DN190696-Katalog_Modra akademija (1)

Rokusklett

MODRA

AKADEMIJA

Izobraževalna

srečanja s priznanimi

predavatelji

AVGUST 2019 – JULIJ 2020

NAČRTOVANJE

MOTIVACIJA

KREATIVNOST

UČENJE

CILJI

Združimo znanje in izkušnje.

Naredimo skupaj korak naprej!


Nekje, v nekem kotičku

svojih src, smo še vedno

vsi učenci.

R. Tagore


Spoštovani!

Partnersko povezani založbi Rokus Klett in Modrijan izobraževanje vam

predstavljata Modro akademijo, zakladnico znanja, izkušenj in praktičnih idej,

katere poslanstvo je skrb za nenehno strokovno rast pedagoških in drugih

strokovnih delavcev na področju izobraževanja.

Za vas smo v obdobju od julija 2019 do avgusta 2020 skupaj s priznanimi

predavatelji pripravili nabor šestih aktualnih izobraževalnih tem: predstavljamo

vam jih v katalogu, ki je pred vami.

Predstavljene teme – s področij razvoja osebnostnih kompetenc, dobrih

odnosov, ki so pomembni za uspešno in zdravo življenje, socialnih veščin

pri otrocih in mladostnikih, veščin (brezkonfliktne) komunikacije, doseganja

motivacije, notranjega zadovoljstva in strasti do poučevanja ter dela

z nadarjenimi učenci – udeležencem ponujajo učinkovite rešitve,

ki jih bodo lahko takoj uporabili v praksi.

Izbirate lahko med 48 že razpisanimi termini v Ljubljani in Mariboru.

Izobraževalna srečanja v obsegu štirih pedagoških ur bodo potekala

v popoldanskem času.

Ne spreglejte tudi možnosti, da nas povabite na vašo šolo. Skrbno bomo

prisluhnili vašim željam in v dogovoru z vami izvedli izbrano izobraževalno

srečanje za celoten pedagoški aktiv na vaši šoli.

Želimo si, da bi v katalogu našli in izbrali vsebine, ki jih potrebujete

in ki vam bodo ponudile strokovno oporo pri vašem odgovornem delu.

S spoštovanjem,

Maruša Kmet,

glavna direktorica

Založba Rokus Klett

Matic Jurkošek,

glavni direktor

Modrijan izobraževanje


Odnosi

in socialne

veščine

v šoli

Praktična delavnica

o spodbujanju razvoja

socialnih veščin pri otrocih

in mladostnikih

DR. KRISTIJAN MUSEK LEŠNIK je psiholog, avtor, prevajalec in urednik številnih

priročnikov, knjig in drugih publikacij s področja vzgoje in izobraževanja ter predavatelj

in predstojnik Centra za pozitivno psihologijo na Fakulteti za matematiko, naravoslovje

in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem. Od pomladi 2018 je urednik

spletnega portala www.abced.si, prek katerega želi vrtcem, šolam, vzgojiteljem, učiteljem,

svetovalnim delavcem in staršem omogočiti dostop do kakovostnih in koristnih virov

in gradiv za spodbujanje socialnih veščin, altruizma, samozavedanja, čustvene

inteligentnosti, kakovostnih odnosov, konstruktivnih vedenjskih vzorcev, kritičnega

mišljenja, vrednot in drugih življenjskih veščin.

Med drugim je tudi namestnik predsednika Strokovnega sveta Republike Slovenije za

splošno izobraževanje in predsednik Komisije za otroke s posebnimi potrebami, ki deluje

pri omenjenem svetu. Ker je prepričan, da bi bil lahko slovenski šolski sistem do učiteljev,

vzgojiteljev, učencev in staršev veliko prijaznejši, si že vrsto let prizadeva za njegovo izboljšanje.

Šola kot prostor, v katerem se vsak dan srečuje množica otrok, mladostnikov in odraslih, je

eden najpomembnejših prostorov, v katerem se oblikujejo socialne veščine ter postavljajo

temelji za razvijanje in ohranjanje zdravih odnosov.

