Zidana montazna gradnja

karmus

Uredniki strokovne revije PRO Bauhaus so prepoznali naš inovativen način gradnje zidanih objektov, ter ga predstavili v obliki daljšega intervjuja.

Strokovna revija, ki premika

meje in povezuje stroko!

#1

POLETJE 2019

10 EUR

ARHITEKTURA GRADNJA INTERIER DIZAJN

TEHNOLOGIJE

Vrste ohlajevanja prostorov

PROJEKTIRANJE

BIM ni več prihodnost, temveč sedanjost!

DIZAJN

Nika Zupanc:”V oblikovanju je potrebna

drznost in kreativnost, kljub omejitvam.”


GRADNJA – Intervju z Anžetom Andrejko, univ. dipl. inž. grad.

Inovativen način gradnje:

zidana montažna hiša

»Klasična zidana ali montažna lesena hiša?« se glasi vprašanje skorajda vsakega naročnika. Toda

Slovenci smo znani po tem, da namesto odločitve najraje najdemo povsem svojo pot. In tako jo je

tudi podjetje MASIVNA PASIVNA d. o. o., ki s svojo inovacijo združuje najboljše lastnosti zidane in

montažne gradnje hiš.

2 3 4

5 6 7

Vsi zidovi so sezidani v proizvodni hali pod nadzorovanimi pogoji, neodvisno od

vremenskih razmer, kar omogoča bistveno hitrejšo gradnjo, hkrati pa, kakor meni

Ivan Krsti , inovator omenjene tehnologije, predstavlja pomemben vidik zdravja

in varstva pri delu zaposlenih. Napreden način gradnje je uspešno združen s sodobno

informacijsko tehnologijo, ki s pomočjo spletnih kamer v času gradnje naročniku omogoča

vpogled na gradbišče preko pametnega telefona. Vsi dokumenti o gradnji se ves čas shranjujejo

v oblaku in so ob koncu gradnje naročniku predani v obliki servisne knjige, ki so jo,

kakor pravi direktor podjetja Anže Andrejka, univ. dipl. inž. grad., poimenovali 'DNK hiše'.

Zvenelo je tako imenitno, da smo v nadaljevanju želeli izvedeti prav vse podrobnosti tako

imenovane 'Gradnje 3.0.' , ki ne predstavlja le nove tehnologije na slovenskih tleh, temveč

celostno izkušnjo tako za naročnika kot tudi za vse udeležene v projektu.

1 Vila N, sodobna vila na

obrobju Ljubljane

1

V Slovenijo ste vpeljali nov koncept gradnje, ki

združuje dobre lastnosti klasične zidane in lesene

montažne hiše. Zakaj torej zidana montažna hiša?

Katere so njene bistvene prednosti?

Ideja o tehnologiji gradnje zidano montažnih hiš je nastala

kot odgovor na položaj na gradbenem trgu v recesiji

med leti 2010 in 2012. V takratnem obdobju je bilo klasično

gradbeništvo v silovitem krču in velikih težavah, za

razliko od proizvajalcev lesenih montažnih hiš, ki so poslovali

uspešno. Njihova glavna prednost je bila celovita

ponudba projekta brez temeljne plošče, ki je na enem mestu

kupcem nudila preprosto pot do hiše. Ljudje v Sloveniji

si še vedno v večini želijo zidanih hiš, vendar se zaradi

dolgotrajnega postopka gradnje, številnih zapletov med

gradnjo in neznane finančne strukture pred začetkom

gradnje vse bolj pogosto odločajo za nakup lesene montažne

hiše. Dobavitelji montažnih hiš strankam ponujajo

predvsem preprostejši nakupni postopek in hitrejši potek

gradnje od temeljne plošče naprej.

Koncept zidano montažne gradnje torej združuje najboljše

lastnosti zidane in montažne gradnje. V osnovi lahko

govorimo o klasični opečni gradnji, ki pa je optimizirana

glede uporabe sodobnih izpopolnjenih materialov, načina

gradnje in predvsem stranki prijazne storitve. Osnovni

gradnik je brušena opeka, ki zaradi svojih lastnosti

omogoča hitro, natančno, predvsem pa skoraj suho

gradnjo. Zaradi svojih odličnih toplotnoizolacijskih značilnosti

omogoča izvedbo objektov v pasivnem standardu.

