Revija Svitanje - Jesen 2016

wsljubljana
  • No tags were found...

Letnik XII, številka 3

Kazalo

S V I T A N J E

Revija za negovanje kulture zavedanja

031 725 909 revija@svitanje.si

www.svitanje.si

GLAVNA IN ODGOVORNA UREDNICA:

Marina Nuvak

UREDNIŠKI ODBOR:

Breda Medvešček, Aci Urbajs,

Monika Brinšek

STROKOVNI SODELAVCI:

Andreja Videmšek, Marija Poljanec,

Elvira Devetak, Franc Vehar,

Brane Žilavec, Fanči Perdih,

Matjaž Jež, Fanika Jeromel

SLIKOVNI MATERIAL:

Andreja Videmšek, Marija Poljanec,

Matjaž Jež, Fanči Perdih, Brane Žilavec,

arhiv uredništva

NASLOVNICA:

Matjaž Jež

PRELOM IN OBLIKOVANJE:

Žiga Vuk, zzigc.net

JEZIKOVNI PREGLED:

Betka Jamnik

IZDAJATELJ IN ZALOŽNIK:

PARSIVAL, zavod, Ljubljana

Kašeljska cesta 150 C, 1260 Ljubljana-Polje

Tel: 031 725 909

DŠ: 94313008

IBAN: SI56 0203 1025 4286 474

LETNA NAROČNINA: 22 €

Za društva, ki revijo naročijo za

vse svoje člane, ali najmanj 25 članov,

je letna naročnina 14 €

NAKLADA: 1200 izvodov

PRILOGA:

Waldorfske novice

časopis Waldorfske šole Ljubljana

Vse pravice zadržane. Ponatis celote ali posameznih

delov je dovoljen le s pisnim dovoljenjem

uredništva.

ISSN 1854-1739

Utrinki4

Svetlobna korenina4

Ekskurzija v Avstrijo, Nemčijo in Švico 5

Sveta si zemlja in blagor mu, komur plodiš! 7

Študijski krožki prinašajo v BD nova znanja 9

Biodinamika v praksi 10

Poletje 2016 je bilo ugodno za življenje čebel 10

Opravila ob jesenskem vdihu zemlje 11

Jesenki posevki - česen in čebula 14

Zdravje16

Prehrana kot način zdravljenja 16

Širimo obzorja 18

Kozmični razvoj štirih kraljestev narave 18

Društva in iniciative 24

Seznam društev za BD kmetovanje 24

Revijo Svitanje lahko naročite:

revija@svitanje.si

Letna naročnina znaša 22 €.

svitanje.si/narocilo

www.svitanje.si

2


Uvodnik

Marina Nuvak

glavna in odgovorna urednica

Pozdravljeni, dragi bralci!

preživljamo čudovito jesen,

kaj jesen, pozno poletje!

V Mihaelovem času vam naši sodelavci prinašajo novice o tem, kar se je

med našimi biodinamiki dogajalo v pomladnem in poletnem času, ter nas

seznanjajo, kaj nam prinaša jesen.

• Na b-d kmetiji Zlate misli je v sodelovanju z Združenjem Demeter

Slovenija in Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor

potekal dvodnevni seminar z naslovom 'Svetlobna korenina in

nov prehranski tok', ki ga je vodil odličen poznavalec te rastline iz

Nemčije.

• Člani nekaterih društev Ajda so se odpravili na ekskurzijo v

Avstrijo, Nemčijo in Švico, kjer so si ogledali nekaj primerov dobre

prakse na kmetijah z različno usmeritvijo.

• Spoznali boste zanimivo življenjsko pot članice društva Ajda

Posočje in njeno spoznavanje kmetije, na katero se je primožila.

• Mnogo članov društva Ajda Gorenjska se redno udeležujejo

študijskih krožkov, ki jih organizira njihovo društvo.

• Poletje 2016 je bilo za življenje čebel ugodno, zato lahko - kljub

zelo hladni pomladi - pričakujemo dobro letino medu.

• Izvedeli boste, katera opravila nas čakajo ob jesenskem vdihu

zemlje in kateri jesenski posevki nam bodo spomladi nudili naš

domači pridelek.

• Zanimivo branje ponuja prispevek o tem, kaj je R. Steiner rekel o

prehrani kot načinu zdravljenja.

• Tistim, ki se želite poglabljati v antropozofijo, pa je namenjen

članek našega sodelavca Braneta. Že nekaj let poskuša pomagati

odstreti tančico, ki zastira skrivnostni duhovni svet. Na nas je

seveda, ali jo bomo s trdim delom tudi zares odstrli!

Vsem želim veliko uspeha!

3


Utrinki

Ralf Rössner

Svetlobna korenina

Andreja Videmšek

Cvet moške rastline d lichtwurzel.info

Biodinamična kmetija Zlate misli je v sodelovanju

z Združenjem Demeter Slovenija in Fakulteto za

kmetijstvo in biosistemske vede Maribor v mesecu

aprilu organizirala dvodnevni seminar z naslovom

Svetlobna korenina in nov prehranski tok.

Predaval je gospod Ralf Rösssner iz Nemčije, raziskovalec

in odličen poznavalec svetlobne korenine z več

kot 20-letnimi izkušnjami. Ukvarja se z biodinamično

pridelavo in predelavo svetlobne korenine, ki jo je kot

prvi vpeljal v Evropo. Prav tako je raziskovalec na področju

vode, razvil je več naprav za revitalizacijo vode

ter ljubiteljski čebelar in waldorfski učiitelj.

Seminar je potekal v dveh delih. Najprej smo poslušali

obsežno javno predavanje na fakulteti, kjer smo

izvedeli, od kod svetlobna korenina sploh izvira, kaj

je posebno pri korenini svetlobe, kakšen je njen pomen

za razvoj človeške zavesti in delovanje na življenje ter

razmišljanje. Nato smo se posvetili metodam pridelave,

negi in skladiščenju te rastline. Svetlobno korenino

lahko pridelujemo na več načinov, lahko posadimo

zračne poganjke – bubile in si pridelamo svoj sadilni

material za prihodnje leto, lahko posadimo neposredno

enoletno korenino ali pa korenino razrežemo na več

delov.

Svetlobna korenina je občutljiva na specifike posameznega

kraja, na katerem raste, kar je mogoče kasneje

opaziti tudi na samih koreninah. Najbolj pomembno

je, da je le moška rastlina svetlobne korenine sposobna

shranjevati svetlobni eter, ženska ne. Vendar pa

niti korenin niti bubil ni mogoče razločiti po spolu,

prepoznavanje je mogoče le v fazi cvetenja, zato je pomembno

budno spremljanje in pravočasno odstranjevanje

ženskih rastlin.

Še posebej zahtevna pa je sama predelava korenin, saj

se svetlobni eter izgublja ob prisotnosti elektromagnetnega

polja, zato mletje na električne mlinčke (razen z

4

Sadilni material svetlobne korenine

Proizvodi s svetlobno korenino in revitalizator vode


oddaljenim motorjem) in sušenje v sušilnicah z ventilatorji

na dvosmerni tok ni primerno. Predelava predstavlja

velik izziv, ki zahteva inovativnost in uporabo

alternativnih načinov, pri katerih nam lahko pomagajo

uspešni zgledi iz tujine.

Predavanje je bilo podprto z veliko nazornimi fotografijami

iz različnih predelov sveta ter mnogimi praktičnimi

izkušnjami in ugotovitvami.

Seminar smo nato nadaljevali naslednji dan s poglobljenim

predavanjem in praktičnim delom na Demeter

kmetiji Zlate misli na Jarenini pri Mariboru. Skupaj

smo pripravili leseni okvir, rečno mivko, slamo, kompost

in ostali material, ki je potreben za sajenje korenin.

Potem smo po navodilih predavatelja korenine

tudi posadili ter postavljali različna vprašanja, ki so se

nam porajala ob delu. Tisto, kar smo prej slišali in se

naučili, smo lahko takoj preizkusili v praksi, zato se

nam je še toliko bolj vtisnilo v spomin in nam bo olajšalo

kasnejše samostojno delo.

Na seminarju smo izvedeli mnogo novega, zanimivega

in uporabnega, predvsem pa smo se prijetno družili

v družbi ostalih biodinamikov.

Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor

se najlepše zahvaljujemo, ker nas je prijazno gostila v

svojih prostorih in omogočila širjenje informacij med

večje število slušateljev.

Več o svetlobni korenini si lahko preberete na www.

lichtwurzel.info. Prihajajoči dogodki Združenja Demeter

Slovenija in ostalih biodinamičnih društev so objavljeni na

www.demeter.si.

Udeleženci dvodnevnega seminarja

Ekskurzija v Avstrijo,

Nemčijo in Švico

Andreja Videmšek

Člani društev Ajda Štajerska, Domžale, Goriška,

Istra in ostali simpatizerji biodinamike smo se poleti

skupaj odpravili na tridnevno ekskurzijo v Avstrijo,

Nemčijo in Švico. Ekskurzija je bila namenjena

predvsem ogledu dobrih praks na kmetijah z

najrazličnejšo usmeritvijo.

Najprej smo si ogledali ekološko kmetijo Lisilis Biohof

v Meiningenu v Avstriji. V preteklosti je bila to

zgolj živinorejska kmetija, katere glavni prihodek je

bila oddaja mleka v mlekarno. Pred skoraj 25 leti so

se odločili za preusmeritev v ekološko pridelavo in

počasi spremenili strukturo dela. Sedaj imajo živine

manj (13 glav), preusmerili so se v predelavo mleka

in mesa. Imajo preprost, lesen hlev s prosto rejo živine.

Poleg goveda imajo tudi nekaj prašičev in kokoši v

posebnem premičnem kokošnjaku s pašnikom, saj je

povpraševanje po jajcih precejšnje. Glavni poudarek

pa je na zelenjavi, ki jo pridelujejo na kar 4 ha površine

od skupno 36 ha zemlje. Imajo tudi večji rastlinjak, ki

jim omogoča široko ponudbo zelenjeve skozi vse leto.

Gre za družinsko kmetijo, na kateri večinoma pomagajo

sorodniki, imajo pa nekaj sezonskih delavcev,

predvsem mladih. Prodajajo doma v urejeni trgovini,

pripravljajo tedenske zabojčke, hodijo na štiri tržnice v

različnih okoliških krajih ter dostavljajo tudi na dom.

Kot dopolnilo pa sodelujejo tudi z okoliškimi šolami,

ki organizirajo oglede njihove kmetije.

