24.06.2019 Views

ДомИНо 43

Часопис Дома ученика у Јагодини

Часопис Дома ученика у Јагодини

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

- Увек више боли бежање; ма колико се заваравали, увек смо свесни да смо одустали. Сва лепа сећања буде<br />

снагу да се вратимо на прави пут. Човек никад није толико стар да не може да уради бар једну добру ствар. А<br />

добра ствар сама по себи не може бити мала; понос и задовољство које осетимо док чинимо добру ствар је<br />

довољна награда. То је пут ка срећи. Зар то није наш циљ?<br />

- Професоре, зашто причати о томе? Ми верујемо да ћемо остварити наше снове; носимо толико лепих<br />

успомена, толико љубави да имамо довољно снаге за све што нас чека у животу. – живнуше ученици<br />

- Знао сам. Само сам то хтео да чујем. То су моји ученици. А сад хајдемо да залијемо наше дрво; дуго нас неће<br />

бити . ДК<br />

Јасмина прилази цимеркама: "Хоћу нешто да вас питам".<br />

"Кога ћеш бре ти да васпиташ?" - скочи Анђела.<br />

"Ма, не. Хтела сам само да вас питам." - правда се Јасмина.<br />

Уз осмех, музику и лепо расположење сваке године у ликовну секцију уводим нове младе<br />

наде. Идеје, како бисмо на најбољи начин презентовали наш дом, се преплићу, допуњују.<br />

Усавршавамо се заједно, они мене и ја њих. Негујемо одговорност, посвећеност и жељу да из себе<br />

извуку најбоље. Надам се да је управо та позитивна енергија разлог нашег пласмана на "Домијади<br />

2019".Дивно је гледати вредне девојке са којима на креативан начин уткамо љубав и нежност у сваку<br />

нит хаљине, у латицу цвета који направе... Примењена уметност је постала наш заштитни знак. ❤-<br />

рекла нам је васпитачица Драгана Игњатовић о својој секцији и припремама за домијаду.<br />

БРИГА О ДРУГОМЕ = БРИГА О СЕБИ -Да се нико не осети<br />

усамљеним и напуштеним - ГОЛУБ СИМБОЛ СРЕЋЕ И НАДЕ<br />

До сада смо сакупили преко 47 500дин за хуманитарну помоћ болесној деци. Идемо даље.<br />

Чим смо чули, прикључили смо се акцији да Миланче из Секурича који живи сам у<br />

трошној кући дође до нормалне куће за становање.<br />

Малу скромну помоћ коју смо до сада сакупљали, јер настављамо даље,(3700 дин и<br />

ситнице) Миланчету је лично однела Милица Јовић.<br />

Милица нам је испричала:<br />

1000 пута се захвалио - СРЦЕ МУ ЈЕ ВЕЛИКО КАО КУЋА коју<br />

машта једног дана да има.<br />

Миланова прича је кренула када је код њега долетео непознати<br />

ГОЛУБ. Када је голуба вратио власници, његов живот се променио на<br />

боље, јер је жена истог тренутка покренула акцију да му се помогне.<br />

Голуб је постао симбол наде и среће. Милан верује да му је голуб донео<br />

срећу и нада се да ће коначно добити кућу и шансу за бољи и лепши<br />

живот.<br />

Милана знам из детињства, причали су да је у тешкој животној<br />

ситуацији, али се по њему никад то није видело; увек је био весео и<br />

расположен.<br />

Mиланче је скупио до сада 4 000 евра за куповину куће (треба му<br />

8000 евра).<br />

Надамо се да ће успети захваљујући људима са великим<br />

срцем

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!