Revija Svitanje - Zima 2016

wsljubljana
  • No tags were found...

Letnik XII, številka 4

Kazalo

S V I T A N J E

Revija za negovanje kulture zavedanja

031 725 909 revija@svitanje.si

www.svitanje.si

GLAVNA IN ODGOVORNA UREDNICA:

Marina Nuvak

UREDNIŠKI ODBOR:

Monika Brinšek, Aci Urbajs

STROKOVNI SODELAVCI:

Andreja Videmšek, Marija Poljanec,

Elvira Devetak, Franc Vehar,

Brane Žilavec, Matjaž Jež,

Fanika Jeromel, Zvone Černelič

SLIKOVNI MATERIAL:

Andreja Videmšek, Zvone Černelič,

Maja Kristan, Matjaž Jež,

Elvira Devetak, Brane Žilavec,

Meta Vrhunc, arhiv uredništva

NASLOVNICA:

Maja Kristan

PRELOM IN OBLIKOVANJE:

Žiga Vuk, zzigc.net

JEZIKOVNI PREGLED:

Betka Jamnik

IZDAJATELJ IN ZALOŽNIK:

PARSIVAL, zavod, Ljubljana

Kašeljska cesta 150 C, 1260 Ljubljana-Polje

Tel: 031 725 909

DŠ: 94313008

IBAN: SI56 0203 1025 4286 474

LETNA NAROČNINA: 22 €

Za društva, ki revijo naročijo za

vse svoje člane, ali najmanj 25 članov,

je letna naročnina 14 €

NAKLADA: 1200 izvodov

PRILOGA:

Waldorfske novice

časopis Waldorfske šole Ljubljana

Vse pravice zadržane. Ponatis celote ali posameznih

delov je dovoljen le s pisnim dovoljenjem

uredništva.

ISSN 1854-1739

Utrinki4

Jesenski izlet 4

Ekskurzija v Avstrijo 5

Biodinamični preparati: včeraj, danes in jutri 7

Biodinamika v praksi 8

Oj, kje so tiste stezice, ki so včasih bile? 8

Biodinamika v praksi 10

Ali bo pri nas še možno poklicno čebelarjenje? 10

Božično drevo, božič in svete noči 11

Zanimiv poskus s kumarami 14

Zdravje15

Povezava med prebavo in dejavnostjo mišljenja15

Širimo obzorja 17

Devet članov celovitega človeškega bitja 17

Literatura23

Društva24

Revijo Svitanje lahko naročite:

revija@svitanje.si

Letna naročnina znaša 22 €.

svitanje.si/narocilo

www.svitanje.si

2


Uvodnik

Marina Nuvak

glavna in odgovorna urednica

Pozdravljeni, dragi bralci!

Praznično vzdušje je čutiti

povsod okoli nas in novo

leto je pred vrati.

To je običajno čas, ko si radi privoščimo drobne radosti,

se poveselimo s prijatelji in sorodniki ter se

obdarujemo.

Ob nakupovanju daril za najdražje pa se človeku vse

bolj postavlja vprašanje smisla vsega tega. V velikih

trgovskih centrih je že novembra in ves december mogoče

zaznati eno samo nakupovalno mrzlico. Ljudje

kot ponoreli nekaj iščejo, nakupovalni vozički so polni,

v njih pa je največkrat veliko preveč nepotrebne

navlake, za katero so nas prodajalci prepričali, da jo

nujno potrebujemo, kajti le tako bomo lahko srečni.

Toda ali to res drži? Kdo, razen nas samih, lahko resnično

pove, kdaj in na kakšen način bomo mi srečni?

In potem, ko je novoletni čas za nami, naš bančni račun

pa precej osiromašen, smo soočeni s kruto resnico,

da smo se zopet preveč lahkomiselno predajali nakupovanju

neuporabnih daril. In tako kot leta poprej

naredimo trden sklep, da bomo naslednje leto bolj

previdni. Bomo res?

Želim vam čim več uporabnih daril, še pomembnejša

pa so tista, ki jih dobimo preko celega leta, takrat, ko

jih resnično potrebujemo!

V tem prazničnem času prihajamo še zadnjič to leto v

vaše domove. Z vami poskušamo deliti svoje izkušnje,

spoznanja in prijetne trenutke druženja s prijatelji.

Brali boste lahko naslednje:

• društvo Ajda Domžale se je v oktobru podalo

na izlet do dveh kmetij;

• društvo Ajda Posavje je bilo na ekskurziji v

Avstriji;

• združenje Demeter Slovenije je v sodelovanju

s Zvezo biodinamikov Slovenije organiziralo

seminar o biodinamičnih preparatih;

• o varuhinji biodinamičnih preparatov v društvu

Ajda Posočje;

• ali bo v Sloveniji še možno poklicno

čebelarjenje;

• pomen božičnega drevesa, božiča in svetih noči;

• rezultati zanimivega poskusa s kumaricami;

• povezava med prebavo in dejavnostjo mišljenja;

• devet članov celovitega človeškega bitja ter

človekov mali in velihi svet;

• pomembna literatura s področja biodinamike

in antropozofske medicine, ki je izšla pri

Založbi Ajda Vrzdenec;

• seznam društev za biodinamično kmetovanje

se počasi dopolnjuje in veseli nas, da je v zadnjih

letih zraslo toliko novih iniciativ.

Veliko veselja ob branju vam želimo, v letu,

ki prihaja, pa obilo zdravih plodov!

3


Utrinki

Društvo Ajda Domžale

Jesenski izlet

Andreja Videmšek

V oktobru smo se člani Društva Ajda Domžale

odpravili na enodnevni izlet na Ekološko kmetijo

Forštnerič in Demeter vinarstvo Zorjan.

Najprej smo obiskali kmetijo prve antropozofske farmacevtke

in ustanoviteljice Naravoslovno-izobraževalnega

društva Sapientia, gospe Vesne Forštnerič Lesjak,

v Vitomarcih pri Ptuju, kjer smo si ogledali kmetijo

z bogatim zgodovinskim izročilom, raznovrstnim zeliščnim

vrtom in široko ponudbo antropozofskih zeliščnih

izdelkov ter poslušali predavanje z naslovom

Goethejev pristop do rastlin v teoriji in praksi. To tematiko

smo izbrali, saj je dr. Rudolf Steiner, utemeljitelj

antropozofije in njene veje biodinamike, v svojih

študijskih letih temeljito proučeval Goethejevo naravoslovno

delo, katerega veličino je videl predvsem v

metodi pristopa k proučevanju rastlin.

To metodo je kasneje dodatno osvetlil in jo postavil

za temeljni kamen antropozofije, na kateri bi morale

graditi vse njene veje. Na predavanju smo spoznavali

Goethejev način, kako je poskušal prodreti v skrivnosti

narave in kakšna spoznanja so bila rezultat tovrstnega

pristopa.

Po teoretičnih osnovah smo se tudi sami preizkusili v

praksi in se lotili raziskovanja na primerih iz narave. Tovrstno

raziskovalno delo zahteva veliko potrpljenja in

pozornega opazovanja, pri čemer smo se zavedli, kako

površno v resnici opazujemo. To najbolje preizkusimo,

4


če poskusimo rastline narisati po spominu, in kmalu

ugotovimo, koliko podrobnosti smo izpustili. V prihodnje

bi morala biodinamična društva, kmetje in

vrtnarji ter vsi ostali bolje spoznati goetheanistično

naravoslovje in tovrstne metode opazovanja v čim

večji meri vnesti v svoje praktično delo.

Po zelo poučnem dopoldnevu smo naš društveni

izlet nadaljevali z obiskom Demeter vinarstva Zorjan

na Tinjski Gori pri Slovenskih Konjicah, kjer

pripravljajo vino v anforah po 7000 let stari metodi.

Tu smo si ogledali domačijo z bogato zgodovino in

lepo kletjo, se sprehodili po posesti ter poskusili njihova

edinstvena vina. Poleg tega so nas Zorjanovi

prijetno presenetili s kostanjevim piknikom in moštom.

Dan je (pre)hitro minil, videli in slišali smo

marsikaj novega in zanimivega, predvsem pa smo

se prijetno družili. Zanimivo pa je, da kljub deževnemu

vremenu dežnikov sploh nismo odprli, saj

kamor koli smo prišli, je dež ponehal. Zahvaljujemo

se obema kmetijama za čudovito doživetje in izkazano

gostoljubje ter vsem članom društva in njihovim

prijateljem za udeležbo. Se že veselimo našega

naslednjega izleta!

Društva Ajda Posavje

Ekskurzija v Avstrijo

Zvone Černelič, predsednik društva

Tudi letos smo se v našem društvu odpravili na

ekskurzijo, tokrat v Avstrijo. Najprej smo obiskali

vrtnarijo Wagner (zeliščni paradiž) na avstrijskem

Štajerskem, blizu slovenske meje.

Vrtnarija je ekološko certificirana od leta 1998 in gojijo

okrog 1200 različnih vrst rastlin s poudarkom na zeliščih

in zdravilnih rastlinah. Iz starega vinograda na

južnem pobočju so ustvarili ugleden vrt, kjer je glavni

oblikovalni element na vrtu vulkanski tuf (kamnina),

ki izhaja s tega območja in bogati prst ter tako omogoča

dobre rastne pogoje za rastline. To pokrajino imenujejo

tudi Wulkanland.

Lastnika vrtnarije sta se pred 30 leti priselila sem in

pričela z vzgojo vrtnic, grmovnic, jagodičevja, sadnega

drevja, zelenjave, zelišč in vseh preostalih rastlin.

Imajo 6 zaposlenih, ki skrbijo za razmnoževanje, oskrbo,

predelavo (v sirupe, zeliščne in dišavne mešanice)

ter prodajo le-teh. Zelišča pridelujejo tudi za znano

avstrijsko podjetje Archenoach (Noetova barka), ki je

prava zakladnica zbirk starih semen. Po vzorno urejenem

velikem vrtu nas je prijazno peljala vodja vrtnarije,

ki je naše gore list. Pokazala nam je tudi vrt za čebele

in biblijski vrt, kjer rastejo samo rastline iz Svetega

pisma, katere pozimi prestavijo v rastlinjak. V velikem

steklenjaku pa imajo prodajalno vseh rastlin.

Naš naslednji ogled se je nadaljeval na biološko dinamični

kmetiji Wurzerhof blizu Celovca, ki jo je leta

1912 kupil gospod Wolfgang Wurzer, sedaj pa jo vodi

njegova vnukinja. Z Demeter certifikatom se ponašajo

neprekinjeno od leta 1927 (takoj po Steinerjevem kmetijskem

tečaju) in je najstarejša biodinamična kmetija v

Avstriji ter verjetno tudi na svetu. Obdelujejo 50 hektarjev

kmetijskih površin, 20 hektarjev gozda in imajo

pašo na planini. Redijo 50 glav avtohtone govedi,

prašiče, perutnino, čebele, pridelujejo razna žita, zelenjavo,

zelišča, sadje, cvetnice in še kaj. Od leta 1960

je kmetija praktičen model za kulturno iniciativo, kjer

povezujejo kmetijstvo v celostnem pomenu besede s

socialno terapijo po izgledu Sekema iz Egipta (3000 zaposlenih).

