03.09.2019 Views

Revija Lipov list, avgust 2019

Revija Lipov list - dobre zgodbe v slovenskem turizmu

Revija Lipov list - dobre zgodbe v slovenskem turizmu

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

AVGUST <strong>2019</strong> Poštnina plačana<br />

pri pošti 1102 Ljubljana<br />

dobre zgodbe v slovenskem turizmu<br />

Intervju<br />

Uroš Grilc o družinskem turizmu<br />

Namig za izlet<br />

Lipniška dolina<br />

Trendi<br />

Vrhunska glasba v edinstvenih<br />

ambientih<br />

Inovativno<br />

Katero doživetje bo letošnji<br />

sejalec?<br />

Foto: Aleš Fevžer/www.slovenia.info


Nova turistična aplikacija Turistični vodnik Slovenije, s<br />

katero želi Turistična zveza Slovenije domačim in tujim<br />

obiskovalcem še bolj približati znamenitosti in lepote<br />

Slovenije.


KAZALO<br />

NASLOVNICA<br />

Posočje<br />

INTERVJU04-06<br />

Družinski turizem: za Slovenijo velik, a še neizkoriščen<br />

potencial<br />

POD DROBNOGLEDOM 10-11<br />

Medvode so še lepše in radoživejše<br />

FOKUS 12-15<br />

TD Mislinja: Od podjetnih domačinov do aktivnih<br />

prostovoljcev<br />

TD Lipa: Kjer najbolje diši po – langašu<br />

TURIZEM SMO LJUDJE 16-18<br />

Lidija Koren: »Ko se nečesa lotim, pripeljem to do<br />

konca«<br />

V SLOVENIJI NI DOLGČAS 19-25<br />

POTEPANJA 26-28<br />

Pod fontano zelenih kristalov se kuje turistično zlato<br />

Žalca<br />

NAMIG ZA IZLET 30-32<br />

Lipniška dolina, lepotica med Savo in Jelovico<br />

ZGODBE V TURIZMU 34-35<br />

Rakitna in zgodba o znamenitem rakiškem jamboru<br />

TRENDI 36-37<br />

Dogodki z vrhunsko glasbo v edinstvenih ambientih<br />

INOVATIVNO 38-39<br />

Katero doživetje bo letošnji sejalec?<br />

KULINARIČNI KOTIČEK 42<br />

Blagovna znamka Dobrote Dolenjske<br />

Prihodnja številka <strong>Lipov</strong>ega <strong>list</strong>a bo izšla v prvi polovici oktobra<br />

<strong>2019</strong>. Sporočila o novostih na območju delovanja vašega društva<br />

in napovedi prireditev pošljite, prosim, najpozneje do 10.<br />

septembra <strong>2019</strong> na elektronski naslov: info@turisticna-zveza.si.<br />

UVODNIK<br />

Pozdravljeni, drage bralke in cenjeni bralci<br />

naše skupne revije Turistične zveze Slovenije!<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> – revija, s katero se Turistična zveza<br />

Slovenije predstavlja že od leta 1984, bralcem<br />

z vsako novo izdajo prinaša vrsto kakovostnih<br />

prispevkov s področja turizma, zanimivih in<br />

znamenitih turističnih krajev, zgodovinske,<br />

kulturne in naravne dediščine Slovenije, še<br />

zlasti pa predstavlja dejavnosti, dosežke in<br />

uspehe turističnih društev, ki so vključena v<br />

krovno organizacijo s sedežem v Ljubljani.<br />

Od izdaje prve številke pred petintridesetimi leti se je v njej zvrstila obilica<br />

člankov in prispevkov, v katerih so bili predstavljeni najbolj aktivni člani,<br />

najboljše turistične storitve in produkti, najlepše turistične destinacije,<br />

najboljša kulinarična ponudba Slovenije, pa tudi drugih dežel sveta, in še bi<br />

lahko našteval. Pred tem so bile vsebine o turizmu v Sloveniji objavljane v<br />

predhodniku <strong>Lipov</strong>ega <strong>list</strong>a – v Turističnem vestniku, ki je svojo pot med<br />

turistične zanesenjake začel že davnega leta 1953, kar pomeni, da bomo leta<br />

2023, čez štiri leta torej, praznovali 70-letnico rednega izhajanja glasila s to<br />

tematiko. Leta 2007 je bila revija <strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> temeljito oblikovno in vsebinsko<br />

spremenjena, sledila je namreč klicu sodobnosti.<br />

Ko sem letošnjega marca prevzel vodenje Turistične zveze Slovenije, je bilo<br />

samoumevno, da bo skrb za pestre, raznolike in pozitivne vsebine v <strong>Lipov</strong>em<br />

<strong>list</strong>u eno mojih prednostnih prizadevanj. Zato sem delo v naši organizaciji<br />

zastavil tudi z mislijo na povečanje naklade revije. Rad bi, da bi ta revija<br />

dosegla vse občine in občinske organe, ki se ukvarjajo s turizmom. Moj smeli<br />

načrt je bil, da bi se naklada že v prvem tromesečju po nastopu mojega<br />

mandata povečala za 500 izvodov.<br />

S pomočjo revije bi laže obveščali javnost ter državne in občinske organe,<br />

odločevalce v naši državi, o novostih v turistični ponudbi, se povezovali in<br />

usklajevali svoje dejavnosti, pa tudi pospeševali turistični razvoj na mejnih<br />

območjih med slovenskimi občinami in regijami.<br />

Mislim, da se temu cilju uspešno približujemo, zato je pomembno, da so v<br />

taki unikatni reviji še zlasti informacije o uspehih in dosežkih turističnih<br />

društev po Sloveniji, saj je <strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> predvsem ogledalo njihovih vizij, idej in<br />

novih turističnih proizvodov in storitev, s katerimi širijo in bogatijo turistično<br />

ponudbo vse Slovenije.<br />

Polega vseh drugih ciljev, ki sem jih začrtal v Okvirnem programu dela, si<br />

želim vzpostaviti tudi pristno in vzajemno sodelovanje s turističnimi društvi<br />

po vsej Sloveniji, z njihovimi koordinatorji in z vsemi člani, ki zavzeto in<br />

vztrajno, predvsem pa prostovoljno že leta in leta skrbite za turistični razvoj<br />

svojih in s tem tudi naših krajev po naši izjemni deželi. In <strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> mi pri<br />

udejanjanju te naloge lahko zelo pomaga.<br />

Zame kot predsednika je pomembno tudi to, da se na področju turizma<br />

udejanjajo tiste in takšne zamisli in storitve, s katerimi se, spoštljivo do ljudi in<br />

narave in z medsebojno ubranostjo, ubirajo nove poti turizma na novih<br />

ravneh in z novimi vsebinami, ki bodo upoštevale naš način življenja in<br />

bivanja na tem prostoru, ki je naš dom, na katerega smo lahko zelo ponosni.<br />

Kot predsednik si bom prizadeval tudi za vzpostavitev ustreznega<br />

financiranja nacionalne zveze in turističnih društev po vsej Sloveniji. Zelo<br />

aktivno se nameravam angažirati tudi pri ponujanju pomoči pri<br />

zagotavljanju finančnih sredstev za uresničitev vaših in naših skupnih<br />

projektov.<br />

Zato želim glasilu naše Turistične zveze Slovenije, reviji <strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> in njenim<br />

ustvarjalcem, uspešno in spodbudno delo s podporo nas vseh, ki si v Sloveniji<br />

prizadevamo za skladen razvoj turizma in za uresničevanje naših skupnih<br />

vizij, zamisli in želja na skupni poti v prihodnost, ki bo s takimi sodelavci prav<br />

gotovo lepa in polna ustvarjalne energije.<br />

Hvala lepa vsem vam za ves dosedanji in prihodnji trud.<br />

Pavle Hevka, predsednik Turistične zveze Slovenije<br />

3<br />

Kazalo / Uvodnik


4<br />

Intervju<br />

Foto: osebni arhiv Henne Konu<br />

Foto: Luka Dakskobler<br />

Uroš Grilc<br />

Uroš Grilc, Zavod Škrateljc – o družinskem turizmu<br />

Za Slovenijo velik, a še<br />

neizkoriščen potencial<br />

»Pri razvoju družinskega turizma vidim dve možnosti: da ob precejšnjem vložku ustvariš nekaj<br />

spektakularnega, z bazeni, igralnimi parki, zabavišči in podobnim ter ciljaš na množičnost, ali da ustvariš<br />

zgodbo, ki jo oblikuješ v izvirno doživetje, v resen turistični produkt. Oboje je legitimno. A v Sloveniji,<br />

kjer naj si ne bi želeli množičnega turizma, se mi zdi druga pot občutno boljša,« razmišlja Uroš Grilc iz<br />

Zavoda Škrateljc, ki je pred dvema letoma s Potjo pastirskih škratov na Krvavcu začel zgodbo o slovenski<br />

pravljično-doživljajski transverzali za jasno izbrano ciljno skupino: družine z otroki. Doslej je zavod odprl<br />

še dve takšni poti, v Polhovem Gradcu in na Ljubljanskem barju.<br />

Z Urošem Grilcem sva se pogovarjala sredi poletja – v počitniškem času, ko<br />

so družine z otroki še zlasti močna ciljna skupina: o tem, zakaj otroški<br />

jedilniki in tipska igrala še zdaleč ne zadoščajo potrebam in željam otrok in<br />

njihovih staršev, zakaj je pomembno, da se jih pri oblikovanju ponudbe ne<br />

podcenjuje, zakaj je takšne ponudbe v Sloveniji zelo malo; pa o tem,<br />

kakšna je po njegovih izkušnjah s pravljično-doživljajskimi potmi, ki so jih<br />

doslej odprli, pa tudi osebnih, res dobra turistična ponudba za družine.<br />

Zavod Škrateljc je doslej odprl tri pravljičnodoživljajske<br />

poti: Pot pastirskih škratov na Krvavcu,<br />

Polhov doživljajski park v Polhovem Gradcu in Pot<br />

močvirskih škratov na Mali plac na Ljubljanskem<br />

barju. Po odprtju krvavške poti ste dejali, da<br />

načrtujete devet sorodnih poti, ki jih boste povezali<br />

v pravljično-doživljajsko transverzalo. Kako<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust <strong>2019</strong>


Foto: Iztok Medja<br />

Domiseln način uvajanja otrok v svet pohodništva<br />

napredujejo načrti?<br />

Sredi septembra bomo odprli četrto pravljično-doživljajsko pot: Pravljični<br />

Šumberk. Ta bo obiskovalcem približala neverjeten svet sredi Domžal, ki<br />

ga, to si upam reči, ne pozna niti večina prebivalcev Osrednjeslovenske<br />

regije. Sredi mesta so namreč kraški gozd, deset kraških jam ... Zgodba o<br />

pravljičnem Šumberku bo tako poudarila naravne in nekatere zgodovinske<br />

zanimivosti tega območja, od odkritij iz kamene dobe do slamnikarstva, ki<br />

je v preteklosti zelo zaznamovalo Domžale. Novembra bomo odprli novo<br />

doživljajsko Pot čez Ajdovski zid na Zaplani, kjer bomo obiskovalcem<br />

ponudili posebno izkušnjo rimskega obdobja in narave. Pot se namreč vije<br />

ob najdaljšem rimskem spomeniku v Sloveniji, ki na zelo majhnem<br />

območju prečka tri naravne krajine. V prihodnjem letu pa načrtujemo<br />

odprtje še dveh poti: v Štanjelu na Krasu in na Dobrovi pri Ljubljani.<br />

Koncept poti ostaja takšen, kot ste ga začeli s potjo na<br />

Krvavcu? Spodbujanje h gibanju v naravi in spoznavanje<br />

kulturno-zgodovinskih zanimivosti območja s pomočjo<br />

interaktivnih doživljajskih elementov?<br />

Tako je, in seveda skozi zgodbo. To je inovativen način povezovanja<br />

naravne in kulturne dediščine ter značilnosti lokalnega okolja, zato je<br />

izkušnja obiskovalca vsakokrat druga in drugačna.<br />

In ciljna skupina ostajajo družine z otroki?<br />

Drži. Z eno izjemo: potjo Zaklete grofične na Dobrovi. To bo prva zvočna<br />

planinska pot v Sloveniji, brez starostne omejitve, saj imamo vsi radi glasbo,<br />

ne glede na leta.<br />

Od odprtju Poti pastirskih škratov na Krvavcu ste v<br />

pogovoru za <strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> poudarili, da je namenjena še<br />

zlasti družinam z otroki, pa tudi, da »turistični produkt,<br />

ki je namenjen vsem, ni namenjen nikomur«. Lahko več<br />

o tem, zakaj je jasno izbrana ciljna skupina pri razvoju<br />

produktov oziroma doživetij tako zelo pomembna?<br />

Če želimo obiskovalcem ponuditi doživetja, to zahteva resno delo,<br />

opredelitev vsebine in dojemanja vsebine ter strukturiranja aktivnosti v<br />

naravi. Zato je konceptualna in vsebinska zasnova vsakega takšnega<br />

turističnega produkta povezana z jasno vsebino, ki nagovarja natančno<br />

določeno ciljno skupino. Enako velja za uspešnost trženja turističnega<br />

produkta: če je ciljna skupina jasna, potem bodo tudi promocijske in<br />

marketinške aktivnosti lahko uspešne. Naše poti in vse, kar spada k njim,<br />

knjige in knjižice, recimo, so jasno oblikovane in napisane za določeno<br />

ciljno skupino. Družine z otroki so še zlasti skupina, za katero je treba<br />

ponudbo zelo pazljivo pripraviti. Za to, da lahko neko ponudbo označiš kot<br />

družinam prijazno, niti približno ne zadošča otroški jedilnik v restavraciji, na<br />

primer, ali to, da imajo otroci na voljo gugalnice in trampolin. Družine iščejo<br />

zgodbe in izvirna doživetja, zato jih ne smemo podcenjevati s šablonsko<br />

ponudbo!<br />

Vi ste dobre primere družinskega turizma najprej<br />

spoznavali na družinskih počitnicah v tujih gorskih<br />

središčih, še zlasti v Avstriji, kjer ste odkrivali<br />

doživljajske pohodniške poti, ponudbo družinskih<br />

doživetij, ki otroke uvaja v svet pohodništva in jih<br />

motivira k hoji. Iz tega je izšla tudi zamisel za vaše<br />

pravljično-doživljajske poti ...<br />

Vsak malce večji turistični kraj v Avstriji, ki smo ga obiskali, ima odlično<br />

oblikovano ponudbo za družine z otroki. Od hotelov, prijaznih do družin,<br />

najsi so luksuzni ali z zmernejšimi cenami, kjer se začne že z izbiranjem<br />

otroških postelj v sobah in zelo premišljenimi jedilniki za otroke, do<br />

predlogov in res dobrih informacij o paleti aktivnosti, ki so primerne za vso<br />

družino. Usposobljeni turistični delavci sami poznajo ponudbo v okolici in<br />

ti nato glede na profil družine (starost otrok, dejavnosti, športnost in<br />

podobno) poznavalsko predlagajo najustreznejšo. Pristop je torej zelo<br />

oseben. Enako izkušnjo imamo tudi z letošnjih počitnic v Skandinaviji, kjer<br />

so že ponudniki v kampih skoraj brez izjeme ponudili zelo dobre<br />

informacije, tudi takšne, ki jih ne najdeš na spletu. Ne le, da poskušajo<br />

razumeti, kaj iščeš, temveč te znajo celo spodbuditi k temu, da poizkusiš<br />

nekaj novega. Nas so najbolj navdušile aktivnosti, povezane s<br />

pohodništvom oziroma z dejstvom, da je treba otroke začeti seznanjati s<br />

kulturo pohodništva z občutkom in dobršno mero motivacije, saj jim<br />

utegneš sicer hojo zameriti. In starši pri tem potrebujemo pomoč. V<br />

zameno za to pa staršem ni težko plačati za produkte in storitve, ki so nekaj<br />

posebnega in kakovostni. Pri ponudbi družinskega turizma štejejo<br />

profesionalnost, izvirnost, zgodba; malomarnosti in rokohitrstva si ne<br />

moreš privoščiti.<br />

Zdi se, da v Sloveniji ni prav veliko ponudbe, ki bi zelo<br />

jasno nagovarjala to ciljno skupino in bi ji bila tudi<br />

popolnoma prilagojena. Kaj menite, zakaj?<br />

Analiza, ki smo jo opravili pred odprtjem Poti pastirskih škratov na Krvavcu,<br />

je pokazala, da je takšne ponudbe v Sloveniji res zelo malo. Pravzaprav<br />

presenetljivo malo. Še vedno mi ni povsem jasno, zakaj. Slovenija je za<br />

razvoj družinskega turizma geografsko sicer idealna destinacija: je majhna,<br />

obvladljiva, dostopna, za doživetje raznolikosti ni treba potovati daleč ... A<br />

za uspešen turizem to ni dovolj, poglejte samo letošnjo izkušnjo Hrvaške.<br />

Še manj pa to zadošča, če si se zavestno odločil za razvoj butičnega<br />

turizma. Družine torej potrebujejo doživetja in pristne izkušnje. Sprehod po<br />

učni ali tematski poti ali pa samo vzpon na bližnji hrib niso turizem.<br />

Na kaj še je treba biti še zlasti pozoren, ko se lotevaš<br />

razvoja ponudbe, ki bo namenjena predvsem družinam<br />

z otroki?<br />

Znano je, da je pri družinah daleč najboljša promocija »od ust do ust«. Pri<br />

čemer imajo graje potenciran odmev. Zato je treba biti pri zagotavljanju<br />

pozitivne izkušnje res pazljiv in dosleden, produkt mora delovati od A do Ž.<br />

Polhov doživljajski park v Polhovem Gradcu<br />

Foto: Aleš Fevžar<br />

5<br />

Intervju<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust <strong>2019</strong>


6<br />

Intervju<br />

Naslednja podrobnost je povezana z jezikom. Doživetja morajo biti<br />

dosegljiva tudi v tujih jezikih. Italijansko družino, na primer, težko navdušiš<br />

z doživetjem, ki je predstavljeno v angleščini. Ponudbo družinskega<br />

turizma je treba oblikovati z mislijo, da nagovarjaš družine iz različnih okolij,<br />

držav, kultur – zgodba, ki jim jo želiš približati, mora biti razumljiva vsem,<br />

mora imeti nekaj univerzalnega. Vsi naši produkti so že v izhodišču<br />

oblikovani tako, da jih lahko v celoti prevedemo v tuje jezike. Družine so<br />

zahtevna ciljna skupina, ki ni hitro zadovoljna – je pa radovedna, želi si<br />

spoznavati lokalne posebnosti destinacij, ki jih obiskujejo. Malce domišljije<br />

in izvirna zamisel, precej didaktično-pedagoškega znanja, profesionalni<br />

sodelavci – od ilustratorjev in oblikovalcev do piscev, timsko delo, ki na<br />

koncu pripelje do uresničitve zamisli – tako se lahko ustvari zanimiva<br />

lokalna zgodba za družine. Zatem pa sledi še zahtevna plat promocije,<br />

trženja, vzdrževanja in nadaljnjega razvoja produkta. Ponudnike bi<br />

spodbudil, naj bodo glede tega pogumni in ustvarjalni, naj pa se ogibajo<br />

amaterizmu, ki ga je pri nas v turizmu preveč in ki je zagotovilo, da<br />

turističnega razvoja ne bo.<br />

A tudi znotraj segmenta družin z otroki so razlike –<br />

recimo v starosti otrok; mali otroci potrebujejo nekaj<br />

drugega kot že malce večji ...<br />

Pravljično-doživljajske poti snujemo tako, da so primerne za vso družino.<br />

Polhov doživljajski park, denimo, je namenjen predšolskim otrokom, Pot<br />

močvirskih škratov na Mali plac in Pot pastirskih škratov na Krvavcu<br />

otrokom prve triade osnovne šole, Pustolovščina Krvavec že malce<br />

resnejšim pohodnikom, a je njihova vsebina tako razdelana, da jo starši, ki<br />

so na teh poteh prav tako aktivni, brez težav prilagodijo starejšim ali<br />

mlajšim otrokom.<br />

Vi ste sicer izbrali doživetja, ki otroke spodbujajo k<br />

preživljanju časa v naravi in spoznavanju narave na<br />

interaktiven, zabaven način. To gre tudi lepo v korak<br />

s trendom poudarjanja, kako pomembno je, da otroci<br />

preživljajo čas na prostem, še zlasti v naravi.<br />

Naše poti temeljijo na želji po spodbujanju družin h gibanju v naravi, k<br />

vstopanju v svet pohodništva in k odkrivanju lepot in skrivnosti narave, pa<br />

tudi kulturne dediščine, lokalnih legend. Dokazali smo, da je mogoče iz<br />

tega ustvariti in tržiti uspešen turistični produkt. V integralni turistični<br />

produkt smo želeli povezati vrednote, ki so na prvi pogled težko združljive:<br />

naravo, kulturo, ekologijo, zdrav način življenja ... A seveda jih ne<br />

predstavljamo »na prvo žogo«; podajamo jih skozi zgodbo, doživljanje, saj<br />

se tako obiskovalcem globoko vtisnejo v spomin. Na Krvavcu, ki je pašna<br />

planina, se bodo, denimo, vsi otroci za vselej naučili, kako se vesti ob<br />

srečanju s kravami, saj jih bodo na poti zagotovo srečali. To je tudi del<br />

doživetja. Odzivi staršev pa kažejo, da se veliko naučijo in dobro zabavajo<br />

tudi oni.<br />

Bi rekli, da so družine tudi »zvesti« gostje, takšni, ki se<br />

vračajo?<br />

Seveda. Dobro in iskreno doživetje spodbuja vračanje in odkrivanje<br />

novega. Na naše poti se družine vračajo tudi zaradi različnih vsebinskih<br />

ravni doživetij. Je pa treba produkt nenehno razvijati, mu dodajati nove<br />

elemente, ga dopolnjevati; tako bo še uspešnejši.<br />

A tudi starši morajo biti motivirani za takšna doživetja,<br />

o katerih govorite, ne samo otroci.<br />

Seveda. Družinska doživetja so »družinska« doživetja; to niso doživetja za<br />

otroke, temveč aktivno vključujejo tudi starše. To je tip turizma, ki nagovarja<br />

aktivne družine, ki rade raziskujejo, ki so radovedne, so pa tudi ekološko<br />

ozaveščene.<br />

Mateja Gruden<br />

Foto: Iztok Medja<br />

Tip turizma, ki nagovarja aktivne družine, ki rade raziskujejo, ki so radovedne<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust <strong>2019</strong>


