02.09.2019 Views

AlonBH-2019-09

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

החודש בבת חפר

עלון בת חפר • גליון • 254 ספטמבר 2019

‏ׁשָ‏ נָ‏ ה טֹובָ‏ ה

‏ּומְ‏ תּוקה


דבר המערכת

ספטמבר 2019

מערכת העלון:‏

דפנה שחר ‏)יו״ר(,‏ בועז לימן ‏)צלם מערכת(,‏ סימה בורקובסקי,‏

קרן ויצמן,‏ משה עמר,‏ מריסה גרינברג.‏

מודעות פרסום:‏ מרסלו מכדר 054-5251315

עיצוב ועריכה גרפית:‏

דינה זלוטניק 054-2153500

דפוס:‏ רבגון

תפוצה:‏ 2,000 עותקים - בת חפר,‏ בחן,‏ יד חנה.‏

מייל מערכת:‏ alon@bathefer.net

מזכירות היישוב:‏ 09-8782896

אתר:‏ www.bathefer.net

פינוי פסולת גושית

16.9

23.9

פינוי גזם

2.9

15.9

22.9

‏"הקיץ עבר"‏ / שמואל בס

הקיץ עבר,‏ החום הגדול

שנה חדשה באה לכל

רוחות מנשבות,‏ נודדות ציפורים

הולכים ובאים הימים הקרים.‏

בזמן,‏ שתקראו את השיר שלעיל,‏ ודאי תרגישו עדיין את חומו הלוהט

של הקיץ והשנה החדשה תהיה רק באופק.‏ ולמרות זאת,‏ עם פתיחת

שנת הלימודים החדשה,‏ יש מן תכונה באוויר שתואמת מאוד את מילות

השיר וגם חלק מתוכן העלון הנפרס כאן לפניכם.‏

תוכלו לקרוא על הפעילויות השונות שהתקיימו הקיץ בתחום הנוער

ועל התמורות שחלו בביה"ס ‏"שדות".‏

בכתבה ‏"תפקידנו כהורים"‏ מאת ד"ר איילת גולדשטיין,‏ יוכלו הורים

לילדים בגילאי ביה"ס לקבל טיפים מצוינים על הובלת ילדיהם לעצמאות

בהתמודדות עם האתגרים בביה"ס.‏

דרך עלון זה,‏ תזכו להיכרות קטנה עם משפחות חדשות,‏ שהצטרפו

ליישוב ועם יו״ר הוועדה לשירותים חברתיים,‏ שזה עתה נכנסה לתפקידה.‏

ואם דיברנו על כך,‏ שהשנה החדשה ממש מעבר לפינה,‏ אין כמו

‏"להשיב עטרה ליושנה",‏ במנהג משלוח איגרות ברכה,‏ על כך תוכלו

לקרוא בכתבה קצרצרה.‏ וכמובן,‏ שישנם המדורים הקבועים בהם תוכלו

לקרוא על העשייה ביישוב,‏ לקבל המלצה על ספר,‏ מתכון ולתוספת גם

משהו קטן לילדים.‏

מאחלים לכם,‏ שתצלחו את ימי החום הלוהטים עד שתזכו להרגיש את

מילות השיר מתממשות.‏

בהזדמנות זו,‏ נוסיף גם שפע איחולים לשנה של התחדשות,‏ הגשמה,‏

עשייה פוריה,‏ פרנסה טובה,‏ רוגע,‏ שלום ושלווה,‏ אהבה,‏ חברות,‏ אושר,‏

התחדשות והמון המון בריאות!‏

שתהא זו שנה טובה ומתוקה מדבש!!!‏

מכל הלב,‏

חברות וחברי וועדת עלון

הביטו וראו קטונתי אתמול

הקיץ עבר ואני כבר גדול

שנה חדשה התחילה היום

היי נא ברוכה ובואך לשלום.‏

■ פח כתום

ימי שני

פינוי פחים:‏

■ פח ירוק

ימי רביעי

■ פח חום

ימי שלישי

וימי שישי

מזכירות הישוב:‏

בוקר - בימים:‏ א'-ה'‏ - 8:30-12:30

אחה״צ - בימים:‏ ג'‏ ה׳ - 17:00-19:00

טלפון:‏ 09-7871090

נייד:‏ ‏)לשליחת הודעות בלבד(‏ 053-6231390

מזכירות המרכז הקהילתי:‏

בוקר - 8:30-14:00

אחה״צ - 16:00-19:00

טלפון:‏ 09-8781090

סניף הדואר:‏

בוקר - בימים:‏ א ב ג ה ו - 8:00-12:30

אחה״צ - בימים:‏ ב ד ה - 15:30-18:00

ספרייה:‏

בימים:‏ א'‏ ג׳ ה׳ - 16:30-20:00

ביום ב׳ - 19:00-21:00

ביום ו׳ - 11:00-13:00

טלפון:‏ 09-8781090 ‏)שלוחה 3(

אין להעתיק,‏ לשכפל,‏ לצלם,‏ לתרגם,‏ להקליט,‏ לשדר,‏ לקלוט ו/או לאכסן במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני,‏ דיגיטלי,‏ אופטי,‏ מגנטי ו/או אחר - חלק כלשהו מן המידע ו/או המאמרים ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או

כל תוכן אחר שצורף ו/או נכלל בעלון ובאתר אינטרנט,‏ בין אם לשימוש פנימי ו/או לשימוש מסחרי.‏ כל שימוש בתכנים ללא אישור מפורש בכתב מ׳מערכת עלון בת חפר׳ אסורה בהחלט.‏

עלון בת חפר - עקוב אחרינו | | | ולעדכונים סרוק בנייד QR

www.bathhefer.net.il

2


טריפל

פרסום עם נוכחות!‏

✔ שילוט דיגיטלי

✔ עלון בת חפר והסביבה

✔ גוגל ופייסבוק

תדמיתי,‏ מכירתי,‏ הכרזתי

האם ידעת שזו הוצאה מוכרת

וחלק מהכסף חוזר ?

אז למה לא לפרסם ?

לפרטים:‏ מרסלו-‏‎0545251315‎

זה הזמן לזרוק את העיפרון גבות!‏

איפור קבוע בשיטת

השערה/הצללה

למראה טבעי!‏

לפני

פנינית קוסמטיקה

אחרי

✓ טיפולי פנים

✓ הסרת שיער

✓ איפור קבוע

✓ אפילציה

לפרטים חייגי:‏ 052-8402937

עלון בת חפר | ספטמבר 3 2019


חדשות ועדכונים

עיקרי העשייה ביישוב

משה עמר - דובר היישוב

היערכות לחזרה ללימודים תש"פ

בשנה שעברה נעשתה עבודת תשתית משמעותית שכללה בניית מדרכות ופסי

האטה וצביעת מדרכות,‏ מעברי חצייה ומפרצי החנייה של ‏'נשק וסע'.‏ כך שהשנה

הסתפקנו בחידוש צביעת מעברי החצייה,‏ בהוספת פס האטה בסמוך למעבר

החצייה שבין הכיכר הראשונה לשנייה ‏)לפני צומת שד'‏ הנגב(‏ ובגינון סביבתי.‏

הצבת שוטרים ורכב סיור להכוונת התנועה הרכובה והרגלית בתחילת הלימודים

ובסיומם.‏

הסדרי התנועה הרכובים ממשיכים כסדרם כך שלא תתאפשר

תנועת משאיות במרחב המרכז המסחרי והחנייה הגדולה בין השעות

08:15-07:15 וזאת בהתאם לתמרורים בפניה ימינה בכיכר הראשית ובפנייה

ימינה למרכז המסחרי.‏

הסדרי התנועה הרגליים נעשים באמצעות תורנות ההורים במפרץ ‏'נשק וסע'‏

ומעברי החצייה וכן על ידי משמרות הזה"ב במעברי החצייה של שד’‏ הגליל

‏)מזרחי(‏ ושד’‏ עמק חפר ‏)הדרומי(.‏ ניתן להגיע גם דרך הכניסה האחורית של

בית הספר ולמגיעים מהכיכר הראשונה ניתן לנוע בבטחה על המדרכה עד

לבית הספר.‏

הצבת תחנות אוטובוס חדישות - בשל עיכוב בייצור התחנות נדחה מועד

החלפתן לתקופת חגי תשרי.‏

גם השנה המשיכו הורי ‏'שדות'‏ במסורת הבעת הערכתם לצוות החינוכי וארגנו

ארוחת בוקר למופת ביום ההיערכות המרכזי שנערך לצוות החינוכי ‏)שלישי

27.8(. בזה אחר זה הגיעו ההורים המסורים לבית הספר וארוחת הבוקר תפסה

צבע - סלטים,‏ פשטידות,‏ חמוצים,‏ שתיה קלה,‏ גבינות ולחמים שרק יצאו מן

המאפיה.‏ תודה לכל מי שלקחו בעשייה ועל הובלת המיזם על הנהגת ההורים.‏

ביטחון

ביום חמישי 29.8 קיבלה חברת ‏'בן ביטחון'‏ את האחריות על אבטחת היישוב

וזאת לאחר חפיפה קפדנית,‏ סיורי שטח ומפגשי הכנה במהלכם הנהלים

חודדו,‏ הליקויים טופלו ואנו מצפים מהם לרמת ביטחון גבוהה כנהוג ביישובנו

והכל בשיתוף עם אבי מלכה יו"ר ועדת ביטחון ואלי לוי הרבש"ץ היקר שלנו,‏

נאחל להם בהצלחה.‏

מרכז קהילתי

החוגים במרכז הקהילתי עברו מתיחת פנים משמעותית ובאתר בת חפר תוכלו

לראות את חוברת החוגים הדיגיטלית ואת הרמה הגבוהה ממנה תהנו השנה.‏

כתובת האתר:‏ https://www.bathefer.net/?p=14257

מתיחת הפנים לא פסחה גם כל המתקנים עצמם והיישוב השקיע רבות בכל

מבני המרכז הקהילתי,‏ גם בבינוי וגם בריהוט חדש – קראון החלומות,‏ סטודיו

הריקודים והאולם והמבואה במבנה המרכזי.‏

בקרוב נפיץ מחירון מסודר להשכרת מבנים ומתקנים לאירועים לתושבי היישוב

בלבד.‏

נציין כי שירותי המזכירות אחודים הן ליישוב והן למרכז קהילתי וכך שעות המענה

לקהל הורחבו בימים א-ה בין השעות 19:00-08:00.

