Konspekty sesji

michalowskij

KONSPEKTY SESJI

PROTOKOŁY PODSTAWOWE

Materiały szkoleniowe

Warszawa, listopad 2019


Spis treści

Dzieci przedszkolne .................................................................................................................... 4

[SMR Cz].......................................................................................................................................... 5

[Squash FzCz] .............................................................................................................................. 6

Dzieci wczesnoszkolne .............................................................................................................. 7

[SMR Cz].......................................................................................................................................... 8

[Beta C3] - [SMR C4] ................................................................................................................. 9

[SMR C4] ....................................................................................................................................... 10

[SMR Cz] - [SMR C4] ................................................................................................................ 11

[Beta C3] ....................................................................................................................................... 12

[Beta C3] – [SMR Cz] ............................................................................................................... 13

[Squash Fz] - [SMR Cz] .......................................................................................................... 14

[Squash Fz] - [SMR C4] ......................................................................................................... 15

[Squash FC5-FC6] – [SMR C4] ........................................................................................... 16

[SMR C4-P4] ............................................................................................................................... 17

Dzieci szkolne ................................................................................................................................ 18

[SMR Cz] - [SMR C4] ............................................................................................................... 19

[Squash F4] - [SMR C4] ........................................................................................................ 20

[Squash FzCz] - [Squash F4] - [SMR C4] ...................................................................... 21

[Beta C3] - [SMR Cz] .............................................................................................................. 22

[Beta F3] - [Beta C3] - [SMR Cz] ....................................................................................... 23

[Beta F3] - [Beta C3] - [SMR P3] ....................................................................................... 24

[Squash Fz] - [SMR Cz] ......................................................................................................... 25

[Squash Fz] - [Squash Cz] - [SMR C4] ........................................................................... 26

[Squash Fz] - [Squash Cz] - [SMR Pz] ........................................................................... 27

[Squash F3] - [Squash F4] - [SMR C4] .......................................................................... 28

[Squash F3] - [Squash Fz] - [Squash F4] ..................................................................... 29

[Beta F3] - [Squash F4] ........................................................................................................ 30

[Beta F3] - [Squash F4] – [SMR C4] ................................................................................. 31

[Beta C3] - [SMR C4] .............................................................................................................. 32

[GSR] - [Beta C3] - [SMR C4] .............................................................................................. 33

Centrum Rozwoju Biofeedback

eegbiofeedback@wp.pl

2


Dorośli i młodzież ....................................................................................................................... 34

[GSR] - [HiBetaDown T3T4] - [SMR C4] ....................................................................... 35

[GSR] - [HiBetaDown F7F8] - [SMR C4] ...................................................................... 36

[HRV] - [AlphaUp Pz] - [SMR C4] .................................................................................... 37

[HRVRESP] - [BusyBrain Pz] - [SMR C4] ..................................................................... 38

[HRVRESP] - [Squash Fz] - [Squash Cz] ...................................................................... 39

[Squash Fz] - [Squash Cz] – [SMR Pz] ........................................................................... 40

[GSR] - [Beta F3] - [Squash F4] ......................................................................................... 41

[GSR] - [2K Symetria F3F4] – [SMR C4] ........................................................................ 42

Centrum Rozwoju Biofeedback

eegbiofeedback@wp.pl

3


Dzieci przedszkolne

Zasady ogólne:

1. Dzieci w wieku 5-6 lat.

2. Czas warunkowania ok. 15-20 minut (sesja 30 minut).

3. Rundki krótkie, ok. 2-3 minut, przerwy między rundkami ok. 30 sek.

4. Zalecany feedback: NeuroGames, VideoPuzzle lub Bajki (filmy).

5. Elektroda aktywna na linii centralnej, najlepiej tylko w Cz lub FzCz

• Jeżeli występują symptomy filtrowania, to montaż między Cz a C4.

• Jeżeli symptomy spektrum ASD, to montaż między Fz a Cz

6. Pasmo promowane SMR ustawiamy na 11-14Hz lub 10-13Hz.

7. Zalecane protokoły: SMR C4 lub Squash Fz

8. Od 5 sesji włączyć warunkowanie akustyczne (punktowanie/pikanie)

Konspekty:

Kategoria

Trening ogólny

Filtrowanie

Blokowanie

Konspekty sesji

[SMR Cz]

[SMR Cz]

[Squash FzCz]

Centrum Rozwoju Biofeedback

eegbiofeedback@wp.pl

4


Dzieci przedszkolne

[SMR Cz]

Trening ogólny, Filtrowanie.

