27.06.2019 Views

MALIK 2 2019 - Jubilæumsnummer

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

#2 • <strong>2019</strong><br />

UKIUT<br />

50<br />

ÅR<br />

Inuit naapinnerat<br />

Møde mellem mennesker<br />

Sømandshjem Kalaallit Nunaanni<br />

ukiunik 50-inngortorsiortoq<br />

Sømandshjem fejrer 50 år i Grønland<br />

1


Sømandshjemmi ukiunik 50-inngortorsiortoq<br />

Sømandshjem fejrer 50-års jubilæum<br />

- “Hoteliinnaanngilagut” uatsinnut<br />

tassaaginnanngilaq oqaasinnaaq. Anguniagarpununa.<br />

- “Mere end et hotel” er ikke blot et slogan for os. Det er vores mål<br />

Tekst: Nicolaj Wibe, Sømandsmissionimi allattaaneq / Nicolaj Wibe, generalsekretær i Sømandsmissionen<br />

Kalaallit Nunaanni sømandshjemmit<br />

maanna oqaluttuarisaanermi ukiunik<br />

50-inik aammalu pingaartitanik naleqartitanillu<br />

toqqammavissaqalerput. Angerlarsimaffiup<br />

avataani akunnittarneq<br />

eqqarsaatigalugu tassaavugut akunnittarfiit<br />

Kalaallit Nunaanni ataqatigiissut<br />

pisoqaanersaat, kissaatigisarpullu tassaavoq<br />

inuk ataaseq ”angerlarsimaffimmut”<br />

isernermut assersuunneqarsinnaasumut<br />

misigisaqartinneqassasoq<br />

kimittuumik susassareqatigiinnertalimmut,<br />

ataqatigiinnertalimmut iluarusunnartuusumullu.<br />

Tamaani cafeteria isersimaartarfiusarpoq<br />

isertartullu tassaallutik<br />

umiartortut, najukkami najugaqartut taavalu<br />

takornariat. Tamaani ullaakkut sulisunut<br />

akunnittunullu piumasunut naalagiatsiarneqartarpoq,<br />

aamma qallunaat<br />

kajumissutsiminnik sulisut suleqataallu<br />

kalaallit oqaloqatiginissaat inissaqartinneqartarluni.<br />

Tamaani sulianut tunngasunik<br />

isumasioqatigiinneqartarpoq tamaanilu<br />

ilaqutariinnut eqqissisimaarfissaqartarluni.<br />

Aamma najugaqarfigisarput akuuffigilaarusuttarparput.<br />

Tamanna pisarpoq ass.<br />

angallatit ikiffigisarlugit, anstaltit pulaartarlugit<br />

taavalu meeqqanut inersimasunullu<br />

susassaqartitsisarnikkut.<br />

<strong>MALIK</strong>-mi normumi matumani Sisimiuni<br />

Nuummilu ukiuni 50-ini sømandshjemmeqarsimaneq<br />

nalliuttorsiutigineqarpoq. Ukiuni<br />

taakkunani amerlasuuni sulisut pisortallu<br />

kisissaanngitsut sulerulussimapput<br />

sømandshjemmit najoruminartikkusullugit.<br />

Ullullu tamaasa amerlasuut sømandshjemmit<br />

Guutimit pilluaqquneqarnissaannik<br />

qinnuteqartarsimapput minnerunngitsumillu<br />

inuit tapertaanissaminnut piareersimallutik<br />

sassartarsimasut. Qujamasunneq<br />

inituvoq – Guutilu annertuumik qujaffigaarput.<br />

•<br />

Sømandshjemmene i Grønland bygger<br />

nu på en 50-årig lang historie og stærke<br />

værdier. Vi er den ældste kæde i Grønland,<br />

når det gælder overnatning udenfor<br />

eget hjem, og vi ønsker at give den enkelte<br />

oplevelsen af at træde ind i ”et hjem” med<br />

et stærkt fællesskab, sammenhold og en<br />

god atmosfære. Her er cafeteriet dagligstuen<br />

og gæsterne søfolk, lokale borgere<br />

og turister. Her er der morgenandagt for<br />

medarbejdere og de gæster, der ønsker det<br />

samt plads til en snak med danske volontører<br />

og grønlandske kolleger. Her er professionelle<br />

konferencer og familiehygge.<br />

Vi vil også gerne række ud i det område, vi<br />

bor i. Det gør vi fx med besøg på skibene,<br />

besøg på anstalten (fængslet) og med arrangementer<br />

for børn og voksne.<br />

Med dette nummer af <strong>MALIK</strong> fejres 50-års<br />

jubilæum på sømandshjemmene i Sisimiut<br />

og Nuuk. I de mange år har et utal af medarbejdere<br />

og bestyrere knoklet for at gøre<br />

sømandshjemmene til et godt sted at<br />

være. Og dagligt har mange bedt Gud velsigne<br />

hjemmene og ikke mindst de mennesker,<br />

der stillede sig til rådighed. Taknemlighed<br />

fylder - og en stor tak til Gud. •<br />

<strong>MALIK</strong><br />

Nr. 2, <strong>2019</strong>, ukiut 4-at<br />

Saqqummersitsisoq<br />

Sømandshjemmene i Grønland / Kalaallit<br />

Nunaanni Umiartortut Angerlarsimaffii<br />

Sømandsmissionen / Umiartortunik<br />

Ajoqersuiartortitsineq<br />

www.soemandshjem.gl<br />

Aaqqissuisoq akisussaasoq<br />

Generalsekretæri: Nicolaj Wibe<br />

Aaqqissuisoq tusagassiortorlu Hanne Baltzer<br />

Naqiterneqartut: 2500<br />

Saqqummersitaq nalliuttorsiornermi.<br />

Nr. 2, <strong>2019</strong>, 4. årgang<br />

Udgives af<br />

Sømandshjemmene i Grønland<br />

Sømandsmissionen<br />

www.soemandshjem.gl<br />

Ansv. redaktør<br />

Generalsekretær: Nicolaj Wibe<br />

Redaktør og journalist: Hanne Baltzer<br />

Oplag: 2500<br />

<strong>Jubilæumsnummer</strong> i anledning af 50 år med<br />

sømandshjem i Grønland.<br />

2


Oqaluttuassartaa - inuit sulerulukkaangamik<br />

Guutilu pilluaqqusigaangami sumik pisoqartarpoq<br />

Historien - når mennesker knokler og Gud velsigner, sker der noget<br />

- Kalaallit Nunaata<br />

aamma Danmarkip<br />

akornanni ilungersorneq,<br />

tunniutiinnartannginneq<br />

aamma suleqatigiinneq<br />

Godthåb<br />

- Ihærdighed, vedholdenhed<br />

og samarbejde mellem<br />

Grønland og Danmark<br />

Sorsunnersuup kingulliup nalaani kinguninnguagullu<br />

Dansk Sømandskirke nunat<br />

allat umiarsualiviini aamma Indenlandsk Sømandsmission<br />

kattunnissaq pillugu isumaqatiginninniarnerit<br />

ingerlappaat. Kinguneqanngimmat<br />

isumaqatigiipput Kalaallit<br />

Nunaat pissusissamisoortumik Indenlandsk<br />

Sømandsmissionip sulineranut ilaassasoq.<br />

1952-imi Den grønlandske Kirkesagip siulittaasuata<br />

tulliata Aage Buggep, Kalaallit<br />

Nunaannut tamarmut provstiusimasup,<br />

ingerlateqqippaa Statsministeriap Kalaallit<br />

Nunaannut Naalakkersuisoqarfiata Sømandsmissionip<br />

siulittaasua savitooq William<br />

Larsen ilagiit aallartitaattut siullertut<br />

Kalaallit Nunaannut aallartissagaa. Suliassaq<br />

ima oqaasertalerneqarsimavoq: misissussagaa<br />

sømandshjemiliornissaq ajornassannginnersoq,<br />

aamma Qallunaat<br />

Nunaanni ilagiinnit Kalaallit Nunaanni ilagiinnut<br />

inuulluaqqussut apuutissagaa<br />

naalagiartitsisarnikkut aamma palasinut,<br />

ajoqinut allanullu attavigisaqalernikkut.<br />

Kiisalu aamma misissussagaa qallunaat<br />

sulisartut atugaat qanoq innersut pisariaqassappallu<br />

sutigut ikiorneqarsinnaanersut.<br />

Statsministeriap aningaasartuutai tamaasa<br />

akilerpai. Sumiiffippassuit<br />

tikinneqarput, naalagiartitsinerit aamma<br />

attavigisaqalerluni.<br />

Sisimiut<br />

Oktober 1953-imi Kalaallit Nunaanni ilagiit<br />

kajumissutsiminnik sulinerannut ilagiit<br />

qallunaat nuna tamakkerlugu katersuiniarnerat<br />

ingerlanneqarpoq. Aningaasat katersorneqartut<br />

sømandshjeminut, inuiaat<br />

højskoliannut aamma ilagiit sulinerannut<br />

atorneqassallutik; Tassuunakkut inuiaat<br />

højskoliannut aamma sømandshjeminut<br />

aningaasatigut tunngavissaq pilersinneqarpoq.<br />

Soorlu taama allassimasoq siulersuisuunerit<br />

ulloq 26. august 1953 ataatsimiinnerannit<br />

naalisakkani – Kalaallit<br />

Nunaanni sulilersinnaanermut atugassat.<br />

Ulloq 17. december 1954 siulersuisuunerit<br />

ataatsimiinneranni oqaluuserisassani<br />

”Nuummi sømandshjemmi” siullerpaamik<br />

allassimavoq. Taava ulloq 26. august 1955<br />

siulersuisuunerit oqaluuserisassaq ”Kalaallit<br />

Nunaannut ajoqersuiartortitat akissaataat.”<br />

Ulloq 21. august 1959 ataatsimiin-<br />

><br />

3


nermi Sisimiuni sømandshjemmi aamma<br />

fritidshjemmi siullermeerlutik oqaluuserisassani<br />

ilaapput.<br />

Tamatuma kingorna ukiuni amerlasuuni<br />

inoqajuitsumi angalaarnermut assersuunneqarsinnaasumik<br />

pisoqarpoq, tamakkulu<br />

naalisakkani sukumiinerusumik atuarneqarsinnaapput,<br />

aamma allattaanermit Eilschou-Holmimit<br />

taaneqarsimavoq ”sanaartornermi<br />

suliassaq Sømandsmissionip<br />

suliarinikuusaa artornarnerpaaq”. Ukiuni<br />

tulliuttuni kalaallit aamma qallunaat oqartussaasuisa<br />

akornanni isumaqatiginninniarnerit<br />

allakkiallu kisissaanngitsut ingerlanneqarput<br />

aamma Grønlands Tekniske<br />

Organisationip (GTO’p) taavalu Sømandsmissionip<br />

akornanni, ilutigalugulu<br />

aningaasat katersat aningaasat naleerukkiartornerat<br />

pissutigalugu nalikinnerulerlutik.<br />

•<br />

Under og umiddelbart efter 2. verdenskrig<br />

førte Dansk Sømandskirke i fremmede<br />

Havne og Indenlandsk Sømandsmission<br />

forhandlinger om en sammenlægning.<br />

Da det ikke førte til noget resultat, enedes<br />

man om, at Grønland naturligt hørte ind<br />

under Indenlandsk Sømandsmissions arbejde.<br />

I 1952 formidlede Den grønlandske Kirkesags<br />

næstformand Aage Bugge, tidligere<br />

landprovst i Grønland, at statsministeriets<br />

grønlandsdepartement sendte Sømandsmissionens<br />

dynamiske formand William<br />

Ingeniør Henrik Holm qarmassat siullersaannik ilisinermi sulisut sanaartortut<br />

sinnerlugit oqalugiartoq.<br />

Larsen som den første kirkelige udsending<br />

til Grønland. Opgaven blev formuleret: at<br />

han skulle undersøge, om det var muligt at<br />

opføre sømandshjem, og han skulle bringe<br />

hilsen fra den danske kirke til den grønlandske<br />

kirke ved at holde gudstjenester<br />

og knytte kontakter til præster, kateketer<br />

og andre. Endelig skulle han undersøge de<br />

danske arbejderes vilkår, og hvad der<br />

eventuelt kunne gøres for dem. Statsministeriet<br />

betalte alle hans udgifter. Mange<br />

steder blev besøgt, gudstjenester holdt, og<br />

kontakter knyttet.<br />

Holsteinsborg / Sisimiut<br />

Ingeniør Erik Holm taler på håndværkernes vegne ved grundstensnedlæggelsen.<br />