Program delavnice

14.30–15.00 Prihod in registracija udeležencev

15.00–15.45 Dobri odnosi so temelj uspešnega in zdravega življenja

15.45–16.30 Temelj dobrih odnosov: samospoštovanje in spoštovanje drugih

16.30–16.45 Odmor s pogostitvijo

16.45–17.30 Socialne veščine – pot do zdravih odnosov

17.30–18.15 Spodbujanje razvoja socialnih veščin pri otrocih in mladostnikih

Socialne veščine so temelj uspešnih in kakovostnih odnosov. Slednji pa so ključni dejavnik

zadovoljstva in občutka kakovosti življenja.

Izobraževanje bo odprlo naslednje ključne teme:

• pomen odnosov za kakovostno življenje

• pomen odnosov za delovanje kolektiva

• pomen odnosov za delo z otroki, mladostniki in starši

• priložnosti za učenje in krepitev socialnih veščin

• kako pomagati otrokom, mladim in odraslim s težavami na področju socialnih veščin

in odnosov

V štirih pedagoških urah bodo udeleženci na praktičnih primerih spoznali:

• kako socialne veščine vplivajo na kakovost odnosov

• kako kakovost odnosov vpliva na kakovost življenja

• kako kakovostni odnosi zmanjšajo število neprijetnih konfliktov

• v katere odnose je vredno vlagati čas in energijo in v katere ne


MAGISTRICA VESNA SODNIK je poslovna trenerka z edinstveno kombinacijo

znanj – ima več kot dve desetletji izkušenj iz medijev in sveta podjetništva,

poučevanja odraslih, svetovanja podjetnikom ter organizacije in vodenja dogodkov.

Kot certificirana vodstvena coachinja (Middlesex University of London), jungovska

coachinja ter šolana radijska govorka premore širok nabor orodij iz klasične retorike,

NLP-ja, različnih psihoterapevtskih modalitet ter še številnih drugih metod za osebni

in poklicni razvoj.

Izvaja izobraževanja s področij komunikacije, govorice telesa, prodajne

komunikacije, karizmatičnosti in čustvene inteligence ter s področij asertivnosti,

vodstvenih veščin, kriznega komuniciranja, prezentacijskih veščin in komuniciranja

z mediji. Predavanje je namenjeno vsem, ki želijo rasti in uspevati ter se zavedajo,

da so veščine komunikacije pri tem ključnega pomena.

Govorica telesa

in uporaba glasu

pri komunikaciji

v razredu

Program izobraževanja z osmimi vsebinskimi sklopi

14.30–15.00 Prihod in registracija udeležencev

15.00–15.45 Kaj razkriva govorica telesa pri govorniku?

Primerna drža in osebni prostor

15.45–16.30 Gibanje, gestikulacija, primerne kretnje

Obrazna mimika in očesni stik

16.30–16.45 Odmor s pogostitvijo

16.45–17.30 Ritem, ton in barva glasu

Boljša izgovarjava in manj napora pri govoru

17.30–18.15 Ozaveščanje in odpravljanje medmetov

Vaje za glas, skrb za grlo in ozaveščanje načina govora

Predavanje bo odprlo naslednje ključne teme:

• kako nastop vpliva na vsebino in kako vsebina vpliva na nastop

• kako nastanejo naša značilna govorica telesa, gestikulacija in mimika

• kako »beremo« govorico telesa in kaj pripoveduje

• kako lahko vplivamo na sogovornike z osebnim prostorom, držo,

gestikulacijo in mimiko

• kako poskrbimo za glas, da lahko čim dlje govorimo brez napora

V štirih pedagoških urah bodo udeleženci na praktičnih primerih spoznali:

• kako nastopati bolj samozavestno, zanimivo in hkrati motivacijsko

• kako dodati »sliko« svojim besedam, ko je vsebina suhoparna, monotona ali

manj zanimiva

• kako končno ukrotiti roke in obvladati prostor

• kako spremeniti svoj glas, da je prijetnejši za poslušanje

• kako izžarevati samozavest in karizmo


Neomejena

moč

komunikacije

brez

konfliktov

ANDREJ ZALOKAR je transolucijski svetovalec in poslovni trener za področje prodaje,

komunikacije in vodenja ljudi. Ima bogate mednarodne izkušnje z delom v mednarodnih

korporacijah, pri čemer je osem let deloval kot svetovalec japonske korporacije Brother

Industries za razvoj trga v Sloveniji, BiH in na Hrvaškem. Zaposlen je v podjetju KHD

Skupina, kjer s sodobnimi pristopi psihologije in ekonomije ljudem pomagajo razvijati

veščine vodenja, komunikacije in timskega dela. Stremi k osebni in poslovni rasti ter

prenaša svoja znanja in spoznanja s transolucijsko metodo, katere idejni oče je Werner

Katzengruber (CEO podjetja KHD Group), ki je v Nemčiji osebnostni coach št. 1 na

področju menedžmenta.

Delavnice, ki jih izvaja Andrej Zalokar, odlikuje njegova empatija do udeležencev.

S konkretnimi primeri iz prakse in z različnimi ciljno usmerjenimi vajami pripelje

udeležence do preproste in učinkovite implementacije na delavnicah pridobljenih

znanj v vsakodnevno delovno okolje. Verjame, da se z izboljšano komunikacijo že v

osnovi naučimo izogniti konfliktu. Svet se spreminja in v dobi tehnologije ljudje pogosto

pozabljamo, da smo mi tisti, ki ustvarjamo smisel in namen vsakega dejanja.

Program interaktivne delavnice s štirimi vsebinskimi sklopi

14.30–15.00 Prihod in registracija udeležencev

15.00–15.45 Prepoznavanje priložnosti in različnosti v komunikaciji

15.45–16.30 Razumevanje ego stanj v odnosih med otroki, učitelji in starši

16.30–16.45 Odmor s pogostitvijo

16.45–17.30 Komuniciranje z otroki, učitelji in starši s pomočjo transolucijske metode

17.30–18.15 Tehnike za brezkonfliktno komunikacijo

Delavnica vsebuje pet ključnih tem in prinaša odgovore na vprašanja:

Transolucijska metoda izhaja iz razumevanja,

da je pripravljenost za spremembe bistveni

sestavni del odličnosti in uspeha –

tako za posameznike kot za kompleksne

organizacije. Vsak posameznik, ki zna

upravljati spremembe in je fleksibilen ter

deluje v smeri iskanja rešitev, lahko aktivno

ustvarja prihodnost zase in za druge.

• kako ustvariti dober prvi vtis

• kako upravljati različne tipe osebnosti

• kako pomembno je zavedanje lastne odgovornosti in osebnega prispevka

• kako učinkovito upravljati konflikte in jih pozitivno izkoristiti

• kako učinkovito dajati in sprejemati kritiko (brez slabega občutka)

V štirih pedagoških urah bodo udeleženci prek predavanja, igre vlog in obravnave

lastnih primerov spoznali:

• osnove emocionalne inteligentnosti, ki je ključ do učinkovite komunikacije

• osnove transakcijske analize, ki omogoča lažje razumevanje lastnih odločitev

in dejanj drugih

• kako pomembno je vsak komunikacijski proces voditi na dveh ravneh: racionalni

(merljivo) in emocionalni (čustva in občutki)


S coachingom do

trajne motivacije in

strasti do poučevanja

Praktična delavnica o tem, kako

s preprosto metodo doseči

motivacijo in povečati

IRENA GROFELNIK, izkušena snovalka strategij, srčna voditeljica, prodajna trenerka

notranje zadovoljstvo

in coachinja z bogatimi mednarodnimi izkušnjami, verjame, da je iskanje nenehne

v času hitrih sprememb in

motivacije za doseganje ciljev najtežji proces slehernega posameznika. Poklici, kjer

smo predani ljudem, sodijo med najbolj stresne, zato je negovanje sebe in notranjega

neprestanega stresa

zadovoljstva zelo pomembno. Preprečevanje izgorelosti, depresije in izgube motiva

je v neprestano spreminjajočih se okoliščinah in trenutnem tempu razvoja nujnost.