Foto: Aleš Fevžer/www.slovenia.info<br />

7<br />

Aktualno<br />

Tuji turisti so junija največkrat prenočili v Ljubljani (na fotografiji), Piranu in na Bledu<br />

V prvi polovici leta več prihodov in prenočitev<br />

Po začasnih podatkih Statističnega urada RS so v Sloveniji v prvi polovici letošnjega leta našteli 2.565.102<br />

turistov ali šest odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Prenočitev je bilo 6.315.814 ali štiri odstotke<br />

več. Domačih turistov je bilo 733.104 (tri odstotke več), tujih pa 1.831.998 (skoraj osem odstotkov več).<br />

Prenočitev domačih turistov je bilo 2.014.348 (približno toliko kot v lanskem prvem polletju), tujih pa<br />

4.301.466 (šest odstotkov več).<br />

Tudi junija več prihodov in prenočitev turistov<br />

Junija je Slovenijo obiskalo skoraj 700.000 turistov; prenočitev v<br />

turističnih nastanitvenih zmogljivostih je bilo okoli 1,7 milijona. V<br />

primerjavi z lanskim junijem se je število prihodov povečalo za 13<br />

odstotkov, število prenočitev pa za deset odstotkov.<br />

Prihodov domačih turistov je bilo štiri odstotke več, prenočitev pa<br />

približno enako kot junija lani; prihodov tujih obiskovalcev je bilo<br />

16 odstotkov več, prenočitev turistov iz tujine pa 14 odstotkov<br />

več.<br />

Največkrat so pri nas prenočili gostje iz Nemčije (19 odstotkov),<br />

sledili so jim turisti iz Avstrije (devet odstotkov) in Italije (šest<br />

odstotkov). Prenočitev nemških turistov je bilo junija letos skoraj<br />

50 odstotkov več kot junija lani.<br />

Največ prenočitev je bilo v gorskih občinah (538.000 ali skoraj<br />

tretjina), sledile so obmorske (dobra petina prenočitev) in<br />

zdraviliške občine (18 odstotkov). V gorskih občinah je bilo<br />

prenočitev 22 odstotkov več kot v enakem obdobju lani.<br />

Tuji turisti so junija največkrat prenočili v Ljubljani, Piranu in na<br />

Bledu, medtem ko so domači turisti največkrat prenočili v občinah<br />

Piran in Izola.<br />

Turisti so najpogosteje prenočevali v hotelih in zasebnih sobah,<br />

največjo rast prenočitev pa so junija imeli v kampih, več kot<br />

28-odstotno; sicer so bili kampi po številu prenočitev na tretjem<br />

mestu.<br />

Največjo rast prenočitev so junija imeli v kampih<br />

L. L.<br />

Foto: Jošt Gantar/www.slovenia.info<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust <strong>2019</strong>


8<br />

Dogaja se<br />

Novost na Rudnici v občini Podčetrtek<br />

Stolp zdravja in veselja Rudnica je 40 metrov visok, ima 185<br />

stopnic in trinajst platojev.<br />

Stolp zdravja<br />

in veselja<br />

Slovenija je bogatejša za še en razgledni stolp – na Rudnici v občini Podčetrtek. To je stolp stal<br />

210.000 evrov, župan Podčetrtka Peter Misja pa pravi, da so izdelavo in postavitev plačali izključno s<br />

turistično takso. Znano je, da je občina Podčetrtek izrazito turistična občina, ki spada med prvih pet<br />

»top« turističnih destinacij v Sloveniji; lani so imeli 400.000 prenočitev domačih in tujih turistov.<br />

Na stolp Zdravja in veselja Rudnica so se med prvimi povzpeli Peter Misja, župan Podčetrtka, Vasja Čretnik, prokurist Term Olimia,<br />

Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije, in Petra<br />

Stušek, direktorica Turizma Ljubljana.<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust <strong>2019</strong>


»Idejne projekte za postavitev stolpa na Rudnici smo naredili že<br />

leta 2008, a smo se z lastnikom zemljišča pregovarjali celo<br />

desetletje! Pa smo nekoliko prestavili lokacijo in se v pičle pol<br />

urice uspešno dogovorili z družbo Slovenski državni gozdovi na<br />

čelu z gospodom direktorjem Zlatkom Fickom, ki so z velikim<br />

veseljem dali soglasje,« je na odprtju stolpa brez dlake na jeziku<br />

povedal zbranim gostom in obiskovalcem, ki so prišli od blizu in<br />

daleč, Peter Misja, tudi podpredsednik Turistične zveze Slovenije.<br />

Stolp so postavili v nekaj mesecih<br />

Besedilo in foto: Duša Podbevšek - Bedrač<br />

9<br />

Dogaja se<br />

»Na stolp sva se povzpela že trikrat, občutek višine je<br />

izjemen,« pravita Brigita Gobec iz Rogaške Slatine in Branko<br />

Mlakar iz Poljčan.<br />

Pavle Hevka, predsednik Turistične zveze Slovenije: »Stolp je<br />

še ena turistična pridobitev za Podčetrtek, ki je že izrazito<br />

turistična občina!« Ob njem Tina Rupar Kobe, projektantka<br />

stolpa.<br />

Darinka in Srečko Brumen ter Adrijana, Branko in Larisa Šauprl<br />

iz Zgornje Velke: »V Podčetrtku imaš res kaj videti. Bili smo že v<br />

Deželi pravljic, gremo še na stolp, pa v vodni park Aqualuno,«<br />

je našteval Srečko.<br />

Na odprtju stolpa so za dodatno poskočnost poskrbeli Trubači iz Divače. Občina Podčetrtek je namreč pobratena z občino Divača,<br />

Trubači pa tako redno nastopajo na dogodkih v Podčetrtku.<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust <strong>2019</strong>


10<br />

Pod drobnogledom<br />

Labodi so postali že zaščitni znak Zbiljskega jezera, ki mu pravijo kar Labodje jezero.<br />

Republiški turistični drobnogled TZS<br />

Medvode so še lepše in<br />

radoživejše<br />

Medvode s središčem na sotočju rek Save in Sore je še lepše mestece, kot je bilo. S postavitvijo pokrite tržnice<br />

ob Medvoški cesti, novim parkom z igrali, večnamensko prireditveno ploščadjo in vrtom z zelišči, dišavnicami<br />

in sadnim drevjem so olepšali dolgo zelo neurejeno točko v središču mesta. Uresničili so tudi željo lokalnih<br />

kmetovalcev, pridelovalcev in še koga, ki bodo lahko poslej na »najlepši tržnici v Sloveniji«, kot pravi Karel<br />

Vernik, predsednik Republiškega turističnega drobnogleda Turistične zveze Slovenije (RTD TZS), ponujali svoje<br />

izdelke.<br />

Novo tržnico, mestni park in večnamensko ploščad na kar 6500<br />

kvadratnih metrih je zasnoval arhitekturni biro 3biro s profesorjem<br />

Janezom Koželjem na čelu. Ko si je RTD TZS ogledal tržnico (sredi<br />

julija), ta še ni bila odprta, ker še ni imela obratovalnega dovoljenja;<br />

na pridobitev tega še čakajo.<br />

V arhitekturi je vključene veliko medvoške simbolike, stopnice na<br />

zeliščnem vrtu so zgrajene v obliki sotočja, streha tržnice simbolizira<br />

valove obeh rek, torej Sore in Save ... V občini si z županom Nejcem<br />

Smoletom želijo, da bi ljudje vzeli zeliščni vrt in sadno drevje za svoja,<br />

pobirali pridelke, se srečevali na vrtu ob klepetu in odstranjevanju<br />

plevela.<br />

»Naj nov prostor postane sotočje ljudi, energij in novih zamisli,«<br />

poudarja Nejc Smole. Tako kot je na Zbiljskem jezeru in ob njem, kjer<br />

ure minevajo hitreje in se radoživost hitro razmnoži ... Jezero je bilo v<br />

času obiska RTD TZS skrbno urejeno in dobro obiskano.<br />

Besedilo in foto: Duša Podbevšek - Bedrač<br />

»Turisti so glede gastronomije čedalje bolj zahtevni, zato<br />

imamo v naši gostilnici Kocka pestro ponudbo za večino<br />

okusov,« pravi lastnica gostilnice Ingrid Košir, Pavle Hevka,<br />

predsednik TZS, pa dodaja, da so prijazni tudi otrokom, saj<br />

imajo v ponudbi posebne jedilnike zanje.<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust <strong>2019</strong>


11<br />

Pod drobnogledom<br />

Nova tržnica v Medvodah je ena najlepših v Sloveniji, meni Karel Vernik, predsednik RTD TZS.<br />

Čeprav je ob cesti Jeprca–Medvode na počivališču opozorilna<br />

tabla, da je prepovedano odlaganje odpadkov, tega očitno<br />

nihče ne upošteva – glede na nesnago in suho dračje ter veje.<br />

Najpogosteje se na počivališču sicer ustavljajo tovornjaki ...<br />

»Med tujimi turisti prihaja to poletje k nam največ Nemcev,<br />

Italijanov, Nizozemcev in Fincev,« našteva Matevž Barle<br />

v medvoškem turistično-informacijskem centru; turiste<br />

najpogosteje zanimajo najem koles, doživetja ob Zbiljskem<br />

jezeru in vožnja po njem ter pohodniške poti.<br />

Velika črna točka v sicer lepo urejenih Medvodah je razpadajoča<br />

zgradba, kjer naj bi bila nekdaj velika športna dvorana. Njena<br />

usoda je, vsaj za zdaj, negotova, pravi Karel Vernik.<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust <strong>2019</strong>


12<br />

Fokus<br />

Pogled na Mislinjo<br />

Turistično društvo Mislinja<br />

Od podjetnih domačinov do<br />

aktivnih prostovoljcev<br />

Mislinja je podeželska občina, ki leži ob istoimenski reki, od njenega izvira pod Roglo do Dovž, z naselji<br />

Mislinja, Šentlenart, Šentilj in Dovže, ter delom od izvira reke Pake do Hude luknje z naselji Spodnji, Srednji in<br />

Gornji Dolič. K občini spadajo še više ležeči naselji Paški Kozjak in Završe ter del Pohorja, od Rogle do Kop, z<br />

najvišjim vrhom Pohorja – Črnim vrhom (1543 metrov).<br />

Zgodovina društva<br />

Že leta 1938 je bilo v Mislinji ustanovljeno Tujsko prometno društvo.<br />

Tedaj se je pet podjetnih gostilničarjev in trgovcev odločilo, da z<br />

zloženko v treh jezikih promovirajo svojo dejavnost. Domače in tuje<br />

goste so vabili v Mislinjo in okoliške kraje ter na zeleno Pohorje.<br />

Druga svetovna vojna in čas po njej sta uničila turizem v kraju, hkrati<br />

pa tudi vse prej omenjene podjetnike.<br />

Drugič je bilo turistično društvo ustanovljeno v šestdesetih letih, a je<br />

kmalu prenehalo delovati. V letu 1983 pa je bilo znova ustanovljeno<br />

in še vedno deluje. Začelo se je s kuhanjem oglja in večeri ob kopi. Ta<br />

je postala tudi simbol društva in tradicijo kuhanja oglja ohranjamo še<br />

zdaj ob prazniku občine Mislinja.<br />

V turističnem društvu prostovoljno sodelujejo številni krajani, ki<br />

verjamejo, da je društvo za kraj pomembno in koristno. Njegova<br />

osnovna naloga je skrb za urejeno in zdravo okolje, v katerem se<br />

domačini in gostje dobro počutijo. V vseh teh letih je organiziralo na<br />

desetine prireditev, ki bogatijo življenje ljudi v kraju, številne med<br />

njimi pa odmevajo tudi zunaj našega kraja in privabljajo v Mislinjo<br />

obiskovalce od drugod.<br />

Za ljubitelje kolesarjenja in pohodništva<br />

Dobro označene kolesarske poti po obronkih Pohorja, Paškega<br />

Kozjaka, Završ, Doliča in Dovž ter dolinska kolesarska pot, imenovana<br />

»Štrekna«, so pravi magnet za ljubitelje kolesarskega turizma. Društvo<br />

z lokalno skupnostjo skrbi za urejenost in označbe teh poti. Dolinska<br />

kolesarska pot je speljana po trasi nekdanje železniške proge od<br />

Doliča do Dravograda in je povezana s kolesarskimi potmi v Avstriji.<br />

Še več, letos je začel voziti Štreknabus s prikolico za kolesa – štirikrat<br />

na dan iz Velenja do Labota v Avstriji. Kolesarske poti so razgibane,<br />

primerne za vešče, pa tudi manj vešče kolesarje.<br />

Označene imamo tudi številne pohodniške poti: iz Mislinje na<br />

Pohorje, na Graško goro, na Paški Kozjak ter do naravnih znamenitosti<br />

in ostalin industrijske in kulturne dediščine našega kraja (Tisnikarjeva<br />

rojstna hiša, Zoisova pot, Huda luknja, rimski nagrobniki ...).<br />

Osrednje prireditve društva<br />

Prva prireditev v letu je sankanje v Mislinjskem grabnu, kjer v<br />

idiličnem okolju pripravimo progo za sankanje in s traktorji vozimo<br />

sankače na začetek spusta. Na cilju zakurimo ogenj v lesenih<br />

»šporhertih«, da kuhamo čaj in klobase. Sankanja se udeleži tudi do<br />

osemdeset sankačev.<br />

Vsako leto pripravimo pustni karneval po ulicah Mislinje s sprevodom<br />

vozov, konjenikov in številnih posameznih ter skupinskih mask.<br />

Zanimive vozove pripravijo društva iz naše občine in Mislinjske<br />

doline; z njimi na pustni način predstavijo aktualne teme iz domačega<br />

kraja, pa tudi politično dogajanje v Sloveniji in svetu.<br />

Sejem sadik in cvetja na zadnjo soboto v aprilu je naša tradicionalna<br />

prireditev. Na njem je mogoče kupiti ali izmenjati semena in sadike<br />

cvetja ter povrtnin. To je čas za setev in sajenje, zato je sejem dobro<br />

obiskan, TD pa poskrbi tudi za zabavo ter za člane društva, ki lahko<br />

brezplačno dobijo vrečo prvovrstnega komposta za dognojevanje<br />

svojih posevkov in sadik.<br />

Etnološko prireditev »Košnja pohorskih planj na star način« izvedemo<br />

na Rogli v sodelovanju s KUD Vladko Mohorič iz Zreč. Začnemo<br />

zjutraj s prihodom koscev, ki pojejo stare pesmi o košnji, grabljice v<br />

tradicionalnih starih oblačilih jih pričakajo s pušeljcem, ki ga zataknejo<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust <strong>2019</strong>


Žetev pšenice<br />

za klobuk svojega kosca. Gospodar košnje in gospodinja pozdravita<br />

delavce s šilcem »ta močnega«. Gospodar razloži, kje in kako se bo<br />

kosilo in tudi ureže prvo red. Košnja se začne, hkrati pa tudi kuhanje<br />

»frouštika« na odprtem ognjišču. Po dobri uri košnje je zajtrk<br />

pripravljen. To so koruzni žganci, zabeljeni z grumpi, in vroče domače<br />

mleko, gospodar pa pokliče kosce in grabljice k frouštiku. Žgance in<br />

mleko ponudimo tudi gledalcem, mimoidočim in tujim gostom, ki<br />

letujejo na Rogli. Po zajtrku se košnja nadaljuje. Imamo tudi učitelja,<br />

ki goste uči pravilno držati koso in seveda tudi kositi. Prireditev<br />

popestrimo s kulturnim programom in družabnimi igrami, popoldne<br />

pa nabašemo seno na voz in ga odpeljemo s konjsko vprego. Letos<br />

bo ta prireditev že sedmič, 4. <strong>avgust</strong>a <strong>2019</strong>, od 8. ure naprej na Rogli.<br />

Osrednja prireditev TD Mislinja je »Pozdrav jeseni«, ki jo letos<br />

prirejamo že triindvajsetič na kmetiji Foltan nad Mislinjo. Prireditev je<br />

tridnevna, z razstavo najboljših pridelkov, pokušnjami ter kulturnim<br />

in družabnim programom. Letos bo od 20. do 22. septembra.<br />

TD zaključi leto z božično-novoletnim sejmom.<br />

Žetev na star način in pot Žige Zoisa<br />

TD Mislinja je v letu 2016 sodelovalo pri vseslovenskem projektu<br />

»Zlata zrnja za novo tisočletje – žetev na star način«, ki ga vodi<br />

Turistično kulturno društvo Babinci in ki se prenaša iz kraja v kraj<br />

po vsej Sloveniji. V središču Mislinje smo zorali njivico v obliki<br />

cveta z naše občinske zastave, zasejali pšenico, ki smo jo prejeli<br />

od Zreč, in želi na star način s pestrim dogajanjem ob žetvi in<br />

mlačvi ter z razstavo kruha in pekovskega peciva Mislinjske doline.<br />

V projekt je bilo vključenih že šestnajst društev. Izbrali smo<br />

najlepši klas, ki je imel 69 zrn, za toliko smo povečali število zrn<br />

naslednje setve in tako so nasledniki naše prireditve (TD Klopotec)<br />

lahko posejali že 3008 zrn pšenice.<br />

Projekt »Zoisova pot« smo pripravili med praznovanjem<br />

občinskega praznika občine Mislinja junija leta 2017. Projekt je<br />

sovpadel z 270-letnico rojstva Žige Zoisa, ki je bil lastnik plavžev<br />

in kovačij v Mislinji. Pripravili in označili smo pot po še vidnih<br />

ostankih industrijskih objektov iz časov železarstva ter jo v<br />

zloženki predstavili in na kratko opisali. Začenja se v Zoisovem<br />

parku, kjer je nekoč stala mogočna Zoisova graščina, pri skulpturi,<br />

na kateri so upodobljeni takrat najpogostejši poklici v našem<br />

kraju, to so oglar, kovač in olcer. V parku je na panoju prikazana<br />

tudi zgodovina železarstva od leta 1723 do leta 1900, ko je ta<br />

dejavnost zamrla in se je začela razvijati lesna industrija z eno<br />

prvih elektrificiranih ozkotirnih gozdnih železnic v Evropi. Ob tej<br />

poti je tudi rojstna hiša našega svetovno znanega slikarja Jožeta<br />

Tisnikarja, ki je bila zgrajena na temeljih nekoč delujočega plavža.<br />

Pot sklenemo z ogledom Zilčevega rova, kjer so pridobivali<br />

železovo rudo.<br />

Turistično društvo Mislinja redno sodeluje z drugimi društvi v<br />

občini, smo tudi član Regijske turistične zveze SAŠKA, tako se<br />

povezujemo in si pomagamo pri prireditvah in druženjih.<br />

Drago Pogorevc, predsednik TD Mislinja<br />

Foto: arhiv TD Mislinja<br />

13<br />

Fokus<br />

Mlatev pšenice na prireditvi »Zlata zrna za novo tisočletje – žetev na star način«<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust <strong>2019</strong>