I oktober 1953 gennemførtes den danske<br />

kirkes landsindsamling til frivilligt kirkeligt<br />

arbejde i Grønland. De indsamlede<br />

midler skulle gå til sømandshjem, en folkehøjskole<br />

og kirkeligt arbejde. Da blev det<br />

økonomiske grundlag tilvejebragt for en<br />

folkehøjskole og et sømandshjem. Som der<br />

står i referat fra hovedbestyrelsesmøde<br />

den 26. august 1953: til det eventuelle arbejde<br />

på Grønland.<br />

På hovedbestyrelsens dagsorden den 17.<br />

december 1954 optræder ”Sømandshjemmet<br />

i Godthåb” første gang. Og den 26.<br />

august 1955 behandler hovedbestyrelsen<br />

punktet ”Aflønning af missionærer på<br />

Grønland. På møde den 21. august 1959 er<br />

sømands- og fritidshjem i Holsteinsborg<br />

første gang på dagsordenen.<br />

Derefter fulgte års ørkenvandring, hvilket<br />

kan nærlæses i referater, og det blev også<br />

af generalsekretær Eilschou-Holm kaldt<br />

”den besværligste byggesag, Indenlandsk<br />

Sømandsmission har arbejdet med nogensinde.”<br />

I de kommende år var der et utal<br />

af forhandlinger og skrivelser mellem danske<br />

og grønlandske myndigheder og mellem<br />

Grønlands Tekniske Organisation og<br />

Sømandsmissionen, alt imens de indsamlede<br />

midler pga. inflationen blev mindre<br />

værd. •<br />

4


SISIMIUT<br />

Oqaluttuarisaanermi aalajangiineq<br />

HOLSTEINSBORG - Historisk afgørelse<br />

1964-imi Kalaallit Nunaannut Ministeriaqarfimmit<br />

oqariartuut annguppoq Sisimiunigooq<br />

sømandshjemmiliornissamut aamma<br />

fritidshjemmiliornissamut aningaasanik<br />

pissarsisinnaanissaq ilimanarsinnaasoq<br />

1965-imilu aallartinneqarlutik. Taamaalilluni<br />

Kalaallit Nunaannut suliaq uunga killissimavoq<br />

Sømandsmissionip siulersuisuunerini<br />

oqaluttuarisaanermi aalajangiineq<br />

pisariaqarluni. Aprilimi siulersuisuunerit illunik<br />

titartaasartoq Peter Koch suliniutip<br />

aallartissinnaaneranut pisinnaatippaat kisianni<br />

aallartinnissaq suli oqartussanit akurineqanngilaq.<br />

soqutiginnittumik malinnaaffigisimallugu<br />

marloriarlunilu siunertamut assut annertuunik<br />

tapersiissuteqarsimasup kissaatigisimavaa<br />

Sisimiuniissasoq. Amutsivik tassaniimmat.<br />

Aammattaaq aalisariutit<br />

ikkannerni aalisartut taliffigisinnaasaat qaninneq<br />

tassaalluni Sisimiut tassunnartarlutillu.<br />

Grønlands Tekniske Organisation,<br />

GTO, Kalaallit Nunaanni sanaartukkanik tamanik<br />

ingerlatsisoq, Sømandsmissioni sinnerlugu<br />

sinniisumik isumasioqateqartarusuppoq.<br />

Nunamut tamarmut allatsi<br />

Ingemann Jørgensen nuliilu Inga qaammatit<br />

Ulloq 27. oktober 1965 kalaallip Folketingimut<br />

ilaasortaasup Knud Hertlingip Folketingip<br />

oqaluttarfianiit grønlandsministeri<br />

aperivaa: Sisimiuni sømandshjemiliornissap<br />

kinguartittuarnera sumik tunngaveqarpa?<br />

Ministerip akisussaaffik tigujumanngilaa,<br />

Kristeligt Dagbladimilu<br />

atuarneqarsinnaalluni ”tapersiisimasunut<br />

inuiaat akornatsinni tamaneersunut asissuineruvoq”<br />

– taamani 1953-imi nuna tamakkerlugu<br />

katersuiniarsimaneq innersuussutigalugu.<br />

Inga aamma Ingemann Jørgensen Kalaallit<br />

Nunaanni suliaqarfiginnillutik peqataapput.<br />

Nationalmuseumip (Qallunnat<br />

Nunaata Katersugaasivia) saaffigimmagu<br />

eqqaamasanilu allattoqqullugit<br />

– aamma Sømandsmissionip suliai aggulussimaqisut<br />

pillugit, akuersisimavoq<br />

skrivemaskinamillu allakkat quppernerit<br />

1120-usut kingullersaat 1993-imi tunniullugu.<br />

Inga og Ingemann Jørgensen arbejdede<br />

aktivt med på Grønland i mange år. Da<br />

Nationalmuseet henvendte sig til ham<br />

og bad ham skrive erindringer – også<br />

om Sømandsmissionens vidtforgrenede<br />

arbejde, takkede han ja, og afleverede<br />

det sidste af de 1120 maskinskrevne<br />

sider i 1993.<br />

Ulloq 1. maj 1966 suliniut pillugu ilusilersuinnarlugu<br />

titartagaq inaarutaasoq tamakkerlugulu<br />

piareersagaasoq tunniunneqarpoq.<br />

Aatsaat januarimi 1968-imi<br />

isumaqatiginninniarsimanerit tamarmik Sisimiuni<br />

piviusunngortinneqarsinnaanngorput<br />

assigiinngitsualunnik kinguaatsooruteqartareerluni<br />

akornuteqartareerlunilu.<br />

Aamma ukiumi tassani Sisimiuni kommunalbestyrelsep<br />

aningaasat 1514 kr. basarimit<br />

pisut sømandshjemmimut nassiuppai.<br />

Ulloq 26. marts 1969 sømandshjemmip<br />

Kalaallit Nunaannut Ministeriaqarfimmit<br />

inuussutissarsiornermut allagartaq tiguaa.<br />

Landsrådip aalajangerpaa<br />

Siunertaasimagaluarpoq sømandshjemmi<br />

siulleq Nuummi sananeqassasoq kisianni<br />

kalaallit landsrådiata aallaqqaataaniilli sømandshjemmiliornissamik<br />

isuma assut<br />

Ulloq 28. juli 1968 qarmassat siullersaannik<br />

ilisinermi ulammarissup aqerlumik<br />

sanaasup ilaatigut imarai kalaallit<br />

aviisii kalaallillu aningaasaat.<br />

Else Lund – Sømandsmissionen sinnerlugu<br />

nikorfasoq.<br />

Ved grundstensnedlæggelsen i 28. juli<br />

1968 var der i blybeholderen lagt bl.a.<br />

grønlandske aviser og grønlandske<br />

penge. Her er det Else Lund, Sømandsmissionen<br />

og ingeniør Erik Holm.<br />

><br />

5


Gideon Olsen, piniartoq /<br />

Gideon Olsen, fanger<br />

Ukioq Pisimasoq<br />

1952 Sømandsmissionen Kalaallit<br />

Nunaannut qaaqquneqarpoq<br />

sømandshjemminut periarfissat<br />

misissoriartoqqullugit.<br />

1968 28. juli. Sømandshjemmimut<br />

qarmassat siullersaannik ilisineq.<br />

1969 26. juli. Sømandshjemmi allilerneqarpoq.<br />

1977 Sømandshjemmi torsuusamik<br />

20-kkunnik aamma<br />

30-kkunnik allilerneqarpoq<br />

taamalu init 20-nik ilaneqarlutik<br />

1986 Kujammut allissut pisortap<br />

inissaa nutaaq ilanngullugu<br />

1999 Igaffik allilerneqarpoq inillu<br />

torsuusami 10-kkunniittut<br />

nutarterneqarput namminnerlu<br />

uffarfilersorneqarlutik<br />

2004 Init torsuusami 20-kkunniittut<br />

aamma 30-kkunniittut<br />

nutarterneqarput nutaanillu<br />

uffarfilersorneqarlutik<br />

2014 Isertarfik nutaaq taavalu receptioni,<br />

init kursusertarfiusut<br />

aamma cafeteria nutarterneqarput<br />

arfineq-pingasut angungajallugit aallaqqasimapput<br />

piareersagassarpassuarnik suliaqariartorlutik.<br />

Angut taanna 1935-1983-imut<br />

Sømandsmissionimi sulisimavoq, ukiunilu<br />

taakkunani aappariit 25-riarlutik Kalaallit<br />

Nunaannut angalasarsimapput. Ass. Sisimiuni<br />

Nuummilu sømandshjemip pisatsersornissaanut<br />

naammassineqarnissaanullu piareersaatit<br />

ilai amerlaqisut isumagisimavaat<br />

– tamanna ilaatigut qallunaat sømandshjemiini<br />

sulisarsimanermikkut misilittagaqarfigalugu.<br />

Taamani Sisimiuni palasiusoq Magnus Larsen<br />

Ingemann Jørgensenimut assut annertoqqutaasimavoq:<br />

”Ullormit siullermit<br />

Magnus Larsenip sømandshjemmimut nuannaarnera,<br />

soqutiginninnera suleqatigiinnissamullu<br />

piumassuseqarnera malugaarput.<br />

Uannut nalilerneqarsinnaanngitsumik<br />

annertoqqutaavoq.”<br />

Sømandshjemmi 3,7 mio. kr.-nik akeqarsimavoq.<br />

Sømandsmissionip aningaasat katersorneqartut<br />

saniatigut aningaasaliissutai<br />

150.000 kr.-upput. Sinneri aningaasanut<br />

inatsisikkut aningaasaliissutigineqarput.<br />

1967-iinnarmi: sanaartornermut 640.000 kr.<br />

Erfalasoq tuimik<br />

ilisarnaqutilik erfalavoq<br />

Sisimiuni sømandshjemmi ulloq 26. juli<br />

1969 atoqqaartinneqarpoq. 15. martsimili<br />

aappariit pisortaasussat Kirsten aamma<br />

Hans Grønkjær tikereersimapput ukiullu<br />

siuliani 1968-imi qarmassat siullersaannik<br />

ilisineq pisimalluni.<br />

Ulloq 26. juli ullup qeqqata siorna qiteqquttoq<br />

aalisarnermik nakkutilliissut ”Ingolf”<br />

umiarsualivimmut appakaappoq.<br />

Tassunga ilaapput statsminister Hilmar<br />

Baunsgaard nuliilu – perngaammik Kalaallit<br />

Nunaanniittut. Aammattaaq ilaapput<br />

Kalaallit Nunaannut Aalisarnermullu ministeri<br />

A. C. Normann panialu, viceadmiral<br />

S. Thostrup, Kalaallit Nunaannut Ministeriaqarfimmiit<br />

departementschef E. Hesselbjerg,<br />

kalaallit landsrådiata siulittaasua Erling<br />

Høeg, landsrådimut ilaasortaq Jørgen<br />

Olsen allallu. Kingusinnerungaartukkut<br />

Den kongelige Ballet aamma isiginnaartitsisartut<br />

Det Kongelige Teaterimeersut tikipput.<br />

Balettertartut perngaammik eqqumiitsuliornermik<br />

ingerlatatik Kalaallit<br />

Nunaanni takutinnialerpaat qitittartullu<br />

taakku sømandshjemmimi najugaqarlutik.<br />

Aamma atoqqaartinnerani peqataavoq<br />

Sømandsmissionip siulittaasua S. Nepper-Christensen,<br />

atoqqaartitsinermi<br />

oqalugiartuusoq. Eqqartugaa tassaalluni<br />

sømandshjemmi tassaasoq umiartortunut<br />

ilagiit uigunerat.<br />

Aammattaaq siusinnerusukkut siulittaasuusimasoq<br />

William Larsen, allattaaneq<br />

umiartortunullu palasiusoq Fr. W Eilschou<br />

Holm nuliilu, nunamut tamarmut allatsi<br />

Ingemann Jørgensen aamma aalisakkanik<br />

avammut tunisassiortartoq Jens Vejlgaard<br />

Andersen Danmarkimi Sømandsmissionip<br />

ikinngutai sinnerlugit peqataapput. Illoqarfimmiut<br />

amerlasuut sømandshjemmi pillugu<br />

nuannaarnertik oqaatigaat, ilassinnittoqarlunilu<br />

sakkutuut umiartortuinit,<br />

umiarsuit naalagaasa peqatigiiffiannit<br />

aamma kommunalbestyrelse sinnerlugu<br />

borgmester Emilie Lennertimit.<br />

Sapaatikkut oqaluffimmi ulikkaartumi<br />

naasunik kusatsersukkami naneruusersukkamilu<br />

nalliuttorsiorpalaartumik naalagiarneqarpoq.<br />

•<br />

Jens-Chr. Chemnitz Kalaallit Nunaannut<br />

vicebiskoppiusimavoq palasitullu inuusuttutut<br />

1968-imi Sisimiuni sømandshjemmiliassap<br />

qarmassat siullersaannik<br />

ilisinermi peqataalluni. Kingorna<br />

sømandshjemmit Kalaallit Nunaanniittut<br />

kalaallit palasiisa ataatsimiittarnerinut<br />

qasseeriarluni atortarsimavai.<br />

Jens-Chr. Chemnitz er forhenværende<br />

vicebiskop i Grønland og deltog som ung<br />

præst ved nedlæggelsen af grundstenen<br />

på sømandshjemmet i Sisimiut i 1968.<br />

Senere brugte han ofte de grønlandske<br />

sømandshjem til konvent for Grønlands<br />

præster.<br />

6


1964 kommer der så endelig en besked<br />

I fra Ministeriet for Grønland, at der kunne<br />

være chance for at skaffe midler til opførelse<br />

af et sømands- og fritidshjem i Holsteinsborg,<br />

så man kunne starte i 1965. Dermed<br />

var grønlandssagen endelig kommet så<br />

langt, at der måtte foretages en historisk afgørelse<br />

i Sømandsmissionens hovedbestyrelse.<br />

I april giver hovedbestyrelsen arkitekt<br />

Peter Koch bemyndigelse til at gå i gang<br />

med projektet, men der er stadig ikke grønt<br />

lys fra myndighederne.<br />

Den 27. oktober 1965 rejser den grønlandske<br />

folketingsmand Knud Hertling et<br />

spørgsmål til grønlandsministeren fra folketingets<br />

talerstol: Hvad er begrundelsen<br />

for den fortsatte udsættelse af opførelsen<br />

af et sømandshjem i Holsteinsborg? Ministeren<br />

fralægger sig ansvaret, og i Kristeligt<br />

Dagblad kan man læse ”at det er en<br />

hån mod bidragydere tilhørende alle kredse<br />

i vort folk” – med direkte henvisning til<br />

landsindsamlingen tilbage i 1953.<br />

Den 1. maj 1966 blev det endelige og fuldt<br />

udarbejdede skitseprojekt afleveret. Først i<br />

januar 1968 kunne alle forhandlinger omsættes<br />

til reel handling i Holsteinsborg efter<br />

diverse forsinkelser og forhindringer. Samme<br />

år sendte kommunalbestyrelsen i Holsteinsborg<br />

1514 kr. til sømandshjemmet fra en basar.<br />

Den 26. marts 1969 fik sømandshjemmet<br />

næringsbrev af ministeriet for Grønland.<br />

Landsrådet bestemte<br />

Oprindelig var det hensigten, at det første<br />

sømandshjem skulle bygges i Godthåb,<br />

men det grønlandske landsråd, som hele<br />

tiden havde fulgt tanken om sømandshjem<br />

med den allerstørste interesse, og<br />

to gange havde givet særdeles betydelige<br />

bidrag til formålet, ønskede, at det skulle<br />

ligge i Holsteinsborg. Der lå skibsværftet.<br />

Desuden havde fiskerflåden på bankerne<br />

Holsteinsborg som nærmeste havn og<br />

søgte dertil.<br />

Grønlands Tekniske Organisation, som<br />

forestod alt byggeri på Grønland, ønskede<br />

en repræsentant fra Sømandsmissionen<br />

at rådføre sig med. Landssekretær<br />

Ingemann Jørgensen og hustruen Inga (se<br />

også side 5) var afsted i knap otte måneder<br />

for at arbejde med de mange forberedelser.<br />

Han var ansat i Sømandsmissionen<br />

fra 1935-1983, og i de år blev det til<br />

25 rejser til Grønland for parret. De havde<br />

fx mange af forberedelserne til indretning<br />

og færdiggørelse af sømandshjemmet<br />

i Holsteinsborg og Godthåb – noget<br />

de havde erfaring med bl.a. fra arbejde<br />

på danske sømandshjem.<br />

Den daværende sognepræst i Holsteinsborg,<br />

Magnus Larsen, var Ingemann Jørgensen<br />

til stor hjælp: ” Fra den første dag<br />

mærkede vi Magnus Larsens glæde, interesse<br />

og gode samarbejdsvilje overfor sømandshjemmet.<br />

Han var mig til uvurderlig<br />

hjælp.”<br />

Sømandshjemmet kostede 3,7 mio. kr. Sømandsmissionens<br />

investering var 150.000<br />

kr. udover de indsamlede midler. Resten<br />

blev bevilget på finansloven. Alene i 1967:<br />

640.000 kr. til anlægsarbejdet.<br />

År Begivenhed<br />

1952 Sømandsmissionen inviteres<br />

til Grønland for at undersøge<br />

mulighederne for sømandshjem.<br />

1968 28. juli. Grundstenen til sømandshjemmet<br />

lægges.<br />

1969 26. juli. Sømandshjemmet<br />

indvies.<br />

1977 Sømandshjemmet udvides<br />

med 20’er og 30’er gangen og<br />

får dermed 20 ekstra værelser<br />

1986 Udbygning mod syd med ny<br />

bestyrerbolig<br />

1999 Køkkenet udvides og værelser<br />

på 10’er gangen renoveres og<br />

får eget badeværelse<br />

2004 20’er og 30’er gangen renoveres<br />

og får nye badeværelser<br />

2014 Nyt indgangsparti og renovering<br />

af reception, kursuslokaler<br />

og cafeteria<br />

Inuit amerlasuut sømandshjemmip<br />

atoqqaarfissiorneranut takkussimapput.<br />

Mange mennesker var mødt frem til<br />

indvielsen af sømandshjemmet.<br />

Statsminister Hilmar Baunsgaard og fru Egone deltog i indvielsen af begge sømandshjem.<br />

Statsminister Hilmar Baunsgaard nuliilu Egone sømandshjemmit marluk tamarmik<br />

atoqqaarfissiorneranni peqataapput.<br />

><br />

7


Atoqqaartitsinermi Kunngip Gråsten<br />

Slotimiittup ilassinninnera atuarneqarpoq:<br />

”Sømandshjemmip nutaap siunissami ingerlalluarnissaanik<br />

kissaappara. Kikkut<br />

tamaasa inuulluaqqullugit.” Frederik Rex.<br />

Nammineq inuttut ilassinninneranut atatillugu<br />

nammineq inuttut tunissut nassiunneqarsimavoq,<br />

tassaasoq asseq angisooq<br />

kunngissap prinsesse Margrethep, prins<br />

Henriup aamma prins Frederiup assingat.<br />

Til indvielsen blev oplæst en hilsen fra Kongen<br />

på Gråsten slot: ”Jeg ønsker held og lykke<br />

for det nye sømandshjems fremtid. Med<br />

hilsen til alle.” Frederik Rex. Et stort fotografi<br />

af tronfølger prinsesse Margrethe, prins<br />

Henrik og prins Frederik var sendt som en<br />

personlig gave med den personlige hilsen.<br />

Fra indvielsen / Atoqqaarfissiornermit<br />

Midt på formiddagen den 26. juli løb fiskerinspektionsskibet<br />

”Ingolf” ind i havnen.<br />

Ombord var statsminister Hilmar Baunsgaard<br />

og frue – der var første gang de gæstede<br />

Grønland. Desuden var Grønlandsog<br />

fiskeriminister A. C. Normann med<br />

datter, viceadmiral S. Thostrup, departementschef<br />

E. Hesselbjerg fra grønlandsministeriet,<br />

formanden for det grønlandske<br />

landsråd Erling Høeg, landsrådsmedlem<br />

Jørgen Olsen m.fl. Noget senere ankom Den<br />

kongelige Ballet og skuespillere fra Det<br />

Kongelige Teater. Det var første gang balletten<br />

skulle vise sin kunst i Grønland, og<br />

danserne boede på sømandshjemmet.<br />

Til indvielsen var også formand for Sømandsmissionen<br />

S. Nepper-Christensen,<br />

der holdt indvielsestalen. Han talte om, at<br />

sømandshjemmet er kirkens forlængede<br />

arm til dem, der færdes på havene.<br />

Desuden var den tidligere formand William<br />

Larsen, generalsekretær og sømandspræst<br />

Fr. W Eilschou Holm og frue, landssekretær<br />

Ingemann Jørgensen og fiskeeksportør<br />

Jens Vejlgaard Andersen som repræsentant<br />

for Sømandsmissionens venner i<br />

Danmark. Mange fra byen udtalte deres<br />

glæde over sømandshjemmet, og der var<br />

hilsner fra orlogsmarinen, skipperforeningen<br />

og kommunalbestyrelsen ved borgmester<br />

Emilie Lennart. Om søndagen var der<br />

festgudstjeneste i en fyldt kirke prydet<br />

med blomster og levende lys. •<br />

Fra indvielsen / Atoqqaarfissiornermit.<br />

Dueflaget vajer<br />

Sømandshjemmet i Holsteinsborg blev indviet<br />

den 26. juli 1969. Allerede den 15.<br />

marts var det første bestyrerpar Kirsten og<br />

Hans Grønkjær ankommet og året før, i<br />

1968, var der grundstensnedlæggelse.<br />

8


Assaa ukiut 50-it!<br />

Hold da op, 50 år!<br />

Meeraaninniilli takujuarpara Umiartortut<br />

Angerlarsimaffiata qanoq illoqarfitsinnut<br />

pingaaruteqartiginera. Tassami<br />

meeraanera tamaat umiartortut angerlarsimaffiata<br />

tunuatungaani najugaqarpunga,<br />

taamanikkullu takujuarpara assassornermik<br />

suliaqartunit ullaakkut assorujussuaq<br />

ornigarneqarluartartoq.<br />

Massakkut inersimasunngorsimallunga<br />

qaammammut arlaleriarlunga ilaquttakka<br />

ilagalugit neriartorfigisarparput, tamatigullu<br />

takusinnaasarparput innuttaasunit assut<br />

atorluarneqartoq. Taamatuttaaq nuannaarutigisannik<br />

maluginiartarpara, sulisut<br />

nammineq kajumissutsiminnik innuttaasunik<br />

kiserliortunik juullisiortitsarnerminni<br />

aammalu aasaanerani meeqqanik silami<br />

sammisassaqartitsisarnermikkut, inuiaqatigiinni<br />

akisussaaqataanermik kusanartumik<br />

takutitsisartut. Tassuunakkut assut nersualaartariaqarput.<br />

All: Qeqqata Kommuniani borgmesteri Malik Berthelsen, Sisimiut / Borgmester i Qeqqata Kommune, Malik Berthelsen, Sisimiut<br />