V skupnosti na kmetiji živi ves čas štirinajst

duševno manj razvitih ljudi, ki delajo v gospodinjstvu,

na vrtu, na njivah, v hlevu in v vrtcu. Poleg imajo zaposlenih

še dvajset ljudi in jih plačujejo s subvencijo, ki

5


UTRINKI

jo dobijo od države v zameno za zaposlitev duševno

prizadetih ljudi. Imajo tri velike hiše in dve centralni

kuhinji, v katerih skuhajo od 40 do 70 obrokov na dan.

Imajo tudi waldorfski vrtec, kar je prvi tak primer v

tem delu Evrope. Cena je od 150 do 200 € na mesec (sicer

so vrtci v Avstriji brezplačni). Vso hrano pridelajo

na kmetiji. Posestvo je prilagojeno tem varovancem, saj

so živali mirne, tako da lahko vzpostavijo dober odnos

z njimi. Na kmetiji imajo tudi veliko dvorano, kjer prirejajo

koncerte. Ob petkih imajo odprto trgovino, kjer

prodajajo svoje proizvode, kupci pa jih lahko naročijo

tudi vnaprej. Menim, da je kmetija zelo primerna za

obisk naših politikov.

Pot smo nadaljevali na naslednjo zelo lepo urejeno

družinsko biološko-dinamično kmetijo Erianhof, ki

je bila zelo blizu prejšnje. Tudi ta kmetija se ponaša z

Demeter certifikatom že 36 let. Na 100-hektarski kmetiji

se ukvarjajo s prirejo mleka, predelavo v mlečne

izdelke, pridelavo in predelavo mesa, pridelavo in

predelavo sadja in zelenjave, pridelavo in predelavo

žit, s turizmom in še s čim. Ogled smo pričeli v novozgrajenem

hlevu, kjer pa resnično ni bilo nobenega

neprijetnega vonja, prej bi rekel, da je dišalo po odličnem

senu, dosušenem na dosuševalni napravi. Prvo,

kar nam je povedal starejši gospodar, gospod Williem

Erian (ki je zase dejal, da je pomočnik na kmetiji), je

bilo to, da ne uporabljajo nobene silaže, temveč kvalitetno

suho seno, pašo in 150 kg žit na kravo na leto.

Povedal je še, da se mora kisanje krme dogajati v kravjem

želodcu in ne v silosu. Če dobi krava silažo, se pri

prebavi ne ustvarijo visokokakovostne beljakovine, ki

so potrebne za pridelavo kakovostnega mleka in mesa.

Dejal je, da imajo s takšnim načinom prehranjevanja

govedi same koristi.

V velikem skladišču imajo osem silosov za žita z vso

potrebno mehanizacijo (za sušenje, prezračevanje, čiščenje,

luščenje in mletje žit). Na kmetiji imajo svojo

pekarno, v kateri pečejo kruh in ostale izdelke. Namesto

kvasa že 36 let neprekinjeno uporabljajo kislo testo,

saj je takšen kruh veliko bolj zdrav. Ob petkih imajo

na kmetiji odprto trgovino za pekovske in ostale izdelke.

Gospod Erian nam je povedal, da gredo naslednji

dan s kruhom na tržnico in vzamejo s seboj vsaj deset

odstotkov manj kruha, kot bi ga lahko prodali, saj po

njegovem mnenju police s kruhom ne smejo biti vedno

polne. S tem skrbijo za dobro ime svojega kruha in ga

tudi nič ne zavržejo. Preko predelave dobijo za en kg

pšenice od 5,5 do 6 €.

Na svoje njive gredo s čim lažjimi traktorji, čeprav so

tudi ti pretežki. Zemljo v glavnem podrahljajo, če pa

že morajo orati, pa jo največ 15 cm globoko. Gospodar

meni, da je vsak plevel na njivi z razlogom. Tako se

na primer osat pojavi tam, kjer zemljo preveč stlačimo,

tudi z oranjem in frezanjem, kjer se ustvari plazina

(neprepustna plast za vodo). Osat vztraja na njivi

toliko časa, da prebije to plast. Ko ji to uspe, korenina

propade in skozi njo prodre v globino zrak, voda, deževniki

(skratka življenje). Njegove petintridesetletne

izkušnje to potrjujejo.

Gospod Erian nas je s svojo zgodbo tako navdušil, da

smo ga povabili v naše biološko-dinamično društvo

Ajda Posavje na predavanje, ki bo 20. 1. 2017 ob 16. 00

v Kulturnem domu v Boštanju- Svoje znanje bo delil

vsem, ki jih to zanima.

6


UTRINKI

Združenje Demeter Slovenije

Biodinamični preparati:

včeraj, danes in jutri

Andreja Videmšek

Združenje Demeter Slovenija je v sodelovanju z Zvezo

biodinamikov Slovenije v novembru organiziralo

dvodnevni seminar z g. Jean-Michel Florinom, vodjo

Sekcije za kmetijstvo v Dornachu v Švici.

Tokratni seminar na temo 'Biodinamični preparati: včeraj,

danes in jutri' je potekal v osrednji Sloveniji, in sicer

na Osnovni šoli Dob v bližini Domžal. Seminar je

bil zelo razgiban, saj je bil sestavljen iz predavanj, dela

po skupinah, praktičnega opazovanja rastlin in živali

ter skupinskega branja Kmetijskega tečaja, temeljnega

dela, ki ga je podal dr. Rudolf Steiner. Biodinamični preparati

so osnova biodinamičnega načina kmetovanja in

vrtnarjenja, zato smo jih podrobno obravnavali v teoriji

in praksi, razpravljali smo o njihovi pripravi, uporabi

in pomenu. Izpostavili smo pomembnost regeneracije

zemlje in njeno 'prehrano' skozi gnojenje. Steiner vzame

človeka za osnovo, za metodo v smislu, da dogajanje in

procese okoli nas lažje razumemo, če izhajamo iz nas

samih. V Kmetijskem tečaju nam je podal mnoge namige,

kako poskrbeti za zdravje zemlje, rastlin in živali, iz

katerega izhaja tudi naše zdravje in razvoj.

Deževno vreme nam jo je nekoliko zagodlo, zato smo

lahko na Demeter certificirani Biodinamični kmetiji

Pri Cajhnu izvedli le opazovanje živali. Rastline, ki jih

uporabljamo pri pripravi preparatov, pa smo natančno

pogledali kar v učilnici. Opazovali smo v večih korakih,

predvsem z uporabo drugih čutil, ne le vidom, za kar si

v današnji naglici premalokrat vzamemo čas. Ugotovili

smo, da lahko že s poglobljenim opazovanjem sklepamo

o tem, kaj nam rastline prinašajo. Zelo pomembno

je, da razumemo, zakaj biodinamične preparate pripravljamo

iz različnih komponent in kaj nam posamezni

deli prinašajo, da tvorijo učinkovito celoto. Temeljili

smo na Kmetijskem tečaju, poleg tega nam je dr. Maja

Kolar predstavila tudi najnovejša spoznanja, ki so plod

triletnih raziskovanj v okviru študije 'Izdelava biodinamičnih

preparatov po svetu' Sekcije za kmetijstvo.

Udeleženci so na seminarju aktivno sodelovali in ga

soustvarjali. Predavatelj nam je ponudil nov vpogled

v naravo in skupaj smo naredili korak naprej k bolj

celostnemu razumevanju naravnih procesov in naše

vloge v njih.

Najlepše se zahvaljujemo Osnovni šoli Dob, da nas je prijazno

gostila v svojih prostorih. Prihajajoči dogodki Združenja

Demeter Slovenija in ostalih biodinamičnih društev so objavljeni

na www.demeter.si.

7


Biodinamika v p

Oj, kje so tiste stezice,

ki so včasih bile?

Marija Poljanec, AJDA Posočje

Prekrasna druščina

8

To se pogosto sprašujemo ob spominih na prehojeno

življenjsko pot – od zadnjega trenutka proti prvemu,

ki se ga zavedamo. In si prikličemo v spomin

mladostna leta, preživeta ob starših, ki so nas učili

obdelovati zemljo, žeti žito, grabiti seno ter skrbeti

za živali. Spomnimo se na potke do oddaljenih

senožeti in bistrih studencev, kjer smo zajemali vodo

in jo kot otroci prinašali koscem in grabljavkam.

Žive postanejo bližnjice, ki so vodile od hiše do hiše,

od soseda do soseda – od človeka do človeka.

Te misli so me pripeljale do Sonje Čušin, varuhinje naših

biodinamičnih preparatov in pogumne, delovne

naslednice kmetije, ki jo je podedovala po svojih starših

in na kateri je odraščala.

Življenjska pot jo je odpeljala v dolino v malo vasico

na Idriji pri Bači, kjer sta si z možem ustvarila dom.

Zaposlila se je v ETI v Cerknem in življenje je ob dveh

malih sinovih nekaj časa teklo umirjeno, dokler se mož

ni smrtno ponesrečil in se ji je življenje čez noč spremenilo.

Tolažbo je iskala v spominih na rojstni kraj, vendar

službe ni mogla zapustiti in se je z muko prebijala

skozi življenje, da sta se izšolala oba sinova.

V društvo se je včlanila takoj ob ustanovitvi in bila zelo

aktivna – dobra duša. Spominjam se, kako je večkrat

pripovedovala, da so se razmere delavcev poslabšale

v odnosih, odkar je ETO prevzela tuja firma, in da komaj

čaka, da se upokoji in se vrne v Gorenjo Trebušo,

kjer bo začela obdelovati zemljo in se z vsem srcem

posvetila biodinamiki. Kot ujetega ptiča tožba, sem

včasih pomislila, ko sem zaznala njeno bol in željo po

kmečki svobodi.

Leta 2010 se ji je ta želja izpolnila. Z veseljem se je poslovila

od svojih sodelavk-cev in se podala v novo življenje.

Ni se ozirala nazaj in se spraševala: 'Zakaj nazaj?'

Enostavno je začela zapuščati svoj dom na Idriji pri

Bači svojima sinovoma, sama pa je korake in pogled

usmerjala po prašnati makadamski cesti proti Kremenku

- kmetiji v Gorenji oz. bolj Srednji Trebuši, kajti

G. Trebuša je po površini zelo velika in sedaj večinoma

poraščena z gozdom. Sonja se ni ustrašila zgodb o

medvedih ali volkovih, temveč prve moči in želje namenila

prav živalskemu kraljestvu.

Najprej so prišle v novo sobivanje koze in mačke, pes

in kokoši. Sin ji je pripeljal v oskrbo dva konja, ki sta se

kar precej let pasla in skrbela, da je imela dovolj gnoja.

Najčastitljivejši status pripada prašički Jurki, a najnovejši

član je – po odhodu konjev – mlad osliček, ki se

je kot največji član takoj akreditiral in prevzel položaj

prevzvišenega , ki nadzira tudi s kakšnim ugrizom vso

ostalo četico.

Tu vidiš, da ni kot v živalskem vrtu, tu so živali v

Če hočete začutiti Sonjino bivalno okolje, kako resnično

je življenje in kakšna lepota povezanosti iz tega izžareva,

morate v tiste strme grape, po tisti ovinkasti makadamski

ceti in ko zagledate staro kmečko hišo, štalo s

skednjem, kletjo, pajštvo in kozolcem, ste tam ...


aksi

drugačnem medsebojnem odnosu in ko te obkrožijo

z vseh strani, si prisiljen ponižat svoj EGO in začneš

razumevati bitja, ki so sicer za eno razvojno epoho pod

nami, a vendar so naši sorodniki.