Montaż 1 - Hamowanie: Theta i HiBeta oraz wzmacnianie SMR w Cz

• Procedura SMR C4

• Feedback: NeuroGames lub VideoPuzzle lub Filmy (bajki)

• Montaż Cz/A2/A1

• ↓Theta 3-6Hz, ↑SMR 11-14Hz, ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas ok. 15-20 min

Centrum Rozwoju Biofeedback

eegbiofeedback@wp.pl

5


Dzieci przedszkolne

[Squash FzCz]

Blokowanie, ASD

Montaż 1 - Hamowanie: Theta i HiBeta w FzCz

• Procedura Squash Fz

• Feedback: NeuroGames lub VideoPuzzle lub Filmy (bajki)

• Montaż FzCz/A2/A1

• ↓Theta 3-6Hz, ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas ok. 15-20 min

Centrum Rozwoju Biofeedback

eegbiofeedback@wp.pl

6


Dzieci wczesnoszkolne

Ogólne zasady:

1. Dzieci w wieku 7-10 lat.

2. Czas warunkowania ok. 20-40 minut (sesja 30-45 minut).

3. Sesje jedno lub dwu segmentowe.

4. Rundki krótkie, ok. 3 minut, przerwy między rundkami ok. 30 sek.

5. Zalecany feedback: NeuroGames, VideoPuzzle lub Bajki (filmy).

6. Elektroda aktywna na linii centralnej (C3, Cz, C4) i środkowej Fz

7. Pasmo promowane SMR ustawiamy na 11-14Hz. Beta 14-19Hz

8. Od 5 sesji włączyć warunkowanie akustyczne (punktowanie/pikanie)

Konspekty:

Kategoria

Trening ogólny

Filtrowanie

Przetwarzanie

Blokowanie

Konspekty sesji

[SMR Cz]

[Beta C3] - [SMR C4]

[SMR C4]

[SMR Cz] - [SMR C4]

[Beta C3]

[Beta C3] - [SMR Cz]

[Squash Fz] - [SMR Cz]

[Squash Fz] - [SMR C4]

Jąkanie [Squash FC5-FC6] - [SMR C4]

Tiki

[SMR C4-P4]

Centrum Rozwoju Biofeedback

eegbiofeedback@wp.pl

7


Dzieci wczesnoszkolne

[SMR Cz]

Trening ogólny, Filtrowanie.

Montaż 1 - Hamowanie: Theta i HiBeta oraz wzmacnianie SMR w Cz

• Procedura SMR C4

• Feedback: NeuroGames lub VideoPuzzle lub Filmy (bajki)

• Montaż Cz/A2/A1

• ↓Theta 3-6Hz, ↑SMR 11-14Hz, ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas: 15-20 min

Centrum Rozwoju Biofeedback

eegbiofeedback@wp.pl

8


Dzieci wczesnoszkolne

[Beta C3] - [SMR C4]

Trening ogólny.

Montaż 1 - Hamowanie: Theta oraz wzmacnianie Beta w C3

• Procedura Beta C3

• Feedback: Gry BioPLAY lub DAM

• Montaż C3/A1/A2

• ↓Theta 3-6Hz, ↑Beta 15-19Hz, ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas ok. 15 min

Montaż 2 - Hamowanie: Theta i HiBeta oraz wzmacnianie SMR w C4

• Procedura SMR C4

• Feedback: VideoPuzzle lub Filmy (bajki)

• Montaż C4/A2/A1

• ↓Theta 3-6Hz, ↑SMR 11-14Hz, ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas ok. 15 min

Centrum Rozwoju Biofeedback

eegbiofeedback@wp.pl

9


Dzieci wczesnoszkolne

[SMR C4]

Filtrowanie.

Montaż 1 - Hamowanie: Theta i HiBeta oraz wzmacnianie SMR w C4

• Procedura SMR C4

• Feedback: NeuroGames lub VideoPuzzle lub Filmy (bajki)

• Montaż C4/A2/A1

• ↓Theta 3-6Hz, ↑SMR 11-14Hz, ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas: 15-20 min

Centrum Rozwoju Biofeedback

eegbiofeedback@wp.pl

10


Dzieci wczesnoszkolne

[SMR Cz] - [SMR C4]

Filtrowanie. 2 segmenty.

Montaż 1 - Hamowanie: Theta i HiBeta oraz wzmacnianie SMR w Cz

• Procedura SMR C4

• Feedback: Neurogames

• Montaż Cz/A2/A1

• ↓Theta 3-6Hz, ↑SMR 11-14Hz, ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas: 15 min

Montaż 2 - Hamowanie: Theta i HiBeta oraz wzmacnianie SMR w C4

• Procedura SMR C4

• Feedback: VideoPuzzle

• Montaż C4/A2/A1

• ↓Theta 3-6Hz, ↑SMR 11-14Hz, ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas: 15 min

Centrum Rozwoju Biofeedback

eegbiofeedback@wp.pl

11


Dzieci wczesnoszkolne

[Beta C3]

Przetwarzanie.

Montaż 1 - Hamowanie: Theta oraz wzmacnianie Beta w C3

• Procedura Beta C3

• Feedback: Gry BioPLAY lub DAM

• Montaż C3/A1/A2

• ↓Theta 3-6Hz, ↑Beta 15-19Hz, ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas 15-20 min

Centrum Rozwoju Biofeedback

eegbiofeedback@wp.pl

12


Dzieci wczesnoszkolne

[Beta C3] – [SMR Cz]

Przetwarzanie. Trudności w uczeniu się.

