Fachowy Instalator 2019/3

rafaello

Ponoć lepsze jest wrogiem dobrego. Ale czy zawsze? Czy każda wymiana np. urządzenia na model nowszej generacji ma oznaczać kłopoty?
W założeniu taka zmiana ma przynieść różnorodne korzyści, takie jak choćby oszczędność energii, możliwość indywidualnego sterowania czy łatwość obsługi. Niestety, często to „lepsze”, odbieramy jak stos kłopotów, ponieważ musimy nauczyć się montować, programować i obsługiwać te wszystkie innowacje. Bronimy się więc przed nowościami, psioczymy na zmiany konstrukcyjne i konieczność doszkolenia. Ale z czasem wszystko to opanowujemy i dopiero wtedy zaczynamy doceniać korzyści nowych rozwiązań.
Dostawcy urządzeń, znając te bolączki, często wychodzą nam naprzeciw organizując szkolenia i przygotowując programy doboru zamienników starych produktów. Warto z nich korzystać by nie zostać w tyle za konkurencją i jeszcze dalej za wymaganiami naszych klientów.
Miłej lektury życzy
Redakcja

www.fachowyinstalator.pl

CZERWIEC 2019 NAKŁAD 6000 EGZ. WYDANIE NUMER 3/2019


i hoteli

Nowoczesna klimatyzacja Haier

Nowa funkcja Self Clean

Innowacyjna technologia


Refsystem Sp. z o.o.

+48 695 930 647 haier@haier-ac.pl www.haier-ac.pl


R.

OD REDAKCJI

Ponoć lepsze jest wrogiem dobrego. Ale czy zawsze? Czy każda wymiana np. urządzenia

na model nowszej generacji ma oznaczać kłopoty? W założeniu taka zmiana

ma przynieść różnorodne korzyści, takie jak choćby oszczędność energii, możliwość

indywidualnego sterowania czy łatwość obsługi. Niestety, często to „lepsze”,

odbieramy jak stos kłopotów, ponieważ musimy nauczyć się montować, programować

i obsługiwać te wszystkie innowacje. Bronimy się więc przed nowościami,

psioczymy na zmiany konstrukcyjne i konieczność doszkolenia. Ale z czasem

wszystko to opanowujemy i dopiero wtedy zaczynamy doceniać korzyści nowych

rozwiązań. Dostawcy urządzeń, znając te bolączki, często wychodzą nam naprzeciw

organizując szkolenia i przygotowując programy doboru zamienników starych

produktów. Warto z nich korzystać by nie zostać w tyle za konkurencją i jeszcze

dalej za wymaganiami naszych klientów.

Miłej lektury życzy

Redakcja

Wydawca:

Wydawnictwo Target Press sp. z o.o. sp. k.

Gromiec, ul. Nadwiślańska 30

32-590 Libiąż

Biuro w Warszawie:

ul. Przasnyska 6 B

01-756 Warszawa

tel. +48 22 635 05 82

tel./faks +48 22 635 41 08

Redaktor Naczelna:

Małgorzata Dobień

malgorzata.dobien@targetpress.pl

Dyrektor Marketingu i Reklamy:

Robert Madejak

tel. kom. 512 043 800

robert.madejak@targetpress.pl

Dział Promocji i Reklamy:

Andrzej Kalbarczyk

tel. kom. 531 370 279

andrzej.kalbarczyk@targetpress.pl

Dyrektor Zarządzający:

Robert Karwowski

tel. kom. 502 255 774

robert.karwowski@targetpress.pl

Adres Działu Promocji i Reklamy:

ul. Przasnyska 6 B

01-756 Warszawa

tel./faks +48 22 635 41 08

Prenumerata:

prenumerata@fachowyinstalator.pl

Skład:

As-Art Violetta Nalazek

as-art.studio@wp.pl

Druk:

MODUSS

www.fachowyinstalator.pl

inne nasze tytuły:

Redakcja nie zwraca tekstów nie zamó wionych, zastrzega sobie prawo ich re da gowania oraz skracania.

Nie odpowia da my za treść zamieszczonych reklam.

4 Fachowy Instalator 3 2019


CENTRALE WENTYLACYJNE Z

REKUPERACJĄ

WYDAJNA REKUPERACJA REKOMENDOWANA DO

MAŁYCH PRZESTRZENI MONTAŻOWYCH

W OFERCIE RÓWNIEŻ:

• centrale podwieszane

• centrale z wymiennikiem

obrotowym

• wentylacja decentralna

• wentylatory

• systemy wentylacyjne

• kratki i wyloty ścienne


WWW.VENTS-GROUP.PL

VUT/VUE 270 V5B EC

• 300 m 3 /h

• 98%

VENTS GROUP Sp. z o.o. ul. Brzozowa 8 64-320 Niepruszewo tel.: +48 61 839 12 31, fax +48 61 830 59 43


ST.SPIS TREŚCI

temat numeru

Fot. ADOBESTOCK

DOBÓR I WYMIANA

POMP OBIEGOWYCH

czytaj od strony

34

Info pierwszej wody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Nowości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Podłogówka dla każdego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Nowości w systemie HERZ PipeFix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Odwodnienia liniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Odpływy prysznicowe Kessel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Kanalizacja wewnętrzna niskoszumowa – FONICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Pompy ciepła Skalar Green Active Plus – ekonomiczne i bezobsługowe działanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Rozwiązania sanitarne w pomieszczeniach bez kanalizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Wilo-Varios PICO – uniwersalna pompa zamienna do urządzeń grzewczych, rozdzielaczy, grup pompowych . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Aplikacje do doboru pomp i rozwiązywania problemów z nimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Grundfos ALPHA1 L – domowa pompa obiegowa na każdą okazję . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

Przeciwpożarowe zawory powietrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Grupa BMI – znacznie więcej niż dach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Detekcja a sterowanie wentylacją w garażach wielostanowiskowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Zalecenia montażowe central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła w budynkach jednorodzinnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

CLEAN R PRO-VENT – recepta na alergie i smog. Na zdrowie! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Przegląd central wentylacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Pytania czytelników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Wyższa szkoła projektowania, czy zadanie dla każdego? Jak dobrać dla pomieszczenia moc klimatyzatora? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Czynniki chłodnicze w klimatyzacji – systematyka i właściwości, wymagania prawne i możliwości wymiany . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Warsztat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

6 Fachowy Instalator 3 2019


Trademarks displayed in this material, including but not limited to Grundfos, the Grundfos logo and “be think innovate” are registered trademarks owned by The Grundfos Group. All rights reserved. © 2019 Grundfos Holding A/S, all rights reserved.


IP.

INFORMACJE PIERWSZEJ WODY

Immergas inwestuje w wiedzę fachowców

– nowa sala szkoleniowa w centrum Polski

Rzetelna wiedza instalatorów i serwisantów

dotycząca kotłów oraz pomp

ciepła to wizytówka każdego producenta

urządzeń grzewczych. Immergas

Polska, jako firma przykładająca szczególną

wagę do jakości obsługi klientów,

jest tego w pełni świadoma, dlatego

podjęła się modernizacji sali szkoleniowej

w swojej łódzkiej siedzibie, gdzie

szkolą się eksperci z całego kraju.

Nowa, ekspercka przestrzeń edukacyjna

spełnia wszelkie standardy wymagane

przy prezentacji najnowocześniejszych

rozwiązań techniki grzewczej w oparciu

o kotły gazowe z oferty dla domu

o mocy 35 kW, jak i oferty obiektowej

o mocy powyżej 35 kW. Główną zaletą

zmodernizowanej sali szkoleniowej jest

kaskada wiszących kotłów kondensacyjnych

średniej mocy z pełną hydrauliką

i kolektorem spalinowym. W części poświęconej

pompom ciepła „powietrzewoda”

znajdują się urządzenia typu monoblok,

split, hybrydowy system Magis

Combo oraz pompy z wbudowanym

zasobnikiem do przygotowania c.w.u.

Każde z tych urządzeń podłączone jest

do pracującej instalacji grzewczej i wyposażone

w pełną automatykę sterującą

– tym samym uczestnicy szkoleń mają

okazję szczegółowo poznać specyfikę

działania urządzeń Immergas oraz poznać

pełnię ich możliwości. Dzięki temu

szkolenia są efektywne i ciekawe, bo

prowadzone na urządzeniach w prawdziwych

warunkach ich pracy.

Bogata oferta szkoleń Immergas Polska

skierowana jest do serwisantów, instalatorów,

projektantów i handlowców.

Świadomi tego, że potrzeby każdej

z tych grup są inne, eksperci Immergas

dostosowują każdy program kursu

pod konkretną grupę uczestników,

ku satysfakcji specjalistów oraz klientów.

Źródło: Immergas

MATERIAŁY PRASOWE FIRM

Nowa promocja dla instalatorów współpracujących z marką Purmo

Mawia się, że wszystkie drogi prowadzą

do Rzymu, czy tak rzeczywiście

jest, postanowiła sprawdzić marka

Purmo –europejski producent branży

grzewczej. W tym celu przygotowano

promocję “Bella Rura”, co z włoskiego

oznacza “piękny kraj”. W ramach inicjatywy

przewidziano atrakcyjną nagrodę

– wycieczkę do słonecznej Italii, podczas

której zaproszeni instalatorzy odwiedzą

najbardziej charakterystyczne

miejsca Półwyspu Apenińskiego.

Co należy zrobić, by wziąć udział

w promocji? Wystarczy, że w okresie

01.05-31.12.2019 instalator zakupi

produkty Purmo tj. systemy płaszczyznowe,

a także systemy rurowe Cleverfit

Radial oraz Axial, zachowa faktury

potwierdzające zakup i podejmie

rywalizację z innymi instalatorami.

Na czym ma polegać współzawodnictwo?

Chodzi o to by w czasie trwania

promocji, wykazać jak najwyższe obroty

na asortymencie Purmo.

Szczęśliwi zwycięzcy udadzą się

do Włoch samolotem, gdzie następnie

będą realizować program zwiedzania.

O całościową organizację

wyjazdu zadba marka Purmo. Instalatorzy

odwiedzą między innymi Jezioro

Garda i Wenecję oraz dwie fabryki,

które produkują asortyment grzewczy

dla Rettig Heating.

Osoby, które chciałyby poznać szczegóły

związane z promocją, zachęcamy

do kontaktu z regionalnymi szefami

sprzedaży Purmo.

Źródło: Rettig Heating

8 Fachowy Instalator 2 2019


NOWOŚCI N.

MATERIAŁY PRASOWE FIRM

Zabezpieczone instalacje z nowymi grupami bezpieczeństwa Ferro

Armaturę regulująco-zabezpieczającą

firmy FERRO wzbogaciły nowe grupy

bezpieczeństwa. Pierwsza z nich to grupa

bezpieczeństwa c.o., która we współpracy

z naczyniem przeponowym o pojemności

do 35 l i średnicy do 320 mm, stabilizuje

ciśnienie w instalacji grzewczej. Na

mosiężnej belce (CW617N) osadzony jest

zawór bezpieczeństwa z manometrem

i odpowietrznikiem automatycznym

z zaworem stopowym. Grupę opcjonalnie

można łączyć z naczyniem przeponowym

za pomocą szybkozłącza. Układ

pracuje w temperaturze max. 95°C (max.

chwilowa temperatura wody to 110°C)

i ciśnieniu max. 6 bar. Do wyboru mamy

grupę 1,5 bari 2,5 bar z zaworem odpowiednio

1,5 bar i 2,5 oraz manometrem

0-4 bar, a także grupę 3,0 bar z zaworem

3,0 bar i manometrem 0-6 bar. Wszystkie

grupy mogą być w wariancie bez i z szybkozłączem.

Do zabezpieczenia instalacji przygotowania

ciepłej wody użytkowej przed przekroczeniem

dopuszczalnego ciśnienia

roboczego, jakie może

wywołać pod wpływem

wzrostu temperatury rozszerzalność

cieplna wody,

przypisana jest grupa bezpieczeństwa

c.w.u. Jej warunki

pracy są takie same jak dla grupy

c.o., a więc dla takich samych naczyń przeponowych

i dla identycznego maksymalnego

ciśnienia i temperatury. W zestawie

nie ma natomiast odpowietrznika, zbędnego

dla instalacji c.w.u., odpowietrzającej

się samoistnie przy każdym poborze

wody z baterii. Oferowana jest grupa z zaworem

bezpieczeństwa 6 bar i manometrem

0-10 bar.

www.ferro.pl

Mieszkaniowe węzły cieplne Taconova z innowacyjnymi komponentami

Zapotrzebowanie na kompleksowe

i komfortowe rozwiązania w technice

budynków jest dzisiaj większe niż kiedykolwiek

wcześniej. Mieszkaniowe węzły

cieplne TacoTherm Dual Piko i Nano to

prawdziwie rozwiązanie typu „wszystko

w jednym”. Podgrzewają one wodę użytkową

i regulują z dokładnością do jednego

stopnia temperaturę wylotową

wody grzewczej. Odbywa się to w sposób

elektroniczny i bez udziału energii

pomocniczej, dzięki proporcjonalnemu

regulatorowi przepływu. Dodatkowo

węzły Taconova rozdzielają wodę

między odbiorniki ciepła – zarówno

w przypadku grzejników, jak i ogrzewania

podłogowego. Wysoki stopień prefabrykacji

i bezobsługowe systemy oszczędzają

czas montażu i niemal zupełnie

eliminują konieczność serwisowania.

Kompaktowa konstrukcja (na życzenie

także o zredukowanej głębokości zabudowy)

oparta na koncepcji modułowej

z dużą różnorodnością wariantów, zdecydowanie

upraszcza proces projektowania.

Najwyższej jakości, innowacyjne

komponenty gwarantują niezawodną

pracę systemu przez długi czas.

W skład zestawu wchodzi zintegrowana

z modułem grzewczym pompa

obiegowa TacoFlow2 Adapt o wysokiej

efektywności energetycznej. Za

precyzyjny rozdział ciepła w węźle odpowiada

TacoSys Pro – zaawansowany

technicznie rozdzielacz obwodowy

spełniający najwyższe wymagania stawiane

nowoczesnej technice grzewczej.

Dodatkowy komfort zapewniają

System zabudowy podtynkowej Viega Prevista

dwa innowacyjne komponenty. Zawór

wyrównawczo-odcinający TopMeter

Plus ułatwia kompensację hydrauliczną,

natomiast w pełni zintegrowany zawór

z siłownikiem elektrycznym TacoDrive

czyni zbędnym dodatkowe złącze

zaworowe, rewolucjonizując technikę

rozdzielczą.

www.taconova.com

Firma Viega, jeden z wiodących dostawców

rozwiązań sanitarnych, stworzyła

system Prevista, na nowo definiując techniczne

i ekonomiczne zalety techniki

podtynkowej. W ścisłej współpracy z instalatorami

zaprojektowano innowacyjny

system, który dzięki koncepcji modułowej,

zawiera znacznie mniej komponentów.

Upraszcza to montaż na budowie

oraz kwestie logistyki i magazynowania

produktów. Linie „Dry”, „Dry Plus” i „Pure”,

wchodzące w skład systemu Prevista wyznaczają

nowe standardy elastyczności.

Są przeznaczone do klasycznego montażu

przy ścianie, w profilach lub na sprawdzonych

szynach systemowych. Umożliwia

to kreatywną i funkcjonalną aranżację

łazienki. System Viega Prevista będzie dostępny

na rynku od maja 2019 roku.

www.viega.pl

Fachowy Instalator 3 2019

9


N.

NOWOŚCI

Technologia w parze z designem

– klimatyzator FLEXIS Plus (Black Matt) od Haier

Nowy elegancki design i konstrukcja pozwalają idealnie

wpasować FLEXIS Plus w aranżację pomieszczeń. Działanie

klimatyzatorów Haier oparte jest na innowacyjnych technologiach.

FLEXIS Plus wyposażony jest w liczne funkcje

pozwalające na komfortowe i energooszczędne użytkowanie.

Najnowszym rozwiązaniem Haier jest funkcja Self

Clean, która odpowiada za samooczyszczenie parownika.

Urządzenie jest jednym z najcichszych na rynku – 16 dB(A),

w standardzie posiada sterowanie Wi-Fi, a dzięki zastosowaniu

czynnika R32 jest przyjazne dla środowiska i bardziej

wydajne. Inteligentna funkcja czujnika Eco pozwala na wykrywanie

i śledzenie ruchu człowieka, co pozwala na dostosowanie

pracy do potrzeb użytkownika. Haier wyznacza

trendy i cieszy się coraz większym uznaniem wśród Polaków.

Klimatyzatory tej marki cechuje wysoka niezawodność

i objęte są 5-letnią gwarancją.

www.haier.com.pl

MATERIAŁY PRASOWE FIRM

Nowe modele klimatyzatorów

ściennych w ofercie Gree

Użytkownicy szukający klimatyzatorów stylowych i designerskich

z entuzjazmem przywitali nowości w katalogu

producenta na sezon 2019/2020. Wśród oferowanych

modeli ściennych zaprezentowane zostały bowiem nowe

wersje kolorystyczne serii Amber Standard oraz całkiem

nowy model Muse. Poza wcześniej dostępnym klasycznym

białym Amberem Standard dostępny w sprzedaży jest już

Amber Standard Black i Amber Standard Silver. Urządzenia

z panelami białym, czarnym i srebrnym dają zatem szeroki

wybór dla różnego rodzaju pomieszczeń i oczekiwań

klientów. Model ten charakteryzuje się ponadto wysokimi

parametrami pracy i szerokim wachlarzem funkcji oraz jest

kompatybilny z układami Multi. Nowo zaprezentowany

Muse również wyróżnia się elegancją i nieszablonowym

stylem zaokrąglonego panelu przedniego oraz estetycznych

fal na bocznej części urządzenia. Klimatyzator ten jest

prosty w konstrukcji i wyposażony w podstawowe funkcje.

www.gree.pl

Pompa ciepła Green Active Plus

już na rynku

Na rynku pojawiło się urządzenie, które może zrewolucjonizować

bezobsługowe ogrzewanie/chłodzenie budynków, a także

przygotowanie ciepłej wody użytkowej. To urządzenie jest

bardzo ekonomiczne (niskie koszty eksploatacji), niezwykle

wydajne oraz wygodne w użytkowaniu.

Pompa ciepła Skalar Green

Active Plus dostępna jest

w dwóch opcjach (moc 9

lub 14 kW) i pracuje w trzech

trybach: monowalentnym,

biwalentnym oraz monoenergetycznym.

Pierwszy

z wymienionych został przeznaczony

głównie do nowego

budownictwa. Jego

założeniem jest samodzielna

praca pompy ciepła przy

ogrzewaniu budynków i przygotowywaniu ciepłej wody. Z kolei

tryb biwalentny – dotyczący budynków modernizowanych – zakłada

współpracę pompy c.o. z kotłem gazowym lub olejowym.

Zalety pompy Green Active Plus:

• niskie koszty eksploatacji

• łatwy montaż i konfiguracja

• bezobsługowe ogrzewanie/chłodzenie/przygotowywanie

c.w.u

• zaawansowany regulator

• funkcja ECO w trybie chłodzenia i grzania

• tryb „CICHY” – obniżenie emisji dźwięku

www.skalarsystems.pl

10

Fachowy Instalator 3 2019


NOWOŚCI N.

Aqualift F Basic – nowoczesna technologia w przystępnej cenie

Nowa przepompownia Aqualift F

Basic firmy KESSEL to kompaktowe

i solidne urządzenie do odprowadzania

ścieków domowych. Grube ścianki

zbiornika gwarantują jego wytrzymałość,

a dzięki teleskopowej nasadzie

zabudowa w ziemi jest wygodna.

Płaskie powierzchnie przeznaczone

do nawiercenia otworów umożliwiają

podłączenie dodatkowych dopływów

bezpośrednio na miejscu budowy.

Urządzenie jest wyposażone w pompę

STF1300 przeznaczoną do ścieków

zawierających fekalia. Dostępne wersje

Mono lub Duo ze sterowaniem

przy pomocy przełącznika pływakowego

lub urządzenia sterującego

sprawiają, że przepompownia Aqualift

F Basic sprosta najróżniejszym wymaganiom.

Obsługa urządzenia sterowniczego

jest przyjazna dla użytkownika i intuicyjna.

Dodatkowe bezpieczeństwo

użytkowania zapewnia zintegrowana

funkcja alarmowa. Swobodnie zawieszone

pompy nie dotykają ścian

zbiornika, dzięki czemu zapewniona

jest odpowiednia izolacyjność akustyczna.

Dzięki montażowi za pomocą

szybkozłącza, pompa może zostać

bardzo łatwo wyjęta i serwisowana.

Szczególną zaletą jest gotowość urządzenia

do działania bezpośrednio

po podłączeniu (Plug&Play) oraz możliwość

przezbrojenia wersji jednopompowej

w dwupompową w trakcie

użytkowania przepompowni.

Obszerna oferta osprzętu pozwala

doposażyć i modyfikować urządzenie

w późniejszym terminie, co ułatwia

konserwację i eksploatację urządzenia.

www.kessel.pl

REKLAMA

Viega Profipress

Jeden system, tak wiele możliwości

Sprawdzony w milionach instalacji

viega.pl/Profipress

Szybki, czysty i bezpieczny montaż

Profipress to ekonomiczny system łączenia rur miedzianych, nadający się do niemal wszystkich obszarów

zastosowań. Złączki oznaczone kolorem zielonym przeznaczone są do wody użytkowej i ogrzewania,

żółtym – do gazu, a białym – do kolektorów próżniowych. Wygodna technika zaprasowywania skraca

czas montażu, a profil SC-Contur gwarantuje maksimum bezpieczeństwa. Viega. Connected in quality.


N.

NOWOŚCI

Membrana Everguard TPO

BMI Icopal wprowadził na rynek polski w bieżącym roku

nowy system pokryć dachowych dedykowany dla dachów

płaskich: jednowarstwową, mocowaną mechanicznie

membranę dachową TPO (termoplastyczny poliolefin) wraz

z akcesoriami towarzyszącymi. Membrany te produkowane

są już od 18 lat przez BMI EVERGUARD w Stanach Zjednoczonych.

Dotychczas pokryto nimi ponad 300 milionów

m2 dachów w USA i w Europie. Membrany te są sprawdzonym

i cenionym materiałem pokryciowym przede wszystkim

na wielkopowierzchniowych dachach płaskich. Mogą

być również stosowane na dachach łukowych oraz spadzistych

do 20° nachylenia. Zalety membran EverGuard TPO

to m.in. bardzo korzystne parametry wytrzymałościowe,

długoterminowa gwarancja (od 15 do 30 lat) oraz bardzo

dobre parametry zgrzewania. Warto zaznaczyć, że na rynku

polskim membrany będą sprzedawane w kolorze białym,

co gwarantuje współczynnik odbicia światła SRI na poziomie

96%+- 2%. System posiada wszelką dokumentację

potrzebną na rynku polskim. System EverGuard TPO montowany

będzie przez wyspecjalizowane, certyfikowane firmy

wykonawcze BMI RoofPro, co zapewni wysoką jakość

wykonawstwa, potwierdzoną długoterminową gwarancją.

www.icopal.pl

MATERIAŁY PRASOWE FIRM

Pompy ciepła Aquarea generacji J

z czynnikiem chłodniczym R32

Panasonic wprowadził na rynek najbardziej wydajną linię pomp ciepła

Aquarea – generację J. Modele wyróżnia wysoka efektywność energetyczna,

wzornictwo i nowe funkcje, w tym chiller. Sprawdzą się zarówno

w budynkach domowych, jak i komercyjnych.

Pompy ciepła Aquarea wchodzą w skład wysokowydajnych systemów ogrzewania

wykorzystujących w 100% odnawialne źródło energii, jakim jest powietrze.

Nowa generacja J zapewnia jeszcze wyższą efektywność energetyczną niż

poprzednie modele oraz jest jeszcze bardziej przyjazne dla środowiska dzięki

wykorzystaniu czynnika chłodniczego R32. Urządzenia oferują większy komfort

nawet w bardzo niskich temperaturach zewnętrznych rzędu -20˚C. Generacja J

oferuje cichsze jednostki zewnętrzne w porównaniu

do poprzednich serii. Konstrukcja urządzeń

Aquarea J została zaprojektowana w celu zwiększenia

elastyczności instalacji. Zwiększono długość rur,

aby zaspokoić potrzeby budynków różnych wielkości.

Modele Aquarea generacji J pozwalają osiągnąć

temperaturę wody wyjściowej 60˚C. Dostępna jest

również nowa funkcja agregatu chłodniczego, która

zapewnia chłodzenie do 10˚C. Ponadto modele

są wyposażone w system filtracji magnetycznej, co

zapewnia wyższą wydajność systemu i wydłuża

czas jego eksploatacji. Źródło: Panasonic

DETEKTOR

DWUGAZOWY CO/NO 2

Mikroprocesorowy

detektor dwugazowy

służący do ciągłej kontroli

stężenia tlenku

węgla oraz dwutlenku

azotu. Umożliwia optymalne

i ekonomiczne

sterowanie wentylacją

bytową w celu przewietrzenia

pomieszczeń

i obniżenia nadmiernego stężenia

gazów spalinowych zarówno z samochodów

benzynowych (tlenek węgla),

jak i samochodów z silnikiem Diesla

(dwutlenek azotu). Zastosowanie jednej

obudowy sprawia, że rozwiązanie

jest również ekonomiczne. Detektor

do poprawniej pracy nie wymaga dodatkowych

elementów sprzęgających

czy nadrzędnych central, a jedynie

podłączenia do styczników sterujących.

Elektroniczny układ pomiarowy

analizuje w sposób ciągły skład chemiczny

otaczającego środowiska.

Układ pomiarowy posiada kompensację

temperaturową , umożliwiając tym

samym zastosowanie w szerokim spektrum

temperatur. System bardzo prosty

w montażu i eksploatacji.

www.hekato.pl

12

Fachowy Instalator 3 2019


O.

ogrzewanie

Podłogówka dla każdego

Miłe uczucie ciepłej podłogi, równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniu

oraz niewidoczne urządzenia grzewcze, to jedynie kilka korzyści,

które wpływają na decyzję inwestorów jeśli chodzi o wybór systemu

ogrzewania podłogowego. O ile ogrzewanie ścienne nie jest jeszcze bardzo

popularne, to instalacje podłogowe pojawiają się już w większości nowoprojektowanych

instalacjach w budownictwie mieszkaniowym i nie tylko.

PROMOCJA

Największym atutem ogrzewania

płaszczyznowego jest

to, że wymaga ono zasilania

niższym parametrem, dzięki

czemu do zasilenia takich

układów wybiera się niskotemperaturowe

źródła ciepła, takie

jak kotły kondensacyjne czy

pompy ciepła, co z kolei przyczynia

się do obniżenia rachunku

za energię potrzebną

do ogrzania obiektu. Jednak

nowoczesne instalacje oparte

o oszczędne i efektywne źródła

ciepła pojawiają się dopiero

od kilkunastu lat i stanowią

tylko małą część pracujących

aktualnie instalacji grzewczych.

Natomiast większość

systemów ogrzewania budownictwa

mieszkaniowego

jest opartych na układach

grzejnikowych, również tych

proponowanych przez deweloperów,

których użytkownicy

coraz częściej wyrażają chęć

zastosowania ogrzewania

podłogowego.

Najczęściej takie pomysły

pojawiają się przy okazji remontu

pomieszczeń takich

jak łazienki czy kuchnie, kiedy

pojawia się okazja do lekkich

modyfikacji instalacji.

Po sprawdzeniu możliwości

technicznych budynku, obniżeniu

posadzki o wymaganą

wysokość wylewki i izolacji,

prawdopodobnie nic nie stoi

na przeszkodzie, aby w naszej łazience

było dostatecznie ciepło

Fot. 1.

wraz z efektem ciepłej podłogi. Ale

żeby nie było tak łatwo, przeszkodą

staje się temperatura czynnika

krążącego w instalacji grzejnikowej.

Tak jak już wcześniej ustaliliśmy, układy

płaszczyznowe zasilamy czynnikiem

o obniżonej temperaturze, oscylującej

w zakresie 25-43°C. Dlatego

należy taki układ podmieszać i zabezpieczyć

przed zbyt dużą temperaturą

czynnika. Ale najczęściej do zasilenia

jest tylko jedna pętla. Budowa układu

podmieszania wymaga zaworu

termostatycznego, pompy i rozdzie-

Przykładowa realizacja z zastosowaniem zestawu RTL-Box 324 Vario.

14

Fachowy Instalator 3 2019


ogrzewanie O.

Fot. 2.

Zestaw RTL-Box 324 Vario – zastosowanie w łazience z grzejnikiem drabinkowym.

lacza, co oprócz tego, że obliguje nas

do miejsca do montażu na ścianie,

to jest jeszcze kosztowne.

Na szczęście świat instalacji jest

na taką ewentualność przygotowany

i od lat proponuje rozwiązanie

w postaci ogranicznika temperatury

powrotu. Ten niepozorny zawór

montowany jak sama nazwa wskazuje

– na powrocie – jest regulatorem

przepływu sterowanym przez

wkładkę termostatyczną, co oznacza,

że zawór jest w pełni automatyczny.

Takie rozwiązanie nie reguluje jednak

temperatury zasilania naszej pętli

podłogowej, ale ogranicza przez nią

przepływ w zależności od nastawionej

temperatury. Czyli mamy sytuację,

gdzie kocioł podaje na instalację

grzejnikową parametr 60°C, zawór

ograniczający temperaturę powrotu

nastawiony na 35°C, w pętli podłogowej

znajduje się czynnik o temperaturze

takiej samej jak posadzka pomieszczenia

– więc zawór otworzy

przepływ z instalacji grzejnikowej

do pętli podłogówki. W momencie,

kiedy na czujniku zaworu pojawi się

temperatura wyższa niż nastawiona,

wtedy ten zamknie przepływ i gorący

czynnik, który dostał się do pętli

podłogowej zostaje zatrzymany, aby

przekazać ciepło do posadzki. Jeśli

temperatura czynnika w pętli podłogowej

spadnie poniżej nastawionej

na zaworze, ten znów otworzy przepływ

i wpuści kolejną porcję ciepłego

czynnika do pętli. W ten prosty

sposób możemy zasilić jedną pętlę

podłogówki zasilanej bezpośrednio

z instalacji grzejnikowej.

AFRISO po latach obserwacji rynku instalacyjnego

w Polsce oferuje coś więcej,

niż jedynie tak zwany zawór RTL.

Taki zawór niejednokrotnie trzeba

ukryć w skrzynce w ścianie, co rzutuje

na estetykę wykonania całego

pomieszczenia. Dlatego w najnowszej

ofercie AFRISO pojawił się RTL-Box

Vario, który jest gotowym rozwiązaniem,

aby w bezpieczny i estetyczny

sposób zasilić pętlę podłogową.

Dodatkowo zestaw jest wyposażony

w głowicę termostatyczną, która

będzie sterowała całym zestawem

tak, aby utrzymać zadaną jednakową

temperaturę pomieszczenia. Zastosowany

zawór odpowietrzający pozwala

na montaż zestawu na dowolnej wysokości,

wygodnej dla użytkownika

i nie wpływającej negatywnie na efekt

końcowy wykonania.

Cały zestaw regulacyjny znajduje się

w podtynkowej skrzynce, zamkniętej

pod małą i estetyczną klapką

zaślepiającą. RTL-Box Vario daje nam

kontrolę nad przepływem przez pętlę,

temperaturą przy jakiej zawór odetnie

przepływ oraz co najważniejsze -

nad temperaturą pomieszczenia.

Stosując RTL-Box Vario zyskujemy

komfort cieplny oraz możliwość

pełnej regulacji pętli podłogowej

przy bardzo estetycznym wykonaniu

nie ograniczony szczególnymi

warunkami zabudowy zestawu. Bez

dodatkowych układów podmieszania,

obniżania temperatury czynnika

grzewczego, dodatkowej pompy

i rozdzielacza wielu użytkowników

instalacji grzejnikowych może spełnić

marzenia o ciepłej podłodze. Tego

wszystkiego można wymagać od tak

prostego urządzenia jakim jest zawór

ograniczający temperaturę powrotu

– RTL-Box Vario marki AFRISO.

