02.09.2019 Views

AlonBH-2019-09

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

החודש בבת חפר<br />

עלון בת חפר • גליון • 254 ספטמבר <strong>2019</strong><br />

‏ׁשָ‏ נָ‏ ה טֹובָ‏ ה<br />

‏ּומְ‏ תּוקה


דבר המערכת<br />

ספטמבר <strong>2019</strong><br />

מערכת העלון:‏<br />

דפנה שחר ‏)יו״ר(,‏ בועז לימן ‏)צלם מערכת(,‏ סימה בורקובסקי,‏<br />

קרן ויצמן,‏ משה עמר,‏ מריסה גרינברג.‏<br />

מודעות פרסום:‏ מרסלו מכדר 054-5251315<br />

עיצוב ועריכה גרפית:‏<br />

דינה זלוטניק 054-2153500<br />

דפוס:‏ רבגון<br />

תפוצה:‏ 2,000 עותקים - בת חפר,‏ בחן,‏ יד חנה.‏<br />

מייל מערכת:‏ alon@bathefer.net<br />

מזכירות היישוב:‏ <strong>09</strong>-8782896<br />

אתר:‏ www.bathefer.net<br />

פינוי פסולת גושית<br />

16.9<br />

23.9<br />

פינוי גזם<br />

2.9<br />

15.9<br />

22.9<br />

‏"הקיץ עבר"‏ / שמואל בס<br />

הקיץ עבר,‏ החום הגדול<br />

שנה חדשה באה לכל<br />

רוחות מנשבות,‏ נודדות ציפורים<br />

הולכים ובאים הימים הקרים.‏<br />

בזמן,‏ שתקראו את השיר שלעיל,‏ ודאי תרגישו עדיין את חומו הלוהט<br />

של הקיץ והשנה החדשה תהיה רק באופק.‏ ולמרות זאת,‏ עם פתיחת<br />

שנת הלימודים החדשה,‏ יש מן תכונה באוויר שתואמת מאוד את מילות<br />

השיר וגם חלק מתוכן העלון הנפרס כאן לפניכם.‏<br />

תוכלו לקרוא על הפעילויות השונות שהתקיימו הקיץ בתחום הנוער<br />

ועל התמורות שחלו בביה"ס ‏"שדות".‏<br />

בכתבה ‏"תפקידנו כהורים"‏ מאת ד"ר איילת גולדשטיין,‏ יוכלו הורים<br />

לילדים בגילאי ביה"ס לקבל טיפים מצוינים על הובלת ילדיהם לעצמאות<br />

בהתמודדות עם האתגרים בביה"ס.‏<br />

דרך עלון זה,‏ תזכו להיכרות קטנה עם משפחות חדשות,‏ שהצטרפו<br />

ליישוב ועם יו״ר הוועדה לשירותים חברתיים,‏ שזה עתה נכנסה לתפקידה.‏<br />

ואם דיברנו על כך,‏ שהשנה החדשה ממש מעבר לפינה,‏ אין כמו<br />

‏"להשיב עטרה ליושנה",‏ במנהג משלוח איגרות ברכה,‏ על כך תוכלו<br />

לקרוא בכתבה קצרצרה.‏ וכמובן,‏ שישנם המדורים הקבועים בהם תוכלו<br />

לקרוא על העשייה ביישוב,‏ לקבל המלצה על ספר,‏ מתכון ולתוספת גם<br />

משהו קטן לילדים.‏<br />

מאחלים לכם,‏ שתצלחו את ימי החום הלוהטים עד שתזכו להרגיש את<br />

מילות השיר מתממשות.‏<br />

בהזדמנות זו,‏ נוסיף גם שפע איחולים לשנה של התחדשות,‏ הגשמה,‏<br />

עשייה פוריה,‏ פרנסה טובה,‏ רוגע,‏ שלום ושלווה,‏ אהבה,‏ חברות,‏ אושר,‏<br />

התחדשות והמון המון בריאות!‏<br />

שתהא זו שנה טובה ומתוקה מדבש!!!‏<br />

מכל הלב,‏<br />

חברות וחברי וועדת עלון<br />

הביטו וראו קטונתי אתמול<br />

הקיץ עבר ואני כבר גדול<br />

שנה חדשה התחילה היום<br />

היי נא ברוכה ובואך לשלום.‏<br />

■ פח כתום<br />

ימי שני<br />

פינוי פחים:‏<br />

■ פח ירוק<br />

ימי רביעי<br />

■ פח חום<br />

ימי שלישי<br />

וימי שישי<br />

מזכירות הישוב:‏<br />

בוקר - בימים:‏ א'-ה'‏ - 8:30-12:30<br />

אחה״צ - בימים:‏ ג'‏ ה׳ - 17:00-19:00<br />

טלפון:‏ <strong>09</strong>-7871<strong>09</strong>0<br />

נייד:‏ ‏)לשליחת הודעות בלבד(‏ 053-6231390<br />

מזכירות המרכז הקהילתי:‏<br />

בוקר - 8:30-14:00<br />

אחה״צ - 16:00-19:00<br />

טלפון:‏ <strong>09</strong>-8781<strong>09</strong>0<br />

סניף הדואר:‏<br />

בוקר - בימים:‏ א ב ג ה ו - 8:00-12:30<br />

אחה״צ - בימים:‏ ב ד ה - 15:30-18:00<br />

ספרייה:‏<br />

בימים:‏ א'‏ ג׳ ה׳ - 16:30-20:00<br />

ביום ב׳ - 19:00-21:00<br />

ביום ו׳ - 11:00-13:00<br />

טלפון:‏ <strong>09</strong>-8781<strong>09</strong>0 ‏)שלוחה 3(<br />

אין להעתיק,‏ לשכפל,‏ לצלם,‏ לתרגם,‏ להקליט,‏ לשדר,‏ לקלוט ו/או לאכסן במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני,‏ דיגיטלי,‏ אופטי,‏ מגנטי ו/או אחר - חלק כלשהו מן המידע ו/או המאמרים ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או<br />

כל תוכן אחר שצורף ו/או נכלל בעלון ובאתר אינטרנט,‏ בין אם לשימוש פנימי ו/או לשימוש מסחרי.‏ כל שימוש בתכנים ללא אישור מפורש בכתב מ׳מערכת עלון בת חפר׳ אסורה בהחלט.‏<br />

