FC_noname

office144523

Notebooks made out of recycled and FSC certified papers and leather.

Бележници за ежедневна употреба, произведени от рециклирани и FSC сертифицирани хартии и картони, както и картони от потребителски

отпадъци, съдържащи минимум 15% отпадъчни продукти от плодове, зеленчуци и рециклирана кожа и произведени с използване на зелена

енергия.

100% европейско производство. Телата се поддържат на склад целогодишно, готови за асемблиране с желаната корица.

Възможности за печат на кориците: гравиране, УВ печат, ситопечат, топъл печат, дигитален печат, офсет.

* Тефтерите могат да се окомплектоват с подходящи химикалки от рециклиран картон или пластмаса, биоразградима пластмаса, дърво,

също произведени в Европа.

Допълнителни опции:

> тефтерите могат да бъда произведени с вашето лого на всяка страница и дизайн на корицата;

> възможност за добавяне на инфо или рекламни страници по желание;

> можем да ги произведем по размер според вашите изисквания;

> предлагаме голямо разнообразие от ароматни мастила за печат на страниците.

Notebooks for everyday use, made out of recycled and FSC certified papers and cartboards also papers made from consumer waste and more

than 30% fruit or vegetable waste with use of green energy.

100% made in Europe.

Ready for assembling on stock.

Options for print on covers: engraving, UV printing, screen printing, hot printing.

Every cover can be assembled with suitable pen - recycled cartboard, plastic, biodegradable plastic, wood, etc. also made in Europe.

Additional options:

Pages and covers also can be printed with your logo.

We can add info pages by order.

We can produce with your disired size.

We can offer wide range of aroma on your printed materials.

ТАБЛИЦА НА ХАРТИИТЕ С БИОМАСА ИЛИ РЕЦИКЛИРАНА КОЖА

CARBOARD’S CHART - PLANT WASTE AND LEATHER WASTE PAPERS

01

06

10 15-85 sky

03

07

11

15-84

smoke

04

08

16

15-83

sand

05

09

Notebooks for daily use made out of recycled and FSC certified

paper and cardboard as well as paper made of consumer waste

containing over 30% fruit or vegetable waste derived by the use

of green energy. 100% made in Europe.