תרבות תורנית ודת

מוזמנים להשתתף בפרויקט כתיבת ספר התורה הראשון של היישוב

לברכת הצלחה בריאות ופרנסה טובה או להנצחת זכר יקיריכם.‏ מחירון:‏

פסוק 100 ש"ח,‏ חצי עמודה – 500 ,₪ עמודה שלמה – 1000 ,₪

פרשה – 4000 ₪. לפרטים יש לפנות לרוני לבאן יו״ר הוועדה לענייני דת

בת חפר 052-6768060.

מוזמנים להשתתף בסיור בתאריך 5.9 הכולל את קבר רבי מאיר בעל הנס,‏ קבר

רבי שמעון בר יוחאי במירון,‏ עמוקה ובית העלמין העתיק בצפת.‏ עלות 50 ש"ח

למשתתף ולפרטים נוספים:‏ נלה 054-6878214 ושרהל'ה 054-7451613.

מרלוג

תוכנית הקמת המרלוג ביד חנה הופקדה השבוע וישנם עד 60 ימים להגשת

התנגדויות.‏ ועד בת חפר פועל בשיתוף משרד עורכי הדין מטעמו להגשת

ההתנגדויות,‏ בדגש על קשיי התחבורה וגובה המבנה המתוכנן.‏

צמיחת בת חפר

המועצה והיישוב לקראת סיום תהליך ארוך מול המינהל בנושא קביעת סכומי

הכספים שיוקצו עבור תשתיות היישוב הקיים.‏ במפגש משמעותי שהתקיים

במנהל מקרקעי ישראל למול ראשת המועצה ד"ר גלית שאול,‏ סגן ראשת

המועצה עורך דין גיא ויצלבסקי,‏ יו"ר הוועד המקומי עדי אמזלג ומנכ"ל החברה

הכלכלית אלון הימן,‏ סוכם התקציב הנדרש אך עדיין ישנם עניינים משפטיים

שטרם נפתרו בתחומי האחריות שבין המנהל לבין המועצה והיישוב.‏

היערכות לתקופת חגי תשרי

יבוצע סבב אחזקה וגינון בכל רחובות היישוב ובשטחים הציבוריים,‏ כולל גני הילדים.‏

שימו לב לתגבור פינוי הפסולת בתקופת חגי תשרי - גזם ; 2.9 15.9; 22.9

וגושית ; 16.9 .23.9

מרשם תושבים

אנו מייחסים חשיבות גבוהה לעדכון הנתונים של תושבי היישוב הקיימים

ולתושבים החדשים שמצטרפים.‏ מרשם התושבים היישובי משמש את הנהגת

היישוב בתחומים חשובים ורבים - ניהול מצבי חירום וביטחון שוטף,‏ התאמת

התכנון והפעילויות בנושאי חינוך ‏)הסעות,‏ רישומים ועוד(‏ וקהילה ‏)תרבות,‏

ספורט,‏ נוער,‏ גמלאים ועוד(‏ ולשיפור התקשורת,‏ השירותים והעברת המידע

הנדרש לתושבים.‏ היכנסו לאתר בת חפר ועדכנו פרטיכם בכתובת http://

questionnaire-bh.informi.info

הודעת החברה הכלכלית עמק חפר

סדנת ‏"פרסום ממומן בפייסבוק - עשה זאת בעצמך"‏ המיועדת בעיקר לעסקי

התיירות ובה תרכשו כלים לפרסום ממומן בפייסבוק ככלי מהותי לתיירנים

בכל סדר גודל.‏ תלמדו כיצד עובדת מערכת הפרסום הממומן,‏ תקציב,‏ פילוח

ותזמון,‏ יצירת קמפיין ועוד.‏ בהנחיית:‏ יניב כהן.‏ 13:00-10:00 שעות | בספטמבר

9,16,23 עלות:‏ 100 ש"ח בלבד לכל 3 המפגשים ‏)מסובסדת ע"י משרד התיירות,‏

מ.א.‏ עמק חפר וכלכלית עמק חפר עסקים(.‏ פרטים והרשמה באתר החברה

הכלכלית עמק חפר בכתובת:‏ https://calcalit.activetrail.biz/TOUR2019

www.bathhefer.net.il

4


בס“ד

לא בשבת

כחלון המנעולנים

פורץ,‏ מתקין ומתקן

מנעולים,‏ דלתות,‏ רכבים,‏ כספות

24 שעות ביממה

051-211-2236

מתקין מנעולים עליונים לדלת ורתקים

קוסמטיקה | בישום | תינוקות | תוספי תזונה | דרמוקוסמטיקה | אורטופדיה

09-7440303

עלון בת חפר | ספטמבר 5 2019


שנה חדשה

יפית חנניה

מה איתנו היום?‏ מה שלומנו הרגע?‏

האם עצרנו לשאול?‏ האם שמנו לב לזמן שחלף?‏

הנה ... כחלוף סופה,‏ עוד שנה כמעט הפכה לעבר מוחלט.‏

מה היה בה או קרה בה,‏ לא ישתנה לעולם.‏

זה משנה,‏ זה מכונן,‏ אך איננו בר שינוי.‏

והזמן הזה שחולף נותן לנו כל כך הרבה תובנות לקחת אותו נכון,‏ להעריך אותו באמת.‏

ובעיקר להביט על עצמנו...‏

חשוב שנדע לתת ולקחת - לי ולעצמי.‏

מבלי לשכוח לתת לאחר

אבל מה איתי?‏

הימים שלי חולפים,‏ האם אני דואג שיהיה ערך לכל יום?‏

האם אני מבין שאני האחראי לאושר שלי?‏

אני ולא אחר!‏

לקום מאושר ובהודיה

להגשים חלומות - גם קטנים,‏ זה נחשב!‏

להעז,‏ לומר את מה שעל ליבי

לשיר,‏ או לכתוב את השיר

לאהוב מבלי לחשוש שיישבר הלב

ללמוד,‏ לא חשוב מה

ללכת לסרט עם דלי פופקורן ענקי

לומר לו/ה שאני אוהב/ת אותו/ה

לטוס לסין או לסיני

מה זה חשוב...‏

העיקר לנשום כי יש חיים באפי.‏

הנה שנה חדשה,‏ גם היא בת חלוף

תדאג שבסיומה תדע שחיית בה

שאהבת,‏ שהגשמת.‏

שנה של פריחות רימונים וערבה

שנה שמתחילה בסליחות - ולא בכדי

אם לא תחיה בה - לא תסלח לעצמך.‏

צא רגע לגינה,‏ תשאף את הרוח אליך

הכל שלך...‏

רק תדע לקחת....‏

www.bathhefer.net.il

6


תושבי בת חפר

גם בבריאות

הגיע הזמן

לבחור נכון!‏

בוחרים במכבי,‏ קבוצת הבריאות הטובה בישראל

ונהנים ממגוון הטבות לחברי מכבי שלי

טיפולי שיניים

משמרים

רק

ב-‏‎₪23‎

לעדשות מגע

או משקפי ראייה

אימון כושר

אישי או קבוצתי

₪23

מבחנים לאיתור

הפרעת קשב וריכוז

₪23

%

הנחה

‎50‎עד ₪ 1,018

‎50%‎הנחה

לטיפולי

רפואה משלימה

ב-‏ רק

ב-‏ רק

‎50%‎הנחה

לאורתודונטיה במכבידנט

ובמרפאות נוספות

‏*כפוף לתקנון השב"ן,‏ למחזיקי ׳מכבי שלי׳

עלון | ספטמבר 7 2019

גם בבת חפר,‏ יש קופות חולים ויש מכבי 4535*


הגיע תש"פ ובית ספר ‏"שדות"‏ ממשיך לנוע ולהתפתח

ברוח השינוי המבורך...‏

ליבנת הפלר

תשע"ט,‏ הייתה שנת החלוץ של

בית ספר ‏"שדות".‏

שנת

באומץ רב,‏ יצאנו - צוות חינוכי א'-ב',‏ צוות

הניהול,‏ התלמידים וההורים למסע אל הלא

נודע.‏ עם הרבה פרפרים בבטן,‏ צעדנו אל

החזון שבנינו תוך כדי למידה וביחד גילינו עולם

חדש,‏ מרתק ומרגש.‏

באופן אישי,‏ כמנהלת,‏ גיליתי דברים רבים.‏

אחד מהם הוא,‏ שגם בבית ספר ציבורי אפשר

לחלום ולעשות שינוי.‏

ביחד חיפשנו חינוך אחר והמודל נבנה

בהשראת עקרונות הרוח המונטסורית,‏

בשילוב עקרונות מהפסיכולוגיה החיובית

והחינוך הפרוגרסיבי.‏ כל זאת,‏ בהתאמה

לתרבות הישראלית ולדרישות משרד החינוך,‏

המחייבות אותנו.‏

בכל פעם מחדש,‏ כשביקרתי באחת מכיתות

א'-ב',‏ הצצתי למרחבים השונים,‏ במהלך