עלון בת חפר - עקוב אחרינו | | | ולעדכונים סרוק בנייד QR<br />

www.bathhefer.net.il<br />

2


טריפל<br />

פרסום עם נוכחות!‏<br />

✔ שילוט דיגיטלי<br />

✔ עלון בת חפר והסביבה<br />

✔ גוגל ופייסבוק<br />

תדמיתי,‏ מכירתי,‏ הכרזתי<br />

האם ידעת שזו הוצאה מוכרת<br />

וחלק מהכסף חוזר ?<br />

אז למה לא לפרסם ?<br />

לפרטים:‏ מרסלו-‏‎0545251315‎<br />

זה הזמן לזרוק את העיפרון גבות!‏<br />

איפור קבוע בשיטת<br />

השערה/הצללה<br />

למראה טבעי!‏<br />

לפני<br />

פנינית קוסמטיקה<br />

אחרי<br />

✓ טיפולי פנים<br />

✓ הסרת שיער<br />

✓ איפור קבוע<br />

✓ אפילציה<br />

לפרטים חייגי:‏ 052-8402937<br />

עלון בת חפר | ספטמבר 3 <strong>2019</strong>


חדשות ועדכונים<br />

עיקרי העשייה ביישוב<br />

משה עמר - דובר היישוב<br />

היערכות לחזרה ללימודים תש"פ<br />

בשנה שעברה נעשתה עבודת תשתית משמעותית שכללה בניית מדרכות ופסי<br />

האטה וצביעת מדרכות,‏ מעברי חצייה ומפרצי החנייה של ‏'נשק וסע'.‏ כך שהשנה<br />

הסתפקנו בחידוש צביעת מעברי החצייה,‏ בהוספת פס האטה בסמוך למעבר<br />

החצייה שבין הכיכר הראשונה לשנייה ‏)לפני צומת שד'‏ הנגב(‏ ובגינון סביבתי.‏<br />

הצבת שוטרים ורכב סיור להכוונת התנועה הרכובה והרגלית בתחילת הלימודים<br />

ובסיומם.‏<br />

הסדרי התנועה הרכובים ממשיכים כסדרם כך שלא תתאפשר<br />

תנועת משאיות במרחב המרכז המסחרי והחנייה הגדולה בין השעות<br />

08:15-07:15 וזאת בהתאם לתמרורים בפניה ימינה בכיכר הראשית ובפנייה<br />

ימינה למרכז המסחרי.‏<br />

הסדרי התנועה הרגליים נעשים באמצעות תורנות ההורים במפרץ ‏'נשק וסע'‏<br />

ומעברי החצייה וכן על ידי משמרות הזה"ב במעברי החצייה של שד’‏ הגליל<br />

‏)מזרחי(‏ ושד’‏ עמק חפר ‏)הדרומי(.‏ ניתן להגיע גם דרך הכניסה האחורית של<br />

בית הספר ולמגיעים מהכיכר הראשונה ניתן לנוע בבטחה על המדרכה עד<br />

לבית הספר.‏<br />

הצבת תחנות אוטובוס חדישות - בשל עיכוב בייצור התחנות נדחה מועד<br />

החלפתן לתקופת חגי תשרי.‏<br />

גם השנה המשיכו הורי ‏'שדות'‏ במסורת הבעת הערכתם לצוות החינוכי וארגנו<br />

ארוחת בוקר למופת ביום ההיערכות המרכזי שנערך לצוות החינוכי ‏)שלישי<br />

27.8(. בזה אחר זה הגיעו ההורים המסורים לבית הספר וארוחת הבוקר תפסה<br />

צבע - סלטים,‏ פשטידות,‏ חמוצים,‏ שתיה קלה,‏ גבינות ולחמים שרק יצאו מן<br />

המאפיה.‏ תודה לכל מי שלקחו בעשייה ועל הובלת המיזם על הנהגת ההורים.‏<br />

ביטחון<br />

ביום חמישי 29.8 קיבלה חברת ‏'בן ביטחון'‏ את האחריות על אבטחת היישוב<br />

וזאת לאחר חפיפה קפדנית,‏ סיורי שטח ומפגשי הכנה במהלכם הנהלים<br />

חודדו,‏ הליקויים טופלו ואנו מצפים מהם לרמת ביטחון גבוהה כנהוג ביישובנו<br />

והכל בשיתוף עם אבי מלכה יו"ר ועדת ביטחון ואלי לוי הרבש"ץ היקר שלנו,‏<br />

נאחל להם בהצלחה.‏<br />

מרכז קהילתי<br />

החוגים במרכז הקהילתי עברו מתיחת פנים משמעותית ובאתר בת חפר תוכלו<br />

לראות את חוברת החוגים הדיגיטלית ואת הרמה הגבוהה ממנה תהנו השנה.‏<br />

כתובת האתר:‏ https://www.bathefer.net/?p=14257<br />

מתיחת הפנים לא פסחה גם כל המתקנים עצמם והיישוב השקיע רבות בכל<br />

מבני המרכז הקהילתי,‏ גם בבינוי וגם בריהוט חדש – קראון החלומות,‏ סטודיו<br />

הריקודים והאולם והמבואה במבנה המרכזי.‏<br />

בקרוב נפיץ מחירון מסודר להשכרת מבנים ומתקנים לאירועים לתושבי היישוב<br />

בלבד.‏<br />

נציין כי שירותי המזכירות אחודים הן ליישוב והן למרכז קהילתי וכך שעות המענה<br />

לקהל הורחבו בימים א-ה בין השעות 19:00-08:00.<br />

תרבות תורנית ודת<br />

מוזמנים להשתתף בפרויקט כתיבת ספר התורה הראשון של היישוב<br />

לברכת הצלחה בריאות ופרנסה טובה או להנצחת זכר יקיריכם.‏ מחירון:‏<br />

פסוק 100 ש"ח,‏ חצי עמודה – 500 ,₪ עמודה שלמה – 1000 ,₪<br />

פרשה – 4000 ₪. לפרטים יש לפנות לרוני לבאן יו״ר הוועדה לענייני דת<br />

בת חפר 052-6768060.<br />

מוזמנים להשתתף בסיור בתאריך 5.9 הכולל את קבר רבי מאיר בעל הנס,‏ קבר<br />

רבי שמעון בר יוחאי במירון,‏ עמוקה ובית העלמין העתיק בצפת.‏ עלות 50 ש"ח<br />

למשתתף ולפרטים נוספים:‏ נלה 054-6878214 ושרהל'ה 054-7451613.<br />

מרלוג<br />

תוכנית הקמת המרלוג ביד חנה הופקדה השבוע וישנם עד 60 ימים להגשת<br />

התנגדויות.‏ ועד בת חפר פועל בשיתוף משרד עורכי הדין מטעמו להגשת<br />

ההתנגדויות,‏ בדגש על קשיי התחבורה וגובה המבנה המתוכנן.‏<br />

צמיחת בת חפר<br />

המועצה והיישוב לקראת סיום תהליך ארוך מול המינהל בנושא קביעת סכומי<br />

הכספים שיוקצו עבור תשתיות היישוב הקיים.‏ במפגש משמעותי שהתקיים<br />

במנהל מקרקעי ישראל למול ראשת המועצה ד"ר גלית שאול,‏ סגן ראשת<br />

המועצה עורך דין גיא ויצלבסקי,‏ יו"ר הוועד המקומי עדי אמזלג ומנכ"ל החברה<br />

הכלכלית אלון הימן,‏ סוכם התקציב הנדרש אך עדיין ישנם עניינים משפטיים<br />

שטרם נפתרו בתחומי האחריות שבין המנהל לבין המועצה והיישוב.‏<br />

היערכות לתקופת חגי תשרי<br />

יבוצע סבב אחזקה וגינון בכל רחובות היישוב ובשטחים הציבוריים,‏ כולל גני הילדים.‏<br />

שימו לב לתגבור פינוי הפסולת בתקופת חגי תשרי - גזם ; 2.9 15.9; 22.9<br />

וגושית ; 16.9 .23.9<br />

מרשם תושבים<br />

אנו מייחסים חשיבות גבוהה לעדכון הנתונים של תושבי היישוב הקיימים<br />

ולתושבים החדשים שמצטרפים.‏ מרשם התושבים היישובי משמש את הנהגת<br />

היישוב בתחומים חשובים ורבים - ניהול מצבי חירום וביטחון שוטף,‏ התאמת<br />

התכנון והפעילויות בנושאי חינוך ‏)הסעות,‏ רישומים ועוד(‏ וקהילה ‏)תרבות,‏<br />

ספורט,‏ נוער,‏ גמלאים ועוד(‏ ולשיפור התקשורת,‏ השירותים והעברת המידע<br />

הנדרש לתושבים.‏ היכנסו לאתר בת חפר ועדכנו פרטיכם בכתובת http://<br />

questionnaire-bh.informi.info<br />

הודעת החברה הכלכלית עמק חפר<br />

סדנת ‏"פרסום ממומן בפייסבוק - עשה זאת בעצמך"‏ המיועדת בעיקר לעסקי<br />

התיירות ובה תרכשו כלים לפרסום ממומן בפייסבוק ככלי מהותי לתיירנים<br />

בכל סדר גודל.‏ תלמדו כיצד עובדת מערכת הפרסום הממומן,‏ תקציב,‏ פילוח<br />

ותזמון,‏ יצירת קמפיין ועוד.‏ בהנחיית:‏ יניב כהן.‏ 13:00-10:00 שעות | בספטמבר<br />

9,16,23 עלות:‏ 100 ש"ח בלבד לכל 3 המפגשים ‏)מסובסדת ע"י משרד התיירות,‏<br />

מ.א.‏ עמק חפר וכלכלית עמק חפר עסקים(.‏ פרטים והרשמה באתר החברה<br />

הכלכלית עמק חפר בכתובת:‏ https://calcalit.activetrail.biz/TOUR<strong>2019</strong><br />

www.bathhefer.net.il<br />

4


בס“ד<br />

לא בשבת<br />

כחלון המנעולנים<br />

פורץ,‏ מתקין ומתקן<br />

מנעולים,‏ דלתות,‏ רכבים,‏ כספות<br />

24 שעות ביממה<br />

051-211-2236<br />

מתקין מנעולים עליונים לדלת ורתקים<br />

קוסמטיקה | בישום | תינוקות | תוספי תזונה | דרמוקוסמטיקה | אורטופדיה<br />

<strong>09</strong>-7440303<br />

עלון בת חפר | ספטמבר 5 <strong>2019</strong>


שנה חדשה<br />

יפית חנניה<br />

מה איתנו היום?‏ מה שלומנו הרגע?‏<br />

האם עצרנו לשאול?‏ האם שמנו לב לזמן שחלף?‏<br />

הנה ... כחלוף סופה,‏ עוד שנה כמעט הפכה לעבר מוחלט.‏<br />

מה היה בה או קרה בה,‏ לא ישתנה לעולם.‏<br />

זה משנה,‏ זה מכונן,‏ אך איננו בר שינוי.‏<br />

והזמן הזה שחולף נותן לנו כל כך הרבה תובנות לקחת אותו נכון,‏ להעריך אותו באמת.‏<br />

