05.07.2019 Views

Godišnjak Srednje strukovne škole Vinkovci 2018-2019

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Uvodna riječ ravnatelja

Uskoro se bliži kraj još jedne uspješne školske godine. Tijekom ove godine suočili smo se s

izazovima koje smo uspješno i ostvarili. Ostali smo dosljedni i nastavili tradiciju uspješnog

rada, upijanja novih znanja, ideja i kreativnih ostvarenja. To se najbolje vidi po velikom broju

uspješnih učenika i nastavnika. Ove godine je čak devetero učenika sudjelovalo na

državnom natjecanju WSC na kojima su pokazali zavidno znanje i vještine te postignuli

visoka mjesta. Osim toga, učenik naše škole sudjelovao je i na državnoj smotri LiDraNo 2019.,

a učenica na natjecanju Europa u školi. Uspješni smo i u sportu. Naše rukometašice ove

godine plasirale su se na državno natjecanje.

Rad i predanost pokazuju i nastavnici i učenici. U našoj školi velik je broj nastavnika u zvanju

mentora, 12 i zvanju savjetnika 14 nastavnika. Na taj način pridonosimo razvoju ove škole u

smjeru izvrsnosti. Naš je cilj biti škola koja uči u pozitivnom ozračju i zadovoljava potrebe

učenika prema stjecanju općih i stručnih kompetencija uz korištenje različitih metoda i

oblika rada. Danas i dalje težimo ostvarenju vizije, odnosno poboljšanju uvjeta za teorijski i

praktični rad suvremenim opremanjem i korištenjem nastavne tehnike i tehnologije u

funkcionalnom prostoru. Time osiguravamo uvjete za uspjeh svakog učenika, nastavnika,

stručnog suradnika i djelatnika škole.

Danas brojimo 490 učenika raspoređenih u 28 razrednih odjela o kojima brine 98 djelatnika.

Obrazujemo učenike za 12 zanimanja u 3 različita područja rada (ugostiteljstvo i turizam,

tekstil i koža, ostale i osobne usluge). Budući da imamo različite vrste obrazovnih programa

(četverogodišnji, trogodišnji – klasični program, trogodišnji – JMO te program za učenike u

pomoćnim zanimanjima), organizacija nastave izuzetno je složena. Uz izniman trud i

zalaganje te spremnost na suradnju svih naših nastavnika možemo biti ponosni na zavidnu

razinu organizacije i kvalitete nastave. Naša je vizija i poticanje aktivnog uključivanja

učenika, roditelja i lokalne zajednice u aktivnosti škole te zajedničko rješavanje problema.

Time ćemo uspješnije utjecati na osposobljavanje mladih kadrova i na prevenciji društveno

neprihvatljivih oblika ponašanja. Školski kurikulum bogat nam je brojnim i raznovrsnim

izvanškolskim, izvannastavnim, dopunskim i dodatnim aktivnostima. Učenici aktivno rade

u školskoj zadruzi, a naši recitatori obilježavaju sva važna događanja u Gradu. Sudjelujemo

u različitim manifestacijama i aktivnostima u Gradu i Županiji, a od sljedeće školske godine

2


planiramo osnivanje i volonterskog kluba. Uključili smo se i u projekte razmjene znanja i

vještina koji omogućuju učenicima odradu praktične nastave u državama Europske unije.

Ovdje je naveden samo jedan dio naših uspjeha koji su odredili ovu školsku godinu. Iza njih

stoje veliki trud i zalaganje svih djelatnika i učenika. Hvala jer vi činite ovu školu uspješnom.

Gledajući sve što smo uspjeli do sada, mogu reći da naš dosadašnji rad određuje našu

budućnost i nove planove. Velika su očekivanja u novoj školskoj godini, a ja sam uvjeren da

ćemo ih ostvariti.

Ravnatelj škole

Domagoj Bujadinović, prof.

3


Sadržaj

Djelatnici ustanove .................................................................................................................................. 6

In memoriam ......................................................................................................................................... 13

„Naša uloga u formiranju učenika koji ne moraju biti odlični đaci, ali mogu postati odlični ljudi!“ ..... 14

Uspjeh učenika Srednje strukovne škole Vinkovci na državnim i međunarodnim natjecanjima

priznatim od strane Agencije za odgoj i obrazovanje ........................................................................... 18

Dan otvorenih vrata „Isprobaj svoju vještinu“ ...................................................................................... 20

Stručno vijeće hrvatskog jezika ............................................................................................................. 23

Božićna predstava ................................................................................................................................. 24

Raznolikosti ........................................................................................................................................... 25

Medijska grupa ...................................................................................................................................... 27

Govorno-scenski izričaj recitatorske skupine ........................................................................................ 27

Izvješće o radu aktiva stranih jezika ...................................................................................................... 31

Izvješće rada stručnog vijeća matematike, fizike, kemije i informatike ................................................ 32

Proljetna škola fizike .............................................................................................................................. 33

Rad aktiva Turizma i ugostiteljstva ........................................................................................................ 34

Međužupanijsko natjecanje iz daktilografije ......................................................................................... 37

Kuhari .................................................................................................................................................... 37

Radionica rimske kuhinje u sklopu VII. Rimskih dana ........................................................................... 39

Slatko europsko zlato ............................................................................................................................ 39

Interaktivna radionica T o o z z ............................................................................................................. 41

Godišnje izvješće tekstilne struke 2018./2019. ..................................................................................... 42

Godišnje izvješće krojačke radionice ..................................................................................................... 43

Uspjesi naših učenica iz tekstila s WorldSkills Croatia 2019. državnog natjecanja ............................... 44

Državno natjecanje WordSkills Croatia 2019. ....................................................................................... 44

Područje frizerstvo ................................................................................................................................ 44

Veliko srce malih frizera ........................................................................................................................ 45

Etno natjecanje frizera .......................................................................................................................... 46

Aktiv ostale usluge ................................................................................................................................. 47

Rad učeničke zadruge „ Vridne ruke“ .................................................................................................... 48

Posjet Grazu u okviru Dana europskih jezika ........................................................................................ 49

Izvješće o radu Crvenog križa u školskoj godini 2018./2019. ................................................................ 50

Terenska nastava ................................................................................................................................... 51

Eko-etno vodič Osijek, Budimpešta i ..................................................................................................... 51

„Skitajmo Slavonijom“ ........................................................................................................................... 51

Sajam zdravlja 2019. .............................................................................................................................. 53

4


Rimski dani ............................................................................................................................................ 53

RAZREDI ................................................................................................................................................. 55

UČENIČKI RADOVI .................................................................................................................................. 83

5


Djelatnici ustanove

Ime i prezime

Domagoj Bujadinović, prof. fizike i tehničke

kulture s informatikom

God.

staža

12 - ravnatelj

Zanimanje

Ime i prezime

1. Marica Andričević, prof. matematike i

fizike

2. Stefanie Jade Horvat, magistra

psihologije s pedagoškim

kompetencijama

God.

staža

32 - pedagoginja

5 - psihologinja

Zanimanje

3. Velimira Antinac, dipl. knjižničarka i

prof. hrvatskog jezika i književnosti

4. Jelena Ferić, dipl. knjižničarka i prof.

hrvatskog jezika i

13 - knjižničarka, nastavnica hrvatskog jezika

8 - knjižničarka, nastavnica hrvatskog jezika

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ime i prezime

Jasenka Juranović, nastavnica

njemačkog jezika i književnosti

Ivica Ljubek, VKV kuhar, stručni učitelj

mentor

Mirjana Mikinac, ing. odjevne

tehnologije, strukovni učitelj mentor

Verona Švaganović, tehničar,

konfekcionar

Ana Šarčević, ing. odjevne tehnologije,

strukovni učitelj mentor

Jadranka Mišković, ing. dizajna odjevnog

smjera, stručni učitelj mentor

God.

sl.

43 - njemački jezik

Nastava u šk. god. 2018./2019.

42 - vježbe u kuharstvu

40 - vježbe u tekstilu

39 - praktična nastava u tekstilu

38 - vježbe u tekstilu

37 - vježbe u tekstilu

6


7. Božo Pavlović, profesor tjelesnog odgoja 34 - tjelesna i zdravstvena kultura

8.

9.

10.

11.

Branka Dučmelić, profesor biologije i

kemije, profesor savjetnik, voditeljica ŽSV

Nada Sušac, ing. odjevne tehnologije,

strukovni učitelj mentor

Branka Rimac, ing. odjevne tehnologije,

strukovni učitelj savjetnik

Mijo Jukić, prof. tjelesne i zdravstvene

kulture, profesor mentor

33 - stručni predmeti u frizerstvu

33 - vježbe u tekstilu

32 - praktična nastava

31 - tjelesni odgoj i zdravstvena kultura

12.

Elizabeta Gvozden, dipl. ing. tekstilne

tehnologije

31 - stručni predmeti u tekstilu

13. Sanja Sorko, diplomirani anglist 27 - engleski jezik

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Tanja Pajtak, prof. hrvatskog jezika i

književnosti, profesor mentor

Helena Voda, prof. hrvatskog jezika i

književnosti, profesor savjetnik

Ankica Živić, dipl. ing. prehrambene

tehnologije, profesor savjetnik

Nevenka Bionda, dipl. ing. prehrambene

tehnologije, profesor savjetnik

Tatjana Alerić, prof. politehnike,

profesor savjetnik

Eva Jurčić, dipl. ing. prehrambene

tehnologije, profesor mentor

Ljubica Kolarević, dipl. ing. tekstilne

tehnologije, profesor savjetnik

Lidia Lešić, dipl. ing. prehrambene

tehnologije, profesor mentor

Josipa Bobovec, majstor frizer,

strukovni učitelj mentor

Miljenka Vujeva, diplomirani ekonomist,

profesor mentor

27 - hrvatski jezik

26 - hrvatski jezik

26 - stručni predmeti u ugostiteljstvu

25 - stručni predmeti u ugostiteljstvu

24 - računalstvo

22 - stručni predmeti u ugostiteljstvu

22 - stručni predmeti u tekstilu i odjeći

22 - stručni predmeti u ugostiteljstvu

21 - praktična nastava u frizerstvu

20 - stručni predmeti u ugostiteljstvu

7


24.

Ivana Petričević, prof. hrvatskog jezika i

književnosti, profesor savjetnik

20 - hrvatski jezik

25.

Marijana Trutin, prof. njemačkog i

talijanskog jezika i književnosti

19

- njemački jezik

- talijanski jezik

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Livija Pribanić–Katarinić, mag. edu.

engleskog i njemačkog jezika i

književnosti, profesor savjetnik,

voditeljica ŽSV

Mirela Luburić, prof. hrvatskog jezika i

književnosti

Lovorka Tkalčić Dulić, dipl. ing. tekstilne

tehnologije, profesor mentor

Mirjana Jakšić, dipl. ekonomist, turistički

menadžment, profesor mentor

Marijana Matošević, majstor frizer,

strukovni učitelj mentor

Alisa Hošteter, prof. engleskog jezika i

književnosti i prof. njemačkog jezika i

književnosti

19 - engleski jezik

18 - hrvatski jezik

18 - stručni predmeti u tekstilu i odjeći

17 - stručni predmeti u ugostiteljstvu

17 - praktična nastava u frizerstvu

17 - njemački jezik

32. Mario Janocik, majstor kuhar 16 - vježbe u kuharstvu

33. Hrvoje Blažinkov, majstor natkonobar 15 - ugostiteljsko posluživanje

34.

35.

36.

Ružica Šošić, struč. bacc. oec., majstor

slastičar, strukovni učitelj mentor

Melita Matijević, ing. građevinarstva,

strukovni učitelj mentor

Ivana Paulić, prof. hrvatskog jezika i

književnosti

14 - praktična nastava kod slastičara

14 - stručna praksa kod soboslikara-ličioca

13 - hrvatski jezik

37. Marija Bošnjak, majstor kuhar 13 - vježbe u kuharstvu

38.

39.

40.

Darija Kostelić, profesor matematike i

informatike

Meri Tomić, stručna specijalistica

inženjerka informacijskih tehnologija

Biljana Bjelajac, diplomirani profesor

zemljopisa-turizmolog

13 - matematika

12 - informatika

11 - zemljopis

41. Kristina Culek, diplomirani teolog 10 - vjeronauk

8


42. Vlatka Panenić, diplomirani teolog 10 - vjeronauk

43.

Mirna Dovhanj, prof. engleskog i

njemačkog jezika i književnosti

9 - engleski jezik

44. Mihael Kelbas, diplomirani teolog 9 - vjeronauk

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Sandra Ber, profesor engleskog jezika i

književnosti i diplomirani knjižničar

Marija Gerovac, magistra edukacije

matematike i informatike

Maja Vidić, stručna specijalistica

ekonomije

Elvira Macan, magistra edukacije fizike i

informatike

Tomislav Veselčić, diplomirani inženjer

građevinarstva

Iva Mišković, magistra inženjerka

tekstilnog i modnog dizajna

8 - engleski jezik

8 - matematika

7 - stručni predmeti

7 - fizika

7 - stručni predmeti u graditeljstvu

6 - stručni predmeti u tekstilu i odjeći

51. Ana Žuljević, prof. kemije 6 - kemija

52. Josipa Krnić, dipl. psihologinja 6 - psihologija

53. Ankica Savić, dipl. teolog 6 - vjeronauk

54.

55.

56.

Kornelio Gorić, magistar edukacije

filozofije i magistar edukacije povijesti

Ivan Lončar, prof. kineziologije, voditelj

ŽSV

Nikola Dujmović, magistar inženjer

elektrotehnike

5 - povijest

5 - tjelesna i zdravstvena kultura

5 - računalstvo

57. Ivana Bazina Anikić, dipl. pravnik 5 - politika i gospodarstvo

58. Marija Petrinović, dipl. pravnik 5 - politika i gospodarstvo

59.

60.

Klara Pilić, stručna prvostupnica

ekonomije

Adriana Elizabeth Đuraković, magistra

edukacije matematike i informatike

4 - ugostiteljsko posluživanje

4 - matematika

9


61. Boris Divjak, magistar povijesti 4 - povijest

62.

63.

Ines Grbešić, magistra edukacije filozofije

i pedagogije

Martina Mihin, magistra edukacije

hrvatskog jezika i književnosti

4 - etika

4 - hrvatski jezik

64. Sanja Merc, magistra slikarstva 3 - likovna umjetnost

65.

66.

67.

Mirjana Buranji, magistra inženjerka

tekstilne tehnologije i inženjerstva

Josipa Barić, magistra edukacije

njemačkog jezika i književnosti

Ana Klisurić, prof. matematike i

informatike

3 - stručni predmeti u tekstilu

3 - njemački jezik

3 - matematika

68.

Marin Ljubas, prof. sociologije i prof.

povijesti

3

- politika i gospodarstvo

- sociologija

69.

Branka Lovrić, magistra edukacije

njemačkog jezika i književnosti i

engleskog jezika i književnosti

2 - njemački jezik

70. Marijan Horvat, magistar kineziologije 2 - tjelesna i zdravstvena kultura

71. Dunja Karačić, slastičarka 2 - suradnik u praktičnoj nastavi

72.

73.

74.

Matea Matijević, magistra edukacije

matematike i informatike

Nikolina Sopta, magistra edukacije

filozofije i engleskog jezika i književnosti

Čičak Stefanija, magistra edukacije

engleskog jezika i književnosti i

hrvatskog jezika i književnosti

2 - matematika

2 - engleski jezik

1 - engleski jezik

75. Karmela Galeković, magistra ekonomije 1 - stručni predmeti u ugostiteljstvu

76. Kristina Marić, magistar kineziologije 1 - tjelesna i zdravstvena kultura

77.

Iva Muškić, magistra edukacije likovne

kulture

0 - likovni

10


Ime i prezime

1. Sonja Osrečki, magistra prava – tajnik škole 4

2. Ivana Marcikić, magistra prava – zamjenik tajnika škole 5

3. Anastazija Primorac, ekonomist - VŠS – voditelj računovodstva 43

4. Mira Ivanišević – SSS - administrator 40

5. Božica Širić, ekonomist - SSS, računovodstveni referent 31

God.

sl.

Ime i prezime

1. Antun Milišić, šumarski tehničar – domar – kućni majstor 39

2. Dušan Mihajlović, elektrotehničar - SSS – ložač 33

3. Bernarda Matić, SSS - kožarski stručni radnik – spremačica 36

4 Slavica Salak, spremačica 35

7. Jurka Milišić, SSS -krojač po mjeri - spremačica 26

8. Eva Franjić-Špelac, SSS - spremačica 18

9. Nada Rajković, SSS - frizer - spremačica 16

10. Anamarija Klarić, SSS – frizer - spremačica 12

God.

sl.

Ime i prezime

Ukupni radni

staž

(god.)

Radno mjesto u šk. god.

2018./2019.

1. Ana Dujić 4

- voditelj računovodstva

(zamjena)

11


2. Ana Sanković 0 - psihologija

3. Tena Papiga 1 - knjižničarka

1. Zlata Kopić

2. Eva Tomašević

3. Martin Marčinko

1. Suzana Džalto

2. Janja Matić

3. Martina Meštrović

4. Daniela Brdsko

1. Tamara Majstorović

12


In memoriam

Draga obitelji, prijatelji i kolege,

Mnogo je lakše tugovati u tišini; tada ne brinemo kako naći prave riječi. No, stojeći u

tišini, jedina stvar za koju sam sigurna je kako smo svi danas ovdje zajedno da bismo,

dijeleći tuđu tišinu, podijelili međusobne trenutke sjećanja na Ivana, kojeg smo svi

voljeli, kao prijatelja, supruga, brata, razrednika, našeg Marčija.

Svi ćemo imati svoje osobne i posebne uspomene, spremljene u našim srcima, u

našim životima. Danas je jako teško doći ovamo, čuti svoje misli glasno, pokušavajući

se usredotočiti na vrijeme duhovitih razgovora u zbornici ili terasi, a ne na činjenicu

da Ivan više nije ovdje s nama danas.

