سردخانه

farasard
  • No tags were found...

برای ساخت سردخانه ابتدا نیاز به یک اتاق دارید. سایز و اندازه این اتاق ها بسته به نیاز شما
متغیر است، که البته ساخت آن چندان ساده هم نیست

روش ساده ساخت سردخانه

در این مقاله شما می فهمید که چگونه با انتخاب و نصب یک اتاق ذخیره سازی هوای سرد برای

نیازهای کسب و کار خود،‏ ساخت سردخانه انجام دهید و مشکل را حل کنید.‏

همچنین سعی خواهیم کرد که در مورد قیمت سردخانه تا حدودی به صورت مختصر توضیح دهیم.‏

البته قیمت سردخانه در هر پروژه ای بسته به نوع سردخانه انتخابی ممکن است متفاوت باشد.‏

همچنین قیمت سردخانه به عوامل مختلف و زیادی بستگی دارد.‏

ساخت سردخانه به این روش برای نگهداری گوشت،‏ سبزیجات و میوه ها،‏ لبنیات و سایر محصوالت

می تواند مورد استفاده قرار گیرد.‏

برای ساخت سردخانه ابتدا نیاز به یک اتاق دارید.‏ سایز و اندازه این اتاق ها بسته به نیاز شما

متغیر است،‏ که البته ساخت آن چندان ساده هم نیست !

سه راه اصلی برای ساخت سردخانه وجود دارد:‏

استفاده از اتاق های از پیش ساخته شده ؛

ساخت و جمع آوری اتاق از پانل های ساندویچ گرم ؛

استفاده از اتاقک های کوچک یا انبار ساختمان ؛

‎1‎‏-اتاق های تبرید پیش ساخته:‏

این ساده ترین و سریع ترین راه برای تهیه و ساخت سردخانه کامل است.‏ اتاق پیش ساخته

مجموعه ای از پانل های ساندویچی تهیه شده با حرارت باال و پرشده از پلی یورتان با اتصال ویژه

ای از اتصاالت صاف و مستقیم و زاویه دار است.‏

برای ساخت سردخانه قیمت یک اتاق پیش ساخته احتماال تا حدودی بیشتر از دو نوع دیگر است.‏ با

این حال،‏ برای ساخت سردخانه این یک راه آسان و سریع برای دسترسی به یک اندازه با کیفیت

خوب،‏ بدون ‏"پل"‏ سرد است.‏


2- پنل های ساندویچی

شما می توانید با استفاده از پانل های نوع سازنده،‏ ساخت سردخانه را انجام دهید.‏ در این مورد،‏

شما ابتدا باید محاسبه کنید که چه تعداد پانل نیاز دارید.‏ تعداد این پانل ها بسته به طول و عرض

اتاق مورد نیاز شما متغیر است.‏ عرض آنها در

0011 تا 0011

میلی متر در تولید کنندگان مختلف

متفاوت است.‏ بر اساس این اطالعات و همچنین ابعاد اتاق برنامه ریزی شده،‏ تعداد و طول پانل ها

را برای خرید خود محاسبه کنید.‏ فرایند مونتاژ خود،‏ روش اتصال پیچ های راست و زاویه ای است

که می توانید در داکیومنت و راهنمایی سازنده ای که انتخاب می کنید مشخص کنید.‏

برای ساخت سردخانه بهتر با کارایی باالتر باید توجه داشته باشید که هنگام نصب پانل ها الزم

است که از ایجاد ‏"پل های حرارتی"‏ در مفاصل گوشه جلوگیری شود،‏ زمانی که پوسته های داخلی

و خارجی فلزات در تماس با آنها قرار می گیرند.‏

ساخت سردخانه با مهر و موم و استفاده از درب استاندارد و همچنین عایق حرارتی ساخته شده

از فوم پلی اورتان درصد خروج هوای سرد و ورود هوای گرم را کمتر و کمتر می کند.‏

‎3‎‏-استفاده از اتاقک های کوچک یا انبار ساختمان

،

آخرین گزینه برای ساخت سردخانه،‏ اغلب ارزان ترین و البته معموال در نهایت سودآورترین راه

استفاده و یا بازسازی یک انبار یا یک اتاق است.‏ این اتاق ها می توانند با انجام عایق حرارتی

دیوارها یخچال شوند.‏ برای این کار هم می توان از پانل های ساندویچی فوم پلی اورتان استفاده

کرد،‏ که در بند قبلی برای ساخت سردخانه شرح داده شده است.‏

در این نسخه،‏ این پانل ها برای ساخت سردخانه با استفاده از اتصال دهنده ها به دیوارها و سقف

پایه ثابت می شود.‏ با این حال،‏ اتصال دهنده های فلزی بسیاری از ‏"پل های حرارتی"‏ را تشکیل

می دهند که می تواند منجر به تشکیل تراکم و زنگ زدگی بیشتر در نقاط اتصال شود.‏ بنابراین،‏

استفاده از اتصال دهنده های ساخته شده از مواد عایق حرارتی،‏ به عنوان مثال،‏ میخ های پلی

آمید،‏ مطلوب تر است.‏ اما این گزینه گران تر است و کار با آن سخت تر است.‏

پس از اتمام اتاق برای ساخت سردخانه،‏ شما باید تجهیزات یخچال را برای نگهداری دمای مطلوب

جهت ساخت سردخانه نصب کنید.‏ نصب تجهیزات بدون دخالت پرسنل واجد شرایط دشوار

است؛ تنها گزینه ساده موجود برای نصب و راه اندازی استفاده از خود یخچال خنک کننده است .