ובעיקר להביט על עצמנו...‏<br />

חשוב שנדע לתת ולקחת - לי ולעצמי.‏<br />

מבלי לשכוח לתת לאחר<br />

אבל מה איתי?‏<br />

הימים שלי חולפים,‏ האם אני דואג שיהיה ערך לכל יום?‏<br />

האם אני מבין שאני האחראי לאושר שלי?‏<br />

אני ולא אחר!‏<br />

לקום מאושר ובהודיה<br />

להגשים חלומות - גם קטנים,‏ זה נחשב!‏<br />

להעז,‏ לומר את מה שעל ליבי<br />

לשיר,‏ או לכתוב את השיר<br />

לאהוב מבלי לחשוש שיישבר הלב<br />

ללמוד,‏ לא חשוב מה<br />

ללכת לסרט עם דלי פופקורן ענקי<br />

לומר לו/ה שאני אוהב/ת אותו/ה<br />

לטוס לסין או לסיני<br />

מה זה חשוב...‏<br />

העיקר לנשום כי יש חיים באפי.‏<br />

הנה שנה חדשה,‏ גם היא בת חלוף<br />

תדאג שבסיומה תדע שחיית בה<br />

שאהבת,‏ שהגשמת.‏<br />

שנה של פריחות רימונים וערבה<br />

שנה שמתחילה בסליחות - ולא בכדי<br />

אם לא תחיה בה - לא תסלח לעצמך.‏<br />

צא רגע לגינה,‏ תשאף את הרוח אליך<br />

הכל שלך...‏<br />

רק תדע לקחת....‏<br />

www.bathhefer.net.il<br />

6


תושבי בת חפר<br />

גם בבריאות<br />

הגיע הזמן<br />

לבחור נכון!‏<br />

בוחרים במכבי,‏ קבוצת הבריאות הטובה בישראל<br />

ונהנים ממגוון הטבות לחברי מכבי שלי<br />

טיפולי שיניים<br />

משמרים<br />

רק<br />

ב-‏‎₪23‎<br />

לעדשות מגע<br />

או משקפי ראייה<br />

אימון כושר<br />

אישי או קבוצתי<br />

₪23<br />

מבחנים לאיתור<br />

הפרעת קשב וריכוז<br />

₪23<br />

%<br />

הנחה<br />

‎50‎עד ₪ 1,018<br />

‎50%‎הנחה<br />

לטיפולי<br />

רפואה משלימה<br />

ב-‏ רק<br />

ב-‏ רק<br />

‎50%‎הנחה<br />

לאורתודונטיה במכבידנט<br />

ובמרפאות נוספות<br />

‏*כפוף לתקנון השב"ן,‏ למחזיקי ׳מכבי שלי׳<br />

עלון | ספטמבר 7 <strong>2019</strong><br />

גם בבת חפר,‏ יש קופות חולים ויש מכבי 4535*


הגיע תש"פ ובית ספר ‏"שדות"‏ ממשיך לנוע ולהתפתח<br />

ברוח השינוי המבורך...‏<br />

ליבנת הפלר<br />

תשע"ט,‏ הייתה שנת החלוץ של<br />

בית ספר ‏"שדות".‏<br />

שנת<br />

באומץ רב,‏ יצאנו - צוות חינוכי א'-ב',‏ צוות<br />

הניהול,‏ התלמידים וההורים למסע אל הלא<br />

נודע.‏ עם הרבה פרפרים בבטן,‏ צעדנו אל<br />

החזון שבנינו תוך כדי למידה וביחד גילינו עולם<br />

חדש,‏ מרתק ומרגש.‏<br />

באופן אישי,‏ כמנהלת,‏ גיליתי דברים רבים.‏<br />

אחד מהם הוא,‏ שגם בבית ספר ציבורי אפשר<br />

לחלום ולעשות שינוי.‏<br />

ביחד חיפשנו חינוך אחר והמודל נבנה<br />

בהשראת עקרונות הרוח המונטסורית,‏<br />

בשילוב עקרונות מהפסיכולוגיה החיובית<br />

והחינוך הפרוגרסיבי.‏ כל זאת,‏ בהתאמה<br />

לתרבות הישראלית ולדרישות משרד החינוך,‏<br />

המחייבות אותנו.‏<br />

בכל פעם מחדש,‏ כשביקרתי באחת מכיתות<br />

א'-ב',‏ הצצתי למרחבים השונים,‏ במהלך<br />

שיעור או הפסקה וראיתי שקט מבורך.‏ הילדים<br />

לומדים,‏ המורה עוברת ביניהם,‏ אין למידה<br />

פרונטלית בשורות,‏ אין צורך להרים את הקול.‏<br />

בחלק גדול מהמקרים,‏ לא באמת מצאתי<br />

את המורה.‏ הסתובבתי בין הילדים העסוקים,‏<br />

בשקט,‏ כדי שלא להפר את שגרת הלמידה של<br />

כל אחד מהם ורק אז,‏ יכולתי לראות מורה או<br />

תומכת הוראה,‏ יושבות עם תלמיד או קבוצת<br />

תלמידים וכל השאר,‏ פועלים באופן עצמאי.‏<br />

רק אז,‏ הבנתי שלהעביר אל הילדים את<br />

העצמאות,‏ לוקח הרבה מאוד זמן,‏ אבל זה<br />

אפשרי וזה קורה בטווח הארוך.‏<br />

דבר נוסף שראיתי באופן בולט – תלמידים<br />

שמגיעים ללמוד מתוך הנאה והנעה פנימית.‏<br />

בלי קלישאות ובלי כותרות מיותרות!‏ ילדים<br />

זקוקים לזמן כדי להיות פנויים ללמידה שבאה<br />

מבפנים,‏ וכל אלה יקרו,‏ במידה ונצליח לתת<br />

לילדים את החופש לו הם זקוקים,‏ בתוך<br />

גבולות מאוד ברורים,‏ ובעיקר אם נבין שכולם<br />

רוצים להיות אנ"י - אהובים,‏ יכולים ונחוצים.‏<br />

ברגע שזה קורה,‏ הילד פנוי ללמידה!‏<br />

דבר נוסף שראיתי הרבה בשנה זו - תחושת<br />

אמון ושיחה אמיתית בין מבוגרים לילדים.‏<br />

לעבוד עם ילדים וליצור דיאלוג,‏ שמבוסס על<br />

כבוד הדדי,‏ איננו דבר פשוט,‏ גם לא בבתינו<br />

חינוך<br />

הפרטיים ובוודאי לא מול קבוצת תלמידים<br />

גדולה.‏ מדובר באתגר יומיומי,‏ אבל ברגע<br />

שהתלמידים יודעים שהמבוגרים אחראים<br />

עליהם אך אינם מעליהם - הם מעוניינים<br />

בלמידה בדיוק כמונו,‏ המבוגרים.‏<br />

לקראת סוף שנת הלימודים הוצאנו משוב<br />

להורים ונחשפנו לתהליך ה ,PBL שעסק<br />

בפרידות.‏ שם יכולתי לראות,‏ ילדים עם כוחות<br />

פנימיים,‏ ילדים בעלי דעה משלהם,‏ אומץ<br />

ורצון,‏ לומר את דעתם,‏ גם בפני קהל.‏ יכולתי<br />

לראות תלמידים שהסקרנות קיימת בתוכם<br />

והחשיבה העצמאית שלהם מתפתחת,‏ שיש<br />

להם מקום בעולם ‏)בכיתה/בביה"ס(‏ וערך<br />

ותחושה של משמעות.‏<br />

ראיתי ילדים שנחשפו למגוון עולמות של ידע,‏<br />

לחשיבה פלוראליסטית וביקורתית ובעיקר -<br />

ילדים שנתנו להם את המקום והזמן לדבר,‏<br />

לומר מה דעתם וכיצד הם מרגישים.‏<br />

לצד הייחודיות של הילדים,‏ ראיתי גם את<br />

האכפתיות,‏ את השיח המכבד של בוגרים<br />

www.bathhefer.net.il<br />

8


לצעירים,‏ את המקום הגדול שהוקדש לעזרה<br />

ותמיכה האחד בשני ואת העצמאות שחלק<br />

מהתלמידים החלו לרכוש,‏ בהיבטים השונים.‏<br />

ראיתי תלמידים שמצליחים לגלות אמפתיה,‏<br />

נדיבות ואחריות כלפי האחר ולא רק במסגרת<br />

כיתתם.‏<br />

צוות ‏"שדות",‏ סיים את תשע"ט בתחושת<br />

סיפוק גדולה מאוד.‏ ברור לכולנו שיש עוד<br />

עבודה רבה לפנינו אבל באותה נשימה,‏ אנו<br />

יודעים שההבנייה השקולה של הייחודיות<br />

ב"שדות",‏ היא דבר נכון ויש לעשות את<br />

המהלכים השונים,‏ בזהירות ומתוך שיקול<br />

דעת,‏ שרואה את טובת כולם - תלמידים וצוות.‏<br />

משרד החינוך מלווה את צעדינו והשנה זכינו<br />

לביקורים רבים ומרגשים.‏ בתוך שנה אחת של<br />

בנייה ולמידה הפכנו גם ל"אתר עלייה לרגל".‏<br />

זכות גדולה עבורינו,‏ להעניק לאחרים את<br />

שקיבלנו והפנמנו,‏ במהלך השנה.‏<br />

הרשות המקומית,‏ מלווה את ‏"שדות",‏ בידיעה<br />

כי מדובר בפריצת דרך וההשקעה בנו מרובה.‏<br />

לקראת פתיחת שנת הלמודים החדשה,‏<br />

תש"פ,‏ הצגנו בפני המשרד,‏ ההורים והרשות<br />

את תכנית העבודה שלנו - הרחבת המודל<br />

הייחודי גם לשכבת ג'-ד'.‏<br />

לאחר שנחשפנו לתהליכי השינוי בתשע"ט,‏<br />

הבנו שאין אפשרות לצעוד לאחור,‏ רק קדימה!‏<br />

ההחלטה מרגשת אך איננה פשוטה.‏<br />

הפעם מדובר בצוות הוראה נרחב - מחנכות<br />

חדשות וצוות מקצועי,‏ שלמד את השפה תוך<br />

כדי הקיץ וכמובן ימשיך כך במהלך השנה<br />

הקרובה.‏<br />

הליווי וההנחיה של דנה נגלר הנפלאה,‏<br />

המשיכו בקיץ וימשיכו גם במהלך השנה.‏<br />

8 כיתות עברו שיפוץ נרחב,‏ כולל כיתות החינוך<br />

המיוחד,‏ שמצטרפות בשמחה ללמידה ולצוות<br />

המחנכות ג'-ד'.‏<br />

עזרים חדשים וריהוט מתאים נרכשו במיוחד<br />

לכיתות אלו,‏ במטרה להפוך גם את הסביבה<br />

למורה השלישי,‏ עבור התלמידים.‏<br />

צוות הניהול עבד בקיץ ללא לאות כדי להכשיר<br />

את הקרקע וכדי להיענות לבקשות התלמידים<br />

וההורים,‏ בכל הנוגע לחלוקה המחודשת של<br />