Fachowy Instalator 3 2019

15


O.

ogrzewanie

Nowości w systemie

HERZ PipeFix

HERZ należy dzisiaj do grona najbardziej rozpoznawalnych i cenionych marek

w swojej branży, oferując nowoczesną armaturę i niezawodne systemy

instalacyjne. Produkty marki Herz wytwarzane są wyłącznie w trzydziestu europejskich

zakładach produkcyjnych.

PROMOCJA

Fot. 1.

Każdy produkt marki HERZ objęty

jest 5 letnim okresem gwarancyjnym,

a w przypadku instalacji

wykonywanej w systemie

HERZ PipeFix przez instalatora

posiadającego autoryzację firmy,

okres gwarancji zostaje wydłużony

do lat 10.

System HERZ PipeFix

Podstawowy element systemu

HERZ PipeFix, to najwyższej jakości

uniwersalna rura z tworzywa

sztucznego i aluminium,

dostępna w średnicach od 10 do

75 mm. Wielowarstwowa

rura HERZ dedykowana jest

HERZ-PipeFix.

do wykonywania instalacji grzewczych

– grzejnikowych i powierzchniowych

– oraz instalacji sanitarnych (atest

PZH). Rura HERZ jest wyjątkowo

ekonomiczna w użyciu – cechuje ją

również trwałość i niezawodność.

Najwyższa jakość rury ma szczególne

znaczenie w przypadku wykonywania

systemów ogrzewania

powierzchniowego (tzw. mokrego),

w których rura pracuje pod warstwą

wylewki. Zastosowanie rur wielowarstwowych

marki HERZ w prawidłowo

wykonanej instalacji zapewnia wielo-

letnią, komfortową pracę całego systemu.

Ponadto warstwa aluminium

stanowi doskonałą ochronę przed

przenikaniem tlenu z powietrza

do wody w instalacji. Rury z warstwą

aluminium „zapamiętują” nadany

kształt i nie sprężynują, co zdecydowanie

ułatwia montaż instalacji.

Drugi z najważniejszych komponentów

tworzących system HERZ Pipe-

Fix, to kompletny system mosiężnych

złączy zaprasowywanych (nierozłącznych)

i skręcanych (rozłącznych).

Firma Herz, bazując na wieloletnim

doświadczeniu w produkcji złączy rurowych,

produkuje według własnych,

opatentowanych rozwiązań wysokiej

jakości radialne złączki zaprasowywane

z mosiądzu odpornego na wypłukiwanie

cynku, z tuleją ze stali

szlachetnej. Złączki te, dostępne

niemal we wszystkich kształtach

i rozmiarach od Ø10 do

Ø75 mm, dopuszczone są

do łączenia rur z tworzywa

sztucznego w większości

wewnętrznych

instalacji sanitarnych

i grzewczych, analogicznie

jak rury wielowarstwowe

HERZ.

Połączenie rury za

pomocą złączki

Herz zostało dokładnie

zbadane pod

kątem zgodności

z europejskimi normami

i dopuszczone

do użytkowania przez

niezależne, uznane laboratoria

zewnętrzne.

16

Fachowy Instalator 23 2019


ogrzewanie O.

Fot. 2. Rozdzielacz HERZ 8632 ze stali szlachetnej. Fot. 3. Rura HERZ-INFLEX-BCK w otulinie izolacyjnej.

Fot. 4.

Płyty systemowe HERZ-SOLOTOP, HERZ-COMBITOP.

Fot. 5. Rura pięciowarstwowa HERZ-LINE .

Nowości w systemie

W minionym roku firma HERZ poszerzyła

ofertę systemu HERZ PipeFix

o kilka ciekawych rozwiązań. Nowe

elementy systemu HERZ PipeFix, to:

• HERZ-LINE – pięciowarstwowa rura

PE-RT (z barierą antydyfuzyjną),

dedykowana do wykonywania instalacji

ogrzewania podłogowego

z wykorzystaniem mat systemowych

• HERZ-8631/8632 – nowa seria rozdzielaczy

ze stali szlachetnej do

ogrzewania i chłodzenia powierzchniowego

(od 2 do 12 obiegów)

w wyjątkowo atrakcyjnej cenie

• HERZ-INFLEX-BCK – uniwersalna wielowarstwowa

rura HERZ w otulinie

izolacyjnej ze spienionego polietylenu

• HERZ-SOLOTOP – płyty systemowe

z folii polistyrenowej do instalacji

ogrzewania podłogowego

• HERZ-COMBITOP – płyty termoizolacyjne

do instalacji ogrzewania

podłogowego.

Aby uzyskać więcej informacji o produktach

marki Herz zapraszamy do regularnych

odwiedzin strony www.herz.

com.pl, naszego fanpage’a na Facebooku

oraz kanału HERZ na YouTube.

Zapraszamy również do udziału w organizowanych

cyklicznie szkoleniach

produktowych – zarówno w polskiej

centrali firmy HERZ w Wieliczce, jak

również w każdym dogodnym dla Państwa

miejscu w Polsce.

www.herz.com.pl

Fachowy Instalator 3 2019

17


I.

instalacje

Odwodnienia liniowe

Odwodnienia liniowe znajdują zastosowanie w łazienkach

bez względu na ich wielkość. Na typowe odwodnienie

tego typu składa się rynna, syfon oraz szereg elementów

dodatkowych. Wszystko to ma na celu skuteczne odprowadzanie

wody prysznicowej. Stosując odwodnienie liniowe

można zrezygnować z tradycyjnego brodzika.

Fot. VIEGA

18

Fachowy Instalator 3 2019


instalacje I.

Zadanie odpływów liniowych, nazywanych

również listwami odpływowymi

czy rynienkami prysznicowymi, to rozwinięcie

odpływu punktowego. Stąd

też odwodnienia tego typu montuje się

najczęściej pod prysznicem – w centralnym

punkcie lub przy ścianie. To właśnie

odpływy liniowe umożliwiają rezygnację

np. z progu przy wejściu do kabiny

bez potrzeby tworzenia wielopłaszczyznowych

spadków powierzchni.

Oferowane na rynku odpływy liniowe

najczęściej wykonuje się ze stali szlachetnej.

Ważne są przy tym kołnierze

uszczelniające, a także mankiety i nóżki,

dzięki którym można poziomować odpływ.

Istotną rolę odgrywają również

syfony.

Wymagania techniczne

W odniesieniu do obciążalności odpływów

przyjmuje się, że w przypadku

budynków mieszkalnych powinno ono

wynosić 300 kg. Z kolei wydajność odpływu

jest ściśle powiązana z wydajnością

armatury. Np. przy wydajności

słuchawki osiągającej przepływ 0,4 l/s

wydajność odpływu powinna być nie

mniejsza niż 0,5 l/s. Ponadto ważne jest

aby elementy odpływów były odporne

na działanie wysokich temperatur,

Fot. 1. Odpływ liniowy umożliwia płynne połączenie przestrzeni prysznica z pozostałą

częścią łazienki.

Fot. FERRO

Fot. FERRO

do czego może dojść przy chwilowym

kontakcie ze ściekami domowymi.

Jak wiadomo dobierając poszczególne

elementy instalacyjne odpływu porównuje

się parametry dotyczące przepustowości

wody. Ostatecznie zestawy

odwodnień liniowych kompletuje się

po wcześniejszej weryfikacji parametrów

natrysku. Ważna jest również wysokość

posadzki, w której zestaw będzie

zamontowany.

Kluczową rolę odgrywa właściwy wybór

długości odpływu. Stąd też na rynku

oferowane są one w kilku wariantach.

Wybierając długość można uwzględnić

krotność płytek podłogowych i spoiny.

Tym sposobem uniknie się cięcia glazury

zachowując przy tym najwyższy poziom

estetyki. Warto nadmienić, że dostępne

są rozwiązania umożliwiające

docięcie długości odpływu do indywidualnych

potrzeb.

Istotną rolę odgrywa wspomniany już

syfon, który może być stały lub ruchomy.

Zaletą syfonu ruchomego jest możliwość

nie tylko skorygowania ale i zmiany

kierunku, w którym odpływa woda. Jak

wiadomo montując syfon o konstrukcji

stałej nie ma takiej możliwości.

Fot. 2.

Odwodnienia ścienne są dyskretne i estetyczne.

Oferta rynkowa

Oferta rynkowa w zakresie odwodnień

liniowych jest bardzo bogata. Stąd też

odpowiednie rozwiązanie dobiera się

w zależności od rodzaju rusztów, długości

rynien oraz sposobu montażu.

Wybierane są rynny proste i kątowe

oraz z perforacją wzdłuż dłuższego

boku z montażem do ściany. Na etapie

wyboru odpowiedniego rozwiązania

Fachowy Instalator 3 2019

19


I.

instalacje

uwzględnia się rodzaj posadzki oraz

odpowiednie rynny i ruszt tak aby

była utworzona jednolita powierzchnia.

Ciekawym rozwiązaniem są rynny

do kamienia naturalnego, a także ruszty

typu „plate” przeznaczone do wklejania

płytek ceramicznych oraz konstrukcje

wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej

lub polerowanej.

Oprócz walorów estetycznych warto

również wziąć pod uwagę łatwość

utrzymania rynny w czystości. Stąd też

korpus powinien mieć kształt zapewniający

użytkownik łatwe czyszczenie.

Rynny bardzo często wyposaża się

w dwustopniowy syfon, dzięki któremu

parowanie wody jest spowolnione przy

zapewnieniu zapory dla insektów, piany

i nieprzyjemnych zapachów.

Prawidłowy montaż

W kontekście montażu podejścia kanalizacyjnego

trzeba mieć na uwadze, że zależy

ono od rodzaju podłogi w łazience.

Mając na uwadze podłogę na gruncie

w łazience na parterze domu niepodpiwniczonego

w pierwszej kolejności

montuje się podejście kanalizacyjne

a dopiero później betonowana jest podłoga.

Montuje się również syfon i układa

wierzchnią warstwę jastrychu. Z kolei

Fot. 3. Dostępne są odpływy liniowe z różnym wykończeniem. Również z możliwością

uzupełnienia rusztu płytkami podłogowymi.

w przypadku łazienki, która znajduje się

na stropie gęstożebrowym podejście

jest montowane w grubości stropu. Podejście

kanalizacyjne należy zamontować

na etapie wykonywania stropu lub

przed jego zabetonowaniem poprzez

utworzenie rynienki mieszczącej elementy

przyłączeniowe. Ważne jest aby

głębokość umożliwiała zrównanie górnej

krawędzi syfonu z górną krawędzią

stropu. Rury mogą też być poprowadzone

w kanałach pustaków znajdujących

się między żebrami stropu.

Jeżeli zastosowanie znalazł stop monolityczny,

to z reguły nie ma on wystarczającej

wysokości do tego aby można

Fot. KESSEL

było pomieścić syfon i rury odprowadzające.

W takim rozwiązaniu podejścia

najlepiej montować pod stropem

i osłonić je sufitem podwieszanym bądź

podnieść poziom dna natrysku. Bez

względu na sposób montażu podejścia

kanalizacyjnego spadek rur odprowadzających

powinien wynosić 2,5% bez

jakichkolwiek przecięć z belkami stropowymi.

Jak wiadomo wszelkie przecięcia

mogą spowodować osłabienie

konstrukcji stropu.

Przy montażu elementów odwodnienia

należy pamiętać aby odpływ znajdował

się wyżej niż miejsce połączenia

z pionem kanalizacyjnym. Z kolei krat-

z d a n i e m

E K S P E R T A

Na co zwrócić szczególną uwagę wybierając łazienkowy odpływ liniowy?

Anna Stochaj, Kessel

Wybór właściwego urządzenia odwadniającego podłogę w łazience

nie zawsze jest łatwy. Przed przyszłym użytkownikiem stoi nie lada

wyzwanie. Producenci tworzą produkty indywidualnie dopasowywane

do potrzeb użytkowników. Jedyne ograniczenia jakie stoją przed

potencjalnym klientem to grubość portfela, własne potrzeby, gusta,

oczekiwania i możliwości zabudowy.

Chcąc zamontować w łazience odpływ liniowy można natrafić

na ograniczenie w postaci niskiej podłogi uniemożliwiającej głęboką

zabudowę. Wyboru należy wówczas dokonać spośród najniższych

dostępnych na rynku odpływów. Warto zwrócić jednak przy tym

uwagę, czy w niskiej konstrukcji zapewniony został swobodny dostęp

do rewizji. Wyjmowana pokrywa oraz syfon zapewniają bowiem

komfort czyszczenia i konserwacji odpływu. Bardzo ważnym czynnikiem

jest monolityczność konstrukcji czyli trwałe połączenie korpusu

z nasadą, które minimalizuje ryzyko rozszczelnień. Wybierając odpływ

łazienkowy na wstępie należy odrzucić produkty wątpliwej jakości,

których jedyną zaletą jest niska cena.

Ciekawym rozwiązaniem, zwłaszcza w przypadku małych łazienek

jest montaż odpływu ściennego. Odpływ instaluje się w ścianie, dzięki

czemu nie narusza się wzoru płytek na podłodze. Odpływy dostępne

są z rozmaitymi pokrywami, dzięki czemu można wybrać urządzenie

pasujące do każdej łazienki. Jeśli użytkownikowi zależy na ociepleniu

wnętrza może zdecydować się na odpływy z podświetleniem LED

i światłem zmienić charakter łazienki.

20

Fachowy Instalator 3 2019


instalacje I.

z d a n i e m

E K S P E R T A

Na rynku jest bardzo szeroka oferta odwodnień liniowych do łazienki.

Czy wybierając konkretny model warto zainwestować

w droższe rozwiązanie renomowanej firmy?”

Bohdan Goralski, Viega

Próbując odpowiedzieć na tak postawione pytanie należy w pierwszej

kolejności odpowiedzieć na pytanie: „dlaczego rozwiązanie renomowanych

firm jest droższe?”. Czy różnica w cenie wynika tylko z renomy

i uznania marki, czy wiąże się z różnicą w zastosowanych materiałach,

rozwiązaniach technicznych i na koniec wzornictwie?

Nasz rynek zdominowany jest przez produkt o określonym wymiarze

w zakresie 750-1200 mm (głównie 800 lub 900), w wersji podłogowej

wykonany ze stali nierdzewnej. Droższe rozwiązania oferują korpus

wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301 i jak w wypadku odpływów

liniowych Advantix firmy Viega kołnierz pokryty powłoką kwarcową,

znacznie poprawiającą przyczepność elementów hydroizolacji.

W warstwie konstrukcyjnej nie bez znaczenia pozostaje budowa

dostępnych syfonów – ich wysokość determinująca ilość niezbędnego

miejsca w posadzce, elastyczność w podłączeniu instalacji odpływowej,

czy też łatwość czyszczenia. Część producentów oferuje

rozwiązania z wywinięciem kołnierza do montażu przyściennego.

Oddzielona od korpusu ramka ozdobna lub możliwość z jej rezygnacji

pozwala na odprowadzenie ewentualnej wody przesączającej

się po hydroizolacji w kierunku spadku. Wśród tzw. renomowanych

producentów coraz częściej można znaleźć odpływy liniowe w wersji

ściennej, które mogą stanowić ciekawą i praktyczną alternatywę dla

odpływów montowanych w posadzce. Rozwiązanie zaproponowane

przez firmę Viega pod nazwą Advantix Vario, zarówno w wersji podłogowej

jak i ściennej, pozwala na precyzyjne dopasowanie długości

odpływu do szerokości budowanej kabiny. To z kolei pozwala na wykonanie

posadzki jednopłaszczyznowej, bez konieczności dodatkowego

dzielenia kafli i budowania koperty. W wypadku wersji podłogowej

elementy można ze sobą łączyć liniowo lub kątowo do długości

prawie trzech metrów.

Reasumując: cena oczywiści odgrywa dużą rolę, ale w wypadku

elementów wyposażenia łazienki montowanych w sposób trwały,

nie dający możliwości łatwej i taniej wymiany i do tego przewidzianych

do pracy przez wiele lat, chyba rozsądniejszym jest dokładne

przeanalizowanie ofert pod kątem jakości wykonania, czasu

udzielanej gwarancji, serwisu, dostępności ewentualnych części

zamiennych za np. po kilkunastu latach i oczywiście wzornictwa

– bo przecież będziemy przez najbliższe lata niezwykle często patrzyli

na ten produkt.

ka powinna być umieszczona poniżej

poziomu płytek. Trzeba uwzględnić

przy tym grubość płytek i zaprawy

klejowej. Odpływ odwodnienia powinien

znajdować się przy ścianie lub

w innym miejscu strefy prysznicowej.

Dzięki nóżkom montażowym można

wyregulować wysokość na jakiej ma

znaleźć się ruszt.

Fot. 4. Mniej znaczy więcej! Nowoczesne odpływy ścienne mogą być niemal niewidoczne

przy zachowaniu najwyższych parametrów odprowadzania wody.

Fot. VIEGA

Etap trzeci to wykonanie spadku w kierunku

odpływu. W przypadku odwodnienia

liniowego spadek kształtowany

jest z jednej lub z dwóch stron w zależności

od umiejscowienia kanału prysznicowego

i powinien on wynosić co

najmniej 2,5% w kierunku odpływu.

Do odwodnienia punktowego wymagane

jest wykonanie spadku z czterech

stron, dla każdego brzegu kratki.

W ten sposób powstaje tzw. spływ

kopertowy ze spadkiem wynoszącym

1,5%. Montując odpływ liniowy należy

bezwzględnie przestrzegać zaleceń

względem spadków.

Warstwa uszczelniająca

Nie można zapomnieć o odpowiedniej

warstwie uszczelniającej znajdującej

się poniżej płytek ceramicznych.

Do jej wykonania najczęściej wykorzystywane

są nowoczesne rozwiązania

takie jak chociażby uszczelnienia

zespolone, na które składają się folie

w płynie, taśmy uszczelniające i warstwy

jastrychu. Ważne jest aby były to

rozwiązania o najwyższym poziomie

jakości z odpowiednimi certyfikatami

i aprobatami.

Odpływy liniowe ścienne

Ciekawe rozwiązanie stanowią odpływy

wykonane jako ścienne. Niektóre wersje

mają głębokość montażu w ścianie

Fachowy Instalator 3 2019

21


I.

instalacje

wynoszącą zaledwie 25 mm. Korpusy

odpływu najczęściej wykonuje się z bardzo

wytrzymałego tworzywa sztucznego.

Odwodnienie może być zainstalowane

zarówno w ściance na stelażu

jak i w tradycyjnej ścianie murowanej.

Wystarczająca może okazać się nawet

warstwa tynku o odpowiedniej grubości

lub płyta styropianowa XPS. Tym

sposobem nie ma potrzeby kucia ścian

czy naruszania ich powierzchni. Niektóre

odwodnienia mają systemy mocowania

bazujące na metodzie zatrzaskowej.

Ważne jest spełnianie wymagań normy

VDI 4100 dotyczących hałasu.

W typowym odpływie wydajność

mieści się pomiędzy 0,6 a 0,75 litrów

na sekundę, zgodnie z normą PN-EN

1253. Standardowa długość niektórych

odpływów wynosi nawet 1200 mm.

W razie potrzeby jest możliwe skrócenie

odpływu nawet do wymiaru 300 mm.

W zależności od potrzeb wybrać można

pomiędzy rozwiązaniem standardowym

a wersją remontową o wysokości

70 mm. Na uwagę zasługuje bardzo wąska

szczelina odpływowa o wysokości

20 mm. Na komplet odpływu składają

się elementy uszczelniające i elementy

przeznaczone do regulacji wysokości

okładziny ściennej. Dzięki takim odpływom

zyskuje się jednolitą powierzchnię

płytek do samej ściany, bez cięć celem

Fot. 5.

Nowoczesne odpływy ścienne mają wbudowane oświetlenie LED.

uzyskania wymaganego spadku. Istotną

rolę odgrywa łatwe czyszczenie dzięki

gładkim ściankom korpusu przy wyeliminowaniu

martwych powierzchni.

Odpływy z podświetleniem LED

Na rynku oferowane są odpływy ścienne

z podświetleniem LED, które zapewniają

bardzo ciekawy efekt świetlny. Do

wyboru są różne opcje kolorystyczne

– czerwony, zielony, niebieski, RGB z automatyczną

zmianą koloru. Niektórzy

producenci oferują możliwość fabrycznego

zaprogramowania określonego

Fot. KESSEL

koloru światła na indywidualne zamówienie.

Zasilacz sieciowy 12 V oraz

oprzewodowanie z reguły jest w komplecie.

Na uwagę zasługuje szybka i łatwa

instalacja, którą zapewnia umieszczone

z boku przyłącze kabli. Korpus

wytwarza się z materiału ABS. Zgrzewany

króciec ma wymiar DN 50. Przydatne

rozwiązanie stanowi możliwość

przyłączenia odpływu z przodu, z boku

po lewej lub prawej stronie. W przykładowym

odpływie przepustowość

wynosi 30 l/m a wysokość zamknięcia

wodnego to 22 mm.

Fot. 6. Warunkiem dobrego działania odpływu liniowego jest właściwe wypoziomowanie

posadzki z zachowaniem spadku 1-2% w kierunku odwodnienia.

Fot. KESSEL

Podsumowanie

Nie ma wątpliwości co do tego, że odwodnienia

liniowe są estetycznymi a zarazem

funkcjonalnymi rozwiązaniami,

które stają się już niemal standardem

w łazienkach. Jednak oprócz tego,

że powinny być one właściwie dobrane

to trzeba zadbać o odpowiedni montaż.

Chodzi przede wszystkim o wybór odpowiedniej

rynny, a także dopasowanie

do posadzki i właściwe uszczelnienie.

Kluczowe miejsce zajmuje odpowiedni

spadek w kierunku rynny. Musi on być

bowiem na tyle duży aby zapewnił swobodny

przepływ wody ale przy zapewnieniu

komfortu i bezpieczeństwa przy

używaniu prysznica. Producenci zalecają

aby spadek wynosił 1-2 %.

Damian Żabicki

22

Fachowy Instalator 3 2019


Odpływ ścienny Scada

Innowacyjne odwadnianie łazienki

• Komfortowa zabudowa dzięki

regulowanym nóżkom montażowym

• Podświetlenie LED

w dowolnym kolorze

• Cztery pokrywy do wyboru

www.kessel.pl


I.

instalacje

Odpływy prysznicowe Kessel

W nowoczesnej łazience stosuje się nowoczesne rozwiązania – jednym

z nich jest funkcjonalna i modna kabina prysznicowa bez brodzika. Chcąc wykorzystać

ją w swoim domu, warto poświęcić więcej uwagi kwestii doboru

i montażu odpowiedniego odpływu. Firma KESSEL będąca liderem w sektorze

odwodnień posiada w ofercie szereg produktów do różnych zastosowań.

PROMOCJA

Odpływ prysznicowy

w posadzce

Wygodna w użytku, nowoczesna,

optycznie powiększająca przestrzeń

kabina prysznicowa bez

brodzika to marzenie wielu osób

urządzających lub remontujących

łazienkę. Z jego realizacją nie będą

mieli problemu ci, którzy dopiero

projektują swój dom – na tym etapie

można z łatwością przygotować

łazienkę do montażu odpływu

w podłodze. Niestety, nie jest to już

tak łatwe w łazienkach w blokach

– tutaj instalacja kabiny prysznicowej

bez brodzika wymaga

najczęściej poważniejszego remontu,

w tym skuwania podłogi

w celu umieszczenia w niej odpływu.

Jednak nawet to nie gwarantuje,

że jego montaż będzie możliwy

– największą przeszkodę stanowi

najczęściej niewystarczająca grubość

stropu. Na szczęście nie oznacza

to, że musimy zrezygnować

z kabiny bez brodzika – w tej sytuacji z pomocą

przychodzą odpływy łazienkowe

o minimalnej wysokości zabudowy.

Jeśli grubość stropu jest na tyle niewielka,

że nie pozwala na zamontowanie przeciętnego

odpływu podłogowego, można zastąpić

go np. nowym wpustem łazienkowym

Ultraflat 54 lub Ultraflat 79 z oferty

KESSEL. Liczba w nazwie oznacza wysokość

korpusu bez nasadki. Nowe wpusty

podłogowe stworzone zostały do użytku

w nowo budowanych obiektach oraz

do stosowania przy remontach w już istniejących

budynkach. Dzięki kompaktowej

konstrukcji nadają się szczególnie do natrysków

bezprogowych. Posiadają boczny

odpływ, wyjmowany syfon montowany

w nasadce oraz, w zależności od modelu,

dołączoną do kompletu lub już fabrycznie

zamontowaną matę. W ten sposób

możliwe jest wykonanie uszczelnień

alternatywnych przy spełnieniu najwyższych

wymagań klasy wodoszczelności

W3 według DIN 18534-1, dzięki czemu

wpust Ultraflat jest odpowiedni również

do zabudowy w obiektach przemysłowych.

Mimo niewielkiej wysokości zabudowy

wpust jest w pełni funkcjonalny

i wygodny w użytkowaniu.

Na uwagę zasługuje również wpust

łazienkowy Classic, który stanowi

ekonomiczne, a jednocześnie wydajne

i łatwe w montażu rozwiązanie. Regulowana

na wysokość nasada, wysokie

(50mm) zamknięcie wodne oraz bezproblemowy

dostęp do syfonu i korpusu

zapewniają wygodną eksploatację

i utrzymanie w czystości.

Odpływ liniowy Linearis Compact to

estetyczna alternatywa dla klasycznych

wpustów podłogowych. Cechą szczególną

tego odpływu jest niezawodna,

a jednocześnie kompaktowa konstrukcja

umożliwiająca zabudowę w płytkich posadzkach

(minimalna całkowita wysokość

zabudowy 80mm). Dwustronną pokrywę

ze stali nierdzewnej można wypełnić

płytkami ceramicznymi zastosowanymi

na posadzce pomieszczenia, dzięki czemu,

rozwiązanie stanie się niemal niewi-

Fot. 1. Odpływ łazienkowy Ultraflat. Fot. 2. Odpływ liniowy Linearis Compact.

24

Fachowy Instalator 3 2019


instalacje I.

Fot. 3.

Odpływ ścienny Scada.

doczne umożliwiając zachowanie spójnej

aranżacji pomieszczenia. Wyjmowane,

łatwo dostępne sitko pozwala szybko

i bez kłopotu usunąć nagromadzone

włosy i zanieczyszczenia. Aby zapobiec

wydostawaniu się nieprzyjemnych zapachów

z kanalizacji na skutek wysychania

syfonów (sytuacja spotykana w pomieszczeniach

rzadziej używanych lub z ogrzewaniem

podłogowym) można zastosować

tzw. syfon suchy Multistop.

z d a n i e m

E K S P E R T A

Problem wysychania odpływów i wydobywania

się z nich nieprzyjemnych

zapachów jest bardzo częstym problemem

w przypadku łazienek rzadko używanych

np. przeznaczonych dla gości

oraz łazienek z ogrzewaniem podłogowym.

Idealnym rozwiązaniem tego

problemu jest montaż w odpływie

suchego syfonu np. Multistop. Syfon

ten można zamontować w już zabudowanych

odpływach – wystarczy

Jak poradzić sobie ze zjawiskiem wysychania wpustów

i wydobywania się z nich nieprzyjemnych zapachów?

Rys. 1. Podczas napływu scieków klapa

syfonu Multistop otwiera się i pozwala

na swobodny odpływ scieków (2).

wyjąć z odpływu syfon wodny

i w jego miejsce włożyć syfon Multistop.

Zasada działania jest bardzo prosta:

syfon posiada klapkę, która otwiera się

samoczynnie podczas przepływu ścieków

i pozwala na ich swobodny odpływ

(rys. 1). Następnie klapa powraca

do pozycji podstawowej (zamkniętej)

i zapobiega w ten sposób przedostawaniu

się nieprzyjemnych zapachów

z kanalizacji (rys. 2).

Rys. 2. Następnie klapa powraca do

pozycji wyjsciowej. Zapachy zostają

zatrzymane.

Odpływ ścienny SCADA

alternatywą dla wpustu łazienkowego

i odpływu liniowego

Ciekawe rozwiązanie łazienkowe stanowi

odpływ ścienny KESSEL Scada,

który udowadnia, że design i funkcjonalność

z powodzeniem mogą iść ze sobą

w parze. Miłośnicy minimalistycznego

wzornictwa absolutnie nie będą zawiedzeni.

Odpływ ścienny KESSEL Scada

stanowi odzwierciedlenie nowoczesnego

podejścia

do projektowania

praktycznych elementów wykończeniowych.

Dopracowanie pod względem

technicznym idzie tu w parze

z minimalistyczną formą, którą można

urozmaicić podświetleniem LED kreującym

w łazience wyjątkową atmosferę.

Odpływ zamontowany w ścianie

nie zakłóca układu płytek na podłodze

i w jeszcze mniejszym stopniu ingeruje

w aranżację pomieszczenia, szczególnie

przy zastosowaniu wariantu do wypełnienia

płytką.

Odpływ ścienny KESSEL Scada można

elastycznie dopasować do każdego

typu zabudowy. Minimalna całkowita

wysokość zabudowy odpływu wynosi

zaledwie 80 mm, a więc nadaje się

świetnie nie tylko do wykończenia nowych

przestrzeni prysznicowych, ale

i do zastosowania przy remontach lub

renowacji pomieszczeń.

Instalacja możliwa jest w ścianie murowanej,

w płycie gipsowej oraz za pomocą

gotowego modułu podłogowego

z fabrycznie wykonanym spadkiem.

Istnieją także trzy warianty podłączenia

odpływu: z przodu oraz z boku –

po prawej lub po lewej stronie. Płynna

regulacja wysokości za pomocą nóżek

montażowych zapewnia komfortowy

montaż i perfekcyjne zlicowanie odpływu

z warstwą wykończeniową ściany

i posadzki. Wyjmowany syfon umożliwia

bezproblemowe utrzymanie wpustu

w czystości.

Odpływ ścienny KESSEL Scada stanowi

zatem efektowny, uniwersalny

i funkcjonalny produkt do wyposażenia

każdej łazienki, bez względu na zastane

warunki budowlane.


Fachowy Instalator 3 2019

25


I.

instalacje

Kanalizacja wewnętrzna

niskoszumowa – FONICA

PROMOCJA

KACZMAREK Malewo Spółka Jawna to największy,

polski producent wyrobów z tworzyw

sztucznych. Od chwili powstania w 1985 roku stale

poszerzamy park maszynowy i zakres produkcji.

Naszą specjalnością są kompletne systemy

sieci i instalacji sanitarnych

produkowanych z termoplastów

PVC-U, PP i PE. Wyroby KACZMAREK

znane z wysokiej jakości, zdobyły uznanie

nie tylko w kraju, ale również cieszą

się powodzeniem wśród instalatorów

w Skandynawii i Europie zachodniej.

Nasze produkty trafiają do takich zakątków

świata jak Hornsund, gdzie znajduje

się Polska Stacja Polarna.

duje powstawanie uciążliwego hałasu.

W celu zminimalizowania powstających

od użytkowania instalacji kanalizacyjnej

drgań powietrza i materiałów, będących

źródłem hałasu w budynku, coraz więcej

inwestorów decyduje się na zastosowanie

kanalizacji niskoszumowej.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu

rynku, oferujemy system kanalizacji

niskoszumowej FONICA, w skład

którego wchodzą rury i kształtki wykopowietrza

i materiałów skutkuje znacznym

obniżeniem hałasu generowanego

w trakcie użytkowania instalacji

FONICA. Zgodnie z aprobatą techniczną

AT-15-9797/2016 wydaną przez Instytut

Techniki Budowlanej, optymalną pracę

systemu zapewnia zastosowanie obejm

akustycznych BISMAT 1000 na pionach

kanalizacyjnych w punktach stałych co

drugą kondygnację. W przypadku pozostałych

punktów stałych i przesuwnych

instalacji należy stosować obejmy

BISMAT. Pomiar hałasu dla instalacji

FONICA został przeprowadzony zgodnie

z PN-EN 14366:2006 dla różnych natężeń

przepływu ścieków, wyniki podano w tabeli

poniżej.

