بازسازی ساختمان

arian.parax
  • No tags were found...

امروز به سراغ بازسازی ساختمان دو واحد آپارتمانی می رویم که هرکدام کمتر از 120 مترمربع مساحت دارند ولی از زیبایی و جذابیت چیزی کم ندارند. مبلمان معاصر و ساده، نورپردازی های حرفه ای، و طراحی و چیدمان داخلی حساب شده، از ویژگی های بارز و الهام بخش این خانه ها به شمار می روند. اولین خانه، با عناصر شاد و روشن و کمی گل و گیاه دکور شده. ولی خانه شماره دو، طراحی خنثی و مبلمان کاملا اختصاصی و سفارشی دارد. البته این خانه یک اتاق خواب صورتی خوشگل هم دارد که برای کوچک ترین عضو خانواده در نظر گرفته شده.

‏"بازسازي ساختمان"‏

امروز به سراغ بازسازي ساختمان دو واحد آپارتمانی می رویم که هرکدام کمتر از

120

-1

مترمربع مساحت دارند

ولی از زیبایی و جذابیت چیزي کم ندارند.‏ مبلمان معاصر و ساده،‏ نورپردازي هاي حرفه اي،‏ و طراحی و چیدمان

داخلی حساب شده،‏ از ویژگی هاي بارز و الهام بخش این خانه ها به شمار می روند.‏ اولین خانه،‏ با عناصر شاد و

روشن و کمی گل و گیاه دکور شده.‏ ولی خانه شماره دو،‏ طراحی خنثی و مبلمان کاملا اختصاصی و سفارشی

دارد.‏ البته این خانه یک اتاق خواب صورتی خوشگل هم دارد که براي کوچک ترین عضو خانواده در نظر گرفته

شده.‏

بازسازي ساختمان اولین خانه،‏ در شهر مسکو واقع شده و

120

L

مترمربع مساحت دارد.‏ سالن اصلی،‏ یک کاناپه

طوسی و مدرن دارد که با میز عسلی عثمانی مدور هماهنگ شده.‏ رنگ قهوه اي-نارنجی این میز،‏ با بقیه رنگ

هاي سالن در تضاد است.‏ یک میز عسلی مستطیلی مرمر هم براي تضاد بیشتر به مجموعه اضافه شده.‏

روبروي کاناپه،‏ یک تلویزیون دیواري،‏ و زیر تلویزیون،‏ یک میز مشکی نصب شده.‏ کابینت هاي چوبی و قفسه هاي

مرتفع بالاي دیوار براي نگهداري اجسام بزرگ تر به کار می روند.‏ یک صندلی تاکیدي قهوه اي-نارنجی،‏ به مبلمان

نشیمن اضافه شده و با رنگ میز عثمانی و کوسن هاي روي کاناپه کاملا هماهنگ است.‏


راهروي ورودي خانه،‏ ساده ولی باشکوه است.‏ حضور یک آینه دیواري گرد و صندلی مخصوص،‏ این میز را به یک

میز توالت تبدیل کرده.‏ یک چراغ دیواري مدرن هم راهرو را روشن کرده.‏


بین دیوار شیشه اي و ستون حاملِ‏ سالن اصلی خانه،‏ یک فضاي خالی وجود داشته که به بهترین نحو ممکن مورد

استفاده قرار گرفته.‏ با یک میز کامپیوتر سفارشی و تعدادي قفسه کتاب،‏ این فضاي پوچ به یک فضاي کار کاربردي

تبدیل شده.‏


بالاي میز غذاخوري چوبی که رنگ روشنی دارد،‏ دو چراغ مشکی آویزان شده.‏ شاخ و برگ هاي سبزي که از گلدان

هاي شیشه اي شفاف بیرون زده،‏ با تشک سبز صندلی هاي غذاخوري هماهنگ شده.‏


در بازسازي ساختمان این خانه،‏ آشپزخانه اي به سبک گالی دارد که یک فضاي سبُک ولی گرم در پشت سالن

اُپن به وجود آورده.‏ چند چهارپایه مشکی زیر جزیره قرار گرفته و براي نشستن و گپ زدن،‏ یا صرف وعده هاي

غذایی به کار می روند.‏ در این قسمت خانه هم شاهد استفاده از شاخ و برگ هاي سبز هستیم که یک دکور ساده

ولی تاثیرگذار به شمار می رود.‏


اتاق خواب اصلی،‏ دکوري حرفه اي و متوازن دارد.‏ کفپوش،‏ آباژور و هدبورد سفید،‏ با رنگ هاي خنثی و گرم اتاق

در تضاد هستند.‏ هدبورد با عناصر طلایی زیبا که نور آباژور را منعکس می کنند،‏ مزین شده.‏ پتوي روي تخت،‏ با

صندلی عثمانی پایین تخت هماهنگ شده.‏


حمام این خانه،‏ با مرمر کِرِم،‏ چوب قرمز و عناصر سفید دکور شده.‏ پشت وان توکار،‏ یک سازه مرمر با طرح متقارن

می بینیم که فضا را بسیار لوکس کرده.‏ گلدان هاي آپارتمانی هم،‏ یادآور افسون طبیعت هستند.‏


