WIR 01/2019 [PL]

doppelmayr

Magazyn dla Klientów Grupy Doppelmayr/Garaventa Wydanie 1/2019 Rocznik 44 /Nr 207

Kolej wolna

od barier

Aby każdy czuł się dobrze

w kolei linowej

Leogang

z nową koleją

Muldenbahn

8-os. kolej krzesełkowa

„pierwszej klasy“

W sieci cyfrowej

Technologia informacyjnokomunikacyjna

w kolejach linowych

8-CLD-B Muldenbahn, Leogang, Salzburg (AUT)


2 Tematy

6

Mobilność dla wszystkich

Koleje Grupy Doppelmayr/Garaventa gwarantują wszystkim swobodę

przemieszczania w komfortowych warunkach.

13

Stacja kolei D-Line ze szkła

W Gstaad można podziwiać kubistyczny budynek stacji nowej kolei kabinowej z fasadą

z „prawdziwego szkła“.

24

Monoski i nowa kolej

Gampenbahn

Na szczyt bez barier – Claudia Lösch przetestowała

w Ischgl nową kolej krzesełkową typu D-Line.

Towarzyszył jej magazyn WIR.


Wstęp

3

Komfort bez kompromisu

Kolej linowa towarzyszy nam na najróżniejsze

sposoby - podczas przejazdu na stok, w trakcie

przejażdżki w czasie wolnym lub w codziennej

drodze do pracy. Zadaniem producenta kolei jest

rozpoznawanie potrzeb pasażerów i oferowanie

najlepszych rozwiązań przy użyciu najlepiej dobrabych

produktów. Należy uwzględnić wszystkie

wymagania, aby w myśl zasady integracji umożliwić

każdej osobie przeżycie fantastycznych chwil w kolei linowej.

Każdy pasażer jest inny. Przewozimy rodziny z dziećmi, seniorów, osoby o

ograniczonej mobilności, sportowców ze sprzętem oraz tych, dla których

przejazd naszymi kolejami jest rutynową czynnością lub zupełnie nowym

doświadczeniem. Prosta obsługa i brak barier stały się centralnymi aspektami

w pracach rozwojowych nad naszymi wyrobami.

14

Światowa premiera kabiny OMEGA V

Kolej Kohlmaisbahn w Saalbach: Kabiny piątej

generacji z serii OMEGA przewożą komfortowo pasażerów

w pobliskie góry.

Obecny sezon zimowy zaowocował wprowadzeniem na rynek 8-os. krzesła

typu D-Line. Możliwości związane z tym rozwiązaniem nowej generacji

zostały wykorzystane w pełni w kolei Muldenbahn, gdzie w zakresie komfortowych

warunków dla pasażerów nie ma żadnych kompromisów.

W Gstaad pojawiła się światowa nowość architektoniczna - kubistyczny budynek

stacji kolei Saanerslochbahn otrzymał fasadę z „prawdziwego szkła“.

W Japonii położono następny kamień milowy. Sunrise Express jest

pierwszą na świecie kombinowaną koleją krzesełkowo-gondolową typu

D-Line i ukoronowaniem całej rodziny produktów z serii D-Line.

Na tegorocznych targach Interalpin w Innsbrucku zostaną ponownie

zaprezentowane nowości z naszej branży. To międzynarodowe wydarzenie

jest dla Grupy Doppelmayr/Garaventa nie lada atrakcją oraz ważną

platformą wymiany doświadczeń z klientami i partnerami biznesowymi.

Zapraszamy na nasze stoisko, gdzie m.in. będzie można poznać rozwiązanie

SMART Ropeway, usiąść w kolei typu D-Line i po prostu zachwycić

się światem kolei linowych.

31

Michael Doppelmayr

Dyrektor Zarządzający

Zamawianie części zamiennych jest łatwe

Klienci grupy Doppelmayr/Garaventa mogą szybko i łatwo

zamówić części zamienne i narzedzia dla potrzeb swoich

kolei przy pomocy aplikacji/platformy Ropeway-Assistant.


4 Liczby, dane, fakty

Interalpin – „hotspot“ alpejskich technologii

Targi Interalpin w Innsbrucku, które po raz

pierwszy odbyły się w 1974 r., to obecnie jedna

z najbardziej prestiżowych imprez branży kolei

linowych na świecie. Przedsiębiorcy i specjaliści

mogą spotkać się tutaj co dwa lata i uzyskać

informacje o innowacjach oraz nowościach

ze świata kolei linowych. Grupa Doppelmayr/

Garaventa już od lat prezentuje na targach Interalpin

szerokie spektrum swoich usług. Zainteresowaniem

cieszą się nie tylko kompleksowe

oferty dla kolei linowych stosowanych w zimie;

coraz większe znaczenie zyskują bowiem również

takie tematy jak zrównoważony rozwój,

zasobooszczędne technologie

oraz „transport miejski“.

Więcej informacji o Targach

Interalpin można znaleźć tutaj:

SAVE THE DATE

od 8. do 10. maja

2019 r.

Hala A, stoisko 9

Doppelmayr/Garaventa

na targach Interalpin 2019

LICZBY I FAKTY

Pierwsze targi Interalpin: 1974

odwiedzających w 2017 r.: 26.400 osób

85 narodowości

Liczba wystawców: 650 (50 narodowości)

Powierzchnia wystawowa: 40.000 metrów

kwadratowych

Już po raz ósmy „najlepszy zakład szkolący“

Od 1997 r., kiedy w Voralbergu przyznano po

raz pierwszy tytuł „najlepszego zakładu szkolącego“,

tytuł ten za każdym razem „wędruje”

do firmy Doppelmayr. Nasze przedsiębiorstwo

otrzymało kolejne wyróżnienie w listopadzie

2018 r. - już po raz ósmy. Tytuł przyznawany

jest corocznie, na trzy lata - w 2021 r. możemy

się więc znów o niego ubiegać.

Doppelmayr od samego początku swojej działalności

przykłada dużą wagę do kształcenia

młodych ludzi. Grupa, jako światowy ekspert,

proponuje obecnie naukę w różnych zawodach

przydatnych w budowaniu kolei linowych,

takich jak: technik elektryk, technik mechanik,

mechatronik, technik IT i konstruktor. Uczniowie

zawodu w Grupie Doppelmayr są bardzo

szybko wdrażani w pracę nad prawdziwymi

zleceniami, gromadząc doświadczenie

w różnych działach i obszarach – każdego

roku osiągają najlepsze wyniki w organizowanych

przez Vorarlberg konkursach.

Zasady przyznawania wyróżnień

Zakład uczący zawodu musi spełniać mnóstwo

kryteriów, zanim otrzyma tytuł „najlepszego

zakładu szkolącego“. Certyfikat otrzymują zasadniczo

firmy i instytucje, które w nauczaniu

stosują się do niezwykle wysokich standardów

jakości. Kontroli podlega sposób przekazywania

wiedzy, wyniki osiągane w zakresie nauki

zawodu, zaangażowanie w rozwój osób niepełnosprawnych

i trudno przyswajających

wiedzę oraz dokształcanie uczniów. Przedstawiciele

komisji przyznającej wyróżnienia odwiedzają

zakłady, aby móc się przekonać, jak

wygląda nauka na miejscu. Prawo do noszenia

tytułu przysługuje obecnie 391 zakładom

z Vorarlbergu, co daje 20 procent wszystkich

zakładów uczących zawodu.

Liczby i fakty

Doppelmayr jako „najlepszy zakład szkolący“:

8 razy (bez przerwy od 1997 r.)

Wyróżnienie przyznawane na:

3 lata – do 2021 r.

Uczniowie zawodu

w Grupie Doppelmayr (2019 r.): 107

Wyróżnienie jest przyznawane przez:

Rząd kraju związkowego, Izbę Gospodarczą

i Izbę/urząd Pracy Landu Vorarlberg

Obecnie ogółem:

391 zakładów ze wszystkich branż (20%

wszystkich zakładów uczących zawodu)


Liczby, dane, fakty 5

Pracownicy na całym świecie

2.297

2.378

2.452

2.546

2.673

2.720

2.933

Rok naznaczony

sukcesami

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

1.462

AUT

Obroty Koncernu wg

regionów 2017/2018

16%

Austria,

Niemcy

10 %

WNP,

kraje EŚW

USA, Kanada

13%

26%

Szwajcaria,

Francja,

Włochy

Środkowy

Wschód

3%

21%

Azja

11%

Pozostałe kraje na świecie

Obroty Koncernu w mln EUR

628 795

858

795

834

801 846

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Grupa Doppelmayr/Garaventa może kolejny raz

pochwalić się bilansem, potwierdzającym nasze

sukcesy w ostatnich dwunastu miesiącach:

Obroty rzędu 801 mln Euro, które odnotowaliśmy

w poprzednim okresie rozliczeniowym,

wzrosły tym razem do 846 mln Euro. Oznacza

to wzrost o 5,7 procenta. Sukces ten był możliwy

dzięki Klientom wybierającym innowacyjne

rozwiązania w turystyce zimowej, dużym projektom

na rynkach wzrostowych oraz pracowniczemu

zaangażowaniu.

Głównym motorem napędowym naszych działań

w roku 2017/2018 była znów turystyka zimowa

– dwie trzecie wszystkich projektów zrealizowano

w tym obszarze. Działania Grupy Doppelmayr/

Garaventa realizowane w krajach alpejskich takich

jak Austria, Niemcy, Szwajcaria, Francja i

Włochy wygenerowały łącznie 40 procent obrotu.

Kamieniami milowymi w 2018 r. była kolej wahadłowa

na niemiecki szczyt Zugspitze oraz najbardziej

stroma kolej linowo-terenowa na świecie

w szwajcarskiej miejscowości Stoos. Stworzona

przez fi rmę Garaventa innowacyjna koncepcja

pojazdów w kolei Stoosbahn została uhonorowana

nagrodą w dziedzinie innowacji IHZ

w 2018 r. (patrz informacja na str. 35).

Pomyślny rozwój wydarzeń w Azji

Rozwój wydarzeń w Azji, który przełożył się

21-procentowy udział w obrotach, jest dla Grupy

Doppelmayr/Garaventa więcej niż zadowalający.

Najdłuższa na świecie kolej trójlinowa połączyła

dwa cele wypraw turystycznych w Wietnamie -

wyspy Phú Quốc i Hòn Thơm, dzięki czemu została

wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. W

parku narodowym Lushan zbudowano pierwszą

chińską kolej trójlinową. Zlecenia na następnych

dziewięć kolei linowych na Zimowe Igrzyska

Olimpijskie w Pekinie w 2022 r. są gwarantem

mocnego wzrostu na rynku azjatyckim również w

przyszłości. Pierwszy rosyjski Cable Liner od

Doppelmayr Cable Car na lotnisku Moskwa-

Szeremietiewo oraz kolej linowa do transportu

materiałów w tureckim regionie Cerattepe są dowodem

niezwykłego profesjonalizmu i wydajności

spółek-córek Grupy Doppelmayr oraz dużego

zaangażowania jej pracowników.

Wzrost kompetencji

Nasze przedsiębiorstwo wzbogaciło się wraz z

przejęciem Grupy Frey o nowe know-how w zakresie

układów sterowania kolejami linowymi.

LTW Intralogistics podnosi nadal swoje kompetencje

w zakresie oprogramowania, do czego

przyczyniło się przejęcie wiedeńskiego producenta

oprogramowania, fi rmy Metasyst Informatik

GmbH. Dzięki tym dwom przedsiębiorstwom

oraz wzrostowi ekonomicznemu w skali światowej

powitano w Grupie Doppelmayr/Garaventa

213 nowych pracowników. Perspektywy Grupy

Doppelmayr/Garaventa na przyszłość przedstawiają

się pozytywnie we wszystkich obszarach:

Tendencje wzrostowe w Azji i Ameryce Południowej

oraz stabilny rozwój w Europie Środkowej

są niezwykle obiecującymi czynnikami.

Rozbudowa oferty usług dla klientów jest celem,

który przedsiębiorstwo będzie nadal konsekwentnie

realizować.


Proszę wsiadać i ...

czuć się dobrze!

Mobilność w znacznym stopniu podnosi jakość naszego życia.

Życie staje się o wiele łatwiejsze, jeżeli swobodnie i w komfortowych

warunkach możemy przemieszczać się z jednego miejsca w drugie.

Grupa Doppelmayr/Garaventa jako światowy lider w produkcji kolei

linowych chce zmierzyć się z tym tematem w myśl zasad podejścia

integracyjnego. Kolej linowa powinna być dostępna w całym wymiarze –

oczywiście również dla pasażerów o ograniczonej mobilności takich jak

ludzie starsi, dzieci i osoby niepełnosprawne. Potrzeby wszystkich tych

osób zostaną uwzględnione w kolejach Grupy Doppelmayr.


Do celu bez przeszkód

Zapewnienie wszystkim łatwego

dostępu do kolei

Szybki i komfortowy przejazd

wraz z rowerem

Rower można po prostu zabrać ze sobą

Prorodzinne i kompatybilne rozwiązanie

Radość dla małych i dużych pasażerów

Dostępność dla każdego

Komfort w każdym wieku

Jeden dzień na stoku

Rodzina Schmiedów stoi w pełnym ekwipunku

narciarskim przed kasą wyciągu. Rodzice wraz

z dwojgiem dzieci cieszą się na dzień spędzony

wspólnie na stoku. Czteroletni Johannes

uczęszczał na początku sezonu na swój pierwszy

kurs narciarski, siedmioletnia Anna jeździ

dobrze na nartach i korzystała już kilkakrotnie z

kolei krzesełkowej. Najpierw zamierzają zrobić

kilka rund na „oślej łączce". Wyciąg jest dla nich

idealnym rozwiązaniem, ponieważ można wybrać

albo talerzyk i jechać samemu albo orczyk

i zająć miejsce w pozycji równoległej obok innego

narciarza. W ten sposób mogą trochę poćwiczyć,

a później przemieścić się na duży stok.

W tym celu wybierają nową kolej krzesełkową.