Nato smo si v bližnji okolici ogledali še zelenjadarsko

kmetijo Gemüsebau Meusburger v Koblachu, ki sicer

ni ekološka kmetija, a je zanimiva zaradi številnih strojev

za mehansko obdelavo tal, ki občutno zmanjšuje

uporabo kemičnih sredstev. Imajo 18 ha njiv na prostem

in približno 900 m² rastlinjakov. Letno pridelajo

ogromne količine raznovrstne zelenjave, ki pa jo v 90

odstotkih prodajo na domu. V urejeni prodajalni prakticirajo

samopostrežni način prodaje, kupci pa nakup

plačajo kar v skrinjico. Pravijo, da imajo na ta način

manj izpada dohodka, kot bi bili sicer skupni stroški

prodajalca. Na tem področju je samooskrba ljudi le 4%,

zato imajo obsežen trg in z odkupom nimajo težav.

Naslednji dan smo se odpeljali v Švico na Demeter

posestvo Verein Fintan Fünf, kjer nam je Martin Ott,

5


UTRINKI

Martin Ott

ustanovitelj Biodinamične kmetijske šole, predstavil

delovanje posestva, vse od vizije do realizacije, ki jo živijo

že 18 let. Posestvo obsega 140 ha površin, od tega

je 90 ha njiv. Imajo 70 glav goveje živine, ki jim poleg

mleka daje gnojilo (kompost) za obsežne površine, ki

jih obdelujejo. Posestvo zaposluje več kot 250 ljudi z

različnih področij, saj se ukvarjajo z več kot 12 dejavnostmi,

med katerimi izstopajo tri glavne: kmetijstvo,

semenarstvo (blagovna znamka Sativa) in socialna terapija,

saj vsakdo, ki želi, lahko pride delat, tudi bolni.

Posestvo deluje po pedagoških smernicah waldorfske

pedagogike, ki jih vsakodnevno uporabljajo. Po zelo

zanimivi in razgibani predstavitvi delovanja posestva

smo si posestvo tudi ogledali, in sicer številna polja, na

katerih pridelujejo različne poljščine tako za prehrano

kot tudi za semenarstvo. Dlje smo se zadržali pri hlevu

z mlekaricami, kjer nam je gostitelj razjasnil marsikaj

glede same reje živali, odnosa do njih ter predvsem

sobivanja med človekom in živaljo. Kmetijstvo jim pomeni

umetnost individualnega kraja in posameznika.

Opažajo, da je njihova biodinamična kmetija vedno

lepša, imajo boljša tla, več pridelajo, imajo bolj zdrave

rastline in živali, predvsem pa vedno več ljudi želi

delati na posestvu. Veseli nas, da smo imeli priložnost

poslušati in spoznati Martina Otta, ki s projektom Fintan

dokazuje, da je Steinerjeva načela antropozofije in

biodinamike mogoče v njihovi polnosti udejstvovati

tudi na tako velikem posestvu in s tako številnimi

ljudmi, kar je ravno v nasprotju s splošnim slovenskim

prepričanjem.

Popoldan smo izkoristili še za turistični ogled cvetličnega

otoka Meinau in Renskih slapov. Zadnji dan pa

smo obiskali zeliščne vrtove Alfreda Vogla v Rogwillu,

kjer so nam predstavili njegovo življenjsko pot in

filozofijo. Ogledali smo si nasade zelišč ter podrobneje

spoznali rastline, ki jih pridelujejo. Po degustaciji različnih

proizvodov smo se počasi odpravili na pot proti

domu. Ekskurzija nam je omogočila vpogled v različne

kmetijske prakse, kjer so se nam lahko utrnile nove

ideje, ki jih sedaj lahko udejanjamo na naših vrtovih,

njivah ali kmetijah ter prilagodimo slovenskim razmeram.

Poleg tega smo se prijetno družili in spoznali biodinamike

iz različnih predelov Slovenije. Domov smo

se vrnili polni vtisov in novih (spo)znanj.

6


UTRINKI

Sveta si zemlja in blagor

mu, komur plodiš!

Marija Poljanec, Društvo Ajda Posočje

Tako se je izrazil Oton Župančič v svoji veličastni

Dumi o preprostem kmečkem življenju, ki se ne

meri z napredkom velikih mest, ko srce hrepeni po

domači pokrajini, po starih ljudskih običajih.

V tem smislu bom skušala predstaviti našo podpredsednico

Marjano Gruden, ki že od vsega začetka služi

društvu kot zanesljiv povezovalni člen, ki skorajda

neopazno skrbi, da vsa delovanja potekajo skladno in

uspešno. Vzponi ali padci – nikoli ne obupa, vedno pa

nakaže pot naprej.

Otroštvo je preživljala na Koritnici v Baški Grapi, kjer

je ob starših spoznala trpljenje in veselje borbe za samoobstoj.

Vonj domače zemlje in prvobiten okus njenih

sadežev jo je zaznamoval za zmeraj.

Kot zvedava deklica je nekoč vprašala mamo, kako naj

se obnaša med vrstniki, ki hodijo k verouku, ona pa

ne. Mama ji je modro odgovorila:' Veš,morala boš biti

še bolj pridna od njih!' Marjana je ta nauk očitno vzela

za življenjsko vodilo.

Izšolala se je za socialno delavko in dobila službo v

Tolminu, kjer je spoznala tudi svojega bodočega moža

Franca Grudna – učitelja športne vzgoje iz Stopnika.

To je majhna vasica, razpotegnjena po dolini reke Idrijce

skorajda od Dolenje Trebuše do Reke.

Staroselci, ki so se v preteklosti tam naselili, so se

držali svoje stare vere in trdili, da je to območje, posebej

okrog Kamrtne (Kuncl) skale, ki spominja na star

srednjeveški grad, sveto. Vsekakor je takratni človek

spoštoval naravo in njene sile ter jo čuval. Modernemu

človeku Zemlja ni več sveta. Ponižal jo je 'na stvar' in

oskrunil.

Zato pa se človek v toliki meri, v kolikor se od njene

'svetosti' oddaljuje, počuti vedno bolj osamljenega,

ogroženega od njenih sil.

Kakšno svetost je čutila Marjana, ko se je prvič znašla

na opuščeni mali moževi kmetiji v Stopniku, ob ostareli

materi, s pogledom na pusto zemljo, kjer so ji mahale

v pozdrav velike praproti? Vse ji je dalo vedeti,

da je ta zemlja zelo zakisana. Kaj se je takrat v Marjani

zganilo, da ni rekla: 'Sem pa ne pridem več.' Namesto

tega je začutila, da bo tu nekoč delovala in živela. Z

možem sta ugotovila, da kaj dosti ne bosta mogla na

hitro izboljšati, ker sta bila še oba v službi v Tolminu.

Nista vedela, kako začeti. Potem sta izvedela, da je bilo

v tistem trenutku zelo aktualno sajenje ameriškega

kostanja. Poklicala sta na ogled strokovnjaka za to panogo

iz Nove Gorice, ki si je ogledal ustreznost terena

in seveda vozne poti oz. povezave. Ker pa je bila takrat

do hiše le pešpot, ni bil preveč navdušen. Njiju pa pot

ni motila, zmotil ju je predlog, koliko umetnih gnojil

bi morala dodati zemlji še pred zasaditvijo, zato sta to

možnost napredka opustila. Kasneje sta izvedela, da

je enak projekt, izveden v Goriških Brdih, povzročil

velike probleme z obolevanjem kostanjev. To pa je bil

povod za drugačno ukrepanje. Marjana se je med tem

časom že vključila v društvo in se seznanila s Steinerjevo

biodinamiko ter se hkrati začela vključevati v organizem

male kmetije in zadihala z njim. Lopata, vile,

motika, kosa in grablje so bili njeni pripomočki. Mož

7


UTRINKI

Franc je s takrat edino možno mehanizacijo - motorno

žago - čistil okolico in obnavljal oziroma širil pot. Dela

je bilo za oba dovolj in najbrž tudi za soseda.

Marjana si je belila glavo, kako čimprej izboljšati stanje

zemlje. Ob pregledu zemlje je bil PH le malo nad 4. Ker

pa je bila že vključena v društvo, je dobila tudi biodinamične

preparate za oživljanje zemlje. Tako je poleg

vseh drugih biotičnih ukrepih začela z intenzivnim

škropljenjem preparata 500 in preparata gnoj iz roga

po Mariji Thun – ni šlo naglo. Prvi pokazatelj, da se

'nekaj dogaja', je bila vidna sprememba flore na travniku.

In to jo je navdušilo.

visokemu fižolu posadila še par nizkih zrn, tako da so

pustili visokega. Ko ji omenimo, da je verjetno prisoten

tudi bramor in voluhar, brezbrižno zamahne z roko, se

posmeje in reče: 'Se je že maček preselil tja gor'. Tudi

gož ima pri njih spoštljiv status. Ekosistem pač tako

deluje.

Med tem časom preporoda kmetije sta le par korakov

stran od stare hiše, ki pa še vedno služi po svojih močeh,

postavila lepo, funkcionalno brunarico, kjer se

od utrujenosti spočijeta ali pa načrtujeta nove vizije.

In Marjana ima v svojem planu čim več škropljenja z

bd preparati. Zato nas je povabila, da ji pomagamo

Začela je z 'njivicami', ki jih je že pognojila s prepariranim

kompostom iz sena in naredila prve grebene. Ob

bujni rasti posevkov je pridobivala moč in zaupanje.

A ob nekem večjem nalivu je zemlja z grebenov začela

drseti. V drugem letu je napako odpravila, grebene je

naredila prečno, v vodoravni liniji. Zastira z listjem in

odkosom trave, vendar zelo previdno. Sedaj se je vse –

skoraj vse uredilo. Drži se kolobarja, a prisotno je tudi

mešanje kultur. To pa je za vsakega vrtnarja ali kmeta

poseben izziv.

Ko smo se sprehajali po poteh med grebeni, smo na eni

strani zobali gozdne jagode, na drugi pa so bile vrtne.

Tudi ribez je bil že dozorel. Sploh ima veliko jagodičevja,

sadja in zelenjave vseh vrst. Ameriške borovnice

ob strani izgledajo kot majhna drevesca. Čisto na drugi

strani pa so gozdne borovnice, v veselje vnukom, ko

pridejo na obisk in se sigurno počutijo srečni in preskrbljeni.

Ko se sprehajaš ob različnih vrstah prehrambenih

dobrot, ki so kar na dosegu roke, imaš občutek, kot

da si v raju in trgaš želeni sad.

Človeka preseneti Marjanin odnos do 'tako imenovanih

škodljivcev'. Ko je imela veliko polžkov, je k

izdelati prvi preparat po M. Thun. Mož Franc, ki se

rad vključi v biodinamično dogajanje, je skopal jamo

in napravil ličen okvir – dvojni, da bo dalj časa 'držal'.

Ob kvalitetnem gnoju, ki ga pripravita Berti in Jelka,

brez kakršnih koli primesi, se lopatanje – mešanje preparata

izvede dokaj lahkotno. Ko smo delo končali in

ga še poškropili z baldrijanom in pokrili, smo v nekem

trenutku - o tem sem prepričana - vsi prisotni Marjani

na tihem želeli, da bi se ob razvoju , zorenju in uporabi

njenega prvega preparata po M. Thun tudi sama

še naprej razvijala v dobrobit biodinamike, njenega

zdravja in zdravja cele družine.