14<br />

Fokus<br />

Prireditev »Pozdrav jeseni » na Foltanovi kmetiji nad Mislinjo<br />

Predviden program »Pozdrav jeseni <strong>2019</strong>«<br />

V petek, 20. septembra, bodo osnovnošolci na kmetiji Foltan<br />

pripravili delavnico. Uredili bodo razstavni prostor in ustvarjali<br />

na temo koruze. Naslednji dan bo Planinsko društvo Mislinja<br />

pripravilo pohod na Paški Kozjak, vrtec Sončni škrat pa bo na<br />

Foltanovi kmetiji pripravil delavnico ličkanja koruze in prikaz<br />

izdelave izdelkov iz koruznega ličkanja. Nedelja (od 9. do 18. ure)<br />

je dan osrednjega dogodka prireditve, predvidene pa so<br />

naslednje vsebine: odprtje razstave naj pridelkov, ocenjevanje<br />

naj aranžmajev in podelitev priznanj za leto <strong>2019</strong>; priprava jedi s<br />

koruzo (sodelujejo vsa društva v občini in povabljeni gostje) in<br />

pokušnja jedi; ocenjevanje izvirnih aranžmajev; tehtanje<br />

največjih pridelkov, kot so buče, pesa, paradižnik ...; prodaja<br />

pridelkov in prehrambnih izdelkov na stojnicah. Družabni<br />

program bodo sestavljali metanje podkve v cilj, hoja s hoduljami<br />

in metanje žogic v cilj, predviden pa je tudi kulturni program:<br />

nastop folklorne skupine »Završke dečve«, harmonikarja na<br />

frajtonarici in nastop ljudskih godcev in pevcev ter razstava<br />

kmečkega orodja in naprav, ki so se nekoč uporabljale na kmetiji<br />

Foltan.<br />

Turistično društvo Lipa<br />

Kjer najbolje diši po –<br />

langašu<br />

Vas Lipa leži v severovzhodnem delu Slovenije, v občini Beltinci. Ima okrog 650 prebivalcev. V vasi deluje<br />

pet prostovoljnih društev, med katerimi je tudi Turistično društvo Lipa. To je bilo ustanovljeno leta 1999,<br />

ima pa več kot sto članov, ki skrbimo za prepoznavnost naše vasi. Znani smo še zlasti po langašu, kulinarični<br />

posebnosti, ki slovi daleč naokrog.<br />

Naša najbolj prepoznavna prireditev je langašijada, ki smo jo letos<br />

priredili že dvanajstič. To je tekmovanje v pripravi krompirjevega<br />

langaša. Zakaj krompirjevega? Zato, ker je bila naša vas nekoč znana<br />

pridelovalka krompirja.<br />

Sodelujemo pa tudi z drugimi društvi naše občine in širše okolice.<br />

Tako se udeležujemo pečenja rib na »indašnji« (stari) način v Ižakovcih<br />

na Otoku ljubezni (Büjraški dnevi), kuhanja bučnega golaža v <strong>Lipov</strong>cih<br />

(Pozdrav jeseni), festivala praženega krompirja, folklornega festivala v<br />

Beltincih in še bi lahko naštevali, kje nas je mogoče najti.<br />

Langašijada pri »cimprani iži«<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust <strong>2019</strong>


15<br />

Fokus<br />

Kolesarjenje v občini Beltinci – skozi tamkajšnja naselja, tudi <strong>Lipov</strong>cih<br />

Aktivni smo vse leto; med drugim pripravljamo krožek ročnih del,<br />

delavnice za otroke, potopisna in različna druga predavanja. Vsako<br />

leto pa ob koncu leta pripravimo poučen izlet za člane društva.<br />

Vabljeni v vas Lipa na naše prireditve in ogled prelepe vasi.<br />

Marta Ferčak, predsednica TD Lipa<br />

Foto: arhiv TD Lipa<br />

TD Lipa pripravlja tudi krožek ročnih del<br />

O vasi<br />

Na začetku vasi imamo hribček z napisom Lipa iz pušpana. V središču<br />

vasi je prekmurska domačija, mi ji rečemo »cimprana« hiša, ker je<br />

zgrajena iz lesa in ilovice, pokrita pa je s slamo. Zraven domačije je<br />

razstavljeno staro kmečko orodje. Za čim lepši videz vasi pa skrbimo<br />

z zasaditvijo rož.<br />

Langaš je ocvrta jed iz krompirjevega testa. Pripravijo ga tako,<br />

da najprej naredijo kvasni nastavek z mlekom, temu dodajo<br />

moko, krompir in sol ter zamesijo testo. To vzhaja približno<br />

pol ure. Nato iz njega oblikujejo hlebčke in jih še enkrat<br />

pustijo vzhajati. Zatem jih raztegnejo v tanke kroge in ocvrejo<br />

v vročem olju do zlatorumene barve. Ko je langaš ocvrt, ga<br />

premažejo z vodo, v katero pred tem iztisnejo česen. Na<br />

letošnji langašijadi, ki je bila v začetku junija, so za langaše<br />

porabili 110 kilogramov moke in 40 kilogramov krompirja.<br />

Priprava langaša<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust <strong>2019</strong>


16<br />

Foto: osebni arhiv L. K.<br />

Lidija Koren - Kamp Koren<br />

»Ko se<br />

nečesa lotim,<br />

pripeljem to<br />

do konca«<br />

Ugledni britanski časnik Guardian je spomladi uvrstil<br />

Kamp Koren v Kobaridu med dvajset najboljših<br />

evropskih kampov. To je le eno v nizu priznanj<br />

prvemu okolju prijaznemu kampu v Sloveniji, ki ga<br />

je pred slabimi tremi desetletji nad bučečo Sočo,<br />

le streljaj proč od slikovitega Napoleonovega<br />

mostu, odprla Lidija Koren iz Drežniških Raven nad<br />

Kobaridom. Uspeh kampa na nabrežju reke, ki je<br />

bilo pred tem neprehodno goščavje, lahko bržkone<br />

pripiše tudi (ali še zlasti) dejstvu, da se, kot pravi<br />

sama, nikoli ne ustavi; ko se nečesa loti, pripelje to<br />

do konca.<br />

Lidija Koren<br />

Kamp je bil v začetku julija, ko sva se srečali za pogovor, že bolj kot ne<br />

poln. »V glavni sezoni je že nekaj let povsem zaseden. Rast je tako<br />

mogoča samo še pred začetkom glavne sezone in po njej – lani je<br />

bila v tem času 35-odstotna,« pripoveduje Lidija Koren. Kamp je sicer<br />

odprt vse leto, »prizadevam si, da bi imela čim več gostov tudi pozimi,<br />

ko je v dolini mirno, kar obiskovalcem omogoča lepše počitnice kot,<br />

recimo, na višku sezone. Tako sem pripravila tudi zimske pakete: v<br />

sedmih dneh so lahko gostje, na primer, smučali na Kaninu, tekli na<br />

smučeh, krpljali in se sankali, če je bilo snega dovolj, so naredili iglu in<br />

tudi prespali v njem.« Pozimi, pravi, sicer prihajajo tisti, ki ne marajo<br />

velikih smučišč in ki si želijo manj obljudene destinacije z bolj pristnim<br />

in osebnim pristopom.<br />

Veliko več kot kamp v klasičnem pomenu besede<br />

Kamp Koren je bil prvi slovenski kamp, ki je pridobil okoljski znak EU<br />

– eko marjetico, je pa gotovo tudi eden najbolj razvojno prodornih<br />

kampov: poleg parcel za kapiranje so v kampu lesene eko brunarice<br />

(šest jih je, priznani vodnik po kampih Alan Rogers pa je kakovost<br />

bivanja v njih označil z najvišjo oceno in kampu v letu 2010 podelil<br />

naslov Evropski zmagovalec med nastanitvenimi zmogljivostmi),<br />

glamping hiška Lilija in bivak s strešnim oknom; uredili so prostorno<br />

sobo za predavanja in druge dogodke, ki je bila konec junija in v<br />

začetku julija polna somišljenikov odmevne mednarodne akcije<br />

Balkan Rivers Tour, denimo, uredili so manjšo dvorano za fitnes,<br />

plezalni stolp, savno in solno sobo; pripravljajo doživetja ...<br />

»Nikoli pa ne bom odprla restavracije,« je odločna. »Ne prenesem, da<br />

bi se hrana metala proč, čemur se skoraj ne moreš izogniti, če imaš<br />

restavracijo. Po novem pa gostom ponujamo catering večerje.«<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust <strong>2019</strong>


V zavetju gozdov in gora<br />

17<br />

Turizem smo ljudje<br />

Več noče napovedovati, čeprav zamisli ne presahnejo. »Nočem<br />

napovedovati, kaj bom naredila; če se to ne uresniči, sem sicer<br />

razočarana, ni mi pa treba tega nikomur opravičevati.«<br />

Začetek zgodbe o Kampu Koren<br />

Zgodbo o kampu je sogovornica začela pred slabimi tridesetimi leti.<br />

»Takrat sem bila zaposlena v TIK – Tovarni igel Kobarid in ugotavljala,<br />

da delo, kjer ne moreš razmišljati s svojo glavo, ni zame. Pa tudi<br />

pisarniško delo ne. In nekega deževnega dne so mi prijatelji namignili,<br />

naj uredim kamp ob Soči. Tu, kjer je zdaj kamp, je bilo takrat vse<br />

zaraščeno, sama goščava, brez vode, elektrike, kanalizacije ... Sem se<br />

pa prav tedaj pripravljala na odpravo v Ande (ukvarjala sem se z<br />

alpinizmom, pozneje sem plezanje opustila), in ko sem se vrnila z nje,<br />

sem se lotila dela.«<br />

V Posočju je zdaj več kot ducat kampov, takrat so za naštevanje<br />

zadoščali prsti na eni roki, pa še teh ni bilo treba vseh uporabiti.<br />

»Preden sem se lotila urejanja kampa, pa sem si ogledala samo enega,<br />

Kovača v Vodenci v Bovcu. Sploh se nisem z nikomer posvetovala –<br />

dela sem se lotila tako, kot se mi je zdelo prav.«<br />

Eko – način življenja<br />

Z Lidijo Koren sva se pred nekaj leti že pogovarjali za <strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> – o<br />

pridobitvi eko marjetice; tedaj je dejala, da je kamp že od začetka<br />

gradila in urejala na ekološki podstati. Precej vizionarska poteza za<br />

tiste čase ... »Preprosto: to sem jaz, to je od nekdaj moj način življenja.<br />

Sem s kmetije in že vse življenje tesno povezana z naravo. Nikoli<br />

nisem razmišljala, da bi lahko bilo kako drugače. Ko so se uveljavili<br />

eko certifikati, sem jih tako zlahka pridobila; kakšno malenkost je bilo<br />

treba urediti na novo, to je bilo pa vse.«<br />

Ugotavlja pa, da se je v zadnjih letih delež gostov, ki jih zanima<br />

ekološka narava kampa, povečuje. »Pred kakšnimi desetimi leti se je v<br />

Sloveniji začelo govoriti o ’zelenem turizmu’, v zadnjih letih letih se<br />

govori samo še o njem, z novimi certifikati in ponudniki, ki jih imajo,<br />

pa je ekološka ponudba čedalje prepoznavnejša (več nas je, vidnejši<br />

smo) in tudi povpraševanje po njej je večje.«<br />

Tako se gostje zdaj med seboj tudi »tožarijo«: »Sami so začeli<br />

opominjati druge, če opazijo, da kakšnih smeti niso vrgli v pravi<br />

zabojnik! Vesela sem, da se čedalje več ljudi zaveda, da je treba za<br />

ohranjanje narave tudi nekaj narediti.«<br />

Janez Pukšič/www.slovenia.info<br />

Arhiv kamp Koren/www.slovenia.info<br />

Eko brunarice<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust <strong>2019</strong>


18<br />

Turizem smo ljudje<br />

V Posočju ima gospodarstvo premajhno moč<br />

Lidija Koren se zaveda pomembnosti povezovanja za uspešen razvoj<br />

turizma – a je nad njim v Posočju razočarana. Pravi, da gospodarstvo<br />

nima zadostne moči, da ga politika preglasi. »Če navedem za primer<br />

zvišanje turistične takse. Ta se je v primerjavi z lani podvojila – na 1,5<br />

evra (prišteti pa ji je treba še promocijsko takso, ki predstavlja 25<br />

odstotkov občinske takse, namenjena pa je delovanju Slovenske<br />

turistične organizacije, op. p.). Lastniki kampov smo opozarjali, da je<br />

to preveč, da je bila prej v skladu s cenami kampov, ki niso primerljive<br />

z, recimo, cenami hotelov ali višje kategoriziranih nastanitev. Ni prav,<br />

da zviševanje končnih cen ne viša zaslužka gospodarstva, temveč še<br />

zlasti občine. Ampak zdaj bi si bilo zaman prizadevati, da bi se takse<br />

spet znižale – zdaj si moramo prizadevati, da bo taksa ustrezno<br />

porabljena, da bodo imeli od tega kaj tudi naši gostje. A v resnici<br />

smo dokaj nemočni; vse je odvisno od politične volje,« razlaga<br />

sogovornica, ki pravi, da je imela veliko energije, da bi kaj spremenila,<br />

obrnila na boljše. »A za to nimam moči. In tega se zavedam. Tako da<br />

se prepustiš, narediš najbolje, kot lahko ... Več ne moreš.«<br />

To je zgolj ena od potez, ki jih ne razume; kot tudi ne, denimo, zakaj<br />

je bilo treba poseči v naravo in na začetku poti proti priljubljenemu<br />

slapu Kojzak nad Kampom Koren urediti parkirišče za avtomobile,<br />

namesto da bi ga uredili v Kobaridu in od tam vozili turiste do<br />

izhodišča poti s kombiji. Ali tega, kako se je dopustilo, da ima Posočje<br />

(še zlasti Bovec) že na desetine agencij, domačih in tujih, med<br />

katerimi so številne iz Soče naredile goli posel, brez občutka za<br />

doživetje te edinstvene reke. Ali predloga županov posoških občin,<br />

da bi podražili dovolilnice za plovbo po Soči in Koritnici ...<br />

Aktivna tudi na drugih področjih<br />

O Lidiji Koren vedo domačini povedati, da jo je težko ujeti, saj je<br />

bodisi polno zaposlena s kampom bodisi je aktivna na katerem<br />

drugem področju v dolini, ali pa predstavlja kamp in dolino Soče na<br />

kakšnem nastopu v tujini. Dolgo je bila predsednica Turističnega<br />

društva Kobarid, kjer je še vedno zelo aktivna, je tudi članica<br />

drežniškega TD. Je podpredsednica združenja kampov pri GZS. Je v<br />

upravnem odboru evropskega združenja kampov (EFCO). Aktivna je<br />

tudi v GIZ Pohodništvo in kolesarjenje. »Udeležujem se tudi sejmov<br />

in borz v tujini, kjer promoviram kamp, dolino Soče, Julijske Alpe,<br />

Slovenijo.« Pa tudi svojim gostom rada predlaga, kam po Sloveniji<br />

naj se odpravijo, če si tega želijo. »Če me gost, ki ima namen potovati<br />

po Sloveniji, prosi za predloge, mu pripravim pot – glede na njegove<br />

želje.«<br />

»Samo« osem ur dela!<br />

Že res, da živi v osupljivo lepem okolju, pa vendar: kam pa hodi na<br />

počitnice? »Že nekaj let odhajam po naporni glavni sezoni na<br />

največji sejem za kampe v nemški Düsseldorf. Tam sem deset dni in<br />

v tem času se umirim. Kajti delovnih je samo osem ur. Če bi šla na<br />

dopust takoj po poletju, ko je dela tudi za 18 ur na dan, po vsem tem<br />

adrenalinu, bi zagotovo zbolela; kot sem tudi že. Tako pa se na sejmu<br />

lepo umirim – in potem bi bila pripravljena na dopust. Res pa nisem<br />

bila na njem že nekaj let. Nazadnje sem bila na Lanzarote; če grem,<br />

odpotujem kam dlje.«<br />

Kamor koli gre, naj si bo delovno ali zasebno, se »založi« tudi z novimi<br />

zamislimi. »Ne, da bi posnemal – to tudi ni mogoče. Vsaka stvar raste<br />

v svojem okolju – in rasti mora s srcem. In nenehno rasti. Ne vem, kaj<br />

bi, če bi imela že prvo leto na voljo možnost urediti kamp, kakršen je<br />

zdaj (na začetku je bil zgolj na ravnici nad Sočo, šele pozneje se je<br />

razrasel na vršne platone, op. p.) – brez možnosti nadaljnje rasti. In<br />

prav je, da je postopoma rasel, saj sem sama rasla z gosti.«<br />

Nenehno (se) je treba razvijati<br />

Bi lahko dejala, da je ponosna nase, na to, kar je ustvarila v teh<br />

desetletjih in kar ustvarja zdaj? »Vesela sem, daje mi energijo, ko<br />

vidim zadovoljne ljudi, da pa bi rekla, da sem ponosna, to pa težko.<br />

Nimam časa za to,« smeje odgovarja. »Včasih, ko se kaj zaplete, se za<br />

hip zamislim in si rečem: A je meni tega treba? A ne bi bilo laže biti v<br />

tisti tovarni in oddelati osemurni delovnik in iti domov? Ampak to<br />

traja le nekaj trenutkov, potem pa izgine. A prav to, da nisi nikoli<br />

povsem zadovoljen, te potiska naprej. Ne bi bilo prav, ko bi zaspala<br />

na lovorikah.«<br />

Mateja Gruden<br />

Jošt Gantar/www.slovenia.info<br />

Veliko gostov kampa prihaja v Posočje na aktivne počitnice<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust <strong>2019</strong>


19<br />

v sloveniji ni dolgčas<br />

Tamburanje va Kostele<br />

Tradicionalna etnološka prireditev v eni najmanjših<br />

slovenskih občin na dan velikega šmarna (15.<br />

<strong>avgust</strong>a) je razlog, da se v svojem rojstnem kraju<br />

zberejo domačini, izseljeni in razseljeni Kostelci ter<br />

seveda drugi gostje. Ves dan poteka »Kostevski<br />

direndaj« z ustvarjalnimi delavnicami za otroke, na<br />

sejmu domače in umetnostne obrti se predstavijo<br />

lokalni obrtniki, domači in tuji ljudski glasbeniki in<br />

folkloristi. Za dodatno kulturno in športno<br />

obarvanost poskrbijo otroci iz tamkajšnje osnovne<br />

šole in lokalna športna društva, dan pa sklene<br />

»Kostevska veselica«.<br />

Več: www.kocevsko.com/sl/dogodki<br />

Foto: www.kocevsko.com/sl/dogodki<br />

Rimske igre na Ptuju<br />

Pred dva tisoč leti je bil Ptuj mogočno mesto: sprva<br />

vojaška postojanka, pozneje pa pomembno<br />

trgovsko in obrtno mesto. Tedanje čase že desetletje<br />

obujajo Rimske igre (od 15. do 18. <strong>avgust</strong>a), ena<br />

največjih predstavitev rimskega obdobja v tem delu<br />

Evrope. Ptuj spremenijo v Poetovio, zasedejo ga<br />

gladiatorji, legionarji, senatorji, vestalke in drugi<br />

Rimljani; več kot osemsto udeležencev predstavi<br />

življenje in običaje v starem Rimu.<br />

Več: www.rimskeigre.si<br />

Foto: www.slovenia.info<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust <strong>2019</strong>


20<br />

Dogodki<br />

Semiška ohcet<br />

Poroka je bila v preteklosti najbolj pričakovan družinski<br />

dogodek – v Semiču pa nekdanji poročni obred s<br />

pridihom ljudskih šeg in v belokranjski narodni noši<br />

obujajo že več kot dve desetletji s Semiško ohcetjo.<br />

Folklorni ples in petje sta pravi balzam za oči in dušo,<br />

zagotavljajo v Semiču, brbončice pa uživajo v okusih<br />

slastnih zavitkov, ki jih za Štrudlfest (spremljajoča<br />

prireditev) spečejo gospodinje. Tu so še kolesarjenje,<br />

razstave, delavnice in tržnica ... Semiška ohcet bo letos od<br />

23. do 25. <strong>avgust</strong>a.<br />

Več: www.kc-semic.si<br />

Foto: www.semic.si<br />

Šuštarska nedelja v Tržiču<br />

Na angelsko nedeljo, prvo nedeljo v septembru (letos 1. septembra),<br />

tržiške ulice oživijo in v mesto pod Karavankami privabijo veliko<br />

obiskovalcev – privabi jih Šuštarska nedelja, tradicionalna prireditev,<br />

ki se je razvila iz tržiških sejmov. Tržič je leta 1492 dobil trške pravice za<br />

prodajo vina, živine in železnih izdelkov. Tako so se v mestu redno<br />

vrstili sejmi, med katerimi je bil najpomembnejši sejem kmečkih<br />

izdelkov na angelsko nedeljo. Šuštarska nedelja pa že dolgo ni več<br />

samo semenj, temveč prireditev obrti, nakupov, športa, zabave,<br />

nagradnih iger, izobraževanja in veselja. Na več kot tristo stojnicah je<br />

mogoče kupiti marsikaj, svojo dejavnost pa na ta dan predstavijo tudi<br />

obrtniki in društva. Spremljevalni program Šuštarske nedelje je pester.<br />

Galerije in muzeji odprejo svoja vrata, na prireditvenih odrih se vrstijo<br />

nastopi glasbenikov, plesalcev in športnikov. Najmlajši in malo manj<br />

mladi spoznavajo tradicijo čevljarstva in obrti, se zabavajo v lunaparku<br />

in preizkušajo srečo v nagradnih igrah.<br />

Praznik idrijskih žlikrofov<br />

Niso vsi žlikrofi idrijski in samo izbrani so pravi idrijski<br />

žlikrofi, poudarjajo v Idriji. Ta kulinarična idrijska<br />

posebnost je tudi pod okriljem evropske zaščite: idrijske<br />

žlikrofe lahko izdelujejo le izdelovalci, ki upoštevajo<br />

določila iz elaborata o označbi tradicionalnega ugleda<br />

zanje. Sicer so pripravljeni iz testa in polnjeni s<br />

krompirjevim nadevom, so pa značilne oblike. Idrijčani<br />

jih od nekdaj radi postrežejo z bakalco, jedjo iz<br />

koštrunovega mesa in zelenjave. Imajo pa tudi svoj<br />

praznik – 24. <strong>avgust</strong>a. »Izkusite popotovanje idrijskih<br />

žlikrofov od tradicije do sodobnosti ...« vabijo v Idriji.<br />

Več: www.idrijski-zlikrofi.si<br />

Foto: www.slovenia.info<br />

Več: www.visit-trzic.com<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust <strong>2019</strong>