15-87

midnight

black smoot

ТАБЛИЦА НА ДРУГИ СЕРТИФИЦИРАНИ ХАРТИИ

CARBOARD’S CHART - OTHER CERTIFIED PAPERS

ТАБЛИЦА НА ЛУКСОЗНИ ДЪРВЕСНИ И КОРКОВИ ХАРТИИ

CARBOARD’S CHART - LUXURY WOODEN AND CORK PAPERS

ЛЕГЕНДА | INFO

R

F

100

меки корици, спирала

soft covers, binding-o

твърди корици, спирала

hard covers, binding-o

меки корици

soft covers

опция кутия

option - box

рециклирана хартия

recycled paper

FSC сертифицирана хартия

FSC certified paper


FC 14024

ТЕФТЕР С ТВЪРДИ КОРИЦИ

И МЯСТО ЗА ХИМИКАЛКА*

размер тяло 165 х 225 мм, корица 165+30 х 225 мм

хартия (R) рециклирана - натурално бяла

(F) FSC сертифицирана - шамоа

брой листа 100

покритие корици хартия, имитация дърво

спирала метал

затваряне ластик

*химикалката не е включена

HARDCOVER NOTEBOOK AND PEN HOLDER*

size

sheets 165 х 225 mm, cover 165+30 х 225 mm

paper

(R) recycled - natural white

(F) FSC certified - ivory

sheets 100

covers wood look paper

binding metal

closing elastic band

*pen is not included

ОПЦИИ ЗА КОРИЦИ | COVER OPTIONS

R

F

100

3


FC 14025

ТЕФТЕР С ТВЪРДИ КОРИЦИ И МЯСТО

ЗА ХИМИКАЛКА*

размер тяло 165 х 225 мм, корица 165+30 х 225 мм

хартия (R) рециклирана - натурално бяла

(F) FSC сертифицирана - шамоа

брой листа 100

покритие корици корк

спирала метал

затваряне ластик

*химикалката не е включена

HARDCOVER NOTEBOOK AND PEN HOLDER*

size

sheets 165 х 225 mm, cover 165+30 х 225 mm

paper

(R) recycled - natural white

(F) FSC certified - ivory

sheets 100

covers cork

binding metal

closing elastic band

*pen is not included

FC 14026

ТЕФТЕР С ТВЪРДИ КОРИЦИ И МЯСТО

ЗА ХИМИКАЛКА*

размер тяло 165 х 225 мм, корица 165+30 х 225 мм

хартия (R) рециклирана - натурално бяла

(F) FSC сертифицирана - шамоа

брой листа 100

покритие корици цветна мукава

спирала метал

затваряне ластик

*химикалката не е включена

HARDCOVER NOTEBOOK AND PEN HOLDER*

size

sheets 165 х 225 mm, cover 165+30 х 225 mm

paper

(R) recycled - natural white

(F) FSC certified - ivory

sheets 100

covers heavy weight cardboard

binding metal

closing elastic band

*pen is not included

4


FC 14029

ТЕФТЕР МЕКИ КОРИЦИ

размер тяло 165 х 225 мм

хартия (R) рециклирана - натурално бяла

(F) FSC сертифицирана - шамоа

брой листа 100

допълнение заоблени ъгли

корици рециклиран FSC сертифициран картон 300-350 g

FSC картон от биомаса 350 g

спирала метал

затваряне ластик

code 05

SOFTCOVER NOTEBOOK

size

165 х 225 mm

paper

(R) recycled - natural white

(F) FSC certified - ivory

sheets 100

supplement rounded corners

covers recycled FSC certified cardboard 300-350 g

plant waste FSC certified cardboard 350 g

binding metal

closing elastic band

ОПЦИИ ЗА КОРИЦИ | COVER OPTIONS

code 11 code 15-85

code 03

code 01

code 07

code 08

code 10

code 04

code 06

code 09

code 15

code 16

R

F

100

5

5


FC 14027

ТЕФТЕР МЕКИ КОРИЦИ

размер тяло 165 х 225 мм

хартия (R) рециклирана - натурално бяла

(F) FSC сертифицирана - шамоа

брой листа 100

допълнение заоблени ъгли

корици картон имитация дърво 250-310 g

спирала метал

затваряне ластик

SOFTCOVER NOTEBOOK

size

165 х 225 mm

paper

(R) recycled - natural white

(F) FSC certified - ivory

sheets 100

supplement rounded corners

covers wood look cardboard 250-310 g

binding metal

closing elastic band

FC 14028

ТЕФТЕР МЕКИ КОРИЦИ

размер 165 х 225 мм

хартия (R) рециклирана - натурално бяла

(F) FSC сертифицирана - шамоа

брой листа 100

допълнение заоблени ъгли

корици картон имитация кожа 250-310 g

спирала метал

затваряне ластик

L-101 L-15 L-57 L-23

SOFTCOVER NOTEBOOK

size

165 х 225 mm

paper

(R) recycled - natural white

(F) FSC certified - ivory

sheets 100

supplement rounded corners

covers leather look cardboard 250-310 g

binding metal

closing elastic band

6

L-70 L-19 L-24 L-59


FC 14017

ТЕФТЕР СЪС ЗАТВАРЯНЕ И МЯСТО ЗА ХИМИКАЛКА*

размер тяло 165 х 225 мм, корица 180 х 225 мм

хартия (R) рециклирана - натурално бяла

(F) FSC сертифицирана - шамоа

брой листа 100

корици рециклиран FSC сертифициран картон 300-350 g

FSC картон от биомаса 350 g

спирала метал

*химикалката не е включена

code 11

SOFTCOVER NOTEBOOK WITH PEN HOLDER

size

sheets 165 х 225 mm, cover 180 х 225 mm

paper

(R) recycled - natural white

(F) FSC certified - ivory

sheets 100

covers recycled FSC certified cardboard 300-350 g

plant waste FSC certified cardboard 350 g

binding metal

*pen is not included

ОПЦИИ ЗА КОРИЦИ | COVER OPTIONS

code 10 code 03

code 04

code 01

code 05

code 06

code 07

code 15

code 05 code 06 code 08 code 09 code 15 code 16

R

F

100

7


FC 14034

ТЕФТЕР СЪС ЗАТВАРЯНЕ И МЯСТО ЗА ХИМИКАЛКА*

размер тяло 165 х 225 мм, корица 180 х 225 мм

хартия (R) рециклирана - натурално бяла

(F) FSC сертифицирана - шамоа

брой листа 100

корици картон имитация дърво 250-310 g

спирала метал

*химикалката не е включена

SOFTCOVER NOTEBOOK WITH PEN HOLDER

size

sheets 165 х 225 mm, cover 180 х 225 mm

paper

(R) recycled - natural white

(F) FSC certified - ivory

sheets 100

covers wood look cardboard 250-310 g

binding metal

*pen is not included

R

F

100

8


FC 14000

ТЕФТЕР С МЕКИ КОРИЦИ

размер 165 x 225 мм

хартия (R) рециклирана - натурално бяла

(F) FSC сертифицирана - шамоа

брой листа 100

допълнение заоблени ъгли

корици рециклиран FSC сертифициран картон 300-350 g

FSC картон от биомаса 350 g

спирала метал

затваряне ластик (опция)

code 01

SOFTCOVERS NOTEBOOK

size

165 x 225 mm

paper

(R) recycled - natural white

(F) FSC certified - ivory

sheets 100

supplement rounded corners

covers recycled FSC certified cardboard 300-350 g

plant waste FSC certified cardboard 350 g

binding metal

closing elastic band (option)