כיתות האם.‏ אנו תקווה כי הצלחנו לענות על<br />

מירב הבקשות לשביעות רצונכם.‏<br />

במהלך השבועיים שלפני פתיחת שנת<br />

הלימודים,‏ נערכנו בכל החזיתות ובעיקר<br />

במלאכת הבינוי והשיפוץ של הכיתות על מנת<br />

שתהיינה מוכנות לתחילת שנת הלימודים.‏<br />

במקביל,‏ אנו עדיין מנסים לפתור את סוגיית<br />

תומכות ההוראה – משאב יקר ומשמעותי<br />

עבורנו.‏<br />

אני מודה מכל הלב לאילן לויים,‏ יו"ר הנהגת<br />

ההורים,‏ שממשיך לחלום ביחד אתנו ומלווה<br />

אותנו,‏ ממקום של תמיכה וחשיבה,‏ אל מול<br />

כל האתגרים העומדים בדרכנו.‏<br />

תודה ענקית ללילך המנהלנית,‏ שניהלה ביד<br />

רמה את הקיץ המאתגר ואת תהליכי השינוי<br />

לאורך השנה וכמובן לפדי,‏ המזכירה,‏ שנמצאת<br />

בביה"ס לכל דבר ועניין.‏<br />

ולך יוחנן,‏ אב הבית,‏ שאין לו אח ורע – כל<br />

הקיץ עובד ועמל כדי להפוך את החלום<br />

למציאות!‏ יום חופש אחד לא מסכים לקחת<br />

וידך עדיין נטויה.‏<br />

זכות גדולה יש לי לעבוד עם צוות ניהול<br />

שכזה - ורד כהנא סגניתי ויועצות ביה"ס -<br />

איילה דרעי וורד דרור.‏ בלעדיהן - לא היו בי<br />

הכוחות,‏ האומץ והשכל - להמשיך למקום<br />

אליו אנו הולכים.‏<br />

ולבסוף - תודה ענקית לצוות ‏"שדות"‏ הנפלא<br />

- שהשנה,‏ ייכנס לעובי הקורה וילמד,‏ תוך כדי<br />

התנסות,‏ את רזי השפה החדשה.‏<br />

כולי תקווה כי נמשיך ונצמח גם בשנה זו ויחד<br />

נדע להיות סובלניים לתהליך הלמידה.‏<br />

מברכת בשנה טובה את תלמידי ‏"שדות"‏<br />

ומשפחותיהם,‏ את צוות ‏"שדות"‏ וקהיליית<br />

בת-חפר היקרה.‏<br />

ליבנת הפלר – מנהלת בי"ס ‏"שדות"‏<br />

עלון בת חפר | ספטמבר 9 <strong>2019</strong>


מידי שנה אנו מוסרים את ילדינו למסגרות<br />

החינוך.‏ למעשה,‏ זוהי לא בחירה שלנו,‏<br />

אלא זהו תכתיב לאומי במסגרת החוק שעלינו<br />

למלא,‏ בין אם נאהב זאת או לא.‏ כל ילד<br />

בישראל נתון לחוק חינוך חובה עד גיל 18.<br />

תחילה,‏ יש להבין שבמסגרת החוק,‏ עדיין<br />

יש לנו את האפשרות לבחור אם המסגרת<br />

המוצעת מתאימה לילדינו ואם בדעתנו לבחור<br />

אלטרנטיבה שונה.‏ אך לפני שאנחנו שופטים<br />

את המסגרת המוצעת,‏ יש להבין שברירת<br />

המחדל היא העדיפה מכמה סיבות,‏ כמו<br />

הקרבה לבית,‏ רוב החברים נמצאים בסביבת<br />

המגורים,‏ אין אמירה ישירה לילדנו שהוא<br />

שונה מכולם ולכן הוא נבדל מהם.‏ מלבד<br />

זאת,‏ לילדים אשר ‏"סובלים"‏ מבעיות קשב<br />

וריכוז וכו',‏ או שלא מסתדרים עם המסגרת<br />

החינוכית המוצעת,‏ דווקא במקרים אלו יש<br />

לראות זאת כיתרון משמעותי על פני אלו<br />

שמסתדרים.‏ זאת מכיוון שבגיל צעיר הם<br />

מקבלים את הזכות לניסיון והתמודדות עם<br />

מכשולים לא פשוטים,‏ ואם יצלחו אותם,‏ הרי<br />

הרווחתם בחינם שיעור לחיים עבור ילדכם.‏<br />

מה שכן,‏ עלינו לעצור עצמנו ולא למהר ולגונן<br />

עליו ולפתור במקומו את הבעיות.‏<br />

הורים מגוננים<br />

הטעות הנפוצה של ההורים היא לאמץ<br />

את העלבון של הילד ולחשוב כאילו היה זה<br />

עלבונם.‏ הילד מספר את סיפוריו מהמקום<br />

הרגשי שלו ומנקודת מבטו,‏ לעיתים הוא<br />

צעיר מכדי להביא את האירוע האמיתי שהיה<br />

באותו זמן ולכן משתמע שהמערכת נטפלת<br />

אליו והוא סובל מאוד.‏ גם במקרים והילד<br />

מפותח דיו כדי להעביר את האירוע במדויק,‏<br />

עלינו לזכור שהתפקיד שלנו להיות הורים<br />

מחנכים ולשמוח על כל הזדמנות שתעצים<br />

את התמודדותו בחברה.‏ אל לנו לקחת את<br />

האירוע באופן רגשי,‏ לשחרר קללות לעבר<br />

המורה וכו'‏ ולשכוח שאנו בעצם מבוגרים ולא<br />

הילדים שהיינו פעם כשנקלענו לסיטואציות<br />

דומות.‏ הרי בזמן נתון זה,‏ אנחנו בתפקיד<br />

אחר,‏ בעלי ניסיון,‏ חוכמה,‏ תחכום ובשלים<br />

מספיק כדי לספק לילד כלים ואסטרטגיות<br />

חכמות להתמודדות.‏ חשוב להבין שאנחנו על<br />

תקן יועץ/מורה-דרך ולא על תקן של רס"ר<br />

הכל נשאר במשפחה<br />

מה תפקידנו כהורים?‏<br />

ד"ר איילת גולדשטיין<br />

משמעת שיוביל אותנו להנחיות של ‏"תרביץ<br />

לו חזרה",‏ ‏"למה לא החזרת"‏ וכו'.‏ מאוד רצוי<br />

לא למהר להתערב וליצור קשר עם המורה<br />

כדי לפתור במיידי את הפתרון.‏ דברים לא<br />

קורים במיידי וברגע שעשיתם זאת,‏ העברתם<br />

מסר בעייתי לילד שהבעיה היא לא שלו,‏ אלא<br />

שלכם וברגע זה הוא מעמיד אתכם למבחן<br />

איך אתם מתמודדים עם הבעיה הזאת ‏)אם<br />

הצלחתם או שלא הצלחתם לפתור(‏ ובכך<br />

אתם מונעים ממנו את ה"אש"‏ בעיניים<br />

להילחם על זכויותיו ועל מקומו בעולם.‏ המסר<br />

שלכם חייב להיות חד וברור:‏ ‏"טוב ששיתפת<br />

אותנו,‏ אנחנו שבט,‏ כאן זה החמ"ל שבו נשב<br />

יחד ונחשוב איך תפתור בדרך אסטרטגית<br />

כלשהי את הבעיה בקלות מבלי להסתבך<br />

יותר ממה שכבר אתה מסובך.‏ ובמידה ולא<br />

תצליח,‏ לא קרה כלום,‏ הרי לא יתלו אותך,‏<br />

מקסימום נחשוב על אסטרטגיה אחרת".‏<br />

ההצעות מאיתנו חייבות להיות ריאליות ולהבין<br />

שלא בהכרח הילד מסוגל לפתור את הבעיות<br />

לפי איך שהייתם רוצים.‏ כמו למשל,‏ אם ילד<br />

הרביץ לו,‏ הרי ברור שאם היה יכול להחזיר,‏<br />

היה באותו רגע עושה זאת.‏ לכן מקרים אלו<br />

מהווים אתגר מחשבתי לא פשוט שמעוררים<br />

את השאלה איך אפשרי לגרום לילד המרביץ<br />

לחדול ממעשיו מבלי שהילד שלך ישתמש<br />

בכוח ‏)שהוא לא מסוגל(‏ כנגדו.‏<br />

שיטות אסטרטגיות<br />

עלינו לזכור שאף אחד לא אוהב להיות מתויג<br />

בקונוטציה שלילית וכי למילים יש כוח ויעילות<br />

גדולה יותר מאשר השימוש בכוח פיסי.‏ דרך<br />

מילים מדויקות ומכוונות,‏ ניתן למגר קליל כל<br />

מיני אירועים קשים שילדכם עובר.‏ אנחנו<br />

חייבים לתאר לילד שבעצם עכשיו הוא נכנס<br />

לאתגר מעניין וכי המטרה שלו לשלוט בחוקי<br />

המשחק,‏ וכי הוא זה ששולט בכלים ואף אחד<br />

אחר לא יגדיר את מצבו החברתי.‏<br />

במקרים קלים,‏ נניח ילד אחר מרביץ לילדכם,‏<br />

אשר לא ממש בעניין של להחזיר.‏ זאת<br />

סיטואציה שקרתה לאחד מילדיי שהצטיין<br />

בחוש הומור משובח.‏ בקשתי ממנו שיתאר<br />

לי את הילד ומיד אמר לי שהוא גדול ושמן.‏<br />

על פניו זה נשמע כאילו בעייתי,‏ אך אם<br />

השתמשתי ברעיון של ‏"כוח המילים"‏ ו"האי<br />

רצון להיות מתויג",‏ והצעתי לו שבכל פעם<br />

שמתחשק לו להרביץ לך ואתה בורח ממנו,‏<br />

תעשה דרמה ‏)הרי הבן שלי שחקן קומי מצוין(,‏<br />

תצעק בקולי קולות,‏ מבלי להתבייש ותגיד<br />

בבדיחות הדעת,‏ ‏"אימאל'ה,‏ גלגל ענק רודף<br />

אחרי...".‏ כמובן שבזמן האירוע,‏ כל הסביבה<br />

שהייתה עדה למקרה,‏ התגלגלה מצחוק<br />

ולא עברו יומיים והילד המרביץ העדיף לא<br />

להתקרב אליו מחשש שיפול ל"פה הגדול"‏<br />

שלו וידבק בו התיוג של ‏"גלגל ענק".‏<br />

אחת מבנותיי שיחקה טניס.‏ ברור הרי שמשחק<br />

זה מזוהה יותר עם בנים ולכן בחוג לא היו<br />

בנות.‏ בכל פעם שהיא שיחקה עם אחד<br />

הבנים היה ילד אחר בעל אופי דומיננטי שזרק<br />

לעברה אמירות גסות מאוד ובאחד הפעמים<br />

ריכז סביבו חבורה ‏)החברה הנגררים(‏ ועקבו<br />

אחריה תוך כדי גידופים וצחוקים.‏ גם במקרה<br />

זה על פניו נראה שהמצב נראה לא פתיר<br />