Bogračfest v Lendavi<br />

21<br />

V starem mestnem jedru Lendave, med zgodovinskimi<br />

kulisami meščanskih hiš in ob vznožju slikovitih<br />

lendavskih vinogradov, že več kot deset let pripravljajo<br />

največje tekmovanje v kuhanju bograča v Sloveniji.<br />

Prireditev je pravzaprav festival kulinarike, ki poleg<br />

bograča, tradicionalne vinogradniške jedi, ki jo<br />

tekmovalne ekipe pripravljajo v kotličkih na Glavni ulici,<br />

predstavlja tudi druge domače dobrote: lendavske<br />

perece, ocvirkovo pogačo ... K jedem pa se kajpak<br />

prileže ponos vinogradnikov, rujno vino. Bogračfest bo<br />

letos 31. <strong>avgust</strong>a.<br />

Dogodki<br />

Več: http://lendava-lendva.si<br />

Foto: www.slovenia.info<br />

Festival trenja in predenja<br />

lanu na Škofljici<br />

TD Škofljica pripravlja 31. <strong>avgust</strong>a na Škofljici Festival<br />

trenja in predenja lanu – za vse, ki jih zanimajo stari<br />

običaji, zdravilne rastline in kulinarika, povezana z<br />

lanom (in jedi, kot so medeni namaz z lanom, skutin<br />

namaz z lanom, čokolada z lanom, laneni rogljički,<br />

lanena potica ...); pa tudi za vse, ki bi radi poizkusili<br />

treti lan, česati prejo, presti nit ...<br />

Prleška Bučarija<br />

V Ljutomeru (oziroma v Mekotnjaku) bo TD Stara<br />

Cesta od 6. do 8. septembra pripravilo 14. Bučarijo.<br />

Prvi dan (petek) bo v znamenju delavnice o hrani<br />

kot turističnem spominku, kuhanju bučne<br />

marmelade, kompota in peke kruha ter aranžiranja<br />

spominkov. Za soboto so napovedani pospravljanje<br />

bučnega pridelka na turistični njivi, postavljanje<br />

bučnih aranžmajev, tehtanje buč velikank in južina<br />

po domače, najbolj pestra pa bo nedelja, ko bodo:<br />

razstava jedilnih in okrasnih buč, buč velikank in<br />

bučnih aranžmajev, kulinarična razstava bučnih<br />

jedi, priprava in ponudba bučnih jedi na prostem,<br />

sekanje in trebljenje buč, ustvarjalna delavnica za<br />

odrasle in otroke, šaljive bučne igre in pester<br />

kulturni program, obiskovalci prireditve pa se bodo<br />

lahko ustavili tudi ob stojnici s turističnimi spominki.<br />

Foto: Pixabay<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust <strong>2019</strong>


22<br />

Dogodki<br />

Straška jesen<br />

TD Straža prireja od 6. do 8. septembra<br />

tradicionalno, letos že 33. straško jesen. V sklopu<br />

tridnevne prireditve se bodo zvrstili številni<br />

dogodki, ki zaznamujejo utrip življenja v kraju, z<br />

nedeljskim sprevodom vozov, na katerih domačini<br />

prikažejo življenje na vasi, pa želijo ohranjati<br />

tukajšnjo kulturo in običaje skozi čas. Velik<br />

poudarek je tudi na ohranjanju starega žita – prosa;<br />

s prikazom starega načina žetve in metve želijo v<br />

Straži prikazati ne samo nekdanji način dela,<br />

ampak tudi druženja, ki vključuje petje, ples in na<br />

koncu malico za vse pridne roke.<br />

Več: www.td-straza.eu<br />

Foto: arhiv Občine Straža<br />

Sladka Istra v Kopru<br />

Mednarodni festival sladic in sladkih izdelkov Sladka Istra<br />

(letos bo 28. in 29. septembra) je največja takšna prireditev v<br />

Sloveniji. Je odlična priložnost za spoznavanje istrske<br />

kulinarike in tradicionalnih istrskih sladic, kot so hroštoli,<br />

fritule in supe, ki so nastale po recepturah naših mam in<br />

babic, obenem pa priložnost za pokušanje tradicionalnih<br />

slovenskih sladic in drugih novodobnih sladkih mojstrovin,<br />

katerih avtorji so vrhunski domači in tuji slaščičarski umetniki.<br />

Na »sladkih poteh« v Kopru (v slabem vremenu pa v<br />

prireditvenem šotoru na parkirišču pri stadionu Bonifika), ki<br />

obiskovalce vodijo mimo ponudnikov, se v tematskih<br />

sklopih predstavljajo in prodajajo sladki izdelki slovenske<br />

Istre, Slovenije in tujine. Poleg raznolike ponudbe na<br />

prodajnih mestih ponuja Sladka Istra tudi bogat spremljevalni<br />

program s kuharskimi šovi, delavnicami, strokovnimi vodenji<br />

in predavanji, vodenimi pokušnjami, bogatim kulturnim<br />

programom, programom za otroke in številne druge<br />

spremljevalne aktivnosti.<br />

Več: www.sladka-istra.si<br />

Festival Stare trte v Mariboru<br />

Festival Stare trte (letos bo od 13. do 22. septembra) je vinski,<br />

kulinarični in kulturni poklon najstarejši trti na svetu, ki raste<br />

na mariborskem Lentu. Trti, ki s ponosom ne navdaja zgolj<br />

Mariborčanov, temveč tudi Slovence, obiskovalcem pa<br />

razgrne tančico skrivnosti o izjemno bogati vinogradniški<br />

tradiciji in uspešnih zgodbah štajerskih vinarjev. V štajerski<br />

prestolnici slavijo simbol slovenske žlahtne kapljice in<br />

trdoživosti ter prirejajo številne dogodke, na katerih (se)<br />

ljudje spoznavajo, družijo, veselijo in nazdravljajo.<br />

Več: https://maribor-pohorje.si<br />

Foto: Domen Grögl/www.slovenia.info<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust <strong>2019</strong>


23<br />

Vabilo na piknik Turistične zveze Slovenije<br />

Dogodki<br />

Druženje v sproščenem in zabavnem duhu velikokrat obrodi sadove: izmenjavo zamisli in znanj, poslovne<br />

priložnosti, povabila na izlete in naposled tudi tkanje novih iskrenih prijateljstev. Na Turistični zvezi Slovenije si<br />

takšnega povezovanja želimo tudi med turističnimi društvi iz vse Slovenije, saj lahko to pomeni še večji in boljši<br />

razcvet turistične društvene organizacije in razvoja turizma pri nas.<br />

Družili in povezovali se bomo v Kobilarni Lipica, v soboto, 7. septembra <strong>2019</strong>, od 13. ure naprej.<br />

Foto: Urban Urbanc, Sportida/www.slovenia.info<br />

Spoznajte bogato zgodovino in tradicijo Lipice, od ustanovitve kobilarne leta 1580 do zdaj. Še zlasti vas bodo<br />

navdušili lipicanci, ko v čredi graciozno dirjajo po pašnikih, nujni pa sta seveda obisk kobilarne in edinstvenega<br />

muzeja Lipikum ter ogled predstave klasične šole jahanja.<br />

Družabni del programa bo v lepem naravnem okolju, na travniku, v senci hrastov in kostanjev, kjer vas bodo<br />

pričakali čudoviti beli konji. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno, za zabavo pa bo poskrbela priznana slovenska<br />

pevka Saška Lendero. Za tiste, ki bi se želeli seznaniti z novostmi na različnih področjih delovanja Turistične<br />

zveze Slovenije, pa pripravljamo delavnice/posvete/predavanja, ki bodo v predavalnicah poslovne stavbe.<br />

Okvirni potek dogajanja:<br />

12.00–13.00: Prihod v Lipico<br />

14.00–15.00: Pogostitev<br />

15.00–17.00: Delavnice/posveti /predavanja ali druženje in ogled kobilarne<br />

18.00: Pozdravni nagovori<br />

18.30: Zabavni program z glasbeno gostjo večera Saško Lendero<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust <strong>2019</strong>


24<br />

KOLEDAR DOGODKOV<br />

Ime dogodka Datum Kraj Kontakt Organizator<br />

Pomurski poletni festival <strong>2019</strong> 3.8.<strong>2019</strong> - 10.8.<strong>2019</strong> Velika Polana 041 528 678<br />

ŠTRK Slovenija (Društvo za šport, turizem,<br />

razvoj in kulturo Slovenije)<br />

Postavitev klopotca 9.8.<strong>2019</strong> - 10.8.<strong>2019</strong> Podlehnik 051 414 280 Turistično društvo Podlehnik<br />

Začuti Knežak 9.8.<strong>2019</strong> - 11.8.<strong>2019</strong> Knežak 031 369 132<br />

Kulturno športno in turistično društvo Tabor<br />

Kalc 1869 Knežak<br />

28. Bűjraški dnevi 9.8.<strong>2019</strong> - 12.8.<strong>2019</strong> Beltinci 041 431 094 Turistično društvo Büjraš Ižakovci<br />

30. Skoki z mosta 9.8.<strong>2019</strong> - 12.8.<strong>2019</strong> Kanal 031 704 471 Turistično društvo Kanal ob Soči<br />

Bohinjska noč 10.8.<strong>2019</strong> Bohinjsko Jezero 04 574 60 10 Turistično društvo Bohinj<br />

Lovrenčev sejem 10.8.<strong>2019</strong> Podčetrtek 031 624 879 Turistično društvo Podčetrtek<br />

Pozdrav Triglavu 10., 17. in 24.8.<strong>2019</strong> Bohinjsko Jezero 04 574 60 10 Turistično društvo Bohinj<br />

Bohinj Beach volley tour 11., 17. in 18.8.<strong>2019</strong> Bohinjsko Jezero 04 574 60 10 Turistično društvo Bohinj<br />

Stržiškarski sejem 11.8.<strong>2019</strong> Grahovo ob Bači 041 601 248 Društvo Baška dediščina<br />

57. Dan hmeljarjev 11.8.<strong>2019</strong> - 12.8.<strong>2019</strong> Braslovče 031 896 938 Turistično društvo Braslovče<br />

Holcerija 11.8.<strong>2019</strong> - 12.8.<strong>2019</strong> Vitanje 051 632 112 Turistično društvo Vitanje<br />

Vaški večeri Pod Lipo v Bohinju 12.8.<strong>2019</strong> Srednja vas v Bohinju 04 574 60 10 Turistično društvo Bohinj<br />

Festival Kanal: Yugo Nostalgica 14.8.<strong>2019</strong> Bohinjsko Jezero 04 574 60 10 Turistično društvo Bohinj<br />

Veliki šmaren 14.8.<strong>2019</strong> Spodnja Idrija 031 335 621 Turistično društvo Fara<br />

20. srednjeveška tržnica v Ankaranu 15.8.<strong>2019</strong> Ankaran 041 713 797 Turistično društvo Ankaran<br />

23. tradicionalna prireditev Pozdrav<br />

jeseni<br />

15.8.<strong>2019</strong> Ljutomer 041 797 606 Turistično narodopisno društvo Razkrižje<br />

25. Kranjskogorska desetka 15.8.<strong>2019</strong> Kranjska Gora 051 352 989 Turistično društvo Kranjska Gora<br />

Vaški dnevi v Gaberju 16.8.<strong>2019</strong> - 18.8.<strong>2019</strong> Lendava 031 320 289 Turistično društvo Gaberje<br />

38. Kmečki praznik 17.8.<strong>2019</strong> - 18.8.<strong>2019</strong> Desternik 041 484 814 Turistično društvo Destrnik<br />

Kmečka parada Pristava 17.8.<strong>2019</strong> - 18.8.<strong>2019</strong> Pristava pri Mestinju 041 793 860 Turistično društvo Pristava pri Mestinju<br />

Dan teric 17.8.<strong>2019</strong> - 18.8.<strong>2019</strong> Železniki 041 350 240 Turistično društvo Davča<br />

Stihi pod steno 20.8.<strong>2019</strong> - 20.8.<strong>2019</strong> Zg.Kungota 040 251 567<br />

Rekreatur … prihaja! 22.8.<strong>2019</strong> - 24.8.<strong>2019</strong> Kranj 041 694 920<br />

LOSI, društvo za organiziranje lokalnih<br />

aktivnosti<br />

Rekreatur, društvo za turizem in razvoj<br />

kolesarstva<br />

Starotrški dan v Šaleku 22.8.<strong>2019</strong> - 24.8.<strong>2019</strong> Velenje 041 458 872 Turistično društvo Šalek<br />

Komarjeva nedelja s pohodom 23.8.<strong>2019</strong> - 25.8.<strong>2019</strong> Ljubljana 01 505 80 75 Turistično društvo Ljubljana Šiška<br />

Pohod po naravoslovni učni poti Po<br />

sledeh vodomca<br />

24.8.<strong>2019</strong> Grosuplje 041 397 041 Turistično društvo Cer Cerovo<br />

Slikarska kolonija Motnik 24.8.<strong>2019</strong> Motnik 041 411 933 Turistično društvo Motnik<br />

Ob bistrem potoku je mlin – Brez<br />

moke ni kruha<br />

24.8.<strong>2019</strong> - 25.8.<strong>2019</strong> Laze v Tuhinju 041 943 332 Turistično društvo Tuhinjska dolina<br />

33. CEBE Triatlon jeklenih v Bohinju 24.8.<strong>2019</strong> Bohinjsko Jezero 04 574 60 10 Turistično društvo Bohinj<br />

Majolkine dobrote iz ajde in koruze z<br />

Golažijado<br />

24.8.<strong>2019</strong> Gornja Radgona 031 838 333 Turistično društvo Majolka<br />

27. Aljaževi dnevi 30.8.<strong>2019</strong> - 1.9.<strong>2019</strong> Mojstrana 041 680 157 Turistično društvo Dovje - Mojstrana<br />

Vinski večer na Ptujski Gori 30.8.<strong>2019</strong> - 31.08.<strong>2019</strong> Ptujska Gora 02 794 00 27 Turistično društvo Ptujska Gora<br />

14. tekmovanje v kuhanju<br />

kostelskega čušpajza<br />

30.8.<strong>2019</strong> - 30.8.<strong>2019</strong> Kostel 040 516 660 Turistično športno društvo Kostel<br />

Zero Tour 31.8.<strong>2019</strong> Ivančna Gorica 070 799 799 Turistično društvo Stična<br />

Angelska nedelja 31.8.<strong>2019</strong> – 2.9.<strong>2019</strong> Ajdovščina 041 708 134<br />

Pohod po učni poti z ružabnim<br />

srečanjem<br />

Športno kulturno turistično društvi Sinji<br />

Vrh<br />

6.9.<strong>2019</strong> – 7.9.<strong>2019</strong> Velenje 041 375172 Turistično društvo Vinska Gora<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust <strong>2019</strong>


Ime dogodka Datum Kraj Kontakt Organizator<br />

Vaški vikend na jezerski promenadi 6.9.<strong>2019</strong> – 8.9.<strong>2019</strong> Bled 04 574 11 22 Turistično društvo Bled<br />

15. Krrevsov tek po Kriško<br />

Polževski planoti<br />

7.9.<strong>2019</strong> Višnja Gora 041 711 566 Turistično društvo Polževo<br />

41. Juriš na Vršič 7.9.<strong>2019</strong> Kranjska Gora 051 352 989 Turistično društvo Kranjska Gora<br />

14. Den meštrof z Goričkoga in<br />

Praznik buč v Bodoncih<br />

8.9.<strong>2019</strong> - 8.9.<strong>2019</strong> Mačkovci 041 941 175 Goričko drüjštvo za lepše vütro<br />

8. Zadvorska golažijada 8.9.<strong>2019</strong> Dobrunje 040 836 407 Turistično društvo Zadvor<br />

25<br />

Dan Tabora 8.9.<strong>2019</strong> Grosuplje 031 660 028 Turistično društvo Tabor - Št. Jurij<br />

Renesančni večer na Pijavi Gorici 11.9.<strong>2019</strong> Škofljica 041 611 009 Turistično društvo Škofljica<br />

Aktivne počitnice na podeželju 13.9.<strong>2019</strong> Srednja vas v Bohinju 04 574 60 10 Turistično društvo Bohinj<br />

Artiški dnevi 13.9.<strong>2019</strong> – 15.9.<strong>2019</strong> Artiče 040 742 066 Turistično društvo Artiče<br />

Praznik zelja Zali log 13.9.<strong>2019</strong> – 15.9.<strong>2019</strong> Železniki 031 856 968 Kulturno-turistično društvo Zali log<br />

35. Splavarski krst 14.9.<strong>2019</strong> – 15.9.<strong>2019</strong> Maribor 040 552 162 Turistično društvo Maribor<br />

6. Praznik sira in vina 14.9.<strong>2019</strong> Bohinjska Bistrica 040 572 611 Turistično društvo Bohinj<br />

62. Kravji bal v Bohinju 15.9.<strong>2019</strong> Bohinjsko Jezero 04 574 60 10 Turistično društvo Bohinj<br />

9. pohod po Bevkovi poti 15.9.<strong>2019</strong> Grahovo ob Bači 041 601 248 Društvo Baška dediščina<br />

Pohod ob Rapalski meji 15.9.<strong>2019</strong> Žiri Turistično društvo Žiri<br />

Mihaelov sejem 15.9.<strong>2019</strong> Nova Vas 031 326 158 Turistično društvo Bloke<br />

Pozdravljeni v našem kraju 18.9.<strong>2019</strong> - 21.9.<strong>2019</strong> Maribor 02 229 97 21 Štajerska turistična zveza<br />

Colska nedelja 19.9.<strong>2019</strong> - 22.9.<strong>2019</strong> Col 05 366 86 03<br />

Turistično društvo Trillek (društvo za<br />

ohranitev starih običajev)<br />

Doživite Kočevsko 20.9.<strong>2019</strong> - 21.9.<strong>2019</strong> Kočevje 070 829 000 Turistično društvo Kočevje<br />

Pozdrav jeseni 20.9.<strong>2019</strong> - 22.9.<strong>2019</strong> Mislinja 031 570 368 Turistično društvo Mislinja<br />

Kožühaje 20.9.<strong>2019</strong> - 21.9.<strong>2019</strong> Ljutomer 051 226 820 Turistično društvo Cven<br />

2. Srnjakov tek 21.9.<strong>2019</strong> Žetale 031 546 516 Turistično društvo Žetale<br />

GUŠT fest 21.9.<strong>2019</strong> Laško 03 733 89 50 Turistično društvo Laško<br />

Trgatev – srečanje ljudskih godcev,<br />

pevk in pevcev<br />

21.9.<strong>2019</strong> Maribor 041 409 653 Turistično humanitarno društvo Glas<br />

4. strokovno srečanje TZGP 22.9.<strong>2019</strong> Podbrdo 051 352 357 Turistična zveza Gornjega Posočja<br />

Pozdrav jeseni pri jami Pekel 22.9.<strong>2019</strong> - 23.9.2018 Šempeter 031 645 937<br />

Turistično društvo Šempeter v Savinjski<br />

dolini<br />

Svetovni dan turizma 25.9.<strong>2019</strong> - 27.9.<strong>2019</strong> Brežice 040 335 138 Občinska turistična zveza Brežice<br />

Jesen na vasi 27.9.<strong>2019</strong> - 29.9.<strong>2019</strong> Velenje 041 753 402 Turistična zveza Velenje<br />

38. kmečki praznik v Svečini 28.9.<strong>2019</strong> - 29.9.<strong>2019</strong> Zgornja Kungota 041 917 001 Turistično društvo Svečina<br />

