فن

mackesh.dahesh

یک روش حیاتی برای حفظ سلامتی مناسب، گردش هوا است. تهویه خوب، بوی بد و ناخالصی ها و دیگر گازها را از بین می برد. اگزاست فن ها در واقع فن هایی هستند که کار جا به جایی هوا را انجام می دهند، در واقع جایگزینی هوای بد و آلوده با هوای تمیز

یک اگزاست فن برای کنترل هوا استفاده می شود محیط داخلی با خروج از بوی ناخواسته،ذرات،‏

سیگار،‏ رطوبت و سایر آالینده ها که ممکن است در هوا حضور داشته باشد.‏ این محصول معموال

بسیار آسان برای نصب است،‏ بنابراین آنها را می توان در نقاط مختلف نیز قرار داد.‏

یک روش حیاتی برای حفظ سالمتی مناسب،‏ گردش هوا است.‏ تهویه خوب،‏ بوی بد و ناخالصی

ها و دیگر گازها را از بین می برد.‏ اگزاست فن ها در واقع فن هایی هستند که کار جا به جایی هوا

را انجام می دهند،‏ در واقع جایگزینی هوای بد و آلوده

با هوای تمیز.‏ همانطور که از اسمشان

پیداست در واقع همان فن می باشد،‏ برای درک بهتر فن ها همان هواکش های خانگی می باشند

که برای مثال در آشپزخانه ها استفاده می شوند.‏ اما اگزاست فن ها یا Exhaust Fan

نمونه

قدرتمند تر آن ها هستند.‏ هواکش ها هوا را فیلتر نمی کنند،‏ اما نکته مهم در تولید این محصول با

کیفیت فیلتر هوا می باشد.‏

کرد.‏

اگزاست فن نوع های مختلفی دارد.‏ برای مثال می توان به فن محوری و یا فن گریز از مرکز اشاره

از مشخصات این فن ها می توان گفت که قدرت هوادهی باالیی را دارند.‏ اگزاست فن ها با برق

کار می کنند و در نتیجه باعث حرکت موتور می شوند.‏

الکترو موتور مطرح است.‏

در اگزاست فن تک فاز و یا سه فاز بودن

امروزه یکی از ایده هایی که برای اگزاست فن مطرح شده است،‏ هوشمند سازی آن است.‏ تمامی

افراد می توانند دارای خطای سهوی در ارتباط با عملکرد

ها دستگاه این

باشند.‏ اما با هوشمند

سازی این نوع از فن ها تمامی سنسورها و فن های موجود قابل کنترل و برنامه ریزی می شوند.‏

با قابلیت های گسترده و عملکرد باال اگزاست فن می توان متوجه شد که به طور خاص طراحی

شده است.‏ سطح سر و صدای این محصول کم فشار هوای آن قدرتمند است.‏ از این محصول در

فصل های مختلف برای سالن های مرغداری و گلخانه ها و همچنین کارخانه ها و کارگاه های بزرگ

نیز استفاده می شود.‏

اگزاست فن سانتریفوژ

های فن اگزاست

یوتیلیتی سانتریفوژ)اگزاست

فن سانتریفوژ(‏

به خمیده ‏)پره بکوارد پروانه نوع از

عقب(‏ برای اگزاست و تخلیه هوا مناسب می باشد.‏

از اگزاست

پالستیک

فن سانتریفوژ اغلب برای خنک کردن خطوط اکستروژن استفاده می شود.‏ خواه از

، فوالد ، پلیمر

آلومینیوم یا مواد دیگری باشد

،

اگزاست فن سانتریفوژ ابزاری مناسب

،


برای حفظ دمای ثابت در سراسر بشکه اکستروژن است.‏ فرآیند اکستروژن گرمای فوق العاده ای

را تولید می کند که می تواند منجر به عملکرد و کیفیت با اکستروژن ها شود.‏

در یک اگزاست فن سانتریفوژ

،

هوا در جهت محور ‏)عمود بر سطح پروانه(‏ وارد پروانه شده و در

جهت مماس بر پروانه از آن خارج می شود.‏ اگزاست فن سانتریفوژ می تواند از هر

فوروارد

می و

، نوع بکوارد 3

،

رادیال باشد.‏

جنس بدنه و پایه اگزاست فن سانتریفوژ از ورق گالوانیزه گرم و اتصال آن بصورت درزی ‏)فیتیله(‏ بوده

لبه به لبه اتصال از بایست

خودداری شود

روکش با مهره و پیچ از استفاده با ها پایه و

گالوانیزه و یا آبکاری مناسب و بدون جوش به بدنه متصل گردد،‏ مگر در مواردی که امکان استفاده

از پیچ و مهره بدلیل مقاوم سازی مقدور نباشد که در اینصورت استفاده از جوش با زیرسازی مناسب

و پوشش رنگ الکترواستاتیک بالمانع است.‏

برای کاربری اگزاست مناسب ترین نوع ها نوع اگزاست فن سانتریفوژ بکوارد و رادیال می باشد.‏

از موارد مهم در کلیه تجهیزات دوار از جمله اگزاست فن سانتریفوژ باالنس استاتیکی و دینامیکی

عالوه که دستگاه

دستگاه می شود.‏

عملکرد بر

باعث بهتر،‏

درنتیجه و لرزش از جلوگیری

بیشتر عمر و کمتر صدای

More magazines by this user
Similar magazines