Obecnie w naszej ofercie znajdują się:

• systemy kanalizacji zewnętrznej (rury, kształtki, studzienki) w zakresie średnic do 3000 mm

• zbiorniki na wodę deszczową, pitną i ścieki

• systemy rur do układania metodami bezwykopowymi oraz renowacji starych rurociągów

• systemy do budowy sieci drenażowych

• system zagospodarowania wody deszczowej (skrzynki rozsączające)

• systemy rur osłonowych do kabli

• systemy do budowy sieci wodociągowych

• systemy do budowy sieci gazowych

• system kanalizacji niskoszumowej

• system rynnowy i podsufitkowy.

Pewność jest cicha!

Chcemy zwrócić Państwa uwagę

na wprowadzony przez nas na rynek

system kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej

o nazwie FONICA.

W instalacjach kanalizacji wewnętrznej

występują dwa rodzaje hałasu: pochodzący

od drgań powietrza oraz pochodzący

od drgań materiałów. Przepływające

ścieki wywołują drgania powietrza,

które są przenoszone do pomieszczeń

mieszkalnych. Z kolei drgania materiałowe

powstają podczas używania przyborów

sanitarnych, wówczas drgania

instalacji kanalizacyjnej są przekazywane

na inne elementy budynku co powonane

z polipropylenu (PP) z wypełniaczem

mineralnym, co znacznie eliminuje

przenoszenie drgań powietrza.

Nie mniej ważnym elementem systemu

są obejmy z wkładką EPDM typu

BISMAT, które skutecznie tłumią drgania

materiałowe. Ograniczenie drgań

Natężenie przepływu [l/s] 0,5 1,0 2,0 4,0

Wskaźnik ważony

dźwięku powietrznego [dB]

Wskaźnik ważony

dźwięku materiałowego [dB]

Tabela 1. Pomiar hałasu dla instalacji FONICA.

System FONICA charakteryzuje się

wysokim stopniem izolacji akustycznej,

emitowany hałas przy najczęściej

spotykanym w instalacjach kanalizacyjnych

przepływie maksymalnym

4,0 l/s, to 18 dB. Zmęczenie wywołane

hałasem pojawia się u człowieka

47 49 51 54

< 10 < 10 12 18

26

Fachowy Instalator 3 2019


instalacje I.

przy poziomie 30 dB. Wysoki stopień izolacji akustycznej to

nie jedyna zaleta tego systemu. Polipropylen, z którego wykonano

rury i kształtki charakteryzuje się dużą odpornością

na różnego rodzaju agresywne substancje chemiczne zawarte

w ściekach np. pochodzące z laboratoriów, pralni czy szpitali.

Ponadto jest neutralny biologicznie i w trakcie jego spalania nie

wydzielają się żadne substancje toksyczne. Dzięki wysokiej odporności

temperaturowej, system może być stosowany do ciągłego

odprowadzania ścieków o temperaturze +95°C.

Niski współczynnik chropowatości materiału powoduje, że system

FONICA posiada doskonałe właściwości hydrauliczne –

dzięki małym oporom przepływu nie dochodzi do odkładania

się osadów w instalacji. Bardzo szeroki zakres długości rur

i rodzajów kształtek ułatwia prace montażowe i skraca ich czas

wykonania. Ponadto materiał z jakiego wykonano rury i kształtki

jest przyjazny środowisku – w 100% może zostać poddany

procesowi powtórnego przetwórstwa. System FONICA dzięki

swym bezsprzecznym zaletom jest godny polecenia zarówno

dla inwestorów instytucjonalnych jak również indywidualnych.

Więcej na temat systemu

kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej na

www.kaczmarek2.pl

UWAGA!

Poszukujemy nowych

dystrybutorów systemu FONICA.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:

e-mail: p.majchrzak@kaczmarek2.pl


O.

ogrzewanie

Pompy ciepła Skalar Green Active Plus

– ekonomiczne i bezobsługowe działanie

Prezentowane pompy ciepła powietrze-woda Green Active Plus to bardzo

wszechstronne modele, które nie wymagają działania użytkowników. Urządzenia

są bezobsługowe, ekonomiczne (klasa energetyczna A++) i mogą

być z powodzeniem używane zarówno do ogrzewania, chłodzenia budynków,

jak i przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Pompa dostępna

jest w dwóch opcjach, może pracować z mocą 9kW oraz 14kW.

PROMOCJA

W jaki sposób działa pompa

ciepła Green Active Plus?

Tego typu pompy (tj. powietrze

-woda) nie są jeszcze zbyt popularne,

ale powoli ta tendencja

się zmienia. Pompy ciepła marki

Skalar są bardzo nowoczesne,

a ich konstrukcja świetnie sobie

radzi w naszym klimacie (minimalna

zewnętrzna temperatura

pracy -20°C ).

Jeśli dobierzemy odpowiednie urządzenie

i ustawimy właściwe parametry,

to koszty ogrzewania domu

mogą się znacznie zmniejszyć.

Charakterystyka regulatora:

• ochrona przeciwzamrożeniowa

pompy ciepła,

• alarmy diagnostyczne

(dostęp do pełnej historii),

• duży, intuicyjny i czytelny

wyświetlacz (proste menu),

• obsługa rezerwowego podgrzewacza

elektrycznego (dostępna

w trybie monoenergetycznym).

Regulator zarządzający systemem

grzania-chłodzenia oraz instalacją C.W.U

Fot. 1. Pompa ciepła C.O. Skalar Green

Active Plus o mocy 14 kW.

Model Green Active Plus działa w trzech

trybach:

• monowalentny – ten tryb działa

najlepiej w nowym budownictwie

i polega na tym, że pompa jest jedynym

urządzeniem, które odpowiada

za generowanie energii cieplnej dla

instalacji grzewczej.

Zalety pompy ciepła Green Active Plus:

Fot. 2. Pompa ciepła C.O. Skalar Green

Active Plus o mocy 9 kW.

• biwalentny – rozwiązanie dostosowane

przede wszystkim do budynków

modernizowanych. Pompie

ciepła towarzyszy kocioł gazowy

albo olejowy i te dwa elementy są

ze sobą ściśle powiązane. Ma to

znaczenie w przypadku bardzo niskiej

temperatury, kiedy dochodzi

• wszechstronne zastosowanie (różne możliwości konfiguracji),

• dostępne 3 tryby pracy (monowalentny, biwalentny i monoenergetyczny),

• prosty montaż i konfiguracja (bez żadnych nakładów finansowych),

• bezobsługowe ogrzewanie/chłodzenie budynków i przygotowania c.w.u.,

• możliwość rozszerzenia gwarancji do 4 lat,

• regulacja prędkości sprężarki i wentylatora,

• tryb CICHY – obniżenie emisji dźwięku (np. w nocy),

• zaawansowany regulator,

• minimalna zewnętrzna temperatura pracy -20°C,

• niskie koszty eksploatacji (klasa energetyczna A++),

• możliwość kompletacji z instalacją fotowoltaniczną,

• funkcja ECO w trybie grzania i chłodzenia.

28

Fachowy Instalator 3 2019


ogrzewanie O.

Fot. 3. Fot. 4.

do zatrzymania pracy pompy i pozyskiwania

energii z kotła olejowego

czy gazowego.

• monoenergetyczny – ten tryb eksploatacji

pompy oznacza, że pokrywa większość

zapotrzebowania na ciepło (90%

potrzeb rocznych), a dodatkowe elektryczne

źródło ciepła ogranicza się tylko

do wsparcia i jest to zazwyczaj podgrzewacz

elektryczny lub kocioł elektryczny.

Jak zbudowana jest

pompa ciepła marki Skalar?

Pompa ciepła Green Active Plus, będąca

urządzeniem hermetycznie zamkniętym

(typu monoblock) zbudowana

jest ze sprężarki inwerterowej,

zabudowanej pompy obiegowej,

zaworu przyłączającego oraz wentylatora.

W komplecie do pompy jest

dołączony specjalny regulator, który

może pełnić dodatkowo funkcję termostatu

pokojowego. Został zaprojektowany,

aby zarządzać systemem

grzania-chłodzenia oraz instalacją

C.W.U.


Produkt dostępny

na stronie internetowej

www.skalarsystems.pl

REKLAMASTOP SMOG

Produkty biorą udział w programie

„Czyste Powietrze”

Pompy C.O. o mocy

9kW i 14kW

Klasa energetyczna

A++


Fachowy Instalator 3 2019

29


P.

pompy i przepompownie

Rozwiązania sanitarne w pomieszczeniach bez kanalizacji

Pomporozdrabniacze i pompy do ścieków umożliwiające stworzenie dowolnego

pomieszczenia sanitarnego sprzedają się coraz lepiej i wydaje

się, że nie jest to tylko chwilowa moda ale jak najbardziej pozytywny

trend. Technologia stosowana w tego typu urządzeniach jest coraz bardziej

efektywna i dostępna cenowo.

PROMOCJA

Adaptacja całych obiektów lub

pojedynczych pomieszczeń do zupełnie

nowych funkcji jest dziś zjawiskiem

powszechnym. Wymogi

funkcjonalne ciągle się zmieniają,

a budowle nie. Im starszy obiekt

tym dostosowanie do nowych

funkcji wymaga poważniejszych

ingerencji modernizacyjnych.

Wzrastają tym samym sprzeczności

pomiędzy kluczowymi

w adaptacji dążeniami do minimalizowania

kosztów, a koniecznymi

przekształceniami dostosowującymi

je do nowych funkcji.

Do jednych z najbardziej kłopotliwych

prac modernizacyjnych

należy ingerencja w instalację kanalizacyjną

i sanitarną. Wraz z upływem

czasu wzrasta zapotrzebowanie

na remont lub stworzenie

nowych pomieszczeń sanitarnych

– łazienki, WC, kuchni, pralni, etc.

Obecna w budynku instalacja bardzo

często nie pozwala inwestorowi

na dowolną aranżację tych

pomieszczeń i tworzenie nowych.

Fot. 1.

Sanipack nouveau.

Do tego wymogi konserwatora zabytków,

jak również wysokie koszty samej

inwestycji przeprojektowywania instalacji

kanalizacyjnej, uniemożliwiają tego typu

działanie. Na szczęście jest na to sposób.

Z pomocą przychodzą specjalne pompy

do tłoczenia wody, ścieków czarnych

i szarych. Umożliwiają one przetłaczanie

ich z różnych przyborów (WC, zlew, umywalka,

zmywarka, pralka, prysznic, etc.)

do oddalonych pionów kanalizacyjnych.

Zasada działania jest niezwykle prosta.

Po osiągnięciu odpowiedniego poziomu

ścieków/wody w zbiorniku, załącza się

pompa, która rozdrabnia i wypompowuje

ścieki do wykonanej instalacji. Parametry

tłoczenia uzależnione są od rodzaju

i mocy urządzenia i mogą dochodzić nawet

do 110 m w poziomie i 11 m w pionie.

Rzeczą najważniejszą jest to, aby przewód

tłoczny z urządzenia, którym będą tłoczone

ścieki był wykonany w technologii

zgrzewanej lub klejonej. Co najważniejsze

przewody wykonywane są rurami cienkimi

o średnicach od 22 mm i ukryć je można

pod sufitem podwieszanym lub przy

listwie przypodłogowej!

Firma SFA ma w swojej ofercie urządzenia

odpowiadające zarówno obecnym, jak

i przyszłym wymaganiom dotyczącym

przepompowywania ścieków szarych

i czarnych. Urządzenia, zarówno domowe

jak i komercyjne, od zawsze łączyły w sobie

inteligentną i funkcjonalną konstrukcję

z wysoką wydajnością i jakością.

Jak powstała

idea pomporozdrabniaczy?

W latach 60 we Francji powierzchnie

mieszkalne stawały się coraz droższe,

dlatego przystąpiono do ich podziału

na mniejsze. O ile sam podział lokali

nie stanowił problemu pod względem

budowlanym, to problemem okazało

się położenie pionów kanalizacyjnych.

Nowo powstające lokale były tych pionów

pozbawione, w związku z tym

stworzenie w nich łazienki czy toalety

nie było możliwe. SFA wprowadziła

w tym czasie pierwsze urządzenie,

które w sposób prosty, nie wymagający

kosztownych prac remontowych

pozwalało na stworzenie łazienki i toalety

w dowolnym miejscu, a przetłaczanie

ścieków odbywało się cienką

rurą o średnicy 22, 28 lub 32 mm. Zaletą

było uniezależnienie się od położenia

pionów kanalizacyjnych, które mogły

znajdować się w znacznej odległości

oraz konieczności zachowania spadków

w kierunku pionów jakie stosuje się przy

tradycyjnym sposobie montażu instalacji

kanalizacyjnej.

30 Fachowy Instalator 3 2019


pompy i przepompownie P.

Fot. 2. Łatwa, czysta i szybka obsługa serwisowa. W nowych urzadzeniach z serii

Sanicubic, wymiana silników i systemu załączania osbywa się bez konieczności odłączania

elementów zbiornika.

Czym jest pomporozdrabniacz?

Pomporozdrabniacz jest niczym innym

jak urządzeniem elektrycznym zasilanym

230 V, zaopatrzonym w pompę

wraz z nożem tnącym służącym do rozdrabniania

i przetłaczania ścieków fekalnych,

papieru toaletowego i odpadków

organicznych. Wewnątrz znajduje się

system elektroniczny sterujący pracą

pompy, oraz systemem sterowania.

powej jest bezpośrednio wpięty do pomporozdrabniacza

za pomocą gumowej

manszety. W niektórych modelach istnieje

możliwość podłączenia jednocześnie kilku

przyborów takich jak WC, umywalka,

wanna, prysznic, pralka. W zależności od

ilości przyborów i parametrów tłoczenia

istnieje możliwość doboru optymalnego

rozwiązania dla przyszłego inwestora

(modele Saniaccess 1, 2, 3, Sanibrouyer,

Sanitop, Saniplus, Sanislim, Sanipack,

Sanipro). Ciekawym rozwiązaniem w tej

kategorii produktów są urządzenia przeznaczone

do współpracy z podwieszanymi

miskami WC. Można je zainstalować

w pewnej odległości od stelaża WC i podłączyć

do niego wszystkie pozostałe przybory

(Sanipack). Dużą zaletą takiego rozwiązania

jest to, że można je zabudować

w ścianie, dzięki czemu jest on zupełnie

niewidoczny. Posiadamy również urządzenia

zintegrowane tzn. pomporozdrabniacz

wbudowany w stelaż podtynkowy – Saniwall

Pro UP ze stelażem od firmy GROHE.

W ofercie posiadamy urządzenia zbiorcze,

obsługujące kilka pomieszczeń. Wybór

uzależniony jest od ilości przyborów, które

chcemy do niego podłączyć. W niewielkiej

łazience (3-4 miski WC, 3-4 umywalki)

sprawdzi się urządzenie 1 silnikowe typu

SANICUBIC 1 WP NM. Przepompownie

wyposażono w silnik o mocy 1500 W, z zaawansowanym

systemem rozdrabniania

z nożem tnącym ProX K2, oraz 4 wejścia

o różnych średnicach (100/40 mm). Może

zostać zamontowane na podłodze w piwnicach,

lub w studzienkach. Odprowadza

ścieki na wysokość do 11 m i do 110 m

w poziomie.

Fot. 3.

SANIWALL Pro UP

Dodatkowa łazienka

w pomieszczeniu bez pionów

kanalizacyjnych? To nie problem!

Wybierając pomporozdrabniacz należy

zadać sobie pytanie jakie i ile przyborów

chcemy do niego podłączyć. Do małego

WC lub łazienki wystarczy urządzenie

przystawkowe montowane bezpośrednio

za miską WC. Jest to największa grupa

urządzeń dostępnych na rynku. Charakteryzująca

się zwartą budową i mocą

silników do 500 W. Odpływ z miski ustę-

Fot. 4.

SANICUBIC 2 XL HQ

Fachowy Instalator 3 2019

31


P.

pompy i przepompownie

W przypadku większej ilości łazienek należy

wybrać przepompownie wyposażoną

w 2 silniki. W przypadku małej ilości ścieków

załącza się automatycznie jeden silnik,

jeżeli ilość ścieków się zwiększa drugi silnik

włącza się, zwiększając tym samym jego

wydajność. Dodatkowo silniki uruchamiane

są naprzemiennie, co równocześnie

wydłuża ich żywotność. W przypadku

awarii jednego z silników urządzenie może

pracować dalej, zmniejsza się tylko jego

wydajność.

Przykładem tego typu urządzenia jest

SANICUBIC 2 Classic NM. Jest to pompa

tłocząca z wbudowanymi rozdrabniaczami,

która doskonale nadaje się do odprowadzania

wszystkich ścieków z lokali typu:

mały budynek, stołówka, pralnia lub inne,

niezależnie od pionów i spadków. Wyposażona

jest w dwa silniki, każdy o mocy

1500 W, z zaawansowanym systemem rozdrabniania

z nożem tnącym ProX K2, oraz

4 wejścia o różnych średnicach (100/40 mm).

Urządzenie zapewnia optymalną wydajność

i wysoki poziom bezpieczeństwa.

Odprowadza ścieki na wysokość do 11 m

(do 110 m w poziomie). Urządzenie może

współpracować z systemem BMS (Building

Management System).

W przypadku kiedy chcielibyśmy aby

urządzenie obsłużyło nam kilka lokali jednocześnie

trzeba postawić na bezkompromisowe

rozwiązania jakim jest SANICUBIC

2XL. Jest to przepompownia oparta

na dwóch pompach typu VORTEX o przelocie

55 mm i pojemności zbiornika 120 l.

Moc silników to 2000 W każdy. Urządzenie

pozwala na przetłaczanie ścieków szarych

i czarnych na wysokość do 10m lub 110 m

w poziomie. Odprowadzenie ścieków

odbywa się rurą DN 80 lub DN 100. Urządzenie

jest zaopatrzone w control box

Fot. 6.

Nowa generacja Sanicom 2 NM.

Fot. 5.

Sanipump - nowość w ofercie SFA.

montowany na ścianie, system alarmowy

przewodowy oraz zawór odcinający

na przewodzie tłocznym.

Wszystkie urządzenia z serii SANICUBIC

(3 modele) wykonane są w klasie ochrony

IP 68, co pozwala na montaż ich w szachtach

technologicznych poniżej posadzki.

Wszystkie zaopatrzone są w system alarmowy

i kontrolny informujący użytkownika

o pracy lub awarii.

SANIPUMP – nowość w ofercie SFA

Nowością w ofercie SFA jest zatapialna

pompa do ścieków – SANIPUMP.

Lekka, bo ważąca jedynie 13 kg, SANI-

PUMP została wyposażona w taki sam

system rozdrabniania jak w Sanicubic

1 WP NM oraz Sanicubic 2 Classic NM,

który pozwala na przepompowywanie

ścieków szarych i czarnych, zarówno

ze zbiorników wewnętrznych jak i zewnętrznych.

Urządzenie przeznaczone

jest do stosowania w gospodarstwach

domowych ale również w aplikacjach

komercyjnych. Świetnie sprawdzi się

przy wypompowywaniu wody z szamba

czy osuszaniu zalanych wodą pomieszczeń.

Pompa SANIPUMP zasilana jest silnikiem

o mocy 1500 W. Motor o takiej mocy zapewnia

maksymalną wysokość tłoczenia

aż 14 metrów i wydajność dochodzącą

do 10,5 m 3 /h! Pompę można zanurzyć

maksymalnie na głębokość 5 m.

SANIPUMP została ponadto wyposażona

w podwójne zabezpieczenia

– termiczne, zapobiegające przegrzaniu

się silnika oraz system pływakowy,

który zabezpiecza pompę przed pracą

„na sucho”. Dzięki pływakowi pompa

pracuje automatycznie czyli załącza się

tylko wówczas, kiedy poziom ścieków

osiągnie określoną wysokość– 400 mm

i wyłącza kiedy opadnie do 100 mm.

Ważną cechą urządzenia jest również

możliwość pompowania ścieków o temperaturze

do 70°C w cyklach do 5 min.

Kuchnia lub pralnia w piwnicy?

To możliwe!

Wybierając pompę podobnie jak

w przypadku pomporozdrabniaczy musimy

zadać sobie pytanie jakie i ile przyborów

chcemy do niej podłączyć. W małej

kuchni bardzo dobrze sprawdzi się pompa

SANISPEED lub SANIVITE. Są to bardzo

wydajne pompy przeznaczone do intensywnej

pracy. Odprowadzają ścieki ze zlewozmywaków,

umywalek i umożliwiają

podłączenie wszystkich (z wyjątkiem WC)

pozostałych urządzeń sanitarnych. Posiadają

możliwość pompowania ścieków

do 7 m w pionie lub do 70 m w poziomie.

Maksymalna temperatura ścieków to 75°C

dlatego też doskonale się sprawdzą przy

podłączeniu zmywarki lub pralki. Moc silnika

400 W, klasa ochrony IP44.

Przykładem urządzeń do obsługi kuchni

jest również SANICOM 1. Jest to pompa

32

Fachowy Instalator 3 2019


pompy i przepompownie P.

Fot. 7. Sanicompact STAR 2

przeznaczona do przepompowywania

ścieków szarych (bez fekaliów) i wyposażona

w jeden silnik o mocy 750 W. Tłoczy

ścieki na wysokość 10 m lub na odległość

100 m w poziomie. Urządzenie ma możliwość

podłączenia zewnętrznego alarmu

informującego o nieprawidłowym działaniu.

Pompa idealnie nadaje się do montażu

w restauracjach, stołówkach, pralniach,

tam gdzie trzeba przepompować duże

ilości wody na znaczne odległości.

Urządzeniem o większej wydajności

jest SANICOM 2 NM. Wyposażona

w dwie pompy o mocy 1500 W każda.

Tłoczy ścieki na odległość 11 m w pionie

lub na 110 m w poziomie. Bardzo

wysoka wydajność ok. 340 l/min pozwala

na pracę w ekstremalnych warunkach.

Odporność na wysokie temperatury

90°C sprawia, że świetnie

sprawdzi się także w małych i średnich

pralniach, stołówkach.

Dlaczego SFA?

To my 60 lat temu wymyśliliśmy ideę pomporozdrabniaczy.

Przez ten czas staliśmy

się światowym liderem w branży i zaufały

nam miliony klientów na całym świecie.

Nasi inżynierowie od lat prowadzą badania

nad ciągłym ulepszaniem produktów

i szukaniem nowych rozwiązań. Wszystkie

nasze urządzenia i podzespoły pochodzą

z certyfikowanych fabryk z Francji.

Urządzenia objęte są 2 letnim okresem

gwarancyjnym, a serwis i konserwacja odbywa

się w miejscu montażu urządzenia.

Jest to koronny argument dla inwestora

przy wyborze producenta. Posiadamy

55 punkty serwisowe na terenie kraju.

Zapewniamy nasze pełne wsparcie dla

projektantów, firm wykonawczych i inwestorów.

Jesteśmy w stanie dobrać optymalne

rozwiązanie pod względem technicznym

i cenowym.

Zapraszamy do kontaktu z SFA.

Więcej informacji znajdziecie Państwo

na naszej stronie www.sfapoland.pl lub

w biurze pod nr telefonu 22 732 00 32.

REKLAMA

Fachowy Instalator 3 2019

33


P.

pompy i przepompownie

Wilo-Varios PICO

– uniwersalna pompa zamienna do urządzeń

grzewczych, rozdzielaczy, grup pompowych

PROMOCJA

Instalatorzy bardzo często stają przed problemem jakim są stare pompy

OEM, które wymagają wymiany. Jedynym rozwiązaniem w takiej sytuacji

stają się produkowane przez czołowych graczy na tym rynku tzw. pompy

zamienne, wspierane specjalnie napisanymi aplikacjami dostępnymi bezpłatnie

dla instalatorów.

Najlepszym przykładem może

być Wilo-Varios PICO. Dzięki

kompaktowej konstrukcji, nowemu

trybowi regulacji iPWM oraz

nowej funkcji Sync jest to najbardziej

kompatybilne rozwiązanie

w zakresie pomp zamiennych

do urządzeń grzewczych, rozdzielaczy

czy grup pompowych.

Łatwa wymiana pompy

Wilo-Varios PICO to bezdławnicowa

pompa obiegowa o najwyższej sprawności

z przyłączem gwintowanym,

silnikiem EC odpornym na prąd przy

zablokowaniu oraz zintegrowaną, elektroniczną

regulacją wydajności. Dzięki

swojej funkcjonalności oraz kompaktowej

budowie pozwala na wymianę

pomp zintegrowanych w urządzeniach

grzewczych. Dodatkowo pomocna

funkcja SYNC umożliwia skopiowanie

charakterystyki hydraulicznej pompy,

która jest wymieniana. Gwarantuje to

wymianę pompy 1:1, nie tylko pod

względem wymiarów montażowych,

ale przede wszystkim parametrów

pracy, zapewniając komfort użytkowania

instalacji na kolejne lata. Asystent

funkcji Sync dostępny jest z poziomu

telefonu komórkowego w aplikacji

Doradca Wilo.

Jak dostosować nową pompę do wymagań

urządzenia? Zrób to sprawnie

razem z Doradcą Wilo:

1. Uruchom Aplikację Doradca Wilo

i włącz funkcję Asystent funkcji SYNC

2. Wpisz nazwę starej pompy i sprawdź

możliwości synchronizacji:

Fot. 1.

Zastosowanie: instalacje solarne, kotły i pompy ciepła, rozdzielacze i grupy pompowe do instalacji grzewczych.

34 Fachowy Instalator 3 2019


pompy i przepompownie P.

Dane techniczne Wilo-Varios PICO

• współczynnik efektywności energetycznej EEI ≤ 0,20

• temperatura przetłaczanego medium:

- przy maks. temperaturze otoczenia +40°C od -10°C do +95°C

- przy maks. temperaturze otoczenia +25°C od -10°C do +110°C

• napięcie zasilania: 1~230 V, 50 Hz

• przyłącze gwintowane Rp ½, Rp 1

• stopień ochrony: IPX 2D

• maks. ciśnienie robocze 10 bar

• pobór mocy P1: 4 – 50 W

• przetłaczane medium: woda grzewcza zgodnie z VDI2035, roztwór woda-glikol o stężeniu < 50%.

3 . Postępuj zgodnie z informacjami

w Asystencie funkcji Sync i porównaj

efekt końcowych ustawień na telefonie

z diodami LED na Twojej pompie.

Jeżeli stan diod LED się zgadza, synchronizacja

dobiegła końca a Twoja pompa

jest gotowa do pracy!

Komfort obsługi

Najwyższy komfort obsługi zapewniają

wyświetlacz LED oraz dwa zielone

przyciski do wyboru trybu regulacji oraz

charakterystyki pracy.

Górny przycisk obsługowy pozwala

na wybór jednego z czterech trybów

pracy pompy:

• dp-v dla instalacji ogrzewania grzejnikowego

• dp-c dla instalacji ogrzewania podłogowego

• stałoobrotowy: dla szybkiej zamiany

starej pompy

• zewnętrznego sterowania iPWM dla

podłączenia do nadrzędnej automatyki

układu solarnego lub kotłowego.

Wskazówka: Wciśnięcie i przytrzymanie

przez ok. 5 sek. górnego przycisku

spowoduje włączenie funkcji odpowietrzania

pompy i usunięcie pęcherzyków

powietrza z instalacji.

Dolny przycisk obsługowy pozwala

na wybór jednej z trzech (I, II, III) charakterystyk

pracy pompy:

• dla trybu dp-v odpowiednio: 3,6m,

4,8m, 6,8m

• dla trybu dp-c odpowiednio 3 m, 5m,

6,8m

• dla trybu stałoobrotowego: 1, 2 i 3 bieg

• dla trybu zewnętrznej regulacji:

PWM1 oraz PWM2.

Wskazówka: Wciśnięcie i przytrzymanie

przez ok. 5 sek. dolnego przycisku

spowoduje włączenie funkcji restartu

pompy celem odblokowania wirnika

po okresie przestoju.

Pełna kontrola pracy

Wilo-Varios PICO wyposażona jest standardowo

w funkcję iPWM, która gwarantuje

pełną kontrolę pracy pompy. iPWM oznacza

inteligentną (dwukierunkową/dwudrogową)

modulację szerokości impulsów.

Sygnał PWM aktywowany z zewnątrz pozwala

na regulację prędkości obrotowej

pompy, sygnał powrotny z pompy informuje

o wielkości przepływu. Wtyczka kabla

sygnałowego PWM zlokalizowana została

od frontu dla wygody montażu w już istniejących

układach np. solarnych. Przewód

sygnałowy Wilo-PWM dostępny jest jako

osprzęt dodatkowy.

Łatwy montaż

Sprawny montaż to ważna cecha urządzeń

instalacyjnych. W pompie Wilo-

Varios PICO uzyskano to dzięki kompaktowej

budowie oraz wygodnym

połączeniom elektrycznym. Zastosowanie

nowej kompaktowej budowy

pozwala na dostęp od frontu do śrub

montażowych oraz zamianę starych

pomp kotłowych 1:1. Dodatkowo dla

ergonomii zabudowy pompy Wilo-Varios

PICO zostały wyposażone w nowe

przyłącze oraz kabel przedłużający

do podłączenia wtyczki Wilo-Konektor

(w zakresie dostawy).

www.wilo.pl

Fachowy Instalator 3 2019

35


P.

pompy i przepompownie

Aplikacje do doboru pomp

i rozwiązywania problemów z nimi

Historia pomp obiegowych zaczęła się niemal wiek temu i od tamtej pory

pompy te przeszły ogromną ewolucję. Zmianie nie uległy jednak problematyczne

kwestie, które pojawiły się dość szybko po wynalezieniu tych

urządzeń: jak dobrać zamiennik do starej i uszkodzonej pompy i jak go

skonfigurować? Jaki model pompy dobrać do nowej instalacji, jak usunąć

awarię lub jak zoptymalizować daną instalację? I przede wszystkim: jak

zrobić to szybko i sprawnie, bez straty cennego czasu?

Działanie pomp obiegowych

oraz czym są tzw. „pompy OEM”

– krótkie przypomnienie

Każda pompa obiegowa to hydrauliczna

maszyna przepływowa,

której dwa podstawowe

moduły to wirnik i silnik który go

napędza. Wirnik działa na ciecz

poprzez siłę odśrodkową, powodując

zwiększenie prędkości jej

przepływu i wskutek tego również

wzrost ciśnienia. Przepchana

przez wirnik ciecz trafia do spiralnej

obudowy (korpusu) w której

wytraca prędkość, natomiast

zwiększa swoje ciśnienie, które pomaga

jej pokonać opory przepływu na całym

obiegu grzewczym – tak w wielkim

skrócie wygląda zasada działania pomp

obiegowych.

Na rynku pomp obiegowych producenci

oferują pompy sprzedawane

pod własną marką, jak też pompy

obiegowe, zwane pompami OEM,

które oferują pod różnymi nazwami

na zamówienie producentów

urządzeń grzewczych i z reguły według

podanej przez nich specyfikacji.

W tej drugiej sytuacji producenci

pomp OEM są poddostawcami dla

producentów np. kotłów grzewczych

i często wręcz przygotowują konkretną

pompę OEM pod konkretny model

kotła grzewczego w który zostaje ona

wbudowana i z którym współpracuje

poprzez wykorzystanie sygnałów

PWM. Nie oznacza to oczywiście,

że nie istnieją modele uniwersalne

pomp OEM, gotowe do pracy z wieloma

różnymi urządzeniami grzewczymi,

jak również gotowe do pracy w instalacjach

solarnych, geotermalnych

czy C.W.U. – jednak produkcja pomp

OEM pod indywidualne zamówienie

jest sytuacją dość typową.

Fot. WILO

Fot. 1.

Schemat przedstawiający pompy obiegowe w instalacjach wodnych w 1-rodzinnym domu.

