ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΕΥΧΟΣ 253

smartpress

POINT OF VIEW


ντωνία ερίο

Marketing

Media Manager, C8

ιακς ετασματισμς:

ροτεραιττα και ειτακτικ ανάκ

ια τν ειίωσ των ειειρσεων

ως οι ειειρσεις μορον να αντιμετωίσον τ να

ιακ ραματικττα

ούμε στην εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης,

στην οποία η ψηφιακή μετάβαση που συντελείται αλλάζει

τα πάντα στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Ο

ψηφιακός μετασχηματισμός μπορεί να έχει αναδειχθεί σε

κορυφαία επενδυτική προτεραιότητα για τις περισσότερες

επιχειρήσεις, και να έχει εμπεδωθεί ως πρώτιστη εταιρική

στόχευση, ωστόσο στην πράξη η εφαρμογή του, τόσο στην

Κύπρο όσο και στην Ελλάδα, καθυστερεί.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι απαραίτητη προπόθεση

για την ανταγωνιστική λειτουργία και πρόοδο των

επιχειρήσεων στη νέα ψηφιακή εποχή. Η αξιοποίηση των

ψηφιακών τεχνολογιών βρίσκεται στην «καρδιά» όλων των

διαδικασιών μίας επιχείρησης. Η ψηφιακή επιχείρηση απαιτεί

διαφορετικές δεξιότητες, πρακτικές εργασίας, οργανωτικά

μοντέλα, ακόμη και διαφορετική κουλτούρα. Κανένας

κλάδος ή οργανισμός δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς να

προσαρμόσει τη δομή, τις διαδικασίες, τους ανθρώπους

και τη στρατηγική του. Τόσο για τα κράτη, όσο και για τις

επιχειρήσεις, είναι επιτακτική η ανάγκη να διαχειριστούν την

εξέλιξη της τεχνολογίας, προκειμένου να μπουν σε τροχιά

ψηφιακής ανάπτυξης.

Μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού, οι εταιρείες μπορούν

πλέον να σπάσουν τα γεωγραφικά όρια, αλλά και λειτουργικούς

περιορισμούς που τους επιβάλλουν τα παραδοσιακά

επιχειρησιακά μοντέλα, και να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες

ανάπτυξης και εσόδων. Αποδεδειγμένα οι οργανισμοί

μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό επιτυγχάνουν εκσυγχρονισμό

των διαδικασιών τους, καθώς και ταχύτητα στην

ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, που κατεπέκταση

επιφέρει αύξηση των πωλήσεων και περιορισμό στα έξοδα. Ο

ψηφιακός μετασχηματισμός επιτρέπει μία πιο ολοκληρωμένη

επαφή με τους πελάτες, με αποτέλεσμα μία βελτιωμένη

πελατειακή εμπειρία (customer experience) μέσω της πιο

άμεσης και σχετικής επικοινωνίας με τον πελάτη.

6 infocom•08-09•19

More magazines by this user
Similar magazines