Rekao si nam da si bolestan. Ali, ... nismo željeli vjerovati da je Tvoja bolest toliko

zla i da će biti tako brza. Rekao bi to uvijek kroz šalu i vedrog duha. Ali, ovoga puta

se nisi šalio s nama. Nisi se vratio.

Danas smo svi ovdje, jer smo se nekako dotakli Ivanova života. Za mene, on će uvijek

biti s nama. Ono što ću uvijek pamtiti je koliko bi me nasmijao svojim izjavama i

postupcima. On je ljude gledao, slušao, primjećivao. Imao je empatiju za ljude,

osobito za učenike kao profesor, a posebno kao razrednik. Nerijetko je odlazio

učenicima kući, pomagao kao čovjek. Bio je jednostavno veliki čovjek u pravom

smislu riječ, naš Veliki Marči. Sigurna sam kako svi imate svoje vlastite, posebne i

privatne trenutke koje ćete čuvati u srcima.

Dragi naš Ivane, ostat ćeš u našim mislima i srcima zauvijek. Neka ti je laka ova zemlja

u koju danas polažemo Tvoje tijelo.

Svim članovima Tvoje drage i tužne obitelji upućujemo iskrenu sućut.

Tvoje kolegice i kolege iz Srednje strukovne škole Vinkovci

(Nekrolog napisala Tanja Pajtak)

13


„Naša uloga u formiranju učenika koji ne moraju biti odlični đaci,

ali mogu postati odlični ljudi!“

Posao pedagoga i psihologa u školi vrlo je raznolik i pokriva široko područje, od

pomoći u organizaciji rada škole, preko rada s

učenicima, roditeljima i nastavnicima do

najmanje zanimljivog, ali nužnog dijela statistike

i administracije. Kako je našim učenicima

najvažniji dio posla koji se odnosi na njih,

naglasak ćemo staviti na neposredni rad s

učenicima u kojemu se, uz rad u skupinama i provođenje radionica, održavanje predavanja,

najviše ističe individualni savjetodavni rad. Kroz različite aktivnosti koje smo organizirale

nastojale smo doprinijeti vašem usmjeravanju ka usvajanju pravih životnih vrijednosti,

„usaditi“ prije svega poštenje, podići samopouzdanje i samopoštovanje, učiti vas

prihvaćanju različitosti i asertivnom ponašanju.

S učenicima prvih razreda tijekom rujna i listopada provele smo početne radionice na temu

učenja i kako učiti. Uputili smo ih u metode učenja uz pomoć umnih mapa, ishode učenja

koje očekuju nastavnici i važnost praktičnog rada te učenja s razumijevanjem. Učenici su

nove načine rada i učenja vrlo rado prihvatili. Tako su učenici upoznali nas kao i mi njih.

Obilježili smo mjesec ovisnosti. Učenici su sa svojim razrednicima ove godine mogli izabrati

temu radionice (ovisnost o alkoholu, cigaretama, lakim i teškim drogama, računalnim

igricama i internetu te ovisnost o kocki i klađenju) koja se provela u njihovom razredu

tijekom ovog važnog mjeseca. Potaknule smo i učenike

da se angažiraju u obilježavanju važnih datuma. Tako su

povodom Međunarodnog dana tolerancije (16.

studenog 2018.) učenici 3.h razreda obojali učenički

kutak u bojama tolerancije, te tematski uredili klupe za

učenike. Održali smo i pedagoške radionice u 2.d, 4.a, 3.c i 1.c razredu.

14


Ove godine, na inicijativu učenika obilježili smo i Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad

ženama (26. 11.2018.). Povodom toga, u holu škole

učenici 4.a i 2.b pripremili su prigodan program koji se

sastojao od skečeva prikaza nasilnog ponašanja, plesa i

prezentacija o nasilnom ponašanju poznatih.

Uz pomoć

učenika Zdravstvene i veterinarske škole dr.

Andrije Štampara obilježili smo Dan borbe protiv

AIDS-a. Učenici su održali predavanja o spolno

prenosivim bolestima učenicima 2.b i 2.e razreda.

Tako smo naše učenike uputili u to koliko je važno

voditi brigu o vlastitom zdravlju i prevenciji spolno prenosivih bolesti.

Ove godine uključili smo se i u aktivnosti volontiranja

te tako obilježili Međunarodni dan volontera (5.

prosinca). Predstavnici svih razreda sudjelovali su na

predavanju o volontiranju u kojem su se predstavili

Tomislav Ćavar predstavnik udruge Mladi protiv gladi,

te predstavnici Udruge slijepih VSŽ. Osim toga, u

travnju smo se uključili u projekt PRONI Centra i Kluba

za mlade, „Budi tu-Budi svoj!“ U sklopu projekta

učenici 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e, 2.f, 3.a, 3.b i 3.c

sudjelovali su na edukaciji o volontiranju, a nakon

edukacije učenici su u suradnji sa psihologinjom

osmislili uređenje vanjskog dijela za učenike.

Interes učenika

potaknuo nas je da osnujemo

volonterski klub koji sa svojim radom

službeno počinje od iduće školske godine.

Veljaču smo započeli sa velikim plakat

kojim smo pred naše učenike stavili izazov

dobrote. Učenike smo pozvali da svaki dan

15


naprave po jedno dobro djelo i na taj način doprinesu osjećaju zadovoljstva u školi. Nastavili

smo s tradicijom održavanja aktivnosti „Milijarda ustaje“. Tijekom prosinca učenice 1.b, 2.b,

2.e, 3.b, 3.f, i 4.b razreda sudjelovale su na pedagoškim radionicama o nasilju nad ženama i

djevojčicama. Nakon radionice na nastavi tjelesne i zdravstvene kulture uvježbavale su ples

na pjesmu „Break the Chain“. Svi smo se okupili 12. veljače i u holu škole otplesali ples dva

puta te na taj način odlučili prekinuti lanac nasilja nad ženama i djevojčicama. Između

plesova, svoju koreografiju otplesala je i učenica Nika Šola (2.b) koja je plesom prikazala

pozitivan primjer mladenačke veze. Podršku učenicama dali su i učenici 3.h i 2.c razreda koji

su protestirali protiv nasilja plakatima i transparentima.

Učenice 2.b i 4.b ples su plesale i u pješačkoj zoni u

Vinkovcima 14.2.2019. Obilježili smo Tjedan psihologije od

18. do 22. veljače na način da su učenici prvih razreda

sudjelovali na radionici na temu: „Da sam ja superheroj“, a

drugih i trećih na debati na temu „Moderna tehnologija otuđuje ljude“. Učenice 2.b razred

dodatno su sudjelovale na kružnim radionicama, a jednu od njih na temu empatije održala

je i naša psihologinja.

Obilježili smo i Dan ružičastih majica u srijedu 27. veljače izradom velikog plakata i

pedagoškim radionicama na temu nenasilnog ponašanja u svim razredima.

U ponedjeljak (21. ožujka) održali smo i aktivnost „grafiti“. Za sudjelovanje u aktivnosti

prijavilo se čak 10 ekipa. Svaka ekipa imala je svoj

citat/mudru poruku koju su morali slikovno

prikazati. Aktivnost se provodi u svim srednjim

školama u Vinkovcima. Drugi krug proveo se

zajedno s ekipama iz drugih srednjih škola (10.

svibnja), a u njemu su sudjelovale učenice 3.c

razreda.

16


Provodio se i program profesionalne orijentacije. Učenicima

četverogodišnjih zanimanja u listopadu održane su radionice o

profesionalnim interesima kako bi se lakše odlučili oko odabira

fakulteta, dok su tijekom travnja učenicima trogodišnjih

zanimanja održane radionice na temu kako napisati životopis i

zamolbu za posao.

Kroz radionice i individualne razgovore trudile smo se osvijestiti

učenike da nas vide kao stručne osobe koje im stoje na

raspolaganju i koje im mogu pružiti pomoć kada im ona zatreba, bilo da je riječ o

jednostavnom pružanju neke informacije, problemu u području učenja ili pak onih

problema osobne prirode. Osim velikog broja radionica i ove godine proveden je i velik broj

individualnih razgovora s učenicima (više od 750 razgovora), grupnih razgovora s

učenicima (više od 230 razgovora) i individualnih razgovora s roditeljima (više od 420

razgovora). Održana su i edukativna predavanja na roditeljskim sastancima 1.a

(adolescencija i životne promjene) i 1.d razreda (komunikacija s adolescentom), te

edukativno predavanja na Vijeću roditelja (veljača 2019.) na teme: „Roditeljstvo kao

životni izazov“ i „Mentalno zdravlje djece i mladih“. Održano je i stručno usavršavanje

Nastavničkog vijeća na temu važnih Pravilnika i Zakona (rujan 2018), osobnog rasta i

razvoja „Jer sitnice stvarno čine sreću“ (siječanj 2019.), te na temu „Uloga i zadaće

razrednika“ (travanj 2019.). Na kraju možemo reći da smo se susretale sa različitim

problematikama. Bilo je učenika koji su uspjeli promijeniti situaciju u kojoj su se našli, ne

dozvolivši da ta situacija loše utječe na njih i njihove osobine, odnos s drugima, odnos

prema školi i radu. Kod nekih učenika situacija je bila puno teža jer je određeni problem

zbog kojeg su došli k nama zapravo bio samo onaj mali vidljivi dio, a pravi uzrok ili uzroci

nalazili su se puno dublje. Većini učenika smo uspjeli pomoći, ali ne na način da im dajemo

gotove savjete, recepte i rješenja, nego ponajviše kroz njihovo osnaživanje i rad na sebi

kako bi sami mogli donositi zrelije odluke i zastupati sebe i svoja prava na način koji poštuje

i njih i druge.

Pedagoginja Marica Andričević i

psihologinja Stefanie Horvat

17


Uspjeh učenika Srednje strukovne škole Vinkovci na državnim i

međunarodnim natjecanjima priznatim od strane Agencije za

odgoj i obrazovanje

učenici Srednje strukovne škole Vinkovci ove godine

sudjelovali su na državnim i međunarodnim natjecanjima.

Na državnom natjecanju WSC koje je organizirano u

partnerstvu sa Agencijom za strukovno obrazovanje i

obrazovanje odraslih sudjelovali su sljedeći učenici i

postigli zavidan uspjeh. Gabrijel Gudiček, učenik 3.h

razreda s mentoricom Melitom

Matijević u disciplini soboslikarstvo osvojio je 6. mjesto; Emilija

Vrapčenjak učenica 3.f razreda s mentoricom Josipom Bobovec

u disciplini frizerstvo, osvojila je 2. mjesto; Vanesa Ležaić i

Kristina Živković učenice 4.a razreda s mentoricom Lovorkom

Tkalčić Dulić u disciplini Modni dizajn

i tehnologija i osvojile su 3. mjesto; Nikolina Leovac i Laura

Hujbert učenice 3.g razreda s mentoricom Nadom Sušac,

disciplina izrada modnih

proizvoda, osvojile su 2. mjesto;

Tamara Grgić učenica 4.c

razreda s mentoricom Majom

Vidić, disciplina poslovanje

turističke agencije, osvojila je 7. mjesto te Valentina Kuntić 1.h i Valentina Jozanović 3.i s

18


mentoricom Marijom Bošnjak na smotra učenika s teškoćama u razvoju osvojile su 6.

mjesto.

Na državnom natjecanju u organizaciji Hrvatskog sportskog

saveza sudjelovao je ženski rukometni tim učenica Srednje

strukovne škole Vinkovci zajedno sa mentorom Božom

Pavlovićem. Osim toga, sudjelovali smo i na međunarodnom

natjecanju AEHT, učenica Irena Bunčić 4.c razred sa

mentoricom Ružicom Šošić u disciplini slastičarstvo, osvojila

je 1. mjesto. Na državnom natjecanju LiDraNo 2019.

sudjelovao je i učenik Dominik Kožul, učenik 4.a razreda,

zajedno s mentoricom Ivanom Petričević. Dominik je osvojio

prvo mjesto na županijskom natjecanju u disciplini

pojedinačni dramsko-scenski izraz i tako se plasirao na

državno natjecanje.

Također, na natjecanju Europa u školi, Iva Turkalj, učenica 3.a razreda, zajedno s

mentoricom Ivanom Petričević osvojila je peto mjesto u dobnoj skupini 3. i 4. razred srednje

škole s temom: „Gdje su mladi i što rade na internetu?“. Osim natjecanja u organizaciji

Agencije učenici su aktivni i u drugim natjecanjima o čemu možete vidjeti u izviješćima

pojedinih aktiva.

Iznimno smo ponosni na uspjeh naših učenika i njihovih mentora. Njihov uspjeh pokazuje

kako se rad i trud isplati i vrednuje.

19


Dan otvorenih vrata „Isprobaj svoju vještinu“

U petak, 3. svibnja 2019. godine Srednja strukovna škola Vinkovci u suradnji s

Tehničkom školom Ruđera Boškovića i Drvodjelsko tehničkom školom Vinkovci, te

Poljoprivredno šumarskom školom Vinkovci i Zdravstveno veterinarskom školom dr.

Andrije Štampara Vinkovci organizirala je Dan otvorenih

vrata. Aktivnost je bila namijenjena učenicima osmih

razreda osnovnih škola. Povodom toga, prigodno smo

uredili našu školu i osmislili različite radionice za učenike

u kojima su mogli

isprobati svoje

vještine. Nastavnici

su kroz praktični

rad nastojali

pokazati učenicima zašto da upišu jedno od

zanimanja koja nudimo u školi. U našoj školi

upisujemo učenike u zanimanjima u području turizma i

ugostiteljstva (hotelijersko turistički tehničar, turističko hotelijerski

komercijalist, kuhar, konobar, slastičar, pomoćni kuhar i

slastičar); tekstila i kože (modni tehničar i krojač JMO) te

ostalih (autolakirer JMO, soboslikar – ličilac JMO, pomoćni

soboslikar ličilac) i osobnih

usluga (frizer JMO).

Sukladno tome,

učenici zanimanja

hotelijersko

turistički

tehničar i

turističko hotelijerski komercijalist

organizirali su recepcijski pult preko kojeg

su učenicima prezentirali svoja zanimanja. Učenici

zanimanja kuhar i slastičar uz prezentacijski stol s delicijama, zajedno s

20


nastavnicima uredili su svoj kuharski odnosno slastičarski praktikum u kojem su učenici

imali priliku vidjeti kako izgleda praktična nastava i način pripremanja određenih namirnica,

kao i njihovo korištenje u svrhu dekoriranja hrane.

Učenici zanimanja konobar svoje znanje prikazali su u

našoj školskoj kantini, ali i na izložbenom pultu gdje su

učenici izrađivali koktele i flambirali namirnice. U

području tekstila i kože, učenici zanimanja modni

tehničar i krojač prezentirali su svoje radove kroz

modne revije, izložili su skice svojih kolekcija te su učenici u radionicama imali priliku vidjeti

kako od ideje doći do konačnog

proizvoda. Uz to za učenike 8. razreda

organizirali su i radionicu modnog

crtanja. Učenici zanimanja soboslikar –

ličilac ovom prilikom uređivali su i oslikavali panoe.

Učenici osmih razreda mogli su vidjeti kako se

njihovi radovi nalaze po cijeloj školi. Učenici

zanimanja autolakirer, učenicima su na izložbenom štandu pokazali svoja znanja i osnove

ovog zanimanja, a jedan od učenika pokazao je svoje sposobnosti oslikavajući haubu

automobila. Učenice zanimanja frizer

učenicima su prezentirale svoje frizure koje

su izradile na državnom natjecanju, a

nakon toga učenici su imali priliku

pogledati i frizerski salon škole u kojem

21


učenice rade vježbe iz praktične

nastave. U ovoj aktivnosti surađivali su

svi nastavnici i učenici naše škole. Kako

su se nastavnici strukovnih predmeta

potrudili zajedno s učenicima

organizirati i urediti radionice, nastavnici

općeobrazovnih predmeta zajedno s

učenicima vodili su učenike osmih

razreda kroz prigodan program uz podršku i koordinaciju stručne službe škole. Zadovoljni

smo što su ove godine na Danu sudjelovali učenici iz čak 24 osnovne škole u okolici

Vinkovaca, odnosno 733 učenika osmih razreda. Vjerujemo da su učenici puno toga vidjeli

te da će im to olakšati donošenje važne odluke o upisu u srednju školu.

Pedagoginja Marica Andričević i

psihologinja Stefanie Horvat

22


Stručno vijeće hrvatskog jezika

Članovi stručnog vijeća hrvatskog jezika su: Tanja Pajtak, Helena Voda, Ivana

Petričević, Ivana Paulić, Mirela Luburić, Jelena Ferić i Martina Mihin.

Stručno vijeće hrvatskog jezika skrbi o nastavi književnosti, programiranju

mjesečnog i godišnjeg plana rada te praćenja i vrednovanja učenika.

Članice aktiva stručno se usavršavaju sudjelujući na školskim, županijskim i

međužupanijskim vijećima, ali i individualno kroz praćenje literature, udžbenika i časopisa.

Nastavom se nastoji ukazati na važnost materinskog jezika, komunikacijske sposobnosti,

ljubav prema čitanju. Uz redovitu nastavu provođene su i pripreme za državnu maturu,

dodatna i dopunska nastava. U suradnji s učenicima obilježavamo sve važne datume i

događaje kojih je i ove godine bilo mnogo. Hvala svim učenicima koji su svojom

kreativnošću i suradnjom pomogli u realizaciji svih događaja.

Ove smo godine ponovno imali velik broj izvannastavnih aktivnosti: literarna,

dramska i recitatorska skupina, školski projekti, posjet knjižnici i kazalištu itd.

U okviru 24. dana Josipa i Ivana Kozarca, 27. listopada 2018. godine održano je Jutro

poezije, na kojemu su se učenici vinkovačkih srednjih škola predstavili svojim pjesničkim

uradcima. Srednju strukovnu školu u Vinkovcima predstavili su: Ema Knežević (3. a), Iva

Turkalj (3. a) i Maja Mitić (4. a) − mentorica Ivana Petričević. Pjesma Na krilima vječnosti Ive

Turkalj osvojila je treće mjesto.