Dobrodošli pri nas – XI. Bučjada<br />

– likof<br />

29.9.<strong>2019</strong> Ilirska Bistrica 031 641 311<br />

Kulturno, etnološko, turistično, športno<br />

društvo Alojz Mihelčič<br />

Hmeljarski likof 29.9.<strong>2019</strong> Radlje ob Dravi 02 887 19 35 Turistično društvo Radlje ob Dravi<br />

Šentjanška tržnica z otvoritvijo<br />

razstave ArtEko Šentjanž<br />

Otvoritev jesenske razstave v<br />

galeriji na prostem<br />

29.9.<strong>2019</strong> Šentjanž 051 680 287 Turistično društvo Šentjanž<br />

4.10.<strong>2019</strong> Medvode 031 808 064 Turistični društvo Žlebe - Marjeta<br />

Dan Bernadekove bajte 4.10.<strong>2019</strong> - 5.10.<strong>2019</strong> Makole 040 700 006 Turistično društvo Štatenberg<br />

7. pohod po tematski poti Na svoji<br />

zemlji<br />

5.10.<strong>2019</strong> Grahovo ob Bači 041 601 248 Društvo Baška dediščina<br />

Jesen na Grilovi domačiji 5.10.<strong>2019</strong> Velenje 03 586 80 11 Društvo zeliščarjev Velenje<br />

Pozdrav jeseni 5.10.<strong>2019</strong> Šmartno ob Paki 031 713 763 Turistično društvo Šmartno ob Paki<br />

Starodobniki in bolšji sejem v<br />

Vojniku<br />

5.10.<strong>2019</strong> Vojnik 031 301 746 Turistično društvo Vojnik<br />

38. Polharska noč 5.10.<strong>2019</strong> - 6.10.<strong>2019</strong> Stari Trg pri Ložu 031 288 470 Turistično društvo Loška Dolina Kozarišče<br />

Prikaz starih kmečkih opravil na<br />

Gori pri sv. Miklavžu<br />

5.10.<strong>2019</strong> - 6.10.<strong>2019</strong> Laze v Tuhinju 041 223 631 Turistično društvo Gora Sv.Miklavž<br />

Zlata jesen Dravograda 6.10.<strong>2019</strong> Dravograd 051 430 165 Turistično društvo Dravograd<br />

Več o prireditvah na www.turisticna-zveza.si, www.slovenia.info<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust <strong>2019</strong>


26<br />

Potepanja<br />

Sanjava Kolpa<br />

Bela krajina – zakriti zaklad čudovitosti<br />

Tam, kjer se zelena kiti<br />

z belim<br />

Bela krajina je vilinsko lep zelen pejsaž, na jugu in zahodu obrobljen z modrim trakom reke. Na njeni obleki,<br />

stkani iz travnikov, vinogradov in steljnikov, se prepredajo stilski vzorec vinske trte in figure elegantnih<br />

dolgolasih brez, bahato se široko<strong>list</strong>i orlova praprot v osamelih preprogah med svetlimi gozdiči drevja. V<br />

neskončnost vijugajo elegantne trave s cvetličjem in nad vsem tem je čudno lepa sončna svetloba, bi rekel<br />

Prežih, ali pa bi Valvasor zapisal: »Po drugih krajih se podvizajo, da spravijo ogleda in branja vredne stvari in<br />

naprave čim prej v tisk, ter jih izročajo razpetim perutim daleč donečega svetovnega slovesa ...«<br />

Zato smo tudi mi šli na pot. Niti za hip nisem omahovala, ko je<br />

Društvo turističnih novinarjev Slovenije poslalo vabilo za majski izlet<br />

po pokrajini za Gorjanci. Tako rada jo imam. Spravljeno na rob<br />

slovenskega sveta, tako daleč, da izza jutranjih kopren meglic na<br />

njenih soncu nastavljenih licih gričev slutiš prisotnost bitij iz<br />

mitologije in moraš pod večer zelo natančno pogledati, ali se morda<br />

sredi spokojnih senc nad Krupo ne vrti kolo rojenic.<br />

Diamanti narave, kulture, življenja<br />

Ko stopaš po mehkobi njene zemlje, po kateri so nekoč hrepeneli že<br />

Turki, ti kapljajo nasproti čudeži. Kot mitrej v Rožancu; prava zaveza<br />

soncu! Dih jemajoči samotni izvir Krupe! Sanjava Kolpa! Rosalnice!<br />

Poleg niza cerkvic, gradov, kmečkih poslopij in zidanic, teh<br />

tabernakljev veselja in radosti, brez katerih Bela krajina ne bi bila to,<br />

kar je.<br />

Tukaj je našel svoj dom pravi črni močeril, v Jelševniku odkrit leta<br />

1986. Črna človeška ribica je prava privlačnost tukajšnjega kraškega<br />

podzemlja. In tudi prave štorklje, ki smo jih vajeni na drugih mestih<br />

Slovenije, so na začetku devetdesetih let svoj dom poiskale v Beli<br />

krajini.<br />

In tukaj so posebnosti, prepoznane v etnično mešani in z romskimi<br />

zaselki prepredeni krajini. Nenavadna narodna noša, se razume, da je<br />

bela, saj je izdelana iz lanenega platna. Pa pisanice, kolo, tamburice in<br />

krasni običaji, med katerimi še zlasti izstopa Zeleni Jurij. Junijsko<br />

Jurjevanje je najstarejši folklorni festival v Sloveniji, osrednji lik pa ima čez<br />

svojo belo narodno nošo oblečeno še zeleno obleko iz brezovih vej.<br />

Velika zanimivost so tudi hisi, svojevrstna stavbna dediščina. Zagotovo le<br />

malokdo še ve, kaj to je! Belokranjci, ki to še vedo, bi rekli: » Hisi so za deco<br />

delat.« Turistični vodniki pa bi razložili, da so to lesene hiške, kakršne so<br />

nekoč imele premožnejše kmetije, v njih pa so spali mladoporočenci.<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust <strong>2019</strong>


Lahko pa rečemo tudi, da so hisi hiške za ljubezen. Mogoče nova<br />

turistična tržna niša? Za zdaj na ogled in preizkus v Velikem Nerajcu, kjer<br />

je tudi vstop v Krajinski park Lahinja. Tudi ta je poseben, saj ob vstopu ne<br />

dobiš vstopnice, temveč košček ajdove potice!<br />

Čez Vahto v zeleno morje doživetij<br />

Pa smo šli na pot in za prelazom Vahta potopili oči v zelenje, kamor<br />

seže oko.<br />

Pri Badovincu, v gostilni, smo začeli z dogodki, ki spadajo pod<br />

okrilje projekta Svobodno belokranjsko ozemlje (SBO), ki se<br />

razprostira med Semičem, Črnomljem in Metliko. Izmislili so si ga<br />

vsi tisti dobro razmišljajoči in k smehu nagnjeni Belokranjci, med<br />

katerimi prednjačita Toni Gašperič in Peter Badovinac. To je<br />

belokranjski odgovor na oblast v Ljubljani, ki bolj mačehovsko<br />

doživlja oddaljeno pokrajino in kjer je cesta daleč pod pretočnostjo<br />

in zmogljivostjo tiste proti Koroški, ki pa naj bi jo kmalu osvobodila<br />

znamenita Tretja razvojna os. Tudi Belokranjci bi potrebovali kakšno<br />

razvojno os v obliki ceste, si mislim, ko lezemo v ride čez Gorjance<br />

in se pred našim avtobusom nizajo škatle tovornjakov in avtov ter<br />

vsega vmes.<br />

Peter Badovinac, carinik na Jugorju, razume se, da je to v gostilni<br />

Badovinac, zahteva pasoš SBO, brez katerega ne moreš naprej. Tisti,<br />

ki ga nima, ga lahko kupi, carinik na turistični carini pa mu<br />

pomežikne na poti v spoznavanje ugodja in doda še vin(o)jeto, ki<br />

na brezplačnih parkirnih prostorih prinaša 5o-odstotni popust.<br />

Takšne ugodnosti res ne kaže prezreti! Potem po mili volji in s<br />

popusti na prenekaterih točkah polnokrvno uživaš deželo metliške<br />

črnine, odojkov in janjcev, zavitkov in šarkljev, pa seveda tudi proste<br />

potice, tiste znamenite belokranjske pogače. Popusti se priznavajo<br />

v različnih gostilnah, na domačijah, kjer se ukvarjajo s turizmom, v<br />

trgovinah, pri vinarjih in pri drugih ponudnikih storitev in<br />

proizvodov. Še preden pa carino zapustiš, ti pritiče še tekoča viza z<br />

imenom karampampuli. Alkoholna viza z množico zelišč in dišavnic<br />

ti podari še dodatne atome energije radosti, s katerimi se spuščaš<br />

naprej po cesti in zaviješ k naslednji edinstveni turistični zgodbi, ki<br />

je resnično prava zanimivost in bog ne daj, da bi je ne bilo.<br />

Poleg Carinarnice med pomembne institucije Svobodnega<br />

belokranjskega ozemlja spadata še Ministrstvo za penjenje in<br />

Klinika za navajanje na odvisnost od olj. Neodvisnost zagotavljajo<br />

zastava, himna, vojska z enim vojakom in ustava z enim členom. Res<br />

ekspeditivno! In, da ne bo pomote, imajo tudi svoj konzulat. V<br />

Ljubljani.<br />

Osnovna šola Bistra buča<br />

Šola na Radovici pri Metliki je plod domišljije Tonija Gašperiča in<br />

posluha za izjemne zgodbe Jožeta Matekoviča. Prvi, humorist,<br />

satirik in dežurni zabavljač, in drugi, človek s srcem, zapisanim<br />

kulturni dediščini Bele krajine ter odličen igralec. Prvi avtor zamisli<br />

in drugi igralec, ki upodablja strogega učitelja izpred sto let. Bistra<br />

buča je način spoznavanja Bele krajine na lahkoten, hudomušen<br />

način. Učitelj pa je tako izviren in avtentičen lik, da si od presenečenja<br />

sploh ne moreš opomoči.<br />

Njegova obleka, pričeska, pogled, besede ... Vse to je tako živo, da se<br />

zdi, da sediš v učilnici, iz katere boš lahko odšel samo, če se boš<br />

pokoril učitelju, ki je takšen, kot da bi ga živega ujeli v album. In ko<br />

smo ob vstopu v šolo z izjemnim 200-letnim kulturno-spomeniškim<br />

pečatom vstopili in odprli ta album, je skočil iz zaprašenega časa in<br />

ves energičen, samovšečen in samozaverovan odpredaval svoje<br />

znanje in s palico v roki in mrkim, nepopustljivim pogledom klical<br />

pred tablo. Motilo pa ga je vse; od prekratkih kril, pisanih barv<br />

obleke in še bolj pričeske, do sedenja, smeha ali dihanja.<br />

Prava turistična zgodba, ki je nastala leta 2014, bi morala priti na<br />

program vsake turistične skupine, ki obišče te kraje. Spričevalo, ki<br />

smo ga dobili ob koncu, pa je najlepši turistični spominek, ob tem,<br />

da nas <strong>list</strong>ina, ki jo je izdala Ljudska republika Slovenija, z letnico<br />

1957/58, in ki jo je podpisal šolski upravitelj in učitelj Jože Matekovič,<br />

spominja na res lepo zgodbo turizma. Samo ne vem, zakaj me je<br />

ocenil tako slabo? Zgodovina Bele krajine zadostno, Lepopisje<br />

dobro, Ročne spretnosti prav dobro, Petje in glasba dobro in<br />

Vedenje prav dobro!<br />

27<br />

Potepanja<br />

Carinik Peter, vin(o)jeta in pasoš za vstop v Belo krajino<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust <strong>2019</strong>


28<br />

Potepanja<br />

Šola Bistra Buča<br />

Big Berry Kolpa<br />

Ko smo zavili v Primostek, na doživetje sodobno urejenega kampa ob<br />

Kolpi, so nas pod mogočnimi drevesi in z lepo urejeno trato pričakale<br />

mobilne hiške, recepcija in gostinski objekt s teraso, otroško igrišče,<br />

igrišče z vadbeno opremo, prostor za odbojko in počivalniki,<br />

nameščeni v sencah drevesnih krošenj. V poletnem času, med majem<br />

in oktobrom, v sedmih hiškah in štirinajstih sobah z vsega 36 ležišči<br />

sprejemajo goste in jih razvajajo z brezplačnim wifijem, zajtrkom v<br />

košari – lokalnimi dobrotami in skupnim žarom, vsak petek, soboto in<br />

nedeljo. Hiške, opremljene s televizorjem in sefom, ponujajo<br />

posteljnino in brisače ter omogočajo kuhanje in pranje perila. Na<br />

voljo so kolesa in kajaki ter zasebno parkirišče. Neslišni, električni<br />

avtomobilčki drsijo skozi lepo oblikovano parkovno podobo kampa,<br />

ki je klub sodobnemu obrazu ohranil nekdanji kopalni bazen. Še iz<br />

časov, ko so se na tem izjemno lepem, prav idiličnem koncu Slovenije,<br />

lahko kopali prav vsi.<br />

Novodobno, mogoče nekako s premalo posluha za pobeg duše.<br />

Kamp je od Iskre kupilo podjetje Hosekra iz Slovenske Bistrice, ki<br />

izdeluje strehe, garaže in mobilne hišice. Nekdanje lesene hišice so<br />

izginile. Živžav ob reki je nadomestila kultura uživanja in bivanja po<br />

novem. Morda malce preveč stekleno, plastično ali kovinsko? Novi<br />

lastniki stavijo na višjo raven kamping turizma ob Kolpi. Kako se v njih<br />

biva, spi in živi, nam ni bilo dano preizkusiti. Kolegi, močno<br />

presenečeni nad videnim, so rekli, da je fino!<br />

Predvsem pa je kamp zelo drugačen; naselje počitniških hiš Big Berry<br />

Kolpa v Primostku ima precej svojstven koncept, tudi z vnosom<br />

urbanih prvin, kot so stenske slike – murali na vsaki od hišk ali<br />

iskanjem sodelavcev, kjer še zlasti tujim študentom v zameno za delo<br />

ponujajo bivanje.<br />

Meni bi bili ljubši stilizirani hisi. Z lesom in mehkimi linijami, pa čeprav<br />

brez sodobnih slikarij na pročeljih. Ah, ja, zdaj vem, kaj me moti!<br />

Preperfektnost, ki postaja sterilnost!<br />

Z vinsko trto zaokroženo<br />

Ob koncu smo postali pri posebni znamenitosti, ki preseneča sredi<br />

polj in travnikov – letalu iz druge svetovne vojne. Potem smo poniknili<br />

v klet vinske kleti Metlika. Njihovi impozantni leseni sodi so nekaj<br />

posebnega, prav tako kot dragocene kapljice iz njihove vinske<br />

zakladnice.<br />

Dan je bil čudovit. Zaradi doživetij, okusov in spominov. Pa tudi zaradi<br />

penečih se mehurčkov, ki so tega dne ozaljšali doživetja pri Ivanu in<br />

Gregorju v Vinski kleti Simonič v Semiču, kjer je penina – seveda<br />

pridelana po klasični metodi, pustila brbončicam razkošje okusov z<br />

imeni Semiška, Jantarna, pa Medeja ...<br />

Besedilo in foto: Renata Picej<br />

Naselje počitniških hiš Big Berry Kolpa v Primostku in stenska slika – mural na eni od hišk<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust <strong>2019</strong>


29<br />

Namig za izlet<br />

Na gozdni jasi, bele breze<br />

naokrog ...<br />

Urejena je na jasi gozda, obdana je z belimi brezami, in ko umolknejo ljudje, je slišati le ptičje petje, v jasnih<br />

nočeh pa nam delajo družbo zvezde z luno na čelu ...<br />

Počitniško vas Krone Kolpa Heaven v Adlešičih sta s<br />

tenkočutnostjo in okusom zgradila in uredila Petra Planinc in<br />

njen mož Matjaž. Štiri hiške v vasi so opremljene v sodobnem<br />

belokranjskem slogu, v njih je (skupaj) dvaindvajset udobnih<br />

ležišč.<br />

V vasi si je mogoče izposoditi kanuje za doživetja na bližnji<br />

modrooki lepotici Kolpi in ob njej ter kolesa za izlete po poteh in<br />

stezicah še vedno malce skrivnostne Bele krajine. Otrokom so na<br />

voljo igrala, željnim športa pa igrišče za igranje odbojke na mivki<br />

in mize za igranje namiznega tenisa. Na svoj račun pridejo tudi<br />

ribiči, nabiralci gob in kostanja, še zlasti pa družine, ki ljubijo<br />

zasebnost, varnost, mir in udobje. Dolenjske Toplice niso daleč,<br />

prav tako tudi smučišče Bela pri Črmošnjicah ne. Na malo daljše<br />

izlete, na primer do belokranjskih zidanic, kjer v hrastovih sodih<br />

dozorevajo in dozorijo odlična vina, pa lahko goste popelje<br />

Petra.<br />

V vasi je prijetno v vseh letnih časih. To so spoznali že številni tuji<br />

gostje, ki prihajajo sem tudi po več let zapored.<br />

Toni Gašperič<br />

Foto: Petra Planinc<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust <strong>2019</strong>


30<br />

Foto: Andraž Pavlič<br />

Namig za izlet<br />

Lipniška dolina je prgišče na moč samobitnih naselij (na fotografiji: Kropa)<br />

Lipniška dolina<br />

Prebujajoča se lepotica med<br />

Savo in Jelovico<br />

Lipniška dolina. Prgišče na moč samobitnih naselij: Lancovo, Ravnica, Brda, Vošče, Kolnica, Zgornja in Spodnja<br />

Lipnica, Kamna Gorica, Lipnica, Kropa, Brezovica, Dobrave s Prezrenjami, vasice pod razglednim Jamnikom,<br />

Rovte, Češnjica, Dobravica, Poljšica, Ovsiše, vse do Podnarta, skoraj zraslega z Zalošami in Otočami ob Savi.<br />

Povezuje jih rečica Lipnica, ki izvira pod Kobovtom v zahodnih obronkih Jelovice. Na desnem bregu jo napaja<br />

razvejeno ožilje pritokov: Grabnarica, Vrčica, Kroparica s Hrenovcem in Črnim potokom; na levem bregu se ji<br />

le občasno pridružijo presihajoči studenci z Dobrav. Na dnu doline se pri Podnartu zlije s Savo.<br />