Opečni elementi – zidovi so zidani v proizvodni hali,

ki nudi nadzorovane pogoje za izvedbo vse leto. Predizdelane

elemente se nato na gradbišču postavi na točno

določeno mesto. Čeprav je hiša zidana, lahko govorimo

o montažni gradnji, predvsem zaradi načina postavitve

gradbenih elementov – zidov, hitrosti gradnje in celotne

storitve, ki je povsem prilagojena željam naročnika. Glavne

prednosti zidane montažne gradnje so torej celovita

ponudba, hitra gradnja, kompletna izvedba projekta od

temeljev do vselitve, vnaprej znana cena in preglednost

same gradnje. Strankam smo želeli ponuditi preprosto

uporabniško izkušnjo, celovito storitev in hitro vselitev v

zidano hišo z vnaprej znanimi stroški.

Do katere faze izdelate posamezne zidove v tovarni?

Ali ti že vključujejo napeljavo? Kako poteka prevoz

zidov in ali obstaja nevarnost poškodb?

V proizvodni hali najprej pozidamo zidove iz osnovnih

gradnikov, brušene opeke. Izdelamo prav vse debeline

zidov, tudi najtanjše predelne zidove, katerih debelina

znaša le 11,5 cm. Pri zidovih, ki imajo odprtine, izvedemo

tudi armiranobetonske preklade in na mestih, kamor

pozneje vgradimo škatle za senčila, v opaž preklad že

predhodno vstavimo plošče bakelita za preprečevanja

toplotnih mostov. V hali izvedemo tudi električno nape-

2 Montaža zidov na

terenu

3 Zidanje v proizvodni

hali; brušena opeka in

tankoslojno mineralno

vezivo

4 Električne inštalacije

5 Cementni obrizg

6 Zidovi, pripravljeni na

prevoz

7 Prevoz zidov

18 PRO BAUHAUS | 2019

2019 | PRO BAUHAUS 19


GRADNJA – Intervju z Anžetom Andrejko, univ. dipl. inž. grad.

10 11

8 9

ljavo in v natančno pripravljene utore vgradimo zaščitne

cevi ter podometne doze. Ker je večina naših projektov

pasivnih, je že v tej fazi treba razmišljati o zagotavljanju

neprepustnosti za zrak. Neprepustno je torej treba vgraditi

cevi, doze in stike cevi ter doz. Predvsem podometne

doze zaradi številčnosti in položaja (številne so na zunanjih

stenah) predstavljajo zahtevnejša mesta, ko govorimo

o zagotavljanju nepredušnosti. Primerno se obdelajo

tudi špalete odprtin za čim boljšo izvedbe RAL-montaže

stavbnega pohištva.

Po koncu omenjenih faz sledi izvedba cementnega obrizga

na zidove, ki predstavlja osnovo za izvedbo apneno

cementnih ometov zidov. Ko vezivo med opeko pridobi zadostno

trdnost, kar traja običajno 3 dni, se zidove pripravi

na prevoz. Razvili smo tehniko vpenjanja elementov, sistem

nosilnih gred za montažo in transportno paleto, ki je

načrtovana posebej za prevoz zidov. Ker se zidove za prevoz

prednapne, ni možnosti za nastanek kakršnihkoli razpok.

Kot kontrola razpok služi izveden cementni obrizg,

ki je dovolj tog, da bi pokazal morebitne poškodbe med

prevozom oziroma montažo. Prevozu zidov smo namenili

posebno pozornost, saj je ta predstavljal največji izziv ob

razvoju tehnologije gradnje zidano montažnih hiš. Zaradi

omenjenih ukrepov, tehničnih detajlov in tehnike vpenjanja

ter prevoza lahko zagotovimo prevoz brez poškodb in

razpok tudi na slovenskih cestah.