Na ovogodišnjoj smotri LiDraNo 2019. za literarni izraz, na općinskoj razini, sudjelovali

su Gabrijela Kordić (1. b, mentorica Helena Voda), Mihael Zavišić (3. c, mentorica Tanja

Pajtak), Iva Turkalj (3. a), Maja Mitić i Antonija Krajinović (4. a, mentorica Ivana Petričević).

Učenici Dominik Kožul i Mihaela Vendl (4. a, mentorica Ivana Petričević) sudjelovali su

na županijskoj Smotri LiDraNo 2019. za dramsko-scenski izraz (pojedinačni nastupi), koja je

održana u Gradskom kazalištu „Joza Ivakić” u Vinkovcima 21. veljače 2019. godine. Učenik

Dominik Kožul pobijedio je u kategoriji pojedinačnih nastupa i ostvario odlazak na državnu

Smotru LiDraNo 2019. u Šibenik (27. − 29. ožujka 2019.).

Na nacionalnom natjecanju Europa u školi (za literarni izričaj) rad učenice Ive Turkalj

(Gdje su mladi i što rade na internetu?) u kategoriji 3. i 4. razred SŠ bio je među deset

nagrađenih (5. mjesto, mentorica Ivana Petričević).

Govorno-scenski izričaj promicali su učenici recitatori, uz voditeljicu prof. Ivanu

Petričević, sudjelujući na raznim događanjima, kao što su Dani Matice hrvatske u

Vukovarsko-srijemskoj županiji – Život i djelo Josipa Kozarca, 24. dani Josipa i Ivana Kozarca,

priredba Štokavčići, Obilježavanje Međunarodnoga dana zaštite voda i LiDraNo 2019. godine.

Kazališnu umjetnost učenici su popratili gledajući sljedeće predstave: Govori glasnije!

(Satiričko kazalište „Kerempuh”, Zagreb), Dvije crte plavo i Domaši (Gradsko kazalište „Joza

Ivakić”, Vinkovci).

23


U ožujku se u našoj školi održavala putujuća izložba Anne Frank čija je koordinatorica

bila Helena Voda, a voditelji izložbe bili su učenici naše škole (2. a, 2. b, 4. c). Osim ovoga,

prof. Voda u suradnji s učenicima snimala je spot za Video-natječaj Euroscola

#ovajputglasam te sudjelovala u pub-kvizu koji je organizirala Gradska knjižnica i čitaonica

Vinkovci. Obilježen je i Dan jabuka i odlazak na 2. filmski festival u Vinkovcima (film Nuštar,

zaboravljena bitka).

U studenom smo posjetili Zagreb i Interliber – međunarodni sajam knjiga i učila na

kojemu su učenici imali prilike kupiti knjige, razgledavati ili susresti se s najdražim autorom,

prisustvovati književnim radionicama…

Mirela Luburić voditeljica je Kluba čitatelja koji se redovito okupljaju u školskoj

knjižnici i razmjenjuju svoja čitateljska iskustva.

I ove smo godine najmlađe razveselili prigodnom božićnom predstavom. Zajedno s

učenicima predstavu su pripremile Tanja Pajtak, Mirela Luburić i Martina Mihin.

Međusobnom suradnjom, razmjenjivanjem ideja, trudom i znanjem nastojimo

učenicima približiti ljubav prema hrvatskom jeziku. Veselimo se novim aktivnostima,

projektima i izazovima koji nam donosi sljedeća školska godina.

Voditeljica aktiva hrvatskog jezika: Martina Mihin

Božićna predstava

Najmlađe smo i ove godine razveselili prigodnom božićnom predstavom koju su zajedno s

učenicima pripremile Tanja Pajtak, Mirela Luburić i Martina Mihin.

Zahvaljujemo svim učenicima koji su pomogli u

realizaciji predstave, koji su svoje slobodne vrijeme

izdvojili i posvetili drugima izmamivši osmijehe i sretna

lica.

Zahvaljujemo i profesoru Hrvoju Blažinkovu koji je i ove

godine preuzeo ulogu Djeda Božićnjak i time upotpunio

božićni program.

24


Raznolikosti

U školskoj godini 2018./2019. učenici i ja bavili smo se različitim aktivnostima. Na

samom početku školske godine, već u rujnu prijavili smo se na natječaj EU Parlamenta pod

nazivom #ovaj putglasam. Bio je to promotivni spot čija je tema bilo pozivanje na glasanje

za EU Parlament 2019. godine. Spot su radili učenici 2. a, 2. b i 4. a razreda. Učenici su sami

pravili scenario, snimali, glumili i montirali video uradak.

Objavljen je na mrežnim stranicama https://www.youtube.com/watch?v=Ja3xeAomlrA

19. listopada 2018. godine u našoj je školi

obilježen Dan jabuka. Na ovoj, možemo reći,

tradicionalnoj manifestaciji, sudjelovali su

učenici 2. a, 2. b, 2. g, 3. d i 4. c razreda te

nastavnice Branka Rimac, Ružica Šošić i

Helena Voda koje su im pomagale. Na Dan

jabuka, učenici su tražili recepte koji u sebi

imaju jabuke, pravio se sok od jabuka, plakati

te su se pekli i prodavali kolači – naravno od

jabuka. Posjećenost je bila relativno velika jer

je riječ o tri škole i otvorenoj manifestaciji. Pripreme su počele rano ujutro, ali od velikog

odmora do 12h bio je prodajni dio događanja.

Sudjelovali smo i na pub kvizu. Završnica

pub kviza Znanjem u vikend održana je u petak

9. studenoga 2018. godine, u Coffee House

Charlie Vinkovci u organizaciji Gradske knjižnice

i čitaonice Vinkovci. Tijekom Mjeseca hrvatske

knjige (15.10. - 15.11.) natjecale su se ekipe iz

sedam vinkovačkih srednjih škola, a pobijedila je

ekipa Calypso iz Ekonomske i trgovačke škole

Ivana Domca Vinkovci. Mi smo osvojili treće

mjesto. Svim natjecateljima Gradska knjižnica i

čitaonica Vinkovci osigurala je jednogodišnje

članstvo. Ukupni poredak izgledao je ovako:

1. mjesto Calypso – 35 bodova (Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca Vinkovci )

2. mjesto Brkin čopor – 29 bodova (Gimnazija Vinkovci)

3. mjesto Struker – 22 boda (Srednja strukovna škola Vinkovci)

4. mjesto Potjera - 19 bodova (Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci)

5. mjesto Pinokio – 15 bodova (Drvodjelska tehnička škola Vinkovci)

6. mjesto Atomska čeljad – 14 bodova (Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci)

25


7. mjesto Kiki – 3 boda

(Zdravstvena i

veterinarska škola dr.

Andrije Štampara

Vinkovci) –zadnja dva

kruga ekipa nije

nastupila.

Našu je školu predstavljala ekipa iz 2.a. Magdalena

Boričić, Ana Ešegović, Mia Nikić, Mia Miličević i Marko Palaveršić.

I ove smo godine posjetili sajam knjiga u Zagrebu Interliber

te Satiričko kazalište „Kerempuh” i odgledali komediju

Govori glasnije, autorski projekt Bobe Jelčića.

U sklopu 2. filmskog festivala u Vinkovcima s učenicima 2. a

odgledali smo film Nuštar zaboravljena bitka.

S učenica sam provela i stručnu ekskurziju u Grazu, za Dan europskih jezika.

12. ožujka 2019. godine u Srednjoj strukovnoj školi

Vinkovci otvorena je putujuća izložba Anne Frank. Izložba je

ostvarena u sklopu projekta Povijest za svijest, a organizatori su

Hrvatska edukacijska i razvojna mreža za evoluciju

sporazumijevanja (HERMES) i

Kuća Anne Frank iz

Amsterdama. Sastoji se od

tridesetak izložbenih panela

koji sadrže brojne detalje iz

života židovske djevojčice i

njezine obitelji s kraja Drugog

svjetskog rata, ali i aktualizira pitanje ponovne pojave

nacističke ideologije u suvremenom svijetu. Voditelji izložbe

bili su učenici naše škole.

Helena Voda

26


Medijska grupa

Kako bi učenicima omogućili da se

dodatno razvijaju u struci te da stječu

stručne kompetencije, Srednja strukovna

škola Vinkovci, oformila je Medijsku grupu,

još jednu izvannastavnu aktivnost u čiji se

rad mogu uključivati učenici svih razreda i

svih smjerova. Cilj nam je bio suvremena

škola. Želja nam je stvaranje modernog

novinarskog izričaja te povezivanje

novinarstva s neizbježnim društvenim

mrežama. Sudjelujući u školskim

aktivnostima tijekom cijele godine, kao i u događanjima usko vezanima uz školu, shvatili smo kako

je potrebno u rad grupe uključiti veći broj učenika. Na taj način ćemo potaknuti učenike da se više

angažiraju u radu škole, ali i da postanu informirani o onome što se odvija unutar škole i u njenoj

okolini. Medijsku grupu trenutno čini šest učenika stalno uključenih u rad, a to su: Mihael Cvilinder,

Idora Iličić, Mirta Marić, Luka Pavoković, Iva Turkalj i Mihael Zavišić.

Jako smo ponosni na dosadašnji rad grupe, nije uvijek bilo lako, jer je trebalo pratiti brojne aktivnosti

škole. Do sada brojimo nekoliko stotina fotografija, sate i sate video materijala i hrpu objava.

Ono što nas čini posebnima jest i činjenica da smo škola koja je dostupna na danas popularnim

platformama (Facebook, Instagram).

Svaki dan donosimo nešto i s nama nikada nije dosadno!

O da, skoro smo zaboravili, pridružite nam se, pokažite svoju kreativnost #strukovnavinkovci

https://www.facebook.com/strukovnavinkovci/

Uredništvo Medijske

Govorno-scenski izričaj recitatorske skupine

Učenici recitatori tijekom školske godine 2018./2019. promicali su vrednote

zavičajnih pisaca sudjelujući na mnogim događajima u školi i izvan nje. Poštujući zakonitosti

scenskoga govora, sugestivnim iskazom pisanih misli slavonskih pisaca pokušali su

osvijestiti važnost očuvanja zavičajne riječi.

U dvorani Ogranka Matice hrvatske u Vinkovcima 15. listopada 218. godine započeli su

Dani Matice hrvatske u Vukovarsko-srijemskoj županiji. U okviru svečanosti otvorenja

upriličen je program naslovljen Život i djelo Josipa Kozarca na kojemu su sudjelovali prof.

27


Višnja Sorčik i učenici Gimnazije Matije Antuna

Reljkovića Vinkovci, prof. Ivana Petričević i

recitatori Srednje strukovne škole Vinkovci:

Dominik Kožul, Laura Benačić i Iva Plavšić.

Recitatori su predstavili Josipa Kozarca kao

pjesnika te su kazivali sljedeće pjesme: Poezija,

Poš'lji, Bože, Mom najdražem prijatelju Josipu

Brunšmidu, Lijepa Anka, Posveta i Sitne pjesme.

Iva Plavšić iščitala je nekoliko frazema koje je

Josip Kozarac koristio u svojim pripovijetkama, a koji su dio

Maloga frazeološkog rječnika koji su pripremili učenici 3. a

razreda.

Na Gradskom groblju 25. listopada 2018. godine započela

je književna manifestacija 24. dani Josipa i Ivana Kozarca

polaganjem vijenaca na grobove

Josipa i Ivana Kozarca, Matije

Antuna Relkovića te Miroslava

Slavka Mađera. Uz predstavnike Županije, Grada Vinkovaca,

Hrvatskih šuma i gosp. Martina Grgurovca, na groblju su

nazočili učenici OŠ Josipa Kozarca Vinkovci, Gimnazije Matije

Antuna Reljkovića i Srednje strukovne škole Vinkovci.

Učenici Srednje strukovne škole Vinkovci položili su vijenac i

zapalili svijeću na grobu Miroslava Slavka Mađera, a Lino Dakić

i recitator Dominik Kožul iščitali su životopis M. S. Mađera i

njegove pjesme Cibalae i Vrati se, grade.

U petak 26. listopada 2018.

godine, u školskoj knjižnici, održan je

susret s akademkinjom Dubravkom Oraić

Tolić koja je predstavila nagrađeni roman

Doživljaji Karla Maloga. Razgovor s

akademkinjom vodila je profesorica Ivana

Petričević, a ulomke iz romana čitao je

recitator Dominik Kožul.

Učenici i profesori spoznali su poetiku

romana pisanoga u obliku elektroničke

pošte i zasigurno dobili poticaj za njegovo

iščitavanje jer je znanstvenica i književnica

Dubravka Oraić Tolić svojom toplim riječju

i neposrednošću zadivila nazočne u

knjižnici.

U Kavani Aurelia 27. listopada 2018.

godine održano je Jutro poezije na kojemu

28


su vinkovački srednjoškolci iščitavali svoje stihove.

Sudjelovalo je pet srednjih škola (Gimnazija Matije Antuna

Reljkovića, Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca,

Zdravstvena i veterinarska škola dr. Andrije Štampara,

Tehnička škola Ruđera Boškovića te Srednja strukovna škola

Vinkovci), iz kojih se predstavilo dvadeset i četvero učenika

pjesnika.

U uvodnom dijelu učenici su imali prigodu čuti

zanimljivosti o književnom stvaralaštvu Josipa Kozarca,

povodom 160. obljetnice rođenja, koje je iznijela prof.

Nikolina Maletić. Učenice recitatorice naše škole Anđela Gajić i Franka Sanković iščitale su

Kozarčeve pjesme Suza, kćeri Miri i Pošlji, Bože. Pjesnik i profesor Franjo Nagulov predstavio

je poetiku nedavno preminuloga pjesnika Milana Maćešića,

Iz Srednje strukovne škole u Vinkovcima kao učenici pjesnici sudjelovali su: Ema

Knežević, 3. a (Ograda beskraja), Iva Turkalj, 3. a (Na krilima vječnosti) i Maja Mitić, 4. a

(Mjesečina).

U okviru znanstvene i kulturne manifestacije Šokačka rič 16, autorice i voditeljice

projekta prof. dr. sc. Anice Bilić, 9. studenoga 2018. godine u Glazbenoj školi Josipa

Runjanina u Vinkovcima održana je priredba naslovljena Štokavčići. Misija priredbe, koju

vodi Ksenija Petričić, jest očuvati organski idiom našega kraja te potaknuti mlađe naraštaje

na promišljanje o zavičajnom izričaju. Štokavčići naše škole bili su Mihaela Vendl i Dominik

Kožul, koji su ujedno najavili te odjavili ovogodišnju priredbu. Mihaela Vendl predstavila se

pjesmom Ane Šebalj Uspomene iz mladosti rane, a Dominik Kožul monologom Ivana

Hermana Ja nemam kuraži.

Županijska razina Smotre LiDraNo 2019. (dramsko-scenski izraz) održana je u

Gradskom kazalištu „Joza Ivakić“ u Vinkovcima 22. veljače 2019.

godine. Na Smotri je sudjelovalo 80-ak učenika osnovnih i srednjih

škola Vukovarsko-srijemske županije koji su pokazali kreativnost i

inovativnost u dramsko-scenskom izričaju. U kategoriji

pojedinačnih scenskih nastupa za srednje škole sudjelovalo je

osam učenika iz četiriju srednjih škola (Gimnazija Županja,

Gimnazija Matije Antuna Reljkovića,

Vinkovci, Ekonomska i trgovačka škola

Ivana Domca, Vinkovci i Srednja

strukovna škola Vinkovci).

Našu školu predstavili su učenica Mihaela

Vendl, koja je kazivala pjesmu Vanje Radauša Moja mati bila je, te

učenik Dominik Kožul, koji je izveo monolog Ivana Hermana Ja

nemam kuraži. Dominik Kožul je svojom smjelom glumom i

uvjerljivom igrom proglašen pobjednikom te je sudjelovao na

državnoj Smotri LiDraNo 2019. u Šibeniku od 27. do 29. ožujka 2019.

godine.

29


Na Smotri se predstavilo 38 učenika u pojedinačnim nastupima (monolog i kazivanje

poezije) koji su bili najbolji u svim županijama Lijepe Naše. Svojom kreativnom izvedbom i

sigurnim nastupom Dominik je izmamio veliki pljesak nazočnih te potvrdio svoje glumačko

umijeće.

Prigodnim programom 22. ožujka 2019. godine u školi smo obilježili Međunarodni

dan zaštite voda kako bismo osvijestili mlađe naraštaje o vrijednosti očuvanja prirode i

zaštite voda te uvidjeli koliko je voda bila inspiracija mnogim umjetnicima, a posebice

književnicima. Naziv programa Voda − izvor života i neiscrpna književna inspiracija (Bosut)

ukazuje na dvodijelni sadržaj spomenutoga obilježavanja. U programu su sudjelovali učenici

2. a i 3. a razreda te recitatori naše škole.

U prvom dijelu programa učenica 2. a razreda Ana Ešegović održala je edukativno

predavanje o vodi, s naglaskom na zaštitu voda, njezina mentorica je prof. Branka Dučmelić.

Recitatorica Laura Benačić kazivala je stihove Vladimira Kovačića Savo vodo, pozdravi

mi dragog, u kojoj je pjesnik opjevao rijeku Savu u koju se ulijeva naš Bosut.

Grad na Bosutu dao je niz književnika koji su svoju

inspiraciju tražili u tajanstvenosti i ljepoti Bosuta, a među

njima bio je najistaknutiji

Miroslav Slavko Mađer koji je

pisao o Bosutu kao hidronimu

koji vječno stoji i osluškuje

Vinkovce. Stihove posvećene

Bosutu kazivale su učenice 3. a

razreda: Anđela Gajić, Iva Turkalj,

Petra Štiler i Franka Sanković.

Recitatorica Nika Šola

humoristično je prikazala stihove

Ivana Jukića Na obali Bosuta. Program je vodila Iva Plavšić.