Razumljivo je, da ji živali dajejo svojevrsten gnoj, da ji

kokoši nesejo jajca, o ostalih koristih pa raje ne bi govorila,

saj se narava sama ureja. Sicer pa, Sonja je ' posebna'.

To že sama ve. Zanjo je sobivanje z živalmi na

tej samotni kmetiji samoumevno in bistveno. Mislim,

da drug drugega razumejo in drug za drugega skrbijo.

In ker je Sonja izvrstna zeliščarka, saj o zdravilnih rožah,

ki jih nabira tudi v višjih predelih, veliko ve, svoje

živalske prebivalce zdravi večinoma sama.

Kmetija na Kremenku se imenuje zato, ker je tam mineralna

sestava tal v glavnem kremenasta. Tudi studenci,

ki se stekajo okrog te domačije, so zdravilni. Ko

sredi poletja pridemo na društveno delovno akcijo,

Koliko potrpljenja ima z nami, ko pridemo k izdelovanju

preparatov, koliko skrbi, da preparate pravilno

osuši, jih shrani na skednju nad hlevom. To je z denarjem

težko plačljivo. Lahko pa ji pomagamo z enakim

dobrim delom, kot npr. Silvana in Andra. Delo pri Sonji

je raznovrstno, možnosti za oddih na čistem zraku

pa je več kot dovolj.

Bodimo torej dobri in solidarni v vseh naših odnosih,

saj s tem obogatimo vsebino knjige našega življenja, ki

se piše in ki jo bomo nekoč spoznali.

Ker je to zadnja številka Svitanja v letu 2016, želim - v

imenu društva AJDA Posočje - vsem bralcem mnogo sonca

in dobrih del v letu 2017.

Odlično sonjino pecivo:

'bučke ingver sm kar tak neki zmešala'

Pri nas ženske nismo kar tako

Resno delo, ob sonji njen vnuk

je vse bujno, vse čudovito raste, tudi plevel. Kakšna

fina gospa bi menila, da ne bo nič zraslo. Sonja se na to

nima časa preveč ozirati in plevela le noče videti.

Ko v jeseni zopet pridemo in se je vegetacija že prevesila

k umiranju, pa barviti plodovi in sadeži izstopajo

in ji nudijo popolno samooskrbo. Potrebovala bi le več

rok za obiranje. Sicer pa Sonji oba sinova velikodušno

pomagata, vnukinje in vnuk pa že nabirajo prve delovne

izkušnje od svoje 'none' in ji vlivajo veselje.

Ja, taka je naša Sonja – drobcena, a v vsej tej drobni

postavi in v očeh vidiš polno energije ter volje do življenja.

In vedno je pripravljena delati dobro. To pa je

tisto, kar naš čas potrebuje.

Marijine spretne roke: prva in zadnja plast

9


Biodinamika v p

Ali bo v Sloveniji še možno

poklicno čebelarjenje?

Franc Vehar

Pozdravljeni, moji zvesti bralci in bralke. Leto se

hitro nagiba h koncu in dnevi so se že zelo skrajšali.

Tudi čebelice so se pričele pripravljati na zimo, ki je

pred vrati.

Ko se ozrem nazaj v letošnje leto, ugotavljam, da je bilo

za čebelice in posledično tudi za čebelarja zelo stresno

leto. Narava ni bila radodarna z medičino in vdori

hladnega zraka pomladi so bili pogosti. Poletje je bilo

– kar se tiče vremena - čebelam bolj naklonjeno. Medenje

pa je po kostanjevi paši usahnilo in čebelice so

komaj nabrale medičine za svoje skromno preživetje.V

nekaterih krajih Slovenije ni bilo medenja niti toliko,

da bi se čebelice same preskrbele s potrebnim nektarjem.

Tam so morali čebelarji že takoj po kostanjevi paši

izdatno krmiti čebelice, da so dočakale jesen in zimo.

Sicer bi od lakote pomrle.V okolju, kjer čebelarim, je

bilo medenje šibko. Bira medu je bila slaba; jaz temu

pravim spodnje povprečje.

Druga večja težava je bila to leto varoa. V preteklem

letu je slovenska vodilna družba s področja veterine

in davčne uprave naredila za slovensko čebelarstvo

usodno napako, ko je uničila samooskrbo čebelarjev z

zatiralnimi sredstvi proti varoi.

Znali so onemogočiti samooskrbo, niso pa bili sposobni

v letošnjem letu zagotoviti slovenskim čebelarjem

učinkovita zatiralna sredstva zoper varoo. Varoa se

je zato nemoteno razvijala v številnih čebeljih družinah

in povzročila nepredvideno škodo slovenskemu

čebelarstvu. V moji bližini so mnogi čebelarji ostali brez

čebeljih družin že koncem oktobra. Zaprli so po 30 do

50 panjev - celi čebelnjaki so ostali brez čebelic. Veliko

čebelarjev na Dolenjskem je onemelo, ko so videli, kaj

se jim je zgodilo, ker so zaupali napačnim dobaviteljem

zatiralnih sredstev. Mnogi so bili zmedeni, ko so hoteli

na veterinarskih postajah kupiti učinkovita zatiralna

sredstva za uničenje varoe. Veterinarji jim niso znali

povedati, kaj je najbolj primerno za njihove podnebne

razmere. Nekaj čebelarjev mi je potožilo, da so to leto

zatirali varoo na enak način kot preteklo leto, z enakimi

legalno nabavljenimi zatiralnimi sredstvi, toda varoe

niso uspeli odstraniti. Ona se je namnožila v panjih preko

vseh meja. Nekatera zatiralna sredstva so pognala

čebelje družine v brezglavo ropanje, katerega ni bilo

mogoče ustaviti. Edina stvar, ki je bila rešilna, je bil hiter

odvoz čebeljih družin na področje, kjer je bilo malo čebeljih

družin in so bile oddaljene ena od druge 2–3 km.

Tudi jaz sem imel velike težave z ropanjem, ker so sosednji

čebelarji uporabljali omenjena zatiralna sredstva.

Jaz sem se proti varoi tudi to leto boril po svoji ustaljeni

metodi biodinamičnega preparata in oksalne kisline,

ki sem jo moral nabaviti pri veterinarjih, saj je bila taka

zahteva čebelarske inšpekcije. Upošteval sem njihova

navodila, ki so bila napisana na ovitku oksalne kisline,

in doživel pravi šok, ko sem ugotovil, da je skupaj z varoo

umrla tudi čebelja družina v dveh čebelnjakih. Na

srečo nikoli ne zatiram varoe z novimi zatiralnimi sredstvi

v vseh čebeljih družinah istočasno, tako sem uspel

obdržati približno polovico čebeljih družin pri življenju.

10


aksi

Raziskoval sem, zakaj so poleg varoe pomrle tudi čebelice,

in prišel do sklepa, da nas je proizvajalec te kisline

zavedel z recepturo. Določil je premočno raztopino

oziroma preveliko dozo na čebeljo družino. Drugo

polovico sem ravno tako obdeloval z oksalno kislino,

katere moč sem pripravil po svoji recepturi in z dehidratom

oksalne kisline drugega dobavitelja. Ta druga

polovica je še sedaj živa.

Ker so okoliški čebelarji - ne po svoji krivdi - nezadostno

zatirali varoo, sem doživel močno reinvazijo varoe

koncem septembra in v prvi polovici oktobra. Na srečo

sem bil na to pozoren in sem še pravi čas opravil drugo

pozno polletno zatiranje varoe v oktobru, čeprav tega

ni bilo potrebno do sedaj še nikoli izvajati. Toda tudi to

ni zadostovalo, ker so moje čebelice hodile obirat slabe

čebelje družine v soseščini in so si poleg medičine prinesle

zopet obilo varoe. Zaradi tega sem moral izvesti

zimsko zatiranje to leto že v prvi polovici novembra.

Če se bo nadaljevalo zelo toplo vreme in bodo čebelice

še stikale po sosednjih čebelnjakih, kjer so še žive čebelice,

pričakujem, da bom moral biti pozoren na naravni

odpad varoe, ki mi bo pokazal, če bo potrebno izvesti

ponovno zimsko zatiranje varoe.

Če se bo prihodnje leto s preskrbo zatiralnih sredstev

zoper varoo to ponovilo, se sprašujem, kako bomo v

slovenskem prostoru še obdržali čebelice, da jih varoa

ne bi pomorila še tisto malo, kar jih bo čez zimo ostalo.

Naslednja velika težava za naše čebelice je sodobno

kmetijstvo, ki so ga uvedli v slovenski prostor. Velike

farme so zelo velik onesnaževalec okolja, in sicer s polivanjem

gnojnice, ki vsebuje vse mogoče antibiotike in

hormonske substance, kar govedo izloča preko urina.

Rastline te kemične substance vsrkavajo in jih delno

izločajo preko nektarja in cvetnega prahu. Ko čebelice

srkajo tak nektar, se zastrupijo in umrejo že na polju.

Slovenskim čebelarjem se dogaja, da jim čebelje družine

propadejo brez znanega razloga. Mislim, da je za to

kriv način kmetovanja velikih kmetov, ki morajo polivati

po travnikih velike količine gnojnice.

Če se v slovenskem prostoru ne bo spremenil odnos

kmetijske politike do pridelave hrane in uporabe fitofarmacevtskih

sredstev, bo Slovenija ostala v naslednjih

nekaj letih brez čebelic, tako kot ogromne pokrajine

na Kitajskem.

Te stvari nisem pisal zato, da bi hotel strašiti slovensko

javnost, ampak to so resnična dejstva v slovenskem

prostoru in morali bomo korenito spremeniti odnos

do slovenskega čebelarstva in kmetijstva.

V upanju, da bo moj glas segel tudi do odgovornih

v našem kmetijstvu, vam želim Srečno in veselo ter

zdravja polno leto 2017.

Naj medi!

Božično drevo, božič in

svete noči

Matjaž Jež in Fanika Jeromel

V prejšnjem sestavku smo si ogledali značilnosti

poletno jesenskega vdiha zemlje, ki poteka drugo

polovico leta, od dvojčkov do strelca in se zaključi 19.

januarja naslednjega leta. Zdaj pa si poglejmo zadnji

del tega obdobja, čas okoli božiča, ko so dogajanja

najbolj intenzivna. Začnejo se z adventom, ki

predstavlja duhovno pripravo na doživljanje božiča,

vrhunec dosežejo v božični noči z novim rojstvom

in se zaključijo z dvanajstimi svetimi nočmi, ki nas

popeljejo do šestega januarja naslednjega leta, ki ga

posvetimo sv. trem kraljem.

Božično drevo

Božično drevo, vsaj takšno kot ga poznamo danes, je

razmeroma mlad pojav. Njegov najstarejši znani opis

je iz Strasbourga iz leta 1605. Okrašeno je bilo z rdečimi

papirnatimi cvetovi, jabolki, keksi in bomboni. Od tam

se je navada postavljanje božičnega drevesa širila po

nemških deželah in počasi prišla tudi v naše kraje. Pri

nas se je taka oblika božičnega drevesa pojavljala predvsem

v mestih, na podeželju pa je prevladovala očitno

veliko starejša navada postavljanja smrečice v bogčev

kot ali tudi na druge kraje v hiši ali zunaj nje. Ne glede

na lokalne posebnosti pa božično drevo odseva starodavno

simboliko zelenega kot simbola večnega življenja.

Zato se v vseh različicah božičnega drevesa, vsaj

v klimatskih razmerah Srednje Evrope, pojavljajo zimzelena

drevesa: smreka, jelka, bor, bodika in zelenika.