Kakšna je osnovna nosilna konstrukcija? Nam lahko

razložite natančneje, na kakšen način je izvedena

povezava temeljev z opečnatimi montažnimi zidovi?

Temeljna plošča je pomemben gradbeni element, saj zagotavlja

stabilnost objekta, obenem pa ga tudi ščiti pred

vdorom vode in toplotnimi vplivi, če so pravilno izvedene

plasti toplotne in hidroizolacije. Temeljna plošča v primerjavi

s pasovnimi temelji omogoča kakovostnejšo izvedbo

toplotnega ovoja, hidroizolacijske ravnine in tesnjenja

prebojev preko temeljne plošče.

Ker nobena temeljna plošča ni povsem ravna, je treba

pred montažo zidov poskrbeti za ustrezno izvedeno podlago.

Zidovi, proizvedeni po naši tehnologiji zidanja v hali,

so zaradi številnih orodij, ki delavcu pomagajo hitreje in

natančneje zidati kot na terenu, 100-odstotno ravni, zato

je zelo pomembna priprava podlage, na katero so postavljeni.

Montaža predizdelanih zidov na gradbišču poteka

tako, da se najprej pripravi podlaga – armiranobetonska

temeljna plošča, na katero nalega vsak zid. Govorimo o

stiku med zidom in temeljno ploščo. Ta je izveden s trakovi

iz trde gume, ki določajo natančno višino, med njimi

pa je toplotnoizolativna malta, ki poveže oba gradbena

elementa. Da lahko povsem ravne zidove dosledno vgradimo

na svoje mesto v nastajajoči hiši, smo razvili tudi sistem

podpiranja zidov. S tem sistemom vsak zid pritrdimo

na točno določeno mesto in ga zniveliramo v vertikalni

smeri. Sledijo vgradnja predpripravljenih armaturnih košev

na mesta vertikalnih vezi, izvedba opaža in njihovo

betoniranje. Po izvedenem betoniranju se podporniki

odstranijo in že se začne z izvedbo opaža za medetažno

konstrukcijo. Sistem se ponovi v vsaki etaži do strehe.

Konstrukcija strehe je v našem sistemu večinoma armiranobetonska

tudi pri poševnih strehah, še posebaj pri

pasivnih hišah. Razlog tiči v zagotavljanju neprepustnosti

za zrak, saj je že sama armiranobetonska plošča za zrak

neprepustna ravnina, dopolnjuje pa jo še izveden omet

na zidovih.

Posebna pozornost je namenjena stikom med ometom in

betonskimi medetažnimi konstrukcijami, saj so prav stiki

kritična mesta pri zagotavljanju neprekinjene nepredušne

ravnine. V primerih, ko je ostrešje izvedeno iz lesene

konstrukcije, se zrakotesna ravnina zagotovi z uporabo

posebnih folij, trakov in tesnilnih mas. V takšnem primeru

je treba posebno pozornost posvetiti prebojem in stikom

folij z ometom, saj ta mesta lahko potencialno predstavljajo

mesta uhajanja zraka pri testu zrakotesnosti, tj. testu

blower door.

8 Montaža zidov

9 Podprti zidovi in

pripravljen opaž za

betoniranje vertikalnih

vezi

Osnovni gradnik predstavlja opeka. Katera vrsta

opeke je najprimernejša za ta način gradnje in zakaj?

Obstajajo kakšne posebnosti v sestavi posameznih

konstrukcijskih slojev?

Pri našem sistemu gradnje uporabljamo izključno brušeno

opeko. Razlogov je več, saj smo pri iskanju idealne

opeke želeli naslednje lastnosti: preprosta gradnja,

hitrost, natančnost, količina vsiljene vode pri gradnji, toplotna

izolativnost in mehanska odpornost. Opeka, ki jo

uporabljamo pri gradnji zidanih montažnih hiš, izpolnjuje

prav vse naštete zahteve, tudi glede veziva, ki je v našem

primeru izboljšana toplotnoizolativna mineralna malta.