ודרושה התערבות מיידית של ההורים.‏ אך<br />

רגע לפני שעושים זאת,‏ יש לשמור על קור-‏<br />

רוח ולתת צ'אנס לילדה לנסות ולפתור זאת<br />

בעצמה,‏ תוך כדי ערנות מלאה שלנו ומעקב<br />

אחר התפתחות האירועים.‏ תחילה חיזקתי<br />

אותה בניתוח האירוע והאם יש לה אשמה<br />

במקרה.‏ בוודאי שלא,‏ מתוך הדגשה ברורה<br />

כי זה שלו והחינוך שלו והיא לא אחראית<br />

לשום דבר שהוא מתבסס עליו.‏ לאחר מכן,‏<br />

העברתי לה כלים להתמודדות על פי אותו<br />

רעיון של ‏"כוח המילים"‏ ו"שאף אחד לא אוהב<br />

להיות מתויג".‏ הנחיתי אותה שבזמן האירוע<br />

ברגע שהוא יתחיל שוב לזרוק לעברה מילים<br />

גסות ‏)בזמן השיעור כשהוא צופה בה עם<br />

בנים אחרים מהחוג כשהגיע זמנה לשחק<br />

במגרש עם בן אחר(,‏ תוך כדי החבטה כשהיא<br />

מגישה ליריב,‏ תצעק בקול רם ‏"סוטה,‏ סוטה<br />

מיןןןןןןןן"‏ כשאת החבטה תכוון אליו ותפגע<br />

בו.‏ אין לה מה להתבייש ולהתחבא,‏ להיפך,‏<br />

להפיץ לעולם כמה הוא בעייתי עד כדי כך<br />

שההוא דורש טיפול בשל היותו מטרד סביבתי.‏<br />

היא חזרה הביתה ואמרה שהוא שתק ולא<br />

המשיך.‏ למחרת הנחיתי אותה ללכת עם<br />

שניים מחבריה לכיתה עם פלאפון מוחבא<br />

במצב הקלטה ובתוך כך תנסה לדובב אותו<br />

על מה שהוא אמר לה ביום האתמול.‏ היא אכן<br />

www.bathhefer.net.il<br />

10


נגשה אליו,‏ ניסתה לדובב אותו בקול תקיף<br />

ואסרטיבי,‏ הוא שתק,‏ היא לחצה עליו יותר עד<br />

שאמר ‏"עזבי אותי,‏ והלך".‏ מאותו יום הילד לא<br />

התקרב אליה,‏ ויתרה מכך,‏ במשך השנה אף<br />

ניסה להתחבר אליה בדרך ידידותית.‏ הילדה<br />

כמובן הרגישה שהיא שולטת במשחק ואף<br />

אחד אחר לא פתר בשבילה את המקרה.‏<br />

במקרה כזה אנחנו צריכים להיות ערניים<br />

שחלילה הילד לא יבחר לנקום ובמקרים<br />

כאלו יש להצמיד לילדה את אחיה הגדולים<br />

או ילדי שכנים שיהיו בקרבתה.‏ לכן זה טוב<br />

להגיב כך בכיתות נמוכות כשהאלימות היא<br />

בגדר הסביר ולא נחשבת כעבירה פלילית<br />

כמו אלו של המתבגרים.‏<br />

אחת מבנותיי כשהייתה בכיתה ב'‏ נחשבה<br />

לילדה שקטה ואפילו גם כאחת שמצליחה<br />

להשרות שקט על תלמידים אחרים בסביבתה.‏<br />

מתוך כך נוח היה למורה להושיב לידה ילדה<br />

‏"בעייתית"‏ שמוצמדת לה סייעת במקרה<br />

של התפרצויות לא נשלטות.‏ כמובן שהבת<br />

שלי סבלה מאוד וסיפרה לי.‏ הצעתי לה כמה<br />

הצעות והיא דחתה אותן,‏ לא התערבתי,‏<br />

אך הייתי במעקב דרך שאלות אקראיות על<br />

אודותיה.‏ באחת הפעמים כשנגשה אלי שוב,‏<br />

שאלתי אם היא מוכנה להתגייס לפעולה<br />

על-מנת לפתור את הבעיה,‏ וזאת כי אני לא<br />

מתכוונת לפתור בשבילה את הבעיה ולא<br />

אפנה למורה ‏)ברור שבמקרים יוצאי דופן,‏ יש<br />

להרים טלפון מאחורי הקלעים מבלי שהילד<br />

יהיה מודע לכך,‏ אך רצוי שזה יהיה הפתרון<br />

האחרון כשאין ברירה(.‏ שאלתי אותה למה<br />

היא חושבת שהמורה לא מסכימה להעביר<br />

אותה מקום,‏ היא ענתה שרק היא היחידה<br />

שיודעת להתמודד מולה.‏ היא הסבירה שבכל<br />

פעם שהילדה מבקשת ממנה עזרה היא<br />

ממהרת לעזור מחשש שתתפרץ ותרביץ לה.‏<br />

אמרתי לה,‏ ‏"אם כך,‏ תני לה להתפרץ אפילו<br />

במחיר שתקבלי מכות.‏ יותר מכך,‏ תעצימי את<br />

ההתפרצות שלה בכך שתתגרי בה.‏ באותו<br />

רגע כשהיא מתפרצת גם אם זה באמצע<br />

השיעור,‏ תלכי למורה ותגידי לה שאת יותר לא<br />

מסוגלת לשבת לידה כי היא מרביצה לך".‏ זה<br />

מה שקרה,‏ ברגע ההתפרצות הכול-כך גדולה<br />

שלה,‏ תוך כדי שהיא הכתה את הבת שלי,‏<br />

המורה הסכימה מיד עימה שיש להעבירה<br />

מקום וכך היה.‏ גם כאן,‏ ללא התערבות הורית<br />

ישירה,‏ הילדה הצליחה להחזיר לעצמה את<br />

השליטה ובכך קיבלה עוד שיעור בונה לחיים.‏<br />

יש דוגמאות רבות במהלך שנות ניסיוני כאם.‏<br />

כל האסטרטגיות שהצעתי על פניו נשמעות<br />

כאילו הן לא מקובלות וההמלצה של הצוות<br />

החינוכי היא לפנות באופן מידי אליו.‏ אך<br />

שוב,‏ ברגע שנפנה לצוות החינוכי,‏ אנחנו לא<br />

מאפשרים לילדנו לשלוט בחייו ויותר מכך,‏ יתכן<br />

שהצוות החינוכי יכול לסבך את העניינים בכך<br />

שילדי הכיתה יראו את הילד כמלשין ויוענש<br />

בכך שיהיה משולל מזכותו להישאר במעגל<br />

החברתי.‏ כל האמור לעיל נעשה מתוך רצון<br />

לשמור על כבודם של השחקנים במשחק<br />

ועל הצבת גבולות לפוגעים.‏ חייב להיות ברור<br />

לילד הקורבן כי ברגע שהחזיר אליו את הכוח,‏<br />

יש להפסיק את המהלכים כנגד הפוגע ולא<br />

להמשיך את הפעולה.‏<br />

בנוסף,‏ תחשבו אם כהורים טוב להיות<br />

‏"מתנדבי יתר"‏ בפעילויות כיתתיות.‏ אל<br />

תשכחו שזהו ‏"אזור העבודה"‏ של הילדים ולא<br />

שלכם.‏ אין שום סיבה שהילד יקח עימו את<br />

ההורה ליום ‏"העבודה"‏ שלו.‏ אין טעם לנסות<br />

להתחבב על המורה,‏ זה לא עוזר לילד בטווח<br />

הרחוק ובתהליך התבגרותו.‏ תנו לו להכיר<br />

את כל מצבי המציאות של החיים,‏ הקשיים,‏<br />

ההצלחות והתחשלות בריאה.‏ תסמכו על<br />

מערכת החינוך שתדע להסתדר גם בלעדיכם.‏<br />

בכל מקרה,‏ גם אם בחרתם בכל זאת להעביר<br />

למסגרות חינוך שונות,‏ גם כאן יש לשים את<br />

הדעת בהתאם לכישוריו של הילד ולא בגלל<br />

אי-כישוריו.‏ נניח,‏ ילד שטוב במוסיקה,‏ אך<br />

‏"סובל"‏ מבעיית קשב וריכוז,‏ טוב יותר שילך<br />

לבית ספר אומנותי ולא לבית ספר ‏"חינוך<br />

דמוקרטי"‏ וכו'.‏ אלו נושאים שיש לשים עליהם<br />

את הדעת ונכון שיהיו בכתבה אחרת.‏<br />

שתהיה שנה מוצלחת לכולם והכי חשוב שה'‏<br />

ישמור על ילדינו ועלינו.‏<br />

משולחנה של<br />

יו"ר הוועדה לשירותים חברתיים<br />

הועדה לשירותים חברתיים עוסקת בתחומי הרווחה של הפרט,‏ המשפחה והקהילה בישוב בכל מעגלי החיים.‏ אנחנו פועלים בשיתוף פעולה<br />

עם בעלי התפקידים השונים כאן בישוב,‏ עם הועדות השונות ועם מחלקת הרווחה במועצה במקרה הצורך.‏<br />

ניתן לפנות לועדה לשירותים חברתיים במקרים של צורך בסיוע לפרט או למשפחה בנושאי הרווחה השונים.‏ צנעת הפרט היא כמובן בראש<br />

מעיינינו ותושבים אשר פונים אלינו זוכים למענה מהיר ככל האפשר תוך שמירה על פרטיותם.‏<br />

בנוסף הועדה מתכננת פיתוח פעילויות שונות ושירותים שיתנו מענה לקבוצות גיל מגוונות.‏ כחלק מהתוכנית בקרוב תושק סדרת הרצאות<br />

בנושאים שונים שעליהם יבוא פרסום נפרד בהמשך,‏ כגון סדנת עזרה ראשונה להורים לפעוטות,‏ הרצאה בנושא כלכלת המשפחה,‏ מפגש<br />

לאמהות אחרי לידה יחד עם ועדת צעירים,‏ הרצאה בנושא זכויות בביטוח לאומי בשיתוף פעולה עם מועדון הגימלאים,‏ ועוד.‏<br />

כמו כן,‏ מתוכננת להיפתח בקרוב ‏"בוטיקח",‏ חנות יד שניה בראיה קהילתית כאן בישוב בשיתוף פעולה עם מנהל הישוב.‏<br />

בנוסף,‏ פרויקטים יחד עם ועדת הנוער שאוטוטו מתחילים.‏<br />

ניתן ליצור איתנו קשר במייל hevraty@bathefer.net או בטלפון 052-8177733.<br />

תמרה אברג'ל,‏ יו"רית הועדה לשירותים חברתיים.‏<br />

בת חפר | ספטמבר 11 <strong>2019</strong><br />

עלון


תושבי בת חפר והסביבה<br />

בואו לפתוח את השנה בדרך הכי כיפית שאפשר!‏<br />

התחדשנו בחוגים מרתקים ומעשירים לכל הגילאים,‏ המצטרפים לחוגים המוכרים,‏ וכולם מחכים רק לכם.‏<br />