שיעור או הפסקה וראיתי שקט מבורך.‏ הילדים

לומדים,‏ המורה עוברת ביניהם,‏ אין למידה

פרונטלית בשורות,‏ אין צורך להרים את הקול.‏

בחלק גדול מהמקרים,‏ לא באמת מצאתי

את המורה.‏ הסתובבתי בין הילדים העסוקים,‏

בשקט,‏ כדי שלא להפר את שגרת הלמידה של

כל אחד מהם ורק אז,‏ יכולתי לראות מורה או

תומכת הוראה,‏ יושבות עם תלמיד או קבוצת

תלמידים וכל השאר,‏ פועלים באופן עצמאי.‏

רק אז,‏ הבנתי שלהעביר אל הילדים את

העצמאות,‏ לוקח הרבה מאוד זמן,‏ אבל זה

אפשרי וזה קורה בטווח הארוך.‏

דבר נוסף שראיתי באופן בולט – תלמידים

שמגיעים ללמוד מתוך הנאה והנעה פנימית.‏

בלי קלישאות ובלי כותרות מיותרות!‏ ילדים

זקוקים לזמן כדי להיות פנויים ללמידה שבאה

מבפנים,‏ וכל אלה יקרו,‏ במידה ונצליח לתת

לילדים את החופש לו הם זקוקים,‏ בתוך

גבולות מאוד ברורים,‏ ובעיקר אם נבין שכולם

רוצים להיות אנ"י - אהובים,‏ יכולים ונחוצים.‏

ברגע שזה קורה,‏ הילד פנוי ללמידה!‏

דבר נוסף שראיתי הרבה בשנה זו - תחושת

אמון ושיחה אמיתית בין מבוגרים לילדים.‏

לעבוד עם ילדים וליצור דיאלוג,‏ שמבוסס על

כבוד הדדי,‏ איננו דבר פשוט,‏ גם לא בבתינו

חינוך

הפרטיים ובוודאי לא מול קבוצת תלמידים

גדולה.‏ מדובר באתגר יומיומי,‏ אבל ברגע

שהתלמידים יודעים שהמבוגרים אחראים

עליהם אך אינם מעליהם - הם מעוניינים

בלמידה בדיוק כמונו,‏ המבוגרים.‏

לקראת סוף שנת הלימודים הוצאנו משוב

להורים ונחשפנו לתהליך ה ,PBL שעסק

בפרידות.‏ שם יכולתי לראות,‏ ילדים עם כוחות

פנימיים,‏ ילדים בעלי דעה משלהם,‏ אומץ

ורצון,‏ לומר את דעתם,‏ גם בפני קהל.‏ יכולתי

לראות תלמידים שהסקרנות קיימת בתוכם

והחשיבה העצמאית שלהם מתפתחת,‏ שיש

להם מקום בעולם ‏)בכיתה/בביה"ס(‏ וערך

ותחושה של משמעות.‏

ראיתי ילדים שנחשפו למגוון עולמות של ידע,‏

לחשיבה פלוראליסטית וביקורתית ובעיקר -

ילדים שנתנו להם את המקום והזמן לדבר,‏

לומר מה דעתם וכיצד הם מרגישים.‏

לצד הייחודיות של הילדים,‏ ראיתי גם את

האכפתיות,‏ את השיח המכבד של בוגרים

www.bathhefer.net.il

8


לצעירים,‏ את המקום הגדול שהוקדש לעזרה

ותמיכה האחד בשני ואת העצמאות שחלק

מהתלמידים החלו לרכוש,‏ בהיבטים השונים.‏

ראיתי תלמידים שמצליחים לגלות אמפתיה,‏

נדיבות ואחריות כלפי האחר ולא רק במסגרת

כיתתם.‏

צוות ‏"שדות",‏ סיים את תשע"ט בתחושת

סיפוק גדולה מאוד.‏ ברור לכולנו שיש עוד

עבודה רבה לפנינו אבל באותה נשימה,‏ אנו

יודעים שההבנייה השקולה של הייחודיות

ב"שדות",‏ היא דבר נכון ויש לעשות את

המהלכים השונים,‏ בזהירות ומתוך שיקול

דעת,‏ שרואה את טובת כולם - תלמידים וצוות.‏

משרד החינוך מלווה את צעדינו והשנה זכינו

לביקורים רבים ומרגשים.‏ בתוך שנה אחת של

בנייה ולמידה הפכנו גם ל"אתר עלייה לרגל".‏

זכות גדולה עבורינו,‏ להעניק לאחרים את

שקיבלנו והפנמנו,‏ במהלך השנה.‏

הרשות המקומית,‏ מלווה את ‏"שדות",‏ בידיעה

כי מדובר בפריצת דרך וההשקעה בנו מרובה.‏

לקראת פתיחת שנת הלמודים החדשה,‏

תש"פ,‏ הצגנו בפני המשרד,‏ ההורים והרשות

את תכנית העבודה שלנו - הרחבת המודל

הייחודי גם לשכבת ג'-ד'.‏

לאחר שנחשפנו לתהליכי השינוי בתשע"ט,‏

הבנו שאין אפשרות לצעוד לאחור,‏ רק קדימה!‏

ההחלטה מרגשת אך איננה פשוטה.‏

הפעם מדובר בצוות הוראה נרחב - מחנכות

חדשות וצוות מקצועי,‏ שלמד את השפה תוך

כדי הקיץ וכמובן ימשיך כך במהלך השנה

הקרובה.‏

הליווי וההנחיה של דנה נגלר הנפלאה,‏

המשיכו בקיץ וימשיכו גם במהלך השנה.‏

8 כיתות עברו שיפוץ נרחב,‏ כולל כיתות החינוך

המיוחד,‏ שמצטרפות בשמחה ללמידה ולצוות

המחנכות ג'-ד'.‏

עזרים חדשים וריהוט מתאים נרכשו במיוחד

לכיתות אלו,‏ במטרה להפוך גם את הסביבה

למורה השלישי,‏ עבור התלמידים.‏

צוות הניהול עבד בקיץ ללא לאות כדי להכשיר

את הקרקע וכדי להיענות לבקשות התלמידים

וההורים,‏ בכל הנוגע לחלוקה המחודשת של

כיתות האם.‏ אנו תקווה כי הצלחנו לענות על

מירב הבקשות לשביעות רצונכם.‏

במהלך השבועיים שלפני פתיחת שנת

הלימודים,‏ נערכנו בכל החזיתות ובעיקר

במלאכת הבינוי והשיפוץ של הכיתות על מנת

שתהיינה מוכנות לתחילת שנת הלימודים.‏

במקביל,‏ אנו עדיין מנסים לפתור את סוגיית

תומכות ההוראה – משאב יקר ומשמעותי

עבורנו.‏

אני מודה מכל הלב לאילן לויים,‏ יו"ר הנהגת

ההורים,‏ שממשיך לחלום ביחד אתנו ומלווה

אותנו,‏ ממקום של תמיכה וחשיבה,‏ אל מול

כל האתגרים העומדים בדרכנו.‏

תודה ענקית ללילך המנהלנית,‏ שניהלה ביד

רמה את הקיץ המאתגר ואת תהליכי השינוי

לאורך השנה וכמובן לפדי,‏ המזכירה,‏ שנמצאת

בביה"ס לכל דבר ועניין.‏

ולך יוחנן,‏ אב הבית,‏ שאין לו אח ורע – כל

הקיץ עובד ועמל כדי להפוך את החלום

למציאות!‏ יום חופש אחד לא מסכים לקחת

וידך עדיין נטויה.‏

זכות גדולה יש לי לעבוד עם צוות ניהול

שכזה - ורד כהנא סגניתי ויועצות ביה"ס -

איילה דרעי וורד דרור.‏ בלעדיהן - לא היו בי

הכוחות,‏ האומץ והשכל - להמשיך למקום

אליו אנו הולכים.‏

ולבסוף - תודה ענקית לצוות ‏"שדות"‏ הנפלא

- שהשנה,‏ ייכנס לעובי הקורה וילמד,‏ תוך כדי

התנסות,‏ את רזי השפה החדשה.‏

כולי תקווה כי נמשיך ונצמח גם בשנה זו ויחד

נדע להיות סובלניים לתהליך הלמידה.‏

מברכת בשנה טובה את תלמידי ‏"שדות"‏

ומשפחותיהם,‏ את צוות ‏"שדות"‏ וקהיליית

בת-חפר היקרה.‏

ליבנת הפלר – מנהלת בי"ס ‏"שדות"‏

עלון בת חפר | ספטמבר 9 2019


מידי שנה אנו מוסרים את ילדינו למסגרות

החינוך.‏ למעשה,‏ זוהי לא בחירה שלנו,‏

אלא זהו תכתיב לאומי במסגרת החוק שעלינו

למלא,‏ בין אם נאהב זאת או לא.‏ כל ילד

בישראל נתון לחוק חינוך חובה עד גיל 18.