Supernowoczesny obiekt jest w użyciu dopiero

od tej zimy. Wsiadanie jest dziecinnie proste -

po dotarciu do kolei ustawiają się przed barierkami

i czekają. Kiedy barierki się otwierają,

wchodzą na przenośnik taśmowy. Johannes

jest jeszcze mały, ale dzięki regulowanej wysokości

przenośnik dostosowuje się automatycznie

do jego wzrostu. W ten sposób może bez

problemów zająć miejsce na krześle. Krzesła

poruszają się na stacji bardzo powoli, tak aby

każdy miał czas, żeby wygodnie usiąść. Wszyscy

obecni? Tak? A więc w drogę! Rodzina

Schmiedów zajęła miejsca na komfortowym

6-os. krześle. Anna zauważyła od razu, że siedzenia

są przyjemnie ciepłe. Wtedy zamknął się

automatycznie pałąk - zabezpieczenia znalazły

się dokładnie między kolanami. W ten sposób

wszyscy czują się bezpiecznie. Ponieważ wieje

zimny wiatr, tata zamyka osłonę przeciwwiatrową.

Johannes uważa to za zabawne, ponieważ

wszystko staje się całkiem niebieskie. Po dotarciu

na stację górną, pałąk odblokuje się również

automatycznie. Rodzina może już z oddali podziwiać

skrzący się śnieg. Na raz, dwa, trzy cała

czwórka zsiada z krzesła i pełna entuzjazmu oddala

się po skrzypiącym śniegu w kierunku stoku.


8 Komfort, brak barier, dostęp

Koleje linowe są jednocześnie

środkiem transportu i atrakcją. Gwarantują

szczególnie przyjemną formę spędzania

wolnego czasu - na całym świcie.

Ucieczka od codzienności

Zmiana scenerii: Rosa i Fred zawsze chętnie

wybierali się w góry. Już w młodości każdą

wolną chwilę spędzali na wędrowaniu. Obecnie,

ze względu na swój wiek nie są niestety

w stanie poruszać się pieszo, ale pomimo to

chcą wykorzystać jesienny dzień na spacer.

Ich ulubiona trasa wiedzie przez malowniczy

płaskowyż, gdzie mogą również usiąść na ławeczce,

zaczerpnąć świeżego powietrza i podziwiać

okoliczne szczyty górskie. Wcześniej

wchodzili na górę pieszo – jednodniowa wycieczka

służyła im do odzyskania równowagi

po stresujących dniach pracy. Dziś chętniej korzystają

z kolei linowej i w ten sposób docierają

do celu szybko, komfortowo i bez przeszkód.

Na stacji dolnej już się coś dzieje. Wielu ludzi

czeka na kolej. Najwidoczniej nie są dziś jedynymi,

którzy chcą wykorzystać dobrą pogodę

na wycieczkę. Rosa i Fred czekają również na

przyjazd jednej z obszernych kabin. Aby pasażerowie

nie musieli zbyt długo stać w kolejce,

kabiny są podstawiane co kilka sekund. Teraz

ich „kolej“. Dzielą kabinę z młodym mężczyzną

- rowerzystą w drodze na Downhill. Zabranie

roweru nie jest już problemem w kolei linowej.

Wystarczy szybko złożyć siedzenia i wsunąć

cały rower do środka. Kabiny są wyposażone

nawet w specjalne uchwyty dla rowerów. Rosa

i Fred mają także dużo miejsca. Podczas przejazdu

cała trójka rozmawia o wspólnej pasji do

gór – młody człowiek dziwi się, że para była

już praktycznie wszędzie. Spędzając czas na

rozmowie, docierają do stacji górnej. Kabina

przejeżdża przez stację ze zredukowaną

prędkością. Najpierw wysiadają Rosa i Fred.

Następnie młody mężczyzna wysuwa zręcznie

rower z kabiny. Odjeżdżając macha jeszcze

starszej parze na pożegnanie.


Komfort, brak barier, dostęp

9

Nie ma żadnych przeszkód w dostępie

do kolei linowych, są dostępne również

dla osób z wózkami dziecięcymi, na

wózkach inwalidzkich i z rowerami.

Pasażerowie podróżują ponad miastem

w nowym środku lokomocji.

W drodze do pracy

Jest godzina 6 rano. Peter wstaje wcześnie i

jest już w drodze do pracy. Mieszka na obrzeżach

dużego miasta i każdego dnia dojeżdża

publicznymi środkami komunikacji do biura

mieszczącego się w centrum. Parkowanie w

mieście jest drogie, a poza tym trudno znaleźć

miejsce parkingowe. Przed kilkoma laty miasto

zainstalowało nowy środek transportu. Kolej

linowa stała się wtedy częścią sieci komunikacyjnej.

Dla Petera jest to szczególnie praktyczne

rozwiązanie, ponieważ trasa przebiega

w pobliżu jego mieszkania. Musi tylko przejść

kilka minut pieszo i już jest na stacji kolei linowej.

W kolei używa się zwykłych biletów autobusowych.

Przejazd trwa niecały kwadrans.

Ekran w kabinie wyświetla aktualną prognozę

pogody, a następnie rozkład jazdy dla linii

metra łączących się z koleją linową. Przesiadka

nie jest skomplikowana i nie trzeba czekać na

chłodzie. Żona Petera korzysta również regularnie

z kolei linowej. Do dużych kabin można

wjechać komfortowo nawet wózkiem dziecięcym.

Takie rozwiązanie jest dla niej prostsze

niż przejazd autobusem, gdzie jest zdana na

życzliwych pasażerów, których musi prosić o

pomoc przy wniesieniu wózka. Kiedyś zaobserwowała

również osobę na wózku inwalidzkim,

która bez trudu i cudzej pomocy wjechała

do kabiny. Stacje kolei linowej zostały wykonane

zupełnie bez barier. Brak schodów ruchomych,

podestów czy uskoków ułatwia niewątpliwie

przemieszczanie. W trakcie relaksującej

podróży, kabiny unoszą się ponad dużą rzeką.

Widok na miasto zapiera dech w piersiach. I

choćby tylko z tego powodu, przejazd koleją

linową jest prawdziwym przeżyciem.


10 Wywiad

Stawiamy na perfekcję

i komfort

WIR rozmawiało z Kornelem Grundnerem,

Prezesem kolei Leoganger Bergbahnen GmbH.

WIR. Jakie były przesłanki ku temu, aby

zainwestować w nową kolej?

Kornel Grundner: Tereny narciarskie

obejmujące Saalbach-Hinterglemm, Leogang

i Fieberbrunn wyróżniają się od kilku lat tendencją

wzrostową w zakresie zrealizowanych

przejazdów i tworzenia nowych połączeń. W

okolicy Leogang odnotowano również zwiększony

ruch turystyczny wymagający większej

przepustowości.

WIR. Dlaczego zdecydowaliście się na

kolej od Grupy Doppelmayr?

Kornel Grundner: Koleje Leoganger Bergbahnen

współpracowały już w poprzednich latach

z firmą Doppelmayr i mają jak najlepsze

doświadczenia dotyczące jej niezawodności i

poziomu usług. Firma Doppelmayr przedstawiła

nam oczywiście również najkorzystniejszą

ofertę podczas negocjacji cenowych.

WIR. Jakie znaczenie przy podejmowaniu

decyzji miały komfort i dizajn?

Kornel Grundner: Region turystyczny

Saalfelden-Leogang oraz cała „arena“ Skicircus

stawiają już od kilku lat na perfekcję i

komfort, chcąc być postrzegane jako „ośrodki

premium“. Nowe 8-os. krzesło typu D-Line

tylko potwierdza te założenia. Minimalizm w

kolorystyce krzeseł, jakość wzoru loga oraz

wygląd zewnętrzny naszych stacji spowodowały,

że kolej tworzy jednolitą całość z przepięknym

górskim krajobrazem.

WIR. Doppelmayr wdrożył w kolei nowej

generacji typu D-Line wiele innowacji. Które z

nich przynoszą Wam najwięcej korzyści?

Kornel Grundner: Najważniejszymi cechami

tudzież aspektami podczas budowy

nowej 8-os. kolei Muldenbahn były dla nas

komfort i bezpieczeństwo pasażerów. Dzięki

w pełni zautomatyzowanemu pałąkowi zabezpieczającemu,

podgrzewanym siedzeniom i

osłonie pogodowej oraz zwiększonej przepustowości

wynoszącej 3.500 osób/godz.,

nowa kolej typu D-Line od Grupy Doppelmayr

spełnia całkowicie nasze wymagania.

WIR. W regionie Saalbach-Hinterglemm,

Leogang i Fieberbrunn obecnie wiele się dzieje.

Jakie ważne innowacje planujecie w kolejnych

latach?

Kornel Grundner: Oprócz inwestycji realizowanych

przez inne firmy w regionie Saalbach-

Hinterglemm i Fieberbrunn, takich jak np.

budowa nowej kolei kabinowej na Zwölferkogel,

planujemy połączenie z ośrodkiem Zell am

See przez region Viehhofen. W celu ciągłej

poprawy komfortu i dalszego zwiększenia

bezpieczeństwa, koleje Leoganger Bergbahnen

pracują obecnie nad modernizacją

istniejącej 6-os. kolei krzesełkowej Asitzkogel,

która w niedalekiej przyszłości zostanie również

zastąpiona 8-os. koleją krzesełkową.

Być może również koleją typu D-Line od

Gruppy Doppelmayr!?

WIR. Dziękujemy serdecznie za rozmowę.


Kolej D-Line czyli pakiet komfortu

dla ośrodka Leogang

8-CLD-B Muldenbahn | Leogang, Salzburg (AUT)

Leoganger Bergbahnen GmbH

548 m 3.500 osób/godz. 5 m/s 3,8 min 34 krzesła/ kanapy po 8 osób 12/2018 D-Line

8-os. kolej krzesełkowa typu D-Line zapewnia ośrodkowi narciarskiemu

Leogang najwyższy możliwy komfort.

Przy budowie nowej 8-os. kolei krzesełkowej

Muldenbahn, której uroczyste otwarcie odbyło

się 8. grudnia 2018 r., Leogang postawił sobie

za cel zapewnienie pasażerom bardziej

komfortowych warunków. Dotychczas używano

wyprzęganą 6-os. kolej krzesełkową -

Asitzmuldenbahn. Leoganger Bergbahnen

postawiły jednak na kolej typu D-Line od

Grupy Doppelmayr – „pierwszą klasę“ dla gości.

Komfort i bezpieczeństwo

Podgrzewane siedzenia, pojedyncze krzesła

oraz osłony przeciwwiatrowe w kolei Muldenbahn

tworzą dla fanów sportów zimowych

komfortowe warunki na wysokim poziomie,

wyznaczając dodatkowo nowe standardy bezpieczeństwa.

8-os. kolej krzesełkowa D-Line

jest pierwszą tego typu na terenie Austrii, która

została wyposażona w funkcję „autolock“ dla

automatycznego zamykania, blokowania i monitorowania

pałąka – co gwarantuje maksymalne

bezpieczeństwo podczas przejazdu. Nowa kolej

linowa może ponadto - dzięki przepustowości

zwiększonej z 2.400 do 3.500 osób - przewieźć

więcej osób na godzinę, co oznacza odciążenie

połączenia Nadelöhr Saalbach-Leogang. Ważnym

aspektem dla kolei górskich w Leogang był

również dizajn. Krzesła zostały wykonane w

ponadczasowych kolorach - szarym i czarnym,

a indywidualny wzór na oparciu siedzeń przedstawia

lwa i klauna - symbole Leogang i Saalbach.

Nowa kolej Muldenbahn przejmuje ważną

funkcję pomocniczą podczas przewozu turystów

między obydwoma ośrodkami narciarskimi.

Zastosowanie najnowszych technologii

Kolej Muldenbahn została wyposażona w układ

sterowania Doppelmayr Connect wraz z me-

chanizmem dezaktywacji. Napęd Doppelmayr

Direct Drive zapewnia szczególnie niską emisję

hałasu i zmniejsza nakłady na konserwację.

Kolej Muldenbahn staje się w ten sposób

sztandarowym przykładem technologii na najwyższym

poziomie.

CZY WIESZ, ŻE ...

… dotychczasowa 6-os. kolej Asitzmuldenbahn,

którą wybudowano w

2002 r., znalazła nową lokalizację?

Kolej po remoncie generalnym będzie pracować

w małym ośrodku narciarskim Vent

w dolinie Ötztal. Wyprzęgana 6-os. kolej

krzesełkowa zastąpi tam wyciąg orczykowy,

zapewniając komfortowe warunki

wszystkim turystom - dużym i małym.


12 Wywiad

D-Line ze względów estetycznych,

technologicznych i komercyjnych

WIR rozmawiało Matthiasem In-Albonem,

Prezesem Bergbahnen Destination Gstaad AG (BDG).

WIR. Od 2015 r. jest pan Prezesem spółki

Bergbahnen Destination Gstaad AG i w tym

czasie dokonał pan wielu rzeczy w ramach obszernego

procesu renowacji i restrukturyzacji.

Jakie były przesłanki ku temu, aby zainwestować

w nową kolej Saanerslochahn?

Matthias In-Albon: Rok 2016 był okresem

remontów, w 2017 r. dokonano restrukturyzacji,

a rok 2018 rozpoczął się znów od przyszłościowej

strategii - budowy kolei Saanerslochbahn.

Kolej, która w latach swojej świetności była najszybszą,

najnowocześniejszą i najwygodniejszą

koleją gondolową, może po prawie 40 latach

pracy odejść na zasłużoną emeryturę i ustąpić

miejsca pierwszej szwajcarskiej kolei gondolowej

typu D-Line – ponownie inwestujemy w

nowoczesność i innowacje.

WIR. Dlaczego zdecydowano się na kolej

linową nowej generacji typu D-Line od Grupy

Doppelmayr?

Matthias In-Albon: Gstaad to alpejska

autentyczność i alpejski styl życia. Naszym

gościom możemy zaoferować dwa duże

ośrodki narciarskie, które są ze sobą połączone,

ale mają inną pozycję strategiczną. Region

Zweisimmen-Saanenmöser-Schönried jest nastawiony

przede wszystkim na tzw. turystów

jednodniowych, którzy mogą dotrzeć tutaj z

Berna - również dzięki bezpośredniemu połączeniu

kolejowemu - w zaledwie 74 minuty.

Region Gstaad-Saanen-Rougemont stawia

natomiast w większości na gości hotelowych i

właścicieli domków górskich. Główną rolę

pełnią tutaj lokale gastronomiczne, butiki i

inne atrakcje. Nowy kierunek strategiczny,

którego elementem jest również kolej linowa,

pozwala w zdecydowanie większym stopniu

spełnić indywidualne potrzeby naszych gości.

