Revija Lipov list

videopccenter
  • No tags were found...

Revija Lipov list

40

Turizem smo ljudje

Foto: Mateja Gruden

Zorka Požar v pisarni TD Mengeš

Zorka Požar, Turistično društvo Mengeš

Delo, ki ga opravljaš z dušo

in iz veselja

Zorka Požar je predsednica Turističnega društva Mengeš že tretji mandat, članica društva pa je že okoli

petindvajset let. Pravi, da to ni delo za vsakogar: »Za to sta potrebna volja in veselje do prostovoljstva.« Sama

ju premore veliko, pravi, da mirovanje ni zanjo, poleg tega rada dela z ljudmi. Od nekdaj je vpeta v društveno

življenje, tesno sodeluje tudi s Kulturnim društvom Mihaelov sejem in KD Mengeška godba, sicer pa TD, ki bo

prihodnje leto praznovalo šestdesetletnico, na splošno odlično sodeluje z drugimi društvi v občini in Občino

Mengeš. Sodelovanje je nujno, poudarja sogovornica; včasih ni najlaže, pogledi se utegnejo razhajati, a nihče

ni vseved, treba je prisluhniti tudi drugim, se nasmehne.

TD Mengeš, ki ima nekaj več kot sto članov (aktivnih je sicer blizu

deset), še zlasti predstavlja občino in kraj na sejmih v Sloveniji in tujini

ter skrbi za urejeno okolje. Tesno sodeluje z matično osnovno šolo: na

različnih delavnicah seznanja osnovnošolce s turizmom. Pripravlja

kulturno-etnološko prireditev »Mengeš iz preteklosti v sedanjost in

za prihodnost«; letos je bila avgusta in na temo planin. »Vselej

povabimo medse kakšnega zanimivega gosta; letos je prišel Tone

Škarja, znani slovenski alpinist, himalajec. Lani pa je bila tema

dogodka glasba – Mengeš je navsezadnje kraj, kjer je glasba doma.

Mengeška godba, iz katere je izšlo veliko znanih slovenskih

glasbenikov, letos tudi praznuje 135 let,« pripoveduje Zorka Požar. (V

znamenju velike obletnice je bila tudi letošnja tradicionalna prireditev

Sejem v Mengšu oziroma Mihaelov sejem, ki je bil konec septembra.)

Nekoč je imela skorajda vsaka hiša vsaj po enega godbenika, Mengeš

pa je znan tudi po izdelovanju glasbil. Takoj po drugi svetovni vojni

so tod odprli tovarno glasbil Melodija, zdaj pa tradicijo izdelovanja

inštrumentov nadaljuje Melodija Glasbila. Glasba tod še vedno

povezuje ljudi, pripoveduje sogovornica.

Ker smo že omenili planine, naj ob tem zapišemo še to, da se Zorki

Požar ob omembi slovenskih gora zaiskrijo oči. Nekdaj je veliko

zahajala vanje, še zlasti Julijske Alpe so ji ljube. Zahtevne in daljše hoje

ne zmore več, a ko pogovor nanese na poti in vrhove v naših Alpah,

se spomini usujejo kot poletni dež. Veliko jih je, saj so bile gore

pomemben del njenega življenja.

Od pohodništva do zanimive kulturne dediščine

Iz Mengša se odpira lep pogled nanje, sicer pa so po Mengeškem

polju, Gobavici in okoliškem hribovju speljane številne pohodniške

poti. Z vznožja Gobavice je, denimo, slabe pol ure do Mengeške koče,

od koder je mogoče nadaljevati pot po grebenu na Dobeno in naprej

Lipov list - Oktober 2019

More magazines by this user
Similar magazines