Učenici 3. a razreda u okviru razrednoga projekta snimili su videozapis o Bosutu u

njegovu lijepom i ružnom ruhu. Urednici videozapisa su Mihael Cvilinder i Iva Turkalj,

pripovjedač je Ivan Đigunović, a u njemu

sudjeluju i recitatori Mihaela Vendl i

Dominik Kožul.

Učenici recitatori i ove su školske

godine opravdali svoje postojanje jer su

smjelo promicali pisanu riječ zavičajnika i

razvijali svijest o ljepoti hrvatskoga jezika.

Voditeljica recitatorske skupine:

Ivana Petričević

30


Izvješće o radu aktiva stranih jezika

U našoj školi učenici uče engleski i njemački jezik kao prvi i drugi strani jezik, dok

učenici koji pohađaju smjer ugostiteljstva, turističko-hotelijerski komercijalisti te učenici

turističke gimnazije imaju još i talijanski jezik.

Nastava je zastupljena stručno pa aktiv čine profesorice engleskog jezika i književnosti:

Sanja Sorko, Livija Pribanić (koja je i voditeljica Županijskog stručnog vijeća), Sandra Ber,

Stefanija Čičak, Nikolina Sopta te profesorice njemačkog jezika i književnosti Zlata Kopić i

Jasenka Juranović, dok profesorice Branka Lovrić i Mirna Dovhanj predaju njemački i

engleski jezik, a profesorica Marijana Trutin njemački i talijanski jezik. S 1. siječnjem 2019. u

zasluženu mirovinu smo ispratili profesoricu Zlatu Kopić na čije mjesto je došla profesorica

Josipa Barić.

Aktiv stranog jezika sastaje se jednom mjesečno, a po potrebi i češće, a sadržaji i teme

predviđeni su programom rada. Svi nastavnici sudjeluju na županijskim i regionalnim

aktivima, radionicama i seminarima uz praćenje najnovijih problematika iz nastave stranih

jezika. Od prosinca 2018. godine smo aktivno uključeni u virtualne učionice i marljivo

skupljamo značke za reformu Škola za život koja nam ulazi na jesen u školu.

Radimo u suvremeno opremljenim učionicama, služeći se auditivnim i vizualnim

materijalima te digitalnim udžbenicima. Moderan i interaktivan način učenja stranog jezika

naročito je privlačan učenicima te im olakšava učenje stranog jezika.

Tradicionalno je 26. rujna 2019. obilježen i Europski dan jezika i to po prvi puta na javnoj

manifestaciji u pješačkoj zoni u centru grada. Svaka je škola imala svoj štand prigodno

ukrašen povodom dana jezika te smo uz brojne igre, pjesmu i ples nastojali osvijestiti koliko

je znanje i učenje stranog jezika važno.

I ove godine smo održali školsko natjecanje iz engleskog i

njemačkog jezika te je nekoliko naših učenika pozvano na

županijsko natjecanje gdje su

ostvarili dobre rezultate.

U sklopu jezičnog i stručnog

usavršavanja te suradnje

grada Vinkovaca sa gradom

Kenzingenom iz Njemačke,

ove godine će prof. Mirna

Dovhanj, koja je organizatorica cjelokupnog projekta, i

sedmero učenika naše i Tehničke škole škole (zanimanja

slastičar, frizer, elektroničar, vodoinstalater i instalater

grijanja i klimatizacije, hotelijersko-turistički

komercijalist i automehaničar) četiri tjedna provesti

radeći u struci i usavršavati njemački jezik u Kenzingenu.

31


S nestrpljenjem iščekujemo novu školsku godinu, novine koje nam ona donosi, brojne

projekte i nove izazove.

Voditeljica aktiva stranog jezika: Mirna Dovhanj

Izvješće rada stručnog vijeća matematike, fizike, kemije i

informatike

Članovi stručnog vijeća školske godine 2018./2019. su:

• nastavnice matematike: Eva Tomašević (umirovljena 27. prosinca 2018.), Marija

Gerovac, Darija Kostelić, Adriana Đuraković, Matea Klarić i Ana Klisurić (početak

rada 15. siječnja 2019.)

• nastavnica fizike: Elvira Macan

• nastavnica kemije: Ana Žuljević

• nastavnici informatike: Tatjana Alerić, Meri Tomić i Nikola

Dujmović

Članovi stručnog vijeća poticali su učenike na stjecanje

kompetencija iz svojih predmeta kroz redovnu

nastavu, a nastavnice Adriana Đuraković, Darija Kostelić i Marija Gerovac

su također provodile dopunsku, dodatnu nastavu i pripreme za državnu

maturu.

U siječnju 2019. godine modernizirane su računalne učionice s 20 novih

računala što je bilo omogućeno zahvaljujući gradskim sredstvima.

25. siječnja 2019. provedeno je školsko natjecanje iz informatike u

kategoriji Osnove informatike. Sudjelovali su učenici: Ana Vidović, 4. a,

Ana Menđušić, 3. a, Iva Plavšić, 3. a, Karla Zubčić, 3. a, Laura Sabljić, 3. a, Mihael Cvilinder, 3.

a, Vedrana Kordić, 3. a, pod mentorstvom Nikole Dujmovića. Školskog povjerenstvo činili

su: Meri Tomić, Tatjana Alerić i Nikola Dujmović.

Školsko natjecanje iz Kemije održano je 5.

veljače 2019. Sudjelovala je učenica Mia Babić

iz 1.a razreda.

Također 5. veljače 2019. smo ugostili policijske

službenike za prevenciju kriminaliteta

PU Vukovarsko-srijemske. Održali su

prezentaciju u sklopu Dana zaštite osobnih

podataka i Dana sigurnijeg interneta u trajanju

od jednog školskog sata koja je bila

namijenjena svim učenicima škole. Predavač je

32


ila Mirna Marić, a suradnik Marko Džigumović. Plakate vezane uz ovo događanje su izradili

učenici: Mihael Cvilinder, 3. a, Iva Turkalj, 3. a, Mirta Marić, 3. c, Nikolina Ninković , 3. c,

Nikolina Pandža, 3. c, Luka Pavoković, 3. c, Mihael Zavišić, 3. c, pod vodstvom nastavnice

Meri Tomić.

Voditelj stručnog vijeća: Nikola Dujmović

Proljetna škola fizike

Dana 1. lipnja 2019. održana je deseta Proljetna

škola fizike na Vučedolu u Muzeju vučedolske kulture.

Na samom početku predavanje su održali Vladis

Vujnović - redoviti profesor u miru i doktorantica Dora

Polić. Profesor Vujnović održao je predavanje na temu „

Živjeti na planetu Zemlji; očuvanje prirodnog okoliša“, a

mlada znanstvenica Dora

Polić predavanje na temu

„Interdisciplinarna znanost: Uvid u svijet biofizike“. Nakon

predavanja uslijedile su radionice s pokusima. U ovom

događaju sudjelovale su učenice 1. b razreda (zanimanje

modni tehničar): Suzana Daqai i Laura Grbavica. Učenice su

pod vodstvom mentorice Elvire Macan mag. educ. phys. et

inf. izvele pokus pod nazivom Jaje u boci. Nakon pokusa

objasnile su primjenu vakuuma u svakodnevnom životu. Ovim sudjelovanjem dokazali smo

da i naši učenici pokazuju interes za fiziku i znanost.

Elvira Macan

33


Rad aktiva Turizma i ugostiteljstva

Još je jedna školska godina iza nas, puna aktivnosti, napornog rada i odricanja. Ovakvim

pristupom došli do slijedećih rezultata, natjecanja i aktivnosti, navedenih kronološkim

redom.

Organizacija 30. smotra učeničkih zadruga Republike Hrvatske

U Vinkovcima, u dvorani Barun Trenk, 12. i 13. listopada 2018. godine održala se 30. smotra

učeničkih zadruga Republike Hrvatske, u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje,

Hrvatske udruge učeničkog zadrugarstva i škola domaćina Smotre, OŠ Vođinci i Srednje

strukovne škole Vinkovci.

Već tradicionalno, održava se manifestacija Dani jabuka u našoj školi. Sudjelovale su učenice

2. a, 2. b, 2. g, 3. d i 4. c razreda, sa mentorima Brankom Rimac, Ružicom Šošić i Helenom

Voda. Manifestacija je prodajnog karaktera, gdje se pišu recepti za kolače od jabuka,

priprema se sok od jabuka, uređuju plakati, traže slike.

Učenici Martina Končevski i Mato Marušić, sa mentorom Marijom Janocik, osvojili su treće

mjesto, na natjecanju Zlatna kuna u Osijeku. Natjecanje se održalo 26. listopada 2018.

godine. Cilj natjecanja bila je provjera i vrednovanje stručno-teorijskih znanja i

profesionalnih vještina učenika/natjecatelja iz područja gastronomije, promocija slavonskih

gastronomskih proizvoda i namirnica, edukacija i razvoj učeničkih kuharskih vještina te

stvaranje veza i prijateljstva među mladim kuharima.

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, od 22. do 24. listopada 2018.

godine u Šibeniku, organizirala je 2. Dane strukovnih nastavnika. Ove godine, iz našeg

kolektiva išla je Maja Vidić. Jedan od prioritetnih ciljeva Dana je zadovoljiti potrebe naših

nastavnika strukovnih predmeta da se poboljšaju njihove profesionalne kompetencije i

ojačaju kapaciteti kako bi mogli primjereno odgovoriti promijenjenim društvenim

odnosima u suvremenomu svijetu i novom informacijsko- tehnološkom razvoju, a sve u

skladu s konceptom cjeloživotnog učenja. Ove godine, sudjelovalo je 420 sudionika na 46

radionica. Ukupno je bilo 60 predavača.

Učenica Irena Bunčić, disciplina Slastičarstvo, sa mentoricom Ružicom Šošić, osvojila je

prvo mjesto, na AEHT-a natjecanju. Od 12. studenog do 17. studenog 2018. g. u

Leeuwardenu u Nizozemskoj je održana godišnja konferencija AEHT-e (European

assocation of hotel and tourism schools) europskog udruženja ugostiteljsko turističkih

škola u čijem članstvu je preko 300 ugostiteljskih i turističkih škola članica iz cijele Europe.

Mladi kreativci radionica je pod vodstvo Lidie Lešić, koja se održala u studenome i prosincu

2018. godine. Polaznici radionice bili su učenici 2.e i 1.d razreda. Nastavili smo i ove školske

godine sa temom reciklaža.

Dana 20.12. 2018. učenici Srednje strukovne škole dostavili su prikupljene namirnice i

potrepštine za korisnike socijalne samoposluge u sklopu udruge Mladi protiv gladi.

Međužupanijskog natjecanja iz Daktilografije, održano je 13. 3. 2019. u Đakovu. U disciplini

prijepisa, Danijela Valjak osvojila je 5. mjesto, a Mihaela Jeličić 3. mjesto, sa mentoricom

Miljenkom Vujevom.

34


Od ove godine, novi model državnih natjecanja i smotri učenika strukovnih škola provodi

se pod imenom WorldSkills Croatia. To je natjecanje učenika strukovnih škola (WSC

natjecanja), u skladu s modernim trendovima tzv. „skills“ pokreta kojim se pod tim nazivom

promiče strukovno obrazovanje, razvoj karijere, važnost vještina, međunarodna suradnja

te sama natjecanja mladih. Time se osigurava vidljivost hrvatskih natjecanja i smotri učenika

strukovnih škola na međunarodnoj razini.

WorldSkills Croatia dio je Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

(ASOO). ASOO posjeduje dugogodišnje iskustvo u organizaciji državnih natjecanja učenika

strukovnih škola.

I naša se škola okušala u istom, počevši od školskog i međužupanijskog natjecanja.

Od šest disciplina na kojima smo sudjelovali na međužupanijskom natjecanju WorldSkills

Croatia, koje je održano u Vukovaru, učenici naše škole izborili su slijedeće plasmane:

Disciplina 1.: Kuharstvo

Učenica Martina Končevski osvojila je 8. mjesto, mentor Mario Janocik.

Disciplina 2. Pomoćni kuhar slastičar

Učenica Valentina Jozanović osvojila je 5. mjesto,

mentorica Marija Bošnjak.

Disciplina 3. Poslovanje recepcije hotela

Učenik Daniel Huseinović osvojio je 6. mjesto, mentorica

Mirjana Jakšić.

Disciplina 4. Poslovanje turističke agencije

Učenica Tamara Grgić osvojila je 2. mjesto, mentorica

Maja Vidić.

Disciplina 5. Slastičarstvo

Učenica Ingrid Šnajder osvojila je 3. mjesto, mentorica Nevenka

Bionda.

Disciplina 6. Ugostiteljsko posluživanje

Učenik Josip Kikić osvojio je 4. mjesto, mentor Hrvoje Blažinkov.

Učenica Tamara Grgić, sa mentoricom Majom Vidić, izborila je

plasman na državno natjecanje WorldSkills Croatia. Državno

natjecanje Worldskills Croatia, održano je u Zagrebu, 27. i 28.

ožujka. U disciplini Poslovanje turističke agencije, učenica

Tamara Grgić, sa mentoricom Majom Vidić, osvojila je sedmo

mjesto.

Učenice Valentina Kuntić i Valentina Jozanović, sa mentoricom Marijom Bošnjak,

sudjelovale su na smotri radova učenika s teškoćama Worldskills Croatia, gdje su osvojile

šesto mjesto.

Učenica Valentina Kuveždić, u disciplini Slastičarstvo, sa mentoricom Marijom Bošnjak,

osvojila je je prvo mjesto na natjecanju Zlatni orah, održanog u Slatini, 06.04.2019. godine.

35


Učenice Marija Dančo osvojila je 2. mjesto, a Nikolina Batarilović 6. mjesto, u disciplini

Slastičarstvo, sa mentoricom Ružicom Šošić.

Učenici Martina Končevski i Gabriel Divković sudjelovali su na natjecanju Zlatna jabuka,

održanog 12. travnja 2019. godine, u Vinkovcima, disciplini Toplog jela i disciplini Desert.

Učenici su osvojili 8. mjesto.

Naša škola već tradicionalno sudjeluje na Sajmu zdravlja i svaki put smo zapaženi, a ove

godine od 120 izlagača u 13 kategorija štand Srednje strukovne škole dobio je priznanje za

najljepše uređeni štand. Sajam se održavao od 12. do 14. travnja 2019. godine.

Razmjena učenika u gradu Herfordu, Njemačka, trajala je od 7. 4. – 13. 4. 2019. U razmjeni

učenika sudjelovale su: Srednja strukovna škola Vinkovci, Drvodjeljska škola i Tehnička

škola Vinkovci. U razmjeni je iz naše škole sudjelovalo četiri učenika i dva mentora: Ivan

Rako učenik 2. razreda – autolakirer, Stjepan Kopčić učenik 1. razreda – soboslikar-ličilac,

Ingrid Šnajder i Ena Uzunić učenice 3. razreda - slastičarke te mentori Nevenka Bionda i

Melita Matijević.

„Tradicijski Okupi, Oboji, Zajedno, Zabavi“ naziv je interaktivne radionice koja se održala

15.4.2019. godine, pod organizacijom Branke Rimac. Marljive i kreativne ruke učenika prvog,

drugog i trećeg razreda, zanimanja Pomoćni kuhar i slastičar, zajedno sa nastavnicama

praktične nastave prezentirali su male trikove pri ukrašavanju pisanica.

U Srednju strukovnu školu Vinkovci je 6. svibnja 2019. godine došao Ruksak (pun) kulture.

Ovaj projekt provode Mininstarstvo kulture i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, a

svrha je približiti umjetnost i kulturu djeci i mladima. Tim povodom je održana radionica

„Kako možemo „zaraziti“ ljude UN-ovim Globalnim ciljevima održivog razvoja? . U radionici

je sudjelovalo 15 učenika, od 1.-3. razreda, zanimanja turističko-hotelijerski komercijalist,

frizer, modni tehničar i učenici turističke gimnazije te nastavnica Mirjana Jakšić

Rimski dani, održani od 31. 5. 2019. do 2. 6. 2019. godine, omogućili su kreativno izražavanje

naših učenika i njihovih mentora. Organizator radionica bila je Branka Rimac. Učenici 4.a,

3.a, 3.c i 2.a razreda, pod vodstvom Miljenke Vujeve, imali su priliku uživjeti se u uloge

kostimiranih turističkih vodiča i prezentirati svojim vršnjacima i njihovim nastavnicima svoj

grad i baštinu

Dana 31. 5. 2019. održana je u Lapidariju Gradskog muzeja Vinkovci prva Radionica rimske

kuhinje u sklopu VII. manifestacije Rimski dani. U radionici su sudjelovali naši učenici prvih,

drugih i trećih razreda smjera ugostiteljstvo i turizam.

I ovom prilikom zahvaljujemo se svim učenicima i njihovim roditeljima na uloženom trudu,

prihvaćanju izazova i natjecateljskom duhu, kao i njihovim mentorima, koji svoje znanje i

slobodno vrijeme nesebično dijele sa istim. U želji da ćemo biti produktivni i slijedeće

školske godine, zahvaljujemo se cijelom kolektivu naše škole na podršci.

Voditeljica aktiva Turizam i ugostiteljstvo: Maja Vidić

36


Međužupanijsko natjecanje iz daktilografije

Nakon četiri godine našeg

domaćinstva Međužupanijsko natjecanje iz

daktilografije po prvi put je realizirano u

Đakovu u Ekonomskoj školi Braće Radić 13.

ožujka 2019. Natjecanje je održano u disciplini

prijepisa za učenike ekonomiste, hotelijerskoturističke

tehničare i učenike turističke

gimnazije.

U disciplini prijepisa sudjelovale su Danijela

Valjak i Mihaela Jeličić, učenice 2. a razreda uz mentorstvo nastavnice

Miljenke Vujeva.