Wyzwaniem jest dla nas z pewnością budowa

wizerunku Gstaad – wiele rodzin nadal sądzi

na przykład, że wizyta tutaj jest zbyt droga,

a tymczasem nasz karnet jednodniowy nie

kosztuje wcale więcej niż w innych ośrodkach

narciarskich. Ponadto posiadamy bogatą

ofertę dodatkowych atrakcji dla rodzin i

młodzieży.

WIR. Jaką rolę odgrywa w tym zakresie

postępująca cyfryzacja?

Matthias In-Albon: Cyfryzacja jest dla nas

bardzo ważna - na pewno do momentu, w

którym turyści nie znajdą się na stoku. Wtedy

najchętniej odebrałbym wszystkim telefony komórkowe.

Ale żarty na bok: Chcemy być autentyczni

i postawić w pierwszej kolejności na

„frajdę“. Jednak w tych sferach cyfryzacji, gdzie

musimy wykazać zdecydowanie, a więc w procesach

roboczych i planowaniu rozrywek, naszym

hasłem przewodnim jest ERP. Tutaj chodzi

również o komunikację pomiędzy różnymi

systemami informatycznymi i obszary międzysystemowe

takie jak np. systemy sterowania

naśnieżaniem i pomiarem grubości pokrywy

śnieżnej, co ma na celu uzyskanie możliwie jak

najbardziej „inteligentnej” automatyzacji i optymalnego

wsparcia podczas pracy. Dla mnie jest

rzeczą niezrozumiałą, że dotychczas nie ma

żadnych prawnych warunków ramowych oraz

żadnych rozwiązań ze strony producentów,

które dotyczyłyby autonomicznej pracy naszych

urządzeń. Coraz trudniej jest znaleźć

pracowników do nadzoru i monitorowania. Przy

obecnym stanie techniki, zadania te mogłyby

być masowo wspierane lub zautomatyzowane

oraz monitorowane z centrali.

WIR. W najbliższych latach możemy spodziewać

się w pewnością jeszcze kilku innych

nowości w Gstaad. Jakie kolejne inwestycje są

już zaplanowane?

Matthias In-Albon: Po sukcesie zastępczej

kolei gondolowej na Saanersloch, wiosną tego

roku rozpocznie się jeszcze budowa zastępczej

kolei gondolowej na Eggli, wraz ze schroniskiem.

Ponadto planujemy rozszerzenie oferty letniej o

górskie inscenizacje. Robimy to przede wszystkim

dla naszych najmłodszych i najmniejszych

gości. Na dwóch górach rozpoczniemy jeszcze

tej wiosny budowę dwóch placów zabaw –

powinniśmy zdążyć przed latem.

WIR. Dziękujemy za rozmowę.

Matthias In-Albon: Krótko mówiąc: ze

względów estetycznych, technologicznych i

ekonomicznych. Aspekt ekonomiczny pozwala

- w porównaniu ze stosowanymi dotychczas

modelami - na redukcję kosztów utrzymania i

eksploatacji oraz ochrony przed hałasem. W

skrócie: Kolej D-Line spełnia oczekiwania dzisiejszych

pasażerów.

WIR. Wasz region pretenduje do pozycji wiodącej

alpejskiej atrakcji turystycznej. Jak przebiegają

prace w tym kierunku? Jakie wyzwania stoją

przed firmą Bergbahnen Destination Gstaad?


Projekte International

Pierwsza stacja kolei D-Line z „prawdziwego szkła“

10-MGD Saanenmöser–Saanenwald–Saanerslochgrat | Saanenmöser, Gstaad (CHE)

Bergbahnen Destination Gstaad AG (BDG)

2.858 m 673 m 2.000 osób/godz. 6,0 m/s 11,0 min 69 kabin po 10 osób

W Gstaad oddano do użytku światową nowość:

Saanerslochbahn stała się pierwszą

koleją typu D-Line, której kubistyczne stacje

otrzymały fasadę z „prawdziwego szkła“.

W Saanenmöser, ośrodku narciarskim zarządzanym

przez Bergbahnen Destination Gstaad

(BDG), od grudnia 2018 r. można podziwiać

nową kolej Saanerslochbahn. Jedyna - jak

do tej pory - szwajcarska kolej kabinowa typu

D-Line zachwyca nie tylko technologią, lecz

również architekturą i estetyką. Po raz pierwszy

na świecie powstały tutaj stacje z „prawdziwego

szkła“ w kubistycznym stylu.

Start w nową erę

Koleje Gstaader Bergbahnen rozpoczęły proces

modernizacji z zamiarem zwiększenia

komfortu i atrakcyjności regionu będącego

miejscem wypoczynku i rozrywki przybywających

tutaj turystów. Zakup w Grupie

Doppelmayr/Garaventa nowej kolei linowej

typu D-Line okazał się najlepszym rozwiązaniem,

spełniającym wszystkie oczekiwania.

Zapewnienie komfortowych warunków oraz

poprawa jakości, także w zakresie dizajnu, to

czynniki, które są w stanie zadowolić nawet

najbardziej wymagających pasażerów. Inwestycja

w Gstaad jest ponadto wsparciem dla

zrównoważonego zarządzania: Nowoczesna

technologia D-Line pozwala na oszczędności

w zakresie kosztów eksploatacji kolei oraz

rocznych przeglądów. Instalacja fotowoltaiczna

na dachu stacji dolnej obniża koszty energii.

Skok „kwantowy” w budowie kolei linowych

Nowe kabiny typu D-Line są przestronne oraz

posiadają wygodne, komfortowe siedzenia i

przyciemniane szyby. Eleganckie fasady budynków

stacji, które wykonano z „prawdziwego

szkła“, można, po raz pierwszy na świecie,

podziwiać w Gstaad . Innowacyjne rozwiązanie

jest jednak nie tylko technologicznym skokiem

„kwantowym” dla kolei BDG - nowoczesne,

przeszklone powierzchnie można, w razie potrzeby,

wykorzystać do iluminacji świetlnych.

Administrator kolei może wykorzystać fasadę

na wiele sposobów: Wielkopowierzchniowe

„szklane medium“ nadaje się idealnie do wyświetlania

zarówno aktualnych informacji dla

turystów jak i ogłoszeń reklamowych.

Obiekt z innowacyjną fasadą z „prawdziwego

szkła“, który zaprojektowała dla nas Grupa

Doppelmayr/Garaventa, jest skokiem

„kwantowym” w budowie kolei linowych.

Matthias In-Albon, Dyrektor

der Bergbahnen Destination Gstaad AG


Światowa premiera kabiny OMEGA V

10-MGD Kohlmaisbahn | Saalbach, Salzburg (AUT)

Saalbacher Bergbahnen GmbH

3.200 osób/godz. 6,0 m/s 95 kabin OMEGA V po 10 osób 12/2018 D-Line

1. części trasy: 1.113 m 365 m 4,4 min 2. części trasy: 1.176 m 404 m 4,4 min

Nowa kolej Kohlmaisbahn w Saalbach

otrzymała od Grupy Doppelmayr kilka znaków

szczególnych. Jest również pierwszą

koleją gondolową z kabinami nowej generacji

OMEGA V.

Kolej stała się prawdziwym magnesem przyciągającym

turystów. Stacje w eleganckiej

czerwieni, a do tego ultranowoczesne, ognistoczerwone

kabiny OMEGA V sprawiają, że

kolej Kohlmaisbahn w Saalbach, którą oddano

do użytku w grudniu 2018 r., wzbudza ogromne

zainteresowanie. Nowa kolej gondolowa

typu D-Line zastąpiła obiekty będące już od lat

w użytku - 3-os. wyciąg krzesełkowy oraz tzw.

kolej „grupową“. Gondole przewożą do 3.200

pasażerów na godzinę bezpośrednio z centrum

miejscowości na Kohlmais, górę w regionie

Saalbach. Lokalizacja na gęsto zaludnionym

terenie wymagała „cichego“ rozwiązania. Kolej

typu D-Line okazała się zatem najlepszym rozwiązaniem,

ponieważ jest cichobieżna i nie

przeszkadza właścicielom sąsiadujących nieruchomości.

Zalety te mogą odczuć również

pasażerowie, którzy przemieszczają się cicho i

komfortowo w góry w nowych kabinach

OMEGA V. Dźwiękochłonna podsufitka i innowacyjna

koncepcja systemu wentylacji z

dopływem świeżego powietrza bez efektu

przeciągu zapewniają miłą atmosferę. Do tego

dochodzą ergonomiczne siedzenia oraz wielkopowierzchniowe

okna panoramiczne, dzięki

którym można podziwiać widok na centrum

miejscowości oraz okoliczne góry. Zastosowane

tutaj kabiny są przykładem piątej generacji

popularnej serii OMEGA od CWA – chodzi o

wyjątkowy projekt z wieloma nowymi funkcjami

i szczegółami technicznymi.

Kolej linowa na miarę

Spektakularne są również wymiary stacji dolnej,

mieszczącej podziemny garaż dla kabin

oraz mieszkania dla pracowników i dwupoziomowy

parking. Budowa stacji w centralnym

miejscu wymagała wydajnych, ale minimalnych

operacji logistycznych, z czym Doppelmayr

oraz wszystkie zaangażowane firmy poradzili

sobie w stu procentach.

Wszystkie mechanizmy kolei linowej, a przede

wszystkim dla stacji pośredniej, zostały dostosowane

do warunków panujących w górach.

Warunki te wymagały możliwie kompaktowych

rozwiązań, a koleje Saalbacher Bergbahnen

zwracały szczególną uwagę na dostępność

obiektu. W kolei przewidziano więc możliwość

szybkiego i bezpiecznego zwiezienia pasażerów

na stację dolną w sytuacji awaryjnej, na

przykład w przypadku braku energii elektrycznej.

Prekursorska technologia i zróżnicowana koncepcja

D-Line, które zastosowano w kolei

Kohlmaisbahn, otwierają przed Klientem wiele

nowych możliwości – otrzymał bowiem kolej

dostosowaną do potrzeb, z indywidualnym

„czerwonym“ dizajnem.

Koncepcja kolei od Grupy Doppelmayr

uwzględniła w całości nasze potrzeby.

Wszystkie szczegóły techniczne zostały

wykonane zgodnie z naszym

życzeniem i ku naszemu

pełnemu zadowoleniu.

Dipl.-Ing. Walter Steiner,

Kierownik Budowy i

Dyrektor Saalbacher

Bergbahnen GmbH.


Projekty międzynarodowe

15

Wyższy poziom mobilności

w stolicy Kolumbii

10-MGD Ciudad Bolívar | Bogotá (COL)

Instituto de Desarrollo (IDU)

3.247 m 263 m 3.600 osób/godz. 5,5 m/s 13,4 min 163 kabin po 10 osób

Kolej linowa w południowej części Bogoty

oznacza dla osób dojeżdżających oszczędność

czasu nawet dwóch godzin.

Bogota, stolica Kolumbii, postawiła na kolej

linową jako miejski środek komunikacji. Droga

do pracy w dzielnicy Ciudad Bolívar, w południowej

części miasta, stała się dzięki

temu znacznie łatwiejsza. Wyprzęgana kolej

gondolowa przewozi mieszkańców dzielnicy

w wyjątkowo komfortowy sposób do terminalu

autobusowego nowego zintegrowanego

systemu nazwanego „TransMilenio“, opartego

na szybkich liniach autobusowych. Kolej linowa

o długości trzech kilometrów udostępniła

usługi komunikacyjne na kompletnie nowym

poziomie, unosząc się ponad częścią miasta

o gęstej zabudowie, gdzie ulice są zbyt wąskie

dla autobusów, samochodów i innych

środków transportu. Łącznie cztery stacje

kolei obejmują swoim zasięgiem większą

część dzielnicy, gwarantując bezproblemową

dostępność dla tutejszych mieszkańców.

Kolej gondolowa została włączona w system

biletowy obowiązujący w „TransMilenio“, co

oznacza, że pasażerowie mogą jeździć koleją

linową, korzystając z biletów używanych w

całej sieci komunikacji publicznej.

Widok zamiast korków

Kolej linowa pokonuje bez problemu różnice

wysokości na górzystym terenie, przewożąc

pasażerów wygodnie i szybko do terminalu autobusowego.

Pasażerowie, którzy korzystają z

kolei, mogą zaoszczędzić nawet dwie godziny

czasu w ciągu dnia. Zamiast zmagać się

nerwowo z intensywnym ruchem ulicznym,

cieszą się szybkim przejazdem i fantastycznym

widokiem w jednej ze 163 gondoli. Podczas

planowania i realizacji dużą wagę przykładano

do braku barier, aby wszystkie osoby miały

możliwość dogodnego korzystania z nowej

oferty transportowej. Administrator potraktował

ten aspekt bardzo poważnie, a kolej stała

się środkiem lokomocji bez żadnych ograniczeń

Kolej podniosła jakość życia mieszkańców

dzielnicy Cuidad Bolívar, ponieważ przewozi

pasażerów do celu w cicho i bezemisyjnie, a

ponadto stała się atrakcją tej części miasta.

Projekt TransMiCable ma bardzo duże znaczenie

dla rozwoju Bogoty. W ten sposób,

dzięki „czystej“ technologii możemy nie

tylko mieć szybki i bezkonkurencyjny środek

transportu do przewozu osób, lecz także

tworzyć nowe mienie użytku publicznego.

Felipe Ramírez

Buitrago,

z-ca dyrektora

ds. technicznych i

operacyjnych,

TRANSMILENIO S.A.


16 Projekty międzynarodowe

Wersja specjalna dla obserwatorium

na Hoher Sonnblick

6-ATW Sonnblick | Rauris, Salzburg (AUT)

Sonnblick Verein

3.054 m 1.478 m 104% 6,0 m/s 10,0 min 6-os. kabina

W listopadzie 2018 r. oddano do użytku zupełnie

nową kolej na Hoher Sonnblick, będącą

prototypem nowoczesnej, kompaktowej kolei

linowej od Grupy Doppelmayr. Gondola dla

sześciu osób, która została wyposażona także

w platformę do przewozu ciężkich towarów,

pokonuje różnicę 1.478 m wysokości w zaledwie

dziesięć minut, co oznacza, że jest dwukrotnie

szybsza od swojej poprzedniczki.

Szczególnymi wyzwaniami były często występujące,

duże prędkości wiatru oraz wiatr

boczny. Problem ten rozwiązano za pomocą

podwójnej liny nośnej i skrajni o szerokości 1,2

m. Specjalne obciążniki na karabinkach do lin

spełniają funkcję przeciwwagi dla wiatru bocznego,

tak aby kolej mogła transportować bez

problemów pracowników ZAMG do stacji

górnej i dolnej nawet podczas wiatru o

prędkości ponad 80 km/h . Kolej służy wyłącznie

do transportu wewnątrzzakładowego i w

związku z tym nie jest ogólnodostępna - jej

administratorem jest Sonnblick Verein: „Nowa

kolej linowa daje naszym pracownikom

większe poczucie bezpieczeństwa i komfortu.

