6 februar 2019

privatniprofil

ФЕБРУАР 2019. ГОД.

Датум

Активности

Одржане су седнице одељењских већа са дневним редом:

1. Утврђивање успеха ученика на крају првог полугодишта шк. 2018/2019.

године,

2. Анализа реализације планова и програма свих видова образовноваспитног

рада на крају првог полугодишта шк. 2018/2019. године и

3. Анализа похађања наставе и изрицање васпитно- дисциплинских мера.

1. 2.

2019.

Истог дана одржана је и седница Наставничког већа, са следећим дневним редом:

1. Усвајање записника са претходне седнице,

2. Усвајање извештаја о успеху ученика на крају првог полугодишта шк.

2018/2019. године,

3. Анализа реализације планова и програма свих видова образовноваспитног

рада на крају првог полугодишта шк. 2018/2019. године и

4. Анализа похађања наставе и изрицање васпитно- дисциплинских мера,

5. Информација о увођењу електронског дневника.

Успех ученика на крају првог полугодишта

4.50

4.00

3.50

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

I1 I2 I3 I4 II1 II2 II3 II4 III1 III2 III3 III4 IV1 IV2 IV3 IV4

1- 15. 2.

2019.

18- 22. 2.

2019.

Други део зимског распуста

Продужен зимски распуст због епидемије грипа

Почело друго полугодиште шк. 2018/19. год

25. 2.

2019.

Пројекат "АктивНи" има за циљ промоцију активизма и волонтеризма. Пројекат

реализује КОМ 018, а финансира Министарство омладине и спорта РС. Званични

партнери на пројекту су: Машинска школа Ниш, Гимназија "Стеван Сремац"

, Гимназија "Бора Станковић", Угоститељско-туристичка школа и Канцеларија за

младе. Након тренинга за ученике и наставнике, који је одржан на Копаонику у

периоду од 25.10. до 29.10. 2018. године, свака установа спроводила је локалну

акцију. У Школи је отворен је Клуб волонтера, одигране су финалне утакмице

првог школског стоно- тениског турнира и додељене су медаље најбољима.


Промоција Факултета заштите на раду

Завршен пројекат АктивНи- централна манифестација у Официрском дому на

којој су учесници у пројекту јавности приказати своје акције и резултате пројекта.

27. 2.

2019.


28. 2.

2019.

28. 2.

2019.

28. 2.

2019.

У сали Нишавског управног округа у Нишу одржан је састанак директора са

дневним редом:

1. Пројекат мерења радона у школама и вртићима

2. Мрежа основних школа и предшколских установа

3. Завршни испит у школској 2018/2019. и план уписа ученика у средње

школе у школској 2019/20. години

4. Пилот пројекат - Једносменски рад у основној школи

5. Обука за самовредновање дигиталне зрелости установе

6. Обавештење о матури на крају средње школе

7. Литерарни конкурс „Војник – понос Србије“

8. Подела материјала и сертификата

9. Крос РТСа-

10. Текућа питања.

Састанку је присуствовала Весна Ристић, директор Школе.

Одржан је први део наставе о систему одбране коју је, према добијеном упутству

Министарства одбране, Регионалног центра Ниш, реализовао наставника Антић

Игор, одељењски старешина IV-4.

Теме које су обрађене су:

1. Место, улога и задаци Војске Србије у систему безбедности и одбране

Републике Србије,

2. Војна обавеза у Републици Србији,

3. Радна и материјална обавеза у Републици Србији.

Одржана 2. седница Школског одбора са следећим дневним редом:

1. Усвајање записника са 1. седнице Школског одбора одржане 15. 1. 2019.

године,

2. Верификација мандата нових чланова Школског одбора,

3. Усвајање Извештаја о раду директора Машинске школе у Нишу у I

полугодишту шк. 2018/2019. године,

4. Усвајање Извештаја о раду и реализацији Годишњег плана рада Машинске

школе у Нишу у I полугодишту шк. 2018/2019. године,

5. Усвајање Извештаја о изведеној екскурзији за ученике трећег и четвртог

разреда,

6. Усвајање Извештаја о успеху и дисциплини ученика у I полугодишту шк.

2018/2019. године,

7. Доношење Анекса II Годишњег плана рада Машинске школе у Нишу за шк.

2018/2019. годину,

8. Доношење Анекса II Школског програма Машинске школе у Нишу за

период септембар 2017- август 2021. године,

9. Разматрање Извештаја о попису и усклађивању књиговодственог стања са

стварним стањем на дан 31. 12. 2018. године и доношење потребних одлука,

10. Разматрање Финансијског извештаја по годишњем рачуну за 2018. годину,

11. Разматрање Извештаја о спроведеним поступцима јавних набавки у 2018.

години,

12. Разматрање захтева Одреда извиђача Поречана.

More magazines by this user
Similar magazines