04.06.2019 Views

Haustueren-Katalog_2021_CZ

PORTAS-Haustüren-Programm

PORTAS-Haustüren-Programm

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Renovace domovních

dveří na míru.

Ze starých domovních dveří vytvoříme

opět bezpečný a reprezentativní vstupní prostor!

NYNÍ

DŘÍVE

Jednička na renovace v evropě Evropě

...osvědčený odborník ve vašem regionu!

kvAlitA A sluŽBy JiŽ oD roku 1974 A přes 25 let nA Českém trhu!


OA Z A C H O V Á VAT H O D N

Z Domovních Dveří, JAko Jsou tyto, …

…se stAnou Domovní Dveře portAs!

Vaše v jádru ještě zachovalé domovní

dveře už mají svůj věk – to pro Vás znamená:

Tvar a dekor dveří již není moderní. Vstupní prostor

již celkově nepůsobí reprezentativně a bezpečně.

Povětrnostní vlivy na dveřích zanechaly viditelné

stopy. Proto je nutné dveře znovu a znovu natírat.

Koupit nové dveře by znamenalo vysoké náklady,

zabudování nových dveří by navíc bylo velmi

náročné a spojené s nepříjemným hlukem a

špínou.

Jedinečný a milionkrát osvědčený

renovační systém PORTAS zachová

cenné jádro Vašich starých domovních

dveří – to pro Vás znamená:

Renovace domovních dveří PORTAS je hotová

za pouhý jeden den, aniž by se prostor Vašeho

vchodu stal „staveništěm”.

Nově upravený vstupní prostor opět působí

reprezentativně a atraktivně.

Nové domovní dveře jsou odolné proti počasí

a již není nutné je natírat.

Skleněná výplň vnese do domu světlo.

Zvýšená bezpečnost proti vloupání.

DŘÍVE

NYNÍ

Vaše výhody s renovací PORTAS:

■ Renovace za jediný den

■ Bez vybourání a zednických prací

■ Odolné vůči povětrnostním vlivům

a se snadnou údržbou

■ Reprezentativní, stylové a atraktivní

Renovace PORTAS domovních dveří je

moderním řešením pro všechny typy

domovních dveří bez ohledu na to,

z jakého jsou materiálu – např. ze dřeva

nebo hliníku, s prosklením nebo bez.

■ Na přání s bezpečnostní výbavou

■ Velký výběr modelů a dekorů

DŘÍVE

NYNÍ

Ráno vyzvedneme staré, večer přivezeme nové!

PLNIT PŘÁNÍ

T Y

1. Nejvyšší čas na odborně

dokonalou renovaci

domovních dveří PORTAS.

2. V požadovaném termínu proběhne

konzultace s expertem

na renovace PORTAS.

3. V dohodnutém termínu si

ráno vyzvedneme Vaše

staré domovní dveře.

4. V naší moderní dílně

zrenovujeme domovní dveře

podle Vašich přání.

5. Ještě tentýž den odborně

namontujeme Vaše renovované

domovní dveře.

2

3


Domovní dveře Aluport

Alternativa ke koupi nových dveří!

Model Aluport: dekor PORTAS „světlý dub”

Model Aluport: dekor PORTAS „zlatý dub”

Model Aluport: dekor PORTAS „wenge” se skleněnou výplní

Model Aluport: dekor PORTAS „mahagon”

Model Aluport:

dekor PORTAS „wenge”

se skleněnou výplní

4

5


Domovní dveře Aluport

Moderní hra se světlem a stylem!

Model Aluport: Padova „červená” 2 káro

Model Aluport: Como „bílá”

Model Aluport: dekor PORTAS „modrá” se skleněnou výplní

6

Model Aluport: Padova „světle šedá” 2 čtverce

Model Aluport: Brescia „antracitová” s aplikacemi

z nerezavějící oceli

7


madla pŘíslušenství

madla a Skleněné madla výplně a skla

Madlo 45°,

nerez

Madlo přímé,

nerez

Zalomené madlo,

nerez

Oválná rozeta

s krytem vložky, nerez

Kulatá rozeta

s krytem vložky, nerez

800 mm

800 mm

1600 mm

1600 mm

350 mm

Standardní skla

Ornament činčila bílá Ornament 504

400 mm

400 mm

Satinato

Mastercarree

8

9


sprÁvné roZhoDnutí urČitě!

DAlŠí renovAČní řeŠení

Využijte pro svou bezpečnost koncept

proti vloupání PORTAS.

renovace dveří na míru!

V rámci renovace PORTAS na přání

zabudujeme tyto systémy bránící

vloupání: tříbodovou závoru, cylindrickou

vložku odolnou proti odvrtání,

doplňkovou zábranu proti vysazení se

Ať hladké, se stylovým

rámečkem, nebo s prosklením

- vyberte si z více

než 1000 modelů!

3 kolíky, vložku z ocelového plechu,

prodloužený protiplech a širokoúhlé

kukátko s úhlem záběru 200°.

širokoúhlé kukátko

s úhlem záběru 200°

Dříve

nyní

Již nikdy natírání dveří

vhodné pro každé dveře

Renovace za 1 den

Bez špíny a hluku

Obzvláště snadná údržba

vlastní výroba a montáž

prvotřídní kvalita pORtas

vložka z ocelového

plechu

renovace schodišť

staré schody opět hezké

a bezpečné - pomocí systému

„schod na schod“!

Cylindrická vložka

odolná proti

odvrtání

Dříve

Dříve

nyní

nyní

krátká doba renovace

velice jednoduchá údržba

velký výběr modelů a dekorů

vlastní výroba a montáž

Zvýšení hodnoty domu

Zlepšení bezpečnosti schodiště

vhodné pro všechny typy schodišť

protiplech

stropní podhledy na míru

moderní a perfektní úprava

vašeho stávajícího stropu!

Zábrana proti

vysazení se 3 kolíčky

tříbodová závora

se zavíracími čepy

Již nikdy nemusíte malovat svůj strop

Rychlá a čistá renovace

není potřeba vyklidit místnost

Zvlášť snadno se udržuje

nejvyšší kvalita materiálu

Hodí se ke každému stylu zařízení

a do každé místnosti

10

Dříve

nyní

11


OA Z A C H O V Á VAT H O D N

PLNIT PŘÁNÍ

T Y

PORTAS - VŠE Z JEDNÉ RUKY

Dobré zachováme - nové uděláme!

Renovujeme, modernizujeme a zhotovujeme na míru!

mnoho odborných závodů ve 14 evropských zemích!

osvědčený odborník ve vašem regionu!

Evropská centrála PORTAS

Jednička na renovace v Evropě

Jednička na renovace v evropě

Zavolejte nám nebo navštivte naši výstavu.

PORTAS na internetu: www.portas-renovace.cz

přetisk – také dílčí – je zakázán. porušování se právně stíhá. drobné změny barev, zaviněné tiskovou technikou, jsou možné.

všechna autorská práva a užívací práva na koncepci, ztvárnění a text náleží firmě pORtas deutsCHland Folien GmbH & Co. Fabrikations kG.

Změny modelů a technická zlepšení jsou vyhrazena.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!