Ponadto można lepiej zaplanować wizyty krajowych

i zagranicznych naukowców na stacji

meteorologicznej“, wyjaśnia Elke Ludewig, Dyrektor

obserwatorium na Hoher Sonnblick.

Nowa kolej linowa od Grupy Doppelmayr

umożliwia pracownikom stacji meteorologicznej

wygodny i niezawodny dojazd do

miejsca pracy.

© Hermann Scheer und Doppelmayr

Obserwatorium na Hoher Sonnblick, które

zostało założone w 1886 r., znajduje się na

terenie parku narodowego Hohe Tauern

(3.106), na granicy między Karyntią a Salzburgiem.

Obserwatorium jest najwyżej położoną,

czynną przez cały czas rok stacją meteorologiczną.

Jedynym środkiem transportu,

którym od lat 50-tych mogli dostać się do

obserwatorium naukowcy Głównego Instytutu

Meteorologii i Geodynamiki (ZAMG), była towarowa

kolej linowa. Podróż z przygodami, w

metalowym koszu trwała ok. 20 minut i była

w dużym stopniu uzależniona od warunków

pogodowych. Ze względów bezpieczeństwa

pracę kolei wstrzymywano przy wietrze o

prędkości powyżej 30 km/h, co powodowało,

że stacja badawcza była często, przez całe

dni niedostępna.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu i w

porozumieniu z Ministerstwem Nauki, Badań i

Gospodarki: Obserwatorium na Hoher Sonnblick,

w którym corocznie realizuje się ok. 40 międzynarodowych

programów badawczych, odnotowało

1. stycznia 1905 r. −37,4°C - najniższą

zarejestrowaną wówczas temperaturę w Austrii.

Największa prędkość wiatru zmierzona na

terenie Austrii pochodzi również stąd: Już niejednokrotnie

podczas burz odnotowano wiatr

o maksymalnej prędkości ponad 220 km/h..

Rozwiązanie zaproponowane przez

Grupę Doppelmayr jest wyjątkowe

i konieczne tak, jak niezwykłe

i potrzebne jest obserwatorium

w tym miejscu.

Elke Ludewig, Dyrektor

obserwatorium

na Hoher Sonnblick.


Projekty międzynarodowe

17

Pierwsza francuska kolej typu D-Line

6-CLD Pic Vert | Hautes-Alpes, Les Orres, (FRA)

SEMLORE

1.543 m 580 m 2.400 osób/godz. 6,0 m/s 63 krzesła/ kanapy po 6 osób 12/2018 D-Line

Dwie francuskie premiery: ośrodek narciarski

Les Orres stawia na D-Line i Doppelmayr

Connect.

Les Orres - ośrodek narciarski w Alpach

Wysokich - wytyczył nowe standardy komfortu,

bezpieczeństwa i technologii, stawiając na wyprzęganą

6-os. kolej krzesełkową od Grupy

Doppelmayr/Garaventa . Pic Vert wzbudza zainteresowanie

ze względu na dwa premierowe

rozwiązania: Jest bowiem pierwszą francuską

koleją krzesełkową typu D-Line, która została

wyposażona w nowoczesny układ sterowania

Doppelmayr Connect. Kolej, która zastąpiła

dwa wyciągi krzesełkowe i jeden wyciąg orczykowy,

wyróżnia się przepustowością do 2.400

osób na godzinę. Dzięki nowej kolei linowej

znacznie poszerzyła się oferta dostępnych stoków,

zwłaszcza dla początkujących narciarzy.

Krótszy czas oczekiwania i szybkie przemieszczanie

się do atrakcyjnych miejsc z bajecznym

widokiem na góry i doliny są gwarancją

zadowolenia turystów. Środkowe podnóżki i

blokowane pałąki zabezpieczające zapewniają

bezpieczny i komfortowy przejazd, przede

wszystkim małym pasażerom.

Wydajność, komfort, bezproblemowy serwis

Życzeniem Klienta było obniżenie kosztów

zużycia energii i dlatego Grupa Doppelmayr

zdecydowała się na zastosowanie silnika z

chłodzeniem wodnym, którego ciepło odpadowe

można wykorzystać do ogrzania dyspozytorni

przylegającej do stacji górnej. Pic Vert

jako 6-os. kolej krzesełkowa została ponadto

wyposażona w zautomatyzowany garaż dla

krzeseł. Wyprzęganie, odstawianie i wprzęganie

odbywa się tutaj szybko, niezawodnie i

oczywiście ... automatycznie.

Kolej typu D-Line spełniła również oczekiwania

fi rmy SEMLORE odnośnie cichej pracy oraz nieskomplikowanego

serwisowania. Doppelmayr

France zrealizował ten projekt w bardzo krótkim

czasie, zaledwie od lipca do grudnia 2018 r.

Kolej została oddana do użytku dokładnie 15.

grudnia, wraz z rozpoczęciem sezonu. Fani

pieszych wędrówek oraz osoby o ograniczonej

mobilności mogą od teraz cieszyć się nowoczesnym

i komfortowym środkiem transportu

- również latem.

Po raz pierwszy współpracowaliśmy z Grupą

Doppelmayr i jesteśmy pod każdym względem

zadowoleni: Zaoferowano nam jakość

adekwatną do ceny, a dbałość o szczegóły,

ukierunkowanie na rozwiązania i szybki

sposób pracy zespołu Doppelmayr umożliwił

nam oddanie kolei w terminie do użytku.

podkreśla Xavier Corne, rezes SEMLORE.


18

Projekty międzynarodowe

Wprost do ośrodka narciarskiego

10-MGD Schlossalmbahn | Bad Hofgastein, Salzburg (AUT)

Gasteiner Bergbahnen AG

3.000 osób/godz. 6,0 m/s 12/2018

1. części trasy: 1.275 m 455 m 3,7 min 50 kabin po 10 osób

2. części trasy: 2.114 m 763 m 6,1 min 72 kabin po 10 osób

Nowa kolej Schlossalmbahn w Bad Hofgastein

jest kluczowym elementem największego

planu inwestycyjnego spółki Gasteiner

Bergbahnen AG. Nowa 10-os. kolej gondolowa

od Grupy Doppelmayr zapewnia większy

komfort oraz zwiększa przepustowość.

W gminie Bad Hofgastein zapanował optymizm.

Celem projektu Schlossalm NEU jest zapewnienie

atrakcyjności ośrodka narciarskiego

na kolejne dziesięciolecia. Koleje Gasteiner

Bergbahnen AG zainwestowały dużo pieniędzy

w projekt przewidujący budowę najnowocześniejszej

kolei linowej oraz kompletnie nowej

infrastruktury wokół Schlossalm - góry będącej

celem dla wielu narciarzy i wędrowców. Ważnym

kamieniem milowym było wybudowanie

kolei Schlossalmbahn, którą oddano do użytku

1. grudnia 2018 r. Nowa 10-os. kolej gondolowa

prowadzi z doliny, poprzez stację pośrednią

aż do ośrodka narciarskiego, zastępując trzy

dotychczasowe obiekty – kolej linowo-terenową,

2-os. wyciąg krzesełkowy oraz 4-os. kolej

krzesełkową. W ten sposób zwiększyła się

również ponad dwukrotnie przepustowość - z

1.400 do 3.000 osób.

Kabiny OMEGA IV zostały wykonane w kolorze

pomarańczowym, a dzięki wyposażeniu

w podgrzewane siedzenia i dostęp do sieci

WLAN, pasażerowie mogą cieszyć się maksymalnym

komfortem. Doppelmayr Connect

zapewnia przejrzystą i prostą obsługę kolei.

Spektakularna jest również 4-częściowa podpora

nr 17, która posłużyła do poprowadzenia

kolei ponad skalistym grzbietem gór. Wymagający

teren oraz dosyć skomplikowany sposób

prowadzenia trasy nie ułatwiały wykonania fundamentów

podpory oraz montażu. W drugiej

część trasy - od stacji pośredniej - zastosowano

również rozwiązanie sprowadzania kabin na

stację w sytuacji awaryjnej.

Perfekcyjne połączenie komunikacyjne

Nowa stacja dolna jest imponującym obiektem

wzbudzającym podziw. Umieszczono tutaj nie

tylko zajezdnię dla kabin, lecz również restaurację,

parking wielopoziomowy, wypożyczalnię

i przechowalnię nart oraz sklep sportowy. Dzięki

wyjątkowej architekturze oraz rzucającej się

w oczy kolorystyce, budynek w pomarańczowe

pasy sprawia z zewnątrz wrażenie bardzo

nowoczesnego. Cały projekt jest ponadto nadzwyczaj

praktyczny: Pasażerowie mogą dotrzeć

do kolei bezproblemowo z parkingu wielopoziomowego,

z powierzchni parkingowych

zlokalizowanych na zewnątrz oraz z dworca

autobusowego znajdującego się bezpośrednio

przy stacji.

„Nie jest już potrzebne przejście podziemne

dla pieszych, a długi okres oczekiwania należy

do przeszłości. Ponadto każdy pasażer ma

miejsce siedzące i nie musi przesiadać się na

stacji pośredniej. Nowa kolej przewozi osoby

‚non stop to the top‘ - do punktu optymalnego

„rozładowania” ruchu turystycznego w

ośrodku narciarskim. Nowy obiekt jest

niezwykły pod względem wizualnym i sprawia,

że Bad Hofgastein jest odbierany jako coś

więcej niż tylko miejsce

uprawiania sportów

zimowych.“ Wolfgang

Egger, Prezes Zarządu

spółki Gasteiner

Bergbahnen AG


Największa kolej wahadłowa świata z tarasem dachowym

99-ATW Grande Motte | Tignes (FRA)

Société des Téléphériques de la Grande Motte (STGM), Nationalpark Vanoise

1.696 m 420 m 1.010 osób/godz. w każdym kierunku; 99 osób +1/kabinę

10,0 m/s 5,0 min 2 kabiny po 99 osób +1; pokład dla 20 osób zima 2018/19

W luksusowym ośrodku narciarskim Tignes,

w samym sercu francuskich Alp, kolej wahadłowa

klasy ekstra przenosi gości na lodowiec.

Tignes jest jedną z najwyżej położonych miejscowości

i gmin w Europie (2.000 m) i wraz z

Val-d‘Isère, gdzie w 1992 r. odbyły się Zimowe

Igrzyska Olimpijskie, tworzy znany francuski

region narciarski - Espace Killy. Usytuowanie

na tej wysokości wiąże się jednak z ekstremalnymi

warunkami pogodowymi. Specjalny projekt

firmy Garaventa oferuje zmodernizowaną

kolej wytrzymującą takie ekstremalnie trudne

warunki pogodowe na wysokości 3.000 m.

Nowa kolej wahadłowa od Grupy Doppelmayr/

Garaventa posiada jedną szczególną cechę:

Obie kabiny CWA - każda dla 99 osób - zostały

wyposażone w otwarty pokład na dachu,

mieszczący kolejnych dwudziestu pasażerów.

Przejazdy „open top“ na lodowiec Grande-

Motte będą dostępne od maja 2019 r. Podróż

na tarasie dachowym kolei stanie się prawdziwym

przeżyciem zarówno dla wycieczkowiczów

jak i dla narciarzy – w okolice Tignes

można wybrać się na narty również latem.

Panoramiczny widok, dużo miejsca i komfort

Każda z dwóch kabin oferuje pasażerom komfortowe

warunki w najnowocześniejszym wydaniu

oraz jedyny w swoim rodzaju widok 360 stopni

na Alpy Sabaudzkie z masywem Mont Blanc.

Kolej wahadłowa Grande Motte jest największą

koleją linową z tarasem dachowym, która może

przewieźć do tysiąca pasażerów na godzinę.

Część globalnego projektu

Kolej linowa z tarasami dachowymi jest częścią

projektu budowlanego ALTIDUDE EXPE-

RIENCES, realizowanego wspólnie z Société

des Téléphériques de la Grande Motte (STGM)

– administratorem ośrodka narciarskiego Tignes

– oraz Parkiem Narodowym Vanoise.

Kolej wkomponowuje się w cały obszar. Projekt

ALTITUDE EXPERIENCES zostanie ukończony

w maju 2019 r. Turyści będą mogli nacieszyć

się szczególną panoramą w kilku miejscach

widokowych i punktach informacyjnych oraz

poznać niezwykłą okolicę i ekosystem regionu.


© Hofer Wolfgang

Żegnajcie krzesła, witajcie gondole!

10-MGD Panorama | Steinhaus w Ahrntal, Południowy Tyrol (ITA)

Klausberg AG

1.004 m 453 m 2.700 osób/godz. 5,0 m/s 30 gondol po 10 osób 12/2018 D-Line

Nowa kolej gondolowa w ośrodku narciarskim

Klausberg zastąpiła wysłużony, blisko

30-letni wyciąg krzesełkowy.

Hühnerspiel, 3-os. wyciąg krzesełkowy w

ośrodku narciarskim Klausberg, w południowo

tyrolskiej dolinie Ahrntal, pracował niezawodnie

przez wiele lat. Po 28 latach zastąpiono

go nowoczesną 10-os. koleją gondolową

typu D-Line od Grupy Doppelmayr/Garaventa.

Nowa nazwa obiektu symbolizuje połączenie

nowej kolei gondolowej z fascynującym górskim

krajobrazem doliny Ahrntal: na stacji i

gondolach widnieje napis „Panorama“. Dzięki

nowemu usytuowaniu stacji górnej, trasa

prowadzi jeszcze wyżej w górę, co niesie ze

sobą nowe doznania i możliwość dłuższego

zachwycania się okolicą.

dzeń oraz stojaki na narty, co umożliwia bezproblemowy

i wygodny przejazd.

układowi sterowania Doppelmayr Connect jest

na wskroś przyjazna w obsłudze.