36 Fachowy Instalator 3 2019


pompy i przepompownie P.

Fot. 2.

Alpha1 L może być instalowana we wszelkich instalacjach grzewczych.

Dlaczego powstały aplikacje

takie jak „Doradca Wilo”

oraz „Grundfos GO Install”

Aplikacje wspierające dobór pomp obiegowych

łączy wiele wspólnych cech, wynikających

z celu, dla którego powstały.

Najważniejszymi wspólnymi cechami

są: zapewnienie bezpośredniego dostępu

do szczegółowych danych technicznych

wszystkich produktów danej

firmy (aktualnych i tych wycofanych), zapewnienie

dostępu do wiedzy z zakresu

techniki pompowej (porady, wskazówki,

samouczki, tutoriale itp.) oraz dostarczenie

algorytmu, który dobiera pompy

zamienne do istniejących już instalacji

(np. wymiana starej pompy OEM) oraz

pompy z aktualnej oferty do nowo przygotowywanych

instalacji – za każdym

razem w oparciu o kilka podstawowych

danych, które instalator musi wprowadzić

do programu. Poniższe omówienie

skupia się na dwóch najważniejszych

na rynku darmowych aplikacjach, które

zostały wymienione w tytule rozdziału,

gdyż to z nich korzysta niemal 90%

aktywnych na polskim rynku instalatorów,

którzy posługują się mobilnymi

aplikacjami branżowymi. Przy czym

Fot. 3.

Fot. GRUNDFOS

warto zauważyć, że aplikacje te mają

również swoje wersje na stronach www

macierzystych producentów, co oznacza,

że nawet nie posiadając aplikacji

w smartfonie, ale będąc w zasięgu sieci

internetowej, instalator i tak może z tych

programów skorzystać.

Jak można się domyślić, geneza powstania

takich aplikacji leży w dwóch ideach.

Pierwszą była chęć przeniesienia całej

wiedzy branżowej, całego „vademecum”

danego producenta, do urządzenia,

które wszyscy mają przy sobie – czyli

do smartfona lub tabletu. To idealne rozwiązanie,

oszczędzające wysiłku dźwigania

katalogów, instrukcji obsługi, wskazówek

serwisowych i tym podobnych

źródeł wiedzy technicznej oraz jednocześnie

oszczędzające czas i przestrzeń.

Po prostu wszystko w jednym, niewielkim

i przenośnym urządzeniu, które mieści

w pamięci wewnętrznej (lub na karcie

micro SD) całą tą bibliotekę wiedzy

i danych, dzięki czemu nawet połączenie

z siecią poprzez Wi-Fi nie jest konieczne.

Drugą ideą, która dała początek pomysłowi

na takie aplikacje, była potrzeba

wsparcia instalatorów regularnie stających

przed problemem jakim są stare

pompy wymagające wymiany – szczególnie

gdy ratunkiem była uniwersalna

zamienna pompa OEM. Co prawda

Varios Pico z silnikiem EC może zastępować niemal wszystkie inne pompy.

Fot. WILO

Fachowy Instalator 3 2019

37


P.

pompy i przepompownie

Fot. WILO

Fot. 4. Aplikacja DORADCA WILO

zawiera wiele porad i instrukcji dla instalatorów.

gdy uszkodzonym egzemplarzem był

model wciąż produkowany, wówczas

możliwość szybkiego pozyskania nowej

pompy była dostępna – można to było

względnie sprawnie załatwić bez wsparcia

programowego. Często były to też

znane instalatorom pompy OEM, które

co prawda już wyszły z produkcji, lecz

posiadały mniej lub bardziej podobny

zamiennik, czy też raczej model „następcę”

od tego samego producenta – wówczas

sprawa ponownie nie nastręczała

wielu trudności i aplikacja nie była potrzebna.

Jednak gdy instalator napotykał

na nieznany sobie model, wówczas stawał

przed nie lada wyzwaniem, gdyż nie

miał czym jej zastąpić. Dlatego prędzej

czy później musiały powstać uniwersalne

zamienne pompy OEM i specjalnie

napisane aplikacje, dostępne bezpłatnie

dla instalatorów, które są niezbędne przy

instalacji uniwersalnej pompy OEM

Do argumentów wspierających konieczność

przygotowania takich aplikacji

można dodać jeszcze czynnik czasu,

ponieważ do momentu powstania tych

programów instalator musiał spisać

dane starej pompy, udać się do hurtownika

lub producenta i nie raz czekać

nawet dzień, dwa bądź kilka dni

na ustalenie zamiennika (gdy uszkodzona

pompa była bardzo starym lub nieznanym

modelem). Dziś odbywa się to

w kilka – kilkanaście sekund dzięki bazie

danych zgromadzonej w pamięci urządzeń

mobilnych i stanowiącej nieodłączną

część aplikacji do doboru pomp.

Warto jeszcze wrócić na chwilę do powiązania

aplikacji takich jak „Doradca

Wilo” i „Grundfos GO Install” z pompami

zamiennymi OEM. Jak zostało to wyżej

wspomniane, istotą pomp zamiennych

OEM jest umiejętność zastępowania

wielu starych typów pomp, które albo

nie są w danym okresie dostępne, albo

już dawno zostały wycofane z produkcji.

Doskonałymi przedstawicielami takich

urządzeń są pompy znane na rynku

polskim pod nazwami Varios Pico

z d a n i e m

E K S P E R T A

Tytus Adamczewski – Product Manager iSOLUTION, Grundfos Pompy Sp. z o.o.

Które możliwości i opcje aplikacji są najczęściej wykorzystywane

w pracy przez instalatorów - czy da się takie wskazać?

Instalatorzy coraz częściej korzystają z aplikacji, która pozwala

na szybki dostęp do informacji nt. wymaganych parametrów

pracy instalacji. Grundfos jest liderem na rynku w dostarczaniu

rozwiązań pozwalających nie tylko na łatwiejszą pracę

instalatora, ale też poprawiających efektywność energetyczną

i pracy instalacji. Z naszych obserwacji wynika, że najczęściej

wykorzystywaną funkcją w aplikacji GO Install jest funkcja

doboru domowej pompy obiegowej do instalacji grzewczych

oraz funkcja doboru pompy do podnoszenia ciśnienia w zastosowaniach

domowych.

Andrzej Zarębski – Product Manager Building Service, Grundfos Pompy Sp. z o.o.

Czy informacja zwrotna z rynku sugeruje, iż aplikację Grundfos GO Install

można jeszcze rozbudować, czy też przeciwnie – okazało się, że stworzony program

jest całkowicie kompleksowy?

Ze względu na to, że producenci systemów grzewczych dostarczają

szczegółowych informacji o swoich produktach, które

wprowadzają na rynek, nie jest planowane rozbudowanie

aplikacji GO Install. Grundfos wprowadził aplikacje GO Replace,

która pozwala zamienić uszkodzoną lub nieefektywną energetycznie

pompę na wysokowydajną i nowoczesną pompę elektroniczną

Alpha 1 L. Aplikacja obejmuje 10 tyś modeli pomp, wyprodukowanych

od 1990 do 2010 roku, które ze względu na czas

pracy będą ulegały wymianie. W Europie problem starych, nieefektywnych

pomp dotyczy ok. 50 milionów sztuk. Aplikacja

w sposób intuicyjny prowadzi instalatora przez proces doboru

i wymiany pompy, jednocześnie pokazując jakie oszczędności

energii można uzyskać w ciągu roku. Aplikacja przekazuje wymagane

informacje dotyczące pracy pompy, sposobu montażu

i wymiany (możliwa wymiana tylko głowicy pompy), na końcu

generowany jest raport w formie pliku pdf.

38

Fachowy Instalator 3 2019


pompy i przepompownie P.

Fot. WILO

Fot. WILO

Fot. WILO

Fot. 5. DORADCA WILO i wykaz

zamienników starych pomp na nowe

– jeden do jednego.

Fot. 6. Ekran kodów z komunikatami

o awarii w aplikacji DORADCA WILO.

Fot. 7. Funkcja kalkulatora rur

w aplikacji od spółki Wilo.

oraz Alpha1 L. Oba modele to pompy

zamienne pochodzące od renomowanych

producentów i do obu powstało

oprogramowanie – właśnie opisywane

dwie najważniejsze aplikacje na systemy

Android i IOS. Oprogramowanie wyposażone

w bazę danych nie setek lecz

tysięcy pomp obiegowych oraz ich charakterystyk

pracy, pozwala obu pompom

zamiennym udanie zastępować

wymieniane stare modele pomp i powtarzać

ich wydajność w skali niemal

1:1. Jednak wpierw konieczna jest synchronizacja,

którą umożliwiają – a jakże

– znowu te same aplikacje. Jak to wygląda

w praktyce? – za przykład może

posłużyć aplikacja „Doradca Wilo” i jej

funkcja SYNC wspierająca pompę zamienną

Varios Pico. Instalator demontując

uszkodzoną starą pompę odczytuje

z niej nazwę lub numer artykułu (kod

produktu), wpisuje ją następnie do uruchomionej

aplikacji i czeka na jej odpowiedź

w kwestii możliwości synchronizacji.

W tym czasie aplikacja przeszukuje

bazę danych i po chwili daje zwrotną

informację w postaci kodu diodowego,

jaki trzeba wprogramować poprzez

panel na pompie zamiennej. Jeśli obraz

konfiguracji diod na wyświetlaczu

jest zgodny z konfiguracją na panelu

pompy zamiennej, wówczas jej synchronizacja

ze starą pompą dobiega

końca i pompa zamienna jest gotowa

do pracy – swą charakterystyką pracy

może od tego momentu zastępować

ją w skali 1:1. W przypadku konkurencyjnej

pompy Alpha1 L odbywa się to

bardzo podobnie: jest tu etap identyfikacji

wymienianej starej pompy, potwierdzenia

możliwości jej zastąpienia

i na koniec następuje sama wymiana.

Aplikacja przy identyfikacji starej pompy

służy też dodatkowymi informacjami,

takimi jak obliczenie oszczędności

energii elektrycznej oraz wskazówkami

dotyczącymi sposobu montażu i podłączenia

pompy.

Struktura i funkcje aplikacji

do doboru pomp obiegowych

Graficznie przejrzyste menu oraz intuicyjne

poruszanie się po aplikacji – a więc

jej struktura – to klucz do sukcesu. Bez

tego trudno o sympatię użytkowników

– wiedzą o tym doskonale programiści

na całym świecie, zwłaszcza ci, którzy

opracowują produkty na systemy urządzeń

mobilnych. Oba produkty – zarówno

„Doradca Wilo” jak i „Grundfos

GO Install” – cechują się właśnie takimi

atrybutami, co ich użytkownicy bardzo

sobie chwalą, gdyż przekłada się to

na oszczędność czasu. Warto pokrótce

przyjrzeć się strukturze i funkcjom obu

aplikacji, gdyż to uwidacznia, jak wiele

rozwiązań je łączy.

Doradca Wilo

Główne menu tego produktu to wyraźne

i aktywne kafelki, z których każdy

ukrywa pod sobą

jedną z podstawowych funkcji, czy raczej

usług zaoferowanych przez producenta

swoim klientom. Użytkownik wybiera pomiędzy

takimi opcjami jak 1) Asystent funkcji

SYNC, 2) Wykaz zamienników, 3) Kalkulator

oszczędności, 4) Kalkulator jednostek,

5) Wymiarowanie pomp, 6) Kalkulator rur,

7) Komunikaty o awarii oraz 8) Narzędzie

do audytu. Wsparciem merytorycznym

służą też dodatkowe opcje m.in. w postaci

zakładki o aktualnościach oraz zakładki

służącej kontaktem z producentem. Nie

Fachowy Instalator 3 2019

39


P.

pompy i przepompownie

Fot. 8. Wymiarowanie pomp

w aplikacji DORADCA WILO.

ma sensu omawiać głębiej menu w obrębie

każdej z wymienionych opcji, gdyż

Fot. WILO

objętość niniejszego omówienia gwałtownie

by wzrosła, lecz warto uporządkować

sobie informacje o usługach, jakie w tych

opcjach są ukryte. Kluczową usługą jest

tu dobór pompy w oparciu o kilka wprowadzonych

przez instalatora danych, takich

jak żądany punkt pracy (przepływ

objętościowy podany w m3/h i wysokość

podnoszenia wyrażona w metrach). Tuż

obok należy wymienić interaktywny wykaz

zamienników do starych pomp, który

po wprowadzeniu kodu wymienianej

pompy proponuje odpowiedni zamiennik

o najwyższej sprawności. Jak zostało to

wspomniane w poprzednich rozdziałach,

wykaz ten uwzględnia nie setki, lecz tysiące

starych pomp wyprodukowanych

po 1975 roku. Kody komunikatów o awarii

to opcja ukrywająca nie tylko ich wykaz

i omówienie, lecz również wskazówki pomocne

przy ich usuwaniu. Kalkulator rur

jest opcją pomocną w obliczaniu średniego

przepływu, zalecanej średnicy rur oraz

dopuszczalnych liniowych i miejscowych

oporów. Przy zastępowaniu stałoobrotowej

starej pompy nową pompą energooszczędną

powinno się sięgnąć po opcję

kalkulatora oszczędności, wyliczającego

zysk na energii elektrycznej. Pomocne są

też takie funkcje jak kalkulator do przeliczania

najważniejszych jednostek fizycznych,

katalog pomp bezdławnicowych (tylko

online), wyszukiwarka aktualnie oferowanych

pomp producenta aplikacji (pełne

opisy serii i modeli) oraz porady w zakresie

optymalizacji instalacji grzewczych i C.W.U.

Grundfos GO Install

Na główne menu tej aplikacji składa

się sześć pozycji, z czego dwie ostatnie

dotyczą ustawień aplikacji i programu

lojalnościowego producenta aplikacji,

więc w poniższym omówieniu nie będą

uwzględniane. W efekcie dla potrzeb

niniejszej analizy należy zwrócić uwagę

na takie pozycje, jak: 1) Kalkulator do obliczania

wielkości pomp dla różnych zastosowań

– oczywiście w oparciu o dane,

które należy wprowadzić, 2) Wyszukiwarka

produktów i informacji o nich, 3) Poradnik

dotyczący zamiany starej pompy

na nową i najlepiej dobraną oraz 4) Narzędzia,

czyli arkusze kalkulacyjne i algorytmy

do obliczania oszczędności po przełączeniu

instalacji na nową pompę oraz zestaw

porad i wskazówek dla różnych obszarów

Fot. AUTOR

Fot. AUTOR

Fot. AUTOR

Fot. 9. Aplikacja od Grundfos i opcje

rozwiązywania problemów w instalacjach

C.O.

Fot. 10. Menu głowne aplikacji

Grundfos GO Install.

Fot. 11. Podmenu opcji Kalkulatory

w aplikacji od Grundfos jest intuicyjne.

40

Fachowy Instalator 3 2019


pompy i przepompownie P.

zastosowań pomp obiegowych. Każda

z opcji posiada własne podmenu, w którym

należy wybrać warianty odpowiadające

pompie, instalacji i ogólnie sytuacji,

z jaką instalator ma do czynienia.

Powyższa lista jest łudząco podobna

do tej, która pojawiła się w głównym

menu konkurencyjnej aplikacji. Nic

w tym dziwnego – aplikacja dedykowana

jest tym samym ludziom, tej samej

grupie odbiorców. I podobnie jak

w przypadku „Doradcy Wilo”, również

tu większość opcji i funkcji nie wymaga

łączności z siecią. Pewne kwestie są tu

nieco inaczej opisywane, ale to bardziej

kwestia leksykalna niż inna perspektywa.

Dlatego większość fachowców korzystających

z takich programów płynnie przechodzi

od jednego do drugiego, błyskawicznie

się w nich odnajdując.

Podsumowanie

Aplikacje „Grundfos GO Install” i „Doradca

Wilo” pochodzą od konkurujących ze

sobą producentów pomp obiegowych,

więc laicy mogą założyć a priori, że programy

również toczą ze sobą swoistą

walkę o klienta. Tymczasem prawidłowa

perspektywa to ta, którą posiadają

instalatorzy i kontrolerzy, korzystający

z nich na co dzień. W ich ujęciu aplikacje

się uzupełniają i razem pokrywają

dość istotną część rynku. Wynika to

z prostego faktu: fachowcy napotykają

się podczas codziennej pracy na pompy

różnych producentów (również tych

dwóch, którzy stworzyli omawiane aplikacje),

które wykazują podobne problemy

i ulegają podobnym awariom. Dla

nich optymalnym rozwiązaniem byłoby

posiadać bazę wiedzy i bazę wyrobów

od wszystkich istotnych producentów

pomp, tak by za każdym razem móc się

wesprzeć programem zainstalowanym

w urządzeniu przenośnym. Napotkawszy

więc na wadliwą pompę od producenta

X, sięgali by po bazę danych

producenta X, po czym kontaktowali

się z najbliższą hurtownią w sprawie dostępności

nowej pompy X. Usłyszawszy

zaś, że na przykład chwilowo brak pomp

od wytwórcy X, lecz na stanie są pompy

od producenta Y, płynnie przełączyliby

się na aplikację tego wytwórcy i dobrali

pompę zamienną od niego – wszystko

to nie wychodząc nawet z kotłowni

w której muszą dokonać wymiany. Zapewne

absolutnym szczytem wygody

byłaby baza wiedzy i wyrobów obejmująca

pompy większości europejskich

wytwórców i spakowana do jednej aplikacji.

Być może w przyszłości dojdzie

do takiej sytuacji, gdyż wbrew pozorom

wszystkie strony by na tym skorzystały

– i producenci, i instalatorzy.

Łukasz Lewczuk

Na podstawie materiałów publikowanych

m.in. przez: Wilo Polska Sp. z o.o.,

Grundfos Pompy Sp. z o.o.,

LFP Sp. z o.o., Ferro S.A.,

DAB Pumps Poland Sp. z o.o.

i PHU Dambat

REKLAMA

Fachowy Instalator 3 2019

41


P.

pompy i przepompownie

Grundfos ALPHA1 L

– domowa pompa obiegowa na każdą okazję

PROMOCJA

Firma Grundfos znana jest nie tylko z niezawodnych produktów o długiej

żywotności , ale również jest pionierem w promowaniu energooszczędnych

rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną instalacji.

Zgodnie z dyrektywą 2005/32/WE

Parlamentu Europejskiego ustanowiono

wymogi dotyczące

ekoprojektu dla wprowadzania

na rynek pomp cyrkulacyjnych

bezdławnicowych wolnostojących

i zintegrowanych z produktami.

Również od pierwszego

stycznia 2013 roku ustalono wymogi

dotyczące współczynnika

efektywności energetycznej

(EEI) dla pomp cyrkulacyjnych

i kryteria odniesienia dla najbardziej

energooszczędnych pomp

cyrkulacyjnych.

Domowe pompy obiegowe

Grundfos znane są z długiej żywotności,

szczególnie bardzo

popularna i ceniona wśród instalatorów

pompa UPS. Jest to

pompa która zamontowana jest

nie tylko w instalacjach grzewczych,

cyrkulacji ciepłej wody ale

również w kotłach. Są to pompy

stałoobrotowe które nie posiadają

możliwości dostosowania

się do wymaganych parametrów

pracy instalacji. W krajach Unii Europejskiej

jest zamontowanych

ponad 50 milionów starych nieefektywnych

stałoobrotowych

pomp obiegowych. Wymiana

tych pomp na energooszczędne

ze względu na coraz większe

wymagania dotyczące ochrony

środowiska jest koniecznością.

Dlatego fi rma Grundfos wprowadziła

na rynek pompę ALPHA1 L

jako uniwersalny zamiennik dla

starych uszkodzonych i energochłonnych

pomp obiegowych

Grundfos.

Fot. 1.

Pompa obiegowa Alpha1 L

42 Fachowy Instalator 3 2019


pompy i przepompownie P.

Grundfos wyprodukowanych od 1990

do 2010 roku

Fot. 2.

Aplikacja Grundfos GO Replace.

Zaprojektowany model C pompy

ALPHA1 L może być instalowany we

wszystkich rodzajach instalacji grzewczych

ze zmiennym lub stałym natężeniem

przepływu. Wysokosprawne

pompy z elektronicznie komutowanym

silnikiem ( ECM) są samosterujące i automatycznie

dostosowują parametry

pracy do wymagań instalacji. Prędkość

może być regulowana przez niskonapięciowy

sygnał PWM o modulowanej

szerokości impulsu.

Pompa ALPHA1 L występuje w typoszeregu

z korpusem z żeliwa i stali nierdzewnej

a także o długości montażowej

130 i 180 mm.

Jednak największą korzyścią dla instalatorów

jest dedykowana do pompy

ALPHA1 L aplikacja GO Replace. Aplikację

można bezpłatnie pobrać na smartfon.

Za pomocą aplikacji można znaleźć

zamiennik dla ponad dziesięć tysięcy

modeli starych uszkodzonych lub

nieefektywnych pomp obiegowych

Zalety i korzyści ALPHA1 L

• trzy stałe charakterystyki regulacji/ stale prędkości obrotowe,

• tryb regulacji dla instalacji grzejnikowej,

• tryb regulacji dla instalacji ogrzewania podłogowego,

• sygnał wejściowy PWM – profil A dla systemów grzewczych,

• niski wskaźnik efektywności energetycznej,

• śruba w centralnej części głowicy do odblokowania wału,

• nie wymaga konserwacji i łatwy montaż,

• niski poziom hałasu,

• bardzo przejrzysty panel sterowniczy, wszystkie ustawienia opisane na panelu – zmiana

trybu pracy za pomocą jednego przycisku,

• informacja o alarmach.

Jak wymienić

za pomocą GO Replace

starą pompę Grundfos

na ALPHA1 L?

1. Zainstaluj aplikację Grundfos GO

Replace na twoim smartfonie dostępną

w App Store lub Google play.

2. Zrób zdjęcie tabliczki znamionowej

z numerem produktu. Jeżeli nie możesz

znaleźć tabliczki znamionowej

kliknij w link informujący o umiejscowieniu

tabliczki na głowicy pompy.

Jeżeli numer katalogowy jest

nieczytelny na zdjęciu, wprowadź

go ręcznie.

3. Aplikacja wskaże najlepszy zamiennik

podając informacje bardzo istotną

czy jest możliwa wymiana tylko

głowicy pompy. Jest to bardzo ważne

dla instalatora szczególnie przy

wymianie pompy w kotle gdzie są

różne nietypowe korpusy pomp

a także ze względu na warunki panujące

wewnątrz kotła (wysoka temperatura

i wilgotność) odkręcenie

złączek mocujących korpus pompy

jest trudne. Także aplikacja wskaże

w zależności gdzie jest zamontowana

pompa (wybór – kocioł, ogrzewanie

grzejnikowe, ogrzewanie

podłogowe) optymalny tryb pracy

rekomendowany dla danego rodzaju

instalacji. Aplikacja wskaże oszczędności

energii przy zamianie starej

pompy na ALPHA1 L. Także można

skorzystać z instrukcji dotyczącej

podłączenia pompy.

4. Wygeneruj raport z wymiany pompy

z wszystkimi danymi dotyczącymi

pompy, instalacji oraz Instalatora

i prześlij drogą mailową do klienta

lub zapisz w archiwum.

W przypadku nie znalezienia przez

aplikacje zamiennika, aplikacja wskaże

dane osoby kontaktowej w Grundfos,

która pomoże w doborze optymalnego

zamiennika pompy.

Dr inż. Andrzej Zarębski

Product Manager Building Services

Fachowy Instalator 3 2019

43


S.

systemy p-poż.

Przeciwpożarowe zawory powietrzne

Przeciwpożarowe zawory odcinające montuje się na zakończeniach instalacji

wentylacji ogólnej w miejscu przechodzenia tych instalacji przez przegrody

budowlane. Dzięki zaworom tego typu oddziela się strefy zagrożone pożarem

od pozostałej części budynku. Służą one również do transferu powietrza

przez przegrody budowlane.

Jako zalety przeciwpożarowych zaworów

odcinających wymienia się odporność

ogniową (do 180 min), możliwość

stosowania z wyzwalaczem

elektromagnetycznym oraz montaż

zarówno w stropach jak i ścianach.

Zawory tego typu mogą być również

montowane bezkanałowo.

Zawory najczęściej mają klasę odporności

ogniowej do EIS 180.

W efekcie zawór powietrzny zamontowany

w przegrodzie wraz

z jednostronnie przymocowanym

przewodem wentylacyjnych ma

szczelność ogniową, izolacyjność

i dymoszczelność nie mniejszą niż

180 min. Temperatura wyzwalania

wynosi 72°C. Zawory są dostępne

w wielkościach DN 100, DN 125, DN

160 i DN 200.

Warto podkreślić, że zawory przeciwpożarowe

to elementy systemu

zabezpieczeń pożarowych, zatem

koniecznie jest przestrzeganie odpowiednich

postanowień wynikających

z przepisów prawa. Nie

mniej ważne są również Aprobaty

Techniczne oraz instrukcje zawarte

w kartach katalogowych zaworów.

Budowa

Istotną rolę w konstrukcji zaworów

odgrywa regulowanie strumienia

przepływu powietrza. Zawory

instaluje się za pomocą ramki

poprzez mocowanie bagnetowe

oraz zapadki. W ten sposób eliminowane

jest przypadkowe wysunięcie

elementu. W przypadku gdy

temperatura powietrza przepływającego

przez zawór przekroczy

72°C specjalna wkładka topikowa

spowoduje zwolnienie sprężyny

zaworu i dojdzie do jego szczelnego

zamknięcia. Jednak można

uwzględnić inne rozwiązania w zakresie

sterowania zaworem.

W typowym zaworze przeciwpożarowym

oprócz ramki zastosowanie znajduje sworzeń

ustalający oraz tarcza zaworu, która

najczęściej jest wykonana z blachy stalowej.

Tarcza zaworu znajduje się na odsłoniętej

powierzchni. Z kolei materiałem

wykonania stożka zaworu jest specjalny

materiał ognioodporny. Uszczelki wykonuje

się z poliuretanu. Uszczelka jest termopęczniejąca.

Materiał wykonania mocowania

to stal galwanizowana.

Zespół grzybka odcinającego najczęściej

jest wykonany jako krążek z płyty o grubości

40 mm. Stalową osłonę grzybka

wytwarza się z blachy stalowej malowanej

proszkowo. Zawieszenie grzybka ma

postać pręta stalowego kwadratowego

z przyspawaną stopką z blachy stalowej.

Ważna jest również uszczelka silikatowa

przyklejona na podtoczeniu grzybka.

Istotną rolę odgrywa króciec przyłączeniowy

wykonany z ocynkowanej blachy

stalowej. Ma on postać odcinka kanału

o przekroju kołowym z kołnierzem. Pobocznica

kanału zawiera zgrzane wąsy

pozwalające na osadzenie króćca w przegrodzie

murowanej lub betonowej. We

wnętrzu króćca od strony kołnierza znajdują

się występy pozwalające na zamocowanie

zaworu w króćcu a ponad występami

wklejona jest uszczelka pęczniejąca.

Specjalne urządzenia są połączeniem zaworu

wentylacyjnego i klapy przeciwpożarowej

odcinającej w jednej obudowie.

Tym sposobem zyskuje się alternatywę

dla typowych odcinających zaworów

przeciwpożarowych. Jako zalety takiego

rozwiązania wymienia się wyższą klasyfikację

odporności ogniowej, większe

możliwości w zakresie konfiguracji i zastosowania

przy zmniejszonych gabarytach.

Główny element modułu to klapa przeciwpożarowa

odcinająca, która najczęściej

występuje w rozmiarze 100, 125, 160

i 200 mm. Dzięki motylkowej konstrukcji

zapewniono stosunkowo niewielkie opory

przepływu powietrza. Jest przy tym

możliwe wyposażenie klapy w jedną lub

dwie krańcówki, które sygnalizują aktualne

położenie przegrody odcinającej.

Do modułu można zastosować typowe

zawory nawiewne i wywiewne. Można

je stosować zamiennie również w momencie

gdy moduł jest zamontowany

w przegrodzie lub podczas eksploatacji.

Biorąc pod uwagę kompaktowe wymiary

całego modułu, stosowane zawory z ramką

montażową nie powinny być wyższe

niż 50 mm. Należy podkreślić, że takie moduły

zaprojektowano z myślą o montażu

w przegrodach oddzielenia pożarowego,

które jednocześnie stanowią ścianę lub

sufit. Montaż modułu w takiej przegrodzie

odbywa się tak samo jak w przypadku klasycznych

klap odcinających. Wykonuje się

więc otwór montażowy oraz mocuje się

moduł i wypełnia szczelinę za pomocą odpowiedniego

materiału ogniochronnego.

Układy napędowe

Układy napędowe przeciwpożarowych

zaworów powietrznych mogą być wyposażone

we wspomniany już mechanizm

wyzwalająco-sterujący, który standardowo

ma wyzwalacz termiczny 72°C

(opcjonalnie 57-100°C) oraz korpus mechanizmu

i sprężynę napędową. Alternatywnie

zawór może być wyposażony

w mechanizm wyzwalająco-sterujący

ze zwalniakiem elektromagnetycznym

24 VDC (sterowany impulsem prądowym

lub przerwą prądową), wyzwalaczem termicznym

72°C, elementami prowadzącymi

oraz sprężyną napędową. Mechanizm

może zostać wyposażony w element

pośredniczący, dzięki czemu napięcie wyzwalania

wynosi 230 V AC, 50 Hz.

Zawór z wyzwalaczem termicznym podczas

pożaru zamyka się w efekcie zwolnienia

wyzwalacza. Siła zamykająca jest

skumulowana w sprężynie umieszczonej

w korpusie mechanizmu. Otwarcie zaworu

wymaga wymiany wyzwalacza topikowego

i ponownego uzbrojenia. W przy-

44

Fachowy Instalator 3 2019


systemy p-poż. S.

padku wyzwalacza termicznego podczas

pożaru dochodzi do zamknięcia zaworu

w efekcie zwolnienia wyzwalacza. Siła zamykająca

jest skumulowana w sprężynie

umieszczonej w korpusie mechanizmu.

Z kolei zawór ze zwalniakiem elektromagnetycznym

podczas pożaru zamyka się w efekcie

podania sygnału z centrali lub zwolnienia wyzwalacza

topikowego. Otwarcie zaworu wiąże

się z jego ponownym uzbrojeniem i wymianą

wyzwalacza topikowego lub przeklejeniem

płytki do elektromagnesu. Konstrukcja układu

napędowego pozwala regulować wydajność

podczas normalnej pracy. Chodzi tutaj

o ustawienie szczeliny pomiędzy korpusem

mechanizmu a grzybkiem. Regulacja odbywa

się poprzez obrót grzybka wokół osi zaworu.

Do zwiększenia przepływu dochodzi w efekcie

obrotu grzybka w kierunku przeciwnym

do wskazówek zegara a zmniejszenie przepływu

uzyskuje się poprzez obrót zgodny ze

wskazówkami zegara.

Uruchomienie

Każdy zawór przed procesem pakowania

i transportu jest poddawany kontroli

przez producenta. Przy rozpakowaniu

zaworu należy przeprowadzić oględziny

wizualne pod względem deformacji lub

uszkodzeń jakie mogą wystąpić podczas

transportu. Zawór jest dostarczany

w pozycji zamkniętej a przed montażem

trzeba go uzbroić. W tym celu wykręca

się zawór z króćca przyłączeniowego oraz

obraca go tak aby grzybek był skierowany

do góry. Jednocześnie zwalniana jest blacha

blokująca i naciskana dysza zaworu

na jej obwodzie. W następnej kolejności

wsuwa się element topikowy na zaczepy.

Z kolei jeżeli zawór jest wyposażony

w mechanizm sterowany elektrycznie

należy sprawdzić poprawność działania

elektromagnesu. Stąd też wpinane są

przewody elektryczne w kostkę przyłączeniową.