Na koncu smo posedli za leseno mizo pred brunarico

in ob bistrem potočku, ki je speljan v leseno korito

in žubori svojo melodijo noč in dan, nas je Marjana

pogostila z darovi svojega ustvarjalnega vrta. Prietno

druženje smo zaključili z društvenimi načrti in tihimi

željami, da bi bilo takih druženj čim več.

Mislim, da je bilo vzdušje, ki je zaokrožilo med nami

in vsemi nevidnimi silami tega prostora, prav takšno,

kakršnega potrebuje naša mati Zemlja.

8


UTRINKI

Študijski krožki prinašajo

biodinamikom nova znanja

Monika Brinšek

Tudi v letošnjem letu so člani društva Ajda Gorenjska

želeli poglobiti svoje znanje. Tako so se vključili v

študijske krožke, ki jih izvajamo v sodelovanju z

Zavodom Kresnik, pod okriljem Andragoškega

centra RS in s finančno podporo Ministrstva za

izobraževanje, znanost in šport. To je projekt, ki teče

že 19. leto. Kot mentorica študijskih krožkov sem

tudi letos izpeljala nekaj zanimivih projektov na naši

Demeter kmetiji. Krožki so zanimivi za širši krog

ljudi.

Naši študijski krožki so bili izbrani na razpisu MIZŠ

v mesecu maju. Letos so bili izbrani naslovi študijskih

krožkov: Povečajmo samooskrbo s hrano, Uporabne

rastline in Konoplja kot gradbeni element.

Najbolj obiskan je bil študijski krožek Povečajmo samooskrbo

s hrano. Temo bomo drugo leto nadaljevali,

saj želimo samooskrbo s hrano približati vsem, ki jih to

zanima. Naša želja je, da bi vsak vsaj delno postal pridelovalec

svoje lastne hrane. Večina prebivalcev Slovenije

bi lahko bilo samooskrbnih. V okviru krožka smo

tako pripravili dva akcijska cilja:

- delavnico z agronomom dr. Janom Bizjakom:

Obrezovanje sadnega drevja

- predavanje zdravnika Braneta Brinška, dr. med.,

spec. psihiater: Zdravstveni vidiki lokalno

pridelane ekološke hrane

V študijskem krožku Uporabne rastline so udeleženci

izmenjali veliko koristnih izkušenj iz osebne uporaba

zelišč. Poiskali smo načine, kako si enostavno in učinkovito

– z naravnimi pripravki - pomagamo pri nekaterih

boleznih in vsakodnevnih težavah. Izdelali smo

si nekaj tinktur, krem ter mazil. Narava nam ponuja

številne rešitve za sodobne bolezni, ki pestijo človeka.

Naš krožek se je predstavil širšemu krogu ljudi z akcijskima

ciljema:

- predavanje Sanje Lončar: Kako od rastlin

dobiti tisočkrat več

- predavanje Beneta Behriča: Zdravljenje

borelije na naraven način z divjo ščetico

Študijski krožek Konoplja kot gradbeni element smo

zaključili z dvema vikend delavnicama v avgustu

in septembru, kjer so udeleženci spoznali prednosti

gradnje iz konoplje. Na delavnicah so udeleženci prisostvovali

praktičnemu učenju izdelave sten iz kock

konoplje, pripravi podlage za omet in same izdelave

ometov. V okviru delavnic so bila izvedena tudi predavanja:

Priprava in obdelava kock konoplje, Ogenj

in vlaga v slamnati hiši, Priprava ometov iz gline ter

Praktične konstrukcijske rešitve za gradnjo s konopljo.

Krožkarice in krožkarji že snujemo načrte za prihodnje

leto ...

9


Biodinamika v p

Poletje 2016 je bilo

ugodno za življenje čebel

Franc Vehar

Uresničila se je moja napoved iz pomladnega članka,

ko sem napovedoval, da bo vreme v poznopomladnih

mesecih bolj podobno zimskemu.

Vreme je bilo zelo nepredvidljivo in pogosti vdori hladnega

zraka pozno pomladi so uničili pašo na akaciji in

lipi. Zaradi pozebe je izostala paša na akaciji in tudi na

lipi je bilo manj cvetja kot v dobrih letinah.

Na srečo čebelarjev in čebelic je smreka medila koncem

maja in čebelice so si nanesle dobro zalogo okusnega

smrekovega medu. Bilo ga je toliko, da sem imel

povprečno točenje na stojiščih, ki so bila ob smrekovih

gozdovih.

Lipa je pri nas pričela cveteti koncem junija, kar je zelo

pozno. Tako je cvetela sočasno s kostanjem.

Kostanj je to leto cvetel v lepem vremenu. Le občasno ga

je opral dež. Čebelice so uspele nabrati kar veliko kostanjevega

medu. Dobra kostanjeva paša je tudi dober začetek

novega čebelarskega leta, ker na tej paši naberejo obilo

zaloge cvetnega prahu, ki je dobrodošel v prihodnjem

brezpašnem obdobju, ki sledi v juliju.

Sedaj, ko to pišem, še ne vem, kaj bo s točenjem hojinega

medu, ker je v večini predelov, poraslih s hojinimi drevesi,

hoja zatajila. V vmesnem času je občasno medil gozd.

Tu in tam so se na drevesih pojavile uši in povzročile izločanje

drevesnega soka skozi poškodovano lubje. Ta sok

so čebelice pridno nabirale in prinašale v panj.

Razvoj čebeljih družin je bil pomladi zelo oviran zaradi

pogostega vdora hladnega zraka in zato se je pojavilo silovito

rojilno razpoloženje. To leto so rojile nadpovprečno.

Kot da hočejo nadoknaditi za pretekli dve leti.

Tudi to leto so veliko škode pri čebeljih družinah povzročili

sršeni nenavadnih velikosti. Veliki so bili kot čevapčiči

in veliko matic je končalo v njihovih krempljih. Meni

so to leto uničili več kot 50 rojev in družin, kar je za mene

prava katastrofa. Nastavljal sem steklenice s pivom in v

njih našel veliko sršenov. Toda to ni bilo dovolj, da bi

preprečil roparski pohod te nadlege.

V drugi polovici julija sem opazil, da so veliki sršeni kar

nekam izginili, tako da sem si oddahnil.

To leto je bilo idealno za zatiranje varoe s kislinami. Roje

sem popršil z oksalno kislino in nato sem topikalno obdelal

še izrojene družine, ko v njih ni bilo več zalege.

Kdor ni izkoristil tega danega trenutka, bo imel težave

z varoo v jesenskem času, ker je v panjih ostalo veliko

zajedavcev. Ti pa se v jesenskem času zelo množično

množijo. Iz ene varoe jih nastane v enem mesecu 5. Kaj to

pomeni, si čebelarji lahko sami izračunajo. Prag propada

čebelje družine je 2000 varoi v panju. Čebelarji bodo

morali pozorno opazovati testne podnice in preštevati

naravno odmrle varoe ter na osnovi teh odmrlih varoi

ugotoviti, v kolikšni meri so zajedavci napadli družine.

Če bodo ugotovili, da je v panju več kot 500 varoi, morajo

takoj zmanjšati število zajedavcev z enim od registriranih

zatiralnih sredstev.

Tudi to leto svetujem čebelarjem, da pravočasno dopolnijo

zimske zaloge hrane s sladkanimi čaji. Dodajanje zalog

naj bi bilo končano najpozneje do 10. 9. Vsako obremenjevanje

čebelic z dodajanjem sladkanih čajev po tem datumu

pomeni krajšanje življenjske dobe čebel, ki morajo

naslednje leto v januarju in februarju vzgojiti prvi rod

čebelic.

Vsem čebelarjem želim dobro zazimitev čebeljih družin

in priporočam zatiranje varoe z oksalno kislino, seveda

ko v družinah ni več zalege.

Na koncu svojega pisanja sporočam vsem bralcem in

bralkam, da bodo to jesen pri meni lahko kupili med

akacije, smreke, lipe, kostanja in gozdni med. Količine so

omejene, cene so enake kot lansko leto. Med bom, kot do

sedaj, dostavljal naročnikom tudi na dom.

Želim vam obilo lepih sončnih jesenskih dni v zdravju in

dobrem počutju.

Naj medi!

10


aksi

Opravila ob jesenskem

vdihu zemlje

Matjaž Jež in Fanika Jeromel

Tudi Zemlja diha, čeprav počasi. En ciklus traja eno

leto. Od zodiakalnega znamenja strelca do znamenja

dvojčkov, v času dvigajočih luninih lokov, Zemlja

izdihuje. Od dvojčkov do strelca, v času padajočih

luninih lokov, pa Zemlja vdihuje (opomba: po

astronomskem koledarju traja znamenje dvojčkov od

20. junija do 20. julija, znamenje strelca pa od 20.

decembra do 19. januarja).

Ritem Zemljinega diha lahko razmejimo tudi s poletnim

in zimskim obratom ali solsticijem. Tako traja izdih od

zimskega do poletnega obrata (zima in pomlad), vdih pa

od poletnega do zimskega obrata (poletje in jesen). Poznamo

tudi dnevni ritem dihanja Zemlje. Zjutraj in dopoldne

izdihuje, popoldne in zvečer pa vdihuje. O značilnostih

dnevnega dihanja Zemlje pa morda kdaj drugič, saj

se bomo tokrat posvetili jesenskemu vdihu.

Poletje in jesen sta torej čas Zemljinega vdiha. Takrat se

sile vesolja in sokovi rastlin usmerijo v njihove spodnje

dele, pod zemljo in v korenine. Takrat korenine hitreje

rastejo in se bolje oblikujejo. Obdobje Zemljinega vdiha

je tudi čas presajanja. Za ta čas so značilna nekatera vrtna

opravila. Oglejmo si nekaj najbolj značilnih.

Pregled sadilnega načrta

Morda bo prav, če bomo najprej namenili razmislek sadilnemu

načrtu tekočega leta in pripravi načrta za naslednje

leto. Pogled na tekoče leto je potreben, ker bomo

do zime še kar nekaj stvari posejali in posadili, pogled v

naslednje leto pa je potreben, ker moramo že jeseni opraviti

nekatera pripravljalna dela za naslednjo pomlad.