ОПЦИИ ЗА КОРИЦИ | COVER OPTIONS

code 10 code 03 code 11

code 04

code 05

code 06

code 09

code 07

code 15

code 08 code 15 code 16

R

F

100

9


FC 14019

БЕЛЕЖНИК МЕКИ КОРИЦИ

размер 165 x 225 мм

хартия (R) рециклирана - натурално бяла

(F) FSC сертифицирана - шамоа

брой листа 100

корици рециклиран FSC сертифициран картон 300-350 g

FSC картон от биомаса 350 g

спирала метал

code 11

SOFTCOVERS NOTEPAD

size

165 x 225 мм

paper

(R) recycled - natural white

(F) FSC certified - ivory

sheets 100

covers recycled FSC certified cardboard 300-350 g

plant waste FSC certified cardboard 350 g

binding metal

ОПЦИИ ЗА КОРИЦИ | COVER OPTIONS

code 10 code 15

code 03

code 06

code 07

code 04

code 01

code 05 code 08 code 09 code 15 code 16

R

F

100

10


FC 14035

ТЕФТЕР С МЕКИ КОРИЦИ

размер 165 x 225 мм

хартия (R) рециклирана - натурално бяла

(F) FSC сертифицирана - шамоа

брой листа 100

допълнение заоблени ъгли

корици картон имитация дърво 250-310 g

спирала метал

затваряне ластик (опция)

SOFTCOVERS NOTEBOOK

size

165 x 225 mm

paper

(R) recycled - natural white

(F) FSC certified - ivory

sheets 100

supplement rounded corners

covers wood look cardboard 250-310 g

binding metal

closing elastic band (option)

FC 14037

БЕЛЕЖНИК МЕКИ КОРИЦИ

размер 165 x 225 мм

хартия (R) рециклирана - натурално бяла

(F) FSC сертифицирана - шамоа

брой листа 100

корици картон имитация дърво 250-310 g

спирала метал

SOFTCOVERS NOTEPAD

size

165 x 225 мм

paper

(R) recycled - natural white

(F) FSC certified - ivory

sheets 100

covers wood look cardboard 250-310 g

binding metal

11


FC 14020

ТЕФТЕР С МЕКИ КОРИЦИ

размер 165 x 225 мм

хартия (R) рециклирана - натурално бяла

(F) FSC сертифицирана - шамоа

брой листа 100

допълнение заоблени ъгли

корици FSC сертифициран материал структура корк

спирала метал

затваряне ластик (опция)

SOFTCOVERS NOTEBOOK

size

165 x 225 мм

paper

(R) recycled - natural white

(F) FSC certified - ivory

sheets 100

covers FSC certified material, cork structure

metal binding old gold, silver

closing elastic band (option)