Należy dokładnie oczyścić powierzchnię

styku i połączyć płytkę z elektromagnesem

a następnie podać sygnał

inicjujący zwolnienie elektromagnesu. Po

sygnale inicjującym powinno nastąpić

odklejenie płytki od elektromagnesu.

Podsumowanie

Przeciwpożarowe zawory odcinające

montuje się na zakończeniach instalacji

wentylacyjnych. Dzięki nim oddziela się

strefę zagrożoną pożarem od pozostałej

części budynku. Ponadto zawory zapewniają

transfer (przepływ) powietrza przez

przegrody budowlane. Odpowiednie rozwiązania

dobiera się ściśle pod kątem miejsca

montażu oraz sposobu wyzwalania.

W zależności od konkretnych potrzeb aplikacyjnych

dobiera się odpowiedni mechanizm

wyzwalająco-sterujący zaworu. Może

to być mechanizm sprężynowy, który jest

zintegrowany z zaworem i wyposażony

w wyzwalacz termiczny. Oprócz tego zastosować

można mechanizm wyzwalająco-sterujący

z wyzwalaczem termicznym

oraz zwalniakiem elektromagnetycznym

wyzwalanym impulsem prądowym o napięciu

24 V. Niejednokrotnie zastosowanie

znajduje również mechanizm wyzwalająco-sterujący

z wyzwalaczem termicznym

i zwalniakiem elektromagnetyczny wyzwalanym

przerwą prądową o napięciu

24 V. Opcjonalnie można zastosować chociażby

wyłączniki przeznaczone do sygnalizowania

stanu zamknięcia/otwarcia zawory

oraz moduły przetwarzające napięcie

zasilania z 230 V AC na 24 V DC.

Damian Żabicki

REKLAMA

Fachowy Instalator 3 2019

45


S.

systemy p-poż.

Grupa BMI – znacznie więcej niż dach

Grupa BMI to największy na świecie producent materiałów budowlanych

przeznaczonych do pokryć dachowych zarówno dla dachów skośnych jak

i płaskich. W Polsce w skład Grupy BMI wchodzą: Braas Monier zajmujący się

produkcją materiałów pokryciowych dla dachów skośnych: dachówek cementowych

i ceramicznych, Icopal produkujący m.in. papowe materiały hydroizolacyjne

i oferujący pokrycia syntetyczne PVC i TPO przeznaczone dla

dachów płaskich oraz Awak zajmujący się produkcją klap dymowych, naświetli

i wyłazów dachowych.

PROMOCJA

Firmy Icopal i Awak od lat współpracują

oferując swoje produkty

przeznaczone dla dachów płaskich.

Ich przyszła współpraca

w ramach Grupy BMI jeszcze bardziej

podkreśli wzajemną synergię

obu grup produktowych, dostarczając

klientom kompleksową

ofertę dachów płaskich pokrytych

materiałami najwyższej jakości

i zaopatrzonych w urządzenia oddymiające

i doświetlające.

W obecnych czasach na rynku budowlanym

bardzo ciężko znaleźć

dach płaski, który nie jest wyposażony

w klapy dymowe lub świetliki

dachowe. Dlatego też, jedną

z głównych misji grupy BMI, nie

tylko w Polsce ale i w całej Europie,

jest dostarczanie kompletnych rozwiązań

dla każdego powstającego

dachu. W tę misję wpisuje się doskonale

włączenie do rodziny BMI

firmy AWAK będącej ekspertem

w zakresie produkcji i montażu

rozwiązań z zakresu oddymiania

i doświetlania światłem dziennym

obiektów. Systemy oddymiania

grawitacyjnego, którego najważniejszy

element wykonawczy stanowią

klapy dymowe montowane

w dachu są systemami bezpieczeństwa

odgrywającymi istotną rolę

w przypadku wybuchu pożaru.

Stosowanie grawitacyjnych systemów

oddymiania ma znaczący

wpływ na zapewnienie warunków

niezbędnych do ewakuacji ludzi z obiektów

budowlanych oraz prowadzenie

działań przez ekipy ratowniczo-gaśnicze.

Poprzez zastosowanie central sterowniczych

oraz detektorów dymu lub temperatury

uruchamianie systemu może

odbywać się automatycznie. Funkcja

oddymiania jest realizowana za pomocą

pneumatycznego lub elektrycznego

układu napędowego klap dymowych.

Ze względu na to, że są to elementy zabezpieczenia

przeciwpożarowego obiektów

wszystkie elementy sytemu posiadają odpowiednie

dopuszczenia i certyfikaty.

Fot. 1.

Pasma świetlne BMI AWAK

Natomiast doświetlenie za pomocą

świetlików dachowych stanowi najskuteczniejszy

sposób dostarczenia światła

do wnętrza budynku. Jest to szczególnie

ważne dla budynków wielkopowierzchniowych

typu produkcyjno-magazynowych,

gdzie z powodu wymiarów

obiektu równomierne dostarczenie

światła do wnętrza za pomocą okien

nie jest możliwe. Właśnie tutaj z pomocą

przychodzą rozwiązania firmy BMI Awak

w postaci świetlików punktowych, pasm

świetlnych ciągłych i klap oddymiających

wykonywanych jako urządzenia

46

Fachowy Instalator 3 2019


systemy p-poż. S.

wolnostojące lub zintegrowane z pasmami

świetlnymi. O tym jaką rolę pełnią

naświetla dachowe i klapy dymowe we

wnętrzu budynku już wspomniano, jednak

mało kto interesuje się tym jak ważną

rolę odgrywa właściwy dobór materiałów

stanowiących pokrycie dachu.

W dzisiejszych czasach dach musi spełnić

znacznie więcej wymagań aniżeli tylko

zapewnienie szczelności przed dostępem

wody do wnętrza budynku. W myśl

par. 219 Warunków Technicznych jakie

powinny spełniać budynki i ich usytuowanie

„Przekrycie dachu o powierzchni

większej niż 1.000 m 2 powinno być skonstruowane

jako nierozprzestrzeniające

ogień (NRO), a palna izolacja cieplna

przekrycia powinna być oddzielona od

wnętrza budynku przegrodą o klasie

odporności ogniowej nie niższej niż

RE15”. Grupa BMI jako jedyny na rynku

producent jest w stanie dostarczyć rozwiązanie

spełniające parametr NRO nie

tylko dla samego przekrycia dachowego,

ale również dla całego systemu w skład

którego wchodzą świetliki i klapy dymowe

w odniesieniu do kryteriów normy

PN-EN 13501-5+A1:2010. Uzyskanie

takiego parametru jest potwierdzone

raportem klasyfikacyjnym odporności

dachu na działanie ognia zewnętrznego

Fot. 3. Badanie układu dachowego

ze świetlikami BMI AWAK w zakresie

odporności dachu na działanie ognia

zewnętrznego (BRooft1).

Fot. 2.

Klapa dymowa BMI AWAK na dachu z pokryciem MONARPLAN FM.

Brooft1, wystawionym przez notyfikowane

laboratorium. Posiadanie takiego

dokumentu nie jest chwytem marketingowym

– jest to gwarancja bezpieczeństwa

przeciwpożarowego, która pozwoli

użytkownikowi obiektu spać spokojnie

ze świadomością, że wybrał dla swojego

dachu najlepsze możliwe do zastosowania

na nim materiały.

Grupa BMI stawiając na ciągły rozwój

i doskonalenie swoich produktów przyczyniła

się również do uzyskania wysokich

współczynników aerodynamicznych

klap dymowych. Poprzez zastosowanie

unikatowego kształtu podstawy klapy

dymowej udało się znacznie polepszyć

współczynnik aerodynamiczny przepływu

dymu przez klapę nawet do wartości

0,81. Pozwala to na zastosowanie mniejszej

ilości klap niż do tej pory na tej samej

powierzchni dachu i zoptymalizowanie

kosztów powstającej inwestycji.

Warto wspomnieć, że firma ICOPAL wchodząca

również w skład Grupy BMI od wielu

lat posiada w swojej ofercie System

Fire Smart – pokrycia dachów płaskich

papami z obniżoną palnością ogniową.

Przekrycia dachowe z papową hydroizolacją

jednowarstwową (FireSmart Solo)

lub dwuwarstwową (FireSmart Duo Baza

4,0 Szybki Profil SBS + FireSmart Duo

Top 5,0 Szybki Profil SBS), termoizolacją

ze styropianu EPS, wełny mineralnej lub

płyt PIR, na podłożu z blachy trapezowej

lub betonu, mogą osiągnąć odporność

ogniową nawet do RE 30. System klap dymowych

BMI Awak oraz system naświetli

dachowych z odpornością na działanie

ognia zewnętrznego NRO doskonale

uzupełniają ofertę pokryć dachowych

FireSmart dając możliwość kompleksowej

ochrony ogniowej dachów.

W celu pozyskania szczegółowych informacji

na temat klap dymowych i naświetli

dachowych należy skontaktować

się z fachowcami z firmy BMI AWAK:

awak@bmigroup.com

Dariusz Drózd

Krzysztof Antkowiak

BMI AWAK

Fachowy Instalator 3 2019

47


P.

pomiary

Detekcja a sterowanie wentylacją

w garażach wielostanowiskowych

PROMOCJA

Garaż e podziemne są obecnie nieodłączną czę ścią budynków mieszkalnych,

biurowych i usługowych, a w wielu przypadkach stanowią samodzielne

obiekty. Istotnym elementem bezpieczeń stwa takich inwestycji jest sprawnie

działają cy system detekcji gazów współpracujący z wentylacją mechaniczną,

której zadaniem jest utrzymanie prawidłowych warunków powietrza poprzez

rozrzedzenie i usunięcie nadmiernych stężeń spalin samochodowych.

Zapis mówiący o konieczności stosowania wentylacji mechanicznej sterowanej

za pomocą czujników niedopuszczalnego stężenia tlenku węgla w garażach

zamkniętych, mających więcej niż 10 stanowisk postojowych jest powszechnie

znany i wynika z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia

12 kwietnia 2002 r. W garażach, w których poziom podłogi znajduje się poniżej

poziomu terenu i w których dopuszcza się parkowanie samochodów zasilanych

LPG wentylacja mechaniczna powinna być sterowana również za pomocą

czujników niedopuszczalnego stężenia propanu-butanu.

Fot. 1. Tablica sygnalizacyjna do systemu detekcji w garażach.

Producent: Hekato Electronics Sp. z o.o.

Jak wynika z wyżej przytoczonych

zapisów, w Polsce stężenie

tlenku węgla jest czynnikiem

sterującym wentylacją mechaniczną

w garażach. W przypadku

spalin emitowanych przez silniki

benzynowe jest to jak najbardziej

uzasadnione. Natomiast

gdy w garażu parkują samochody

z silnikami wysokoprężnymi,

sterowanie wentylacją na podstawie

emisji tlenku węgla jest

niewystarczające. Trzeba tu zaznaczyć,

że w Polsce 31proc. samochodów

osobowych to tzw. diesle (dane

na podstawie CEPiK 2018). Silniki Diesla

w porównaniu z silnikami benzynowymi

emitują w spalinach znikome ilości

tlenku węgla, ale aż 20-krotnie więcej

tlenków azotu oraz duże ilości CO 2

.

Tlenkom azotu (NOx) przypisuje się ok.

dziesięciokrotnie bardziej szkodliwe

oddziaływanie na organizm człowieka

niż tlenkom węgla (CO). Spaliny diesla

najczęściej też wyczuwamy, gdyż mają

charakterystyczny zapach (dzięki zawartości

węglowodorów aromatycznych).

Musimy więc mieć na uwadze, że pomimo

dużej ilości spalin z tych silników,

a więc i znacznego stężenia szkodliwych

substancji w garażu, wentylacja

sterowana na podstawie tlenku węgla

nie załączy się. Z ww powodu warto

więc zastanowić się nad zastosowaniem

również innych sterowników dla

wentylacji, jak choćby detektorów CO 2

lub NOx. Pamiętajmy też o samochodach

z instalacją LPG – stanowią one

13,8 proc. wszystkich zarejestrowanych

samochodów osobowych w naszym

kraju. Wyciek gazu z powodu nieszczelnej

lub uszkodzonej instalacji może

stanowić duże zagrożenie. Sterowanie

wentylacją za pomocą detektorów LPG

stało się już powszechną praktyką, gdyż

zarówno inwestor jak i właściciel użytkowanego

obiektu mają świadomość,

że postawienie zakazu parkowania samochodów

z LPG jest co najmniej nieskuteczne.

48

Fachowy Instalator 3 2019


pomiary P.

Fot. 2. Detektor CO z komunikacją MODBUS.

Producent: Hekato Electronics Sp. z o.o.

Fot. 3. Detektor LPG z komunikacją MODBUS.

Producent: Hekato Electronics Sp. z o.o.

Jakie urządzenia wybrać?

W niewielkich instalacjach zwykle pod

budynkami mieszkalnymi wszelkie potrzeby

z zakresu sterowania zaspokoi

system oparty na urządzeniach/detektorach

przekaźnikowych. Instalacja takich

urządzeń jest bardzo prosta, nie ma też

potrzeby kupowania i instalowania dodatkowych

central do przetwarzania/

przekazywania sygnałów z detektorów.

W systemach rozległych, wielopoziomowych,

bardziej rozbudowanych warto

zastosować detektory wyposażone w komunikację

MODBUS. Układ taki, wpięty

w BMS, daje nam dużo większe możliwości,

począwszy od dokładnej lokalizacji

danego detektora, a więc możliwości

załączenia wentylacji tylko w określonym

miejscu, poprzez szczegółową rejestrację

parametrów pracy każdego detektora

(zmiany poziomu stężeń danego gazu,

przekroczenia stężeń gazów, czasy załączeń

i pracy wentylacji, ustawienie harmonogramu

pracy wentylacji itp.). Zwykle

w tego typu systemie do określonej

liczby urządzeń konieczna jest centralka.

W systemie naszej produkcji centralkę

można zastąpić sterownikiem swobodnie

programowalnym PLC. Jest to o tyle

istotne, że coraz częściej instalatorzy korzystają

z szaf sterowniczych, w których

mają już przewidziane i zamontowane

tego typu sterowniki i nie chcą mnożyć

kosztów poprzez instalowanie dodatkowych

szaf do detekcji.

Niezbę dnym elementem systemu detekcji

w garażu są tablice sygnalizacyjne.

Należ y pamię tać , ż e samo uruchomienie

tablic sygnalizacyjnych

bezpoś rednio po przekroczeniu zadanych

progów alarmowych, nie oznacza

jeszcze stę ż enia zagraż ają cego

osobom przebywają cym w garaż u.

Progi alarmowe detektorów powinny

zapewniać wykrywania stę ż e ń

na poziomie jeszcze bezpiecznym

dla uż ytkownika i jednocześ nie

ekonomiczną pracę instalacji

wentylacyjnej, bez zbyt czę stych

uruchomień wentylatorów.

Przy wyborze detektorów warto

wziąć pod uwagę nie tylko koszt

urządzeń, ale koszty jego eksploatacji:

przeglądów i rekalibracji.

W przypadku urządzeń firmy Hekato

przeglądów okresowych może dokonywać

– po przeszkoleniu – firma

zarządzająca obiektem, dzięki czemu

możemy zaoszczędzić na kosztach

takich przeglądów. Najczęściej raz

na trzy lata konieczne jest ponowne

wzorcowanie czujników (zwyczajowo

tzw. rekalibracja). Jest to czynność

odpłatna, która musi być wykonywana

przez specjalistyczny serwis.

Należy więc już na etapie wyboru dostawcy

zwrócić uwagę jak często jest

ona wymagana (czy raz do roku czy

raz na 3 lata) i jakie są orientacyjne

należności takiej usługi. W nowoczesnych

urządzeniach na czas ponownej

kalibracji nie trzeba wyłączać systemu

detekcji, nie trzeba też zdejmować

urządzeń - wystarczy wymienić

moduł z sensorem na „świeżo” skalibrowany

przez producenta.

Jak zamontować detektory?

Wysokość montażu poszczególnych

urządzeń zależy oczywiście od właściwości

gazu, którego stężenie mierzą. Tlenek

węgla jest gazem zbliżonym gęstością

do gęstości powietrza więc detektory

umieszcza się na wysokości twarzy dorosłego

człowieka, tzn. ok.1,6-1,8 m od posadzki.

Mieszanka gazów propan-butan

jest prawie 2 razy cięższa od powietrza

i po wydostaniu się z instalacji, ścieli się

warstwą na posadzce. Z tego powodu

detektory LPG umieszczamy bardzo nisko

tj. ok.10-15 cm od poziomu posadzki

i zabezpieczamy odbojnicą ochronną,

z uwagi na łatwość uszkodzenia mechanicznego

na tej wysokości. Jak rozmieścić

urządzenia w przestrzeni garażu? Producenci

podają w dokumentacji „zasięg” lub

„promień działania” detektorów – jest to

pojęcie bardzo nieprecyzyjne. W każdym

garażu znajdziemy miejsca, gdzie mamy

duży ruch powietrza (np. przy bramach

wjazdowych) oraz miejsca, gdzie nie ma

takiej dynamiki mieszania gazów, a wentylacja

ma zapewnić brak przekroczeń wyznaczonych

stężeń gazów w całej objęto-

Fachowy Instalator 3 2019

49


P.

pomiary

Fot. 4. Detektor przekaźnikowy CO.

Producent: Hekato Electronics Sp. z o.o.

Fot. 5. Wyniesiona głowica pomiarowa LPG (wer.przekaźnikowa).

Producent: Hekato Electronics Sp. z o.o.

ści garażu. Jeśli nie mamy doświadczenia

w projektowaniu tego typu systemów,

warto w tej kwestii skorzystać z pomocy

dostawcy czy producenta urządzeń. Bardzo

chętnie w tym Państwu pomożemy.

Wartości progów alarmowych przy

których system powinien załączać

wentylację to – jak już wspomniano

wcześniej – jeden z czynników determinujących

bezpieczeństwo, ale

i koszt eksploatacji instalacji. W Polsce

nie mamy jednoznacznych wytycznych

co do metodologii pomiarowej

gazu wskazanego przez ustawodawcę.

Wśród części inwestorów czy

wykonawców panuje błędne przekonanie,

że detektory powinny powodować

załączanie wentylacji w sposób

bardzo szybki, nawet przy niskich

progach alarmowych dla CO. Zastosowanie

takich detektorów (z pomiarem

chwilowym nawet dla niskich progów

detekcji) nie ma uzasadnienia i naraża

użytkownika końcowego na zwiększone

nakłady eksploatacji systemu.

Niedopuszczalne stężenia tlenku

w normach europejskich (np. PN-EN

50545 czy wytycznych VDI 2053:2014)

odwołują się do pomiarów średnioważonych

co najmniej 15 minutowych

dla niskich stężeń i jednominutowych

dla wyższych stężeń CO (w przybliżeniu

do odpowiedników NDS i NDSch).

Co ciekawe norma 50545 obejmuje

monitorowanie w garażach trzech

gazów: tlenku węgla (CO), tlenku azotu

(NO) i dwutlenku azotu (N0 2

), wyznaczonych

do sterowania systemem

wentylacji i/lub w celu zasygnalizowania

czy ostrzeżenia o toksycznym

zagrożeniu w garażu.

Pamiętajmy też, że o kosztach eksploatacji

decyduje też serwisowanie urządzeń

zgodne z zaleceniami producenta,

m.in. dokonywanie regularnych kontroli

urządzeń oraz rekalibracji (ponownego

wzorcowania) sensorów pomiarowych.

Do czego prowadzi zaniechanie takich

czynności ? Naturalną cechą czujników

półprzewodnikowych stosowanych

w większości garaży w Polsce jest zjawisko

starzenia się sensorów polegające

na zwiększaniu czułości. Może to powodować

częstsze załączanie wentylacji.

Ponowne wzorcowanie czujnika (wymagane

dla garaży zwykle raz na trzy lata)

to oczywiście dodatkowe obciążenie.

Jednak oszczędzając na serwisie zarządca

i w konsekwencji użytkownicy narażają

się nieświadomie na jeszcze większe

wydatki eksploatacyjne: nadmiernie czuła

detekcja to częste załączenia wentylacji,

a to z kolei większy pobór energii. Postępując

w ten sposób część zarządców

wpada w błędne koło, rezultatem czego

są pomysły na ograniczanie wydatków

poprzez... okresowe wyłączanie systemu

detekcji (tym samym wentylacji), co jest

niedopuszczalne ze względu na bezpieczeństwo

użytkowników garażu. Niestety

do opisanych wyżej nieprawidłowości

przyczynia się brak jednoznacznych

wymogów prawnych dotyczących

bezpieczeństwa eksploatacji instalacji

detekcji – konieczności utrzymywania

jej w sprawności. Po odbiorach budynku

i instalacji przez wyznaczone służby,

dalsza odpowiedzialność spoczywa już

na użytkowniku/inwestorze. Dlatego

tak ważna wydaje się świadomość końcowego

użytkownika o zagrożeniach

i ryzykach podczas eksploatacji takich

systemów.

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Chętnie wesprzemy Państwa naszym

doświadczeniem, pomożemy rozmieścić

urządzenia, przeszkolimy,

oszacujemy koszty eksploatacji, a jeśli

trzeba wesprzemy podczas pierwszego

uruchomienia. Zapraszamy też

do szerszego zapoznania się z naszą

ofertą. Znajdziecie tam Państwo nie

tylko detektory gazów do garaży, ale

również detektory/systemy detekcji

metanu, czynników chłodniczych, peryferia

automatyki, szafy sterownicze.

Więcej informacji:

www.hekato.pl

50

Fachowy Instalator 3 2019


wentylacja w.

Zalecenia montażowe central wentylacyjnych

z odzyskiem ciepła w budynkach jednorodzinnych

System wentylacji, którego sercem jest centrala wentylacyjna, ma istotny

wpływ na samopoczucie, komfort oraz zdrowie mieszkańców domów

jednorodzinnych. Jeśli jest dobrze zaprojektowany i zamontowany oraz

efektywnie współpracuje z instalacją grzewczą, staje się gwarantem dobrej

i zdrowej atmosfery w budynku. Źle zaprojektowany lub nieprawidłowo

zmontowany, może okazać się niewydajny, głośny i wręcz uprzykrzający

codzienne życie.

Odzysk ciepła (rekuperacja)

w instalacjach wentylacyjnych

Wentylacja pomieszczeń odbywa

się na wiele sposobów.

W praktyce na ogół mamy

do czynienia z wentylacją

mechaniczną, czyli taką, która

w odróżnieniu od wentylacji

naturalnej, nie opiera się

na wyporze termicznym następującym

wskutek różnicy

temperatur, lecz na celowej

konwersji dostarczonej energii

elektrycznej, która realizowana

jest w wentylatorach. Z punktu

widzenia sposobu doprowadzenia

i odprowadzenia powietrza

z wentylowanych pomieszczeń,

wśród wentylacji mechanicznych

rozróżnia się wentylacje

nawiewne, wywiewne oraz

stanowiące hybrydę ich obu,

czyli wentylacje nawiewnowywiewne,

które obejmują

m.in. systemy recyrkulacyjne

– takie, które korzystają z powietrza

zewnętrznego i obiegowego

wewnętrznego. Ten typ

wentylacji pozwala wpływać

na rozkład temperatury i kierunek

oraz prędkość przepływu

powietrza przez pomieszczenie.

Ale co ważniejsze, pozwala

odzyskiwać energię, generując

oszczędności.

Recyrkulacja powietrza jest

w gruncie rzeczy najstarszym

i najprostszym do zrealizowania

sposobem na odzyskiwanie, czy też

oszczędzanie energii – która uprzednio

została zużyta w procesie podgrzewania

powietrza – poprzez przekazanie

części wyrzucanego ciepłego powietrza

na powrót do nawiewu. Zawrócone

ciepłe powietrze trafi a wraz

z powietrzem zewnętrznym do komory

mieszania wewnątrz centrali wentylacyjnej,

gdzie oba strumienie ulegają

zmieszaniu w dokładnie określonych

proporcjach, na przykład w stosunku

2:1, co odczytujemy jako dwie jednostki

powietrza zużytego na jedną

jednostkę powietrza zewnętrznego.

Fot. PRO-VENT

Fot. 1.

Dzięki temu uzyskana mieszanina

powietrza jest już wstępnie ogrzana

i wymaga włożenia znacznie mniejszej

ilości energii do podgrzania jej

do oczekiwanego ostatecznego poziomu,

co rodzi oszczędności. Są jednak

też oczywiste negatywne konsekwencje

stosowania tej metody, gdyż część

zanieczyszczonego powietrza wraca

do pomieszczenia z którego zostało

uprzednio usunięte. Dlatego recyrkulacja

powietrza nie może być stosowana

wszędzie i w sposób dowolny, nawet

w domach 1-rodzinnych często wymaga

stosowania specjalnych fi ltrów.

Pomieszczenie techniczne jest typowym miejscem dla central wentylacyjnych w domach.

Fachowy Instalator 3 2019

51


w.

wentylacja

Za prawidłowy przebieg procesu wentylacji

metodą recyrkulacyjną odpowiadają

centrale wentylacyjne. Ponieważ

stan powietrza po zmieszaniu jest

wypadkową parametrów powietrza

zewnętrznego i zawróconego, system

musi mieć wpływ na proporcje, w jakich

te dwa strumienie powietrza się mieszają.

Udział powietrza zwróconego regulowany

jest więc przy pomocy przepustnic

instalowanych przy komorze

mieszania. Przepustnice te sterowane są

najczęściej siłownikami, zaś pracą całej

centrali wentylacyjnej z reguły zarządza

układ elektroniczny z procesorowym

sterownikiem. Układ posiada wprogramowany

maksymalny i minimalny poziom

wilgotności, temperatury i innych

parametrów powietrza i w zależności

od wskazań czujników (termometrów,

higrometrów) decyduje o otwarciu lub

zamknięciu przepustnicy. Dławiąc lub

odpowiednio zwiększając strumień

powietrza zewnętrznego – którego

parametry mogą szybko ulegać zmianom

choćby z powodu zmiennych warunków

atmosferycznych – i powietrza

recyrkulowanego, układ może łatwo

utrzymać na względnie stałym poziomie

parametry powietrza wpuszczanego

ostatecznie do pomieszczenia.

Fot. ZEHNDER

Fot. 2.

Centrale wentylacyjne moga być całkiem estetycznym sprzętem.

Konstrukcja klasycznej

centrali wentylacyjnej

– krótkie przypomnienie

Poszczególne centrale wentylacyjne od

różnych producentów różnią się zawsze

nieco między sobą, ale są takie elementy,

które występują w każdej z nich i przyporządkowane

są do poszczególnych sekcji.

Najistotniejsza wydaje się sekcja odpowiedzialna

za odzysk ciepła, a więc ta, w której

znajduje się wymiennik ciepła – z reguły

krzyżowy lub przeciwprądowy bądź będący

połączeniem obu. W nim właśnie zużyte

powietrze oddaje swoje ciepło świeżemu

powietrzu przy zastosowaniu różnych metod,

m.in. regeneracji (wymienniki obrotowe

– nawet do 85% odzysku ciepła), czy

rekuperacji (wymienniki płytowe – około

65% odzysku ciepła). Kolejna istotna sekcja

stanowiąca podstawę każdej centrali

z d a n i e m

E K S P E R T A

Który rodzaj wymiennika sprawdza się najlepiej w budownictwie

jednorodzinnym?

Magdalena Skórska, Projektant Instalacji Sanitarnych PRO-VENT

Najczęściej wybieranymi wymiennikami do odzysku ciepła do budynków

jednorodzinnych są od lat wymienniki płytowe. Kilkanaście

lat temu były to wymienniki krzyżowe, obecnie są to ich następcy

– wymienniki przeciwprądowe. Zmieniające się przepisy

związane z energooszczędnością, konkurencja w branży, rosnąca

świadomość klientów wymusza na producentach stałe doskonalenie

swoich produktów. Wymienniki przeciwprądowe charakteryzuje

duża czynna powierzchnia wymiany ciepła, stąd mogą

osiągać temperaturową sprawność odzysku ciepła nawet do 95%.

Dla porównania maksymalna sprawność wymiennika krzyżowego

wynosi 75%. Zaletą wymienników przeciwprądowych (podobnie

jak krzyżowych) jest duża szczelność. Strumienie powietrza

nawiewanego i wywiewanego nie mieszają się ze sobą. Ryzyko

zawracania powietrza wywiewanego w tego typu konstrukcji wymiennika

praktycznie nie istnieje – do budynku dostarczane jest

świeże powietrza zewnętrzne (poza przypadkami gdzie zaprojektowano

celową i kontrolowaną recyrkulację powietrza). Poprzez

odseparowanie strumieni powietrza od siebie w wymiennikach

przeciwprądowych nie odzyskuje się wilgoci z powietrza zużytego.

Służy do tego inny rodzaj wymiennika – entalpiczny. Wymiennik

taki przekazuje część wilgoci z powietrza usuwanego z budynku

do powietrza nawiewanego.

52

Fachowy Instalator 3 2019


wentylacja w.

Fot. ZEHNDER

Fot. 3.

Duża średnica kanałów oznacza mniejszy spręż powietrza i mniejszy hałas.

wentylacyjnej, to tzw. blok wentylatorowy.

Znajdują się w nim dwa wentylatory – jeden

wymusza napływ świeżego powietrza

z zewnątrz, drugi zaś odpowiada za

wypływ zużytego powietrza na zewnątrz.

Dziś standardem jest to, że oba wentylatory

to urządzenia z bezstopniową regulacją

obrotów, co warunkuje płynną pracę całej

centrali. Istotna jest też sekcja filtrów, które

czyszczą powietrze zarówno napływające,

jak też to usuwane (m.in. dla ochrony

wymiennika ciepła przed zanieczyszczeniami).

Kolejne ważne sekcje to sekcja

ogrzewania i sekcja chłodzenia powietrza.

Ta pierwsza wykorzystuje najczęściej nagrzewnice

różnego rodzaju (elektryczne,

gazowe, wodno-glikolowe), zaś ta druga

korzysta chętnie z chłodnic freonowych

bądź wodnych. Warto jeszcze wspomnieć

o sekcji nawilżania, w której do powietrza

dostarcza się wymaganą wilgoć.

Posadowienie centrali, podłączenie

kanałów i ich izolacja – zalecenia

Centrale wentylacyjne należy umieszczać

na stabilnych podłożach, w pomieszczeniach

suchych i zadaszonych (najczęściej

są to kotłownie, tzw. pomieszczenia gospodarcze

czy poddasza) dbając o ich

odpowiednie wypoziomowanie dzięki

regulowanym nóżkom. Należy przy tym

mieć na uwadze kwestię odprowadzania

skroplin, dlatego wypoziomowanie powinno

uwzględniać stronę po której zlokalizowany

jest odpływ skroplin. Central

nie powinno się dosuwać, a tym bardziej

dociskać do żadnych ścian czy przegród

– przeciwnie, musi być zachowany odstęp

minimum 8- czy 10-centymetrowy.

z d a n i e m

E K S P E R T A

Dlaczego rozmieszczenie czerpni i wyrzutni jest tak istotne

przy projektowaniu instalacji wentylacyjnej?

Wojciech Jasiński, Specjalista ds. technicznych Zehnder Polska

Bywa, że lokalizacja czerpni i wyrzutni w domkach mieszkalnych

nie jest do końca przemyślana, a wynika tylko z wygody podczas

montażu oraz minimalizowania dodatkowych elementów instalacji.

Lokalizacja ma jednak istotny wpływ na działanie systemu.

Nieprawidłowy wybór lokalizacji może niekorzystnie przypomnieć

o sobie podczas późniejszej eksploatacji. Przede wszystkim

należy zwrócić uwagę, by oba elementy były osłonięte przed

opadami atmosferycznymi oraz wpływem wiatru. Czynniki te

mogą skutecznie zaburzać pracę wentylatorów powodując nadciśnienie

lub podciśnienie. Czerpnia powietrza powinna umożliwić

pobieranie powietrza jak najlepszej jakości, dlatego przy

planowaniu zwróćmy uwagę na różnego rodzaju emitory zanieczyszczeń

w naszej okolicy. Czerpnia powinna również umożliwiać

pobieranie w okresie letnim powietrza o jak najniższej temperaturze

– wpłynie to bardzo korzystnie na bilans energetyczny

w naszym domu.