Slednja je bolj znana pod imenom pušpan, ki je rastel

pri vsaki hiši.

Danes je božično drevo del skomercializiranega, na

zunanjost usmerjenega božičnega časa, duhovno sporočilo

božične skrivnosti pa pogosto ostaja v ozadju.

To je zaznal že Steiner in je zato v predavanju v Berlinu

17. decembra 1906 veliko časa namenil razjasnitvi

simbolike božičnega drevesa. V nadaljevanju bomo

prisluhnili Steinerjevi razlagi, ki smo jo za ta prispevek

pripravili v skrajšani in poenostavljeni obliki.

Zelena barva zimzelenega drevesa simbolizira večnost

življenja. To je eden od univerzalnih simbolov

človeštva, ki ga lahko spremljamo v najstarejše čase.

11


BIODINAMIKA

Pojavlja se v povezavi z zimskim sončevim obratom,

ko želimo opešanemu staremu Soncu vdihniti novo

življenje. Stoječe božično drevo se najprej okrasi s petimi

simboli, ki jih postavimo ob navpični osi od spodaj

navzgor v sledečem zaporedju: kvadrat, trikotnik, tarot,

tao in pentagram.

Kvadrat simbolizira četvernost človeške narave, ki jo

sestavlja fizično, etrsko, astralno in duhovno telo.

Trikotnik je simbol svetega duha. Pojavlja se tudi v

cerkvenem slikarstvu, kjer je lahko dopolnjen s podobo

odprtega očesa v sredini.

Tarot je starodavni egipčanski simbol. Predstavlja sveto

knjigo, v kateri so na 78 listih zapisani vsi dogodki

sveta od začetka do konca – alfa in omega. Zato se levo

od tarota postavi črka A (alfa je prva črka grške abecede)

in desno omega (zadnja črka grške abecede).

Tao je starodavni simbol, ki verjetno izvira iz Atlantide,

izginule legendarne dežele v Atlantskem oceanu.

Simbolizira prapočelo ali izvor božanskega.

Pentagram ima obliko pravilne peterokrake zvezde in

predstavlja kozmično naravo človeka. Postavimo ga

na vrhu navpične osi na vrh božičnega drevesa.

Sledi postavitev simbolov sedmih planetov oziroma

nebesnih teles. V obliki razprte spirale jih razvrstimo

tako, da s prvim simbolom pričnemo desno od kvadrata,

z zadnjim pa zaključimo levo in nekoliko nižje

od pentagrama. V spirali si tako sledijo: Saturn, Sonce,

Luna, Mars, Merkur, Jupiter in Venera.

Saturn – predstavlja omejitev, stiskanje ali temelj, je

tudi planet časa in minevanja.

Sonce – je simbol življenja, tudi ego in center zavesti,

kreativnost in tip življenjske poti.

Luna – predstavlja čustvenost, pripadnost, odvisnost,

svet spominov.

Mars – predstavlja energijo, vročino, aktiviranje, tudi

vojno ali spopad.

Merkur – predstavlja komunikacijo, mentaliteto, transport,

potovanja. Je tudi simbol uma.

Jupiter – predstavlja širjenje, optimizem, ohranjanje.

Tudi samozaupanje in vero v dobro.

Venera – predstavlja harmonijo, ljubezen in lepoto,

tudi krog večnosti.

Po drevesu zdaj razporedimo še 33 cvetov rdečih vrtnic

in 33 prižganih svečk. Število 33 je v numerologiji

glavno med tremi mojstrskimi števili in zato najpomembnejše

število. Rdeče vrtnice simbolizirajo

večnost, ki izvira iz minljivega, prižgane svečke pa so

simbol notranje luči, ki jo prinaša božična skrivnost.

Praznovanje božiča

Izvor praznovanja božiča lahko iščemo že v pradavnini,

ko so se ljudje s tesnobo soočali z jesenskim pojemanjem

moči Sonca. Čas zimskega obrata, 25. december,

ko se je dan pričel spet daljšati, pa so povezovali z

zmago Sončevega junaka nad temo in smrtjo ali tudi s

ponovnim rojstvom Sončevega duha. Nastopilo je torej

novo rojstvo, ki je osnova misterija božiča.

Pričetek praznovanja novega rojstva vidi dr. Rudolf

Steiner že v starem Egiptu, kjer so 6. januarja praznovali

praznik ponovno rojenega boga Ozirisa. Ta datum,

6. januar, se je prenesel v zgodnje krščanstvo kot

praznik Jezusovega rojstva. Leta 354 so v Rimu prvič

praznovali božič 25. decembra, kar se je kasneje razširilo

tudi drugod po krščanskem svetu. Šesti januar, kot

praznik sv. treh kraljev, pa je še nadalje ostal tesno povezan

z Jezusovim rojstvom, saj so ga kralji ob rojstvu

obiskali in mu poklonili simbolna darila.

12


V PRAKSI

Svete noči

Svete noči so čas od božiča do sv. treh kraljev, od 25.

decembra do 6. januarja. To je čas poglobljene duhovnosti

in poglabljanja vase ter v odnose do svojih

bližnjih. To je čas, v katerem se sile kozmosa spustijo

globoko v zemljo in v katerem se duhovnost še posebej

poglobi. Duša v tem času ponikne v duhovne globine,

kjer črpa moč za nadaljnji razvoj. To je tudi čas globokih

duhovnih izkušenj. Vidci, ljudje s posebnimi duhovnimi

močmi, jih lahko v tem času še posebej dobro

uporabijo.

Kaj nam Rudolf Steiner priporoča za čas svetih noči

- Pojdite ven, na prosto, v miru se nadihajte svežega

zraka in opazujte nebo.

- Predstavljajte si svojo življenjsko pot in se dotaknite

svojih želja.

- Bodite nekaj časa v tišini in občutite svoje kreativne

impulze.

- V tem času slikajte, rišite, plešite, dihajte, igrajte,

pojte, imejte radi ...

- Zapisujte si svoje sanje in preko leta spremljajte,

kako se uresničujejo.

- Pogovarjajte se s svojimi bližnjimi o stvareh, o

katerih sanjate.

Biodinamiki bomo v času svetih noči zakopali semena

V času svetih noči so energije kozmosa najgloblje v

zemlji. Zato semena rastlin zakopljemo v zemljo, da

tam prejmejo energijo in impulze za novo rast. Semena

spravimo v čvrst lesen zabojček ali dobro zaprte steklene

kozarce, da so zavarovana pred vlago, škodljivci

in mrazom. Jamo izkopljemo, še preden nastopi zimski

mraz ali zapade debelejša snežna odeja. Skopljemo jo

na takem mestu, da jo v primeru dežja ali odjuge ne

zalije voda. Jama naj bo pol metra globoka, široka in

dolga pa toliko, da gre vanjo zabojček s semeni.

Jamo pokrijemo z deskami, zemljo ter z listjem ali slamo.

Tako pripravljena jama lahko počaka do 24. decembra

in takrat vanjo položimo zabojček s semeni in

jamo zasujemo. Šestega januarja semena izkopljemo in

jih do uporabe shranimo na običajnem mestu.

V setvenem koledarju Marije Thun se obdobje svetih

noči imenuje obdobje med dvema letoma. Njegova posebnost

je tudi ta, da se lunini položaji pred posameznimi

ozvezdji hitreje menjavajo in da trajajo navadno

samo po en dan.

Za sekanje božičnih drevesc izbiramo dneve za cvet in

dneve za plod, prednostno v času za obiranje. Posebej

primeren dan je 7. december.

Če ni hudega mraza, lahko v tem času že obrezujemo

sadno drevje, vinsko trto in grmičevje.

Ob večjem razvoju glivic skuhamo čaj iz preslice in

škropimo po tleh.

V času svetih noči posvetimo čim več

časa mirnim in tihim dejavnostim,

kajti duša spregovori v tišini!

13


BIODINAMIKA

Zanimiv poskus s

kumarami

Zvone Černelič

Slika prikazuje tri kumare (zgoraj levo). Zgornjo

sem kupil v trgovini, bila je slovenskega porekla

in iz integrirane pridelave. Bila je v zelo

solidnem stanju, kar je razvidno tudi na sliki.

Srednja je bila ekološko pridelana, spodnja pa

biodinamično. Obe sta bili iste sorte in odtrgani

istega dne.

29.9.2016 sem jih razrezal na kose, jih zložil v

približno prvotni položaj ter jih za 12 dni zavil

v kuhinjsko folijo. Bile so na sobni temperaturi

(okoli 20 stopinj celzija).

Kumare po dvanajstih dnevih (zgoraj desno).

Slika pove vse.

Kumare sem razvil pred člani društva Ajda Posavje

in edino biodinamična je bila v takšnem

stanju, kot je vidno na sliki. Po mesecu in pol je

bilo še vedno možno držati biodinamično kumaro

v vodoravnem položaju.

V razmislek.

14


Zdravje

Povezava med prebavo in

dejavnostjo mišljenja

Elvira Devetak

Prva pomembna okoliščina je ta, da obstaja določena

povezava med tistim, čemur rečemo prebava, in tistim, kar

imenujemo dejavnost mišljenja. Ali - to, kar je prebava v

nižjem predelu, je dejavnost mišljenja v višjem predelu.

Oboje se nahaja znotraj človeškega organizma in tako, kot

se človek izraža na fizični ravni, tako to počneta prebava

in dejavnost mišljenja s tem, ko se notranje povezujeta.

Dejavnost mišljenja vključuje sposobnost logičnega

sklepanja, pravilno izpeljavo enega pojma iz drugega.

Sklepanje znotraj dejavnosti mišljenja je nekaj povsem

gotovega. Z opravljanjem nekaterih vaj lahko dejavnost

mišljenja usmerimo v točno določeno smer.

Učinek kave na prebavo in dejavnost mišljenja

Tako kot človek med opravljanjem logičnih vaj deluje na

dejavnost mišljenja s svojim duševnim, tako tudi specifično

sredstvo, v tem primeru kava (Steiner je večkrat govoril

o delovanju kave. Glej GA 145 Welch bedeutung hat die okkulte

Entwicklung des Menschen für seine Hüllen und sien Selbst?/

drugo predavanje/21. 03. 1919. 'Das innere Erleben der Genussßmittel.'),

deluje preko prebave. Ne gre za neko fantazijsko

predpostavko, temveč za dejstvo, ki je tudi dokazljivo. Tako

kot kava deluje na želodec, tako praktične logične vaje delujejo

na človekovo mišljenje. Pitje kave na določen način

pospeši logično doslednost mišljenja, zato je povsem točno,

da njeno uživanje deluje vzpodbudno na krepitev mišljenja.

No, kava spodbuja nesamostojni način mišljenja. Deluje kot

prisila. Človek v sebi čuti neko odvisnost, nekaj podobnega

delovanju od zunaj. Če želi človek misliti dosledno in pri

tem ostati odvisen, naj pije veliko kave. Če pa hoče misliti

samostojno, se mora rešiti tistega, kar deluje iz spodnje sfere,

ter v sebi zgraditi sile, ki izvirajo iz duše. Takrat bo izkusil,

da je z določenimi vajami svoj želodec ponovno spravil

v red in da ga lahko ohrani zdravega.

Učinki čaja na prebavo in dejavnost mišljenja

V nasprotju z urejeno, dosledno dejavnostjo mišljenja imamo

mišljenje, ki ga ni mogoče osredotočiti na eno samo misel.