Umiartortut Angerlarsimaffiata ukiuni 50-<br />

ini piusinnaanermini takutippaa, illoqarfitta<br />

innuttaasullu pinngitsoorsinnaanngikkaat.<br />

Taamaattumik ukiuni suli 50-ini<br />

ingerlalluarnissaanik kissaappara. •<br />

Jeg har siden min barndom set, hvor vigtigt<br />

sømandshjemmet er for vores by.<br />

Jeg har jo hele min barndom boet bag sømandshjemmet,<br />

og så dengang, at flere<br />

håndværkere nød deres morgenmad på<br />

sømandshjemmet.<br />

Nu i min voksenalder tager jeg og min familie<br />

på sømandshjemmet for at spise<br />

flere gange om måneden, og hver gang er<br />

der flere spisende gæster. Til min glæde<br />

ser jeg også, at personalet viser socialt<br />

ansvar ved at arrangere julemiddage for<br />

enlige borgere og udendørs sommerakti-<br />

Malik Berthelsen<br />

viteter for børn. Det skal de have stor ros<br />

for.<br />

Sømandshjemmet fejrer 50-års jubilæum,<br />

hvilket er et tydeligt bevis på, at byen og<br />

borgerne ikke kan undvære sømandshjemmet.<br />

Jeg ønsker derfor, at sømandshjemmet<br />

skal have vinden med sig i yderligere 50 år. •<br />

Peter Unnuarsiortartoq:<br />

Ilaqutariinni kingornussaq<br />

Peter Nattevagt: Det bliver i familien<br />

”Uanga Peter Inuusugtoq-mik ateqarpunga<br />

katillugillu ukiuni 25-30-ni sømandshjemmimi<br />

unnuarsiortarsimallunga, suliffik taanna<br />

nuannarigakku. Aanaga ukiuni 25-ni sømandshjemmimi<br />

sulisimavoq, taasarparpullu<br />

Sømandshjemmip aanaa. Uagut ilaquttatsinni<br />

aanaa tumisiorsimavarput uaguttaaq<br />

taannatuulli suliffik taanna nuannarigatsigu.<br />

Naak ajoraluartumik aanaga peerussimagaluartoq<br />

qujamasuttarpunga Sisimiuni suli<br />

sømandshjemmeqaratta. Taamattoqanngitsoorsinnaanngilagut.<br />

Naapittarfiuvoq nuannersoq<br />

namminiusinnaalluni qasukkarlunilu.<br />

Taamaattumik maanga isertarnerput nuannarisaqaarput.Sømandshjemmi<br />

qujaffigerusuppara<br />

ukiuni 50-ini ilaqutariittut,<br />

anaanaga, aanaga, uanga nammineq<br />

ilaquttamalu sinneri sømandshjemmip<br />

sulisuinut ilaasinnaasimagatta. Qujanaq!” •<br />

”Mit navn er Peter Inuusugtoq, og jeg har<br />

sammenlagt været nattevagt på sømandshjemmet<br />

i 25-30 år, fordi jeg godt kan lide<br />

arbejdet. Min bedstemor har arbejdet på<br />

sømandshjemmet i 25 år, og vi kaldte hende<br />

Sømandshjemmets mormor. Vi har i<br />

vores familie fulgt bedstemors fodspor, for-<br />

di vi også elsker stedet, som hun gjorde.<br />

Selvom min bedstemor desværre er gået<br />

bort, er jeg taknemlig for, at vi stadig har et<br />

sømandshjem i Sisimiut. Det kan vi ikke<br />

undvære. Det er et hyggeligt mødested,<br />

hvor man kan være sig selv og slappe af.<br />

Derfor elsker vi at komme her.<br />

Jeg vil gerne sige tak til sømandshjemmet<br />

for de 50 år, hvor vi som familie, min mor,<br />

min bedstemor, jeg selv og resten af min<br />

familie har kunnet være en del af sømandshjemmets<br />

personale. Tak!” •<br />

9


Nuuk / Godthåb<br />

Ulloq 6. april 1964-imili Nuummi komitémik<br />

pilersitsisoqarpoq sømandshjemmiliornissamut<br />

matussutissarsiniarnissamik<br />

sulissuteqartussamik. Komité<br />

taanna siulersuisunngorpoq ilaatigut kioskimik<br />

ingerlatsinikkut 18.000 kr.-nik<br />

iluanaaruteqartoq. Aningaasat taakku sømandshjemmip<br />

aallartinneqarnissaanut<br />

ilapittuutaapput. Ingammik inuk tunniusimavilluni<br />

pimoorussisoq tassaavoq<br />

nunamut tamarmut iffiortoq A. Echwald.<br />

Ulloq 26. april 1967 siulersuisuunerit ataatsimiinnerannit<br />

eqikkakkani: ”Ukiup aallartilaarnerani<br />

Kalaallit Nunaannut<br />

provstimit aamma landshøvdingimit saaffiginnissut<br />

tiguneqarsimavoq Nuummi<br />

marinestationiusimasumi pilertortumik<br />

sømandshjemmimik pilersitsisinnaanissaq<br />

pillugu. Isumaqatiginninniartussaq Indenlandsk<br />

Sømandsmissionimeersoq Kalaallit<br />

Nunaaliarnissaa kissaatigineqarpoq. Pisortaq<br />

Lodberg Sømandsmissioni sinnerlugu<br />

aallarpoq. Inernera tassaavoq Nuuk Sømandsmissionimut<br />

neqerooruteqassasoq.”<br />

Taamani Nuuk ukiumut umiartortunik<br />

15.000-inik nunanit amerlasuunit pisunik<br />

tikeraartoqartarpoq, nunamilu umiartortunut<br />

aalisartunullu neqeroorutit assut killeqarlutik.<br />

Landsrådinit aningaasat<br />

Tømrermester Lundbach, kingusinnerusukkut<br />

sumiiffiup allanngortinneqarneranut pisatsersorneqarneranullu<br />

isumaginnittoq,<br />

1968-imi Nuuliarpoq sumiiffik alakkariartorlugu.<br />

Oqartussanit inunnillu annertuumik<br />

ajunngisaarfigineqarlunilu ikiuerusussuseqarnermik<br />

naapinneqartarpoq.<br />

Ulloq 29. september 1969 siulersuisuunerit<br />

ataatsimiinnerannit eqikkakkani ima allassimasoqarpoq:<br />

”Kalaallit Nunaata landsrådianit<br />

allakkani allassimavoq ulloq 29. oktober<br />

1969 sømandshjemmimut<br />

tapiissutissat 117.578 kr. akuersissutigineqartut.<br />

Tupaallannartoq nuannersoq assakkullu<br />

eqilluni akuersineq nuannersoq.”<br />

Sømandshjemmi marinestationiusimasumi<br />

aaqqissorneqarpoq. Siullermik illut<br />

marluusut aappaa atorneqarpoq. 1972-imi<br />

illut aappaat sømandshjemmitut aaqqissorneqarpoq.<br />

Marinestationi illersornissamut Kalaallit<br />

Nunaannullu ministeriaqarfimmit Indenlandsk<br />

Sømandsmissionimut tunniunneqarpoq<br />

takussutissaannarmik 1 kroniusumik<br />

akilersillugu. Illut anginersaat<br />

sømandshjemminngortillugu aaqqissornera<br />

300.000 kr.-nik akeqarsimavoq. Sømandshjemmip<br />

pilersinnissaanut<br />

aningaasatigut arlaqartut peqataasimapput:<br />

Tamakkununnga ilaapput savalimmiormiut<br />

sømandsmissioniat aamma<br />

KFUM-ip Danmarkimi Isumaginninnikkut<br />

Sulinerat. Kiisalu prinsesse Benediktep<br />

aningaasaateqarfianit 25.000 kr. tunniunneqarput<br />

aammalu aningaasat taaneqartut<br />

Kalaallit Nunaata landsrådianit.<br />

Atoqqaartitsineq<br />

Sømandshjemmi ulloq 2. august 1969<br />

amerlasuunik qaaqqusaqarluni atoqqaartinneqarpoq.<br />

Statsminister Hilmar Baunsgaard<br />

aamma viceadmiral S. Thostrup siullersaapput.<br />

Sakkutuut umiarsuarmiut<br />

marluk erfalasut amuaat, trompetimik qarlortaasersortup<br />

ingiorpai. Guutiga illimmi<br />

kalaallisut qallunaatullu tussiutigineqarpoq,<br />

10


tussiummi taanna nunarsuup imaani tamani<br />

umiartortunit tamanit nalunnginneqarpoq.<br />

Aamma Grønlandsminister A. C. Normann<br />

najuuppoq. Taamatuttaaq aamma<br />

nakkutilliissutip Ingolfip naalagaa kommandørkaptajn<br />

kaptajnløjtnant Moesgaard Nielsen,<br />

Kalaallit Nunaata landsrådiata sinniisui,<br />

kommunalbestyrelsip sinniisui,<br />

marineforeningip, umiartortut, aalisarnerup<br />

il.il. Illoqarfiup palasii palasillu allat tikillutik<br />

najuukkiartorsimasut annoraarsuaqarput.<br />

Sømandsmissionip siulittaasua<br />

atoqqaartitsinermi oqalugiarpoq taannalu<br />

oqalutsikkut kalaallisuunngortinneqarluni.<br />

Statsministeri qujassuteqarpoq<br />

Statsminister Hilmar Baunsgaard ilaatigut<br />

ima oqarpoq: ”Grønlandsministeri, uanga<br />

ilagisavullu Kalaallit Nunaanni sømandshjemmit<br />

marluk atoqqaartinneranni peqataavugut.<br />

Naalakkersuisut sinnerlugit ingerlalluarnissamik<br />

kissaasserusuppunga<br />

kiisalu Indenlandsk Sømandsmission qujassuteqarfigalugu<br />

suliassat tigusimammagit.<br />

Inooqatigiinnermut pingaartoq sømandshjemmi<br />

aallaavigalugu sulinerup<br />

Ukioq Pisimasoq<br />

1952 Sømandsmissionen Kalaallit<br />

Nunaannut qaaqquneqarpoq<br />

sømandshjemminut periarfissat<br />

misissoriartoqqullugit.<br />

1969 Marinestationiusimasoq 1<br />

kr.-lerlugu Kalaallit Nunaannut<br />

Ministeriaqarfimmit<br />

pisiarineqarpoq<br />

2. august Sømandshjemmi<br />

atoqqaartinneqarpoq<br />

1972 Marinestuen sananeqarpoq<br />

taavalu mågehuset sømandshjemmimut<br />

ilanngutitinneqarluni<br />

1982 Illup kangimut uigunera cafeterialik,<br />

iggavilik aamma inilik<br />

sananeqarpoq<br />

2000 Napasuliaq 18-inik nutaanik<br />

initalik sananeqarpoq<br />

2014 Toqqorsiviup igaffimmilu sullissiviit<br />

allilerneqarput<br />

2016 Receptioni, allaffik mågehusetimilu<br />

init nutarterneqarput<br />

2018 Init 20-kkut torsuusaanniittut<br />

nutarterneqarput<br />

ilagisaa annertuumik isumaqartipparput.<br />

Suliaq inoqatiminik pingaartitsisoq aalisartut<br />

umiartortullu angerlarsimaffissaannik<br />

pilersitsinermiittoq assorsuaq pingaaruteqartipparput.<br />

Umiartortut aalisartullu atugaat<br />

ajornakusoortut pissutigalugit suliaq<br />

tamanna pingaartuuvoq. Sømandshjemmit<br />

uku marluk Kalaallit Nunaata ineriartortinneqarnerani<br />

alloriarnermik nutaamik<br />

pingaartumillu nassataqassapput.”<br />

Viceadmirali oqarpoq: ”Niuffagiutit aalisariutillu<br />

inuttai peqatigalugit maanna aamma<br />

sakkutuut imarsiortut inuttai qimarnuvissaqalerput.<br />

Angerlarsimaffiup matumap<br />

umiartortumut pitsaanersaasoq angunias-<br />

savaa, umiartortoq angalagaangami angerlarsertuaannartoq<br />

angerlarsimagaangamilu<br />

angalarusuttuaannartoq.”<br />

Qasseeriarluni erseqqissarneqarpoq sømandshjemmi<br />

tassaasoq ilagiit uigunerat,<br />

ukiunilu tulliuttuni pisortaasartut tamanna<br />

misilittagaqarfigaat taakku akornanni<br />

amerlasuut ilagiinnik suleqarteqarnerat<br />

ajunngitsumik ingerlasimammat.<br />

Sapaammi naalagiarnerit pingasut ingerlanneqarput.<br />

Naalagiarneq erinnersaarnertalik<br />

prinsesse Benediktep aamma prins<br />

Richardip najuuffigisaat, nalliuttorsiornerpalaartumik<br />

naalagiarneq taavalu savalimmiormiutut<br />

naalagiarneq.<br />

Aamma kunngimit inuulluaqqussut tiguneqarpoq:<br />

”Sømandshjemmip aamma atuareersunut<br />

paaqqinnittarfiup qaamasumik<br />

pilluarnartumillu siunissaqarnissaannik<br />

ajunnginnerpaamik kissaappakka.”<br />

Nuummi pisortat aappariittut ulloq 1. juni<br />

1969-imiit atorfinitsinneqartut tassaapput<br />

K. Jørgensen nuliilu. •<br />

11


Sømandshjemmit pilertortumik naapittarfinngorput assut atorneqartartut. / Sømandshjemmene blev hurtigt meget benyttede mødesteder.<br />

Allerede den 6. april 1964 blev en komite<br />

nedsat i Godthåb, som skulle arbejde<br />

på at fremskaffe midler til at oprette et<br />

sømandshjem. Komiteen blev en bestyrelse,<br />

som bl.a. fik udbytte fra kioskdrift på<br />

18.000 kr. De penge var med til at starte<br />

sømandshjemmet. Ildsjælen var især formanden<br />

landsbager A. Echwald.<br />

I referatet fra hovedbestyrelsesmøde den<br />

26. april 1967: ”Tidligt på året var der<br />

kommet en henvendelse fra Grønlands<br />

provst og landshøvding angående en mulig<br />

hurtig oprettelse af sømandshjem i Godthåb<br />

i den tidligere marinestation. Man ønskede<br />

en forhandler fra Indenlandsk Sømandsmission<br />

til Grønland. Direktør<br />

Lodberg tog afsted på Sømandsmissionens<br />

vegne. Resultatet blev, at Godthåb skulle<br />

komme med et tilbud til Sømandsmissionen.”<br />

Godthåb havde dengang årligt besøg<br />

af 15.000 søfolk fra mange nationer, og tilbuddene<br />

til søfolk og fiskere i land var meget<br />

begrænsede.<br />

Penge fra landsråd<br />

Tømrermester Lundbach, som senere forestod<br />

forandringen og indretningen af stedet,<br />

tog til Godthåb i 1968 for at se lokaliteterne.<br />

Han mødte stor velvilje og<br />

hjælpsomhed fra myndigheder og private.<br />

Fra hovedbestyrelsesreferat den 29. september<br />

1969 står der: ”I brev fra Grønlands<br />

landsråd er der den 29. oktober 1969<br />

bevilget et tilskud til sømandshjemmet på<br />

117.578 kr. En glædelig overraskelse og et<br />

dejligt håndslag.”<br />

Sømandshjemmet blev indrettet i den nedlagte<br />

marinestation. I første omgang blev<br />

den ene af de to bygninger taget i brug. I<br />

1972 indrettedes den anden bygning til sømandshjem.<br />

Marinestationen blev af forsvars- og grønlandsministeriet<br />

overdraget til Indenlandsk<br />

Sømandsmission for en symbolsk betaling<br />

på 1 krone. At indrette den største bygning<br />

til sømandshjem kostede 300.000 kr. Flere<br />

var med til økonomisk at rejse sømandshjemmet:<br />

Bag stod også den færøske sømandsmission<br />

og KFUMs Sociale Arbejde i<br />

Danmark. Desuden modtog man 25.000 kr.<br />

fra prinsesse Benediktes fond og det nævnte<br />

beløb fra Grønlands landsråd.<br />

Indvielsen<br />

År Begivenhed<br />

1952 Sømandsmissionen inviteres<br />

til Grønland for at undersøge<br />

mulighederne for sømandshjem.<br />

1969 Den gamle marinestation købes<br />

for 1 kr. af Ministeriet for<br />

Grønland<br />

2. august: Sømandshjemmet<br />

indvies<br />

1972 Marinestuen bygges, og mågehuset<br />

inddrages i sømandshjemmet<br />

1982 Østfløjen bygges med<br />

cafeteria, køkken og værelser<br />

2000 Tårnet bygges med 18 nye<br />

værelser<br />

2014 Udvidelse af lager og køkkenfaciliteter<br />

2016 Renovering af reception, kontor<br />

og værelser i mågehuset<br />

2018 Renovering af værelser på<br />

20’er gangen<br />

Sømandshjemmet blev indviet den 2.<br />

august 1969 med mange gæster. Statsminister<br />

Hilmar Baunsgaard og viceadmiral S.<br />

Thostrup skridtede fronten af. To orlogsgaster<br />

satte flagene, en trompetist spillede<br />

dem op. Der blev sunget Nærmere Gud til<br />

dig på grønlandsk og dansk, for den salme<br />

er kendt af alle søfolk på alle have. Grønlandsminister<br />

A. C. Normann var også tilstede.<br />

Det var også kommandørkaptajnen<br />

fra inspektionsskibet Ingolf, kaptajnløjtnant<br />

Moesgaard Nielsen, repræsentanter fra<br />

Grønlands landsråd, fra kommunalbestyrelsen,<br />

fra marineforeningen, skibsfarten, fiskeriet<br />

m.fl. Byens præster og andre tilrejsende<br />

præster var i ornat.<br />

Sømandsmissionens formand holdt indvielsestalen,<br />

som blev tolket til grønlandsk.<br />

12


Statsministeren takkede<br />

Statsminister Hilmar Baunsgaard sagde<br />

bl.a.: ”Grønlandsministeren og jeg og vores<br />

ledsagere har deltaget ved indvielsen<br />

af to sømandshjem på Grønland. Jeg vil<br />

gerne på regeringens vegne ønske held og<br />

lykke og takke Indenlandsk Sømandsmission,<br />

fordi den tager opgaverne på sig. Det<br />

socialt værdifulde, der ligger i arbejdet ud<br />

fra et sømandshjem, regner vi højt. Det<br />

medmenneskelige arbejde, der ligger i at<br />

skaffe hjem for fiskere og søfolk, anser vi<br />

for meget værdifuldt. Søfolks og fiskeres<br />

vanskelige kår gør, at dette er et betydningsfuldt<br />

arbejde. Disse to sømandshjem<br />

betyder et nyt og betydningsfuldt skridt i<br />

udviklingen på Grønland.”<br />

Viceadmiralen sagde: ”Sammen med handelsflådens<br />

folk og fiskeriets har nu også<br />

marinens folk fået et fristed. Dette hjem<br />

vil søge sømandens bedste, den sømand<br />

som altid længes hjem, når han er ude og<br />

længes ud, når han er hjemme."<br />

Atoqqaartifsinermi nerersuaqatigiinnermit. / Fra indvielsesmiddagen.<br />

Der blev flere gange understreget, at sømandshjemmet<br />

er kirkens forlængede<br />

arm, hvilket bestyrere også erfarede i årene,<br />

der fulgte, da mange af dem havde et<br />

godt samarbejde med kirken.<br />

Søndag afholdtes der tre gudstjenester. En<br />

højmesse, hvor prinsesse Benedikte og<br />

prins Richard var tilstede, en festgudstjeneste<br />

og en færøsk gudstjeneste.<br />

Der indløb også en hilsen fra kongen: ”Jeg<br />

sender mine varmeste ønsker om en lys<br />

og lykkelig fremtid for sømands- og fritidshjemmet.”<br />

Det første bestyrerpar i Godthåb, som blev<br />

antaget fra den 1. juni 1969, var K. Jørgensen<br />

og hustru. •<br />

Tekst: Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersuumi Borgmesteri / Asii Chemnitz Narup, Borgmester, Kommuneqarfik Sermersooq<br />