قیمت سردخانه

استفاده از پانل های پیش ساخته بسیار ساده تر است همچنین بر قیمت سردخانه نیز تاثیرگذار

خواهد بود.‏ گزینه ای از عایق حرارتی دیوارها،‏ اگر چه ممکن است ارزان ترین باشد،‏ اما عایق

حرارتی با کیفیت باال را تضمین نمی کند،‏ و همچنین می تواند ادعای بازرسی به علت عدم رعایت

الزامات بهداشتی باشد.‏ هنگام انتخاب یک فرض،‏ الزم است برخی از ویژگی های ذخیره سازی

برای محصوالت غذایی مختلف و غیر غذایی مورد نیاز خنک سازی را در نظر بگیریم.‏

الیه عایق حرارتی با پوشش فلزی برای حفاظت مکانیکی و الزامات بهداشتی الزم است.‏ اما این

کار دشوار است ولی نتیجه بسیار دلخواه است.‏

در مرحله اول ساخت سردخانه باید اول محل سردخانه را تعیین کنید چون با توجه به محل سردخانه

شما که باید قطعات خریداری شده پروژه شما ارسال شوند می تواند این کار چند ساعت یا حتی

چند روز طول بکشد.‏

بعد از محل سردخانه و نیاز به قیمت سردخانه مرحله بعدی باید انتخاب ساختمان اصلی سردخانه

باشد که با توجه به شرایط اقلیمی محل سردخانه باید ساختمان سردخانه طوری طراحی شود

که از تمامی امکانات بهینه برخوردار باشد.‏ که عواملی مثل بارگیری و تخلیه آسان،‏ قرارگرفتن

نگهبان و سرویس ها در جای مناسب و...‏ باید در نظر گرفته شود.‏

قیمت سردخانه و شرایط کاالهای مورد نگهداری نیز باید در نظر گرفته شود مثل:‏ دما،‏ رطوبت،‏

گردش هوا و شرایط اختصاصی مربوط به هر کاال.‏

انتخاب و خرید تجهیزات سردخانه نیز یکی از عوامل مهم در ساخت و قیمت سردخانه است.‏

تجهیزات باید به گونه ای باشد که کامال متناسب با پروژه در نظر گرفته شده باشد.‏

در انبارهای سردخانه سرمایه گذاری زیادی قرار است انجام شود پس باید قیمت سردخانه و

تجهیزات مصرفی به نحوی انتخاب شده باشند که حفاظت این سرمایه گذاری را داشته باشد.‏

یکی دیگر از عومل تاثیرگذار بر قیمت سردخانه:‏

نصب کابین:‏ بسته به شکل و ابعاد کابین نصب آن ممکن است از چند ساعت تا چند ماه به طول

بیانجامد.‏ همچنین در سردخانه های کوچک کار نصب کابین شاید توسط حداقل دو نفر انجام شود

ولی در سردخانه های بزرگ این کار نیاز به یک تیم و تجهیزات بیشتر دارد.‏

مشکل ترین مرحله نیز می تواند نصف سقف باشد که به ارتفاع کابین نیز بستگی دارد.‏


همچنین ساخت و قیمت سردخانه و خیلی موارد دیگر مثل کف سردخانه،‏ نصب دیواره ها،‏ نصب

درب و ... نیز برای انجام یک ساخت سردخانه باید در نظر گرفته شود.‏

در کل احداث سردخانه کاری تخصصی است و از قیمت سردخانه و طرح های زیادی برخوردار می

باشد.‏ اما باید به نحوی برنامه ریزی شود که عملیات احداث و مدیریت به درستی انجام شود.‏ تیم

شرکت فراسرد با بیش از 01 سال تجربه در زمینه تولید تجهیزات برودتی و ساخت انواع سردخانه

توانسته در این زمینه یکی از برترین ها در بازار باشد.‏ همچنین شرکت فراسرد جهت قیمت

سردخانه تمامی تالش خود را کرده است که با توجه به انجام کیفیت سردخانه قیمت سردخانه

مناسب را برای شما مشتری عزیز در نظر بگیرید.‏

قیمت سردخانه می تواند بستگی به انتخاب نوع سردخانه شما متغییر باشد.‏

قیمت سردخانه با توجه به انواع سردخانه مثل ثابت،‏ قابل حمل متفاوت می باشد.‏

همچنین محصوالت جانبی سردخانه مثل تابلو برق نیز بر قیمت سردخانه موثر خواهد بود.‏

و خیلی از عوامل دیگر که بر قیمت سردخانه شما تاثیرگذار خواهد بود.‏

More magazines by this user
Similar magazines