Gre za nestalno, nedosledno mišljenje. Njegovo delovanje

je raztreseno na svojstven način, misli je nemogoče med

seboj povezati. Takšno mišljenje ima svoj korelat v določeni

snovi, ki deluje na prebavo, vsebuje pa jo čaj. Čaj v spodnji

sferi povzroča beganje misli. Iz tega izhaja, da je učinek čaja

v določenih okoliščinah precej škodljiv. Vendar pa ne mislite,

da je nekdo, ki vse življenje pije čaj, obvezno od znotraj

ves raztresen. Če čaj nanj nima škodljivega vpliva, pomeni

le, da je njegov organizem dovolj odporen.

Prav na področju povezave med prebavo in dejavnostjo

mišljenja je še veliko stvari neodkritih. Jasno naj bi bilo, da

se mora človeštvo vse bolj zatekati k zavestnemu načinu

prehrane. Kdor danes spoznava to področje, pogosto dela

še eno napako, in sicer: človek se vse preveč želi učiti od

tistega, čemur pravi narava; v vsem želi slediti le naravi. Paracelsus

je povedal nekaj povsem nasprotnega: Človek ne bi

smel biti sluga narave. Zdravnik mora sicer nenehno preučevati

naravo, vendar pa naj bi bil pri tem umetnik, naravi

naj bi sledil. No, Paracelsus pravega zdravilnega sredstva

ni videl v neposrednem jemanju iz narave, temveč v novih

izdelkih, ki bi bili ustvarjeni iz duha narave. In pričakoval

je, da bo v medicini prišlo obdobje, ko se bodo uporabljali

novi izdelki (zdravila te vrste izdelujeta npr. Wala in Weleda),

takšni, ki bodo dejansko učinkoviti. Gre torej za to, da naj bi

se naravo razširilo na področje izdelovanja zdravil.

Ko danes nekateri želijo razložiti, zakaj naj bi bila raznovrstna

prehrana človeku najbolj prijazna, običajno uporabljajo

sledeče argumente: Rastlinojedci so prežvekovalci, imajo

posebej prilagojene želodce oziroma temu ustrezna prebavila.

Mesojedci so plenilci, njihova prebavila in zobovje so

prilagojeni uživanju mesa. Človekovi zobje in prebavila so

nekaj med prežvekovalci in plenilci. No, vse na svetu je v nenehnem

gibanju, v nastajanju in rasti. Ne gre za to, kakšen je

človek videti danes, temveč kako bi lahko postal drugačen.

15


ZDRAVJE

Če bo človek prešel na hrano rastlinskega izvora, bodo organi,

bolj prilagojeni prebavljanju mesne hrane, zakrneli,

razvili pa se bodo organi, ki so potrebni za prebavo hrane

rastlinskega izvora. Ozirati se je treba na to, kako je bilo nekoč

in kako bi lahko bilo v prihodnosti. Človek ne bo dobil

ustrezne hrane, če ga bomo oddaljili od stanja, v katerem se

trenutno nahaja, temveč šele takrat, ko bomo upoštevali njegov

notranji razvoj. Statistika in zunanji dejavniki zajemajo

samo zunanje stanje, ne pa tudi smeri, po katerih bi človek

moral hoditi. Naš pogled na svet mora biti vseobsegajoč.

Učinek sladkorja na prebavo in dejavnost mišljenja

Zdaj pa se ozrimo na nacionalni karakter današnjega ruskega

kmeta in ga primerjajmo z angleškim. Ruski kmet bo v

najmanjši možni meri poudarjal svoj Jaz. Pri Angležu je ravno

nasprotno. Na zunaj se to odraža v načinu pisanja. Anglež

piše besedo Jaz z veliko začetnico. Če še naprej sledimo

dejanskemu stanju, vidimo, da v Angliji zaužijejo petkrat

več sladkorja kot v Rusiji. Torej spet naletimo na povezavo,

v tem primeru na povezavo med procesom prebave in procesom

mišljenja. Oziroma prebava (v človekovem spodnjem

delu), ki jo povzroča povečana količina sladkorja, ter okrepljena

samostojnost mišljenja v človekovem zgornjem delu

sta med seboj povezani.

Zelo verjetno je, da bi človek, če bi bilo potrebno, znal korigirati

omenjena razmerja. Svojo prehrano bi lahko sestavil

tako, da bi za prebavo potreboval zelo malo časa, medtem

ko bi ga nekdo drug potreboval mnogo več. To spoznanje

nam omogoča, da se globoko zazremo v človeški organizem.

Namreč, če nekdo zaužije riž in ga hitro prebavi, bo

razpolagal z viškom moči za dejavnost mišljenja. Če pa, recimo,

nekdo poje divjo raco in bo za prebavo potreboval več

časa, bo sicer morda zelo moder, toda pri ustvarjanju misli

bo v resnici mislil njegov trebuh. Torej, nekdo je lahko slab

mislec, vendar misli samostojno, medtem ko je nekdo drug

lahko močan mislec, vendar ne misli samostojno. Iz tega je

spet mogoče izvleči določen nauk.

Učinek beljakovin na prebavo in dejavnost mišljenja

Biti moramo skrajno previdni in paziti, da telesa ne obremenjujemo

s preveliko ali s premajhno količino beljakovin.

Brezpogojno je treba najti pravo razmerje. Pravzaprav znotraj

prebave beljakovine ustrezajo tistemu, kar pri dejavnosti

mišljenja poteka samodejno pri nastajanju predočb. Isto dejavnost,

ki jo spodbudijo plodne misli, povzročajo beljakovine

v spodnjem delu organizma. Če organizem ni preskrbljen

z zmerno količino beljakovin, pričnejo le-te proizvajati višek

tistih sil, ki v dejavnosti spodnjega dela telesa ustrezajo

tistemu, kar ustvarja predočbe v zgornjem delu telesa. Ker

pa naj bi človek vedno bolj obvladoval delovanje predočb,

mora ostati vnos beljakovin znotraj določenih meja, sicer bo

nad človekom zagospodarilo delovanje tistih predočb, ki bi

se jih moral pravzaprav rešiti. To je imel Pitagora v mislih,

ko je poučeval svoje učence: Vzdržite se fižola … ('ker ustvarja

pline in ima na ta način najvišje povezave z duševnim

16

delom; poleg tega je tudi za želodec bolje, če ga ne uživamo,

sanje so bolj prijetne, spanje pa bolj zdravo',Walter Burkert:

Weisheit und wissenschafr. Studien zu Pythagoras, Philolaos und

Platon. Nürnberg 1962).

Ljudje sklepajo vse mogoče in mi rečejo, recimo: 'Poglejte

ga, riž jé! Mišljenje je njegova šibka točka!' - No, morda je

res! Vendar pa ne gre za to, da poznamo pravila in vanje

verjamemo, treba se jih je tudi držati. Škoda lahko nastane

tudi takrat, ko se spodnji del telesa ne sklada z zgornjim.

Na primer, pri človeku, ki se je pred kratkim zavezal vegetarjanstvu

, delo spodnjega dela poteka na povsem določen

način. Nekatere materialne sile se spremenijo v duhovne.

Če pa se ne preobrazijo v duhovne sile, postanejo škodljive

in lahko prizadenejo delo možganov. Za nekoga, ki se ne

ukvarja z drugim kot z bančništvom, ali samo z znanostjo,

zna biti zelo škodljivo, če s silami, ki jih je prihranil z vegetarjanskim

načinom življenja, ne sprejema duhovnih predobč.

Zato mora vegetarjanec obenem sprejeti duhovno življenje.

Če tega ne bo storil, je bolje, da ostane mesojed. Nastanejo

lahko motnje spomina, določeni deli možganov se lahko

poškodujejo itd. Prehranjevanje s plodovi ni dovolj, da bi se

nam odprla najvišja področja duhovnega življenja (glej: dr.

Rudolf Steiner, Kako pridobiti spoznanja o višjih svetovih).

Se nadaljuje.

Vir: Rudolf Steiner, Dinamično-biološka prehrana, duhovna znanost v prehrani,

Izbor: Ivanka Tanja Franjević Petrović


Širimo obzorja

Osnove antropozofije

Devet članov celovitega

človeškega bitja

Brane Žilavec

Kadar želimo razumeti svet, v katerem živimo, in

bitja, ki prebivajo v njem, smo soočeni s številnimi

ugankami. To velja v primeru fizičnih bitij, ki

poseljujejo naravo, kot tudi v primeru duhovnih bitij,

ki so dejavna v ozadju vsega, kar lahko zaznavamo.

Kako pa je v primeru našega lastnega bitja? Ali

zares razumemo sebe – naše lastne nadčutne člane

in njihove medsebojne odnose – in naravo tega, kar

nam omogoča, da smo resnično ljudje?

V modernih časih nam je na voljo ogromna količina

znanstvenih podatkov o zgradbi človeškega organizma,

o njegovih funkcijah in učinkih različnih snovi na

njegovo delovanje. Vendar pa vedno več ljudi občuti,

da so naravoslovne vede, kot so 'biologija, fiziologija

in tako dalje, dosegle svoje meje. Ali te znanosti prinašajo

odgovore? Ne, v resnici samo zastavljajo vprašanja.

Prišel bo čas, ko bodo ljudje jasno spoznali – medtem

ko bodo še vedno spoštovali spretnosti in odkritja

naravoslovnih ved v enaki meri, ko jih mi sedaj – da so

ti čudoviti dosežki znanosti prinesli našemu notranjemu

življenju več vprašanj kot odgovorov.' 1

V resnici vsako odkritje znanosti zgolj odpre nadaljnja

vprašanja, še posebno takrat, ko pridemo do izjemno

zapletenih delov našega ustroja, kot je na primer

zgradba genetskega zapisa vsake celice našega telesa

(DNK). Kaj je namen in smisel tega zapisa? Kaj določa

njegovo zgradbo? Kako lahko vplivamo na njeno

sestavo brez nevarnosti za naš nadaljnji razvoj? To je

le nekaj vprašanj, ki se nam porajajo, na katere lahko

najdemo odgovore le v tem, 'kar stoji v ozadju odkritij

naravoslovnih ved. Odgovori lahko pridejo le iz virov

jasnovidne raziskave. Svet se razprostira preko področja

čutil in v ozadju čutnega sveta najdemo duh. V

duhovni znanosti se jasnovidni zaznavi odkriva sam

duh; le s takšnim pristopom lahko prepoznamo božansko

naravo veličastnega čutnega sveta, ki je okoli nas.' 2

Celo potem, ko priznamo obstoj duhovnih realnosti,

smo še vedno soočeni z ogromnimi težavami 'kadarkoli

se prizadevamo za znanje, bodisi kot mistiki ali kot

realisti ali na katerikoli drugi način, zato ker to zahteva

od nas pridobivanje znanja o samem sebi. Toda

samospoznanja nikakor ni tako lahko doseči, kot verjamejo

mnogi ljudje – med njimi včasih antropozofi.

Antropozof bi se moral vedno zavedati ovir, ki jih bo

srečal v svojih naporih. Vendar je pridobitev znanja o

sebi absolutno bistveno, če hočemo doseči vreden cilj v

svetovnem obstoju, in če hočemo, da bodo naša dejanja

ustrezala dejstvu, da pripadamo človeštvu. Vprašajmo

se: Zakaj je dosega znanja o samem sebi tako težavno?

