E80576_Szkolni_Przyjaciele_Matematyka_podrecznik_klasa_3_czesc_2

MediaWSiP

TYDZIEŃ 24

1. Przeliczanie jednostek czasu

zegarowego .................................... 44

2. Obliczenia zegarowe bez przekroczenia

progu 60 minut .............................. 45

3. Obliczenia zegarowe z przekroczeniem

progu 60 minut .............................. 46

4. Powtórzenie ................................... 48

TYDZIEŃ 25

1. Struktura liczb czterocyfrowych ......... 49

2. Poznawanie liczb czterocyfrowych ..... 50

3. Liczby czterocyfrowe typu: 2700,

3006, 5080 .................................... 51

4. Dodawanie i odejmowanie liczb

czterocyfrowych ............................. 52

TYDZIEŃ 26

1. Rozwiązywanie zadań rozmaitych ...... 53

2. Wprowadzenie pojęcia kilometr ......... 54

3. Zadania tekstowe – kilometry ............ 55

4. Wprowadzenie pojęcia tona .............. 56

TYDZIEŃ 27

1. Zadania tekstowe – tony ................... 57

2. Wprowadzenie pojęcia wiek .............. 58

3. Obliczanie upływu czasu .................. 60

4. Powtórzenie ................................... 61

TYDZIEŃ 28

1. Liczby pięciocyfrowe ....................... 62

2. Liczby sześciocyfrowe ...................... 63

3. Obliczenia szacunkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

4. Liczba siedmiocyfrowa – milion ........ 65

TYDZIEŃ 29

1. Połowa i ćwierć całości – figury

geometryczne ................................. 66

2. Obliczanie połowy i ćwierci

podanej liczby ................................ 68

3. Połowa i ćwierć – jednostki

długości ........................................ 70

4. Połowa i ćwierć – jednostki masy........ 71

TYDZIEŃ 30

1. Połowa i ćwierć – jednostki czasu

zegarowego .................................... 72

2. Połowa i ćwierć – jednostki czasu

kalendarzowego .............................. 73

3. Połowa i ćwierć – obliczenia

pieniężne ....................................... 74

4. Powtórzenie ................................... 75

TYDZIEŃ 31

1. Powtórzenie. Dodawanie

i odejmowanie w zakresie 1000 .......... 76

2. Powtórzenie. Mnożenie i dzielenie

w zakresie 1000 .............................. 77

3. Powtórzenie. Własności działań

na liczbach .................................... 78

4. Powtórzenie. Rozwiązywanie zadań

tekstowych .................................... 79

TYDZIEŃ 32

1. Powtórzenie. Mierzenie czasu ............ 80

2. Powtórzenie. Mierzenie długości ........ 81

3. Powtórzenie. Mierzenie masy ............ 82

4. Powtórzenie. Rozwiązywanie

zadań tekstowych ............................ 83

TYDZIEŃ 33

1. Powtórzenie. Płaskie figury

geometryczne ................................. 84

2. Przestrzenne figury geometryczne ...... 86

3. Dostrzeganie rytmów w środowisku

naturalnym, sztuce użytkowej

i wytworach człowieka ..................... 87

4. Rozwiązywanie łamigłówek

geometrycznych ............................. 88

More magazines by this user
Similar magazines