תחילה,‏ יש להבין שבמסגרת החוק,‏ עדיין

יש לנו את האפשרות לבחור אם המסגרת

המוצעת מתאימה לילדינו ואם בדעתנו לבחור

אלטרנטיבה שונה.‏ אך לפני שאנחנו שופטים

את המסגרת המוצעת,‏ יש להבין שברירת

המחדל היא העדיפה מכמה סיבות,‏ כמו

הקרבה לבית,‏ רוב החברים נמצאים בסביבת

המגורים,‏ אין אמירה ישירה לילדנו שהוא

שונה מכולם ולכן הוא נבדל מהם.‏ מלבד

זאת,‏ לילדים אשר ‏"סובלים"‏ מבעיות קשב

וריכוז וכו',‏ או שלא מסתדרים עם המסגרת

החינוכית המוצעת,‏ דווקא במקרים אלו יש

לראות זאת כיתרון משמעותי על פני אלו

שמסתדרים.‏ זאת מכיוון שבגיל צעיר הם

מקבלים את הזכות לניסיון והתמודדות עם

מכשולים לא פשוטים,‏ ואם יצלחו אותם,‏ הרי

הרווחתם בחינם שיעור לחיים עבור ילדכם.‏

מה שכן,‏ עלינו לעצור עצמנו ולא למהר ולגונן

עליו ולפתור במקומו את הבעיות.‏

הורים מגוננים

הטעות הנפוצה של ההורים היא לאמץ

את העלבון של הילד ולחשוב כאילו היה זה

עלבונם.‏ הילד מספר את סיפוריו מהמקום

הרגשי שלו ומנקודת מבטו,‏ לעיתים הוא

צעיר מכדי להביא את האירוע האמיתי שהיה

באותו זמן ולכן משתמע שהמערכת נטפלת

אליו והוא סובל מאוד.‏ גם במקרים והילד

מפותח דיו כדי להעביר את האירוע במדויק,‏

עלינו לזכור שהתפקיד שלנו להיות הורים

מחנכים ולשמוח על כל הזדמנות שתעצים

את התמודדותו בחברה.‏ אל לנו לקחת את

האירוע באופן רגשי,‏ לשחרר קללות לעבר

המורה וכו'‏ ולשכוח שאנו בעצם מבוגרים ולא

הילדים שהיינו פעם כשנקלענו לסיטואציות

דומות.‏ הרי בזמן נתון זה,‏ אנחנו בתפקיד

אחר,‏ בעלי ניסיון,‏ חוכמה,‏ תחכום ובשלים

מספיק כדי לספק לילד כלים ואסטרטגיות

חכמות להתמודדות.‏ חשוב להבין שאנחנו על

תקן יועץ/מורה-דרך ולא על תקן של רס"ר

הכל נשאר במשפחה

מה תפקידנו כהורים?‏

ד"ר איילת גולדשטיין

משמעת שיוביל אותנו להנחיות של ‏"תרביץ

לו חזרה",‏ ‏"למה לא החזרת"‏ וכו'.‏ מאוד רצוי

לא למהר להתערב וליצור קשר עם המורה

כדי לפתור במיידי את הפתרון.‏ דברים לא

קורים במיידי וברגע שעשיתם זאת,‏ העברתם

מסר בעייתי לילד שהבעיה היא לא שלו,‏ אלא

שלכם וברגע זה הוא מעמיד אתכם למבחן

איך אתם מתמודדים עם הבעיה הזאת ‏)אם

הצלחתם או שלא הצלחתם לפתור(‏ ובכך

אתם מונעים ממנו את ה"אש"‏ בעיניים

להילחם על זכויותיו ועל מקומו בעולם.‏ המסר

שלכם חייב להיות חד וברור:‏ ‏"טוב ששיתפת

אותנו,‏ אנחנו שבט,‏ כאן זה החמ"ל שבו נשב

יחד ונחשוב איך תפתור בדרך אסטרטגית

כלשהי את הבעיה בקלות מבלי להסתבך

יותר ממה שכבר אתה מסובך.‏ ובמידה ולא

תצליח,‏ לא קרה כלום,‏ הרי לא יתלו אותך,‏

מקסימום נחשוב על אסטרטגיה אחרת".‏

ההצעות מאיתנו חייבות להיות ריאליות ולהבין

שלא בהכרח הילד מסוגל לפתור את הבעיות

לפי איך שהייתם רוצים.‏ כמו למשל,‏ אם ילד

הרביץ לו,‏ הרי ברור שאם היה יכול להחזיר,‏

היה באותו רגע עושה זאת.‏ לכן מקרים אלו

מהווים אתגר מחשבתי לא פשוט שמעוררים

את השאלה איך אפשרי לגרום לילד המרביץ

לחדול ממעשיו מבלי שהילד שלך ישתמש

בכוח ‏)שהוא לא מסוגל(‏ כנגדו.‏

שיטות אסטרטגיות

עלינו לזכור שאף אחד לא אוהב להיות מתויג

בקונוטציה שלילית וכי למילים יש כוח ויעילות

גדולה יותר מאשר השימוש בכוח פיסי.‏ דרך

מילים מדויקות ומכוונות,‏ ניתן למגר קליל כל

מיני אירועים קשים שילדכם עובר.‏ אנחנו

חייבים לתאר לילד שבעצם עכשיו הוא נכנס

לאתגר מעניין וכי המטרה שלו לשלוט בחוקי

המשחק,‏ וכי הוא זה ששולט בכלים ואף אחד

אחר לא יגדיר את מצבו החברתי.‏

במקרים קלים,‏ נניח ילד אחר מרביץ לילדכם,‏

אשר לא ממש בעניין של להחזיר.‏ זאת

סיטואציה שקרתה לאחד מילדיי שהצטיין

בחוש הומור משובח.‏ בקשתי ממנו שיתאר

לי את הילד ומיד אמר לי שהוא גדול ושמן.‏

על פניו זה נשמע כאילו בעייתי,‏ אך אם

השתמשתי ברעיון של ‏"כוח המילים"‏ ו"האי

רצון להיות מתויג",‏ והצעתי לו שבכל פעם

שמתחשק לו להרביץ לך ואתה בורח ממנו,‏

תעשה דרמה ‏)הרי הבן שלי שחקן קומי מצוין(,‏

תצעק בקולי קולות,‏ מבלי להתבייש ותגיד

בבדיחות הדעת,‏ ‏"אימאל'ה,‏ גלגל ענק רודף

אחרי...".‏ כמובן שבזמן האירוע,‏ כל הסביבה

שהייתה עדה למקרה,‏ התגלגלה מצחוק

ולא עברו יומיים והילד המרביץ העדיף לא

להתקרב אליו מחשש שיפול ל"פה הגדול"‏

שלו וידבק בו התיוג של ‏"גלגל ענק".‏

אחת מבנותיי שיחקה טניס.‏ ברור הרי שמשחק

זה מזוהה יותר עם בנים ולכן בחוג לא היו

בנות.‏ בכל פעם שהיא שיחקה עם אחד

הבנים היה ילד אחר בעל אופי דומיננטי שזרק

לעברה אמירות גסות מאוד ובאחד הפעמים

ריכז סביבו חבורה ‏)החברה הנגררים(‏ ועקבו

אחריה תוך כדי גידופים וצחוקים.‏ גם במקרה

זה על פניו נראה שהמצב נראה לא פתיר

ודרושה התערבות מיידית של ההורים.‏ אך

רגע לפני שעושים זאת,‏ יש לשמור על קור-‏

רוח ולתת צ'אנס לילדה לנסות ולפתור זאת

בעצמה,‏ תוך כדי ערנות מלאה שלנו ומעקב

אחר התפתחות האירועים.‏ תחילה חיזקתי

אותה בניתוח האירוע והאם יש לה אשמה

במקרה.‏ בוודאי שלא,‏ מתוך הדגשה ברורה

כי זה שלו והחינוך שלו והיא לא אחראית

לשום דבר שהוא מתבסס עליו.‏ לאחר מכן,‏

העברתי לה כלים להתמודדות על פי אותו

רעיון של ‏"כוח המילים"‏ ו"שאף אחד לא אוהב

להיות מתויג".‏ הנחיתי אותה שבזמן האירוע

ברגע שהוא יתחיל שוב לזרוק לעברה מילים

גסות ‏)בזמן השיעור כשהוא צופה בה עם

בנים אחרים מהחוג כשהגיע זמנה לשחק

במגרש עם בן אחר(,‏ תוך כדי החבטה כשהיא

מגישה ליריב,‏ תצעק בקול רם ‏"סוטה,‏ סוטה

מיןןןןןןןן"‏ כשאת החבטה תכוון אליו ותפגע

בו.‏ אין לה מה להתבייש ולהתחבא,‏ להיפך,‏

להפיץ לעולם כמה הוא בעייתי עד כדי כך

שההוא דורש טיפול בשל היותו מטרד סביבתי.‏

היא חזרה הביתה ואמרה שהוא שתק ולא

המשיך.‏ למחרת הנחיתי אותה ללכת עם

שניים מחבריה לכיתה עם פלאפון מוחבא

במצב הקלטה ובתוך כך תנסה לדובב אותו

על מה שהוא אמר לה ביום האתמול.‏ היא אכן

www.bathhefer.net.il

10


נגשה אליו,‏ ניסתה לדובב אותו בקול תקיף

ואסרטיבי,‏ הוא שתק,‏ היא לחצה עליו יותר עד

שאמר ‏"עזבי אותי,‏ והלך".‏ מאותו יום הילד לא

התקרב אליה,‏ ויתרה מכך,‏ במשך השנה אף

ניסה להתחבר אליה בדרך ידידותית.‏ הילדה

כמובן הרגישה שהיא שולטת במשחק ואף

אחד אחר לא פתר בשבילה את המקרה.‏

במקרה כזה אנחנו צריכים להיות ערניים

שחלילה הילד לא יבחר לנקום ובמקרים

כאלו יש להצמיד לילדה את אחיה הגדולים

או ילדי שכנים שיהיו בקרבתה.‏ לכן זה טוב

להגיב כך בכיתות נמוכות כשהאלימות היא

בגדר הסביר ולא נחשבת כעבירה פלילית

כמו אלו של המתבגרים.‏

אחת מבנותיי כשהייתה בכיתה ב'‏ נחשבה

לילדה שקטה ואפילו גם כאחת שמצליחה

להשרות שקט על תלמידים אחרים בסביבתה.‏

מתוך כך נוח היה למורה להושיב לידה ילדה

‏"בעייתית"‏ שמוצמדת לה סייעת במקרה