Ukiut 50-inngorlugit<br />

nalliuttorsiornermi pilluaritsi<br />

Tillykke med de 50 år<br />

Asii Chemnitz Narup<br />

Nuummi Sømandshjemmimilu takornarialerinermut<br />

tunngatillugu naatsorsuutissaqaqaagut,<br />

ukiullu 50-it matuma<br />

siorna matutik ammaqqaarmatigik susas-<br />

saqarfiup iluani maligassiuisut siulliit ilagaat.<br />

Nuup Nuujugallarnera ullumikkut misigiumagaanni<br />

Sømandshjemmimi najugaqarnissaq<br />

pitsaasuussaaq. Inissisimaffianiit<br />

inigisamit igalaakkut aalisariutit piniartullu<br />

umiatsiaat takuneqarsinnaapput. Neriniartarfeeraani<br />

inuit umiarsualivimmi<br />

kangerlunnilu ulloq naallugu sulisartut illoqarfimmilu<br />

ilaqutaqartut akikitsunik pitsaasunillu<br />

nerisaqarusuttartut naapittarput.<br />

Illoqarfiup nunallu alutornassusaa<br />

misigalugit tassa nuannersoq.<br />

Ukiut 50-inngorlugit nalliuttorsiornissinni<br />

pilluaritsi siunissamilu iluatsitsilluarisitoq.<br />

Vi forventer os meget af turismen i<br />

Nuuk, og sømandshjemmet, der åbnede<br />

sine døre for 50 år siden, må siges at<br />

være en af de første pionerer inden for<br />

den branche.<br />

Sømandshjemmet er i dag det sted, man<br />

bor, hvis man vil opleve det oprindelige<br />

Nuuk. Det ligger, så man kan se fiskekuttere<br />

og fangernes joller fra værelsernes vinduer.<br />

I cafeteriet mødes de folk, der arbejder<br />

på havnen og på fjorden dagen lang<br />

med familier fra hele byen, der ønsker et<br />

godt og billigt måltid. Det er et fantastisk<br />

sted at opleve byens og landets charme.<br />

Tillykke med de 50 år og held og lykke i<br />

fremtiden.<br />

13


Paasisimasaqarluartut<br />

sanaartoramik<br />

Eksperter byggede<br />

Taamani pisut Krenne Kuskip nuannersutut eqqaamavai<br />

Krenne Kusk husker tiden med glæde<br />

Ilumummi piffissap taama sukkatigisimanera<br />

paasissaanngilaq! Sanaartornermut<br />

ingeniøri Krenne Kusk assiisivini qupperaraangamiuk<br />

papiarallu taamanernisat takugaangamigit<br />

erniinnangajak eqqarsaatai Holsteinsborgimut,<br />

taamani Sisimiut<br />

qallunaatut taama taaneqartarallarmata,<br />

utersaartarput. 24-nik ukioqarluni sømandshjemmip<br />

sanaartorneranut peqataasimavoq,<br />

aamma ulloq 25. juli 1968 qarmassat siullersaannik<br />

ilisinermi peqataasimalluni.<br />

Taamani københavnimiut suliffeqarfiutaanni<br />

Wright, Thomsen og Kjer-imi sømandshjemiliortuusuni<br />

sulisuusimavoq. Suliffeqarfik<br />

Kalaallit Nunaanni 1958-imili<br />

suliaqartarsimavoq annertuumillu misilittagaqarluni:<br />

”Betonngimik suliassat, qarmagassat<br />

aamma eqqakkat aqqutaannik pilersitsinissaq<br />

pillugit sanaartugassat<br />

ataatsimoortut pisimallutigit nalunaaruteqartoq<br />

tassaavoq Kalaallit Nunaannut Ministeriaqarfik.<br />

Suliffeqarfimmut sanaartugassat<br />

ataatsimoortut pissarsiarisimallugit<br />

angeqaaq aallannginnitsinnilu suliassat annertuut<br />

annikittualuttortai tamaasa pilersaarusiornerinut<br />

piariigassat annertoqalutik,<br />

tassa aamma arlalinnik<br />

inissialiortussaagatta, aqqusinniorluta<br />

kiassaateqarfiliortussaallutalu. Uanga aamma<br />

qaartartut pillugit ilinniagaqartussaallunga<br />

taavani ujaqqerisut sulinerat akisussaaffigisinnaajumallugit,”<br />

oqaluttuarpoq.<br />

Sisimiuni Sømandshjemmi illunik titartaasartumit<br />

Peter Kochimit, København, titartagaavoq.<br />

Inuit 100 nunaqarfikumi sulipput<br />

Sisimiuni Sømandshjemmi nunaqarfikup<br />

qaavanut napparneqarsimavoq. Toqqavissaa<br />

piareersarniarlugu assaanermi assigiinngitsorpassuarnik<br />

nassaartorsimapput,<br />

ilaatigut pujortaateerarpassuit aamma aallaat<br />

tuukkarmik igittartoq kusanartoq, kingornalu<br />

taanna sømandshjemmimi takuneqarsinnaalluni.<br />

Ukiup ilaa Kalaallit Nunaanni sanaartorfiusinnaasoq<br />

sivikippoq – silami sanaartugassanut<br />

taamaallaat qaammatit arfinillit. Taamaammat<br />

annertuumik nukissanik<br />

atuilluarnissaq pisariaqarpoq, tamakkiisumik<br />

isiginnissinnaaneq taavalu atortussat,<br />

sakkut, nerisassat nassiussassallu allat<br />

sukumiisumik pilersaarusiortariaqarlutik.<br />

Taavani inuit 100 sulisippaat. Siullermik<br />

namminneq najugaqarfissatik sanavaat.<br />

Ineramikkillu sanaartugassat neriorsuutigisimasatik<br />

aallartippaat.<br />

Eqqaamasat ujaqqerisullu<br />

Ujaqqerisut 1968-imi marsi naalersoq<br />

qaartiterinertik aallartippaat, saviminer-<br />

14


Krenne Kusk eqqaassutissat akornanni qupperaasoq.<br />

Sisimiuni sømandshjemmimik sanaqataagami.<br />

Krenne Kusk bladrer i minderne. Han var med til at<br />

bygge sømandshjemmet i Sisimiut.<br />

suit sisaat toqqaavimmik najummisussat<br />

qaarsummut aalajangersinnaassammata.<br />

Taava qarmaasut aallartipput 1968-imilu<br />

sømandshjemmi qalialerneqarluni. Taava<br />

sanasut ilungersorlutik sulipput sømandshjemmi<br />

nutaaq 1969-imi naammassineqarluni<br />

piareersimaniassammat.<br />

”Nuna qeriuaannartoq nunallu ilusaa<br />

unammillernarsimapput kisianni piareersarluarsimallutalu,<br />

suliallu ingerlanneqarnerani<br />

arlaannik takkuttoraangat ingerlariaqqinnissaq<br />

allanngortittarlutigu.<br />

Eqqaamavara sapaatip akunneranut ataasiarluta<br />

arferup neqaanik tuttullu neqaanik<br />

nerisartugut, taakkulu mamaqaat,”<br />

Krenne oqarpoq, ullormullu cigaritsinik<br />

40-nik aallersinnaanermut akuersissut takutillugu.<br />

Aamma Sisimiuni inunnik<br />

ataqqinninnini oqaluttuaraa. Amerlasuunngooq<br />

sømandshjemmeqalernissaq<br />

qilanaarisimavaat, ilaatigut palasip Jens<br />

Cristian Chemnitzip Krennep assut nuannarisimasaa.<br />

•<br />

Det er ikke til at forstå, det er så længe<br />

siden! Når anlægsingeniør Krenne<br />

Kusk bladrer i fotoalbummet og finder papirerne<br />

frem fra dengang, er han hurtigt<br />

tilbage i Holsteinsborg, som Sisimiut hed<br />

dengang. Som 24-årig var han med til at<br />

bygge sømandshjemmet og også med til<br />

grundstensnedlæggelsen den 25. juli 1968.<br />

Han var ansat i københavnerfirmaet<br />

Wright, Thomsen og Kjer, som byggede sømandshjemmet.<br />

Firmaet havde arbejdet i<br />

Grønland siden 1958, og havde stor erfaring:<br />

”Det var Grønlandsministeriet, der<br />

meddelte os, at vi vandt entreprisen for<br />

beton-, murer- og kloakarbejde. Det var en<br />

stor entreprise for firmaet, og der var meget<br />

forberedelse med at detailplanlægge<br />

de omfattende projekter, inden vi tog afsted,<br />

da vi også skulle bygge nogle lejligheder,<br />

veje og et varmeværk. Jeg skulle også<br />

uddannes i sprængstoffer for at kunne<br />

have ansvaret for minørernes arbejde deroppe,”<br />

fortæller han.<br />

Sømandshjemmet i Holsteinsborg blev<br />

tegnet af arkitekt Peter Koch, København.<br />

100 mand arbejder på boplads<br />

Sømandshjemmet i Sisimiut er bygget på<br />

en gammel boplads. Ved udgravningen til<br />

soklen fandt man mange forskellige ting,<br />

bl.a. masser af brækkede kridtpiber og et<br />

flot harpungevær, som man efterfølgende<br />

kunne se på sømandshjemmet.<br />

Sæsonen er kort i Grønland – kun seks<br />

måneder for udendørs byggeaktiviteter.<br />

Derfor kræver det en meget stor ressourceindsats,<br />

et stort overblik og grundig<br />

planlægning af materiel, værktøj, mad og<br />

andet gods.<br />

De var deroppe med 100 mand. Først byggede<br />

de det, de selv skulle bo i. Derefter<br />

gik de i gang med de lovede anlægsarbejder.<br />

Minder og minører<br />

Minørerne begyndte med at sprænge i slutningen<br />

af marts 1968, så de kunne få fast<br />

grund til at sætte de store ståljern ned i<br />

klipperne; de ståljern, der skulle holde fundamentet.<br />

Derefter gik murerne i gang, og i<br />

1968 var der tag på sømandshjemmet. Derefter<br />

arbejdede tømrerne ihærdigt, så det<br />

nye sømandshjem kunne blive klar til 1969.<br />

”Vi var udfordret af permafrost og terræn,<br />

men vi var godt forberedt, og måtte så ad<br />

hoc ændre arbejdets planlagte fremdrift.<br />

Jeg kan huske, at vi fik både hvalkød og<br />

rensdyrkød en gang om ugen, og det<br />

smagte godt,” siger Krenne, og viser smilende<br />

et tobakskort med tilladelse til at<br />

hente 40 cigaretter dagligt. Han fortæller<br />

også om den respekt, han havde for mennesker<br />

i Holsteinsborg. Mange glædede sig<br />

til at få et sømandshjem, bl.a. præsten<br />

Jens Cristian Chemnitz, som Krenne satte<br />

stor pris på. •<br />

15


”Allakkat aalisartunut imarsiortunullu nassiussat sømandshjemmimut<br />

nassiunneqartarput, sapaatillu akunneranut ataasiarluni allakkat timmisartukkut<br />

tikikkaangata allakkat aviisillu immikkoortitertarpagut<br />

aqaguanilu angallatinut tunniunneqartarlutik. Sisimiuni sømandshjemmi<br />

iputtakkamik ikaartaatinnguaqarami atortakkannik, tassa umiarsualivimmi<br />

talittarfeqannginnami. Angallatit kisaqqasaramik, tassa umiarsuit<br />

alakkaraangakkit sivisulaartarpoq…<br />

Ukiut siulliit Kalaallit Nunaanniinnerput pikkunarput: Telefoneqanngilaq,<br />

tv-qanngilaq radioqaranilu, kiisalu oqaatsit kulturilu paasisinnaanngilagut.”<br />

Hans Grønkjær, Sisimiuni<br />

pisortaq siulleq. Sømandsmissionip<br />

ukiut<br />

100 nalliuttorsiutigineranut<br />

atuakkiami ”Avammut<br />

erinisunneq<br />

& angerlarserneq”.<br />

(Katillugit Kirsten aamma<br />

Hans Grønkjær ukiut<br />

16 Kalaallit Nunaanniissimapput)<br />

•<br />

”Fiskere og søfolks breve blev sendt til sømandshjemmet, så når der<br />

en gang om ugen var fly med post, sorterede vi breve og aviser, og<br />

næste dag skulle de så bringes ud på skibene. Sømandshjemmet i Sisimiut<br />

havde en lille robåd, som jeg brugte, for der var ingen kaj på havnen.<br />

Skibene lå for anker, så det tog tid at være på skibsbesøg…<br />

De første år i Grønland var hårde: Ingen telefon, tv eller radio, og vi<br />

forstod ikke noget af sprog eller kultur.”<br />

Hans Grønkjær, 1. bestyrer i Sisimiut. I Sømandsmissionens 100 års<br />

jubilæumsbog ”Udlængsel & hjemve”.<br />

(I alt tilbragte Kirsten og Hans Grønkjær 16 år i Grønland) •<br />

”Umiartortut kalaallit nunatta isorartoorsuup imartaani nillertumi angalasartut<br />