Učenice su ostvarile značajan uspjeh

osvojivši 3. i 5. mjesto u konkurenciji

dvanaest natjecatelja iz šest srednjih škola

Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske

županije. Učenice su bile u pratnji

nastavnice Miljenke Vujeva i profesorice

Tatjane Alerić koja je bila član prosudbenog

povjerenstva.

Učenica Mihaela Jeličić osvojila je 3. mjesto, a Danijela Valjak 5.

mjesto. Svaka čast i pohvale djevojkama na trudu i angažmanu,

kao i na promociji naše škole.

Miljenka Vujeva

Kuhari

I ove školske godine učenici i nastavnici našeg aktiva bili su vrlo vrijedni i uspješni. U

nastavku slijedi pregled svih važnih događanja:

- 26. listopada je u Ugostiteljsko-turističkoj školi Osijek održana prva Zlatna kuna - natjecanje

za mlade kuhare na kojemu su sudjelovale ugostiteljske škole iz čitave Hrvatske.

Našu školu predstavljali su Martina Končevski (3.e) i Mato Marušić(2.d) s mentorom

Mariom Janocikom. Učenici su osvojili 3. mjesto.

37


- 22. veljače u Vukovaru je održano regionalno gastro natjecanje - WorldSkills Croatia.

U disciplini kuharstvo natjecala se Martina Končevski (3.e) te osvojila 8. mjesto s mentorom

Mariom Janocik.

U disciplini u kojoj su se natjecali učenici zanimanja pomoćni kuhar – slastičar predstavnica

naše škole je bila Valentina Jozanović (3.i) te osvojila 5. mjesto s mentoricom Marijom

Bošnjak.

- Od 26. do 28. ožujka na Zagrebačkom velesajmu održavalo se Državno natjecanje učenika

strukovnih škola i Smotra radova učenika s teškoćama – WorldSkills Croatia 2019. Na smotri

radova sudjelovale su učenice Valentina Kuntić (1.h) i Valentina Jozanović (3.i) s

mentoricom Marijom Bošnjak. Učenice su osvojile 6. mjesto.

Učenice su imale zadatak izraditi uradak na temu: "Izradimo NOVO – upotrijebimo STARO

- čuvajmo BAŠTINU.

- 11. i 12. travnja u Vinkovcima je održano natjecanje 3. kola

Hrvatskog kuharskog kupa pod nazivom “Zlatna Jabuka“.

Učenici Martina Kočevski (3.e) i Gabrijel Divković (1.e) s

mentorom Ivicom Ljubekom.

Učenici su se natjecali u dvije kategorije: Kategorija Toplo

jelo – osvojili 7. mjesto, dok su u kategoriji desert osvojili

8. mjesto.

- 6. travnja 2019. u Slatini

je

održano

međunarodno

natjecanje „Zlatni Orah“

slastičara profesionalaca

i učenika srednjih škola.

Učenice su imale zadatak izraditi restoranski desert

koristeći osnovnu namirnicu orah.

Prvo mjesto je osvojila Valentina Kuveždić (2.d) s

mentoricom Marijom Bošnjak.

Marija Bošnjak

38


Radionica rimske kuhinje u sklopu VII. Rimskih dana

Dana 31. svibnja 2019. u Lapidariju Gradskog muzeja Vinkovci održana je prva

radionica rimske kuhinje u sklopu VII. manifestacije Rimski dani.

Na radionici, koja je trajala malo više od dva sata, sudjelovali su naši učenici prvih,

drugih i trećih razreda smjera ugostiteljstvo i turizam. Učenici su bili podijeljeni u sedam

skupina po troje. Radionica je bila edukativna i zanimljiva, a naši učenici su vođeni budnim

okom gastrogurua Željke Klemenčić i kustosa GMVK Hrvoje Vulića te su uspjeli izraditi

sedam tradicionalnih rimskih jela.

Recepti su bili prijevodi onih iz rimskog doba u čijoj pripremi je bilo potrebno puno

improvizacije s obzirom na uvjete rada u lapidariju. Učenici i svi prisutni mogli su barem

nakratko osjetiti mirise i okuse starog Rima.

Miljenka Vujeva

Slatko europsko zlato

Od 12. studenog do 17. studenog 2018. godine u Leeuwardenu

u Nizozemskoj je održana godišnja konferencija AEHT-e (European

assocation of hotel and tourism schools) europskog udruženja

ugostiteljsko turističkih škola u čijem je članstvu preko tri stotine

ugostiteljskih i turističkih škola iz cijele Europe.

Srednja strukovna škola Vinkovci je članica AEHT-e od

2010. godine i svake se godine u studenom u drugoj

državi članici održava godišnja konferencija svih škola

članica udruženja i to je vrijeme održavanja natjecanja

u deset turističkih i ugostiteljskih disciplina: hotelski

39


menadžment, poslovanje recepcije, barsko posluživanje, posluživanje vina, pripremanje

koktela, dehatlon ili kuharsko natjecanje u vještinama, restoransko posluživanje,

predstavljanje destinacije, slastičarstvo i kuharstvo. Ove godine na konferenciji je

sudjelovalo 650 sudionika (učenika, nastavnika i ravnatelja) iz 19

zemalja što je bio veliki izazov za domaćine.

Srednju strukovnu školu Vinkovci i Hrvatsku je predstavljala

učenica četvrtog razreda Irena Bunčić u disciplini slastičarstvo.

Svrha postojanja AEHT-e je razmjena iskustava i suradnja učenika

iz različitih država, jezika i kultura kroz timski rad, stvaranje novih

poznanstava i veza među učenicima. Tako se u slastičarskoj

disciplini natjecalo 34 učenika tj. 17 timova iz 15 europskih zemalja.

Irena je bila jedina učenica iz Hrvatske iz područja slastičarstva i

natjecala se u timu s učenikom Cees Lust iz mjesta Akersloot u

Nizozemskoj. Timskim radom su osvojili zlatnu medalju s velikom

prednošću u odnosu na druge natjecatelje.

Prvi dan natjecanja prosudbeno povjerenstvo formira timove po principu spajanja učenika

iz različitih zemalja i različitih govornih područja. Tada timovi imaju 90 minuta da zajednički

(na engleskom jeziku) osmisle slasticu sa obaveznim zadanim elementima, napišu

recepturu i drugi dan rade po toj recepturi. Za praktičan rad imaju 2 sunčana sata, a

ovogodišnja tema je bila izraditi 4 jednaka deserta i poslužiti ih na 4 tanjura koji će

sadržavati: biskvit, dvije različite kreme, dva različita pripravka od jabuka i hrskavi dio. Ove

su godine imali i dodatni izazov jer su prije samog natjecanja saznali dodatne namirnice

koje treba staviti u desert.

Irena i Cees su došli na natjecanje dobro

pripremljeni te su e bez poteškoća dogovorili što i

kako će raditi. Njihov timski rad je bio besprijekoran

što je i rezultiralo osvajanjem zlatne medalje.

Ponosni smo što smo ovu vrijednu medalju donijeli

u Vinkovce i Slavoniju. Još jednom smo dokazali da

se predan rad i upornost uvijek na kraju isplate. Za

ovo natjecanje Irena se pripremala od početka

rujna a pripremala ju je nastavnica slastičarstva

Ružica Šošić.

Iz Hrvatske se natjecalo još nekoliko škola i to vrlo uspješno, u turističkim disciplinama te

su osvojili još pet medalja.

I što reći na kraju?! Još jednom smo na ovako prestižnom natjecanju za učenike

udostiteljskih i turističkih škola svoju školu, grad i zemlju dostojno predstavili i dokazali da

za uspjeh nisu presudni uvijek novci i savršeni uvjeti nego želja, volja i naporan rad.

Ružica Šošić

40


Interaktivna radionica T o o z z

„Tradicijski Okupi, Oboji, Zajedno, Zabavi“ naziv je

interaktivne radionice koja se održala 15. travnja 2019. godine u holu

naše škole od 10:00 do 13:00 sati.

Ukrašavanje pisanica jedan je od naših nezaobilaznih običaja koji se

vezuje uz blagdan Uskrsa. Simbolika ovog tradicionalnog običaja

vezana je uz rađanje novog života i Isusovo uskrsnuće kao

i okupljanje obitelji za

blagdanskim stolom.

Marljive i kreativne ruke učenika

prvog, drugog i trećeg razreda

zanimanja Pomoćni kuhar i

slastičar, zajedno sa

nastavnicama praktične nastave

prezentirali su male

trikove pri ukrašavanju

pisanica. Uz druženje, edukaciju,

zabavu i maštovitost, učenici su

tradicijskim tehnikama bojali

pisanice koristeći prirodne boje

dobivene od ljuske crvenog luka,

špinata, koprive, cikle i vina.

Budući da je ovo interaktivna radionica, uz dobru volju,

svaki učenik (ili djelatnik) naše škole mogao se priključiti

radionici i iskušati svoje vještine, te izraziti svoju kreativnost i

maštovitost.

Osim ukrašavanja pisanica, učenici su pripremili i ukrase za dom,

motivima predstojećeg nam blagdana, a ukrase su izrađivali od

recikliranih materijala kao što su vuna, papir, kutije, konopac i

slično. Svoju radionicu zaokružili su salvetnom

tehnikom, zvanom decoupage. Ova tehnika

podrazumijeva strpljivost,a osobna kreativnost

dolazi do izražaja.

Ukrašavanje pisanica običaj je duboko ukorijenjen

u našoj tradiciji.

U nadi da će se tradicija nastaviti, obitelj okupiti

te zajedno zabaviti želimo Vam svima Sretan i

blagoslovljen Uskrs!

Radionicu organizirala i uzorke pripremala Branka Rimac

41


Godišnje izvješće tekstilne struke 2018./2019.

Ova školska godina je bila prepuna događanjima u kojima smo zajedno s našim krojačicama

i modnim tehničarkama aktivno sudjelovali.

S Vinkovačkim jesenima smo otvorili sezonu modnih revija pa tako redom nastavili na

Smotri zadruga, na manifestaciji „Sve se čaje okupiše“ u Ivankovu i na Danu otvorenih

vrata u našoj školi.

Članice našeg aktiva su, osim svakidašnjih svojih radnih zadataka, uvijek aktivne i u raznim

drugim. Nastavnice Jadranka Mišković i Ljubica Kolarević su održale radionicu Srce od filca

na Smotri zadruga.

Krajem rujna je nastavnica Ljubica Kolarević krenula sa zainteresiranim učenicima s

pripremom i izradom mašni za projekt obilježavanja međunarodnog Dana kravate.

Tjedan cjeloživotnog učenja obilježila je nastavnica Verona Švaganović s radionicom

zlatoveza.

Približavanjem Božićnih blagdana smo se priključile humanitarnoj akciji pa je povodom toga

nastavnica Nada Sušac s krojačicama 3. g razreda izrađivala prigodne proizvode s

nastavnicom Ljubicom Kolarević koja je s modnim tehničarkama završavala projekt s

izradom mašni.

Prigodnim proizvodima se obilježio i Dan zaljubljenih u kojima su bile aktivne nastavnice

Ana Šarčević i Jadranka Mišković.

Aktivne smo bile na Sajmu zdravlja te Rimskim danima u organizaciji nastavnice Branke

Rimac.

Organizirale smo razna stručna predavanja i radionice u projektu s Udrugom slijepih i

slabovidnih osoba Vukovarsko-srijemske županije.

Na Danu otvorenih vrata smo dostojno predstavili naša zanimanja uključivši kao i dosad

naše učenice. Nastavnica Mirjana Buranji je tada prigodno osmislila i priredila letke o

zanimanjima za upis. Manjkali nismo niti u prezentaciji naše Škole prilikom obilaska po OŠ.

Nastavnica Lovorka Tkalčić Dulić je organizirala radionice modnog crtanja za učenike osmih

razreda OŠ. Sve smo poduzeli kako bi dali na važnosti naše struke i ne bi li učenike i njihove

roditelje napokon zainteresirali za ovo vrijedno zanimanje.

Tijekom godine smo sudjelovale na raznim stručnim skupovima na državnoj i MŽSV razini

čak i kao predavači.

Agencija za strukovno obrazovanje je ove godine organizirala novi model strukovnih

natjecanja u Zagrebu pod nazivom WorldSkills Croatia 2019. Jedna od članica radne skupine

za izradu zadataka je bila nastavnica Ljubica Kolarević u disciplini Izrada modnog proizvoda,

a na samom natjecanju je bila u istoj disciplini i jedna od članica Državnog povjerenstva.

42


Školsko natjecanje smo proveli u prosincu prema novim uputama od ASOO. Organizirali

smo timove nastavnica s mentorom na čelu i najbolje timove učenica iz disciplina Izrada

modnog proizvoda i Modni dizajn i tehnologija smo poslali na Državno natjecanje.

Timovi natjecateljica su Školu tamo dostojno predstavili i pobrali srebrne i brončane

medalje!

Voditeljica aktiva: Ljubica Kolarević

Godišnje izvješće krojačke radionice

Prema planu i programu u školskoj radionici program rada je tekao slijedećim redom:

- Rujan i listopad su protekli u izradi 440 komada prigodnih torbi za HUUZ za Državnu

smotru školskog zadrugarstva.,

- Listopad i studeni su protekli u izradi školskih uniformi za učenike ugostiteljskih, tekstilnih

i frizerskih zanimanja, a radili smo i pregače za Salaš Lamut.

- U studenom i prosincu smo se već uvelike pripremali za Božić i Novu godinu te smo

osmislili prigodne proizvode koje smo prezentirali i uspješno plasirali u našoj školi.

- U prosincu smo šivali plašteve za Osnovnu Školu Ivana Mažuranića iz Vinkovaca, haljine za

Dječji dom Sveta Ana, izrađivali radnu odjeću za tehničko osoblje Osnovne škole Bartola

Kašića te anđeoske haljine za Osnovnu školu A. G. Matoš.,

- U siječnju su krenule pripreme za Državno natjecanje.

- U veljači i ožujku smo se svesrdno bacili na izradu kolekcije modnih tehničara i krojača s

kojom smo se uspješno predstavili na Državnom natjecanju u Zagrebu.

- Mjesec ožujak je protekao također radno te uz pripreme za natjecanje smo šivali za

potrebe Salaša Lamut i Dječjeg doma Sveta Ana.

- Mjesec travanj tekao je u izradi zastora za knjižnicu i školske učionice.

- Mjesec svibanj je prošao u izradi pregača te priprema za Rimske dane.,

- U lipnju smo već počeli pripreme za slijedeću školsku godinu te smo izradili pregače za

učenike ugostiteljskih zanimanja.

Uz sve izrađeno, vršili smo razne popravke odjevnih predmeta, skraćivanja i izmjena patent

zatvarača. Sav posao je odrađen uz redovne vježbe predviđene godišnjim planom i

programom.

Voditelj krojačke radionice Jadranka Mišković

43


Uspjesi naših učenica iz tekstila s WorldSkills Croatia 2019.

državnog natjecanja

Učenice u timu Nikolina Leovac i Laura Hujbert 3. g krojačice su osvojile drugo mjesto i

srebrnu medalju u disciplini Izrada

modnog proizvoda.

Mentorica Nada Sušac je radila u timu s

nastavnicom Ljubicom Kolarević.

Modna kolekcija naših krojačica

„Kako je Potjeh tražio istinu“

s WorldSkills Croatia 2019.

Učenice Vanesa Ležaić i Kristina

Živković 4. b modne tehničarke su

osvojile treće mjesto i brončanu

medalju u disciplini Modni dizajn i

tehnologija.

Mentorica Lovorka Tkalčić Dulić je radila

u timu s nastavnicama Anom Šarčević,

Ljubicom Kolarević i Mirjanom Buranji.

Voditeljica aktiva Ljubica Kolarević

Državno natjecanje WordSkills Croatia 2019.

Područje frizerstvo

U Zagrebu 27. i 28. ožujka 2019. na velesajmu je po prvi

put održano Državno natjecanje učenika strukovnih

zanimanja. Natjecanje se odvijalo po uzoru na svjetske i

europske standarde pa je tako samo natjecanje bilo na

visokom nivou od samog organiziranja dolaska i odlaska s

velesajma do nadzora samog natjecanja na kojem nije ništa ne

nedostajalo. U jednom takvom ugodnom okruženju se

nalazila i naša učenica Emilija Vrapčenjak iz trećeg razreda.

Emilija je imala iza sebe dva natjecanja koja je trebala proći da

44


i se plasirala na Državno natjecanje. Prvo je

morala proći na školskom natjecanju gdje je radila

svečanu frizuru na živom modelu po uzoru na

nova pravila (nepoznata slika frizure izvučena

neposredno prije natjecanja), zatim se mjesec

dana pripremala uz svoju mentoricu Josipu

Bobovec za regionalno

natjecanje na kojem su

radile dva modela

(također nepoznate frizure) gdje je morala primijeniti ne samo

znanje iz prakse nego i teorije. Na regionalnom natjecanju je

uspjela biti druga te se tako plasirala na Državno natjecanje.

Pripreme za državno su se odvijale u školskoj radionici otprilike

mjesec dana što je relativno malo vremena za pripremu učenika na

tako opsežan način, naime radili su tri modela od kojih je bilo

nepoznatog 30% rada što je davalo jednu čar natjecanju gdje je

učenik morao biti spreman na sve.

Dok je natjecanje trajalo dva cijela dana, mentori nisu smjeli biti u

blizini učenika, zbog koncentracije i fer playa, pa su obilazili ostala

područja zanimanja i gledali - navijali za ostale naše učenike.

Učenici su sklopili nova prijateljstva što je jako lijepo i plemenito.

Na samom kraju natjecanja Emilija Vrapčenjak je osvojila zasluženo

drugo mjesto. Trud i rad su se na kraju ipak isplatili. Bravo Emilija!