Dobro se zaveda, da bodo bodoče generacije uspešne le, če bodo gojile strast do

življenja in našle motivacijo za ustvarjanje. Slednjo je treba v otroških srcih spodbuditi

zgodaj – in pri tem igrajo zelo pomembno vlogo pedagoški delavci, kot posamezniki

in kot del sistema vzgoje in izobraževanja. Nemalokrat pa nanje pozabimo, pravi.

Vrsto let je že ambasadorka alumni kluba Cotrugli MBA, nastopa pa tudi kot mentorica

organizacije Cherie Blair Foundation for Women, prek katere ženskam po svetu pomaga

pri kreiranju lastnega posla. Kot certificirana strokovnjakinja za uporabo coaching metode

Points of You ® v Sloveniji (edinstvenega pristopa k odpiranju potencialov in spremembi

razmišljanja) bo s pripomočki, kot so glasba, fotografija, besede in vprašanja, pri

udeležencih skušala obuditi začetno strast do učiteljskega poklica in jim pomagati

doseči trajno motivacijo pri poučevanju. »Skrb zase in za soljudi je postala pomembna

vrednota, ki ni več samoumevna, ampak jo je treba ves čas negovati.«

Program interaktivne delavnice

14.30–15.00 Prihod in registracija udeležencev

15.00–15.10 Predstavitev metode Points of You ®

15.10–16.30 Metoda Points of You ®

Prebudimo svojo čuječnost z ozaveščanjem trenutka

Razvijajmo nešteto vidikov izbranega poklica in virov motivacije

16.30–16.45 Odmor s pogostitvijo

16.45–18.15 Metoda Points of You ®

Osredotočajmo se na svoje zavestne odločitve

Odločimo se za nov pogled na motivacijo in strast do poučevanja

Delavnica bo udeležence v štirih korakih popeljala:

• od iskanja notranjega vzvoda motivacije in strasti do ponovne povezave

z lastnim poslanstvom

• od čustvenega ugodja do večje motivacije posameznika

• do prenosa metode Points of You ® v razred, na učence

• omogočila pa bo tudi dragoceno izmenjavo izkušenj z drugimi udeleženci

V štirih pedagoških urah bodo udeleženci na lastnem primeru spoznali:

• eno od ključnih značilnosti metode Points of You ® , ki se kaže v integraciji

oz. medsebojni povezavi desne (čustvene) in leve (logične) strani možganov

s pomočjo kombinacije slike in besede

• kako omiliti lastne notranje pritiske in obuditi strast do dela

• kako izboljšati nedovzetnost za pritiske okolice in biti bolj motiviran

• kako se na strokovno-igriv način posvetiti SEBI

Zametki metode Points of You ® izvirajo

iz filma Pay it Forward iz leta 2000,

v katerem sta avtorja metode ustvarila

didaktični pripomoček za reševanje

vsakršnih osebnih in poslovnih izzivov.

Metoda nas uči, da lahko na vsako

situacijo, osebo, predmet ali mnenje

pogledamo z neskončno veliko različnih

perspektiv.

Coaching kot metoda, ki se je razvila

v zadnjem desetletju, je učinkovita pomoč

za preprečevanje izgorelosti, depresije

in izgube motiva, prinaša pa tudi vrsto

drugih pozitivnih učinkov, kot so večja

motivacija, vedrejši pogled na življenje,

povečana samozavest in zavzetost,

izboljšana komunikacija in skladnejši

odnosi z drugimi.


Zanos,

odnos in

ponos v šoli

Razvoj osebnostnih kompetenc

za doživljajsko kakovost

DR. MILAN HOSTA, filozof in športni pedagog, je predan razvoju človeških in družbenih

potencialov. Njegov svetovni nazor temelji na prepoznavanju subtilne medsebojne

povezanosti in soodvisnosti vseh in vsega ter soodgovornosti za krepitev mreže življenja

ter soustvarjanje blaginje in miru. Zna navdihovati in motivirati znotraj in onkraj svoje

formalne avtoritete, graditi raznovrstne povezave in vključevati oz. zastopati glas šibkih.