של התפרצויות לא נשלטות.‏ כמובן שהבת

שלי סבלה מאוד וסיפרה לי.‏ הצעתי לה כמה

הצעות והיא דחתה אותן,‏ לא התערבתי,‏

אך הייתי במעקב דרך שאלות אקראיות על

אודותיה.‏ באחת הפעמים כשנגשה אלי שוב,‏

שאלתי אם היא מוכנה להתגייס לפעולה

על-מנת לפתור את הבעיה,‏ וזאת כי אני לא

מתכוונת לפתור בשבילה את הבעיה ולא

אפנה למורה ‏)ברור שבמקרים יוצאי דופן,‏ יש

להרים טלפון מאחורי הקלעים מבלי שהילד

יהיה מודע לכך,‏ אך רצוי שזה יהיה הפתרון

האחרון כשאין ברירה(.‏ שאלתי אותה למה

היא חושבת שהמורה לא מסכימה להעביר

אותה מקום,‏ היא ענתה שרק היא היחידה

שיודעת להתמודד מולה.‏ היא הסבירה שבכל

פעם שהילדה מבקשת ממנה עזרה היא

ממהרת לעזור מחשש שתתפרץ ותרביץ לה.‏

אמרתי לה,‏ ‏"אם כך,‏ תני לה להתפרץ אפילו

במחיר שתקבלי מכות.‏ יותר מכך,‏ תעצימי את

ההתפרצות שלה בכך שתתגרי בה.‏ באותו

רגע כשהיא מתפרצת גם אם זה באמצע

השיעור,‏ תלכי למורה ותגידי לה שאת יותר לא

מסוגלת לשבת לידה כי היא מרביצה לך".‏ זה

מה שקרה,‏ ברגע ההתפרצות הכול-כך גדולה

שלה,‏ תוך כדי שהיא הכתה את הבת שלי,‏

המורה הסכימה מיד עימה שיש להעבירה

מקום וכך היה.‏ גם כאן,‏ ללא התערבות הורית

ישירה,‏ הילדה הצליחה להחזיר לעצמה את

השליטה ובכך קיבלה עוד שיעור בונה לחיים.‏

יש דוגמאות רבות במהלך שנות ניסיוני כאם.‏

כל האסטרטגיות שהצעתי על פניו נשמעות

כאילו הן לא מקובלות וההמלצה של הצוות

החינוכי היא לפנות באופן מידי אליו.‏ אך

שוב,‏ ברגע שנפנה לצוות החינוכי,‏ אנחנו לא

מאפשרים לילדנו לשלוט בחייו ויותר מכך,‏ יתכן

שהצוות החינוכי יכול לסבך את העניינים בכך

שילדי הכיתה יראו את הילד כמלשין ויוענש

בכך שיהיה משולל מזכותו להישאר במעגל

החברתי.‏ כל האמור לעיל נעשה מתוך רצון

לשמור על כבודם של השחקנים במשחק

ועל הצבת גבולות לפוגעים.‏ חייב להיות ברור

לילד הקורבן כי ברגע שהחזיר אליו את הכוח,‏

יש להפסיק את המהלכים כנגד הפוגע ולא

להמשיך את הפעולה.‏

בנוסף,‏ תחשבו אם כהורים טוב להיות

‏"מתנדבי יתר"‏ בפעילויות כיתתיות.‏ אל

תשכחו שזהו ‏"אזור העבודה"‏ של הילדים ולא

שלכם.‏ אין שום סיבה שהילד יקח עימו את

ההורה ליום ‏"העבודה"‏ שלו.‏ אין טעם לנסות

להתחבב על המורה,‏ זה לא עוזר לילד בטווח

הרחוק ובתהליך התבגרותו.‏ תנו לו להכיר

את כל מצבי המציאות של החיים,‏ הקשיים,‏

ההצלחות והתחשלות בריאה.‏ תסמכו על

מערכת החינוך שתדע להסתדר גם בלעדיכם.‏

בכל מקרה,‏ גם אם בחרתם בכל זאת להעביר

למסגרות חינוך שונות,‏ גם כאן יש לשים את

הדעת בהתאם לכישוריו של הילד ולא בגלל

אי-כישוריו.‏ נניח,‏ ילד שטוב במוסיקה,‏ אך

‏"סובל"‏ מבעיית קשב וריכוז,‏ טוב יותר שילך

לבית ספר אומנותי ולא לבית ספר ‏"חינוך

דמוקרטי"‏ וכו'.‏ אלו נושאים שיש לשים עליהם

את הדעת ונכון שיהיו בכתבה אחרת.‏

שתהיה שנה מוצלחת לכולם והכי חשוב שה'‏

ישמור על ילדינו ועלינו.‏

משולחנה של

יו"ר הוועדה לשירותים חברתיים

הועדה לשירותים חברתיים עוסקת בתחומי הרווחה של הפרט,‏ המשפחה והקהילה בישוב בכל מעגלי החיים.‏ אנחנו פועלים בשיתוף פעולה

עם בעלי התפקידים השונים כאן בישוב,‏ עם הועדות השונות ועם מחלקת הרווחה במועצה במקרה הצורך.‏

ניתן לפנות לועדה לשירותים חברתיים במקרים של צורך בסיוע לפרט או למשפחה בנושאי הרווחה השונים.‏ צנעת הפרט היא כמובן בראש

מעיינינו ותושבים אשר פונים אלינו זוכים למענה מהיר ככל האפשר תוך שמירה על פרטיותם.‏

בנוסף הועדה מתכננת פיתוח פעילויות שונות ושירותים שיתנו מענה לקבוצות גיל מגוונות.‏ כחלק מהתוכנית בקרוב תושק סדרת הרצאות

בנושאים שונים שעליהם יבוא פרסום נפרד בהמשך,‏ כגון סדנת עזרה ראשונה להורים לפעוטות,‏ הרצאה בנושא כלכלת המשפחה,‏ מפגש

לאמהות אחרי לידה יחד עם ועדת צעירים,‏ הרצאה בנושא זכויות בביטוח לאומי בשיתוף פעולה עם מועדון הגימלאים,‏ ועוד.‏

כמו כן,‏ מתוכננת להיפתח בקרוב ‏"בוטיקח",‏ חנות יד שניה בראיה קהילתית כאן בישוב בשיתוף פעולה עם מנהל הישוב.‏

בנוסף,‏ פרויקטים יחד עם ועדת הנוער שאוטוטו מתחילים.‏

ניתן ליצור איתנו קשר במייל hevraty@bathefer.net או בטלפון 052-8177733.

תמרה אברג'ל,‏ יו"רית הועדה לשירותים חברתיים.‏

בת חפר | ספטמבר 11 2019

עלון


תושבי בת חפר והסביבה

בואו לפתוח את השנה בדרך הכי כיפית שאפשר!‏

התחדשנו בחוגים מרתקים ומעשירים לכל הגילאים,‏ המצטרפים לחוגים המוכרים,‏ וכולם מחכים רק לכם.‏

MMA

התעמלות בריאותית

מוזה בית ספר למחול

ברליץ בית ספר לשפות אקשן מצלמים אקרוג׳ים

ג׳ודו

אומנות שימושית

אומנות בעור

הום סטיילינג

גריזלי

מוזיקה לגיל הרך

כדורשת מבוגרים

הליכה נורדית

טניס

פיסול ספינינג מרכז המוזיקה

עיצוב אופנה

קרב מגע

ציור מבוגרים

קארטה

פיתוח קול

סרקו אותי

לחוברת חוגים

דיגיטלית

סרקו אותי

להרשמה

לחוגים

www.bathhefer.net.il

12


חתולים

יום החתול הבינלאומי

אתי אלטמן,‏ מיסדת עמותת ‏"תנו לחיות לחיות"‏

‏"שופכים עליהם מים,‏ זורקים עליהם אבנים,‏ בועטים בהם,‏ דורסים

אותם ואם לא די בכך,‏ כשכבר יש אנשים טובים ששמים להם אוכל

ומים כדי שיוכלו לשרוד-‏ שופכים להם את המים והמזון והם מתים

בייסורים מרעב והתייבשות.‏

יום החתול הבינלאומי הוא זמן מצוין להזכיר לכולם שהחתולים החיים

אצלכם ברחוב-‏ לא בחרו בחיים האלה.‏ זה הזמן להזכיר,‏ שלנו יש

את היכולת להציל חיים עם קערת מים ומזון עבורם.‏ הם מעבירים

חיים שלמים בניסיון לשרוד.‏ איך אפשר בכלל להתחיל להסביר כמה

קשה להיות חתול שחי ברחוב?‏ בכל העולם הם כבר מזמן ‏"חתולי

קהילה",‏ למה אי אפשר שגם כאן יהיה להם טוב?‏ חתול הוא בעל חיים

טריטוריאלי ולא יעזור שתמנעו ממנו מזון או מים.‏ הוא לא ילך לשום

מקום אחר.‏ הם לא ‏"קופצים"‏ על אנשים,‏ הם לא ‏"מביאים עכברים"‏

ואם יש לך אלרגיה לחתולים - העובדה שיש בחוץ אוכל עבורם לא

תגרום לך לפרוח.‏ אה,‏ כן,‏ וזה ‏"שיש לך בבית בעלי חיים ואתה אוהב

מאוד בעלי חיים"‏ זה שטויות.‏ תהיה בנאדם,‏ תוציא קערת מים למי

שאין לו בית,‏ או לפחות אל תפריע למי שעושה מצווה,‏ מוציא אלפי

שקלים מכיסו-‏ פשוט כדי לעזור להם לחיות."‏

לשמחתנו אצלנו בבת חפר ישנם לא מעטים הדואגים לרווחתם של

חתולי הרחוב.‏ דף הפייסבוק שלנו,‏ ‏"חתולי בת חפר"‏ שוקק פעילות:‏

אנשים שמחפשים בית לגורי חתולים יתומים,‏ כאלה שמבקשים

לאמץ או מבקשים סיוע בטיפול בחתול שאימץ אותם וכו'.‏ לאחרונה

הסדרנו ארבע פינות האכלה נוספות ברחבי היישוב וצירפנו אל

שורותינו מתנדבים השומרים על אספקה שוטפת של מזון יבש

לחתולים.‏ מבצע עיקור וסירוס חתולי הרחוב ע"י רויטל הווטרינרית

נמשך לאורך השנה כולה.‏

מהנעשה במועדון הגמלאים +60

תכנית פעילות המועדון לחודש ספטמבר 2019:

ימי ראשון

הרצאה:‏ זהבית כהן -

19.00 8.9.19 ‏"משחקי הכס – בתי מלוכה

עכשוויים"‏

19.00 15.9.19 ערב חברתי - סיפור אישי

הרצאה:‏ שרון יפת -

19.00 22.9.19 ‏"יוצא מן הכלל – תופעות ומקרים

מרתקים בבני אדם ובעולם החי"‏

ימי שני

10.00 יוגה למבוגרים.‏

16.00 משחקי קלפים ואחרים.‏

יום רביעי

הרמת כוסית לראש השנה:‏

18.00 25.9.19 ‏"תפוח בדבש".‏

‏)כיבוד מתאים יתקבל בברכה(.‏

ימי חמישי:‏

ימי שישי

16.00 משחקי קלפים ואחרים.‏

10.00 יוגה למבוגרים.‏

17.00 קבלת שבת ‏"מלווה מלכה".‏

האירועים פתוחים לקהל

בעלות של 10 ש"ח ליחיד.‏ ו-‏‎15‎ ₪ לזוג.‏

מועדון 60+ מאחל לכל תושבי בת-חפר:‏

שנה טובה ומתוקה,‏ בריאות ואריכות ימים.‏

עלון בת חפר | ספטמבר 13 2019

13


נוער בת חפר

אירועי הקיץ בחודש אוגוסט - נוער בת חפר 2019

ישבנו עם עוז עדני - רכז הנוער ביישוב,‏ לשמוע על פעילויות הקיץ של הנוער.‏

‏•פעילויות קפה נוער ‏"הישיבה"‏

זהו מפגש בלתי פורמאלי במתחם הנוער של

בני/בנות הנוער בישוב.‏ ערב ‏"הישיבה"‏ מחולק

בתכנית השנתית על פי גילאים:‏ מסיימי שכבת

ו'‏ עד מסיימי שכבת ט'.‏ מסיימי שכבת ט'‏ עד

מסיימי שכבת י''ב.‏

כל ערב כזה מתקיים בין השעות 22:00-03:00

כאשר במקום מתקיימת מכירת פיצות

טוסטים פופקורן שתייה קרה וחמה.‏

ישנם מספר מוקדי פעילות:‏ חדר נטפליקס

‏)במועדון הנוער(,‏ חדר סנוקר,‏ ברחבה –

פינפונג,‏ כדורגל שולחן ומשחקי קופסא

מפוזרים בזולות הקיץ הפזורות במתחם.‏

לכל ערב כזה מגיעים בין 20 ל-‏‎40‎ בני נוער

מכל השכבות.‏

ביום חמישי ה-‏‎22/8‎ בזמן פעילות הישיבה,‏

קיימנו טורנירים של ספורט בשיתוף פעולה

עם מרסלו.‏ הילדים שיחקו עד השעות הקטנות

של הלילה.‏

‏•שנת המצווה – מפגש הכנה לחטיבת

הביניים מכל העמק

ב-‏‎26/8‎ התקיימו 2 אירועים במתחם הנוער:‏

בין השעות – 19:30-21:00 קיימנו פעילות

עבור הילדים העולים לחטיבת הביניים מכל

עמק חפר - יד חנה,‏ בארותיים,‏ עולש,‏ בורגתה

חניאל,‏ אליכין ובית יצחק.‏ הפעילות עסקה

במספר מטרות והן:‏

‏•הורדת סף החרדה מהשינוי הקיים בעלייה

לחטיבת הביניים.‏

‏•לחשוף את הנערים והנערות לשינויים

איתם יצטרכו להתמודד.‏

‏•לסייע לנוער ‏"לצאת מהבועה"‏ של המושב/‏

קיבוץ/יישוב שלהם.‏

‏•פיתוח מודעות לרושם הראשוני שהם

מותירים באחרים ולחשיבותו.‏

‏•יצירת מרחב בטוח בו ניתן התוקף

לחשש מהשינוי,‏ אותו כולם חווים כמשהו

משמעותי.‏

בין השעות – 21:00-01:00 קיימנו את

פעילות הישיבה בה היה מרחב בלתי פורמאלי

להיפגש ולהתחבר ללא מבוגרים מתווכים,‏

על-מנת ליצור הקבלה של החוויה החברתית

הקיימת בבית הספר,‏ בה הנער/ה חייבים

להיות אקטיביים כדי להכיר אנשים חדשים.‏

במתחם היו 3 מבוגרים ובני נוער בוגרים

שסייעו במידת הצורך.‏

במפגש הילדים מהישובים השונים רקמנו

חוויה ייחודית מצחיקה ומשמעותית,‏ אליה

הגיעו קרוב ל-‏‎50‎ נערים ונערות.‏

‏•הקו הצהוב

קו אוטובוס מבת-חפר לחוף בית ינאי,‏

שהופעל במהלך הקיץ.‏ ממנו נהנו כ-‏‎70‎

ילדים,‏ אשר נסעו מבת חפר לחוף בית ינאי

ובחזרה.‏ הילדים וההורים מרוצים מהפרויקט

ומחכים לפעם הבאה.‏

www.bathhefer.net.il

14


בס"ד

זה היום עשה ה'‏ נגילה ונשמחה בו.‏

ב"ה זכינו להתחיל בכתיבת ספר תורה ישובי,‏

אשר יכתב לכלל תושבי בת חפר.‏

היות ועיקר כוונתינו היא לכלול ולאחד במצוה זו את כלל תושבי הישוב,‏

אנו מזמינים כל אחד ואחת להשתתף בהעלאת תרומה לכתיבת ספר התורה.‏

כל המעונין להנצחת זכר יקיריו,‏ או לברכת הצלחה בריאות ופרנסה טובה,‏

מוזמנים להשתתף ולתרום כנדבת ליבם.‏

להלן מחיר עלות הזכות לכתיבה בספר התורה:‏

פסוק | ₪ 100 חצי עמודה ₪ 500

עמודה שלמה | ₪ 1,000 פרשה ₪ 4,000

לפרטים נא לפנות:‏

לרוני לבאן יו"ר הוועדה לעניני דת-בת חפר 052-6768060.

עלון בת חפר | ספטמבר 15 2019


עכשיו באים

חגי ורעות גלילי

הצטרפנו לקהילת בת חפר.‏

חגי - עובד באלביט,‏ רעות - בחופשת לידה -

ניהלה מעון יום שיקומי של פעוטות עם אוטיזם .