Človek je zelo zapleteno bitje. Če hočemo resnično

govoriti o njegovem notranjem življenju, ne smemo

začeti tako, da ga smatramo za nekaj preprostega

in prvinskega. Raje moramo biti potrpežljivi in imeti

voljo, da vztrajamo pri poglobljenem razumevanju

čudovite stvaritve božansko-duhovnih sil,' 3 ki so nas

ustvarjale v dolgih eonih časa, preden smo lahko začeli

postavljati vprašanja o našem izvoru in o naravi našega

lastnega bitja.

17


ŠIRIMO OBZORJA

18

Prvi korak na tej dolgi poti je seznanitev s štirimi člani

našega ustroja. 'Ko pride nekdo v našo bližino, je prva

stvar, ki jo vidimo skozi naša čutila, to, kar antropozofija

imenuje fizično telo. Človek ima to telo skupno

s celotnim svetom okoli njega in čeprav je fizično telo

le majhen del tega, kar je v resnici človek, je to edini

del, ki ga običajna znanost upošteva. Vendar moramo

iti globlje. Celo površno opazovanje lahko odkrije, da

ima to fizično telo zelo posebne lastnosti. Obstajajo

mnoge stvari, ki jih lahko vidite in se jih dotaknete;

vsak kamen je na koncu koncev fizično telo. Ampak

človek se lahko giblje, občuti in razmišlja; človek raste,

uživa hrano in se razmnožuje. Nič od tega ne velja

za kamen, pač pa določene lastnosti veljajo za rastline

in živali. Človek ima skupno z rastlinami sposobnost,

da se prehranjuje, raste in razmnožuje; če bi bil kot

kamen, ki ima zgolj fizično telo, ne bi bilo možno nič

od tega. Potemtakem mora imeti človek v lasti nekaj,

kar mu omogoča, da uporablja snovi in njihove sile

na takšen način, da postanejo zanj sredstvo za rast in

podobne funkcije. To je eterično telo, princip življenja,

rasti, prehrane in razmnoževanja.' 4 'To telo je približno

enake velikosti in oblike kot fizično telo, zato praktično

zapolnjuje isti prostor. Eterično telo je izjemno prefinjen

in spretno organiziran medij. Delci tega telesa so

v neprestanem gibanju. Nešteto tokov se pretaka skozi

njega v vse smeri. S pomočjo teh tokov je podpirano in

regulirano življenje samo. Vsako telo, ki je živo, vključno

z živalmi in rastlinami, vsebuje takšen eterični dvojnik.

Ti tokovi in gibanja so skoraj v celoti neodvisni od

človeške volje in zavesti, tako kot so dejavnosti srca ali

želodca v fizičnem telesu neodvisni od naše volje.' 5

Tretji član človeškega ustroja '– astralno telo – je posrednik

veselja in trpljenja, zadovoljstva in bolečine, instinktov,

hrepenenja in strasti. Za duhovno znanost je

to astralno telo enako resničen del človekovega ustroja

kot vse drugo, kar lahko vidijo oči in česar se lahko

dotaknejo roke. Četrti član človeka je nosilec ega in

bistvo sedanjega človeškega razvoja je v tem, da deluje

iz svojega ega navzven, tako rečeno pri preoblikovanju

drugih treh članov svojega bitja. V zelo oddaljeni

prihodnosti bo človekov ego preobrazil vse te člane do

takšne mere, da ne bo ostalo nič od tega, kar je z njimi

naredila narava oziroma duhovne sile, ki obstajajo v

naravi.' 6 (glej sliko štiridelnega človeka - desno)

Tako lahko vidimo, da je naša ključna lastnost – v primerjavi

z živalmi – da lahko s pomočjo našega ega delujemo

na preoblikovanju naših nižjih teles. Prvi med

njimi, ki ga lahko spremenimo, je naše astralno telo,

'nosilec veselja in bolečine, sreče in trpljenja, vseh idej,

občutij in zaznav, ki se pojavljajo in usihajo. To telo je

prišlo v obstoj najprej brez našega sodelovanja – tako

rekoč brez dejavnosti našega zavestnega ega. Sedaj deluje

ego na astralno telo, ga prečiščuje in izboljšuje, ter

s tem pridobiva prevlado nad njegovimi lastnostmi in

aktivnostmi. Če je bil ego dejaven na astralnem telesu le

v majhni meri, potem je človek suženj svojih instinktov

in poželenj. Če pa je ego prečistil instinkte in poželenja

v kreposti ali pa je uredil blodeče mišljenje s posredovanjem

logičnih povezav, ki usmerjajo misli, potem je

postal del astralnega telesa preobražen. Medtem ko

pred tem astralno telo ni bilo obdelano s pomočjo ega,

je potem postalo njegova stvaritev. Kadar ego izvaja

svoje delovanje zavestno – kar se je začelo dogajati sedaj

v človeškem razvoju – imenujemo tisti del astralnega

telesa, ki je bil zavestno preobražen s strani ega, duh

sam oz. manas (v vzhodnjaški terminologiji).

Kadar ego deluje na drugačen, močnejši način, ne

samo na astralno telo, temveč tudi na eterično telo,

imenujemo del eteričnega telesa, ki je bil na ta način

preobražen, duh življenja oz. budhi. In končno, čeprav

to pripada zelo oddaljeni prihodnosti, ko postane ego

tako močan, da lahko preobrazi fizično telo in regulira

njegove zakone – tako, da ego vsepovsod nadzira vse,

kar živi v fizičnem telesu – imenujemo duh človeka oz.

atman tisti del fizičnega telesa, ki je pod oblastjo ega.' 7


ŠIRIMO OBZORJA

Tu imamo prehod iz štiridelne do sedemdelne zgradbe

človeka preko zavestnega delovanja ega. 'Najprej imamo

človeka kot štiridelno bitje, ki ga sestavljajo fizično

telo, eterično telo, astralno telo in ego. In tako kot lahko

govorimo o treh članih našega bitja kot o plodovih preteklosti,

tako lahko govorimo o treh drugih članih, ki

se bodo postopoma razvili v prihodnosti, kot o plodovih

delovanja ega. Tako govorimo o sedemdelni naravi

človeka, kadar dodamo duha samega, duha življenja

in duha človeka k fizičnemu telesu, eteričnemu telesu,

astralnemu telesu in egu. Četudi smatramo te tri višje

principe za tiste, ki pripadajo zelo oddaljeni prihodnosti

človeškega razvoja, moramo reči, da se v določenem

človek v svojem notranjem bitju intelektualno dušo oz.

dušo razuma. Le-ta je povezana z podzavestnimi procesi

preobrazbe eteričnega telesa, ki izhajajo iz ega;

obenem je tudi nosilec spomina. In končno, ego je v

preteklih obdobjih že deloval pri preobrazbi fizičnega

telesa z namenom, da lahko človek obstaja v svoji sedanji

obliki. Plod tega delovanja se imenuje duša zavesti,

preko katere človek pridobiva znanje o stvareh zunanjega

sveta. V tem pogledu lahko potemtakem prav

tako govorimo o sedemdelnem človeku; trije duševni

člani: duša občutkov, intelektualna duša in duša zavesti

so nastali kot rezultat pripravljalne podzavestne

dejavnosti ega.' 9

smislu človek pripravlja na njih celo v sedanjem času.

Človek bo začel zavestno preobražati astralno, eterično

in fizično telo s pomočjo ega zgolj v oddaljeni prihodnosti,

vendar pa je nejasna aktivnost ega že preobrazila

ta tri telesa nezavedno, tako rečeno brez polne zavesti.

Določen rezultat je bil v resnici že dosežen.

Ti notranji člani človeškega bitja so lahko prišli v obstoj

zato, ker je delovanje ega na astralno telo rezultiralo v

razvoju duše občutkov kot nekakšnega notranjega odseva

čutečega telesa 8 . Astralno telo je medij za to, kar

imenujemo ugodje, in to se odseva v notranjem duševnem

bitju kot poželenje, ki ga pripisujemo duši. Na ta

način se astralno telo in preobraženo astralno telo oz.

duša občutkov skladajo v enakem smislu, kot se ugodje

in poželenje.

Ego je v preteklosti prav tako deloval na eterično telo.

Kar se je v njem razvilo, je pripeljalo do dejstva, da nosi

Oglejmo si sedaj naravo in funkcije teh treh duševnih

članov. 'Spomin se pojavlja v različnih stopnjah. V najbolj

preprosti obliki se pojavi, kadar oseba opazuje nek

objekt in je sposobna potem, ko se obrne stran, priklicati

njegovo miselno sliko. Ta slika je bila oblikovana,

medtem ko je človek opazoval objekt. Proces se je

odvijal med njegovim astralnim telesom in njegovim

egom. Astralno telo je izzvalo zavedanje o zunanjem

vtisu objekta. Vendarle bi znanje o objektu trajalo samo

toliko časa, dokler je le-ta prisoten, če ne bi ego prevzel

to znanje in si ga prisvojil. Tu je tista točka, kjer

nadčutno zaznavanje loči telesni element od duševne

narave. O astralnem telesu govorimo tako dolgo,

dokler upoštevamo pojavljanje znanja o objektu, ki je

prisoten. To, kar daje trajnost temu znanju, imenujemo

duša. Iz tega, kar je bilo povedano, lahko obenem vidimo,

kako je človekovo astralno telo tesno povezano

s tistim delom duše, ki daje znanju trajnost. Oba sta

19


ŠIRIMO OBZORJA

združena v enega člana človeškega bitja. Ta zveza se

potemtakem lahko imenuje tudi astralno telo. Če želimo

natančno poimenovanje, lahko imenujemo človeško

astralno telo čuteče telo in dušo lahko imenujemo

dušo občutkov v tolikšni meri, kot je le-ta povezana s

čutečim telesom.' 10

Seveda je to en način gledanja na ta razmerja, kajti 'v

določenem pogledu se mora astralno telo smatrati za

nekaj, kar vsebuje to, kar imenujemo duša občutkov,

duša razuma in duša zavesti, poleg tega pa duša obdaja

tudi ego.' 11 To je posledica dejstva, da 'se ego dvigne

do višje stopnje lastnega bitja, kadar usmerja svojo

dejavnost proti temu, kar si je prilastil iz poznavanja

objektov zunanjega sveta. To je dejavnost, s pomočjo

katere se ego vedno bolj oddvaja od objektov zaznave

z namenom, da deluje znotraj tega, kar si je prilastil.

Del duše, kjer se to dogaja, se lahko označi za intelektualno

dušo oz. dušo razuma. Značilnost obeh duš – tako

duše občutkov kot duše razuma – je v tem, da delujejo

s tem, kar prejemajo preko vtisov o objektih, ki jih

zaznavajo čutila in kar se od tega ohrani v spominu.

Duša je tu popolnoma predana temu, kar prihaja do

nje od zunaj. To, kar si prilasti preko spomina, je prav

tako prejela od zunaj. Vendar pa lahko preseže vse to.

Duša ni samo duša občutkov in duša razuma. Za nadčutno

zaznavanje je najlažje podati idejo o tem prehodu

v notranjost, tako da poudarimo naslednje dejstvo:

V celem obsegu jezika obstaja eno ime, ki se preko svoje

lastne narave loči od vseh drugih imen. To ime je

Jaz. Vsako drugo ime lahko vsak človek podeli objektu

ali bitju, na katerega se nanaša. Jaz – kot poimenovanje

za bitje – ima pomen le takrat, ko ga človek uporabi za

samega sebe. Za njegovo poimenovanje ne more ime

Jaz nikoli zveneti v ušesu človeka od zunaj; samo on

sam ga lahko uporabi za samega sebe. Jaz sem Jaz le

samemu sebi. Za vsakega drugega človeka sem ti in

vsak drug človek je zame ti. To dejstvo je zunanji odraz

skrajno pomembne resnice. Narava Jaza je neodvisna

od vsega, kar je zunanje; zaradi tega ne more imena Jaz

uporabiti nihče od zunaj. Nič od zunanje narave nima

pristopa k temu delu duše, s katerim se tu ukvarjamo.