Na začetku doline je vas Lancovo; na njenem robu se zlivata obe Savi,<br />

Bohinjka in Dolinka. Lancovo se prvič omenja že leta 1296 v <strong>list</strong>ini, ki<br />

piše o vitezih »vom Lanzawe«. V zgornji del vasi nas vodi strma pot<br />

mimo kmetije Dežman in konjeniškega centra Dalija do odmaknjene<br />

srednjeveške cerkvice sv. Lamberta, od koder uzremo škrbine Pustega<br />

gradu (Waldenberg), ki skupaj z ostanki gradu Kamen še pomni slavne<br />

čase Ortenburžanov, Celjanov in Gašperja Lamberga. Na travniški<br />

zaplati pod gradom je vas Ravnica, nekoč Mošnja, skrita v tragično<br />

zgodbo svoje polpretekle zgodovine.<br />

Po teh krajih je speljanih nekaj lepo urejenih naravoslovnih poti: po<br />

Grabnarici od Kolnice do Vošč (slikovita pot je žal precej zaraščena), pa<br />

od Pustega gradu čez Mili pogled do Kamne Gorice; malo pred njo<br />

lahko skozi Galerije zavijete še proti obnovljeni Fuchsovi brvi čez Savo<br />

ali ob njej do Radovljice, lahko tudi nizvodno proti Globokemu ali pa<br />

po severnih obronkih Vreč mimo Ojstre peči do Mišač ali Dobrav, s<br />

katerih se prek Stovca lahko spustite proti Podnartu.<br />

Male gorenjske Benetke<br />

Kamno Gorico je nekdo poimenoval »male gorenjske Benetke«; ves<br />

kraj je namreč prepreden z desetinami mostičkov ter s številnimi<br />

rakami, po katerih je razpredena Lipnica poganjala vodna kolesa<br />

šestnajstih vigenjcev; zdaj nanje spominja le še Šparovčeva kovačnica.<br />

Poleg žebljarstva se Kamnogoričani radi spomnijo tudi misijonarja<br />

Kapusa, slikarja Matevža Langusa, pa domoljuba in kranjskega poslanca<br />

na Dunaju dr. Lovra Tomana (»izposloval« nam je železnico Ljubljana–<br />

Trbiž). Bogato tradicijo kraja ohranjajo Langusovi dnevi, pa »barčice« na<br />

gregorjevo, streljanje z možnarji na Zijalki ter pestra paleta glasbenih in<br />

literarnih srečanj v Mežnariji.<br />

Nadaljujmo. Ob cesti bomo opazili bajer ob prepoznavni »Skirarci«, kjer<br />

so še v prejšnjem stoletju izdelovali sekire. Na križišču v Lipnici zavijemo<br />

desno ter mimo opaznega letnega bazena in novega naselja na Stočju<br />

prispemo v Kropo.<br />

Sinonim za žebljarstvo in kovaštvo<br />

Za večino Slovencev je Kropa simbol, če ne kar sinonim za žebljarstvo<br />

in kovaštvo. Njuni začetki segajo v 14. stoletje; na tiste čase spominja<br />

talilnica železa, zdajšnja »Slovenska peč«, pa tudi Ferdinandov rudarski<br />

red, ki je Kroparjem že sredi 16. stoletja priznaval posebne pravice, v<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust <strong>2019</strong>


katere zemljiška gospoda ni smela posegati. Kroparsko žebljarstvo je<br />

cvetelo do sredine 19. stoletja; kraj je takrat štel tudi blizu 1500 ljudi, od<br />

bogatih fužinarjev do rudarjev, furmanov, oglarjev, kovačev in žebljarjev<br />

z njihovimi družinami vred. Ob dveh fužinah, kjer so pridobivali železo,<br />

je bilo v Kropi še devetnajst vigenjcev, kjer so ob ješah starši in otroci<br />

kovali najrazličnejše žeblje, in sedem cajnaric – kovačnic, kjer so s<br />

pomočjo vodnih kladiv – norcev kovali železne palice – cajne. Že<br />

Valvasor je zapisal, da so kroparske žeblje tovorili daleč naokrog, največ<br />

pa v Benetke in Trst. Pozneje so kar 127 različnih vrst žebljev prodajali<br />

od Skandinavije do Afrike in od Črnega morja do Atlantika.<br />

V drugi polovici 19. stoletja pa se je vse skupaj začelo sesuvati, zadnji<br />

plavž je ugasnil leta 1880. Žebljarska zadruga je v začetku 20. stoletja<br />

podaljšala neustavljivo zamiranje žebljarstva in spodbudila novo<br />

dejavnost – umetno kovaštvo, ki ga zdaj poskuša ohranjati UKO Kropa<br />

in nekaj ostarelih kovaških mojstrov. Kropa je svoje dno dosegla s<br />

propadom tovarne vijakov Plamen leta 1997, zdaj pa ji gre, tako kot vsej<br />

Lipniški dolini, k sreči spet na bolje.<br />

Skozi Kropo v Evropo<br />

Vsa trška Kropa je en sam muzej. Pod cerkvama, sv. Lenartom in t. i.<br />

Kapelico, obiskovalca na obeh bregovih Kroparice vse spominja na<br />

žebljarske in kovaške čase: kovaški muzej z vigenjcem Vice; arhitektura<br />

imenitnih starih fužinarskih hiš; izdelki umetnega kovaštva na vsakem<br />

koraku; zaščiteno trško jedro Plac; bajer, kjer na gregorjevo spuščajo<br />

»barčice«; (zanemarjene) rake in zapornice od Kotla navzdol ... Pa<br />

prireditve, kot so julijski kovaški šmaren, decembrsko koledovanje,<br />

gregorjevo in poletni gledališki festival v veliki kulturni dvorani. In slavni<br />

Kroparji: pesnica Kristina Šuler, pa kovač in pripovednik Joža Bertoncelj,<br />

ustanovitelj Elana Rudi Finžgar, pa odlični pevci – tenoristi Dermota,<br />

rodbina Gašperšič – ustanovitelj »zadruge« in muzeja Jože, sopranistka<br />

Zlata Ognjanović, skladatelj in zborovodja Egi Gašperšič, slikarja Janez<br />

Potočnik in Peter Žmitek, fizik pri Nasi dr. Dušan Petrač, etnolog in<br />

antropolog dr. Zmago Šmitek, nekdanji evropski komisar dr. Janez<br />

Potočnik ...<br />

»Skozi Kropo v Evropo,« pravi najnovejše kroparsko reklo. Skoznjo pa<br />

lahko pridete tudi na Vodiško planino, na Jamnik, v Dražgoše, v<br />

Železnike, Selško dolino ...<br />

Razgledni Jamnik s cerkvico sv. Primoža<br />

Ko obrnemo proti Podnartu, v Lipnici opazimo uspešno tovarno Iskra<br />

Mehanizmi, nad vasjo Brezovica pa je pri bližnjem kamnolomu okoli<br />

45 jam na Pečeh – osameli kras.<br />

Čez češnjiški most prestopimo starodavno zgodovinsko mejo med<br />

nekdanjim freisinškim, to je škofjeloškim, in ortenburškim, to je<br />

radovljiškim gospostvom. Pot nas vodi proti vasicama Češnjica in<br />

Rovte, ki se stiskata pod razgledni Jamnik s prepoznavno cerkvico sv.<br />

Primoža (831 metrov).<br />

Češnjica se deli na dva dela: prvemu, rodovitnejšemu, se še zdaj reče<br />

Na kmetih, drugemu, skromnejšemu, Na kajžah, na sredi pa je<br />

starodavna cerkev sv. Tomaža. S Češnjice je bil župnik, pesnik in pisatelj<br />

Joža Vovk, znan po zbirki črtic Naš Buček, ki hudomušno opisujejo<br />

dogodivščine vaškega otročaja.<br />

Na Rovte se pride ob potoku Plaznica, ki se pod vasjo zajeda globoko v<br />

konglomeratne stene, polne prastarih fosilov iz časov, ko je do tod<br />

segalo Panonsko morje. Rovte, ki se sončijo na ravnicah pod Malo goro,<br />

ponujajo imeniten razgled proti Storžiču ter pot na Jamnik ali proti<br />

Besnici in Kranju, tudi v Selško dolino se da priti. Postanka vredna je<br />

kmetija pri Turku; blizu sta tudi Taborska jama in Turkovo brezno; ta je<br />

ena najdaljših kapniških jam na Gorenjskem.<br />

Od koder (menda) izvira rod Primičeve Julije<br />

Ovsiše so zelo stara vas. Do gradnje gorenjske železnice so bile z<br />

baročno cerkvijo sv. Valentina in Portarjevo gostilno s trgovino središče<br />

okoliša, zato ni čudno, da je ovsiška šola nedavno praznovala častitljivih<br />

120 let. Ob njej je ekološka kmetija Porta.<br />

Poljšica je pravi raj za ljubitelje narave, osupljivih razgledov in miru; tudi<br />

lovci so pogosto tu. Pa še to: menda s Poljšice izvira rod Primičeve Julije,<br />

Prešernove neuslišane ljubezni.<br />

Za Podnart vemo, da ga pred gradnjo »Tomanove« gorenjske železnice<br />

leta 1870 skorajda ni bilo. Železnica je prinesla hiter razvoj in<br />

31<br />

Namig za izlet<br />

Foto: Andraž Pavlič<br />

Kroparica<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust <strong>2019</strong>


32<br />

Namig za izlet<br />

Foto: Andraž Pavlič<br />

Novodobno kovaštvo v Kropi<br />

industrializacijo. V marsičem ga je zaznamovala družina Pogačnik,<br />

denimo vitez Josip Pogačnik – ob koncu prve svetovne vojne je bil<br />

imenovan za prvega predsednika slovenske narodne vlade; ali<br />

podjetnik Anton Pogačnik, ki je skupaj s sinovi leta 1935 ustanovil<br />

tovarno zobnih past in parfumov Cimean; po drugi svetovni vojni je iz<br />

nje zrasla Kemična tovarna Podnart, zdaj pa je tu Atotech.<br />

V Podnartu se Lipnica izliva v reko Savo, tam se konča tudi Lipniška<br />

dolina.<br />

Cerkev, v kateri je župnikoval Jakob Aljaž<br />

Ob Savi se vračamo skozi Zaloše do Otoč, ki so bile svoje dni znane še<br />

zlasti kot železniška postaja, s katere so se množice romarjev zgrinjale<br />

na bližnje Brezje; zdaj je takih romarjev malo, popotniki pa lahko<br />

prenočijo na prijazni kmetiji Pr Štularju.<br />

Iz Podnarta se lahko povzpnete po cesti skozi do vasi Prezrenje, ki<br />

kraljuje na pomolu nad Savo in Lipnico, a je tako neopazna, da jo vsi<br />

prezrejo. Številni pa kar obstanejo ob prepričljivi lepoti Dobrav – polja<br />

in travniki so dobesedno ugrabljeni prostranim gozdovom, odpre se<br />

veličasten razgled na Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe in Julijce.<br />

Dobrave se raztezajo na konglomeratni terasi med Lipnico in Savo;<br />

začnejo se pri sotočju obeh Sav, končajo pa pri Podnartu. Zanimive so<br />

dobravske doline – vrtače.<br />

Med Dobravami je največja Srednja Dobrava. Cerkev Povišanja sv. križa<br />

so zgradili že v 17. stoletju. Tu je do leta 1889 skoraj deset let župnikoval<br />

in učil tudi Jakob Aljaž; zato je cerkev ena od postaj na t. i. Aljaževi poti;<br />

tu je pokopana njegova mati. Tudi pisatelj Janez Jalen je prebil nekaj let<br />

med Dobravci. Na pokopališču sta grobišče in spomenik izseljencem<br />

ter padlim partizanom, med njimi je bil tudi Stane Žagar, pred vojno<br />

učitelj in šolski upravitelj na Srednji Dobravi. S Spodnje Dobrave je bil<br />

doma skladatelj pater Vendelin Špendov, ki je ustvarjal med Slovenci v<br />

Lemontu/Čikagu.<br />

Lokalna cesta nas skozi Mišače prek mostu čez Savo pripelje v Globoko<br />

in proti Podvinu, drugi odcep pa vodi v Otoče – in krog je sklenjen.<br />

Druga (turistična) ponudba<br />

Pri Jarmu v Kropi imajo veliko izbiro gostiln, v Mlinu v Kamni Gorici se<br />

jedo dobre postrvi in pice, v Joštovem hramu v Podnartu imajo srbske<br />

dobrote, pri Marički na Sr. Dobravi se dobi odličen ajmoht. Dobro<br />

postrežejo tudi v Partizanskem domu na Vodicah in v razgledni<br />

planinski koči na Taležu, po dolini pa je še nekaj bifejev, okrepčevalnic<br />

in turističnih kmetij.<br />

Lipniško dolino je mogoče doživeti tudi na označenih kolesarskih,<br />

pohodnih in planinskih poteh, pestra je ponudba alternativnih športov<br />

(jamarstvo, krpljanje, ledno plezanje, rafting ...).<br />

V zadnjem času se po dolini, predvsem ob Savi, kot gobe po dežju<br />

množijo kampi in glampi pretežno angleških imen, v glavni turistični<br />

sezoni vozi občasni avtobus »hop-on hop-off« (rednega ob koncih<br />

tedna žal ni).<br />

Slavko Mežek<br />

Foto: Ana Cecilia Prenz Kopušar<br />

Pestra paleta glasbenih in literarnih srečanj v Mežnariji<br />

(Kamna Gorica)<br />

Bogato kulturno-zgodovinsko izročilo, naravne danosti ter zdajšnji<br />

potencial Lipniške doline je treba bolje izkoristiti, še zlasti pa<br />

povezati v smiselno skupno zgodbo. To je mogoče storiti le z<br />

vizijo, z usklajenimi prizadevanji lokalnih skupnosti, s<br />

povezovanjem in sodelovanjem vseh posameznikov in<br />

organiziranih dejavnikov v dolini ter s podporo Občine Radovljica<br />

in radovljiškega turizma. Vlogo povezovalca in spodbujevalca<br />

starih in novih potencialov bo poskušala odigrati tudi ustanova<br />

Fundacija za razvoj Lipniške doline. Ta se je pridružila pobudi<br />

gibanja Kultura-Natura Slovenija, ki je sredi Krope najelo prostore<br />

opuščene pošte in v njih s partnerji uredilo tudi kulturnoinformacijski<br />

center – KIC Kropa (www.kultura-natura.si, www.<br />

lipniska-dolina.si).<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust <strong>2019</strong>


33<br />

Zeleni zgledi<br />

Foto: Mateja Gruden<br />

Nova knjiga o blagodejnosti gozda<br />

Z gozdom do sreče in zdravja<br />

Zvoki gozda, vonj dreves, sončni žarki, ki se<br />

poigravajo med <strong>list</strong>i, in svež, čist zrak nas pomirjajo.<br />

Lajšajo stres in zaskrbljenost ter nam pomagajo,<br />

da se sprostimo in si zbistrimo misli. Čas, preživet v<br />

gozdu, nam izboljša razpoloženje, vrne energijo in<br />

vitalnost ter nas poživi in pomladi. V Sloveniji imamo<br />

na srečo veliko gozdov, v njih pa veliko pohodniških,<br />

kolesarskih, učnih in tematskih poti. In poleti<br />

gibanje v gozdu še zlasti blagodejno vpliva na nas.<br />

Kaj natanko doživljamo v gozdu, zakaj se med zelenjem počutimo<br />

toliko bolje? Kakšna je skrivna moč dreves, zaradi katere smo<br />

toliko bolj zdravi in srečnejši? Zakaj med preprostim sprehodom v<br />

gozdu pozabimo na stres in dobimo nov zagon?<br />

Na ta vprašanja v knjigi, ki je izšla pri založbi Učila, odgovarja<br />

japonski strokovnjak za gozdno medicino dr. Qing Li. Nekateri<br />

ljudje proučujejo gozdove, pravi, drugi se ukvarjajo z medicino,<br />

sam pa se je posvetil gozdni medicini, da bi ugotovil, kaj vse med<br />

sprehodom v gozdu vpliva na naše počutje.<br />

Knjiga nam razkriva, da pozitivni učinki dreves na duševno zdravje<br />

ljudi trajajo dlje kot kratkoročni izbruhi sreče. Šinrin joku ali<br />

gozdno kopanje je preživljanje časa v gozdu za boljše zdravje,<br />

srečo in občutek spokojnosti. Med gozdnim kopanjem se znova<br />

povežemo z naravo – od čuječnega sprehajanja v gozdu do<br />

oddiha v bližnjem parku in bosonoge hoje po travi. Učinki? Nižji<br />

krvni tlak, ublažen občutek stresa, večja vitalnost in okrepljen<br />

imunski sistem.<br />

Zanimiva knjiga, ki jo je uredila Branka Fišer iz omenjene založbe,<br />

je opremljena s številnimi fotografijami in seznamom štiridesetih<br />

čudovitih gozdov po vsem svetu.<br />

D. P. B.<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust <strong>2019</strong>


34<br />

Zgodbe v turizmu<br />

Rakitna slovi po svežem in zdravem gorskem podnebju in<br />

sončnih zimah.<br />

Rakitna in zgodba o znamenitem<br />

rakiškem jamboru<br />

Turizem<br />

obuja (tudi)<br />

zanimiva<br />

preteklost<br />

Prof. Roman Savnik je opredelil, da Rakíčani živijo na nadmorski višini od 780 do 820 metrov. Naselje je razloženo<br />

v osrčju gozdnate kraške planote, ki seže do Barja na severu do njegovega zatoka ob Borovniščici na zahodu, do<br />

Iškega Vintgarja na vzhodu in na jugu do edinstvene soteske Zale. Obdajajo jo 933 metrov visoki Krimšček, 999<br />

metrov visoki Šop, Županov vrh z natanko 1000 metri, za njim pa sta 1046 metrov visoka Kamenica in precej daleč<br />

na severovzhodu Krim s 1107 metri.<br />

Rakitna obsega vasi Na kláncu, Húdi kônec, Hrib, Bòršt, Nákličev kônec,<br />

Podgôra, Jèzero, Nováki, Žóbov grič, k njej spadata še samotni kmetiji<br />

na jugovzhodnem delu planote nad sotesko Zale Pri Cajzli in Zakótkar.<br />

Ponikalnica Rakitniščica izvira pri farni cerkvi in ponika pod cesto proti<br />

Podpeči v rupah Ponikvah. Njen naravni pritok je Osojščica, po drugi<br />

svetovni vojni se ji je pridružil še odtok iz umetnega jezera, ki so ga<br />

oblikovali zaradi razvoja turizma. Po besedah sogovornikov so jo<br />

naselili Bistriški menihi, med njimi pa je tudi znatno število potomcev<br />

Uskokov, kar izpričujejo visoke ženske in priimki, ki se končajo z -ičiči.<br />

Mimo Rakitne je vodila rimska cesta iz Cerknice čez Ig proti Emoni in<br />

od Čušperka na Lužarje. V obrambo ceste so zgradili ajdovski zid, ki je<br />

zapiral dolino med Novaško goro in Avšnikom. Zdaj si jo lahko<br />

ogledate po namenski poti, ki je označena s tablami.<br />

Rakitna slovi po svežem in zdravem gorskem podnebju in sončnih<br />

zimah. Na njej je za dva suknjiča bolj mrzlo kot v dolini. Celo poleti so<br />

noči tako hladne, da se moraš pokriti. Zaradi prelivanja sredozemskega<br />

podnebja z gorskim je dobila tudi klimatsko otroško zdravilišče, kjer<br />

so v celoti predani skrbi za duševno zdravje otrok in mladostnikov. S<br />

Novost na Rakitni: replika 64 metrov dolgega jambora iz jelke<br />

oziroma hoje za jadrnico Bukova dolina s pojasnilnimi tablami<br />

in s predsednikom TD Rakitna Darkom Jerino.<br />

sodelovanjem z norveškim skladom in Nemčijo je po zaslugi nove<br />

direktorice nosilec številnih novosti, celo zdravljenja s konji.<br />

Bili so slabi časi ...<br />

Toliko za osnovno spoznavanje kraja, za katerega je leta 1985 Metka<br />

Susman, ko je prevzela brunarico ob jezeru, napisala, da je tedaj imela<br />

zaprto mladinsko klimatsko zdravilišče, slabo telefonsko povezavo,<br />

slab televizijski signal, makadamske ceste, slabo oskrbo z vodo, ni<br />

imela pošte in bankomata. Turizem je bil v globokem spanju, jezero<br />

umazano in okolica zanemarjena. Tod je bila skromna trgovinica, v<br />

kateri so prodajali kruh samo trikrat na teden, meso pa enkrat na<br />

teden.<br />

Iz nagovora, ki ga je imel Peter Kovačič Peršin prvega junija letos na<br />

pogrebu njihovega dolgoletnega župnika Petra Šetine, je mogoče<br />

razbrati, zakaj je bilo na Rakitni tako. Škof Anton Vovk mu je naročil:<br />

»Naredi, kar moreš!« Šibki župnik je v nemogočih razmerah ustvaril<br />

več, kot bi zmogel zdrav človek. Najprej se je opravičil župljanom<br />

zaradi ravnanja njegovega predhodnika, ki jih je zapustil leta 1943.<br />

Občutil je duhovno trpljenje faranov, saj so Rakičani v vojni in po njej<br />

izgubili devetdeset fantov in mož. V Rakitni so ostali pretežno stari<br />

krajani in vdove z otroki. Marsikatere osebne in krajevne ovire je<br />

zdravstveno šibki duhovni pastir rešil s svojo vedrostjo in smislom za<br />

humor. Posebno skrb je namenjal obnovi cerkve, ki je bila med vojno<br />

porušena in je zdaj pogosto osrednji fotografski motiv kraja.<br />

Oživljanje vasi se je začelo s prihodom graditeljev počitniških hišic.<br />

Medtem ko je leta 1910 vas imela 622 prebivalcev, leta 1966 štiristo,<br />

jih ima zdaj okoli osemsto. Polovica je domačinov, polovica je<br />

stanovalcev v počitniških hišicah. Številni so za stalno zapustili<br />

Ljubljano in druga mesta, saj za to ni več nikakršnih ovir. Rakitna ima<br />

zdaj prav vse, česar pred tremi desetletji ni imela. In še znatno več.<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust <strong>2019</strong>


