Časovni roki in sporočila na trgu pri avkcijskem trgovanju znotraj dneva

bspsouthpool

Časovni roki in sporočila na trgu pri avkcijskem trgovanju znotraj dneva v1.0

P r i l o g a k D e f i n i c i j i t r g a - S l o v e n i j a

Časovni roki in

sporočila trgu pri

avkcijskem trgovanju

znotraj dneva

v1.0

Ta dokument je del pravil borze, ki jo skupaj upravljajo BSP Energetska Borza d.o.o. in z njo povezane

družbe.

Ta priloga je veljavna od 22. junija 2016 in ostane v veljavi, dokler ni spremenjena v skladu s pravili borze.

BSP Energetska Borza d.o.o. Copyright 2016 Vse pravice so pridržane.


ČASOVNI ROKI IN SPOROČILA TRGU PRI AVKCIJSKEM TRGOVANJU

ZNOTRAJ DNEVA

Različica 1.0

S t r a n j e n a m e n o m a p r a z n a .

BSP Energetska Borza d.o.o. Copyright 2016 Vse pravice so pridržane.

II


ČASOVNI ROKI IN SPOROČILA TRGU PRI AVKCIJSKEM TRGOVANJU

ZNOTRAJ DNEVA

Različica 1.0

Kazalo

1 Definicije izrazov ...................................................................................................................... 1

2 Splošne določbe ...................................................................................................................... 3

2.1 Časovni roki za vnos ponudb ............................................................................................ 3

2.2 Popolna prekinitev spajanja trgov .................................................................................... 4

3 Sporočila trgu .......................................................................................................................... 5

3.1 Sporočila v zvezi z avkcijskim trgovanjem znotraj dneva ................................................. 5

4 Postopki spajanja trgovs .......................................................................................................... 7

4.1 Postopki spajanja trgov z normalnimi časovnicami ......................................................... 7

4.2 Časovnica postopka objave ČPZ ....................................................................................... 8

4.3 Postopek spajanja............................................................................................................. 8

4.4 Postopek objave rezultatov spajanja trgov ...................................................................... 9

BSP Energetska Borza d.o.o. Copyright 2016 Vse pravice so pridržane.

III


ČASOVNI ROKI IN SPOROČILA TRGU PRI AVKCIJSKEM TRGOVANJU

ZNOTRAJ DNEVA

Različica 1.0

S t r a n j e n a m e n o m a p r a z n a .

BSP Energetska Borza d.o.o. Copyright 2016 Vse pravice so pridržane.

IV


ČASOVNI ROKI IN SPOROČILA TRGU PRI AVKCIJSKEM TRGOVANJU

ZNOTRAJ DNEVA

Različica 1.0

1 Definicije izrazov

ČPZ ....................................... čezmejne prenosne zmogljivosti (razpoložljive čezmejne

prenosne zmogljivosti).

Pogodba o dvostranskem spajanju trgov…………… pogodba med italijanskim in slovenskim

sistemskim operaterjem prenosnega omrežja ter italijansko in

slovensko energetsko borzo, ki določa referenčni okvir za

opredelitev glavnih funkcij projekta dvostranskega spajanja

trgov.

PX ......................................... energetska borza.

Spajanje trgov ...................... mehanizem za usklajevanje dveh ali več energetskih trgov

sosednjih območij, ki vključuje upravljanje čezmejnih

prenosnih zmogljivosti med območji in trgovanje z energijo.

Stranke ................................. energetske borze in sistemski operaterji prenosnega omrežja v

Pogodbi o večstranskem spajanju trgov.

Tržni udeleženec ................... borzni udeleženec, ki je bil sprejet na posamezni trg.

TSO ...................................... sistemski operater prenosnega omrežja.

BSP Energetska Borza d.o.o. Copyright 2016 Vse pravice so pridržane.

1


ČASOVNI ROKI IN SPOROČILA TRGU PRI AVKCIJSKEM TRGOVANJU

ZNOTRAJ DNEVA

Različica 1.0

S t r a n j e n a m e n o m a p r a z n a .

BSP Energetska Borza d.o.o. Copyright 2016 Vse pravice so pridržane.

2


ČASOVNI ROKI IN SPOROČILA TRGU PRI AVKCIJSKEM TRGOVANJU

ZNOTRAJ DNEVA

Različica 1.0

2 Splošne določbe

(1) Časovni roki in sporočila trgu pri avkcijskem trgovanju znotraj dneva določajo postopke za

spajanje trgov.

