ویلا

darcob
  • No tags were found...

در طراحی ویلای مدرن، تمام عناصر طراحی باید با یکدیگر هماهنگ باشند. سادگی کلید است.
سعی کنید در طراحی ویلا از جدایی بیش از حد از قبیل راهروهای طولانی اجتناب کنید. ایده این
است که از فضاهای کارآمد استفاده کنید تا هر یک از آنها بتواند حداکثر کارایی را داشته باشد.

انواع مختلف طراحی ویال :

طراحی ویالی مدرن:‏ ویالهای مدرن کوچکتر از ویالهای متوسط می باشند،‏ اما همه امکانات و

تجهیزات در ویالهای بزرگ را دارند.‏ آنها بر اساس مکان های شهری مانند دهلی هستند.‏

در طراحی ویالی مدرن،‏ تمام عناصر طراحی باید با یکدیگر هماهنگ باشند.‏ سادگی کلید است.‏

سعی کنید در طراحی ویال از جدایی بیش از حد از قبیل راهروهای طوالنی اجتناب کنید.‏ ایده این

است که از فضاهای کارآمد استفاده کنید تا هر یک از آنها بتواند حداکثر کارایی را داشته باشد.‏

معماران مدرن مایل به طراحی ویال به گونه ای هستند که به عنوان ‏"ماشین"‏ به آن نگاه کنند و

این یک مفهوم ارزشمند برای استخدام هنگام طراحی ویال شما است.‏ آیا نور طبیعی کافی و حفظ

حریم خصوصی در مکان هایی که نیاز به آن دارد در طراحی ویال لحاظ می شود؟ فراموش نکنید که

در مورد رنگها فکر کنید.‏ ویالهای مدرن بیشتر از رنگ های خنثی مانند سفید سفید،‏ بژ،‏ خاکستری

و کرم روشن استفاده می کنند،‏ اما درست است که چند رنگ از رنگ های درخشان و رنگارنگ

برای طراحی ویالی مدرن استفاده کنید.‏

طراحی هوشمند در طراحی ویالی مدرن

:

:

:

طراحی ویالی مدرن توسط طراحان و سازندگان باید با تمام مراحل مربوط به بهره وری انرژی طراحی

را انجام دهند تا سازندگان و کارگزاران فرعی بتوانند این مراحل را به صورت مؤثر طبق طراحی ویالی

مدرن انجام دهند.‏ پارامترهای طراحی چندگانه وجود دارد که سازندگان باید از طراحان بخواهند تا

توجه خاصی را به آنها داشته باشند.در نظر بگیرید که چگونه محیط زیست محلی برای ایجاد ویال

انتخاب شده است.‏ در واقع آب و هوای آن منطقه در طراحی ویالی مدرن که قرار است صورت بگیرد

موثر است.‏ سطوح عایق،‏ شدت هوای،‏ استراتژی های کنترل رطوبت،‏ فرصت های نور روز،‏ و

بسیاری از عناصر طراحی دیگر،‏ باید در طراحی ویال در نظر گرفته شود.‏

عایق بندی ویال در طراحی ویالی مدرن

در طراحی مدرن مسئله فوق العاده مهم عایق بندی ویال می باشد.‏ عایق بندی راهبرد مقرون به

صرفه برای ذخیره انرژی می باشد.‏ مدل سازی انرژی،‏ همانطور که در مرحله باال ذکر شد،‏ می

تواند به شما در بهبود سطح عایق برای سقف،‏ دیوارها و کف های ویال کمک کند.‏ در طراحی ویالی

مدرن پنجره ها به صورت دوجداره طراحی و نصب می شوند،‏ که در فصل های گرم از خروج سرما

و در فصل ها سرد از خروج گرما جلوگیری کند.‏ فن آوری پنجره به سرعت در زمینه طراحی ویالی

مدرن در حال بهبود است.‏ در بعضی شرایط آب و هوایی،‏ ممکن است پنجره های پیشرفته دو

جداره باشند،‏ در حالی که در شرایط دیگر ممکن است پنجره های سه جداره برای ویال انتخاب

شوند.‏

مدلسازی انرژی در طراحی ویالی مدرن

در طراحی مدرن از مدلسازی انرژی استفاده کنید.‏ در مرحله طراحی،‏ استفاده از انرژی خانه باید

با استفاده از نرم افزار مدل سازی انرژی برای اطمینان از اینکه از انرژی خالص می توانید استفاده

کنید در حالی و این باعث می شود تا عملکرد ساختمان و هزینه ساخت و ساز را تعادل سازد.‏

مدلسازی انرژی در طراحی ویالی مدرن تنها برآوردی را از انرژی فراهم می کند.مدلسازی انرژی

به تعیین نقطه ای که در کارایی هزینه مؤثر است می پردازد و اینکه چه ترکیبی از اقدامات صرفه

جویی در انرژی به باالترین میزان پس انداز کمک می کند را در نظر می گیرد.به همین منظور در

طراحی مدرن مهم شمرده می شود.‏ تقریبا غیرممکن است که هزینه خالص انرژی های مختلف

دقیقا مشخص شود،‏ زیرا در طول زمان دارای درجه بندی متفاوت متفاوت است.‏


طراحی ویالی کالسیک:‏ آنها با مواد ساده مانند بتون و چوب ساخته شده اند اما به تمام امکانات