FC 14021

БЕЛЕЖНИК С МЕКИ КОРИЦИ

размер 165 x 225 мм

хартия (R) рециклирана - натурално бяла

(F) FSC сертифицирана - шамоа

брой листа 100

корици FSC сертифициран материал структура корк

спирала метал

SOFTCOVERS NOTEPAD

size

165 x 225 мм

paper

(R) recycled - natural white

(F) FSC certified - ivory

sheets 100

covers FSC certified material, cork structure

binding metal

R

F

100

12


FC 14023

ТЕФТЕР С МЕКИ КОРИЦИ

размер 165 x 225 мм

хартия (R) рециклирана - натурално бяла

(F) FSC сертифицирана - шамоа

брой листа 100

допълнение заоблени ъгли

корици FSC картон имитация кожа 250-310 g

спирала метал

L-87

ОПЦИИ ЗА КОРИЦИ | COVER OPTIONS

SOFTCOVERS NOTEBOOK

size

165 x 225 mm

paper

(R) recycled - natural white

(F) FSC certified - ivory

sheets 100

supplement rounded corners

covers FSC leather look cardboard 250-310 g

binding metal

L-101 L-15 L-57 L-23 L-70

L-19 L-24 L-59

FC 14007

ТЕФТЕР С МЕКИ КОРИЦИ

размер 165 x 225 мм

хартия (R) рециклирана - натурално бяла

(F) FSC сертифицирана - шамоа

брой листа 100

допълнение заоблени ъгли

корици FSC картон имитация кожа 250-310 g

спирала метал

SOFTCOVERS NOTEBOOK

size

165 x 225 mm

paper

(R) recycled - natural white

(F) FSC certified - ivory

sheets 100

supplement rounded corners

covers FSC leather look cardboard 250-310 g

binding metal

R

F

100

13


FC 14015

ТЕФТЕР С МЕКИ КОРИЦИ

размер 165 х 225 мм

хартия (R) рециклирана - натурално бяла

(F) FSC сертифицирана - шамоа

брой листа 96

корици рециклиран FSC сертифициран картон 300-350 g

FSC картон от биомаса 350 g

термолепене

code 11

SOFTCOVERS NOTEBOOK

size

165 х 225 mm

paper

(R) recycled - natural white

(F) FSC certified - ivory

sheets 96

covers recycled FSC certified cardboard 300-350 g

plant waste FSC certified cardboard 350 g

bookbinding thermo adhesive

ОПЦИИ ЗА КОРИЦИ | COVER OPTIONS

code 10

code 03

code 04

code 01 code 05 code 06 code 07

code 15-85

code 15-83 code 15-87

code 08 code 09 code 15 code 16

R

F

100

14


FC 14036

ТЕФТЕР С МЕКИ КОРИЦИ

размер 165 х 225 мм

хартия (R) рециклирана - натурално бяла

(F) FSC сертифицирана - шамоа

брой листа 96

корици картон имитация дърво 250-310 g

термолепене

SOFTCOVERS NOTEBOOK

size

165 х 225 mm

paper

(R) recycled - natural white

(F) FSC certified - ivory

sheets 96

covers wood look cardboard 250-310 g

bookbinding thermo adhesive

R

F

100

15


FC 14001

ТЕФТЕР ТВЪРДИ КОРИЦИ

размер 165 x 225 мм

хартия (R) рециклирана - натурално бяла

(F) FSC сертифицирана - шамоа

брой листа 100

допълнение заоблени ъгли

покритие корици рециклирана FSC хартия

FSC хартия от биомаса 350 g

спирала метал

затваряне ластик

code 10

HARDCOVERS NOTEBOOK

size

165 x 225 mm

paper

(R) recycled - natural white

(F) FSC certified - ivory

sheets 100

supplement rounded corners

covers recycled FSC certified paper

plant waste FSC certified paper

binding metal

closing elastic band

ОПЦИИ ЗА КОРИЦИ | COVER OPTIONS

code 04

code 03 code 11

code 01

code 05

code 06

code 09

code 07

code 15

code 08 code 15 code 16

R

F

100

16


FC 14030

ТЕФТЕР ТВЪРДИ КОРИЦИ

размер 165 x 225 мм

хартия (R) рециклирана - натурално бяла

(F) FSC сертифицирана - шамоа

брой листа 100

допълнение заоблени ъгли

покритие корици хартия имитация дърво

спирала метал

HARDCOVERS NOTEBOOK

size

165 x 225 mm

paper

(R) recycled - natural white

(F) FSC certified - ivory

sheets 100

supplement rounded corners

covers wood look paper

binding metal

> 500 бр.

> 500 pcs

FC 14031

ТЕФТЕР ТВЪРДИ КОРИЦИ

размер 165 x 225 мм

хартия (R) рециклирана - натурално бяла

(F) FSC сертифицирана - шамоа

брой листа 100

допълнение заоблени ъгли

покритие корици корк

спирала метал

HARDCOVERS NOTEBOOK

size

165 x 225 mm

paper

(R) recycled - natural white

(F) FSC certified - ivory

sheets 100

supplement rounded corners

covers cork

binding metal

> 500 бр.