Który rodzaj wymiennika sprawdza się najlepiej w budownictwie jednorodzinnym?

Wentylacja w budownictwie jednorodzinnym charakteryzuje

się stosunkowo niedużym strumieniem powietrza w przedziale

200-600 m 3 /h. Przy dobrze wymiennika chcemy być więc pewni,

że będzie zapewniał najwyższą możliwą sprawnością oraz

dodatkowo będzie higieniczny. Ważne jest więc, by powierzchnia

wymiany ciepła była jak największa, a strumienie powietrza

świeżego oraz wywiewanego z pomieszczenia nie mieszały się.

Rekomendowanym przez nas rozwiązaniem jest wymiennik

krzyżowo-przeciwprądowy, który świetnie odpowiada postawionym

wymaganiom. Szczelna konstrukcja uniemożliwi przenikanie

się strumieni powietrza, a opatentowany kształt kanalików

powietrznych maksymalizuje sprawność.

Fachowy Instalator 3 2019

53


w.

wentylacja

Podobnie z odległością od sufitu – tu

również wymaga się prześwitu choćby

10-centymetrowego, zależnie oczywiście

od modelu i producenta. Centrala

powinna być tak posadowiona, by instalatorzy

mieli później możliwość dotarcia

do każdego jej elementu, każdego króćca

czy łącznika kanałów wentylacyjnych, nie

wspominając już o zapasie przestrzeni

dla otwarcia pokrywy inspekcyjnej, przez

którą przeprowadza się kontrolę bądź wymianę

wymiennika ciepła.

Niezwykle istotnym zagadnieniem montażowym

przy centralach wentylacyjnych

jest właściwe przyłączenie kanałów, których

nie można łączyć z jednostką centralną

na sztywno. Dotyczy to szczególnie

kanałów sztywnych – te zdecydowanie

powinno się przyłączać za pomocą elastycznych

konektorów, które konstrukcyjnie

pozwalają na kilkukrotny montaż

i demontaż. Po przyłączeniu do króćców

centrali, konektory warto usztywnić, podeprzeć

lub podwiesić – zabezpieczyć w celu

przeciwdziałania ich zsuwaniu się z króćców

centralnej jednostki. Elastyczne łączniki

często są jednocześnie elementami tłumiącymi

hałas generowany przez centralę,

choć nie zawsze, ponieważ jeśli kanały są

w wersji elastycznej a nie sztywnej, wówczas

same pracują w roli tłumika i stosowanie

dodatkowych tłumików na konektorach

nie jest już konieczne. Często pojawia

się ze strony inwestorów pytanie o właściwą

odległość kolan od bloku centralnego.

Specjaliści zalecają tu odstęp kolanek

równy około trzem-czterem średnicom samego

kanału – ale tylko na wylotach (wyrzutnia

i nawiew) oraz odstęp równy około

jednej do dwóch średnic samego kanału

na wlotach do centrali (czyli tam gdzie jest

czerpnia i wywiew). Takie dystansowanie

ogranicza straty wynikające z turbulentnego

przepływu w kanałach i pozytywnie

wpływa na redukowanie hałasu.

Rozważając montaż kanałów wentylacyjnych

nie sposób nie wspomnieć o ich izolacji,

przy czym w gruncie rzeczy chodzi tu

o trzy zadania, czy raczej typy izolacji: przeciwkondensacyjną

(zabezpieczenie przed

kondensacją, czyli skraplaniem się pary

wodnej), przeciwogniową oraz izolację

wygłuszeniową (tłumienie hałasu). Optymalne

wyjście to takie, w którym powłoka

izolacyjna spełnia te trzy cele jednocześnie,

Fot. PRO-VENT

Fot. 4.

Fot. PRO-VENT

Fot. 5.

Każda centrala musi być zamontowana w pewnej odległości od ścian i sufitu.

lecz warto pamiętać, że absolutnie nadrzędnym

zadaniem każdej izolacji – nawet

przeciwogniowej – jest zabezpieczenie

przewodów wentylacyjnych przed stratami

lub zyskami ciepła, które są wprost proporcjonalne

do różnicy temperatur między

otoczeniem kanału, a powietrzem przechodzącym

przez kanał. Dziś nowoczesne

izolacje termiczne z reguły są jednocześnie

przeciwogniowe, przeciwkondensacyjne

i muszą (w jakimś stopniu) wygłuszać hałas

wygenerowany przez powietrze, którego

ruch w kanałach – w połączeniu z drganiami

wentylatora – tworzy nieprzyjemne

efekty akustyczne. Przechodząc do zaleceń

montażowych izolacji na kanałach

wentylacyjnych trzeba pamiętać, że najpowszechniejszą

metodą mocowania płyt

i mat do kanałów wentylacyjnych jest ich

klejenie bezpośrednio na suchą, czystą

i odtłuszczoną powierzchnię przewodów.

W zdecydowanej większości produkty

te (izolatory) oferowane są z już gotową

warstwą kleju, która upraszcza montaż

do minimum. Z pomocą przychodzą też

gwoździe samoprzylepne lub zgrzewane

Wentylatory mają największy wpływ na hałas generowany przez centralę i instalację.

54

Fachowy Instalator 3 2019


wentylacja w.

Fot. PRO-VENT

Fot. 6. Mistral PRO 450 EC to rekuperator przeciwprądowy dla domów o powierzchni

do 250 m 2 .

do ścianek kanałów, których zadaniem

jest zagwarantowanie trwałości połączenia

i położenia izolatora (nie przesunie się

nawet jeśli warstwa kleju straciłaby swoje

właściwości klejące). A co z połączeniami

pomiędzy poszczególnymi płytami klejonymi

na ścianę kanału? – tutaj szczelność

Fot. ZEHNDER

zapewniają specjalne taśmy wykonane

m.in. z aluminium o grubości kilkudziesięciu

mikronów, wzmacnianego naklejoną

siatką z włókna szklanego. Słaba izolacja

może skutkować spadkiem temperatury

powietrza nawiewanego, czyli obniżeniem

sprawności instalacji. Typowym skutkiem

Fot. 7. Centrala z serii ComfoAir Q wyposażona w zaawansowana automatykę i sterowanie

z poziomu smartfona.

bywa też niekontrolowane wykroplenie się

skroplin wewnątrz kanałów lub na nich, co

przekłada się na zawilgocenie samej izolacji

oraz podłoża bezpośrednio pod kanałem,

dlatego warto pod kanałami - którymi

biegnie zimny strumień powietrza – zabezpieczyć

podłoże przed długotrwałym

i niszczącym działaniem ewentualnych

skroplin na nie skapujących.

Rozmieszczenie czerpni i wyrzutni,

przeciwdziałanie hałasowi,

odprowadzanie skroplin – zalecenia

Usytuowanie czerpni i wyrzutni nie może

być przypadkowe. Obowiązuje tu kilka

podstawowych zasad, z których pierwsza

mówi o tym, że wyrzutnia nie może być

przy czerpni, ponieważ będzie wówczas

stale dochodziło do zaciągania dopiero

co wyrzuconego i zużytego powietrza.

Ponadto należy pamiętać, że czerpnia

nie powinna się znajdować po tej stronie,

po której występuje ryzyko pojawienia się

zanieczyszczeń w powietrzu, pochodzących

z wszelkich źródeł takich jak komin

sąsiedniego domu, ulica ze spalinami,

polna droga z której wiatr przywiewa kurz

itp. W przypadku wyrzutni głównym kryterium

doboru jej lokalizacji jest kwestia hałasu

jaki ona generuje. Źle zlokalizowana,

np. w pobliżu okna sypialnianego, może

powodować dyskomfort i swoim szumem

uniemożliwiać spokojny sen nie tylko

mieszkańcom budynku w którym funkcjonuje

instalacja wentylacyjna, ale również

mieszkańcom sąsiedniej posesji, która

nieraz znajduje się zaledwie o 8-10 m dalej.

Dlatego optymalna lokalizacja wyrzutni to

ta strona budynku po której nie ma sąsiednich

budynków – lub są odpowiednio daleko

– i zarazem po której nie znajdują się

pokoje przeznaczone do wypoczynku lub

spania.

Dyskusja o niwelowaniu hałasu generowanego

przez centralę wentylacyjną to de

facto dyskusja o usprawnieniu kluczowych

punktów instalacji, takich jak wentylatory,

punkty zamocowania centrali i jej połączeń

z kanałami oraz same kanały wentylacyjne.

Wentylatory odpowiadają za zdecydowaną

większość hałasu i wibracji, jakie docierają

do użytkowników instalacji. Im mają

większą moc i im większe ciśnienie wytwarzają,

tym większy generują hałas. Dlatego

podstawowym zaleceniem montażowym

Fachowy Instalator 3 2019

55


w.

wentylacja

Fot. 9. Właściwy dostęp do centrali to

szybki serwis i konserwacja.

Fot. ZEHNDER

Fot. 8.

Podwieszane centrale wentylacyjne takie jak Mistral SLIM 300 EC są ciekawą alternatywą.

w tym zakresie jest dobór takiego wentylatora,

który przy wymaganej dla instalacji

mocy (nie można jej z reguły obniżyć)

będzie generował jak najmniejsze ciśnienie

statyczne. W osiągnięciu tego efektu

pomagają dodatkowo odpowiednie filtry

i użycie kanałów o takiej średnicy, która

wpływa aktywnie na obniżenie ciśnienia.

Oznacza to nieznaczne zwiększenie

tej średnicy w stosunku do pierwotnego

projektu. Kolejnym krokiem w walce z hałasem

jest posadowienie bloku głównego

centrali na elementach tłumiących drgania

i wibracje, a więc na specjalnych gumowych

lub piankowych tłumikach. Identycznie

powinno się postępować, gdy centrala

jest podwieszana – tu w punktach podwieszenia

powinno się zastosować specjalne

tłumiki dopasowane do wagi centrali.

Ostatni punkt to same kanały. Warto zainwestować

w te o nieco większej średnicy

i zadbać, by projekt przewidywał możliwie

proste i krótkie ich odcinki, uwzględniał

rozdzielacze typu „Y” zamiast „T” oraz unikał

nagłych zagięć i załamań, co oznacza

że na przykład kolanka i łuki powinny mieć

jak najdłuższy promień zagięcia.

Skropliny to efekt wykraplania się wilgoci

w wymienniku ciepła wewnątrz centrali

wentylacyjnej, a ich ilość (objętość) wzrasta

w miarę wzrostu wilgotności i temperatury

w danym pomieszczeniu. Zgromadzona

wilgoć zbiera się na tackach

umieszczonych pod wymiennikiem,

skąd usuwana jest dwoma sposobami

– poprzez przepompowanie jej specjalistyczną

instalacją wyposażoną w pompkę

skroplin lub poprzez samoczynny

spływ w dół dzięki sile grawitacji. Szereg

czynników ma wpływ na poprawne prowadzenie

tego procesu i zignorowanie

choćby jednego z nich może doprowadzić

do zalania pomieszczeń w których

znajduje się instalacja, do uszkodzenia

pompki, lub do pojawienia się nieprzyjemnych

zapachów czy regularnej głośnej

pracy pompki skroplin.

Pierwszym istotnym i wspomnianym

już zaleceniem w tej materii jest wypoziomowanie

centrali zgodnie z jej technicznymi

wymaganiami, jednocześnie

z uwzględnieniem strony po której znajduje

się wypływ skroplin (minimalne

pochylenie na tą stronę). By instalacja

z zastosowaniem pompy skroplin działała

prawidłowo, należy wpierw dobrać

właściwą pompę, gdyż każdy model

posiada inną specyfi kację techniczną,

co oznacza, że każda przepompowuje

wodę na inną wysokość i na inną odległość

przy zróżnicowanej wydajności.

Ważną kwestią montażową jest lekko

skośne usytuowanie modułu załączającego

pompkę, lub ustawienie pływaka

w ten sposób, że magnes nie jest skierowany

ku górze. Skutkuje to m.in. zablokowaniem

się pływaka w położeniu

dolnym – wówczas pompka nie dostaje

sygnału załączenia się, lub zablokowaniem

pływaka w położeniu górnym –

pompka wówczas pracuje stale, nawet

po wypompowaniu skroplin. Natomiast

przy odwrotnej pozycji magnesu, pompka

otrzymuje przekłamany sygnał o poziomie

wody, która oczekuje na wypompowanie.

Instalacje z nieprawidłowo

działającym pływakiem z reguły generują

problemy w postaci wylanych skroplin

(zalanie pomieszczenia), lub uszkodzonej

wskutek przegrzania pompki.

Fot. PRO-VENT

Co po montażu?

Konserwacja, inspekcje i serwis.

Regularna konserwacja i serwis poszczególnych

sekcji central wentylacyjnych to

konieczność. Nie można z tego zrezygnować

i jednocześnie oczekiwać trwałości

i wysokiej jakości w dłuższej perspektywie

czasowej. Bez tego prędzej czy później

musi dojść do sytuacji awaryjnej, co może

spowodować konieczność wydania sporych

kwot na naprawę systemu. Dobrze

jest, gdy administratorzy systemu potrafią

wyrobić w sobie nawyk regularnego

kontrolowania stanu poszczególnych elementów

składowych central, ale warto też

posiłkować się zaleceniami, które poniekąd

zmuszają administratorów do zaglądania

do wnętrza poszczególnych sekcji. Przykładem

takiego rozwiązania jest system kaset

filtracyjnych, wymienianych przy przejściu

z okresu letniego na zimowy. Gdy w okresie

jesiennym przychodzi czas na zmianę

kasety na tzw. „zimową”, czyli dedykowaną

dla tego okresu, administrator chcąc dokonać

zmiany po prostu musi otworzyć

blok filtracyjny i mimowolnie dokonać naocznej

inspekcji, czyli ocenić co się dzieje

wewnątrz, jaki jest poziom zanieczyszczeń,

jaki jest poziom wilgotności, stan materiałów

i poszczególnych części, czyli blach,

tworzyw sztucznych, zatrzasków, blokad

i wszelkich innych elementów. To świetne

rozwiązanie, które służy przedłużeniu trwałości

central wentylacyjnych i zachowaniu

wysokiej jakości ich pracy.

Łukasz Lewczuk

Na podstawie materiałów

publikowanych m.in. przez:

Pro-Vent Systemy Wentylacyjne,

Emiter Sp. z o.o., Lindab Sp. z o.o.,

Zehnder Polska Sp. z o.o., Klimor S.A.

oraz Ciecholewski-Wentylacje Sp. z o.o.

56

Fachowy Instalator 3 2019


Rekuperatory

MISTRAL

www.pro-vent.pl


FIBARO*


w.

wentylacja

CLEAN R PRO-VENT

– recepta na alergie i smog. Na zdrowie!

Żyjemy w zanieczyszczonym środowisku i oddychamy takim właśnie powietrzem.

Są w nim między innymi pyły i dymy przemysłowe, toksyczne

gazy, lotne substancje chemiczne czy metale. Nie dziwi więc fakt, że

obecnie ponad 25% populacji Europy to alergicy, co piata osoba ma katar

sienny, co piąte dziecko w szkole choruje na astmę. Alergia urasta do rangi

plagi XXI wieku.

PROMOCJA

Czym oddychamy?

Szacuje się, że dorosły człowiek

potrzebuje w ciągu doby aż ponad

25 kg powietrza. Jest to

wartość kilkakrotnie większa niż

dobowe zapotrzebowanie na jedzenie

i picie (!).

W powietrzu zewnętrznym znajdują

się szkodliwe związki chemiczne,

takie jak tlenki siarki i azotu oraz

substancje stałe (pyły zawieszone),

kancerogenne wielopierścieniowe

węglowodory aromatyczne (WWA),

kurz, pył czy lotne związki organiczne

(LZO). W pomieszczeniach dochodzi

jeszcze podwyższone stężenie

dwutlenku węgla, para wodna,

dym papierosowy (jeden z najbardziej

szkodliwych czynników alergizujących,

szczególnie dla dzieci)

i inne. LZO mogą stanowić 60%

wszystkich substancji zanieczyszczających

atmosferę, a 73% z nich

znajduje się na liście związków rakotwórczych.

Znajdują się w szeregu

produktów używanych w domach,

uwalniają się do atmosfery z dysz

samochodów. Z łatwością zmieniają

swój stan skupienia i przedostają się

do powietrza już w temperaturze

pokojowej. Mogą powodować dyskomfort

sensoryczny, podrażnienia

skóry, oczu, nosa, zawroty głowy czy

nudności.

ne przez alergeny wziewne, dostające się

do organizmu wraz z wdychanym powietrzem.

Alergie całoroczne mogą powodować

na przykład roztocza kurzu. Alergie

sezonowe są związane z porą roku i kalendarzem

pylenia m.in. drzew i traw. Najwcześniej,

bo już nawet w styczniu i lutym

pylą leszczyny i olchy. Niedługo potem

brzozy, platany i dęby. Po zimowo- wiosennym

pyleniu drzew przychodzi czas traw

i zbóż. Od połowy lata, po miesiące jesienne

pylą chwasty. Alergie powodują również

zarodniki grzybów pleśniowych, które

„atakują” przez niemal cały rok. Ich cechą

charakterystyczną jest wyjątkowa lekkość.

Łatwo wnikają do dróg oddechowych powodując

problemy z oddychaniem.

Smog

Osobną sprawą, tym razem dotykającą

wszystkich bez wyjątku, jest problem

BK/K/0412/01/2018

WAŻNY DO 2023-07-05

smogu. Polska jest jednym z krajów

Unii Europejskiej z najgorszą jakością

powietrza. W 2015 r. spośród 28 krajów

UE najczęstsze przekroczenia stężeń dobowych

PM10 występowały w Bułgarii,

a zaraz potem w Polsce. Na niechlubnym

pierwszym miejscu najbardziej zanieczyszczonego

kraju UE znajdowaliśmy

się w przypadku emisji PM 2,5 oraz B(a)

P do atmosfery. Z danych Europejskiej

Agencji Środowiska (EEA) wynika,

że rocznie z powodu zanieczyszczonego

powietrza umiera ponad 46 tys. ludzi.

Alergie sezonowe i całoroczne

Prawie w każdej rodzinie znajduje się

osoba cierpiąca na alergie wywoła-

Fot. 1.

CLEAN R – montaż na kanale.

58

Fachowy Instalator 3 2019


wentylacja w.

Nie pocieszają również doniesienia NIKu:

osiągnięcie wymaganych poziomów

redukcji emisji pyłów i benzo(a)pirenów

z sektora komunalno-bytowego, przy

obecnym tempie działań może zająć od

24 do niemal 100 lat!

Antysmogowy i antyalergiczny

filtr powietrza PRO-VENT CLEAN R

Zarówno na problem alergii, jak i smogu

nie mamy bezpośredniego wpływu.

Jednak już teraz można w sposób znaczący

poprawić jakość powietrza we

własnym domu, miejscu pracy, szkole,

przedszkolu itd. Antysmogowy i antyalergiczny

filtr powietrza CLEAN R w niezwykle

skuteczny sposób oczyszcza powietrze

z zanieczyszczeń i alergenów.

Jest to urządzenie elektro-jonizacyjne,

działające na zasadzie elektroaktywnej

neutralizacji, a następnie separacji polowej

w technologii Stopfield®. Intensywność

procesu oczyszczania jest regulowana

elektronicznie i dostosowana

do aktualnego zanieczyszczenia powietrza

zewnętrznego.

Fot. 2.

CLEAN R – manipulator graficzny RC7.

Dobór antysmogowego i antyalergicznego fi ltra powietrza CLEAN R

Wielkość urządzenia Wielkość dedykowanej centrali wentylacyjnej Projektowy strumień powietrza*

CLEAN R 400 MISTRAL 300 do 450 150-360 m 3 /h

CLEAN R 500 MISTRAL 450 do 550 200-450 m 3 /h

CLEAN R 700 MISTRAL 600 do 750 250-650 m 3 /h

CLEAN R 900 MISTRAL 800 do 950 300-850 m 3 /h

* zaleca się aby projektowa wielkość strumienia powietrza nie była większa niż około 90% strumienia nominalnego

dla fi ltra

Antysmogowy i antyalergiczny filtr powietrza

CLEAN R umożliwia filtrację cząstek

stałych (od PM 0,3!) na poziomie

99,95%. Likwiduje bakterie i wirusy, filtruje

pyłki (będące potencjalnym źródłem

alergii). Redukuje szkodliwe gazy

(np. smogowe), zmniejsza uciążliwe

zapachy. Jest szczególnie zalecany dla

osób wrażliwych oraz z alergiami dróg

oddechowych. CLEAN R posiada dodatkową

funkcję prozdrowotnej ujemnej

jonizacji powietrza.

Opatentowana technologia Stopfield®

to bariera pola siłowego, która jest odpowiedzialna

za tak wysoką skuteczność

oczyszczania powietrza. CLEAN R

monitoruje jakość powietrza poprzez

pomiar wartości PM1, PM2.5 oraz PM10.

Wgląd do nich oraz sterowanie urządzeniem

jest możliwe poprzez autonomiczny

sterownik lub manipulator centrali

PRO-VENT MISTRAL.

PRO-VENT CLEAN R do każdego

systemu wentylacji mechanicznej

Elektro-jonizacyjny filtr powietrza

CLEAN R można zamontować wszędzie

tam, gdzie funkcjonuje wentylacja

mechaniczna. Niezależnie czy będzie

to instalacja nawiewna, nawiewnowywiewna

czy rekuperacja. Może być

montowany na kanale za centralą

wentylacyjną dowolnego producenta,

o strumieniu powietrza dostosowanym

do wielkości urządzenia. W przypadku

zamawiania urządzenia razem z rekuperatorem

PRO-VENT MISTAL SMART lub

MISTAL PRO istnieje możliwość wygodnego

montażu bezpośrednio na króćcu

rekuperatora.

Wygodne sterowanie CLEAN R

Elektro-jonizacyjny filtr powietrza

CLEAN R, podczas eksploatacji praktycznie

nie wymaga ingerencji związanej

ze sterowaniem. Oczywiście instalator

i użytkownik mogą dostosować poziom

filtracji czy tryb jonizacji do potrzeb

i oczekiwań. Użytkownik jest również

informowany o osiąganym przez urządzenie

poziomie stężenia cząstek stałych

PM1, PM2.5 oraz PM10.

Urządzenie CLEAN R posiada domyślnie

wbudowany klawiaturowy panel

sterowania. Do dyspozycji użytkownika

jest również nowoczesny dotykowy

manipulator graficzny RC7. Jeżeli filtr

antysmogowy i antyalergiczny CLEAN R

jest zamawiany równocześnie z rekuperatorem

PRO-VENT MISTRAL istnieje

możliwość obsługi obu urządzeń

poprzez jeden manipulator RC7. Daje

to pełną kompatybilność współpracy,

a także możliwość korzystania z funkcji

tzw. Tarczy Antysmogowej PRO-VENT,

która pozwala na eliminację przenikania

zanieczyszczeń również przez nieszczelności

budynku.

www.pro-vent.pl

Fachowy Instalator 3 2019

59


R.

NA RYNKU

Przegląd central wentylacyjnych

Producent/Dystrybutor ALNOR SYSTEMY WENTYLACJI Sp. z o.o. ALNOR SYSTEMY WENTYLACJI Sp. z o.o.

Model HRU-PremAIR HRU-ERGO-1000

Przeznaczenie

(maksymalna powierzchnia

budynku) [m 2 ]

200 500 – 600

Rodzaj wymiennika ciepła Przeciwprądowy Wymiennik przeciwprądowy

Maksymalny przepływ

objętościowy powietrza

nawiewanego [m 3 /h]

Maksymalny przepływ

objętościowy powietrza

wywiewanego [m 3 /h]

Spręż dyspozycyjny

nawiewu [Pa]

Spręż dyspozycyjny

wywiewu [Pa]

450 m 3 /h przy 100 Pa 1000

450 m 3 /h przy 100 Pa 1000

770 120

630 120

Stopień odzysku ciepła [%] Do 93,4% 77

Współczynnik SFP

[W/m 3 /h]

0,4 1,4 [W/(m 3 /h)]

Rodzaj wentylatorów Wentylatory promieniowe EC Promieniowy

Maksymalny pobór mocy

wentylatorów [A]

Wymiary (bez króćców

przyłączeniowych)

Długość (głębokość) x

x Szerokość x Wysokość [mm]

1,2 2,1

502 x 730 x 865 1322 x 1134 x 388

Waga [kg] 32 83

Średnica króćców

wentylacyjnych [mm]

160 250

Rodzaj zabezpieczenia

przed zamarzaniem

Okresowe wyłączenie nawiewu lub nagrzewnica wstępna (opcjonalnie)

Automatyczny, wysterowanie strumieni

przepływu powietrza

Poziom hałasu [dB] 59 43

Zintegrowany bypass

[TAK/NIE]

Możliwości sterowania

Tak (modulowany)

Przełącznik 4-pozycyjny bezprzewodowy, bezprzewodowe czujniki

pomieszczeniowe RH oraz CO 2

, aplikacja mobilna

Tak

Kalendarz, strumienie przepływu powietrza, regulacja pracy bypass

Cechy charakterystyczne

Obudowa wykonana z EPP, bezprzewodowa komunikacja z jednostką

wszystkich urządzeń sterujących, niska waga, kompaktowe wymiary

Wymiennik entalpiczny,

niskie koszty eksploatacji

Wyposażenie opcjonalne

Nagrzewnica wstępna, pomieszczeniowe czujniki CO 2

i RH,

aplikacja mobilna, fi ltry F7

Nagrzewnica wstępna i wtórna, sterownik dotykowy

Cena katalogowa netto 8 033,28 PLN netto 7 277,55 netto

60

Fachowy Instalator 3 2019


NA RYNKU R.

Przegląd central wentylacyjnych

Helios / ISTPOL Sp. z o.o.; EL-TEAM Sp. z o.o.

Helios / ISTPOL Sp. z o.o.; EL-TEAM Sp. z o.o.

KWL EC 220 D (L &R), (Nr kat.: 4226 i 4227) KWL EC 300 W ET (L &R), (Nr kat.: 4233 i 4235)

Krzyżowo-przeciwprądowy,

z tworzywa sztucznego

Krzyżowo-przeciwprądowy,

z tworzywa sztucznego, entalpiczny

245 315

245 315

470 510

470 510

90 116

SPI = 0,293 SPI = 0,322

Silniki EC, wentylatory promieniowe

Silniki EC, wentylatory promieniowe

2 x 50 W 2 x 100 W

1141 x 548 x 236 598 x 345 x 650

50 kg 42

125 125

Automatyczne zmniejszanie ilości powietrza zewnętrznego lub opcjonalnie: nagrzewnica

Automatyczne zmniejszanie ilości powietrza

zewnętrznego lub opcjonalnie: nagrzewnica

Natężenie L PA

w odl. 1 m 58 Natężenie L PA

w odl. 1 m 45

Tak

Prostym regulatorem, regulatorem LCD

lub przeglądarce (aplikacji) EasyControls

Tak

Prostym regulatorem, regulatorem LCD

lub przeglądarce (aplikacji) EasyControls

Centrala sufi towa, do wentylacji budynków mieszkalnych i mieszkań. Certyfi kat zgodności

ze standardem domu pasywnego. Wyposażone w system Helios easyControls,

innowacyjną koncepcję łatwego sterowania z poziomu przeglądarki po włączeniu się

do sieci. Oszczędne wentylatory w technologii EC oraz dowolną regulację strumienia

powietrza.

Kompaktowe urządzenie z odzyskiem ciepła, do wentylacji budynków mieszkalnych

i mieszkań. Certyfi kat zgodności ze standardem domu pasywnego. Wyposażone w

system Helios easyControls, innowacyjną koncepcję łatwego sterowania z poziomu

przeglądarki po włączeniu się do sieci. Do wyboru sprawny wymiennik z tworzywa

sztucznego lub wymiennik entalpiczny z funkcją odzyskiwania wilgoci. Oszczędne

wentylatory w technologii EC oraz dowolną regulację strumienia powietrza.

Nagrzewnice, czujniki: CO 2

, VOC, wilgoci. Podłączenie KNX

Nagrzewnice, czujniki: CO 2

, VOC, wilgoci.

Podłączenie KNX

Fachowy Instalator 3 2019

61


R.

NA RYNKU

Przegląd central wentylacyjnych

Producent/Dystrybutor SALDA / LINDAB Sp. z o.o. SALDA / LINDAB Sp. z o.o.

Model RIS 1200 PE EKO 3.0 RIS 1200 HE EKO 3.0

Przeznaczenie

(maksymalna powierzchnia

budynku) [m 2 ]

500 500

Rodzaj wymiennika ciepła Wymiennik przeciwprądowy Wymiennik przeciwprądowy

Maksymalny przepływ

objętościowy powietrza

nawiewanego [m 3 /h]

Maksymalny przepływ

objętościowy powietrza

wywiewanego [m 3 /h]

Spręż dyspozycyjny

nawiewu [Pa]

Spręż dyspozycyjny

wywiewu [Pa]

1400 1400

1370 1430

230 Pa przy 1200 m 3 /h 230 Pa przy 1200 m 3 /h

180 Pa przy 1200 m 3 /h 260 Pa przy 1200 m 3 /h

Stopień odzysku ciepła [%] do 94% do 94%

Współczynnik SFP

[W/m 3 /h]

0,98 0,98

Rodzaj wentylatorów EC EC

Maksymalny pobór mocy

wentylatorów [A]

Wymiary (bez króćców

przyłączeniowych)

Długość (głębokość) x

x Szerokość x Wysokość [mm]

5,45 5,37

1550 x 1397 x 390 1500 x 760 x 1211

Waga [kg] 170 170

Średnica króćców

wentylacyjnych [mm]

500 x 250 ø315

Rodzaj zabezpieczenia

przed zamarzaniem

BY-PASS

BY-PASS

Poziom hałasu [dB] 51 53

Zintegrowany bypass

[TAK/NIE]

TAK

TAK

Możliwości sterowania TAK TAK

Cechy charakterystyczne Zgodne z ERP 2018, wentylatory EC Zgodne z ERP 2018, wentylatory EC

Wyposażenie opcjonalne moduł WiFi moduł WiFi

Cena katalogowa netto 4500 € 4210 €

62

Fachowy Instalator 3 2019


NA RYNKU R.

Przegląd central wentylacyjnych

PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE

MISTRAL PRO 450 EC

PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE

MISTRAL SLIM 600 EC

180 220

Przeciwprądowy

Przeciwprądowy

450 600

450 600

305 240

300 260

96–79 92–79

0,22 0,21

Promieniowe

promieniowe

340 W 340 W

540 x 940 x 507 325 x 1160 x 800

50 59

200 250

Procesorowy układ przeciwzamrożeniowy poprzez:

• wyłączenie nawiewu – dopuszczalne tylko w przypadku gdy temp. powietrza na

wlocie centrali (czerpnia) nie spada poniżej –6°C

• wbudowana elektryczna nagrzewnica wstępna PTC

(wyposażenie dodatkowe)

• kanałowa recyrkulacyjna przepustnica trójstronna

(wyposażenie dodatkowe

Procesorowy układ przeciwzamrożeniowy poprzez:

• wyłączenie nawiewu – dopuszczalne tylko w przypadku gdy temp. powietrza na

wlocie centrali (czerpnia) nie spada poniżej –6°C

• wbudowana elektryczna nagrzewnica wstępna PTC

(wyposażenie dodatkowe)

• kanałowa recyrkulacyjna przepustnica trójstronna

(wyposażenie dodatkowe

28–55 dBA 29–54 dBA

Tak

Tak

Sterowniki programowalne, wbudowane programy tygodniowe, możliwość

zapisywania własnych ustawień.

Współpraca z domem inteligentnym poprzez system FIBARO

lub protokół MODBUS, funkcja Tarczy Antysmogowej Pro-Vent.

Sterowniki programowalne, wbudowane programy tygodniowe,

możliwość zapisywania własnych ustawień.