2- و اما بازسازي ساختمان خانه شماره دو:‏ یک فضاي کاملا خنثی که متشکل از رنگ طوسی و سفید و رنگ

چوب است.‏ اطراف تلویزیون دیواري،‏ تعدادي کابینت سفید نصب شده.‏ چنین دکوري،‏ در آینده اجازه خرید یک

تلویزیون بزرگ تر را نمی دهد.‏ ولی یک قاب بندي تمیز و چشم نواز به نمایش می گذارد.‏ همچنین به صاحبخانه

این امکان را می دهد که در صورت تمایل تلویزیون خود را به جاي دیوار،‏ روي یک پایه نصب کند.‏ میزهاي عسلی

چهارگوش با رویه هاي گرد،‏ یکی دیگر از ویژگی هاي مدرن این خانه به شمار می روند.‏ رویه این میزها براي قرار

دادن کنترل،‏ کتاب،‏ لیوان قهوه یا تبلت به کار می رود.‏

کوسن و رواندازهاي شلخته،‏ ظاهر گرم و صمیمی تري به کاناپه هاي مدرن می دهند.‏


نشیمن و آشپزخانه،‏ به وسیله درب هاي شیشه اي از هم جدا می شوند.‏ درست زیر همین چارچوب است که

کفپوش چوبی نشیمن،‏ به کاشی هاي مرمر تبدیل می شود.‏ کتابخانه مشکی و مرتفعی که یکی از دیوارهاي نشیمن

را اشغال کرده،‏ از تعدادي قفسه با ابعاد و ارتفاعات مختلف تشکیل شده.‏ تلویزیون،‏ از آشپزخانه و اتاق غذاخوري

مجاورش هم دیده می شود.‏


‏"چطور یک خانه کوچک تر از 120 متر را دکور کنیم؟"‏

چهارپایه هاي شبه جزیره،‏ پشت به نشیمن مجاورشان قرار گرفته اند.‏ روبروي آن ها،‏ تعدادي کابینت چوبی و

سفید،‏ و یک دیوار مرمر سفید قرار دارد.‏


اند.‏

میز غذاخوري،‏ با یک ظرف میوه گرد و مدرن تزئین شده.‏ تعدادي صندلی طوسی،‏ این میز سفید را احاطه کرده


راهروي ورودي،‏ با کمدهاي آینه اي دکور شده.‏ بی حال بودن رنگ دیوارها،‏ فضاي راهرو را دلبازتر کرده.‏


تنها استثناي این خانه،‏ اتاق صورتی رنگ کودك است که با دکوراسیون خنثی و کمرنگ خانه کاملا تفاوت دارد.‏

در این اتاق،‏ صورتی حرف اول را می زند.‏ عناصر چوبی،‏ به فضاي سفید و صورتی این اتاق حرارت می دهند.‏ یک

اثار هنري زیبا،‏ رنگ آبی را هم وارد ترکیب این اتاق کرده.‏ دیوار تاکیدي صورتی هم با تعدادي استیکر دیواري

ستاره،‏ زیباتر شده.‏


یک آباژور زمینی ساده،‏ یک طرف تختخواب اتاق خواب اصلی را روشن کرده.‏ سوي دیگر تخت،‏ آینه اي نصب شده

که فضا را بزرگ تر نشان می دهد.‏ در کنار پرده هاي حریر سفید،‏ پرده هاي سنگین و ضخیمی نیز آویزان شده

که در صورت نیاز به حریم خصوصی در طول روز،‏ استفاده می شوند.‏


گوشه اتاق خواب،‏ یک میز کار مدرن قرار گرفته که با یک چراغ رومیزي سفید و کوچک روشن می شود.‏ صندلی

این میز هم،‏ طراحی باریک و راحتی دارد.‏


در انتهاي راهروي ورودي،‏ یک کمد لباس بزرگ قرار گرفته.‏ این کمد تعداد زیادي رگال و جالباسی،‏ قفسه و کشو

دارد.‏ کمد مخصوص کفش،‏ چند درب شیشه اي شفاف دارد که از خاك گرفتن کفش ها جلوگیري می کند.‏ قفسه

و کشوهاي مرتفع براي وسایلی که مصرف روزانه ندارند استفاده می شوند.‏ مثل چمدان و البسه فصلی.‏


در بازسازي ساختمان دیتیل هاي کوچک بسیار حایز اهمیت هستند.‏ حمام،‏ با پنل هاي چوبی و کاشی هاي مرمر

دکور شده.‏ نصف فضاي حمام را یک اتاقک دوش بزرگ،‏ و نصف دیگرش را یک وان مرمر اشغال کرده.‏ کانترهاي

سفید،‏ در کنار کابینت هاي چوبی،‏ ترکیب جالب و جذابی شده.‏ آینه بالاي روشویی،‏ به صورت سفارشی ساخته

شده و تمام فضاي بالاي سینک را به خودش اختصاص داده.‏


جاحوله اي حرارتی مشکی هم با کاشی هاي سفید دیوارها در تضاد است.‏


https://rebuilds.ir/

منبع :

More magazines by this user
Similar magazines