ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΕΥΧΟΣ 253

smartpress

PREVIEW
100200

SAMSUNG

GALAXY A80100200

CAMERA


12


90


9

ΜΕ ΕΣΤΕΌΜΕ

CAMERA!

STRONG

POINT

όηκαικερα


2090


-


-


-


00

-
-
-

-

Σ

0

12


90 11


12 Α


0

0


2

20 - 12 22


0

00 -

2


18 KT ΑΥΓ-ΣΕΠ 2019

More magazines by this user
Similar magazines