Josipa Bobovec

Veliko srce malih frizera

Dana 5. prosinca 2018. održana je humanitarna akcija u Domu za starije i nemoćne

osobe u Vinkovcima. Jedanaest vrijednih i

aktivnih učenica 3. f razreda frizerske struke

Srednje strukovne škole Vinkovci zajedno sa

svojim stručnim učiteljima uljepšale su dan

korisnicima Doma i priredili im jednu predivnu

gestu. Kao i prijašnjih godina, odlučile su uljepšati

starije osobe i darovati im frizerske usluge – od

šišanja do novih frizura. Ova akcija traje već

nekoliko godina, a korisnici Doma ju s

oduševljenjem prihvaćaju. “Odaziv je jako velik, a

taj iznos koji oni sada neće morati izdvojiti za

frizerske usluge će potrošiti za Božić za svoje potrebe, za djecu, unuke, praunuke. Našim

45


umirovljenicima je situacija dosta teška i svaka kuna im dobro dođe”, rekla je Gordana

Trifunović, ravnateljica Doma. Učenice su ovom lijepom gestom pokazale veliko srce i brigu

za starije osobe u ovo predblagdansko razdoblje, ali i koliko je malo potrebno za sreću!

8. svibnja 2109. išli smo šišati štićenike u Centru za

rehabilitaciju „ Mala Terezija“. Učenice su

profesionalno odradile svoj dio posla te ošišale osobe

s posebnim potrebama. Na kraju smo se družili uz

sokiće i keksiće , a razgovorom smo došli do zaključka

da se ovo lijepo druženje uz šišanje ne mora završiti s

njihovim odlaskom iz

škole, nego da mogu

dolaziti i vršiti usluge a

da nisu učenici naše škole. Na kraju je cilj ostvaren.

Etno natjecanje frizera

Na Etno natjecanju u Vinkovcima 2. lipnja 2019.

godine sudjelovale su naše učenice trećeg razreda

Emilija Vrapčenjak i Valentina Lučić te učenica prvog

razreda Nikolina Iličić. Svaka od njih je trebala

napraviti zadanu tradicijsku frizuru koju su prvi put

vidjele na seminaru koji se održao mjesec dana prije

natjecanja i avangardnu frizuru inspiriranu tradicijom,

u zadanom vremenu na živim modelima.

Emilija Vrapčenjak je osvojila prvo mjesto, Valentina

Iličić treće,a Nikolina Lučić četvrto mjesto. Mentorica

im je bila Josipa Bobovec.

Veliko hvala strpljivim modelima!

46


Aktiv ostale usluge

Kao i svake godine, tako su i ove školske godine, naši su učenici u zanimanju

soboslikar-ličilac i pomoćni soboslikar-ličilac vrijedno radili i uljepšavali prostor naše škole.

Pod budnim okom nastavnika Melite Matijević i Tomislava Veselčića učenici su ličili i

oslikavali školski prostor i učionice su dobile novo ruho.

Kada je bilo potrebno u radu su im se pridružili i učenici zanimanja autolakirer.

Osim što sudjeluju u uređenju interijera naše škole, znanja stečena kroz školsku i vanjsku

praksu, najbolji učenici imaju priliku pokazati na

školskim i državnim natjecanjima.

Ove godine na Državnom natjecanju WorldSkills

Croatia 2019. u Zagrebu uspješno nas je

predstavljao učenik Gabrijel Gudiček iz 3. h razreda

pod vodstvom mentorice Melite Matijević.

Učenici naše škole sudjelovali su i na razmjeni učenika u Herfordu od 7. do 13. travnja 2019.

Na razmjeni su među ostalim bili i učenici zanimanja

soboslikar-ličilac i autolakirer. Na razmjeni su

sudjelovali učenici Stjepan Kopčić i Ivan Rako u

pratnji mentorice Melite Matijević.

U cilju predstavljanja naše škole i informiranja

učenika osmih razreda osnovne škole o zanimanjima

u našoj školi organiziran je 3. svibnja Dan otvorenih

vrata. Učenici 1. i 2. razreda zanimanja soboslikar-ličilac i autolakirer prezentirali su svoje

zanimanje na najbolji mogući način.

I za kraj, naši učenici budući soboslikari-ličioci trude se i uljepšavaju prostor naše škole pa

se potrudimo da takav ostane što duže.

Voditeljica aktiva: Elizabeta Gvozden

47


Rad učeničke zadruge „ Vridne ruke“

Učenička zadruga „ Vridne ruke“ u našoj školi osnovana je 2011.

godine, sa zadatkom da populariziramo strukovna zanimanja, potaknemo

poduzetnički duh, obnovimo zaboravljene običaje, te ih ponudimo u novom

ruhu.

U sklopu Zadruge aktivno djeluju tri sekcije: slastičarska (voditelicaj: Ružica Šošić), kuharska

(voditeljica: Marija Bošnjak) i tekstilna (voditeljica: Jadranka Mišković), a iz godine u godinu

povećava se broj njenih članova, tako da ove

školske godine imamo 80 zadrugara.

I ove godine smo bili aktivni i punili našu skromnu

blagajnu prodajom naših proizvoda.

Bili smo domaćini 30. Državne smotre učeničkih

zadruga, koja se održavala 11.- 14. listopada 2018.

Odradili smo je marljivo i odgovorno na

zadovoljstvo svih sudionika, te smo dobili pohvale

za najbolje odrađenu državnu smotru.

Povodom Dana jabuka prisustvovali smo na Jabučnim danima u Đakovu, koje je organizirala

Poljoprivredno - savjetodavna služba Osječko- baranjske županije te smo uspješno prodavali

slastice od jabuka koje su prigotovili članovi slastičarske sekcije.

U vrijeme Adventa su zadrugari tekstilne sekcije se u holu škole prodavali prigodne tekstilne

proizvode s božićnim motivima. Bilo je tu raznih torbi, stolnjaka, ubrusa, pregača, adventskih

vijenaca i sličnih praktičnih proizvoda kojima smo mogli

darivati svoje najdraže.

Sajam zdravlja u Vinkovcima (travanj 2019. godine) smo

upotpunili prodajom ukrasnih recikliranih proizvoda od

tekstila i domaćim kolačima.

Županijska smotra učeničkih zadruga održala se

24. svibnja 2019. godine u organizaciji Osnovne škole

Vođinci. Na smotri smo nastupili s recikliranim

proizvodima iz kuhinje (kartonsko pakiranje od mlijeka i razne ambalažne kutije) koje su

zadrugari bojali i oslikavali pod vodstvom nastavnice Lidie Lešić, te ih pretvorili u ukrasne

poklon kutije. Kuhinjski organski otpad od povrća i voća smo iskoristili za proizvodnju bio

enzima koji ima široku ekološku primjenu u svakodnevnom životu. Članovi tekstilne sekcije

sašili su ruksake i torbe, dok ih je Valentina Kuveždić (2.d) ručno oslikala. Prezentaciju i

prodaju proizvoda na smotri su odradile Mirta Marić i Idora Iličić iz 3.c razreda.

Želja nam je proširivati naše aktivnosti i slijedećih godina, ideja je bezbroj, vjerujem kako će

Učenička zadruga „Vridne ruke“ u narednom periodu opravdati svoj naziv .

Voditelj Učeničke zadruge: Ankica Živić

48


Posjet Grazu u okviru Dana europskih jezika

Kako bismo obilježili Dan europskih jezika, 27. rujna 2018. godine posjetili smo Graz i time

pridonijeli veličanju europskih jezika. Voditeljica puta bila je prof. Livija Pribanić koja je

omogućila učenicima 2. a, 2. b i 3. a razreda ovo zanimljivo i edukativno putovanje. Osim

prof. Pribanić na putovanje su išle i prof. Marijana Trutin, Helena Voda i Ivana Petričević.

Putovanje je bilo jednodnevno, no uspjeli smo upoznati ljepote Graza i lijepo smo se

družili s ciljem utvrđivanja znanja iz stranoga jezika.

Prvo smo upoznali Graz te smo ga panoramski vidjeli s velike uspinjače. Doživjela sam

ga kao mjesto beskonačne ljepote. Potom smo posjetili pripremljenu i organiziranu

interaktivnu radionicu u Muzeju grada Graza gdje smo pokazali svoje znanje njemačkoga i

engleskoga jezika. Duži niz godina organizaciju Dana europskih jezika provodi Europski

centar za moderne jezike u Grazu. Tko je htio, mogao je naučiti i neke riječi drugih

europskih jezika. Na tom nas je mjestu spojila ljubav prema različitim jezicima i želja za

otkrivanjem novoga znanja. Poslije radionice šetali smo glavnim Trgom te posjetili jedan od

najvećih trgovačkih centara u tom kraju. Povratak u Vinkovce bio je u kasnim večernjim

satima.

Ovoga ću se izleta rado sjećati jer sam upoznala drugu državu i grad koji ima svoju

zanimljivu povijest i priču. Putovanje me je naučilo koliko je jezik bitan gdje god se nalazili

jer nas spaja i omogućava napredovanje. No isto tako me naučilo da gdje god bili, uvijek

ćemo razmišljati i o mjestu iz kojega dolazimo i o jeziku kojim govorimo – jer je kod kuće

ipak najljepše.

Ena Lesandrić, 3. a

49


Izvješće o radu Crvenog križa u školskoj godini 2018./2019.

Kao i svake godine, tako i ove smo godine bili aktivni mladi humanitarci koji ovaj

svijet žele učiniti boljim mjestom.

Rad i djelovanje Crvenog križa i žila kucavica

svega ovoga upravo su volonteri. To su osobe

koje nesebično pomažu drugima u nevolji, ne

praveći razliku na temelju vjerske ili rasne

podjele. 3. listopada 2018. godine je Tena Galić

ispred GDCK Vinkovci predstavila učenicma

turističke gimnazije rad i djelovanje Mladeži, a 5.

prosinca 2018. smo obilježili Dan volontera kada

smo u predvorju naše škole organizirali upisivanje novih članova volontera. Odaziv učenika

je bio zaista velik i zahvaljujem se svim učenicima koji su spremni izdvojiti svoje slobodno

vrijeme kako bi pomogli nekome drugome. Tom prigodom su ravnatelj Crvenog križa

Branko Tomić i Tena Galić radionicom su predstavili

rad Mladeži te pozvali sve mlade da se uključe i

provedu svoje slobodno vrijeme u Crvenom križu.

Nakon upisa, održana je radionica “Stop nasilju u

vezama mladih” koja je na aktivan način prikazala

što nije dobro u vezama mladih i na koji način

možemo spriječiti ovu vrstu nasilja.

13. ožujka 2019. je održano natjecanje ekipa

Mladeži Hrvatskog Crvenog križa osnovnih i

srednjih škola naše županije. Svrha natjecanja je pokazati stečena znanja iz pružanja prve

pomoći, povijesti Međunarodnog pokreta Crvenog

križa, međunarodnog humanitarnog prava,

Deklaracije o ljudskim pravima i Konvencije UN o

pravima djece. Sudjelovala je i naša škola koju su

predstavljale učenice: Ana Vidović, Gorana Jurčević,

Paola Domazet, Ines Gorić i Daria Matić. Hvala

učenicama na sudjelovanju i divnom danu kojeg smo

proveli u druženju i zabavi.

Ove smo godine obilježili Dan ružičastih majica 24.veljače 2019., odnosno dan borbe protiv

vršnjačkog nasilja. Učenicima 3. d razreda je tom prigodom predsjednica Mladeži CK Tena

Galić održala edukativnu radionicu o tome što je nasilje, kako na njega reagirati, tko je sve

žrtva, a tko nasilnik te kako se od svega obraniti.

I za kraj pozivam sve mlade koji svoje vrijeme žele kvalitetno iskoristiti i učiniti nešto

dobro da se pridruže radu Crvenog križa i postanu dio naše velike obitelji!

Povjernica Crvenog križa Mirna Dovhanj

50


Terenska nastava

Eko-etno vodič Osijek, Budimpešta i

„Skitajmo Slavonijom“

I ove školske godine učenici prvog razreda Turističke gimnazije su bili eko-etno vodiči. Virovi

su nas u listopadu dočekali u bogatijem ruhu s lijepo uređenom šetnicom i poučnom stazom

Vir-grada. Kroz povijest Otoka i otočke Suvare, poučnim i zanimljivim pričama, vodio nas je

gospodin Mirko Martinović.

Posjetima Šumarskom muzeju u Bašnjacima te Zavičajnom muzeju Stjepana Grubera u

Županji upoznali smo dio bogatstava Spačve i županjske Posavine- od staroga abonosa do

nogometne lopte.

Vodičima su se pridružile i učenice 1. b razreda Laura Igalac i Laura Grbavica.

Jedan lijepi ožujski dan proveli smo na terenskoj nastavi u Osijeku. Profesorice Maja Vidić i

Mirjana Jakšić povele su učenike smjerova konobar, kuhar i turističko-hotelijerski

komercijalist u stručni posjet hotelu „Osijek“. Europska avenija i prekrasna barokna Tvrđa

očarale su nas svojom ljepotom.

Ipak, izgleda na kraju da Sakuntala, von Beckers i knedl-sat nisu bili dovoljno zanimljivi, pa

smo posjet Osijeku morali začiniti i odlaskom u Portanovu.

51


Povod za izlet u u

Budimpeštu bio je

Svjetski dan turizma,

čiji su Mađarska i

njena metropola u

rujnu bili domaćini. Mi

smo „malo pomjerili“

termin posjeta, tako

da smo izlet realizirali

kao

obični

jednodnevni razgled

grada s turističkim

vodičem. Ukupno je

sudjelovalo 49

učenika 2. a, 2. b i 4. a razreda te šestoro nastavnika: razrednici Marijana Trutin, Darija

Kostelić, Kornelio Gorić te nastavnici Biljana Bjelajac, Stefanija Čičak i Helena Voda.

Terenska nastava „Skitajmo Slavonijom“ ostala je kao šećer u svibnju. Osmišljena je kao

korelacija hrvatskoga jezika i geografije s učenicima 3. a razreda i profesoricom Ivanom

Petričević te profesoricom Miljenkom Vujevom koja je povela učenike 1. d razreda u stručni

posjet brodskom hotelu „Art“. Obilazak znamenitosti Slavonskoga Broda (tvrđava Brod,

kuća Brlićevih, savsko šetalište i Dragutin Tadijanović), Požege (Trg Svetog Trojstva, rodna

kuća Dobriše Cesarića) bili su prilika i za aktivno sudjelovanje učenika sa svojim izlaganjima

i prezentacijama. Preko Kutjeva, kroz bilo Krndije i Orahovice kasno poslijepodne stigli smo

na Jankovac. Prekrasno uređena grofova staza park-šume ukazala nam se na kraju kao

prava zelena oaza, a slap Skakavac iznenadio nas je svojom veličinom i bogatstvom vode

nakon kišnih proljetnih dana. Uvjerili smo se da papučki Jankovac s razlogom nosi naziv

„Biser Slavonije“. Posebnu pohvalu za sudjelovanje u terenskoj nastavi zaslužuju učenice 1.

b razreda: Gabrijela Kordić, Suzana Daqaj, Laura Igalac, Laura Grbavica, te Laura Lusavec iz

3. a razreda jer su kao treking-tim prošle veći dio grofove staze.

Biljana Bjelajac

52


Sajam zdravlja 2019.

Završen je trodnevni Sajam zdravlja na kojem je sudjelovala i

naša škola.

Na sajmu smo izložili ukrasne reciklirane proizvode od tekstila

koje su izradili učenice tekstilne struke zajedno sa svojim

nastavnicama te isto izrađivali na sajmu na zadovoljstvo

posjetitelja. Uz ukrase izložili smo i model koji je

osvojio drugo mjesto

na Državnom

natjecanju ove

godine. Frizeri su kao

i do sada prezentirali

svoje vještine na licu

mjesta, a brojnim

posjetiteljima nije

bilo teško čekati da

dođu na red za

friziranje. Slastičari su svoje

slastice pripremili u školi, a

masnice od oraha i maka kao i pite privlačili su poglede.

Naša škola već tradicionalno sudjeluje na Sajmu zdravlja i

svaki put smo zapaženi, a ove godine od 120 izlagača u 13 kategorija štand Srednje

strukovne škole dobio je priznanje za najljepše uređeni štand.

Dio atmosfere sa sajma možete vidjeti u galeriji.

Rimski dani

Rimski dani koji su održani od 31. svibnja 2019. do 2. lipnja 2019. privukli su mnogobrojne

posjetitelje koji su mogli vidjeti kakav je način života bio na našim prostorima u vrijeme

rimskih careva Valentinijana i Valensa.

Uz bogate sadržaje koje su organizirali Turistička zajednica

i Gradski muzej kao što su razne edukativne radionice,

sportske igre, igrokazi, borbe gladijatora, cirkuske

53


adionice, te prikaz života u taboru svatko je mogao

naći nešto za sebe. Na Rimskom sajmu su se nudile

razne delicije kao i razni predmeti kako bismo se malo

vratili u prošlost i na taj

način proširili turističku

ponudu grada.

Srednja strukovna škola

Vinkovci

već

tradicionalno sudjeluje

na Rimskom sajmu prezentirajući školu i zanimanja. Tako je

nastavnica Ivana Bazina organizirala radionicu “Rimski

brojevi“ u kojoj su sudjelovala djeca nižih razreda te im kroz

igru približila rimsku školu. Nastavnice Josipa Bobovec i

Marijana Matošević su sa svojim učenicama izrađivale

razne rimske frizure, a nastavnice Nada Sušac, Ljubica

Kolarević i Branka Rimac s učenicama su imale radionicu

izrade nakita od kože i prirodnih recikliranih materijala.

Razne višenitne trake su

se plele u pletenice i tako

imale poveznicu s

rimskim frizurama.

Svake je godine novi

izazov biti na Rimskom sajmu, biti zanimljiv i prepoznatljiv,

ali uz velik trud naših učenika i nastavnika prezentiramo

zanimanja iz drugog ugla te se zahvaljujemo svima koji su nam to omogućili.

