ردیاب آهنربایی

gprancomm
  • No tags were found...

ردیاب آهنربایی
ردیاب آهنربایی جیپیران بدون نیاز به سیم کشی اضافه روی خودرو های شخصی، کانتینر ها، محموله ها و … نصب می شود. و امکان ردیابی آنلاین از طریق ماهواره های جی پی اس GPS را فراهم می کند. ردیاب آهنربایی با استفاده از باتری داخلی می توانند با یک بار شارژ شدن، از یک ماه تا یک سال به صورت آنلاین موقعیت خود را ارسال کنند. همچنین برای ذخیره باتری ردیاب و طولانی تر شدن مدت زمان ردیابی می توان با استفاده از برنامه قدرتمند فارسی این ردیاب ها را زمانبندی کرد، که در این صورت ردیاب موقعیت خود را در زمان های تعیین شده ارسال می کند و بقیه زمان ها به حالت خواب می رود.
ردیاب مخفی
مزیت ردیاب آهنربایی جیپیران این است که می توان آن را به صورت مخفی در خودرو جاگذاری و در صورت نیاز آن را روشن کرد. این ردیاب دارای هیچ گونه سیم کشی نیست و سارقان به هیچ وجه نمی توانند این ردیاب را پیدا کنند. از ردیاب آهنربایی به عنوان ردیاب پشتیبان در خودرو های شخصی، ردیابی محموله های ترانزیتی، ردیابی کندوی زنبور عسل و… استفاده می شود. همچنین این ردیاب را می توان روی سطوح چوبی، پلاستیکی و شیشه های نیز نصب کرد.

ردیاب آهنربایی

ردیاب آهنربایی جیپیران بدون نیاز به سیم کشی اضافه روی خودرو های شخصی،‏ کانتینر ها،‏ محموله ها و … نصب

را فراهم می کند.‏ ردیاب آهنربایی با استفاده GPS می شود.‏ و امکان ردیابی آنالین از طریق ماهواره های جی پی اس

از باتری داخلی می توانند با یک بار شارژ شدن،‏ از یک ماه تا یک سال به صورت آنالین موقعیت خود را ارسال کنند.‏

همچنین برای ذخیره باتری ردیاب و طوالنی تر شدن مدت زمان ردیابی می توان با استفاده از برنامه قدرتمند فارسی

این ردیاب ها را زمانبندی کرد،‏ که در این صورت ردیاب موقعیت خود را در زمان های تعیین شده ارسال می کند و

‏.بقیه زمان ها به حالت خواب می رود

ردیاب مخفی

جیپیران این است که می توان آن را به صورت مخفی در خودرو جاگذاری و در صورت نیاز مزیت ردیاب آهنربایی

آن را روشن کرد.‏ این ردیاب دارای هیچ گونه سیم کشی نیست و سارقان به هیچ وجه نمی توانند این ردیاب را پیدا کنند.‏

به عنوان ردیاب پشتیبان در خودرو های شخصی،‏ ردیابی محموله های ترانزیتی،‏ ردیابی کندوی از ردیاب آهنربایی

زنبور عسل و…‏ استفاده می شود.‏ همچنین این ردیاب را می توان روی سطوح چوبی،‏ پالستیکی و شیشه های نیز

‏.نصب کرد

‏:مطالب مرتبط

ردیاب آهنربایی نظامی

Source: آهنربایی Publishedردیاب on 2018-12-10

ردیاب آهنربایی و ردیاب خودرو مجرمین متواری

Source: آهنربایی Publishedردیاب on 2017-02-11

نمایش سریع

ردیاب آهنربایی

GP023 ردیاب آهنربایی

‎5.00‎نمره 5 از


نمایش سریع

ردیاب آهنربایی

GP023A ردیاب آهنربایی

از ‎5.00‎نمره 5

‎1,650,000‎تومان

آخرین مطالب وبالگ

آذر ۷۹۳۱ ۷۳, خرید ردیاب موتور سیکلت

آذر ۷۹۳۱ ۷۳, ردیاب آهنربایی نظامی

آذر ۷۹۳۱ ۷۳, بهترین ردیاب موتور سیکلت

آذر ۷۹۳۱ ۷۳, دزدگیر ماشین

آذر ۷۹۳۱ ۷۳, ردیاب موتور سیکلت

آبان ۷۹۳۱ ۷۱, بهترین ردیاب خودرو

آبان ۷۹۳۱ ۷۹, بهترین ردیاب خودرو در نظرسنجی آذر ۳۱

‏,تیر ۷۳ ردیاب خودرو

More magazines by this user
Similar magazines