Współpraca z domem inteligentnym poprzez system FIBARO

lub protokół MODBUS, funkcja Tarczy Antysmogowej Pro-Vent.

Łatwa w montażu, zmienna konfi guracja króćców zależnie od wymagań montażu,

możliwość rozbudowy konfi guracji, płynne, niezależne sterowanie wentylatorów.

Łatwa w montażu, zmienna konfi guracja króćców zależnie od wymagań montażu,

możliwość rozbudowy konfi guracji, płynne, niezależne

sterowanie wentylatorów.

• Elektryczna nagrzewnica wtórna PTC – 1,5 kW / 230 V

• Elektryczna kanałowa nagrzewnica wtórna Mistral ENO – 1,2 kW / 230 V AC

• Wodna nagrzewnica/chłodnica kanałowa

• Przepustnica trójstronna (GWC, recyrkulacja) – 12 V DC

• Przepustnica trójstronna (GWC, recyrkulacja) – 230 V AC

• Elektryczna nagrzewnica wtórna PTC – 1,5 kW / 230 V

• Elektryczna kanałowa nagrzewnica wtórna Mistral ENO – 1,2 kW / 230 V AC

• Wodna nagrzewnica/chłodnica kanałowa

• Przepustnica trójstronna (GWC, recyrkulacja) – 12 V DC

• Przepustnica trójstronna (GWC, recyrkulacja) – 230 V AC

7440 zł + manipulator 9840 zł + manipulator

Fachowy Instalator 3 2019

63


R.

NA RYNKU

Przegląd central wentylacyjnych

Producent/Dystrybutor VENTS GROUP VENTS GROUP

Model VUT/VUE 270 V5B EC A14 VUT 300H/EH EC ECO

Przeznaczenie

(maksymalna powierzchnia

budynku) [m 2 ]

100 200

Rodzaj wymiennika ciepła Przeciwprądowy z polistyrenu / z membrany entalpicznej Przeciwprądowy z polistyrenu

Maksymalny przepływ

objętościowy powietrza

nawiewanego [m 3 /h]

Maksymalny przepływ

objętościowy powietrza

wywiewanego [m 3 /h]

Spręż dyspozycyjny

nawiewu [Pa]

Spręż dyspozycyjny

wywiewu [Pa]

300 300

300 300

650 (maksymalny) 454 (maksymalny)

650 (maksymalny) 454 (maksymalny)

Stopień odzysku ciepła [%] 98 98

Współczynnik SFP

[W/m 3 /h]

0,316 1,49

Rodzaj wentylatorów Wysokosprawne silniki EC Wysokosprawne silniki EC

Maksymalny pobór mocy

wentylatorów [A]

Wymiary (bez króćców

przyłączeniowych)

Długość (głębokość) x

x Szerokość x Wysokość [mm]

1,2 0,9

590 x 893 x 316 1081 x 566 x 477

Waga [kg] 13 40

Średnica króćców

wentylacyjnych [mm]

Rodzaj zabezpieczenia

przed zamarzaniem

125 160

Wyłączenie wentylatora nawiewnego

Zmniejszenie obrotów wentylatora nawiewnego, jeżeli centrala jest

wyposażona w nagrzewnicę: otwarcie by-passa oraz załączenie

nagrzewnicy elektrycznej

Poziom hałasu [dB] 34 45

Zintegrowany bypass

[TAK/NIE]

Możliwości sterowania

Panel sterowania A14:

• włączenie/wyłączenie centrali,

• ustawienie stopni prędkości obrotowej: niska/średnia/wysoka,

• kontrola zanieczyszczenia fi ltra,

• sygnalizacja awarii,

• styki bezpotencjałowe dla sygnału z okapu kuchennego, czujnika

wilgotności lub CO 2

,

• styl przepustnicy powietrza

Tak

TAK

Panel sterujący A 11 z modułem Wi-Fi umożliwiającym sterowanie

centrala za pomocą aplikacji SmartVent 1.0:

• włączenie/wyłączenie centrali,

• regulacja prędkości obrotowej wentylatorów,

• podtrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniu, bądź w kanale,

• sterowanie wg kanałowego czujnika wilgotności albo wbudowanego

w panel sterowania,

• praca w programie dobowym i tygodniowym,

• tryb ręczny/automatyczny,

• automatyczny restart po powrocie zasilania,

• kontrola zanieczyszczenia fi ltrów,

• komunikaty o błędach

Cechy charakterystyczne

Obudowa z polipropylenu ekspandowanego (EPP), silniki EC, klasa

energetyczna A+

Wysokoefektywne silniki EC

Klasa energetyczna A+

W serii EH wbudowana nagrzewnica wtórna o mocy 3,0 kW

Wyposażenie opcjonalne

Kanałowy czujnik wilgotności, czujnik CO 2

ze wskaźnikiem LED, czujnik

CO 2

, czujnik wilgotności, syfon, przepustnica powietrza, siłownik, fi ltry

Kanałowy czujnik wilgotności

Cena katalogowa netto 5 490 zł 8 390 zł

64

Fachowy Instalator 3 2019


NA RYNKU R.

Przegląd central wentylacyjnych

ZEHNDER GROUP

ComfoAir Q350 TR

ZEHNDER GROUP

ComfoAir Q600 ST

Do 150 (w zależności od przeznaczenia wentylowanych pomieszczeń)

Krzyżowo - przeciwprądowy, ERV

Do 280 (w zależności od przeznaczenia wentylowanych pomieszczeń)

Krzyżowo-przeciwprądowy, ERV

350 600

350 600

200 200

200 200

94% (EN13141-7:2010) 90% (EN13141-7:2010)

0,26 (300 m 3 /h / 100 Pa) 0,33 (500 m 3 /h / 100 Pa)

Wentylatory promieniowe, prąd stały, Ebm-papst (RadiCal)

Wentylatory promieniowe, prąd stały, Ebm-papst (RadiCal)

1,42 A 2,77 A

570 x 725 x 809 570 x 725 x 850

50 50

160 (średnica wewnętrzna) 180 (średnica wewnętrzna)

Nagrzewnica wstępna, syst. antyzamrożeniowy

Nagrzewnica wstępna, syst. antyzamrożeniowy

33,8 – 52,0 43,4-60,9

Tak, modulowany, automatyczny

Tak, modulowany, automatyczny

KNX, aplikacja mobilna, panel na obudowie

KNX, aplikacja mobilna, panel na obudowie

Ruchome króćce przyłączeniowe, Technologia Flow Control oraz adaptacji do klimatu,

ochrona i kontrola wilgotności poprzez wbudowane czujniki wewnętrzne. Duży odzysk

ciepła przy niskim zużyciu energii. Modulowany bypass i nagrzewnica wstępna, wersja

prawa i lewa w jednym urządzeniu.

Technologia Flow Control oraz adaptacji do klimatu, ochrona i kontrola wilgotności poprzez

wbudowane czujniki wewnętrzne. Duży odzysk ciepła przy niskim zużyciu energii.

Modulowany bypass i nagrzewnica wstępna, wersja prawa i lewa w jednym urządzeniu.

Panele sterujące ComfoSense C, ComfoSwitch C, moduł przyłączeniowy Option Box,

czujniki CO 2

, wilgotności

Panele sterujące ComfoSense C, ComfoSwitch C, moduł przyłączeniowy Option Box,

czujniki CO 2

, wilgotności

Od 11 502 do 15 285 zł (w zależności od wersji)

Od 16 023 do 19 268 zł (w zależności od wersji)

Fachowy Instalator 3 2019

65


w.

wentylacja

Wentylator dachowy Vero-150,

cicha praca okapów kuchennych

PROMOCJA

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony

zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz

przygotować posiłek, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych

zapachów wynikających ze źle pracującej wentylacji. Mamy rozwiązanie

Twoich problemów. Podaruj sobie i swoim bliskim ciszę. Wentylator

dachowy Vero-150 to komfort, na który zasługujesz. Nasi projektanci

stworzyli go dla Ciebie! Jesteśmy tam gdzie inspiracja.

Dzisiejsze kuchnie są nowoczesne,

wyposażone w najbardziej

wyrafi nowany technicznie sprzęt,

ułatwiają życie korzystającym

z nich domownikom. Mamy roboty

kuchenne, miksery, wirówki,

nowoczesne piece, kuchenki mikrofalowe

czy parowe piekarniki.

Wszystko nafaszerowane elektroniką

z pomiarem czasu, urządzeniami

utrzymującymi właściwą temperaturę

itd.

Pomieszczenie kuchni z jego przestrzenią

roboczą często jest otwarte

na pozostałą część domu

– elegancki salon, w którym wypoczywamy,

dyskutujemy lub

przyjmujemy gości. W tym salonie

ważne jest by dźwięki dochodzące

z „pomieszczenia produkcyjnego”

jakim jest kuchnia były jak najmniej

zakłócające spokój, który tak bardzo

lubimy podczas wypoczynku.

Niestety gotując często zmuszani

jesteśmy do intensywnej wentylacji

pomieszczenia kuchennego

i włączamy wentylatory pracujące

w kuchennych okapach. Zdarza się,

że intensywność powstających zapachów

jest tak duża, że wentylator

włączony na najwyższe obroty

emituje taki hałas, że niemożliwe

staje się oglądanie meczu piłki nożnej

czy ulubionego serialu na ekranie

telewizora w salonie.

Rozwiązaniem jest zamontowanie

wentylatora na zewnątrz. W ten sposób

hałas emitowany przez wirnik jest

Fot.

Wentylator dachowy Vero-150.

zminimalizowany przy niezmienionej

efektywności pracy okapu kuchennego.

Wentylator Vero-150 to jednostka

trzybiegowa, dzięki czemu można

w miarę potrzeby regulować ilość

wywiewanego powietrza za pomocą

zamontowanych przełączników.

Mamy oczekiwany efekt eliminacji

zapachów powstających przy gotowaniu

w połączeniu z komfortem

akustycznym. Pani i Pan domu teraz

już mogą po ciężkim dniu, skupić się

na lekturze przepisów kulinarnych

tworzonych właśnie dań i wypoczywać

w zaciszu domowego ogniska.

Krzysztof Nowak

www.uniwersal.com.pl

66

Fachowy Instalator 3 2019


K. klimatyzacja

Chłodny powiew

orzeźwienia

PYTANIA CZYTELNIKÓW

Czy coraz dłuższe i cieplejsze okresy wiosenno-letnie to efekt zmian klimatycznych

czy jedynie chwilowa anomalia? Można się na ten temat spierać,

nie ulega jednak wątpliwości, że sytuacja, z którą mamy do czynienia

skłania nas coraz częściej do montażu klimatyzacji. Jeszcze niedawno było

to domeną hoteli, lepszych biurowców i centrów handlowych. Dziś coraz

częściej montujemy klimatyzatory w domach, pojawiają się również

na ścianach budynków wielorodzinnych. Czym się kierować porównując

urządzenia? Jak oszacować koszty użytkowania? Na te i inne pytania czytelników

odpowiadamy w dzisiejszym artykule.

1. Jaka jest różnica między

klimatyzatorem typu split

a klimatyzacją VRF?

Zacznijmy od wytłumaczenia, co to

jest klimatyzator typu split. Termin

ten odnosi się do systemu klimatyzacji

składającego się (w najprostszej

wersji) z dwóch jednostek – jednostki

wewnętrznej, czyli montowanego

w pomieszczeniu parownika

odpowiadającego za ochładzanie

powietrza oraz jednostki zewnętrznej,

którą jest skraplacz instalowany

na zewnątrz budynku. Rozwiązanie

takie umożliwia umieszczenie poza

EKSPERCI FACHOWEGO INSTALATORA

Rafał Piguła

Inżynier ds. produktu

FREE Polska Sp. z o.o.

Wiktor Rybarczyk

Koordynator

ds. Serwisu Haier

Refsystem Sp. z o.o.

Jakub Lejman

Product Engineer

Air Conditioning & Energy

LG Electronics Polska Sp. z o.o.

Oliwia Gałkowska

Specjalista ds. Urządzeń

Klimatyzacyjnych

Lindab

Fot. LG

Fot. 1. Przy zastosowaniu technologii Dual Inverter Compressor silnik sprężarki posiada szerszy zakres częstotliwości działania

zapewniając niskie koszty eksploatacji oraz szybsze i wydajniejsze schładzanie pomieszczeń w stosunku do sprężarek tradycyjnych.

68

Fachowy Instalator 3 2019


klimatyzacja

K.

Fot. LINDAB Fot. HAIER

Fot. 2. Przy wyborze urządzeń należy zwrócić uwagę na wartości

COP i EER. Im one wyższe tym lepiej.

Fot. FREE

Fot. 3. Najczęściej spotykane jednostki ścienne są w stanie obsługiwać

pomieszczenie od kilkunastu do kilkudziesięciu m 2 .

budynkiem urządzeń pracujących głośniej

i powodujących wibracje. Wewnątrz

klimatyzowanych pomieszczeń montowane

jest dzięki temu urządzenie nie

powodujące dyskomfortu użytkowników.

Jednostki tworzą zamknięty układ chłodniczy

dzięki połączeniu ich przewodami

przesyłającymi freon.

Składające się z dwóch części klimatyzatory

split wykorzystywane bardzo

często w domach, mieszkaniach, czy

niewielkich biurach. Najczęściej spotykane

jednostki ścienne są w stanie obsługiwać

pomieszczenie od kilkunastu

do kilkudziesięciu m 2 (od około 2 do 7 kW,

maksymalnie 10,5 kW).

Klimatyzacja VRF jest bardziej skomplikowaną

wersją takiego rozwiązania.

To system, w którym jednostka zewnętrzna

pracuje z wieloma jednostkami wewnętrznymi.

Stosowany jest w budynkach, w których

klimatyzowanych jest wiele pomieszczeń

(hotele, biurowce, centra handlowe).

Sterowanie centralne umożliwia połączenie

w system kilku jednostek zewnętrznych

obsługujących ponad 100 urządzeń

wewnętrznych osiągając moc 250 kW.

2. Czy w najbliższym czasie będzie

konieczność wymiany popularnego

czynnika chłodniczego R410A

na R32?

Dopiero w 2025 roku, zgodnie z regulacjami

wprowadzonymi przez UE, obowiązywać

zacznie zakaz stosowania

do napraw czynników chłodniczych

o GWP większym lub równym 750 dla

urządzeń, które zawierają do 3 kg czynnika.

– mówi Wiktor Rybarczyk z firmy

Refsystem – Dobrze znany i powszechnie

używany czynnik R410A znajdzie się

więc na liście zakazanej. Jako zamiennik

preferowany jest R32, który ma zdecydowanie

mniejszy wpływ na środowisko.

Niestety jednak nie wszystkie urządzenia

są przystosowane do takiej wymiany.

Fot. 4. Zadaniem instalatora jest zaprojektowanie odpowiedniego systemu klimatyzacji

w stosunku do przeznaczenia klimatyzowanego pomieszczenia.

3. Z czego wynikają różnice w maksymalnych

długościach rurociągów

(instalacji między jednostkami)

w modelach różnych producentów?

Jakub Lejman z działu Air Conditioning &

Energy LG Electronics Polska wyjaśnia, że różnice

w maksymalnych długościach rurociągów

są uzależnione od konstrukcji urządzenia

oraz, a właściwie przede wszystkim,

od rodzaju zastosowanej w nim sprężarki.

Po prostu – im mniejsza wydajność urządzenia,

tym krótszy jest dystans, na jaki

kompresor jest w stanie przetłoczyć czynnik

chłodzący. Należy pamiętać jednocześnie,

że im dłuższa instalacja tym wydajność

urządzenia spada. Drugim powodem po-

Fachowy Instalator 3 2019 69


K. klimatyzacja

dawania granicznej długości instalacji jest

zdolność powrotu oleju z instalacji do sprężarki.

Jeśli przekroczymy tę wartość, urządzenie

nie poradzi sobie z tym zadaniem,

co może spowodować zatarcie.

4. Czy moc chłodnicza klimatyzatora

podawana przez różnych producentów

opiera się na jednakowych

dla wszystkich i obligatoryjnych

parametrach wyjściowych i może

być podstawą do rzetelnego porównania

urządzeń?

Większość wiodących producentów klimatyzacji

bierze udział w programie certyfikacji

urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent.

W związku z tym, dane podane przez nich

w katalogach produktowych są przedstawione

w oparciu o jednakowe warunki

pomiarowe narzucone przez ten właśnie

program. Skoro więc warunki są jednolite,

można rzetelnie porównać parametry

urządzeń. Dodajmy – udział w programie

jest również pewnego rodzaju gwarancją

na rzetelność podawanych parametrów.

Co zrobić w przypadku, gdy producent

nie bierze udziału w programie? W takim

przypadku należy sprawdzić warunki,

w jakich prowadzone były pomiary.

Fot. 5. Wykorzystanie programów doboru klimatyzatorów znacznie usprawnia i przyspiesza

proces projektowania, a także pozwala wyeliminować ewentualne błędy.

Jeżeli są zbliżone do narzucanych przez

Eurovent możemy porównywać dane

rozpatrywane urządzenia.

5. Dlaczego przy projektowaniu instalacji

klimatyzacji typu split warto

korzystać z programów doboru

oferowanych przez producentów

urządzeń?

Stosowanie programów doboru znacznie

usprawnia i przyspiesza proces projektowania,

a także pozwala wyeliminować

błędy. – mówi ekspert z firmy FREE

– Zazwyczaj stosuje się je przy projektowaniu

skomplikowanych systemów VRF.

Dzięki nim elementy projektu, takie jak

instalacja chłodnicza (średnice, trójniki,

rozdzielacze), sprawdzanie poprawności

obliczeń i doborów oraz raport dla instalatora,

inwestora i projektanta są wykonywane

w dużej części automatycznie.

Programy są bardzo popularne, gdyż

wielu producentów udostępnia je fachowcom

branży HVAC nieodpłatnie.

Fot. FREE

Fot. 6.

Przykładowe długości rurociągów i odległości między jednostkami.

Fot. LG

6. Czy wybór rodzaju jednostki wewnętrznej

jest podyktowany głównie

możliwością jej zabudowy, czy

warto zwrócić uwagę na jeszcze

inne aspekty (przeznaczenie pomieszczenie,

rozplanowanie mebli,

rodzaje przegród, itp.)?

Jednostka wewnętrzna niewątpliwie powinna

być dostosowana do aranżacji wnętrza

pomieszczenia, w którym będzie pracować.

Oczywiście jeśli istnieje możliwość

zabudowy urządzenia, np. montaż w suficie

podwieszanym, skorzystajmy z niej.

Zabudowana jednostka wewnętrzna zdecydowanie

poprawia względy estetyczne.

– Mówi Oliwia Gałkowskaz firmy Lindab

– Musimy jednak pamiętać, że podstawowym

kryterium doboru powinien być komfort

użytkowników oraz to, czy urządzenie

dobrze wypełnia stawiane mu zadania.

Ma ono zapewnić równomierne rozprowadzanie

powietrza chłodzącego w sposób

taki, aby nie powodować uczucia przeciągu.

Niewłaściwy dobór konstrukcji jednostki

wewnętrznej może również generować

70

Fachowy Instalator 3 2019


klimatyzacja K.

Fot. FREE

Fot. LINDAB

Fot. 7. Przy wyborze jednostki wewnętrznej należy pamiętać,

że poszczególne typy mają różne zakresy mocy.

Fot. 8. Zaleca się wykonywanie konserwacji klimatyzatora dwa razy

do roku, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

zbyt duży hałas. Dlatego tak ważne jest,

aby dobór typu jednostki wewnętrznej był

oparty o przeznaczenie pomieszczenia.

Przykładem niech będzie fakt, że strumień

powietrza dystrybuowany przez jednostki

naścienne oraz np. kasetonowe ma zupełnie

inny zasięg. Dlatego w pomieszczeniach

długich i wąskich dobrym rozwiązaniem

nie będzie klimatyzacja naścienna.

Ta z kolei nie sprawdzi się w pomieszczeniach

podzielonych wewnętrznymi ściankami

czy wysokimi meblami.

Pamiętajmy – klimatyzację – niezależnie,

czy jest to pojedyncze urządzenie typu

split, czy skomplikowany system VRF

– powinien zaprojektować fachowiec,

opierając się na wymaganiach inwestora.

Fot. HAIER

7. Co zrobić w sytuacji kiedy przy

montażu klimatyzacji w apartamencie

nie ma możliwości umieszczenia

jednostki zewnętrznej na

północnej stronie elewacji?

Niewątpliwie montaż jednostki zewnętrznej

klimatyzacji od strony północnej

jest najlepszym rozwiązaniem. Jest to

jednak zalecenie, a nie bezwzględny wymóg.

Jeśli nie jest możliwy do spełnienia

należy jednostkę zewnętrzną zamontować

tak, aby w jak najmniejszym stopniu

wystawiona była na działanie słońca oraz

montaż nie zakłócał dostępu i przepływu

powietrza. Można na przykład powiesić

urządzenie po wschodniej lub północno

-wschodniej stronie budynku (nasłonecznienie

rano) czy stosować różnego

typu osłony. Pamiętajmy jednak, aby nie

ograniczały one możliwości chłodzenia

skraplacza.

8. Czy istniejący system klimatyzacji

można rozbudować w oparciu

o już zamontowaną jednostkę zewnętrzną?

Istniejący system można rozbudować

w oparciu o istniejącą jednostkę

zewnętrzną wtedy gdy jednostka zewnętrzna

na etapie projektu została

odpowiednio przewymiarowana, a podłączenie

jednostek wewnętrznych nie

Fot. 9. Certyfikat Eurovent potwierdza, że zadeklarowana przez producenta moc chłodnicza

jest wartością rzeczywistą.

przekroczy parametrów rekomendowanych

przez jej producenta. – mówi Jakub

Lejman z Air Conditioning & Energy LG

Electronics Polska – Duże znaczenie ma

również długość instalacji. Na etapie

projektowania należy określić całkowite

długości instalacji, żeby sprawdzić czy

dany system zdoła „spiąć” wszystkie jednostki

wewnętrzne po rozbudowaniu systemu.

Dodatkowo, należy przewidzieć

odpowiednie zabezpieczenie instalacji

oczekującej na jednostki wewnętrzne,

aby zapobiec nieszczelnościom układu.

9. Jak najlepiej oszacować koszty eksploatacji

danego klimatyzatora?

Na koszty eksploatacji klimatyzatora

wpływ mają koszty energii, przeglądów

oraz ewentualnych napraw. To, ile zapłacimy

za energię wynika z mocy urządzenia

i częstotliwości użytkowania (a więc

niezależnej od nas pogody oraz tego, jak

bardzo będziemy chcieli się chłodzić),

ale również klasy energooszczędności

klimatyzatora. Wydaje się więc, że trudno

oszacować ile zapłacimy za prąd. Dlatego

wielu producentów podaje w katalogach

średnie roczne zużycie dla danego

typu urządzenia. Z kolei zestawiając

urządzenia o tej samej mocy kierować

się możemy ich efektywnością energetyczną

określoną parametrami COP i EER

– im wyższa ich wartość, tym urządzenie

zużywa mniej energii.

Cyklicznych przeglądów urządzenia dokonuje

się 2 razy w roku - przed sezonem

letnim i przed sezonem zimowym.

Nie warto na nich oszczędzać – czysta

i sprawna jednostka to jednostka pracująca

w optymalnych warunkach. Przeglądy

powinni wykonywać fachowcy reko-

Fachowy Instalator 3 2019 71


K.

klimatyzacja

mendowani przez producenta naszego

klimatyzatora, ceny takich usług znaleźć

można w Internecie. Do tego dochodzą

koszty czyszczenia lub wymiany filtrów.

Pozostają koszty napraw, trudne jak wiadomo

do oszacowania. Tu jednak możemy

kierować się zasadą, że im lepsze (a więc

niestety droższe) urządzenie kupimy, tym

mniejsze prawdopodobieństwo awarii.

Fot. HAIER

10. Jak często należy czyścić/wymieniać

filtry w klimatyzatorze?

Oliwia Gałkowskaz firmy Lindab zwraca

uwagę na ważną kwestię: Pamiętajmy

– zabrudzony filtr powietrza zmniejsza

wydajność urządzenia, a co za tym idzie

zwiększa koszty eksploatacyjne. Może również

przyczynić się do wystąpienia usterek

– np. awarii wentylatora parownika.

Czyszczenie (lub wymiana, jeśli jest

konieczna) filtrów powietrza zalicza

się do rutynowych czynności

serwisowych. Konserwacji klimatyzatora

powinno się dokonywać dwa

razy do roku, nie rzadziej niż raz na

6 miesięcy (zależnie od warunków

utrzymania gwarancji dla danego producenta),

przed każdym z sezonów –

letnim i zimowym (jeśli również korzystamy

z funkcji grzania).

Ekspert z firmy FREE przypomina,

że w pewnych warunkach serwisowanie

powinno odbywać się częściej: Nawet

raz w miesiącu należy czyścić filtry, gdy

urządzenie jest zainstalowane w pomieszczeniu

o niekorzystnych warunkach, np.

w salonie fryzjerskim, restauracyjnej kuchni,

piekarni, w warsztacie stolarskim itp. W pomieszczeniach

tego typu filtry zanieczyszczają

się bowiem znacznie szybciej.

Fot. 11. Standardowymi filtrami stosowanymi w klimatyzatorach są filtry wstępne siatkowe.

Fot. 10. Wybór jednostki podyktowany jest między innymi mocą chłodniczą i gustem klienta.

Fot. FREE

11. Często w upalne dni, w celu uniknięcia

napływu ciepłego powietrza

z zewnątrz, rezygnujemy z przewietrzania

pomieszczeń. Czy ma to

wpływ na pracę systemu klimatyzacji?

Jakie są skutki złej wentylacji

w klimatyzowanym pomieszczeniu?

Wiktor Rybarczyk z firmy Refsystem tłumaczy:

Podstawą dobrego działania

klimatyzacji jest również przewietrzanie

pomieszczenia. Dostęp świeżego

powietrza spowalnia rozwój drobnoustrojów

– bakterii, grzybów czy pleśni,

które mogą źle oddziaływać na zdrowie

użytkowników i być przyczyną wydostawania

się z klimatyzatora przykrych

zapachów. Lepszym rozwiązaniem od

szczelnego zamykania okien jest montaż

rolet zewnętrznych (przysłanianie okien

w upalne dni) i montaż wentylatorów

sufitowych.

12. Co zyskujemy dzięki funkcjom

zdalnego sterowania?

Zdalne sterowanie to uzupełnienie automatyki

z możliwością programowania.

Uzupełnione o możliwość zdalnego

dostępu przez Internet przekłada się

wprost na komfort użytkownika.

Oczywiście w większości przypadków

sprawę sterowania załatwi za użytkownika

automatyka. Włączy i wyłączy klimatyzację

o zakładanej godzinie, zmieni temperaturę

czy moc nawiewu w zależności

od aury. Nasze poczucie komfortu cieplnego

jest jednak bardzo zmienne i zależy

od wielu czynników, nie tylko od warunków

pogodowych. Mając więc pilota

pod ręką możemy bez ruszania się z kanapy

czy od biurka ustawić w pomieszczeniu

optymalne dla nas warunki. Tego

pilota zastępuje coraz częściej aplikacja

w smartfonie, która nie tylko pozwoli

nam sterować klimatyzacją zza biurka,

ale umożliwi również przygotowanie pomieszczeń

w sytuacjach nieprzewidzianych

w programie, jak na przykład szybszy

powrót do domu czy nagła zmiana

pogody, na którą automatyka zareaguje

z pewnym opóźnieniem.


72

Fachowy Instalator 3 2019


K. klimatyzacja

Wyższa szkoła projektowania, czy zadanie dla każdego?

Jak dobrać dla pomieszczenia moc klimatyzatora?

Aby klimatyzator spełniał, wydajnie i skutecznie, postawione przed nim zadania

przede wszystkim należy prawidłowo dobrać jego moc w odniesieniu

do danego pomieszczenia. Wybranie urządzenia o niewystarczającej wydajności

przełoży się na problemy z osiąganiem żądanej temperatury, a nawet

przeciążeniem i niewłaściwą pracą urządzenia. Z kolei instalacja modelu o za

dużej wydajności może powodować przechładzanie pomieszczenia, problemy

z oszranianiem wymiennika ciepła oraz wadliwe działanie. Jak zatem

prawidłowo dobrać moc urządzenia klimatyzacyjnego? Czy jest to zadanie

wymagające wiedzy i doświadczenia? Kto powinien taki dobór wykonywać?

PROMOCJA

JAby wybrać klimatyzator o odpowiedniej

wydajności chłodniczej

możemy posłużyć się trzema

metodami. Metodą przybliżoną,

kalkulatorem wydajności klimatyzatora

lub specjalistycznym programem

komputerowym. Najprostszym

sposobem wykonania

doboru jest zastosowanie metody

przybliżonego obliczenia.

Aby skalkulować zapotrzebowanie

na chłód, technicy przyjmują

współczynnik jednostkowego

zapotrzebowania na moc chłodniczą

dla standardowego pomieszczenia

wynoszący zazwyczaj

40 W/m 3 .

Aby zatem obliczyć wymaganą

moc klimatyzatora potrzebujemy

znać jedynie objętość

pomieszczenia podaną

w metrach sześciennych (powierzchnia

pomieszczenia [m 2 ]

pomnożona przez wysokość

pomieszczenia w świetle [m])

i przemnożyć ją przez przyjęty

współczynnik jednostkowego

zapotrzebowania. Dla

przykładu, zapotrzebowanie

na moc chłodniczą pomieszczenia

o powierzchni użytkowej

28m 2 i wysokości w świetle

2,75 m, czyli o objętości 77 m 3 ,

wynosić będzie około 3 kW

(28 m 2 × 2,75 m x 40 W⁄m 3

= 3080 W).

Wyznaczenie potrzebnej mocy klimatyzatora

jest zatem proste i szybkie, co

pozwala na zastosowanie jej również

przez planujących montaż klimatyzatora

użytkowników końcowych. Ma ono

jednak istotne wady. Przede wszystkim

daleko idące uproszczenie każdego pomieszczenia

do pomieszczenia standardowego.

Metoda ta nie uwzględnia

różnicy w udziale okien czy drzwi

balkonowych oraz ich nasłonecznienia,

liczby i aktywności osób przebywających

w pomieszczeniu, czy emisji

ciepła od urządzeń elektrycznych.

Założenie takiego samego współczynnika

jednostkowego zapotrzebowania

Fot. 1.

Klimatyzator Amber Standard Black.

na moc chłodniczą dla pomieszczenia

biurowego, z niewielkim oknem na stronę

północną oraz siłowni, z przeszkloną

ścianą na stronę zachodnią byłoby bowiem

dużym błędem. Z tego też powodu

dokładniejszą metodą jest kalkulator

wydajności klimatyzatora.

Kalkulator wydajności urządzenia klimatyzacyjnego

to często opracowany

przez inżynierów HVAC skoroszyt programu

Microsoft Excel, pomagający dobierającemu

obliczenie zapotrzebowania.

Przykładem takiego skoroszytu jest

Kalkulator mocy klimatyzatora stworzony

przez czołową markę klimatyzatorów

w Polsce – Gree. Jego zaletą jest z pew-

74

Fachowy Instalator 3 2019


klimatyzacja

K.

Fot. 2.

Klimatyzator Muse.

nością łatwy i darmowy dostęp. Aby

pobrać kalkulator pracownicy branży

HVAC muszą jedynie zarejestrować się

w Strefi e Instalatora na stronie internetowej

www.gree.pl podając dane takie

jak: imię, nazwisko, adres mailowy

i dane fi rmy. Po zalogowaniu się mają

oni możliwość pobrania skoroszytu.

Kalkulator jest bardziej rozbudowanym

narzędziem szacującym zapotrzebowanie

na chłód. Rozpoczynając pracę użytkownik

ma możliwość wpisania danych

klienta i pomieszczenia dla którego wykonywany

jest dobór, a następnie jego

wymiary (długość, szerokość, wysokość).