Organizator radionica: Branka Rimac

54


RAZREDI

1.a

Razrednica: Miljenka Vujeva

Turistička gimnazija

1. Babić, Mia

2. Bičanić, Ines

3. Božić, Antonela

4. Brkić, Ivan

5. Burić, Petar

6. Culi, Petra

7. Dukić, Kristina

8. Jerkić, Mirko

9. Kekez, Ana

10. Knežević, Iva

11. Kubica, Mia

12. Lion, Petra

13. Lovrić, Mia

14. Lugarić, Boris

15. Marojević, Matea

16. Matić, Daria

17. Novosel, Ana

18. Oberan, Gabriel

19. Penić, Petra

20. Rajnović, Paula

21. Rožić, Ema

22. Stanić, Ana Tea

23. Trehub, Ana

24. Veršić, Dino

55


1.b

Razrednica: Helena Voda

Modni tehničar

1. Bartulović, Ana

2. Daqaj, Suzana

3. Grbavica, Laura

4. Igalac, Laura

5. Kordić, Gabrijela

6. Kožul, Laura

7. Marušić, Tea

8. Nejtek, Lea

9. Nikolić, Nikolina

10. Plazibat, Valeria

11. Sabadoš, Antonija

56


1.c

Razrednica: Mirjana Jakšić

Turističko-hotelijerski komercijalist

1. Bak, Fabijan

2. Balentović, Gloria

3. Begović, Mihaela

4. Berać, Sara

5. Cerovski, Martina

6. Cindrić, Lara

7. Jerkić, Ema

8. Kesegić, Josipa

9. Konstantinović, Dora

10. Krznarić, Martina

11. Labazan, Luka

12. Maćešić, Ana

13. Magdić, Sara

14. Oršolić, Marko

15. Pavić, Valentina

16. Pendelj, Irena

17. Petričić, Ena

18. Radišić, Roberta

19. Sikirmeštar, Lorena

20. Starčević, Bruno

21. Šimić, Melani

22. Vrabac, Vlatka

23. Vukić, Manuela

57


1.d

Razrednik: Mihael Kelbas

Konobar

1. Beketinac, Ivana

2. Čopčić, Ivan

3. Ćirić, Goran

4. Dakić, Katarina

5. Dekanić, Emil

6. Jakab, David

7. Kaurin, Sabina

8. Kosor, Valeria

9. Marjanović, Ana

10. Petrić, Gabrijel

11. Ripić, Luka

12. Sedlar, Ana

13. Šalić, Josipa

14. Štrangar, Damir

15. Vasilj, Marko

Slastičar

16. Dasović, Jelena Stella

17. Đedović, Katarina

18. Ezgeta, Ivana

19. Huber, Nikolina

20. Jakić, Iva

21. Levaković, Josipa

22. Pavelić, Marta

23. Rapčan, Martina

58


1.e

Razrednica: Maja Vidić

Kuhar

1. Balaton, Ivan

2. Bičanić, Andrea

3. Boras, Ana

4. Bošnjak, Pamela

5. Bošnjaković, Klaudija

6. Čičković, Marijan

7. Divković, Gabriel

8. Dragičević, Patrik

9. Flanjak, Elena

10. Jergović, Martina

11. Jurić, Franko

12. Knežević, Mihaela

13. Kordić, Filip

14. Križak, Marko

15. Marić Blekić, Ana

16. Mašić, Dora

17. Mijoković, Marijan

18. Mijoković, Rebecca

59


1.f

Razrednica: Branka Dučmelić

Frizer

1. Bijelonjić, Tena

2. Božić, Antonia

3. Brčić, Katarina

4. Iličić, Nikolina

5. Jurković, Ana

6. Kalac, Ana

7. Komljenović, Mandica

8. Komšić, Ivana

9. Kurđipić, Katarina

10. Mahač, Dorian

11. Milobara, Paola

12. Miškulin, Sonja

13. Nedoklan, Antonela

14. Pakai, Martina

15. Plivelić, Margareta

16. Prgomet, Arijana

17. Radić, Tereza

18. Rajković, Marinela

19. Starčević, Ana

20. Šćepanjec, Ivana

21. Štrbo, Luka

22. Tadić, Andrea

23. Zovkić, Danijela

24. Žgela, Eleni

60


1.g

Razrednik: Boris Divjak

Autolakirer

1. Bijelić, Mirko

2. Jelić, Tomislav

3. Marjančević, Niko

4. Valjak, Matej

5. Žeželić, Matijas-Elijah

Krojač

6. Bunčić, Sabina

7. Cindrić, Lorena

8. Farago, Marija

Soboslikar ličilac

9. Gaunt, Thomas

10. Jedličko, Antonio

11. Kampić, Luka

12. Kopčić, Stjepan

13. Martinović, Luka

14. Rudež, Dario

61


1.h

Razrednik: Mijo Jukić

Pomoćni kuhar i slastičar

1. Džijan, Ivan

2. Krstić, Ivana

3. Kuntić, Valentina

4. Primorac, Josipa

5. Salopek, Antonija

6. Šarčević, Matea

7. Tomašević, Gabrijela

8. Zečević, Valentin

62


1.i

Razrednica: Elizabeta Gvozden

Pomoćni soboslikar i ličilac

1. Strahonja, Valentino

63


2.a

Razrednica: Marijana Trutin

Turistička gimnazija

1. Bilen, Mihovil

2. Boričić, Magdalena

3. Buntić, Zrinka

4. Buzov, Klara

5. Crnković, Marino

6. Čičić, Antinea

7. Ešegović, Ana

8. Galović, Petra

9. Jeličić, Mihaela

10. Jukić, Antonella

11. Knežević, Helena

12. Kralj, Katarina

13. Mandir, Marija Tereza

14. Miličević, Mia

15. Nikić, Mia

16. Osrečki, Dora

17. Palaveršić, Marko

18. Peičević, Davor

19. Radić, Borna

20. Rožić, Lea

21. Spajić, Antonia

22. Topić, Ivan

23. Turudić, Mia

24. Tustanovski, Karla

25. Valjak, Danijela

26. Vidaković, Marija

64


2.b

Razrednica: Darija Kostelić

Turističko-hotelijerski komercijalist

1. Andrić, Ilinka

2. Arlović, Andrea

3. Bubalo, Ivanka

4. Cherin-Tihić, Aura

5. Fruk, Barbara

6. Gudelj, Leonarda

7. Iličić, Ena

8. Iliev, Lana

9. Ilijević, Nikolina

10. Korabek, Dunja

11. Mijatović, Anđelo

12. Neuberger, Kevin

13. Nikolić, Kristina

14. Pajić, Luka

15. Pajtak, Lea

16. Popović, Mihael

17. Sabljak, Tin

18. Spajić, Anabela

19. Sučić, Nika

20. Šola, Nika

21. Štrangar, Magdalena

22. Uzelac, Carlito

23. Veselčić, Janja

24. Vuković, Marica

25. Zeljko, Mia

65


2.c

Razrednica: Adriana Đuraković

Konobar

1. Brdar, Vlado

2. Budišić, Stjepan

3. Cindrić, Ante

4. Crnadak, Luka

5. Dabić, Josip

6. Đurik, Tin

7. Gertner, Izabela

8. Maćešić, Stefan

9. Marjanović, Doris

10. Medved, Dario

11. Smolčić, Mihael

12. Vengring, Gabriel

13. Vovra, Josipa

14. Zagorac, Tomislav

15. Zolotić, Vinko

66


2.d

Razrednica: Eva Jurčić

Kuhar

1. Baliban, Manuel

2. Bočkarjov, Dorian

3. Cako, Noa

4. Dančo, Karlo

5. Drekić, Ivana

6. Gazić, Ivan

7. Hrsto, Antonio

8. Hunjet, Anja

9. Jukić, Korina

10. Jurković, Marija

11. Klisurić, Božica

12. Konjević, Mirna

13. Koštić, Matilda

14. Kuveždić, Valentina

15. Logov, Aleksandro

16. Majstorović, Klaudija

17. Marušić, Mato

18. Maslać, Nikola

19. Vujić, Mario

20. Vulić, Karmela

67


2.e

Razrednica: Ana Žuljević

Frizer

1. Abramović, Ana

2. Belegić, Stela

3. Cegledi, Petra

4. Gašpar, Amalija

5. Ilić, Anđela

6. Jakopović, Karla

7. Kalinić, Matea

8. Karak, Tea

9. Karlić, Josipa

10. Klarić, Antonia

11. Lončar, Vanessa

12. Lovač, Klara

13. Mijakić, Tina

14. Molnar, Matea

15. Mrkonjić, Lucija

16. Pavlović, Veronika

17. Purkić, Tina

18. Sabljak, Gabriela

19. Satmari-Horvat, Vanja

20. Šebalj, Lucija

21. Varzić, Marinela

22. Vrapčenjak, Nikolina

23. Zovko, Antonija

68


2.f

Razrednik: Ivan Lončar

Autolakirer

1. Božić, Tomislav

2. Hodak, Sven

3. Kešina, Vinko

4. Miholić, Krunoslav

5. Panđa, Krunoslav

6. Rako, Ivan

7. Štimac, Ivan-Adrian

Slastičar

8. Batarilović, Nikolina

9. Dančo, Marija

10. Garvanović, Lucija

11. Ivankovac, Antonela

12. Koroljević, Antonia

13. Majstorović Mlivić, Tia

14. Pogorelac, Mihaela

69


2.g

Razrednica: Marija Gerovac

Pomoćni kuhar i slastičar

1. Ban, Natalia

2. Filipović, Antonija

3. Kesegić, Julijana

4. Lovin, Anita

5. Stojanović, Matej

70


3.a

Razrednica: Ivana Petričević

Turistička gimnazija

1. Culej, Filip

2. Cvilinder, Mihael

3. Čuljak, Petra

4. Dekanić, Fran

5. Gajić, Anđela

6. Knežević, Ema

7. Kordić, Vedrana

8. Krtić, Antonija

9. Kubica, Ena

10. Lesandrić, Ena

11. Lusavec, Laura

12. Menđušić, Ana

13. Pilipović, Mladen

14. Plavšić, Iva

15. Sabljić, Laura

16. Sabo, Nikolina

17. Sanković, Franka

18. Serenčeš, Iva

19. Šimunić, Jakov

20. Štiler, Petra

21. Turkalj, Iva

22. Valentić, Petra

23. Validžić, Ivana

24. Zubčić, Karla

71


3.b

Razrednica: Ljubica Kolarević

Modni tehničar

1. Bičanić, Dorotea

2. Bježančević, Melisa

3. Brkić, Andrijana

4. Franjić, Lana

5. Halagić, Andrea

6. Ivaniš, Monika

7. Jugovac, Luana

8. Jukić, Marina

9. Juričić, Marina

10. Kampić, Nika

11. Knežević, Lea

12. Ljubas, Ivana

13. Marjanović, Marija

14. Matić, Amalija

15. Matić, Anita

16. Mikulec, Petra

17. Milovac, Andrea

18. Paradžiković, Lora

19. Pemper, Marija

20. Rakocija, Marija

21. Rupčić, Ana

22. Šulek, Doris

72


3.c

Razrednica: Tanja Pajtak

Turističko-hotelijerski komercijalist

1. Božić, Josip

2. Crvenković, Jelena

3. Fabijan, Lorena

4. Filaković, Lara

5. Hojski, Luka

6. Iličić, Idora

7. Jagica, Viktorija

8. Janović, Iva

9. Jonjić, Lucija

10. Jurić, Lucija

11. Kelava, Matea

12. Lipert, Florijan

13. Luketina, Paula

14. Marić, Mirta

15. Matić, Borna

16. Nekić, Anita

17. Ninković, Nikolina

18. Orešković, Luka

19. Pandža, Nikolina

20. Pavoković, Luka

21. Pejanović, Valentina

22. Petričević, Toni

23. Rajković, Jure

24. Šen, Nikolina

25. Šimunović, Marina

26. Tot, Vedran

27. Zavišić, Mihael

73


3.d

Razrednica: Mirna Dovhanj

Konobar

1. Andabak, Elena

2. Babić, Dino

3. Bebić, Andrea

4. Crepić, Dominik

5. Čelica, Iva

6. Dadić, Ante

7. Dilberović, Marija

8. Ivanko, Laura

9. Jukić, Filip

10. Kapidžić, Denis

11. Kikić, Josip

12. Knežević, Benedikt

13. Ljubić, Tomislav

14. Marić, Vanesa

Slastičar

15. Sedlar, Ivan

16. Čelić, Anđela

17. Dasović, Davorka-Nikolina

18. Kuntić, Irena

19. Starčević, Nives

20. Škvorc, Kristina

21. Šnajder, Ingrid

22. Uzunić, Ena

74


3.e

Razrednica: Lidia Lešić

Kuhar

1. Bošnjak, Franjo

2. Budišić, Ivona

3. Čirinji, Julija

4. Čurić, Ilija

5. Đulabić, Domagoj

6. Đuran, Ela

7. Karabalić, Nikolina

8. Karšaj, Katarina

9. Kolak, Marko

10. Končevski, Martina

11. Landeka, Jozo

12. Marijanović, Ivana

13. Martinović, Nikolina

14. Paša, Dominik

15. Pavičić, Josipa

16. Prpić, Anamarija

17. Sečkar, Matej

18. Serezlija, Tomislav

19. Višić, Anja

20. Žeravica, Ante

75


3.f

Razrednica: Martina Mihin

Frizer

1. Botić, Nedjeljka

2. Budimir, Dora

3. Eđed, Dorotea

4. Grigić, Mihaela

5. Jurišić, Barbara

6. Korov, Laura

7. Kovač, Ivana

8. Lučić, Valentina

9. Rimac, Marija

10. Štorek, Ivana

11. Tropšek, Iva

12. Uremović, Valentina

13. Vrapčenjak, Emilija

76


3.g

Razrednica: Ankica Savić

Autolakirer

1. Cindrić, Gabrijel

2. Jemrić, Josip

3. Nikolić, Jakov

4. Podrugović, Dino

5. Šćepanjec, Josip

Krojač

6. Bojić, Aleksandra

7. Hujbert, Laura

8. Leovac, Nikolina

9. Matić, Antonija

10. Nikšić, Doris

11. Škarica, Magdalena

77


3.h

Razrednica: Melita Matijević

Ličilac-soboslikar

1. Gudiček, Gabrijel

Pomoćni soboslikar i ličilac

2. Kunović, Marko

3. Marinić, Matej

78


3.i

Razrednica: Nevenka Bionda

Pomoćni kuhar i slastičar

1. Barišić, Eva

2. Đurđević, Ivan

3. Filipović, Nikolina

4. Jambrec, Matea

5. Jozanović, Valentina

6. Varzić, Petar

7. Zvicer, Marko

79


4.a

Razrednik: Kornelio Gorić

Turistička gimnazija

1. Benačić, Laura

2. Crnković, Marija

3. Dakić, Lino

4. Domazet, Paola

5. Gorić, Ines

6. Gregić, Ana-Marija

7. Jurčević, Gorana

8. Kekez, Magdalena

9. Kožul, Dominik

10. Krajinović, Antonija

11. Lucić, Mihaela

12. Mikulec, Petra

13. Mitić, Maja

14. Nadarević, Klara

15. Odmorek, Dominik

16. Petrović, Matea

17. Siladi, Ante

18. Sunđi, Manuela

19. Šuker, Maria

20. Tomšić, Marina

21. Vendl, Mihaela

22. Vidović, Ana

80


4.b

Razrednica: Lovorka Tkalčić Dulić

Modni tehničar

1. Bilić, Ana Marija

2. Čekić, Gabrijela

3. Hraško, Tanja

4. Hrvojević, Katarina

5. Ivanko, Irena

6. Katić, Marlena

7. Ležaić, Vanesa

8. Mikinac, Tamara

9. Moric, Ivana

10. Oručević, Ivona

11. Pintarić, Đurđica

12. Smolčić, Sara

13. Živković, Kristina

81


4.c

Razrednica: Ankica Živić

Turističko-hotelijerski komercijalist

1. Boričić, Ivona

2. Brandić, Nikolina

3. Bunčić, Irena

4. Čalušić, Marija

5. Čelebić, Stela

6. Čičmir, Filip

7. Damjanović, Ivana

8. Debelić, Paola

9. Gluvaković, Marko

10. Grgić, Tamara

11. Gudelj, Luka

12. Huseinović, Daniel

13. Jukić, Ivan

14. Katić, Kristina

15. Kekez, Kristijan

16. Kuskunović, Anja

17. Maras, Iva

18. Marijančević, Martina

19. Marijanović, Luka

20. Mikolić, Monika

21. Milovac, Marinela

22. Pepić, Željka

23. Pranjić, Maja

24. Runtić, Marko

25. Sučić, Dora

26. Šabić, Jurica

82


UČENIČKI RADOVI

Pjesme su iščitane na Jutru poezije 2018. godine (mentorica Ivana Petričević).

ISPOD KRILA VJEČNOSTI

Ti i ja

krhotine istog planeta

putujemo crnim rupama svemira,

netaknutim galaksijama.

Sve je naše!

Maštamo!

Preslika tihog, treptajućeg neba

na dvije mase koje leže pod Judinim drvetom

vezani njegovim korijenjem.

Naša povezanost proizvodi mantru hraneći naše

aure zastrašujućeg sjaja i anđeoskih boja.

Samo zamisli, zaželi…

Sklopi svoje mutantne oči…

pogledaj u sferu svoje mašte.

Noćas se čuda ostvaruju

ispred naših očiju.

Ispunjen tom frekvencijom

dok upijam tvoje izdahe…

približim se tvojim usnama.

Ti i ja

Sudar neutronskih zvijezda

u noći

trinaestoga svibnja.

Iva Turkalj, 3. a

Pjesma Ive Turkalj dobila je treću nagradu na Jutru poezije 2018. godine.


OGRADA BESKRAJA

Dahom teškim u ograničen beskraj kročim,

Otključavam mrak,

Tamu jecajem tješim.

U zamku nemira praznina je svuda

Tek tiho, sitno

U mraku jenjava tanki odsjaj svijeće.

Kao Samson svojom snagom

Tjera tamu, zaključava mrak.

U kutu izlaz tražim, korakom glasnim

Budim dno.

