نقد و بررسی نمایش «صدای آهسته برف» به کارگردانی جابررمضانی 


exittheatre
  • No tags were found...

کوچولو اما پرمدعا

به قلم مجید اصغری، منتقد گروه تئاتراگزیت
ارزش‌گذاری منتقد: نیم‌ستاره- ضعیف

شدن آن پیش می روند و از زبان و قدرت آن می کاهند.‏ پروسه قد کشیدن چنبنیبنن آثاری،‏ مانند

سیستم آموزشی ما در دانشگاه ها نیمه و اببرتبرر است.‏ چرا که امروز در تئاتر فضاسازی و پرداخبنتبنن

صرف آن مد شده،‏ فردا چه را مد کنند خدا عالمللمم است.‏

١٧ آبان ١٣٩٨

More magazines by this user
Similar magazines