Debevčevi z Rakitne gojijo haskap ali sibirsko borovnico v<br />

najvišjih nasadih v Sloveniji. Letošnje so že obrane.<br />

Speča ali prebujajoča se turistična lepotica?<br />

Povod za ta zapis je odkritje 64 metrov dolgega dvojnika ladijskega<br />

jambora na ploščadi za Rakiškim jezerom, 22. junija letos. Takega je<br />

okrog trideset rakiških kmetov, voznikov in lastnikov konj ter volov<br />

in drugih prepeljalo na vozu s štirimi premami pred 125 leti z<br />

Rakitne do ladjedelnice sv. Marka v Trstu. Potreboval ga je slovenski<br />

ladjar Angel Henrik Jazbec za trgovsko jadrnico, poškodovano pri<br />

Balearih. Izvirna jelka ali hoja je bila visoka skoraj sedemdeset<br />

metrov, v njej pa je bilo več kot devet kubičnih metrov lesa. Z<br />

okrajnim gozdarjem jo je našel v dolini Zale v gozdu krepkega<br />

kmeta Janeza Opeke.<br />

Za pot do Trsta so potrebovali slab mesec, decembra leta 1893 in<br />

januarja leta 1894. Na to dogajanje pred stoletjem in četrt je<br />

upokojenega gozdarja in sodelavca lesnih podjetij v Logatcu in na<br />

Vrhniki Darka Jerino opozoril Janko Košir iz Selščka oziroma TD<br />

Menišija. Takoj je poprijel za to zgodbo in našel devet somišljenikov.<br />

Med njimi sta bila tudi Metka in Peter Susman in ustanovili so<br />

tovariško združenje, imenovano Zbor za jamborno cesto, ki so ga<br />

vključili v Turistično društvo Rakitna. Žal mladi v njem nočejo<br />

sodelovati, kot da bi bili »ničigavi«. Veliko sem jih vprašal, a nobeden<br />

ni hotel, je povedal Darko. Potem se je razjezil in sam prevzel to<br />

nalogo. Bila je izjemno stresna.<br />

V društvu je 105 članov, aktivnih pa le okrog dvajset. Žal sta med<br />

njimi le dva kmeta. Potem ko sta bili izhodiščni točki jamborne poti<br />

Zala in Rakitna, so morali poiskati še sklepno. Našli so jo v slovenski<br />

vasi Križ nad Trstom in v njej odličnega sogovornika in sodelavca v<br />

inženirju ladjarstva in ustanovitelju ribiškega muzeja Franka Košuto.<br />

Pripravili so že šest izletov po t. i. jamborni poti, ki jo vselej zaključijo<br />

v Križu, kjer jim Franko do tri ure razlaga o ribolovu v slovenskem<br />

delu Tržaškega zaliva. Razumevajoči brezoviški župan Metod Ropret<br />

napoveduje, da bo v tem prijetnem kraju oktobra letos srečanje<br />

prebivalcev občine Brezovica in Križ.<br />

Kaj pa je iskanje in izdelava replike prinesla Rakitni, ki se bo zdaj<br />

lahko začela še bolj vitalno turistično prebujati in razvijati? Po<br />

poseku treh dreves, ki sta ga opravila profesionalca ob pravih lunah<br />

in pravem času, so stopili v akcijo prostovoljci. Olupili so jih, s t. i.<br />

maklanjem odstranili ročno, s stroji pa najmlajši plasti dreves.<br />

Spodaj so ga zarezali za tretjino, da debla na ležišču ne bi pokala.<br />

Potem je Dani Praprotnik vse hlode petkrat premazal s Silvanolinom.<br />

Konec maja pa sta Anderjanov Zdravko in Jurčnikov France, eden<br />

od njiju je tudi tesar, sestavila repliko iz osmih debel. Zdaj je<br />

nameščena tako, kot je bila pritrjena na vozovih. Nanjo se ni<br />

dovoljeno vzpenjati in vpisovati ali vrezovati kakšnih sporočil.<br />

Duhovna plat rakiškega jambora<br />

Na Rakitni imajo srečo, da pri njih živi in aktivno deluje in sodeluje<br />

tudi akademski slikar in restavrator Veljko Toman, čigar prispevek je<br />

Darko ocenil z besedami: »Ko bom šel naslednjič k Tomanu, bom<br />

imel na glavi kapo, da se mu bom lahko v zahvalo odkril za vsa dela,<br />

ki jih je opravil v zvezi z Rakiškim jamborom.« Z grafitnim svinčnikom<br />

je ustvaril risbe za izjemno iskan koledar z motivi o prevozu,<br />

oblikoval povečano razglednico o pripravi Rakičanov za zahtevno<br />

pot, vse delo v zvezi z njim skrbno fotografiral ter sestavil zloženki<br />

Vodič po poti rakiškega jambora od Selana do Vrnilc ter Pot slavnega<br />

rakiškega jambora leta 1893 in 1894 s trinajstimi postajami. Društvo<br />

ima odslej tudi navpično oblikovano zastavo. S temi izdajami TD<br />

Rakitna in Občine Brezovica so 22. junija pospremili med turistično<br />

vabljive kraje tudi Rakitno.<br />

Repliko rakiškega jambora so 22. junija predali namenu v<br />

zapomnljivo neprijetnih vremenskih razmerah, po nagovorih Darka<br />

Jerine in Franka Košute, jedrnatem blagoslovu župnika Jožeta<br />

Trevna ob jamboru ter zahvalnih besedah župana Metoda Ropreta,<br />

predstavitvi Brinarjeve jelke ter pestrem kulturnem programu v<br />

šotoru. Ne le njo. Iz treh hlodov vandalsko preminulega mutanta t.<br />

i. Brinarjeve jelke, stare 144 let, je poleg kipa pred šolo akademska<br />

kiparka Urša Toman predstavila kip na poti k jamboru, ki ponazarja<br />

fizično povezanost in umsko napajanje družine, ob polharskem<br />

domu pa bo na tretjem predstavljen živalski svet.<br />

Skulptura akademske kiparke Urše Tomaj iz edinstvene, skoraj<br />

41 metrov visoke in 144 let stare jelke – mutanta. Avtorica<br />

jo je poimenovala Srečevanja. Po Petru Kovačiču - Peršinu<br />

predstavlja kraj z bogatimi gozdovi in dolgo gozdarsko,<br />

lesarsko in furmansko tradicijo, pa tudi s splavarsko.<br />

In kako (turistično) naprej?<br />

To so torej najnovejše vsebinsko privlačne novosti Rakitne. Kaj pa<br />

turistično? Tehtajo med množičnim in butičnim turizmom. Nagibajo<br />

se k zadnjemu. Še prej pa bodo, to ima v načrtu tudi občina, jezero<br />

očistili mulja, asfaltirali parkirišče ob njem in omogočili še prijetnejše<br />

preživljanje prostega časa v tem raju. Po mnenju Američanke, sosede<br />

Cveta Pavlina, bi morali biti bolj ponosni nanj, pa tudi na Slovenijo. Da<br />

je prebivanje na Rakitni sanjsko, dokazujejo tudi tuji gostje v<br />

počitniških hišicah, ki so pripravljeni plačati sto evrov za noč. Ker so z<br />

aktivnostmi prek zgodbe o jamboru povezani Slovenci na tej in oni<br />

strani meje, pa bi na izstopajoče mesto spadali najmanj tudi zastavi<br />

Slovenije in slovenska narodna zastava.<br />

Besedilo in foto: Stanislav Jesenovec<br />

35<br />

Zgodbe v turizmu<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust <strong>2019</strong>


36<br />

Foto: Matjaž Intihar<br />

Trendi<br />

Mateja Hren<br />

Butično<br />

Dogodki z<br />

vrhunsko<br />

glasbo v<br />

edinstvenih<br />

ambientih<br />

Izjemna glasbena virtuoza Boštjan Gombač in Janez Dovč na svojstvenem odru: v zavetju kraške<br />

jame. Znani tamburaški kvintet Šukar z romsko glasbo v naravnem amfiteatru sredi vasi. Legendarni<br />

primorski kantavtor Iztok Mlakar na osmici na Krasu. Obujanje starih loških oštarij s kultnim<br />

glasbenikom Janijem Kovačičem. Mateja Hren iz Ljubljane se je pred nekaj leti lotila priprave<br />

glasbenih dogodkov (Mateja Hren Events), ki so preplet vrhunske glasbe, edinstvenega prizorišča,<br />

tesnega stika z lokalnim okoljem, zgodb in okoljske ozaveščenosti. Povsem v skladu s trendi<br />

sodobnega turizma, a niso bili ti tisti, ki so sogovornico spodbudili k pripravi takšnih dogodkov ...<br />

»Da je vse to trend, sem izvedela šele pozneje,« pravi Mateja Hren;<br />

pri zamislih za dogodke namreč preprosto izhaja – iz sebe. Zamisli<br />

se porajajo, ko se potepa po Sloveniji, ko navezuje stike z domačini,<br />

ko brska po etnološki zakladnici, ko preživlja čas v naravi ...<br />

»Od nekdaj sem se veliko potepala po Sloveniji. Z domačini rada<br />

navežem stik, kdaj jim priskočim tudi na pomoč pri delu ... Tako<br />

sem bila, na primer, pred nekaj leti na žetvi sivke na Krasu,<br />

prespala na kmečkem turizmu in se spoprijateljila z lastniki. Tako<br />

sem jim potem, recimo, pomagala na trgatvi, beseda je dala<br />

besedo in spoznala sem jamarja, ki me je popeljal na ogled<br />

tamkajšnjih jam. Med njimi je bila tudi Krompirjeva jama, v kateri<br />

je bil konec lanskega leta koncert Boštjana Gombača in Janeza<br />

Dovča. Ta jamar pa je tudi lastnik osmice, kjer sem pred slabima<br />

dvema letoma pripravila koncert Iztoka Mlakarja. Tako da –<br />

klepetam,« se nasmehne Mateja. In potem se začne klobčič<br />

odvijati ...<br />

Jama – jamska piščal – Boštjan Gombač<br />

Kaj bi lahko pripravila v Krompirjevi jami, ki so jo dotlej obiskovali<br />

zgolj jamarji, v njej ni bilo še nobenega dogodka? V soglasju z<br />

jamarji, seveda, ki so bili nad zamislijo nad kakšnim koncertom v<br />

jami takoj navdušeni. »Potem sem začela razmišljati, kateri<br />

glasbenik bi bil najprimernejši za tak prostor. In se spomnila, da je<br />

Boštjan Gombač ambasador jamske piščali iz Divjih bab.« (Z<br />

Janezom Dovčem, s katerim sta nastopila v Krompirjevi jami, pa<br />

imata projekt Sozvočje Slovenije: z unikatnimi inštrumenti sta<br />

uglasbila zvoke slovenske pokrajine in narave; črpata iz<br />

tradicionalne slovenske glasbene zapuščine, iz bogate zakladnice<br />

slovenskih narodnih pesmi, op. p.).<br />

Iztok Mlakar na kraški osmici<br />

Pri Iztoku Mlakarju je imela najprej v načrtu njegov koncert, šele<br />

nato je začela iskati prostor zanj. »Čim domačnejšega, z domačo<br />

hrano ... In tako sem odkrila osmico v vasi Lipa na Krasu, ki je bila<br />

všeč tudi Mlakarju.« (To je bil sicer njegov prvi koncert – le en dan<br />

– po izidu novega albuma Porkaeva!)<br />

Šukarji v naravnem amfiteatru Krvave Peči<br />

Tudi pri Šukarju je bila najprej zamisel za romski tabor z romsko<br />

glasbo – in spet je beseda dala besedo, saj ji je nekdanji sodelavec<br />

ob pravem času povedal za akustičen naravni amfiteater v Krvavi<br />

Peči (v občini Velike Lašče). »Tam smo imeli še ogenj, okoli katerega<br />

se je plesalo, pekli smo na posebnem, doma narejenem ciganskem<br />

pekaču, imeli smo star voz, na katerega smo prinesli izvirsko vodo,<br />

kuhali smo kavlo, enolončnico, značilno jed v teh krajih, starejša<br />

domačina sta klepetala z obiskovalci, postavili smo šotore, imeli<br />

smo tudi vedeževalko (nasmeh) ...« Nekateri obiskovalci – bilo jih je<br />

blizu sto – so prespali na seniku (bilo je sredi junija); Mateja na<br />

splošno poišče tudi možnosti za prenočevanje in povabi ljudi, naj<br />

naslednji dan odkrijejo kaj novega v okolju, kjer so.<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust <strong>2019</strong>


Foto: Dejan Ogrinec<br />

Kulinarika mora biti na dogodkih sicer vselej domača, iz okolja, kjer<br />

je dogodek, kolikor je to le mogoče, pravi Mateja; ob tem pa si tudi<br />

prizadeva za čim manj – do nič odpadkov. Tako zdaj obiskovalci<br />

dogodkov pijejo pijačo, pa naj bo kakršna koli, iz emajliranih<br />

skodelic, na primer – in so navdušeni, zagotavlja sogovornica.<br />

37<br />

Vrhunska glasbenika v kraški jami<br />

Posebna skrb izboru prizorišča<br />

Prizorišče je torej za dogodke temeljnega pomena? Pa četudi na<br />

njih nastopajo izvajalci, ki bi utegnili pritegniti poslušalce že sami<br />

po sebi? »Prostor se mi zdi izjemno pomemben. Vselej poskušam<br />

najti prostore, ki so manj znani, a čim bolj avtentični,« pripoveduje<br />

Mateja, ki ob tem dodaja: »In ljudje, ki soustvarjajo dogodek, so<br />

prav tako ključni za odlično izvedbo. Pa zgodba. Jamska piščal in<br />

Boštjan Gombač, poleg tega je bil koncert v Krompirjevi jami v<br />

začetku decembra na dan, ko naravoverci praznujejo svoj praznik,<br />

in kar nekaj jih je prišlo. Letos jeseni nameravam koncert Gombača<br />

in Dovča ponoviti, a bo dogodek povezan s prvo svetovno vojno,<br />

saj je ta naravna jama med njo zagotavljala zavetje okrog petstotim<br />

avstro-ogrskim vojakom. Povezala sem se z Zgodovinskim<br />

društvom IR 17, tako da bodo prišli ’vojaki’ v uniformah in<br />

pripovedovali zgodbe iz tistega časa. So pa na vseh dogodkih<br />

pravzaprav ljudje, pripovedovalci zgodb, domačini, ki se pomešajo<br />

med ljudi in povedo kakšno zgodbo.«<br />

Kulinarika je vselej domača<br />

Kako pa se je na njene pobude doslej odzivalo lokalno okolje? »Če<br />

si želiš pripraviti kaj takega, moraš imeti posluh za ljudi, jim<br />

prisluhniti, jim zaupati – in oni morajo zaupati tebi.« Ne gre vselej<br />

zlahka; tako je bilo treba klene ljudi s Krasa, denimo, prepričati, da<br />

je pršut resda tukajšnja posebnost, a da so med gosti tudi<br />

vegetarijanci in vegani, se pravi, da je treba avtentičnost tudi malce<br />

prilagoditi sodobnim potrebam in željam. »Ko se nečesa lotiš prvič,<br />

se učiš. Potem pride razumevanje,« se nasmehne Mateja.<br />

Običaji, ki povezujejo ljudi<br />

Poleg glasbenih dogodkov pa Mateja posega tudi v etnološko<br />

zakladnico: doslej je pripravila trgatev na Krasu (s pohodom) in<br />

košnjo trave na Ajdovskem. »Košnjo bi si želela pripravljati tudi v<br />

prihodnje. In ličkanje koruze. Zanimajo me običaji, ki so povezani s<br />

kulturo (petjem, recitiranjem, pripovedovanjem zgodb) in hrano.<br />

Zato, ker zelo povežejo ljudi med seboj. Ko sem pripravila prvo<br />

košnjo trave, sem videla, da si ljudje želijo nečesa takšnega. In meni<br />

je všeč. Študirala sem etnologijo; študija žal nisem končala, a<br />

ljubezen do nje je ostala,« se nasmehne.<br />

Začetki niso najlažji<br />

Priprave dogodkov (in izletov – tudi tega se je lotila, saj se veliko<br />

potepa ne zgolj po Sloveniji, temveč tudi v tujini) se je Mateja lotila<br />

šele pred nekaj leti; a veselje do organizacije kulturnih in športnih<br />

dogodkov jo spremlja že iz srednješolskih let. Splet okoliščin je<br />

pripeljal do tega, da se je tega lotila tudi z bolj poslovnega vidika.<br />

Ni pa lahko, priznava. Poleg organizacije se je treba znati tudi tržiti,<br />

sloves se ustvarja počasi ... »Takšni dogodki tudi niso poceni –<br />

vrhunski glasbeniki, organizacija vsega, kar spada zraven; tudi niso<br />

množični. V Krompirjevi jami je bilo, na primer, okoli sedemdeset<br />

gostov; lahko bi jih bilo še dvakrat več, a potem težko pozdravim<br />

vsakega obiskovalca – oseben stik z njimi pa se mi zdi pomemben.<br />

Ljudje razumejo, zakaj je cena višja (za Gombačev in Dovčev<br />

koncert je bila cena vstopnice denimo 40 evrov, op. p.), šele po<br />

tem, ko tak dogodek doživijo.«<br />

Doslej so bili to dogodki za domačo javnost. Pa je razmišljala o tem,<br />

da bi jih pripravljala tudi za tuje obiskovalce? Je. Takole ji je napisala<br />

ena od obiskovalk koncerta v Krompirjevi jami: »Mateja, rada bi se<br />

vam zahvalila za včerajšnji izjemni dogodek. Spraševala sem se,<br />

kako bi nam to zavidali ljudje, ki živijo v New Yorku.« In koliko bi bilo<br />

pripravljeni odšteti zanj, dodaja Mateja Hren.<br />

Mateja Gruden<br />

Trendi<br />

Foto: Damjan Sinigoj<br />

Romska glasba v naravnem amfiteatru<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust <strong>2019</strong>


38<br />

Inovativno<br />

Foto: Aljoša Rebolj/Turizem Ljubljana<br />

Brko tura<br />

Sejalec <strong>2019</strong><br />

Katero doživetje bo letošnji<br />

sejalec?<br />

Sejalec je priznanje za ustvarjalne in inovativne dosežke v slovenskem turizmu. Nagrajuje tiste<br />

inovacije, ki so že uresničene in uspešno pripomorejo k boljši prepoznavnosti turistične ponudbe<br />

Slovenije. Sejalci navdušujejo z novimi pristopi, so nenavadni, izvirni in veljajo za področja trženja,<br />

poslovnega razmišljanja in promocije slovenskega turizma. Predstavljamo štiri kandidate za<br />

letošnjega sejalca, ki ga bodo oznanili na Dnevih slovenskega turizma, novembra v Ljubljani.<br />

Brko tura<br />

Brko tura je nenavadno inovativno doživljajsko vodenje po<br />

Ljubljani, ki ga je Turizem Ljubljana pripravil v sodelovanju s<br />

specia<strong>list</strong>i za kulturni turizem – Agencijo za razvoj in marketing<br />

v turizmu Nea Culpa, gledališkim režiserjem Jašo Kocelijem in<br />

scenaristom Simonom Hernausom.<br />

Kolesarsko vodenje po najlepših ulicah, parkih in razglednih<br />

točkah Ljubljane je zgodba o treh velikanih Slovenije, ki so bili<br />

vsi po vrsti brkati in vsak po svoje drzni. Jože Plečnik, Ivan Cankar<br />

in Rihard Jakopič se povezujejo v doživetje Arhitekta, Pisatelja in<br />

Slikarja. Kot vizionarji in velikani umetnosti so za vedno<br />

zaznamovali Ljubljano in Slovenijo.<br />

Gostje se s pomočjo brkatega vodnika vživijo v njihov življenjski<br />

slog in miselni kredo, s tem pa turo tudi soustvarjajo in na njej<br />

sodelujejo. Režirani animacijski elementi delujejo kot<br />

presenečenja in spodbujajo aktivno udeležbo gostov, ki jih v<br />

hišah treh brkačev – Plečnikovi hiši, Narodni galeriji in Cankarjevi<br />

sobi na Rožniku – pričakajo tudi posebni namigi v obliki<br />

življenjskih modrosti Arhitekta, Slikarja in Pisatelja.<br />

Ob koncu ture sledi oddih ob Cankarjevi kavi in potici ter zaveza<br />

za ohranjanje lastne ustvarjalnosti. Ta se po malem uresniči že v<br />

velikem finalu, ko gostje z brkatim vodnikom vstopijo v grafični<br />

ateljeje MGLC, kjer jih čakata darilo in nasvet, kako nahraniti<br />

ustvarjalnost (in brke) v sebi.<br />

Mini Adventures – pustolovski zemljevidi slovenskih<br />

krajev<br />

Mini Adventures so pustolovski zemljevidi, ki vodijo obiskovalce<br />

po slovenskih krajih na edinstven način. Pri pustolovščini<br />

uporabljajo ugankarski zemljevid, v pomoč pa so jim še broške s<br />

pustolovci in priročna bombažna vrečka, ki skriva tudi zaklad.<br />

Kako deluje Mini pustolovščina? V nadaljevanju podajamo kratek<br />

opis, povzet po spletni strani www.miniadventures.si.<br />

Potencialni pustolovci si ogledajo zbirko krajev, ki jih lahko<br />

obiščejo. Izberejo destinacijo in jezik (za nekatere kraje je Mini<br />

pustolovščina na voljo v štirih jezikovnih različicah) ter oddajo<br />

svoje naročilo. Ko njihova Mini pustolovščina prispe v poštni<br />

nabiralnik, se lahko odpravijo dogodivščini naproti. Pustolovski<br />

paketek prejmejo v priročni bombažni vrečki, ki vsebuje vse, kar<br />

potrebujejo za dogodivščino. Na papirju so natisnjeni<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust <strong>2019</strong>


predvidena misija, lahko berljiv zemljevid z označenimi namigi<br />

in jasna navodila. Vključeni so tudi odgovori (ki pa so zapečateni<br />

v ovojnici, da ne premamijo h goljufanju!).<br />

Mini pustolovščina je delo treh ustvarjalk, ki so na spletni strani<br />

www.miniadventures.si zapisale takole: »Pri naših izdelkih nas<br />

najbolj veseli, da naši pustolovci uživajo na svežem zraku,<br />

odkrivajo nove kraje in preživijo svoj čas kakovostno, proč od<br />

vseh elektronskih napravic in televizije.«<br />

Mini pustolovščina<br />

Spremeni tok zgodovine. Si upaš?<br />

Spremeni tok zgodovine je inovativen projekt, ki vključuje<br />

elemente navidezne resničnosti (VR) – s ciljem izboljšati<br />

kakovost storitev in dodatno potrošnjo turistov.<br />

VR tehnologija je oblika računalniške simulacije, pri kateri ima<br />

udeleženec občutek, da je v realnem okolju. Udeleženec z njo<br />

doživi preplet preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Vstopi v<br />