angerlarsimaffiup isumaa allanut naleqqiullugit paasisimalluarnerusarpaat.<br />

Taakkununnga ilaannikkut sømandshjemmit ilaqutariit<br />

akornanni angerlarsimaffivimmiinnermut taartaasariaqartarsimapput.<br />

Umiartortut kalaallit qasseerpassuariarlunga oqaloqateqartarsimaninnit<br />

nalunngilara sømandshjemmit angerlarsimaffittut allatut atuunnermikkut<br />

isumaginninnerat qanoq iluaritigigaat.<br />

Jonathan Motzfeldt (1938-2010), Inatsisartut siulittaasuat (1979-1988)<br />

aamma palasi.<br />

Sømandsmissionip ukiut 100 nalliuttorsiutigineranut atuakkiami ”Avammut<br />

erinisunneq & angerlarserneq”. 2005.•<br />

”Grønlandske søfolk, der<br />

færdes på det kolde hav<br />

omkring vort vidt strakte<br />

land, forstår bedre end nogen<br />

værdien af et hjem.<br />

For dem har sømandshjemmene<br />

ofte måttet udgøre<br />

erstatningen for et<br />

egentligt hjem i familiens<br />

skød. Jeg ved fra mange<br />

samtaler med grønlandske<br />

søfolk, hvor stor pris de sætter på den måde, sømandshjemmene varetager<br />

funktionen som et andet hjem.<br />

Jonathan Motzfeldt (1938-2010), formand for Grønlands Landsting<br />

(1979-1988) og præst.<br />

I Sømandsmissionens 100 års jubilæumsbog ”Udlængsel & hjemve”. 2005.•<br />

Andreas<br />

“Sulisoqarnikkut ingerlalluaqaagut. Sulisuvut<br />

kalaallit qallunaallu aalaakkaasumik sulisorisavut<br />

inuupput misilittagaqarluartut, annertuumik namminersorsinnaasut<br />

taamaannermikkullu sømandshjemmi<br />

paarilluagaatillugulu ingerlalluartillugu.<br />

Kajumissutsiminnik sulisut inuusuttuupput<br />

nuannersut inuunissamut sapiissuseqarluartut suliallu<br />

tunniunneqartut pigiliunnissaannut piginnaassuseqartut.<br />

Ulapissimapput, ilaatigut ulapippallaartarsimapput,<br />

kisianni sapaatip akunneranut<br />

Biibilimik atuarneq sapaatikkullu ataatsimoortarneq<br />

piffissaqartittuartarlugu. Kajumissutsiminnik<br />

sulisuvut marluk aprilimi Arctic Circle Racemi peqataasimapput.<br />

Sisoraatinik ullut pingasut, katillugit<br />

160 km, tuperni kiassarneqanngitsuni unnuisarlutik.<br />

ACR sisorarnermi nunarsuarmi<br />

pikkunarnersaattut taaneqarsimavoq. Tulluusimaarutigalugu<br />

oqaatigisinnaavarput Frode Larsen<br />

aamma Andreas Bak kunngissaq sioqqusugarlugu<br />

aamma kingoqqusugarlugu tikissimammata!<br />

Taama allapput pisortat aappariit Helle aamma<br />

Bruno Kristoffersen Sisimiuniit Sømandsmissionip<br />

ukiumoortumik nalunaarutaani 2016. •<br />

“Personalemæssigt er vi rigtig godt kørende. Den<br />

faste stab af grønlandske og danske ansatte er erfarne<br />

mennesker, der er selvstyrende langt hen ad<br />

vejen og gør sømandshjemmet både velholdt og<br />

velkørende. Volontørerne er en dejlig flok unge<br />

med mod på livet og med evnen til at tilegne sig<br />

de opgaver, de har fået. De har haft travlt, til tider<br />

for travlt, men den ugentlige bibeltime og søndagssamlingen<br />

har vi taget tid til. To af vores volontører<br />

deltog i april i Arctic Circle Race. Tre dage<br />

på ski, 160 km i alt, med overnatning i uopvarmede<br />

telte. ACR er blevet kaldt verdens hårdeste skiløb.<br />

Vi er stolte over at kunne fortælle, at Frode<br />

Larsen og Andreas Bak kom i mål lige før og lige<br />

efter kronprinsen!”<br />

Det skrev Sisimiut- bestyrerparret Helle og Bruno<br />

Kristoffersen i Sømandsmissionens årbog 2016. •<br />

16


Jørgen Erik Larsen, umiartortunut ajoqersuiartortitaq<br />

– Sisimiuni Anny peqatigalugu 1973-1979 pisortaasoq<br />

Jørgen Erik Larsen, sømandsmissionær<br />

– bestyrer i Sisimiut 1973-1979 sammen med Anny<br />

Anny aamma Jørgen Erik Larsen<br />

Anny og Jørgen Erik Larsen<br />

”Uummatit marluk naapiinnaraangata<br />

ajuutiginnileqqammerneq nassuerutigiinnartariaqarlugu<br />

sumik pisoqartarnersoq<br />

amerlasuut nalujunnanngilaat. Ukiut<br />

50-inngulersut ingerlaneranni Kalaallit<br />

Nunaannut, kulturimut inuinullu taavani<br />

Sisimiuni ajuutiginnilerneq taanna asanninninngorsimavoq.<br />

Naak kalaallisut<br />

oqaatsit oqaaseqatigiillu ikittuinnannguit<br />

nalunngikkaluarivut inuit taavunga pigaangatta<br />

naapittakkavut oqaloqatigisinnaajuaannarpavut.”<br />

”Sisimiuni borgmesteriusoq arnaavoq<br />

ajunngisaartoq, 1973-imi tikissimanitta<br />

kinguninngua tikilluaqquaatigut. Emiliep<br />

ikiuinera nalissaqanngilaq ullormiillu siullermiit<br />

iluaqutaavoq. Ataatsimiittoqassatillugu<br />

ikiuuttarpoq aamma pisariaqaraangat<br />

oqalutsimik atugassittarluta.<br />

”Aallarteqqaaratta sulisut tamarmik ataatsimeersuaqatigaakka,<br />

qujaffigalugit uagutsinni<br />

sulimmata. Isertuanngivillunga oqarfigaakka<br />

suut tamarmik uatsinnut<br />

takornartaasut. Aamma kulturiat, suleqatigiit<br />

imminnut oqaluuteriaasiat avatangiisaallu.<br />

Taamaammat aamma erseqqissaatigisimavara<br />

piaarinaatsoorluta<br />

naleqqutinngitsumik annersitsisinnaasumik<br />

imaluunniit nuanniilliortitsisinnaasumik<br />

oqartuussagaluarutta oqarfigiinnaqqulluta.<br />

Ilisimasaqanngissuserpummi<br />

pissutigalugu arlaannaatigulluunniit annersitserusunnginnatta.”<br />

”Uagut takornakkatsinnut tikippugut, taamaanneratalu<br />

pullavitsinnik sunniivoq.<br />

Kalaallit Nunaammi eqqortumik aamma<br />

taaneqartarpoq Inuit Nunaat. Kalaallit ulluinnarni<br />

ingerlanitsinni sutigut tamatigungajak<br />

ikiorpaatigut. Qujamasutsilerluta<br />

ajukkuttutullu misigisimatilerluta – taavanilu<br />

misigisimasavut qamuuna ikkutivissimapput<br />

allanngujuillutillu. Qujanaq!” •<br />

”Mange vil vide, hvad der sker, når man<br />

nyforelsket må erkende, at to hjerter bare<br />

mødes. Igennem snart 50 år er den forelskelse,<br />

jeg fik til Grønland, kulturen og<br />

menneskene deroppe i Sisimiut, blevet til<br />

kærlighed. Uagtet at vi stadig kun behersker<br />

enkelte grønlandske gloser og sætninger,<br />

kan vi altid tale med de mennesker, vi<br />

møder deroppe, hver gang vi sætter foden<br />

på grønlandsk jord.”<br />

”Borgmesteren i Sisimiut var en sød<br />

dame, der kort efter vores ankomst i 1973<br />

bød os velkommen. Emilies hjælp var<br />

uvurderlig, og hun var til gavn fra dag ét.<br />

Hun hjalp, både når der skulle være møder,<br />

og når situationen krævede, at vi havde<br />

en tolk til rådighed.<br />

”Jeg tog et stort medarbejdermøde fra starten<br />

af, hvor jeg takkede medarbejderne for,<br />

at de var hos os. Jeg fortalte dem helt ærligt<br />

om, at alt var fremmed for os. Også deres<br />

kultur, omgangstone og miljø. Derfor gjorde<br />

jeg dem også klart, at hvis vi utilsigtet kom<br />

til at sige noget, der ikke var passende, og<br />

som kunne såre dem og gøre dem kede af<br />

det, skulle de bare sige til. Vi ønskede jo på<br />

ingen måde at komme til at træde på nogen<br />

på grund af vores uvidenhed.”<br />

”Vi kom som de fremmede, og det faktum<br />

prægede vores tilgang. Grønland er jo med<br />

rette også benævnt Menneskenes Land.<br />

Grønlænderne hjalp os med nært sagt alt i<br />

vores hverdag. Det efterlod os både taknemmelige<br />

og ydmyge – og oplevelserne deroppefra<br />

er rodfæstede og uforanderlige. Tak!” •<br />

1977-imi ulloq 3. juli Dronning Ingridip<br />

Sisimiuni sømandshjemmip uiggiutaa<br />

nutaaq atoqqaartippaa. Sømandshjemmip<br />

pisortaata Jørgen Erik Larsenip nerersuarnermi<br />

dronningi sanilerisimavaa,<br />

pissangallunilu annilaangasimavoq,<br />

dronningilli assani assaata qaavanut ilillugu<br />

oqarfigisimavaa: Uumaannguaaraa,<br />

eqqissillutit, inuinnaasungaana.”Assimi<br />

Anny aamma Jørgen Erik Larsenip<br />

paniata Charlottep ataqqinartorsuaq<br />

naasunik tunivaa.<br />

I 1977 indviede Dronning Ingrid den nye<br />

fløj på sømandshjemmet i Sisimiut den<br />

3. juli. Sømandshjemsbestyrer Jørgen<br />

Erik Larsen havde dronningen til bords<br />

og var spændt og nervøs ved det, indtil<br />

dronningen stille lagde hånden over<br />

hans og sagde: Unge mand, tag det<br />

stille og roligt, jeg er bare et ganske almindeligt<br />

menneske.” På billedet er det<br />

Anny og Jørgen Eriks datter Charlotte,<br />

som giver blomsterne til majestæten.<br />

17


Tekst:Allattaanermit Nicolaj Wibemit / Af generalsekretær Nicolaj Wibe<br />

Kialaarneq qaamanerlu ujakkit<br />

Opsøg varmen og lyset<br />

Inuusukkallarama nuannaarlunga Kalaallit<br />

Nunaanni issittumi angalanersaarutit<br />

amerlasuut pisoqqallu atuartarpakka. Mylius-Erichsen,<br />

Jørgen Brønlund, Fridtjof Nansen<br />

aamma Peter Freuchen ilaannai taalluaannarlugit.<br />

Inuit alutornarnersaat ilaat<br />

tassaavoq Knud Rasmussen. Inuusoq ulloq 7.<br />

juni 1879 Ilulissani. Inunnut naapitaminut<br />

asanninnera pinngortitarlu angallavigisaa tiguartinnaqaaq.<br />

Inummi tassani tiguartinnartitama<br />

ilaat tassaavoq avatangiisini peqqarniittuni<br />

ajunngitsumik pikkunartumillu<br />

inuusinnaassuseqarmat. Atisat eqqortut atisarinngikkaanni<br />

unnuinissamullu atortussat<br />

eqqortut nassanngikkaanni inuunermik naleqarsinnaapput.<br />

Qiulernaveersaanngikkaanni<br />

toqu kisimi utaqqisarpoq. Taama pisariitsigaaq<br />

– sulilu taama pisariitsigaluni.<br />

Avatangiisini nillertuni sumiluunniit<br />

kialaarnissaq aniguinissamut pisariaqarpoq.<br />

Kialaarneq qaamanerlu. Tupinnarpallaanngilaq<br />

Kalaallit Nunaanni najukkani<br />

amerlasuuni seqernup nueqqinnerani inuit<br />

assut nuannaartarnerat takugaangatsigu.<br />

Allaaneq ajorpoq soorlu inuuneq uteqqittoq<br />

tikilluaqquneqartarlunilu.<br />

“<br />

Guuti ujarukku<br />

assigissavaa illuaraq<br />

kialaartoq qaqqarluunnit<br />

portusooq<br />

qinngornerup angusaa<br />

ornillugu.<br />

Opsøger du Gud, svarer<br />

det til at søge den<br />

varme hytte eller<br />

det høje fjeld, hvor<br />

lyset rammer.<br />

Aamma taamaaliortariaqarpugut Guuti pineqaraangat.<br />

Ujarlugu. Soorlulusooq illuaraasoq<br />

pitsaasoq imaluunniit qaamanersuaq.<br />

Biibilip ilaani Guuti ima oqarpoq:<br />

»Akornanni najugaqarumavunga inooqatigalugillu;<br />

Guutigissavaannga, taakkulu innuttarissavakka.«<br />

Kialaarneq pisariaqartillugu<br />

Guutip ujarnera assigaa assak isaassaa tigullugu.<br />

Tamanna allat peqatigalugit pisinnaavoq,<br />

ass. naalagiarnermi allanilu kristumiussutsimik<br />

ataatsimoorfiusuni.<br />

Guutip ingiaqatiginissarput erinigaa<br />

ingiaqatigissallutalu neriorsorsimalluta assavut<br />

isaakkutsigit. Ujarukku assigissavaa<br />

illuaraq kialaartoq qaqqarluunnit portusooq<br />

qinngornerup angusaa ornillugu.<br />

Tarnikkut avatangiisit pinngortitap avatangiisaatulli<br />

peqqarniitsigisinnaallutillu inuunermut<br />

naviarnartorsiortitsigisinnaapput.<br />

Uagut inuit qaamaneqanngikkutta kialaarfissaqanngikkuttalu<br />

aniguisinnaanngilagut,<br />

taamaammat taamaatoqarfik ujartariaqarparput.<br />

Tassa Guutimi. •<br />

Da jeg var ung, læste jeg med fryd og<br />

stor glæde de mange gamle polarrejseberetninger<br />

fra Grønland. Mylius-Erichsen,<br />

Jørgen Brønlund, Fridtjof Nansen og Peter<br />

Freuchen for bare at nævne nogle. En af de<br />

mest fascinerende personer er Knud Rasmussen.<br />

Født 7. juni 1879 i Ilulissat. Hans<br />

kærlighed til mennesker, han mødte, og naturen<br />

han rejste i, er betagende. Noget af<br />

det, der fascinerer mig ved ham, er evnen<br />

til at leve godt og stærkt i et barsk klima.<br />

Det gjaldt livet at have det rigtige tøj på og<br />

det rigtige udstyr med til overnatning. Kunne<br />

man ikke holde varmen ventede døden.<br />

Så enkelt var - og er - det.<br />

I ethvert koldt klima er varme nødvendigt<br />

for overlevelse. Varme og lys. Ikke så underligt<br />

at vi mange steder i Grønland ser<br />

folks store glæde, når solen vender tilbage<br />

Det er, som om livet vender tilbage, og<br />

man byder det velkommen.<br />

Det må vi også gøre, når det gælder Gud.<br />

Opsøge ham. Som om han var den gode<br />

hytte eller det store lys. Et sted i Bibelen<br />

siger Gud sådan: »Jeg vil bo og vandre<br />

midt iblandt dem; jeg vil være deres Gud,<br />

og de skal være mit folk.«<br />

Brug for varmen<br />

At opsøge Gud er at tage imod den hånd,<br />

han rækker os. Det kan være i fællesskab<br />

med andre, fx i gudstjenesten og andre<br />

steder med kristent fællesskab. Gud har<br />

en længsel efter at vandre med os og et<br />

løfte om at gøre det, når vi rækker ud efter<br />

ham. Opsøger du ham, svarer det til at<br />

søge den varme hytte eller det høje fjeld,<br />

hvor lyset rammer.<br />

Det åndelige klima kan være lige så barsk<br />

og livstruende som naturens klima. Vi<br />

mennesker klarer os ikke uden lys og varme,<br />

så vi må opsøge det der, hvor det findes.<br />

Hos Gud. •<br />

18


Adolf Nuummi sømandshjemmimi ukiuni<br />

amerlasuuni suliffeqarsimavoq. 79-inik<br />

ukioqarpoq aappariillu pisortat sisamassaat<br />

tikilluaqqoqqammerpai. Siulliit tassaasimapput<br />

John aamma Kirsten Aaen.<br />

Taava tulliupput Jesper aamma Vera Kjeldmann.<br />

Taava Anne aamma Allan Majholm<br />

maannalu Ulla aamma Jacob Tindalid.<br />

”Juulliaraq nuannernerpaaq misigisimasara<br />

tassaavoq Sømandshjemmimi juulliaraqqaarnera,”<br />

eqqaamasalikkersaarpoq.<br />

Adolf har været ansat i mange år på sømandshjemmet<br />

i Nuuk. Han er 79 år og<br />

har netop taget imod sit fjerde bestyrerpar.<br />

De første var John og Kirsten Aaen.<br />

Så kom Jesper og Vera Kjeldmann. Dernæst<br />

Anne og Allan Majholm og nu Ulla<br />

og Jacob Tindalid.<br />

”Den bedste juleaften, jeg har haft, var<br />

den første, jeg fejrede på sømandshjemmet,”<br />

husker han.<br />

2015<br />

Solveig aamma Søren Eriksen 2015-imi Nuummut nuupput, tassani<br />

Søren Sømandsmissionip Kalaallit Nunaanni umiartortunut ajoqersuiartortitaatut<br />

siullertut sulissalluni. Aappariit 2018 angerlarput Nuummi<br />

umiartortut, aalisartut, meeqqat inersimasullu akornanni annertuumik<br />

sulissuteqareerlutik. Ass. Søren angallatinut ikisarsimavoq umiartortut<br />

oqaloqatigiartorlugit, parnaarussivinni, ilinniarfinni aamma angerlarsimaffeqanngitsut<br />

akornanni saaffiginninniartarsimavoq. Sømandshjemmimi<br />

kajumissutsiminnik sulisut peqatigalugit Biibilimik atuartitsineq<br />

aamma meeqqanut klubbi ingerlattarsimavaa. Allarpassuillu. •<br />

Igasoq Albert Salinas 2018-ip naalerneraniilli maani<br />

Nuummi sulisimavoq. Filippineriuvoq nunarsuarmilu<br />

sumiiffippassuarnit misilittagaqartuulluni, soorlu<br />

Indonesien, Dubai, Amerika taavalu ukiuni<br />

kingullerni arfineq-pingasuni Kalaallit Nunaat. •<br />

Kokken Albert Salinas har arbejdet her i Nuuk siden<br />

slutningen af 2018. Han er filippiner og har<br />

erfaring fra mange steder på kloden, både i Indonesien,<br />

Dubai, Amerika og fra Grønland de seneste<br />

otte år. •<br />

2015<br />

Solveig og Søren Eriksen flyttede til Nuuk i 2015, hvor Søren skulle arbejde<br />

som Sømandsmissionens første sømandsmissionær i Grønland.<br />

Parret kom hjem i 2018 efter en stor indsats blandt Nuuks sømænd,<br />

fiskere, børn og voksne. Søren var fx ombord på skibene og talte med<br />

søfolk, han var opsøgende i fængsler, på uddannelsessteder og blandt<br />

hjemløse. Han havde bibelundervisning og børneklub sammen med sømandshjemmets<br />

volontører. Og meget mere. •<br />

Nis Lynge erruilluni<br />

ulapittoq.<br />

Nis Lynge har travlt<br />

i opvasken.<br />

19


Inuit naapinnissaannut<br />

pisinnaatinneqarpunga<br />

Jeg får lov til at møde mennesker<br />

Tekst: Umiartortunik ajoqersuiartortitamit Simon Søvndalimit / Af sømandsmissionær Simon Søvndal<br />

Marlunngornerit tamaasa kajumissutsiminnik<br />

sulisut piffissaqarlutillu piumassuseqartut<br />

Sisimiuni umiarsualivimmi<br />

angalaarnissamut ilaserisarpakka, nassarlugit<br />

kaffe/te, kaagit taavalu Sømandsmissionip<br />

atuagassiaatai Malik aamma Waves.<br />

Inuit assigiinngeqisut naapittarpavut, assersuutigalugit<br />

Foto-Finn 60’ikkunni Sisimiunut<br />

pisimasoq qaammatinilu pingasuinnarni<br />

tamaaniittussaasimagaluartoq,<br />

håndværkerit inuusuttut, aalisartut utoqqaat<br />

ikinngutiminnik suli naapigiagaqartartut<br />

taavalu aalisareerlutik imaluunniit<br />

piniareerlutik tulaqqammersut. Ilaat alakkarterinissarput<br />

qilanaarisarpaat, marlunngornerusormi<br />

nalunngilaat. Allat<br />

perngaammik takusarpagut taavalu aperisarput:<br />

”Qanoq, akeqanngillat? Soornguna<br />

taamaaliortusi?” Taava periarfissaqalertarpugut<br />

oqaluttuarissallugu suna<br />

pissutigalugu maaniinnersugut ajunngitsumillu<br />

oqaloqatigiissinnaalluta.<br />

Inuit amerlasuut naapinnissaannut pisinnaatinneqartarpunga<br />

piniariarnerlu qanoq<br />

ingerlasimanersoq tusarlugu imaluunniit<br />

ilaat ataaseq umiatsiaminik kinngusoorluni<br />

nalunaaquttap akunneri 4-5 puttaamiittariaqarsimasoq<br />

helikopterip aallerluni tikiunnissaata<br />

tungaanut. Ilaannikkut<br />

tusarnissaanut pisinnaatinneqartarpunga<br />

qanoq umiartortup avataaniikkaangami<br />

unnuk qinnummik naggasertarneraa kisianni<br />

aamma tamatuma eqqartornissaa<br />

nalinginnaasumik misigisanngikkaa. •<br />

Hver tirsdag tager jeg de volontører, der<br />

måtte have tid og lyst, med under armen<br />

og går rundt på havnen i Sisimiut<br />

med kaffe/te, lidt kage og Sømandsmissionens<br />

blade: Malik og Waves.<br />

Vi møder rigtig mange forskellige, lige fra<br />

Foto-Finn, der kom til byen i 60’erne og<br />

bare skulle være her i tre måneder, til<br />

unge håndværkere, gamle fiskere, som<br />

stadig mødes med deres venner og dem,<br />

der lige kommer i land efter fisketur eller<br />

fangst. Nogle ser med forventning frem til<br />

vores visit, de ved jo det er tirsdag. Andre<br />

møder vi for første gang, og så spørger de:<br />

”Hvad, er det gratis? Hvorfor gør I det?”<br />

og så har vi mulighed for at fortælle, hvorfor<br />

vi er her, og kan få os en god snak.<br />

Jeg får lov til at møde mennesker og høre,<br />

hvordan fangsten har været, eller hvordan<br />

en er kæntret med sin båd og har ligget på<br />

en isflage i 4-5 timer, før helikopteren<br />

kom og samlede ham op. Jeg får nogle<br />

gange lov til at høre, hvordan en sømand<br />

slutter hver aften, når han er ude til søs,<br />

med en aftenbøn. Han oplever, at det normalt<br />

ikke er noget, han taler med andre<br />

om. •<br />

Hans kilisaassuarmi aquttuusoq anneq.<br />

Nunamiikkaangami qatanngummi kutteriani<br />

tunuani ersittumi angalasarpoq ernini<br />

Åge ilagalugu.<br />

Hans, som er førstestyrmand på en stor<br />

trawler. Når han er på ”land” sejler han i<br />

sin brors kutter, som kan ses bagved ham,<br />

sammen med hans søn, Åge.<br />

“Angut talerpillermiittoq, Malik, sanileraara.<br />

Biiliutilittut suliffimmi sulisarpoq,<br />

tassani håndværkerit lifti atorlugu illut<br />

qaavinut pisinnissaannut ikiortarlugit.<br />

"Manden længst til højre, Malik, er min<br />

nabo. Han arbejder ved et vognmandsfirma,<br />

hvor de hjælper håndværkerne<br />

med at kunne komme op på taget<br />

med lift," fortæller sømandsmissionær<br />

Simon Søvndal.<br />

20


Johannes<br />

”Uffami, eqqaamalluarpara 1969-imi sømandshjemmitaaratta. Ornigarneqarluarpoq<br />

illoqarfimmullu tamarmut ulluuvoq nalliuttorsiorfiusoq. Uannut tassaalersimavoq<br />

ini isersimaartarfiga; tamaani ikinngutikka naapittarpakka tamaanimi angerlarsimasutut<br />

misigisarama.” Johannes Heilmann Nuummi sømandshjemmiup pulaartinnaaraa.<br />

Ukiut 50-inngulersut matuma siornagut sømandshjemmiup ammaqqaarneraniilli<br />

isertuartarsimavoq ullorlu manna tamanna saneqqutinngilaa.<br />

Assigiinngitsorpassuit misilissimavai piffissallu ingerlanerani kutterit arlallit pigisimallugit:<br />