Tu je skrito svetišče duše. Le bitje, ki ima dušo enake

narave, lahko pristopi k temu. Bog, ki prebiva znotraj

človeka, se pojavi takrat, ko se duša zave sebe kot Jaza.

Tako kot duša občutkov in intelektualna duša živita v

zunanjem svetu, tako se tretji duševni član potopi v božansko,

kadar duša pridobi zaznavo svojega lastnega

bitja. Človek lahko odkrije božansko znotraj sebe, zato

ker njegovo najbolj notranje bitje izvira iz božanskega.

Na ta način odkrije tretjega člana svoje duše – notranje

poznavanje sebe – ravno tako, kot si pridobi znanje o

zunanjem svetu preko svojega astralnega telesa. Zaradi

tega imenuje okultna znanost tega tretjega duševnega

člana duša zavesti.' 12

Na ta način smo prišli do treh duševnih članov in njenih

glavnih povezav:

- duša občutkov ima razmerje s fizičnim svetom

preko naših čutil;

- duša razuma oz. intelektualna duša ima razmerje s

svetom preko našega mišljenja;

- duhovna duša oz. duša zavesti ima dostop do

duhovnega sveta.

Tu je treba pojasniti, da 'čeprav človekov Jaz zasije v

duši zavesti, vseeno prežema celotno duševno bitje.

Deli tega duševnega bitja niso tako jasno razločeni,

kot so telesni udi, temveč se v višjem smislu medsebojno

prežemajo. Če torej smatramo intelektualno dušo

in dušo zavesti za dva ovoja Jaza, ki spadata skupaj,

z Jazom kot njunim jedrom – in če z izrazom astralno

telo označimo tukaj to, kar je oblikovano skupaj z

duševnim telesom (čutečim telesom) in dušo občutkov

20


ŠIRIMO OBZORJA

– potem lahko razmejimo človeka na fizično telo, življenjsko

telo (eterično telo), astralno telo in Jaz.' 13

Na ta način pridemo spet do štiridelnega ustroja sedanjega

človeka. Če k temu dodamo še tri duhovne

člane, ki obstajajo kot semena, ki bodo obrodila sadove

v prihodnjem kozmičnem razvoju – manas, budhi

in atman – pridemo do sedemdelnega ustroja človeka

prihodnosti.

Obstaja pa tudi druga možnost, če vzamemo za izhodišče

trditev, da je človek s holistične perspektive

sestavljen iz telesa, duše in duha. V tem primeru telo

sestavljajo fizično, eterično in astralno telo; duša vsebuje

dušo občutkov, dušo razuma in dušo zavesti; duh

pa delimo na duh sam, duh življenja in duh človeka.

Tako pridemo na koncu do devetih članov celovitega

človeka.

(glej sliko devetdelnega človeka - zgoraj)

'Na ta način sodeluje človek v treh svetovih, v fizičnem,

duševnem in duhovnem. Človek je ukoreninjen

v fizičnem svetu preko svojega fizičnega, eteričnega in

astralnega telesa in oblikuje cvetove v duhovnem svetu

preko duha samega, duha življenja in duha človeka.

Vendar pa je steblo, ki je ukoreninjeno v enem svetu in

poganja cvetove v drugem, sama duša.' 14

Sedaj smo si pridobili osnovno razumevanje štiridelne,

sedemdelne in devetdelne narave človeka. 'Četudi se

mora kateri koli študij človeka nujno pričeti s poznavanjem

teh članov, si moramo biti obenem na jasnem,

da je to znanje zgolj priprava. Kajti to, kar je resnično

pomembno, ni to, da se človek sestoji iz sedmih ali devetih

članov, temveč v kakšnih odnosih so ti člani med

seboj ter kako je vsak med njimi povezan z vsakim od

preostalih.' 15 Poleg tega ne smemo pozabiti, da so trije

osnovni člani človeškega ustroja izjemno zapletena

bitja, kar je posledica dejstva, da je celotni kozmični

razvoj pred pojavom sedanje Zemlje služil za njihovo

pripravo, tako da so postala sposobna prejeti vase človeški

Jaz. Astralno telo je prišlo v obstoj v času Stare

Lune, eterično telo v času Starega Sonca in fizično telo

že v času Starega Saturna. 16 Zaradi tega razloga 'je fizično

telo človeka najčudovitejša zgradba. Podrobnejše

preučevanje lahko dokaže, da to telo vsebuje mnogo

več od tistega dela, ki je bil izboljšan s strani ega v dušo

zavesti in ki ga lahko imenujemo fizični nosilec duše

zavesti. Prav tako je eterično telo mnogo bolj zapleteno,

kot je nosilec duše razuma, in astralno telo bolj

zapleteno, kot je nosilec duše občutkov. Ti nosilci so

nezadostni v primerjavi s tem, kar je že obstajalo, preden

je človek posedoval ego.' 17

Vzrok za to leži v tem, 'da so duhovna bitja pripeljala

v obstoj prvi zarodek človekovega fizičnega telesa že

v prvobitni preteklosti. K temu je bilo dodano eterično

telo, kasneje astralno telo in nazadnje ego. Najprej

je fizično telo obstajalo v neposredni skladnosti z duhovnim

svetom, potem je bilo spopolnjeno, prežeto in

prepleteno z eteričnim telesom ter je tako postalo bolj

zapleteno. Kasneje je bilo prežeto z astralnim telesom

in postalo še bolj zapleteno. Potem je bil dodan ego in

le potem, ko je ego deloval na fizično telo, je bil en njegov

del preobražen v nosilca t.i. človeške zavesti – sposobnosti,

s pomočjo katere človek pridobiva znanje o

zunanjem svetu. Vendar pa mora to fizično telo početi

mnogo več, kot je ustvarjanje znanja o zunanjem svetu

preko čutil in možganov. Fizično telo mora izvajati številne

aktivnosti, ki omogočajo obstoj zavesti, vendar se

le-te odvijajo v celoti izven predela možganov. In tako

je tudi v primeru eteričnega in astralnega telesa.

Ko spoznamo, da je povsod okoli nas v zunanjem svetu

duh, da je duh v osnovi vsega materialnega, eteričnega

in astralnega, potem moramo izjaviti: Tako kot deluje

sam ego kot duhovno bitje od znotraj navzven v obdobju

nadaljnjega razvoja treh članov človeškega bitja,

prav tako so duhovna bitja oziroma duhovne aktivnosti,

če tako želite, delovala na njegovo fizično, eterično

in astralno telo, preden je ego vstopil v ospredje in

spopolnil določen del tega, kar je bilo že pripravljeno.

d Ernst Haeckel, 1834 – 1919

21


ŠIRIMO OBZORJA

V preteklosti se je dejavnost izvajala na astralno, eterično

in fizično telo od zunaj navznoter, prav tako kot

deluje sedaj ego od znotraj navzven na te tri člane. Potemtakem

je bilo duhovno ustvarjanje aktivno na naših

ovojih, tako da jim je dajalo obliko, gibanje, postavo

in tako dalje, preden je bil ego sposoben, da se je ukoreninil

v tem, kar je bilo ustvarjeno. Pred dejavnostjo

ega so obstajale in se dogajale v ljudeh duhovne dejavnosti.

Mi prenašamo znotraj nas plodove duhovnih

aktivnosti, ki so se izvajale preden je bil ego sposoben

intervenirati in ki so nujna priprava za tiste dejavnosti,

ki jih izvaja ego.' 18

V skladu z gornjim opisom je potrebno razlikovati

dve vrsti pripravljalnih aktivnosti. Prva je delovanje

duhovnih hierarhij od zunaj navznoter na fizično, eterično

in astralno telo z namenom, da se jih pripravi za

sprejem Jaza. Druga je podzavestno delovanje človeškega

Jaza pod vodstvom duhovnih bitij na delni spopolnitvi

teh treh teles, kar je imelo za posledico pojav

duše občutkov, duše razuma in duše zavesti. K tem

preteklim dejavnostim moramo dodati prihodnje dejavnosti

ega v preobrazbi treh teles, ki se bodo odvijale

od znotraj navzven. Rezultati teh dejavnosti bodo duh

sam, duh življenja in duh človeka.

Tako lahko zaključimo, da 'se moramo v primeru,

ko je človek sam največja uganka življenja, in če pripisujemo

veliko vrednost rešitvi te uganke, posvetiti

edinemu, kar jo lahko reši, to je duhovni znanosti. V

širšem pogledu ni uganka le človeška narava; vsak posameznik,

ki ga srečamo, predstavlja novo uganko, ki

se je ne more dognati samo z intelektualnimi mislimi.

Mi moramo priti do individualnosti in dopustiti sami

duhovni znanosti, da deluje iz jedra našega bitja. Tako

dolgo, kot ostaja duhovna znanost le teorija, nam to ne

koristi; uporabiti se mora v praktičnem življenju. Pot

je dolga, toda duhovna znanost je vir svetlobe na tej

poti in tako vodi do resničnosti. Naši pogledi in ideje

so z njeno pomočjo popolnoma preobražene. Znanje ni

več abstraktna teorija, kajti potem, ko je poduhovljeno,

prežema naše celotno življenje in delovanje. Tako začenjamo

razumeti ljudi kot posameznike in naše znanje

preide tudi v območje čustev in se izrazi kot upoštevanje

in spoštovanje. Ljudje si z lahkoto predstavljajo,

da se lahko življenje obravnava tako, kot da bi bili vsi

ljudje narejeni v skladu z enim stereotipnim vzorcem.

To nikakor ne drži! Duhovno znanje mora prežeti naše

čustveno življenje z namenom, da bomo lahko postali

sposobni razumeti globino uganke, s katero se soočamo

v vsakem posamezniku. In kako bomo rešili to

uganko? Tako, da bomo srečali vsakega posameznika

na takšen način, da bo obstajala med nama harmonija.

Le na ta način bomo sposobni rešiti osnovno uganko

človeka – človeka kot posameznika. Ta uganka ne

bo nikoli rešena s pomočjo abstraktnih konceptov in

idej. Vsakič, ko pristopimo k posameznemu človeku,

moramo uporabiti jasno razumevanje,' 19 ki temelji na

duhovnih uvidih o članih njegove nadčutne narave in

kako so le-ti povezani med seboj in s fizičnim telesom.

Pred vsem drugim pa moramo poznati samega sebe

v naši pravi duhovni naravi, če hočemo resnično razumeti

druge ljudi, in na ta način sodelovati v naprednem

toku kozmičnega razvoja.

Opombe:

1, 2 Steiner, The Presence of the Dead on the Spiritual Path, Paris,

26.05.1914

3 Steiner, The Etherisation of the Blood, Basle, 1.10.1911,

4 Steiner, At the Gates of Spiritual Science, Stuttgart, 22.08.1906

5 Steiner, Initiation and Its Results, www.rsarchive.org

6, 7, 9, 17, 18 Steiner, Spiritual Science and Speech, Berlin, 20.01.1910

8 Čuteče telo je drug izraz za astralno telo, ki nakazuje na lastnost astralnega

telesa, da omogoča občutenje čutnih vtisov, ki vstopajo v človeka

preko njegovih čutil. Tretji izraz, ki je v uporabi v antropozofski

literaturi je duševno telo.