Luksus dla pasażerów

„Panoramiczna“ kolej gondolowa jest jedną

z najbardziej wydajnych kolei Południowego

Tyrolu. Przewozi do 2.700 osób na godzinę,

oferując pasażerom mnóstwo miejsca i luksusu

w łącznie 30 gondolach, które zostały wyposażone

w większą przestrzeń do ułożenia nóg,

szersze siedziska i duże okna panoramiczne

zapewniające fantastyczny widok. W gondolach

przewidziano również podgrzewanie sie-

Doppelmayr Sector Drive

po raz drugi we Włoszech

Doppelmayr Sector Drive - innowacyjny typ

napędu nowej kolei gondolowej - został już

po raz drugi zastosowany we Włoszech. Silnik

elektryczny jest niezwykle cichy i praktycznie

nie powoduje drgań, a ponadto odznacza się

wysokim stopniem skuteczności i niskim zużyciem

energii. Nowa kolej „panoramiczna“ nie

wymaga czasochłonnych konserwacji, a dzięki

„Dzięki nowej kolei typu D-Line

ośrodek narciarski zyskał na

znaczeniu – nasi goście mogą

czuć się w stu procentach

komfortowo“, mówi

z zadowoleniem

Walter Fischer,

Prezes Klausberg AG.


Projekty międzynarodowe

21

Zmodernizowana kolej

Mühleggbahn znów pracuje

38-FUL Mühlegg Seilbahn | St. Gallen, Kanton St. Gallen (CHE)

Mühleggbahn AG

322 m 71 m 450 osób/godz. 5,0 m/s 2 wagoniki po 38 osób 11/2018

Tradycyjna kolej w St. Gallen została oddana

do użytku po siedmiu miesiącach remontu,

zyskując dodatkowe atuty.

Kolej Mühleggbahn łączy położoną na południu

starówkę ze znajdującą się wyżej dzielnicą St.

Georgen, tworząc od 1893 r. nieodłączną

część wizerunku miasta St. Gallen. W ówczesnych

czasach był to pierwszy, prekursorski

środek transportu w tym mieście. Obecnie kolej

Mühleggbahn przeszła siedmiomiesięczny remont

i w zmodernizowanej wersji została oddana

ponownie do użytku w listopadzie 2018 r..

Kolej linowo-terenowa, która może przewieźć

do 450 osób na godzinę, jest od teraz również

środkiem transportu bez barier. Bez żadnych

schodów czy ramp - każdy pasażer ma możliwość

przejazdu w kabinie. Dzięki drzwiom

umieszczonym od strony czołowej znacznie

ułatwiono wsiadanie i wysiadanie, szczególnie

osobom z wózkami dziecięcymi, na wózkach

inwalidzkich i z rowerami. W przestronnych,

oszklonych kabinach pasażerowie mogą dotrzeć

w niecałe dziesięć minut z peryferii bezpośrednio

do centrum miasta – wielu jedzie do

pracy, ale niektórzy udają się również do ośrodków

wypoczynkowych w okolicy St. Gallen.

Większe udogodnienia dla pasażerów

W ramach remontu wybudowano obszar wejścia

„bez barier“ oraz odnowiono 125-letnią

ścianę tunelu. W ten sposób zmniejszył się

wprawdzie przekrój tunelu, nie mniej jednak

przepustowość zwiększyła się do 38 osób.

Zmodernizowano również budynki stacji górnej

i dolnej. Za budowę kolei linowej oraz toru

odpowiadała w całości firma Garaventa.

„Celem modernizacji było udostępnienie kolei

każdemu pasażerowi. Mogliśmy to osiągnąć

dzięki całościowej koncepcji dla stacji i wagonów“,

podkreśla Kierownik Projektu firmy Garaventa,

Ueli Sutter.

Kolej Mühleggbahn pracowała od 1893 do

1950 r. jako kolej trójlinowa z dwoma wagonikami.

Wówczas poruszała się dzięki sile grawitacji,

wywołanej napełnianiem zbiorników

wodą i ich opróżnianiem. W okresie od 1950

do 1974 r. kolej funkcjonowała jako kolej zębata

z napędem elektrycznym. Po ponownej

przebudowie w 1975 r. stała się pierwszą w

Szwajcarii automatyczną koleją, której wagony

poruszały się po torze pochyłym. W 2004 r.

zdecydowano o zastąpieniu tej kolei nowocześniejszym

modelem, który w 2018 r. wymieniono

na supernowoczesną, miejską kolej lino-

wo-terenową, wybudowaną zgodnie z nową,

całościową koncepcją dla stacji i wagonów.

Propozycja firmy Garaventa dotycząca

ruchu pasażerskiego w górę i w dół, oparta

na koncepcji drzwi po stronie czołowej

poprawiła znacznie komfort przejazdu oraz

obsługę pasażerów w kolei, przynosząc nam

w ten sposób pełen sukces. Roland Streule,

Kierownik Techniczny Mühleggbahn AG/

Prezes Streutec GmbH

CZY WIESZ, ŻE ...

… kolej linowa w St. Gallen stała się

szczególnie bliska miejscowej ludności?

Projekt został sfinansowany przez miasto,

przedsiębiorstwo Mühleggbahn AG oraz lokalny

związek transportowy. W uroczystym

otwarciu w dniu 17.11.2018 r. wzięli udział

liczni mieszkańcy, którzy nie kryli swojego

zadowolenia z nowej kolei.


Projekte International

Światowa nowość: Kombinacja komfortu i technologii w Japonii

6/10-CGD Sunrise Express | Minami Uonuma City, Niigata (JPN)

Ishiuchi Maruyama Resort

1.157 m 301 m 3.105 osób/godz. 5,0 m/s 5,1 min

Sunrise Express w japońskim ośrodku

narciarskim Ishiuchi Maruyama jest pierwszą

na świecie kombinowaną koleją krzesełkowogondolową

typu D-Line.

Cel ośrodka narciarskiego Ishiuchi Maruyama,

którym było spełnienie oczekiwań zdecydowanie

szerszej grupy osób dzięki nowej kombinowanej

kolei krzesełkowo-gondolowej typu D-Line,

został w pełni zrealizowany. Nowa kolej oferuje

pasażerom do wyboru gondole lub krzesła,

przyciągając nie tylko miłośników „białego szaleństwa”,

ale także tych, którzy nie uprawiają

sportów zimowych. Ośrodek narciarski Ishiuchi

Maruyama jest jednym z największych w regionie

Tokio, a dzięki najszybszemu na świecie

pociągowi Shinkansen można dotrzeć tutaj ze

stołecznego dworca kolejowego już w 70 minut.

Atrakcyjny środek transportu

Mieszkańcy miasta traktują Ishiuchi Maruyama

jako region wypoczynkowy. Ośrodek zaprasza

nie tylko narciarzy i snowboardzistów, lecz

oferuje również pieszym wycieczkowiczom

wiele możliwości spędzenia wolnego czasu.

Dla nich wszystkich powstała kolej Sunrise

Express: Osoby uprawiające sporty zimowe

mogą bez odpinania nart lub deski snowboardowej

przedostać się bezpośrednio na stok w

6-os. krześle. Osoby bez sprzętu mogą wybrać

się w podróż wygodną 10-os. kabiną,

ciesząc się śniegiem i pięknym widokiem.

Pasażerowie siadają wygodnie na szerokich

krzesłach D-Line z podgrzewanymi siedziskami

i osłonami przeciwwiatrowymi. Przestronne kabiny

OMEGA IV z eleganckimi siedzeniami ze

skóry zapewniają również przyjemny przejazd.

Po dotarciu na górę czeka na gości mnóstwo

stoków, górskich restauracji oraz atrakcyjny

Snow World dla całej rodziny. Kolej Sunrise

Express powstała przy współpracy z firmą

Nippon Cable, która od ponad 40 lat jest licen-

cjonowanym partnerem Grupy Doppelmayr w

Japonii i właścicielem ośrodka narciarskiego

Ishiuchi Maruyama.

Film prezentujący ośrodek

narciarski Ishiuchi Maruyama

można obejrzeć tutaj:

Sunrise Express oferuje wszystkim naszym

gościom – sportowcom, wędrowcom oraz

rodzinom z dziećmi – komfortowy przejazd

w góry. Obserwujemy również licznych gości,

którzy przybywają do ośrodka tylko w tym

celu, aby móc doświadczyć komfortowego

przejazdu nową koleją. Kolej linowa stała się

prawdziwą chlubą naszego ośrodka.

Shungo Ohkubo, Managing Director,

Nippon Cable Group

Doppelmayr i Nippon Cable –

Ponad 40 lat partnerskiej współpracy

Koleje linowe jako środek transportu mają w Japonii ponad 100-letnią historię. To wyspiarskie

państwo ma 500 ośrodków narciarskich, a górskie krajobrazy z zaśnieżonymi szczytami zapraszają

do uprawiania sportów zimowych w idealnych warunkach. Firma Nippon Cable powstała w 1953

r. jako lokalny producent kolei linowych, a w 1977 r. stała się licencjonowanym partnerem Grupy

Doppelmayr. Oba przedsiębiorstwa połączyły pełne zaufania, ścisłe relacje handlowe, które trwają

po dzień dzisiejszy. Firma Nippon Cable umocniła swoją pozycję branżowego lidera przemysłu kolei

linowych Japonii, a najlepszym przykładem owocnej współpracy jest „Sunrise Express“ w ośrodku

Ishiuchi Maruyama - pierwsza na śiecie kombinowana kolej krzesełkowo-gondolowa typu D-Line.


Projekty międzynarodowe

23

Innowacja razy dwa

8-CLD-B Sonntagskogelbahn 2 | Wagrain, Salzburg (AUT)

Bergbahnen AG Wagrain

652 m 202 m 3.200 osób/godz. 5,0 m/s 2,84 min 38 krzeseł/ kanap po 8 osób 12/2018 D-Line

Dwa innowacyjne rozwiązania w Sonntagskogelbahn

2 – nowej 8-os. kolei krzesełkowej

typu D-Line w Snow Space Salzburg.

Zaprojektowanie i wybudowanie w Snow

Space Salzburg kolei Sonntagskogelbahn 2

stało się możliwe dzięki zaufaniu, którym obdarzono

Grupę Doppelmayr i jej innowacyjne

kompetencje. Nowa 8-os. kolej krzesełkowa

nie tylko reprezentuje typ D-Line, ale może

również pochwalić się dwoma nowościami.

Kolej otrzymała - po raz pierwszy na świecie -

podgrzewane oparcia oraz pałąk z funkcją blokady

i automatycznego pochylenia do przodu.

Nowatorskie podgrzewanie oparć okazało się

perfekcyjnym uzupełnieniem sprawdzonego

rozwiązania stosowanego już w siedziskach.

Pasażerowie mogą podróżować w większym

komforcie - również w chłodne dni. Oparcia

ogrzewają plecy, a zwłaszcza szczególnie wrażliwy

odcinek lędźwiowy. Grupa Doppelmayr

zaadaptowała tutaj system podgrzewania siedzisk,

który po fazie testowej zastosowano w

oparciach 38 krzeseł.

Plus dla bezpieczeństwa

Nowe funkcje pałąka zaproponowane przez

Grupę Doppelmayr przyczyniły się do zwiększenia

komfortu i bezpieczeństwa. Automatyczne

pochylenie pałąka do przodu zwraca

uwagę na konieczność jego zamknięcia, a

nowe ergonomiczne rozwiązanie ułatwia dosięgnięcie

do pałąka i jego zamknięcie również

najmłodszym pasażerom. Uzupełnieniem nowych

funkcji jest system „lock“, który blokuje

pałąk po ręcznym zamknięciu, co uniemożliwia

jego otwarcie podczas przejazdu.

Nowa 8-os. kolej krzesełkowa została wyposażona

również w takie elementy jak osłony

przeciwwiatrowe, niewymagający konserwacji

napęd bezpośredni oraz przenośnik o regulowanej

wysokości, który dostosowuje się automatycznie

do wzrostu pasażerów i ułatwia

wsiadanie - zwłaszcza tym najmłodszym.

Gwarancja bezpiecznego wsiadania jest

niezwykle korzystna dla rodzin z dziećmi oraz

osób uczących się jeździć na nartach.

Krótsze kolejki, większa atrakcyjność

Nowy obiekt, który zastępuje dotychczasową

4-os. kolej krzesełkową, skraca znacznie dotychczasowy

czas oczekiwania, co usprawnia

przejazdy tam i z powrotem, zwiększając atrakcyjność

ośrodka narciarskiego. Kolej Sonntagskogelbahn

2, a zwłaszcza jej dostępność, ma

duże znaczenie dla osób przemieszczających

się po całym terenie narciarskim. Kolej jest

pierwszym projektem Grupy Doppelmayr zrealizowanym

wraz z ośrodkami Wagrain, Flachau i

St. Johann pod marką „Snow Space Salzburg“.

Znakiem rozpoznawczym marki stało się krzesło

o specjalnym dizajnie „Snow-Space-Look“.

Doppelmayr stał się - dzięki swoim innowacyjnym

pomysłom - naszym niezawodnym

partnerem, jeśli chodzi o obszar udostępniania

gościom niezapomnianych przeżyć zimą

w górach. Pierwsza na świecie kolej

krzesełkowa z podgrzewanymi oparciami

wyznaczyła nowy poziom komfortu, a nasza

pozycja ośrodka

„premium“ została

poparta następną

atrakcją techniczną

Wolfgang Hettegger,

Prezes Snow

Space Salzburg

© Mike Vogl


24 Projekty międzynarodowe

Wydajność i komfort

6-CLD-B Gampenbahn | Ischgl, Tyrol (AUT)

Silvrettaseilbahn AG

2.416 m 924 m 2.800 osób/godz. 5,5 m/s 7,88 min 122 krzesła/ kanapy po 6 osób 12/2018 D-Line

Nowa kolej Gampenbahn w Ischgl pokonuje

prawie jeden kilometr różnicy wysokości.

Wygląd 6-os. kolei krzesełkowej typu D-Line

podkreśla perfekcyjnie charakter regionu.

Silvrettaseilbahn AG inwestuje ciągle w nowości

i udoskonalenia, aby móc zaoferować

coraz większe atrakcje fanom sportów zimowych.

Najnowszym przykładem jest kolej Gampen

E4, która została oddana do użytku w

grudniu 2018 r. Nowa 6-os. kolej zastępuje

dotychczasową 4-os. kolej krzesełkową, prowadząc

od stacji Fimba na wysokości 1.924 m

do stacji Palinkopf na wysokości 2.848 m –

najwyżej położonego punktu ośrodka narciarskiego.

Kolej Gampenbahn pokonuje 924 m,

czyli największą na świecie różnicę wysokości

w przypadku 6-os. kolei krzesełkowej z osłoną.