”Johannes aalisartumik taaneqartarpunga ukiunilu 56-ini piniartuullungalu<br />

aalisartuusimavunga. Eqqaamalluarpara taamani kuttererput siulleq saarullinniutissarput<br />

qaleralinniutissarpullu 1981-imi pisiarigatsigu ataatama tulluusimaaqaluni<br />

isigimmanga. Umiartortuuneq inuunertulli allatut qummut ammullu ingerlasarpoq;<br />

ukiut ilai pitsaasarput, allat sapinngisamik anigorniagassaasarlutik kisianni imaannarsuarmiilerluni<br />

mikisunnguanngornarpoq – soorlu eqqarsaatit tamarmik nutaamik<br />

isikkiveqalersartut.”<br />

14-inik ukioqarluni Johannes efterskoleriartorsimavoq kingornalu Sønderborg Søfartsskolemiissimalluni.<br />

Kalaallisut oqaluttarnermi saniatigut aamma qallunaatut tuluttullu<br />

oqaluttarpoq. Ilisimasaqaqaaq silarsuarlu avatangiisitsinniittoq soqutigisaralugu.<br />

Ukiuni 1955-2002 Johannes nammineq arfanniartarsimavoq qamutilillu savittulli<br />

ajassaatitullu sungiusimatigalugu atortarsimallugu. Oqaluttuarigaangamiuk isai<br />

eqeertutut ittarput pimoorussineralu angisarluni, arfanniarnermi inuunermut ilagitillugu<br />

alliartorsimavoq. Nuummi sømandshjemmimi kaffisualaartilluni oqaluttuarpassuit<br />

oqaluttuarineqarsimapput. •<br />

”Jo, jeg husker tydeligt,<br />

da vi fik et sømandshjem<br />

i 1969.<br />

Der var stor tilslutning,<br />

og det var en<br />

festdag for hele byen.<br />

For mig er det blevet<br />

min dagligstue; her<br />

mødes jeg med vennerne<br />

for her har jeg<br />

hjemme.”<br />

Johannes<br />

Johannes Heilmann er<br />

stamkunde på sømandshjemmet<br />

i<br />

Nuuk. Her er han kommet, siden sømandshjemmet åbnede for snart 50 år siden, og i<br />

dag er ingen undtagelse. Han har prøvet meget og har ejet flere kuttere i tidens løb:<br />

”Man kalder mig Johannes fisker, og jeg har været fanger og fisker i 56 år. Jeg husker<br />

tydeligt, hvordan vores far så på mig med stolthed, da vi købte vores første kutter i<br />

1981 til at fiske torsk og hellefisk. Livet på havet går, ligesom alt andet, op og ned;<br />

nogle år er gode, andre må man lære at klare sig, men man bliver lille, når man er<br />

ude på det store hav - alle ens tanker bliver sat i et nyt perspektiv. ”<br />

Som 14-årig kom Johannes på efterskole og siden på Sønderborg Søfartsskole. Han<br />

taler udover grønlandsk, dansk og engelsk. Han er vidende og optaget af verden<br />

omkring ham.<br />

Fra 1955-2002 har Johannes selv været hvalfanger og brugte harpunkanonen lige så<br />

hjemmevant som kniv og gaffel. Når han fortæller om det, lyser øjnene op og engagementet<br />

er i top, for han er opfostret med hvalfangst. Mange historier er blevet<br />

fortalt ved kaffebordet på sømandshjemmet i Nuuk. •<br />

21


Kirsten igarsuit angisuut aalanniarlugit<br />

ikorfertariaqartarsimavoq.<br />

Peter<br />

Kirsten måtte stå på en skammel for at kunne<br />

nå op og røre i de store industrigryder.<br />

Misilittagaqarneq pimoorussinerlu<br />

Erfaring og engagement<br />

Kirsten aamma John Aaen Strandbymeersut<br />

inuunerminni eqqaamasinnaasartik<br />

naallugu sulinermi saniatigut sømandsmissionimi<br />

pimoorussillutik pisimapput. Taamaallutik<br />

aamma ukiut marluk Kalaallit Nunaanniissimapput<br />

Nuummi Qaqortumilu<br />

tamarmik 60-ileereernermik kingorna,<br />

kingornalu Qaqortumi Sisimiunilu taartaasarsimallutik.<br />

”Tamatigungajak suliassat<br />

suleqatigiilluta ingerlattarsimavagut, ingerlasinnaasimavorlu<br />

tamatta pikkoriffigisavut<br />

ingerlattarsimagatsigit,” Kirsten oqarpoq.<br />

Ulapiffiusarsimasut eqqaamavai, iganerpassuit,<br />

qallersukkanik piareersaaneq – iffiaq<br />

ilivitsoq 31-nik kilitaqartarpoq – aamma<br />

inuusuttut anstaltimiittut ilorrisimaartinnissaannut<br />

sammisaqartinnissaannullu nukimmik<br />

atuineq. Tusarnaartussaallugit, annertoqqusersorlugit<br />

aamma qiimmassarlugit.<br />

”Inummut tunngasoq pisortap suliassaasa<br />

ilagivaat – sulisut toqqissisimasutut misigitilissallugit.<br />

Inuit amerlasuut susassaqarfigisarsimavagut,<br />

aamma nammineq suliffiuteqarallaratta,<br />

inuunermilu misilittakkat<br />

tassanngaanneersut atorpagut,” Kirstenip<br />

ilanngullugu eqqaavaa, taassumallu naatsorsuutit<br />

aamma ingerlattarsimavai.<br />

Pulaartinnaat naleqartupilussuupput<br />

John sikisarpoq: ”Uanga angallatit alakkartarnissaat<br />

salliutissimavara taavalu annertuumik<br />

unnuarsiortarlunga. Pulaartinnaat<br />

uagullu akaareqatigiippugut. Taakku<br />

sømandshjemmimut naleqartupilussuupput.<br />

Eqqaamavara arlaanni angutip aalakoortupilussuup<br />

siorasaaraanga. Pulaartinnaat ilaat<br />

angut angisoorsuaq nikueriarluni matup silarliup<br />

silataanut annissinnarlugu oqarfigaanga,<br />

taamannak umiartortut palasiat!”<br />

Sømandshjemmip ullaap tungaani naalagiatsiarnerit<br />

ingerlattuartarsimavai, akuttunngitsumillu<br />

qallunaatut aamma kalaallisut<br />

tussiarneqartarluni. Aamma Johnip<br />

eqqaamavaa Nuummi palasimik suleqateqarluarsimaneq,<br />

taannalu sømandshjemmimissaaq<br />

ataatsimiisitsisarsimavoq.<br />

Arnaq taanna sømandshjemmimi pisortaasartut<br />

qasseeriarlutik ajunngitsumik oqaloqatigisarsimavaat.<br />

Piffissap ilaa Johnip Nuuk byorkesterimi<br />

atorsimavaa qarlortaammik nipilersorluni.<br />

Ulluinnarni sulinerminut attavissanik atorneqarluarsinnaasunik<br />

periarfissiisimavoq.<br />

Assersuutigalugu kukkukuuaqqat meqqui<br />

30 kg bestiilersimasoriniarlugit karsit 30<br />

tamarmik 30 kg-nik imaqartut tikimmata<br />

Brugsenip ikiorsimavaa pisiaralugit: ”Sianiilliornaq,”<br />

illariarpoq.<br />

Allatigut pisortatut niuertorpalaartumik<br />

ingerlatsilluarsimapput sinneqartoorutaat<br />

alliartuinnarsimallutik. 2005-2006-imi<br />

Nuummiissimapput. •<br />

Kirsten og John Aaen fra Strandby har<br />

været engageret i sømandsmission ved<br />

siden af deres arbejde i al den tid, de kan<br />

huske. Det er også blevet til to år i Grønland<br />

i Nuuk og Qaqortoq, da de begge var<br />

fyldt 60 år. Siden har de afløst i både<br />

Qaqortoq og Sisimiut. ”Vi har næsten altid<br />

arbejdet sammen om opgaverne, og<br />

det har fungeret, fordi vi hver især har<br />

gjort det, vi er gode til,” siger Kirsten. Hun<br />

husker en travl tid med masser af madlavning,<br />

produktion af smørrebrød – der er<br />

31 skiver i et rugbrød - og energi med at få<br />

unge fra anstalten til både at føle sig godt<br />

tilpas og til at lave noget. Der skulle både<br />

lyttes, trøstes og skubbes på.<br />

”Det menneskelige er en af bestyrerens<br />

opgaver – at få medarbejderne til at føle<br />

sig trygge. Vi har haft med mange at gøre,<br />

også da vi selv havde virksomhed, og den<br />

livserfaring brugte vi,” tilføjer Kirsten,<br />

som også stod for regnskaberne.<br />

Stamgæster guld værd<br />

John nikker: ”Jeg prioriterede skibsbesøgene,<br />

og så havde jeg mange nattevagter. Vi<br />

kom godt ud af det med stamgæsterne. De<br />

er virkelig guld værd på et sømandshjem.<br />

Jeg husker engang en voldsom fuld mand,<br />

der truede mig. En stor bamse af en stamgæst<br />

rejste sig og satte vedkommende af<br />

uden for døren, hvorefter han sagde til<br />

mig: "Sådan sømandspræst!”<br />

Sømandshjemmet har altid haft morgenandagter,<br />

ofte med både danske og grønlandske<br />

salmer. John husker også det gode<br />

samarbejde med præsten i Nuuk, som<br />

også holdt møder på sømandshjemmet.<br />

Hende havde sømandsbestyrerne mange<br />

gode samtaler med.<br />

Noget tid brugte John i Nuuk byorkester,<br />

hvor han spillede trompet. Det gav brugbare<br />

kontakter til det daglige arbejde.<br />

Brugsen hjalp ham fx af med kyllingelår,<br />

da han troede, han havde bestilt 30 kg,<br />

men der blev leveret 30 kasser med 30<br />

kilo i hver: ”Hvor dumt,” griner han.<br />

Som bestyrere drev de i øvrigt en god forretning<br />

med voksende overskud. De var i<br />

Nuuk fra 2005-2006. •<br />

22


Pulaartinnaaq / Stamgæst<br />

Johannes angerlarsimaffeqanngitsut ilagivaat<br />

Sømandshjemmemut isertartoq<br />

1981-imiilli isertarsimalluni. Sanaluttarfimmi<br />

Ajagaq-mi sulisarpoq eqqumiitsulianilu<br />

kusanartut ilaatigut Sømandshjemmemut<br />

tuniartortarlugit tammajuitsussatut tuneqqissinnaanissaat<br />

pillugu.<br />

”Annerusumik sapaatit akunnerisa naaneranni<br />

Sømandshjemmemut isertarpunga<br />

ilaannikkullu tassani nerisarlunga. Kikkut<br />

tamarmik takanani tikilluaqqusaapput.<br />

Ajunngitsunik nerisassiortarput, ilaa? Takanani<br />

amerlasuunik ilisarisimannitseqalernikuuvunga<br />

– ikiortit, kajumissutsiminnik<br />

sulisut taavalu soorunami pisortaasut, ajornartorsiutiginngisaannarsimavakkalu.<br />

Tassa<br />

inuit maani naapittakkat inuupput nuannersut,”<br />

illarluni oqarpoq.<br />

Sømandshjemmep ilisarnaatigaa kristumiuunini,<br />

taamaannera qanoq igaajuk?<br />

”Uanga kristumiuuvunga. Siornatigut aamma<br />

ilaannikkut takanani naalagiatsiartunut<br />

peqataasarpunga. Naak oqaluffimmut<br />

naalagiartanngikkaluarlunga radiokkut<br />

kalaallisut qallunaatullu naalagiartitsisarnerit<br />

naalaartarpakka. Palasit kisimik<br />

atuaqqusaanngillat. Aamma uagut iivangkiiliut<br />

atuarsinnaavagut, taamaammat atuartarpakka.”•<br />

Johannes er en af de hjemløse, der kommer<br />

på sømandshjemmet i Nuuk og har<br />

gjort det siden 1981. Han arbejder på<br />

værkstedet Ajagaq, og bagefter sælger han<br />

sin fine unika-kunst til bl.a. sømandshjemmet,<br />

så de kan sælge det videre i<br />

souvenirboden.<br />

”Jeg kommer mest på sømandshjemmet i<br />

weekenderne, og jeg spiser der engang<br />

imellem. Alle er velkomne dernede. De laver<br />

god mad, er det ikke rigtigt? Jeg har<br />

fået mange bekendtskaber - mange assistenter,<br />

volontører og selvfølgelig bestyrere,<br />

og jeg har aldrig haft problemer med<br />

dem. Så det er dejlige mennesker, man<br />

møder der,” griner han.<br />

Johannes<br />

”Jeg er kristen. Før i tiden kom jeg også<br />

lidt til andagt der. Selvom jeg ikke går i<br />

kirke, lytter jeg til gudstjeneste både på<br />

grønlandsk og dansk. Det er ikke kun præsterne,<br />

der har lov til at læse. Vi kan også<br />

læse evangelierne, så det gør jeg.” •<br />

Nererusullutik isertartut sømandshjemmini nerilluartarput - sulisorissaaral lartillugit!<br />

Sultne gæster spiser godt på sømandshjemmene - takket være gode medarbejdere!<br />