Priprava komposta

Eno najpomembnejših vsakoletnih opravil je priprava

komposta. Za letošnje leto Setveni priročnik Marije Thun

priporoča 29. oktober kot najprimernejši dan za zlaganje

komposta. O podrobnostih njegove priprave smo že

govorili, zato bi zdaj posvetili pozornost uporabi biodinamičnih

kompostnih preparatov. Rudolf Steiner je poudarjal,

da gnojenje pomeni oživljanje tal in da to misel

uresničujemo z uporabo komposta, ki smo ga pripravili

s pomočjo preparatov. Tako prejmejo rastline potrebno

energijo za rast in razvoj. Uporabljamo sledeče preparate:

- Rman (502), ki vsebuje energijo Venere

- Kamilica (503), ki vsebuje energijo Merkurja

- Kopriva (504), ki vsebuje energijo Sonca

- Hrastovo lubje (505), ki vsebuje energijo Marsa

- Regrat (506), ki vsebuje energijo Jupitra

- Baldrijan (507), ki vsebuje energijo Saturna

Opomba: preparate pripravimo po posebnih navodilih, navadno

za večjo skupino uporabnikov v okviru društva Ajda.

Preparate uporabimo, ko je zlaganje kompostnega kupa

končano. Na zgornji površini napravimo z debelejšo palico

pet pol metra globokih lukenj. Ena je na sredini kupa,

ostale štiri pa na vogalih. V sredinsko luknjo damo preparat

koprive, ostale preparate pa v vogalne. Preparat vstavimo

v luknjo tako, da vzamemo za čajno žličko preparata,

ga zgnetemo z vlažno prstjo v manjšo kepo, jo spustimo v

luknjo in zasujemo s prstjo. Tako pripravljen kompostni

kup zalijemo s preparatom iz baldrijanovih cvetov (507)

in pokrijemo s plastjo slame, listja, travne ruše ali prsti.

11


BIODINAMIKA

Kompostni kup mora biti stalno vlažen. V naslednjih

tednih spremljamo temperaturo v notranjosti komposta.

Če je prevroč, ga zrahljamo in zalijemo z vodo, če

je prehladen, pa ga potlačimo. Za hitrejše napredovanje

procesov kompostiranja ga enkrat mesečno zalijemo s

preparatom iz kravjekov po M. Thun. V naslednjega pol

leta kompost dvakrat prekopljemo in ponovno oblikujemo

kup. Tudi tako pospešimo kompostiranje in zagotavljamo

enakomernejšo sestavo komposta.

primer pred zmrzovanjem izkopljemo korenine sleza,

baldrijana, srčne moči ali ščetice. Korenine operemo,

narežemo in posušimo. Delno shranimo posušene za

sprotno uporabo, delno pa iz njih pripravimo alkoholne

izvlečke. Če nas je zima prehitela in nismo pravočasno

izkopali korenin, lahko to storimo še zgodaj

spomladi, preden začnejo rastline poganjati.

Ob kresu (21. junija), na dan za cvet, izkopljemo pred

enim letom zakopane koprive. Zdrobimo jih v prah, ki

12

Jesensko gnojenje s kompostom

Površino, ki smo jo namenili za pomladansko sajenje

plodovk, kapusnic in bučevk (rastline za prvo poljino),

očistimo rastlinskih ostankov, potresemo z zrelim

kompostom in ga plitvo vdelamo v tla. Poškropimo s

preparatom iz kravjekov po M. Thun. Tako pripravljena

površina prezimi in počaka na pomlad.

Spravilo pridelkov

Pridelke shranjujemo po navodilih Setvenega priročnika,

kjer smo pozorni na izbiro pravilnih dni. Pomemben

je tudi način shranjevanja. Lahko shranjujemo cele

rastline, s korenino vred, tako da jih vkopljemo v kleti,

rastlinjaku ali topli gredi. Lahko shranjujemo samo

dele rastlin (gomolje, korene, korenine, plodove, semena)

v hladni kleti, v vlažnem pesku, v zasipnici. Lahko

pa shranjujemo predelane ali vložene rastline (posušene,

zamrznjene, fermentirane, vkuhane). Morda bo dobrodošlo,

če bomo pomladanskim zapiskom o setvi ali

sejanju rastlin zdaj dodali opombo o značilnostih pridelka.

Na tak način bodo zapiski sčasoma postali naša

neprecenljiva 'podatkovna zbirka', ki bo samo naša in

je ne bo mogel nadomestiti noben internetni vir.

Spravilo korenin zdravilnih rastlin

Ko se dvoletne ali večletne rastline pripravljajo na

zimski počitek, prenesejo vse svoje najboljše snovi in

energijo v podzemne dele: korenine, korene, gomolje),

da bi tako ohranile potrebno energijo in snovi za

novo rast v prihodnjem letu. Taka zelišča izkopavamo

jeseni in jih ustrezno shranimo ali predelamo. Tako na

ga uporabljamo za nego rastlin in pripravo komposta.

Na ta dan naberemo svežih kopriv, jih narežemo,

damo v pokrit glineni lonec in jih zakopljemo pol metra

globoko do naslednjega leta.

Na mihaelovo (29. september) naberemo in sušimo

koprive za čaj in dodatek k hrani. V tem času nabrane

koprive najbolj učinkovito urejajo procese železa v

telesu.

Spravilo semen

Ne pozabimo, da je značilnost samooskrbe tudi pridelava

semen. Semena, ki smo jih uspeli poleti in jeseni

pridelati, zdaj še enkrat skrbno pregledamo, očistimo

in shranimo v zračnih posodah, označimo z imeni

in datumi ter shranimo v prostoru, kjer ne zmrzuje.

Luščimo fižol, bob in grah. Za seme odbiramo zrna iz

sredinskih delov zdravih in značilno oblikovanih strokov.

Luščimo tudi koruzo in za seme izberemo zrna iz

srednjega dela storžev. Pri dvoletnih rastlinah odbiramo

primerne semenske rastline, ki jih bomo prezimili

in spomladi posadili, da bodo cvetele (korenje, peteršilj,

pastinak, koleraba, rdeča pesa, repa, zelje itd.).

Ne pozabimo, da bomo semena od 24. decembra do 6.

januarja zakopali v zemljo (svete noči), da bodo prejela

kozmične energije in impulze, ki jih potrebujejo za

kalitev in rast.

Jesenske setve in sajenje

Jeseni sejemo še zadnje vrtnine, ki jih bomo uporabljali

pozno v jeseni, preko vse zime ali pa zgodaj spomladi


V PRAKSI

kot prvo svežo zelenjavo. Značilni jesenski posevki so

motovilec, špinača, radič, rukula in zimska solata. V

jeseni sadimo tudi nekatere čebulnice (česen, tudi okrasne

čebulnice), saj v tem času poženejo močne korenine.

Ne pozabimo v gredi ohraniti nekaj korenov

peteršilja. Ta odlično prezimi in spomladi hitro požene

mlade liste. Tako imamo sveži peteršilj stalno na voljo

in ni potrebno tako hiteti s setvijo novega v neugodnih

pogojih zgodnje pomladi.

Da se izognemo goli zemlji preko zime, jo posejemo

s posevki za zeleno gnojenje, pri čemer moramo biti

pozorni na kolobar in ustrezno zaporedje rastlin.

Jesen je tudi čas za sajenje sadnega drevja in grmičevja.

Sadilne jame pripravimo čim prej, sadimo pa šele takrat,

ko listje z drevja že odpade.

Priprava rastlin na prezimovanje

Jeseni rastline še zadnjič oskrbimo (okopljemo, oplevemo,

dognojimo, odstranimo obolele in slabotne rastline)

in zemljo med njimi pokrijemo z zastirko, da

korenine ne bodo zmrzovale. Pred nastopom hujšega

mraza rastline poškropimo s čajem iz baldrijana. Značilne

prezimne rastline so por, zelje, ohrovt (glavnati,

brstični, listnati), motovilec, špinača, blitva, rukula,

prezimni radič, zimska solata, drobnjak, zimska čebula).

Vse te lahko ostanejo na vrtu preko zime in jih lahko

sproti uporabljamo. Zimsko uporabo vrtnin si bomo

zelo olajšali, če jih prekrijemo s tunelom ali kopreno ali

kako drugo primerno streho (smrekove veje, koruznica,

poveznjen zaboj, košara). Del prezimnih rastlin lahko

jeseni prenesemo v hladni rastlinjak ali neogrevano

toplo gredo. To je posebej primerno za endivijo in različne

sorte radiča, ki napravijo jeseni štruce ali glavice.

Jesensko škropljenje

Jeseni škropimo zemljo proti glivicam ali drugim škodljivcem

s čajem iz preslice, vratiča in pelina. Če škropimo

po goli zemlji, uporabimo nerazredčeni čaj, če po

rastlinah, pa razredčenega z vodo v razmerju 1 : 3. Za jesensko

škropljenje uporabljamo tudi pripravek iz kravjeka

po M. Thun. Škropimo v kombinaciji z gnojenjem s

kompostom ali oranjem, tako da pospešimo pretvorbo

organskih snovi. S preparatom gnoj iz roga (500) škropimo

jeseni pred vsako setvijo ali sajenjem, ker pospešuje

rast korenin in prvih poganjkov. Pozno jeseni škropimo

z gnojem iz roga tudi zemljo pod sadnim drevjem, takoj

po tem, ko smo ga pognojili in okopali.

Vse omenjene preparate ter podrobna navodila za njihovo

pripravo in uporabo dobite na društvu Ajda.

13


BIODINAMIKA

Jesenki posevki

Česen in čebula

Fanči Perdih

organizatorka ekološke semenske pridelave

Semenski posevek čebule Belokranjke in

fižola Jeruzalemski na ekološki kmetiji v

Prekmurju

Jesen ni namenjena le spravilu pridelkov, temveč

tudi sejanju nekaterih posevkov za novo sezono. Da

bomo imeli aprila mlado čebulo iz vrta namesto iz

trgovine, moramo čebulček posaditi že jeseni.

Kot organizator ekološke pridelave svetujem:

1.) da v lepem vremenu pripravimo grede tako, da

bomo imeli grebene, kot bi osuli krompir, saj

s tem poskrbimo za dober vodni režim;

2.) pri sajenju čebule in česna počakamo na prvo

zmrzal, ko muha 'porova zavrtalka' ne leti več.

Če želimo dober uspeh pri pridelavi, moramo upoštevati

zahteve rastlin ter jim omogočiti čim bolj optimalne

pogoje.

Česen in čebula sta rastlini, ki potrebujeta hladno vreme

in ravno prav vlage, da razvijeta čim večji koreninski

sistem, saj je od tega odvisen pridelek. Vse jesenske

sorte česna in čebule ter tudi nekaj pomladanskih so

odporne na globok mraz, sicer vsi čebulčki prenesejo

do -15°C, kar pomeni, da jih lahko jeseni ali zgodaj

spomladi posadimo na prosto. V zimskem času se tla

preveč napojijo z vodo in po eni strani korenine nimajo

zraka, po drugi strani pa se v vodnem mediju razvijejo

glivice, ki napadejo naše rastline, zato jih na ravnih površinah

sadimo na grebene, saj s tem dosežemo, da je

zemlja okrog čebulic odcedna.

Porova zavrtalka naredi največ škode na posevkih

pora, česna in čebule, zato moramo vedeti, kaj ji ugaja

in kaj ne, da lahko zaščitimo naše posevke.