Dlanom suhim hvatam odsjaj svijeće,

Ali ograda beskraja i njene sjene

Namjeru mi priječe.

A ti živi, prati korak danima,

Živi – jer svi živimo sebi samima!

Ema Knežević, 3. a

84


MJESEČINA

Ostala sam tu, na mjesečini, pored jezera.

Nebeski stvor obasjava krhku siluetu moga tijela,

A male iskrice trepere i otkrivaju mi dušu.

Prepuštam se nebu, neka mi pošalje odgovor.

Pogled seže do kraja galaksije i putuje u beskraj

Do mjesta na kojemu sjedim pored jezera sa svjetlošću Mjeseca.

Ostala je samo krinka moga tijela,

Koja na mjesečini čeka neku izgubljenu dušu

U nadi da će je spasiti od izumiranja.

Ostadoh sama, sa zvijezdama i mjesečinom.

Sjedim, čekam, u prah se pretvaram

I nestajem u noći s treptajem zvijezda, mjesečinom bijelom i vatrom koja se gasi,

Nestaje u noći s krhkom krinkom moga tijela.

Maja Mitić, 4. a

85


INTERVJU S GOSPOĐOM ĐURĐICOM ŠTEFANIĆ – ZALJUBLJENICOM U VINKOVAČKU

KULTURU

NIKAD NIJE KASNO ZA OSTVARENJE MLADENAČKOGA SNA 1

Gospođa Đurđica Štefanić je osamdesetšestogodišnjakinja koja

je imala vrlo zanimljiv život, a u danima starosti počela je uživati

u svim vidovima vinkovačke kulture. Ne postoji Vinkovčanin koji

ne prepoznaje „baku Štefanić“. Ona je prisutna na svim važnim

kulturnim događajima, posjećuje kafiće i klubove gdje izlaze

mladi, a sve bilježi, odnosno, kako sama kaže, „cvika“ svojim

fotoaparatom koji je njezin vjerni pratitelj. Svoje fotografije i

ostale radove izložila je prvi put u osamdeset i šestoj godini na

prvoj samostalnoj izložbi pod nazivom „Rašomon“. U nastavku

pročitajte sve bitne crtice iz života Đurđice Štefanić i otkrijte

zašto je toliko posebna i prepoznatljiva Vinkovčanka.

Crtice iz prošlosti

Možete li mi reći tko je „baka Štefanić“ i odakle dolazi?

Ja sam Đurđica Katarina Štefanić, rođena sam u Lovincu 1932. godine. Osnovnu školu

započela sam u Lovincu, ali ju nisam završila jer smo 1941. godine morali bježati iz Gračaca

u kojem je bilo jako opasno i teško stanje. Kada više nismo mogli ostati u Gračacu, došli smo

u Mirkovce kraj Vinkovaca, kod tetka. U Mirkovcima sam završila osnovnu školu.

Kako ste provodili svoje srednjoškolske dane?

Završila sam Realnu gimnaziju Matije Antuna Reljkovića u Vinkovcima. Školski prijatelji

bili su mi Vanja Drach, Nada Subotić i Antun Babić, velikani hrvatske kulture. Drago mi je što

sam dijelila klupu s talentiranim i dobrim ljudima. Bili smo vrlo složan razred i dijelili smo

zajedno sreću i tugu. Imala sam popravak iz Matematike, pa nisam odmah upisala fakultet.

1

Učenica Antonija Krajinović razgovarala je s gospođom Đurđicom Štefanić 4. prosinca 2018.

godine te je ovim radom sudjelovala na općinskom LiDraNu 2019. godine (mentorica Ivana

Petričević). Ovo je posljednji zabilježeni razgovor s gospođom Štefanić jer je, nažalost, nedugo

nakon toga preminula 23. veljače 2019. godine.

86


U srednjoj školi počela sam se zanimati za modeliranje. Moj prvi rad bio je prikaz guslara, u

to je vrijeme bila popularna glazba narodnog izraza. Pokušala sam upisati Likovnu

akademiju, no profesor na prijemnom ispitu, kipar Vanja Radauš nije prepoznao moj talent

i nisam ju uspjela upisati. Nakon srednje škole upisala sam višu pedagošku, no nisam ju

završila jer sam se udala i rodila svoju prvu kćer.

Gdje ste sve radili tijekom života?

Moj muž bio je liječnik, preminuo je prije šest godina. U početku zajedničkog života

nismo imali stan, imali smo problema s rješavanjem stambenoga pitanja. Našli smo smještaj

kod muževa rođaka u Zagrebu. Kada sam rodila drugo dijete, vratili smo se u Slavoniju.

Zaposlila sam se u školi u Otoku kao tajnica te sam predavala i Likovni odgoj. Zatim zbog

stanovanja prelazimo u Ivankovo gdje sam također predavala Likovni odgoj. Poslije toga,

kada je moj muž doktorirao, zaposlila sam se u osiguravajućem društvu. Za sve poslove

imala sam položen stručni ispit i radila sam ga sa srcem.

Prva samostalna izložba „Rašomon“

U 86. godini održali ste svoju prvu samostalnu izložbu, što Vas je potaknulo na to?

Na izložbi „Rašomon“ predstavljeni su moji radovi od 1947. godine sve dosad. Izložba

je održana na Meraji 22. svibnja 2018. godine, a posvećena je mom ocu Ferdi Kanceljaku koji

se u Vinkovce doselio iz Like. Predstavila sam razne svoje crteže i fotografije, radila sam

tehnikom tuša, olovke, a koristila sam i paž te akvarel. Naziv izložbe „Rašomon“ vrlo je

neobičan, nema značenje, otvoren je za tumačenje svakome tko kako želi. Znate što, ja vam

često negdje idem i stalno nešto zagledam i bilježim. Tata me je naučio fotografski zanat

koji je moja velika ljubav i zato uvijek nešto „cviknem“. Planiram još izložbi, ne mislim da je

ova prva i posljednja. Kada se održavaju „Vinkovačke jeseni“ ne mogu fotografirati, a da ne

plešem, pa fotografije često ispadnu mutne (smijeh).

Koji su umjetnici ostavili najveći dojam na Vas?

Umjetnici koje volim su Augustinčić i Michelangelo, a od književnika volim realiste kao što

je Balzac jer je napisao „Ljudsku komediju“, a svatko od nas bi mogao napisati i svoju

ljudsku komediju promatrajući svijet oko sebe.

87


Volim pogledati i neki film ili seriju stranih umjetnika, gledam najviše inspektora Moona.

Odličan je, baš za današnje vrijeme.

Umirovljenički dani ispunjeni kulturnim događanjima

Kako provodite svoje umirovljeničke dane?

Eh, moji umirovljenički dani! Kad sam otišla u mirovinu, naš unuk ostao je živjeti sa

mnom i suprugom da nam pomaže. Navečer je moj muž cijelu večer gledao utakmicu, unuk

je nešto svirao i meni je to dojadilo. Krenula sam u grad u obilazak raznih kulturnih

događaja. Išla sam prvo u Dom izviđača, ali tamo me nisu dobro primili, svatko čuva svoj

imidž. Volim svu vrstu glazbe, nekada sam izlazila u „Walkow“ jer je tamo bilo dosta mladeži

pod utjecajem nekih opijata. Htjela sam vidjeti što rade. Kada sam dolazila, svi su samo

pušili. Nisam voljela to gledati pa sam ih natjerala da „čagaju“. Dobro smo mi tamo „čagali“.

Davno sam radila u Klubu liječenih alkoholičara i znam koje su posljedice konzumiranja

alkohola. Htjela sam mladima poručiti da se može uživati i bez alkohola.

Posjećujem razne promocije knjiga, izložbe, kazališne manifestacije i dr. Gradska knjižnica

mi je kao dom, još uvijek vidim dobro čitati.

Što mislite o stanju grada Vinkovaca?

Imam osjećaj da u Vinkovcima neki ljudi dopodne mrze sebe, a poslijepodne sve ostale.

Mladi se povode za tim i oni se ne žele potruditi, odlaze tamo gdje im je bolje, a ovdje ostaju

zapušteni vrtovi, raste korov i ambrozija. Žalosno je što nam mladi odlaze.

S obzirom da ste radili u prosvjeti, možete li usporediti mlade u Vaše vrijeme i mlade

danas?

Danas je mladima teško, nemaju se gdje zaposliti. Nema industrije, a od samog turizma

se ne može živjeti. Bilo bi dobro da se u strukovne škole upisuje više učenika. Svi hoće biti

na visokim pozicijama, a ne znaju da nijedan zanat nije loš. Da moj tata nije bio fotograf, ne

znam kako bismo tada živjeli. Moja cijela obitelj znala je taj zanat i živjeli smo od njega.

Što biste izdvojili kao svoj najveći životni uspjeh?

88


Moj najveći životni uspjeh su moja djeca. Imam tri kćeri, sve su završile fakultet. Imam

šest unuka i tri praunuka, dvoje unučadi su u Vinkovcima, a drugi su u Zagrebu. Nema veće

sreće od obitelji i zdravlja!

Vjerujete li u budućnost Vinkovaca?

U Vinkovcima se previše planira unaprijed i ide u širinu, treba ići polako i postepeno

planirati. Vjerujem u dobru budućnost Vinkovaca. Nadam se da će

mladi cijeniti vrijednosti našeg grada i poput mene uživati u njegovoj

ljepoti.

Nakon razgovora s gospođom Štefanić, shvatila sam koliko vedar duh

može uljepšati dan jedne maturantice. Nadam se da ju neće iznevjeriti njezin fotoaparat kojim

će sigurno i dalje bilježiti zbivanja vinkovačke scene. Mislim da bismo svi trebali cijeniti dio

svoje baštine i razmišljati poput gospođe Štefanić koja i u danima starosti uživa u svim

oblicima vinkovačke kulture, a i svojom izložbom dokazala je da za ostvarenje mladenačkog

sna nikad nije kasno.

Antonija Krajinović, 4. a

U Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci 8. ožujka 2019. godine održana je literarna večer

naslovljena Srednjoškolci sanjaju riječima, našu školu predstavile su Iva Turkalj, Maja Mitić i

Klara Nadarević (mentorica Ivana Petričević).

89


OLUJA

Bila je to neobična oluja. Barem dio koji sam vidjela.

Način na koji su munje osvjetljavale nebo. Predivno.

Gledajući tu oluju, htjela sam biti u vodi. Plutati. Ležati na leđima. Promatrati i osjetiti na

vlastitoj koži veličanstvenost Majke Prirode na djelu dok me valovi nose.

Htjela sam osjetiti vjetar na licu, biti mokra do gole kože, sjediti na kamenju u mraku.

Diviti se toj predivnoj pojavi.

Nisam htjela biti na radnom stolu, lica pritisnuta uz staklo stvarajući mrlje dlanovima i

dahom.

U 3.10 ujutro osjećala sam se budnije i bolje nego ikada. Gledala sam kako svjetlost

obasjava nebo na sekundu ili dvije i kako se odražava na površini jezera.

U tih nekoliko sekundi uspjela bih vidjeti i obris oblaka, beskonačnih, velikih, crnih oblaka

koji mi donose veselje.

Osjećala sam lakoću postojanja.

Klara Nadarević, 4. a

90


DUŠA DIJAMANTA

Plakala je duša moja, jecala, naricala, prestajala nije danima,

A oči ostadoše suhe poput pustinje bijedne.

Kapi su konačno potekle i kiša je padala danima.

Munje su sijevale, gromovi udarali.

Oluja je ječala i puteve brisala,

A tragove ostavila u dubini sjećanja.

Nastao je ocean, ocean dijamanata.

Od dragog kamenja sačinjena voda za plovidbu je nemoguća.

Za divljenja ona je stvorena.

Iz dubine najveće, ponora dijamantna, osljepljujući sjaj je izbio.

Ležao je tamo nebrušeni kamen božanskog sjaja.

Ljepota mitska u ponoru nedostižna ostaje.

Duša dijamantna neprohodna ostaje.

Maja Mitić, 4. a

91


KALEIDOSKOP

Dok svilene zrake

Klize kroz staklene zidove

Moje prazne sobe,

U kutu

Ja i jeka loma svjetlosti,

Koja se skriva u duguljastoj kutiji,

Vodimo šareni rat.

Ona se inati

Svojom neponovljivom ljepotom

Kotrljajući se,

Držeći čvrsto pod rukom trenutak.

Pokušavam ih zarobiti,

Skriti

Zaustaviti,

Razdvojiti.

Izluđuju me!

Zajedno čine neuništivo oružje,

Pucam si njime u glavu.

Kamenčići moje krvi

Klize staklenim zidovima moje sobe,

Svjetlost se lomi.

Zajedno s njom držim za ruku trenutak.

Uhvaćeni.

Iva Turkalj, 3. a

92


U okviru nacionalnoga natjecanja Europa u školi Iva Turkalj jedna je od deset nagrađenih

učenika (5. mjesto) u kategoriji 3. i 4. razred SŠ (mentorica Ivana Petričević).

GDJE SU MLADI I ŠTO RADE NA INTERNETU?

21. stoljeće doba je širokog spektra tehnoloških otkrića. Razvitak tehnologije doprinio

je bržoj i lakšoj komunikaciji koja sve više upravlja životima mladih. Društvene mreže poput

Messengera, Instagrama, Vibera, Tumblra, Twittera omogućuju ljudima da na bilo kojem

mjestu i u bilo koje vrijeme mogu razmjenjivati poruke (komunicirati). Mišljenja možemo

prenositi glasovnim porukama, videopozivima, slikama te tekstualnim porukama. Dakle,

današnja tehnologija pruža mogućnost komuniciranja na razne načine te tako možemo

uštedjeti vrijeme i zadovoljno koračati novim životnim htijenjima. Svako novo otkriće ima

svoje prednosti i nedostatke, često zbog ovakvoga oblika razmjene informacija izgubimo

doticaj s vanjskim svijetom. Razgovaranje preko društvenih mreža dovodi do promjene

razmišljanja pojedinca i usmjerava ga prema osobama koje su spremne dijeliti vlastita

iskustva kako bi promovirale djeliće svoga života.

Gotovo da ne postoji osoba koja nije dio globalnoga sela. Što globalno selo nudi te

kako i čime utječe na naš život, odluke, razmišljanja i ponašanje?

Instagram, Facebook, Youtube samo su neki od načina na koje možemo prikupljati

informacije koje zaokupljaju naše interese, dijeliti svoja iskustva te saznanja sa svijetom.

Upravo te osobe koje dijele svoje prikupljene informacije, iskustva i mišljenja nazivaju se

93


influenceri. To su osobe koje imaju utjecaj na potencijalne kupce, odnosno na primatelje

kojima prodaju mišljenje, iskustva i razmišljanja te pri tome, ako su dovoljno upućeni u ono

što njihovu ciljanu skupinu zanima, dobro zarađuju. Najčešće nameću svoja promišljanja o

proizvodima (make up, hrana i piće, odjeća), ali i uslugama (razne destinacije). Pri

prezentiranju svoga mišljenja o proizvodu i usluzi, influenceri moraju voditi računa o tome

da su podaci koje iznose vjerodostojni te da je sadržaj zanimljiv, da obuhvaća sve potrebne

sadržaje koje bi ciljanu grupu mogle zanimati. Važno je znati koju ciljanu skupinu želimo

pridobiti. Sve se čini dosta jednostavno, no svaki detalj je bitan kako bi se uspio prikupiti

što veći broj pratitelja. Ući u um ljudi, znati što žele čuti, vidjeti, znati što im treba, što ih

zanima, zahtjevan je posao.

Influenceri uvijek trebaju biti korak ispred Zemljine rotacije. Njihova moć je i

prebacivanje iz razmišljanja poduzetnika u razmišljanje kupca. Oni svoje ideje o prezentaciji

testiraju sami na sebi te pri tome razmišljaju sviđa li im se to što čuju, vide te, najvažnije, bi

li kupili to što govore. Osim što im je posao zamotati proizvode/usluge u lijepi ukrasni papir,

oni također promoviraju sami sebe, ali i druge poznate osobe. S obzirom da je influencer

marketing u zadnjih nekoliko godina doživio rast, a njegova globalna vrijednost u 2017.

godini procjenjuje se na 1.07 milijardi američkih dolara, mnogi se odlučuju na promociju

takve vrste.

Politika. Najveće mjesto borbe za popularnošću, za prevlast i moć. Političari su prvi na

popisu korištenja takve vrste oglašavanja. Kako bi njihov politički govor odjeknuo u ušima

naroda, raširili su svoje javne nastupe po svim društvenim mrežama. Kako bi obuhvatili

svaku dob, političari posluju s influencerima koji imaju veliki broj pratitelja kojima djeluju na

stavove i razmišljanja. Godina je Europskih izbora i političari će biti neizbježni na društvenim

mrežama, no mi mladi moramo nametnuti svoje stavove kako bi se naš glas izborio za

boljitak sutrašnjice. Teško se izvući iz današnjega stila života, tvornice ugradnje stavova i

mišljenja. S jedne strane, život nam je lakši jer jednim klikom možemo doći do nekakvih

saznanja. No postavlja se pitanje: „Je li ovo moje mišljenje? Moj stav?“

Današnja tehnologija oblikuje nas kao glinene kuglice. Sve što govorimo, pišemo,

radimo nosi u sebi utjecaj onoga što smo vidjeli i čuli. Svaka objava na Facebooku,

94


Instagramu, YouTubeu pohranjuje se nesvjesno u naš mozak zadržali se mi na toj objavi ili

prešli krajičkom oka po njoj. Promjene su nužne.

Dakle, u današnjem svijetu vrlo je teško izgraditi svoje „ja“ dok nas jeka društvenih

mreža bombardira. Ili si igrač ili se s tobom igra! Informacija je puno kao i mogućnosti te je

najvažnije kako ćemo njima raspolagati. Europo, čuj vapaj mladih za prihvaćanjem njihova

mišljenja i poštivanjem različitosti! Influenceri nam trebaju biti uzor, ali ne i glas unutar naše

svijesti.

Iva Turkalj, 3. a

95


96


97

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!