MMA<br />

התעמלות בריאותית<br />

מוזה בית ספר למחול<br />

ברליץ בית ספר לשפות אקשן מצלמים אקרוג׳ים<br />

ג׳ודו<br />

אומנות שימושית<br />

אומנות בעור<br />

הום סטיילינג<br />

גריזלי<br />

מוזיקה לגיל הרך<br />

כדורשת מבוגרים<br />

הליכה נורדית<br />

טניס<br />

פיסול ספינינג מרכז המוזיקה<br />

עיצוב אופנה<br />

קרב מגע<br />

ציור מבוגרים<br />

קארטה<br />

פיתוח קול<br />

סרקו אותי<br />

לחוברת חוגים<br />

דיגיטלית<br />

סרקו אותי<br />

להרשמה<br />

לחוגים<br />

www.bathhefer.net.il<br />

12


חתולים<br />

יום החתול הבינלאומי<br />

אתי אלטמן,‏ מיסדת עמותת ‏"תנו לחיות לחיות"‏<br />

‏"שופכים עליהם מים,‏ זורקים עליהם אבנים,‏ בועטים בהם,‏ דורסים<br />

אותם ואם לא די בכך,‏ כשכבר יש אנשים טובים ששמים להם אוכל<br />

ומים כדי שיוכלו לשרוד-‏ שופכים להם את המים והמזון והם מתים<br />

בייסורים מרעב והתייבשות.‏<br />

יום החתול הבינלאומי הוא זמן מצוין להזכיר לכולם שהחתולים החיים<br />

אצלכם ברחוב-‏ לא בחרו בחיים האלה.‏ זה הזמן להזכיר,‏ שלנו יש<br />

את היכולת להציל חיים עם קערת מים ומזון עבורם.‏ הם מעבירים<br />

חיים שלמים בניסיון לשרוד.‏ איך אפשר בכלל להתחיל להסביר כמה<br />

קשה להיות חתול שחי ברחוב?‏ בכל העולם הם כבר מזמן ‏"חתולי<br />

קהילה",‏ למה אי אפשר שגם כאן יהיה להם טוב?‏ חתול הוא בעל חיים<br />

טריטוריאלי ולא יעזור שתמנעו ממנו מזון או מים.‏ הוא לא ילך לשום<br />

מקום אחר.‏ הם לא ‏"קופצים"‏ על אנשים,‏ הם לא ‏"מביאים עכברים"‏<br />

ואם יש לך אלרגיה לחתולים - העובדה שיש בחוץ אוכל עבורם לא<br />

תגרום לך לפרוח.‏ אה,‏ כן,‏ וזה ‏"שיש לך בבית בעלי חיים ואתה אוהב<br />

מאוד בעלי חיים"‏ זה שטויות.‏ תהיה בנאדם,‏ תוציא קערת מים למי<br />

שאין לו בית,‏ או לפחות אל תפריע למי שעושה מצווה,‏ מוציא אלפי<br />

שקלים מכיסו-‏ פשוט כדי לעזור להם לחיות."‏<br />

לשמחתנו אצלנו בבת חפר ישנם לא מעטים הדואגים לרווחתם של<br />

חתולי הרחוב.‏ דף הפייסבוק שלנו,‏ ‏"חתולי בת חפר"‏ שוקק פעילות:‏<br />

אנשים שמחפשים בית לגורי חתולים יתומים,‏ כאלה שמבקשים<br />

לאמץ או מבקשים סיוע בטיפול בחתול שאימץ אותם וכו'.‏ לאחרונה<br />

הסדרנו ארבע פינות האכלה נוספות ברחבי היישוב וצירפנו אל<br />

שורותינו מתנדבים השומרים על אספקה שוטפת של מזון יבש<br />

לחתולים.‏ מבצע עיקור וסירוס חתולי הרחוב ע"י רויטל הווטרינרית<br />

נמשך לאורך השנה כולה.‏<br />

מהנעשה במועדון הגמלאים +60<br />

תכנית פעילות המועדון לחודש ספטמבר <strong>2019</strong>:<br />

ימי ראשון<br />

הרצאה:‏ זהבית כהן -<br />

19.00 8.9.19 ‏"משחקי הכס – בתי מלוכה<br />

עכשוויים"‏<br />

19.00 15.9.19 ערב חברתי - סיפור אישי<br />

הרצאה:‏ שרון יפת -<br />

19.00 22.9.19 ‏"יוצא מן הכלל – תופעות ומקרים<br />

מרתקים בבני אדם ובעולם החי"‏<br />

ימי שני<br />

10.00 יוגה למבוגרים.‏<br />

16.00 משחקי קלפים ואחרים.‏<br />

יום רביעי<br />

הרמת כוסית לראש השנה:‏<br />

18.00 25.9.19 ‏"תפוח בדבש".‏<br />

‏)כיבוד מתאים יתקבל בברכה(.‏<br />

ימי חמישי:‏<br />

ימי שישי<br />

16.00 משחקי קלפים ואחרים.‏<br />

10.00 יוגה למבוגרים.‏<br />

17.00 קבלת שבת ‏"מלווה מלכה".‏<br />

האירועים פתוחים לקהל<br />

בעלות של 10 ש"ח ליחיד.‏ ו-‏‎15‎ ₪ לזוג.‏<br />

מועדון 60+ מאחל לכל תושבי בת-חפר:‏<br />

שנה טובה ומתוקה,‏ בריאות ואריכות ימים.‏<br />

עלון בת חפר | ספטמבר 13 <strong>2019</strong><br />

13


נוער בת חפר<br />

אירועי הקיץ בחודש אוגוסט - נוער בת חפר <strong>2019</strong><br />

ישבנו עם עוז עדני - רכז הנוער ביישוב,‏ לשמוע על פעילויות הקיץ של הנוער.‏<br />

‏•פעילויות קפה נוער ‏"הישיבה"‏<br />

זהו מפגש בלתי פורמאלי במתחם הנוער של<br />

בני/בנות הנוער בישוב.‏ ערב ‏"הישיבה"‏ מחולק<br />

בתכנית השנתית על פי גילאים:‏ מסיימי שכבת<br />

ו'‏ עד מסיימי שכבת ט'.‏ מסיימי שכבת ט'‏ עד<br />

מסיימי שכבת י''ב.‏<br />

כל ערב כזה מתקיים בין השעות 22:00-03:00<br />

כאשר במקום מתקיימת מכירת פיצות<br />

טוסטים פופקורן שתייה קרה וחמה.‏<br />

ישנם מספר מוקדי פעילות:‏ חדר נטפליקס<br />

‏)במועדון הנוער(,‏ חדר סנוקר,‏ ברחבה –<br />

פינפונג,‏ כדורגל שולחן ומשחקי קופסא<br />

מפוזרים בזולות הקיץ הפזורות במתחם.‏<br />

לכל ערב כזה מגיעים בין 20 ל-‏‎40‎ בני נוער<br />

מכל השכבות.‏<br />

ביום חמישי ה-‏‎22/8‎ בזמן פעילות הישיבה,‏<br />

קיימנו טורנירים של ספורט בשיתוף פעולה<br />

עם מרסלו.‏ הילדים שיחקו עד השעות הקטנות<br />

של הלילה.‏<br />

‏•שנת המצווה – מפגש הכנה לחטיבת<br />

הביניים מכל העמק<br />

ב-‏‎26/8‎ התקיימו 2 אירועים במתחם הנוער:‏<br />

בין השעות – 19:30-21:00 קיימנו פעילות<br />

עבור הילדים העולים לחטיבת הביניים מכל<br />

עמק חפר - יד חנה,‏ בארותיים,‏ עולש,‏ בורגתה<br />

חניאל,‏ אליכין ובית יצחק.‏ הפעילות עסקה<br />

במספר מטרות והן:‏<br />

‏•הורדת סף החרדה מהשינוי הקיים בעלייה<br />

לחטיבת הביניים.‏<br />

‏•לחשוף את הנערים והנערות לשינויים<br />

איתם יצטרכו להתמודד.‏<br />

‏•לסייע לנוער ‏"לצאת מהבועה"‏ של המושב/‏<br />

קיבוץ/יישוב שלהם.‏<br />

‏•פיתוח מודעות לרושם הראשוני שהם<br />

מותירים באחרים ולחשיבותו.‏<br />

‏•יצירת מרחב בטוח בו ניתן התוקף<br />

לחשש מהשינוי,‏ אותו כולם חווים כמשהו<br />

משמעותי.‏<br />

בין השעות – 21:00-01:00 קיימנו את<br />

פעילות הישיבה בה היה מרחב בלתי פורמאלי<br />

להיפגש ולהתחבר ללא מבוגרים מתווכים,‏<br />

על-מנת ליצור הקבלה של החוויה החברתית<br />

הקיימת בבית הספר,‏ בה הנער/ה חייבים<br />

להיות אקטיביים כדי להכיר אנשים חדשים.‏<br />

במתחם היו 3 מבוגרים ובני נוער בוגרים<br />

שסייעו במידת הצורך.‏<br />

במפגש הילדים מהישובים השונים רקמנו<br />

חוויה ייחודית מצחיקה ומשמעותית,‏ אליה<br />

הגיעו קרוב ל-‏‎50‎ נערים ונערות.‏<br />

‏•הקו הצהוב<br />

קו אוטובוס מבת-חפר לחוף בית ינאי,‏<br />

שהופעל במהלך הקיץ.‏ ממנו נהנו כ-‏‎70‎<br />

ילדים,‏ אשר נסעו מבת חפר לחוף בית ינאי<br />

ובחזרה.‏ הילדים וההורים מרוצים מהפרויקט<br />

ומחכים לפעם הבאה.‏<br />

www.bathhefer.net.il<br />

14


בס"ד<br />

זה היום עשה ה'‏ נגילה ונשמחה בו.‏<br />

ב"ה זכינו להתחיל בכתיבת ספר תורה ישובי,‏<br />

אשר יכתב לכלל תושבי בת חפר.‏<br />

היות ועיקר כוונתינו היא לכלול ולאחד במצוה זו את כלל תושבי הישוב,‏<br />

אנו מזמינים כל אחד ואחת להשתתף בהעלאת תרומה לכתיבת ספר התורה.‏<br />

כל המעונין להנצחת זכר יקיריו,‏ או לברכת הצלחה בריאות ופרנסה טובה,‏<br />

מוזמנים להשתתף ולתרום כנדבת ליבם.‏<br />

להלן מחיר עלות הזכות לכתיבה בספר התורה:‏<br />

פסוק | ₪ 100 חצי עמודה ₪ 500<br />

עמודה שלמה | ₪ 1,000 פרשה ₪ 4,000<br />

לפרטים נא לפנות:‏<br />

לרוני לבאן יו"ר הוועדה לעניני דת-בת חפר 052-6768060.<br />

עלון בת חפר | ספטמבר 15 <strong>2019</strong>


עכשיו באים<br />

חגי ורעות גלילי<br />

הצטרפנו לקהילת בת חפר.‏<br />

חגי - עובד באלביט,‏ רעות - בחופשת לידה -<br />

ניהלה מעון יום שיקומי של פעוטות עם אוטיזם .<br />

הילדים שלנו - יפתח בן 6, נעמי בת 3.5<br />

ויואב בן 3 שבועות.‏<br />

רון קיפרבנד - בן +2 32 ילדים -<br />

גאיה בת שנתיים ונגב בן ארבע<br />

הגענו מצפון הנגב משדה צבי.‏<br />

אני עובד בפנימיית טוקאייר<br />

וכולנו מתרגשים להצטרף לקהילת בת חפר.‏<br />

אני נועה,‏<br />

עברתי לבת חפר מעין הים ‏)חדרה(‏ בתחילת<br />

החודש יחד עם בני ארבל שעולה בשבוע הבא<br />

לכיתה ג'‏ בבית ספר שדות.‏<br />

יש לנו שתי חתולות מתוקות ואנחנו מאוד שמחים<br />

להיות פה ואוהבים את בת חפר ואת האווירה<br />

הנעימה שבה.‏<br />

אלעד וסיון עטיה<br />

בני + 30 שני ילדים,‏<br />

אלייה בת 3.5 ואיתי בן שנה וחצי.‏<br />

אלעד עובד בחברת חשמל וסיון חשבת חברה.‏<br />

הגענו מקדימה אחרי ששמענו דברים<br />

מדהימים על הישוב והקהילה.‏<br />

www.bathhefer.net.il<br />

16


משפחת לוטן<br />

עמרי - משורר ונוטע,‏ דפנה - מורה ליוגה<br />

והילדים שלנו - מיקה בת 10 עולה לכיתה ה<br />

עמית בן 7 עולה לכיתה ב<br />

וגאיה בת שנתיים.‏<br />

הגענו מחיפה ושמחים להצטרף לקהילת בת חפר.‏<br />

אנחנו משפחת להב<br />

עזבנו את בית יצחק ושמחים להיות בבת חפר<br />

אלון - בעל חברת שליחויות.‏<br />

קרן - מנהח"ש<br />

הילדים שלנו - שי בת אחת עשרה וחצי<br />

אור ובן תאומים בני שש וחצי<br />

מדי וניר דוד<br />