Montaż 1 - Hamowanie: Theta oraz wzmacnianie Beta w C3

• Procedura Beta C3

• Feedback: Gry BioPLAY lub DAM

• Montaż C3/A1/A2

• ↓Theta 3-6Hz, ↑Beta 15-19Hz, ↓HiBeta 24-32Hz

• Czas 15-20 min

Montaż 1 - Hamowanie: Theta oraz wzmacnianie SMR w Cz

• Procedura SMR C4

• Feedback: Neurogames

• Montaż Cz/A2/A1

• ↓Theta 3-6Hz, ↑SMR 11-14Hz, ↓HiBeta 24-32Hz

• Czas: 15 min

Centrum Rozwoju Biofeedback

eegbiofeedback@wp.pl

13


Dzieci wczesnoszkolne

[Squash Fz] - [SMR Cz]

Blokowanie

Montaż 1 - Hamowanie: Theta i HiBeta w Fz

• Procedura Squash Fz

• Feedback: Filmy lub DAM

• Montaż Fz/A1/A2

• ↓Theta 3-6Hz, ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas ok. 15 min

Montaż 2 - Hamowanie: Theta i HiBeta oraz wzmacnianie SMR w Cz

• Procedura SMR C4

• Feedback: VideoPuzzle lub Filmy

• Montaż Cz/A2/A1

• ↓Theta 4-7Hz, ↑SMR 11-14Hz, ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas ok. 15 min

Centrum Rozwoju Biofeedback

eegbiofeedback@wp.pl

14


Dzieci wczesnoszkolne

[Squash Fz] - [SMR C4]

Blokowanie. Flitrowanie. ASD

Montaż 1 - Hamowanie: Theta i HiBeta w Fz

• Procedura Squash Fz

• Feedback: Filmy lub DAM

• Montaż Fz/A1/A2

• ↓Theta 3-6Hz, ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas ok. 15 min

Montaż 2 - Hamowanie: Theta i HiBeta oraz wzmacnianie SMR w C4

• Procedura SMR C4

• Feedback: VideoPuzzle lub Filmy

• Montaż C4/A2/A1

• ↓Theta 4-7Hz, ↑SMR 11-14Hz, ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas ok. 15 min

Centrum Rozwoju Biofeedback

eegbiofeedback@wp.pl

15


Dzieci wczesnoszkolne

[Squash FC5-FC6] – [SMR C4]

Konspekt sesji dla dzieci z niepłynnością mowy.

Trening polega na obniżaniu amplitudy HiBeta między punktami FC5-FC6

(montaż bipolarny).

Montaż 1 - Hamowanie HiBeta bipolarnie FC5-FC6

• Procedura Squash Fz

• Feedback: Neurogames, VideoPuzzle lub Filmy (bajki)

• Montaż FC5/FC6/A1 (montaż bipolarny)

• ↓Theta 3-6Hz, ↓HiBeta 24-32Hz

• Czas 15-20 min

Montaż 2 - Hamowanie: Theta i HiBeta oraz wzmacnianie SMR w C4

• Procedura SMR C4

• Feedback: Neurogames, VideoPuzzle lub Filmy (bajki)

• Montaż C4/A2/A1

• ↓Theta 4-7Hz, ↑SMR 11-14Hz, ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas ok. 15 min

Centrum Rozwoju Biofeedback

eegbiofeedback@wp.pl

16


Dzieci wczesnoszkolne

[SMR C4-P4]

Konspekt sesji dla dzieci z tikami -mimowolnymi, powtarzającymi się ruchami,

np. potrząsanie głową, pochrząkiwanie, mruganie czy unoszenie ramion.

Trening EEG Biofeedback polega na obniżaniu amplitudy HiBeta i podwyższaniu

SMR między punktami C4-P4 (montaż bipolarny).

Montaż 1 - wzmacnianie SMR w C4-P4

• Procedura SMR C4 (lub SMR%)

• Feedback: VideoPuzzle lub Filmy (bajki)

• Montaż C4/P4/A1 (montaż bipolarny)

• ↓Theta 3-6Hz, ↑SMR 11-14Hz, ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas 20 - 25 min

Centrum Rozwoju Biofeedback

eegbiofeedback@wp.pl

17


Dzieci szkolne

Ogólne zasady:

1. Dzieci w wieku 11-16 lat.

2. Czas warunkowania ok. 40-50 minut (sesja 60 minut).

3. Rundki ok. 3-5 minut, przerwy między rundkami ok. 30 sek.

4. Pasmo promowane SMR ustawiamy na 12-15Hz

5. Od 5 sesji włączyć warunkowanie akustyczne (punktowanie/pikanie)

Konspekty:

Kategoria

Filtrowanie

Przetwarzanie

Blokowanie

Spowolnienie czołowe

Asymetria Beta

Trening ogólny

Konspekty sesji

[SMR Cz] - [SMR C4]

[Squash F4] - [SMR C4]

[Squash FzCz] - [Squash F4] - [SMR C4]

[Beta C3] - [SMR Cz]

[Beta F3] - [Beta C3] - [SMR Cz]

[Beta F3] - [Beta C3] - [SMR P3]

[Squash Fz] - [SMR Cz]

[Squash Fz] - [Squash Cz] - [SMR Cz]

[Squash Fz] - [Squash Cz] - [SMR Pz]

[Squash F3] - [Squash F4] - [SMR C4]

[Squash F3] - [Squash Fz] - [Squash F4]

[Beta F3] - [Squash F4]

[Beta F3] - [Squash F4] - [SMR C4]

[Beta C3] - [SMR C4]

[GSR] - [Beta C3] - [SMR C4]

Centrum Rozwoju Biofeedback

eegbiofeedback@wp.pl

18


Dzieci szkolne

[SMR Cz] - [SMR C4]

Filtrowanie

Montaż 1 - Hamowanie: Theta i HiBeta oraz wzmacnianie SMR w Cz

• Procedura SMR C4

• Feedback: Wykres

• Montaż Cz/A2/A1

• ↓Theta 4-7Hz, ↑SMR 12-15Hz, ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas 4*3min

Montaż 2 - Hamowanie: Theta i HiBeta oraz wzmacnianie SMR w C4

• Procedura SMR C4

• Feedback: VideoPuzzle

• Montaż C4/A2/A1

• ↓Theta 4-7Hz, ↑SMR 12-15Hz, ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas 4*3min

Centrum Rozwoju Biofeedback

eegbiofeedback@wp.pl

19


Dzieci szkolne

[Squash F4] - [SMR C4]

Filtrowanie. Zaburzenia zachowania. Spektrum ASD

Montaż 1 - Hamowanie: Theta i HiBeta w F4

• Procedura Squash Fz

• Feedback: NeuroGames

• Montaż F4/A2/A1

• ↓Theta 4-7Hz, ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas 15 min

Montaż 2 - Hamowanie: Theta i HiBeta oraz wzmacnianie SMR w C4

• Procedura SMR C4

• Feedback: VideoPuzzle

• Montaż C4/A2/A1

• ↓Theta 4-7Hz, ↑SMR 12-15Hz, ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas 15 min

Centrum Rozwoju Biofeedback

eegbiofeedback@wp.pl

20


Dzieci szkolne

[Squash FzCz] - [Squash F4] - [SMR C4]

Filtrowanie. Zaburzenia zachowania. Spektrum ASD

Montaż 1 - Hamowanie: Theta i HiBeta w FzCz

• Procedura Squash Fz

• Feedback: Neurogames lub VideoPuzzle

• Montaż FzCz/A1/A2

• ↓Theta 4-7Hz, ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas 15 min

Montaż 2 - Hamowanie: Theta i HiBeta w F4

• Procedura Squash Fz

• Feedback: Gra DAM lub Filmy

• Montaż F4/A2/A1

• ↓Theta 4-7Hz, ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas 15 min (czas gry)

Montaż 3 - Hamowanie: Theta i HiBeta oraz wzmacnianie SMR w C4

• Procedura SMR C4

• Feedback: NeuroGames lub VideoPuzzle

• Montaż C4/A2/A1

• ↓Theta 4-7Hz, ↑SMR 12-15Hz, ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas 12 min

Centrum Rozwoju Biofeedback

eegbiofeedback@wp.pl

21


Dzieci szkolne

[Beta C3] - [SMR Cz]

Przetwarzanie. Trudności w uczeniu się.

Montaż 1 - Hamowanie: Theta i HiBeta oraz wzmacnianie Beta w C3

• Procedura Beta C3

• Feedback: Gry BioPLAY

• Montaż C3/A1/A2

• ↓Theta 4-7Hz, ↑Beta 16-20Hz, ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas 15 min (czas gry)

Montaż 2 - Hamowanie: Theta i HiBeta oraz wzmacnianie SMR w Cz

• Procedura SMR C4

• Feedback: NeuroGames lub VideoPuzzle

• Montaż Cz/A2/A1

• ↓Theta 4-7Hz, ↑SMR 12-15Hz, ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas 15 min

Centrum Rozwoju Biofeedback

eegbiofeedback@wp.pl

22


Dzieci szkolne

[Beta F3] - [Beta C3] - [SMR Cz]

Przetwarzanie. Deficyty uwagowe.