Doppelmayr wybudował tutaj obiekt o imponujących

rozmiarach, co potwierdzają liczby -

długość 2.416 m, 25 podpór i 122 krzesła.

Celem było skrócenie czasu przejazdów na

tym popularnym terenie narciarskim oraz

zwiększenie przepustowości – podróż na Palinkopf

trwa teraz tylko osiem minut.

Kolej krzesełkowa typu D-Line jest jednak nie

tylko nadzwyczaj wydajna, ale również spełnia

najwyższe standardy w zakresie komfortu. Ergonomiczne,

podgrzewane krzesła z pojedynczymi

siedziskami oraz osłony przeciwwiatrowe

gwarantują pasażerom nadzwyczajne

przeżycia. Kolej została wyposażona w system

„lock“, który blokuje pałąk po ręcznym zamknięciu,

aby nie mógł się otworzyć podczas

jazdy. Ponadto stacja dolna otrzymała nowy

przenośnik taśmowy, która ułatwia wsiadanie.

Wyjątkowy styl Ischgl

Nowa kolej – tak jak 6-os. kolej krzesełkowa

Palinkopf D1 – została dostosowana wizualnie

w całości do kolorystki preferowanej przez

Klienta. Stacje i krzesła otrzymały więc barwy

charakterystyczne dla regionu Ischgl - czarny i

czerwony. Tył krzeseł ozdobiono wizerunkami

żyjących tutaj zwierząt, co sprawiło, że każde

krzesło jest unikatowe. Dzięki różnorodności

kolei typu D-Line można było odnieść się do

specyfiki samego ośrodka narciarskiego. Kolej

Gampenbahn przyciąga spojrzenia i nie można

jej w żaden sposób przeoczyć – jedyna w

swoim rodzaju zimowa atrakcja w górach.

Gampen E4, nowa kolej krzesełkowa typu

D-Line jest kolejnym kamieniem milowym w

historii Silvretta Arena. Jakość, innowacja i

dizajn znów nas przekonały.

Cieszymy się z kolejnego

obiektu typu D-Line od firmy

Doppelmayr.“

Prezes Zarządu

Silvrettaseilbahn AG

DI (FH) Markus Walser


Projekty międzynarodowe

25

Bez barier na Palinkopf

Nowa kolej Gampenbahn zapewnia łatwy i

bezpieczny dostęp oraz komfortowe warunki

również dla osób z ograniczoną mobilnością.

Z krzeseł typu D-Line można zdjąć przegrody,

umożliwiając bezproblemowy przejazd narciarzom

uprawiającym monoski.

Claudia Lösch cieszy się, że będzie mogła spędzić

dzień, jeżdżąc na nartach w Ischgl. Duża

ilość świeżego śniegu i świecące mocno słońce

są zapowiedzią optymalnych warunków na stokach.

Claudia, austriacka paraolimpijka jeżdżąca

obecnie na monoski, wyrusza ze stacji dolnej

kolei Silvrettabahn, mieszczącej się w centrum

Ischgl. Windą przedostaje się na peron, skąd

kolej typu Funitel od Grupy Doppelmayr przewozi

ją bezpośrednio do ośrodka narciarskiego.

Na stacji górnej podwójna mistrzyni olimpijska z

Vancouver w 2010 r. przesiada się z wózka na

specjalistyczny sprzęt zwany monoski.

Claudia, która pochodzi z Dolnej Austrii, a obecnie

mieszka w Innsbrucku, w swojej karierze

jako narciarka zjazdowa poznała już wiele ośrodków.

Dostępność i infrastruktura kolei są dla niej

kwestiami decydującymi o wyborze ośrodka.

„Najbardziej lubię koleje krzesełkowe i wyciągi

orczykowe“, mówi. Jej sprzęt sportowy może

być bez problemu używany na wyciągach orczykowych

- za pomocą liny zamocowanej przy siedzisku

- oraz w kolejach krzesełkowych - dzięki

mechanizmowi regulacji wysokości.

Dostęp dla wszystkich

Claudia Lösch zjeżdża ze szczytu Palinkopf do

stacji dolnej kolei Gampenbahn, wykonując na

długiej i spektakularnej trasie eleganckie skręty.

Nowa 6-os. kolej krzesełkowa od Grupy

Doppelmayr została zaprojektowana tak, aby

nie stwarzać barier. Do kolei podjeżdża się po

płaskim, dobrze dostępnym terenie. Claudia

może więc szybko wjechać ponownie w górę.

Kiedy chce wsiąść, pracownik obsługi zatrzymuje

na krótko kolej. Jednym prostym ruchem

zdejmuje przegrodę na środku krzesła typu

D-Line, tworząc płaską i szeroką powierzchnię

do siedzenia. „W ten sposób mogę bez przeszkód

wsiąść. Możliwość zajęcia miejsca z

niskiego poziomu oraz poziome siedziska w

krzesłach Grupy Doppelmayr są nadzwyczaj

praktyczne“, podkreśla Claudia Lösch. Operacja

zamykania pałąka też nie jest skomplikowana,

ponieważ zamocowano go na taśmie,

będącej korzystnym rozwiązaniem dla wielu

pasażerów. Pomiędzy środkowymi podnóżkami

jest wystarczająco miejsca, aby Claudia,

która została wybrana najlepszym sportowcem

niepełnosprawnym 2016 r., mogła jechać wygodnie

i cieszyć się zapierającym dech w piersiach

widokiem górskiego krajobrazu Ischgl.

Wysiadanie na stacji górnej jest dla Claudii

również bezproblemowe: „Długi i lekko nachylony

obszar wyjścia jest tutaj zaletą – pozostaje

dosyć czasu, aby odpiąć się z krzesła, a nachylenie

pomaga w oddaleniu się od kolei.“

Podczas projektowania kolei typu D-Line Grupa

Doppelmayr zwracała uwagę nie tylko na wydajność

i komfort, ale także na bezpieczeństwo

i brak barier, aby wszystkim pasażerom –

narciarzom, snowboardzistom, wózkarzom,

ale również osobom starszym i dzieciom –

umożliwić jak najlepszy dostęp i wygodny

przejazd. Claudia Lösch widzi tutaj nawet

możliwości wprowadzenia ulepszeń: „Byłoby

dobrze, gdyby istniała możliwość zdjęcia z

krzesła kilku przegród na raz – to mogłoby

zainteresować przede wszystkim ośrodki nastawione

na turystów jeżdżących na monoski.

Dzięki temu rozwiązaniu z jednego krzesła

mogłoby korzystać w tym samym czasie kilka

osób.“ Na życzenie Klienta jest to do zrealizowania

choćby dziś.

Przegrodę na środku krzesła można zdjąć

jednym prostym ruchem

Pomiędzy podnóżkami jest wystarczająco dużo

miejsca dla osób jeżdżących na monoski.

Claudia Lösch podziwia malownicze, górskie

krajobrazy Ischgl.


26 Aktualności ze świata

Pierwsza kolej wahadłowa w Peru

cym widokiem na Valle Sagrado, Świętą Dolinę

Inków. Dotychczas jedynym sposobem dotarcia

w to miejsce była trwająca kilka godzin

piesza wędrówka. W przyszłości komfortowa

kolei wahadłowa zapewni turystom wygodny

dojazd pozwalający na zwiedzanie zabytkowej

okolicy. Dla Grupy Doppelmayr/Garaventa jest

to pierwszy projekt kolei linowej realizowany

w Peru.

Wsparcie dla zrównoważonej turystyki

Prace inżynieryjne nad nową koleją linową

zostały już ukończone. Produkcja w firmie

Garaventa i budowa nowych kabin w CWA idą

pełną parą. Stacje kolei linowej powstaną najprawdopodobniej

jesienią 2019 r. Wykonanie

trasy i montaż liny jest zaplanowane na początku

2020 roku, a oddanie do użytku przewidziano

na lato. Uroczyste wbicie łopaty pod budowę

kolei uświetnili swoim udziałem burmistrz Calca,

Adriel K. Carrillos Cajigas, austriacki ambasador

w Peru, dr Gerhard Zettl, kierownik sprze-

Miasto Calca uzyska nowe połączenie z

doliną Inków i pierwszą peruwiańską kolej

linową od Grupy Doppelmayr/Garaventa.

Projekt kolei linowej ma szczególne znaczenie

dla Peru i jest wielowymiarowy. Nowa

kolej umożliwi przede wszystkim dotarcie zagranicznym

turystom do Huchuy Qosqo - interesującego

centrum archeologicznego ze

słynnymi inkaskimi ruinami. Huchuy Qosqo,

zwane małym Cusco, leży na 3.600 m n.p.m.,

wtopione w atrakcyjny krajobraz z imponujądaży

fi rmy Garaventa Thomas Hunziker oraz

Rafael Lemos i Alexander Baumgartner z firmy

Doppelmayr Peru. Osoby odpowiedzialne

za projekt z ramienia Grupy Doppelmayr/

Garaventa oraz austriacki ambasador, podkreślali

znaczenie kolei linowej zarówno dla regionów

górskich jak i dla komunikacji miejskiej w

Peru. Projekt kolei linowej będzie „ekologicznym“

sposobem na stworzenie nowych miejsc

pracy oraz wsparciem dla zrównoważonego

rozwoju turystyki. Prekursorski środek transportu

- przyjazny dla środowiska, cichobieżny,

bezpieczny i niezależny od ruchu ulicznego -

będzie przykładem dla następnych kolei w Peru.

CZY WIEDZIAŁEŚ, ŻE ...

… dzięki nowej kolei wahadłowej w peruwiańskim

mieście Calca, Grupa Doppelmayr/

Garaventa zagości w jeszcze jednym kraju?

W sumie będzie ich już 96!

Koleją nowej generacji na Planai w Schladming

Planai-Hochwurzen-Bahnen zainwestują w

nową kolej gondolową typu D-Line dla większego

komfortu turystów.

Kolej na Planai zostanie po 33 latach niezawodnego

działania zastąpiona nową koleją

gondolową. Od 2013 r., kiedy w Styrii odbyły

się Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Alpejskim,

coraz więcej gości odwiedza ten gór-

ski region. W celu spełnienia tych wymagań,

zagwarantowania właściwej wydajności oraz

podniesienia komfortu ośrodka Schladming,

koleje Planai-Hochwurzen-Bahnen podekmują

obecnie największą innowację w historii przedsiębiorstwa.

Od grudnia 2019 r. będzie czekać

na turystów w Schladming wydajna 10-os.

kolej gondolowa, co oznacza „pierwszą klasę“

i nowoczesny dizajn.

Komfort w najlepszym wydaniu gwarantują

przede wszystkim nowe kabiny OMEGA V od

CWA - swobodny dostęp do wejścia i wyjścia,

pojedyncze siedzenia drewniano-skórzane

oraz okna panoramiczne dla nieograniczonego

widoku. Nowa, wygodna kolej gondolowa

typu D-Line będzie przewozić pasażerów w

górę i w dół zarówno w zimie jak i w lecie.

© Kreiner Architektur


Aktualności ze świata

27

Rozpoczęcie budowy nowego połączenia

w Oberlandzie Berneńskim

© Jungfraubahn AG

© Jungfraubahn AG

Grupa Doppelmayr/Garaventa wybuduje w

Szwajcarii dwie koleje wychodzące ze wspólnego

terminala w Grindelwaldzie - kolej 3S na

lodowiec Eiger i kolej gondolową na szczyt

Männlichen.

Przedsiębiorstwa Gondelbahn Grindelwald-

-Männlichen (GGM) i Jungfraubahnen zrealizują

wspólnie projekt tzw. „kolei łączącej“, która

na przełomie 2019/2020 r. udostępni zarówno

lodowiec Eiger jak i obszar wokół szczytu

Männlichen. Punktem wyjściowym będzie supernowoczesny

terminal zlokalizowany w Grindelwald

Grund. Dzięki nowej stacji kolejowej

„Terminal Grund“ (Rothenegg) w Oberlandzie

Berneńskim, koleje linowe zostaną połączone

z komunikacją publiczną. Czas dojazdu do

przełęczy Jungfraujoch oraz ośrodka narciarskiego

zostanie w przyszłości skrócony łącznie

o 47 minut.

Harmonogram prac w telegraficznym skrócie

Rozpoczęcie budowy nowej kolei gondolowej

Grindelwald-Männlichen (GGM) ma pierwszeństwo,

ponieważ wygasa koncesja dla

dotychczasowej kolei. Jej ostatni przejazd zostanie

zrealizowany pod koniec marca 2019

r., w kwietniu nastąpi demontaż. Stacja górna

nowej kolei jest już ukończona, a prace Grupy

Doppelmayr/Garaventa na stacji środkowej

idą pełną parą. W okresie od maja do połowy

lipca 2019 r. zostaną przywiezione części

nowych podpór i rozpocznie się budowa stacji

dolnej. Obiekt powinien zostać oddany do

użytku w grudniu 2019 r., wraz z rozpoczęciem

sezonu zimowego.

Eigerexpress – sześciokilometrowa kolej 3S

łącząca Grindelwald Grund i lodowiec Eiger –

jest też już w budowie. Podpory jeden i trzy

zostały już zamontowane, prace na stacji dolnej

i górnej kolei 3S rozpoczną się w środku

lata 2019 r. Otwarcie jest zaplanowane na

grudzień 2020 r.

© Jungfraubahn AG

Projekt z wieloma zaletami

Projekt dotyczy kolei nowej generacji, która jako

obiekt całoroczny ma zapewnić regionowi Jungfrau

pomyślną przyszłość. Dzięki kolei łączącej

będzie można zapomnieć o długim dojeździe.

Nowy terminal z galerią handlową, wypożyczalnią

nart i parkingiem stworzy ponadto 50

nowych miejsc pracy.

Pierwsze szczegóły

dotyczące projektu kolei

V można znaleźć tutaj:

© Jungfraubahn AG


28 Grupa Doppelmayr/Garaventa

Kierowniczy duet

z dużym zaangażowaniem

Gerhard Gassner objął w styczniu 2019 r. funkcję prezesa spółki Doppelmayr Seilbahnen GmbH.

Wspólnie z Thomasem Pichlerem tworzy zgrany zespół kierowniczy w siedzibie firmy w

Wolfurcie. WIR przeprowadziło z każdym z nich rozmowę na temat zadań, doświadczeń i celów.

Prezes Gerhard Gassner jest w spółce

Doppelmayr Seilbahnen GmbH odpowiedzialny

za obszar logistyki, produkcji,

administracji i finansów.