V svoji 20-letni karieri je vzpostavil nacionalni program športnega obnašanja Sportikus,

dve leti pa je preživel tudi na Bližnjem vzhodu, kjer je vodil projekt socialne inkluzije

deprivilegiranih kurdskih otrok v jugovzhodni Turčiji.

Je član mednarodne delovne skupine Unicefa za zaščito otrok v športu in prvega

evropskega »think tanka« na področju športa, mednarodno priznan strokovnjak na

področju dihalne terapije in ustanovitelj pedagogike playness, kjer z metodo petih rožic

v ospredje postavlja igrivost kot najboljše učno okolje. Dr. Hosta je tudi soustvarjalec

v mednarodnem konzorciju strokovnjakov, ki orje ledino in postavlja temelje inovativni

metodi poučevanja FlowCode, ki se osredotoča na sedem načinov za uglasitev telesa,

uma in razrednega duha.

Program praktične delavnice s štirimi vsebinskimi sklopi:

14.30–15.00 Prihod in registracija udeležencev

15.00–15.45 Zanos – fiziološke in psihološke značilnosti stanja,

v katerem lahko oseba polno izkorišča svoje potenciale

15.45–16.30 Poučevanje v razredu – kot igrivo vodenje in spoznavni ples

16.30–16.45 Odmor s pogostitvijo

16.45–17.30 Metoda poučevanja FlowCode – sedem načinov za uglasitev telesa,

uma in razrednega duha

17.30–18.15 Osebnostni razvoj učenca – odnos do ponosa pri učenju in

zanosa v življenju

Delavnica obravnava pet ključnih tem:

• razumevanje zanosa pri učenju v okviru pozitivne psihologije

• kateri so učinkoviti načini doseganja zanosa pri učenju

• kako z rutino poučevanja pred otroki orati ledino

• kako zdržati in igrivo vztrajati pri pedagoškem delu

• kako z zanosom ponosno živeti

V štirih pedagoških urah se bodo udeleženci soočili s temeljnimi vprašanji o naravi

učenja in zavestnega življenja:

• če je prosta igra nujna za otrokov razvoj, kako je potem s prostim učenjem

• kako z osnovami igrifikacije pouka ustvarjati okoliščine, v katerih otrok sam radovedno

išče znanje

• kako pri sebi in pri učencih s pomočjo metode FlowCode zavestno spodbujati

doživljajsko kakovost v življenju

• zakaj in kako iskati smisel v igri življenja, in ne zunaj nje


DR. POLONCA PANGRČIČ je strokovnjakinja za delo z nadarjenimi učenci

in obenem učiteljica na osnovni šoli. Leta 2000 je pridobila naziv prof. razrednega

pouka. Od takrat poučuje v prvem triletju, zadnjih 18 let na OŠ Cerkvenjak - Vitomarci.

V tem času je pridobila naziv svetnice. Leta 2016 je na Pedagoški fakulteti v Ljubljani

uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Poučevanje nadarjenih otrok

z vidika sodobnih didaktičnih teorij.

Sem

ustvarjalen,

nadarjen?

Imam

željo po

znanju!

Redno se izobražuje in udeležuje domačih in mednarodnih konferenc s področja

poučevanja nadarjenih otrok. Bogate izkušnje in primere dobre prakse bo z veseljem

delila z udeleženci ter skupaj z njimi oblikovala smernice za poučevanje nadarjenih

učencev v prihodnje.