Zaradi samega načina zidanja se tankoslojna malta nanaša

s posebnim valjčkom, ki zagotavlja stalno debelino

veziva 2 mm, minimalen vnos vode v konstrukcijo, predvsem

pa hitro gradnjo. Proizvajalec opeke proizvaja tudi

omenjeno malto za zidanje, kakor tudi toplotnoizolacijsko

malto, na katero se položi prva vrsta opeke na temeljno

ploščo.

Malta je pakirana v vrečah, torej je predpripravljena

mešanica, ki se ji doda le še voda. Zaradi logistike smo

tudi uvoznik te opeke v Sloveniji, s čimer imamo vseskozi

dostop do novosti, ki jih razvijajo pri proizvajalcu, sodelujemo

pa tudi pri razvoju sistemov za zidano gradnjo. Pri

svojih projektih uporabljamo brušeno opeko tipa Heluz

Family, s katero preprosto zagotovimo izpolnjevanje zahtev

pri energetski učinkovitosti objektov. Zaradi odličnih

izolativnih lastnosti opeke (lambda vrednost je 0,087 W/

mK) lahko občutno optimiziramo/zmanjšamo debelino

toplotnoizolacijskih materialov oboda pasivnih hiš, s čimer

povečamo neto površino objektov in znižamo stroške.

Zadnji dve leti je na trgu tudi novost, brušena opeka,

ki je polnjena s stiroporom. Ta opeka pri debelinah nad

38 cm že omogoča gradnjo pasivnih objektov povsem

brez fasadne toplotne izolacije.

Pri zidanih hišah opečnati zidovi z armiranobetonskim

okvirjem predstavljajo konstrukcijo, na katero se z zunanje

strani pritrjuje toplotna izolacija. Mogoča je uporaba

katerekoli toplotne izolacije v kombinaciji z želenim tipom

fasadne obloge.

Kako v grobem poteka celoten postopek gradnje

zidane montažne hiše? Kakšen je čas izvedbe v primerjavi

s klasično zidano in montažno leseno hišo?

Zaradi zahtev trga strankam ponujamo celovito storitev

od pripravljalnih del na gradbišču, zemeljskih del, temeljenja,

gradnje hiše na ključ in v zaključni fazi tudi ureditve

okolice. Strankam se prilagodimo že v fazi priprave

projektne dokumentacije, saj za to lahko poskrbimo mi,

ali pa se naš skupni projekt začne z gradnjo hiše v primerih,

ko imajo stranke načrte že pripravljene. Če torej

predpostavimo, da ima kupec celotno projektno dokumentacijo

že pripravljeno, potem ga povabimo k nam

na informativni sestanek, kjer se pogovorimo o njegovih

željah, zahtevah in o možnostih izvedbe. Sledi priprava

individualne ponudbe in njen pregled s podrobno razlago

vseh elementov, vključenih v ponudbo. Ker je vizija

podjetja transparentno poslovanje, strankam vedno pripravimo

ponudbe brez drobnega tiska in jih opozorimo

na vse elemente, ki so potrebni za vselitev v hišo. Pogosto

se nam dogaja, da k nam pridejo stranke s cenejšimi ponudbami

od naše, vendar kmalu ugotovijo, da v cenejšo

ponudbo niso vključeni vsi potrebni elementi za življenje v

hiši. Prav nepoznavanje gradnje na strani investitorjev je

pogosto razlog, da se gradbeni projekti ne zaključujejo v

pravem, veselem vzdušju, kot bi to moralo biti ob vselitvi

v novi dom.

Čas gradnje zidane montažne hiše od začetka zemeljskih

del do zaključka in predaje objekta v uporabo naročniku

se giblje od 6 do 8 mesecev. Dejavnikov, ki lahko vplivajo

na čas izvedbe, je mnogo: čas začetka gradnje, zahtevnost

terena, število pomožnih objektov, spremembe projekta

s strani naročnika itd. Zanimive so primerjave med

časom izvedbe lesene montažne hiše in zidane hiše. Brez

slabe vesti lahko v našem podjetju zatrdimo, da zidano

montažno hišo lahko zgradimo v podobnem času kot leseno.