Montaż 1 - Hamowanie: Theta oraz wzmacnianie Beta w F3

• Procedura Beta C3

• Feedback: Gry BioPLAY

• Montaż F3/A1/A2

• ↓Theta 4-7Hz, ↑Beta 16-20Hz, ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas 15 min (czas gry)

Montaż 2 - Hamowanie: Theta oraz wzmacnianie Beta w C3

• Procedura Beta C3

• Feedback: Gra DAM

• Montaż C3/A1/A2

• ↓Theta 4-7Hz, ↑Beta 15-20Hz, ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas 15 min (czas gry)

Montaż 3 - Hamowanie: Theta oraz wzmacnianie SMR w Cz

• Procedura SMR C4

• Feedback: VideoPuzzle

• Montaż Cz/A1/A2

• ↓Theta 4-7Hz, ↑SMR 12-16Hz, ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas 3*3min

Centrum Rozwoju Biofeedback

eegbiofeedback@wp.pl

23


Dzieci szkolne

[Beta F3] - [Beta C3] - [SMR P3]

Przetwarzanie. Trudności w uczeniu się. Deficyty poznawcze.

Montaż 1 - Hamowanie: Theta oraz wzmacnianie Beta w F3

• Procedura Beta C3

• Feedback: Gry BioPLAY

• Montaż F3/A1/A2

• ↓Theta 4-7Hz, ↑Beta 16-20Hz, ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas 15 min (czas gry)

Montaż 2 - Hamowanie: Theta oraz wzmacnianie Beta w C3

• Procedura Beta C3

• Feedback: Gra DAM

• Montaż C3/A1/A2

• ↓Theta 4-7Hz, ↑Beta 15-20Hz, ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas 15 min (czas gry)

Montaż 3 - Hamowanie: Theta oraz wzmacnianie SMR w P3

• Procedura SMR C4

• Feedback: VideoPuzzle

• Montaż P3/A1/A2

• ↓Theta 4-7Hz, ↑SMR 12-16Hz, ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas 3*3min

Centrum Rozwoju Biofeedback

eegbiofeedback@wp.pl

24


Dzieci szkolne

[Squash Fz] - [SMR Cz]

Blokowanie

Montaż 1 - Hamowanie: Theta i HiBeta w Fz

• Procedura Squash Fz

• Feedback: Neurogames lub Filmy

• Montaż Fz/A1/A2

• ↓Theta 4-7Hz, ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas 20 min

Montaż 2 - Hamowanie: Theta i HiBeta oraz wzmacnianie SMR w Cz

• Procedura SMR C4

• Feedback: VideoPuzzle lub Filmy

• Montaż Cz/A2/A1

• ↓Theta 4-7Hz, ↑SMR 12-15Hz, ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas 15 min

Centrum Rozwoju Biofeedback

eegbiofeedback@wp.pl

25


Dzieci szkolne

[Squash Fz] - [Squash Cz] - [SMR C4]

Blokowanie. Filtrowanie. ASD

Montaż 1 - Hamowanie: Theta i HiBeta w Fz

• Procedura Squash Fz

• Feedback: Filmy lub NeuroGames

• Montaż Fz/A1/A2

• ↓Theta 4-7Hz, ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas 15 min

Montaż 2 - Hamowanie: Theta i HiBeta w Cz

• Procedura Squash Fz

• Feedback: Gra DAM

• Montaż Cz/A1/A2

• ↓Theta 4-7Hz, ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas 15 min (czas gry)

Montaż 3 - Hamowanie: Theta i HiBeta oraz wzmacnianie SMR w C4

• Procedura SMR C4

• Feedback: VideoPuzzle

• Montaż C4/A2/A1

• ↓Theta 4-7Hz, ↑SMR 12-15Hz, ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas 15 min

Centrum Rozwoju Biofeedback

eegbiofeedback@wp.pl

26


Dzieci szkolne

[Squash Fz] - [Squash Cz] - [SMR Pz]

Blokowanie.

Montaż 1 - Hamowanie: Theta i HiBeta w Fz

• Procedura Squash Fz

• Feedback: Filmy lub NeuroGames

• Montaż Fz/A1/A2

• ↓Theta 4-7Hz, ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas 15 min

Montaż 2 - Hamowanie: Theta i HiBeta w Cz

• Procedura Squash Fz

• Feedback: Gra DAM

• Montaż Cz/A1/A2

• ↓Theta 4-7Hz, ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas 15 min (czas gry)

Montaż 3 - Hamowanie: Theta i HiBeta oraz wzmacnianie SMR w Pz

• Procedura SMR C4

• Feedback: VideoPuzzle

• Montaż Pz/A2/A1

• ↓Theta 4-7Hz, ↑SMR 12-16Hz, ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas 15 min

Centrum Rozwoju Biofeedback

eegbiofeedback@wp.pl

27


Dzieci szkolne

[Squash F3] - [Squash F4] - [SMR C4]

Spowolnienie czołowe, Filtrowanie. Zaburzenia zachowania.