מדי - עובדת במפלגת העבודה<br />

ניר - עובד בחברת תרופות<br />

3 ילדים - תאומים בני שש<br />

ועוד אחד בן תשע<br />

שמחים להצטרף לקהילת בת חפר.‏<br />

17<br />

בת חפר | ספטמבר 17 <strong>2019</strong><br />

עלון


מד״צים<br />

‏"הקייצת"‏<br />

קייטנת הקיץ של המד"צים!‏<br />

זוהי השנה השנייה ברציפות,‏ שהמדריכים המסורים שלנו מעבירים<br />

שבוע כייפי וחוויתי<br />

לילדי כיתות א'-ג'‏ בבת חפר.‏ כל יום בקייטנה נפתח בהרקדה שסחפה<br />

את כולם,‏<br />

כולל שירים וריקודים מקוריים קבועים וכולם התחילו את היום בחיוך.‏<br />

לכל יום היה נושא משלו:‏<br />

צבע,‏ ספורט,‏ הישרדות,‏ יום סובב עולם.‏ בנוסף נסענו ליום שיא מגבש<br />

בפארק הטרמפולינות<br />

וסיימנו את הקייצת ביום מתנפחים ומים שמח וצוהל.‏<br />

המדריכים כבר מתרגשים ומתכוננים לשנת הפעילות החדשה של<br />

מד"צ קידס,‏<br />

בכל יום חמישי בין השעות 17:30-19:00 במתחם הנוער.‏<br />

מחכים לכם!‏<br />

תולעת ספרים<br />

קרן ויצמן<br />

הרומן ‏"אדל"‏ מאת יוכי ברנדס,‏ מגולל את סיפורו של הבעל<br />

שם טוב דרך עיניה של בתו,‏ אדל,‏ שאישיותה כובשת<br />

ומסעירה לא פחות מאישיותו של אביה.‏<br />

בזכות רומן זה,‏ ניתן לראשונה להבין כיצד התפתחה תורת<br />

החסידות של הבעל שם טוב,‏ שלב אחר שלב,‏ מתוך הנפילות<br />

והעליות שחווה בחייו,‏ וכיצד יצר מהפכה של אינדיבידואליזם<br />

שהקדימה את זמנה,‏ כאשר קבע כי הגאולה תגיע בשעה<br />

שבני האדם יתקרבו אל הנשמה של עצמם.‏<br />

זהו ספר הנקרא כמסע ברכבת הרים דוהרת.‏ תחנה<br />

רודפת תחנה ואירוע רודף אירוע,‏ ולעיני הקוראים מתגלים<br />

ההתרחשויות,‏ הדמויות והכוחות ששינו את פניה של<br />

היהדות לבלי הכר.‏<br />

מאחלת לכולכם קריאה מהנה!‏<br />

סמינר הדרכה<br />

החודש יצאו חניכי ט'‏ של המד"צים לסמינר הדרכה ארצי של מינהל<br />

חברה ונוער.‏ הסמינר התקיים באכסניה בעכו וסיכם שנה מלאת<br />

חוויות והתנסויות בהדרכה,‏ רגע לפני שהטטניקים מצטרפים לשכבה<br />

הבוגרת של התנועה.‏<br />

במהלך הסמינר הכירו החניכים חברים חדשים,‏ סגנונות הדרכה מגוונים<br />

וקיבלו כלים לקראת שנת ההדרכה שלהם,‏ שתתחיל כבר בספטמבר.‏<br />

הסמינר היה בסימן ‏"האח הגדול",‏ כך שכל קבוצה קיבלה משימות<br />

יצירתיות ומצחיקות.‏ חדר האח הגדול פעל לאורך הסמינר כולו,‏ כך<br />

שגם בהפסקות לא היה רגע דל!‏<br />

עם סיום הסמינר קיבלו החניכים תעודות וחולצות,‏ וכולנו חזרנו<br />

הביתה שמחים ומרוצים.‏<br />

www.bathhefer.net.il<br />

18


שנה טובה<br />

אני שייכת לדור,‏ שזכה לשלוח ולקבל בתיבת הדואר איגרות ברכה<br />

לשנה החדשה.‏ עם השנים והתפתחות האינטרנט,‏ מנהג זה לצערי<br />

הלך ונעלם.‏ מעטים הם האנשים כיום,‏ שכותבים ברכות ושולחים<br />

בדואר.‏ מכיון,‏ שעובדה זו ציערה אותי,‏ החלטתי ‏"להשיב עטרה<br />

ליושנה".‏ לפני כארבע שנים נרשמתי לסדנה,‏ שבה למדתי להכין<br />

כרטיסי ברכה מיוחדים בעבודת יד.‏ בזכות אותה סדנה נחשפתי לעולם<br />

מדהים שנקרא באנגלית scrap סקראפ.‏ זהו תחום יצירה עצום העוסק<br />

בעיצוב בנייר – יצירת כרטיסי ברכה,‏ אלבומים,‏ קופסאות מיוחדות<br />

ועוד.‏ אני התמקדתי בהכנת כרטיסי ברכה.‏ בתחילה הכנתי כרטיסים<br />

למשפחה ולחברים וכמובן ששלחתי בדואר.‏ ואחרי כשנה,‏ בשיטוטי<br />

במרחבי הפייסבוק,‏ זכיתי להכיר יוצרות מכל הארץ ואף להשתתף<br />

בסדנאות נוספות.‏ כך נחשפתי לקהילה ענקית של יוצרות מהתחום<br />

ולשמחתי,‏ בשתי נשים מיוחדות,‏ אשר הרגישו צורך לשמח אנשים<br />

באמצעות איגרות הברכה.‏ כל אחת מהן הקימה פרוייקט והצליחה<br />

לרתום אליו מאות יוצרות מכל הארץ שעמלו על הכנת ‏"שנות טובות"‏<br />

אשר יתרמו וישמחו אנשים ברחבי הארץ.‏<br />

גם אני נרתמתי למאמץ והכנתי מעל 100 איגרות ברכה,‏ אותן יצרתי<br />

בעבודת יד עם המון אהבה.‏ 50 כרטיסים שלחתי בדואר לפרוייקט<br />

אותו הרימה טל כהן,‏ והם יחולקו לקראת ערב ראש השנה לחיילים<br />

הבודדים בצה"ל ועוד 57 כרטיסים לפרוייקט שהרימה שרון שלזינגר<br />

באעייר,‏ שיחולקו במעונות לרווחת ניצולי שואה ובמחלקות שונות<br />

של בתי חולים בארץ.‏<br />

‏"הכל בזכות איגרת"‏ | קרן ויצמן<br />

זאת לא השנה הראשונה,‏ שבה הפרוייקטים האלו קיימים.‏ לדוגמה,‏<br />

בחג פסח האחרון,‏ שרון הצליחה לרתום את היוצרות להכנת ברכות<br />

חג שמח,‏ שחלקן צורפו לארוחות החג של פרוייקט כרובית והשאר<br />

חולקו בבתי חולים.‏ על-מנת לסבר את האוזן,‏ בפרוייקט של פסח,‏<br />

הגיעו אל שרון 13,500 כרטיסי ברכה מכל היוצרות בארץ.‏<br />

יש יוצרות שעובדות בשיטת הסרט הנע ויוצרות מאות כרטיסים<br />

ויש כמוני,‏ שיוצרות בכל פעם כמה כרטיסים בודדים שמצטברים<br />

יחד לכמות מכובדת.‏ לפני ששלחתי אל שרון וטל את הכרטיסים,‏<br />

התנצלתי בפניהן שהכמות שלי יחסית לשאר היוצרות ממש קטנה,‏<br />

ולשמחתי שתיהן הרגיעו אותי ואמרו לי,‏ שהעיקר הכוונה והיצירה.‏ והכי<br />

היה חשוב לשתיהן,‏ שבתוך הכרטיס תהיה ברכה אישית.‏ אז כמובן,‏<br />

שבכל כרטיס כתבתי בכתב ידי ברכה אישית.‏ הכנסתי את האיגרות<br />

למעטפות מרופדות ושלחתי.‏ עכשיו נותר לי להכין איגרות למשפחה<br />

וחברים – הרי כך,‏ כל הסיפור בעצם התחיל...‏<br />

אני מאמינה,‏ שכל מי שיקבל איגרת בדואר הרגיל ‏)זה עם המעטפה<br />

והבול...(‏ ישמח ויתרגש.‏ גם אם זו תהיה איגרת שקניתם ולא הכנתם<br />

במו ידיכם.‏ העיקר הן,‏ תשומת-הלב והכוונה.‏ ממליצה לכם בחום לחדש<br />

את המנהג,‏ כי בווטסאפ/‏ פייסבוק/‏ מייל,‏ זה פחות אישי וחסר יחודיות.‏<br />

מאחלת לכולכם,‏ שתהא זו שנה של בשורות משמחות,‏ אושר,‏ נחת,‏<br />

רוגע,‏ שלווה,‏ התחדשות והמון בריאות!!!‏<br />

שנה טובה ומתוקה מדבש!‏<br />

עלון בת חפר | ספטמבר 19 <strong>2019</strong>


דבר תורה מאת הרב קרסיק<br />

תכונה רבה ניכרת לקראת ראש-השנה.‏ המוני בית-ישראל עורכים<br />

קניות,‏ מזמינים אורחים,‏ מתכננים את סעודות החג.‏ הכול זוכרים<br />

לברך את הקרובים והמכרים וגם לדאוג למקום שמור בבית-הכנסת.‏<br />

זו התכונה שאנו רואים ושומעים סביבנו,‏ ועלול להיווצר רושם שמהותו<br />

של ראש-השנה מסתכמת בקניית כלים חדשים,‏ בארוחות חגיגיות,‏<br />

בברכות ואיחולים,‏ ואולי גם בתפילה בבית-הכנסת.‏<br />

מי שייתפס למחשבה כזאת יחמיץ את עיקרו של ראש-השנה.‏ איננו<br />

רוצים לזלזל חלילה בקניות ובארוחות,‏ באיגרות-ברכה ובאיחולים.‏<br />

אלה דברים חשובים ונכבדים,‏ שהם גם ממנהגי ישראל המקודשים,‏<br />

אבל לא בהם מתמצה עניינו של ראש-השנה.‏<br />

ההכנה האמיתית לראש-השנה מתחילה חודש ימים קודם לכן.‏ זה<br />

חודש אלול,‏ חודש של מירוק פנימי,‏ חשבון-נפש,‏ התעוררות תשובה<br />

ושימת דגש על תפילה ורחמים.‏ עצם ההכנה הזאת נותנת מושג<br />

כלשהו על חשיבותו הגדולה של ראש-השנה.‏<br />

ימי ראש-השנה ‏)ויום-הכיפורים(‏ נקראים גם ‏'ימים נוראים',‏ כי יש<br />

בהם מימד של דין ומשפט.‏ כמו שאומרים חז"ל,‏ שבימים הללו הקב"ה<br />

‏"יושב על כיסא דין,‏ וספרי חיים וספרי מתים פתוחין לפניו".‏ בימים<br />

הללו נקבע גורלנו למשך השנה הבאה,‏ וברור שעיקר הדגש צריך<br />

להיות על התפילה והרחמים,‏ שנזכה להיכתב בספר חיים טובים,‏<br />

לשנה טובה ומתוקה.‏<br />

תורת החסידות מפנה את הזרקור לעבר רבדים עמוקים יותר במהותו<br />

של ראש-השנה.‏ מהותו העיקרית של היום היא,‏ שבו הקב"ה מוכתר<br />

מחדש למלך העולם.‏ לכן יש דגש רב כל-כך על עניין המלכות,‏<br />

ובקשותינו מתמקדות בתפילה ‏"מלוך על העולם כולו בכבודך".‏<br />

כאשר אנו מקבלים עלינו מחדש את מלכותו של הקב"ה ומכתירים<br />

אותו למלך עלינו ועל העולם כולו,‏ אנו גורמים שהקב"ה גם יעניק לנו<br />

ולעולם כולו את השפע הדרוש למשך השנה כולה.‏<br />

אם עיקר עניינו של ראש-השנה הוא הכתרת הקב"ה למלך,‏ הרי<br />

העבודה הנדרשת מאיתנו היא קבלת המלכות.‏ כשם שאצל מלך<br />

בשר-ודם עיקר עניין ההכתרה הוא ההתמסרות המוחלטת של העם<br />

אל המלך וקבלת כל גזֵ‏ רותיו,‏ כך במלכות שמים,‏ עיקר עניין ההכתרה<br />

הוא קבלת עול.‏<br />

אמנם בכל יום ויום אנו נדרשים לקבל עול מלכות שמים ‏)וזה בעצם<br />

עניינה של קריאת ‏'שמע ישראל',‏ שבה אנו מצהירים כי ‏"ה'‏ אלוקינו<br />

ה'‏ אחד"(,‏ אבל קבלת העול של ראש-השנה היא בדרגה עליונה<br />

יותר.‏ כל ימות השנה קבלת העול היא יסוד ובסיס להמשך היום,‏ אבל<br />

בראש-השנה היא כל מהותו ועניינו של היום.‏<br />

במילים פשוטות:‏ בראש-השנה כל יהודי צריך לעמוד לפני הקב"ה<br />

כעבד לפני אדונו,‏ להתמסר אליו בכל לב ונפש ולקבל עליו את עולו<br />

‏"מלוך על העולם כולו"‏<br />

בראש-השנה מכתירים את הקב"ה למלך על העולם<br />