23


Tekst: Hanne Baltzerimit / Af Hanne Baltzer<br />

Sømandshjemmimi<br />

asanninneq siumorpaa<br />

Mødte kærligheden på sømandshjemmet<br />

Inuuneq allamut sangoriasaarpoq<br />

ikinngutaata Ninap Makkannguaq Olsen<br />

Skovenborg taamani Sisimiuni ilinniarnertuunngorniarfimmi<br />

ilinniartuusoq sømandshjemmimi<br />

suliffissarsioqqullugu<br />

kaammattormagu. Isumaliutigeqqaarallarpaa,<br />

qallunaammi sulisuusut arlaqalaarmata<br />

qallunaatullu piginnaanini annikigalugu.<br />

Qinnuteqarpoq sunngiffimmilu<br />

sulisalerluni – siullermik cafeteriami kingornalu<br />

receptionimi: ”Suliffik nuannarigakku<br />

taavalu qallunaat kalaallillu taamatut<br />

suleqatigiinnerat nuannaralugu,”<br />

Makkannguaq eqqaamasalikkersaarpoq.<br />

Aatsaat sulilinngilaq. Siusinnerusukkut pisiniarfimmi<br />

aamma kulturikkut illorsuup<br />

cafeteriaani sulisimavoq.<br />

Ikinngutigiinneq uummatillu<br />

kissalaartut<br />

Taamani sømandshjemmimi Jesper kajumissutsiminik<br />

sulisutut sulivoq. Peqqaataani<br />

suleqatigiittut pipput, kingorna<br />

ikinngutigiittut oqaloqatigiittalerput sulereernerullu<br />

kingorna sorpassuarnik sammisaqartarlutik.<br />

Ass. qaqqani pisunneq<br />

nuannarisarsimavaat, killut sanianni ingillutik<br />

oqalunneq imaluunniit sumut arlaannut<br />

qamuteralanneq nuannarisarsimallugu.<br />

Taamaalluni angutaatigilersimavaa<br />

imminnullu takunngitsoorsinnaanatik, taamaammat<br />

maanna katissimallutik Danmarkimi<br />

najugaqarput marlunnillu paneqarlutik:<br />

”Kulturi nutaaq inuunermilu<br />

atukkat allat misigerusussimavakka, kisianni<br />

uannut pingaaqaaq Jesperip Sisimiuni<br />

inunngorfinni alliartorfinnilu ilaquttakka<br />

takusimagamigit pulaarsimallugillu.<br />

Kalaallit Nunaat nuannaraa taavanilu najugaqarsimalluni,”<br />

unnersiorpoq.<br />

Nunat akornanni assigiinngissutsit anginerit,<br />

isumaa naapertorlugu, pinngortitamut<br />

kulturimullu attuumassuteqarput. Qallunaat<br />

Nunaanni pinngortitaq Kalaallit<br />

Nunaanni nunarsuarnut naleqqiullugu annertoorsuunngilaq,<br />

kulturilu eqqarsaatigalugu<br />

ilaatigut qallunaat isumaqatigiissutinik<br />

pinngitsuuisinnaannginnerat<br />

sungiunniartariaqarsimavaa. Kalaallisulli<br />

siumut isumaqatigiissutigeqqaarnagu alakkaatiinnartartut<br />

eqqarsaqqaaratik pinnginnerusarput.<br />

Ilinniagaqarneq kinaassuserlu<br />

Makkanguaq isumaginninnermi peqqinnissamullu<br />

ikiortitut ilinniarsimasuuvoq, taannalu<br />

nuannaraa: ”Eqqissillunga sungiukkiartorpara.<br />

Ilinniaqqissanerlunga suli<br />

naluara. Meeraqalerattali isumagisassat<br />

amerlaqaat ajornassanngippalli ilinniaqqissinnaaneq<br />

ammaffigivara.”<br />

”Uannut pingaarpoq meeqqat kalaallisut ilinniarnissaat<br />

aataqqiikkut ilaqutariillu sinneri<br />

oqaloqatigisinnaaniassagamikkik. Tamatuma<br />

saniatigut Kalaallit Nunaat kinaassusaannut<br />

ilaavoq. Kalaallisut oqaluuttarpakka qallunaatuuminngarnik<br />

ilitsoqqussaralugit<br />

oqaatsikka atorlugit oqallorinnerugama,”<br />

qungujulluni oqarpoq. Skypekkut meeqqat<br />

aanaallu attaveqatigiinnerat nukittunerulersinniartarpaa<br />

aanartik eqqaamasinnaaniassagamikku<br />

naak ukiumut ataasiaannarlutik<br />

imminnut takusaraluartut.<br />

Guuti sungiusimallugu<br />

Sømandshjemmimi sulisut tamarmik ullaap<br />

tungaani naalagiatsiarnermi peqataasarput.<br />

Tamanna Makkannguup siornatigut misilissimanngilaa<br />

naak angerlarsimaffimmini<br />

unnukkut qinusarneq sungiusimagaluarlugu:<br />

”Peqqaataani eqqumiillunilu paasiuminaatsissimavara,<br />

kisianni tusarnaaraanni isumaliutigisassanik<br />

amerlasuunik pissarsisinneqartarpugut.<br />

Apeqqutissaqarsimagaangama Jesper aperisarsimavara<br />

una unalu qanoq paasisariaanersoq,<br />

eqqartortarlugulu. Ullumikkut isumaqarpunga<br />

Biibili nammineq inuuninnut<br />

sakkussanik pitsaasunik tunisinnaagaanga.<br />

Soqutiginarsigaluttuinnarpoq inuuneralu<br />

isikkivimmit allamit isigisinnaalersillugu.<br />

Kristumiussutsip ikiorpaanga.” •<br />

Livet tog en ny retning, da veninden<br />

Nina opfordrede Makkannguaq Olsen<br />

Skovenborg til at søge job på sømandshjemmet<br />

i Sisimiut, hvor hun gik i gymnasiet.<br />

Hun overvejede et stykke tid, da der<br />

var en del danskere ansat, og hun syntes<br />

ikke selv, hendes dansk var godt. Hun søgte,<br />

fik fritidsjobbet – først i cafeteriet og<br />

siden i receptionen: ”Jeg var glad for arbejdet<br />

og kunne lide teamworket mellem<br />

danskere og grønlændere,” husker Makkannguaq.<br />

Det var ikke hendes første job.<br />

Hun arbejdede tidligere i både supermarked<br />

og i kulturhusets cafeteria.<br />

Venskab og varme hjerter<br />

På sømandshjemmet arbejdede Jesper som<br />

volontør. I begyndelsen var de kolleger, siden<br />

begyndte de at snakke som venner, og<br />

24


Sisimiuni aappariit angajullequtaata<br />

niviarsiaqqap kuisinnerani.<br />

Til barnedåb i Sisimiut med parret<br />

førstefødte datter.<br />

født og opvokset. Han kan lide Grønland<br />

og har boet der,” siger hun.<br />

De største forskelle mellem landene, mener<br />

hun, handler om både natur og kultur.<br />

Der er ikke så meget storhed over den<br />

danske natur som de grønlandske vidder,<br />

og kulturelt har hun blandt andet skulle<br />

vænne sig til danskernes afhængighed af<br />

aftaler. De er ikke så spontane som grønlænderne,<br />

der bare kommer forbi uden at<br />

have det aftalt på forhånd.<br />

de lavede alt muligt efter arbejde. Fx nød<br />

de at vandre i fjeldet, sidde og snakke omkring<br />

et bål eller køre snescooter ud i det<br />

blå. Efter noget tid blev de kærester, der<br />

ikke kunne undvære hinanden, så i dag er<br />

de gift og er flyttet til Danmark, hvor de<br />

har fået to døtre: ”Jeg ville gerne opleve en<br />

ny kultur og andre livsvilkår, men det betyder<br />

meget for mig, at Jesper har set og<br />

besøgt min familie i Sisimiut, hvor jeg er<br />

Uddannelse og identitet<br />

Makkanguaq er uddannet social- og sundhedshjælper,<br />

hvilket hun er glad for: ”Stille<br />

og roligt vænner jeg mig til det. Om jeg<br />

uddanner mig videre, ved jeg ikke endnu.<br />

Efter vi har fået børnene, er der meget at<br />

se til, men jeg er åben overfor mere uddannelse,<br />

hvis det er muligt.”<br />

”For mig er det vigtigt, at børnene lærer<br />

grønlandsk, så de kan kommunikere med<br />

oldeforældre og resten af familien. Desuden<br />

er Grønland en del af deres identitet.<br />

Jeg taler grønlandsk til dem, for jeg kan<br />

bedre udtrykke mig på mit modersmål<br />

end på dansk,” smiler hun. Via Skype forsøger<br />

hun at styrke kontakten mellem<br />

børn og mormor, så de kan huske mormor,<br />

selv om de kun ses en gang om året.<br />

Fortrolig med Gud<br />

På sømandshjemmet deltager alle medarbejdere<br />

i morgenandagten. Det havde Makkannguaq<br />

ikke prøvet før, selv om hun<br />

hjemmefra var vant til at bede aftenbøn:<br />

”Det var ret mærkeligt og svært at forstå i<br />

starten, men når man lytter, så får man meget,<br />

man kan reflektere over. Havde jeg<br />

spørgsmål, spurgte jeg Jesper om, hvordan<br />

det og det skulle forstås, og så snakkede vi<br />

om det. I dag synes jeg, Biblen kan give gode<br />

redskaber til mit eget liv. Den bliver mere og<br />

mere interessant og sætter mit liv i et andet<br />

perspektiv. Kristendommen hjælper mig.” •<br />

Nuummi telefonboksimi assistentit<br />

qassiusinnaappat?<br />

Lars Lyskær, Jeppe Carlsen, Hervør<br />

Toftegård, Susanne Thomasen aamma<br />

Christiana Sørensen.<br />

Hvor mange assistenter kan der være<br />

i en telefonboks i Nuuk?<br />

Lars Lyskær, Jeppe Carlsen, Hervør<br />

Toftegård, Susanne Thomasen og<br />

Christiana Sørensen.<br />

Kajumissutsiminnik sulisut naapeqatigiinnerat<br />

siulleq aprilimi 2015-imi<br />

Sisimiuni sømandshjemmimi pivoq.<br />

Det første volontørtræf var i april<br />

2015 på sømandshjemmet i Sisimiut.<br />

25


Sømandshjemme<br />

meeraaffiginikuuara<br />

Sømandshjemmet er mit barndomshjem<br />

”Kalaallit Nunaannut nuunngikkallarnitsinnit<br />

eqqaamasaqanngilanga, angerlarsimaffitsinnimi<br />

kalaalerpaluttunik amerlasuunik<br />

peqaratta, inunngornissarami sioqqullugu<br />

angajoqqaakka Nuummi Sisimiunilu sulisimagamik.<br />

Angajoqqaatta nalunaarfigimmatigut<br />

maanga nuunnialertugut allamik<br />

oqanngilagut ”ap, ajunngilaq.” Suli siusinnerusukkut<br />

angajoqqaakka Skagenimi Sømandshjemmemi<br />

pisortatut sulisimapput,<br />

taamaammat uatsinnut Sømandshjemme<br />

tassaavoq angerlarsimaffik.”<br />

Taamaalluni Anettep qimmiaqqat eqqussimavai uffareeramigillu silamut anniseqqissimallugit,<br />

pitsaasimanngilarooq pilertortumik qeriartulersimagamik. Ataataatagooq<br />

eqqullugit aassersimavai. Aqqalussani Peter Grønkjær uani assiliseqatigisimavaa.<br />

Engang tog Anette et par slædehundehvalpe i bad og satte dem udenfor igen, hvilket var<br />

en ret dårlig idé, da de lynhurtigt blev stive af frost. Hendes far, Hans Grønkjær, tog dem<br />

