godhead, that he has his own

particular name. Thus this threefold nature is seen

to be a manifestation of the Supreme Being and from

this point of view Atma is ‘the Will’ of the Godhead,

Buddhi or Life Spirit ‘the Kingdom’, and Manas or

Spirit Self ‘the Name’. This is no formula devised by

human cleverness: the Trinity of God the Father, God

the Son, and God the Holy Spirit. It is a reality deeply

23

bound up with the whole evolution of the Cosmos.

23

More magazines by this user
Similar magazines