(2) Časovni roki in sporočila trgu pri trgovanju za dan vnaprej so določeni skladno s Pogodbo o

dvostranskem spajanju trgov.

(3) Spajanje trgov je razdeljeno v tri ločene postopke:

a) postopek pred začetkom spajanja (čas objave ČPZ)

b) postopek spajanja;

c) postopek po zaključitvi spajanja (objava rezultatov spajanja trgov).

(4) Odvisno od razmer na trgu bodo za vsak postopek spajanja trgov veljale naslednje časovnice

avckijskega trgovanja za dan vnaprej:

a) normalne časovnice ali

b) rezervne časovnice ali

c) nadomestne časovnice.

(5) Družba BSP lahko tržnim udeležencem v primeru rezervnih časovnic in nadomestnih

časovnic po elektronski pošti pošlje sporočila trgu v zvezi z avkcijskim trgovanjem znotraj

dneva.

2.1 Časovni roki za vnos ponudb

(1) Časovni rok za vnos ponudb je čas, do katerega lahko tržni udeleženci vnašajo in

upravljajo svoje ponudbe.

(2) Časovni rok za vnos ponudb za ID1 (MI2) je nastavljen na 16:30 po srednjeevropskem

času.

(3) Časovni rok za vnos ponudb za ID2 (MI6) je nastavljen na 11:15 po srednjeevropskem

času.

BSP Energetska Borza d.o.o. Copyright 2016 Vse pravice so pridržane.

3


ČASOVNI ROKI IN SPOROČILA TRGU PRI AVKCIJSKEM TRGOVANJU

ZNOTRAJ DNEVA

Različica 1.0

2.2 Popolna prekinitev spajanja trgov

(1) Razglasitev popolne prekinitve spajanja trgov je situacija, v kateri pride do prekinitve

spajanja trgov na italijansko-slovenski meji, če spajanje trgov do dane ure ne more

zagotoviti pravih rezultatov. V tem primeru za postopek spajanja trgov veljajo nadomestne

časovnice.

BSP Energetska Borza d.o.o. Copyright 2016 Vse pravice so pridržane.

4


ČASOVNI ROKI IN SPOROČILA TRGU PRI AVKCIJSKEM TRGOVANJU

ZNOTRAJ DNEVA

Različica 1.0

3 Sporočila trgu

3.1 Sporočila v zvezi z avkcijskim trgovanjem znotraj dneva

ID sporočila

Naslov sporočila

Seja avkcijskega

trgovanja

znotraj dneva

Čas pošiljanja

IT-SI Intraday_01

Zamuda pri objavi ČPZ

ID1 -MI2

ID2 – MI6

16:00

10:45

IT-SI Intraday_02

Prekinitev spajanja trgov zaradi manjkajočih ČPZ

ID1 -MI2

ID2 – MI6

16:15

11:00

IT-SI Intraday_03 Zamuda rezultatov spajanja trgov ID1 – MI2 17:00

IT-SI Intraday_04

Prekinitev spajanja trgov zaradi manjkajoče knjige ponudb

ID1 – MI2

ID2 – MI6

17:20

11:35

IT-SI Intraday_05

Prekinitev spajanja trgov

ID1 – MI2

ID2 – MI6

17:45

11:45

BSP Energetska Borza d.o.o. Copyright 2016 Vse pravice so pridržane.

5


ČASOVNI ROKI IN SPOROČILA TRGU PRI AVKCIJSKEM TRGOVANJU

ZNOTRAJ DNEVA

Različica 1.0

S t r a n j e n a m e n o m a p r a z n a .

BSP Energetska Borza d.o.o. Copyright 2016 Vse pravice so pridržane.

6


ČASOVNI ROKI IN SPOROČILA TRGU PRI AVKCIJSKEM TRGOVANJU

ZNOTRAJ DNEVA

Različica 1.0

4 Postopki spajanja trgovs

4.1 Postopki spajanja trgov z normalnimi časovnicami

(1) Če ni motenj v sistemih, s katerimi upravljajo stranke, veljajo naslednje ID1 (MI2) časovnice:

a) Čas objave ČPZ je nastavljen na 15:30;

b) Časovni rok za vnos ponudb je nastavljen na 16:30;

c) Čas objave rezultatov spajanja trgov je nastavljen na 16:55.