ویالیی مجهز شده اند.‏ در برخی موارد،‏ بسته به محل،‏ سقف یا ساختار ویال می تواند با نخل یا

بامبو باشد.‏

خانه های سبک کالسیک از معماری موجود در یونان باستان و روم با ستون ها و قالب های تزئینی

الهام گرفته شده است.‏ این عناصر کالسیک در برنامه خانه های لوکس گنجانیده شده اند.‏ با اضافه

کردن عناصر طراحی جدید مد مانند طرح های قلعه زیبایی خاصی به طراحی ویالی کالسیک داده

شده است و این ویالها احساس اشرافیت در دنیای قدیمی یا ثروت و موفقیت امروزی را به خود

می گیرند.‏

نقشه طراحی ویالی کالسیک ، که همچنین به آن طرح های خانه نئوکالسیک نیز گفته می شود

، معموالً‏ دارای ردپاهای بزرگ ، فضای زیاد و جزئیات با شکوه است.‏ طراحی ویالی کالسیک با

الهام از نظر معماری ، معماری یونان باستان و روم را با ستون ها و تزئیناتی نشان می دهد.‏

طراحی ویالی کالسیک همه از پیشینه های کالسیک مشتق شده اند و از ویژگی های کالسیک

تا درجات مختلف استفاده می کنند.‏

طراحی ویالی کالسیک نیز می تواند به سبک های مختلفی انجام شود،‏ به طور مثال برخی از این

نوع ویالها نمای بیرون سبک کالسیک و داخل ویال سبک مدرن دارد ‏.برنامه های طراحی ویالی

کالسیک به این روش دارای فضای بیرونی زیبا و فضای داخلی مدرن است و اصول معماری کالسیک

با ویژگی های طراحی مدرن گنجانیده شده است که بسیاری از خانواده ها از خانه های جدید

انتظار دارند.نوع دیگر طراحی ویالی کالسیک به این گونه است که بیرون ویال و داخل آن سبک

کالسیک دارد.‏

در اینجا فقط چند ویژگی از برنامه های طراحی ویالی کالسیک را ارائه می دهیم:‏

استفاده از ستون ها.‏ در بسیاری از طراحی های ویالی کالسیک از ستون هایی در قسمت جلوی

این طرح استفاده می کنند و یک بنای زیبا را ایجاد می کنند.‏

طراحی متعادل ، متقارن.‏ طراحی ویالی کالسیک اغلب دارای احساس تعادل و تقارن ، چه در

فضای بیرون و چه در خارج از خانه است.‏

پشت بام و خوابگاه.‏ در طراحی ویالی کالسیک پشت بام های شیب دار با چندین خوابگاه در آن

ها طراحی شده است.‏

در طراحی های ویالی کالسیک معموال طبقه ها باز در نظر گرفته می شوند و ویژگی های کالسیک

و سنتی بیشتر این نقشه ها را توصیف می کند.‏ آشپزخانه ها ، اتاق های نشیمن و اتاق های

ناهار خوری در طرح خانه اصلی هستند و به روشی باز طراحی می شوند.‏


طراحی ویالی کالسیک از محبوب ترین طرح ها است و ویژگی ها و عناصر معماری آنها زیبایی و

ظاهری زیبا و سنتی را ایجاد می کند.‏

طراحی و مدیریت دکوراسیون داخلی ویال

در اواسط تا اواخر قرن نوزدهم،‏ خدمات دکوراسیون داخلی ویال به میزان قابل توجهی افزایش یافت،‏

به طوری که در طبقه متوسط کشورهای صنعتی دکوراسیون داخلی ویال رشد و شکوفایی داشت

و تمایل به دکوراسیون داخلی ویال با موقعیت جدید داشتند.‏

1950

حرفه دکوراسیون داخلی ویال بعد از جنگ جهانی دوم بیشتر شد.‏ از دهه تا کنون،‏ هزینه

برای طراحی خانه افزایش یافته است.‏ دوره های طراحی داخلی و دکوراسیون داخلی ویال،‏ نیاز به

انتشار کتاب های درسی و منابع مرجع داشت.‏ گزارش های تاریخی طراحان داخلی و شرکت های

متمایز برای دکوراسیون داخلی ویال از متخصصان هنرهای تزئینی در دسترس قرار گرفتند.‏

سازمانهایی برای آموزش و پرورش،‏ مدارک تحصیلی،‏ استانداردها و شیوه ها و غیره برای آموزش

دکوراسیون داخلی ویال تاسیس شد.‏

دکوراسیون داخلی ویال قبال به عنوان نقش دوم در معماری شناخته شده بود.‏ همچنین دکوراسیون

داخلی ویال دارای ارتباطات زیادی با سایر رشته های طراحی است که شامل کار معماران،‏ طراحان

صنعتی،‏ مهندسان،‏ سازندگان،‏ صنعتگران و غیره می شود.‏

دکوراسیون داخلی ویال به این معنی است که بیشتر بر برنامه ریزی،‏ طراحی کاربردی و استفاده موثر از

فضا در مقایسه با تزئینات داخلی تاکید دارد.‏ دکوراسیون داخلی ویال در طراحی اولیه می تواند پروژه هایی

را که شامل تنظیم طرح اولیه فضاهای درون یک ساختمان و همچنین پروژه هایی باشد که نیاز به درک

مسائل فنی مانند موقعیت پنجره،‏ درب،‏ آکوستیک و روشنایی را دارند.‏

More magazines by this user
Similar magazines