Mazsalacas novada ziņas_jūnijs_2019

mazsalacasnovads

MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZDEVUMS

PASĀKUMI

28. jūnijā Izzinošs velobrauciens uz Ramatas pagastu.

Lūdzu iepriekš pieteikties, zvanot uz tel.nr. 64251246

bibliotēkas darba laikā.

30. jūnijā plkst.12.00 riteņbraukšanas sacensības

Mazsalacas Aplis 2019”. Tālrunis informācijai: 29146111,

e-pasts: ivars.slotins@inbox.lv. Nolikums: www.mazsalaca.

lv.

9. jūlijā plkst.15.00 Mazsalacas pilsētas bibliotēkā radošā

darbnīca ģimenēm ar bērniem. Tēma “Marmorizēšana”.

13. jūlijā no plkst.10.00, Ražas ielā 1, Skaņkalnē,

Skaņkalnes pagasta atklātais čempionāts ielu basketbolā,

no plkst.12.00 volejbola laukumā pie Bērzu ielas 2,

Skaņkalnē, Skaņkalnes pagasta atklātais čempionāts

vasaras volejbolā. Dalībnieku reģistrācija pusstundu pirms

sacensību sākuma.

13.jūlijā plkst.10.00 Mazsalacas vidusskolas sporta

laukumā ““Eglītes mežs” ceļojošais kauss futbolā 2019”.

13. jūlijā Sēļu muižas dārza svētki. Plkst.13.00-16.00

Amatnieku un mājražotāju izstāde-tirdziņš (pieteikties pie

Ināras Blūmas – 26321158). Plkst.13.00 svētku atklāšana

un izstāžu atvēršana. Izklaides lieliem un maziem:

vizināšanās ar katamarānu muižas dīķī, vides atrakcijas

bērniem, galda spēles lieliem un maziem. Plkst.14.00

estrādē Ramatas amatierteātra izrāde “KĀZAS BAZŪNĒS”

(Režisore – Gunta Maskaviča). Plkst.16.00 uz Mīlestības

saliņas Senās mūzikas koncerts “ANGLIJAS KARAĻA

HENRIJA VIII MŪZIKA SĒĻU MUIŽĀ”. Piedalās – Lenards

Gotlubs (lauta), Dārta Treija (balss, blokflauta), Lauma

Liepiņa (viola da gamba). Ieeja bez maksas.

17. jūlijā plkst.12.00 Mazsalacas pilsētas bibliotēkā

tikšanās ar Apsīšu dzimtas radošajiem pārstāvjiem, Apsīšu

dzimtas mākslinieku darbu izstādes autoriem.

No 18. – 21. jūlijam Mazsalacas pilsētas svētki un velosvētki

“Ērenpreisam 128”. Informācija 1.lpp.

23. jūlijā plkst.15.00 Mazsalacas pilsētas bibliotēkā

Mazsalacas stāsti. Tēma “Dārza stāsti”.

26. jūlijā plkst.22.00 Sēļu muižas lielajā zālē Kocēnu

kultūras nama jauktā kora “IMERA” nakts koncerts.

Mākslinieciskais vadītājs – Imants Točs, kormeistars –

Jānis Jansons. Ieeja bez maksas.

IZSTĀDES

Līdz 26. jūlijam Mazsalacas pilsētas bibliotēkā Apsīšu

dzimtas mākslinieku darbu izstāde.

Līdz 30. jūnijam Sēļu muižas stallī izstāde “Gaismas un

tumsas saspēle”.

Līdz 10. jūlijam Sēļu muižas mazajā un lielajā zālē foto

izstāde “Simts mirkļi Latvijai”.

Līdz 15. augustam Sēļu muižas klētī – Muzeja un pētniecības

centra “Latvieši pasaulē” veidotā tekstilmozaīka “Stāstu

sega – Latvijai 100”.

Mazsalacas novada pašvaldības rīkoto pasākumu laikā var tikt veikta fotografēšana

un filmēšana. Iegūtie vizuālie materiāli tiks izmantoti Mazsalacas novada publicitātes

vajadzībām internetā un (vai) drukātajos materiālos. Informācija pa tālr. 25447706.

MAZSALACAS NOVADA ZIŅAS

Izdots 2019. gada 25. jūnijā

Mazsalacas pašvaldības izdevums iznāk reizi mēnesī.

Bezmaksas. Tirāža – 2001 eksemplārs.

Izdevējs: Mazsalacas novada pašvaldība.

Pērnavas iela 4, Mazsalaca, LV–4215

www.mazsalaca.lv

Facebook: Mazsalacas novads

Twitter: @Mazsalaca_LV

Flickr: mazsalacasnovads

Instagram: mazsalacasnovads

Mazsalacas novada iedzīvotāju saimei

jūnijā pievienojās divi jaundzimušie:

meitenīte Loreta Keita un puisītis Olafs!

Sveicam vecākus!

Izdevumu sagatavo Anete Gluha

sabiedrisko attiecību speciāliste

e-pasts: avize@mazsalaca.lv

Ja nevēlaties, lai informācija par Jums tiktu

publicēta izdevuma jubilāru sadaļā, mēnesi

iepriekš, lūdzu, informējiet pa tālr.25447706

SVEICAM JŪNIJA JUBILĀRUS!

JŪNIJS/ 2019 • NR.6

PIESAKIES!

Organizējam braucienu uz Cēsīm 18. augustā.

Koncerts ”Čikāgas piecīši-leģendu atgriešanās”

Latvijas teātru aktieru izpildījumā. Viņu vidū

arī puiši no Mazsalacas: Mārtiņš Brūvers un

Rolands Beķeris.

Biļetes cena 10,00 euro. Interesentiem

jāpiesakās un nauda jāiemaksā līdz 13. jūlijam

– Anitai, mob.t.29681782. Koncerts notiks Cēsu

pils parka estrādē. Paldies par atsaucību!

Telma Laure

Ivans Hrapans

Gaida Žukovska

Aldis Zass

Vilma Zālīte

Vēsma Virse

Aina Šverna

Elizabete Vasiļjeva

Rasma Baumane

Andrejs Ārgalis

Guntis Levis

Rita Sīpola

Kārlis Dukurs

MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠI

Nāc, iepīsim vasaras savas

Jāņu vainagā biezā!

No madarām, vīgriezēm,

papardēm,

No ozollapām dižām.

No miglas pa smalkai nītij.

Un rasas zīlēm kā krellēm.

Iepīsim vasaras savas

Vasaras Saulgriežu stellēs!

Sildīs seģene dārgā

Košām vasarām austa,

Kad ziemas Saulgriežu baltums

Cels savas plaukstas vēl

augstāk.

/Gundega Salna/

Jānis Breicis

Anna Neļķe

Anita Rokpelne

No 1. jūlija līdz 14. jūlijam Skaņkalnes

pagasta bibliotēka atvērta darbdienās

no plkst.17:00 līdz 19:00.

Mazsalacas novada pašvaldība izsaka līdzjūtību piederīgajiem!

Iespiests tipogrāfijā “Latgales druka” Rēzeknē,

Baznīcas ielā 28. Par faktu un skaitļu pareizību

atbild rakstu autori, pārpublicēšanas un

citēšanas gadījumā atsauce ir obligāta.

More magazines by this user
Similar magazines