Muha porova zavrtalka ima dva leta v letu – pomladanski

od začetka marca do srede maja in jesenski v

septembru in oktobru, ko je vlažno in toplo ter zalega

jajčeca tam, kjer je kislo okolje. Spomladi neha leteti, ko

nastopi suho vroče vreme, jeseni pa, ko pade temperatura

pod 0°C oz. ko nastopi prvi mraz. Sicer je ekološka

zaščita lahko:

- mehanska - pokrivanje s kopreno tam, kjer

muha še ni bila prisotna

- preventivno škropljenje z mešanico mlaka in

vode za nevtralizacijo kislega okolja

- kurativno - čaj iz listov rabarbare, ki iz mladih

rastlin celo prežene ličinke (žerke).

Pri jesenskem sajenju čebulčkov imamo dobre izkušnje

s sorto Belokranjka, saj dobro prenese mraz, zaradi občutljivosti

na vlago pa jo sadimo na grebene.

14


15


Zdravje

Prehrana kot način

zdravljenja

Elvira Devetak

Prehrana kot način zdravljenja z duhovno

zdravstvenega vidika, postane izredno pomembno,

če jo razumemo na pravilen način. Zato je dr. Rudolf

Steiner na predavanju povedal, da je nujno potrebno

navesti nekaj stališč o prehrani in o načinu zdravljena.

Bolj kot pri katerikoli drugi razlagi je nedvomno treba

upoštevati, da so bile tukaj izbrane povsem aforistične

podrobnosti z brezmejno širokega področja in da je bilo

že takrat (22. 10. 1906) zelo težko govoriti v na splošno

razumljivem jeziku. Zato je z duhovno znanstvenega

stališča mogoče govoriti le približno, saj v današnjem

razširjenem krogu poslušalstva niso prisotni le tisti, ki

bi znali resnično začutiti pomen vsake besede.

V okultnih šolah, katerih pripadniki so že dosegli višjo

stopnjo, se je mogoče sporazumevati z natančno opredeljenim

načinom izražanja, pri katerem se določena

beseda nanaša na ustrezni čustveni impulz. Besede, s

katerimi se samo nakaže duhovno-znanstveno, imajo v

vsakdanjem pogovoru pogosto drugačen pomen. Zato

si je treba prizadevati, da bi odgovorili na vprašanja, ki

imajo istočasno tudi praktično vrednost. Vendar od tega

ne bodo imeli veliko koristi tisti, ki ne verjamejo, da so

učinki, katere vzroke najdemo v duhovnem svetu, mnogo

močnejši od učinkov zunanjega, fizičnega sveta. Nekateri

bodo teoretizirali, da se v tistem, kar naj bi bilo

označeno kot duh, in ki močno deluje v svetu, nahajajo

sile, podobne elektriki, magnetizmu itd. Njihov resnični

pomen bomo ugotovili šele takrat, ko si bo posameznik

za to pridobil globlji občutek in razumevanje.

V današnji kulturi življenja je duhovna veda umeščena

različno. Najprej jo bodo napačno razumeli tisti, ki želijo

še naprej živeti konzervativno, živeti v starih tirnicah,

kot tudi tisti, ki želijo reformirati najrazličnejša področja

življenja. Z duhovno vedo se srečujejo različne skupine

ljudi, ki se jim zdi pravzaprav samoumevno, da duhovna

veda pride k njim, ne pa oni k njej. Glede na to, da je antropozofsko

gibanje univerzalno, se do različnih gibanj

opredeli tako, kot se načrtovalec gradbenega podjetja

opredeli do del, ki naj bi jih na hiši opravili tesarji, zidarji

in ostali delavci. Naravno je, da mora tisti, ki vodi celotno

gradnjo, od delavcev zahtevati, da sprejmejo njegova

navodila. Potemtakem si tudi duhovna veda ne more

dovoliti, da bi se pridružila gibanjem, kot so društva

homeopatov, antialkoholikov in ostalih, ko to od nje zahtevajo.

Vsa specializirana področja bi se morala včlaniti

v duhovno-znanstveno gibanje, ki bi si moralo od znotraj

prizadevati za temeljito prenovo na vseh področjih

življenja.

Ne le da so znanstveniki prepričani, da je antropozofija

njihova sovražnica, ki o znanosti ne želi ničesar vedeti,

temveč tako mislijo tudi nekateri njeni prijatelji. Znanstveno

izobraženi zdravnik, ki deluje skladno z zahtevami

stroke, si kaj hitro ustvari predsodek, da se antropozofija

ne poslužuje znanstvenih metod in da zato ne hodi

z roko v roki z znanostjo. To pa ni res.

16


Od mnogih ljudi ne slišite drugega kot parolo za parolo.

Na določen način povsem upravičeno obstajajo specialisti.

Le-ti pri svoji stroki ne uporabljajo parol, to počnejo

tisti, ki jim sledijo. Z več strani je slišati, da ljudi ni težko

pretentati, ko teče beseda o strupu. Zelo razumno se

sliši, ko nekdo reče: 'Strup ne sme priti v telo!' Obenem

poudari, kako pomemben je naravni način zdravljenja.

Kaj sploh pomeni naravno in kaj strupeno? Naravno je

tudi delovanje strupa beladone 13 na človekov organizem,

ker je ta tudi ta povsem naraven. Ni dvoma, da so

vsa delovanja, podvržena naravnim zakonom, naravna.

In kaj je strup? Voda je močan strup, če popijemo celo

vedrce, ker bo njen učinek dokaj uničujoč, arzenik pa je

zelo učinkovit, če ga uporabimo v ustrezni kombinaciji.

Zato je nedvomno treba preučevati pristno razmerje med

človeškim organizmom in naravo zunaj njega.

Že Paracelsus je pokazal, da so določeni procesi v človeškem

telesu povezani z istovrstnimi procesi v zunanji naravi,

na primer kolera z arzenom. Kolero je celo poimenoval

arsenicus, ker je vedel, da pri koleri in pri arzenu

delujejo isti dejavniki in ker je obenem dognal, kako je te

snovi mogoče uskladiti. Zato se moremo najprej poglobiti

v proces, ki poteka v naravi.

Je pa še nekaj, kar preprečuje sporazumevanje z znanostjo,

in sicer materialistični način mišljenja. Spomnimo

se delovanja določenih kovin na človekov organizem.

Nekdo bi lahko trdil, da je duhovna veda čisti materializem,

ker razlaga, da sile v mineralih in kovinah delujejo

resnično materialno na človeški organizem. Obenem pa

se duhovna znanost zaveda, da se materija nahaja v določenem

razmerju z duhom. Kdor resnično zastopa duhovni

pogled na svet, bo spoznal, da prav pri omenjenih

snoveh ne gre za navadno materijo, ampak da v njej, tako

kot v fizičnem telesu vsakega bitja, živita duh in duša. V

tem smislu duhovna veda govori o duhu, ki je utelešen

v zlatu, kremenu, arzenu ali strupu beladone (pšenica,

fižol, zelje itd.). Za duhovno-znanstvenega raziskovalca

je svet poln duhovnih bitij. Duhovna veda ne preučuje

duhovnih bitij, ki nimajo nič skupnega z našim svetom.

Zato so snovi za duhovno-znanstveni svetovni nazor

poduhovljene. Duhovne analogije temeljijo na resničnih

duhovno-znanstvenih raziskavah.

Antropozofija ne govori proti znanstvenim disciplinam.

Specializacija mora obstajati in človek ne bi smel ignorirati

zunanjih dejavnikov. Vendar z ozkim specializiranim

znanjem ni mogoče pridobiti celovitega vpogleda v

svet. Tudi zdravniki bi morali nekaj vedeti o višjih svetovih.

S tem bi bil njegov odnos do dela, ki ga opravlja,

drugačen od tistega, ki ga ima zdravnik, ki ne ve ničesar

o velikih povezavah. Tudi simptome bi obravnavali

drugače. Če bi eno opazovanje ali eno doživetje dojemali

kot celoto, bi ga obravnaval samo kot delček te celote.

Tako kot se od vseh, ki delajo v kulturi, zahtevajo določeni

pogoji, tako se bo v prihodnosti tudi od zdravnikov

zahtevalo, da imajo duhovno-znanstveno izobrazbo. Tu

ne gre samo za izkušnje in sposobnosti, marveč tudi za

nekaj povsem drugega. Vzemimo primer Hahnemanna,

utemeljitelja homeopatije. Med njim in Paracelsusom je

velika razlika. Zdravnik iz 16. stoletja je bil še do določene

mere jasnoviden. Takrat je bila ta lastnost precej

razširjena. Hahnemann ni bil več jasnoviden. Delovanje

zdravilnega pripravka je znal določiti samo tako, da ga je

preveril s svojimi čutili.

Razmerje človeka z bitji narave in z naravo samo je po

našem mnenju analogno razmerje med spoloma, ki ga

opredeljuje predvsem simpatija. Ta skrivnostna nit, ki

spola privlači, je sila, ki deluje znotraj živečega. Dejstvo,

da moškega privlači določena ženska, ne bi smeli razumeti

kot nekaj slabega v mističnem pomenu besede. Tisti,

ki se izobražuje za nadčutnega opazovalca sveta, ima do

vsega živečega okoli sebe podoben odnos – lahko mu rečemo

univerzalni odnos. Kot obstaja specifično razmerje

med moškim in žensko, tako obstaja specifično razmerje

med človekom in pojavi v njegovem okolju. Kdor v sebi

gradi sile, ki delujejo znotraj živečega, pridobi zmožnost

prepoznave tega specifičnega razmerja, ki obstaja med

človekom in določeno snovjo (hrano, drugim bitjem).

Prav s temi silami si pridobimo tudi spoznanje o delovanju

zdravilnih sil.

Paracelsus na začetku ni potreboval preverjanj, tako kot

nam ni treba preverjati, ali magnet privlači železo. Paracelsus

je naravne procese poznal, ker je še imel podedovano

jasnovidnost, ki se je med človekovim razvojem izgubila,

tako da je mi danes nimamo, saj je ne podedujemo

več, temveč si jo moramo pridobiti. Tako so bili ljudje v

16. stoletju do določene stopnje jasnovidni, do določene

mere so še imeli vpogled v duhovni svet. Vedel je, kakšna

je zdravilna moč rdečega naprstca – Digitalis purpurea

(spada med najbolj strupene rastline, njeni listi so bili

med prvimi pravimi zdravili za srce). Tovrstno vedenje si

bo zdravnik ponovno pridobil takrat, ko bo dojel, da znanje

ni odvisno le od intelektualnega razumevanja, temveč

tudi od njegove notranje življenjske opredelitve; ko bo

spoznal, da mora sam postati povsem drugačen. Šele ko

bo spremenil svoj temperament, značaj in celotni ustroj

lastne duše, bo lahko razvil moč razumevanja in moč

spoznanja o silah sveta, ki človeka usklajujejo. Duhovno-

-znanstveni nazor je utemeljil določena načela, nekatera

od teh pa bi bilo treba vključiti v naša splošna razmišljanja.