> 500 pcs

17


FC 14001-P

ТЕФТЕР С ТВЪРДИ КОРИЦИ И МЕТАЛЕН ДЪРЖАЧ

ЗА ХИМИКАЛКА*

размер тяло 165 х 225 мм, корица 190 х 225 мм

хартия (R) рециклирана - натурално бяла

(F) FSC сертифицирана - шамоа

брой листа 100

допълнение заоблени ъгли

покритие корици рециклирана FSC хартия

FSC хартия от биомаса

спирала метал

затваряне ластик

*химикалката не е включена

code 03

HARDCOVERS NOTEBOOK AND PEN HOLDER*

size

sheets 165 х 225 mm, cover 190 х 225 mm

paper

(R) recycled - natural white

(F) FSC certified - ivory

sheets 100

supplement rounded corners

covers recycled FSC certified paper

plant waste FSC certified paper

binding metal

closing elastic band

*the pen is not included

ОПЦИИ ЗА КОРИЦИ | COVER OPTIONS

code 10 code 01 code 11

code 04

code 06 code 07 code 08

code 09

code 05 code 15-83

code 15

code 16

R

F

100

18


FC 14002

ТЕФТЕР ТВЪРДИ КОРИЦИ

размер

хартия

170 x 230 мм

(R) рециклирана - натурално бяла

(F) FSC сертифицирана - шамоа

брой листа 100

покритие корици рециклирана FSC хартия

FSC хартия от биомаса

спирала

затваряне

метал

ластик (опция)

code 15

HARDCOVERS NOTEBOOK

size

170 x 230 mm

paper

(R) recycled - natural white

(F) FSC certified - ivory

sheets 100

covers recycled FSC certified paper

plant waste FSC certified paper

binding metal

closing elastic band (option)

ОПЦИИ ЗА КОРИЦИ | COVER OPTIONS

code 10

code 07

code 11

code 01

code 05

code 06

code 16 code 03

code 04

code 08

code 09

code 15

R

F

100

19


FC 14022

ТЕФТЕР С ТВЪРДИ КОРИЦИ

размер 170 x 230 мм

хартия (R) рециклирана - натурално бяла

(F) FSC сертифицирана - шамоа

брой листа 100

корици FSC хартия имитация кожа

спирала метал

NOTEBOOK WITH SOFT COVERS

size

170 x 230 mm

paper

(R) recycled - natural white

(F) FSC certified - ivory

sheets 100

covers FSC leather look paper

metal binding black

R

F

100

FC 14032

ТЕФТЕР ТВЪРДИ КОРИЦИ

размер 165 x 225 мм

хартия (R) рециклирана - натурално бяла

(F) FSC сертифицирана - шамоа

брой листа 100

допълнение заоблени ъгли

покритие корици хартия имитация дърво

спирала метал

HARDCOVERS NOTEBOOK

size

165 x 225 mm

paper

(R) recycled - natural white

(F) FSC certified - ivory

sheets 100

supplement rounded corners

covers wood look paper

binding metal

20

> 500 бр.

> 500 pcs


FC 14033

ТЕФТЕР ТВЪРДИ КОРИЦИ

размер 165 x 225 мм

хартия (R) рециклирана - натурално бяла

(F) FSC сертифицирана - шамоа

брой листа 100

покритие корици корк

спирала метал

HARDCOVERS NOTEBOOK

size

165 x 225 mm

paper

(R) recycled - natural white

(F) FSC certified - ivory

sheets 100

covers cork

metal binding metal

> 500 бр.

