اسید فسفریک

akamcompany

یکی از مواد شیمیایی مهم است که دارای تعداد زیادی کاربرد در صنایع مختلف، کشاورزی و محصولاتی است که ما در زندگی روزمره خود استفاده می کنیم

اولین استفاده اسید بوریک چه بوده است؟

اولین استفاده کشف شده از اسید بوریک به عنوان یک آنتی سپتیک به دلیل داشتن آن اسید

مالیم است که باعث مهار رشد میکروارگانیسم ها می شود.‏ امروزه آنتی بیوتیک خفیف برای

سوختگی ها و برش ها استفاده می شود و در محصوالت دارویی مانند پودر بچه،‏ پودر داروئی،‏

پاک کردن چشم،‏ قطره های گوش و پاک کننده های تماس با لنز یافت می شود.‏

کاربرد به عنوان مکمل های غذایی

اسید بوریک و دیگر بورات ها به طور فزاینده ای در مکمل های غذایی بدون مکمل به عنوان منبع

بور استفاده می شوند.‏ تصور می شود که بور در بهبود سالمت استخوان ها و مفصلی و همچنین

تاثیر محدود کننده ای بر عالئم آرتریت بالقوه ای درمانی دارد.‏ مهم است که توجه داشته باشیم

که اثرات بهداشتی اسید بوریک و مکمل بر اساس بر اساس مطالعات بسیار جدید و یا بر اساس

ادعای تولید کنندگان مکمل ها است.‏ نباید اشاره کرد که اسید بوریک باید به صورت مکمل یا به هر

دلیلی مصرف شود.‏

خطر استنشاق اسید بوریک

اسید بوریک اگر در مقادیر زیادی استنشاق شود،‏ سمی است.‏ قرار گرفتن در معرض طوالنی مدت

اسید بوریک ممکن است سبب آسیب کلیه و نهایتا نارسایی کلیه شود.‏

More magazines by this user
Similar magazines