ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΕΥΧΟΣ 253

smartpress

01

90


-
0203


9

12
9

12 Ε

-

212102

121
υπρασα

90

-


-


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ


Ε -


-


Ε

90


---


9.5/10 9.5/10 9/10 9/10 9.5/10

FINAL

VERDICT

909.5/10

HARDWARE SOFTWARE

25 KT ΑΥΓ-ΣΕΠ 2019

More magazines by this user
Similar magazines