> 500 pcs

R

F

100

21


FC 14003

ТЕФТЕР СЪС ЗАТВАРЯНЕ И МЯСТО ЗА ХИМИКАЛКА*

размер 170 x 160 мм

хартия (R) рециклирана - натурално бяла

(F) FSC сертифицирана - шамоа

брой листа 100

корици рециклиран FSC сертифициран картон 300-350 g

FSC картон от биомаса 350 g

затвяряне регистриран дизайн®

спирала метал

*химикалката не е включена

code 10

SOFTCOVERS NOTEBOOK WITH PEN HOLDER

size

165 x 225 мм

paper

(R) recycled - natural white

(F) FSC certified - ivory

sheets 100

covers recycled FSC certified cardboard 300-350 g

plant waste FSC certified cardboard 350 g

binding metal

ОПЦИИ ЗА КОРИЦИ | COVER OPTIONS

code 11

code 09

code 15

code 01

code 04

code 05

code 06

code 07

code 03

code 08 code 15 code 16

R

F

100

22


FC 14004

ТЕФТЕР С ТВЪРДИ КОРИЦИ

размер

хартия

170 x 160 мм

(R) рециклирана - натурално бяла

(F) FSC сертифицирана - шамоа

брой листа 100

покритие корици рециклирана FSC хартия

FSC хартия от биомаса

допълнение

спирала

затваряне

заоблени ъгли

метал

ластик

code 01

HARDCOVERS NOTEBOOK

size

170 x 160 mm

paper

(R) recycled - natural white

(F) FSC certified - ivory

sheets 100

covers recycled FSC certified paper

plant waste FSC certified paper

binding metal

closing elastic band

ОПЦИИ ЗА КОРИЦИ | COVER OPTIONS

code 07

code 03

code 10

code 04

code 05

code 06

code 11

code 08 code 09 code 15 code 16

R

F

100

23


FC 14004-P

ТЕФТЕР С ТВЪРДА КОРИЦА

И МЕТАЛЕН ДЪРЖАЧ ЗА ХИМИКАЛКА*

размер

хартия

тяло 170 x 160 мм, корица 190 х 160 мм

(R) рециклирана - натурално бяла

(F) FSC сертифицирана - шамоа

брой листа 100

покритие корици рециклирана FSC хартия

FSC хартия от биомаса

допълнение

спирала

затваряне

заоблени ъгли

метал

ластик

*химикалката не е включена

code 15-85

HARDCOVERS NOTEBOOK WITH PEN HOLDER

size

sheets 170 x 160 mm, cover 190 х 160 mm

paper

(R) recycled - natural white

(F) FSC certified - ivory

sheets 100

supplement rounded corners

covers recycled FSC certified paper

plant waste FSC certified paper

binding metal

closing elastic band

*pen is not included

ОПЦИИ ЗА КОРИЦИ | COVER OPTIONS

code 03

code 10 code 11

code 04

code 05

code 06

code 07

code 15-83

code 08 code 09 code 15 code 16

R

F

100

24


FC 14005

ТЕФТЕР С ТВЪРДИ КОРИЦИ

размер

хартия

170 x 160 мм

(R) рециклирана - натурално бяла

(F) FSC сертифицирана - шамоа

брой листа 100

покритие корици рециклирана FSC хартия

FSC хартия от биомаса

спирала

метал

HARDCOVERS NOTEBOOK

size

170 x 160 mm

paper

(R) recycled - natural white

(F) FSC certified - ivory

sheets 100

covers recycled FSC certified paper

plant waste FSC certified paper

binding metal

ОПЦИИ ЗА КОРИЦИ | COVER OPTIONS

code 15

code 03

code 10

code 01

code 05

code 06

code 07

code 11

code 15

code 04

code 08 code 09 code 15

code 16

R

F

100

25


FC 14038

ТЕФТЕР С ТВЪРДИ КОРИЦИ

размер 170 x 160 мм

хартия (R) рециклирана - натурално бяла

(F) FSC сертифицирана - шамоа

брой листа 100

покритие корици хартия имитация дърво

спирала метал

HARDCOVERS NOTEBOOK

size

170 x 160 mm

paper

(R) recycled - natural white

(F) FSC certified - ivory

sheets 100

covers wood look paper

binding metal

> 500 бр.

> 500 pcs

FC 14039

ТЕФТЕР С ТВЪРДИ КОРИЦИ

размер 170 x 160 мм

хартия (R) рециклирана - натурално бяла

(F) FSC сертифицирана - шамоа

брой листа 100

покритие корици корк

спирала метал

HARDCOVERS NOTEBOOK

size

170 x 160 mm

paper

(R) recycled - natural white

(F) FSC certified - ivory

sheets 100

covers cork

binding metal

26

> 500 бр.

