Leo Express léto 2019

wmpsro
  • No tags were found...

anketa

Kam rádi cestujeme?

Pokud si občas lámete hlavu nad tím, kam vyrazit o víkendu na výlet

nebo byste chtěli tip na skvělou dovolenou v České republice

i v zahraničí, můžete se inspirovat naší anketou.

Where do we like to travel?

If you sometimes wonder where to go on a weekend trip or would

like a tip for a great holiday in the Czech Republic and abroad, you

can get inspired by our poll.

?Jana, 50

Otázka:

Jaké je vaše oblíbené místo v ČR, popřípadě kam rádi cestujete za hranice?

Question:

What is your favourite place in the Czech Republic, or where do you like to travel abroad?

státní zaměstnankyně / Civil Servant

V ČR mám ráda přírodní koupání

a rozhledny. Moje oblíbené místo

je Hřensko a Liberec. Celkově ráda

vyrazím na pěší túry po středních

Čechách a nejlepší destinace

u moře je pro mě Bulharsko

a Egypt. Jinak cestuji, kamkoli je to

možné. Mám ráda Ženevu, Paříž,

Barcelonu i New York.

I like swimming and lookout

towers in the Czech Republic.

My favourite place is Hřensko

and Liberec. I like to go hiking

in Central Bohemia. Bulgaria

and Egypt are the best seaside

destinations. Otherwise I travel

wherever possible. I like Geneva,

Paris, Barcelona and New York.

Katarina, 26

ilustrátorka / Illustrator

Nejraději mám výlety do českých

lesů, takže moje top místa jsou

Český ráj a České Švýcarsko. Ale

taky mám moc ráda i městské

túry, například do Olomouce nebo

Litoměřic. Za hranice nejraději

cestuji do Asie.

I prefer trips to Czech forests,

so my top places are Bohemian

Paradise and Czech Switzerland.

But I also like city tours, such as to

Olomouc or Litoměřice. When I go

abroad, I prefer to travel to Asia.

48

More magazines by this user
Similar magazines