הילדים שלנו - יפתח בן 6, נעמי בת 3.5

ויואב בן 3 שבועות.‏

רון קיפרבנד - בן +2 32 ילדים -

גאיה בת שנתיים ונגב בן ארבע

הגענו מצפון הנגב משדה צבי.‏

אני עובד בפנימיית טוקאייר

וכולנו מתרגשים להצטרף לקהילת בת חפר.‏

אני נועה,‏

עברתי לבת חפר מעין הים ‏)חדרה(‏ בתחילת

החודש יחד עם בני ארבל שעולה בשבוע הבא

לכיתה ג'‏ בבית ספר שדות.‏

יש לנו שתי חתולות מתוקות ואנחנו מאוד שמחים

להיות פה ואוהבים את בת חפר ואת האווירה

הנעימה שבה.‏

אלעד וסיון עטיה

בני + 30 שני ילדים,‏

אלייה בת 3.5 ואיתי בן שנה וחצי.‏

אלעד עובד בחברת חשמל וסיון חשבת חברה.‏

הגענו מקדימה אחרי ששמענו דברים

מדהימים על הישוב והקהילה.‏

www.bathhefer.net.il

16


משפחת לוטן

עמרי - משורר ונוטע,‏ דפנה - מורה ליוגה

והילדים שלנו - מיקה בת 10 עולה לכיתה ה

עמית בן 7 עולה לכיתה ב

וגאיה בת שנתיים.‏

הגענו מחיפה ושמחים להצטרף לקהילת בת חפר.‏

אנחנו משפחת להב

עזבנו את בית יצחק ושמחים להיות בבת חפר

אלון - בעל חברת שליחויות.‏

קרן - מנהח"ש

הילדים שלנו - שי בת אחת עשרה וחצי

אור ובן תאומים בני שש וחצי

מדי וניר דוד

מדי - עובדת במפלגת העבודה

ניר - עובד בחברת תרופות

3 ילדים - תאומים בני שש

ועוד אחד בן תשע

שמחים להצטרף לקהילת בת חפר.‏

17

בת חפר | ספטמבר 17 2019

עלון


מד״צים

‏"הקייצת"‏

קייטנת הקיץ של המד"צים!‏

זוהי השנה השנייה ברציפות,‏ שהמדריכים המסורים שלנו מעבירים

שבוע כייפי וחוויתי

לילדי כיתות א'-ג'‏ בבת חפר.‏ כל יום בקייטנה נפתח בהרקדה שסחפה

את כולם,‏

כולל שירים וריקודים מקוריים קבועים וכולם התחילו את היום בחיוך.‏

לכל יום היה נושא משלו:‏

צבע,‏ ספורט,‏ הישרדות,‏ יום סובב עולם.‏ בנוסף נסענו ליום שיא מגבש

בפארק הטרמפולינות

וסיימנו את הקייצת ביום מתנפחים ומים שמח וצוהל.‏

המדריכים כבר מתרגשים ומתכוננים לשנת הפעילות החדשה של

מד"צ קידס,‏

בכל יום חמישי בין השעות 17:30-19:00 במתחם הנוער.‏

מחכים לכם!‏

תולעת ספרים

קרן ויצמן

הרומן ‏"אדל"‏ מאת יוכי ברנדס,‏ מגולל את סיפורו של הבעל

שם טוב דרך עיניה של בתו,‏ אדל,‏ שאישיותה כובשת

ומסעירה לא פחות מאישיותו של אביה.‏

בזכות רומן זה,‏ ניתן לראשונה להבין כיצד התפתחה תורת

החסידות של הבעל שם טוב,‏ שלב אחר שלב,‏ מתוך הנפילות

והעליות שחווה בחייו,‏ וכיצד יצר מהפכה של אינדיבידואליזם

שהקדימה את זמנה,‏ כאשר קבע כי הגאולה תגיע בשעה

שבני האדם יתקרבו אל הנשמה של עצמם.‏

זהו ספר הנקרא כמסע ברכבת הרים דוהרת.‏ תחנה

רודפת תחנה ואירוע רודף אירוע,‏ ולעיני הקוראים מתגלים

ההתרחשויות,‏ הדמויות והכוחות ששינו את פניה של

היהדות לבלי הכר.‏

מאחלת לכולכם קריאה מהנה!‏

סמינר הדרכה

החודש יצאו חניכי ט'‏ של המד"צים לסמינר הדרכה ארצי של מינהל

חברה ונוער.‏ הסמינר התקיים באכסניה בעכו וסיכם שנה מלאת

חוויות והתנסויות בהדרכה,‏ רגע לפני שהטטניקים מצטרפים לשכבה

הבוגרת של התנועה.‏

במהלך הסמינר הכירו החניכים חברים חדשים,‏ סגנונות הדרכה מגוונים

וקיבלו כלים לקראת שנת ההדרכה שלהם,‏ שתתחיל כבר בספטמבר.‏

הסמינר היה בסימן ‏"האח הגדול",‏ כך שכל קבוצה קיבלה משימות

יצירתיות ומצחיקות.‏ חדר האח הגדול פעל לאורך הסמינר כולו,‏ כך

שגם בהפסקות לא היה רגע דל!‏

עם סיום הסמינר קיבלו החניכים תעודות וחולצות,‏ וכולנו חזרנו

הביתה שמחים ומרוצים.‏

www.bathhefer.net.il

18


שנה טובה

אני שייכת לדור,‏ שזכה לשלוח ולקבל בתיבת הדואר איגרות ברכה

לשנה החדשה.‏ עם השנים והתפתחות האינטרנט,‏ מנהג זה לצערי

הלך ונעלם.‏ מעטים הם האנשים כיום,‏ שכותבים ברכות ושולחים

בדואר.‏ מכיון,‏ שעובדה זו ציערה אותי,‏ החלטתי ‏"להשיב עטרה

ליושנה".‏ לפני כארבע שנים נרשמתי לסדנה,‏ שבה למדתי להכין

כרטיסי ברכה מיוחדים בעבודת יד.‏ בזכות אותה סדנה נחשפתי לעולם

מדהים שנקרא באנגלית scrap סקראפ.‏ זהו תחום יצירה עצום העוסק

בעיצוב בנייר – יצירת כרטיסי ברכה,‏ אלבומים,‏ קופסאות מיוחדות

ועוד.‏ אני התמקדתי בהכנת כרטיסי ברכה.‏ בתחילה הכנתי כרטיסים

למשפחה ולחברים וכמובן ששלחתי בדואר.‏ ואחרי כשנה,‏ בשיטוטי

במרחבי הפייסבוק,‏ זכיתי להכיר יוצרות מכל הארץ ואף להשתתף

בסדנאות נוספות.‏ כך נחשפתי לקהילה ענקית של יוצרות מהתחום

ולשמחתי,‏ בשתי נשים מיוחדות,‏ אשר הרגישו צורך לשמח אנשים

באמצעות איגרות הברכה.‏ כל אחת מהן הקימה פרוייקט והצליחה

לרתום אליו מאות יוצרות מכל הארץ שעמלו על הכנת ‏"שנות טובות"‏

אשר יתרמו וישמחו אנשים ברחבי הארץ.‏

גם אני נרתמתי למאמץ והכנתי מעל 100 איגרות ברכה,‏ אותן יצרתי

בעבודת יד עם המון אהבה.‏ 50 כרטיסים שלחתי בדואר לפרוייקט

אותו הרימה טל כהן,‏ והם יחולקו לקראת ערב ראש השנה לחיילים

הבודדים בצה"ל ועוד 57 כרטיסים לפרוייקט שהרימה שרון שלזינגר

באעייר,‏ שיחולקו במעונות לרווחת ניצולי שואה ובמחלקות שונות

של בתי חולים בארץ.‏

‏"הכל בזכות איגרת"‏ | קרן ויצמן

זאת לא השנה הראשונה,‏ שבה הפרוייקטים האלו קיימים.‏ לדוגמה,‏

בחג פסח האחרון,‏ שרון הצליחה לרתום את היוצרות להכנת ברכות

חג שמח,‏ שחלקן צורפו לארוחות החג של פרוייקט כרובית והשאר

חולקו בבתי חולים.‏ על-מנת לסבר את האוזן,‏ בפרוייקט של פסח,‏

הגיעו אל שרון 13,500 כרטיסי ברכה מכל היוצרות בארץ.‏

יש יוצרות שעובדות בשיטת הסרט הנע ויוצרות מאות כרטיסים

ויש כמוני,‏ שיוצרות בכל פעם כמה כרטיסים בודדים שמצטברים

יחד לכמות מכובדת.‏ לפני ששלחתי אל שרון וטל את הכרטיסים,‏

התנצלתי בפניהן שהכמות שלי יחסית לשאר היוצרות ממש קטנה,‏

ולשמחתי שתיהן הרגיעו אותי ואמרו לי,‏ שהעיקר הכוונה והיצירה.‏ והכי

היה חשוב לשתיהן,‏ שבתוך הכרטיס תהיה ברכה אישית.‏ אז כמובן,‏

שבכל כרטיס כתבתי בכתב ידי ברכה אישית.‏ הכנסתי את האיגרות

למעטפות מרופדות ושלחתי.‏ עכשיו נותר לי להכין איגרות למשפחה

וחברים – הרי כך,‏ כל הסיפור בעצם התחיל...‏

אני מאמינה,‏ שכל מי שיקבל איגרת בדואר הרגיל ‏)זה עם המעטפה

והבול...(‏ ישמח ויתרגש.‏ גם אם זו תהיה איגרת שקניתם ולא הכנתם

במו ידיכם.‏ העיקר הן,‏ תשומת-הלב והכוונה.‏ ממליצה לכם בחום לחדש

את המנהג,‏ כי בווטסאפ/‏ פייסבוק/‏ מייל,‏ זה פחות אישי וחסר יחודיות.‏

מאחלת לכולכם,‏ שתהא זו שנה של בשורות משמחות,‏ אושר,‏ נחת,‏

רוגע,‏ שלווה,‏ התחדשות והמון בריאות!!!‏

שנה טובה ומתוקה מדבש!‏

עלון בת חפר | ספטמבר 19 2019


דבר תורה מאת הרב קרסיק

תכונה רבה ניכרת לקראת ראש-השנה.‏ המוני בית-ישראל עורכים

קניות,‏ מזמינים אורחים,‏ מתכננים את סעודות החג.‏ הכול זוכרים

לברך את הקרובים והמכרים וגם לדאוג למקום שמור בבית-הכנסת.‏

זו התכונה שאנו רואים ושומעים סביבנו,‏ ועלול להיווצר רושם שמהותו

של ראש-השנה מסתכמת בקניית כלים חדשים,‏ בארוחות חגיגיות,‏

בברכות ואיחולים,‏ ואולי גם בתפילה בבית-הכנסת.‏

מי שייתפס למחשבה כזאת יחמיץ את עיקרו של ראש-השנה.‏ איננו

רוצים לזלזל חלילה בקניות ובארוחות,‏ באיגרות-ברכה ובאיחולים.‏

אלה דברים חשובים ונכבדים,‏ שהם גם ממנהגי ישראל המקודשים,‏

אבל לא בהם מתמצה עניינו של ראש-השנה.‏

ההכנה האמיתית לראש-השנה מתחילה חודש ימים קודם לכן.‏ זה

חודש אלול,‏ חודש של מירוק פנימי,‏ חשבון-נפש,‏ התעוררות תשובה

ושימת דגש על תפילה ורחמים.‏ עצם ההכנה הזאת נותנת מושג

כלשהו על חשיבותו הגדולה של ראש-השנה.‏

ימי ראש-השנה ‏)ויום-הכיפורים(‏ נקראים גם ‏'ימים נוראים',‏ כי יש

בהם מימד של דין ומשפט.‏ כמו שאומרים חז"ל,‏ שבימים הללו הקב"ה

‏"יושב על כיסא דין,‏ וספרי חיים וספרי מתים פתוחין לפניו".‏ בימים

הללו נקבע גורלנו למשך השנה הבאה,‏ וברור שעיקר הדגש צריך

להיות על התפילה והרחמים,‏ שנזכה להיכתב בספר חיים טובים,‏

לשנה טובה ומתוקה.‏

תורת החסידות מפנה את הזרקור לעבר רבדים עמוקים יותר במהותו

של ראש-השנה.‏ מהותו העיקרית של היום היא,‏ שבו הקב"ה מוכתר

מחדש למלך העולם.‏ לכן יש דגש רב כל-כך על עניין המלכות,‏

ובקשותינו מתמקדות בתפילה ‏"מלוך על העולם כולו בכבודך".‏

כאשר אנו מקבלים עלינו מחדש את מלכותו של הקב"ה ומכתירים

אותו למלך עלינו ועל העולם כולו,‏ אנו גורמים שהקב"ה גם יעניק לנו

ולעולם כולו את השפע הדרוש למשך השנה כולה.‏

אם עיקר עניינו של ראש-השנה הוא הכתרת הקב"ה למלך,‏ הרי

העבודה הנדרשת מאיתנו היא קבלת המלכות.‏ כשם שאצל מלך