V okviru naše ponudbe prevzamemo prav vsa dela, tudi

zemeljska in izvedbo temeljne plošče. V našem sistemu se

zidana hiša hkrati gradi na dveh lokacijah; ena ekipa pripravlja

temeljno ploščo na terenu, medtem ko druga ekipa

v proizvodni hali pripravlja zidove. Ko temeljna plošča

10 Brušena opeka Heluz

11 Predpripravljena malta

Heluz, malta za zidanje

(levo) in malta za prvo

vrsto zidakov (desno)

12 Fasadni pas objekta

13 Izvedba testa

zrakotesnosti objekta

(blower door test)

12

13

20 PRO BAUHAUS | 2019

2019 | PRO BAUHAUS 21


GRADNJA – Intervju z Anžetom Andrejko, univ. dipl. inž. grad.

pridobi ustrezno trdnost, sledijo montaža zidov, izvedba

armiranobetoskih vezi in medetažne plošče. Zgodba se

nato ponovi. Sledita še izvedba strehe in montaža stavbnega

pohištva. Zaradi izpopolnjene tehnologije lahko

strankam zagotovimo, da bo hiša pod streho v enem mesecu

od začetka izvedbe temeljne plošče. Gradnja klasične

zidane hiše poteka dalj časa, je pa vse odvisno od

izvajalca, predvsem tudi od koordinacije vseh vpletenih

podizvajalcev v projekt gradnje. Kot je znano, traja celotna

gradnje zidane hiše na klasičen način v Sloveniji od

12 do 24 mesecev.

Svojim naročnikom nudite tudi gradnjo v pasivnem

standardu, pri katerem je treba največ pozornosti

posvetiti prav detajlom. So v okviru vaše tehnologije

gradnje ti drugačni, oziroma kako se zidane

montažne hiše izkažejo pri izpolnjevanju zahtev

pasivnih hiš?

Gradnja zidane hiše v pasivnem standardu zahteva projektni

pristop vseh vpletenih v gradnjo in se začne s projektanti

v fazi načrtovanja. Prav dobra komunikacija med

vsemi vpletenimi projektanti, izkušnje s terena in poznavanje

materialov so osnova za dobro načrtovane detajle

v pasivnih zidanih hišah. Seveda je treba te detajle nato

na terenu ustrezno izvesti in poskrbeti, da so trajni, saj

nam hiša predstavlja dom, v katerem bi se radi čim dlje

počutili varno in udobno. V sklopu naše tehnologije smo

razvili postopke, po katerih zagotavljamo zrakotesnost

14 15

naših objektov. Naj omenim, da smo pri zadnjem objektu

na testu blower door dosegli vrednost 0,27 (dovoljena

vrednost je 0,6), kar je odličen razultat.

Pri zidanih objektih za zrak neprepustno ravnino predstavlja

omet v povezavi z armiranobetonskimi elementi.

Zato je treba dobro tesniti vse preboje, mesta električne

napeljave in podometnih doz v obodnih stenah ter poskrbeti

za tesnost stikov med ometom in betonom. Pri

pasivni gradnji je treba poskrbeti tudi, da ni toplotnih

mostov, saj ti skozi čas negativno vplivajo na konstrukcijo

predvsem zaradi kondenzacije. Posebno pozornost je treba

nameniti podzidku objekta, toplotni izolaciji na mestih

preklad pod škatlami senčil, stiku zunanje stene in poševne

strehe ter številnim prebojem skozi toplotnoizolacijski

ovoj objekta. Omenjene detajle in še številne druge, ki se

pojavijo pri gradnji, smo s številnimi uspešno izvedenimi

projekti optimizirali do te mere, da lahko zagotavljamo

udobno bivanje v zidanih pasivnih hišah, zgrajenih po naši

tehnologiji.

14 Vila N

16

15 Pasivna hiša v Postojni

16 Gradnja pasivnih

dvojčkov v Tacnu

Nizko energijska hiša, pasivna hiša ali nič od tega?