Program delavnice s štirimi vsebinskimi sklopi

14.30–15.00 Prihod in registracija udeležencev

15.00–15.45 Izražena in potencialna nadarjenost, talentiranost, ustvarjalnost

15.45–16.30 Zunanji in notranji vplivi na upad motivacije za šolsko delo

16.30–16.45 Odmor s pogostitvijo

16.45–17.30 Prikaz praktičnih vaj, ki dvigujejo ustvarjalnost

17.30–18.15 Primeri iz prakse in pogled naprej

Predavanje bo odprlo naslednje ključne teme:

• kako potegniti ločnico med učenci, ki že izražajo določene talente, ustvarjalnost

ali nadarjenost, in tistimi, za katere pravimo, da so potencialno nadarjeni

• vplivi na upad motivacije za poseganje po višjih rezultatih pri sposobnejših učencih

• uporaba digitalnih medijev in njene posledice pri otrocih in mladostnikih

• kako prebuditi ustvarjalnost in spodbuditi motiviranost pri učencih

• kako oblikovati smernice za delo z nadarjenimi učenci v prihodnje

V štirih pedagoških urah bodo udeleženci na praktičnih primerih spoznali:

• svež pogled na nadarjenost, talentiranost in ustvarjalnost

• vplive digitalnih medijev na možgane otrok

• kako in zakaj upada notranja motivacija sposobnejših učencev

• kaj lahko naredimo mi, učitelji, pri pouku

• kako bi lahko v prihodnje potekal pouk z nadarjenimi učenci (samorefleksija)


Termini izobraževalnih srečanj

in roki za prijavo

AVGUST 2019

Predavatelj/-ica Izobraževalna tema Ljubljana Rok za prijavo Maribor Rok za prijavo

dr. Milan Hosta

Zanos, odnos in

ponos v šoli 21. 8. 14. 8. 27. 8. 20. 8.

Andrej Zalokar

Neomejena moč

komunikacije brez

konfliktov 22. 8. 15. 8. 28. 8. 21. 8.

mag. Vesna Sodnik

Govorica telesa in

uporaba glasu pri

komunikaciji v razredu 26. 8. 19. 8. 29. 8. 22. 8.

Irena Grofelnik

S coachingom do trajne

motivacije in strasti do

poučevanja 27. 8. 20. 8. 21. 8. 14. 8.

dr. Polonca Pangrčič

Sem ustvarjalen,

nadarjen? Imam željo

po znanju! 28. 8. 21. 8. 22. 8. 15. 8.

dr. Kristijan Musek

Lešnik

Odnosi in socialne

veščine v šoli po dogovoru po dogovoru 30. 8. 23. 8.

NOVEMBER 2019

Predavatelj/-ica Izobraževalna tema Ljubljana Rok za prijavo Maribor Rok za prijavo

dr. Milan Hosta

Zanos, odnos in

ponos v šoli 12. 11. 5. 11. 19. 11. 12. 11.

Andrej Zalokar

Neomejena moč

komunikacije brez

konfliktov 13. 11. 6. 11. 20. 11. 13. 11.

mag. Vesna Sodnik

Govorica telesa in

uporaba glasu pri

komunikaciji v razredu 14. 11. 7. 11. 21. 11. 14. 11.

Irena Grofelnik

S coachingom do trajne

motivacije in strasti do

poučevanja 18. 11. 11. 11. 11. 11. 4. 11.

dr. Polonca Pangrčič

Sem ustvarjalen,

nadarjen? Imam željo

po znanju! 7. 11. 31. 10. 13. 11. 6. 11.

dr. Kristijan Musek

Lešnik

Odnosi in socialne

veščine v šoli 27. 11. 20. 11. 6. 11. 30. 10.

MAREC 2020

Predavatelj/-ica Izobraževalna tema Ljubljana Rok za prijavo Maribor Rok za prijavo

dr. Milan Hosta

Zanos, odnos in

ponos v šoli 3. 3. 25. 2. 17. 3. 10. 3.

Andrej Zalokar

Neomejena moč

komunikacije brez

konfliktov 4. 3. 26. 2. 18. 3. 11. 3.

mag. Vesna Sodnik

Govorica telesa in

uporaba glasu pri

komunikaciji v razredu 5. 3. 27. 2. 19. 3. 12. 3.