WIR. Dotychczas pełnił pan funkcję prezesa

w swojej firmie rodzinnej, Gassner Stahl-

bau GmbH, gdzie zdobywał pan doświadczenie

w branży kolei linowych. Z jakimi

zmianami wiązało się przejście do głównej

spółki koncernu?

Gerhard Gassner: Podczas 14 lat mojej

działalności zarządczej w Gassner Stahlbau

GmbH pracowałem w tych samych obszarach,

które należą obecnie do moich kompetencji.

Przejście do głównej spółki koncernu powięk-

szyło jednak znacznie ich zakres. Moja uwaga

była dotychczas skierowana zwłaszcza na produkcję,

ponieważ firma Gassner jest firmą,

w której się głównie produkuje – krzesła, podpory,

zawieszenia kabin. Teraz chodzi już o

całe koleje linowe. Następną dużą zmianą jest

międzynarodowy charakter pracy - zagraniczne

zakłady produkcyjne wymagają częstych

podróży służbowych. Zupełną nowością jest

dla mnie brak bezpośredniego kontaktu z każdym

pracownikiem, co jest niemożliwe w tak

dużym przedsiębiorstwie.

WIR. Cyfryzacja wkroczyła również do

branży kolei linowych. Jakich działań można

spodziewać się w przyszłości od Grupy

Doppelmayr/Garaventa w tym zakresie? Co

dotychczas zrealizowano?

Gerhard Gassner: Odpowiedzią na ofensywę

technologii cyfrowych jest w Grupie

Doppelmayr/Garaventa koncepcja SMART

Ropeway. SMART Ropeway obejmuje temat

cyfryzacji we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa,

uzupełnia portfel produktów i usług

oraz tworzy wartość dodaną dla klienta. W ten

sposób tworzymy oferty i funkcje, które ułatwiają

administratorowi kolei codzienną pracę.

Chodzi tutaj o wsparcie zarówno podczas

eksploatacji kolei jak i w trakcie przeglądów i

konserwacji i jeszcze o wiele innych spraw ...

ale nie chcę jeszcze zdradzać szczegółów.

WIR. Pracownicy są jednym z najważniejszych

filarów przedsiębiorstwa. Co jest dla

pana najważniejsze w zarządzaniu zasobami

ludzkimi?


Grupa Doppelmayr/Garaventa

29

Gerhard Gassner: Tak, zgadzam się, zaangażowani

i zmotywowani pracownicy są

największą wartością, jaką może mieć przedsiębiorstwo.

Pracownicy osiągają wyniki i

spełniają oczekiwania klientów a nawet ich zaskakują.

W zarządzaniu pracownikami cenię

sobie otwartość, respekt, szacunek i tzw.

ludzkie podejście. Oznacza to stworzenie atmosfery,

w której pracownicy mogą pracować

samodzielnie i czuć się komfortowo oraz identyfikować

się ze swoim przedsiębiorstwem.

Uważam, że moim zadaniem jest również

wspieranie pracowników i pobudzanie ich do

perspektywicznego myślenia, również w zakresie

efektywności. Ich działanie powinno być

ukierunkowanie głównie na klienta i to jest

moim zdaniem najważniejsze.

Thomas Pichler jest prezesem spółki

Doppelmayr Seilbahnen GmbH od 2015 r.;

do zakresu jego kompetencji należy sprzedaż,

marketing i obszar techniczny.

WIR. Wprowadzenie na rynek kolei typu

D-Line jest ważnym krokiem dla przedsię-

biorstwa i pan w tym wydarzeniu również

uczestniczył. Do jakich przekonań doszedł pan

w związku z tym procesem?

Thomas Pichler: Wdrażanie nowego

produktu jest niezmiernie interesującym procesem.

W przypadku kolei D-Line była to cała

seria produktów, która wymagała od nas

pracy nad każdym elementem z osobna. Informacje

zwrotne utwierdziły nas w przekonaniach,

które znalazły później swój wyraz w

kolei D-Line. Podczas pomiarów uwzględniliśmy

trzy grupy docelowe, a mianowicie klienta,

pasażera i pracownika kolei, oraz rozważyliśmy

optymalizację pod kątem ich potrzeb.

Pasażerowie mogą podróżować teraz w bardziej

komfortowych warunkach, a serwisowanie

i obsługa kolei stały się dużo prostsze.

Nowe możliwości dla klienta otwierają się

również w zakresie dizajnu. Wniosek jest

następujący: Opłaca się traktować poważnie

informacje zwrotne i w fazie rozwoju realizacji

wziąć kartkę papieru do ręki i przeanalizować

ponownie niektóre pomysły.

WIR. Czym jest dla pana kolej linowa od

Grupy Doppelmayr/Garaventa?

Thomas Pichler: Każda kolej linowa

Grupy Doppelmayr/Garaventa posiada nasze

firmowe DNA, które warunkuje takie jej cechy

jak niezawodność, wszechstronność, wydajność

i jakość. Pasażerowie cenią sobie w

naszych produktach komfort i bezpieczeństwo

– wszędzie na świecie, w każdym obszarze

zastosowania. Każdy klient jest unikatowy i

równie indywidualne są koleje linowe, które

dla niego budujemy. W ten sposób każdy projekt

ma to dodatkowe „coś”, co decyduje o

jego wyjątkowości.

WIR. Koleje linowe pojawiają się w mediach

wciąż jako coś wyjątkowego, techniczna

nowość, którą opisuje się w samych superlatywach.

Jak powstają innowacje w Grupie

Doppelmayr/Garaventa?

Thomas Pichler: Jedną z największych sił

napędowych dla naszych innowacji są sami

klienci. Źródłem powstających u nas nowości

są bardzo często interesujące pomysły naszych

klientów. Takie wyzwania są dla nas

inspiracją do pracy nad nowymi rozwiązaniami,

rozszerzania oferty naszych produktów i optymalizacji

technologii. Ścisła współpraca z

klientami oraz dokładne wsłuchiwanie się w

potrzeby rynku są w związku z tym jednym z

„kluczy” do innowacji - drugim są natomiast

zmotywowani i wykwalifikowani pracownicy,

którzy często myślą nieszablonowo.

WIR. Serdecznie dziękuję za rozmowę.


Od lewej od prawej: dr Günter Tik, dr Fredmund Malik i dr Ottokar Strobich

Pożegnanie trzech muszkieterów

Odwaga, wierność, rzetelność, przyjaźń i

urok osobisty to cechy prawdziwych muszkieterów.

Odejście długoletnich członków

zarządu Grupy Doppelmayr kończy erę

trzech takich osobistości wśród menedżerów

- ekspertów ds. kolei linowych. Dr

Fredmund Malik, dr Günter Tik i dr Ottokar

Strobich w znacznym stopniu przyczynili

się do zabezpieczenia przyszłości naszemu

przedsiębiorstwu. Przez cały czas zachęcali

do podejmowania działań, dodawali otuchy

przy wdrażaniu technicznych i organizacyjnych

nowości, a w trudnych momentach stali

murem za kierownictwem operacyjnym firmy.

Dr. Fredmund Malik

Dr Fredmund Malik został już w latach 70-tych

prezesem firmy Bergbahnen Diedamskopf Au-

Schoppernau (AUT). Praca na tym stanowisku,

a zwłaszcza troska o modernizację i

rozbudowę ośrodka, pozwoliły mu szybko, a

jednocześnie dogłębnie zapoznać się ze specyfiką

branży i rynku kolei linowych. Od 1996

r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Zarządczej

w AMD, a następnie Przewodniczącego

Rady Nadzorczej spółek Doppelmayr

Seilbahnen GmbH i Doppelmayr Holding AG

oraz Przewodniczącego Zarządu w Ropetrans

AG. Fredmund Malik stosował innowacyjne

metody zarządzania, które w wymierny sposób

określiły strategię dalszego rozwoju tych

przedsiębiorstw. Sukces firmy oraz ugruntowanie

jej pozycji na rynku były nadrzędnymi

celami działań Malika. Grupa Doppelmayr/

Garaventa mogła również dzięki tym staraniom

wzmocnić pozycję technologicznego

lidera oraz otworzyć przed kolejami linowymi

nowe segmenty rynku.

Dr. Ottokar Strobich

Dr Ottokar Strobich związał się z Grupą

Doppelmayr w momencie, kiedy zaczęto rozważać

optymalizację kierowniczej struktury

firmy. Artur Doppelmayr zaproponował mu

funkcję doradcy, gdyż Strobich był uznawany

w Austrii za eksperta usług powierniczych w

dziedzinie prawa podatkowego, zyskując sobie

miano „mistrza“ prawa finansowego. Każda zasadnicza

decyzja dotycząca polityki firmy była

zawsze z nim konsultowana. Transparentna

struktura przedsiębiorstwa, która została zbudowana

dzięki jego pomocy, przyniosła całej

Grupie korzyści finansowe, prawne i organizacyjne.

Poszczególne gremia Rady Nadzorczej

zostały również precyzyjnie zapoznane z wymaganiami

rynku. W 2006 r. Ottokar Strobich

zastąpił Fredmunda Malika na stanowisku

Prezesa Rady Nadzorczej spółki Doppelmayr

Holding AG i funkcję tę pełnił do 2018 r.

Dr. Günter Tik

Dr Günter Tik posiada ogromną wiedzę i doświadczenie,

które stały się wkładem „knowhow“

w rozwój naszej firmy. Do Rady Nadzorczej

w Doppelmayr Holding AG, Günter

Tik został powołany w 1994 r., z polecenia

Ottokara Strobicha. Jego doświadczenie zgromadzone

na stanowiskach kierowniczych w

dużych przedsiębiorstwach oraz wiedza na

temat nowoczesnej rachunkowości i kontrolingu

opartego na rozwiązaniach informatycznych

okazały się bardzo przydatne dla Grupy

Doppelmayr/Garaventa. Dzięki tej osobowości

dokonano przewartościowania priorytetów

w kadrze kierowniczej i „pchnięto“ firmę do

przodu ku pewnej przyszłości gwarantowanej

przez samofinansowanie. Obrana strategia

pociągnęła za sobą wiele udanych inwestycji i

realizacji w całym łańcuchu produkcyjnym oraz

- szeroko zakrojoną - standaryzację wyrobów.

Wprowadzenie takich rozwiązań jak np. „zasada

konstrukcji modułowej“ przyczyniło się do

gwałtownego zwiększenia wydajności.

Dr Fredmund Malik, dr Ottokar Strobich i dr

Günter Tik pozostaną dla nas wzorem prawości,

lojalności i profesjonalizmu. Z tego miejsca

chcemy bardzo serdecznie podziękować za

ich niestrudzone zaangażowanie w zapewnienie

Grupie Doppelmayr/Garaventa stabilnej

pozycji na rynku. Ich wartości będą towarzyszyć

w przyszłości całemu przedsiębiorstwu i

jego pracownikom.


Obsługa Klienta

31

Ropeway Assistant -

zamawianie części zamiennych

nigdy nie było takie proste

Doppelmayr stworzył nowy serwis usługowy, gdzie prosto

i szybko można zamawiać części zamienne

Ropeway Assistant

– elektroniczny katalog

części zamiennych

– składanie zamówień online przez

stronę internetową Grupy Doppelmayr

– możliwość zastosowania

na urządzeniach mobilnych

– dostęp chroniony hasłem

– dla kolei typu D-Line i 3S

Ropeway Assistant umożliwia Klientom

zamawianie części zamiennych dla

kolei typu D-Line i 3S - wygodnie,

szybko i zgodnie z potrzebami. Nowy produkt

Grupy Doppelmayr można porównać do sklepu

internetowego, do którego wchodzi się

przez firmową stronę internetową, w menu

obsługi klienta. Głównymi aspektami podczas

tworzenia elektronicznego katalogu części zamiennych

były prosty dostęp i możliwość

szybkiego otwarcia strony. W związku z tym

zamówienia online mogą być składane również

bezpośrednio na stacjach, przy użyciu

urządzeń mobilnych takich jak telefony komórkowe

lub tablety.

Prosta obsługa

Tak to działa: Po wprowadzeniu hasła i wejściu

na stronę Grupy Doppelmayr, w menu obsługi

klienta, w podpunkcie „Ropeway Assistant“

można znaleźć wszystkie koleje typu D-Line i

3S. Następnie należy wybrać kolej, dla której

potrzebne są narzędzia lub części zamienne.

Ropeway Assistant wykrywa automatycznie,

które części należą do której kolei. Czas przekierowania

do określonej części jest znacznie

skrócony, ponieważ artykuły są już podzielone

według podzespołów dla stacji napędowej,

trasy, pojazdu, itp. Każda część jest zapisana

za pomocą nazwy, numeru identyfikacyjnego

i symbolu rysunku. Użytkownik może teraz

wybrać poszukiwaną lub potrzebną część

zamienną i umieścić ją w koszyku – system

wyświetla pomocniczo informację, ile części

tego typu jest zamontowanych w urządzeniu.

W ten sposób można sprawdzić, czy zamawiana

liczba jest prawidłowa. Po potwierdzeniu

wybranych artykułów, zmówienie jest przesyłane

- odpowiednio do podanego miejsca realizacji

dostawy, adresu zafakturowania, itp. - bezpośrednio

do Wolfurtu lub innego właściwego

oddziału i tam jest przetwarzane. Kolejne etapy

procesu realizacji zamówienia pozostają bez

zmian; historię zamówień można prześledzić w

dowolnym czasie.

Ropeway Assistant usługą międzynarodową

Ropeway Assistant umożliwia szybkie i precyzyjne

odnalezienie poszukiwanej części, co

jest niezwykłym odciążeniem i ułatwieniem zarówno

dla Klientów jak i dla zespołu, który

w Grupie Doppelmayr opracowuje zapytania

ofertowe. Nowy produkt jest dostępny w skali

międzynarodowej; nowe koleje są dodawane

do wykazu na bieżąco. Ropeway Assistant jest

również prezentowany klientom w poszczególnych

krajach osobiście przez osoby odpowiedzialne..

W każdym kraju jest osobą, z którą

można się skontaktować, aby uzyskać dodatkowe

informacje i wyjaśnienia.

Ropeway Assistant to nowy serwis usługowy

Grupy Doppelmayr, którego celem jest znaczne

ułatwienie pracy Klientom w myśl koncepcji

SMART Ropeway.

Więcej informacji można

uzyskać online:


32 Ciekawostki

Anton Schwendinger nie żyje

Grupa Doppelmayr/Garaventa pogrążyła

się w żałobie po śmierci ważnej i szanowanej

osobistości.