Montaż 1 - Hamowanie: Theta i HiBeta w F3

• Procedura Squash Fz

• Feedback: Wykresy lub NeuroGames

• Montaż F3/A1/A2

• ↓Theta 4-7Hz, ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas 15 min

Montaż 2 - Hamowanie: Theta i HiBeta w F4

• Procedura Squash Fz

• Feedback: Gra DAM

• Montaż F4/A2/A1

• ↓Theta 4-7Hz, ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas 15 min (czas gry)

Montaż 3 - Hamowanie: Theta i HiBeta oraz wzmacnianie SMR w C4

• Procedura SMR C4

• Feedback: VideoPuzzle lub Filmy

• Montaż C4/A2/A1

• ↓Theta 4-7Hz, ↑SMR 12-15Hz, ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas 15 min

Centrum Rozwoju Biofeedback

eegbiofeedback@wp.pl

28


Dzieci szkolne

[Squash F3] - [Squash Fz] - [Squash F4]

Spowolnienie czołowe. Deficyty uwagowe. Zaburzenia funkcji wykonawczych.

Montaż 1 - Hamowanie: Theta i HiBeta w F3

• Procedura Squash Fz

• Feedback: Wykresy lub NeuroGames

• Montaż F3/A1/A2

• ↓Theta 4-7Hz, ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas 15 min

Montaż 2 - Hamowanie: Theta i HiBeta w Fz

• Procedura Squash Fz

• Feedback: Gra DAM

• Montaż Fz/A2/A1

• ↓Theta 4-7Hz, ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas 15 min (czas gry)

Montaż 3 - Hamowanie: Theta i HiBeta w F4

• Procedura Squash Fz

• Feedback: VideoPuzzle

• Montaż F4/A2/A1

• ↓Theta 4-7Hz, ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas 15 min (czas gry)

Centrum Rozwoju Biofeedback

eegbiofeedback@wp.pl

29


Dzieci szkolne

[Beta F3] - [Squash F4]

Odwrócenia Alpha prawo-lewo. Tendencje depresyjne.

Trening dla dzieci starszych (od 14 r.ż.)

Montaż 1 - Hamowanie: Theta oraz wzmacnianie Beta w F3

• Procedura Beta C3

• Feedback: Wykresy lub DAM

• Montaż F3/A1/A2

• ↓Theta 4-7Hz, ↑Beta 16-20Hz, ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas 15 min (czas gry)

Montaż 2 - Hamowanie: Theta i HiBeta w F4

• Procedura Squash Fz

• Feedback: VideoPuzzle lub Wykresy

• Montaż F4/A2/A1

• ↓Theta 4-7Hz, ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas 15 min (czas gry)

Centrum Rozwoju Biofeedback

eegbiofeedback@wp.pl

30


Dzieci szkolne

[Beta F3] - [Squash F4] – [SMR C4]

Odwrócenia Alpha prawo-lewo. Tendencje depresyjne.

Trening dla dzieci starszych (od 14 r.ż.)

Montaż 1 - Hamowanie: Theta oraz wzmacnianie Beta w F3

• Procedura Beta C3

• Feedback: Wykresy lub DAM

• Montaż F3/A1/A2

• ↓Theta 4-7Hz, ↑Beta 16-20Hz, ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas 15 min (czas gry)

Montaż 2 - Hamowanie: Theta i HiBeta w F4

• Procedura Squash Fz

• Feedback: VideoPuzzle lub Wykresy

• Montaż F4/A2/A1

• ↓Theta 4-7Hz, ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas 15 min (czas gry)

Montaż 3 - Hamowanie: Theta i HiBeta oraz wzmacnianie SMR w C4

• Procedura SMR C4

• Feedback: VideoPuzzle lub Filmy

• Montaż C4/A2/A1

• ↓Theta 4-7Hz, ↑SMR 12-15Hz, ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas 15 min

Centrum Rozwoju Biofeedback

eegbiofeedback@wp.pl

31


Dzieci szkolne

[Beta C3] - [SMR C4]

Trening ogólny.

Montaż 1 - Hamowanie: Theta i HiBeta oraz wzmacnianie Beta w C3

• Procedura Beta C3

• Feedback: Gry BioPLAY

• Montaż C3/A1/A2

• ↓Theta 4-7Hz, ↑Beta 16-20Hz, ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas 15 min (czas gry)

Montaż 2 - Hamowanie: Theta i HiBeta oraz wzmacnianie SMR w C4

• Procedura SMR C4

• Feedback: NeuroGames lub VideoPuzzle.

• Montaż C4/A2/A1

• ↓Theta 4-7Hz, ↑SMR 12-15Hz, ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas 3*3min

Centrum Rozwoju Biofeedback

eegbiofeedback@wp.pl

32


Dzieci szkolne

[GSR] - [Beta C3] - [SMR C4]

Trening ogólny.

