Revija Lipov list

videopccenter
  • No tags were found...

Revija Lipov list

RMED Srečno Zagorje pa smo s svojim strokovnim znanjem

prostovoljno sodelovali pri postavitvi vsebine zunanjega dela muzeja,

geološke muzejske zbirke in jamskega dela muzeja.

Druga tradicionalna prireditev je v začetku decembra, na dan svete

Barbare, ko se s tradicionalnim sprevodom čete uniformiranih rudarjev

po Zagorju, kulturnim programom in druženjem ob kipu svete

Barbare v Kulturnem centru Delavski dom Zagorje spomnimo na

praznik rudarjev in na njihovo zavetnico sveto Barbaro, ki so si jo

rudarji in tudi drugi poklici pri zelo zahtevnem in nevarnem delu

izbrali kot zaščitnico, v pomoč in uteho.

39

TZS

Medgeneracijsko sodelovanje

Da svet stoji na mladih, se zavedamo tudi v našem društvu, zato vsako

leto pripravimo natečaj za ustvarjalno delavnico na temo rudarstva. V

šestih letih, odkar jih pripravljamo, so mladi ustvarili več kot 740

likovnih in literarnih stvaritev – na temo rudarske kulinarike, rudarskih

simbolov, rudarske opreme, škrata Perkmandeljca, zgodb, ki jih

pripovedujejo rudarji ...

Lani smo aktivni člani društva sodelovali tudi s predstavitvijo rudarjenja

in skoka čez kožo na srečanju z otroki iz vrtca pri projektu »Kjer

preteklost sreča prihodnost« ter predstavili delovanje društva in

rudarjenja v Zagorju v osnovnih šolah v Litiji in Zagorju.

Sodelujemo tudi z domovi za ostarele in popestrimo dogajanje v njih

s kulturnim programom na temo rudarstva.

Rudarska pohodna in učna pot

Uresničili smo zamisel, da bi nepremične ostaline 250-letnega rudarjenja

zagorskih knapov povezali v Rudarsko pohodno in učno pot, ki smo jo

tudi opremili z informacijskimi tablami. Po približno deset kilometrov

dolgi in razgibani poti z začetkom v rekreacijskem parku Evropark in

koncem pri Rudarskem muzeju Zagorje smo se letos v organizirani

pohodniški skupini sprehodili že četrtič. Pohod po njej je vsako leto

vključen tudi v program prireditev ob občinskem prazniku, predvidoma

drugo soboto v septembru. Za posamezne napovedane skupine pa

pripravimo pohod tudi v drugih dneh – poleg tega lahko popestrimo

druge dogodke s knapovskimi recitali, uprizorimo skok čez kožo,

organiziramo nastop pevske skupine Knapovske punce ...

V društvu skrbimo tudi za še ohranjene rudarske spomenike na območju

občine Zagorje; vsako leto jih očistimo v okviru spomladanske čistilne

akcije.

Skok čez kožo v častni rudarski stan

Letos smo v opuščenem skladišču goriv in maziv rudnika pripravili

prvo podzemno razstavo rudarskih svetilk in opreme. Razstavne

eksponate je prispeval zbiratelj Boris Jevšnik iz Kostanjevice na Krki.

Uspešen turizem na podlagi preteklosti

Prepričani smo, da se turizem v Zagorju lahko razvija še zlasti na

temeljih preteklosti – in rudarjenje je nepogrešljivo povezano z njo,

obenem pa še vedno živo. Prizadevali si bomo, da bo tako tudi v

prihodnje, saj je ohranjanje dediščine, ki je pustilo pri nas tako velik

pečat, obenem pa je je v svetu čedalje manj, izjemno pomembno.

Čeprav se je v petnajstih letih po zaprtju zadnje jame v občini Zagorje

naše mesto že zelo spremenilo, saj »donfarca ne vozi več kuolma na

štacjon«, kot poje Vlado Poredoš, lahko še vedno na vsakem koraku

opaziš, da je imelo rudarstvo tukaj stoletja poglavitno vlogo, saj je

pozdrav: »Srečno!« slišati na vsakem koraku. Naj poudarimo, da ima ta

pozdrav med rudarji globlji pomen – izraža namreč vrline rudarjev:

resničnost, enotnost, človečnost, načelnost in odločnost.

Rudarsko muzejsko in etnološko društvo Srečno Zagorje letos praznuje

šesto leto delovanja. Njegovo članstvo se iz leta v leto povečuje. Zdaj

šteje že več kot 220 članov. A niso leta obstoja društva tista, ki štejejo.

Šteje, koliko se je zgodilo v njih. In zgodilo se je res veliko.

Več: www.rmed-srecno.si, rmed.srecno@gmail.com

Maja Malovrh Repovž

Foto: arhiv RMED Srečno Zagorje

Letošnji pohod po rudarski učni poti

Lipov list - Oktober 2019

More magazines by this user
Similar magazines