doživetje, ki s pomočjo tehnologije VR/AR in izkušnje v živo<br />

prebudi vse čute.<br />

Zgodba črpa iz zgodovine grofov Celjskih, ki so ena<br />

najpomembnejših vladarskih rodbin vseh časov. Njihovi potomci<br />

še zdaj vladajo v številnih evropskih monarhijah. Friderik Celjski<br />

je bil potomec grofov Celjskih, ki se je neskončno zaljubil v<br />

Veroniko Deseniško. Njegov oče ljubezni ni dovolil, zato je dal<br />

Friderika zapreti v stolp na Celjskem gradu, Veroniko pa utopiti.<br />

Foto: AIRTH<br />

Projekt Spremeni tok zgodovine pa ponuja možnost, da<br />

spremenimo tok zgodovine, da zaljubljencema omogočimo<br />

drugačno, lepšo usodo.<br />

Vsak igralec je Friderik, ki se prebudi v grajski ječi stolpa in mora<br />

premagati ovire, da lahko odkrije ključ, ki bo odklenil vrata ječe,<br />

v kateri je zaprta njegova ljubljena Veronika. Igralec vse to<br />

doživlja kot neposredno vpetost v čas in prostor, z neverjetno<br />

natančno izdelano grafiko srednjeveškega celjskega gradu, z<br />

elementi in ljudmi tistega časa.<br />

Projekt je prijavila družba Thermana.<br />

Večerja treh dežel<br />

Sodobne turistične destinacije temeljijo tudi na kulinarični<br />

ponudbi, ki gostom predstavi značilnosti lokalne kulinarike in s<br />

tem lokalnega okolja. Specifičnost destinacije Kranjska Gora je<br />

lega v neposredni bližini dveh meja, italijanske in avstrijske.<br />

Območje tromeje je velika prednost destinacije, saj ponuja stik<br />

treh držav, kultur, jezikovnih skupin in zgodovine na zelo<br />

majhnem območju.<br />

Zato so se v Hit Alpinei odločili za pripravo produkta, ki gosta<br />

vodi po kulinarični poti od Kranjske Gore do sosednjih Trbiža in<br />

Podkloštra.<br />

Voden izlet gostom poleg kulinaričnih užitkov in opazovanja<br />

naravnega okolja ponuja spoznavanje zgodovine območja in<br />

zgodovine razvoja turizma, njegov poudarek pa je seveda na<br />

kulinariki, ki je pomemben del turistične ponudbe, saj definira<br />

posebnost, različnost in pristnost regije ter poskrbi za dobro<br />

počutje gostov. Notranjo pestrost kulinarične ponudbe<br />

Zgornjesavske doline produkt še nadgrajuje z lokalnimi<br />

značilnostmi kulinarike sosednjih Italije in Avstrije. Značilne jedi<br />

Zgornjesavske doline (rateške skutine krape, ajdove krape s<br />

skuto, krompirjevo mešto z zaseko, koruzno polento s kislo repo<br />

ter seveda potica) v sosednji Kanalski dolini dopolnjujejo<br />

tradicionalne jedi (prežganka, mavželj, polnjen želodec, štruklji)<br />

ter jedi, ki kažejo vpliv sredozemskega dela Italije (še zlasti<br />

testenine, polenta). Kulinarika avstrijske Koroške temelji na<br />

doma pečenem kruhu, maslu, planšarskem siru, pridelkih z vrta,<br />

pa tudi polnjenih cmokih, postrvih iz lokalnih rek in jagnječjih<br />

kronah.<br />

Zaradi povezanosti območja v zgodovini (prehod Zgornjesavske<br />

doline v Kanalsko dolino nima nikakršnih naravnih ovir) so se<br />

prepletali tudi kulinarični vplivi, ki pa so vendarle obdržali<br />

nekatere specifike – in prav te povzema Večerja treh dežel.<br />

39<br />

Inovativno<br />

Foto: AIRTH<br />

Foto: AIRTH<br />

Spremeni tok zgodovine<br />

Večerja treh dežel<br />

Vsebine za strani Inovativno pripravljamo v sodelovanju z zavodom Novi turizem.<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust <strong>2019</strong>


40<br />

Digitalno<br />

Foto: Pixabay<br />

Airbnb na zahtevo Evropske komisije izboljšal<br />

cenovno preglednost<br />

Po novem bodo (evropski) uporabniki spletne platforme Airbnb pri iskanju nastanitve z izbranimi datumi<br />

na strani z rezultati iskanja videli končno ceno – z vsemi obveznostmi, kot so, denimo, stroški čiščenja in<br />

pristojbinami. Airbnb je cenovno preglednost izboljšal na zahtevo Evropske komisije.<br />

Številni uporabniki so imeli namreč pri iskanju nastanitve<br />

precejšnje težave z ugotavljanjem končne cene zanjo, saj vanjo<br />

niso bili vključeni vsi stroški. Airbnb pa je s tem tudi pokazal<br />

pripravljenost za sodelovanje z Evropsko komisijo in nacionalnimi<br />

organi za varstvo potrošnikov, saj je v zgolj nekaj mesecih znatno<br />

izboljšal način delovanja svoje platforme.<br />

Airbnb, spletna platforma, na kateri lahko ljudje ponujajo, najdejo<br />

in najamejo stanovanja, apartmaje ali vikende, je v zadnjih letih<br />

izjemno priljubljena. Zaživela je pred dobrim desetletjem, leta<br />

2008, ko sta dva oblikovalca delila stanovanje s tremi potniki, ki so<br />

iskali prostor za prenočitev. Iz tega dogodka je nastala platforma,<br />

ki danes ponuja na milijone prenočišč po vsem svetu.<br />

Kaj narediti s staro letalsko vozovnico?<br />

Radi potujete z letalom, pa bi se radi tega tudi spominjali? Tukaj je nadvse zanimiva spletna storitev, ki<br />

vašo letalsko vozovnico spremeni v dolgotrajen in lep spominek: blazino ali ovitek za telefon.<br />

Vse, kar je treba storiti za to, je obiskati spletno stran http://<br />

tinyurl.com/RN-Airportag ter izbrati želeni spominek. Nato<br />

vnesete podatke o svojem letu (od, do, letalska družba, številka<br />

sedeža, vaše ime ...) in izberete želeno barvo za ozadje. Nato<br />

naročilo samo še oddate in počakate od pet do dvajset dni na<br />

dostavo.<br />

Vsi izdelki so narejeni izključno v ZDA. Pri nakupu pa lahko<br />

uveljavite še 15-odstotni popust na naročilo s kodo GONW, ki jo<br />

vnesete v košarici.<br />

Podjetje dostavlja po vsem svetu, tudi v Slovenijo.<br />

Strani Digitalno pripravljamo v sodelovanju z Računalniškimi novicami.<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust <strong>2019</strong>


Teslino električno letalo? Elon Musk pravi: »Čez<br />

pet let«<br />

41<br />

Glavni izvršni direktor Tesle Elon Musk je začel resno razmišljati o električnih letalih, za katera pravi,<br />

da bi lahko postala stvarnost v prihodnjih petih letih. Ali to pomeni, da lahko pričakujemo prvo Teslino<br />

električno letalo?<br />

Digitalno<br />

Zdaj že imamo nekaj tehnoloških akterjev z ambicioznimi načrti na<br />

področju električnih letal, kot sta Pipistrel Alpha Electro in Siemens<br />

in Magnus eFusion. Kljub temu pa tehnologija baterij še ni dovolj<br />

napredna, da bi lahko komercialna letala v celoti temeljila na<br />

električni energiji.<br />

Elon Musk že kar nekaj časa govori o tem, kako bo v prihodnosti ves<br />

prevoz električen – razen raket. Pred leti je glavni izvršni direktor<br />

Tesle in SpaceX-a celo naznanil, da ima pripravljen dizajn za<br />

električno VTOL (»vertical take-off and landing« – vertikalna vzlet in<br />

pristajanje) vozilo, nikoli pa se ni odločil, da bi letalo dejansko prišlo<br />

v proizvodnjo. Za to, da bi njegov dizajn dejansko lahko zaživel, se<br />

mora namreč zelo povečati vzdržljivost baterije.<br />

Musk je zdaj posodobil svojo časovnico z napovedmi glede razvoja<br />

tehnologije energije, s čimer bi električna letala lahko začela<br />

delovati v komercialne namene. V enem svojih čivkov je zapisal: »Ja,<br />

ampak bo sam doseg še vedno omejen. To se bo spremenilo v<br />

prihajajočih letih, ko bo tehnologija napredovala.«<br />

Trg električnih letal se razvija<br />

V zadnjih letih se presenetljivo veliko podjetij ukvarja z razvojem lastnih<br />

električnih VTOL-letal, med katerimi najdemo tudi nekaj delujočih<br />

prototipov. Velike korporacije vlagajo neznanske vsote denarja v<br />

zagonska podjetja, ki razvijajo takšne oblike prevoza. Kot kaže, se<br />

večina teh podjetij ukvarja z razvojem različnih podsistemov, da bodo<br />

potem pripravljena na čas, ko bo tehnologija baterij dovolj napredovala,<br />

da bo mogoča tudi komercialna uporaba letal.<br />

Tesla je še vedno daleč najnaprednejše podjetje, kar zadeva tehnologije<br />

baterij, zanimivo pa bi bilo videti, kako bi se obneslo v popolnoma novi<br />

industriji. Izdelovalec električnih avtomobilov bi lahko igral vlogo<br />

dobavitelja baterijskih celic za električna letala, vendar je vprašanje, ali<br />

bo Tesla bolj resno nastopila kot izdelovalka električnih letal. Znanje<br />

sicer imajo, torej kombinacijo znanja na področju baterij in zračnega<br />

prometa, vendar to še ni dovolj.<br />

A če se vzdržljivost baterij v prihodnjih petih letih izboljša za 30<br />

odstotkov, to ne bo vplivalo samo na komercializacijo električnih letal,<br />

temveč tudi na Teslina vozila in na električna vozila na splošno – s tem<br />

bodo ta postala cenejša, lažja in s potencialom za daljšo vožnjo.<br />

Google Maps kmalu še z eno uporabno funkcijo<br />

Storitev Google Maps zagotovo spada med storitve, ki so za marsikoga že nepogrešljive. V uporabi je že<br />

od leta 2005, odtlej pa se nenehno razvija. Zdaj bo dopolnjena z novo funkcijo, ki bo uporabna še zlasti za<br />

tiste, ki pogosto uporabljajo javni prevoz, si pa ne želijo obtičati na avtobusu ali na vlaku, prenatrpanem<br />

s potniki.<br />

Podjetje Google je namreč navigacijski sistem Google Maps<br />

obogatilo s podatki, ki omogočajo napoved oziroma podajo<br />

ocene, kako polni bodo ob izbranem času avtobusi, vlaki ali<br />

podzemne železnice. Novost je trenutno poskusno na voljo v<br />

osemnajstih mestih Združenega kraljestva, med njimi tudi v<br />

Londonu, kmalu pa bo na voljo tudi v dvesto drugih večjih mestih<br />

po svetu. Uporabljali jo bodo lahko tako uporabniki mobilnih<br />

naprav Android kot iOS brezplačno.<br />

Foto: Pixabay<br />

Storitev Google Maps pa bo uporabnikom kmalu posredovala<br />

tudi informacije o zamudah avtobusov na lokacijah, kjer te niso na<br />

voljo. Mobilna aplikacija bo prikazala, ali bo avtobus zamudil, kako<br />

dolgo bo treba počakati nanj in koliko časa bo trajalo potovanje<br />

glede na razmere v prometu. Tako bodo uporabniki laže predvideli<br />

prihod na cilj.<br />

Kdaj bo novost prišla v Slovenijo, ni znano. Tudi če je v kratkem še<br />

ne bo, je to vsekakor uporabna novica za vse, ki boste obiskali<br />

katero od mest z možnostjo omenjene storitve, saj vam bo<br />

zagotovo olajšala potovanje z javnim prevozom.<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust <strong>2019</strong>


42<br />

Foto: Tomo Jeseničnik<br />

Foto: Tomo Jeseničnik<br />

Kulinarični kotiček<br />

Blagovna znamka Dobrote Dolenjske<br />

Vsaka jed, vsak požirek –<br />

svoja zgodba<br />

Dolenjska, nekoč Dolenja Kranjska, je del dedne dežele Kranjske, ki so jo sestavljale zdajšnje pokrajine<br />

Gorenjska, Notranjska in Dolenjska. Meje zgodovinske Dolenjske so tudi meje območja, ki ga vključuje<br />

kolektivna blagovna znamka Dobrote Dolenjske: na zahodu poteka meja po vzhodnem delu Babnega polja<br />

in Bloške planote (občina Loški Potok je še del Dolenjske), po reki Iški, južnem delu Ljubljane, na severu in<br />

severovzhodu po reki Savi do meje s Hrvaško, na jugu in jugozahodu po slovensko-hrvaški meji in reki Kolpi<br />

ter zaokroži nazaj do Babnega polja. Območje je izjemno bogato z naravno in kulturno dediščino.<br />

Dobrote Dolenjske soustvarjajo od leta 2014, ko je zaživela zamisel o<br />

povezovanju najboljših dolenjskih ponudnikov in njihovih izdelkov. Zdaj<br />

blagovna znamka združuje že 73 ponudnikov in trgu ponuja več kot 450<br />

visokokakovostnih certificiranih izdelkov in storitev z območja Dolenjske.<br />

Certifikat Dobrote Dolenjske – Odličnost iz Dolenjske potrošniku zagotavlja<br />

sledljivost, pristnost, prepoznano kakovost in dolenjsko poreklo izdelka.<br />

Najmanj 70 odstotkov surovin dolenjskega porekla v posameznem izdelku<br />

blagovno znamko uvršča med »najzahtevnejše« na Slovenskem.<br />

Zavod za trajnostni razvoj Temeniške in Mirnske doline že od vzpostavitve<br />

kolektivne blagovne znamke sodeluje z neodvisno zunanjo komisijo<br />

priznanih slovenskih strokovnjakov, ki ocenjuje in podeljuje certifikat<br />

izdelkom in storitvam v sedmih kategorijah: kulinarični izdelki in pridelki,<br />

rokodelski izdelki, turistični produkti, kulinarične prireditve, jedi in pijače v<br />

gostinskih lokalih, nastanitve in Hiša Dobrote Dolenjske, kjer se oceni vsa<br />

ponudba (nastanitev, gostinska ponudba, lastni izdelki domačije).<br />

Poslanstvo zavoda je odkrivanje, raziskovanje in nadgradnja kulinarične<br />

dediščine Dolenjske.<br />

V sodelovanju z etnologom Janezom Bogatajem so pripravili Strategijo<br />

gastronomije Dolenjske, katere osrednji del sta kulinarična piramida<br />

(najznačilnejše jedi in pijače Dolenjske) in kulinarični zemljevid Okusi<br />

Dolenjske – prvi na Slovenskem.<br />

Pripravljajo tudi izvirna kulinarično-izobraževalna doživetja Okusi Dolenjske<br />

za skupine: obiskovalci na enem mestu doživijo, pokusijo in občutijo<br />

kulinarično prepoznavnost Dolenjske z njenimi tradicionalnim jedmi in<br />

pijačami. Vsaka jed in vsak požirek sta svoja zgodba.<br />

Kulinarične in rokodelske izdelke Dobrote Dolenjske ponujajo na več<br />

prodajnih mestih po Sloveniji in v dveh trgovinah, kjer so na voljo tudi<br />

kulinarična doživetja pod okriljem znamke: v Trebnjem in Ljubljani.<br />

L. L.<br />

Foto: Tomo Jeseničnik<br />

Slovenska turistična revija <strong>Lipov</strong> <strong>list</strong>, nadaljevanje<br />

Turističnega vestnika, izhaja 2. teden v sodem mesecu<br />

UDK 338,34+796,5(497,12), ISSN 0352-4353<br />

Avgust <strong>2019</strong><br />

Izdaja:<br />

Turistična zveza Slovenije<br />

Naslov uredništva:<br />

Turistična zveza Slovenije,Miklošičeva cesta 38/VI,<br />

SI – 1000 Ljubljana, tel. 01/43 41 670, faks: 01/43 41 680,<br />

info@turisticna-zveza.si, www.turisticna-zveza.si<br />

Svet revije <strong>Lipov</strong> <strong>list</strong>:<br />

Boštjan Luštrek, Iztok Pipan, Jure Sodja, Karmen Grebenc Burger<br />

Transakcijski račun:<br />

SI56 03100-1000010639<br />

Naročilo na <strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> oddate na info@turisticna-zveza.si<br />

Celoletna naročnina je 32 evrov.<br />

Na podlagi zakona o davku na dodano vrednost se od glasila<br />

obračunava DDV po 9,5-odstotni stopnji.<br />

<strong>Lipov</strong> <strong>list</strong> - Avgust <strong>2019</strong>


Natečaj za izbiro kulinaričnih<br />

in gastronomskih spominkov v<br />

Termalno Panonski turistični regiji<br />

SLOVENIJA<br />

PANONSKA<br />

TERMALNA<br />

KULINARIČNI IN GASTRONOMSKI<br />

SPOMINEK<br />

Mednarodni inštitut za gastronomijo, kulturo, umetnost in turizem IGCAT je<br />

Sloveniji podelil naziv Evropska gastronomska regija 2021. V projektu za ta naziv<br />

sodeluje tudi TZS s projektom kulinaričnih in gastronomskih spominkov.<br />

Natečaj za kulinarične in gastronomske spominke je sestavljen<br />

iz dveh kategorij:<br />

1. Prehranski spominki<br />

2. Kuhinjski pripomočki<br />

Prijavo z a sodelovanje pošljite na info@turisticna-zveza.si<br />

najpozneje do 20. 9. <strong>2019</strong>.<br />

Spominke iz že obstoječe ponudbe naj društva ali posamezniki prinesejo<br />

na Turistično zvezo Slovenije, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana,<br />

najpozneje do 30. septembra <strong>2019</strong>, do 10. ure.<br />

Ocenjevanje bo potekalo oktobra <strong>2019</strong>.<br />

Tričlanska komisija strokovnjakov bo izbrala prejemnike zlatega, srebrnega in<br />

bronastega priznanja. Poleg tega bo izbrala spominek iz vsake kategorije, ki<br />

ga bomo poslali na IGCAT, da ga lahko uporabi v promocijske namene oziroma<br />

uvrsti na mednarodno gastronomsko spominkarsko spletno stran.<br />

Uradna razglasitev rezultatov bo na Dnevih Slovenskega turizma v Ljubljani,<br />

11. novembra <strong>2019</strong>, kjer bodo najbolje ocenjeni kulinarični in gastronomski<br />

spominki Termalno Panonske Slovenije obiskovalcem tudi na ogled.


Tekmovanje za<br />

<strong>2019</strong><br />

MOJA DEŽELA – LEPA IN GOSTOLJUBNA<br />

NAJ<br />

Tekmovanje je v polnem teku.<br />

Državna ocenjevalna komisija širom<br />

po Sloveniji vsak dan ocenjuje tiste,<br />

ki se potegujejo za prestižno priznanje<br />

Moja dežela – lepa in gostoljubna <strong>2019</strong>.<br />

Oddajte svoj glas tudi vi,<br />

preko spletne strani<br />

www.turisticna-zveza.si.<br />

urejen in<br />

gostoljuben<br />

kraj<br />

Od 12. <strong>avgust</strong>a do 12. septembra glasujete za:<br />

NAJ lepši – NAJ gostoljubnejši zdraviliški kraj<br />

Banovci, Čatež ob Savi, Dobrna, Dolenjske Toplice, Laško, Lendava,<br />

Moravske Toplice, Podčetrtek, Radenci, Rogaška Slatina, Šmarješke<br />

Toplice, Topolšica, Zreče<br />

NAJ lepši – NAJ gostoljubnejši turistični kraj<br />

Ankaran, Bled, Bohinj (Ribčev Laz, Stara Fužina, Bohinjska Bistrica),<br />

Bovec – Čezsoča, Cerkno, Gozd Martuljek, Izola, Kranjska Gora,<br />

Kobarid, Piran, Portorož z Lucijo, Tolmin<br />

NAJ lepše – NAJ gostoljubnejše večje mesto<br />

Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Novo mesto, Velenje<br />

Slovesna podelitev priznanj pod pokroviteljstvom<br />

predsednika Vlade RS Marjana Šarca<br />

»Moja dežela – lepa in gostoljubna <strong>2019</strong>«<br />

bo 11. novembra v Ljubljani.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!