ind for at tø dem op. Her er hun sammen med lillebror Peter Grønkjær.<br />

Anette Lings Kalaallit Nunaat tummaqqaarpaa<br />

7-nik ukioqarluni 1981-<br />

imi. Taamani angajoqqaavi Kirsten aamma<br />

Hans Grønkjær Sisimiuni Sømandshjemmemi<br />

pisortatut atorfinissimallutik suliartorlutik<br />

tikikkamik, tassanilu qatanngutini<br />

peqatigalugit peroriartorluni: ”Nuannernerusumik<br />

peroriartorsimanissara takorloorsinnaanngilara,”<br />

ullumikkut oqarpoq.<br />

Eqqaamavaa 7-nik ukioqarluni Sisimiuni<br />

tummeqqani nikorfalluni qimannissaalu<br />

qunugingajallugu, sivitsunngitsorli meeqqanik<br />

takkuttoqarpoq pinnguaqatiginnikkiartortunik<br />

aperaallu ”Emil Lønnebergimiu”-unasoralugu<br />

qaamasunik nujaqarnera<br />

”igaasarpalaartunillu killortissimanera” pissutigalugit:<br />

”Pilertortumik ikinngutitaartorpunga<br />

Sømandshjemmellu saavani pinnguakulasartorujuulluta.<br />

Eqqaamavara uanga<br />

aamma ikiortit inuusuttut susassareqatigiittutut<br />

misigisimalluta, kalaallillu arnat iggavimmiittut<br />

uannut aanatut ipput. Naak<br />

angajoqqaagut sulisuaannaraluartut najortigiuaannarpagut.<br />

Sulinngiffik suliffillu immikkoortinneqanngillat.”<br />

Pingaartoq<br />

Anette suli minutsit 10 ingerlaneranni unnukkorsiorsinnaavoq<br />

– 10-nik ukioqarluni<br />

26


Aana Anette ikinngutini Nuunu Harboe aamma Ulla Hansen ilagalugit.<br />

Her er Anette sammen med veninderne Nuunu Harboe og Ulla Hansen.<br />

cafeteriami qallunaanik håndværkerinik<br />

amerlasuunik iserfigineqartartumi<br />

arsaajaavinnik imaajaasartutut sulisalerami<br />

taama piffissaqartitaalluni unillatsiartarsimavoq.<br />

Suli amerlasuunik taamannak<br />

iserneqartarpoq: ”Sømandshjemmemi<br />

amerlasuunut pingaartuuvoq – inooqatigiit<br />

naapeqatigiittarfigaat."<br />

Qanga aamma meeqqat sapaatikkut atuartinneqartarsimapput,<br />

ilaanneeriarlunilu<br />

tamatuminnga Anette eqqaasinneqartarpoq<br />

illoqarfimmi naapitaqaraangami ima<br />

eqqaasaqartunik: Eqqaamaviuk … Maanna<br />

meeqqanut inersimasunullu arlalinnik neqerooruteqartarput.<br />

Sisimiuni angerlarsimaffeqarpoq<br />

Danmarkimi ilinniareerami nunarsuarmilu<br />

angalasaqattaareerluni Anette Sisimiunut<br />

uterpoq, taamanili tamaaniilluni. Maanna<br />

ueqarlunilu, meeraqarlunilu Hotel Sisimiut<br />

APS-imi pisortatut atorfeqarpoq pissanganartumik<br />

aammalu siulersuisuni arlalinni<br />

ilaasortaalluni:<br />

”Maani inuiaqatigiiarannguatsinni tamatta<br />

inissaqartinneqarpugut. Sømandshjemmi illoqarfimmilu<br />

suliffeqarfiit allat suleqatigisarpagut<br />

”iluanaarfissat annertunerulersinniarlugit”.<br />

Taanna qitiutipparput. Aamma<br />

ullumikkut Sømandshjemmi inuiaqatigiinni<br />

assut pingaartumik inissisimaffeqarpoq,”<br />

Anette Lings ilanngullugu eqqaavaa. •<br />

Anette Lings satte foden på grønlandsk<br />

jord for første gang som 7-årig i 1981.<br />

Hendes forældre, Kirsten og Hans<br />

Grønkjær, skulle arbejde på sømandshjemmet<br />

i Sisimiut som bestyrere, og her voksede<br />

hun op sammen med sine søskende:<br />

”Jeg kunne ikke forestille mig at vokse op<br />

noget bedre sted,” siger hun i dag.<br />

”Jeg kan ikke huske tiden før Grønland, for i<br />

vores hjem havde vi mange grønlandske<br />

ting, da mine forældre havde boet i Nuuk og<br />

Sisimiut, før jeg blev født. Da mine forældre<br />

fortalte, vi skulle flytte herop, sagde vi bare<br />

”nå ok”. Tidligere endnu var mine forældre<br />

bestyrerpar på Skagen sømandshjem, så for<br />

os var et sømandshjem hjemme.”<br />

Hun husker, hun som 7-årig stod på trappen<br />

i Sisimiut og næsten ikke turde forlade<br />

den, men snart kom der børn og ville lege,<br />

og spurgte, om hun var ”Emil fra Lønneberg”<br />

med sit lyse hår og sin ”grydefrisure”:<br />

”Jeg fik lynhurtigt kammerater, og vi legede<br />

ofte udenfor på pladsen foran sømandshjemmet.<br />

Jeg husker et godt fællesskab med<br />

de unge assistenter, og de grønlandske damer<br />

i køkkenet fungerede som mine bedsteforældre.<br />

Selv om vores forældre altid<br />

arbejdede, så var de lige i nærheden. Der<br />

var ikke forskel på fritid og arbejdstid.”<br />

Værdifuld<br />

Anette kan stadig spise aftensmad på 10<br />

minutter – det var den pause, der var, da<br />

hun som 10-årig begyndte at arbejde med<br />

at tømme askebægre i cafeteriet, hvor<br />

også mange danske håndværkere kom<br />

dagligt. Det gør de fortsat.<br />

Engang var der også søndagsskole for børnene,<br />

hvilket Anette af og til bliver mindet<br />

om, når hun møder nogen i byen, som siger:<br />

Kan du huske… Nu er der flere forskellige<br />

tilbud for børn og voksne.<br />

Hjemme i Sisimiut<br />

Efter uddannelse i Danmark og rejser<br />

rundt i verden kom Anette tilbage til Sisimiut,<br />

hvor hun har boet lige siden. Nu<br />

med mand, børn og et spændende job som<br />

direktør på Hotel Sisimiut ApS samt en<br />

række bestyrelsesposter:<br />

”Her i vores lille samfund er der plads til<br />

os alle sammen. Vi samarbejder med sømandshjemmet<br />

og byens andre virksomheder<br />

om at gøre ”kagen større”. Det er<br />

der, vi har fokus. Sømandshjemmet spiller<br />

også i dag en meget vigtig rolle i samfundet,”<br />

tilføjer Anette Lings. •<br />

Sisimiuni misigisimasat / Oplevelser i Sisimiut<br />

27


Piviusoq akuuffigisarlugu<br />

Ud i virkeligheden<br />

Sømandshjemmittaaq illoqarfik akuuffigilaarusuttarpaa.<br />

Najukkani suliniutit<br />

aamma inooqatigiinnikkut suliniutit assigiinngitsut<br />

tapersersornerisa saniatigut<br />

sømandshjemmittaaq nammineq isumassuinermik<br />

suliaqarneq ingerlattarpaa.<br />

Kajumissutsiminnik sulisut sømandshjemmimilu<br />

sulisut akuttoqatigiimmik pisartumik<br />

utoqqaat illuinut utoqqaat pulaartarpaat<br />

kaaginik kaffimillu nassarlutik,<br />

oqaloqateqarnissaminnullu piareersimallutik<br />

imaluunniit inukkannissamut.<br />

Sapaatit akunneri tamaasa aamma anstaltimiittut<br />

pulaartarpagut. Ornikkaangatsigit<br />

isumagittarpugut, kaffi kaagillu nassartarlugit<br />

taavalu ullup assigiiaapajaartumik ingerlaneranut<br />

qiimmaallannarsinnaasumik upperisamik<br />

eqqartuinissamut periarfissiilluta.<br />

Ukiup ingerlanerani qasseeriarluta<br />

meeqqat tamarmik quiasaariartornissamut,<br />

pinnguariartornissamut ilorrisimaarnissamullu<br />

qaaqqusarpagut.<br />

Soorunami umiartortut aalisartullu immikkut<br />

illuinnartumik sømandshjemmimi<br />

inissaqartinneqarput. Taamaammat kajumissutsiminnik<br />

sulisut akuttunngitsumik<br />

talittarfiliartarput nutaanik aviisilisarlutik<br />

qalarlaamillu kaffilisarlutik aalisartut umiartortullu<br />

timikkut tarnikkullu killiffianni<br />

tikittarlugit. •<br />

Sømandshjemmet ønsker også at række<br />

ud til byen. Udover at støtte forskellige<br />

lokale og sociale tiltag, forestår sømandshjemmet<br />

selv diakonalt arbejde. Volontører<br />

og medarbejdere besøger regelmæssigt<br />

de ældre på alderdomshjemmet med kage<br />

og kaffe under armen og er klar til en god<br />

snak eller et spil kort.<br />

Ugentligt besøger vi også de indsatte i<br />

byens anstalt. Her medbringer vi godt<br />

humør, kaffe og kage og mulighed for en<br />

snak om tro som et frisk pust ind i en grå<br />

hverdag.<br />

Flere gange om året inviterer vi alle børn<br />

til sjov, leg og hygge.<br />

Søfolk og fiskere har selvfølgelig en helt<br />

speciel plads på sømandshjemmet. Derfor<br />

går volontørerne også jævnligt på havnen<br />

med nye aviser og frisk kaffe for at møde<br />

fiskere og sømænd, der hvor de er. •<br />

28


Sulisoq aalajaattoq<br />

Trofast medarbejder<br />

Valbora Jensen ukiuni<br />

20-ni igaffimmi, cafeteriami<br />

receptionimilu sulisimavoq<br />

”Sisimiuni sømandshjemmi nuannersuuvoq<br />

illoqarfimmiunullu tamanut<br />

katersuuffiulluni. Uanga assut<br />

nuannaralugu tassani sulisimasut<br />

ilagaannga. Ukiuni 20-ni takanani<br />

sulisimagama taamaallunga assistentit<br />

pisortallu assigiinngitsorpassuit<br />

ilisarisarilersimavakka. Maanna<br />

ukiut 50 qaangiunnerisigut tassani<br />

ullut tamaasa anersaaq nuannersoq<br />

suli taannaavoq. Sapaatit akunneri<br />

tamaasa. Ukiut tamaasa. Ilassinninnikkut<br />

matumuuna ukiut ingerlanerini<br />

ilisarilersimasakka tamaasa<br />

qutsavigerusuppakka,” Valbora<br />

oqarpoq, taassuma sapaatip akunnerata<br />

naanerani sømandshjemmimi<br />

ullup qeqqasiorneq nuannarisarpaa<br />

– uini Hans ilagalugu.•<br />

Valbora Jensen arbejdede<br />

20 år i køkkenet, cafeteriet<br />

og i receptionen<br />

”Sømandshjemmet i Sisimiut er et<br />

dejligt sted og et samlingssted for<br />

alle byens lokale indbyggere. Jeg hører<br />

til dem, der har været meget glad<br />

for at arbejde der. Eftersom jeg har<br />

arbejdet dernede i 20 år, har jeg lært<br />

mange forskellige assistenter og bestyrere<br />

at kende gennem tiderne.<br />

Her efter 50 år er der den samme<br />

gode ånd på stedet hver dag. Uge efter<br />

uge. År efter år. Jeg vil gerne med<br />

denne hilsen takke alle dem, jeg har<br />

kendt igennem alle årene,” udtrykker<br />

Valbora, som godt kan lide en<br />

weekendfrokost på sømandshjemmet<br />

- gerne sammen med sin mand<br />

Hans. •<br />

29


Inuit soqutigisarivagut<br />

Vi interesserer os for mennesker<br />

Uani Hans Peter Kristensenip, Sømandsmissionip<br />

siulittaasuata, eqqartorpaa<br />

suna pissutigalugu Kalaallit Nunaanni sømandshjemmeqarnersoq,<br />

ataqqinnittumik<br />

imminnut naapittarnissaq qanoq pingaartigisoq<br />

aammalu maligassaq suna malinnerlugu.<br />

Kalaallit Nunaanni ukiut 50 ingerlaneranni<br />

oqaluttuarisaanerup erlinnartuutaasa<br />

akornanni pissutsit arlaqartut tamani<br />

malunnarput. Ingemann Jørgensen Sømandsmissionimeersoq<br />

taamani ukiut<br />

amerlasuut ingerlaneranni sulisimaneq<br />

Kalaallillu Nunaanni sømandshjemmeqarnissanik<br />

eqqarsaatit piviusunngortikkiartorlugit<br />

aallarmat oqaloqatigiinneq aamma<br />

atassuteqarfiginninneq sakkuusimapput<br />

pingaartut. Ass. Ingemann aamma Nuummi<br />

Sisimiunilu taamani palasiusut ikinngutinnaariilerput.<br />

Suleqatigiinnikkut atassuteqarfiginninneq<br />

pilersippaat tamatuma kingorna<br />

ukiuni amerlasuuni atasussaq.<br />

Immaqa ingasappallaalaassaaq oqassalluni<br />

ilagiit taavunga qaaqqusimagaatigut taamaakkaluarli<br />

ilagiinnik ajunngitsumik suleqateqarnitta<br />

Kalaallit Nunaanniitissinnaasimavaatigut.<br />

Taamanili pissutsit<br />

allanngoriartorsimapput isumaqarpungali<br />

Sømandsmissionip siunertaa suli tassaasoq<br />

ilagiit uigunerat. Sømandshjemmi<br />

oqaluffiup isersimaartarfiisa ilaattut atorsinnaasoq<br />

kikkunnut tamanut inissaqartitsisoq.<br />

Angerlarsimaffik.<br />

Ataqqinninneq<br />

Tupinnaannartumik pingaaruteqartoq tassaavoq<br />

ammasuunissarput akuersaartuunissarpullu.<br />

Assuarinnissanngitsugut ilumoortuussasugulli.<br />

Oqaluukkuminartuussasugut qungujunnartumillu<br />

pissuseqarluta. Sømandsmissioni<br />

taamaattuuvoq. Kalaallit Nunaannilu sømandshjemmini<br />

annertuumik taamaassimalluni.<br />

Tarnit ataasiakkaat akisussaaffigiumavagut<br />

– inuk inooqatigerusupparput.<br />

Sulisut Danmarkimeersut amerlanersaasa<br />

inuiaat kalaallit nuannarilersimavaat. Inuit<br />

sulinerminni akuuffigisatik asanninnermik<br />

misigisaqarfigilerpaat. Ilaat Kalaallit Nunaannut<br />

tikeraaraangamik ”angerlarnertut”<br />

eqqaasarpaat. Taavaniissimaneq katattussaanngitsutut<br />

ilumiugilersimavaat.<br />

Ukiuni qulikkaani marlunni kalaallit aalisartuinik<br />

suleqateqareersimallunga nammineq<br />

annertuumik ataqqilersimavakka. Peqatigigaangakkit<br />

ajukkuttarpunga.<br />

Pisinnaasaqarput Danmarkimi sapikkatsinnik.<br />

Inuunerup killingani inuuneq sungiusimavaat.<br />

Avatangiisini peqqarniitsuni<br />

aniguisinnaaneq. Tatiginerat suleqatiginerallu<br />

immikkut illuinnartuuvoq.<br />

Aningaasaliinerit nutaat<br />

Kalaallit Nunaanni sulinitta nanginnissaanut<br />

peqqutaasoq tassaavoq aalisartup,<br />

umiartortup, umiarsualivimmiittut ilaqutaasalu<br />

inuunerannut akoorusukkatta. Tamatumaana<br />

ukiumiit ukiumut aningaasaliisittaraatigut<br />

nutaanillu aallartitsisarluta.<br />

Taamaaliorsinnaassagutta suliffeqarfiup<br />

aaqqissugaaneranik pisariaqartitsivugut<br />

peqqissumik atajuarsinnaasumillu, taamaakkaluarli<br />

suliaqarnitta qiterpiaa tassaavoq<br />

siunertaq. Iluanaarniarneq immini<br />

anguniagaanngilaq tassaallunili anguniakkat<br />

anginerusut angunissaannut aqqutissaq.<br />

Umiartortoq, aalisartoq ikorfartussavarput<br />

isumassuinerlu silinnerpaamik paasillugu<br />

siammarterlugu. Sisimiuni Nuummilu ukiuni<br />

50-ini ilimagisinnaasimavaat, siunertaraarpullu<br />

tassaniiginnassalluta – aamma<br />

Aasianni. Aningaasaliisarluta, aallartitsisarluta,<br />

suliffissanik pilersitsilluta. Qaffasissutsini<br />

assigiinngitsuni tukimullu suleqatigiinnermik<br />

ingerlatsisinnaasarpugut.<br />

Imaassinnaavoq siunissami illoqarfinni sømandshjemmeqarfigisatsinni<br />

nunaqqatigisavut<br />

sunik neqeroorfigisinnaanerlutigik annertunerusumik<br />

eqqarsaatiginerussagipput.<br />

Suut tulluassanersut sumiiffinni ataasiakkaani<br />

nalunngilaat. Taanna eqqartortariaqarparput.<br />

Massami takkuik taamaattoq atussavarput.<br />

Sulisut<br />

Sulisuvut kalaallit ilassigaangakkit uummatikkut<br />

kissattarpunga. Ukiut ingerlanerini<br />

akunnerpassuit sømandshjemmini sulinermut<br />

atortarsimavaat. Aap, akornanni<br />

amerlasuut pikkorillutillu piginnaaneqarluartarsimapput.<br />

Taamaammat aamma nuannaarutigaara<br />

Nuummi Ulla aamma Jacob<br />

Tindalíð inuunertik tamaat illoqarfiit<br />

pingaarnersaanni najugaqarsimasut atorfinitsissimagatsigit.<br />

Atorfmmi tassani aapparinnik<br />

kalaallinik pisortaqarneq ajunngeqaaq.<br />

Qallunaat inuusuttut amerlasuut Kalaallit<br />

Nunaanni sømandshjemmini sulisarsimapput.<br />

Angisuumik sulissuteqarsimapput angerlamullu<br />

nassarsimavaat misigisat inuunermut<br />

puiuikkiussat nunamillu inuinillu<br />

najueqatigiinneq tupinnaannartoq. Inuttut<br />

inummik allamik naapitaqarneq iluaqutaalluinnartuuvoq.<br />

Amerlasuut tamanna ilisarisinnaassavaat.<br />

Ajoqersuineq tassaavoq<br />

inunnik allamut aallartitsisarneq, taamaaliortuassaagullu<br />

Kristusip Kalaallit<br />

Nunaanni sulineq pilluaqqugallartillugu.<br />

Kristusip asanninnera<br />

Ataqqinnittumik pissuseqarnissarput<br />

pingaarpoq, tikeraajuvugut tassaniissinnaatitaagattalu<br />

qujamasuutigaarput. Tamanna<br />

aamma pisortat Kalaallit Nunaanni sømandshjemminut<br />

atorfinikkiartortittakkatta ilisarnaatigaat.<br />

Siunertarisatta iluani kiffartuusserusuttuussapput<br />

sulerusuttuussallutillu.<br />

Inuttut piukkunnassusiat tassaavoq kristumiorpaluttumik<br />

kiffartuussiumassuseqarneq<br />

silinnerpaamik isumaqartillugu.<br />

Siunissamissaaq Kristusip asanninnera<br />

ingerlatigissavarput, ersernerilu ilaatigut tassaallutik<br />

inuit ataasiakkaat isumassorsinnaallugit,<br />

isorniannginneq taavalu attavinnik ataatsimoornermillu<br />

pilersitsisinnaaneq. •<br />

Her kommer Hans Peter Kristensen, formand<br />

for Sømandsmissionen, ind på,<br />

hvorfor der er sømandshjem i Grønland,<br />

hvor vigtigt det er at møde hinanden med<br />

respekt, og hvad der er drivkraften.<br />

I historiens skatkammer gennem 50 år i<br />

Grønland finder vi flere gennemgående træk.<br />

Da Ingemann Jørgensen fra Sømandsmissionen<br />

i sin tid tog afsted for at realisere mange<br />

års arbejde og tanker om sømandshjem i<br />

Grønland, blev både dialogen og relationen<br />

afgørende redskaber. Fx blev Ingemann og<br />

30


”Ajoqersuineq, isumassuineq aningaasaqarniarnerlu pineqaraangata oqaatsimik atajuarsinnaassusermik<br />

taassallugu sapinngilagut. Amerlasuunut toqqissisimalersitsisarpoq – sulisunut<br />

aammalu inunnut amerlasuunut Kalaallit Nunaanni sømandshjemminik ornittakkatut kialaartutut<br />

atuisartunut – isersimaartarfik. Anguniakkamuna annerusup siulersoraatigut,” taama oqarpoq<br />

Hans Peter Kristensen, Indenlandsk Sømandsmissionip siulittaasua.<br />

”Vi tør godt sige bæredygtighed, når det gælder mission, diakoni og økonomi. Det skaber<br />

tryghed for mange – både medarbejdere og de mange, der bruger sømandshjemmene i Grønland<br />

som et varmt værested – en dagligstue. Det er et højere mål, som styrer os,” siger Hans<br />

Peter Kristensen, formand for Indenlandsk Sømandsmission.<br />

præsten i Godthåb og Holsteinsborg pot og<br />

pande. De skabte en samarbejdsrelation,<br />

som holdt flere år frem.<br />

Det er måske overdrevent at sige, at det var<br />

kirken, der kaldte os derop, men det blev i<br />

hvert fald i et godt samarbejde med kirken,<br />

at vi fik lov til at være i Grønland. Tingene<br />

har udviklet sig siden, men jeg synes, at Sømandsmissionens<br />

mål fortsat er at være<br />

kirkens forlængede arm. At vi på sømandshjemmet<br />

kan være en af kirkens dagligstuer,<br />

hvor der er plads til alle. Et hjem.<br />

Respekt<br />

Det, som også er utrolig afgørende, er, at<br />

vi er åbne og tolerante. At vi ikke fordømmer,<br />

men er autentiske. At vi er uformelle<br />

og har humoren med. Sådan er Sømandsmissionen.<br />

Og sådan har det i stor udstrækning<br />

været på de grønlandske sømandshjem.<br />

Vi tager hånd om de enkelte<br />

sjæle – det enkelte menneske vil vi gerne<br />

dele liv med. Medarbejdere fra Danmark<br />

kom til at holde af det grønlandske folk.<br />

De fik en kærlighed til de mennesker, de<br />

arbejdede iblandt. Nogle taler fortsat om<br />

at komme ”hjem”, når de besøger Grønland.<br />

Tiden deroppe sidder på nethinden,<br />

og kan ikke vaskes væk.<br />

Efter to årtiers samarbejde med grønlandske<br />

fiskere har jeg selv en utrolig stor respekt<br />

for dem. Jeg er ydmyg, når jeg er<br />

sammen med dem. De kan noget, vi ikke<br />

kan i Danmark. De er vant til at leve på<br />

kanten. Overleve i barsk natur. Og tilliden<br />

og samarbejdet med dem er ganske særligt.<br />

Nye investeringer<br />

Når vi fortsat skal arbejde i Grønland, er<br />

det, fordi vi gerne vil være en del af livet<br />

for fiskeren, sømanden, dem på havnen og<br />

familierne til dem. Det er det, der får os til<br />

år efter år at investere og igangsætte. For<br />

at kunne det, er vi nødsaget til at have en<br />

sund og bæredygtig forretningsmodel, men<br />

vores epicentrum er formålet. Profit er<br />

ikke et mål, men et middel til at nå højere<br />

mål. Vi vil være der for sømanden og fiskeren<br />

og donere diakoni i bredeste forstand. I<br />

Sisimiut og Nuuk har de kunnet regne med<br />

det i 50 år, og vores hensigt er at blive der<br />

– også i Aasiaat. Investere, igangsætte, skabe<br />

arbejdspladser. Vi samarbejder gerne på<br />

flere niveauer og på tværs. Fremadrettet<br />

skal vi måske i højere grad tænke på, hvad<br />

vi kan tilbyde lokalsamfundene i de byer, vi<br />

har sømandshjem. Hvad der er relevant,<br />

ved de lokalt. Det må vi have en dialog om.<br />

Vi skal i hvert fald vinkle det den vej.<br />

Medarbejderne<br />

Det varmer mit hjerte at hilse på de grønlandske<br />

medarbejdere. De har i årenes løb<br />

lagt mange arbejdstimer på sømandshjemmene.<br />

Ja, vi har været begunstiget af mange<br />

dygtige og kvalificerede medarbejdere.<br />

Derfor glæder det mig også, at vi i Nuuk<br />

har ansat Ulla og Jacob Tindalíð, som har<br />

boet i hovedstaden hele deres liv. Det er<br />

godt med et grønlandsk par på bestyrerposten<br />

der.<br />

Mange danske unge har arbejdet på de<br />

grønlandske sømandshjem. De har lagt en<br />

stor indsats, og med hjem har de fået oplevelser<br />

for livet og et fantastisk møde<br />

med landet og folket. Det personlige møde<br />

med et andet menneske gør en forskel.<br />

Det vil mange kunne nikke genkendende<br />

til. Mission er at sende mennesker ud, og<br />

det vil vi fortsat gøre, så længe Kristus<br />

velsigner arbejdet i Grønland.<br />

Kristi kærlighed<br />

Det er vigtigt at optræde med respekt. Vi er<br />

gæster, og vi er taknemlige for at få lov til<br />

at være der. Det kendetegner også de bestyrere,<br />

vi kalder til at arbejde på sømandshjem<br />

i Grønland. De skal have lyst til at<br />

servicere og arbejde indenfor vores formål.<br />

Deres personlige kompetence er et kristent<br />

tjenersind i ordets bredeste betydning.<br />

Også fremover skal Kristi kærlighed være<br />

vores brændstof, og det viser sig bl.a. ved<br />

at have omsorg for den enkelte, være tolerant<br />

og skabe relationer og fællesskab. •<br />

31


Sømandshjemmene<br />

Sisimiut<br />

& Nuuk<br />

års jubilæum<br />

1969<br />

Tikilluarit<br />

Sømandsmissionen Kalaallit Nunaanni<br />

pingasunik sømandshjemiuteqarpoq/<br />

hoteliuteqarpoq: Aasianni,<br />

Nuummi aamma Sisimiuni, taakkunani<br />

pisortat sulisullu atuisartup ajunngitsumik<br />

misigisaqarnissaa ullut<br />

tamaasa pingaartilluinnartarpaat.<br />

www.soemandshjem.gl annerusumik<br />

takusaqarit •<br />

Sømandshjemmene i Sisimiut<br />

og Nuuk fejrer 50 års jubilæum!<br />

Derfor inviterer vi til kaffemik<br />

<strong>2019</strong><br />

Sømandshjem-mit Sisimiuni Nuummilu<br />

ukiut 50-inngorlugit nalliuttorsiorput!<br />

Taamaammat qaaqqusivugut kaffisortitsinernut<br />

Velkommen<br />

Sømandsmissionen har tre sømandshjem/hoteller<br />

i Grønland: I<br />

Aasiaat, Nuuk og Sisimiut, hvor bestyrere<br />

og medarbejdere hver dag har<br />

fokus på at gøre det til en god oplevelse<br />

at være gæst.<br />

Se mere på www.soemandshjem.gl •<br />

fredag d. 26. juli i Sisimiut<br />

& tirsdag d. 30. juli i Nuuk<br />

kl. 14:00-17:00<br />

Der vil være sang og taler, samt<br />

noget spændende for børnene.<br />

Vel mødt!<br />

tallimanngorneq 26. juli Sisimiuni,<br />

taavalu marlunngorneq 30. juli Nuummi<br />

nal. 14:00-17:00<br />

Erinarsortoqarumaarpoq<br />

oqalugiartoqarlunilu, meeqqanullu<br />

sammisassaqassalluni.<br />

Aggialluarisi!<br />

Sisimiut<br />

Aasiaat<br />

Nuuk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!