Tistemu, ki si tega želi, bodo morda koristila. Pri tem

se je treba ozirati na štiri pomembne okoliščine.

Se nadaljuje.

Vir: Rudolf Steiner, Dinamično-biološka prehrana, duhovna znanost v

prehrani, Izbor: Ivanka Tanja Franjević Petrović

17


Širimo obzorja

Osnove antropozofije

Kozmični razvoj štirih

kraljestev narave

Brane Žilavec

d Ernst Haeckel, 1834 – 1919

Okultna znanost nam razkriva, da obstaja nad

človeštvom devet hierarhij duhovnih bitij: Serafimi

(Duhovi ljubezni), Kerubimi (Duhovi harmonije),

Troni (Duhovi volje), Kirioteti (Duhovi modrosti),

Dinami (Duhovi gibanja), Eksusiaji oz. Elohimi

(Duhovi oblike), Arhaji (Duhovi časa), Arhangeli

(Duhovi narodov) in Angeli (Duhovi oseb). Motiv za

takšno razvrstitev se lahko najde v dejstvu, da 'se imena

hierarhij ne nanašajo na posamezna bitja, temveč na

določene stopnje vesoljske zavesti. Bitja se gibljejo iz

ene stopnje do naslednje; s temi imeni imamo opravka

z razvojnimi stopnjami, s hierarhijami.' 1 Med njimi

lahko najdemo tudi človeško stopnjo razvoja. Zaradi

tega razloga se človeštvo smatra 'kot deseta hierarhija

znotraj hierarhične ureditve.' 2 Če razdelimo duhovni

ustroj vesolja v plasti, ki vsebujejo po tri hierarhije,

dobimo nad nami tri višje hierarhije, medtem ko

štiri kraljestva narave – človeško, živalsko, rastlinsko

in mineralno kraljestvo – 'predstavljajo štiri stopnje

ene hierarhije,' 3 tako imenovane Četrte Hierarhije.

Če želimo razumeti, zakaj je naš razvoj tako intimno

povezan z duhovnimi bitji, ki se manifestirajo v obliki

današnjih živali, rastlin in mineralov, potem nam

znanstvene razlage ne bodo pomagale, kajti sedaj živimo

v času, ko 'moramo biti sposobni govoriti o naravi

na način, ki ga zahteva razvojna stopnja duše zavesti.

Čeprav moramo biti sposobni, da prejmemo vase čisti

naravoslovni način mišljenja, se moramo poleg tega

naučiti govoriti o naravi na način, ki je v skladu z dušo

in duhovnimi dejstvi. Potem bomo sposobni, da vzdržujemo

našo človeško povezavo z božanskim in duhovnim

poreklom; razumeli bomo, kako lahko gojimo

duhovno-znanstveni jezik, kadar govorimo o vesolju.

Antropozofija resnično ceni to, kar se je naravoslovni

način razmišljanja naučil izreči o svetu v obdobju zadnjih

štirih oz. petih stoletij. Vendar poleg tega jezika

govori antropozofija drugačen jezik, kadar opisuje

naravo in razvoj človeka ter razvoj kozmosa,' 4 kajti jezik

antropozofije vključuje duhovne realnosti obstoja.

Kadar uporabimo ta pristop, lahko opazimo, 'kako je

šel v preteklosti kozmični razvoj skozi Saturnovo, Sončevo

in Lunino obdobje in kako smo potem prispeli do

Zemeljskega razvoja, v katerem smo še vedno vpleteni.

Prav tako spoznamo, da so se v času Saturnovega

razvoja v svojem bistvu oblikovali prvi zametki fizičnega

telesa, ki je bil kot nekakšen univerzalni čutilni

organ, ki se je nadalje razvijal v času Starega Sonca,

Stare Lune in Zemlje. Jasno nam postane tudi, da so

bili prvi zametki eteričnega telesa dodani v času Sončevega

razvoja, zametki astralnega telesa v času Luninega

razvoja, in da je Zemeljski razvoj dejansko čas, v

katerem se razvija človekov Jaz.' 5

Če hočemo priti do samega izvora našega obstoja, potem

moramo iti nazaj vse do Starega Saturna, kjer 'je

bil človek obkrožen z raznovrstnimi duhovnimi bitji.

Štiri najvišja so dovršila njihove naloge na nivojih

18


azvoja, ki so se zgodili pred življenjem Saturna. Ko

se je to življenje pričelo, so že prispeli do tako visoke

stopnje razvoja, da se je njihov nadaljnji razvoj odvijal

v svetovih, ki ležijo onstran območij človeka. Vse ostale

vrste bitij so zaposlene z razvojem človeka; pri tem

delujejo in izvajajo njihove usluge kot kreativne sile.

Ko se je pričel Saturnov razvoj, so najbolj vzvišena med

temi bitji že dosegla stanje zavesti, ki ga bo dosegel človek

šele po življenju Vulkana 6 – to je visoko kreativno

(nad-duhovno) zavest. Zaradi njihovega veličastnega

telesa, ki ga sestavljajo prefinjeni žarki, se v misterijski

znanosti imenujejo Žareča življenja oz. Bleščeči plameni.

Zaradi daljne podobnosti, ki jo ima snov, iz katere je

sestavljeno to telo, z voljo človeka, se imenujejo tudi

Duhovi volje. Ti duhovi so ustvarjalci Saturnovega človeka.

Iz njihovih teles se izliva snov, ki postane nosilec

Saturnove zavesti človeka. Materialno telo, ki ga človek

prejme na ta način, postane prvi zametek njegovega

kasnejšega fizičnega telesa. Tako lahko rečemo,

da je klica fizičnega človeškega telesa posajena v času

prvega Saturnovega kroga 7 s strani Duhov volje, in da

je imel v tem času ta zarodek zatemnjeno Saturnovo

zavest. Temu prvemu Saturnovemu krogu sledi še

šest drugih. V teku teh krogov človek ne doseže višje

stopnje zavesti. Vendar pa je materialno telo, ki ga je

prejel, nadalje spopolnjevano. Ostale vrste duhovnih

bitij sodelujejo pri tem izpopolnjevanju na najbolj raznovrstne

načine.' 8

Na ta način 'je bilo oblikovano človekovo fizično telo

na Saturnu. To telo je bilo v tem času popolnoma brezživljenjsko.

Takšno telo imenuje misterijska znanost

mineralno telo. Zaradi tega lahko rečemo, da je bil človek

na Saturnu mineral oz. da je šel skozi mineralno

področje. Ta človeški mineral ni imel sedanje oblike

minerala. Takšni minerali, kot obstajajo sedaj, takrat še

niso obstajali.' 9

Zaradi tega razloga si ne smete predstavljati, 'da je

Saturnovo telo človeka izgledalo kakorkoli podobno

današnjemu telesu. Ko preučujete sedanje fizično telo,

na prvem mestu opazite nekaj trdnega, okostje; nato

opazite tekoče sestavine mnogih vrst; nadalje je fizično

telo prežeto z zrakom oz. plinom; in nazadnje odkrijemo

nekaj, kar iz okultnega vidika velja za materialno

– to je toplota, notranja toplota. Če bi si sedaj odmislili

vse, kar je v človeku trdnega, tekočega in plinastega,

in si predstavljali njegovo fizično telo sestavljeno zgolj

iz toplote, takšne toplote, ki pulzira v vaši krvi, potem

boste dobili to, kar je bilo prisotno na starem Saturnu.

Vendar pa to telo ni bilo oblikovano na takšen način,

kot je sedaj, temveč je imelo le najbolj elementarne zametke

oblike.' 10

Sedaj bomo prešli na razvoj na Starem Soncu. 'Po obdobju

počitka se je Saturn spremenil v Sončevo stvaritev.

V sredini tega obdobja se je dogodila zgostitev

njegove snovi. Sonce ni vsebovalo le toplote, temveč

tudi plin in zrak, in vse, kar je bilo znotraj Sonca, je

šlo skozi svoj razvoj v razmerah, ki so možne samo

v toploti in zraku.' 11 Na začetku obdobja 'se zametek

kasnejšega fizičnega telesa človeka, ki je bil postopoma

razvit na Saturnu, pojavi kot rastlina iz semena. Toda

tu ne ostane v enakem stanju, kot je bil pred tem. Sedaj

je prežet z drugim, bolj delikatnim, vendar samo po

sebi bolj močnim telesom – to je z eteričnim telesom.

Medtem ko je bilo Saturnovo telo človeka neke vrste

avtomat – precej brezživljenjsko – postane sedaj živo

bitje s pomočjo eteričnega telesa, ki ga postopoma popolnoma

prežame. Na ta način postane človek neke

vrste rastlina, ampak njegova zunanjost ni takšna, kot

jo imajo današnje rastline, temveč je v njegovi obliki že

do neke mere podoben današnjemu človeku. Vendar

pa je zametek glave obrnjen navzdol – tako kot je sedaj

korenina rastline – proti središču Sonca in zametki nog

d Ernst Haeckel, 1834 – 1919

19


ŠIRIMO OBZORJA

20

so obrnjeni navzgor, kot so cvetovi rastline. Ta organizem

rastlinskega človeka še nima sposobnosti za prostovoljno

gibanje' 12 in je drugačen od organizma današnje

rastline, zato ker je sestavljen le iz toplote in zraka.

'Poskusimo si ustvariti idejo človeškega telesa na Starem

Soncu. Predstavljajte si, da smo vdihnili zrak in da

je ta vdihnjen zrak prešel v našo notranjost. Ta zrak je

sedaj prežet z določeno stopnjo toplote. Sedaj si odmislite

vse, razen vdihnjenega zraka, ki dejansko oblikuje

podobo celotnega človeškega telesa; odmislite si vse

trdne in tekoče dele ter obdržite v mislih zgolj zrak in

toploto. Tako imate v svoji domišljiji takšno obliko, kot

bi se pojavila pred vami, če bi upoštevali samo vdihnjen

zrak in njegovo aktivnost. Če bi opazovali obliko

tega vdihnjenega zraka in toplote, ki jo vsebuje človek,

bi lahko skoraj prišli do oblike, ki jo je imel človek v

sredini Sončevega obdobja.' 13

Sedaj se moramo vprašati:'Kateri duhovi so podarili

snov za človekovo eterično telo na Starem Soncu?' 'Ob

koncu prvega kroga je človeško telo že pripravljeno za

sprejem eteričnega telesa, zato ker so Duhovi modrosti

dali človeku možnost notranjega gibanja, ki je bilo polno

modrosti. V vmesnem času so se sami Duhovi modrosti

nadalje razvili. Skozi delovanje, ki so ga izvajali,

so postali sposobni izlitja svoje snovi iz lastnega bitja,

tako kot so Troni izlili svojo snov na začetku Saturnovega

cikla in s tem darovali fizičnemu telesu njegovo

materialno osnovo. Snov Duhovov modrosti je eter – to

je gibljiva modrost, polna moči – z drugimi besedami,

življenje. Eterično ali življenjsko telo človeka je tako izliv

Kiriotetov, Duhovov modrosti.' 14

V povezavi s tem se odvija še eno dogajanje, ki pripelje

do nastanka novega kraljestva. Kot je bilo opisano

zgoraj, 'se je na Soncu iz teme spanja – kot iz kali – spet

pojavil človeški mineral in bil prežet z življenjem. Človek

je tako prešel v območje rastlin in postal človeška

rastlina. Vendar niso vsi človeški minerali oživljeni na

ta način. To se ni moglo zgoditi, kajti rastlinski človek

je potreboval minerale za svoje življenje. Tako kot danes

ne morejo obstajati rastline brez mineralnega kraljestva,

iz katerega jemljemo vase njegove snovi, tako

je bilo na Soncu z ozirom na rastlinskega človeka. Za

dobrobit njegovega nadaljnjega razvoja je moral le-ta

pustiti za seboj del človeških zametkov na nivoju mineralov.