(2) Če ni motenj v sistemih, s katerimi upravljajo stranke, veljajo naslednje ID2 (MI6) časovnice:

a) Čas objave ČPZ je nastavljen na 10:15;

b) Časovni rok za vnos ponudb je nastavljen na 11:15;

c) Čas objave rezultatov spajanja trgov je nastavljen na 11:40.

BSP Energetska Borza d.o.o. Copyright 2016 Vse pravice so pridržane.

7


ČASOVNI ROKI IN SPOROČILA TRGU PRI AVKCIJSKEM TRGOVANJU

ZNOTRAJ DNEVA

Različica 1.0

4.2 Časovnica postopka objave ČPZ

Čas

15:30

10:15

16:00

10:45

16:15

11:00

16:15

11:00

16:15

11:00

Seja

avkcijskega

trgovanja

znotraj dneva

ID1 -MI2

ID2 – MI6

ID1 -MI2

ID2 – MI6

ID1 -MI2

ID2 – MI6

ID1 – MI2

ID2 – MI6

ID1 – MI2

ID2 – MI6

Postopek Časovnice Opis

Čas objave ČPZ

Pošiljanje sporočila IT-SI Intraday_01

Zadnji rok za objavo ČPZ

Prekinitev spajanja trgov na

italijansko-slovenski meji

Pošiljanje sporočila IT-SI Intraday_02

Normalna

Rezervna

Rezervna

Nadomestna

Nadomestna

Če ČPZ za italijansko-slovensko, mejo

niso objavljeni, se sporočilo IT-SI

Intraday_01 pošlje tržnim udeležencem.

Če ČPZ za italijansko-slovensko, mejo še

vedno niso objavljeni, se sporočilo IT-SI

Intraday_02 pošlje tržnim udeležencem.

4.3 Postopek spajanja

Čas

16:30

11:15

17:20

11:35

17:20

11:35

Seja

avkcijskega

trgovanja

znotraj dneva

ID1 -MI2

ID2 – MI6

ID1 -MI2

ID2 – MI6

ID1 – MI2

ID2 – MI6

Postopek Časovnice Opis

Časovni rok za vnos ponudb

Prekinitev spajanja trgov na

italijansko-slovenski meji

Pošiljanje sporočila IT-SI Intraday_04

Normalna

Nadomestna

Nadomestna

Če eden od PX ne more zagotoviti svoje

knjige ponudb, se sporočilo IT-SI

Intraday_04 pošlje tržnim udeležencem.

BSP Energetska Borza d.o.o. Copyright 2016 Vse pravice so pridržane.

8


ČASOVNI ROKI IN SPOROČILA TRGU PRI AVKCIJSKEM TRGOVANJU

ZNOTRAJ DNEVA

Različica 1.0

4.4 Postopek objave rezultatov spajanja trgov

Čas

16:55

11:40

Seja

avkcijskega

trgovanja

znotraj dneva

ID1 -MI2

ID2 – MI6

Postopek Časovnice Opis

Čas objave rezultatov spajanja trgov

Normalna

17:00 ID1 -MI2 Pošiljanje sporočila IT-SI Intraday_03 Rezervna

17:45

11:45

17:45

11:45

17:45

11:45

ID1 – MI2

ID2 – MI6

ID1 – MI2

ID2 – MI6

ID1 – MI2

ID2 – MI6

Zadnji rok za objavo rezultatov

spajanja trgov

Prekinitev spajanja trgov na

italijansko-slovenski meji

Pošiljanje sporočila IT-SI Intraday_05

Rezervna

Nadomestna

Nadomestna

Če rezultati spajanja trgov niso objavljeni

do 17:00, se tržnim udeležencem pošlje

sporočilo IT-SI Intraday_03.

Če rezultati spajanja trgov niso objavljeni

znotraj določenih časovnic, se tržnim

udeležencem pošlje sporočilo IT-SI

Intraday_05.

BSP Energetska Borza d.o.o. Copyright 2016 Vse pravice so pridržane.

9


ČASOVNI ROKI IN SPOROČILA TRGU PRI AVKCIJSKEM TRGOVANJU

ZNOTRAJ DNEVA

Različica 1.0

S t r a n j e n a m e n o m a p r a z n a .

BSP Energetska Borza d.o.o. Copyright 2016 Vse pravice so pridržane.

10

More magazines by this user