בשר-ודם עיקר עניין ההכתרה הוא ההתמסרות המוחלטת של העם

אל המלך וקבלת כל גזֵ‏ רותיו,‏ כך במלכות שמים,‏ עיקר עניין ההכתרה

הוא קבלת עול.‏

אמנם בכל יום ויום אנו נדרשים לקבל עול מלכות שמים ‏)וזה בעצם

עניינה של קריאת ‏'שמע ישראל',‏ שבה אנו מצהירים כי ‏"ה'‏ אלוקינו

ה'‏ אחד"(,‏ אבל קבלת העול של ראש-השנה היא בדרגה עליונה

יותר.‏ כל ימות השנה קבלת העול היא יסוד ובסיס להמשך היום,‏ אבל

בראש-השנה היא כל מהותו ועניינו של היום.‏

במילים פשוטות:‏ בראש-השנה כל יהודי צריך לעמוד לפני הקב"ה

כעבד לפני אדונו,‏ להתמסר אליו בכל לב ונפש ולקבל עליו את עולו

‏"מלוך על העולם כולו"‏

בראש-השנה מכתירים את הקב"ה למלך על העולם

יתברך.‏ נדרשת מהיהודי הכרה פנימית עמוקה שמכאן ולהבא הוא

מקבל עליו עול מלכות שמים ויעשה כל מה שהקב"ה דורש ממנו.‏

קבלת עול זו עולה ומגיעה עד הדרגות הגבוהות ביותר ומביאה את

הכתיבה והחתימה הטובה.‏

קבלת עול זו צריכה להיות מתוך שמחה,‏ כפי שאנו אומרים ‏"ומלכותו

ברצון קיבלו עליהם".‏ השמחה מעידה שמלכות שמים אינה כפויה

עלינו,‏ אלא אנחנו רוצים בה ורואים בה אושר וזכות.‏ זה האושר הגדול

ביותר שיצור נברא יכול לזכות בו – שהקב"ה בחר בנו להיות לו לעם-‏

סגולה,‏ ואנחנו זכינו להיות עבדיו של מלך מלכי המלכים הקב"ה.‏

כך נזכה לכתיבה וחתימה טובה,‏ לשנה טובה ומתוקה,‏ לכלל ולפרט,‏

עד שנזכה כי השנה תהיה שנת הגאולה האמיתית והשלמה על-ידי

משיח-צדקנו.‏

ב"ה.‏

ב י ת ה כ נ ס ת

ב ת ח פ ר

ת . ד . 5 . 1 1 2 מ י ק ו ד 4 2 8 4 2

זמני

ראש השנה

יום ראשון - ליל ראש השנה

יום שני - א'‏ דראש השנה

יום שלישי - ב'‏ דראש השנה

הדלקת נרות

תפלת מנחה

תפילת שחרית

תקיעת שופר

שיעור בדף היומי

תפלת מנחה ‏(פתח אליהו)‏

תשליך

בחצר בית הכנסת

תפלת ערבית

תפלת שחרית

תקיעת שופר

שיעור בדף היומי

תפלת מנחה

תפלת ערבית

צאת החג

18:08

18:20

07:30

10:15

16:00

17:45

18:10

18:43

07:30

10:15

16:30

18:15

18:55

19:03

www.bathhefer.net.il

20


סיפור:‏ השטן התבלבל

דון-פרננדו אגולר היה אישיות ידועה ומפורסמת בימי האופל

שלאחר גירוש ספרד.‏ בכישרונותיו המוזיקליים הנדירים הגיע

לעמדת המנצח הראשי של המקהלה המלכותית בברצלונה.‏ מאות

נגנים וזמרים פעלו בשורותיה.‏ אך מאחורי דון אגולר הסתתר סוד גדול.‏

באותם ימים,‏ שהיו מהקשים בדברי ימי ישראל,‏ רווחה בספרד תופעת

האנוסים.‏ אלה היו יהודים,‏ במיוחד עשירים וקרובים למלכות,‏ שניסו

להציל את מעמדם ואת רכושם על-ידי המרת דתם למראית עין.‏ הם

חיו כיהודים בסתר,‏ ונרדפו בחמת זעם על-ידי האינקוויזיציה.‏

אנשי האינקוויזיציה עקבו אחר המתנצרים,‏ כדי לוודא שאכן הם

נאמנים לדתם החדשה.‏ מי שנתפס שומר בסתר את יהדותו,‏ היה

צפוי למות בייסורים קשים ולאחר עינויים נוראים.‏ חייהם של האנוסים

היו רצופים דאגה מתמדת וחששות על כל צעד ושעל.‏

ובכל-זאת שמרו האנוסים את המצוות ככל יכולתם.‏ במרתפים תת-‏

קרקעיים,‏ שהכניסה אליהם הייתה מוסווית היטב,‏ היו מתכנסים בימי

שבת וחג.‏ שם היו הלבבות נפתחים,‏ אווירת החשש והפחד הייתה

מתחלפת בשמחה של מצווה,‏ והמשתתפים התאחדו שוב עם

אמונתם ומורשת אבותיהם.‏

חודש אלול הגיע.‏ מחשבותיו של דון אגולר נשאוהו אל ימי ‏'תור הזהב',‏

ימיה של יהדות ספרד בתפארתה.‏ בתי-הכנסת היו מלאים,‏ תפילות

הימים הנוראים הרעידו כל נימה בלב,‏ וקול השופר היה נשמע ברמה.‏

כיצד יוכלו הוא ועוד יהודים רבים לקיים את מצוות היום של ראש-‏

השנה ולשמוע את קול השופר?!‏

רעיון נועז עלה במוחו.‏ הוא החליט לגשת לביצועו,‏ למרות הסכנה

הגדולה שהייתה כרוכה בו.‏

כרוזים עברו בחוצות העיר והזמינו את ההמונים להשתתף בקונצרט

מיוחד במינו,‏ שתגיש המקהלה המלכותית,‏ ויושמעו בה שירים ממגוון

סגנונות ותרבויות.‏ את השירים יבצעו אמנים בעלי שם,‏ בעזרת כלי

נגינה מגּוונים ונדירים.‏

תורים ארוכים השתרכו ליד עמדות מכירת הכרטיסים,‏ והתרגשות

רבה ניכרה בהמון.‏ מבוקר ועד ערב התנהלו דיונים בעניין הקונצרט

המתקרב.‏

רבים מקרב האנוסים ידעו את עובדת יהדותו של דון אגולר.‏ בשומעם

את הכרוזים שמו לב לתאריך האירוע.‏ היום שבו נקבע הקונצרט הוא

א'‏ בתשרי,‏ ראש-השנה.‏ ביודעם כי מאחורי הקונצרט המיוחד עומד

דון אגולר העריכו שככל הנראה יש לו בזה כוונה נסתרת,‏ ועליהם

להיות שם.‏

היום הגדול הגיע.‏ שערי האירוע נפתחו,‏ והמוני צופים נלהבים מיהרו

לתפוס את מקומותיהם מול הבימה הגדולה.‏ על הבימה כבר המתינו

עשרות אמנים ונגנים,‏ בידיהם כלי נגינה מגּוונים,‏ נכונים לרגע שבו יצטוו

לפתוח בשיר.‏ בשורות הראשונות ישבו הנכבדים שבעם,‏ אנשי השלטון,‏

בני האצולה הספרדית,‏ ראשי הכמורה והאינקוויזיציה,‏ ועוד רבים.‏

רגע הפתיחה הגיע.‏ המנצח נתן את האות והקונצרט החל.‏ זה אחר

זה פצחו הנגנים והזמרים בשלל שירים,‏ שירי מולדת ושירי כל עם

ועם,‏ אשר בוצעו היטב באמצעות כלי-הנגינה המיוחדים.‏ זה מנגן

במפוחית נדירה,‏ ושכנגדו פורט על כלי-מיתר בלתי-מּוכר,‏ וכך הלאה.‏

קולות הנגינה התערבבו עם קולות הצופים הנלהבים,‏ אשר לא פסקו

מלהלל במחיאות כפיים נמרצות את הנגנים.‏ האווירה המשולהבת

גאתה והלכה מרגע לרגע.‏ ופתאום,‏ באותם רגעי שיא,‏ נשמע לפתע

קולו הפשוט והצלול של השופר,‏ בתקיעה ארוכה חודרת לב.‏

התוקע בשופר היה המנצח בכבודו ובעצמו,‏ דון-פרננדו אגולר,‏ אשר

התכבד גם הוא לתת את חלקו בתזמורת.‏ הוא נטל קרן איל,‏ התחיל

בתקיעה ארוכה,‏ לאחריה שברים,‏ אחריהם תרועה,‏ ושוב תקיעה

ארוכה.‏ כל הסדר חזר שוב ושוב,‏ עד שסיים לתקוע את שלושים

הקולות המחוייבים על-פי ההלכה.‏

לגבי הצופים הרבים זה היה עוד ביצוע מהנה מתוך כמה וכמה נעימות

וביצועים שנעשו בקונצרט,‏ אולם לקהל האנוסים שבתוך הקהל זה

היה הלם של ממש.‏ ליבם החסיר פעימה.‏ עיניהם הפעורות לא סרו

אף לרגע מדון אגולר,‏ ואוזניהם היו כרויות לכל אחת ואחת מההברות

היוצאות מן השופר.‏

רק כאשר סיים את התקיעות קלטו האנוסים את גודל הנס.‏ כל אנשי

האצולה,‏ הכמורה והאינקוויזיציה היו שם,‏ ומתוכם לא היה אפילו אחד

שקלט מה התרחש מתחת לאפם.‏ אושר אין-סופי הציף את ליבם של

האנוסים,‏ שלא פסקו מלהלל ומלהודות לה'‏ על שזכו לקיים את מצות

היום,‏ לנגד עיניהם הפקוחות של הגדולים והאכזריים באויבי היהדות.‏

אמר חכם אחד:‏ מעולם לא הצליח אדם לבלבל את השטן בתקיעותיו

כדון אגולר בשעתו.‏ כל שליחי השטן היו שם,‏ גדולי הכמורה

והאינקוויזיציה,‏ כולם שמעו וראו,‏ ולא ידעו מאומה.‏

עלון בת חפר | ספטמבר 21 2019


מאוזן

מקום תפילה

2. משקה חגיגי

7. שוחים במים

8. גדול בתורה

10. ראשית

11. עשוי מקרן של אייל

12. לחם של שבת וחג

14. מתוק מתוק מוסיפים לעוגות

15. פרי אדום מלא בגרעינים

16. תשבץ

לראש השנה

מאונך

אגרת

1. ארוחת חג

3. ספר תפילה

4. ברכת חג

5. כסות לראש

6. פרי ירוק או אדום

9. חג הנחגג בתחילתה של כל שנה

10. החודש העברי שבו חל ראש השנה

13. www.bathhefer.net.il

22


פינת המתכונים

מריסה גרינברג

לקראת תחילת שנת הלימודים,‏ אספנו שלל רעיונות לכריכים

מושקעים לבוקר .

תבלו בהרבה אהבה וזכרו שחשוב לא פחות מה שבא ליד

- גזר גמדי,‏ מלפפון חתוך,‏ פלפלים אדומים,‏ תפוח פרוס,‏

קלמנטינה,‏ ענבים והכי כייף תותים אדומים.‏

כריך איטלקי

פרוסות מוצרלה טריה,‏ עגבניה,‏ עלי בזיליקום,‏

ממרח פסטו

כריך טוניסאי

סלט טונה,‏ ביצה קשה,‏ ופלפל צומה

כריך גאודה

גבטה מרוחה בחמאה,‏ גאודה,‏ עגבניה,‏ זיתים

שחורים,‏ חסה ובזיליקום

כריך ביצה

בייגל,‏ מיונז,‏ ביצה קשה / חביתה מל"פ,‏ מלפפון

פרוס,‏ פלפל חתוך וחסה

כריך ים תיכוני

לחמניה,‏ פסטו,‏ צפתית,‏ עגבניה,‏ מלפפון

כריך לטבעונים

לחם מלא,‏ טחינה,‏ חסה,‏ עגבניה ומלפפון חמוץ

סביח

פיתה קטנה,‏ חומוס,‏ חציל,‏ ביצה קשה

ופטרוזיליה

כריך בריאות

לחם כוסמין,‏ גבינת שמנת 5%, אבוקדו,‏ עירית

ועגבניה

כריך ילדות

2 פרוסות עבות של לחם לבן וביניהן חצי חפיסת

שוקולד

מוזמנים לנסות זה סופר טעים ובריא.‏

עלון בת חפר | ספטמבר 23 2019


בס“ד

הום חפר

צבע | פרזול | חשמל

אינסטלציה | מוצרי חשמל

שכפול מפתחות

כלי עבודה ועוד

שירות תיקונים בבית הלקוח

055-963-1010

מרכז מסחרי לב בת חפר

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!