> 500 pcs


FC 14006

БЕЛЕЖНИК С МЕКИ КОРИЦИ

размер 110 x 160 мм

хартия (R) рециклирана - натурално бяла

(F) FSC сертифицирана - шамоа

брой листа 100

корици рециклиран FSC сертифициран картон 300-350 g

FSC картон от биомаса 350 g

спирала метал

code 10

SOFTCOVERS NOTEPAD

size

110 x 160 мм

paper

(R) recycled - natural white

(F) FSC certified - ivory

sheets 100

covers recycled FSC certified cardboard 300-350 g

plant waste FSC certified cardboard 350 g

binding metal

ОПЦИИ ЗА КОРИЦИ | COVER OPTIONS

code 15

code 07

code 03

code 04

code 06 code 08

code 09

code 05 code 01 code 09

code 11

code 15

code 16

R

F

100

27


FC 14011

БЕЛЕЖНИК С ТВЪРДИ КОРИЦИ

размер

хартия

110 x 160 мм

(R) рециклирана - натурално бяла

(F) FSC сертифицирана - шамоа

брой листа 100

покритие корици рециклирана FSC хартия

FSC хартия от биомаса

спирала

метал

code 07

HARDCOVERS NOTEBOOK

size

110 x 160 мм

paper

(R) recycled - natural white

(F) FSC certified - ivory

sheets 100

covers recycled FSC certified papr

plant waste FSC certified paper

binding metal

ОПЦИИ ЗА КОРИЦИ | COVER OPTIONS

code 15

code 03

code 10

code 04

code 06 code 08

code 09

code 05 code 01 code 09 code 11

code 15

code 16

R

F

100

28


FC 14013

ТЕТРАДКА С МЕКИ КОРИЦИ

размер 160 x 220 мм

хартия (R) рециклирана - натурално бяла

(F) FSC сертифицирана - шамоа

брой листа 32

корици рециклиран FSC сертифициран картон 250 g

FSC картон от биомаса 250 g

допълнение заоблени ъгли

затваряне ластик

SOFTCOVERS NOTEBOOK

size

160 x 220 мм

paper

(R) recycled - natural white

(F) FSC certified - ivory

sheets 32

covers recycled FSC certified cardboard 250 g

plant waste FSC certified cardboard 250 g

closing elastic band

ОПЦИИ ЗА КОРИЦИ | COVER OPTIONS

code 10 code 15

code 11

code 05

code 07

code 08

code 06

code 16 code 04

code 09

code 15

R

F

100

29


FC 14014

ТЕТРАДКА С МЕКИ КОРИЦИ

размер 120 x 170 мм

хартия (R) рециклирана - натурално бяла

(F) FSC сертифицирана - шамоа

брой листа 32

корици рециклиран FSC сертифициран картон 250 g

FSC картон от биомаса 250 g

допълнение заоблени ъгли

затваряне ластик

SOFTCOVERS NOTEBOOK

size

120 x 170 мм

paper

(R) recycled - natural white

(F) FSC certified - ivory

sheets 32

covers recycled FSC certified cardboard 250 g

plant waste FSC certified cardboard 250 g

closing elastic band

ОПЦИИ ЗА КОРИЦИ | COVER OPTIONS

code 10 code 15

code 11

code 05

code 07

code 08

code 06

code 16 code 04

code 09

code 15

R

F

100

30


КУТИИ ЗА ТЕФТЕРИ

За по-елегантен вид или за специален подарък към

избрания тефтер можете да добавите кутия

от същия материал, от който е корицата.

NOTEBOOK BOX

For elegant look or a special gift to the selected

notebook you can add a box of the same material,

from which is the cover.

FC 14008

size

90 x 90 x 80 mm

sheets 800

FC 14009

size

90 x 90 x 20 мм

sheets 200

опции

options

R

F

100

31


FC 14018

КАЛЕНДАР-ПИРАМИДА

размер листа 210 х 110 мм, подложка 210 x 150 мм

хартия (R) рециклирана - натурално бяла

(F) FSC сертифицирана - шамоа

брой листа 12

подложка рециклиран FSC сертифициран картон 300-350 g

картон имитация дърво 250-310 g

FSC картон от биомаса 350 g

спирала метал

подходяща за изпращане по пощата

DESC CALENDAR

size

страници 210 х 110 мм, подложка 210 x 150 мм

paper (R) рециклирана - натурално бяла

(F) FSC сертифицирана - шамоа

sheets 12

base recycled FSC certified cardboard 300-350 g

wood look cardboard 250-310 g

plant waste FSC certified cardboard 350 g

binding metal

switable for mailing

ДОБАВЕТЕ СТИЛ КЪМ ВАШИТЕ РЕКЛАМНИ ПОДАРЪЦИ

Можете да направите стилен комплект като комбинирате тефтер с календар или пирамида, кутия или торбичка, изработени от един и

същ материал.

MIX & MATCH

Make a stylish set, using same paper type for different articles - notebooks, calendars, boxes and bags.

РЕКЛАМНИ НАДПИСИ

Всички изделия са подходящи за брандиране – ситопечат, дигитален, топъл или офсетов печат, преге, гравиране. Изборът на технология

е в зависимост от техническите характеристики на изображението.

LOGO PRINT

All products are suitable for branding - screen printing, digital, hot or offset printing, embossing, engraving. The choice of technology

depends on the technical characteristics of the image.

32


ТЕФТЕРИ ПО ИНДИВИДУАЛЕН ДИЗАЙН

CUSTOM NOTEBOOKS

Всеки от нашите модели тефтери може да бъде персонализиран изцяло.

Може да комбинирате с календари, реклами торбички, кутии за тефтери, папки, или други материали необходими на вашата фирма, които

да имат идентична визия.

Така ще можете да изградите единно представяне на бизнеса си пред вашите клиенти, което е различно и защомнящо се.

Each of our notebook models can be customized entirely.

You can make a set with calendars, advertising bags, notebook boxes, folders, or other promotional materials that are needed by your company

to have the same look.

This will allow you to build a unified presentation of your business with your customers, which is different and speculative.