Anton „Tone“ Schwendinger, członek zarządu

firmy Doppelmayr Seilbahnen GmbH zmarł

28. grudnia 2018 r. po ciężkiej chorobie. Był

osobą, która przez 30 lat miała znaczący

wpływ na przedsiębiorstwo, przyczyniając się

do jego pozytywnego rozwoju. Odpowiadał za

obszar kontrolingu, finansów, zarządzania jakością,

administracji, HR, logistyki i produkcji.

Anton Schwendinger urodził się 6. kwietnia

1963 r. w mieście Dornbirn. Po ukończeniu

edukacji obowiązkowej kształcił się w dwóch

zawodach - ślusarza i kreślarza. Następnie

zdobył kwalifikacje zawodowe „mistrza budowy

maszyn i utrzymania ruchu“. W 1988 r.

rozpoczął pracę w firmie Doppelmayr w Wolfurcie

jako osoba odpowiedzialna za wdrożenie

systemu ERP PUISS-O. Dzięki ogromnej

pracowitości, zaangażowaniu i rozległym programom

szkoleniowym mógł realizować się w

swoim zawodzie i obejmować kolejne funkcje

kierownicze. Stanowisko kierownika produkcji

pozwoliło mu na istotny udział w ugruntowaniu

pozycji przedsiębiorstwa jako światowego

lidera w budowaniu kolei linowych. Zaangażował

się mocno w utrzymanie oraz rozbudowę

zakładu produkcyjnego i centrum rozwoju

w Wolfurcie. W dniu 1. lipca 2012 został

wybrany członkiem zarządu i funkcję tę sprawował

z dużym poświęceniem i radością aż

do śmierci.

Anton Schwendinger pozostanie na stałe w

pamięci wszystkich kolegów, klientów i partnerów

biznesowych nie tylko jako wyśmienity fachowiec,

ale również jako osoba o niezwykłym

zaangażowaniu, pozytywnym nastawieniu do

życia oraz zdolności wychodzenia naprzeciw

oczekiwaniom i potrzebom pracowników.

Tone, będzie nam Ciebie brakowało.

Premier Badenii-Wirtembergii z wizytą w Wolfurcie

Premier Badenii-Wirtembergii Winfried Kretschmann

złożył w listopadzie 2018 r. wizytę

w austriackim Vorarlbergu. Niemiecki kraj

związkowy łączy od lat bliska współpraca z

Austrią w zakresie polityki klimatyczno-energetycznej

i środowiskowej, co znajduje

wyraz w organizowanych regularnie spotkaniach

i wymianach. W programie znalazła

się tym razem również wizyta w Grupie

Doppelmayr, której celem było zapoznanie

się ze sposobami nauczania zawodu w na-

szej firmie oraz wymiana doświadczeń w zakresie

pozyskiwania pracowników i edukacji zawodowej

w Vorarlbergu. Kretschmann zwrócił

uwagę na ważność dualnego systemu kształcenia

dla gospodarki obu krajów związkowych

oraz na perspektywy, jakie niesie on ze sobą w

przyszłości dla młodych ludzi.

Zainteresowanie miejskimi kolejami linowymi

Winfried Kretschmann i jego delegacja, do

której zaliczał się m.in. Minister Transportu

Winfried Hermann, była ponadto zainteresowana

możliwościami zastosowania

innowacyjnych systemów kolei linowych

na obszarach miejskich. Prezes Grupy

Doppelmayr Thomas Pichler przedstawił

zalety tego środka transportu na podstawie

różnych projektów zakończonych

sukcesem - koleje miejskie są przyjazne

dla środowiska, ciche i nie zajmują

dużo miejsca.


Ciekawostki

33

Międzynarodowa

wymiana doświadczeń

Nasi Klienci chętnie odwiedzają innych Klientów

Grupy Doppelmayr. Praktykę wzajemnych odwiedzin

potwierdza na przykład wycieczka

zakładowa zorganizowana przez pracowników

słoweńskiego ośrodka narciarskiego w Kranjskiej

Gorze, którzy we wrześniu 2018 r. wybrali się do

salzburskiego Saalbach. Osoby te, biorąc pod

uwagę zaplanowany projekt kolei linowej - zwiedziły

Schönleitenbahn - 10-os. kolej gondolową

typu D-Line. Zwiedzanie obiektu pozwoliło im na

poznanie ogólnej koncepcji kolei i umożliwiło

obejrzenie stacji i mechanizmów napędowych

oraz warsztatu. Głównymi aspektami rozmów

podczas oprowadzania po obiekcie oraz w trakcie

późniejszego wspólnego posiłku były nowe

technologie budowania kolei linowych oraz wzajemna

wymiana doświadczeń.

Kolej linowa w tajnej służbie

Jej Królewskiej Mości

W Sölden powstała niesamowita instalacja

kinowa „007 Elements“ poświęcona filmom z

udziałem najsłynniejszego agenta świata - Jamesa

Bonda. Miejsce to nie zostało wybrane

przypadkowo, ponieważ tutaj rozgrywa się

akcja ostatniego filmu z udziałem 007 pt.

„Spectre“. Do kompleksu, który znajduje się

wewnątrz góry Gaislachkogl na 3.000 m n.p.m.

© Bergbahnen Sölden/Kristopher Grunert

i oprowadza po świecie słynnego agenta,

można dotrzeć stylową koleją 3S – w jednej z

dwóch kabin wykonanych wyłącznie na potrzeby

wystawy i których współtwórcą była firma

Input Projektentwicklungs GmbH.

Odpowiedni nastrój już podczas przejazdu zapewnia

muzyka filmowa Johna Barry'ego, płynąca

z czterech głośników. Włączenie muzyki

jest doskonale zsynchronizowane z momentem

przyspieszenia kolei. Input zaprojektował dla

kabin specjalny kolor: złoty - platynowy. Kolor

zapewnia przycięta na wymiar, wysokowydajna

folia, co sprawia, że kolej nabiera eleganckiego

„bondowskiego“ charakteru. Koncepcja, dizajn

i oprawa kabin powstała przy współpracy z Nealem

Callowem, dyrektorem artystycznym czterech

ostatnich tytułów serii z 007.

Wystawa zabiera zwiedzających w podróż do

świata Agenta 007, podzielonego na dziesięć

różnych zakresów tematycznych. Od legendarnych

tytułowych sekwencji, poprzez kryjówki

czarnych charakterów aż po spektakularne sceny

akcji - technologia interaktywna ożywiła filmowy

świat w tajnej służbie Jej Królewskiej Mości.


34 Ciekawostki

Szefowa austriackiego MSZ

z wizytą w firmie Doppelmayr

Minister spraw zagranicznych Austrii, dr

Karin Kneissl, złożyła na początku roku wizytę

w fi rmie Doppelmayr. Karin Kneissl, która

funkcję szefowej Ministerstwa Europy, Integracji

i Spraw Zagranicznych (BMEIA) pełni od

2017 r., została przyjęta w Wolfurcie przez

przedstawicieli fi rmy Doppelmayr, na czele

których stanął Hanno Ulmer. Podczas wizyty,

Karin Kneissl zapoznała się ze specyfi ką naszej

pracy jako światowego lidera w budowaniu

kolei linowych oraz podkreśliła znaczenie

takich firm dla austriackiej gospodarki:

„Przedsiębiorstwa takie jak Doppelmayr są

wizytówką gospodarki Austrii.“ Nasz MSZ popiera

na całym świecie austriackich eksporterów:

najważniejszymi celami są kooperacja,

tworzenie sieci powiązań oraz wsparcie.

Od lewej od prawej: Markus Wallner (Starosta Krajowy Vorarlbergu), Gerhard Gassner

(Prezes, Doppelmayr), Karin Kneissl (MSZ), Hanno Ulmer i Alexander Klimmer (Dyrektor i

Dyrektor Sprzedaży w Grupie Doppelmayr)

Gunther Lugauer nowym szefem

Gassner Stahlbau

Gunther Lugauer, 44-letni mieszkaniec Tyrolu,

objął we wrześniu 2018 r. funkcję prezesa spółki

Gassner Stahlbau GmbH. Zastąpił Gerharda

Gassnera, który został wybrany na prezesa

fi rmy Doppelmayr Seilbahnen GmbH i piastuje

to stanowisko od stycznia 2019 r. Przedsiębiorstwo

Gassner Stahlbau należy do Grupy

Doppelmayr/Garaventa od 1998 r. i specjalizuje

się w produkcji krzeseł, podpór oraz zawieszeń

kabin dla kolei linowych.

Nowy prezes wnosi do fi rmy duże doświadczenie

zawodowe oraz techniczne know-how.

Gunther Lugauer - po ukończeniu szkoły HTL -

studiował inżynierię zarządzania i budowę maszyn,

jest absolwentem Uniwersytetu Technicznego

w Graz. Jego droga zawodowa rozpoczęła

się od pracy nad rozwojem automatów montażowych

w branży półprzewodników. Następnie

działał jako planista produkcji dla parku maszynowego

w thyssenkrupp Presta. Na stanowisku

planisty – a później kierownika produkcji – był

odpowiedzialny za rozbudowę zakładu w

Chinach i Niemczech. Pełnił również funkcję menedżera,

zajmując się projektami klientów. Nowy

szef Gassner Stahlbau, a prywatnie ojciec

dwójki dzieci, cieszy się z kolejnych wyzwań. W

podejściu do swoich pracowników stawia na

szacunek i respekt – zadowoleni i zmotywowani

pracownicy są dla niego podstawą przyszłego

sukcesu.


Ciekawostki

35

Symbol Austrii

Garaventa wspiera młode talenty

Marco Odermatt pozyskał wraz z nastaniem

sezonu narciarskiego 2018/19 r. nonym

chłopakiem stąd, który koncentruje się

„Marco Odermatt jest ambitnym, normalwego

sponsora premium - firma Garaventa na swoich zadaniach. W ten sposób również

nasi pracownicy wykazują większe za-

podjęła decyzję w kwestii sponsorowania

narciarza alpejskiego przez kolejne cztery angażowanie, wkładając całą duszę w

lata. Marco, 21-letni mieszkaniec kantonu swoją pracę. Razem perfekcyjnie się dopasowują.“

Garaventa stała się wymarzonym

Nidwalden, jest jednym z najbardziej utalentowanych

szwajcarskich sportowców zimowych

- podczas Mistrzostw Świata Juniorów dla tego wybitnego sportowca: „Wiele z

partnerem i przysłowiowym „darem losu“

w 2018 r. w Davos zdobył pięć złotych medali.

Arno Inauen, Prezes firmy Garaventa, umożliwiając w ogóle uprawianie mojej

Waszych kolei przewoziło mnie na stoki,

podkreśla zalety partnerskiej współpracy: dziedziny sportu.“

Gondola od Grupy Doppelmayr została

wystawiona w Instytucie Wspólnego Centrum

Badawczego (JRC) Komisji Europejskiej w

miejscowości Ispra (IT) jako symbol naszego

kraju podczas sześciomiesięcznej austriackiej

prezydencji w Radzie UE. Oznaczona

flagą Austrii i Unii Europejskiej stała się dla

wszystkich 2000 pracowników JRC wyraźnym

dowodem świadczącym o znaczeniu

turystyki, sukcesach przedsiębiorstwa oraz

innowacyjności samego kraju: Kolej linowa

nie tylko dociera do coraz odleglejszych obszarów

górskich, ale i „podbija“ wiele miast,

rozwiązując w sposób przyjazny dla środowiska

problemy komunikacyjne i tworząc atrakcyjne

uzupełnienie dla tradycyjnych środków

transportu. Informacje na temat gondoli były

również dostępne na wewnętrznej stronie

internetowej dla pracowników JRC.

Nagroda w dziedzinie innowacji

dla kolei Stoosbahn

Legenda

Długość po stoku

Różnica wysokości

Ilośc podpór

Przepustowość

Prędkość przejazdu

Czas przejazdu

Pojazdy

Otwarcie

D-Line

Maks. nachylenie trasy

Szwajcarska Izba Przemysłowo-Handlowa

(IHZ) przyznała w 2018 r. fi rmie Garaventa

nagrodę w dziedzinie innowacji za nowatorską

koncepcję kabin w kolei Stoosbahn -

pierwszej tak stromej kolei linowo-terenowej

na świecie. Jury było pod wielkim wrażeniem

najróżniejszych innowacji, które musiały zostać

wdrożone w celu pokonania toru o

maksymalnym nachyleniu 110%, co odpowiada

47,7 stopnia. Niezwykłą cechą kolei

Stoosbahn są jej słonecznie żółte kabiny,

które dostosowują się do automatycznie do

aktualnego nachylenia, gwarantując pasażerom

maksymalny komfort przejazdu. Nagroda

w dziedzinie innowacji przyznawana

jest co roku.

Impressum

Media, redaktor i wydawca: Doppelmayr Seilbahnen GmbH,

skr. pocztowa 20, Konrad-Doppelmayr-Straße 1, 6922 Wolfurt,

Austria, dm@doppelmayr.com, doppelmayr.com;

Tekst i redakcja: Doppelmayr Seilbahnen GmbH we współpracy

z ikp Vorarlberg GmbH, www.ikp.at; Grafika i skład:

Doppelmayr Seilbahnen GmbH we współpracy z KONZETT

BRENNDÖRFER, www.agenturkb.com; Zdjęcia: Doppelmayr;

Druk: Thurnher, Rankweil; Linie programowe wg § 25 ustawy

o mediach: Aktualne informacje dla Klientów, Partnerów

i Pracowników Grupy Doppelmayr/Garaventa; Wydania:

Magazyn jest wydawany trzy razy w roku i rozdawany

bezpłatnie Klientom i Partnerom Grupy Doppelmayr. Przedruk

tylko z podaniem źródła, po uzyskaniu wyraźnego pisemnego

pozwolenia; Stan: kwiecień 2019 r., skład i błędy w druku

zastrzeżone, obowiązują Ogólne Warunki Handlowe (OWH).

doppelmayr.com


Dziękujemy!

Za wizje, które sprawiają, że wspinamy się na coraz to nowe szczyty. Za pomysły, których się trzymamy i które sprawiają,

ze przekraczamy własne granice. To wizje i pomysły, które mogliśmy zrealizować dla Was w 2018 r. Na całym świecie.

Wasze zaufanie jest motorem naszej działalności w przyszłości. I za to mówimy „Dziękuję“.

doppelmayr.com

PL

More magazines by this user
Similar magazines