24.06.2019 Views

ДомИНо 43

Часопис Дома ученика у Јагодини

Часопис Дома ученика у Јагодини

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Aкцију „Чеп за хендикеп" подржавају и наше комшије. Из ОШ „Бошко<br />

Ђуричић“ добили смо ТРИ џака да пошаљемо за Зрењанин СИСрбије. Бивша<br />

ученица Бранкица Марјановић донела је пуну кесу пластичних затварача:<br />

"Већ годинама нисам бацила ниједан чеп - навикла сам да сакупљам и<br />

доносим овде." - каже Бранкица. „ Навикли су<br />

и моји познаници да скупљају. Акција се<br />

шири.“<br />

Пластичне чепове донеле су нам<br />

Андријанина мајка и сестра, наша бивша<br />

ученица Милица Думитровић..<br />

МОЖЕМО ДА СЕ ПОХВАЛИМО да нас<br />

посећују бивши ученици. Недавно нас је<br />

посетила Данијела Милановић. Баш смо<br />

срећни због тога.<br />

Недеља - диван сунчани дан баш за<br />

учење у летњиковцу . Анђела и Милица -<br />

лепо окружење,, чист ваздух, мирис пролећа,<br />

флашица воде, воље увек има и физика и<br />

историја се очас посла науче.<br />

Учионица, омиљено место за<br />

вечерње заједничко учење: Сара, Андрија<br />

и Аница.<br />

ПОХВАЛА - Васпитачица Лидија жели да се захвали колеги Бојану<br />

зато што јој је и ове године урадио декорацију за Мартин рођендан.<br />

Прво место на Регионалној домијади за наше шахисте<br />

Ове године наш Дом је био домаћин у три спортске дисциплине на Регионалној „Домијади“. У Јагодини су се<br />

23.4.2019. такмичили фудбалери, одбојкаши и шахисти.<br />

Такмичење у шаху је било масовно и врло квалитетно.<br />

Учешће су узеле екипе три дома у женској конкуренцији: екипа<br />

дома ученика „Крагујевац“ из Крагујевца , дома ученика „Сестре<br />

Нинковић“- Крагујевац и дома ученика „Срећно“ Ћуприја. На такмичење<br />

нису дошле женске екипе дома ученика Пожаревац и дома ученика<br />

Рековац иако су при жребању биле пријављене и ушле у жреб. Тако су<br />

жребом који су прихватиле екипе сва три дома из Крагујевца одмах<br />

играле полуфинале у коме је успешнија била екипа медицинске школе.<br />

„Сестре“ су славиле победу од 3:0 над „Аретмом“. По жребу екипа<br />

„Срећно“ Ћуприја се директно пласирала у финале и у њему сачекала<br />

дом „Сестре Нинковић“. Резултат женског финала у екипној конкуренцији био је 2:1 за дом ученика „Срећно“<br />

Ћуприја.Тако су девојке ћуприског дома стекле право да нас представљају на Републичкој домијади која је одржана у<br />

Врању 10.-12.5.2019.године.<br />

25

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!