33


ИТАЛИАНСКИ ТЕФТЕРИ ОТ ЕКОЛОГИЧНИ МАТЕРИАЛИ

HANDMADE ECO NOTEBOOK ‘MADE IN ITALY’

Това е колекция от тетрадки и дневници, вдъхновени от Земята, с корица от специална хартия за миене, екологичен материал, съставен от

хартиени влакна. “Естествен шик” стил, селски и елегантен, за да се чувствате винаги в хармония с околната среда. Хоризонталният кръгъл

ластик позволява лесно затваряне на тефтера, като пази всяка бележка или документ. Можете да го използвате и като държач за писалка.

This is a collection of notebooks and diaries inspired to the Earth realizing a cover in a special Washable paper, an ecological material

composed by paper fibers. A “Natural chic” style, rustic and elegant, to feel always in harmony with the environment. The horizontal round elastic

allows an easy closure of the book, keeping safe any note or document you’ll put inside the notebook. You can also use it as a pen holder or

document holder. Perfect to take notes, to write thoughts or to draw.

1217

120 x 170 mm

1524

150 x 240 mm

хартия

paper

брой листа

sheets

корици

covers

довършителни

finishing

100 g FSC сертифицирана хартия

112

водоустойчива хартия

лепене, ластик

100 g FSC

certified paper

waterproof

paper

bookbinding,

elastic band

Тефтери, изработени от преработена кожа и рециклирана хартия, произведена с използване на зелена енергия, получена от устойчиви ресурси. Хартията

на този тефтер съдържа потребителски отпадъци и сертифицирани FSC влакна. Правилният избор за тези, които имат екологичен дух, и за тези, които са

решили да уважават планетата с малки ежедневни действия. Елегантен и удобен, всеки бележник е затворен от уникалния хоризонтален кръгъл ластик,

който позволява лесно затваряне, запазвайки безопасно всяка бележка или документ, който ще поставите вътре. Можете да го използвате и като държач

за писалка или документ. Преработената кожена корица е мека, гъвкава и устойчива, мислена и реализирана да ви следва, без да се разрушава.

This notebook is realized in reprocessed leather and recycled ivory paper, produced using green energy obtained by sustainable resources. The paper of this

notebook contains post consumer waste and FSC certified fibers. The right choice for those people having an ecological spirit, and for those who decided to

respect the planet with small daily actions. Perfect to take notes, to write thoughts or to draw. Elegant and minimal, every notebook is closed by the unique

horizontal round elastic which allows an easy closure of the book, keeping safe any note or document you’ll put inside the notebook. You can also use it as a

pen holder or document holder. The reprocessed leather cover is soft, flexible and resistant, thought and realized to follow you without ruin itself.

8165

90 x 130 mm

8157

120 x 170 mm

8185

150 x 210 mm

хартия

paper

брой листа

sheets

корици

covers

довършителни

finishing

100 g FSC сертифицирана хартия 100 g FSC certified paper

рециклирана кожа

лепене, ластик

112

recycled leather

bookbinding, elastic band

34


ТЕФТЕРИ С КОРИЦИ ОТ РЕЦИКЛИРАНА КОЖА

NOTEBOOKS WITH COVER OF RECYCLED LEATHER

139 x 216 x 12 mm

16961

хартия

FSC

FSC Paper

paper

брой листа

64

sheets

корици

рециклирана кожа recycled leather fibres

covers

мин. количество

50

мinimum qty

произведено в

мade in

EU

ТЕФТЕР С КОРИЦИ ОТ УТАЙКА ОТ КАФЕ

NOTEBOOKS WITH COVER OF COFFEEGROUNDS

2186

140 x 200mm

брой листа

sheets

160

корици

covers

утайка от кафе coffeegrounds

Спецификация:

Корици направени от утайка от кафе (20%) и биологично разградимо

нишесте от картофопреработващата промишленост (80%)

Specifications:

Cover made of coffeegrounds (20%) and a biological degradable starch

from the potato processing industry(80%)

35


ТЕФТЕРИ С КОРИЦИ ОТ КОРК

NOTEBOOKS WITH COVER OF CORK

3480

137 x 215 mm

хартия

paper

рециклирана хартия

брой листа

sheets

80

корици

covers

корк

recycled paper

cork

3720

90 x 142 mm

хартия

paper

рециклирана хартия

брой листа

sheets

80

корици

covers

корк

recycled paper

cork

9623

145 x 15 x 21 mm

хартия

paper

рециклирана хартия

брой листа

sheets

96

корици

covers

корк

recycled paper

cork

9860

145 x 15 x 21 mm

хартия

paper

рециклирана хартия

брой листа

sheets

96

корици

covers

корк

recycled paper

cork

9855

80 x 17 x 105 mm

хартия

paper

рециклирана хартия

брой листа

sheets

50+25

корици

covers

корк

recycled paper

cork

36


37

More magazines by this user
Similar magazines