Ker so bili na Soncu pogoji precej drugačni

kot na Saturnu, so ti minerali, ki so bili potisnjeni nazaj,

prevzeli precej drugačne oblike od tistih, ki so jih imeli

na Saturnu. Tako je vzporedno s človeško-rastlinskim

kraljestvom prišlo v obstoj dodatno področje, specialno

mineralno kraljestvo. Opazimo lahko, da se človek

dvigne v višje kraljestvo tako, da porine del njegovih

spremljevalcev navzdol v nižje kraljestvo. V nadaljnjih

razdobjih razvoja bomo velikokrat videli ponovitev

tega procesa, ker je to v skladu z osnovno zakonitostjo

razvoja.' 15

Če sledimo temu razvoju, potem bomo prišli do Stare

Lune, 'kjer človek razvije tretje od njegovih sedmih

stanj zavesti. Človek doseže t.i. slikovno zavest. Notranje

življenje človeškega prednika na Luni se je potemtakem

odvijalo v slikah, ki imajo lastnost minljivosti

in simboličnosti, podobno kot današnje sanje, vendar

pa se razlikujejo od teh sanj z njihovim popolno pravilnim

značajem. Osnova za razvoj te slikovne zavesti

človeških prednikov na Luni je bilo oblikovanje tretjega

člana, ki je dodan fizičnemu in eteričnemu telesu. Ta

tretji član se imenuje astralno telo.

Vendar se je ta stvaritev dogodila šele v tretjem Luninem

krogu. Prva dva kroga se morata videti le kot ponovitev

tega, kar se je dogodilo na Saturnu in Soncu.

Toda te ponovitve si ne smemo predstavljati kot ponovne

uprizoritve vseh dogodkov, ki so se odvila na

Saturnu in Soncu. To, kar se ponovi – namreč razvoj fizičnega

in eteričnega telesa – je obenem predmet takšne

preobrazbe, da se lahko v tretjem Luninem ciklu ta dva

člana človeške narave lahko povežeta z astralnim telesom.

Ta povezava se ne bi mogla zgoditi na Soncu.

V tretjem Luninem krogu – dejansko se proces prične

že v sredini drugega kroga – Duhovi gibanja izlijejo v

človeško telo astralni element iz svoje lastne narave. V

času četrtega kroga – od sredine tretjega dalje – Duhovi

oblik oblikujejo to astralno telo na takšen način, da

njegova oblika in celotna organizacija lahko razvijeta

notranje procese. Ti procesi imajo lastnost tega, kar

v sedanjem času pri živalih in ljudeh imenuje instinkt

– želja oz. poželenje. S pomočjo astralnega telesa je

človek bitje, ki ima čustva: jezo, sovraštvo, ljubezen in

tako dalje.' 16 Tako lahko vidimo, da je 'snov' astralnega

telesa astralnost, ki nam omogoča, da zaznavamo in

občutimo. 'Če se je človek v teku svojega razvoja na

Soncu imenoval rastlinski človek, se lahko človek na

Luni imenuje živalski človek. Za njegov razvoj se je seveda

moralo spremeniti tudi njegovo okolje. Pokazalo

se je, da se je rastlinski človek lahko razvil na Soncu

le zaradi tega, ker se je vzporedno s kraljestvom rastlinskega

človeka vzpostavilo neodvisno mineralno

kraljestvo. V teku prvih dveh Luninih krogov se ta dva

kraljestva iz minulega obdobja ponovno pojavita iz

teme. Edina sprememba je v tem, da postaneta nekoliko

bolj zgoščena. V času tretjega Luninega kroga se del

rastlinskega kraljestva izloči in ne sodeluje pri prehodu

v gostejšo obliko. Na ta način preskrbi snov, iz katere

se lahko oblikuje živalska narava človeka. Celotni

rastlinski svet, ki je bil oblikovan na soncu, se ni mogel

razviti v živalski svet, kajti živali potrebujejo za njihov


ŠIRIMO OBZORJA

obstoj rastline. Rastlinski svet je osnova za živalski

svet. Tako kot je lahko Sončni človek povzdignil samega

sebe v rastlino le na ta način, da je porinil del svojih

spremljevalcev v bolj trdno mineralno kraljestvo, tako

je sedaj v primeru živalskega človeka na Luni. Del bitij,

ki so imela na Soncu še vedno isto naravo, kot jo je imel

sam, pusti za seboj na nivoju bolj gostih oblik, podobnih

rastlinam.

mineralne rastline in rastlinske živali, ki so bile vir njegove

prehrane.' 19

Potemtakem 'sta bila v času Luninega razvoja fizično in

eterično telo preoblikovana na takšen način, da sta lahko

preskrbela primerne nosilce in instrumente za tedaj

pojavljajoče astralno telo. Tako je na Luni človek bitje,

ki vsebuje fizično telo, eterično telo in astralno telo.' 20

d Ernst Haeckel, 1834 – 1919

Tako kot živalski človek na Luni ni enak današnjim živalim,

temveč raje stoji v sredini med sedanjo živaljo

in sedanjim človekom, prav tako mineral na Luni leži

med mineralom in rastlino sedanjega časa. Lunin mineral

je nekaj, kar je podobno rastlinam. Lunine skale

niso kamni v današnjem smislu, temveč imajo lastnosti

živega, poganjajočega in rastočega. Podobno imajo

Lunine rastline določeno lastnost živalskosti.' 17

Narava teh kraljestev postane bolj jasna, ko k temu

opisu dodamo dejstvo, da 'se je na materialni strani

del zračne tvorbe zgostil do vodne oblike in je na ta

način nastal tekoči element. Stara Luna je bila dejansko

tekoče telo, v katerem se lahko najdejo fizična človeška

telesa kot plastične tvorbe, ki vsebujejo sok, ki se

pretaka, oz. vodne sestavine, v katerih krožijo zračni

tokovi, tako kot se v današnjem človeku prepletata dih

in toplota. Fizično telo je bilo tedaj sestavljeno iz treh

delov: vode, zraka in toplote.' 18

Zaradi tega razloga 'živalski človek na Luni še nima

trdnih kosti. Njegovo okostje je še vedno hrustančasto.

Njegova celotna narava je v primerjavi z današnjo

mehka. Zatorej je tudi njegova sposobnost gibanja

drugačna. Njegovo gibanje ni hoja, temveč raje poskakovanje

in celo plavanje. To je bilo možno, zato ker

Luna v tistem času ni imela redke zračne atmosfere,

kot jo ima današnja Zemlja, temveč je bila njena ovojnica

znatno gostejša, celo bolj gosta, kot je današnja

voda. Živalski človek se je gibal naprej in nazaj ter gor

in dol v tem gostem elementu. V njem so živele tudi

Te preobrazbe so bile možne zato, ker 'višji duhovi aktivno

delujejo na različnih članih človeškega bitja.' 21 Ti

duhovi so vpleteni tudi v nadaljnji razvoj v sedanjem

obdobju Zemlje. Zaradi njihovega delovanja 'je postalo

možno, da se je s tridelno naravo človeka, ki je obstajala

na Luni, povezal Jaz kot njegov četrti del. To integriranje

je bilo povezano z izpopolnjevanjem fizičnega,

eteričnega in astralnega telesa. Na Zemlji je bilo fizično

telo preobraženo četrtič s tem, ko je postalo bivališče za

Jaz, ki sedaj deluje znotraj njega.' 22

Priprave nižjih teles človeka za prihajajoč ego so se

pričele od samega začetka sedanje Zemlje. 'Ven iz pralaje

med Staro Luno in novo razvijajočo se Zemljo, je

prišel najprej svet toplote – Polarna era 23 . Ta Polarna

era je bila ponovitev Saturnovega razvoja. Elohimi,

Duhovi oblik, so delovali v tej toploti oz. ognju, dajajoč

svetu ego organizacijo. Ego organizacija človeka je bila

najprej del Elohimov, ki so jo nato ločili od njihovega

lastnega bitja in jo izročili svetu, tako da ima človeštvo

možnost razvoja lastnega individualnega ega.' 24

V ta namen so morali Duhovi oblik sodelovati z drugimi

duhovnimi bitji vse dokler niso postala nižja telesa

človeka sposobna sprejeti ego organizacijo, in vse

dokler niso s pomočjo njihove lastne dejavnosti postali

sposobni, 'da so obdarili človeka z Jazom z namenom,

da lahko postane neodvisno bitje, tako da realizira

samega sebe kot nekaj, kar se razlikuje od njegovega

okolja.' 25

21


ŠIRIMO OBZORJA

22

Vzporedno s pojavom človeškega ega je prišlo v obstoj

trdno stanje snovi. 'Mi na Zemlji hodimo po trdnih mineralnih

tleh; bitja stare Lune so hodila na tem, kar je

bilo najnižje Lunino kraljestvo – rastlinsko-mineralno

kraljestvo. Ta osnovna snov Lune ni bila mineralna

snov, ko jo imamo sedaj na Zemlji, temveč nekaj, kar

je bilo pol živo. Približno idejo o tem lahko dobimo,

če si predstavljamo nekaj, kar je podobno mahovnemu

močvirju ali kuhani špinači, neke vrste živa kaša, ki brbota.

V tej masi ni bilo skal, temveč je obstajalo nekaj,

kar je podobno strnjeni oleseneli rastlinski masi in roženim

strukturam; le-te so imele vlogo današnjih skal.

Jasnovidnem gledanju se prikaže, kot da bi se človek

gibal na rastlinsko-mineralni osnovi, ki je kasneje doživela

zgoščevanje in postala današnja kamnita osnova.