Za kaj bi se odločili vi, če bi gradili svojo hišo z upoštevanjem

investicijskih, vzdrževalnih stroškov in

bivalnega udobja?

Izbira je jasna, zidana pasivna hiša. Pri odločitvi pa so

upoštevana sledeča dejstva. Zidana konstrukcija zagotavlja

stabilnost, trajnost, maso in posledično akumulativnost

objekta. Naravni materiali v notranjosti objekta

zaradi svojih lastnosti ugodno vplivajo na uravnavanje

vlage in zagotavljanje stalne temperature vse leto. Izvedba

hiše v pasivnem standardu je dražja v primerjavi

z nizkoenergijskim zaradi več vgrajene toplotne izolacije,

bolj izolativnega stavbnega pohištva in vgradnje sistema

prezračevanja. Zaradi vseh prednosti pasivnih hiš, kot so

zelo nizki tekoči stroški, udobje bivanja in svež zrak, Eko

sklad ponuja subvencije za investitorja, s čimer se začetna

vrednost investicije zmanjša.

Nizkoenergetski razred je zelo širok pojem, zato je težko

primerjati začetne stroške med obama tipoma gradnje.

Tekoči stroški pri pasivnih objektih, ki smo jih že dali v

uporabo, torej stroški elektrike, so dejansko takšni, kot so

bil izračunani v sklopu zasnove objekta. Naj omenim, da

nam je naša zadovoljna stranka sporočila, da je v lanskem

letu v obdobju 12 mesecev za ogrevanje porabila

le 135 eur za hišo, veliko 110 m2. Seveda je omenila tudi

odlične bivalne pogoje in stalno temperaturo vse leto.

Vsak način gradnje zahteva spoštovanje tehničnih

zakonitosti že v obdobju projektiranja objekta. Ali

gradnja v tehnologiji zidanih montažnih hiš projektantom

prinaša kakšne posebne omejitve? Kaj pa

v primeru, ko so projekti za izvedbo že narejeni in

bi naročnik želel graditi v okviru vaše tehnologije

gradnje?

Tehnologija gradnje zidanih montažnih hiš projektantom

ne predstavlja nobenih omejitev, saj jo lahko enačimo s

klasično zidano gradnjo, ki poteka na terenu. Razlika je,

kot že omenjeno, v kakovosti, pogojih izdelave in hitrosti

takšne gradnje. Projektanti morajo upoštevati le zahteve

za zidane konstrukcije, ko načrtujejo hiše. Seveda pa se

lahko vključimo v proces načrtovanja v zadnjih fazah priprave

projektne dokumentacije in poskušamo optimizirati

detajle v skladu z izkušnjami s terena in primeri dobre

prakse iz uspešno izvedenih projektov. Če naročnik do

nas pride z izdelanimi načrti, potem te podrobno pregledamo,

mogoče optimiziramo kakšen detajl, nato pa že

sledi začetek priprav na gradnjo. Skratka, tehnologija

gradnje zidanih montažnih hiš dopušča gradnjo poljubno

zasnovane hiše, ki je načrtovana po načelih zidane

gradnje, saj ni nikakršnih omejitev glede dimenzij, oblik

oziroma zahtevnosti gradbenih elementov.

Vzporedno z zasnovanim konceptom gradnje ste

pogumno stopili tudi v korak s časom in postopek

gradnje hiše na naročniku prijazen način povezali

z informacijsko tehnologijo. Nam lahko natančneje

razložite tako imenovano 'Tehnologijo gradnje 3.0'

in 'DNK hiše'?

Zavedamo se, da je informacijska tehnologija zelo uporabna

na vseh področjih, zato smo jo poskusili čim bolj

vključiti v naš način gradnje in s tem gradnjo približati

naročniku Na gradbiščih imamo spletno kamero, da lahko

naši naročniki kadarkoli in od kjerkoli spremljajo potek

gradnje preko svojega pametnega telefona. S podjetjema

Telekom in Stroka d. o. o. smo pripravili spletno platformo,

na kateri shranjujemo vse dokumente, povezane s

projektom, ki so dostopni vsem vključenim v projekt. Tako

so na preprost način vsi vpleteni seznanjeni s potekom

projekta in morebitnimi spremembami.

