Tegi_2019

ferbi123

Naši uspešni

Od kod vam znanje?

Želja po novih znanjih je tista, ki mentorje in dijake žene k rasti. Računalništvo in multimedija

se vedno razvijajo in temu je potrebno slediti. Ko se bi mentorji že hoteli ustaliti,

dijaki pridejo z novimi idejami, ki so jih videli na internetu. Tako medsebojno odlično sodelujemo

in se dopolnjujemo. Osnove za sodelovanje dijaki sicer pridobijo pri pouku, ostala

znanja z delom na projektih. Veliko prispevajo bivši dijaki, ki so zaposleni na področju multimedije

in TV Slovenija. Vsak nov »multimedijec« hitreje osvoji potrebna znanja, saj jim

ostali dijaki pomagajo in razlagajo načine rokovanja z opremo in kako delati na projektih.

Kakšni so cilji za prihodnja leta?

Verjamemo, da smo lahko še boljši na vseh področjih, s katerimi se ukvarjamo. Tako bomo

kritično spremljali vse naše delo, ga analizirali in izboljševali. V prihodnjih letih hočemo

končati izdelavo studia in pričeti s snemanjem oddaj. V načrtu so športne in tehnološke

oddaje ter mesečne oddaje o dogajanju na Šolskem centru.

Ema Lozar, R1B

29

More magazines by this user
Similar magazines