Ven iz te snovi so rasle živalske rastline. Te so bile

bolj ali manj trdno ukoreninjene; v resnici so bile bolj

gibljive, kot so današnje rastline, vendar so rastle ven

iz tega gostega elementa in so imele določeno stopnjo

občutljivosti, kadar se jih je karkoli dotaknilo. Živalski

človek ni na noben način segal dol do najgostejših snovi,

temveč je oblikoval svoje fizično telo iz najfinejših

snovi.

Naše sedanje mineralno kraljestvo je nastalo iz rastlinskega

minerala Luninega obdobja, iz živalskih rastlin

so nastale naše sedanje rastline in ljudje so se razvili iz

človeških živali. Iz tistih človeških živali, ki niso napredovale,

je nastal največji del današnjih živali. Tako lahko

vidimo, da so naši minerali, naše rastline, naše živali

in naši ljudje v resnici potomci bitij na Stari Luni.' 26

In bitja na Luni so potomci Starega Sonca ter bitja na

Soncu potomci Starega Saturna.

S pomočjo tega pregleda prejšnjih obdobij kozmičnega

razvoja lahko vidimo, kako je naš duhovni razvoj intimno

povezan s konstitucijo in značajem našega fizičnega

organizma. 'S pojavom novega telesa se morajo

stara telesa vedno preobraziti, tako da lahko postanejo

instrument in nosilec telesa, ki se oblikuje kasneje. S

tem razvojem je povezan tudi napredek v človeški zavesti.

Tako dolgo, kot ima človek le fizično telo, ima

v posesti popolnoma zatemnjeno zavest, ki ni enaka

celo tisti, ki jo imamo dandanes v spanju brez sanjanja,

čeprav je za današnjega človeka to stanje zavesti dejansko

nezavestno. V času, ko se pojavi eterično telo,

človek doseže zavest, ki jo ima danes v stanju spanja

brez sanjanja. Z oblikovanjem astralnega telesa se pojavi

zamegljena slikovna zavest, ki je podobna, vendar

ne enaka zavesti, ki jo človek pripisuje sebi, medtem

ko sanja. Sedanje stanje zavesti se razvija v četrtem velikem

kozmičnem obdobju, v Zemeljskem obdobju.' 27

To je stanje samozavedanja.

V času prvih štirih obdobij planetnega razvoja 'je človek

prejel zametek fizičnega telesa od Tronov, eteričnega

telesa od Duhov modrosti, astralnega telesa od Duhov

gibanja in začetno osnovo za Jaz od Duhov oblik.' 28

Vzporedno z razvojem človeštva so prišla v obstoj nižja

kraljestva narave. Naš skupni izvor lahko odkrijemo

na Starem Saturnu, v stvaritvi ogromnega števila 'oblik,

podobnih jajcem, ki so vsebovale nevtralno toploto.' 29

Ta toplotna jajca, ki jih iz svojega telesa izločijo Troni,

so predniki vseh bitij, ki se manifestirajo v kraljestvih

narave. Najprej so vsa ta toplotna telesa enaka. Vendar

'vsa človeška telesa, ki so bila oblikovana na Saturnu,

niso dosegla cilj, ki je bil tam zastavljen za njih; zaradi


ŠIRIMO OBZORJA

tega se je na Soncu poleg človeškega kraljestva v obliki,

ki jo je imelo v tistem času, razvilo še eno naravno kraljestvo.

Mi moramo uvideti, da so na vsaki naslednji

stopnji razvoja – na Soncu, Luni in Zemlji – obstajala

bitja, ki niso dosegla njihovih ciljev in da so s pomočjo

tega prišla v obstoj nižja naravna kraljestva.' 30

Zaradi tega razloga 'se lahko mineralno, rastlinsko in

živalsko kraljestvo smatrajo za evolucijske izgnance

kot fiksirane oblike prejšnjih stopenj človeškega razvoja.

Človek je vedno dominiral načrt ustvarjanja kot

arhetipska duhovna oblika. To postane razumljivejše,

bolj ko se odpremo misli, da so človek in Zemlja s svojimi

živalmi, rastlinami in kameninami ena nedeljiva

skupnost; da so naravna kraljestva del našega lastnega

bitja, ki nam pripadajo v obojestranski odvisnosti; da

smo v moralnem smislu odgovorni za njih. Občutenje

globoke zaveze za njihovo osvoboditev ni sentimentalno,

kajti ta bitja so se spustila zato, da smo mi lahko

dosegli človeško stopnjo razvoja. In prvi korak odrešitve

je v tem, da se naučimo razumeti to, kar kraljestva

narave v resnici so, ter da jim podelimo njihovo ustrezno

mesto v veliki duhovni skupnosti stvarjenja.' 31

Takšen pristop je v ozadju tako imenovane 'globoke

ekologije' v modernem času, četudi se nekateri ljudje,

ki ga promovirajo, ne zavedajo njegovega duhovnega

izvora. Ljudje lahko pridejo do tega spoznanja

tudi s pomočjo poglobljenega čustvenega življenja, če

si predstavljajo 'rastlino, ki raste ven iz mineralnega

kraljestva. Če bi lahko mislila in čutila, potem bi morala

reči mineralnemu kraljestvu: Jaz rastem ven iz

tebe; čeprav si nižje kraljestvo kot jaz, kljub temu bi

bilo zame nemogoče, da bi živela brez tebe. Rastlina

bi se morala prikloniti mineralnemu kraljestvu v občutju

hvaležnosti in izjaviti: Hvala ti, kamen! Jaz sem ti

hvaležna za svoj celotni obstoj. Žival bi morala govoriti

rastlini na enak način. In človek bi se moral skloniti

do nižjih kraljestev narave in občutiti enako.' 32 Gojenje

tovrstnega odnosa nam omogoča, da razvijemo posebna

občutja odgovornosti in skrbi za bitja, ki sestavljajo

nižja kraljestva zemeljskega obstoja - če se izrazimo v

ezoteričnem jeziku - na ta način lahko vzpostavimo

takšne odnose s preostalimi bitji, ki pripadajo Četrti

Hierarhiji duhovnega ustroja vesolja, ki bodo vodila k

njihovi odrešitvi.

Opomba lektorice: zapis velike začetnice pri zapisu lastnih imen ni povsem v skladu s

pravopisnimi pravili slovenščine, ampak sledi globlji pomenski ustreznosti.

Opombe:

1 Steiner, Foundations of Esotericism, Berlin, 8.10.1905

2 Steiner, Genesis, Munich, 20.08.1910

3 Steiner, The Spiritual Hierarchies, Düsseldorf, 12.04.1909

4 Steiner, Anthroposophical Leading Thoughts

5 Steiner, Cosmosophy, Vol. I, Dornach, 8.10.1921

6, 23 Glej članek Duhovno znanstvena razlaga razvoja vesolja, Svitanje,

Poletje 2016

7 Krog je največje razvojno obdobje posamičnih planetnih evolucij (Saturna,

Sonca, Lune, itd.).

8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 27, 30 Steiner, Cosmic Memory

10, 11, 13, 18, 26 Steiner, Universe, Earth and Man, Stuttgart, 8.08.1908

24 Bernhard Lievegoed, Toward the 21st Century - Doing the Good

25 Steiner, The Deed of Christ and the Opposing Spiritual Powers, Berlin,

22.03.1909

28 Steiner, Between Death and Rebirth, Berlin, 14.01.1913

29 Steiner, The Spiritual Hierarchies, Dusseldorf, 17.04.1909

31 Rudolf Hauschka, Nutrition – A Holistic Approach

32 Steiner, The Christian Mystery, Vienna, 22.02.1907

The Cosmic Evolution of the Four Kingdoms of Nature

Man received the germ of his physical body from the

Spirits of Will on old Saturn, of his etheric body from the

Spirits of Wisdom on old Sun, of his astral body from the

Spirits of Movement on old Moon, and the germinal foundation

for the ‘I’ from the Spirits of Form in the present

Earth. Simultaneously with this development the lower

kingdoms of nature gradually came into existence. At each

of the subsequent stages of development, on Sun, Moon,

and Earth, there were always beings which fell short of

their goals and through this the lower natural realms

came into existence. The mineral, plant, and animal kingdoms

may be regarded as fixed forms of earlier stages of

cosmic evolution in which dominated the spiritual form of

the archetypal man. The beings of these kingdoms stayed

behind in order that they provided conditions for our very

existence.

23


Društva

Seznam društev

za biodinamično kmetovanje

in drugih antropozofskih iniciativ v Sloveniji

Združenje Demeter Slovenija

Volčji Grad 40, 6223 Komen

Tel.: 051 204 436 (Andreja), 040 608 717 (Maja)

E: info@demeter.si

Društvo Ajda Vrzdenec

Vrzdenec 60, 1354 Horjul

predsednica: Meta Vrhunc

Tel.: 01 754 07 43 (od 9. do 13. ure)

E: ajdavrzdenec@gmail.com

Društvo Ajda Gorenjska

Podhom 42, 4247 Zgornje Gorje

Tel.: 04 572 56 18, 041 948 336

E: monika.brinsek@gmail.com

Društvo Ajda Koroška

Trg 4. julija, 2370 Dravograd

Predsednica: Antonija Ločičnik

Tel.: 041 340 871

E: toncka@loris.si

Društvo Ajda Domžale

Podrečje 10, 1230 Domžale

Tel.: 041 323 249 (Jože), 051 204 436 (Andreja)

E: ajda.domzale@gmail.com

W: www.ajda-domzale.si

Društvo za b-d gospodarjenje

Ajda Goriška

Ulica padlih borcev 26, 5290 Šempeter pri Gorici

Predsednik: Drago Kladnik

Tel.: 040 658 482

E: ajda.goriska@gmail.com

Društvo za b-d gospodarjenje

Ajda Štajerska

Soseska 13, 3312 Prebold

predsednik: Stanko Krašovec

Tel.: 051 394 494

E: ajda.stajerska@gmail.com,

E: krasovec.stanko@gmail.com

Delovna skupnost obsoteljske regije

Izletniška ulica 6, 3250 Rogaška Slatina

Romana Šrimpf, vodja skupnosti

Tel.: 031 643 312

E: romana.srimpf@gmail.com

Delovna skupnost dravinjske regije

Žiče 76, 3215 Loče

Majda Temnik, vodja

Tel.: 031 342 107

E: majda.temnik@gmail.com

Naravoslovno-izobraževalno društvo

'Sapientia'

Sekcija za antropozofsko medicino Slovenije

Hvaletinci 2, 2255 Vitomarci

www.nid-sapientia.com

vesna.forstneric@gmail.com

Društvo za b-d gospodarjenje

Ajda Dolenjska

Vinji Vrh 5a, 8220 Šmarjaške Toplice

Predsednik: Jože Lusavec

Tel.: 031 645 476

E: joze.lusavec@gmail.com

Društvo za b-d gospodarjenje

Ajda Posavje

Boštanj 30, 8294 Boštanj

Predsednik: Zvone Černelič

Tel.: 031 458 532 (Majda Hriberšek)

E: majda.hribersek@gmail.com

24

More magazines by this user
Similar magazines