Montaż 1 – Relaksacja GSR

• Procedura GSR

• Feedback: Wykresy

• Montaż GSR

• Czas 10 - 15 min

Montaż 2 - Hamowanie: Theta i HiBeta oraz wzmacnianie Beta w C3

• Procedura Beta C3

• Feedback: Gry BioPLAY lub Wykresy

• Montaż C3/A1/A2

• ↓Theta 4-7Hz, ↑Beta 16-20Hz, ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas 15 min (czas gry)

Montaż 3 - Hamowanie: Theta i HiBeta oraz wzmacnianie SMR w C4

• Procedura SMR C4

• Feedback: VideoPuzzle lub NeuroGames

• Montaż C4/A2/A1

• ↓Theta 4-7Hz, ↑SMR 12-15Hz, ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas 15 min

Centrum Rozwoju Biofeedback

eegbiofeedback@wp.pl

33


Dorośli i młodzież

Ogólne zasady:

1. Konspekty dla dorosłych i młodzieży

2. Czas warunkowania powyżej 40 minut (sesja 60 minut).

3. Każda sesja Neurofeedback poprzedzony GSR, HRV lub RESP

4. Na pierwszych sesjach nauka relaksacji - biofeedback peryferyjny

GSR, HRV lub RESP nawet do 30 min

5. Dobrze jest stosować protokoły neurofeedback z monitorem GSR,

np. HiBetaDown & GSR, 1KUniwersalny & GSR, 1K AlphaUp GSR.

6. Treningi w słuchawkach wymagają uzgodnienia z trenującym

schematów dźwiękowych.

7. Zamiast SMR C4 można stosować SMR%

8. Sesje Alpha/Theta nie częściej niż raz w tygodniu.

Konspekty:

Kategoria

Gorące skronie

Busy Brain

Blokowanie

Asymetria Alpha/Beta

Konspekty sesji

[GSR] - [HiBetaDown T3T4] – [SMR C4]

[HRV] - [HiBetaDown T3T4] – [SMR C4]

[GSR] - [HiBetaDown C3C4] – [SMR C4]

[GSR] - [HiBetaDown F7F8] – [SMR C4]

[HRVRESP] - [AlphaUp Pz] - [SMR C4]

[HRVRESP] - [BusyBrain Pz] – [SMR C4]

[GSR] - [Squash Fz] - [Squash Cz]

[HRVRESP] - [Squash Fz] - [Squash Cz]

[Squash Fz] - [Squash Cz] - [SMR Pz]

[GSR] - [Beta F3] - [Squash F4]

[GSR] - [2K Symetria F4F4] - [SMR C4]

Centrum Rozwoju Biofeedback

eegbiofeedback@wp.pl

34


Dorośli

[GSR] - [HiBetaDown T3T4] - [SMR C4]

Gorące skronie.

Zamiast relaksacji GSR może być stosowany trening oddechowy lub HRV

Montaż 1 – Relaksacja GSR

• Procedura GSR

• Feedback: Wykresy

• Montaż GSR

• Czas 10 - 15 min

Montaż 2 - Hamowanie: HiBeta w T3 i T4

• Procedura HiBetaDownT3T4

• Feedback: Film i Fale

• Montaż T3/A1/Cz/T4/A2

• ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas 30 min (3*10min)

• Trening w słuchawkach

Montaż 3 - Wzmacnianie SMR w C4

• Procedura SMR C4

• Feedback: Wykresy lub VideoPuzzle

• Montaż C4/A2/A1

• ↓Theta 4-7Hz, ↑SMR 12-15Hz, ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas 10min

Centrum Rozwoju Biofeedback

eegbiofeedback@wp.pl

35


Dorośli

[GSR] - [HiBetaDown F7F8] - [SMR C4]

Gorące skronie.

Domyślny motaż protokołu HiBetaDown jest środkowoskroniowy: T3T4, ale

protokół może być stosowany w punktach C3C4 lub F7F8.

Montaż 1 – Relaksacja GSR

• Procedura GSR

• Feedback: Wykresy

• Montaż GSR

• Czas 10 - 15 min

Montaż 2 - Hamowanie: HiBeta w F7 i F8

• Procedura HiBetaDownT3T4

• Feedback: Film i Fale

• Montaż F7/A1/Cz/F8/A2

• ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas 30 min (3*10min)

• Trening w słuchawkach

Montaż 3 - Wzmacnianie SMR w C4

• Procedura SMR C4

• Feedback: VideoPuzzle lub Wykresy

• Montaż C4/A2/A1

• ↓Theta 4-7Hz, ↑SMR 12-15Hz, ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas 10min

Centrum Rozwoju Biofeedback

eegbiofeedback@wp.pl

36


Dorośli

[HRV] - [AlphaUp Pz] - [SMR C4]

Odwrócenia przód-tył. Busy Brain. Trening Alpha.