Irena Grofelnik

S coachingom do trajne

motivacije in strasti do

poučevanja 17. 3. 10. 3. 3. 3. 25. 2.

dr. Polonca Pangrčič

Sem ustvarjalen,

nadarjen? Imam željo

po znanju! 18. 3. 11. 3. 4. 3. 26. 2.

dr. Kristijan Musek

Lešnik

Odnosi in socialne

veščine v šoli 25. 3. 18. 3. 11. 3. 4. 3.


JUNIJ IN JULIJ 2020

Predavatelj/-ica Izobraževalna tema Ljubljana Rok za prijavo Maribor Rok za prijavo

dr. Milan Hosta

Zanos, odnos in

ponos v šoli 30. 6. 23. 6. 6. 7. 29. 6.

Andrej Zalokar

Neomejena moč

komunikacije brez

konfliktov 1. 7. 24. 6. 7. 7. 30. 6.

mag. Vesna Sodnik

Govorica telesa in

uporaba glasu pri

komunikaciji v razredu 2. 7. 25. 6. 8. 7. 1. 7.

Irena Grofelnik

S coachingom do trajne

motivacije in strasti do

poučevanja 6. 7. 29. 6. 30. 6. 23. 6.

dr. Polonca Pangrčič

Sem ustvarjalen,

nadarjen? Imam željo

po znanju! 7. 7. 30. 6. 1. 7. 24. 6.

dr. Kristijan Musek

Lešnik

Odnosi in socialne

veščine v šoli 8. 7. 1. 7. 2. 7. 25. 6.

Izobraževalna srečanja bodo potekala v Ljubljani in Mariboru. Registracija udeležencev

se na vsaki lokaciji prične ob 14.30, predavanja pa trajajo od 15.00 do 18.15.

Izberite datum in kraj, ki vam najbolj ustrezata, in se prijavite.

Ljubljana: Srednja zdravstvena šola Ljubljana, Poljanska cesta 61

Maribor: Zavod Antona Martina Slomška, Vrbanska cesta 30

Prijave na izobraževalna srečanja

Vaše prijave pričakujemo:

• na spletnih straneh www.rokus-klett.si in www.modrijan-izobrazevanje.si

• po telefonu 080 19 90

• na e-naslovu helena.kunavar@modra-akademija.si

Kotizacija

Kotizacija za posamezno izobraževalno srečanje znaša 58 EUR in vključuje organizacijo, potrdilo

o udeležbi, blok in pisalo ter pogostitev med odmori.

Plačilo kotizacije do dneva dogodka je pogoj za udeležbo. V primeru neudeležbe na izobraževalnem

srečanju ali ob odjavi manj kot en teden pred dogodkom kotizacije ne bomo mogli vrniti.

Izobraževanja za pedagoški aktiv na vaši šoli

Za vas smo v obdobju od avgusta 2019 do julija 2020 pripravili 48 terminov v Ljubljani

in Mariboru. Če vam razpisani termini in lokacije pri posameznem izobraževalnem programu

ne ustrezajo, stopite v stik z nami.

V dogovoru z vami bomo izobraževalno srečanje za vaš pedagoški aktiv izvedli na vaši šoli.

Vaš klic pričakujemo na telefonski številki 01 51 34 686 (ga. Helena Kunavar), lahko pa nam

tudi pišete po e-pošti na helena.kunavar@modra-akademija.si. Z veseljem bomo pripravili

ponudbo, prilagojeno vašim željam.

Združimo znanje in izkušnje.

Naredimo skupaj korak naprej pod okriljem Modre akademije!


Vedno je pravi čas,

da naredite, kar je prav.

N. Mandela

Založba Rokus Klett, d. o. o.

Stegne 9 b, 1000 Ljubljana

telefon: 01 513 46 00

e-pošta: rokus@rokus-klett.si

www.rokus-klett.si

Modrijan izobraževanje, d. o. o.

Stegne 9 b, 1000 Ljubljana

telefon: 01 513 44 00

e-pošta: modrijan@modrijan-izobrazevanje.si

www.modrijan-izobrazevanje.si

DN190696

More magazines by this user
Similar magazines