10, 12 Steiner, An Outline of Occult Science

11 Steiner, Berlin, 15.02.1909, www.rsarchive.org

13, 14 Steiner, Theosophy

15 Steiner, The Son of God and the Son of Man, Munich, 11.02.1911

16 Osnovni opis kozmičnega razvoja štirih teles je na voljo v članku Kozmični

razvoj štirih kraljestev narave, Svitanje, Jesen 2016.

19 Steiner, The Four Temperaments, 1908/09

22


ČLOVEK IN ANTROPOZOFSKA MEDICINA-naslovnica.indd 1

12/16/14 10:00 AM

Literatura

POZNATE ZALOŽBO

AJDA?

Prvotno smo si zadali nalogo skrbeti za strokovno

literaturo na področju biodinamike. Dr. Steiner pa je

menil, da je pridelovanje hrane neposredno povezano

z zdravjem in s tem z medicino. Zato smo poskrbeli

tudi za nekaj antropozofskega čtiva za področje

prehrane in medicine.

Tu naj predstavimo nekaj brošur:

ZA PODROČJE VRTNARJENJA IN KMETOVANJA

ZALOŽBA AJDA

SETVENI PRIROČNIK

MARIJE THUN za kmete,

Evropi. Vrzdenec 2010 • 8,76 €

vrtičkarje in čebelarje

• Dr. Rudolf Steiner, TEMELJI USPEŠNEGA KMETOVANJA V OŒEH DUHOVNE ZNANOSTI ali

kratko KMETIJSKI TEŒAJ je v platno vezana knjiga na 252 straneh in z osmimi barvnimi reprodukcijami.

Gre za slovenski prevod stenografskih zapisov osmih predavanj, v katerih je dr.

Steiner utemeljil biološko-dinamiœno metodo. Je temeljna knjiga našega dela, v kateri avtor

odstira œloveškim œutilom in razumu nedosegljive skrivnosti, ki tkejo v mrtvi in živi naravi, in vse

stvarstvo povezujejo v skrivnostno, modrosti polno celoto. Vrzdenec 2011 • 32,85 €

• DEMETER ŒEBELARJENJE je zbir predavanj œebelarskega mojstra Günterja Friedmanna, ki

jih je imel za slovenske œebelarje na Brdu pri Lukovici. Predstavlja ekološko œebelarjenje po

meri œebele v skladu s smernicami zveze Demeter. Tako œebelarjenje omogoœa pridobivanje

blagovne znamke Demeter za med in druge œebelarske proizvode. Knjižica vsebuje tudi Smernice

Zveze Demeter in primerja te z drugimi ekološkimi smernicami, ki veljajo za œebelarjenje v

• Matthias Thun, BIO ŒEBELARJENJE 1/2/3 je zbir predavanj œebelarskega mojstra Matthiasa

Thuna, sina Marije Thun. V predavanjih opozarja na najbolj pogoste napake pri delu s œebelami,

predstavi nam razvoj œebele v evoluciji in njeno poslanstvo za œloveka, izdelavo zdravih panjev

iz ržene slame, predvsem pa svoj naœin œebelam ustreznega œebelarjenja in naœin obvladovanja

varoje, kot izhaja iz biodiamike. Vrzdenec 2004 • 8,76 €

prinaša napotke za biodinamično

pridelovanje hrane v skladu s

Vrzdenec 2012 • 8,76 €

kozmičnimi ritmi in predstavlja

raziskovalno dela Marije Thun.

• PRIDELUJMO SVOJA SEMENA 1 in PRIDELUJMO SVOJA SEMENA 2 sta brošuri z zbirom

vselej razliœnih predavanj strokovnjakov za podroœje biodinamiœnih pristopov k ohranjanju naših

rastlin in pridelovanju lastnih semen. Posebna dragocenost so spoznanja in izkušnje predavateljev,

ki se vsi tudi v praksi ukvarjajo z biodinamiœnim semenarstvom, poglobljeno vsak na

svojem specialnem podroœju. Brošuri sta pravi zaklad znanja, ki ga izjemno nujno potrebujemo

in osvetljujeta tiste bistvene elemente ohranjanja kulturnih rastlin, ki jih moderna, na snovi omejena

stroka brez poglobljenih uvidov duhovne znanosti, ne zmore zajeti in jih zato ne upošteva.

• Biološko-dinamiœno gospodarjenje je prepleteno z dogajanjem v kozmosu. Brošura SPIRITUALNA

ASTRONOMIJA, švicarskega matematika, fizika, astronoma in uœitelja dr. Wolfganga Helda, je

korak k razumevanju tistega dogajanja v kozmosu, ki ga biodinamiki spoznavamo kot vir vsega,

kar lahko povezujemo z življenjem kot takim. Je korak k spoznavanju samega sebe in vsega, kar

nas obdaja. Nastala je kot zapis njegovih predavanj leta 2002. Vrzdenec 2004 • 8,76 €

• CELOSTNA PREHRANA 1 in CELOSTNA PREHRANA 2 sta knjižici, ki podajata vsebino seminarjev

o razumevanju zdrave prehrane. Njun avtor je Michael Kassner, agronom in waldorfski

uœitelj, ki že veœ kot 25 let deluje v antropozofskem centru za raziskovanje prehrane. Popelje

nas v svet celostne prehrane v toku življenja in odgovarja na vprašanja, kako s hrano skrbimo za

fiziœno telo in vitalnost ter podpiramo dušo in duha. Brošuri prinašata tako teorijo kot tudi veliko

praktiœnih nasvetov. Vrzdenec 2008 • 8,76 €

Iz podroœja osrednje Steinerjeve antropozofije priporoœamo delo:

Cena: 9,90 €

• Dr. Rudolf Steiner, KAKO DOSEŒI SPOZNANJA VIŠJIH SVETOV, Ljubljana 2008 • 27,38 €

Vse cene vkljuœujejo 9,5% DDV

2017

Setveni priroœnik

Marije Thun

Koledar za poljedelce, vrtiœkarje in œebelarje

izdelal Matthias K. Thun

Bioloøko-dinamiœna metoda:

zdravje za naravo in œloveka

ZA PODROČJE MEDICINE

ČLOVEK IN

ANTROPOZOFSKA

MEDICINA s predavanji dr.

Maria Mayrhofferja

POVITKI IN OBLOGE

9,00 EUR

Cena: 8,76 €

Predstavlja antropozofski pristop

pri odpravljanju začetnih bolezenskih

težav in spremljanju zdravljenja

z napotki in skicami za izvajanje,

predavanje dr. Mayrhofferja o

tem načinu zdravljenja in spisek

antropozofskih zdravil za malo

domačo lekarno z indikacijami in

doziranjem.

Cena: 9,90 €

»LOVEK IN

ANTROPOZOFSKA

MEDICINA

RAK ‡ UJMA

»LOVEŠTVA IN »ASA

Dr. Mario Mayrhoffer

POVITKI

IN OBLOGE

V ANTROPOZOFSKI

MEDICINI

TEMELJI USPEŠNEGA

KMETOVANJA V OČEH

DUHOVNE ZNANOSTI ali

kratko KMETIJSKI TEČAJ

dr. Rudolfa Steinerja

je slovenski prevod stenografskih

zapisov osmih predavanj, v katerih

je dr. Steiner utemeljil biološkodinamično

metodo.

Cena: 32,85 €

PRAKTIČNO VRTNARJENJE

Marije Thun

sodi k temeljni literaturi

biodinamičnega vrtnarjenja.

Cena: 27,38 €

Vabimo vas k ogledu spletnih strani

www.ajda-vrzdenec.si,

kjer boste našli še predstavitev brošur:

CELOSTNA PREHRANA 1 in 2 Michaela Kassnerja

DEMETER ČEBELARJENJE Günterja Friedmanna

BIO ČEBELARJENJE Matthiasa Thuna

PRIDELUJMO SVOJA SEMENA 1 in 2

s predavanji antropozofskih specialistov za področje

semenarstva

SPIRITUALNA ASTRONOMIJA dr. Wolfganga Helda

TEMELJI BIOLOŠKODINAMIČNEGA GOSPODARJENJA

Marije Thun

KMETOVANJE PO BIOLOŠKO-DINAMIČNI METODI

Eckardta von Wistinghausen in Friedricha Sattlerja

PREPARATI Mete Vrhunc z napotki za izdelovanje in

uporabo biološkodinamičnih preparatov

23


Društva

Seznam društev

za biodinamično kmetovanje

in drugih antropozofskih iniciativ v Sloveniji

Združenje Demeter Slovenija

Volčji Grad 40, 6223 Komen

051 204 436 (Andreja)

040 608 717 (Maja)

info@demeter.si

Društvo Ajda Vrzdenec

Vrzdenec 60, 1354 Horjul

01 754 07 43 (od 9. do 13. ure)

ajdavrzdenec@gmail.com

Predsednica: Meta Vrhunc

Društvo Ajda Gorenjska

Podhom 42, 4247 Zgornje Gorje

04 572 56 18, 041 948 336

monika.brinsek@gmail.com

Društvo Ajda Koroška

Trg 4. julija, 2370 Dravograd

041 340 871

toncka@loris.si

Predsednica: Antonija Ločičnik

Društvo Ajda Domžale

Podrečje 10, 1230 Domžale

041 323 249 (Jože)

051 204 436 (Andreja)

ajda.domzale@gmail.com

www.ajda-domzale.si

Društvo za b-d gospodarjenje Ajda Goriška

Ulica padlih borcev 26, 5290 Šempeter pri Gorici

040 658 482

ajda.goriska@gmail.com

Predsednik: Drago Kladnik

Društvo za b-d gospodarjenje Ajda Štajerska

Soseska 13, 3312 Prebold

051 394 494

ajda.stajerska@gmail.com

Predsednik: Stanko Krašovec

Zveza biodinamikov Slovenije

Streliška ulica 12, 1000 Ljubljana

zveza.biodinamikov@gmail.com

Predsednica: Saša Klančar

Naravoslovno-izobraževalno društvo 'Sapientia'

Sekcija za antropozofsko medicino Slovenije

Hvaletinci 2, 2255 Vitomarci

vesna.forstneric@gmail.com

www.nid-sapientia.com

Delovna skupnost obsoteljske regije

Izletniška ulica 6, 3250 Rogaška Slatina

031 643 312

romana.srimpf@gmail.com

Vodja: Romana Šrimpf

Delovna skupnost dravinjske regije

Žiče 76, 3215 Loče

031 342 107

majda.temnik@gmail.com

Vodja: Majda Temnik

Društvo za b-d gospodarjenje Ajda Dolenjska

Vinji Vrh 5a, 8220 Šmarjaške Toplice

031 645 476

joze.lusavec@gmail.com

Predsednik: Jože Lusavec

Društvo za b-d gospodarjenje Ajda Posavje

Boštanj 30, 8294 Boštanj

031 458 532 (Majda Hriberšek)

majda.hribersek@gmail.com

Predsednik: Zvone Černelič

Društvo biodinamikov Notranjska

Cesta 4. maja 75, 1380 Cerknica

041 444 736

biodinamika.notranjska@gmail.com

Predsednica: Mihaela Klančar

24

More magazines by this user
Similar magazines