'Gradnja 3.0' smo poimenovali tehnologijo gradnje zidanih

montažnih hiš, saj združuje najboljše lastnosti obstoječih

načinov gradnje, zidane in montažne gradnje. S to

tehnologijo želimo našim naročnikom ponuditi povsem

novo doživetje gradnje zidane hiše. Ker se zavedamo, da

trenutno mnneje o poteku gradnje zidane hiše ni najboljše

(začetna nizka ponudba se poveča na račun dodatnih

del, rok trajanja se pogosto močno podaljša, vgrajujejo

se cenejši in nekakovostni materiali, čeprav so obračunavajo

dražji, nestrokovno izvedeni detajli itd)., želimo na

tak način to mnenje spremeniti. Pri nas se vse začne s

pregledno pripravljeno ponudbo brez drobnega tiska, v

kateri se stranki pojasni, kateri elementi objekta so potrebni

za vselitev v objekt. V ponudbi so točno opredeljeni

vsi materiali in oprema hiše, cenovni razred in časovni

razpored izvedbe. Komunikacija predvsem zaradi

preprostosti za naročnika poteka izključno z eno osebo, ki

smo jo poimenovali osebni skrbnik. Kot omenjeno smo na

gradbišča uvedli spletne kamere za spremljanje gradnje,

vsi dokumenti pa se shranjujejo v oblaku in so dostopni

vsem udeležencem projekta. Po koncu gradnje, ki se zaključi

v približno 6 mesecih, kar je odvisno od projekta,

investitorju predamo DNK hiše, kjer so vsi dokumenti o

gradnji (načrti PID, slike pomembnejših detajlov, potrdila

o vgrajenih materialih, poročila testov in meritev, garancije

itd). V tem dokumentu so tudi vsa navodila za uporabo

hiše in vanjo vgrajenih naprav ter opreme. Takšna

storitev je novost na področju zidane gradnje, razvili pa

smo je predvsem z namenom dokazati strankam, da je

mogoče tudi zidano hišo zgraditi na njim prijazen način,

brez nepotrebnih zapletov in slabe volje.

Koliko vaših referenčnih objektov že lahko zasledimo

v Sloveniji? Kateri je tisti, ki vam je predstavljal

največji izziv in zakaj?

Do zdaj smo uspešno zaključili šest pasivnih in tri nizkoenergijske

objekte, tri hiše pa so trenutno v gradnji. V

gradbeništvu je vsak projekt unikaten, saj niti pri dveh

objektih ne moremo govoriti o enakih pogojih, v katerih

sta grajena, pa čeprav sta na papirju identična. Zato se

vseh projektov lotevamo celovito in strokovno in že v fazi

projektiranja poskušamo rešiti vse tehnične izzive, da

potem gradnja teče brez zapletov. Predvsem zaradi zahtevnosti

parcele bi mogoče izpostavil Vilo N, ki smo jo

zgradili na obrobju Ljubljane. Zaradi zahtevnosti izkopa

smo morali izvesti pilotno steno in jo dodatno zavarovati

z geotehničnimi sidri. Tu smo se povezali s priznanimi strokovnjaki

s področja geotehnike, ki so na podlagi dolgoletnih

izkušenj in strokovnega znanja pripravili optimalen

projekt varovanja gradbene jame. Zelo otežen dostop

do gradbišča je predstavljal logistični izziv. Ker je objekt

pasiven, je bilo treba zagotoviti zrakotesnost in poskrbeti

za izvedbo brez toplotnih mostov. To nam je uspelo in dosegli

smo odličen rezultat, tako je bil naročnik ob predaji

objekta v uporabo zelo zadovoljen.

Pripravila: Neža Perger, mag. inž. arh.

Fotografije: zasebni arhiv podjetja

22 PRO BAUHAUS | 2019

2019 | PRO BAUHAUS 23

Similar magazines