יתברך.‏ נדרשת מהיהודי הכרה פנימית עמוקה שמכאן ולהבא הוא<br />

מקבל עליו עול מלכות שמים ויעשה כל מה שהקב"ה דורש ממנו.‏<br />

קבלת עול זו עולה ומגיעה עד הדרגות הגבוהות ביותר ומביאה את<br />

הכתיבה והחתימה הטובה.‏<br />

קבלת עול זו צריכה להיות מתוך שמחה,‏ כפי שאנו אומרים ‏"ומלכותו<br />

ברצון קיבלו עליהם".‏ השמחה מעידה שמלכות שמים אינה כפויה<br />

עלינו,‏ אלא אנחנו רוצים בה ורואים בה אושר וזכות.‏ זה האושר הגדול<br />

ביותר שיצור נברא יכול לזכות בו – שהקב"ה בחר בנו להיות לו לעם-‏<br />

סגולה,‏ ואנחנו זכינו להיות עבדיו של מלך מלכי המלכים הקב"ה.‏<br />

כך נזכה לכתיבה וחתימה טובה,‏ לשנה טובה ומתוקה,‏ לכלל ולפרט,‏<br />

עד שנזכה כי השנה תהיה שנת הגאולה האמיתית והשלמה על-ידי<br />

משיח-צדקנו.‏<br />

ב"ה.‏<br />

ב י ת ה כ נ ס ת<br />

ב ת ח פ ר<br />

ת . ד . 5 . 1 1 2 מ י ק ו ד 4 2 8 4 2<br />

זמני<br />

ראש השנה<br />

יום ראשון - ליל ראש השנה<br />

יום שני - א'‏ דראש השנה<br />

יום שלישי - ב'‏ דראש השנה<br />

הדלקת נרות<br />

תפלת מנחה<br />

תפילת שחרית<br />

תקיעת שופר<br />

שיעור בדף היומי<br />

תפלת מנחה ‏(פתח אליהו)‏<br />

תשליך<br />

בחצר בית הכנסת<br />

תפלת ערבית<br />

תפלת שחרית<br />

תקיעת שופר<br />

שיעור בדף היומי<br />

תפלת מנחה<br />

תפלת ערבית<br />

צאת החג<br />

18:08<br />

18:20<br />

07:30<br />

10:15<br />

16:00<br />

17:45<br />

18:10<br />

18:43<br />

07:30<br />

10:15<br />

16:30<br />

18:15<br />

18:55<br />

19:03<br />

www.bathhefer.net.il<br />

20


סיפור:‏ השטן התבלבל<br />

דון-פרננדו אגולר היה אישיות ידועה ומפורסמת בימי האופל<br />

שלאחר גירוש ספרד.‏ בכישרונותיו המוזיקליים הנדירים הגיע<br />

לעמדת המנצח הראשי של המקהלה המלכותית בברצלונה.‏ מאות<br />

נגנים וזמרים פעלו בשורותיה.‏ אך מאחורי דון אגולר הסתתר סוד גדול.‏<br />

באותם ימים,‏ שהיו מהקשים בדברי ימי ישראל,‏ רווחה בספרד תופעת<br />

האנוסים.‏ אלה היו יהודים,‏ במיוחד עשירים וקרובים למלכות,‏ שניסו<br />

להציל את מעמדם ואת רכושם על-ידי המרת דתם למראית עין.‏ הם<br />

חיו כיהודים בסתר,‏ ונרדפו בחמת זעם על-ידי האינקוויזיציה.‏<br />

אנשי האינקוויזיציה עקבו אחר המתנצרים,‏ כדי לוודא שאכן הם<br />

נאמנים לדתם החדשה.‏ מי שנתפס שומר בסתר את יהדותו,‏ היה<br />

צפוי למות בייסורים קשים ולאחר עינויים נוראים.‏ חייהם של האנוסים<br />

היו רצופים דאגה מתמדת וחששות על כל צעד ושעל.‏<br />

ובכל-זאת שמרו האנוסים את המצוות ככל יכולתם.‏ במרתפים תת-‏<br />

קרקעיים,‏ שהכניסה אליהם הייתה מוסווית היטב,‏ היו מתכנסים בימי<br />

שבת וחג.‏ שם היו הלבבות נפתחים,‏ אווירת החשש והפחד הייתה<br />

מתחלפת בשמחה של מצווה,‏ והמשתתפים התאחדו שוב עם<br />

אמונתם ומורשת אבותיהם.‏<br />

חודש אלול הגיע.‏ מחשבותיו של דון אגולר נשאוהו אל ימי ‏'תור הזהב',‏<br />

ימיה של יהדות ספרד בתפארתה.‏ בתי-הכנסת היו מלאים,‏ תפילות<br />

הימים הנוראים הרעידו כל נימה בלב,‏ וקול השופר היה נשמע ברמה.‏<br />

כיצד יוכלו הוא ועוד יהודים רבים לקיים את מצוות היום של ראש-‏<br />

השנה ולשמוע את קול השופר?!‏<br />

רעיון נועז עלה במוחו.‏ הוא החליט לגשת לביצועו,‏ למרות הסכנה<br />

הגדולה שהייתה כרוכה בו.‏<br />

כרוזים עברו בחוצות העיר והזמינו את ההמונים להשתתף בקונצרט<br />

מיוחד במינו,‏ שתגיש המקהלה המלכותית,‏ ויושמעו בה שירים ממגוון<br />

סגנונות ותרבויות.‏ את השירים יבצעו אמנים בעלי שם,‏ בעזרת כלי<br />

נגינה מגּוונים ונדירים.‏<br />

תורים ארוכים השתרכו ליד עמדות מכירת הכרטיסים,‏ והתרגשות<br />

רבה ניכרה בהמון.‏ מבוקר ועד ערב התנהלו דיונים בעניין הקונצרט<br />

המתקרב.‏<br />

רבים מקרב האנוסים ידעו את עובדת יהדותו של דון אגולר.‏ בשומעם<br />

את הכרוזים שמו לב לתאריך האירוע.‏ היום שבו נקבע הקונצרט הוא<br />

א'‏ בתשרי,‏ ראש-השנה.‏ ביודעם כי מאחורי הקונצרט המיוחד עומד<br />

דון אגולר העריכו שככל הנראה יש לו בזה כוונה נסתרת,‏ ועליהם<br />

להיות שם.‏<br />

היום הגדול הגיע.‏ שערי האירוע נפתחו,‏ והמוני צופים נלהבים מיהרו<br />

לתפוס את מקומותיהם מול הבימה הגדולה.‏ על הבימה כבר המתינו<br />

עשרות אמנים ונגנים,‏ בידיהם כלי נגינה מגּוונים,‏ נכונים לרגע שבו יצטוו<br />

לפתוח בשיר.‏ בשורות הראשונות ישבו הנכבדים שבעם,‏ אנשי השלטון,‏<br />

בני האצולה הספרדית,‏ ראשי הכמורה והאינקוויזיציה,‏ ועוד רבים.‏<br />

רגע הפתיחה הגיע.‏ המנצח נתן את האות והקונצרט החל.‏ זה אחר<br />

זה פצחו הנגנים והזמרים בשלל שירים,‏ שירי מולדת ושירי כל עם<br />

ועם,‏ אשר בוצעו היטב באמצעות כלי-הנגינה המיוחדים.‏ זה מנגן<br />

במפוחית נדירה,‏ ושכנגדו פורט על כלי-מיתר בלתי-מּוכר,‏ וכך הלאה.‏<br />

קולות הנגינה התערבבו עם קולות הצופים הנלהבים,‏ אשר לא פסקו<br />

מלהלל במחיאות כפיים נמרצות את הנגנים.‏ האווירה המשולהבת<br />

גאתה והלכה מרגע לרגע.‏ ופתאום,‏ באותם רגעי שיא,‏ נשמע לפתע<br />

קולו הפשוט והצלול של השופר,‏ בתקיעה ארוכה חודרת לב.‏<br />

התוקע בשופר היה המנצח בכבודו ובעצמו,‏ דון-פרננדו אגולר,‏ אשר<br />

התכבד גם הוא לתת את חלקו בתזמורת.‏ הוא נטל קרן איל,‏ התחיל<br />

בתקיעה ארוכה,‏ לאחריה שברים,‏ אחריהם תרועה,‏ ושוב תקיעה<br />

ארוכה.‏ כל הסדר חזר שוב ושוב,‏ עד שסיים לתקוע את שלושים<br />

הקולות המחוייבים על-פי ההלכה.‏<br />

לגבי הצופים הרבים זה היה עוד ביצוע מהנה מתוך כמה וכמה נעימות<br />

וביצועים שנעשו בקונצרט,‏ אולם לקהל האנוסים שבתוך הקהל זה<br />

היה הלם של ממש.‏ ליבם החסיר פעימה.‏ עיניהם הפעורות לא סרו<br />

אף לרגע מדון אגולר,‏ ואוזניהם היו כרויות לכל אחת ואחת מההברות<br />

היוצאות מן השופר.‏<br />

רק כאשר סיים את התקיעות קלטו האנוסים את גודל הנס.‏ כל אנשי<br />

האצולה,‏ הכמורה והאינקוויזיציה היו שם,‏ ומתוכם לא היה אפילו אחד<br />

שקלט מה התרחש מתחת לאפם.‏ אושר אין-סופי הציף את ליבם של<br />

האנוסים,‏ שלא פסקו מלהלל ומלהודות לה'‏ על שזכו לקיים את מצות<br />

היום,‏ לנגד עיניהם הפקוחות של הגדולים והאכזריים באויבי היהדות.‏<br />

אמר חכם אחד:‏ מעולם לא הצליח אדם לבלבל את השטן בתקיעותיו<br />

כדון אגולר בשעתו.‏ כל שליחי השטן היו שם,‏ גדולי הכמורה<br />

והאינקוויזיציה,‏ כולם שמעו וראו,‏ ולא ידעו מאומה.‏<br />

עלון בת חפר | ספטמבר 21 <strong>2019</strong>


מאוזן<br />

מקום תפילה<br />

2. משקה חגיגי<br />

7. שוחים במים<br />

8. גדול בתורה<br />

10. ראשית<br />

11. עשוי מקרן של אייל<br />

12. לחם של שבת וחג<br />

14. מתוק מתוק מוסיפים לעוגות<br />

15. פרי אדום מלא בגרעינים<br />

16. תשבץ<br />

לראש השנה<br />

מאונך<br />

אגרת<br />

1. ארוחת חג<br />

3. ספר תפילה<br />

4. ברכת חג<br />

5. כסות לראש<br />

6. פרי ירוק או אדום<br />

9. חג הנחגג בתחילתה של כל שנה<br />

10. החודש העברי שבו חל ראש השנה<br />

13. www.bathhefer.net.il<br />

22


פינת המתכונים<br />

מריסה גרינברג<br />

לקראת תחילת שנת הלימודים,‏ אספנו שלל רעיונות לכריכים<br />

מושקעים לבוקר .<br />

תבלו בהרבה אהבה וזכרו שחשוב לא פחות מה שבא ליד<br />

- גזר גמדי,‏ מלפפון חתוך,‏ פלפלים אדומים,‏ תפוח פרוס,‏<br />

קלמנטינה,‏ ענבים והכי כייף תותים אדומים.‏<br />

כריך איטלקי<br />

פרוסות מוצרלה טריה,‏ עגבניה,‏ עלי בזיליקום,‏<br />

ממרח פסטו<br />

כריך טוניסאי<br />

סלט טונה,‏ ביצה קשה,‏ ופלפל צומה<br />

כריך גאודה<br />

גבטה מרוחה בחמאה,‏ גאודה,‏ עגבניה,‏ זיתים<br />

שחורים,‏ חסה ובזיליקום<br />

כריך ביצה<br />

בייגל,‏ מיונז,‏ ביצה קשה / חביתה מל"פ,‏ מלפפון<br />

פרוס,‏ פלפל חתוך וחסה<br />

כריך ים תיכוני<br />

לחמניה,‏ פסטו,‏ צפתית,‏ עגבניה,‏ מלפפון<br />

כריך לטבעונים<br />

לחם מלא,‏ טחינה,‏ חסה,‏ עגבניה ומלפפון חמוץ<br />

סביח<br />

פיתה קטנה,‏ חומוס,‏ חציל,‏ ביצה קשה<br />

ופטרוזיליה<br />

כריך בריאות<br />

לחם כוסמין,‏ גבינת שמנת 5%, אבוקדו,‏ עירית<br />

ועגבניה<br />

כריך ילדות<br />

2 פרוסות עבות של לחם לבן וביניהן חצי חפיסת<br />

שוקולד<br />

מוזמנים לנסות זה סופר טעים ובריא.‏<br />

עלון בת חפר | ספטמבר 23 <strong>2019</strong>


בס“ד<br />

הום חפר<br />

צבע | פרזול | חשמל<br />

אינסטלציה | מוצרי חשמל<br />

שכפול מפתחות<br />

כלי עבודה ועוד<br />

שירות תיקונים בבית הלקוח<br />

055-963-1010<br />

מרכז מסחרי לב בת חפר

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!