Kalkulator następnie automatycznie

wylicza zapotrzebowanie na moc

metodą przybliżoną.

Aby wykonać dobór dokładny w pierwszym

etapie podajemy informacje dotyczące

okien i drzwi balkonowych w pomieszczeniu.

Określamy ich wymiary dla

danego kierunku świata oraz ich ilość.

Kalkulator następnie automatycznie

wylicza zyski ciepła od nasłonecznienia.

Krokiem drugim jest podanie danych

ścian zewnętrznych i wewnętrznych

oddzielających pomieszczenie od lokali

nieklimatyzowanych. Podawane są

również długość i szerokość oraz liczba

przegród (dla ścian zewnętrznych

w podziale na kierunki świata). Kalkulator

również wylicza zyski przenikania ciepła

przez ściany. Następnie podawany

jest charakter oraz wymiar podłogi i sufi

tu w pomieszczeniu. Po automatycznym

wyliczeniu zysków ciepła przez te

przegrody użytkownik określa wymiary

i liczbę stale otwartych drzwi do innych

pomieszczeń w rozróżnieniu pomieszczeń

sąsiadujących na klimatyzowane

i nieklimatyzowane. Przedostatnim czynnikiem

uwzględnianym przez kalkulator

stworzony przez inżynierów Gree są zyski

ciepła od ludzi.

Aby skoroszyt mógł je wyliczyć należy

podać liczbę osób przebywających

w pomieszczeniu i stopień ich aktywności.

Przykładowo dla biura możemy

przyjąć „ludzie siedzący”, dla sklepu

„ludzi średnio aktywni”, a dla dyskoteki

czy siłowni „ludzie mocno aktywni”.

W ostatnim kroku kalkulator prosi o podanie

ilości ewentualnie występujących

w pomieszczeniu urządzeń generujących

duże zyski ciepła, jak komputery,

drukarki czy ekspresy do kawy. Użytkownik

ma również możliwość podania

innych urządzeń oraz ich współczynnika

generacji ciepła [W/szt.]. Po podaniu

wszystkich danych kalkulator podaje

obliczoną metodą dokładną szacowaną

moc chłodniczą [kW].

Fot. 3. Klimatyzator Gree Amber Standard Black - urządzenie będące w stanie obługiwać pomieszczenia do kilkudziesięciu m 2 .

Fachowy Instalator 3 2019 75


K. klimatyzacja

Sam kalkulator daje ponadto możliwość

do wyliczonego zapotrzebowania

na chłód dobrania konkretnego

urządzenia ściennego Gree. W tym celu

w sekcji „Dobrany model klimatyzatora”

należy wybrać z listy rozwijalnej model

urządzenia (Amber Prestige, Amber

Standard, U-Crown, Lomo Luxury,

Lomo Eco, Bora, Muse). Po zaznaczeniu

serii urządzeń kalkulator podaje symbol

urządzenia, jego nominalną i maksymalną

moc chłodniczą [kW], klasę energetyczną

oraz stosunek mocy nominalnej

i maksymalnej do wyliczonej mocy,

co pozwala ocenić prawidłowość doboru.

Aby przedstawić wykonany dobór

klientowi użytkownik może na koniec

podać dane osoby i fi rmy wykonującej

obliczenia.

Zaletami kalkulatora jest wykonanie

doboru mocy klimatyzatora opartego

na zdecydowanie dokładniej określonych

właściwościach pomieszczenia

i uwzględnieniu wszystkich najważniejszych

czynników. Ponadto sama praca

z kalkulatorem jest stosunkowo prosta,

szybka i niewymagająca specjalistycznej

wiedzy, jednak ze względu na większe

zaawansowanie w porównaniu z metodą

przybliżoną, powinni wykorzystywać

ją jedynie pracownicy branży HVAC.

Najbardziej precyzyjną metodą wyznaczania

zapotrzebowania na chłód

pomieszczenia, a co za tym idzie mocy

Fot. 4.

Klimatyzator Amber Standard Silver.

klimatyzatora, są inżynierskie programy

komputerowe. Ich ogólną zaletą jest bardzo

dokładne obliczanie poszukiwanej

wielkości, uwzględniające wiele inżynierskich

współczynników, stałych, liczb

i parametrów. Cały proces jest jednak

stosunkowo pracochłonny i skomplikowany.

Ponadto zazwyczaj profesjonalne

oprogramowanie nie jest darmowe i wymaga

wiedzy z zakresu klimatyzacji i budownictwa,

a nierzadko i doświadczenia

w przeprowadzaniu doborów, przez co

wykorzystywane jest jedynie przez wykwalifikowanych

inżynierów klimatyzacji.

Fot. 5. W przypadku zapotrzebowania powyżej 7 kW mocy chłodniczej zastosować

można modele Kasetonowe Gree występujące do 16 kW.

Jeżeli już otrzymamy, którąkolwiek

z metod, zapotrzebowanie chłodnicze

pomieszczenia należy pamiętać,

że typoszereg wydajności klimatyzatorów

jest schodkowy. Przykładowo

dla urządzeń Gree serii Amber Prestige

możemy wybrać urządzenie

o mocy 2,70 kW, 3,53 kW, 5,30 kW

i 7,03 kW. W przypadku, gdy wyliczona

wielkość jest pomiędzy dostępnymi

wydajnościami urządzeń przy

niewielkiej różnicy (do 15%) możemy

wybrać urządzenie o mniejszej

mocy, jednak bezpieczniej będzie

zdecydować się na przewymiarowanie

(nie więcej niż 20%).

Dobór mocy chłodniczej klimatyzatora

do danego pomieszczenia nie jest zatem

zawsze zadaniem tylko dla wyspecjalizowanych

inżynierów. Najprostsza

metoda przybliżona może być bowiem

z powodzeniem stosowana przez każdego.

Oczywiście wybór metody wiąże

się z dokładnością obliczeń. Warto zatem

zlecić wykonanie doboru fi rmie klimatyzacyjnej,

która będzie dokonywała montażu

urządzenia. Poza określeniem samej

mocy chłodniczej pomogą oni również

wybrać rodzaj rozwiązania klimatyzacyjnego

(systemy VRF, układy multi, pojedyncze

klimatyzatory itp.), typ jednostki

wewnętrznej (ścienna, kasetonowa, konsola,

kanałowa itp.), a także doradzą jak

mądrze zaplanować instalację i wykonać

montaż urządzeń.


76

Fachowy Instalator 3 2019


K.

klimatyzacja K.

Czynniki chłodnicze w klimatyzacji

– systematyka i właściwości, wymagania prawne i możliwości wymiany

W chłodnictwie i klimatyzacji dokonuje się właśnie cicha rewolucja. Jest nią

zmiana w podejściu do czynników chłodniczych, przejawiająca się w odpowiednim

prawodawstwie, które nakazuje stopniową rezygnację z czynników

uznanych za szkodliwe dla środowiska i przejście na takie, które środowisku

nie szkodzą w ogóle, lub bardzo mało. To w zasadniczy sposób zmieniło systematykę

tych związków.

Typologia czynników używanych

w chłodnictwie nie jest oczywista,

gdyż dzieli się je zarówno w oparciu

o ich skład i właściwości chemiczne,

jak też właściwości fi zyczne

(termodynamika) oraz z punktu

widzenia ich wpływu na środowisko,

a szczególnie na atmosferę

i jej poszczególne składniki. Zależnie

więc od tego, jakie kryterium

zostaje przyjęte, przechodzi się

do stosownej systematyki cechującej

się własną logiką i nomenklaturą.

Zanim jednak zostanie to

pokrótce omówione, warto przypomnieć

sobie czym w gruncie

rzeczy są czynniki chłodnicze.

tu ciśnienie i jego cykliczna zmiana:

naprzemienne sprężanie i rozprężanie

wywołuje pobieranie i oddawanie

ciepła. Taka właściwość termodynamiczna

przynależy do wielu płynów

roboczych, zarówno naturalnych jak

i syntetycznych, co sprawiło, że znalazły

zastosowanie w urządzeniach

chłodniczych w dość pokaźnej liczbie.

Oczywiście czynniki chłodnicze

muszą spełniać również szereg innych

warunków, takich jak atoksyczność,

czy ograniczona palność i wybuchowość,

ale kluczowa jest ich zdolność

do pobierania, a następnie oddawania

ciepła pod wpływem odpowiednio

modulowanego ciśnienia.

Z punktu widzenia nauk chemicznych

czynniki chłodnicze dzieli się na dwie

główne grupy, jakimi są czynniki syntetyczne

(nie występujące w naturze)

oraz naturalne. W obrębie każdej z grup

wyróżnia się kilka podgrup. Zyskujące

dziś na znaczeniu czynniki naturalne

systematyka dzieli dalej na organiczne

(węglowodory czyste i ich mieszaniny)

oraz nieorganiczne, wśród których

najważniejsze to amoniak (kod R717),

CO 2 (R744) i woda lodowa z zawartym

w niej glikolem. Natomiast od dawna

stosowane już – i dziś w sporym zakresie

porzucane – czynniki z grupy syntetycznych,

dzieli się na jednorodne, na które

składają się węglowodory z grupy

Systematyka czynników

chłodniczych i ich właściwości

Najogólniej rzecz ujmując za

czynniki chłodnicze uznaje

się związki chemiczne lub ich

mieszaniny (w postaci płynnej)

o właściwościach termodynamicznych,

pozwalających

wykorzystywać je w procesach

wymiany ciepła w urządzeniach

chłodniczych. Dzięki termodynamicznym

właściwościom, substancje

te w niskich temperaturach

i przy niskim ciśnieniu wrzą

i jednocześnie pobierają z otoczenia

ciepło, które następnie

podczas skraplania – w wysokiej

temperaturze i przy wysokim

ciśnieniu – oddają do otoczenia,

obniżając własną temperaturę

i powracając do pierwotnego

niskiego ciśnienia. Kluczowe jest

Fot. PIXABAY.COM

Fot. 1. Klimatyzacja i wentylacja przemysłowa bazuje na innych czynnikach niż małe instalacje. .

Fachowy Instalator 3 2019

77


K.

klimatyzacja

K.

freonów oraz na niejednorodne, czyli

złożone z kilku czynników o identycznej

lub różnej lotności (co skutkuje izotermicznym

lub nieizotermicznym parowaniem).

Warto zwrócić w tym miejscu

uwagę na pojawiające się kodowanie

z literą R (od angielskiego refrigerant,

co można tłumaczyć jako „ziębnicz” lub

po prostu „czynnik chłodniczy”) i sekwencją

liczb. System tych kodów opiera

się na normie ISO 817 i w dużym skrócie

zawiera w sobie informacje o strukturze

atomowej poszczególnych czynników

chłodniczych, wskazując na ilości atomów

węgla, wodoru i fl uoru.

W latach 90-tych ubiegłego stulecia

dużym problemem stał się wyraźny zanik

warstwy ozonowej w stratosferze,

za który odpowiedzialnością w sporej

mierze obarczono składniki czynników

chłodniczych uwalnianych do atmosfery,

z freonem, chlorem i bromem

na czele. Sytuacja wywołała międzynarodową

dyskusję na temat wpływu

czynników chłodniczych na środowisko

jako całość i zaowocowała opracowaniem

zupełnie osobnej systematyki,

która pozwoliła uszeregować czynniki

według ich potencjalnego wpływu

na warstwę ozonową. Dziś właśnie ta

systematyka jest kluczowa i obowiązująca

przy określaniu kategorii dla

każdego czynnika chłodniczego, co

prezentuje poniższa tabela:

Fot. PIXABAY.COM

Fot. 2. Rynek klimatyzacji komfortu jest w trakcie przesiadki na ekologiczne czynniki

chłodnicze.

Uważny czytelnik już zapewne zauważył,

że czynniki z kategorii CFC i HCFC

mają negatywny wpływ na warstwę

ozonową ziemskiej atmosfery, w przeciwieństwie

do pozostałych kategorii.

Fakt ten jest przyczyną uchwalenia

i wdrożenia do porządków prawnych

poszczególnych krajów UE stosownych

ustaw, które zabroniły wykorzystywania

tych czynników chłodniczych w nowych

instalacjach i nowo produkowanych

urządzeniach, takich jak choćby

domowe klimatyzatory czy klimatyzacje

we wszelkiego rodzaju pojazdach.

Podobny los czeka kategorię HFC, która

obejmuje czynniki co prawda bezpieczne

dla warstwy ozonowej, za to wpływające

dodatnio na podnoszenie się

średniej temperatury na ziemi (wzmacnianie

efektu cieplarnianego).

Grupa czynników

CFC – w pełni halogenowane pochodne węglowodorów,

w których wszystkie atomy wodoru zastąpiono atomami m.in.

fl uoru i chloru. Użycie ich w nowych instalacjach jest zakazane

z powodu wysokiego ODP.

HCFC – bardzo podobne do CFC, z tym że posiadają atomy

wodoru, przez co ich ODP jest znacznie niższe. Do niedawna

dopuszczalne w nowych instalacjach, dziś już nie.

HFC – nie w pełni halogenowane pochodne węglowodorów.

Nie zawierają chloru bądź bromu. Chemicznie są bardzo stabilne

a ich ODP jest zerowe. Natomiast silnie wpływają na wzrost efektu

cieplarnianego (wysokie GWP)

HBFC – stanowią odpowiednik kategorii HFC wzbogacony

o atomy bromu. Nie zagrażają warstwie ozonowej.

FC – pochodne węglowodorów w których wszystkie atomy

wodoru zostały zastąpione atomami fl uoru.

Są bezpieczne dla warstwy ozonowej.

HC – czynniki naturalne z grupy węglowodorów, uznawane za

najbardziej ekologiczne czynniki chłodnicze.

HFO – hyfrofl uoro-olefi ny na bazie fl uoru. Przypominają pochodne

węglowodorów HFC, lecz w odróżnieniu od nich tu atomy

węgla mają co najmniej jedno podwójne wiązanie między sobą.

Uznawane są za bardzo ekologiczne czynniki.

Wskaźnik ODP

(siła niszczenia warstwy ozonowej)

Wysoki na skutek rozpadu czynników

w warstwie ozonowej

Średni na skutek dużego rozkładu częściowego w

niższych warstwach atmosfery

Zerowy (brak zagrożenia dla warstwy ozonowej)

Zerowy (brak zagrożenia dla warstwy ozonowej)

Zerowy (brak zagrożenia dla warstwy ozonowej)

Zerowy (brak zagrożenia dla warstwy ozonowej)

Zerowy (brak zagrożenia dla warstwy ozonowej)

Źródło: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego

Przykładowe czynniki

R11, R12, R133, R113, R114, R115

R22, R123

R134a, R23, R152a, R32

R12B1, R13B1, R114B2, R22B1

R218

R717, R290, R600a, R744

R1234yf, R1234ze

78

Fachowy Instalator 3 2019


klimatyzacja K.

z d a n i e m

E K S P E R T A

Regulacje prawne UE wymogły stopniowe przechodzenie z syntetycznych

na naturalne czynniki chłodzące. Czy wśród nich już dziś można wskazać

swoistego „lidera”, czyli czynnik który ma szansę dominować na tym polu ?

Rafał Piguła, Inżynier ds. Produktu w spółce Free Polska Sp. z o.o

Regulacje prawne organów UE sprawiły, że już dziś stosuje się wiele

naturalnych czynników chłodniczych. Mają one różne właściwości

i zalety, ale i charakterystyczne wady i ograniczenia. Stąd różne jest

również ich zastosowanie (chłodnictwo, małe klimatyzatory, duże systemy

klimatyzacyjne itp.). Wśród najciekawiej się zapowiadających

wyróżnić można R290 (Propan), R744 (Dwutlenek węgla) oraz R717

(Amoniak). Wadą pierwszego z nich jest skrajna palność, stąd wykorzystywany

jest np. dla klimatyzatorów przenośnych, gdzie napełnienie

czynnikiem jest niewielkie. R744 ze względu na panujące w instalacjach

bardzo wysokie ciśnienia (nawet do 100 bar) przewidziany

jest dla dużych układów klimatyzacyjnych i chłodniczych. Cecha ta

wymaga bowiem zastosowania rozbudowanej aparatury kontroli

i bezpieczeństwa. Niewątpliwą zaletą CO 2 jest możliwość osiągnięcia

wysokich współczynników EER i COP. Alternatywą dla klimatyzacji

przemysłowych jest również, pomimo toksyczności i palności, czynnik

R717, który charakteryzuje wyjątkowo wysoka wydajność chłodnicza.

Nie nadaje się on jednak do często stosowanych instalacji miedzianych.

Aktualnie ciężko zatem stwierdzić, który z czynników chłodniczych

jest „liderem”. Prace nad wdrażaniem nowych wciąż trwają,

stąd mogą się pojawić jeszcze całkiem inne rozwiązania.

Przed omówieniem otoczki prawnej

wokół czynników chłodniczych, warto

przyjrzeć się bliżej dwóm ostatnim

kategoriom czynników, które zdają

się obejmować palmę pierwszeństwa

na terenie Unii Europejskiej.

Ponieważ dokładne przeanalizowanie

każdej z wymienionych w tabeli

kategorii wymagałoby znacznego

zwiększenia objętości niniejszej analizy

oraz z uwagi na najlepsze perspektywy

dla czynników z kategorii

HC i HFO, to właśni im zostanie poświęcone

kilkanaście dodatkowych

linijek poniższego tekstu.

W kategorii HC chyba najpowszechniejszymi

czynnikami są R290 i R600a.

Ten pierwszy to propan stosowany

w przemysłowych instalacjach chłodniczych,

systemach klimatyzacji dużych

biur lub domów 1-rodzinnych

oraz sklepów. Jest czysto organicznym

związkiem, którego popularność

rośnie z powodu świetnych parametrów

termodynamicznych oraz słabego,

niemal zerowego oddziaływania

na środowisko. Jest nietoksycznym

czynnikiem o zerowym ODP i bardzo

niskim wskaźniku GWP (Global Warming

Potential), co oznacza że nie

Fot. 3. Cząsteczka NH3 czyli amoniaku

- naturalnego czynnika chłodniczego

o zerowym GWP i ODP.

Fot. PIXABAY.COM

Fot. GREE

Fot. 4. Model U-Crown to przykład instalacji w której stosować można tylko czynniki

o wskaźniku GWP do 750.

niszczy warstwy ozonowej, za to delikatnie

może wpływać na podnoszenie

się średniej temperatury na ziemi, czyli

zwiększać efekt cieplarniany. Wadą

tego czynnika jest jego silna wybuchowość

w postaci gazowej, dlatego

nie może zastępować wycofanych

czynników z kategorii fluorowęglowodorowej

(CFC). W odróżnieniu od

R290, czynnik R600a – czyli izobutan

– znajduje zastosowanie głównie

w małych instalacjach, w małych

lodówkach przemysłowych i zwykłych

lodówkach domowych. Jest podobnie

nieszkodliwy dla środowiska

i cechuje się niską wartością ciśnienia

skraplania, co oznacza mniejsze kosz-

Fachowy Instalator 3 2019

79


K.

klimatyzacja

ty funkcjonowania urządzeń chłodniczych.

Jego podstawową wadą jest

wysoka łatwopalność, lecz nie jest to

problem dużego kalibru, gdyż ilości

nabicia tego czynnika w instalacjach

w których pracuje są relatywnie małe.

Kategorię czynników HFO reprezentuje

głównie R1234yf, stosowany powszechnie

m.in. w układach klimatyzacji samochodowych

oraz domowych lodówkach.

Jego współczynnik ODP jest

zerowy, zaś GWP minimalne. Ma wysoką

wydajność chłodniczą, jest jednorodny

(nie jest mieszaniną związków),

nietoksyczny i trudnopalny, natomiast

dość silnie wybuchowy. W przypadku

zapłonu emituje trujące związki fl uoru

i właśnie z tego względu – oraz z uwagi

na pewien stopień palności – toczą się

wokół niego dyskusje co do zasadności

jego stosowania. Mimo to dominuje on

w układach klimatyzacji samochodowych,

choć jego cena zawrotnie urosła

z powodu monopolu dwóch amerykańskich

fi rm na jego produkcję.

Fot. GREE

Fot. 5. Dystrybucja czynników chłodniczych prowadzona jest przy wykorzystaniu

specjalnych butli.

Wymagania prawne

wobec czynników chłodniczych

Podstawą prawną dla stosowania

czynników chłodniczych w UE

(a więc i w Polsce) jest Rozporządzenie

Parlamentu Europejskiego i Rady

nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r.

dotyczące substancji zubożających

warstwę ozonową. Już sama nazwa

zdradza co było priorytetem

przy ustalaniu przepisów zawartych

w tym rozporządzeniu. Bezpośrednim

efektem przyjęcia tego

aktu prawnego był zakaz sprzedaży

pierwotnych czynników z grupy

HCFC już od 1 stycznia 2010 roku.

Identycznie zresztą z odzyskanymi

czynnikami z tej kategorii, których

nie poddano procesowi regeneracji.

Wdrożenie tego rozporządzenia było

de facto uderzeniem w czynnik R22,

który dekadę temu był najpowszechniejszym

płynem roboczym w krajach

UE, z jednym wspomnianym wyżej

zastrzeżeniem – nie obejmowało

to jego postaci po regeneracji, czyli

po kompleksowym oczyszczeniu potwierdzonym

w Polsce certyfikatem

Fundacji Ochrony Warstwy Ozonowej

PROZON.

Na gruncie krajowego prawodawstwa

trzeba ponadto wskazać na tzw. ustawę

o F-gazach z dnia 15 maja 2015,

Fot. 6. Klimatyzatory typu SPLIT są wtrakcie przechodzenia na czynnik R32 który zastępuje

wycofywany R410a.

opierającą się na starym rozporządzeniu

UE z 2006 roku, które straciło moc

na rok przed wejściem w życie polskiej

ustawy. Ta paradoksalna sytuacja wymagała

od samego początku naprawienia,

co nastąpiło w lipcu 2017 roku,

kiedy to Sejm przyjął nowelizację ustawy

o F-gazach. Podobne działania nastąpiły

w porządkach prawnych pozostałych

krajów członkowskich UE, co

rozpoczęło proces stopniowej eliminacji

czynników szkodliwych dla środowiska

z rynku europejskiego, o czym

w pewnej mierze traktuje następny

rozdział.

Wymiana czynników

Wymiana czynników starych generacji

na czynniki nowych generacji, a więc

głownie tych z kategorii HC i HFO nie

jest sprawą prostą. Nawet jeśli niektóre

czynniki są dość podobne do tych wycofywanych

i w dużym stopniu stanowić

mogą ich zamienniki, to jednak stosowanie

ich równolegle w tym samym

czasie nie jest dozwolone. Za przykład

może posłużyć opisany wcześniej

czynnik R1234yf z kategorii HFO, który

niejako zastąpił czynnik R134a. Jest on

faktycznie świetnym zamiennikiem dla

R134a, lecz nie do końca kompatybilnym,

co oznacza, że przed nabiciem

instalacji nowym czynnikiem, trzeba

wpierw całkowicie pozbyć się z niej

Fot. PIXABAY.COM

80

Fachowy Instalator 3 2019


klimatyzacja K.

Fot. 7. Od przyszłego roku obowiązywać będzie zakaz nabijania nowych urządzeń

czynnikami R404a i R507.

starego czynnika - innej ścieżki nie ma.

Przy tym wszystkim warto zauważyć

jeden fakt: wycofywany R134a nadal

świetnie funkcjonuje na rynku, gdyż

sięgają po niego serwisanci. Wynika

to z tego, że duża część czynników nie

może być już stosowana w nowych

urządzeniach, lecz prawo unijne pozwala

na korzystanie z nich – przynajmniej

do pewnego momentu – przez

zakłady serwisowe.

Ciekawa jest też sytuacja czynnika

R410a z kategorii HFC, który z uwagi

na wysoki stopień wskaźnika GWP ma

być wycofany do 2022 roku. W swoim

czasie ten syntetyczny azeotrop (mieszanina

R32 i R125 w proporcjach 1:1)

był powszechnie stosowany w domowych

i biurowych instalacjach klimatyzacyjnych,

gdyż wydawał się idealnym

zamiennikiem dla R22 i R13b1

z kategorii HCFC. I faktycznie nim był

– m.in. z uwagi na jego nietoksyczność,

zdatność do pracy w układach

niskotemperaturowych i mały poślizg

temperatury. Jednak wysoki GWP stał

się argumentem dyskwalifikującym

Fot. ADOBESTOCK

go, co oznacza, że już kilka lat temu

rozpoczęto gorączkowe poszukiwania

jego zamiennika, którym okazał

się R32 – jeszcze niedawno bardzo

drogi, dziś już cenowo konkurencyjny

wobec R410a. Warto w tym miejscu

zauważyć, że R32 jest czynnikiem

o istotnie niskim GWP, o dużej łatwości

odzysku dla ponownego wykorzystania

i wymagającym o około 30% mniej

napełnienia – w stosunku do R410a –

przy zachowaniu identycznej wydajności

instalacji.

Jeśli chodzi o naturalne i preferowane

przez prawodawstwo unijne czynniki,

nie sposób pominąć milczeniem R744,

który jest niczym innym jak dwutlenkiem

węgla – całkowicie ekologicznym czynnikiem

stosowanym już od wielu lat przez

sieci handlowe w ich schładzarkach. Wydaje

się on rozsądnym zamiennikiem dla

czynników takich jak R22, R404a i R507

i największą karierę wróży mu się w tzw.

klimatyzacji komfortu, czyli w instalacjach

domowych lub biurowych.

Podsumowując można właściwie uznać,

że od około pięciu lat i przez jeszcze kolejne

pięć będziemy świadkami zmiany

warty w świecie czynników chłodniczych,

co oznacza mocne wejście

związków z kategorii HFO w miejsce

HFC. To sytuacja podobna do tej sprzed

20 lat, gdy czynniki HFC wypierały czynniki

CFC, z tą różnicą, że teraz powinno

być nieco łatwiej z uwagi na spore podobieństwa

obu kategorii czynników

(praca instalacji na tych samych olejach,

materiałach i osprzęcie serwisowym).

Podsumowanie

Sytuacja związana z czynnikami chłodniczymi

jest dynamiczna. Od strony prawa

unijnego wiadomo już, że od przyszłego

roku obowiązywać będzie zakaz nabijania

nowych urządzeń chętnie wykorzystywanymi

czynnikami dla niskich

i średnich temperatur, czyli R404a i R507.

Od roku 2022 natomiast zacznie obowiązywać

zakaz stosowania m.in. R134a,

R407F i R410a. Oznacza to gorączkowe

poszukiwania zamienników na bazie

czynników naturalnych w postaci czystej

jak i czynników powstałych z ich mieszanin.

Problemem są też wysokie ceny

nowych, ekologicznych zamienników,

które wynikają z faktu mocnego zmonopolizowania

produkcji części z nich.

Prędzej czy później rynek zapewne się

uspokoi, zaś przepisy zaczną mniej lub

bardziej udanie odzwierciedlać sytuację

rzeczywistą, lecz zapewne nastąpi to

dopiero w połowie kolejnej dekady. Do

tego czasu wytwórcy urządzeń wyposażanych

w instalacje z czynnikami chłodniczymi

będą doświadczać wielu zmian

dotyczących czynników, ich dostępności

i cen, za co najprawdopodobniej zapłacą

klienci i nabywcy ich produktów.

Łukasz Lewczuk

Na podstawie materiałów

publikowanych m.in. przez:

aveECO Michał Dobrzyński,

TEKO Polska Sp. z o.o., DKA Polska Sp. z o.o.,

Centrum Chłodnictwa Kielce,

Iglotech Sp. z o.o., Free Polska Sp. z o.o.,

Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o.

oraz Katedra Klimatyzacji i Transportu

Chłodniczego Zachodniopomorskiego

Uniwersytetu Technologicznego

w Szczecinie.

Fachowy Instalator 3 2019

81


W.

WARSZTAT

Kolejne modele poziomic laserowych marki PLS na polskim rynku

Fluke poszerza ofertę rynkową poziomnic laserowych marki PLS

(Pacific Laser Systems), która zadebiutowała w Polsce w lutym

bieżącego roku. Na rynek trafiają właśnie kolejne produkty marki

– tym razem są to obrotowe poziomnice laserowe, o bardzo

wysokiej dokładności pomiaru (poniżej 2,2 mm przy odległości

30 metrów). Do sprzedaży wchodzą równolegle 3 modele: PLS H2,

PLS HV2R i PLS HV2G. Wszystkie została zaprojektowana do pracy

na budowie. Przyrządy te cechują się wytrzymałą i ergonomiczną

konstrukcją oraz uproszczonym sposobem sterowania. Model

PLS H2 to poziomnica pracująca tylko w płaszczyźnie poziomej,

która oferuje prostą obsługę za pomocą jednego przycisku. Model

PLS HV2 to z kolei poziomnica z laserem czerwonym lub zielonym

wyświetlająca linię laserową w płaszczyźnie poziomej albo

pionowej. Poziomnice laserowe PLS HV2 emitują także punkt

z górnej części w przypadku ustawienia ich w pozycji pionowej.

Poziomnice laserowe PLS H2 i PLS HV2 to urządzenia odpowiednie

zarówno do zastosowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych;

Letnie obuwie ochronne

W ofercie Solid Gear pojawiły się nowe modele butów

z linii Athletic. Zadaniem modeli Atlantic, Ocean, Onyx Low

i Cloud 2.0. jest zagwarantowanie maksymalnego komfortu

– lekkości i przewiewności, a jednocześnie trwałości.

Obuwie to jest odporne na uszkodzenia mechaniczne, zapewniając

pełną ochronę stóp. Spełnia europejskie normy

dotyczące obuwia ochronnego.

Dobre buty robocze muszą być lekkie i to na tyle, żeby dosłownie

nie było ich czuć na stopach. Jednym z lżejszych

butów ochronnych na rynku jest obecnie model Solid Gear

Cloud 2.0. Super lekki jest także model Ocean, w którym

konstrukcja górnej części buta tworzy wytrzymały i opływowy

kształt bez zbędnych szwów. Zapewnienie stopom

odpowiedniej cyrkulacji powietrza to kolejna ważna cecha.

Specjalne panele wentylacyjne lub perforowane wstawki

umożliwiają wymianę powietrza, zmniejszają pocenie się

stóp i ograniczają rozwój bakterii. Wyjątkową przewiewnością

cechują się modele Cloud 2.0 i Atlantic.

Źródło: Solid Gear

przeznaczone m.in. dla generalnych wykonawców, elektryków,

hydraulików i architektów krajobrazu,.

Źródło: Fluke

Odkurzacz przemysłowy do pyłów suchych

i mokrych ISS 50-L automatyczny

Firma Würth Polska powiększyła

swoją ofertę o linię odkurzaczy

przemysłowych. Profesjonalne

urządzenia przeznaczone

są do zbierania pyłów suchych

i mokrych. Spełniają

wysokie standardy

jakości, które potwierdzone

są certyfikatami.

Zaawansowane

techniki zastosowane

podczas produkcji

urządzeń

gwarantują ich

długą żywotność.

Ten uniwersalny odkurzacz przemysłowy dedykowany jest pracom

budowlanym. Posiada system automatycznego czyszczenia

filtra i gwarancję odpylania na poziomie 99,9%, zgodnie z normą

EN 60335-2-69. Dzięki płaskiej obudowie silnika istnieje opcja przechowywania

i montażu walizek systemowych Würth. Ergonomiczny

projekt umożliwia przechowywanie w obudowie urządzenia

akcesoriów. Odkurzaczem można sterować za pomocą podłączonego

elektronarzędzia, ponieważ posiada gniazdo z czujnikiem

Halla. Urządzenie posiada także opcję odsysania antystatycznego

przy użyciu dodatkowych akcesoriów spoza zestawu.

Źródło: Würth Polska

MATERIAŁY PRASOWE FIRM

82

Fachowy Instalator 3 2019


Amber

Standard

Nie znaczy

standardowo...

Odkryj... 3 kolory klimatyzacji!

WHITE SILVER BLACK
www.gree.pl

More magazines by this user
Similar magazines