Montaż 1 – Synchronizacja HRV i RESP

• Procedura HRV RESP

• Feedback: Wykres

• Montaż HRV&RESP

• Czas 10 - 15 min

Montaż 2 – Wzmacnianie Alpha w Pz

• Procedura 1K AlphaUp

• Feedback: akustyczny

• Montaż Pz/A2/A1

• Czas 30 min (5*6 min)

• Trening w słuchawkach

Montaż 3 - Wzmacnianie SMR w C4

• Procedura SMR C4

• Feedback: Wykresy lub Filmy

• Montaż C4/A2/A1

• ↓Theta 4-7Hz, ↑SMR 12-15Hz, ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas 10min

Centrum Rozwoju Biofeedback

eegbiofeedback@wp.pl

37


Dorośli

[HRVRESP] - [BusyBrain Pz] - [SMR C4]

Odwrócenia przód-tył. Busy Brain.

Montaż 1 – Synchronizacja HRV i RESP

• Procedura HRV RESP

• Feedback: Wykres

• Montaż HRV&RESP

• Czas 10 - 15 min

Montaż 2 – Obniżanie HiBeta i wzmacnienie Theta/Beta w Pz

• Procedura 1K BusyBrain

• Feedback: akustyczny

• Montaż Pz/A2/A1

• Czas 30 min (5*6 min)

• Trening w słuchawkach

Montaż 3 - Wzmacnianie SMR w C4

• Procedura SMR C4

• Feedback: Wykresy

• Montaż C4/A2/A1

• ↓Theta 4-7Hz, ↑SMR 12-15Hz, ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas 10 min

Centrum Rozwoju Biofeedback

eegbiofeedback@wp.pl

38


Dorośli

[HRVRESP] - [Squash Fz] - [Squash Cz]

Blokowanie.

Montaż 1 – Synchronizacja HRV i RESP

• Procedura HRV RESP

• Feedback: Wykres

• Montaż HRV&RESP

• Czas 10 - 15 min

Montaż 2 - Hamowanie: Theta i HiBeta w Fz

• Procedura Squash Fz

• Feedback: Filmy

• Montaż Fz/A1/A2

• ↓Theta 4-7Hz, ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas 15 min (5* 3 min)

Montaż 3 - Hamowanie: Theta i HiBeta w Cz

• Procedura Squash Fz

• Feedback: Gra DAM

• Montaż Cz/A1/A2

• ↓Theta 4-7Hz, ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas 15 min (czas gry)

Centrum Rozwoju Biofeedback

eegbiofeedback@wp.pl

39


Dorośli

[Squash Fz] - [Squash Cz] – [SMR Pz]

Blokowanie.

Montaż 1 - Hamowanie: Theta i HiBeta w Fz

• Procedura Squash Fz

• Feedback: Filmy

• Montaż Fz/A1/A2

• ↓Theta 4-7Hz, ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas 15 min (5* 3 min)

Montaż 2 - Hamowanie: Theta i HiBeta w Cz

• Procedura Squash Fz

• Feedback: Gra DAM lub Wykresy

• Montaż Cz/A1/A2

• ↓Theta 4-7Hz, ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas 15 min (czas gry)

Montaż 3 - Wzmacnianie SMR w Pz

• Procedura SMR C4

• Feedback: VideoPuzzle

• Montaż Pz/A2/A1

• ↓Theta 4-7Hz, ↑SMR 12-15Hz, ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas 10min

Centrum Rozwoju Biofeedback

eegbiofeedback@wp.pl

40


Dorośli

[GSR] - [Beta F3] - [Squash F4]

Odwrócenia prawo-lewo.

Montaż 1 – Relaksacja GSR

• Procedura GSR

• Feedback: Wykresy

• Montaż GSR

• Czas 10 - 15 min

Montaż 2 - Hamowanie: Theta i HiBeta oraz wzmacnianie Beta w F3

• Procedura Beta C3

• Feedback: Gra DAM

• Montaż F3/A1/A2

• ↓Theta 4-7Hz, ↑Beta 15-20Hz, ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas 15 min (czas gry)

Montaż 3 - Hamowanie: Theta i HiBeta w F4

• Procedura Squash Fz

• Feedback: Wykresy

• Montaż F4/A2/A1

• ↓Theta 4-7Hz, ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas 15 min (czas gry)

Centrum Rozwoju Biofeedback

eegbiofeedback@wp.pl

41


Dorośli

[GSR] - [2K Symetria F3F4] – [SMR C4]

Odwrócenia prawo-lewo.

Montaż 1 – Relaksacja GSR

• Procedura GSR

• Feedback: Wykresy

• Montaż GSR

• Czas 10 - 15 min

Montaż 2 – Trening symetrii Alpha i Beta między F3 - F4

• Procedura Beta C3

• Feedback: Wykresy

• Montaż F3/A1/Cz/F4/A2 (polaczone elektrody refencyjne A1&A2)

• Czas 20 min

Montaż 3 - Wzmacnianie SMR w C4

• Procedura SMR C4

• Feedback: Wykresy

• Montaż C4/A2/A1

• ↓Theta 4-7Hz, ↑SMR 12-15Hz, ↓ HiBeta 24-32Hz

• Czas 15 min

Centrum Rozwoju Biofeedback

eegbiofeedback@wp.pl

42

More magazines by this user
Similar magazines