MyWings PL 01/19

wmpsro

SPIS TREŚCI | CONTENTS

6

12

16

22

28

36

42

64

Dziedzictwo Dalmacji | Dalmatian Heritage

Fuerteventura – Sto kilometrów sielanki

Fuerteventura – A Hundred Relaxing Kilometres

Barcelona – Genius Loci

Burzliwy romans | Stormy Romance

Córy ojca gromu

Father Thunder’s Daughters

Moje drugie JA | The Other ME

Zestaw pierwszej pomocy w podróży

Travel First-Aid Kits

Na pokładzie | On board

DLA SPÓŁKI SMARTWINGS GROUP PRZYGOTOWUJE | PUBLISHED FOR SMARTWINGS GROUP BY: C.O.T. MEDIA, s. r. o., Komplex Olšanka,

Táboritská 23/1000, 130 00 Praha 3. REDAKTOR NACZELNY | PROJECT MANAGER: Marek Hubač, marek.hubac@cot.cz. REDAKCJA | EDITORIAL

BOARD: Vlaďka Dufková, Eva Frindtová, Peter Šujan, Tomáš Brejcha, Jitka Hemmerová, Marek Hubač. TEKSTY | TEXTS: Martin Záruba, Mirek

Brát, Linda Pacourková, Sabina Bařinová, Lucie Bezoušková, Lucie Kalousová. TŁUMACZENIE | TRANSLATION: Marie Sedláková, Jiří Sedlák, Marc

Di Duca, Angela Radiven. ZDJĘCIE TYTUŁOWE | COVER PHOTO: Shutterstock.com – Sufit katedry La Sagrada Familia | Ceiling of the cathedral

La Sagrada Familia. ZDJĘCIA | PHOTOS: O ile nie podano inaczej, zdjęcia pochodzą z Shutterstock.com | Shutterstock.com – unless others copyrights.

SZATA GRAFICZNA | GRAPHIC LAYOUT AND COMPOSITION: Lukáš Tingl. LAYOUT: Lukáš Tingl. PRODUKCJA | PRODUCTION: Jan Doležal,

Martina Pomykalová. DRUKARNIA | PRINT: Czech Print Center a.s. OGŁOSZENIA | ADVERTISEMENTS: C.O.T. media, s. r. o., tel.: +420 226 257 720,

e-mail: inzerce@cot.cz, Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń. | The publisher carries no legal responsibility for the content of

any advertisements appearing in this magazine. Zamknięcie wydania z dniem: 20. 3. 2019 | Copy date March 20th, 2019. Wydanie jest ważne przez

maj 2019 – listopad 2019 | This issue is for the period May 2019 – November 2019.

4

More magazines by this user
Similar magazines