ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΕΥΧΟΣ 253

smartpress

HOT SPOT

Huawei Freebuds Lite

Γ

ιστρα εγγττα

Σ
Σ


12

1

ειρισ ε α

Π
-Doogee X7001120 Σ

-

Ε 0 1 2

2 1


12 0

20 2 0 -


22 0 -

Ε 000


012 KT ΑΥΓ-ΣΕΠ 2019

More magazines by this user
Similar magazines